GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. HCM, ngày 24 th

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. HCM, ngày 24 th"

Bản ghi

1 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. HCM, ngày 24 tháng 08 năm 2021 DANH SÁCH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ THI TUYỂN SINH CỬ NHÂN PHẬT HỌC KHÓA XVI (2021) Thi tuyển online - Ngày thi: 25/8/ BN Nguyễn Văn A Thích Pháp A 2 BN Lưu Hoàng An Thích Minh Phú 3 BN Lương Vĩnh Anh Thích Nữ Pháp Văn 4 BN Phan Mạnh Anh Thích Pháp Trí 5 BN Mai Văn Bằng Thích Nhuận Hải 6 BN Nguyễn Công Bằng Thích Trung Đăng 7 BN Nguyễn Thị Bích Thích Nữ Diệu Quy 8 BN Lê Quốc Bình Thích Chúc Yên 9 BN Trần Quốc Bửu Thích Quảng Huy 10 BN Trần Thị Diễm Cần Thích Nữ Diệu Hạnh 11 BN Cao Thiện Chất Thích Minh Phát 12 BN Nguyễn Thị Thanh Chi Thích Nữ Chơn Thuận 13 BN Nguyễn Công Chiến Thích Thánh Thiện 14 BN Vũ Ngọc Chiến Thích Minh Định 15 BN Hoàng Văn Pháp Chính Thích Quảng Niệm 16 BN Võ Thành Công Thích Minh Đạt 17 BN Ngô Chí Cường Thích Thiện Phú 18 BN Đoàn Văn Cường Thích Giác Minh 19 BN Đoàn Văn Cường Thích Giác Minh Khoa 20 BN Mai Cường Thích Đức Phước 21 BN Trương Đình Cường Thích Quảng Tịnh 22 BN Trương Đình Cường Thích Quảng Thịnh 23 BN Lê Mạnh Cường Thích Minh Thanh 24 BN Chu Quốc Đại Thích Minh Luật 25 BN Trương Thị Bích Đào Thích Nữ Viên Hương 26 BN Ngô Văn Đạt Thích Đức Thành 27 BN Trương Phát Đạt Thích Huệ Trí 28 BN Phan Văn Tấn Đạt Thích Trí Hưng 29 BN Phan Thị Ngọc Diện Thích Nữ Huệ Hậu 30 BN Nguyễn Ngọc Điền Thích Quảng Hưng 31 BN Nguyễn Công Đức Thích Quảng Nhơn 32 BN Trần Thị Thuỳ Dung Thích Nữ Nguyên Hạnh 1/6

2 33 BN Phan Minh Dũng Thích Viên Hạnh 34 BN Nguyễn Ánh Dương Thích Phổ Nhật 35 BN Phạm Quốc Dương Thích Tâm Duyên 36 BN Trần Thùy Dương Thích Nữ Tịnh Thiện 37 BN Đặng Quốc Dương Thích Tịnh Trung 38 BN Nguyễn Quốc Duy Thích Hiền Tuệ 39 BN Trương Thanh Duy Thích Viên Minh 40 BN Nguyễn Thị Bé Duyên Thích Nữ Liên Nguyện 41 BN Trần Thị Giang Thích Nữ Tịnh Bảo 42 BN Phạm Hồng Hải Thích Phước Hải 43 BN Huỳnh Thị Hằng Thích Nữ Huyền Ngọc 44 BN Nguyễn Thị Hằng Thích Nữ Đức Thông 45 BN Trần Quang Hết Thích Thánh Quang 46 BN Nguyễn Thị Hiền Thích Nữ Nhường Liên 47 BN Nguyễn Văn Hiếu Thích Tâm Hạnh 48 BN Huỳnh Thị Minh Hòa Thích Nữ Thánh Huệ 49 BN Đỗ Đức Hoàn Thích Huệ Thông 50 BN Nguyễn Thị Hoàn Thích Nữ Nhuận Châu 51 BN Nguyễn Thị Hồng Thích Nữ Tường Hạnh 52 BN Lê Tấn Huy Thích Vạn Minh 53 BN Diệp Tuấn Huy Thích Đồng Hoá 54 BN Trương Quốc Khánh Thích Nhuận Hỷ 55 BN Hoàng Đăng Khoa Thích Thiện Tứ 56 BN Nguyễn Minh Khôi Thích Đồng Bảo 57 BN Đỗ Văn Kiệt Thích Ngộ Kiên 58 BN Nguyễn Trung Lâm Thích Truyền Hưng 59 BN Trần Thị Lành Thích Nữ Bổn Trung 60 BN Nguyễn Thành Lễ Thích Tâm Tín 61 BN Trần Thị Kim Liên Thích Nữ Vạn Cửu 62 BN Trần Quốc Lê Mị Liên Thích Nữ Nhuận Hiền 63 BN Nguyễn Tôn Thị Thùy Linh Thích Nữ Tĩnh Huyền 64 BN Trần Thị Ngọc Linh Thích Nữ Diệu Linh 65 BN Lê Văn Lĩnh Thích Chúc Thủ 66 BN Nguyễn Thị Thanh Loan Thích Nữ Hạnh Nhiên 67 BN Trần Văn Lộc Thích Đức Trí 68 BN Trần Minh Luyện Thích Minh Đức 69 BN Nguyễn Thị Thuý Ly Thích Nữ Nhuận Đăng 70 BN Huỳnh Thị Mỹ Ly Thích Nữ Đức Huyền 71 BN Huỳnh Công Mạnh Thích Thường Dũng 72 BN Phạm Phước Mão Thích Niệm Thường 2/6

3 73 BN Trần Văn Mực Thích Phước Trí 74 BN Nguyễn Trần Hồng My Thích Nữ Tuệ Nhẫn 75 BN Nguyễn Thị Phương Nga Thích Nữ Hương Hòa 76 BN Nguyễn Thị Kiều Ngân Thích Nữ Liên Thuận 77 BN Văn Thị Kim Ngân Thích Nữ Tịnh Nghiêm 78 BN Lương Thị Thảo Ngân Thích Nữ Huệ Nghiêm 79 BN Nguyễn Thị Ngoan Thích Nữ Thiên Nguyện 80 BN Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Thích Nữ Thanh Hương 81 BN Lê Thị Hồng Ngọc Thích Nữ Viên Phúc 82 BN Nguyễn Thị Phương Nguyên Thích Nữ Quảng Từ 83 BN Huỳnh Ngọc Nguyện Thích Minh Tiến 84 BN Nguyễn Đình Nhân Thích Tục Từ 85 BN Phạm Minh Nhật Thích Tâm Cung 86 BN Võ Quang Nhật Thích Châu Dương 87 BN Võ Thị Nhi Thích Nữ Chúc Hòa 88 BN Trần Huỳnh Như Thích Huyền Trang 89 BN Hoàng Thị Mỹ Nhung Thích Nữ Tuệ Nhã 90 BN Lê Thị Hằng Ni Thích Nữ Vạn Đức 91 BN Bùi Văn Nở Thích Đức Hoà 92 BN Nguyễn Thị Nở Thích Nữ Vạn Tuệ 93 BN Nguyễn Thị Yến Oanh Thích Nữ Thanh Đức 94 BN Võ Đăng Phi Thích Ngộ Long 95 BN Võ Thanh Phong Thích Huệ Đăng 96 BN Đoàn Văn Phú Thích Tánh Pháp 97 BN Nguyễn Võ Hoàng Phúc Thích Đức Quang 98 BN Nguyễn Quang Phúc Thích Nhuận Hà 99 BN Võ Phụng Thích Đồng Sự 100 BN Trần Thanh Phước Thích Thánh Huệ 101 BN Đinh Nguyễn Mạnh Phương Thích Thiện Khang 102 BN Nguyễn Thị Thu Phương Thích Nữ Quảng Pháp 103 BN Phan Ngọc Phương Thích Tâm Khôi 104 BN Nguyễn Thị Thanh Phương Thích Nữ Lệ Nguyện 105 BN Vũ Thị Lan Phương Thích Diệu Khiêm 106 BN Bùi Minh Phương Thích Chơn Pháp 107 BN Hoàng Thị Phương Thích Nữ Huệ Đằng 108 BN Nguyễn Phú Quang Thích Hạnh Mẫn 109 BN Bùi Viết Quang Thích Nhuận Vinh 110 BN Phạm Hồng Quý Thích Diệu Nhẫn 111 BN Lương Vĩnh Sâm Thích Pháp Hỷ 112 BN Võ Văn Sắm Thích Đức Tài 3/6

4 113 BN Nguyễn Văn Sắn Thích Quảng Thiện 114 BN Phan Thanh Sang Thích Thiện Tôn 115 BN Lê Hoài Sơn Thích Nhuận Phổ 116 BN Nguyễn Ngọc Sơn Thích Như Hà 117 BN Đinh Văn Sử Thích Đồng Tú 118 BN Trần Phước Sự Thích Thông Luận 119 BN Huỳnh Đại Tài Thích Thiện Cần 120 BN Nguyễn Văn Tài Thích Đức Tài 121 BN Văn Ngọc Tài Thích Nhuận Đức 122 BN Đỗ Văn Tâm Thích Chúc Long 123 BN Lê Hồng Tân Thích Tuệ Minh 124 BN Cù Thanh Tạo Thích An Danh 125 BN Đặng Hồng Tất Thích Giác Minh Đình 126 BN Lê Trung Thắng Thích Nhuận Thiện 127 BN Nguyễn Thị Thanh Thích Nữ Bảo Châu 128 BN Hà Văn Thanh Thích Đồng Bình 129 BN Trần Thị Tiến Thanh Thích Nữ Tuệ Thanh 130 BN Lê Xuân Thành Thích Niệm Giải 131 BN Phạm Đăng Thành Thích Hạnh Huệ 132 BN Phạm Văn Thành Thích Nhuận Nhơn 133 BN Nguyễn Ngọc Thạnh Thích Minh Hiếu 134 BN Nguyễn Thị Mỹ Thao Thích Nữ Huệ Ý 135 BN Nguyễn Văn Thảo Thích Minh Luận 136 BN Trương Thị Thu Thảo Thích Nữ Bảo Ngân 137 BN Trịnh Thị Thảo Thích Nữ Hữu Thuận 138 BN Trần Văn Thảo Thích Tâm Hạnh 139 BN Nguyễn Thị Thảo Thích Nữ Liên Nghiêm 140 BN Nguyễn Thị Thảo Thích Nữ Diệu Huệ 141 BN Nguyễn Thị Thảo Thích Nữ Diệu Khánh 142 BN Hồ Thị Phương Thi Thích Nữ Viên Ngọc 143 BN Tống Văn Thía Thích Tâm Điền 144 BN Lê Thị Thiết Thích Nữ Trung Duy 145 BN Nguyễn Phú Thọ Thích Đức Trường 146 BN Trương Thị Thu Thích Nữ Tịnh Duyên 147 BN Huỳnh Thị Ngọc Thu Thích Nữ Nguyên Thanh 148 BN Nguyễn Thị Thư Thích Nữ Diệu Thiền 149 BN Võ Văn Thuận Thích Minh Thanh 150 BN Nguyễn Văn Thuận Thích Minh Thuận 151 BN Bùi Xuân Thuận Thích Giác Minh Hảo 152 BN Nguyễn Thị Thương Thích Nữ Liên Như 4/6

5 153 BN Trần Thị Thúy Thích Nữ Tường Bảo 154 BN Vũ Văn Thủy Thích Nhuận Tịnh 155 BN Võ Văn Tiên Thích Từ Hải 156 BN Trần Thị Thuỷ Tiên Thích Nữ Liên Thịnh 157 BN Huỳnh Văn Tiến Thích Nguyên Dũng 158 BN Phạm Tân Tiến Thích Trí Đức 159 BN Lê Thị Tiến Thích Nữ Bảo Minh 160 BN Trần Duy Tín Thích Giác Minh Từ 161 BN Đặng Trung Tính Thích Phước Pháp 162 BN Đặng Tĩnh Thích Tâm Thức 163 BN Lê Quang Toàn Thích Quảng Hiền 164 BN Thổ Tới Thích Nhuận Quả 165 BN Nguyễn Thị Ngọc Trâm Thích Nữ Diệu Tâm 166 BN Trương Thị Phương Trâm Thích Nữ Nhuận Bảo 167 BN Hoàng Thị Huyền Trang Thích Nữ Khánh Như 168 BN Nguyễn Thị Quỳnh Trang Thích Nữ Liên Châu 169 BN Trần Thị Vĩnh Trinh Thích Nữ Tịnh Hiền 170 BN Nguyễn Thị Diễm Trinh Thích Nữ Tánh Ý 171 BN Lê Đình Trọng Thích Nhuận Hiếu 172 BN Trần Văn Quang Trung Thích Minh Quang 173 BN Lê Viết Trung Thích Nhuận Hiếu 174 BN Lê Quang Trường Thích Huệ Thạnh 175 BN Nguyễn Thanh Tú Thich Lệ Thanh 176 BN Trần Minh Tú Thích Minh Trúc 177 BN Trần Minh Tự Thích Phương Nhân 178 BN Nguyễn Văn Tua Thích Ngộ Trí Thành 179 BN Lê Văn Tuấn Thich Thiện Trí 180 BN Nguyễn Anh Tuấn Thích Nhuận Yên 181 BN Đặng Văn Tùng Thích Đồng Hội 182 BN Phan Xuân Tùng Thích Chúc Định 183 BN Nguyễn Văn Tuyên Thích Đạo Hội 184 BN Đặng Minh Tuyến Thích Ngộ Dũng 185 BN Bùi Thị Thanh Tuyền Thích Nữ Tâm Thủy 186 BN Nguyễn Thị Bích Vân Thích Nữ Liên Phương 187 BN Nguyễn Thị Anh Vân Thích Nữ Diệu Tường 188 BN Trương Thị Hồng Vân Thích Nữ Thánh Vũ 189 BN Võ Tấn Vĩ Thích Nhuận Nhân 190 BN Nguyễn Thị Viên Thích Nữ Giác Thường 191 BN Lê Minh Việt Thích Chơn Không 192 BN Nguyễn Thị Vui Thích Nữ Tường Tâm 5/6

6 193 BN Nguyễn Văn Vương Thích Nhật Phú 194 BN Võ Thị Thanh Xuân Thích Nữ Ngọc Liên * Trong danh sách này có 194 thí sinh HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 6/6