TỔNG MỤC LỤC NĂM 2018 TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁP LÝ STT NỘI DUNG TÁC GIẢ SỐ TR I. NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 1. LỊCH SỬ NHÀ NƯỚ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TỔNG MỤC LỤC NĂM 2018 TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁP LÝ STT NỘI DUNG TÁC GIẢ SỐ TR I. NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 1. LỊCH SỬ NHÀ NƯỚ"

Bản ghi

1 TỔNG MỤC LỤC NĂM 2018 TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁP LÝ I. NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 1. LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT, LUẬT HIẾN PHÁP, LUẬT HÀNH CHÍNH Quốc triều Hình luật - Mẫu mực về pháp điển hóa trong thời kỳ phong kiến Việt Nam và bài học cho công tác pháp điển hóa, hoàn thiện kỹ thuật lập pháp ở nước ta Nguồn của luật hành chính Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Hoàn thiện các quy định pháp luật về hình thức kỷ luật hạ bậc lương Bất cập trong quy trình thi tuyển công chức và hướng hoàn thiện Tổng quan về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Luận cứ để xây dựng nguyên tắc áp dụng pháp luật trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Trần Ngọc Đường 1/ Phan Trung Hiền 1/ Cao Vũ Minh 1/ Trương Tư Phước 1/ Mai Hồng Quỳ 2/ Cao Vũ Minh 2/ Bàn về mục tiêu giáo dục Đỗ Minh Khôi 2/ Phân luồng giáo dục tại Singapore và Hàn Quốc - Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và quyền được học tập trong môi trường an toàn Chính sách tiền lương của nhà giáo trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Địa vị pháp lý của nhà giáo trong pháp luật Việt Nam hiện hành và định hướng hoàn thiện Thanh tra giáo dục và kiến nghị sửa đổi các quy định về thanh tra trong Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) Nghịch lý từ các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Tính thống nhất của Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) với các văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam Trần Việt Dũng, Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Xuân Mỹ Hiền 2/ Ngô Hữu Phước 2/ Lê Thị Thúy Hương 2/ Nguyễn Văn Vân 2/ Thái Thị Tuyết Dung 2/ Cao Vũ Minh, Nguyễn Tú Anh 2/ Nguyễn Nhật Khanh 2/

2 80 TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁP LÝ SỐ 9 (121)/ Kiểm soát của lập pháp đối với hành pháp trong Hiến pháp năm 1946 và những kinh nghiệm tham khảo trong giai đoạn hiện nay Chức năng bảo hiến của Tòa án nhân dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 Vị trí và tính chất pháp lý của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo Hiến pháp năm 2013 và các văn bản có liên quan Mối quan hệ giữa nguyên thủ quốc gia với cơ quan hành pháp ở Việt Nam Vũ Văn Nhiêm, Trương Thị Minh Thùy 2/ Trần Văn Độ 3/ Lê Thị Hồng Nhung / Phạm Thị Phương Thảo 4/ Chất lượng của pháp luật trong nhà nước pháp quyền Nguyễn Văn Quân 5/ Vai trò của cơ quan quản lý bầu cử trong nhà nước pháp quyền Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay Bài học từ nghiên cứu lịch sử và so sánh kinh nghiệm một số quốc gia châu Âu Cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm thực thi quyền khiếu nại, khiếu kiện hành chính ở Việt Nam Khái niệm và sự cần thiết kiểm soát của tư pháp đối với quyền hành pháp Quyền tiếp cận thông tin của người khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 Một số giải pháp về hoàn thiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức Biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính Lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội: thực trạng và kiến nghị Trần Thị Thu Hà 5/ Đào Bảo Ngọc 5/ Phan Trung Hiền 6/ Lê Thị Thu Thảo 6/ Võ Tấn Đào 6/ Nguyễn Cảnh Hợp, Mai Thị Lâm 7/ Nguyễn Nhật Khanh 7/ Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Thị Thu Hà 8/ Hoàn thiện pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam Cao Vũ Minh, Nguyễn Nhật Khanh 9/ Đặc trưng đô thị, tổ chức đơn vị hành chính lãnh thổ đô thị và mô hình chính quyền đô thị nước ta Nguyễn Thị Thiện Trí 9/ Thẩm quyền giải thích pháp luật Huỳnh Thị Sinh Hiền 9/ LUẬT DÂN SỰ, TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT LAO ĐỘNG, LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 31 Căn cứ xác lập quyền sở hữu đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu Châu Thị Vân 1/

3 TỔNG MỤC LỤC NĂM Bàn về quy định người tiêu dùng là tổ chức theo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam Lê Thị Hồng Vân 3/ Những thay đổi quan trọng trong quy định pháp luật của Liên minh châu Âu về nhãn hiệu Nguyễn Hồ Bích Hằng 5/ Sự cần thiết ghi nhận quyền động vật và phác thảo luật bảo vệ quyền động vật tại Việt Nam Sự cần thiết ghi nhận quyền động vật và phác thảo luật bảo vệ quyền động vật tại Việt Nam Quyền sửa án của hội đồng xét xử giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự Việt Nam - Kinh nghiệm từ một số quốc gia Luận bàn về trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm kỷ luật lao động Lê Hà Huy Phát, Đặng Nguyễn Nhật Minh Nguyễn Tấn Hoàng Hải Đinh Bá Trung, Huỳnh Quang Thuận 5/ / / Lê Ngọc Thạnh 6/ Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với chương trình máy tính Một số vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn về bảo hiểm nhân thọ Căn cứ thay đổi người tiến hành tố tụng theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 Bản chất của doanh nghiệp xã hội và cách phân loại pháp nhân theo Bộ luật Dân sự năm 2015 Cần bổ sung quyền được chết vào trong Bộ luật Dân sự năm 2015 Quyền xác định nguồn gốc của con được sinh ra bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Nguyễn Trọng Luận 6/ Đỗ Văn Đại 7/ Nguyễn Thị Hoài Trâm, Xa Kiều Oanh 8/ Lê Nhật Bảo 8/ Nguyễn Vinh Hưng 9/ Ngô Thị Anh Vân 9/ LUẬT KINH TẾ, LUẬT ĐẤT ĐAI, LUẬT MÔI TRƯỜNG, LUẬT NGÂN HÀNG 44 Xung đột lợi ích trong quá trình hoạt động của công ty chứng khoán theo pháp luật Việt Nam Phan Phương Nam 1/ Kiểm soát sự du nhập của sinh vật ngoại lai xâm hại nhìn từ góc độ pháp lý Điều tiết giá trị tăng thêm từ đất không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại Mối quan hệ nhân quả và vấn đề giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong pháp luật thương mại Tác động của việc xây dựng thủy điện trên sông Mekong đến an ninh môi trường của Việt Nam - Một số vấn đề pháp lý đặt ra Phan Huy Hồng, Đặng Hoa Trang, Danh Phạm Mỹ Duyên 3/ Lưu Quốc Thái 3/ Nguyễn Thị Thanh Huyền Võ Trung Tín, Ngô Gia Hoàng 4/ /

4 82 TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁP LÝ SỐ 9 (121)/ Nghĩa vụ hạn chế tổn thất và vấn đề xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong pháp luật thương mại Nguyễn Thị Thanh Huyền 6/ Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và vấn đề bảo đảm an ninh môi trường ở Việt Nam Nguyễn Tuấn Vũ 6/ Một số vấn đề pháp lý về kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại dưới góc độ luật môi trường Nhận diện thuế tài sản và khuynh hướng xây dựng thuế tài sản ở Việt Nam Đánh giá tác động của Dự thảo Luật Thuế tài sản đối với thị trường bất động sản Những thành tố pháp lý bảo đảm tính hiệu quả của Luật Thuế tài sản Khía cạnh pháp lý trong việc xây dựng nội dung quy định đối tượng chịu thuế tài sản Pháp luật thuế tài sản của Pháp từ thực tiễn áp dụng đến kinh nghiệm cho Việt Nam Bất cập trong quy định pháp luật về hoạt động quản lý chất thải nguy hại và các kiến nghị hoàn thiện Đánh giá quy định pháp luật hiện hành về hòa giải viên thương mại ở Việt Nam Những vấn đề pháp lý về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, kinh doanh bất động sản Trần Linh Huân 6/ Phan Thị Thành Dương 7/ Trần Minh Hiệp 7/ Trương Thị Tuyết Minh 7/ Lê Thị Ngân Hà 7/ Nguyễn Thị Thúy 7/ Trần Linh Huân 8/ Lê Hương Giang 9/ Lưu Quốc Thái 9/ LUẬT HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ, TỘI PHẠM HỌC Cơ sở khoa học của việc thành lập trại giam dành riêng cho phạm nhân chưa thành niên Không yêu cầu và rút yêu cầu khởi tố đối với các tội phạm chỉ được khởi tố theo yêu cầu Xã hội hóa hoạt động thi hành án hình sự tại một số quốc gia và kinh nghiệm đối với Việt Nam Nguyễn Quang Vũ 1/ Mai Thanh Hiếu, Phạm Thái 3/ Lê Huỳnh Tấn Duy 3/ Bàn về miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam trên nền tảng của nguyên tắc suy đoán vô tội Hoàng Thị Tuệ Phương 4/ Chế định mặc cả nhận tội theo pháp luật tố tụng hình sự Hoa Kỳ và kinh nghiệm cho Việt Nam Thực trạng pháp luật Việt Nam về tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và một số góp ý cho Dự thảo Luật Thi hành án hình sự năm 2010 sửa đổi Lê Huỳnh Tấn Duy 5/ Ngô Hữu Phước 6/

5 TỔNG MỤC LỤC NĂM của Luật Thi hành án hình sự về những quy định chung của Luật Thi hành án hình sự về quản lý, giam giữ phạm nhân Lê Huỳnh Tấn Duy 8/ Hoàng Đức Mạnh 8/ của Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng Luật Thi hành án hình sự về thi hành án phạt cải tạo không giam giữ Một số ý kiến về người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2010 Thi hành án phạt tù đối với phạm nhân nữ theo Luật Thi hành án hình sự Việt Nam Một số vấn đề cần trao đổi về cấu thành tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng trong Bộ luật Hình sự năm 2015 Võ Thị Kim Oanh, Trịnh Duy Thuyên Nguyễn Thị Ánh Hồng Đỗ Thị Phượng Đinh Văn Đoàn, Trần Thị Huyền Trang Nguyễn Quyết Thắng, Bùi Trương Ngọc Quỳnh 8/ / / / / Quyền công tố trong nền dân chủ và nguyên tắc tùy nghi truy tố Võ Minh Kỳ, Võ Hồng Phượng 5. LUẬT QUỐC TẾ, TƯ PHÁP QUỐC TẾ, LUẬT SO SÁNH, LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Các nguyên tắc về kế thừa đối với lãnh thổ trong luật quốc tế: Thực tiễn áp dụng và một số kinh nghiệm cho Việt Nam 9/ Trần Thăng Long 1/ Thỏa thuận công nhận lẫn nhau - Một giải pháp tự do hóa thương mại dịch vụ trong cộng đồng kinh tế ASEAN Lê Tấn Phát, Trần Thị Thuận Giang 1/ Bàn về các nguyên tắc pháp luật chung trong luật quốc tế Trần Thăng Long 3/ Nguyên tắc độc lập của thư tín dụng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng Nguyễn Thị Bích Ngọc 3/

6 84 TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁP LÝ SỐ 9 (121)/ Quan điểm của Tòa án Công lý châu Âu ngày 16/5/2017 về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Singapore: Nội dung chính và các tác động Ngô Quốc Chiến 5/ Nguyên tắc trung thực tuyệt đối trong bảo hiểm hàng hải theo quy định của pháp luật Anh Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Ngọc Hà 4/ Áp dụng nguyên tắc phòng ngừa nhằm kiểm soát nhập khẩu sinh vật ngoại lai trong bối cảnh tự do hóa thương mại Nguyễn Thị Thu Thảo 5/ Mua bán quyền phát thải khí nhà kính Các khía cạnh pháp lý và thực tiễn triển khai Khái niệm công bằng trong nguyên tắc công bằng, hợp lý khi sử dụng tài nguyên xuyên quốc gia Hồ Thúy Ngọc 5/ Lê Minh Nhựt 5/ Argentina trong các tranh chấp đầu tư tại ICSID: trường hợp nghiên cứu về sự thay đổi chính sách tài chính và thực thi phán quyết Lê Thị Ánh Nguyệt, Vũ Như Thăng 7/ Quyền tài phán của quốc gia ven biển trong vùng đặc quyền kinh tế theo Công ước Luật Biển năm 1982 về lĩnh vực đánh bắt hải sản và bảo vệ môi trường Trần Thăng Long 7/ Vấn đề gia nhập Công ước Hague năm 2005 về Thỏa thuận lựa chọn Tòa án của liên minh châu Âu một số kinh nghiệm cho Việt Nam Một số vấn đề về quyền ban hành quy định bảo vệ môi trường của quốc gia tiếp nhận đầu tư Thomas Hoffmann, Phan Hoài Nam Nguyễn Hoàng Thái Vy, Ngô Nguyễn Thảo Vy II. ĐÀO TẠO LUẬT, THÔNG TIN KHOA HỌC PHÁP LÝ Phương pháp học tiếng Anh và tiếng Anh chuyên ngành pháp lý cho sinh viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hà Huy Phát, Võ Thị Cẩm Giang 8/ / / III. BÌNH LUẬN BẢN ÁN LỆ Về sự ưng thuận của chủ thể trong giao dịch dân sự Đỗ Văn Đại, Ngô Thị Anh Vân 1/ Giá trị pháp lý của UCP và tính độc lập của L/C Đỗ Văn Đại 3/ Bình luận bản án: Hành vi xâm phạm quyền tác giả Nguyễn Thảo Phương 5/