Triê n khai quy trình Báo động đỏ Tối ưu hóa nguồn lực và thời gian vàng đê cứu sống người bệnh nguy kịch TS.BS Đỗ Quốc Huy

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Triê n khai quy trình Báo động đỏ Tối ưu hóa nguồn lực và thời gian vàng đê cứu sống người bệnh nguy kịch TS.BS Đỗ Quốc Huy"

Bản ghi

1 Triê n khai quy trình Báo động đỏ Tối ưu hóa nguồn lực và thời gian vàng đê cứu sống người bệnh nguy kịch TS.BS Đỗ Quốc Huy

2 Giơ i thiệu: xuâ t phát tư thực tiê n Nhu cầu giư ng bệnh ngày càng NB câ p ti nh NV Vẫn có m t số trư ng hợp ngư i bệnh (NB) câ p cứu nhưng bệnh viện xử trí chậm trê dẫn đến hậu quả nghiêm tr ng: NB nhập viện trong tình trạng nguy kịch cần phải can thiệp phẫu thuật/thủ thuật khẩn câ p. NB đang điều trị n i trú đ t ng t rơi vào tình trạng nguy kịch. Phản ứng nhanh trong câ p cứu khẩn câ p để kịp th i xử tri những trư ng hợp bệnh lý n ng và phức tạp, có nguy cơ tử vong cao là nhu cầu bức thiết trong thực tiễn.

3 Giơ i thiệu: xuâ t phát tư thực tiê n Câ p cứu NB nguy kịch tại nhiều BV vẫn co n bâ t cập: Tại các bệnh viện: Sự thành thạo kỹ năng câ p cứu (BLS, ACLS): chỉ m t số khoa thu c khối HSCC/GMHS. Chưa có các quy định, hướng dẫn cụ thể khi có tình huống câ p cứu: phối hợp cùng m t lúc: Ai làm? Làm gì? Khi nào? đâu? Tại các khoa: không có Quy trình theo dõi, đánh giá, phát hiện sớm NB diễn tiến n ng. Quy trình câ p cứu bệnh lý theo chuyên khoa trong theo phác đồ.

4 Lịch sử ra đời Trên thế giới: 1792, Dr. Dominique JL sử dụng triage đê lọc bệnh nhanh giúp vận chuyê n kịp thời thương binh bằng xe ngựa về hậu phương. Đầu những năm 2000: Khái niệm hê thống phản ứng nhanh trong câ p cứu NB nguy kịch được đê cập (Rapid Response System) Cùng với phát kiến ra hê thống ma hóa ti nh tra ng câ p cứu bằng bảng màu (code Blue, code Red, Code Yellow, ) đa giúp cải thiện râ t hiệu quả kết cục của NB câ p cứu nguy kịch. Ban đầu được dùng chủ yếu trong câ p cứu châ n thương, sau này dùng chung cho m i loại câ p cứu. Hillman K., Chen J., Cretikos M., Bellomo R., Brown D., Doig G., Finfer S. & Flabouris A. (2005): Introduction of the medical emergency team (MET) system: a cluster-randomised controlled trial. The Lancet 365,

5 Lịch sử ra đời Việt Nam 2008: lần đầu tiên được sử dụng BV Nhi Đồng 1 TPHCM 2014: được nhân r ng triển khai toàn TP với các hoạt đ ng phản ứng nhanh như quy trình Báo đ ng đ n i viện. 2016: áp dụng Quy trình BĐĐ liên viện toàn TP và B Y tế đưa BĐĐ n i viện và liên viện vào B tiêu chi đánh giá châ t lượng BV. Báo đ ng đ cho phép giúp rút ngắn tối đa th i gian câ p cứu NB và tối ưu hóa nguồn lực trong câ p cứu.

6 Văn bản triê n khai

7 Văn bản triê n khai

8 Khái niệm về báo động đỏ Quy trình báo đ ng đ n i viện: Quy trình phối hợp, h trợ khẩn câ p giữa các khoa trong bệnh viện nhằm câ p cứu ngư i bệnh trong tình trạng nguy kịch. Tuỳ thu c vào mô hình bệnh tật, năng lực chuyên môn kỹ thuật và điều kiện thực tế của từng bệnh viện. Quy trình báo đ ng đ liên viện: Quy trình phối hợp, h trợ khẩn câ p giữa các bệnh viện nhằm câ p cứu NB nguy kịch cần sự phối hợp can thiệp của nhiều chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thu c nhiều chuyên khoa khác nhau.

9 Nội dung và yêu cầu QT báo động đỏ N i dung: Tiêu chuẩn cụ thể các trư ng hợp để ki ch hoạt quy trình Nêu rõ công việc và th i gian thực hiện trong từng bước cụ thể, phân định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của từng CK, từng cá nhân, Phân quyền ki ch hoạt cho bác sĩ trư ng ki p trực câ p cứu. Yêu cầu: Được phổ biến và tập huâ n cho tâ t cả khoa, pho ng trong toàn BV Diễn tập, kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả việc thực hiện Cập nhật, điều chỉnh định kỳ cho phù hợp tình hình của bệnh viện

10 Mục tiêu của quy tri nh báo động đỏ Khẩn trương vừa hồi sức vừa tiến hành can thiệp phẫu thuật câ p cứu ngay cho ngư i bệnh. Yêu cầu toàn b ki p GMHS, PTV và CK liên quan phải có m t ngay tại pho ng mổ trong th i gian sớm nhâ t có thể, Có thể b qua m t số khâu thông thư ng (như h i chẩn, ch hồi sức n i khoa ổn định, xét nghiệm máu, X-quang, siêu âm ). Khẩn trương HSTC chuyên sâu cho NB đ t ng t diễn tiến xâ u đe d a ti nh mạng, cần sự trợ giúp khẩn câ p của các chuyên gia thu c các chuyên khoa khác nhau.

11 Tiêu chuẩn kích hoa t QT báo động đỏ Cần xây dựng tiêu chuẩn ki ch hoạt cụ thể phù hợp với từng bệnh viện, từng chuyên khoa, tránh lạm dụng gây tốn kém th i gian và chi phi khi thật sự chưa cần thiết. Trong câ p cứu NB mới nhập viện: Tai nạn thương ti ch: đa châ n thương, VT mach máu lớn, thâ u ngực, tai biến sản khoa, Bệnh lý: đ t quỵ, nhồi máu cơ tim, Trong câ p cứu NB n i trú đ t ng t diễn tiến xâ u đe d a TM

12 T/C kích hoa t Báo động đỏ nội viện Tai nạn thương ti ch: tình trạng nguy kịch, nguy cơ TV cao Đa châ n thương; VT mạch máu lớn; VT xuyên thâ u cổ ngực, bụng có rối loạn huyết đ ng (HA tâm thu 80 mmhg ). Tai biến sản khoa, Câ p cứu bệnh lý: chỉ định can thiệp ho c dùng thuốc khẩn Đ t quỵ thiếu máu có chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết Nhồi máu cơ tim có chỉ định can thiệp tái tưới máu Câ p cứu NB n i trú đ t ng t diễn tiến xâ u đe d a TM

13 T/C kích hoa t báo động đỏ liên viện 1. NB nhập viện trong tình trạng nguy kịch ho c đang điều trị n i trú đ t ng t rơi vào tình trạng nguy kịch VÀ 2. Cần phải can thiệp phẫu thuật/thủ thuật khẩn câ p nhưng ngoài khả năng của BV và có nguy cơ tử vong nếu chuyê n viện như: đa châ n thương; VT xuyên thâ u cổ, ngực, bụng; VT mạch máu lớn; Tai biến sản khoa n ng; C cần can thiệp chuyên khoa khẩn câ p nhưng ngoài LưuHO ý: Các trường hợp bệnh nặng khác đã chẩn đoán rõ, khảdiễn năng của BV quá nhưkhả đ t năng máy tạo khẩn câ p;thuộc n i soi bệnh tiến nặng củanhịp BV thì không qui lâ ybáo dị vật hôđỏ hâ p khẩn câ p trình động liên viện. Đề nghị các bệnh viện tuân thủ quy chế chuyên môn và qui định hiện hành của Bộ Y tế.

14 Các ti nh huống kích hoa t báo động đỏ Tình huống 1: BV có đủ khả năng xử tri theo quy trình BĐĐ n i viện, không cần h trợ từ các CK của các BV khác. Tình huống 2: BV có khả năng xử tri tại ch nhưng cần sự h trợ khẩn câ p tiếp theo từ các CK của các BV khác. Tình huống 3: BV không đủ khả năng xử tri tại ch và cần sự h trợ khẩn câ p hoàn toàn từ các CK của các BV khác.

15 Ti nh huống 1 báo động đỏ nội viện BS, ĐD tiếp nhận NB phải vừa hồi sức vừa khẩn trương chuyển NB đến pho ng mổ trong vo ng 15 phút; đồng th i phát lệnh báo đ ng đ đến các khoa liên quan. Toàn b êki p (PTV, GMHS) phải có m t tại PM trong vo ng 5 phút. Thực hiện nhiệm vụ theo CM của từng thành viên, vừa tiến hành PT, vừa tiếp tục hồi sức ngay trên bàn mổ.

16 Ti nh huống 1 báo động đỏ nội viện Ngân hàng máu: cung câ p ngay lượng máu đăng ký trong vòng 20 phút từ khi nhận mẫu máu đăng ký theo quy trình cung ứng máu và chế phẩm máu khẩn câ p (đi nh kèm) Chẩn đoán hình ảnh (X-quang, siêu âm): có m t tại pho ng mổ để h trợ khi cần Trong quá trình câ p cứu ngư i bệnh, nếu có vâ n đề phát sinh cần sự h trợ từ bệnh viện khác, thực hiện các bước báo đ ng đ liên viện như tình huống 2.

17 Ti nh huống 2 kích hoa t BĐĐ liên viện BS trư ng ki p trực liên hệ chuyên gia thu c lĩnh vực liên quan qua số điện thoại cá nhân ho c liên hệ trực LĐ của BV h trợ qua số điện thoại đư ng dây nóng của BV đó. N i dung BĐĐ: BV BÁO Đ NG Đ, NB tuổi, giới, CĐ ban đầu.., yêu cầu cử BSCK.. đến h trợ khẩn Các chuyên gia được m i di chuyển đến BV cần h trợ trong th i gian nhanh nhâ t có thể; sử dụng xe câ p cứu của BV ho c xe câ p cứu của Trung tâm câ p cứu 115.

18 Ti nh huống 3 chuyê n viện câ p cứu Khẩn trương tiếp nhận NB và xử tri sơ cứu ban đầu: đ t n i khi quản, chống sốc, cầm máu tạm th i Nhanh chóng chuyển NB đến các BV có chuyên khoa phù hợp, đồng th i thực hiện BĐ đ cho BV sẽ chuyển đến: Liên hệ qua điện thoại với trực lãnh đạo bệnh viện N i dung báo đ ng đ : Bệnh viện. BÁO Đ NG Đ, ngư i bệnh. tuổi, giới, chẩn đoán ban đầu.., sẽ được chuyển đến bệnh viện trong vo ng phút

19 Ti nh huống 3 chuyê n viện câ p cứu Sử dụng phương tiện VC có đầy đủ trang thiết bị để tiếp tục CCHS NB trên đư ng VC; ho c yêu cầu TTCC 115 h trợ VC câ p cứu NB, đảm bảo an toàn cho NB trên đư ng VC. BV nơi tiếp nhận NB chuyển đến: ngay khi nhận được điện thoại báo đ ng từ BV khác, phải chuẩn bị s n sàng để tiếp nhận NB và đánh giá ngay tình trạng NB để quyết định ki ch hoạt quy trình báo đ ng đ của bệnh viện.

20 Lưu ý trong quá tri nh thực hiện BĐ đỏ Trước khi can thiệp PT ho c truyền máu khẩn câ p: ngay tại PM, toàn b ê ki p câ p cứu, PTV, ngân hàng máu tiến hành h i chẩn nhanh về chỉ định PT, phương pháp PT, chỉ định truyền máu và nhóm máu có thể sử dụng. N i dung HC phải được thể hiện lại bằng biên bản HC. Nếu cần h trợ các phương tiện điều trị câ p cứu (tình huống 1 và 2): Thuốc, dụng cụ phẫu thuật đ c thù: BV cần chủ đ ng liên hệ với chuyên gia được m i h trợ. Máu và chế phẩm máu: BV cần liên hệ với trực lãnh đạo BV truyền máu huyết h c và thực hiện theo quy trình cung ứng máu và chế phẩm máu khẩn câ p.

21 Kết quả bươ c đầu triê n khai Báo động đỏ toàn TP và ta i 1 BV đa khoa tư 7/2016 3/2017 Loa i hi nh BĐĐ Báo động đỏ Liên viện (Sở Y tế) Báo động đỏ Nội viện (BVND115) Khỏi/Đỡ giảm 8 22 Nặng xin về/tử vong Tổng số

22 Những trường hợp điê n hi nh Ngày 31/8/2016, BV Quận 2 và BV ND Gia định: cứu thành công NB sốc mâ t máu do vỡ gan và rối loạn nhịp tim do điện giật Ngày 21/9/2016, BV Thống Nhâ t và BV Hùng Vương cứu sống cả 2 mẹ con sản phụ bị sản giật, HA: 210/120 mmhg, có lúc ngưng tim, đ tử cung, mâ t nhiều máu. Bé sơ sinh có tình trạng ngạt, tim thai r i rạc.

23 Những trường hợp điê n hi nh Ngày 18/10/2016, BV huyện Cần Gi cùng với BV Hùng Vương và BV Nguyễn Tri Phương câ p cứu thành công NB nữ, 35 tuổi thai ngoài tử cung vỡ, choáng mâ t máu. Ngày 20-10, BV huyện Củ Chi, đã báo đ ng đ liên viện đến BV ĐK Khu vực Củ Chi, khoa vệ tinh BV Từ Dũ vừa hồi sức và phẫu thuật khẩn câ p m t trư ng hợp thai ngoài tử cung vỡ.

24 Những trường hợp điê n hi nh Ngày 26/10, BV Thống Nhâ t và BV Nhi Đồng 1 cứu sống bé trai H.V.N.M (5 tuổi) bị ngã từ lầu 2 xuống bị c c nh n đâm xuyên thâ u tim, phổi. Mạch khó bắt, huyết áp khó đo, có lúc ngưng tim. Ngày 16/12/2016, BV Quận Tân Phú cùng với BVPS Hùng vương, BVND 115, BV TM Huyết h c hợp sức cứu thành công m t sản phụ nguy kịch.

25 Những kinh nghiệm bươ c đầu Tổ chức nhiều buổi thảo luận đóng góp của nhiều chuyên gia về câ p cứu, ngoại khoa, sản khoa, huyết h c... từ các BV tuyến cuối của TP và đi đến thống nhâ t XD quy trình. Lập danh sách các chuyên gia h trợ chuyên môn cùng số điện thoại nóng của bệnh viện và của các chuyên gia. Khuyến khi ch các BV xây dựng và triển khai quy trình báo đ ng đ liên viện phù hợp với đ c điểm tình hình bệnh viện và dựa trên hướng dẫn của S Y tế.

26 Những kinh nghiệm bươ c đầu Tổ chức diễn tập thử nghiệm quy trình "Báo đ ng đ liên viện" giữa BV Quận 11 và BV Từ Dũ trong tình huống giả định tai biến sản khoa. điều chỉnh, bổ sung các bước và những điểm cần lưu ý để quy trình đạt hiệu quả cao nhâ t Phát hành Khuyến cáo triển khai quy trình Báo đ ng đ n i viện" và Báo đ ng đ liên viện" nhằm tăng khả năng cứu sống ngư i bệnh trong tình trạng nguy kịch.

27 Những kinh nghiệm bươ c đầu Tập huâ n thư ng xuyên các tiêu chuẩn và quy trình BĐĐ n i viện và liên viện cho toàn thể NV tại các khoa: câ p cứu, HSTCCĐ, CĐHA, khối ngoại sản, PT-GMHS, NH máu. Khuyến khi ch các BV chủ đ ng T/C diễn tập BĐĐ n i viện và phối hợp diễn tập BĐĐ liên viện với BV chuyên khoa và BV tuyến trên nhằm đảm bảo phối hợp nhuần nhuyễn khi xảy ra các tình huống thực tế. Tổ chức rút KN sau m i lần xảy ra các trư ng hợp BĐĐ.

28 Những kinh nghiệm bươ c đầu Củng cố hoạt đ ng tổ câ p cứu ngoại viện s n sàng tham gia sơ câ p cứu và vận chuyển câ p cứu khi có yêu cầu. Khuyến khi ch các BV tham quan h c tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong triển khai và chủ đ ng liên lạc với S Y tế để được h trợ kịp th i khi g p những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Kịp th i khen thư ng đối với các tập thể và cá nhân có thành ti ch xuâ t sắc trong thực hiện QT Báo đ ng đ.

29 Kịp thời khen thưởng đối vơ i các tập thê và cá nhân

30 Tóm la i Xuâ t phát từ thực tiễn: vẫn co n có m t số bâ t cập trong xử trí câ p cứu NB dẫn đến những hậu quả nghiêm tr ng. SYT TP Hồ Chi Minh đã mạnh dạn triển khai và sáng tạo xây dụng quy trình báo đ ng đ n i viện và liên viện. Đã góp phần tối ưu hóa nguồn lực và th i gian vàng để cứu sống NB nguy kịch. Bước đầu đã thu được những kết quả đáng khi ch lệ.

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ PHẢN VỆ Nội dung 1. Chẩn đoán và xử trí phản vệ 2. Các phác đồ chẩn đoán và xử trí phản vệ Khái niệm phản vệ Aanaphylaxis: lần đầu tiên (Richet &Potier 1901) là phản ứng dị ứng loại

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (B

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định 108/2019/QĐ-ĐHHV ngày 03

Chi tiết hơn

Print

Print SỔ TAY THEO DÕI QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ SUY TIM CỦA TÔI Đồng hành cùng người bệnh bị suy tim SỔ TAY THEO DÕI QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ SUY TIM CỦA TÔI Họ và tên bệnh nhân:... tháng năm sinh:... Địa chỉ:... Số điện

Chi tiết hơn

BIẾN CHỨNG TẠI CHỔ SAU RÚT ỐNG THÔNG ĐỘNG MẠCH Ở BN CHỤP-CAN THIỆP MẠCH VÀNH QUA DA TẠI BV TIM MẠCH AN GIANG CNĐD Trần Quốc Dũng, CNĐD Nguyễn Hoài Nam

BIẾN CHỨNG TẠI CHỔ SAU RÚT ỐNG THÔNG ĐỘNG MẠCH Ở BN CHỤP-CAN THIỆP MẠCH VÀNH QUA DA TẠI BV TIM MẠCH AN GIANG CNĐD Trần Quốc Dũng, CNĐD Nguyễn Hoài Nam BIẾN CHỨNG TẠI CHỔ SAU RÚT ỐNG THÔNG ĐỘNG MẠCH Ở BN CHỤP-CAN THIỆP MẠCH VÀNH QUA DA TẠI BV TIM MẠCH AN GIANG CNĐD Trần Quốc Dũng, CNĐD Nguyễn Hoài Nam, ĐD Đào Duy Kiệt, ĐD Phan Văn Dững 1 TÓM TẮT Mục tiêu:

Chi tiết hơn

Ca lâm sàng: Thai kỳ và bệnh van tim Bs Huỳnh Thanh Kiều PSG.TS Phạm Nguyễn Vinh Bệnh nhân nữ 18 tuổi, PARA I, mang thai con lần 1, thai 37 tuần. Bệnh

Ca lâm sàng: Thai kỳ và bệnh van tim Bs Huỳnh Thanh Kiều PSG.TS Phạm Nguyễn Vinh Bệnh nhân nữ 18 tuổi, PARA I, mang thai con lần 1, thai 37 tuần. Bệnh Ca lâm sàng: Thai kỳ và bệnh van tim Bs Huỳnh Thanh Kiều PSG.TS Phạm Nguyễn Vinh Bệnh nhân nữ 18 tuổi, PARA I, mang thai con lần 1, thai 37 tuần. Bệnh nhân biết hở van 2 lá từ 2016, không triệu chứng cơ

Chi tiết hơn

Mối Liên Quan Giữa CRT Và Tình Trạng Sốc Của Bệnh Nhân Nhập Khoa HSTC-CĐ BV Nhi Đồng 1

Mối Liên Quan Giữa CRT Và Tình Trạng Sốc Của Bệnh Nhân Nhập Khoa HSTC-CĐ BV Nhi Đồng 1 Mối Liên Quan Giữa CRT Và Tình Trạng Bệnh Nhân Nhập Khoa HSTC-CĐ BV Nhi Đồng 1 Khoa HSTC-CĐ BV Nhi Đồng 1 Nội dung Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Kết quả & bàn luận

Chi tiết hơn

Sở Y tế Quảng Nam BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG 2016 (ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ) Bệnh viện: BỆNH VI

Sở Y tế Quảng Nam BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG 2016 (ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ) Bệnh viện: BỆNH VI Sở Y tế Quảng Nam BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG 2016 (ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ) Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC Địa chỉ chi tiết:

Chi tiết hơn

Tài liệu sinh hoạt Khoa học Kỹ thuật Điều dưỡng BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG NHIỄM TRÙNG SƠ SINH I. ĐỊNH NGHĨA: Nhiễm trùng sơ sinh (NTSS) là

Tài liệu sinh hoạt Khoa học Kỹ thuật Điều dưỡng BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG NHIỄM TRÙNG SƠ SINH I. ĐỊNH NGHĨA: Nhiễm trùng sơ sinh (NTSS) là Tài liệu sinh hoạt Khoa học Kỹ thuật Điều dưỡng BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG NHIỄM TRÙNG SƠ SINH I. ĐỊNH NGHĨA: Nhiễm trùng sơ sinh (NTSS) là các bệnh nhiễm trùng xảy ra từ lúc mới sinh đến 28

Chi tiết hơn

1003_QD-BYT_137651

1003_QD-BYT_137651 BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1003/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN NGỌC QUANG HẦU ĐỒNG TẠI PHỦ THƯỢNG ĐOẠN, PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 1, QUẬN HẢI AN, TH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN NGỌC QUANG HẦU ĐỒNG TẠI PHỦ THƯỢNG ĐOẠN, PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 1, QUẬN HẢI AN, TH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN NGỌC QUANG HẦU ĐỒNG TẠI PHỦ THƯỢNG ĐOẠN, PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 1, QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA

Chi tiết hơn

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 Mục Lục: 1. Duyên khởi:.......................... trang 03 2. Lời tri ân:............................ trang 06 3. Chương 1 Tổng quát về hộ niệm:.......... trang 09 4. Chương 2: Người

Chi tiết hơn

Thử bàn về chiến lược chiến thuật chống quân Minh của vua Lê Lợi Tìm hiểu Thế chiến thứ Hai cùng chiến tranh Triều Tiên, người nghiên cứu lịch sử khâm

Thử bàn về chiến lược chiến thuật chống quân Minh của vua Lê Lợi Tìm hiểu Thế chiến thứ Hai cùng chiến tranh Triều Tiên, người nghiên cứu lịch sử khâm Thử bàn về chiến lược chiến thuật chống quân Minh của vua Lê Lợi Tìm hiểu Thế chiến thứ Hai cùng chiến tranh Triều Tiên, người nghiên cứu lịch sử khâm phục tướng Douglas MacArthur với chiến lược tấn công

Chi tiết hơn

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4 Mấy Ðiệu Sen Thanh: Phần 4 PHƯƠNG HẢI SANH Đồng tử Phương Hải Sanh là con của cư sĩ Phương Dưỡng Thu ở Hương Cảng. Dưỡng Thu ưa làm việc phước thiện, sau tuổi trung niên lại chuyên tâm hướng về Tịnh độ.

Chi tiết hơn

ENews_CustomerSo2_

ENews_CustomerSo2_ Số 2 năm 2019 DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Thông điệp từ Ban Lãnh đạo Chào mừng Quý khách đến với Bản tin dành cho khách hàng Số 2 năm 2019. Dai-ichi

Chi tiết hơn

MẪU BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

MẪU BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ SỞ Y TẾ QUẢNG NAM BỆNH VIỆN ĐKKV MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc THÔNG TIN HÀNH CHÍNH BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 05 (ÁP DỤNG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HEM-7300 manual Apr-2011.doc

Microsoft Word - HEM-7300 manual Apr-2011.doc Máy đo huyết áp tự động Mã hiệu HEM-7300 Cám ơn bạn đã mua máy đo huyết áp tự động đo ở bắp tay HEM-7300. OMRON HEM-7300 là máy đo huyết áp tự động hoàn toàn, hoạt động trên nguyên tắc đo dao động. Máy

Chi tiết hơn

No Slide Title

No Slide Title Tư vấn sau xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai Nội dung Giới thiệu về Thông tư 01/2010/TT- BYT Quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính (Hươ ng dâ n điê u 30 cu a Luâ

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH PLTMC NĂM 2018 KẾ HOẠCH 2019 BỆNH VIỆN TỪ DŨ NỘI DUNG 1. Tình hình thực hiện CT PLTMC các tỉnh phía Nam 2. Công tác Đào tạo, huấn luyện. 3. Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật các

Chi tiết hơn

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng thân tâm, dứt bỏ thói cao ngạo. 3. Người dịch phải tự

Chi tiết hơn

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên 1 Pchẩn trị YHCT DANH

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên 1 Pchẩn trị YHCT DANH UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 1 P DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ĐÃ CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 06/2019 225 01/02/2013 Trần Văn

Chi tiết hơn

CẬP NHẬT CẤP CỨU NGƯNG TIM - NGƯNG THỞ BS CK2. HOÀNG ĐẠI THẮNG KHOA HSTC - CĐ

CẬP NHẬT CẤP CỨU NGƯNG TIM - NGƯNG THỞ BS CK2. HOÀNG ĐẠI THẮNG KHOA HSTC - CĐ CẬP NHẬT CẤP CỨU NGƯNG TIM - NGƯNG THỞ BS CK2. HOÀNG ĐẠI THẮNG KHOA HSTC - CĐ ĐẠI CƯƠNG - Đột tử do tim (Sudden cardiac death): tình trạng chết do tim mà không biết trước được trong vòng 1giờ từ lúc

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 AN TOÀN TRONG PHẪU THUẬT SẢN PHỤ KHOA 1 NỘI DUNG 1. Sơ lược hoạt động tại khoa GMHS 2. An toàn trong phẫu thuật 3. Phương pháp tăng cường an toàn cho PT SPK 2 1 Tổ chức Khoa Gây mê Hồi sức gồm 2 bộ phận:

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hãy an lòng- có chúng tôi NHẬN ĐỊNH NHU CẦU CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ MỘT SỐ CAN THIỆP ĐIỀU DƯỠNG Ths Nguyễn Quang NỘI DUNG 1. Một số khái niệm cơ bản có liên quan. 2. Tại sao phải nhận định nhu cầu của người

Chi tiết hơn

PHÒNG GD& ĐT TP

PHÒNG GD& ĐT TP PHÒNG GD& ĐT TP. SÓC TRĂNG TRƯỜNG TH&THCS Lý Thường Kiệt CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY TẮC ỨNG XỬ (Ban hành theo Quyết định Số 201 /QĐ-TH&THCSLTK Ngày 09 tháng 10 năm

Chi tiết hơn

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m Mu c Viê t Nam là: Đồng Ha nh Với Các Gia Đình Trẻ.

Chi tiết hơn

QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM HỖN HỢP CHI TRẢ TIỀN MẶT ĐỊNH KỲ (Ban hành kèm theo Công văn số 16480/BTC-QLBH ngày 06/12/2017 của Bộ Tài chín

QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM HỖN HỢP CHI TRẢ TIỀN MẶT ĐỊNH KỲ (Ban hành kèm theo Công văn số 16480/BTC-QLBH ngày 06/12/2017 của Bộ Tài chín QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM HỖN HỢP CHI TRẢ TIỀN MẶT ĐỊNH KỲ (Ban hành kèm theo Công văn số 16480/BTC-QLBH ngày 06/12/2017 của Bộ Tài chính) MỤC LỤC ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA... 2 ĐIỀU 2: HỢP ĐỒNG

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NHẬN XÉT HIỆU QUẢ ÁP DỤNG KỸ THUẬT TIM PHỔI NHÂN TẠO TẠI GIƯỜNG (ECMO) ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SỐC TIM Khoa HSTC bệnh viện Bạch Mai CA LÂM SÀNG 1 BN nữ 30 tuổi CĐ: viêm cơ tim cấp biến chứng sốc tim-suy

Chi tiết hơn

CÁC TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG TRONG BỆNH HÔ HẤP Triệu chứng cơ năng là những triệu chứng do bệnh nhân tự cảm thấy khi mắc các bệnh hô hấp. Các triệu chứng c

CÁC TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG TRONG BỆNH HÔ HẤP Triệu chứng cơ năng là những triệu chứng do bệnh nhân tự cảm thấy khi mắc các bệnh hô hấp. Các triệu chứng c CÁC TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG TRONG BỆNH HÔ HẤP Triệu chứng cơ năng là những triệu chứng do bệnh nhân tự cảm thấy khi mắc các bệnh hô hấp. Các triệu chứng chính là: đau ngực, ho, khó thở, khạc đờm và ho ra máu.

Chi tiết hơn

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nữ thí chủ, Khuynh Thành vốn là một vũ khí chất chứa

Chi tiết hơn

1 BẠCH VIÊN TÔN CÁC KỊCH THƠ LÊ THỊ DIỆM TẦN

1 BẠCH VIÊN TÔN CÁC KỊCH THƠ LÊ THỊ DIỆM TẦN 1 BẠCH VIÊN TÔN CÁC KỊCH THƠ LÊ THỊ DIỆM TẦN 2 DẪN NHẬP BA CH VIÊN TÔN CA C đươ c viê t dưạ theo tâ p kich thơ TI NH TRONG GIÂ C MÔṆG cu a cô thi si Tâm Tri Lê Hư u Kha i. TI NH TRONG GIÂ C MÔṆG đa đươ

Chi tiết hơn

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018 (ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH

Chi tiết hơn

Print BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2015 (ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ) Bệnh viện: TRUNG TÂM Y TẾ BẾN LỨC

Print BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2015 (ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ) Bệnh viện: TRUNG TÂM Y TẾ BẾN LỨC Print BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2015 (ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ) Bệnh viện: TRUNG TÂM Y TẾ BẾN LỨC Địa chỉ: 126 Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 3, Thị Trấn Bến

Chi tiết hơn

Microsoft Word nhandienkhicongvabenhtimmach.doc

Microsoft Word nhandienkhicongvabenhtimmach.doc Tác gỉa: Thầy Đỗ Đức Ngọc Email của Dinh Hoan Thưa Thầy, 1. Ngày trước chưa biết đến khí công em có học nhân điện, và em đã được mở hết luân xa mạch đốc (6 Luân xa) và 2 luân xa mạch nhâmcấp độ lớp 2.

Chi tiết hơn

SINH HOẠT KHOA HỌC CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SỐC PHẢN VỆ THEO THÔNG TƯ 51/2017/TT-BYT CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/02/2018 Báo cáo viên: Ths. Bs Nguyễn Văn Tú

SINH HOẠT KHOA HỌC CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SỐC PHẢN VỆ THEO THÔNG TƯ 51/2017/TT-BYT CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/02/2018 Báo cáo viên: Ths. Bs Nguyễn Văn Tú SINH HOẠT KHOA HỌC CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SỐC PHẢN VỆ THEO THÔNG TƯ 51/2017/TT-BYT CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/02/2018 Báo cáo viên: Ths. Bs Nguyễn Văn Tú Trưởng khoa HSTC&CSGN ĐẶT VẤN ĐỀ Quá nhiều định nghĩa

Chi tiết hơn

I THỨ HAI Giáo đầu Chủ sự: Cộng đoàn: Tv 94 Thỉnh ca: KINH SÁNG Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Nguyện Chúa Trời ba

I THỨ HAI Giáo đầu Chủ sự: Cộng đoàn: Tv 94 Thỉnh ca: KINH SÁNG Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Nguyện Chúa Trời ba I THỨ HAI Giáo đầu Chủ sự: Cộng đoàn: Tv 94 Thỉnh ca: KINH SÁNG Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta, Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người.

Chi tiết hơn

CÔNG TY BẢO HIỂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY BẢO HIỂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUY TẮC BẢO HIỂM SỨC KHỎE (Ban hành kèm theo quyết định số: 270 /QĐ- PTI- BHCN ngày 26 / 09 /2012 của Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện) NỘI DUNG Chương I: Chương II: Chương III: Chương

Chi tiết hơn

Cúc cu

Cúc cu HỒI XX Oán Thù Tương Báo, Vĩnh Kết Tơ Duyên Vệ Thiên Nguyên đoán chắc là Phi Phụng nên tinh thần vô cùng hưng phấn, chàng liếc mắt nhìn qua thì quả nhiên là nàng, chàng vội kêu lên: - Phi Phụng, nàng đến

Chi tiết hơn

ĐẶT ỐNG THÔNG NIỆU ĐẠO BÀNG QUANG 1. MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi hoàn thành bài này, sinh viên có khả năng: 1.1. Thực hiện giao tiếp với người bệnh, thôn

ĐẶT ỐNG THÔNG NIỆU ĐẠO BÀNG QUANG 1. MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi hoàn thành bài này, sinh viên có khả năng: 1.1. Thực hiện giao tiếp với người bệnh, thôn ĐẶT ỐNG THÔNG NIỆU ĐẠO BÀNG QUANG 1. MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi hoàn thành bài này, sinh viên có khả năng: 1.1. Thực hiện giao tiếp với người bệnh, thông báo, giải thích cho người bệnh quy trình kỹ thuật

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ HLKN Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc BẢNG THỐNG KÊ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1. N

ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ HLKN Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc BẢNG THỐNG KÊ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1. N ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ HLKN Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc BẢNG THỐNG KÊ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- BÀI BÁO STT Tên đề tài Năm nghiệm

Chi tiết hơn

MUÕI MAY B-LYNCH TRONG ÑIEÀU TRÒ BAÊNG HUYEÁT SAU SANH DO ÑÔØ TÖÛ CUNG

MUÕI MAY B-LYNCH TRONG ÑIEÀU TRÒ BAÊNG HUYEÁT SAU SANH DO ÑÔØ TÖÛ CUNG 1 1 MŨI MAY B-LYNCH TRONG ĐIỀU TRỊ BĂNG HUYẾT ĐẶT VẤN ĐỀ: SAU SANH NẶNG DO ĐỜ TỬ CUNG. Quang Hiền 2 Trần Thị Phương Loan 1 Trần Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới có đến 125.000 thai phụ tử vong mỗi

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN PHAN RANG MX Tây Đô Lâm Tài Thạnh. Theo nhịp sống, người ta tự chọn phương hướng để đi, bằng nhiều cách khác nhau, lưu giữ hay xóa đi quá kh

SÓNG THẦN PHAN RANG MX Tây Đô Lâm Tài Thạnh. Theo nhịp sống, người ta tự chọn phương hướng để đi, bằng nhiều cách khác nhau, lưu giữ hay xóa đi quá kh SÓNG THẦN PHAN RANG MX Tây Đô Lâm Tài Thạnh. Theo nhịp sống, người ta tự chọn phương hướng để đi, bằng nhiều cách khác nhau, lưu giữ hay xóa đi quá khứ cũng tùy thuộc vào mỗi người, có điều chắc chắn rằng

Chi tiết hơn

Con đường lành bệnh Tác giả: H. K. Challoner Việc chữa bệnh bằng những phương pháp khác y khoa thông thường hiện đang thịnh hành, nên tác phẩm The Pat

Con đường lành bệnh Tác giả: H. K. Challoner Việc chữa bệnh bằng những phương pháp khác y khoa thông thường hiện đang thịnh hành, nên tác phẩm The Pat Con đường lành bệnh Tác giả: H. K. Challoner Việc chữa bệnh bằng những phương pháp khác y khoa thông thường hiện đang thịnh hành, nên tác phẩm The Path of Healing (xuất bản khoảng 1942) được trình bầy

Chi tiết hơn

Lương Sĩ Hằng ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH Bài Giảng: ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH tại Đại Hội Tâm Linh, Bruxelles, Bỉ Quốc, ngày 3 tháng 8 năm 1993 Đời Đạo Phân Minh 1

Lương Sĩ Hằng ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH Bài Giảng: ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH tại Đại Hội Tâm Linh, Bruxelles, Bỉ Quốc, ngày 3 tháng 8 năm 1993 Đời Đạo Phân Minh 1 Lương Sĩ Hằng ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH Bài Giảng: ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH tại Đại Hội Tâm Linh, Bruxelles, Bỉ Quốc, ngày 3 tháng 8 năm 1993 Đời Đạo Phân Minh 1 2 Đời Đạo Phân Minh ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH Hôm nay ngày 3 tháng

Chi tiết hơn

1

1 1 2 LỜI TỰA Pháp môn Niệm Phật hợp với tất cả mọi người. Già, trẻ, tại gia, xuất gia, ai cũng niệm Phật được. Nếu hết lòng tin ưa, mong muốn sanh về thế giới của đức Phật A Di Đà, mà niệm danh hiệu Phật

Chi tiết hơn

SỐ 112 MÙA THU TEXAS 2019 TRANG 47 Đọc Lại Lá Thư Cũ Số 60 AH Trần Trung Trực Không những vậy mà còn hay, xuất sắc là đằng khác. Thử xem: 1- Trang 1-4

SỐ 112 MÙA THU TEXAS 2019 TRANG 47 Đọc Lại Lá Thư Cũ Số 60 AH Trần Trung Trực Không những vậy mà còn hay, xuất sắc là đằng khác. Thử xem: 1- Trang 1-4 SỐ 112 MÙA THU TEXAS 2019 TRANG 47 Đọc Lại Lá Thư Cũ Số 60 AH Trần Trung Trực Không những vậy mà còn hay, xuất sắc là đằng khác. Thử xem: 1- Trang 1-4 chữ AHCC biến thành hỏa tiễn hướng lên không gian

Chi tiết hơn

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP DỰ THẢO Phụ lục 01 SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC NGÀNH: KỸ THUẬT VẬ

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP DỰ THẢO Phụ lục 01 SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC NGÀNH: KỸ THUẬT VẬ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP DỰ THẢO Phụ lục 01 SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC NGÀNH: KỸ THUẬT VẬT LÝ TRỊ LIỆU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Ngày tháng năm 2018

Chi tiết hơn

Hôm nay liều mình, em mới dám nói lên những suy nghĩ của mình

Hôm nay liều mình, em mới dám nói lên những suy nghĩ của mình MẤT CÂN BẰNG TỈ SỐ GIỚI TÍNH LÚC SINH TẠI VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ths- Bs. Ngô Thị Yên Khoa KHGĐ- BV Từ Dũ MỞ ĐẦU Có hai tỉ số giới tính thường được dùng trong công tác thống kê. Đó là: - Tỉ số

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T ẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHO A HỌ C Y DƯỢ C LÂM SÀNG 108 CÔ NG TRÌNH ĐƯỢ C HO ÀN THÀNH TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU KHO A HỌ C Y D

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T ẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHO A HỌ C Y DƯỢ C LÂM SÀNG 108 CÔ NG TRÌNH ĐƯỢ C HO ÀN THÀNH TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU KHO A HỌ C Y D BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T ẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHO A HỌ C Y DƯỢ C LÂM SÀNG 108 CÔ NG TRÌNH ĐƯỢ C HO ÀN THÀNH TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU KHO A HỌ C Y DƯỢ C LÂM SÀNG 108 ĐẶNG VIỆT ĐỨC NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ

Chi tiết hơn

CHỈ ĐẠO TUYẾN 2009

CHỈ ĐẠO TUYẾN 2009 HỒI SỨC SƠ SINH CƠ BẢN VÀ CẬP NHẬT BSCKII. Ngô Hữu Trí 1 NỘI DUNG CHÍNH Tại sao phải quan tâm đến HSSS? Một số cơ chế quan trọng khi HSSS cần biết. Các bƣớc HSSS cơ bản. Những thay đổi trong phác đồ HSSS

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 11 Chương 41 Liên Hệ Tô Niệm Đường xoay người, cúi thấp đầu: Em... Em không sao! Kỷ Lang còn muốn nói thêm nhưng đã đến Sở Sự Vụ, Đặng Phỉ xuống xe: Tôi tự về Cục cảnh sát, khi nào có báo cáo nghiệm

Chi tiết hơn

Chọn Vợ Hiền Nguyễn Thị Thanh Dương Anh Tư góa vợ khi tuổi đời còn trẻ. Anh đang đi tìm cho mình một tình yêu mới, một người vợ mới. Đối tượng anh mon

Chọn Vợ Hiền Nguyễn Thị Thanh Dương Anh Tư góa vợ khi tuổi đời còn trẻ. Anh đang đi tìm cho mình một tình yêu mới, một người vợ mới. Đối tượng anh mon Chọn Vợ Hiền Nguyễn Thị Thanh Dương Anh Tư góa vợ khi tuổi đời còn trẻ. Anh đang đi tìm cho mình một tình yêu mới, một người vợ mới. Đối tượng anh mong ước là một phụ nữ chân quê hiền ngoan dịu dàng để

Chi tiết hơn

SỰ SỐNG THẬT

SỰ SỐNG THẬT 280 Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa Chúa ơi, Ngày 4 tháng 12 năm 1990 Chúa là Tất Cả, còn con là hư không. Chúa vô cùng Cao Cả, vậy những lời tán tụng của con thì đem lại được sự gì cho Chúa, vì Chúa là

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Vòng SJM Tailor Annuloplasty Ring hoặc băng SJM Tailor Annuloplasty Band ARTMT indd a 9/30/2014 2:04:05 PM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Vòng SJM Tailor Annuloplasty Ring hoặc băng SJM Tailor Annuloplasty Band ARTMT indd a 9/30/2014 2:04:05 PM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Vòng SJM Tailor Annuloplasty Ring hoặc băng SJM Tailor Annuloplasty Band ARTMT100110810.indd a 9/30/2014 2:04:05 PM Số series Hạn sử dụng Mã hàng Không tái sử dụng STERILE Tiệt trùng

Chi tiết hơn

http:

http: www.talawas.org về trang chính tìm OK (dùng Unicode hoặc không dấu) tác giả: A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z Văn học Văn học Việt Nam Loạt bài: Hồ sơ Nhân văn-giai phẩm 1 2 3 4

Chi tiết hơn

LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo Đại học, Bộ môn Điều Dưỡng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá

LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo Đại học, Bộ môn Điều Dưỡng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo Đại học, Bộ môn Điều Dưỡng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thành khóa luận này. Với lòng

Chi tiết hơn

TỈNH ỦY KHÁNH HÒA

TỈNH ỦY KHÁNH HÒA TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM * Nha Trang, ngày 30 tháng 6 năm 2016 Số 05 -CTr/TU CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ

Chi tiết hơn

CÂU CHUYỆN TUẪN TIẾT CỦA TƯỚNG LÊ VĂN HƯNG Mạnh Kim/Huỳnh Quang Nghĩa Chuẩn tướng Lê Văn Hưng Đối diện tôi là một ông già ốm yếu 75 tuổi nhưng còn rất

CÂU CHUYỆN TUẪN TIẾT CỦA TƯỚNG LÊ VĂN HƯNG Mạnh Kim/Huỳnh Quang Nghĩa Chuẩn tướng Lê Văn Hưng Đối diện tôi là một ông già ốm yếu 75 tuổi nhưng còn rất CÂU CHUYỆN TUẪN TIẾT CỦA TƯỚNG LÊ VĂN HƯNG Mạnh Kim/Huỳnh Quang Nghĩa Chuẩn tướng Lê Văn Hưng Đối diện tôi là một ông già ốm yếu 75 tuổi nhưng còn rất minh mẫn. Nhắc lại chuyện cũ, ông nhớ như in từng

Chi tiết hơn

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ KHOA SỨC KHỎE TRẺ EM 1. Lịch tiêm chủng (bảng 1) Tên vắc xin BCG ENGERIX B PENTAXIM INFANRIX ROTARIX ROTATEQ Sơ sinh 1 li

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ KHOA SỨC KHỎE TRẺ EM 1. Lịch tiêm chủng (bảng 1) Tên vắc xin BCG ENGERIX B PENTAXIM INFANRIX ROTARIX ROTATEQ Sơ sinh 1 li BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ KHOA SỨC KHỎE TRẺ EM 1. Lịch tiêm chủng (bảng 1) Tên vắc xin BCG ENGERIX B PENTAXIM INFANRIX ROTARIX ROTATEQ Sơ sinh 1 liều 1 liều HƯỚNG DẪN TIÊM CHỦNG AN TOÀN 2-6 tháng 9

Chi tiết hơn

Hóa thân thành Mị Châu kể lại câu chuyện Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy

Hóa thân thành Mị Châu kể lại câu chuyện Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy Hóa thân thành Mị Châu kể lại câu chuyện Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy Author : elisa Hóa thân thành Mị Châu kể lại câu chuyện Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy - Bài số 1 Lúc

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1 Phần 1 Cho mẹ uống thuốc và đi ngủ, Yên Lam bước ra băng ghế đá chỗ khuôn viên phía trước buồng bệnh của mẹ ngồi. Chiều nay, bác sĩ vừa mới gọi cô vào phòng nói chuyện. Theo như lời bác sĩ nói thì mẹ cô

Chi tiết hơn

0. Ket qua thi nam 2019.xlsx

0. Ket qua thi nam 2019.xlsx TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHÒNG QL ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG B1 Thạc sĩ khóa 26-27 (2017-2019) Thi ngày: 20-21/4/2019 Nghe Đọc 1 301 Mạc An 01/06/1989 Chẩn

Chi tiết hơn

1 Những chuyện niệm Phật cảm ứng, nghe được. 1- Sát sanh bị đoản mạng. Tác giả : Cư sĩ Lâm Khán Trị Dịch giả : Dương Đình Hỷ Cổ đức có nói : Tâm có th

1 Những chuyện niệm Phật cảm ứng, nghe được. 1- Sát sanh bị đoản mạng. Tác giả : Cư sĩ Lâm Khán Trị Dịch giả : Dương Đình Hỷ Cổ đức có nói : Tâm có th 1 Những chuyện niệm Phật cảm ứng, nghe được. 1- Sát sanh bị đoản mạng. Tác giả : Cư sĩ Lâm Khán Trị Dịch giả : Dương Đình Hỷ Cổ đức có nói : Tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghiệp, nghiệp do tâm

Chi tiết hơn

SUY HÔ HẤP CẤP I. ĐỊNH NGHĨA Suy hô hấp cấp là sự rối loạn nặng nề của sự trao đổi oxy máu; một cách tổng quát, suy hô hấp cấp là sự giảm thực sự áp l

SUY HÔ HẤP CẤP I. ĐỊNH NGHĨA Suy hô hấp cấp là sự rối loạn nặng nề của sự trao đổi oxy máu; một cách tổng quát, suy hô hấp cấp là sự giảm thực sự áp l SUY HÔ HẤP CẤP I. ĐỊNH NGHĨA Suy hô hấp cấp là sự rối loạn nặng nề của sự trao đổi oxy máu; một cách tổng quát, suy hô hấp cấp là sự giảm thực sự áp lực riêng phần khí oxy trong động mạch (PaO 2) < 60

Chi tiết hơn

Output file

Output file dịch trên thị trường, hoàn thiện quy trình, tăng số phiên giao dịch, Thứ ba, đánh giá lại lộ trình tự do hóa lãi suất một cách khoa học. Cơ chế tự do hóa lãi suất là quá trình tất yếu của nền kinh tế thị

Chi tiết hơn

TRUNG ÐOÀN 8 BỘ BINH và Trận Chiến AN LỘC (Mùa Hè 1972) Hồi Ký của Chuẩn Tướng MẠCH VĂN TRƯỜNG Nguyên Tư Lệnh Sư Ðoàn 21 Bộ Binh Cựu Trung Ðoàn Trưởng

TRUNG ÐOÀN 8 BỘ BINH và Trận Chiến AN LỘC (Mùa Hè 1972) Hồi Ký của Chuẩn Tướng MẠCH VĂN TRƯỜNG Nguyên Tư Lệnh Sư Ðoàn 21 Bộ Binh Cựu Trung Ðoàn Trưởng TRUNG ÐOÀN 8 BỘ BINH và Trận Chiến AN LỘC (Mùa Hè 1972) Hồi Ký của Chuẩn Tướng MẠCH VĂN TRƯỜNG Nguyên Tư Lệnh Sư Ðoàn 21 Bộ Binh Cựu Trung Ðoàn Trưởng Trung Ðoàn 8 / Sư Ðoàn 5 Bộ Binh Lời Mở Ðầu : Mùa

Chi tiết hơn

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH Pháp sư Viên Nhân 1 MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 LỜI NÓI ĐẦU... 6 PHẦN I. CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH... 14 LỜI DẪN... 14 CHUƠNG I: PHÓNG SINH LÀ GÌ?... 20 Phóng sinh có những công đức gì?... 22 CHUƠNG

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN BỆNH HỌC NỘI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN SÁCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN (Tái bản lần thứ nhất c

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN BỆNH HỌC NỘI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN SÁCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN (Tái bản lần thứ nhất c TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN BỆNH HỌC NỘI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN SÁCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN (Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa) NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI - 2018 CHỦ BIÊN:

Chi tiết hơn

Ban hành kèm theo Quyết định 4068/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế Logo QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN KCB CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH MẠCH VÀNH MẠN (ĐAU THẮT NGỰC Ổ

Ban hành kèm theo Quyết định 4068/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế Logo QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN KCB CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH MẠCH VÀNH MẠN (ĐAU THẮT NGỰC Ổ Logo QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN KCB CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH MẠCH VÀNH MẠN (ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH) Họ và tên NB:... Ngày sinh:...... Giới:.. Địa chỉ:.. Số phòng: Số giường:... Mã NB/Số HSBA:. Lưu ý: Đánh dấu

Chi tiết hơn

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRUNG TÂM NUÔI DẠY TRẺ KHUYẾT TẬT Mã số............ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BÀI TẬP GIÚP HỌC SINH KHIẾM THỊ LỚP 2 RÈN KỸ NĂNG ĐỊNH HƢỚNG DI CHUYỂN TRONG TRƢỜNG HỌC

Chi tiết hơn

Hợp tác vì sức khỏe phổi CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ VNRS 2019 Thời gian: Thứ 6 ngày 19 tháng 07 năm 2019 HỘI TRƯỜNG NGỌC VỪNG 7:00-9:30 ĐẠI HỘI HỘI HÔ HẤP

Hợp tác vì sức khỏe phổi CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ VNRS 2019 Thời gian: Thứ 6 ngày 19 tháng 07 năm 2019 HỘI TRƯỜNG NGỌC VỪNG 7:00-9:30 ĐẠI HỘI HỘI HÔ HẤP Hợp tác vì sức khỏe phổi Thời gian: Thứ 6 ngày 19 tháng 07 năm 2019 HỘI TRƯỜNG NGỌC VỪNG 7:00-9:30 ĐẠI HỘI HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM 7:00-7:30 Đón tiếp đại biểu Ban tô chư c 7:30-7:40 Chào cờ, giới thiệu đại

Chi tiết hơn

1

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐỖ HỒNG ĐỨC QUẢN LÝ QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Khóa 4 (2015-2017)

Chi tiết hơn

TỪ BI ÐẠO TRÀNG SÁM PHÁP LƯƠNG HOÀNG SÁM HT.THÍCH TRÍ TỊNH giảo chính Dịch giả: TT.VIÊN GIÁC --- o0o --- Mục Lục LỜI GIỚI THIỆU THAY LỜI TỰA SÁM HỐI N

TỪ BI ÐẠO TRÀNG SÁM PHÁP LƯƠNG HOÀNG SÁM HT.THÍCH TRÍ TỊNH giảo chính Dịch giả: TT.VIÊN GIÁC --- o0o --- Mục Lục LỜI GIỚI THIỆU THAY LỜI TỰA SÁM HỐI N TỪ BI ÐẠO TRÀNG SÁM PHÁP LƯƠNG HOÀNG SÁM HT.THÍCH TRÍ TỊNH giảo chính Dịch giả: TT.VIÊN GIÁC --- o0o --- Mục Lục LỜI GIỚI THIỆU THAY LỜI TỰA SÁM HỐI NGHĨA LÀ GÌ? NGHI THỨC TỤNG NIỆM TỤNG CHÚ ÐẠI BI QUYỂN

Chi tiết hơn

Ngày 27/09/2018 PHIÊN KHOA HỌC 14:00-15:30 Hội trường 1 Hội trường 2 Hội trường 3 Hội trường 4 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN

Ngày 27/09/2018 PHIÊN KHOA HỌC 14:00-15:30 Hội trường 1 Hội trường 2 Hội trường 3 Hội trường 4 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN Ngày 27/09/2018 PHIÊN KHOA HỌC 14:00-15:30 Hội trường 1 Hội trường 2 Hội trường 3 Hội trường 4 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH GS.TS. Mina Gaga TS.BS. Kazuto Matsunaga

Chi tiết hơn

* Mục tiêu * Nội dung CẤP CỨU NGƯNG TIM NGƯNG THỞ 1. Trình bày được cách đánh giá 1 trẻ ngưng tim ngưng thở. 2. Phân tích được các bước tiến hành hồi

* Mục tiêu * Nội dung CẤP CỨU NGƯNG TIM NGƯNG THỞ 1. Trình bày được cách đánh giá 1 trẻ ngưng tim ngưng thở. 2. Phân tích được các bước tiến hành hồi * Mục tiêu * Nội dung CẤP CỨU NGƯNG TIM NGƯNG THỞ 1. Trình bày được cách đánh giá 1 trẻ ngưng tim ngưng thở. 2. Phân tích được các bước tiến hành hồi sức cơ bản. 3. Phân tích được các bước tiến hành hồi

Chi tiết hơn

Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh Bởi: Đại học Tôn Đức Thắng Hệ thống kiến thức cơ bản về băng bó chuyên t

Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh Bởi: Đại học Tôn Đức Thắng Hệ thống kiến thức cơ bản về băng bó chuyên t Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh Bởi: Đại học Tôn Đức Thắng Hệ thống kiến thức cơ bản về băng bó chuyên thương Nguyên tắc băng - Băng kín vết thương, không bỏ sót vết thương, cần kiểm tra kỹ vết

Chi tiết hơn

Kỹ thuật nuôi lươn Kỹ thuật nuôi lươn Bởi: Nguyễn Lân Hùng Chỗ nuôi Trong cuốn Kỹ thuật nuôi lươn (NXB nông nghiệp, 1992) chúng tôi đưa ra qui trình n

Kỹ thuật nuôi lươn Kỹ thuật nuôi lươn Bởi: Nguyễn Lân Hùng Chỗ nuôi Trong cuốn Kỹ thuật nuôi lươn (NXB nông nghiệp, 1992) chúng tôi đưa ra qui trình n Bởi: Nguyễn Lân Hùng Chỗ nuôi Trong cuốn (NXB nông nghiệp, 1992) chúng tôi đưa ra qui trình nuôi trong bể có đất. Mô hình đó giống với điều kiện tự nhiên. Nhưng tới nay, cách nuôi đó chỉ thích hợp với

Chi tiết hơn

SỐ 112 MÙA THU TEXAS 2019 TRANG 91 Tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh Sự tích Đạt Ma Dịch Cân Kinh N ăm 917 (sau Tây lịch), Đạt Ma Tổ Sư từ Ấn Độ sang Trung Quố

SỐ 112 MÙA THU TEXAS 2019 TRANG 91 Tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh Sự tích Đạt Ma Dịch Cân Kinh N ăm 917 (sau Tây lịch), Đạt Ma Tổ Sư từ Ấn Độ sang Trung Quố SỐ 112 MÙA THU TEXAS 2019 TRANG 91 Tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh Sự tích Đạt Ma Dịch Cân Kinh N ăm 917 (sau Tây lịch), Đạt Ma Tổ Sư từ Ấn Độ sang Trung Quốc thuyết pháp và truyền giáo, sau ở lại Trung Sơn,

Chi tiết hơn

SỞ Y TẾ LONG AN TTYT HUYỆN BẾN LỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 95/KH-TTYT Bến Lức, ngày 27 tháng 02 năm 2017 KẾ

SỞ Y TẾ LONG AN TTYT HUYỆN BẾN LỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 95/KH-TTYT Bến Lức, ngày 27 tháng 02 năm 2017 KẾ SỞ Y TẾ LONG AN TTYT HUYỆN BẾN LỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 95/KH-TTYT Bến Lức, ngày 27 tháng 02 năm 2017 KẾ HOẠCH Triển khai cải tiến chất lượng năm 2017 Căn

Chi tiết hơn

LÔØI TÖÏA

LÔØI TÖÏA ĐỪNG MẤT THỜI GIAN VÌ NHỮNG ĐIỀU VỤN VẶT Nguyên tác Don t Sweat the Small Stuff with Your Family RICHARD CARLSON Nguyễn Minh Tiến dịch Những bí quyết đơn giản giúp bạn có được cuộc sống hạnh phúc trong

Chi tiết hơn

Điều khoản/Qui tắc bảo hiểm

Điều khoản/Qui tắc bảo hiểm QUY TẮC BẢO HIỂM SỨC KHỎE DU LỊCH QUỐC TẾ QUA HÃNG HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số /. -BM/BHCN ngày /04/2019 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh) NỘI DUNG Chương I. Định nghĩa và

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HEM-7101 manual Apr-2011.doc

Microsoft Word - HEM-7101 manual Apr-2011.doc Máy đo huyết áp tự động Mã hiệu HEM-7101! Cám ơn bạn đã mua máy đo huyết áp tự động HEM-7101. Omron HEM-7101 là máy đo huyết áp tự động hoàn toàn, hoạt động trên nguyên tắc đo dao động. Máy đo huyết áp

Chi tiết hơn

DANH MỤC ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC

DANH MỤC ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC HỌC PHẦN: LÍ LUẬN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Phương Học viên: Cù Văn Toàn K6A Tên đề tài: Phương pháp dạy học nhóm: Lí thuyết và vận dụng thực tiễn. 1. Khái

Chi tiết hơn

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦY NGUYÊN (Ban hành kèm theo QĐ 243 và 873/QĐ-SYT, Thông tư 37 Bộ Y tế) STT MA_DVKT TÊN DỊCH VỤ KỸ T

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦY NGUYÊN (Ban hành kèm theo QĐ 243 và 873/QĐ-SYT, Thông tư 37 Bộ Y tế) STT MA_DVKT TÊN DỊCH VỤ KỸ T BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦY NGUYÊN (Ban hành kèm theo QĐ 243 và 873/QĐ-SYT, Thông tư 37 Bộ Y tế) 1 01.0002.1778 Ghi điện tim cấp cứu tại giường 37.3F00.1778 35,000 243/QĐ-SYT 2

Chi tiết hơn

72. Nghĩa tử là nghĩa tận Trong 9 năm liền, Long không được visa về Việt Nam, dù lâu lâu chàng vẫn thử làm thủ tục xem chính quyền có thay đổi chính s

72. Nghĩa tử là nghĩa tận Trong 9 năm liền, Long không được visa về Việt Nam, dù lâu lâu chàng vẫn thử làm thủ tục xem chính quyền có thay đổi chính s 72. Nghĩa tử là nghĩa tận Trong 9 năm liền, Long không được visa về Việt Nam, dù lâu lâu chàng vẫn thử làm thủ tục xem chính quyền có thay đổi chính sách không. Sau lần chàng về đầu năm 1993, và Mai về

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ducsth.doc

Microsoft Word - ducsth.doc OSHO OSHO Từ Dục tới Siêu tâm thức From SEX To SUPER- CONSCIOUSNESS HÀ NỘI 5/2010 Mục lục Bài nói thứ nhất... 1 Bharatiya Vidya Bhavan Auditorium, Bombay Bài nói thứ hai... 41 Gowalia Tank Maidan, Bombay

Chi tiết hơn

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bản án số: 27 /2019/HS-PT Ngày: 07-01-2019 NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN

Chi tiết hơn

ĐÔI DÒNG VỀ TÁC GIẢ: DU LI Tác giả Du Li, tên thật là Nguyễn Thị Phương Dung, aka June Nguyen, sinh năm 1938 tại Hà Nội. Thuở nhỏ đi học ở Hải Phòng (

ĐÔI DÒNG VỀ TÁC GIẢ: DU LI Tác giả Du Li, tên thật là Nguyễn Thị Phương Dung, aka June Nguyen, sinh năm 1938 tại Hà Nội. Thuở nhỏ đi học ở Hải Phòng ( ĐÔI DÒNG VỀ TÁC GIẢ: DU LI Tác giả Du Li, tên thật là Nguyễn Thị Phương Dung, aka June Nguyen, sinh năm 1938 tại Hà Nội. Thuở nhỏ đi học ở Hải Phòng (trường Nữ Tiểu học Lệ Hải và trường Trung Học Ngô Quyền).

Chi tiết hơn

Lương Sĩ Hằng Tìm Lẽ Du Dương

Lương Sĩ Hằng Tìm Lẽ Du Dương Lương Sĩ Hằng TÌM LẼ DU DƯƠNG Thưa các bạn! Cuộc vui phân tách hôm nay trở lại với chúng ta trong giây phút thiêng liêng tâm linh. Ðược cơ hội phân tách ra những gì trên con đường Tình Thương và Ðạo Ðức.

Chi tiết hơn

BÁT ĐOẠN CẨM

BÁT ĐOẠN CẨM TÁM THẾ GẤM (BÁT ĐOẠN CẨM) Nguyễn Đức Chí (5-2-2009) Lời nói đầu: Trước đây vào năm 1987 tôi đã viết Tám Thế Gấm (Bát Đoạn Cẩm) trong tạp chí của Hội Cao Niên ở Sacramento mà ba tôi (cụ Nguyễn Đức Hiếu)

Chi tiết hơn

Về Hạnh Bố Thí Trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta, rất nhiều khi chúng ta cứ thấy khó nghĩ khi phải cho ai hay nhận của ai một cái gì. Ng

Về Hạnh Bố Thí Trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta, rất nhiều khi chúng ta cứ thấy khó nghĩ khi phải cho ai hay nhận của ai một cái gì. Ng Về Hạnh Bố Thí Trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta, rất nhiều khi chúng ta cứ thấy khó nghĩ khi phải cho ai hay nhận của ai một cái gì. Ngay cả giữa bạn bè, chòm xóm. Ngay cả trong gia đình.

Chi tiết hơn

Ban hành kèm theo Quyết định 4068/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế Logo QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN PHẪU THUẬT GÃY 1/3 GIỮA 2 XƯƠNG CẲNG CHÂN Ở NGƯỜI LỚN Họ và t

Ban hành kèm theo Quyết định 4068/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế Logo QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN PHẪU THUẬT GÃY 1/3 GIỮA 2 XƯƠNG CẲNG CHÂN Ở NGƯỜI LỚN Họ và t Logo QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN PHẪU THUẬT GÃY 1/3 GIỮA 2 XƯƠNG CẲNG CHÂN Ở NGƯỜI LỚN Họ và tên BN:... Ngày sinh:...... Giới:.. Địa chỉ:.. Số phòng:... Số giường:. Mã BN/Số HSBA:. Lưu ý: Đánh dấu sự lựa chọn

Chi tiết hơn

Bàn điều khiển Hệ thống Phẫu thuật Siêu âm Sonopet Hướng dẫn sử dụng Phiên bản L Ngày in: 31/08/ :46:12 PM

Bàn điều khiển Hệ thống Phẫu thuật Siêu âm Sonopet Hướng dẫn sử dụng Phiên bản L   Ngày in: 31/08/ :46:12 PM Bàn điều khiển Hệ thống Phẫu thuật Siêu âm Sonopet Hướng dẫn sử dụng 05-2016 www.stryker.com Mục lục Giới thiệu... 3 Chỉ định sử dụng... 3 Chống chỉ định... 3 Sử dụng với... 3 An toàn cho bệnh nhân/người

Chi tiết hơn

Trường Đại học Dân lập Văn Lang - Nội san Khoa học & Đào tạo, số 5, 11/2005 BỆNH VIỆN VIỆT NAM NGÀY NAY - THIẾU NGƯỜI LÀM HAY NGƯỜI QUẢN LÝ? Hệ thống

Trường Đại học Dân lập Văn Lang - Nội san Khoa học & Đào tạo, số 5, 11/2005 BỆNH VIỆN VIỆT NAM NGÀY NAY - THIẾU NGƯỜI LÀM HAY NGƯỜI QUẢN LÝ? Hệ thống BỆNH VIỆN VIỆT NAM NGÀY NAY - THIẾU NGƯỜI LÀM HAY NGƯỜI QUẢN LÝ? Hệ thống bệnh viện của Việt Nam thời gian qua đã phát triển rất nhanh gồm hơn 1.400 bệnh viện và trung tâm y tế các loại, trong đó có trên

Chi tiết hơn

4 Buoc So Cuu Can Lam Ngay Khi Bi Cho Can

4 Buoc So Cuu Can Lam Ngay Khi Bi Cho Can 4 Bươ c Sơ Cư u Câ n La m Ngay Khi Bi Cho Că n Bi cho că n râ t nguy hiê m vi co thê mă c bê nh da i do Virus gây nên nhâ t la đô i vơ i cho đi la c, sau khi bi cho că n ba n ha y bi nh ti nh thư c hiê

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm the

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm the BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HBU ngày tháng năm của Trường Đại

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CHĂM SÓC BỆNH NHÂN CAI NGHIỆN MA TÚY 1 Nghiện ma tuý: NGHIỆN (addition) CDTP, cần sa Chất ma tuý mới dạng amphetamine, cocain Nghiện CGN: Rượu, thuốc lá, các dung môi dễ bay hơi Nghiện game: nghiện cờ

Chi tiết hơn

Duyên Nghiệp Dẫn Tu Thiền Sư Lương Sĩ Hằng

Duyên Nghiệp Dẫn Tu Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Manila 26-04- 1985 Thưa các bạn, Đã lâu tôi không thuyết giảng trong băng và không gởi đến những lời phân giải tâm thức cho các bạn. Hôm nay qua thời gian lưu lại Manila đến nay,

Chi tiết hơn

Truyện Người Lính Nhỏ mà Chính Khí lớn: VŨ TIẾN QUANG Tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ là giáo sư Y Khoa Paris Pháp Quốc. Trung Sĩ VŨ TIẾN QUANG Cái B

Truyện Người Lính Nhỏ mà Chính Khí lớn: VŨ TIẾN QUANG Tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ là giáo sư Y Khoa Paris Pháp Quốc. Trung Sĩ VŨ TIẾN QUANG Cái B Truyện Người Lính Nhỏ mà Chính Khí lớn: VŨ TIẾN QUANG Tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ là giáo sư Y Khoa Paris Pháp Quốc. Trung Sĩ VŨ TIẾN QUANG Cái Bóng Của HOÀI VĂN VƯƠNG TRẦN QUỐC TOẢN (Trích trong

Chi tiết hơn