Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn Lý có đáp án mẫu số 21

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn Lý có đáp án mẫu số 21"

Bản ghi

1 Đề thi thử tốt nghiệp thpt môn ý có đáp án mẫu số âu Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha 3 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch Dung kháng của tụ điện bằng A 3 B 3 D 3 3 âu Khi một vật dao động điều hòa thì A thế năng và gia tốc vuông pha B li độ và vận tốc đồng pha li độ và gia tốc ngược pha D gia tốc và vận tốc ngược pha âu 3 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R,, mắc nối tiếp Biết,,5 thuần có H, tụ điện có điện dung mf u cos t V A u cos t V u cos t V R cuộn cảm và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là B u cos t V D u cos t V âu Khi chiếu chùm ánh sáng trắng vào khe của máy quang phổ lăng kính, chùm tia ló khỏi thấu kính của buồng ảnh gồm các chùm tia A hội tụ, có nhiều màu B song song màu trắng song song, mỗi chùm một màu D phân kì, có nhiều màu âu 5 ác nguyên tử Hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, năng lượng ion hóa của nó là E 3,6eV hiếu tới các nguyên tử đó một chùm sáng gồm ba loại phôtôn có năng lượng lần lượt là, ev;,9 ev;,ev Hỏi phôtôn nào sẽ bị hấp thụ? 3 A,eV B,9eV,eV D không hấp thụ phôtôn nào 3 âu 6 Đại lượng nào đặc trưng cho mức độ bền vững của một hạt nhân? A Năng lượng liên kết B Năng lượng liên kết riêng Số hạt prôtôn D Số hạt nuclôn âu 7 Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai? A Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy đề thi thử thpt quốc gia - Trang

2 B Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một điểm luôn vuông góc với nhau Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi là điện từ trường D Điện từ trường không lan truyền được trong điện môi âu 8 Một hạt có khối lượng nghỉ m Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ,6c ( c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là A,36m c B,5m c,5m c D,5m c âu 9 Một mạch dao động gồm cuộn cảm 5H và một tụ điện có điện dung 5H ấy Giả sử thời điểm ban đầu điện tích của tụ điện đạt giá trị cực đại cường độ dòng điện qua mạch là A i 6cos t A B cos i t A i 6cos t A D cos i t A âu Khi sóng âm đi từ môi trường không khí vào môi trường rắn A biên độ sóng tăng lên B tần số sóng tăng lên năng lượng sóng tăng lên D bước sóng tăng lên Q 6 Biểu thức của âu Gọi P là công suất tải đi trên đường dây, U là hiệu điện thế ở đầu đường dây, R là điện trở dây dẫn oi hệ số công suất truyền tải điện năng bằng ông suất hao phí trên đường dây do tác dụng nhiệt là A RP P B U RU P P RP P D U RP P U âu Hai điện tích điểm q, q đặt tại A và B cách nhau 9 cm trong chân không Phải 8 8 đặt điện tích q 3 6 tại đâu để điện tích 3 q nằm cân bằng? A A cm, B 5 cm B A 5 cm, B cm A 3 cm, B 6 cm D A 6 cm, B 3 cm âu 3 hiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng và với vào một tấm kim loại thì tỉ số động năng ban đầu cực đại của quang electron bứt ra khỏi kim loại là 9 Giới hạn quang điện của kim loại là Tỉ số bằng A 6 9 B 6 7 D đề thi thử THPT quốc gia môn ý Trang

3 âu Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, hệ thức Anh xtanh giữa năng lượng nghỉ E và khối lượng m của một vật là A E m c B E m c E,5m c D âu 5 họn câu sai Hiện tượng liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng là A Hiện tượng quang điện B Sự phát quang của các chất Hiện tượng tán sắc ánh sáng D Tính đâm xuyên E m c âu 6 Một nguồn điện có suất điện động V, điện trở trong mắc với một điện trở R thành mạch kín thì công suất tiêu thụ trên R là 6W, giá trị của điện trở R bằng A 3 B 5 D 6 âu 7 ho năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 56 Fe là 8,8MeV Biết khối lượng của hạt prôtôn và 6 nơtrôn lần lượt là m,776 u và m,8665 u, trong đó P n lu 93,5 MeV / c Khối lượng hạt nhân 56 Fe là 6 A 55,9u B 56,3u 55,99u D 56,38u âu 8 họn phương án sai A Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối B ác khí bay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát sáng sẽ bức xạ quang phổ vạch phát xạ Quang phổ không phụ thuộc vào trạng thái tồn tại của các chất D Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố hóa học khác nhau là không giống nhau âu 9 Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc Khoảng vân trên màn là, mm Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt mm và,5 mm quan sát được A vân sáng và vân tối B 3 vân sáng và vân tối vân sáng và 3 vân tối D vân sáng và vân tối âu Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện, tụ điện có điện dung biến thiên từ 56 pf đến 667 pf Muốn cho máy thu bắt được các sóng từ m đến 6 m, bộ cuộn cảm trong mạch phải có độ tự cảm nằm trong giới hạn nào? A Từ 8 H trở lên B Từ,8mH trở xuống Từ 8 H đến,85mh D Từ 8mH đến,85mh âu ông thoát của kim loại Na là,8 ev hiếu một chùm bức xạ có bước sóng,36 m vào tế bào quang điện có catôt làm bằng Na Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là A 5 5,8 m/ s B 5,67 m/ s 6 5,8 m/ s D 6 6, m / s đề thi thử THPT quốc gia môn ý Trang 3

4 âu Một khung dây phẳng giới hạn diện tích S 5cm gồm vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B,T sao cho mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 6 Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây A 8,66 W b B 5 W b 5,5 W b D 5,5 W b âu 3 Một người có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ cm đến cm Độ biến thiên độ tụ của mắt người đó từ trạng thái không điều tiết đến trạng thái điều tiết tối đa là A dp B 5 dp 6 dp D 9 dp âu Dao động duy trì là dao động mà người ta đã A làm mất lực cản của môi trường B tác dụng ngoại lực biến đổi tuyến tính theo thời gian và vật dao động kích thích lại dao động sau khi dao động đã bị tắt hẳn D truyền năng lượng cho vật dao động theo một quy luật phù hợp, âu 5 Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm H u U t V t điện áp là cos Nếu tại thời điểm t,35s có độ lớn là một điện áp xoay chiều 6 V thì cường độ dòng điện tại thời điểm A,5 A B,5 A,5 3 A D A âu 6 Mức cường độ âm được tính bằng công thức A B I lg I B B I lg I db I lg I âu 7 Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại là sai? A Tia hồng ngoại do các vật nung nóng phát ra B Tia hồng ngoại làm phát quang một số chất khí B Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt D Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn Hz I lg I D âu 8 Điện áp của mạch điện xoay chiều là u cos t V 6 và cường độ dòng điện qua mạch là i 5 cos t A Trong mạch điện có thể có 6 A chỉ chứa B chỉ chứa và R chỉ chứa và D chỉ chứa và R đề thi thử THPT quốc gia môn ý Trang

5 âu 9 Một vật nhỏ chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương Hai dao động này có phương trình là x A t bằng A E A A cos và cos x A t Gọi E là cơ năng của vật Khối lượng của vật B E A A A E A D E A A âu 3 Bắn một hạt có động năng,mev vào hạt nhân Nitơ đang đứng yên gây ra phản ứng: N O p Biết phản ứng này thu năng lượng là, MeV và động năng của hạt O gấp lần động năng hạt p Động năng của hạt nhân p là A, MeV B 3,6 MeV,8 MeV D, MeV âu 3 Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang ực phục hồi tác dụng lên vật bằng 3 N khi vật có li độ 6 cm Độ cứng của lò xo là A 5 N/ m B N/ m 5 N/ m D 3 N/ m âu 3 Mạch nối tiếp gồm ampe kế, tụ điện có điện dung 63,6 F;,38H rồi mắc vào mạng điện xoay chiều V 5 Hz Số chỉ của ampe kế là A, A B, A, A D 8,8 A âu 33 Sóng cơ có tần số 8 Hz lan truyền trong một môi trường với vận tốc m / s Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 3 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc A rad B rad rad D 3 rad âu 3 Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có chiều dài tự nhiên là 3 cm dao động điều hòa Trong khi vật dao động, chiều dài lò xo biến thiên từ 3 cm đến 38 cm Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng là A 6 cm B cm 5 cm D 3 cm âu 35 Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng N/m và vật nhỏ khối lượng m on lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T Biết ở thời điểm t vật có li độ 5 cm, ở thời điểm vật có tốc độ 5 cm / s Giá trị của m bằng A,5 kg B, kg,8 kg D, kg T t âu 36 Tiến hành thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng và Trên màn, trong khoảng giữa hai vị trí có vân sáng trùng nhau liên tiếp có tất cả N vị trí mà ở mỗi vị trí đó có một bức xạ cho vân sáng Biết và có giá trị nằm trong khoảng từ nm đến 75 nm N không thể nhận giá trị nào sau đây? đề thi thử THPT quốc gia môn ý Trang 5

6 A 7 B 8 5 D 6 âu 37 Một lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k N / mnằm ngang, một đầu A được giữ cố định, đầu còn lại gắn với một chất điểm m,kg hất điểm m được gắn thêm chất điểm thứ hai m,kg ác chất điểm có thể dao động không ma sát trên trục Ox nằm ngang (gốc O ở vị trí cân bằng của hai vật) hướng từ điểm A về phía hai chất điểm m và m Thời điểm ban đầu giữ hai vật ở vị trí lò xo bị nén cm rồi buông nhẹ để hệ dao động điều hòa Gốc thời gian được chọn khi buông vật hỗ hai chất điểm bị bong ra nếu lực kéo đó đạt đến,n Thời điểm m bị tách ra khỏi m là A s B s 5 s D s 5 âu 38 Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài, m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là,5s Tốc độ truyền sóng trên dây là A 8 m/ s B m/ s m/ s D 6 m/ s âu 39 Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau cm dao động cùng pha Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f Hz, vận tốc truyền sóng là m/ s Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại đó A dao động với biên độ cực đại Đoạn AM có giá trị lớn nhất là A cm B 3 cm cm D 5 cm âu Đặt vào hai đầu đoạn mạch R không phân nhánh một điện áp xoay chiều u U t với U không đổi và thay cos đổi được Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tổng trở và cảm kháng của cuộn dây theo tần số góc được cho như hình vẽ Tổng trở của mạch tại gần nhất với giá trị nào sau đây? A 77 B 77,5 76 D 8 đề thi thử THPT quốc gia môn ý Trang 6

7 Đáp án -A -B 3-B -A 5-B 6-B 7-D 8-D 9-B -D -A A 5-6-B 7-A 8-9-A - -A -A 3-D -D 5-A 6-A 7-B 8-D 9-D 3-A 3-A 3-B 33-B 3-35-B 36-B 37-D 38-A 39-B -D ỜI GIẢI HI TIẾT âu : Đáp án A Z Ta có: tan tan Z R 3 R 3 3 âu : Đáp án B Khi một vật dao động điều hòa thì li độ và gia tốc ngược pha nhau âu 3: Đáp án B Z ; Z Z R Z Z Ta có: Z Z tan R Điện áp u trễ pha so với i là U U Z V Z mà i trễ pha hơn u là nên u trễ pha hơn u là 3 và 3 Do đó: u U cos t cos t V Để viết phương trình của điện áp ( hoặc cường độ dòng điện) cần: U - Giá trị cực đại U ( hoặc I ) U I Z I Z U U U Ngoài ra: I Z R Z R - Pha ban đầu của u ( hoặc i ) Z Z Độ lệch pha giữa uvà i : tan ( Trong đó: ) u i R Nếu mạch chỉ có phần tử: + Mạch chứa R : + Mạch chứa : u i u i đề thi thử THPT quốc gia môn ý Trang 7

8 + Mạch chứa : u i âu : Đáp án A Khi chiếu chùm ánh sáng trắng vào khe của máy quang phổ lăng kính, chùm tia ló khỏi thấu kính của buồng ảnh gồm các chùm tia hội tụ, có nhiều màu âu 5: Đáp án B Những phôtôn bị hấp thụ phải có năng lượng E E n Z E E 3,6 3,6 E n n n E E E Với ev,9 n 3 thỏa mãn âu 6: Đáp án B * n Đại lượng nào đặc trưng cho mức độ bền vững của một hạt nhân là năng lượng liên kết riêng âu 7: Đáp án D n Sóng điện từ (điện từ trường) lan truyền được trong môi trường vật chất và cả trong chân không Điện môi là một môi trường vật chất âu 8: Đáp án D m m,5m W m m c,5m c d v c âu 9: Đáp án B Tần số góc của mạch dao động rad / s Dòng điện cực đại chạy trong mạch Q 6 Vậy i cos t A 5 5 I Q 6 6 A âu : Đáp án D Khi sóng âm truyền từ môi trường này sang môi trường khác tần số không đổi, bước sóng tăng Khi sóng cơ, sóng âm truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì: - Tần số, biên độ, năng lượng là những đại lượng không đổi - Vận tốc truyền sóng thay đổi: V V V raén loûng khí Mà v f v âu : Đáp án A r l k RP ông suất hao phí trên đường dây do tác dụng nhiệt: P U đề thi thử THPT quốc gia môn ý Trang 8

9 âu : Đáp án Điều kiện cân bằng của q : F F F F điểm thuộc AB Vì q, q cùng dấu nên phải nằm trong AB q q q q q q 3 3 B F F k k B A 3 3 A B A B A gần A hơn Mặt khác: A B 9 Từ () và () A 3 cm, B 6 cm âu 3: Đáp án âu : Đáp án A Năng lượng nghỉ của vật: âu 5: Đáp án âu 6: Đáp án B E m c E R P RI R 6W R 6 R r R R âu 7: Đáp án A Năng lượng liên kết của hạt nhân Fe là: E A 8,856 9,8MeV Mặt khác Elk 9,8 E m c m,59 u lk c 93,5 Mà: m Z m A Z m m p n m 6,776u 56 6,8665u m,59 m 55,9u Năng lượng liên kết của hạt nhân: lk lk Fe E m c Độ hụt khối của hạt nhân: âu 8: Đáp án âu 9: Đáp án A Tại M: k,7 ; Tại N: M, m Z m A Z m m p n,5 k 3,75 N, Một điểm bất kỳ nằm trong đoạn MN sẽ có:,7 k 3,75 Nếu k nguyên thì cho vân sáng ó vân sáng ứng với k,3 Fe đề thi thử THPT quốc gia môn ý Trang 9

10 Nếu k bán nguyên thì cho vân tối ó vân tối ứng với k,5;3,5 Tính số vân sáng, vân tối trên đoạn MN bất kỳ ( Phương pháp chặn k ): Để tìm số vân sáng, vân tối ta thay vị trí vân vào điều kiện: MN x ki s MN x k,5i t ( nếu MN đối xứng qua vân trung tâm) x N x ki s x x k,5 t i M ( nếu M, N bất kỳ) M, N cùng phía với vân trung tâm thì x, x cùng dấu M, N khác phía với vân trung tâm thì x, x khác dấu M M N N Từ đó, ta suy ra được khoảng chạy của k, số giá trị k nguyên chính là số vân sáng hoặc vân tối cần tìm âu : Đáp án Muốn bước sóng có nhỏ nhất, phải điều chỉnh cho nhỏ nhất và chọn: c H Muốn bước sóng có lớn nhất phải điều chình cho lớn nhất và chọn: c 3,85,85 mh âu : Đáp án A 9 5 Ta có: W A,55 J W mv v 5,8 m / s dmax dmax âu : Đáp án A NBS cos n; B,5 cos3 8,66 W b âu 3: Đáp án D Khi quan sát trong trạng thái không điều tiết: D min f O OV max V Khi quan sát trong trạng thái điều tiết tối đa: D max f O OV min Độ biến thiên độ tụ: D D D dp max min 9 O O, V âu : Đáp án D Dao động duy trì là dao động mà người ta đã truyền năng lượng cho vật dao động theo một quy luật phù hợp âu 5: Đáp án A Trang đề thi thử THPT quốc gia môn ý

11 ảm kháng: Z 7T T Vì t t,35 7 là hai thời điểm vuông pha nên: i A u 6,5 Z Vì mạch chỉ chứa hoặc nên u và i vuông pha nhau nên bài toán cho điện áp (dòng điện) ở thời điểm này thì tìm dòng điện (điện áp) ở thời điểm trước đó hoặc sau đó một khoảng thời gian (vuông pha): T t n : u i Z ; u i Z âu 6: Đáp án A Mức cường độ âm được xác định: B lg I I âu 7: Đáp án B âu 8: Đáp án D Độ lệch pha giữa hai điện áp u và i: u i Z Z Mặt khác: tan R Mạch có Z Z nên chỉ chứa R và âu 9: Đáp án D Hai dao động đã cho vuông pha với nhau nên biên độ dao động tổng hợp: A A A E E ka m A E m A A m ơ năng của vật: âu 3: Đáp án A W W E W 3 p W 3 MeV P, 3, W W P W 3 MeV 3 âu 3: Đáp án A A 3,6 ph Độ lớn lực phục hồi của con lắc lò xo: F kx k 5 N / m âu 3: Đáp án B Hiệu điện thế hiệu dụng: U V ảm kháng: Z f 5,38 ph F x Dung kháng: Z 5 6 f 563,6 đề thi thử THPT quốc gia môn ý Trang

12 Tổng trở: Z Z Z 5 5 Số chỉ của ampe kế chính là cường độ dòng điện hiệu dụng: I, A âu 33: Đáp án B Độ lệch pha giữa hai phần tử: d d 33,5 3 8 f rad v Độ lệch pha giữa một điểm cách nguồn một đoạn Độ lệch pha giữa hai điểm cách nguồn một khoảng âu 3: Đáp án U Z x x : d d d, d : max min hiều dài lò xo ở vị trí cân bằng: l l l cm cb l l Độ biến dạng ở vị trí cân bằng: l l l cm Bài toán con lắc lò xo thẳng đứng - hiều dài lò xo cân bằng l l l cb cb mg (Với l : độ dãn của lò xo khi ở VTB) k - hiều dài cực đại của lò xo l l A l l A max cb - hiều dài cực tiểu của lò xo l l A l l A min cb l l l l A l cb max min max min - ực đàn hồi cực đại F k l A dương - ực đàn hồi cực tiểu: max + Nếu A l F ñh : tại vị trí l min : tại biên + Nếu A l F k l A : tại biên âm ñhmin âu 35: Đáp án B o Tại thời điểm t thì vật ở li độ 5 5cm cos A Sau thời gian T t vật có tốc độ 5 cm / s đề thi thử THPT quốc gia môn ý Trang

13 5 5 5 k cos rad / s m kg A A A âu 36: Đáp án B k b phân số tối giản c + x x k + Trong khoảng hai vân sáng trùng nhau liên tiếp ta có số vân sáng là: và N b c b c a b N + Nếu N 7 b c 9 c b 5 ( thỏa mãn) b 75 8 b 5 75 c 5 c 8 + Nếu c b 6 b N 8 b c c 5 b 5 c c 6 b phân số tối giản N không thể bằng 8 âu 37: Đáp án D Tần số góc của dao động là k m m rad / s Phương trình định luật II Newtơn cho vật m F T m a F T ma dh dh Vậy lực liên kết giữa hai vật có biểu thức: T F m a kx m x dh Hàm số trên đồng biến theo x, điều này chứng tỏ rằng T tại vị trí x A T,N max max Phương pháp đường tròn 6 3 rad t 5 s âu 38: Đáp án A Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng: T s,5 T, Ngoài hai đầu dây cố định, còn có hai điểm khác không dao động nên số nút là, số bụng là k 3 Điều kiện sóng dừng với hai đầu cố định: đề thi thử THPT quốc gia môn ý Trang 3

14 l, l k,8m k 3 âu 39: Đáp án B v Ta có: cm f Do M là một cực đại giao thoa nên để AM có giá trị lớn nhất thì M phải nằm trên vân cực đại bậc như hình vẽ, thỏa mãn: d d k cm Mặt khác, do tam giác AMB là tam giác vuông tại A nên ta có: AM d AB AM d Thay () vào (), ta được: d d d 3cm Từ đó suy ra: U ZI V âu : Đáp án D 3 3 Ta có: Nét liền biểu diễn Z, nét đứt biểu diễn Z Tại thì Z Z mạch xảy ra cộng hưởng min úc này Z R và tại thì Z min Khi thì Z Z Z R Z 8 8 8,3 đề thi thử THPT quốc gia môn ý Trang