ĐẠO LÀM CON

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ĐẠO LÀM CON"

Bản ghi

1

2

3 ĐẠO LÀM CON

4

5 Biên soạn: Lý Dục Tú - Giả Tồn Nhân Chuyển ngữ: Nhóm Tịnh Nghiệp Hiếu & Đạo 4 NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG

6

7 Mục lục Lời giới thiệu...5 Phần 1: CHÁNH VĂN...9 Phần 2: GIẢI THÍCH...24 Phần tựa...25 Chương 1: Con hiếu thảo...27 Chương 2: Anh em thuận...36 Chương 3: Sô ng câ n thận...43 Chương 4: Sô ng uy ti n...52 Chương 5: Thương mo i người...60 Chương 6: Kết bạn tô t...70 Chương 7: Ho c tập thêm...72

8

9 Lời giới thiệu Đạo la m con (Ha n Việt: Đệ tư quy) tên gô c la Huâ n mông văn, do mô t vị tú ta i tên Lý Dục Tú ơ va o thời vua Khang Hy triê u nha Thanh bên Trung Quô c biên soạn tha nh. Nô i dung cu a Đạo la m con đươ c diê n giải theo câu sô 6 chương Ho c Nhi cu a Luận Ngữ: Ho c trò, trên thì hiếu thảo cha mẹ, dưới hòa thuận anh em, câ n thận va uy ti n trong cuô c sô ng, yêu thương mo i người, kết giao bạn bè tô t, có thêm thời gian va sức lực thì nên ho c tập thêm. Đạo la m con đươ c soạn theo thể mô i câu 3 chữ, 2 câu hơ p tha nh mô t âm vận. Toa n ta c phâ m chia tha nh 7 chương, trình ba y cụ thể lê nghi a va quy tă c vê ha nh vi ứng xư cần có cu a mô t người con lúc ơ nha, khi ra ngoa i, lúc quan hệ giao tiếp đô i xư với người kha c va khi tìm tòi ho c ho i, đă c biệt nhâ n mạnh gia o dục trong gia đình va gia o dục ngoa i xa hô i. Vê sau, cu ng dưới triê u nha Thanh, Giả Tồn Nhân biên tập lại va đô i tên la Đệ tư quy (tạm dịch: Đạo la m con). Đây la quyển sa ch quý du ng để gia o dục va bồi dươ ng tre 5

10 em những đức ti nh tô t đẹp, lòng chân tha nh trong việc đô i xư với mo i người va trong công việc [ho c tập], dạy ca c em la m tròn nghi a vụ va bô n phận cu a mô t người con, đồng thời khuyến ca o ca c em tra nh xa những tư tươ ng, ha nh vi xâ u xa sai tra i, góp phần xây dựng mô t nê n nếp gia đình tô t trong xa hô i. Nhận thâ y gia trị thiết thực cu a ta c phâ m, chúng tôi mạo muô i chuyển ngữ sang tiếng Việt nhă m giúp cho ca c bậc phụ huynh có thêm ta i liệu để hướng dâ n, dạy dô, bồi dươ ng ca c em trong cuô c sô ng gia đình va xa hô i. Nô i dung chuyển ngữ va hình ảnh sư dụng trong tập sa ch nho na y đươ c dựa theo bản Đệ tư quy bă ng tranh. Tập sa ch đươ c chia tha nh hai phần chi nh: Phần 1: Cha nh văn. Đây la phần tô ng hơ p những điê u hay lẽ phải cần phải ho c tập va rèn luyện. Phần na y nên ho c thuô c lòng để ghi nhớ những lời dạy bảo ma cô gă ng thực hiện. Phần 2: Giải thi ch. Đây la phần giải thi ch cha nh văn, giúp ca c em hiểu rõ hơn vê những điê u đươ c đê cập trong 6

11 cha nh văn. Khi đa thuô c lòng cha nh văn, ca c em sẽ hiểu sâu să c va thực ha nh có hiệu quả hơn. Trong tập sa ch nho na y chúng tôi có sư dụng phần giải thi ch thêm để la m rõ ý nghi a cu a câu văn hoă c từ ngữ. Phần giải thi ch na y đươ c đă t trong dâ u móc vuông []. Trong qua trình chuyển ngữ, do trình đô kiến thức còn nhiê u hạn chế, có thể không tra nh đươ c những thiếu sót, ki nh mong Quý phụ huynh va Quý đô c giả hoan hỷ góp ý để lần ta i bản đươ c hoa n chỉnh hơn. Mo i thư từ góp ý vui lòng gơ i vê hô p thư: Chân tha nh cảm ơn! Nhóm Tịnh Nghiệp ki nh ghi. 7

12 8

13 PHẦN 1 CHÁNH VĂN 9

14 Cha nh văn PHẦN TỰA Đạo làm con, thánh nhân dạy Trước hiếu thuận, sau cẩn tín Thương mọi người, kết bạn tốt Lại nỗ lực, học tập thêm. CON HIẾU THẢO Cha mẹ gọi, trả lời ngay Cha mẹ sai, không biếng trễ. Cha mẹ dạy, nghe theo làm Cha mẹ trách, vui nhận lỗi. Đông ủ ấm, hạ quạt mát Sáng thăm hỏi, tối báo an. Đi phải thưa, về phải trình Sống, làm việc, theo nguyên tắc. 10

15 Việc dù nhỏ, chớ tự làm Tự tiện làm, lỗi đạo con. Đạo la m con Vật dù nhỏ, không tự lấy Nếu tự lấy, cha mẹ buồn. Cha mẹ thích, tận lực làm Cha mẹ chê, mau trừ bỏ. Thân đau bệnh, cha mẹ lo Đạo đức kém, cha mẹ thẹn. Cha mẹ thương, dễ hiếu thuận Cha mẹ ghét, hiếu vẫn tròn. Cha mẹ lỗi, khuyên sửa đổi Mặt tươi vui, lời êm dịu. Khuyên không được, vẫn tìm cách Đến phải khóc, đánh không than. 11

16 Cha nh văn Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước Ngày đêm chăm, không rời khỏi. Tang ba năm, ơn thường nhớ Sống tiết độ, rượu thịt không. Tang theo lễ, cúng chí thành Đối người mất, như lúc còn. ANH EM THUẬN Anh thương em, em kính anh Anh em hòa, hiếu thảo sanh. Tiền xem nhẹ, không sanh oán Lời nhịn nhường, oán tự tan. Lúc uống ăn, đi hoặc ngồi Người lớn trước, người nhỏ sau. 12

17 13 Đạo la m con Người lớn gọi, giúp gọi mau Không người nào, mình giúp trước. Gọi người lớn, không gọi tên Với người lớn, chớ khoe tài. Gặp người lớn, nhanh đến chào Người chưa hỏi, kính đứng sau. Nên xuống ngựa, phải xuống xe Hỏi chào xong, trăm bước tiễn. Người lớn đứng, trẻ chớ ngồi Đợi người ngồi, bảo ngồi theo. Với người lớn, nói vừa nghe Nói quá nhỏ, không nên nhe. Tiến phải nhanh, lùi phải chậm Hỏi mới nói, chớ láo liên.

18 Cha nh văn Kính chú bác, giống mẹ cha Anh chị họ, tựa ruột rà. SỐNG CẨN THẬN Nên dậy sớm, chớ thức khuya Kẻo già rồi, ngồi tiếc nuối. Sáng rửa mặt, lại đánh răng Vệ sinh xong, tay rửa sạch. Mũ đội ngay, áo gài kỹ Mang giày vớ, buộc chặt dây. Mũ và áo, để đúng nơi Không vứt bậy, kẻo bẩn dơ. Quần áo sạch, chớ xa hoa Hợp bản thân, tùy hoàn cảnh. 14

19 Đạo làm con Ăn với uống, đừng kén chọn Ăn vừa no, nhiều quá mệt. Tuổi còn nhỏ, chớ rượu bia Uống say rồi, xấu nọ kia. Đi thong thả, đứng thẳng ngay Lúc vái chào, thành tâm kính. Không đạp ngạch, không dựa nghiêng Không ngồi duỗi, không rung đùi. Vén nhẹ màn, không gây tiếng Chỗ quanh góc, tránh đừng va. Bưng vật rỗng, giống vật đầy Vào phòng trống, giống có người. Đừng làm gấp, gấp dễ sai Không ngại khó, chớ qua loa. 15

20 Chánh văn Chỗ tranh cãi, chớ lân la Chuyện tà mị, chớ hỏi qua. Sắp vào nhà, hỏi có ai Bước vào phòng, phải lên tiếng. Nếu người hỏi, thì xưng tên Không nói Tôi, vậy chẳng rõ. Dùng đồ người, phải hỏi trước Nếu không hỏi, giống trộm thôi. Mượn đồ dùng, hoàn đúng hẹn Sau mượn nữa, rất dễ dàng. SỐNG UY TÍN Khi nói chuyện, tín làm đầu Lừa và dối, chẳng nên đâu. 16

21 Nói nhiều lời, không bằng ít Nói thật thà, không nịnh hót. Đạo làm con Lời xảo trá, tiếng tục thô Thói côn đồ, đều phải bỏ. Biết chưa rõ, chớ vội nêu Hiểu chưa tường, đừng vội nói. Việc không đúng, chớ nhận bừa Nếu nhận rồi, liền khó xử. Lúc nói chuyện, chậm rõ ràng Không hấp tấp, tránh mơ hồ. Người nói đúng, kẻ nói sai Chớ thày lay, vào can dự. Thấy người tốt, học theo ngay Dù kém xa, dần theo kịp. 17

22 Chánh văn Thấy người xấu, nhìn lại mình Có liền sửa, không thì tránh. Đức với tài, làm và học Không bằng người, tự cố lên. Việc áo quần, cùng ăn uống Có thua người, cũng không buồn. Chê vội giận, khen liền vui Bạn xấu tìm, bạn tốt lui. Nghe khen sợ, chê lại mừng Nhiều bạn tốt, đến chơi chung. Vô ý phạm, gọi là sai Cố tình làm, thành ra ác. Sai chịu sửa, dần liền hết Cố giấu che, càng thêm nặng. 18

23 Đạo làm con THƯƠNG MỌI NGƯỜI Hễ là người, đều thương yêu Chung bầu trời, cùng quả đất. Đức hạnh cao, danh tự cao Người ta trọng, không do tướng. Người tài cao, danh vọng lớn Mọi người phục, chẳng vì khoác. Giúp được người, đừng ích kỷ Người khác giỏi, chớ tị hiềm. Giàu không nịnh, nghèo chớ chê Cũ đừng chán, mới không mê. Người đang bận, chớ quấy rầy Người không an, đừng phiền nhiễu. 19

24 Chánh văn Khuyết điểm người, đừng xoi mói Chuyện riêng tư, tuyệt không nói. Khen làm lành, là điều tốt Người ta biết, cố gắng thêm. Nói xấu người, là việc xấu Người ta ghét, họa tránh đâu. Cùng khuyên thiện, rèn đạo đức Lỗi không khuyên, đôi bên thiệt. Nhận và cho, phân biệt rõ Thà cho nhiều, nhận ít thôi. Nhờ vả người, tự hỏi trước Mình không muốn, chớ buộc người. Ơn phải báo, oán nên quên Oán cho qua, ơn nhớ mãi. 20

25 21 Đạo làm con Với người làm, phải đoan nghiêm Tuy đoan nghiêm, nhưng hiền hòa. Cậy quyền thế, tâm không phục Dùng đạo lý, họ phục ngay. KẾT BẠN TỐT Đều là người, có tốt xấu Phàm phu nhiều, người hiền hiếm. Người nhân đức, mọi người kính Nói chân thật, không xu nịnh. Được thân cận, lợi vô cùng Đức tốt tăng, lỗi giảm dần. Không chịu gần, nhiều điều hại Tiểu nhân đến, trăm sự bại.

26 Chánh văn HỌC TẬP THÊM Không thực hành, chỉ lý thuyết Thành nói suông, sao nên người? Chỉ thực hành, không lý thuyết Theo ý riêng, sai nào biết. Khi đọc sách, phải tập trung Tâm mắt miệng, chớ buông lung. Đọc sách nào, đọc cho xong Đừng để lòng, tìm sách khác. Thời gian dài, lại cố gắng Trình độ có, khó cũng thông. Có vấn đề, liền ghi xuống Gặp người hỏi, hiểu thông luôn. 22

27 Đạo làm con Phòng phải yên, tường giữ sạch Bàn ghế gọn, bút mực ngay. Thỏi mực nghiêng, tâm không chánh Chữ viết lệch, tâm chẳng yên. Xếp sách vở, để đúng nơi Đọc xong rồi, xếp chỗ cũ. Có việc gấp, cất cẩn thận Sách hư rách, dán sửa ngay. Sách nhảm nhí, chẳng nên xem Hại thông minh, hư tâm chí. Đừng nóng vội, chớ thối lui Thánh hiền nhân, dần sẽ đạt. 23

28 PHẦN 2 GIẢI THÍCH 24

29 Phần Tựa Đạo làm con, thánh nhân dạy Đạo làm con Quyê n sách Đạo làm con này đươ c dư a theo như ng lơ i dạy cu a Đư c Khô ng Tư mà soạn thành như ng quy tă c trong cuô c sô ng. Trước hiếu thuận, sau cẩn tín 25 Trươ c hê t là trong cuô c sô ng hàng ngày thi pha i hiê u thuâ n vơ i cha me, thương yêu anh chi em trong nhà. Sau đo là tâ t ca mo i hành vi, ăn no i trong cuô c sô ng thi đê u pha i chu y câ n thâ n, pha i co uy ti n.

30 Phần tư a Thương mọi người, kết bạn tốt Khi tiê p xu c vơ i mo i ngươ i thi pha i bi nh đă ng thương yêu, lại co n pha i luôn làm bạn vơ i ngươ i co đạo đư c tô t đê ho c tâ p. Lại nỗ lực, học tập thêm. 26 Như ng điê u này đê u là như ng viê c quan tro ng nhâ t trong cuô c sô ng mà chu ng ta pha i làm cho đươ c. Sau khi đa làm đươ c rồi, nê u co n co thêm thơ i gian và sư c lư c thi nên nô lư c ho c tâ p thêm như ng kiê n thư c nghê nghiê p co i ch khác.

31 Chương 1: Con hiếu thảo Đạo làm con Cha mẹ gọi, trả lời ngay Cha mẹ sai, không biếng trễ. Cha me go i thi pha i lâ p tư c tra lơ i, không đươ c chần chơ hồi lâu [mơ i tra lơ i]. Cha me ba o làm viê c gi thi pha i đi làm liê n, không đươ c chần chừ hoă c làm biê ng mà từ chô i làm. Cha mẹ dạy, nghe theo làm Cha mẹ trách, vui nhận lỗi. 27 Cha me dạy ba o chu ng ta điê u hay le pha i ơ đơ i là vi muô n tô t cho chu ng ta, nên pha i cung ki nh nghe lơ i. Khi làm sai viê c gi mà bi cha me quơ trách, chi ba o thi pha i nên nghe theo chơ không đươ c ca i bươ ng làm cho cha me nô i giâ n hoă c đau lo ng.

32 Chương 1: Con hiê u tha o 28 Đông ủ ấm, hạ quạt mát Phu ng dươ ng cha me thi pha i hê t lo ng chăm so c. Trong truyê n Nhi Thâ p Tư Hiê u co câ u be 9 tuô i Hoàng Hương vi đê cho cha ngu ngon giâ c mà vào mu a đông lạnh thi u â m mê n gô i cho cha, mu a he no ng thi quạt mát giươ ng chiê u trươ c khi cha ngu, thâ t đáng đê chu ng ta ho c tâ p. Sáng thăm hỏi, tối báo an. Mô i buô i sáng sau khi thư c dâ y thi pha i đê n chào cha me trươ c và ho i han sư c kho e cha me. Chiê u tô i sau khi vê đê n nhà thi pha i đem viê c làm trong ngày no i cho cha me hay, báo cho cha me biê t mo i viê c đê u bi nh an đê cho cha me an lo ng.

33 Đạo làm con Đi phải thưa, về phải trình Khi ra kho i nhà, pha i báo cha me biê t là đi đâu, khi vê nhà thi cu ng pha i đi ch thân báo cha me là đa vê nhà đê cha me biê t mà an tâm. Sống, làm việc, theo nguyên tắc. Trong cuô c sô ng sinh hoạt thươ ng ngày pha i phu hơ p vơ i le thươ ng, làm viê c ngu nghi pha i co nguyên tă c, không đươ c tư tiê n thay đô i đê tránh làm cha me nghi ngại âu lo. 29

34 Chương 1: Con hiê u tha o Việc dù nhỏ, chớ tự làm Tự tiện làm, lỗi đạo con. Co như ng viê c tuy nho nhưng cu ng không đươ c tư tiê n làm mà không báo cho cha me biê t. Nê u do viê c tư y làm mà gây ra sai so t đê cho cha me lo lă ng thi lại là hành vi bâ t hiê u, không đu ng vơ i bô n phâ n làm con. Vật dù nhỏ, không tự lấy Nếu tự lấy, cha mẹ buồn. Đồ đạc ngươ i khác du nho cu ng không đươ c lâ y câ t giâ u làm cu a riêng mi nh. Nê u lâ y câ t giâ u làm cu a riêng thi thâ t là mâ t phâ m cách đạo đư c, cha me biê t đươ c se râ t đau lo ng. 30

35 Đạo làm con Cha mẹ thích, tận lực làm Cha mẹ chê, mau trừ bỏ. Như ng thư mà cha me yêu thi ch thi pha i tâ n lư c đi làm, co n như ng thư mà cha me không ưa thi pha i đê tâm câ n thâ n bo đi. Thân đau bệnh, cha mẹ lo Đạo đức kém, cha mẹ thẹn. Pha i biê t quy tro ng sư c kho e cu a mi nh, không đươ c sơ suâ t đê thân thê mi nh bi tô n thương, làm cha me lo lă ng. Pha i chu tro ng re n luyê n phâ m châ t đạo đư c, không đươ c làm như ng viê c tra i đạo đư c làm cha me xâ u hô. 31

36 Chương 1: Con hiê u tha o Cha mẹ thương, dễ hiếu thuận Cha mẹ ghét, hiếu vẫn tròn. Khi cha me đang thương yêu mi nh thi viê c hiê u thuâ n với cha me là viê c râ t dê làm; co n khi cha me đang giâ n hoă c qua nghiêm khă c với mi nh thi cu ng vâ n pha i hiê u thuâ n như lu c đươ c thương yêu. Không như ng thê mà co n pha i tư xe t lại mi nh đê hiê u đươ c y tư cu a cha me, cô gă ng sư a chư a và càng làm cho tô t hơn. Hành vi hiê u thuâ n như vâ y mới là đa ng quy. 32

37 Đạo làm con Cha mẹ lỗi, khuyên sửa đổi Mặt tươi vui, lời êm dịu. Khuyên không được, vẫn tìm cách Đến phải khóc, đánh không than. Khi cha me mă c pha i sai lâ m thi pha i nên câ n thâ n khuyên gia i đê cha me biê t mà sư a đô i. Lu c khuyên gia i thi pha i co tha i đô thành khâ n, lơ i no i pha i nhe nhàng dê nghe, ve mă t ôn ho a. Nê u cha me không chi u nghe theo lơ i khuyên gia i thi pha i nhâ n nại chơ đơ i, khi gă p cơ hô i thi ch hơ p, đương lu c tinh thâ n cha me thoa i ma i hoă c vui ve thi lại tiê p tu c khuyên lơn. Nê u cha me vâ n không chi u nghe theo, thâ m chi co n nô i giâ n thi lu c này vư a rưng rư c kho c vư a khâ n thiê t câ u xin cha me sư a chư a sai lâ m, du co bi đa nh mă ng cu ng không tra ch không phiê n. Đây chi nh là không đê cha me bi rơi vào chô bâ t nghi a, sai lại thêm sai [đê n thành sai lớn]. 33

38 Chương 1: Con hiê u tha o Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước Ngày đêm chăm, không rời khỏi. Khi cha me đau bê nh thi con ca i pha i hê t lo ng hê t sư c chăm so c. Khi bê nh ti nh trâ m tro ng thi lại càng pha i ngày đêm tu c trư c chăm nom, mô t phu t cu ng không đươ c rơ i. Tang ba năm, ơn thường nhớ Sống tiết độ, rượu thịt không. Tang theo lễ, cúng chí thành Đối người mất, như lúc còn. 34

39 Đạo làm con Trong thơ i gian chi u tang sau khi cha me qua đơ i (phong tu c xưa là 3 năm), pha i luôn tươ ng nhớ đê n công ơn nuôi dươ ng, dạy dô cu a cha me. Tho i quen sinh hoạt thươ ng ngày cu a ba n thân pha i điê u chi nh, thay đô i, không đươ c the m muô n hươ ng thu ca nhân, nên kiêng cư rươ u thi t. Tô chư c đa m tang cha me câ n pha i phu hơ p lê nghi a, không đươ c qua loa cho xong chuyê n, cu ng không đươ c khoa trương la ng phi chi vi si diê n ha o. Đo mới chi nh là hiê u tha o thâ t sư. Lu c cu ng tê cha me đa qua đơ i thi pha i thành tâm thành y, cung ki nh như lu c cha me vâ n co n sô ng vâ y. 35

40 Chương 2: Anh em thuâ n Chương 2: Anh em thuận Anh thương em, em kính anh Anh em hòa, hiếu thảo sanh. Thân làm anh chi pha i thương yêu ca c em; phâ n làm em thi pha i biê t ki nh tro ng anh chi. Anh chi em co ho a thuâ n với nhau thi ca nhà mới vui ve, cha me mới vui lo ng, hiê u tha o chi nh là ơ điê m này vâ y. Tiền xem nhẹ, không sanh oán Lời nhịn nhường, oán tự tan. Đô i xư với mo i ngươ i thi đư ng ti nh toa n hơn thua, [nê u ti nh toa n hơn thua] se dê sanh ra xi ch mi ch, oa n hâ n. Ăn no i thi luôn bao dung nhươ ng nhi n, 36

41 Đạo làm con no i lơ i tô t hay, không no i lơ i đô c a c và làm chu lơ i no i thi như ng viê c không đa ng na y sinh xung đô t hay oa n cư u se không thê xa y ra. Lúc uống ăn, đi hoặc ngồi Người lớn trước, người nhỏ sau. Gia o du c lô i sô ng tô t đe p pha i bă t đâ u bô i dươ ng tư lu c nho, tư trong ăn uô ng đê n da ng đi tướng ngô i đê u pha i lê phe p li ch sư, lớn nho pha i co tôn ti trâ t tư, ki nh nhươ ng ngươ i lớn tuô i, rô i mới tới ngươ i nho tuô i hơn. 37

42 Chương 2: Anh em thuâ n Người lớn gọi, giúp gọi mau Không người nào, mình giúp trước. Ngươ i lớn co viê c câ n go i ai đo thi nên go i giu p, nê u ngươ i đo không co mă t thi nên chu đô ng đi ti m hiê u xem mi nh co thê làm giu p đươ c viê c gi không, nê u không giu p đươ c thi nên đi chuyê n lơ i giu m. Gọi người lớn, không gọi tên Với người lớn, chớ khoe tài. 38 Xưng hô với ngươ i lớn thi không đươ c go i thă ng tên ho. Ơ trước mă t ngươ i lớn thi pha i li ch sư lê phe p, không đươ c khoe khoang tài năng cu a ba n thân mi nh.

43 Đạo làm con Gặp người lớn, nhanh đến chào Người chưa hỏi, kính đứng sau. Nên xuống ngựa, phải xuống xe Hỏi chào xong, trăm bước tiễn. Khi đi trên đươ ng mà gă p ngươ i lớn thi pha i chào ho i trước. Khi ngươ i lớn đa [no i chuyê n] xong với mi nh thi cung ki nh lu i ra sau, đư ng sang mô t bên đơ i cho ngươ i lớn đi rô i mới bước đi. Theo phe p tă c thơ i xưa, du là cươ i ngư a hay ngô i xe đi trên đươ ng, khi gă p ngươ i lớn đê u pha i xuô ng ngư a hoă c xuô ng xe đê chào ho i; đô ng thơ i pha i đơ i đê n khi ngươ i lớn đa đi xa khoa ng trăm bước rô i mới đươ c đi tiê p. Viê c đo ngày nay co thê hiê u là khi đi trên đươ ng mà co gă p ngươ i lớn thi du đang chạy xe hay ngô i trên xe, nê u tiê n, cu ng pha i dư ng xe lại, xuô ng xe chào ho i, đô ng thơ i 39

44 Chương 2: Anh em thuâ n ho i xem [ngươ i đo ] co muô n qua giang không. Nê u ngươ i lớn muô n đi kho i thi pha i đơ i ngươ i lớn đi xa khoa ng trăm bước rô i mi nh mới tiê p tu c đi. Đây chi nh là biê u hiê n sư ki nh tro ng ngươ i lớn cu a mi nh. Người lớn đứng, trẻ chớ ngồi Đợi người ngồi, bảo ngồi theo. Khi ơ cu ng với ngươ i lớn, ngươ i lớn đư ng thi ngươ i nho cu ng pha i đư ng, không đươ c tư tiê n ngô i trước; pha i đơ i ngươ i lớn ngô i xong, ba o ngô i xuô ng thi mới đươ c ngô i. 40

45 Đạo làm con Với người lớn, nói vừa nghe Nói quá nhỏ, không nên nhe. Khi no i chuyê n với ngươ i lớn, tiê ng no i pha i êm di u vư a đu nghe, nê u no i nho qua thi không nghe ro đươ c mà co n không lê phe p nư a. Tiến phải nhanh, lùi phải chậm Hỏi mới nói, chớ láo liên. Nê u co viê c câ n đê n trước mă t ngươ i lớn, pha i bước nhanh lên trước; lu c lu i ra sau thi pha i châ m ra i mô t chu t, vâ y mới hơ p với phe p li ch sư. Khi ngươ i lớn ho i chuyê n thi pha i chu y lă ng nghe, mă t không nhi n la o liên. 41

46 Chương 2: Anh em thuâ n Kính chú bác, giống mẹ cha Anh chị họ, tựa ruột rà. Cư xư với như ng ngươ i lớn như: chu, ba c thi pha i hiê u thuâ n cung ki nh giô ng như với cha ruô t cu a mi nh. Co n đô i với anh chi ho (anh chi ho nô i, ho ngoại) thi thương yêu ki nh tro ng như anh chi ruô t cu a mi nh vâ y. 42

47 Chương 3: Sống câ n thận Đạo làm con Nên dậy sớm, chớ thức khuya Kẻo già rồi, ngồi tiếc nuối. Hàng ngày nên dâ y sớm, ki p thơ i nô lư c tranh thu tư ng giây phu t mô t. Nê u thươ ng ngu trê, thâ m chi thư c khuya thi không như ng không tô t cho sư c kho e mà co n a nh hươ ng đê n thơ i giơ làm viê c và nghi ngơi bi nh thươ ng lu c ban ngày. Thơ i gian không chơ đơ i chu ng ta, pha i biê t quy tro ng tuô i tre đê tra nh co n tre kho e mà không chi u nô lư c thi đê n lu c già yê u rô i co hô i hâ n liê u co i ch chi. 43

48 Chương 3: Sô ng câ n thâ n Sáng rửa mặt, lại đánh răng Vệ sinh xong, tay rửa sạch. Buô i sa ng sau khi thư c dâ y, trước hê t pha i rư a mă t, đa nh răng, su c miê ng cho tinh thâ n ti nh ta o thoa i ma i đê mô t ngày mới co sư bă t đâ u tô t đe p. Sau khi tiê u tiê n xong, pha i rư a tay, tâ p thành tho i quen giư vê sinh tô t mới giư đươ c sư c kho e tô t. Mũ đội ngay, áo gài kỹ Mang giày vớ, buộc chặt dây. Pha i chu y đê n quâ n a o, dung mạo chi nh tê sạch se. No n mu pha i đô i ngay ngă n, nu t a o pha i cài câ n thâ n, vớ pha i mang đê u nhau, dây giày pha i cô t chă t đê tra nh bi vướng nga. Tâ t ca viê c ăn mă c đê u pha i trang nghiêm chi nh tê. 44

49 Mũ và áo, để đúng nơi Không vứt bậy, kẻo bâ n dơ. Đạo làm con Sau khi vê đê n nhà thi quâ n a o, no n mu, giày vớ đê u pha i đê đu ng vi tri đê tra nh lô n xô n dơ bâ n, rô i đê n khi câ n du ng thi lại ti m kiê m khă p nơi mà không thâ y. Quần áo sạch, chớ xa hoa Hợp bản thân, tùy hoàn cảnh. Quâ n a o ăn mă c quan tro ng là pha i go n gàng sạch se, chư không pha i chi lo chu tro ng đê n loại đă t tiê n, hàng hiê u, xa hoa. Khi mă c quâ n a o thi pha i xem xe t ba n thân và hoàn ca nh, lại co n pha i cân nhă c ti nh hi nh kinh tê gia đi nh, vâ y mới pha i đạo. 45

50 Chương 3: Sô ng câ n thâ n Ăn với uống, đừng kén chọnng Ăn vừa no, nhiều quá mệt. Ăn uô ng hàng ngày pha i chu y đê n cân bă ng dinh dươ ng, nên ăn nhiê u rau xanh và tra i cây, hạn chê ăn thi t, không nên ke n cho n cu ng không nên chi ăn vài loại mi nh thi ch. Ba bư a ăn chi nên ăn vư a no thôi, tra nh ăn qua no vi như vâ y làm cơ thê làm viê c qua mư c, co hại tới sư c kho e. Tuổi còn nhỏ, chớ rượu bia Uống say rồi, xấu nọ kia. Uô ng rươ u bia co hại cho sư c kho e, thanh thiê u niên nên tuân thu quy đi nh luâ t pha p, tuô i vi thành niên không đươ c du ng rươ u bia. 46

51 Đạo làm con Ngươ i trươ ng thành co uô ng rươ u bia thi cu ng không nên uô ng qua nhiê u, uô ng say rô i, ăn no i quă ng xiên, lại sanh ra tâ t xâ u, co thê se gây ra nhiê u viê c không hay. Đi thong thả, đứng thẳng ngay Lúc vái chào, thành tâm kính. Không đạp ngạch, không dựa nghiêng Không ngồi duỗi, không rung đùi. Khi đi thi chân bươ c ung dung vư ng cha i, châ m ra i tư tô n, không vô i vô i vàng vàng, cu ng không luô ng ca luô ng cuô ng. Khi đư ng thi đư ng ngay ngă n, đâ u thă ng ngư c thă ng, tinh thâ n sung ma n, không cu i lưng o ng e o, i u xi u thiê u na o. Khi chào ho i ngươ i kha c du là cu i đâ u hay chă p tay cu ng pha i chân thành cung ki nh, chư không pha i làm lâ y lê cho xong. Khi vào nhà không đươ c đạp chân lên ngạch cư a; khi đư ng thi không nga nghiêng xiêu ve o; khi ngô i thi không duô i 47

52 Chương 3: Sô ng cẩn thâ n thă ng hai chân ra, cu ng không tu y tiê n rung đu i. Như ng hành đô ng này đê u là hành đô ng không trang nghiêm, co ti nh ngạo mạn, tô n hại đê n phong ca ch cu a ngươ i quân tư. Vén nhẹ màn, không gây tiếng Chỗ quanh góc, tránh đừng va. Bưng vật rỗng, giống vật đầy Vào phòng trống, giống có người. Khi vào nhà [vào phòng], du là ve n màn hay mơ cư a đê u pha i nhe nhàng, tra nh gây ra tiê ng ô n. Khi đi đê n chô co go c cạnh thi nên cẩn thâ n đi châ m lại, đê tra nh bi thương do va pha i go c tươ ng hoă c go c cạnh đô vâ t. Khi câ m như ng vâ t như bi nh, hô p rô ng thi pha i câ m như thê co chư a đô bên trong, cẩn thâ n ke o rơ t bê hoă c làm bê. Không tu y tiê n vào nhà [vào phòng ngươ i kha c] khi không co ngươ i cu ng như khi co ngươ i. 48

53 Đạo làm con Đừng làm gấp, gấp dễ sai Làm viê c thi không đươ c vô i vô i vàng vàng, hâ p ta hâ p tâ p vi như vâ y dê gây ra sai so t. Không ngại khó, chớ qua loa. Không nên ngại kho sơ khô mà do dư châ n chư, cu ng không nên làm qua loa tu y tiê n đô i pho cho xong chuyê n. 49

54 Chương 3: Sô ng cẩn thâ n Chỗ tranh cãi, chớ lân la Chuyện tà mị, chớ hỏi qua. Ơ như ng nơi dê xa y ra tranh ca i đâ u đa như sòng bạc, qua n rươ u thi tuyê t đô i không bươ c vào đê tra nh bi a nh hươ ng không tô t. Như ng chuyê n tà ma hoang đươ ng thi pha i tư chô i không nghe, không xem cu ng không hiê u ky đi ho i cho biê t đê tra nh bi nhiê m như ng tâm ti nh không tô t. Sắp vào nhà, hỏi có ai Bước vào phòng, phải lên tiếng. Nếu người hỏi, thì xưng tên Không nói Tôi, vậy chẳng rõ. 50

55 Đạo làm con Trươ c khi vào nhà [vào phòng] ngươ i kha c thi pha i ho i trươ c Co ai ơ nhà không?, không nên lô ma ng chạy vào nhà [phòng] ngươ i ta. Trươ c khi vào phòng kha ch thi nên lơ n tiê ng ho i đê cho ngươ i trong nhà biê t là co kha ch đê n. Nê u ngươ i trong nhà [phòng] ho i: Ai đâ y? thi nên tra lơ i bă ng tên cu a mi nh, chư không no i cô c lô c: Tôi đây!, làm ngươ i trong nhà [phòng] không thê nhâ n biê t là ai ca. Dùng đồ người, phải hỏi trước Nếu không hỏi, giống trộm thôi. Mượn đồ dùng, hoàn đúng hẹn Sau mượn nữa, rất dễ dàng. Mươ n đô ngươ i kha c thi pha i xin phe p trươ c [mơ i đươ c lâ y du ng]. Nê u chưa ho i y trươ c mà tư tiê n lâ y du ng chi nh là hành vi trô m că p. Đô vâ t mươ n du ng pha i giư gi n cẩn thâ n và pha i tra lại đu ng he n, đê sau này câ n du ng đê n thi lại co thê dê dàng mươ n nư a. 51

56 Chương 4: Sô ng uy ti n Chương 4: Sống uy tín Khi nói chuyện, tín làm đầu Lừa và dối, chẳng nên đâu. Mơ miê ng no i chuyê n trươ c hê t pha i chân thành uy ti n; nhâ n lơ i làm giu p ngươ i kha c thi nhâ t đi nh pha i giư lơ i, không đu sư c làm thi không nên tu y tiê n nhâ n lơ i, thâ m chi lại càng không nên no i mâ y lơ i lư a gạt hay no i lơ i ngon tiê ng ngo t. Nói nhiều lời, không bằng ít Nói thật thà, không nịnh hót. Lời xảo trá, tiếng tục thô Thói côn đồ, đều phải bỏ. 52

57 Đạo làm con No i nhiê u không bă ng no i i t, no i i t không bă ng no i lơ i hay. No i pha i no i đu ng chô, đa ng no i mơ i no i, không đa ng thi tuyê t đô i không no i. Ư ng xư viê c đơ i thi thâ n tro ng tư lơ i no i đê n hành vi. No i chuyê n thi pha i đu ng theo sư thâ t [không du ng lơ i hoa mỹ đê bo p me o sư thâ t]. Không nên no i lơ i ngon ngo t, ton ho t ni nh bơ, xa o tra quy quyê t, thô tu c bâ y bạ, cu ng đư ng đê bi tâ p nhiê m ca ch no i chuyê n lô ma ng thô tu c cu a bo n lưu manh côn đô. Biết chưa rõ, chớ vội nêu Hiểu chưa tường, đừng vội nói. Đô i vơ i bâ t cư viê c gi, khi chưa ro thư c hư ra sao thi không nên pha t biê u y kiê n. Đô i vơ i như ng viê c chưa hiê u ro [chân tươ ng] sư thâ t thi không nên tu y tiê n phô biê n đê tra nh gây ra như ng hâ u qua không hay. 53

58 Chương 4: Sô ng uy ti n Việc không đúng, chớ nhận bừa Nếu nhận rồi, liền khó xử. Như ng viê c không hơ p đạo ly thi không nên tu y tiê n nhâ n lơ i. Nê u tu y tiê n hư a he n thi đê n lu c làm không đươ c se làm cho mi nh kho xư. Lúc nói chuyện, chậm rõ ràng Không hấp tấp, tránh mơ hồ. Khi no i chuyê n, pha t âm ro ràng tư ng chư, tư tô n no i, không no i nhanh, càng không nên no i y nghi a mơ hô. 54

59 Đạo làm con Người nói đúng, kẻ nói sai Chớ thày lay, vào can dự. Khi gă p ngươ i no i quă ng xiên bâ y bạ thi nghe qua rô i bo, pha i du ng tri tuê đê pha n đoa n chư không sơ suâ t đê bi a nh hươ ng xâ u. Không nên can thiê p như ng viê c không co liên quan đê n mi nh, đê kho i pha i di nh vào như ng chuyê n lôi thôi ră c rô i. 55 Thấy người tốt, học theo ngay Dù kém xa, dần theo kịp. Nhi n thâ y như ng ưu điê m hoă c viê c làm tô t cu a ngươ i kha c thi pha i lâ p tư c nghi đê n viê c pha i ho c tâ p theo, du là hiê n tại kha năng còn ke m xa cu ng quyê t đi nh tư ng bươ c làm cho đươ c.

60 Chương 4: Sô ng uy ti n Thấy người xấu, nhìn lại mình Có liền sửa, không thì tránh. Nhi n thâ y ke kha c co như ng hành vi xâ u a c thi pha i tư suy ngâ m lại, xem xe t [lại ba n thân] coi mi nh co như ng tho i hư đo không, nê u co thi sư a đô i, không thi cô tra nh. Đức với tài, làm và học Không bằng người, tự cố lên. Mô i ngươ i đê u pha i nên chu tro ng viê c bô i dươ ng phẩm châ t đạo đư c, ho c vâ n và tay nghê cu a riêng mi nh. Nê u thâ y mi nh co chô không bă ng ngươ i thi pha i nên đê tâm phâ n đâ u làm cho bă ng đươ c. 56

61 Việc áo quần, cùng ăn uống Có thua người, cũng không buồn. Đạo làm con Còn vê ăn mă c bê ngoài hay ăn uô ng không bă ng ngươ i ta thi không nên lưu y bâ n tâm, lại càng không nên tư ti mă c ca m. Chê vội giận, khen liền vui Bạn xấu tìm, bạn tốt lui. Nghe khen sợ, chê lại mừng Nhiều bạn tốt, đến chơi chung. Nê u nghe ngươ i kha c no i đê n khuyê t điê m cu a mi nh mà nô i giâ n, nghe ngươ i kha c 57

62 Chương 4: Sô ng uy ti n khen ngơ i mi nh mà vui mư ng thi bạn xâ u se tiê p câ n còn bạn be tô t dâ n dâ n se tra nh xa. Ngươ c lại, khi nghe ngươ i kha c khen ngơ i, không như ng không đă c y hi hư ng mà còn khiêm cung tư xe t lại, chi sơ là làm chưa đu tô t, pha i tiê p tu c cô gă ng; còn khi bi ngươ i kha c phê bi nh khuyê t điê m, không như ng không nô i giâ n mà còn vui ve tiê p thu, ngươ i thâ t sư chân thành đa ng tin như vâ y dâ n dâ n se kê t đươ c nhiê u bạn be tô t. Vô ý phạm, gọi là sai Cố tình làm, thành ra ác. Vô ti nh làm sai viê c gi thi go i là lô i nhưng nê u đa biê t ro sai mà vâ n cô y làm thành ra tô i. 58

63 Đạo làm con Sai chịu sửa, dần liền hết Cố giấu che, càng thêm nặng. Biê t sai mà chi u sư a là hành đô ng cu a ngươ i du ng ca m, viê c sai so t tư nhiên se gia m dâ n đê n không còn [sai so t nư a], còn nê u đa làm sai mà còn cô che giâ u thi sai lại càng sai, tô i càng nă ng thêm mô t bâ c. 59

64 Chương 5: Thương mo i ngươ i Chương 5: Thương mọi người Hễ là người, đều thương yêu Chung bầu trời, cùng quả đất. Chi câ n là con ngươ i thi là đô ng loại, không phân biê t chu ng tô c, dân tô c, tôn gia o ti n ngươ ng, tâ t ca đê u nên thương yêu lâ n nhau. Tâ t ca đê u sinh ra, lơ n lên, sinh sô ng trên cu ng qua đâ t dươ i cu ng bâ u trơ i, không nên phân biê t bạn tôi mà nên hơ p ta c hô trơ lâ n nhau thi mơ i co thê duy tri đươ c cô ng đô ng cu ng nhau sinh sô ng và pha t triê n. 60

65 Đạo làm con Đức hạnh cao, danh tự cao Người ta trọng, không do tướng. Người tài cao, danh vọng lớn Mọi người phục, chẳng vì khoác. Ngươ i co đư c hạnh cao thi danh tiê ng cu ng tư nhiên lơ n. Điê u làm ngươ i ta ki nh tro ng chi nh là đạo đư c tô t chư không pha i là tươ ng mạo bên ngoài. Ngươ i co tài năng, kha năng xư ly công viê c gio i thi tư nhiên se co uy ti n lơ n. Mo i ngươ i yêu thi ch nê phu c ngươ i đo là yêu thi ch nê phu c ca i tài gia i quyê t công viê c chư không pha i ca i tài khoe khoang cu a ngươ i đo. 61

66 Chương 5: Thương mo i ngươ i Giúp được người, đừng ích kỷ Người khác giỏi, chớ tị hiềm. Nê u bạn co kha năng [làm viê c] giu p mo i ngươ i thi đư ng chi nghi đê n lơ i i ch cu a riêng mi nh mà không chi u làm chu t viê c vi mo i ngươ i. Đô i vơ i tài hoa cu a ngươ i kha c thi pha i nên yêu thi ch, khen ngơ i, ho c tâ p theo chư đư ng nên phê bi nh, ganh ti, no i xâ u. 62

67 Đạo làm con Giàu không nịnh, nghèo chớ chê Cũ đừng chán, mới không mê. Không nên ni nh ho t lâ y lo ng ngươ i giàu co mà cu ng không nên kiêu ngạo tư cao trươ c mă t ngươ i nghe o hoă c xem thươ ng ngươ i nghe o. Lại càng không nên yêu thi ch ca i mơ i cha n ghe t ca i cu. Pha i nên quy tro ng bạn be cu hoă c đô vâ t cu, không nên chi lo ma i mê vơ i bạn be mơ i hoă c đô vâ t mơ i. 63

68 Chương 5: Thương mo i ngươ i Người đang bận, chớ quấy rầy Người không an, đừng phiền nhiễu. Khi ngươ i kha c đang bâ n rô n thi đư ng làm phiê n ho ; khi tâm trạng ngươ i ta không tô t hoă c thân tâm không an thi đư ng cư theo le o nhe o quâ y râ y, chi làm cho ho bư c mi nh, kho chi u thêm. 64

69 Đạo làm con Khuyết điểm người, đừng xoi mói Chuyện riêng tư, tuyệt không nói. Không nên đi bêu xâ u khuyê t điê m cu a ngươ i kha c. Chuyê n riêng tư cu a ngươ i ta thi cu ng đư ng đi no i hê t cho mo i ngươ i biê t. Khen làm lành, là điều tốt Người ta biết, cố gắng thêm. Nói xấu người, là việc xấu Người ta ghét, họa tránh đâu. Khen ngơ i ưu điê m hoă c viê c tô t cu a ngươ i kha c đo là viê c làm tô t. Sau khi ho nghe 65

70 Chương 5: Thương mo i ngươ i bạn khen ho, ho se càng đươ c khuyê n khi ch làm viê c tô t hơn nư a. Đi no i chuyê n xâ u hoă c khuyê t điê m cu a ngươ i kha c chi nh là viê c làm a c đô c vâ y. Nê u chi tri ch phê bi nh qua lô thi lại co thê tư chuô c lâ y ră c rô i. Cùng khuyên thiện, rèn đạo đức Lỗi không khuyên, đôi bên thiệt. Bạn be vơ i nhau thi nên khuyên can nhau đư ng làm viê c xâ u, khuyê n khi ch nhau cu ng làm viê c tô t, cu ng nhau trau dô i như ng phâ m ca ch đạo đư c tô t. Nê u co sai mà không chi u khuyên ba o nhau sư a chư a thi ca hai đê u sai [vi không ho c tâ p đươ c như ng điê u tô t đê trau dô i đạo đư c]. 66

71 Nhận và cho, phân biệt rõ Thà cho nhiều, nhận ít thôi. Đạo làm con Nhâ n và cho, pha i phân biê t ro ràng. Thà ră ng cho ngươ i kha c nhiê u mô t chu t, co n mi nh nhâ n i t mô t chu t thi mơ i co thê kê t giao rô ng ra i và chung sô ng ho a hơ p vơ i mo i ngươ i đươ c. Nhờ vả người, tự hỏi trước Mình không muốn, chớ buộc người. Trươ c khi muô n nhơ ai đưa đô hoă c làm viê c gi giu p mi nh thi trươ c tiên nên tư ho i: Nê u đô i lại là mi nh, mi nh co chi u làm không?. Nê u tư xe t thâ y mi nh co n không chi u làm thi không nên nhơ [ngươ i ta]. 67

72 Chương 5: Thương mo i ngươ i Ơn phải báo, oán nên quên Oán cho qua, ơn nhớ mãi. Chi u ơn cu a ngươ i ta thi pha i nhơ ơn đê mà ba o đa p. Ngươ i kha c co chô không đu ng vơ i mi nh nên rô ng lươ ng bo qua. Như ng viê c giâ n hơ n không vư a y thi không nên đê trong lo ng qua lâu, chuyê n đa qua thi cho qua luôn. Ân nghi a ngươ i kha c làm cho mi nh thi pha i luôn ghi nhơ trong tâm, luôn ca m ơn không hê t, luôn nghi ca ch ba o đa p. 68

73 Đạo làm con Với người làm, phải đoan nghiêm Tuy đoan nghiêm, nhưng hiền hòa. Cậy quyền thế, tâm không phục Dùng đạo lý, họ phục ngay. Cư xư vơ i ngươ i làm trong nhà pha i chu y đê n phâ m hạnh đoan chi nh cu a ba n thân và pha i lâ y mi nh ra làm gương cho ngươ i làm noi theo. Tuy phâ m hạnh đoan chi nh là quan tro ng, song tâ m lo ng nhân tư bao dung thi lại đa ng quy hơn. Nê u câ y thê y quyê n bă t e p ngươ i làm thi ngươ i ta chi miê n cươ ng chi u làm bê ngoài chư trong lo ng chă ng thâ t sư muô n. Chi co đô i xư vơ i ho đu ng theo đạo ly thi ho mơ i hê t lo ng làm viê c, không hê oa n hâ n gi. 69

74 Chương 6: Kê t bạn tô t Chương 6: Kết bạn tốt Đều là người, có tốt xấu Phàm phu nhiều, người hiền hiếm. Người nhân đức, mọi người kính Nói chân thật, không xu nịnh. Cu ng là con ngươ i nhưng thiê n a c cha nh tà, tâm tri cao thâ p, [ti nh ti nh tô t xâ u] thâ t không giô ng nhau. Ngươ i bi a nh hươ ng như ng ca i xâ u thi nhiê u, co n ngươ i nhân tư hiê n hâ u thi lại i t. Nê u co ngươ i đu ng là thâ t sư nhân đư c thi mo i ngươ i tư nhiên ki nh nê anh ta vi anh ta no i chuyê n ngay thă ng không vu lơ i, không co gi che giâ u ca, lại không lâ y lo ng ngươ i kha c, vi vâ y mà mo i ngươ i tư nhiên co tâm ki nh nê. 70

75 Đạo làm con Được thân cận, lợi vô cùng Đức tốt tăng, lỗi giảm dần. Không chịu gần, nhiều điều hại Tiểu nhân đến, trăm sự bại. Nê u co thê gâ n gu i vơ i ngươ i nhân đư c, ho c tâ p theo ho là viê c râ t may mă n vi ho se giu p đư c hạnh cu a mi nh mô i ngày mô t tô t hơn, sai so t cu a mi nh càng ngày càng i t đi. Nê u không chi u gâ n gu i ngươ i tô t, như vâ y thi se chi u vô sô điê u không hay vi ke xâ u co cơ hô i đê n làm bạn vơ i ta. Lâu dâ n lơ i no i, hành vi, tư tươ ng đê u bi a nh hươ ng xâ u, thâ m chi co n dâ n đi vào con đươ ng sai tra i. 71

76 Chương 7: Ho c tâ p thêm Chương 7: Học tập thêm Không thực hành, chỉ lý thuyết Thành nói suông, sao nên người? Chỉ thực hành, không lý thuyết Theo ý riêng, sai nào biết. Nê u không đi ch thân thư c hành ca c bô n phâ n hiê u tha o, anh em ho a thuâ n, sô ng câ n thâ n và co uy ti n, thương mo i ngươ i và kê t bạn tô t mà chi vu i đâ u đo c sa ch, thi tuy co chu t kiê n thư c nhưng cu ng chi làm tăng thêm ti nh no i ly thuyê t suông, trơ thành mô t ngươ i không thư c tê. Đo c sa ch như vâ y liê u co i ch gi? Nê u chi lo thư c hiê n như ng lơ i dạy ba o mà không chi u đo c sa ch ho c tâ p thêm [thi dê rơi vào ti nh huô ng: vi không ro ly le ], chi theo thiên kiê n cu a mi nh đê làm viê c, se dê bi sai so t mà không biê t. Vâ y cu ng không đu ng nư a. 72

77 Đạo làm con Khi đọc sách, phải tập trung Tâm mắt miệng, chớ buông lung. Đọc sách nào, đọc cho xong Đừng để lòng, tìm sách khác. Phương pha p đo c sa ch câ n pha i chu tro ng 3 điê u: mă t nhi n, miê ng đo c, tâm ca m nhâ n. Ba điê u không thê thiê u mô t. Co như vâ y thi mơ i co thê thu đươ c hiê u qua ho c mô t hiê u mươ i. Ho c tâ p nghiên cư u thi pha i hê t lo ng chuyên tâm thi mơ i co thê thâ u đa o đươ c, không nên đo c quyê n sa ch này chưa bao lâu lại đi thi ch quyê n sa ch kha c, muô n xem quyê n sa ch kha c. Như vâ y thi ma i ma i cu ng không [yên tâm đê mà] thâ u ro bâ t ky mô t quyê n sa ch nào. Pha i nên nghiên cư u xong mô t quyê n sa ch thi mơ i tiê p tu c tơ i quyê n sa ch kha c. 73

78 Chương 7: Ho c tâ p thêm Thời gian dài, lại cố gắng Trình độ có, khó cũng thông. Khi lên kê hoạch đo c sa ch, đă t ra thơ i gian thư tha mô t chu t cu ng không sao, nhưng khi thư c hiê n thi pha i cô gă ng nghiêm chi nh làm cho đu ng, không đươ c lươ i biê ng buông tha. Lâu ngày châ y tha ng tri nh đô càng cao, thi như ng điê m mà trươ c đo chưa hiê u đươ c hoă c co n đang nghi vâ n se tư nhiên đươ c thông suô t liê n. Có vấn đề, liền ghi xuống Gặp người hỏi, hiểu thông luôn. Lu c đang ti m to i ho c ho i, nê u co thă c mă c gi thi pha i nên ghi che p lại liê n đê khi co cơ hô i gă p thâ y hay bạn be be n đem ra ho i, câ n pha i thâ t sư hiê u ro y nghi a đu ng đă n cu a vâ n đê mơ i thôi. 74

79 Đạo làm con Phòng phải yên, tường giữ sạch Bàn ghế gọn, bút mực ngay. Pho ng ho c (đo c) pha i să p xê p go n gàng, tươ ng pha i giư sạch se. Lu c đo c sa ch, như ng văn pho ng phâ m như giâ y, bu t, mư c pha i đê ngay ngă n, không đê bư a bô n. Như vâ y, khi mă t nhi n thâ y ca nh go n gàng ngăn nă p thi mơ i ti nh tâm mà đo c sa ch. Thỏi mực nghiêng, tâm không chánh Chữ viết lệch, tâm chẳng yên. Ngày xưa du ng bu t lông viê t chư nên pha i mài mư c trươ c, nê u tâm tri đê đâu đâu thi tho i mư c bi mài nghiêng. Khi viê t chư bi me o lê ch chư ng to tinh thâ n bâ t an, không co đươ c sư bi nh tâm. 75

80 Chương 7: Ho c tâ p thêm Xếp sách vở, để đúng nơi Đọc xong rồi, xếp chỗ cũ. Có việc gấp, cất cẩn thận Sách hư rách, dán sửa ngay. Nên phân loại sa ch ro ràng, xê p co thư tư đu ng vi tri, khi lâ y đo c xong pha i đê lại đu ng chô cu. Trong lu c đang đo c mà co viê c gâ p câ n làm cu ng pha i câ t sa ch xong rô i mơ i đi làm. Sa ch là tinh hoa cu a tri tuê, nê u co bi hư ra ch thi pha i nên da n sư a lại, giư cho đươ c nguyên ve n. 76

81 Đạo làm con Sách nhảm nhí, chẳng nên xem Hại thông minh, hư tâm chí. Đô i vơ i như ng sa ch ba o co hại cho sư c kho e và tinh thâ n thi nhâ t quyê t vư t bo hoă c không xem đê tra nh bi tiêm nhiê m như ng tư tươ ng xâ u, làm cho tri tuê bi mê muô i, tinh thâ n không lành mạnh. 77

82 Chương 7: Ho c tâ p thêm Đừng nóng vội, chớ thối lui Thánh hiền nhân, dần sẽ đạt. Khi gă p kho khăn hoă c thâ t bại thi không nên na n chi, cu ng không nên bư c tư c, than trơ i tra ch ngươ i, mà pha i nên phâ n đâ u nô lư c ho c tâ p thêm. Tri nh đô và đư c hạnh cu a tha nh hiê n tuy cao, nhưng chi câ n tư ng bươ c re n luyê n thi dâ n dâ n cu ng se đạt đươ c. 78

83

84 n ĐẠO LÀM CON (Hiếu & Đạo 4) Chịu trách nhiệm xuất bản: Quang Thắng Biên tập nội dung: Minh Quang Sửa bản in: Minh Như Bìa: Nhóm Tịnh Nghiệp In bản, khổ 14.5x20cm tại Cty CP. Thiết kế mỹ thuật in bao bì Đăng Quang 55/18B Bình Long, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh Số đăng ký kế hoạch xuất bản: /CXB/ /PĐ Cục xuất bản ký ngày 03 tháng 01 năm 2012 In xong và nộp lưu chiểu tháng 04 năm 2012

85

86

1

1 1 2 LỜI TỰA Pháp môn Niệm Phật hợp với tất cả mọi người. Già, trẻ, tại gia, xuất gia, ai cũng niệm Phật được. Nếu hết lòng tin ưa, mong muốn sanh về thế giới của đức Phật A Di Đà, mà niệm danh hiệu Phật

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC Khóa

Chi tiết hơn

Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ

Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY - 1 - ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ y ca nh să c dươ i xa trông không kha c chi như ng

Chi tiết hơn

PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE

PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE Với tất cả tấm lòng yêu mến và kính phục, xin dành tặng cuốn sách này cho những người Việt Nam đã, đang và sẽ cống hiến, đấu tranh không mệt mỏi và sẵn

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong

SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong ky ư c, cu ng co như ng niê m vui như vâ n co n lay

Chi tiết hơn

LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê

LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê qua n ly cô ng đô ng co vai tro lơ n trong xa hô i,

Chi tiết hơn

Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịc

Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịc Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịch sử Phạm Cao Dương đã có nhã ý gửi cho bài nghiên

Chi tiết hơn

So tay luat su_Tap 1_ _File cuoi.indd

So tay luat su_Tap 1_ _File cuoi.indd Lưu hành trực tuyến: Chuyên trang học luật trực tuyến (hocluat.vn) Facebook: Học Luật OnLine (fb.com/hocluat.vn) Nên chia sẻ để học tập, không nên thương mại hóa! LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM JICA PHÁP

Chi tiết hơn

Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô

Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô ha o, kêu go i cu a thu tươ ng cô ng sa n Viê t Nam

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm Khoa ng tha ng 9 năm

SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm Khoa ng tha ng 9 năm SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm 1972. Khoa ng tha ng 9 năm 1975 nho m tu binh chu ng tôi tư Bă c vê Nam. Khi co

Chi tiết hơn

NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO

NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO Điê u quan tro ng khi tre bi ô m ha y liên la c ngay tơi pho ng kha m sư c kho e tư vâ n đi nh ky hoă c trung tâm y tê xin giâ y ô m ngay trong nga y. Giâ y ô m chư

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV

SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV. Bà chính mắt chứng kiến ông nội và 3 người anh ruột

Chi tiết hơn

Phân tích đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn – Văn mẫu lớp 9

Phân tích đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn – Văn mẫu lớp 9 Phân tích đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn - Văn mẫu lớp 9 Author : Nguyễn Tuyến Phân tích đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn - Bài số 1 Với quan niệm Văn dĩ tải đạo đã trở thành chức năng phản ánh của văn

Chi tiết hơn

BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C

BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 4 Chương 13 Việc Đã Thành Công Hì hì! Nữ tử ngồi trên giường, khuôn mặt tươi cười, thấy nam nhân tới gần giường, đột nhiên bướng bỉnh ôm thắt lưng nam tử kéo xuống một cái, tay nhỏ bé liền Ba ba đánh

Chi tiết hơn

Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m

Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m: -Ki nh thưa quy vi, đây la ba Hân. Co le quy vi biê

Chi tiết hơn

VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH

VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH Thông điê p tư Chu ti ch và TGĐĐH cu a chúng ta Các ba n đô ng nghiê p thân mê n! Khi Honeywell ngày càng lơ n ma nh, chúng ta pha i tiê p tu c tâ p trung duy tri

Chi tiết hơn

Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không.

Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không. Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không. Cho hay thiên địa chí công, Dữ lành báo ứng vô cùng

Chi tiết hơn

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m Mu c Viê t Nam là: Đồng Ha nh Với Các Gia Đình Trẻ.

Chi tiết hơn

Ghi chu va Trıǹh tư So Trang Chie u Văn ba n Thuye t trıǹh da nh cho Ca p Trung ho c Pho thông [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u

Ghi chu va Trıǹh tư So Trang Chie u Văn ba n Thuye t trıǹh da nh cho Ca p Trung ho c Pho thông [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u Hoan nghênh đe n phiên đa o ta o gia o du c ve cha n đo ng cu a He Trươ ng Công la p Qua n Prince William cho ca c va n đo ng viên va phu huynh trung ho

Chi tiết hơn

Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach

Chi tiết hơn

Microsoft Word - trachvuphattutaigia-read.docx

Microsoft Word - trachvuphattutaigia-read.docx LỜI NÓI ĐẦU Phần đông Phật tử Quy Y Tam Bảo mà chưa ý thức nhiệm vụ mình phải làm gì đối với mình, đối với mọi người, đối với đạo. Hoặc có ít người ý thức lại là ý thức sai lầm, mình lầm hướng dẫn kẻ khác

Chi tiết hơn

KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ

KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ KINH PHÁP CÚ MINH HỌA: Mr. P. Wickramanayaka (Illustrated Dhammapada) CHUYỂN DỊCH THƠ:

Chi tiết hơn

Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo th

Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo th Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo thay đô i đi a chi hoă cgo p y kiê n. Có le ca c AH đo

Chi tiết hơn

Microsoft Word Annual Notification - Vietnamese

Microsoft Word Annual Notification - Vietnamese THÔNG BÁO HÀNG NĂM CHO PHỤ HUYNH / NGƯỜI 2018 2019 (Vietnamese) Pho ng Gia o Du c Rosemead Thông Ba o Ha ng Năm Page i MỤC LỤC ĐIE M CHI NH CU A LUA T VA QUY ĐI NH PHA N VIE T TA T 1 SƯ DU NG HƠ P LY

Chi tiết hơn

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ T

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ T SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL. SỬ DỤNG CHO ĐÀO TẠO

Chi tiết hơn

MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG

MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P 4.0 3 MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 1 TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Mu a an cư năm 2018, tôi tri nh ba y chuyên

Chi tiết hơn

Các Chương trình Giáo dục Phi Truyên thống

Các Chương trình Giáo dục Phi Truyên thống HƯƠ NG DÂ N Ca c Chương triǹh Gia o du c Phi Truyê n thô ng I. Mu c Đićh Đê thiê t la p ca c quy triǹh phân phô i ca c chương triǹh gia o du c phi truyê n thô ng đê cung ca p gia ng da y cho như ng hô

Chi tiết hơn

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI TỈNH ỦY GIA LAI * Số 33-CTr/TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Pleiku, ngày 22 tháng 02 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH thực hiện Nghi quyê t Hôi nghi ḷâ n thư tư Ban Châ p ha nh Trung ương Đa ng (kho a XII) về tăng cươ

Chi tiết hơn

Hãy viết một bài văn về tình mẫu tử

Hãy viết một bài văn về tình mẫu tử Hãy viết một bài văn về tình mẫu tử Author : vanmau Hãy viết một bài văn về tình mẫu tử - Bài làm 1 Chưa bây giờ tôi thấy lòng mình nặng trĩu như lúc này. Bởi tôi vừa vô tình nghe được câu chuyện bà kể

Chi tiết hơn

DẪN NHẬP

DẪN NHẬP TS. Phạm Anh Tuấn Trung tâm E-Bơi (Pi C&E Co., Ltd.) www.eboi.vn E-BƠI BABY Pi C&E 1 TS. Pha m Anh Tuâ n - GĐ Trung tâm E-Bơi, PGĐ Pi C&E - Ngươ i thićh truyê n cươ i, yê u thơ con co c, thićh la m bo

Chi tiết hơn

Công Chúa Hoa Hồng

Công Chúa Hoa Hồng Tác giả: Thể loại: Cổ Tích Website: Date: 18-October-2012 Đời xưa, một ông vua và một bà hoàng hậu có ba cô con gái. Họ yêu thương hai cô con gái lớn sinh đôi tên Cam Vàng và Hoe Đỏ. Hai cô này đẹp, tài

Chi tiết hơn

CHỨNGMINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

CHỨNGMINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG Sa Di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu Pháp sư Định Hoằng giảng Tập 10 1 SA DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU TẬP: 10 Nguyên bản: Ngẫu Ích Sa môn Trí Húc, y theo Luật Tạng biên tập. Người giảng: Pháp Sư Định Hoằng.

Chi tiết hơn

NGHỊ LUẬN XÃ HỘI VỀ LỐI SỐNG ĐẸP

NGHỊ LUẬN XÃ HỘI VỀ LỐI SỐNG ĐẸP NGHI LUÂ N XA HÔ I VÊ LÔ I SÔ NG ĐE P ĐÊ : Hãy hướng về phía Mặt Trời, bóng tối sẽ ngả về phía sau bạn. Gợi ý làm bài + Yêu cầu về kĩ năng: Đáp ứng được yêu cầu của bài văn Nghị luận xã hội. Bố cục hợp

Chi tiết hơn

TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1

TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1 TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng 02.2018 TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1 NỘI DUNG TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG THÁNG 02/2018 I. LÁ THƯ LM G.HUẤN TH 02/2018: HỘI VIÊN HHTM SỐNG TINH

Chi tiết hơn

ChÜÖng Trình Thæng Ti‰n Hôn Nhân Gia ñình

ChÜÖng Trình Thæng Ti‰n Hôn Nhân Gia ñình Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận Victoria, BC Canada Liên Gia Gioan Phaolo II Lâ n Thư Nhì Ngày: Chúa Nhật, 3 tháng 7 năm 2016 Thời gian: 7:00 pm 8:30 pm Địa điểm: Tại nhà AC Hiếu Nguyệt

Chi tiết hơn

Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3

Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3 Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3 Tác giả: Mu c sư H C Hoeksema Biên tập J J Lim Với

Chi tiết hơn

No tile

No tile Phần 9 Vĩnh Phúc ngồi chờ Đức Minh mà trong lòng rất sốt ruột. Thật tình thì anh rất muốn biết tình cảm giữa hai người như thế nào. Họ có yêu nhau không? Nếu có thì có lẽ anh phải âm thầm mà rút lui thôi.

Chi tiết hơn

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH Pháp sư Viên Nhân 1 MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 LỜI NÓI ĐẦU... 6 PHẦN I. CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH... 14 LỜI DẪN... 14 CHUƠNG I: PHÓNG SINH LÀ GÌ?... 20 Phóng sinh có những công đức gì?... 22 CHUƠNG

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 1 TÂM ĐIỂM CỦA THIỀN ĐỊNH Tương truyền rằng ngay sau khi rời gốc bồ đề, ra đi lúc mới vừa thành Phật, Ðức thế tôn đã gặp trên đường một du sĩ ngoại giáo. Bị cuốn hút bởi phong thái siêu phàm cùng

Chi tiết hơn

Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ng

Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ng Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ngươ i yêu do Pha m Duy phô nha c. Thi sĩ Lê Thi Y la

Chi tiết hơn

mộng ngọc 2

mộng ngọc 2 PHẦN BA Bỗng dưng thật yên ắng, Lam Phương rúc vào cái vỏ của cô, cô đang học thi, thỉnh thoảng mới đi tìm Phú Quang hỏi anh những chỗ khó hiểu. Phú Quang vừa đỡ phiền phức vừa không bận tâm. Nhưng chiều

Chi tiết hơn

Nhung Bai Giang Bat Hu cua Cha - Gioan Maria Vianney.pdf

Nhung Bai Giang Bat Hu cua Cha - Gioan Maria Vianney.pdf Tủ Sách Công Giáo NHỮNG BÀI GIẢNG BẤT HỦ 1 Tiểu Sử Thánh Gioan Maria Vianney 2 Kiêu Ngạo (1) 3 Kiêu Ngạo (2) 4 Tham Lam 5 Dâm Dục 6 Mê Dâm Dục 7 Giận Dữ 7 Mê Ăn Uống 8 Ghen Tị 9 Lười Biếng 10 Tội Lỗi

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 12 Chương 53 Chăn Cuối cùng đêm nay Mục Nhạc đúng giờ đưa Diệp Dung trở về tuy rằng thời điểm đưa đến dưới ký túc xá vẫn lưu luyến không rời như cũ, nhưng đáy mắt lại phá lệ mang theo vài phần mỹ

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN 5 Ngày Sinh nhật của Hằng Thơ đã đến. Cửa hàng điện thoại ngày hôm nay cũng đóng cửa. Hình như bà Thẩm Hằng muốn gạt bỏ mọi việc để dốc tâm vào việc tổ chức sinh nhật cho con gái mình. Buổi tiệc có

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 08-toikhongquen

Microsoft Word - 08-toikhongquen TÔI KHÔNG QUÊN **** Năm năm dư đã trải qua, Lòng thương nhau vẫn mặn mà lòng thương. Khổ lao dù mấy cũng là, 8. Việc tu khuyên cứ rán mà lo tu. Xem nhau như thể ruột rà, Khi ai chạm đến thì là biết đau.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc Phần 10 Ngày cuối cùng rong chơi để ngày mai đi thành phố, sau đó bay đi Singapore du học ba năm ở đó, Tố Quyên năn nỉ Doanh Phối đi chơi. Ba chiếc xe đạp chạy song song nhau trên con đường mới mở từ thành

Chi tiết hơn

Kể lại một kỉ niệm sâu sắc về mẹ

Kể lại một kỉ niệm sâu sắc về mẹ Kể lại một kỉ niệm sâu sắc về mẹ Author : elisa Kể lại một kỉ niệm sâu sắc về mẹ - Bài số 1 Tôi đã đến với cuộc đời này, yên tĩnh và lặng lẽ, chỉ có gia đình và người thân biết về sự ra đời đó. Nhưng dường

Chi tiết hơn

PHẦN TÁM

PHẦN TÁM PHẦN TÁM Minh An hôn lên môi Hoàng Lộc, anh chỉ chấp nhận, chứ không đẩy cô ra. Một sự chấp nhận bất ực, lấp đầy vào khoảng trống cô đơn hiện hữu. - Anh à! Nội không cho phép anh cưới em, vậy anh tính

Chi tiết hơn

QUY TẮC ỨNG XỬ

QUY TẮC ỨNG XỬ QUY TẮC ỨNG XỬ *TEAMS: Total Environmental Advanced Management System Toàn tập đoàn vận dụng có hiệu quả TEAMS xúc tiến nâng cao hơn nữa các hoạt động môi trường. TUYÊN NGÔN MÔI TRƯỜNG Một công ty càng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - T? Thu Ngu Kinh v?i v?n d? giáo d?c gia dình.doc

Microsoft Word - T? Thu Ngu Kinh v?i v?n d? giáo d?c gia dình.doc Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ VỚI GIA ĐÌNH III. KINH LỄ VỚI GIA ĐÌNH IV. KINH XUÂN THU VỚI GIA ĐÌNH V. KINH THI VỚI GIA ĐÌNH

Chi tiết hơn

12/22/2015 nhantu.net/tongiao/4thu5kinh.htm Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ

12/22/2015 nhantu.net/tongiao/4thu5kinh.htm Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ VỚI GIA ĐÌNH III. KINH LỄ VỚI GIA ĐÌNH IV. KINH XUÂN THU VỚI GIA ĐÌNH V. KINH THI VỚI GIA ĐÌNH

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 28 "N Chương 55 Nhỏ máu nghiệm thân "Nương tử, cũng đã hơn nửa năm, không có tin tức gì của Sở Hà cũng không biết hiện tại đã đến kinh thành chưa." Tằng Tử Phu lau tay, quay đầu cười cười với Thạch

Chi tiết hơn

VIETNAM ATTRACTS RECORD LEVEL OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT - Asia Pulse

VIETNAM ATTRACTS RECORD LEVEL OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT - Asia Pulse Ngôn Đạo TuệChương Nói là là một phương tiện truyền thông đặc biệt diễn đạt bằng âm thanh chỉ có con người mới có. Các loài động vật khác cũng có phương tiện diễn đạt bằng âm thanh nhưng rất hạn chế trong

Chi tiết hơn

Hạnh Phúc và Đau Khổ Chư Thiên và loài người Suy nghĩ về hạnh phúc Ước mong được hạnh phúc Chân hạnh phúc là gì? (1) Bốn câu thi kệ này được trích tro

Hạnh Phúc và Đau Khổ Chư Thiên và loài người Suy nghĩ về hạnh phúc Ước mong được hạnh phúc Chân hạnh phúc là gì? (1) Bốn câu thi kệ này được trích tro Hạnh Phúc và Đau Khổ Chư Thiên và loài người Suy nghĩ về hạnh phúc Ước mong được hạnh phúc Chân hạnh phúc là gì? (1) Bốn câu thi kệ này được trích trong bài «Kinh Hạnh Phúc» mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Chi tiết hơn

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2 Bạn nên thâm nhập tu trì một pháp môn: Người tọa thiền thì phải chuyên tâm trì chí học thiền tông. Người học giáo thì phải chuyên tâm trì chí học Giáo tông. Người học luật thì phải chuyên môn học Luật

Chi tiết hơn

GIA ĐÌNH, XÃ HกI VÀ TÂM LINH กNG DกNG KINH THIกN SINH TRONG CUกC SกNG กNG DกNG KINH ĐกA TกNG TRONG CUกC SกNG

GIA ĐÌNH, XÃ HกI VÀ TÂM LINH กNG DกNG KINH THIกN SINH TRONG CUกC SกNG กNG DกNG KINH ĐกA TกNG TRONG CUกC SกNG GIA ĐÌNH, XÃ HกI VÀ TÂM LINH กNG DกNG KINH THIกN SINH TRONG CUกC SกNG กNG DกNG KINH ĐกA TกNG TRONG CUกC SกNG TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY Chủ nhiệm & biên tập: Thích Nhật Từ Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy

Chi tiết hơn

ĐẠO ĐỨC LẻM NGƯỜI

ĐẠO ĐỨC LẻM NGƯỜI ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI Tập I Tröôûng Laõo THÍCH THOÂNG LAÏC Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI TẬP I NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO PL: 2557 - DL: 2013 3 ÑAÏO ÑÖÙC LAØM NGÖÔØI - TAÄP 1 4 Tröôûng Laõo THÍCH

Chi tiết hơn

Nêu suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng

Nêu suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng Nêu suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng Author : vanmau Nêu suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng Hướng dẫn Đề bài:suy nghi cuả em vê

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN 9 sổ. Trước mặt Trọng Minh là Trọng Khang, anh ngồi nhự bất động nhìn ra cửa - Anh Khang! Nhớ em không? Trọng Khaụg quay lại, gươngmặt lạnh lùng: - Sao không? Mày là thằng Minh, tao ghét mày. Mẹ của

Chi tiết hơn

Phân tích tác phẩm Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) – Văn mẫu lớp 12

Phân tích tác phẩm Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) – Văn mẫu lớp 12 Phân tích tác phẩm Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) - Văn mẫu lớp 12 Author : Nguyễn Tuyến Phân tích tác phẩm Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) - Bài số 1 Nguyễn Khải là nhà văn giỏi quan sát chuyện đời, chuyện

Chi tiết hơn

NGƯỜI CHIẾN SĨ KHÔNG QUÂN PHỤC Tam Bách Đinh Bá Tâm Tôi vốn xuất thân trong một dòng tộc mà ba thế hệ đều có người làm quan văn và không vị nào theo b

NGƯỜI CHIẾN SĨ KHÔNG QUÂN PHỤC Tam Bách Đinh Bá Tâm Tôi vốn xuất thân trong một dòng tộc mà ba thế hệ đều có người làm quan văn và không vị nào theo b NGƯỜI CHIẾN SĨ KHÔNG QUÂN PHỤC Tam Bách Đinh Bá Tâm Tôi vốn xuất thân trong một dòng tộc mà ba thế hệ đều có người làm quan văn và không vị nào theo binh nghiệp cả. Từ cụ cố, cụ nội đến ông thân sinh tôi

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN 3 Xóm Bình Khang từ đó không còn biến động, mọi người không còn nghe tiếng cô Ba Phượng nửa đêm ngồi xoã tóc hát điệu Nam Ai hay xuống sáu câu vọng cổ nghe thật ai oán đau thương. Còn ở gánh hát Long

Chi tiết hơn

Microsoft Word - doc-unicode.doc

Microsoft Word - doc-unicode.doc PHƯƠNG PHÁP TU TỊNH ĐỘ TÔNG VÀ THIỀN TÔNG Chùa Long Sơn Nha Trang - 2002 Hôm nay đủ duyên ban Hoằng pháp mời chúng tôi về đây giảng pháp cho Tăng Ni, Phật tử nghe. Nhận thấy người Phật tử cần có niềm tin

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 7 Chương 19 Xa Lạ Bắc Vũ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô chỉ biết là ánh đèn trong phòng không ngừng lay động. Cả người cô đều đau đớn. Cô giống như người bị say sóng, đầu váng mắt hoa,

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 4 Chương 16 Mất Tích Cục công án thành phố Bạch, Nguyễn Vi ngẩng đầu lên liếc nhìn đồng hồ được treo trên vách tường. Khi cô và Trương Ức An bước vào phòng họp, người cảnh sát tiếp bọn họ mang ra

Chi tiết hơn

No tile

No tile CHƯƠNG V - Nhật Linh! Em nhớ kỹ chưa, nói lại cho anh nghe xem nào? Quang Bình lên tiếng chất vấn sau khi đã diễn thử một lần các điệu vũ cho Nhật Linh xem. Nhật Linh vừa nhún nhẩy đôi chân, vừa nhắc lại

Chi tiết hơn

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng thân tâm, dứt bỏ thói cao ngạo. 3. Người dịch phải tự

Chi tiết hơn

TỪ BI ÐẠO TRÀNG SÁM PHÁP LƯƠNG HOÀNG SÁM HT.THÍCH TRÍ TỊNH giảo chính Dịch giả: TT.VIÊN GIÁC --- o0o --- Mục Lục LỜI GIỚI THIỆU THAY LỜI TỰA SÁM HỐI N

TỪ BI ÐẠO TRÀNG SÁM PHÁP LƯƠNG HOÀNG SÁM HT.THÍCH TRÍ TỊNH giảo chính Dịch giả: TT.VIÊN GIÁC --- o0o --- Mục Lục LỜI GIỚI THIỆU THAY LỜI TỰA SÁM HỐI N TỪ BI ÐẠO TRÀNG SÁM PHÁP LƯƠNG HOÀNG SÁM HT.THÍCH TRÍ TỊNH giảo chính Dịch giả: TT.VIÊN GIÁC --- o0o --- Mục Lục LỜI GIỚI THIỆU THAY LỜI TỰA SÁM HỐI NGHĨA LÀ GÌ? NGHI THỨC TỤNG NIỆM TỤNG CHÚ ÐẠI BI QUYỂN

Chi tiết hơn

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch  đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó PHẦN VII Nghi Xuân quẹo phải, rẽ trái rồi lại quẹo phải, cô đi vòng vo như thế đến mỏi nhừ cả chân. Nép vào một góc, cô nín thở. Cái đuôi theo sau cô không còn bám theo nữa. Cởi cái áo đen khoác ngoài

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 1 Chương 1 Mèo thành tinh? Lần này Mục Nhạc về nước không hề nói trước với bất kỳ người nào sợ mẹ anh biết nên sáng sớm liền vội vàng thu dọn hành lý, thứ hai... cũng do mẹ anh cứ lải nhải nên có

Chi tiết hơn

NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết

NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết hợp với khu nghĩ dưỡng đẳng cấp 5 sao tiêu chuẩn quốc

Chi tiết hơn

doc-unicode

doc-unicode NÓI CHUYỆN VỚI LỚP GIẢNG SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giảng tại Thiền viện Quảng Đức (Văn phòng II) - 2000. Cùng tất cả Tăng Ni giảng sư, hôm nay tôi được Ban Hoằng Pháp mời giảng giải cho quý vị một buổi.

Chi tiết hơn

SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n

SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n Quy Khă c Phu c Hâ u Qua Thiên Tai cu a Khoa n Trơ

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 2 Chương 5 Thanh mai trúc mã Sự trầm mặc càng làm quãng đường vốn ngắn càng thêm dài lâu. Toàn thân người đàn ông bên cạnh đều là áp suất thấp, có vẻ giống như là bản chất. Diệp Dung không dám phát

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 8 Chương 29 Hồng Diệp ngâm nga bài hát, trên người chỉ mặc nội y, mềm mại thân hình cứ lay động, đứng trước gương thay đổi âu phục. Giường của cô đang bày bừa một đống quần áo lộn xộn, còn chưa xác

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 11 Chương 41 Liên Hệ Tô Niệm Đường xoay người, cúi thấp đầu: Em... Em không sao! Kỷ Lang còn muốn nói thêm nhưng đã đến Sở Sự Vụ, Đặng Phỉ xuống xe: Tôi tự về Cục cảnh sát, khi nào có báo cáo nghiệm

Chi tiết hơn

Pho ng / Ta c gia : Pho ng Tuân thủ & Đạo đức Toàn cầu PepsiCo, Inc. Tiêu đề: CHI NH SA CH TUÂN THU CHÔ NG HÔ I LÔ TOA N CÂ U Nga y có hiê u lư c: 11/

Pho ng / Ta c gia : Pho ng Tuân thủ & Đạo đức Toàn cầu PepsiCo, Inc. Tiêu đề: CHI NH SA CH TUÂN THU CHÔ NG HÔ I LÔ TOA N CÂ U Nga y có hiê u lư c: 11/ Trang 1 / 6 TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH Cùng vơ i Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của PepsiCo, chính sách này nhấn mạnh nghĩa vụ của PepsiCo phải hành động đạo đức và có trách nhiê m trong mọi giao dịch kinh doanh

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 13 Chương 61 Xúc Nghịch Lân Giả Tử Nâng chân nhỏ lên, một cước đá văng ra, người phụ nữ kia ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu. Không ngó ngàng tới bà ta, bàn tay nhỏ nhấc thằng nhóc

Chi tiết hơn

Đôi mắt tình xanh biếc 1 THÍCH THÁI HÒA ĐÔI MẮT TÌNH XANH BIẾC NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA VĂN NGHỆ

Đôi mắt tình xanh biếc 1 THÍCH THÁI HÒA ĐÔI MẮT TÌNH XANH BIẾC NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA VĂN NGHỆ Đôi mắt tình xanh biếc 1 THÍCH THÁI HÒA ĐÔI MẮT TÌNH XANH BIẾC NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA VĂN NGHỆ 2 Thích Thái Hòa Đôi mắt tình xanh biếc 3 MỤC LỤC THAY LỜI TỰA... 5 BÁT NHÃ VÀ TÌNH YÊU... 7 NỔI BUỒN MÂY KHÓI...

Chi tiết hơn

Chửi

Chửi Cách đây không lâu, một anh bạn từ bên Mỹ, chẳng biết sưu tầm được ở đâu, đã gửi cho gã một mẩu chuyện, đọc xong gã chẳng biết nên cười hay nên khóc. Mẩu chuyện ấy như thế này : Lần đầu tiên mới tới Hà

Chi tiết hơn

mộng ngọc 2

mộng ngọc 2 PHẦN SÁU Kiến Đức vừa ngồi vào xe, Lam Phương nóng nảy hỏi: - Sao anh Đức? - Anh phải nói là anh với Phú Quang thân nhau, muốn giúp đỡ Phú Quang nên cô ta mới chịu chỉ. Giờ này, chắc Phú Quang đang nhận

Chi tiết hơn

Microsoft Word - chantinh09.doc

Microsoft Word - chantinh09.doc CHƯƠNG IX Đoàn người đi vào khu nghĩa trang thành hàng dài. Bà Tú đi phía sau mấy người con trai, hai bên có người dìu đi. Sau mấy ngày lo đám, bà thật sự ngã quỵ, đã ngất đi mấy lần. Bà Tuyết thì có vẻ

Chi tiết hơn

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA VÔ THƯỜNG KHỔ NÃO VÔ NGÃ Soạn giả TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG (VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA) Biển trầm khổ sống bồn

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA VÔ THƯỜNG KHỔ NÃO VÔ NGÃ Soạn giả TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG (VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA) Biển trầm khổ sống bồn PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA ----- VÔ THƯỜNG KHỔ NÃO VÔ NGÃ Soạn giả TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG (VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA) Biển trầm khổ sống bồng lai láng Kiếp phù sanh đáng chán biết bao, Tấm thân

Chi tiết hơn

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 Mục Lục: 1. Duyên khởi:.......................... trang 03 2. Lời tri ân:............................ trang 06 3. Chương 1 Tổng quát về hộ niệm:.......... trang 09 4. Chương 2: Người

Chi tiết hơn

Cúc cu

Cúc cu HỒI XX Oán Thù Tương Báo, Vĩnh Kết Tơ Duyên Vệ Thiên Nguyên đoán chắc là Phi Phụng nên tinh thần vô cùng hưng phấn, chàng liếc mắt nhìn qua thì quả nhiên là nàng, chàng vội kêu lên: - Phi Phụng, nàng đến

Chi tiết hơn

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd Mắt đỏ Thảo Nguyên Đoa đưa tay lên kéo chiếc màn ngăn giữa căn bếp nhỏ với chiếc giường ngủ mỗi đêm của nàng rồi đặt lưng lên những mảnh tre thưa, đã được trải lên manh chiếu ngắn. Đó là giang sơn của

Chi tiết hơn

Code: Kinh Văn số 1650

Code: Kinh Văn số 1650 Code: Kinh Văn số 1650 Luận Về Nhơn Duyên Bích Chi Phật Quyển Thượng Thứ tự Kinh Văn số 1650 - Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 thuộc Luận tập Bộ toàn. Từ trang 473 đến trang 480. - Không rõ

Chi tiết hơn

Mộng ngọc

Mộng ngọc PHẦN SÁU Gọi điện thoại cho Minh Huy xong, Quốc An rót rượu ra ly. Anh ngồi quay quay cục nước đá trong ly trầm tư, không biết mẹ dùng cách nào để giúp anh, tuy nhiên Quốc An tin mẹ sẽ giúp mình nên việc

Chi tiết hơn

R738-1

R738-1 CA C HO C SINH Quy đi nh 738-1 HO C SINH Nga y 14/02/2018 Thu tu c Khiê u na i cho Lơ i Khai cu a Ho c sinh vê Phân biê t Đo i xư hoa c Qua y ro i Hê Trường Công Qua n Prince William (PWCS) không phân

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Buoàn Vui Ñôøi Vaän Taûi. Cùng là lính Mũ Xanh, anh cầm súng, còn tôi tay ôm chặt lấy vô lăng đưa anh ra tiền tuyến đối diện với quân thù, đ

SÓNG THẦN Buoàn Vui Ñôøi Vaän Taûi. Cùng là lính Mũ Xanh, anh cầm súng, còn tôi tay ôm chặt lấy vô lăng đưa anh ra tiền tuyến đối diện với quân thù, đ SÓNG THẦN Buoàn Vui Ñôøi Vaän Taûi. Cùng là lính Mũ Xanh, anh cầm súng, còn tôi tay ôm chặt lấy vô lăng đưa anh ra tiền tuyến đối diện với quân thù, đầy hiểm nguy gian khổ từ vùng đầm lầy Năm Căn Cái Nước

Chi tiết hơn

Tả người thân trong gia đình của em

Tả người thân trong gia đình của em Tả người thân trong gia đình của em Author : elisa Tả người thân trong gia đình của em - Bài số 1 Từ lúc thơ bé cho đến bây giờ, tôi đã được ở bên ông nội. Nội luôn yêu thương, chở che cho tôi và dạy tôi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - unicode.doc

Microsoft Word - unicode.doc NGƯỜI BIẾT TU PHẬT THÌ RẤT NHẸ NHÀNG, THẢNH THƠI Nhận lời mời của quý Ni trưởng, Ni sư và toàn thể Ni chúng, tôi về đây thăm trường hạ chư Ni và có đôi lời với tất cả quý vị. Tôi nghĩ người tu xuất gia,

Chi tiết hơn

LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một t

LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một t LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một triệu lượt truy cập trên mạng, rất nhiều độc giả để

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN PHAN RANG MX Tây Đô Lâm Tài Thạnh. Theo nhịp sống, người ta tự chọn phương hướng để đi, bằng nhiều cách khác nhau, lưu giữ hay xóa đi quá kh

SÓNG THẦN PHAN RANG MX Tây Đô Lâm Tài Thạnh. Theo nhịp sống, người ta tự chọn phương hướng để đi, bằng nhiều cách khác nhau, lưu giữ hay xóa đi quá kh SÓNG THẦN PHAN RANG MX Tây Đô Lâm Tài Thạnh. Theo nhịp sống, người ta tự chọn phương hướng để đi, bằng nhiều cách khác nhau, lưu giữ hay xóa đi quá khứ cũng tùy thuộc vào mỗi người, có điều chắc chắn rằng

Chi tiết hơn

(Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đ

(Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đ (Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Belarus và Ukraina đến thăm Công ty

Chi tiết hơn

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời chúa: Mt 10, Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Ai yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời chúa: Mt 10, Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Ai yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A 02-07-2017 Lời chúa: Mt 10, 37-42 37 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Ai yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Ai yêu mến con trai, con

Chi tiết hơn

Microsoft Word - hong vu cam thu.doc

Microsoft Word - hong vu cam thu.doc HỒNG VŨ CẤM THƯ Dạy về thuật Phong thủy có phụ họa đồ Lập minh để truyền thụ cho học trò gồm có bốn mục: 1. Truyền thụ luận 2. Định minh thệ 3. Nghi thức lập minh 4. Tựa truyền phái Truyền phái tiết lậu

Chi tiết hơn

Tiêu Kim Thủy TIẾP BỘI I Bội vừa bước vào sân bỗng dừng chân quày quả bước ra. Từ lâu rồi chị không về nhà, không gặp ông Nghị Tần, thân phụ chị, vì l

Tiêu Kim Thủy TIẾP BỘI I Bội vừa bước vào sân bỗng dừng chân quày quả bước ra. Từ lâu rồi chị không về nhà, không gặp ông Nghị Tần, thân phụ chị, vì l I Bội vừa bước vào sân bỗng dừng chân quày quả bước ra. Từ lâu rồi chị không về nhà, không gặp ông Nghị Tần, thân phụ chị, vì lẽ cha con bất đồng ý kiến. Nay nghe ông bịnh nặng chị về thăm. Khi vào sân

Chi tiết hơn