ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV"

Bản ghi

1 TỈNH ỦY THỪA THIÊN HUẾ * Số 391-BC/TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Thành phố Huế, ngày 15 tháng 10 năm 2015 XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN; PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NHANH VÀ BỀN VỮNG; XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ THEO HƯỚNG ĐÔ THỊ DI SẢN, VĂN HÓA, SINH THÁI, CẢNH QUAN, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG (Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khoá XIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV) --- Phần thứ nhất KIỂM ĐIỂM 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIV VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG Năm năm qua, tình hình thế giới, trong nước diễn biến phức tạp; sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn; thiên tai, tranh chấp biển Đông và sự chống phá của các thế lực thù địch đã tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, kế thừa thành tựu của các nhiệm kỳ trước, Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Có 8/14 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XIV đạt và vượt; 2 chỉ tiêu xấp xỉ đạt và 4 chỉ tiêu chưa đạt. I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1. Kinh tế duy trì ổn định và có sự tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực

2 Trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đã duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, bình quân đạt trên 9%/năm. So với năm 2010, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,6 lần; thu ngân sách nhà nước đạt xấp xỉ tỷ đồng, tăng 1,6 lần; thu nhập bình quân đầu người đạt USD, tăng gần 2 lần. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần tỷ đồng. Giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15,6%/năm. Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, chiếm 55,7% trong GRDP, đóng vai trò chủ lực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Du lịch phát triển khá nhanh cả về quy mô và chất lượng, ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tổng lượt khách đạt trên 3,2 triệu, tăng gần 2 lần, doanh thu tăng bình quân 15%/năm. Công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư, liên kết, hợp tác du lịch được đẩy mạnh. Phát huy vị thế của trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ để phát triển dịch vụ theo hướng chuyên sâu và chất lượng cao. Các dịch vụ thương mại, vận tải - kho bãi, bưu chính - viễn thông, tài chính, ngân hàng từng bước phát triển và mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động. Hệ thống các siêu thị, trung tâm mua sắm được xây dựng hiện đại. Mạng lưới phân phối hàng hoá mở rộng. Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng bình quân 8,9%/năm, chiếm 34,7% trong GRDP. Năng lực sản xuất của một số doanh nghiệp được nâng lên. Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - làng nghề được đầu tư, phát triển; thu hút 130 dự án với tổng vốn đầu tư gần tỷ đồng. Nông nghiệp phát triển toàn diện, chiếm 9,6% trong GRDP. Sản lượng lương thực bình quân đạt trên 30 vạn tấn/năm. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Triển khai, nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả như cánh đồng mẫu, chăn nuôi tập trung, nuôi tôm trên cát... Nuôi trồng và chế biến thủy sản tăng nhanh. Kinh tế rừng phát triển mạnh. Phát triển đa dạng ngành nghề và dịch vụ trong nông thôn. Tỷ trọng lao động trong nông nghiệp giảm còn 31%. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, hoàn thành quy hoạch, lập đề án cho 92 xã và có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 2. Hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại triển khai tích cực, hiệu quả 2

3 Mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới. Thường xuyên duy trì hợp tác với 41 quốc gia và vùng, lãnh thổ. Phối hợp tốt giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hoá và ngoại giao kinh tế. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt gần 350 triệu USD, với các dự án lớn như Khu du lịch Laguna của Tập đoàn Banyan Tree, chế biến thủy sản của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam ; triển khai có hiệu quả các dự án ODA, NGO. Tăng cường liên kết, hợp tác các địa phương trong vùng, khu vực và các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây. 3. Phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp Hoàn thành cơ bản đề án sắp xếp chuyển đổi, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển. Kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác được duy trì và từng bước đổi mới, toàn tỉnh có 228 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với hơn 220 nghìn xã viên. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu và ngân sách của tỉnh. Đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh; tham gia tích cực các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm và mở rộng thị trường, đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy vậy, lĩnh vực kinh tế vẫn còn khuyết điểm, hạn chế. Quy mô nền kinh tế vẫn còn nhỏ; tốc độ tăng trưởng còn thấp, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao. Thu ngân sách nhà nước còn thấp, chưa tương xứng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Ngành du lịch - dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Quy mô sản xuất công nghiệp nhỏ; thiếu các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Nông nghiệp phát triển thiếu bền vững; chưa phát huy thế mạnh của kinh tế biển và đầm phá. Các vùng sản xuất chuyên canh, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, trang trại... chưa được triển khai trên diện rộng. Môi trường kinh doanh và đầu tư chưa hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư lớn. Thiếu đột phá trong thu hút đầu tư. Hoạt động kinh tế đối ngoại chưa 3

4 mạnh; việc thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn yếu, hiệu quả chưa cao. Hoạt động liên kết vùng chưa hiệu quả. Số lượng các doanh nghiệp phát triển nhanh nhưng chủ yếu là những doanh nghiệp nhỏ, vốn ít; năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế còn yếu. II. CÔNG TÁC QUY HOẠCH, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG 1. Tập trung triển khai thực hiện quy hoạch, phát triển đô thị. Hoàn thành Quy hoạch chi tiết đô thị Chân Mây; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Huế mở rộng. Thành lập thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thị trấn Phú Đa. Các trung tâm tiểu vùng được đầu tư đạt chuẩn đô thị loại V. Toàn tỉnh có 11 đô thị: 1 đô thị loại I (thành phố Huế), 3 đô thị loại IV (thị xã Hương Thủy, Hương Trà; thị trấn Thuận An mở rộng) và 7 đô thị loại V (thị trấn Phong Điền, Sịa, Phú Lộc, Lăng Cô, Phú Đa, A Lưới, Khe Tre); nâng tỷ lệ đô thị hoá đạt 52%. 2. Nhiều công trình, dự án quan trọng hoàn thành, đưa vào sử dụng: nâng cấp sân bay quốc tế Phú Bài, đường phía Tây thành phố Huế, đường La Sơn - Nam Đông, Thủy Dương - Tỉnh lộ 10, hệ thống cầu qua phá Tam Giang, sông Hương, sông An Cựu, sông Đông Ba... và các công trình trọng điểm về thủy điện, thủy lợi. Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, cửa khẩu A Đớt, khu công nghiệp Phú Bài, Phong Điền, La Sơn, Tứ Hạ, Quảng Vinh... Hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ mở rộng quốc lộ 1A, đường cao tốc Cam Lộ - Túy Loan, hầm đường bộ Phú Gia, Phước Tượng Công tác chỉnh trang đô thị, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường chuyển biến tích cực. Tập trung đầu tư cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp hệ thống giao thông nội thị, các tuyến đường trọng điểm Đống Đa, Điện Biên Phủ và các trục giao thông quan trọng khác. Hoàn thành khu hành chính tập trung của thành phố Huế; đầu tư xây dựng các khu chung cư, khu nhà ở; các khu đô thị mới..., từng bước thay đổi diện mạo đô thị theo hướng xanh - sạch - đẹp. Hạ tầng đô thị được nâng cấp, cải tạo theo hướng hiện đại, tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%; hộ sử dụng điện đạt 99,5%; đường phố chính đô thị được chiếu sáng đạt 95,4%. Việc khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản được thực hiện đúng quy hoạch, tiết kiệm, hợp lý. Công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường ngày càng chủ động; bảo tồn đa dạng sinh học được triển khai thực hiện đồng bộ. Tăng 4

5 cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép. Tuy vậy, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch còn lúng túng, tốc độ phát triển đô thị chậm, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu. Hệ thống giao thông, nhất là giao thông đối ngoại, giao thông kết nối các đô thị động lực, đô thị vệ tinh chưa đồng bộ. Tiến độ thực hiện một số công trình, dự án vẫn còn chậm. Hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khu kinh tế chưa hoàn thiện. Công tác chỉnh trang, nâng cấp, giữ gìn trật tự đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Giải phóng mặt bằng, ổn định tái định cư còn nhiều bất cập. Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường còn hạn chế. III. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - XÃ HỘI 1. Xây dựng trung tâm văn hoá, du lịch đặc sắc của cả nước Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Huế, con người Huế. Đời sống văn hoá của nhân dân ngày càng phong phú; nhiều giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, văn hoá Huế được phát huy. Tỷ lệ đăng ký và đạt các danh hiệu làng, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá ngày càng tăng. Việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh nông thôn có chuyển biến bước đầu. Nhiều di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng được tu bổ, khai thác và phát huy giá trị. Các loại hình văn hoá phi vật thể, nhất là Nhã nhạc Cung đình và các loại hình văn hoá truyền thống Huế được sưu tầm, khôi phục. Công tác bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá trong đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng. Thành công của các kỳ Festival Huế đã góp phần phát triển du lịch và nâng cao hoạt động ngoại giao văn hoá trong thời kỳ hội nhập. Thành phố Huế được công nhận là Thành phố văn hoá ASEAN, Thành phố bền vững môi trường của ASEAN. Hệ thống các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư. Văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động thể dục, thể thao có nhiều tiến bộ. Đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân tâm huyết với quê hương, đất nước; sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị, một số tác phẩm đạt giải cao. 5

6 2. Tập trung xây dựng trung tâm giáo dục - đào tạo của khu vực và cả nước Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên. Học sinh tốt nghiệp phổ thông, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp ngày càng nhiều. Đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở. Mạng lưới trường học phát triển nhanh. Các xã, phường, thị trấn đều có trung tâm học tập cộng đồng. 100% giáo viên mầm non, phổ thông đạt chuẩn và nhiều giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Đại học Huế phát triển cả về quy mô và chất lượng, tiếp tục khẳng định vai trò của một đại học vùng trọng điểm, một trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Đã phát huy thế mạnh đào tạo các ngành khoa học xã hội - nhân văn, khoa học nông nghiệp, khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ - kỹ thuật, y, dược và sư phạm. Các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề phát triển nhanh. Hội khuyến học các cấp được củng cố và hoạt động có hiệu quả. Hoạt động hợp tác quốc tế về giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học được tăng cường. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, có trên 230 giáo sư, phó giáo sư và 516 tiến sĩ. Xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh. Công tác quản lý giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến. 3. Xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được tăng cường; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Các thiết chế của trung tâm y tế chuyên sâu, các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Bệnh viện Trung ương Huế cùng với Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế đã triển khai nhiều kỹ thuật cao về chẩn đoán và điều trị chuyên sâu, tiên tiến trong nhiều lĩnh vực. Trường Đại học Y Dược Huế không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo; phát triển theo mô hình Đại học khoa học sức khỏe. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm đã đáp ứng yêu cầu của một trung tâm khu vực. Hệ thống phòng kiểm nghiệm được công nhận đạt tiêu chuẩn trên 3 lĩnh vực: 6

7 dược, hóa, sinh học. Các thiết chế khác của Trung tâm y tế chuyên sâu tiếp tục được đầu tư hiện đại, như: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Quốc tế, Trung tâm Ung bướu miền Trung... Mạng lưới y tế cơ sở được đầu tư xây dựng và phát triển khá toàn diện theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hoá. Nhiều bệnh viện tuyến huyện được xây mới, cải tạo và nâng cấp hoàn chỉnh; trên 90% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 98% thôn, bản, tổ dân phố có nhân viên y tế. Công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm đạt nhiều kết quả, không để xảy ra dịch, bệnh lớn. Công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình đạt kết quả tốt, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,1%. Hợp tác quốc tế trên lĩnh vực y tế, y học được đẩy mạnh. Đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ quản lý ngành y tế phát triển nhanh về số lượng, được đào tạo căn bản, có năng lực, trình độ chuyên môn cao, y đức tốt, đáp ứng yêu cầu triển khai các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. 4. Từng bước xây dựng trung tâm khoa học - công nghệ Hạ tầng và thiết chế về khoa học - công nghệ phát triển, gồm hệ thống các trường đại học, nhiều viện, phân viện và trung tâm nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực: Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Truyền máu khu vực miền Trung, Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Nội soi tiêu hoá, Trung tâm Kỹ thuật - tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, Trung tâm Kiểm định hoá, dược, mỹ phẩm... Hoàn thành quy hoạch Khu công nghệ cao và dự án Bảo tàng thiên nhiên Duyên hải miền Trung. Nhiều công trình, đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ được triển khai, ứng dụng rộng rãi, có giá trị trong thực tiễn sản xuất và đời sống. Hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học - công nghệ được quan tâm. 5. Thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội Giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56%; hàng năm tạo việc làm mới cho hơn lao động. Các chính sách hỗ trợ người nghèo, vùng khó khăn được lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hơn nhà ở cho các hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,7%. Thường xuyên chú trọng công tác Đền ơn đáp nghĩa ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, 7

8 người có công với nước. Đã vận động xây dựng ngôi nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; tạo sự đồng thuận xã hội. Tuy vậy, văn hoá - xã hội vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế. Chưa phát huy hết lợi thế của vùng đất văn hiến, văn hoá Huế để phát triển du lịch, dịch vụ; thiếu nguồn lực để trùng tu, tôn tạo các di sản văn hoá, di tích lịch sử cách mạng. Một số chủ trương bảo tồn phố cổ, nhà rường, nhà vườn... chậm triển khai. Hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Chỉ đạo thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh nông thôn thiếu quyết liệt. Sự gắn kết giữa văn hoá, di sản với phát triển du lịch còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Việc huy động và khai thác các nguồn lực để phát triển giáo dục - đào tạo chưa ngang tầm. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các cấp chỉ đạt 37%. Học sinh tham gia các kỳ thi quốc tế đạt kết quả cao chưa nhiều. Hệ thống giáo dục - đào tạo ngoài công lập hoạt động còn khó khăn, lúng túng. Chưa phát huy thế mạnh về y học cổ truyền. Việc gắn kết y tế với phát triển dịch vụ du lịch chưa thật chặt chẽ, chưa xứng tầm với trung tâm y tế chuyên sâu và vùng đất văn hoá, du lịch. Một số thiết chế về khoa học - công nghệ thiếu đồng bộ. Việc ứng dụng các đề tài khoa học vào sản xuất và đời sống chưa nhiều; chưa hình thành được công nghệ mũi nhọn. Thị trường khoa học - công nghệ còn nhỏ, thiếu đa dạng. Công tác xã hội hoá trong hoạt động khoa học - công nghệ chưa được quan tâm đúng mức. Giải quyết việc làm vẫn còn khó khăn; kết quả giảm nghèo thiếu bền vững. Đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận dân cư vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. IV. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, AN NINH Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiềm lực quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân được tăng cường. Chủ động đấu tranh, ngăn ngừa và xử lý có hiệu quả các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; sự phối hợp giữa các lực lượng đồng bộ, hiệu quả. Tiềm lực khu vực phòng thủ được quan tâm đầu tư xây dựng. Hợp tác quốc tế với nước bạn Lào trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh được tăng cường; 8

9 phối hợp xây dựng, tôn tạo và tăng dày cột mốc trên tuyến biên giới; việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào đạt nhiều kết quả. An ninh chính trị và thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố, tăng cường; không để hình thành các tổ chức đối lập, phản động. Bảo vệ an toàn các mục tiêu và sự kiện quan trọng của tỉnh. Giữ vững an ninh chính trị trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được tập trung chỉ đạo; kiềm chế sự gia tăng tội phạm. Trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ được triển khai kiên trì và có chuyển biến. Giữ vững an ninh biên giới, không để xảy ra bất ngờ, không có điểm nóng. Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối với lực lượng vũ trang. Tuy vậy, công tác quốc phòng, an ninh có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh còn thiếu đồng bộ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân còn biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Công tác dự báo, nắm tình hình có lúc thiếu kịp thời. Việc xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu có mặt, có địa phương hiệu quả chưa cao. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng còn bất cập. Tình hình tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị chưa quyết liệt. V. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 1. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được mở rộng và tăng cường. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; củng cố, mở rộng tổ chức, vận động đoàn viên, hội viên, các dân tộc, tôn giáo, Việt kiều tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động có hiệu quả. Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và các cuộc vận động khác được triển khai tích cực. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần nêu cao ý thức cảnh 9

10 giác, trách nhiệm công dân trong phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên. 2. Thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội. Tăng cường chỉ đạo, phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Làm tốt công tác giám sát, phối hợp giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và công tác đối thoại, hoà giải ở cơ sở. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 3. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, khắc phục bệnh hành chính, hình thức; chú trọng chăm lo, bảo vệ lợi ích của đoàn viên, hội viên, các dân tộc, tôn giáo, Việt kiều và quần chúng nhân dân; đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được khẳng định. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ các cấp; thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy vậy, công tác vận động, tập hợp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân chưa theo kịp yêu cầu phát triển của xã hội. Việc nắm bắt tình hình, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc trong các tầng lớp nhân dân thiếu kịp thời. Công tác vận động đồng bào các tôn giáo và Việt kiều đạt hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức chính trị - xã hội trong các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động còn hạn chế. Kết quả triển khai một số phong trào, cuộc vận động hiệu quả chưa cao. VI. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 1. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp được nâng lên. Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân từng bước đi vào chiều sâu. Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, công tác xây dựng văn bản pháp quy và tham gia góp ý các dự thảo luật. Bộ máy chính quyền các cấp được tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động 10

11 có hiệu lực, hiệu quả. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các sở, cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh từng bước được phát huy. 2. Công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Hệ thống thể chế khá đồng bộ, thống nhất; đã triển khai cơ chế một cửa ở các cơ quan hành chính nhà nước, tạo sự thuận lợi, liên thông, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân. Đội ngũ cán bộ, công chức có bước trưởng thành; bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn được nâng lên. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ có chuyển biến. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước được tăng cường. 3. Hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp được đẩy mạnh. Việc quán triệt, triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp kịp thời, sát với tình hình thực tế. Công tác thi hành án và các hoạt động bổ trợ tư pháp chuyển biến tích cực. Chất lượng tranh tụng tại phiên toà được nâng cao. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của các cơ quan tư pháp được tăng cường, từng bước hiện đại. Đội ngũ cán bộ tư pháp được củng cố, kiện toàn. Tuy vậy, hoạt động của bộ máy chính quyền một số nơi còn yếu, năng lực quản lý, điều hành, tổ chức thực thi pháp luật còn hạn chế. Chất lượng một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. Cải cách hành chính một số nơi chưa thật quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Một số thủ tục hành chính còn rườm rà, gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Kỷ cương, kỷ luật, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm có lúc, có nơi chưa nghiêm. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Cải cách tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu. Thực hiện chủ trương xã hội hoá đối với các hoạt động bổ trợ tư pháp còn chậm; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bổ trợ tư pháp chưa chặt chẽ. VII. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐẢNG 1. Công tác xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng được tăng cường. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước và truyền thống cách mạng. Triển khai tốt việc nghiên cứu các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo 11

12 chí, xuất bản, văn hoá - văn nghệ, góp phần đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc; đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo, góp phần đấu tranh, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được đẩy mạnh. 2. Công tác tổ chức, cán bộ được triển khai đồng bộ. Nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn về công tác cán bộ đã được cụ thể hoá thành quy định, kế hoạch để thực hiện. Thực hiện tốt phân công, phân cấp quản lý cán bộ; dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển và chính sách cán bộ; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Tập trung chăm lo, củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên từng bước đi vào thực chất. Công tác kết nạp đảng viên mới có nhiều chuyển biến tích cực, bình quân hàng năm kết nạp trên đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, đáp ứng kịp thời các yêu cầu xây dựng Đảng. 3. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; quy trình, phương pháp kiểm tra chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo chuyển biến đồng bộ; giúp cấp ủy đánh giá đúng tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp. 4. Hệ thống dân vận được kiện toàn, củng cố; tham mưu tốt cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Dân chủ cơ sở từng bước được đề cao. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua dân vận khéo được đẩy mạnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân; phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân của cán bộ, công chức có chuyển biến. 5. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân có chuyển biến tích cực. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc liên 12

13 quan đến tham nhũng được tiến hành thường xuyên, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn; xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quy trình, quy định, thủ tục của pháp luật; từng bước giải quyết những vấn đề bức xúc, vướng mắc, tồn đọng kéo dài. 6. Phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng, lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đề xuất chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; dành thời gian đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đổi mới cách ra nghị quyết, chỉ thị theo hướng ngắn gọn, thiết thực, cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm. 7. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nghiêm túc, trách nhiệm và đạt kết quả tích cực; tạo chuyển biến cơ bản về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực. Kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới lề lối làm việc; nghiêm khắc với mình hơn; bước đầu tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi và các hoạt động trong công tác, trong cuộc sống của mình. Tuy vậy, công tác xây dựng Đảng còn một số hạn chế. Công tác chính trị, tư tưởng có mặt chưa sâu, thiếu kịp thời, tính giáo dục và thuyết phục chưa cao. Chậm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Công tác tổ chức, cán bộ vẫn chưa ngang tầm với nhiệm vụ chính trị. Chất lượng đội ngũ cán bộ ở một số lĩnh vực, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tỷ lệ cán bộ lãnh đạo nữ, cán bộ trẻ còn thấp. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ thiếu tính chiến lược và còn bị động; cơ cấu một số cấp ủy chưa bảo đảm ba độ tuổi, dẫn đến hẫng hụt cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì ở một số ngành. Vẫn còn 118 tổ dân phố chưa có tổ chức đảng; 5 tổ dân phố chưa có đảng viên. 13

14 Hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra cơ sở còn thấp, lúng túng trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao. Một số ủy ban kiểm tra chưa thực hiện kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác giám sát (chuyên đề) đối với đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý còn ít và giám sát thường xuyên còn khó khăn, lúng túng. Công tác dân vận trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Một số cấp ủy còn thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng hoạt động cho phong trào quần chúng; thiếu kiểm tra đôn đốc, đánh giá kết quả hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác dân vận chính quyền và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa coi trọng đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Việc công khai, minh bạch trên một số lĩnh vực thực hiện chưa tốt. Công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử ở một số vụ việc, vụ án tham nhũng thiếu chặt chẽ. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Một số cấp ủy chưa chú trọng đổi mới phong cách và lề lối làm việc. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, xử lý một số khuyết điểm, hạn chế cũng như một số vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm còn chậm. Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu một số nơi thực hiện chưa tốt. VIII. NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT 1. Nguyên nhân 1.1. Nguyên nhân của thành quả Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, Quốc hội; sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, đơn vị trong cả nước. Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh luôn phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, nêu cao quyết tâm chính trị, đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, đồng 14

15 sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Các cấp ủy đảng, chính quyền kịp thời cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thành các chương trình hành động cụ thể, sát đúng với tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất là các dự án, công trình lớn, các chương trình trọng điểm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền ngày càng đổi mới. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh để vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hưởng ứng tích cực các chủ trương của Đảng và Nhà nước Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém Chưa tạo đột phá trong thu hút đầu tư, nhất là những nhà đầu tư lớn có năng lực. Sự hợp tác liên kết với các địa phương trong Vùng còn hạn chế. Phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả. Một số nghị quyết của Tỉnh ủy chưa được triển khai sâu rộng; chậm cụ thể hóa một số chủ trương quan trọng như nâng cấp, chỉnh trang đô thị, phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp và các sở, ban, ngành chuyên môn có lúc, có nơi thiếu quyết liệt; kiểm tra, đôn đốc, phối hợp chưa thường xuyên. Cải cách hành chính chưa quyết liệt, ý thức trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện ở một số ngành và địa phương còn yếu. 2. Bài học kinh nghiệm Thứ nhất: Chăm lo củng cố, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đặc biệt là xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Thật sự phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, có sức chiến đấu cao, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ; kiên 15

16 quyết thay thế những cán bộ kém năng lực, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; xử lý nghiêm những trường hợp mắc sai lầm, khuyết điểm. Thứ hai: Thường xuyên tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận xã hội. Không ngừng mở rộng và phát huy dân chủ gắn với kỷ cương, kỷ luật. Tập trung làm tốt công tác vận động quần chúng, thông tin tuyên truyền, định hướng đúng dư luận trong việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thứ ba: Phải đột phá trong đổi mới tư duy phát triển với quyết tâm chính trị cao; quán triệt, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn địa phương, tạo động lực mạnh mẽ để huy động các nguồn lực trong nước; đồng thời, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, liên kết các tỉnh, thành phố trong vùng và cả nước, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để mở rộng không gian phát triển, thu hút mạnh và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Thứ tư: Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải nhạy bén, kiên quyết, sáng tạo, chủ động bám sát tình hình thực tiễn địa phương để kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp đồng bộ và tập trung thực hiện quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, gắn trước mắt với lâu dài. Thứ năm: Coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đối với người nghèo, người có công với nước; hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn Đánh giá tổng quát Nhìn lại 30 năm đổi mới, Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa rất quan trọng, đưa Thừa Thiên Huế ra khỏi tỉnh nghèo, kém phát triển; vị thế của tỉnh ngày càng được nâng cao. Kinh tế phát triển nhanh và bền vững; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông được đầu tư khá đồng bộ; diện mạo từ đô thị đến nông thôn và miền núi thay đổi sâu sắc, toàn diện. Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đảng bộ, quân và dân 16

17 Thừa Thiên Huế đã nỗ lực phấn đấu đạt những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực, tạo thêm thế và lực mới để xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững. Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức hợp lý; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp; quy mô, chất lượng, sức cạnh tranh của kinh tế được nâng lên; cơ sở hạ tầng từng bước đầu tư hoàn thiện, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khang trang. Các trung tâm văn hoá, du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước từng bước được xây dựng và khẳng định. An sinh xã hội được bảo đảm; phúc lợi xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Quan hệ đối ngoại tiếp tục mở rộng. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả bước đầu; tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Vị thế của Thừa Thiên Huế tiếp tục được khẳng định. Nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển, tuy còn một số nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt Nghị quyết Đại hội đề ra, mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chưa hoàn thành; nhưng những thành quả đạt được có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng, các nghị quyết của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; là động lực để Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế xây dựng, phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn tiếp theo. Phần thứ hai PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI KỲ Trong những năm đến, tình hình thế giới và trong nước vừa có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen. Toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát 17

18 triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, tạo ra thời cơ và thách thức đối với các quốc gia. Ở trong nước, kinh tế từng bước thoát khỏi tình trạng suy giảm, lấy lại đà tăng trưởng. Đất nước đang bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực với việc tham gia các hiệp định thương mại, thực hiện các cam kết trong cộng đồng ASEAN, TPP và WTO, mở ra nhiều cơ hội và thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đối với Thừa Thiên Huế, sau 5 năm thực hiện Kết luận 48 và 1 năm thực hiện Thông báo kết luận 175 của Bộ Chính trị, kinh tế có bước phát triển khá; đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư cơ bản, mở ra cơ hội để liên kết phát triển giữa các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây... Đó là những tiền đề quan trọng để Thừa Thiên Huế phát triển. Tuy nhiên, nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ còn rất nặng nề. Nhu cầu đầu tư cho phát triển, nhất là kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu rất lớn, nhưng nguồn lực còn hạn hẹp. Tình hình trên đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi; vượt qua khó khăn, thách thức, đưa Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững. I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ Mục tiêu tổng quát Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường ; đến năm 2020, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hoá - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của cả nước và khu vực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 18

19 2. Chỉ tiêu chủ yếu (1) Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân trên 9%/năm. (2) GRDP bình quân đầu người đạt từ USD. (3) Cơ cấu kinh tế (GRDP): du lịch, dịch vụ: 55%; công nghiệp - xây dựng: 37%; nông, lâm nghiệp, thủy sản: 8%. (4) Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15%/năm. (5) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân từ 15-20%/năm. (6) Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân từ 10-12%/năm. (7) Tỷ lệ đô thị hóa từ 60-65%. (8) Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên khoảng 1-1,1%/năm. (9) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm dưới 8-10%. (10) Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt trên 95% (trong đó, nước sạch đạt trên 90%). (11) Lao động qua đào tạo đạt 65-70%; giải quyết việc làm mới từ lao động/năm. (12) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1,5-2%/năm. (13) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 50-60%. (14) Ổn định độ che phủ rừng từ 57-58%; 95% các khu đô thị, 70% khu công nghiệp, các cụm công nghiệp và làng nghề có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn; 100% chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường. (15) 100% tổ dân phố, thôn, bản có tổ chức đảng, đảng viên. (16) Bình quân hàng năm kết nạp trên đảng viên. (17) Phấn đấu không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. 3. Các chương trình trọng điểm - Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ. - Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp. - Chương trình xây dựng nông thôn mới. - Chương trình phát triển nguồn nhân lực. II. NHIỆM VỤ 1. Khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh để phát triển 19

20 kinh tế nhanh và bền vững; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và kinh tế tri thức 1.1. Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, phấn đấu đóng góp 25-30% trong tổng thu ngân sách nhà nước Tập trung tối đa mọi nguồn lực để xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm dịch vụ lớn của vùng trên cơ sở phát triển nhanh và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh các dịch vụ có lợi thế, như: kinh tế tri thức, du lịch, y tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, công nghệ thông tin. Tạo bước đột phá phát triển du lịch. Hỗ trợ hoàn thành các dự án du lịch, dịch vụ trọng điểm. Xây dựng, phát triển Cảng du lịch quốc gia Chân Mây để kết nối du lịch bằng đường biển với các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, các hãng du lịch tàu biển lớn trên thế giới. Gắn xây dựng, phát triển cảng du lịch với phát triển các dịch vụ, sản phẩm du lịch chất lượng cao. Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển hạ tầng hàng không để kết nối các điểm đến trong nước, quốc tế nhằm thu hút du khách. Chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù dựa trên lợi thế so sánh của vùng đất văn hoá Huế để nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch Thừa Thiên Huế. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ công nghệ cao, dịch vụ có giá trị gia tăng cao và các dịch vụ mới như vận tải biển, logistics; triển khai xây dựng các trung tâm dịch vụ vận tải ô tô, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa phương tiện vận tải, bãi đỗ xe, nhà hàng, nhà nghỉ, cửa hàng bán lẻ dọc quốc lộ 1A và điểm đến với các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây; xây dựng các tuyến đi bộ gắn với phát triển dịch vụ, thương mại để phục vụ du khách. Hỗ trợ đẩy mạnh phát triển các dịch vụ phục vụ sản xuất, xuất khẩu các ngành nông, lâm, ngư nghiệp chất lượng cao; xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ tiêu thụ các nông sản bảo đảm chất lượng, quy trình, phù hợp các quy định về tiêu chuẩn trong nước, quốc tế. Khuyến khích phát triển các loại hình tổ chức thương mại truyền thống và hiện đại; nâng cao năng lực quản lý và khuyến khích các doanh nghiệp thương mại mở rộng hoạt động kinh doanh, đổi mới công nghệ hiện đại, xúc tiến thương mại, mở rộng tìm kiếm thị trường Phát triển công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường 20

21 Tăng cường liên kết, hợp tác và kêu gọi đầu tư phát triển các ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, có giá trị gia tăng cao để tạo bước đột phá. Khuyến khích, vận động đầu tư vào các ngành công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp sạch. Chú trọng phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp hỗ trợ; công nghệ y học cao cấp, công nghiệp dược liệu, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, vật liệu mới; phát triển công nghiệp dệt - may phù hợp để giải quyết lao động, việc làm. Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nhất là phục vụ sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp; phát triển nghề và làng nghề gắn với phát triển du lịch và xuất khẩu, tận dụng nguồn nguyên liệu và nguồn nhân công tại chỗ Phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Khai thác tiềm năng, lợi thế của nông nghiệp (biển, đầm phá, gò đồi, miền núi) để nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, hải sản, lâm sản. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, quan tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao; chú trọng nâng cao trình độ thâm canh, ứng dụng công nghệ sinh học, đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao; đẩy mạnh liên kết 5 nhà, đặc biệt là đội ngũ các nhà khoa học từ Đại học Huế để phát triển nông nghiệp. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thúc đẩy liên kết trong sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Phát triển ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp, an toàn dịch bệnh. Hỗ trợ nông dân đầu tư nhân rộng mô hình trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 40% trong giá trị sản xuất nông nghiệp. Quản lý, bảo vệ và phát triển các loại rừng, nâng cao giá trị kinh tế rừng. Ổn định diện tích nuôi, trồng thủy sản. Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng nuôi trồng thủy sản. Đa dạng phương thức và đối tượng nuôi gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Nhân rộng các mô hình nuôi tôm có hiệu quả gắn với chuyển giao quy trình, công nghệ cho người dân. Ưu tiên phát triển các nghề sản xuất, khai thác, chế biến thủy, hải sản. Khai thác hiệu quả kinh tế vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai gắn với bảo vệ bền vững nguồn lợi thủy sản. 21

22 Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, khuyến khích ngư dân tăng năng lực khai thác, ứng dụng công nghệ, thiết bị hiện đại trong đánh bắt xa bờ, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Tiếp tục xây dựng Quảng Điền, Nam Đông thành 2 huyện nông thôn mới. Chú trọng thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, sản xuất, kinh doanh; chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp sử dụng nhiều lao động nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế Hoàn thành đề án sắp xếp, chuyển đổi, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động sau sắp xếp, cổ phần hoá. Phát triển mạnh kinh tế tư nhân để thực sự trở thành động lực quan trọng của kinh tế, tạo điều kiện thúc đẩy hình thành các tập đoàn kinh tế. Sử dụng có hiệu quả Quỹ đầu tư và bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát huy tốt vai trò của Nhà nước trong thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong tỉnh. Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế tập thể với các hình thức phù hợp. Phát huy tốt vai trò kinh tế hộ gia đình. Đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Phát triển vững chắc các loại thị trường, nhất là thị trường vốn, thị trường bất động sản. Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước trong việc quản lý thị trường, giá cả, chống gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường để các doanh nghiệp phát triển bình đẳng. 2. Phát triển đô thị và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường Xây dựng, phát triển đô thị Thừa Thiên Huế có bản sắc riêng của vùng đất văn hiến, văn hoá Huế; góp phần tạo nên hình ảnh và tầm vóc trong hệ thống đô thị Việt Nam hiện đại. Phối hợp với các địa phương trong vùng và các bộ, ngành Trung ương, huy động cao nhất các nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, nhất là hệ thống giao 22

23 thông đối ngoại: tuyến cao tốc Cam Lộ - Tuý Loan, đê chắn sóng cảng Chân Mây, bến số 2 và bến số 3 cảng Chân Mây, đường Phong Thu - Điền Lộc, cảng Điền Lộc (huyện Phong Điền) và hệ thống giao thông nội thị nhằm tạo môi trường thuận lợi để khai thác tối đa nội lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài và công nghệ mới. Xúc tiến các dự án cầu qua phá Tam Giang, cầu qua sông Hương và hệ thống đường bộ nối đường Hồ Chí Minh với vùng đồng bằng, ven biển. Tranh thủ tối đa nguồn vốn ODA để đầu tư phát triển các công trình trọng điểm về hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn. Tiếp tục đầu tư nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh thị trấn Thuận An, Chân Mây, Bình Điền, thị trấn Phong Điền, thị trấn Sịa, thị trấn Phú Đa, trung tâm các huyện: Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới và các đô thị mới Thanh Hà, Vinh Thanh, La Sơn... Đầu tư nâng cấp đô thị loại IV Thuận An thành thị xã; phát triển hạ tầng giao thông kết nối đô thị Huế với Thuận An để phát triển du lịch gắn với khai thác quỹ đất. Đầu tư xây dựng, phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; hoàn chỉnh hạ tầng các khu công nghiệp. Đa dạng hoá các loại hình đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP), BOT, BT; khai thác tối đa nguồn vốn hỗ trợ đầu tư của Trung ương đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn viện trợ ưu đãi để xây dựng kết cấu hạ tầng. Đầu tư phát triển hạ tầng kết nối đô thị Huế với các đô thị vệ tinh. Phát triển hệ thống cây xanh kết nối giữa các đô thị, khu vực nội thị, trên các trục đường, quảng trường, các vườn hoa, công viên; tạo thêm các điểm xanh trong các khu vực đô thị... Đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng trong các khu đô thị và dọc hai bờ sông Hương. Đẩy mạnh chỉnh trang hai cửa ngõ phía Bắc và phía Nam. Thiết kế và xây dựng các thiết chế văn hoá mang biểu trưng truyền thống và hiện đại. Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng du lịch đến các điểm di tích, các khu dân cư tập trung, hạ tầng phục vụ tái định cư và hạ tầng khu vực nông thôn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp. Tiếp tục xây dựng các khu đô thị kiểu mẫu; đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại hệ thống hạ tầng cấp điện, cấp nước, điện chiếu sáng, viễn thông, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải... phục vụ tốt dân sinh và chức năng đô thị. 3. Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững 23

24 3.1. Khu vực đô thị: Ưu tiên đầu tư phát triển toàn diện thành phố Huế, các thị xã Hương Thủy, Hương Trà, thị trấn Thuận An, Lăng Cô để trở thành các trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh. Mở rộng không gian phát triển của đô thị Huế; đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị gắn với công tác trùng tu, tôn tạo, bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể, các di tích lịch sử, cách mạng để nâng cao hiệu quả du lịch và các dịch vụ y tế, văn hoá, giáo dục, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm Vùng đồng bằng: Ưu tiên tập trung đầu tư hạ tầng để phát triển nông nghiệp toàn diện, kinh tế hàng hoá. Tăng nhanh tỷ lệ đô thị hoá; đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông để kết nối thuận lợi giữa nông thôn và thành thị; thực hiện có hiệu quả chương trình bê tông hoá giao thông nông thôn, các tuyến đường liên thôn, liên xóm; kiên cố hoá hệ thống kênh mương, thủy lợi. Tiếp tục đầu tư chỉnh trang, mở rộng các thị trấn. Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp Phú Bài, Phong Điền, Tứ Hạ, Chân Mây, La Sơn, Quảng Vinh, Phú Đa, các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề Hương Sơ, Thủy Phương, Bao La, Mỹ Xuyên, Xước Dũ 3.3. Vùng đầm phá và ven biển: Tập trung huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trở thành một trong những vùng kinh tế ven biển phát triển mạnh. Đầu tư nạo vét và sử dụng có hiệu quả các khu neo đậu tàu thuyền. Đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tu, cầu Hà Trung, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương phát triển kinh tế - xã hội và khai thác lợi thế của toàn vùng, nhất là kinh tế biển, du lịch gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chú trọng công tác đào tạo nghề, nhất là nghề đánh bắt xa bờ, phục vụ du lịch, dịch vụ nghề cá và nghề truyền thống để góp phần giải quyết việc làm, ổn định đời sống của nhân dân. Phát triển kinh tế gắn với phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, bảo tồn nguồn gen, thích ứng với biến đổi khí hậu Vùng gò đồi và miền núi: Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ cho phát triển sản xuất công nghiệp (các dự án thủy điện, chế biến gỗ, phát triển cây cao su...), phát triển kinh tế rừng gắn với kinh tế trang trại, mở rộng vùng chuyên canh sắn công nghiệp và rừng nguyên liệu để xuất khẩu và phục vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Đẩy mạnh chương trình khuyến nông, khuyến công để phát triển kinh tế; ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng, góp phần giảm nghèo, nâng cao 24

TỈNH ỦY KHÁNH HÒA

TỈNH ỦY KHÁNH HÒA TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM * Nha Trang, ngày 30 tháng 6 năm 2016 Số 05 -CTr/TU CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NOI DUNG BAO CAO CHINH TRI.doc

Microsoft Word - NOI DUNG BAO CAO CHINH TRI.doc NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐOÀN, TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, CỔ VŨ THANH NIÊN SÁNG TẠO, XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG BÌNH THUẬN GIÀU ĐẸP, VĂN MINH (Báo cáo của Ban Chấp hành

Chi tiết hơn

Thứ Tư Số 363 (6.615) ra ngày 28/12/ CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG: XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 BỘ TRƯỞNG LÊ

Thứ Tư Số 363 (6.615) ra ngày 28/12/ CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG: XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 BỘ TRƯỞNG LÊ Thứ Tư Số 363 (6.615) ra ngày 28/12/2016 http://phapluatplus.vn CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG: BỘ TRƯỞNG LÊ THÀNH LONG: Lực lượng Công an phải tin và dựa vào nhân dân S áng 27/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước

Chi tiết hơn

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH HUYỆN ỦY TUY PHƢỚC * Số 185- BC/HU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tuy Phước, ngày 03 tháng 8 năm 2018 BÁO CÁO sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuy Phƣớc lần

Chi tiết hơn

Bài thu hoạch chính trị hè Download.com.vn

Bài thu hoạch chính trị hè Download.com.vn BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2018 - Mẫu số 1 Câu 1. Hãy trình bày những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 26- NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội

Chi tiết hơn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TỈNH ỦY BÌNH THUẬN * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số 14-NQ/TU Phan Thiết, ngày 11 tháng 01 năm 2017 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với tiếp tục

Chi tiết hơn

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO: RA SỨC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM NĂM BẢN LỀ CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM Ngô

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO: RA SỨC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM NĂM BẢN LỀ CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM Ngô ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO: RA SỨC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2013. NĂM BẢN LỀ CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM 2011-2015 Ngô Văn Hùng UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Năm 2012,

Chi tiết hơn

ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018, TÌNH HÌNH NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI (Báo

ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018, TÌNH HÌNH NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI (Báo ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018, TÌNH HÌNH NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI (Báo cáo của Chính phủ trình bày tại Phiên khai mạc Kỳ họp

Chi tiết hơn

Layout 1

Layout 1 MỤC LỤC Mục lục 3 Thiếp chúc mừng năm mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng SỰ KIỆN 4 Kỳ diệu thay Đảng của chúng ta 7 Thông báo Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chi tiết hơn

BAÛN tin 285 THOÂNG TIN NOÄI BOÄ ( ) Taøi lieäu phuïc vuï sinh hoaït chi boä haøng thaùng Sinh hoạt chi bộ: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH Học tập và làm

BAÛN tin 285 THOÂNG TIN NOÄI BOÄ ( ) Taøi lieäu phuïc vuï sinh hoaït chi boä haøng thaùng Sinh hoạt chi bộ: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH Học tập và làm BAÛN tin 285 THOÂNG TIN NOÄI BOÄ (11-2018) Taøi lieäu phuïc vuï sinh hoaït chi boä haøng thaùng Sinh hoạt chi bộ: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Một

Chi tiết hơn

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điệ

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điệ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điện thoại: 3822472-3822473 Fax: 3827608 E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TÀI LIỆU PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN,

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TÀI LIỆU PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TÀI LIỆU PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN, 2014 1 NGHỊ QUYẾT TW8 VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 1. Tình hình và nguyên nhân 1.1.

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ THU HIỀN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ Ở PHƯỜNG NINH PHONG, THÀNH PHỐ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ THU HIỀN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ Ở PHƯỜNG NINH PHONG, THÀNH PHỐ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ THU HIỀN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ Ở PHƯỜNG NINH PHONG, THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN DOÃN ĐÀI QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐÌNH HUỀ TRÌ, XÃ AN PHỤ, HUYỆN KIN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN DOÃN ĐÀI QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐÌNH HUỀ TRÌ, XÃ AN PHỤ, HUYỆN KIN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN DOÃN ĐÀI QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐÌNH HUỀ TRÌ, XÃ AN PHỤ, HUYỆN KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN

Chi tiết hơn

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điệ

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điệ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điện thoại: 3822472-3822473 Fax: 3827608 E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

Chi tiết hơn

Số 172 (7.520) Thứ Sáu ngày 21/6/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http:

Số 172 (7.520) Thứ Sáu ngày 21/6/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http: Số 172 (7.520) Thứ Sáu ngày 21/6/2019 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn http://sao.baophapluat.vn Kỷ NIệM 94 NăM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MạNG VIệT NAM (21/6/1925-21/6/2019) Bác

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01 /QĐ-UBND An Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2019 QUYẾT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01 /QĐ-UBND An Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01 /QĐ-UBND An Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Chi tiết hơn

a VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỂM BÁO Ngày 16 tháng 01 năm 2019

a VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỂM BÁO Ngày 16 tháng 01 năm 2019 a VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỂM BÁO Ngày 16 tháng 01 năm 2019 Bộ, ngành 1. Ngành Y tế đã cắt giảm gần 73% điều kiện đầu tư, kinh doanh 2. Vẫn còn tình trạng bỏ cũ, thêm mới

Chi tiết hơn

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điệ

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điệ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điện thoại: 3822472-3822473 Fax: 3827608 E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

Chi tiết hơn

Thứ Số 14 (7.362) Hai, ngày 14/1/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 TỔNG

Thứ Số 14 (7.362) Hai, ngày 14/1/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 TỔNG Thứ Số 14 (7.362) Hai, ngày 14/1/2019 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG: THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP TRẦN TIẾN DŨNG: Đấu tranh phòng,

Chi tiết hơn

BAÛN tin 287 THOÂNG TIN NOÄI BOÄ ( ) Taøi lieäu phuïc vuï sinh hoaït chi boä haøng thaùng NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH Sinh hoạt chi bộ: Thư chúc mừng n

BAÛN tin 287 THOÂNG TIN NOÄI BOÄ ( ) Taøi lieäu phuïc vuï sinh hoaït chi boä haøng thaùng NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH Sinh hoạt chi bộ: Thư chúc mừng n BAÛN tin 287 THOÂNG TIN NOÄI BOÄ (01-2019) Taøi lieäu phuïc vuï sinh hoaït chi boä haøng thaùng NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH Sinh hoạt chi bộ: Thư chúc mừng năm mới của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh

Chi tiết hơn

Số 17 (7.000) Thứ Tư, ngày 17/1/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 THỦ TƯ

Số 17 (7.000) Thứ Tư, ngày 17/1/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 THỦ TƯ Số 17 (7.000) Thứ Tư, ngày 17/1/2018 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC: Đừng để quyết định một đường, thực hiện một nẻo Phát biểu tại Hội nghị tổng

Chi tiết hơn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 639/QĐ-BNN-KH Hà Nội

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 639/QĐ-BNN-KH Hà Nội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 639/QĐ-BNN-KH Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY

Chi tiết hơn

73 năm trôi qua, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã cho thấy bài học đoàn kết, lấy dân làm gốc có ý nghĩa sâu sắc. Những ngày mùa Thu tháng Tám của

73 năm trôi qua, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã cho thấy bài học đoàn kết, lấy dân làm gốc có ý nghĩa sâu sắc. Những ngày mùa Thu tháng Tám của 73 năm trôi qua, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã cho thấy bài học đoàn kết, lấy dân làm gốc có ý nghĩa sâu sắc. Những ngày mùa Thu tháng Tám của 73 năm về trước, từ Khu Giải phóng Tân Trào, lệnh Tổng

Chi tiết hơn

LỜI GIỚI THIỆU Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : C

LỜI GIỚI THIỆU Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :   C LỜI GIỚI THIỆU Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach Người lãnh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tom tat luan an chinh thuc.doc

Microsoft Word - Tom tat luan an chinh thuc.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN DƯƠNG VĂN HÙNG THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP GIẦY DÉP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý Thương mại

Chi tiết hơn

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM HUYỆN ỦY LÝ NHÂN * Số CV/HU V/v triệu tập dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lý Nhân, n

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM HUYỆN ỦY LÝ NHÂN * Số CV/HU V/v triệu tập dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lý Nhân, n ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM HUYỆN ỦY LÝ NHÂN * Số 507 - CV/HU V/v triệu tập dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lý Nhân, ngày 10 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: - Các đồng chí Ủy

Chi tiết hơn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH TIỀN GIANG TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN Tháng 7/2017 Lƣu hành nội bộ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƢ TƢỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Học tập gƣơng làm việc suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1. Làm việc

Chi tiết hơn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 21-NQ/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII về công tác dân số trong tình hình mới

Chi tiết hơn

TỔNG HỢP, SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN BỞI NGUYỄN TRƯỜNG THÁI TỔNG HỢP 1090 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 12 THEO BÀI BÀI 2. VỊ T

TỔNG HỢP, SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN BỞI NGUYỄN TRƯỜNG THÁI   TỔNG HỢP 1090 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 12 THEO BÀI BÀI 2. VỊ T TỔNG HỢP 1090 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 12 THEO BÀI BÀI 2. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ Câu 1. Khung hệ tọa độ địa lí của nước ta có điểm cực Bắc ở vĩ độ: A. 23 23'B. B. 23 24'B. C. 23 25'B D. 23 26'B

Chi tiết hơn

Layout 1

Layout 1 MỤC LỤC Mục lục SỰ KIỆN 3 NGUYỄN XUÂN THẮNG: Chủ nghĩa Mác trong thế kỷ XXI và giá trị lý luận đối với con đường phát triển của Việt Nam 13 TẠ NGỌC TẤN: Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị - Vấn đề trung

Chi tiết hơn

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điệ

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điệ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điện thoại: 3822472-3822473 Fax: 3827608 E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

Chi tiết hơn

50 n¨m h¶i qu©n nh©n d©n viÖt nam anh hïng

50 n¨m h¶i qu©n nh©n d©n viÖt nam anh hïng BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN CỤC CHÍNH TRỊ 60 NĂM HẢI QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG (7/5/1955-7/5/2015) (Đề cương tuyên truyền) Tháng 3 năm 2015 Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời,

Chi tiết hơn

Số 304 (6.922) Thứ Ba, ngày 31/10/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 TINH GIẢN BIÊN CHẾ: Khôn

Số 304 (6.922) Thứ Ba, ngày 31/10/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 TINH GIẢN BIÊN CHẾ: Khôn Số 304 (6.922) Thứ Ba, ngày 31/10/2017 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn TINH GIẢN BIÊN CHẾ: Không thể khoan nhượng Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp xứng tầm trong thời kỳ mới Hôm qua (30/10),

Chi tiết hơn

Báo cáo Kế hoạch hành động TÁI CƠ CẤU NGÀNH THỦY SẢN THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Báo cáo Kế hoạch hành động TÁI CƠ CẤU NGÀNH THỦY SẢN THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ********* KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI CƠ CẤU NGÀNH THỦY SẢN THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ********* 3 MỤC LỤC 1. Quyết định phê duyệt Đề

Chi tiết hơn

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ ĐÌNH DŨNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀN

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ ĐÌNH DŨNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀN VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ ĐÌNH DŨNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH TẠI BẮC KẠN LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ

Chi tiết hơn

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng thân tâm, dứt bỏ thói cao ngạo. 3. Người dịch phải tự

Chi tiết hơn

PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ

PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ TỈNH NINH THUẬN 1. Thông tin chung Ninh Thuận là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Toàn tỉnh có 7 đơn vị hành chính trực thuộc (1 thành phố và 6 huyện), với 65 đơn vị hành

Chi tiết hơn

Kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2016

Kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2016 Kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2016 Thông tin KT-ĐTXD-GPMB Kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2016 http://www.badinh.gov.vn/htx/vietnamese/default.asp?newid=16218 ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Sự cần thiết Lập

Chi tiết hơn

TRUNG TÂM QLBT DI SẢN VĂN HÓA PHÒNG QUẢN LÝ DI TÍCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 1. Tên gọi 2. Loại hình Phiếu kiểm

TRUNG TÂM QLBT DI SẢN VĂN HÓA PHÒNG QUẢN LÝ DI TÍCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 1. Tên gọi 2. Loại hình Phiếu kiểm TRUNG TÂM QLBT DI SẢN VĂN HÓA PHÒNG QUẢN LÝ DI TÍCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 1. Tên gọi 2. Loại hình Phiếu kiểm kê bước đầu về đạo Cao Đài ở Hội An Tên thường gọi:

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH HỒ THỊ HOÀI THU GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỖ TRỢ HỘ NGƯ DÂN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN Ở

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH HỒ THỊ HOÀI THU GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỖ TRỢ HỘ NGƯ DÂN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN Ở BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH HỒ THỊ HOÀI THU GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỖ TRỢ HỘ NGƯ DÂN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN Ở VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số

Chi tiết hơn

BÃy gi© Di L¥c BÒ Tát nói v§i ThiŒn Tài r¢ng :

BÃy gi© Di L¥c BÒ Tát nói v§i ThiŒn Tài r¢ng : An Lạc Tập Thích Đạo Xước soạn Thích Nhất Chân dịch Bộ An Lạc Tập này trọn một bộ gồm 12 đại môn, môn nào cũng đều trích dẫn các Kinh và Luận ra để chứng minh, nhằm khuyến khích người học tin tưởng mà

Chi tiết hơn

Thứ Sáu (15, Tháng Năm, Đinh Dậu) Năm thứ 53 Số: 9731 Báo điện tử: Quảng Ninh CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

Thứ Sáu (15, Tháng Năm, Đinh Dậu) Năm thứ 53 Số: 9731 Báo điện tử:   Quảng Ninh CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT Thứ Sáu 9-6-2017 (15, Tháng Năm, Đinh Dậu) Năm thứ 53 Số: 9731 Báo điện tử: www.baoquangninh.com.vn Quảng Ninh CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NINH - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH

Chi tiết hơn

Số 179 (6.797) Thứ Tư, ngày 28/6/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 TƯ PHÁP VIỆT NAM LÀO: Đản

Số 179 (6.797) Thứ Tư, ngày 28/6/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 TƯ PHÁP VIỆT NAM LÀO: Đản Số 179 (6.797) Thứ Tư, ngày 28/6/2017 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn TƯ PHÁP VIỆT NAM LÀO: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ủng hộ quân đội H ôm qua (27/7), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN NGỌC QUANG HẦU ĐỒNG TẠI PHỦ THƯỢNG ĐOẠN, PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 1, QUẬN HẢI AN, TH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN NGỌC QUANG HẦU ĐỒNG TẠI PHỦ THƯỢNG ĐOẠN, PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 1, QUẬN HẢI AN, TH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN NGỌC QUANG HẦU ĐỒNG TẠI PHỦ THƯỢNG ĐOẠN, PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 1, QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA

Chi tiết hơn

CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN BÀI 1 Lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền, chuẩn bị kháng chiến trong cả

CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN BÀI 1 Lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền, chuẩn bị kháng chiến trong cả CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN 1945-1946 BÀI 1 Lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền, chuẩn bị kháng chiến trong cả nước (1945-1946) 1. Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau Cách

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - 4_Vuong NC-T\ doc)

(Microsoft Word - 4_Vuong NC-T\ doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 29, Số 2 (2013) 34-49 Động thái hướng tới mô hình Trung Hoa trong nỗ lực hoàn thiện thể chế chính trị - xã hội triều Nguyễn giai đoạn nửa đầu thế

Chi tiết hơn

Thứ Hai Số 65 (6.683) ra ngày 6/3/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại sứ t

Thứ Hai Số 65 (6.683) ra ngày 6/3/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại sứ t Thứ Hai Số 65 (6.683) ra ngày 6/3/2017 http://phapluatplus.vn XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại sứ tại Việt Nam Sáng 5/3, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa lãnh

Chi tiết hơn

NỘI DUNG GIỚI THIỆU LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2015 TRONG BUỔI HỌP BÁO CÔNG BỐ LUẬT

NỘI DUNG GIỚI THIỆU LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2015 TRONG BUỔI HỌP BÁO CÔNG BỐ LUẬT BỘ TƯ PHÁP VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG GIỚI THIỆU LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Ngày 25/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông

Chi tiết hơn

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT (Tập 3A- Lời khuyên anh chị em) Tác giả: Cư sỹ Diệu Âm (Minh Trị Úc Châu) 1 MỤC LỤC Khai thị của Liên Tông Thập Nhất Tổ:... 3 Lời Giới Thiệu... 5 Lời Tâm Sự!... 6 Đôi Lời Trần Bạch:...

Chi tiết hơn

Số 214 (6.832) Thứ Tư, ngày 2/8/ Việt Nam sẽ trở thành cầu nối của Mozambique vớ

Số 214 (6.832) Thứ Tư, ngày 2/8/ Việt Nam sẽ trở thành cầu nối của Mozambique vớ Số 214 (6.832) Thứ Tư, ngày 2/8/2017 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn Việt Nam sẽ trở thành cầu nối của Mozambique với khu vực Đông Nam Á S áng 1/8, ngay sau Lễ đón chính thức, Thủ tướng Nguyễn

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 30/NQ-CP Hà Nội, ngày 11 thảng 5 năm 2019 NGHỊ QUYÉT Phiên họp Chính phủ

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 30/NQ-CP Hà Nội, ngày 11 thảng 5 năm 2019 NGHỊ QUYÉT Phiên họp Chính phủ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 30/NQ-CP Hà Nội, ngày 11 thảng 5 năm 2019 NGHỊ QUYÉT Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2019 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 2090 /QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2019 QU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 2090 /QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2019 QU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 2090 /QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án định hướng phát triển du lịch

Chi tiết hơn

Số 130 (7.478) Thứ Sáu ngày 10/5/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http:

Số 130 (7.478) Thứ Sáu ngày 10/5/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http: Số 130 (7.478) Thứ Sáu ngày 10/5/2019 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn http://sao.baophapluat.vn Phần lớn kiến nghị của cử tri được xem xét giải quyết Hôm qua (9/5), tiếp

Chi tiết hơn

tomtatluanvan.doc

tomtatluanvan.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG THỊ THANH HUYỀN GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 2- Giai phap han che su phu thuoc kinh te vao Trung Quoc.doc

Microsoft Word - 2- Giai phap han che su phu thuoc kinh te vao Trung Quoc.doc CÁC KỊCH BẢN CÓ THỂ XẢY RA TRONG QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC - GIẢI PHÁP HẠN CHẾ SỰ PHỤ THUỘC KINH TẾ VÀO TRUNG QUỐC Bài tổng thuật này sử dụng các nguồn tư liệu từ các báo cáo nghiên cứu đã

Chi tiết hơn

Số 210 (7.558) Thứ Hai ngày 29/7/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http:

Số 210 (7.558) Thứ Hai ngày 29/7/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http: Số 210 (7.558) Thứ Hai ngày 29/7/2019 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn http://sao.baophapluat.vn Công đoàn là sợi dây nối Đảng, Nhà nước với công nhân lao động N gày 28/7,

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT PHẠM THỊ THÚY NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH V

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT PHẠM THỊ THÚY NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH V BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT PHẠM THỊ THÚY NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, 2018

Chi tiết hơn

Microsoft Word - T? Thu Ngu Kinh v?i v?n d? giáo d?c gia dình.doc

Microsoft Word - T? Thu Ngu Kinh v?i v?n d? giáo d?c gia dình.doc Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ VỚI GIA ĐÌNH III. KINH LỄ VỚI GIA ĐÌNH IV. KINH XUÂN THU VỚI GIA ĐÌNH V. KINH THI VỚI GIA ĐÌNH

Chi tiết hơn

12/22/2015 nhantu.net/tongiao/4thu5kinh.htm Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ

12/22/2015 nhantu.net/tongiao/4thu5kinh.htm Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ VỚI GIA ĐÌNH III. KINH LỄ VỚI GIA ĐÌNH IV. KINH XUÂN THU VỚI GIA ĐÌNH V. KINH THI VỚI GIA ĐÌNH

Chi tiết hơn

MUÏC LUÏC

MUÏC LUÏC Thông tin tư liệu Bình Thuận Tháng 09 năm 2018-1 - MỤC LỤC I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ... 3 BÍ THƯ TỈNH ỦY TỈNH BÌNH THUẬN KIỂM TRA KHO H60... 3 BÌNH THUẬN CHỈ ĐỊNH THẦU DỰ ÁN HƠN 222 TỶ ĐỒNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Chi tiết hơn

Thứ Số 320 (7.303) Sáu, ngày 16/11/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Thủ

Thứ Số 320 (7.303) Sáu, ngày 16/11/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Thủ Thứ Số 320 (7.303) Sáu, ngày 16/11/2018 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn Thủ tướng chỉ đạo xử lý tồn tại, bất cập trong các dự án BOT T heo thông báo Kết luận của Thủ tướng

Chi tiết hơn

năm TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LONG TRƯỜNG

năm TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LONG TRƯỜNG năm TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LONG TRƯỜNG M Lời mở đầu ột thập kỉ đi qua chưa thể coi là một hành trình dài trong sự nghiệp trăm năm trồng người. Nhưng với trường THPT Long Trường, 10 năm đầu tiên trong

Chi tiết hơn

Số 63 (7.411) Thứ Hai ngày 4/3/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM

Số 63 (7.411) Thứ Hai ngày 4/3/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM Số 63 (7.411) Thứ Hai ngày 4/3/2019 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn http://sao.baophapluat.vn Chủ tịch Triều Tiên mong muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam Hãng thông tấn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu vi THUC HANH _ edited.doc

Microsoft Word - Tu vi THUC HANH _ edited.doc TỦ SÁCH TỬ VI LÝ SỐ DỊCH LÝ HUYỀN CƠ TỬ VI Nhắn gởi, M ục đích tôi khi viết ra quyển Tử Vi Chính Biện này, sau khi đã tham khảo và học hỏi các sách chính truyền của nhiều bậc danh tiếng tại Trung Hoa,

Chi tiết hơn

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 Mục Lục: 1. Duyên khởi:.......................... trang 03 2. Lời tri ân:............................ trang 06 3. Chương 1 Tổng quát về hộ niệm:.......... trang 09 4. Chương 2: Người

Chi tiết hơn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1565/QĐ-BNN-TCLN Hà Nội, ngày 08 tháng 07 nă

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1565/QĐ-BNN-TCLN Hà Nội, ngày 08 tháng 07 nă BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1565/QĐ-BNN-TCLN Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành

Chi tiết hơn

CÁC NHÓM CỘNG ĐỒNG NGƯỜI HOA Ở TỈNH ĐỒNG NAI - VIỆT NAM Trần Hồng Liên Đồng Nai là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, có nhiều tộc người cư trú bên cạnh ngư

CÁC NHÓM CỘNG ĐỒNG NGƯỜI HOA Ở TỈNH ĐỒNG NAI - VIỆT NAM Trần Hồng Liên Đồng Nai là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, có nhiều tộc người cư trú bên cạnh ngư CÁC NHÓM CỘNG ĐỒNG NGƯỜI HOA Ở TỈNH ĐỒNG NAI - VIỆT NAM Trần Hồng Liên Đồng Nai là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, có nhiều tộc người cư trú bên cạnh người Kinh. Người Hoa là một cộng đồng có dân số khá đông

Chi tiết hơn

Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điện thoại: Fax: SỐ THỨ SÁU, NGÀY 16/11/2018 CƠ QUAN C

Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điện thoại: Fax: SỐ THỨ SÁU, NGÀY 16/11/2018 CƠ QUAN C Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điện thoại: 3822472-3822473 Fax: 3827608 E-mail: tsbaolamdong@gmail.com SỐ 5181 - THỨ SÁU, NGÀY 16/11/2018 CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG

Chi tiết hơn

Luan an dong quyen.doc

Luan an dong quyen.doc HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH LUÂN N NG NGHIÖP TØNH Cµ MAU PH T TRIÓN THEO H íng BÒN V NG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ CHÍNH TRỊ Mã số: 62 31 01 02 Người hướng dẫn khoa học:

Chi tiết hơn

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19. LỜI TỰA CHO BỘ TỊNH ĐỘ THÁNH HIỀN LỤC (Năm Dân Quốc 22 1933). Pháp Môn Tịnh Độ rộng

Chi tiết hơn

Lời giới thiệu Vùng Đông Nam của tỉnh là không gian phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai, là khu vực nằm phía Đông quốc lộ 1A, phía Nam của sông Thu

Lời giới thiệu Vùng Đông Nam của tỉnh là không gian phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai, là khu vực nằm phía Đông quốc lộ 1A, phía Nam của sông Thu Lời giới thiệu Vùng Đông Nam của tỉnh là không gian phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai, là khu vực nằm phía Đông quốc lộ 1A, phía Nam của sông Thu Bồn, bao gồm 22 xã, phường, thị trấn của 04 huyện,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Hmong_Cultural_Changes_Research_Report_2009_Final_Edit.doc

Microsoft Word - Hmong_Cultural_Changes_Research_Report_2009_Final_Edit.doc Trung tâm Con người và Thiên nhiên Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hang Kia-Pà Cò Biến đổi văn hóa và phát triển: KHẢO CỨU BAN ĐẦU Ở CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MÔNG TẠI HÒA BÌNH Nguyễn Thị Hằng (Tập đoàn HanoiTC) Phan Đức

Chi tiết hơn

Số 349 (6.967) Thứ Sáu, ngày 15/12/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Hội Cựu Chiến binh Việt

Số 349 (6.967) Thứ Sáu, ngày 15/12/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Hội Cựu Chiến binh Việt Số 349 (6.967) Thứ Sáu, ngày 15/12/2017 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cần tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực P hát TỔNG

Chi tiết hơn

Cảm Ứng Về Phật A Di Đà

Cảm Ứng Về Phật A Di Đà SỰ CẢM ỨNG TẠO TƯỢNG PHẬT ĐƯỢC THẤY CÕI CỰC LẠC Thích Huệ Cảnh, người Truy Châu, xuất gia tu ở chùa Ngộ Chân. Sau khi thế phát, Sư gắng công khai giới khổ hạnh. Lòng mến cảnh Tịnh độ, Sư tạo hai tượng

Chi tiết hơn

Phong thủy thực dụng

Phong thủy thực dụng Stephanie Roberts PHONG THỦY THỰC DỤNG Bản quyền tiếng Việt Công ty Sách Alpha NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI Dự án 1.000.000 ebook cho thiết bị di động Phát hành ebook: http://www.taisachhay.com Tạo ebook:

Chi tiết hơn

BCTN 2017 X7 MG thay anh trang don.cdr

BCTN 2017 X7 MG thay anh trang don.cdr 2017 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TYM 25 NĂM - TRUNG THÀNH VỚI SỨ MỆNH HỖ TRỢ PHỤ NỮ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TIÊU BIỂU THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC BẢO VỆ KHÁCH HÀNG (Nhiều tác giả) Mục lục Thông điệp từ Chủ tịch Hội đồng

Chi tiết hơn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số: 29-NQ/TW Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN,

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số: 29-NQ/TW Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 29-NQ/TW Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG

Chi tiết hơn

NHỮNG BIẾN ĐỔI XÃ HỘI Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM DO QUÁ TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP (QUA TÌM HIỂU Ở NINH BÌNH) Đặt vấn đề Ngô Thị Phượng *

NHỮNG BIẾN ĐỔI XÃ HỘI Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM DO QUÁ TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP (QUA TÌM HIỂU Ở NINH BÌNH) Đặt vấn đề Ngô Thị Phượng * NHỮNG BIẾN ĐỔI XÃ HỘI Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM DO QUÁ TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP (QUA TÌM HIỂU Ở NINH BÌNH) Đặt vấn đề Ngô Thị Phượng * Những năm gần đây nông thôn Việt Nam đang có nhiều

Chi tiết hơn

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM TÀI LIỆU GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG (Dành cho hội viên, phụ nữ) Tháng 12/2015 1 MỘT SỐ CÂU CHUYỆN VỀ BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ Không có chỗ cho Bác gái đứng à? Ngày 26 tháng 12

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ēiễm báo

Microsoft Word - Ä’iá»…m báo a VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỂM BÁO Ngày 05 tháng 12 năm 2018 Bộ, ngành 1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch 2. Giải quyết 10 triệu đối tượng thực hiện thủ

Chi tiết hơn

Số 154 (7.502) Thứ Hai ngày 3/6/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM

Số 154 (7.502) Thứ Hai ngày 3/6/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM Số 154 (7.502) Thứ Hai ngày 3/6/2019 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn http://sao.baophapluat.vn Tri ân và tưởng nhớ công lao của Trưởng Ban Thường trực Quốc hội đầu tiên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - nguyenminhtriet-phugiadinh[1]

Microsoft Word - nguyenminhtriet-phugiadinh[1] PHỦ GIA ĐỊNH CÔNG CUỘC MỞ CÕI VỀ PHƯƠNG NAM VÀ NÉT VĂN HÓA ĐẶC THÙ NAM KỲ Nguyễn Minh Triết Gia-Định, một địa danh kỳ cựu nhứt của vùng đất phương nam đã bị xóa tên trên bản đồ địa lý Việt Nam kể từ khi

Chi tiết hơn

PHÁP MÔN TỊNH ÐỘ HT. Trí Thủ ---o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên Link A

PHÁP MÔN TỊNH ÐỘ HT. Trí Thủ ---o0o--- Nguồn   Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên Link A PHÁP MÔN TỊNH ÐỘ HT. Trí Thủ ---o0o--- Nguồn http://www.niemphat.net Chuyển sang ebook 19-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org Mục

Chi tiết hơn

Số 196 (7.544) Thứ Hai ngày 15/7/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http:

Số 196 (7.544) Thứ Hai ngày 15/7/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http: Số 196 (7.544) Thứ Hai ngày 15/7/2019 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn http://sao.baophapluat.vn Thường trực Chính phủ bàn giải pháp thúc đẩy thương mại với các đối tác lớn

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ----- ----- TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI: QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN CHỦ GVHD: Th.S Thái Ngọc Tăng Thành viên:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - trachvuphattutaigia-read.docx

Microsoft Word - trachvuphattutaigia-read.docx LỜI NÓI ĐẦU Phần đông Phật tử Quy Y Tam Bảo mà chưa ý thức nhiệm vụ mình phải làm gì đối với mình, đối với mọi người, đối với đạo. Hoặc có ít người ý thức lại là ý thức sai lầm, mình lầm hướng dẫn kẻ khác

Chi tiết hơn

1

1 1 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Thân gửi cán bộ công nhân viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được thành lập và chính thức đi vào hoạt

Chi tiết hơn

Số 361 (6.979) Thứ Tư, ngày 27/12/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 TỔNG

Số 361 (6.979) Thứ Tư, ngày 27/12/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 TỔNG Số 361 (6.979) Thứ Tư, ngày 27/12/2017 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân

Chi tiết hơn

Số 132 (7.115) Thứ Bảy, ngày 12/5/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 CUộC

Số 132 (7.115) Thứ Bảy, ngày 12/5/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 CUộC Số 132 (7.115) Thứ Bảy, ngày 12/5/2018 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 CUộC THI VIếT DOANH NGHIệP, DOANH NHÂN THượNG TÔN PHÁP LUậT, PHÁT TRIểN BềN VữNG

Chi tiết hơn

Đời Lưu Tống, ngài Cầu Na Bạt Ma dịch Phạn Hán Đời Minh, ngài Trí Húc chú thích Thích Pháp Chánh dịch Hán Việt Kinh Năm Giới Tướng của Ưu Bà Tắc Chú t

Đời Lưu Tống, ngài Cầu Na Bạt Ma dịch Phạn Hán Đời Minh, ngài Trí Húc chú thích Thích Pháp Chánh dịch Hán Việt Kinh Năm Giới Tướng của Ưu Bà Tắc Chú t Đời Lưu Tống, ngài Cầu Na Bạt Ma dịch Phạn Hán Đời Minh, ngài Trí Húc chú thích Thích Pháp Chánh dịch Hán Việt Kinh Năm Giới Tướng của Ưu Bà Tắc Chú thích sơ lược những điểm thiết yếu Tường Quang Tùng

Chi tiết hơn

Số 04 (6.987) Thứ Năm, ngày 4/1/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Thủ tư

Số 04 (6.987) Thứ Năm, ngày 4/1/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 Thủ tư Số 04 (6.987) Thứ Năm, ngày 4/1/2018 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai Để chấn chỉnh và khắc phục tồn tại hạn chế

Chi tiết hơn

Số 143 (7.491) Thứ Năm ngày 23/5/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http:

Số 143 (7.491) Thứ Năm ngày 23/5/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http: Số 143 (7.491) Thứ Năm ngày 23/5/2019 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn http://sao.baophapluat.vn Tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác Việt - Nga trên các lĩnh vực Trong khuôn

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐẶNG THỊ THU HIỀN VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG LUẬN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐẶNG THỊ THU HIỀN VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG LUẬN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐẶNG THỊ THU HIỀN VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Khóa 6 (2016-2018) Hà Nội,

Chi tiết hơn

NguyenThiThao3B

NguyenThiThao3B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ, HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN

Chi tiết hơn

Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät soá 68 naêm

Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät soá 68 naêm Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät soá 68 naêm 2018-1 2 - Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät soá 68 naêm 2018 SÖÏ KIEÄN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 128 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2018), KỶ NIỆM NGÀY KHOA HỌC

Chi tiết hơn

LUẬT XÂY DỰNG

LUẬT XÂY DỰNG MỤC LỤC LUẬT XÂY DỰNG 2014 SỐ 50/2014/QH13 NGÀY 18/06/2014...3 Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG...3 Chương II QUY HOẠCH XÂY DỰNG...12 Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG...12 Mục 2. QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG...15 Mục 3.

Chi tiết hơn

Số 200 (7.183) Thứ Năm, ngày 19/7/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 THỦ

Số 200 (7.183) Thứ Năm, ngày 19/7/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 THỦ Số 200 (7.183) Thứ Năm, ngày 19/7/2018 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC: Nghĩ lớn nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ nhất Hôm

Chi tiết hơn

Đối với giáo dục đại học, hiện có 65 cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập với tổng số 244 nghìn sinh viên, chiếm 13,8% tổng số sinh viên cả nước; đã

Đối với giáo dục đại học, hiện có 65 cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập với tổng số 244 nghìn sinh viên, chiếm 13,8% tổng số sinh viên cả nước; đã Đối với giáo dục đại học, hiện có 65 cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập với tổng số 244 nghìn sinh viên, chiếm 13,8% tổng số sinh viên cả nước; đã có 5 cơ sở giáo dục đại học nước ngoài hoạt động tại

Chi tiết hơn