CÔNG TY CỔ PHẦN BV TIM TÂM ĐỨC NHÀ THUỐC STT MÃ DƯỢC BẢNG GIÁ BÁN LẺ THUỐC 01/2020 TÊN DƯỢC HOAT CHẤT HÀM LƯỢNG ĐƠN VỊ NƯỚC SX GIÁ SAU VAT làm tròn GI

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "CÔNG TY CỔ PHẦN BV TIM TÂM ĐỨC NHÀ THUỐC STT MÃ DƯỢC BẢNG GIÁ BÁN LẺ THUỐC 01/2020 TÊN DƯỢC HOAT CHẤT HÀM LƯỢNG ĐƠN VỊ NƯỚC SX GIÁ SAU VAT làm tròn GI"

Bản ghi

1 CÔNG TY CỔ PHẦN BV TIM TÂM ĐỨC NHÀ THUỐC STT MÃ DƯỢC BẢNG GIÁ BÁN LẺ THUỐC 01/2020 TÊN DƯỢC HOAT CHẤT HÀM LƯỢNG ĐƠN VỊ NƯỚC SX GIÁ SAU VAT làm tròn GIÁ BÁN (VNĐ) GIÁ BÁN (VNĐ) KHÁNG SINH 1 AmoT2 Amoxicillin 500mg Amoxicillin 500mg Viên Mekophar-Việt AugT6 Augmentin 1g Amoxillin, Acid Clavulanic 1g Viên nén Anh 16,680 18,181 3 AugT1 Augmentin 250/31.25 mg Amoxillin, Acid Clavulanic 250/31.25 mg Gói Pháp 10,670 11,630 4 AugT7 Augmentin 500/62.5mg Amoxillin, Acid Clavulanic 500/62.5mg Gói Pháp 16,014 17,455 5 AugT5 Augmentin 625mg Amoxillin, Acid Clavulanic 625mg Viên Anh 11,936 13,010 6 BePT13 Benzathine benzylpenicilline IU Benzathine benzylpenicilline IU Viên Việt 11,799 12,861 7 CipT2 Ciprobay 500mg Ciprofloxacin 500mg Viên Bayer-Germany 13,913 15,165 8 CoFT Cotrim Forte Sulfaméthoxazole,triméthoprime 960mg Viên Việt CurT Curam 625mg Amoxillin, Acid Clavulanic 625mg Viên Sandoz-Áo 5,255 5, CurT2 Curam 1000mg Amoxillin, Acid Clavulanic 1000mg Viên Sandoz-Áo 8,710 9, DorT Dorogyn Metronidazole, Spiramycine Base 125mg/750000IU Viên Domesco-Việt 1,650 1, FosT12 Fosmicin S 300mg Fosmicin 300mg Viên Janpan 100, , LizT Macdin Linezolid 600mg Viên India 18,500 20,

2 14 MekT1 Mekopen 1M.IU Amoxicillin 1M IU Viên Mekophar -Việt MetT122 Metronidazol 250mg Metronidazol 250mg Viên Mekophar -Việt OpeT3 OpeAzitro 500mg Azithromycin 500mg Viên OPV-Việt 10,230 11, PenT4 Penicilline V IU Penicillin V IU Viên Mekophar -Việt RocT1 Rocephine 1g IV IM (*) Ceftriaxon 1g IV IM (*) Lọ Roche-Switzerland 151, , ScaT1 Scanax 500mg Ciprofloxacin 500mg Viên nén Stada 1,050 1, SpoT Sporal Itraconazol 100mg Viên Olic-Thailand 18,974 20, TavT1 Tavanic 500mg cpr Levofloxacin 500mg Viên Aventis-Germany 36,549 39, ZinT11 Zinnat 500mg Cefuroxime 500mg Viên Anh 22,130 24, THUỐC THƯỜNG 23 ACCT2 ACC Acetylcysteine 200mg Gói Germany 2,198 2,462 AceT24 24 Acencoumaron 1 Acenocoumarol 1mg viên S.P.M 2,050 2,296 AceT25 25 Acencoumaron 4 Acenocoumarol 4mg viên S.P.M 2,300 2, AcyT Acyclovir 5g Acyclovir 5g Tube Stada-Việt 16,000 17, AcyT4 Acyclovir 200mg Acyclovir 200mg Viên Stada-Việt 1,199 1, AcyT2 Acyclovir 400mg Acyclovir 400mg Viên Stada-Việt 2,200 2, AcyT3 Acyclovir 800mg Acyclovir 800mg Viên Stada-Việt 4,000 4,

3 30 ActT22 Actelsar 40mg Telmisartan 40mg Viên Actavis-Malta 3,840 4, AdaT11 Adagrin 50mg Sildenafil 50mg Viên Việt 22,667 24, AerT11 Aerius 5mg Desloratadin 5mg Viên Schering Plough-Bỉ 9,520 10, AesT2 Aescin 40mg Aescin 40mg Viên Poland 7,505 8, AlbT21 Albendazol STADA 400mg Albendazol 400mg Viên Stada-Việt 3,000 3, AldT21 Aldactone 25MG Spironolacton 25mg Viên Thailand 1,975 2,212 AlfT Alfa-Lipogamma Thioctic Acid 600mg Viên Germany 16,800 18, AleT1 Alegysal 5ml Pemirolast kali 5ml Lọ Nhật 76,759 83, AllT1 Allerfar 4mg Chlorpheniramin 4mg Viên nén Pharmedic-Việt AllT6 Allopurinol 300mg Allopurinol 300mg Viên Pharmedic-Việt AlpT3 Alphachymotrypsine Choay 25U Alphachymotrypsine 25U Viên Việt 1,842 2, AmaT Amaryl 2mg Glimepiride 2mg Viên 41 AmaT1 Amaryl 4mg Glimepiride 4mg Viên Aventis Pharma- Indonesia Aventis Pharma- Indonesia 4,305 4,822 5,942 6, AmyT1 Amitriptyline 25mg Amitriptyline 25mg Viên nén Việt AmlT Amlor CAP Amlodipine 5mg Viên Pfizer - USA 8,125 8, AmlT4 Amlor Tab 5mg Amlodipine 5mg Viên Úc 7,593 8, AmnT Amnol 5mg Cilnidipine 5mg Viên Hera-VN 3,990 4,

4 46 AngT Angioten 50mg Losartan 50mg Viên Indonesia 4,073 4, AngT1 Angiotan-H Valsartan, hydrochlorothiazide 160/25mg Viên Pakistan 13,000 14, ApST Apidra solostar 100UI/ml 3ml Insulin Gluglicine 100UI/ml 3ml Bút tiêm Germany 200, , AprT Aprovel 150mg Irbesartan 150mg Viên Pháp 9,561 10, AprT1 Aprovel 300mg Irbesartan 300mg Viên Pháp 14,342 15, AquT Aquadetrim Cholecalciferol Chai Ba Lan 65,000 70, ArcT Arcalion 200mg Sulbutiamine 200mg Viên Pháp 3,000 3, ArtT21 Artrodar 50mg Diacerein 50mg Viên nhộng Ác hen ti na 12,469 13, AspT51 Aspilets 80mg Acid Acetylsalicylic 80mg Viên AspT43 Aspirin 81mg Acid acetylsalicylic 81mg Viên Việt Nam AtaT1 Atarax 25 mg Hydroxyzine 25 mg Viên Pháp 1,967 2, AteT2 Atelec 10mg Cilnidipin 10mg Viên Nhật 9,000 9, AtRT21 Atorvastatin RVN 20mg Atorvastatin 20mg Viên Roussel-Việt 5,580 6, AtoT53 Atozet 10/10mg Atorvastatin, Ezetimibe 10/10mg Viên MSD-Netherlands 19,900 21, AtoT52 Atozet 10/20mg Atorvastatin, Ezetimibe 10/20mg Viên MSD-Netherlands 23,500 25, AvoT Avodart 0.5mg Dutasteride 0.5mg Viên Poland 17,257 18, BamT Bambec 10mg Bambuterol 10mg Viên Astra 5,639 6,

5 63 BART BAR Cao đặc Actiso (tương đương 1000mg lá Actiso) 100 mg; Cao đặc Rau đắng đất (tương đương Lọ Việt 14,579 15, BelT1 Belafcap Vitamin + Selenium Viên nhộng Phil Inter Pharma 2,500 2, BerT Berocca Vitamin, minerals Viên Bayer-Germany 6,980 7, BerT1 Berodual 10ml (xịt) Fenoterol + ipratropium 10ml Lọ Germany 132, , BesT11 Bestrip Dimenhydrinate 50mg Viên Việt BetT2 Betaloc 50mg Metoprolol Tartrate 50mg Viên Astra zeneca- Philippines 2,400 2, BeZT Betaloc Zok 25 mg Metoprolol Succinate 25 mg Viên Sweden 4,389 4, BeZT1 Betaloc Zok 50mg Metoprolol Succinate 50mg Viên Astra-Sweden 5,490 5, BetT41 BetaSerc 16 mg Betahistine dihydrochloride 16 mg Viên Solvay-Hà lan 1,986 2, BetT42 BetaSerc 24 mg Betahistine dihydrochloride 24 mg Viên Abbott-Hà Lan 5,962 6, BiDT Bisacodyl Bisacodyl 5mg Viên Vidipha-Việt BisT6 Bisoloc 2.5mg Bisoprolol 2.5mg Viên 75 BisT61 Bisoloc 5mg Bisoprolol 5mg Viên 76 BiPT1 Bisoloc plus 2.5/6,25mg Bisoprolol + hydroclorothiazid 2.5/6,25mg Viên 77 BiPT11 Bisoloc plus 5/6,25mg Bisoprolol + hydroclorothiazid 5/6,25mg Viên 78 BisT12 Bisolvon 8 mg Bromhexine hydrochloride 8 mg Viên Boehringer Ingelheim- Indonesia 1,250 1,400 1,785 1,999 1,680 1,882 1,600 1,792 1,806 2, BirT Biresort isosorbide dinitrate 10mg Viên Bidiphar- VN

6 80 BisT7 Bisostab 5mg bisoprolol 5mg Viên Stada 949 1, BriT3 Brilinta 90mg Ticagrelor 90mg Viên Sweden 15,873 17, BriT2 Briozcal Calcium,Vitamin D Viên Lipa-Úc 2,700 3, BroT2 Bronast 20mg Esomeprazol 20mg Viên Bangladesh 7,600 8, BteT Bterol 150mg Irbesartan 150mg Viên Portugal 9,000 9, CadT2 Cadiomega Acid eicosapentaenoic (EPA) 180 mg, Acid docosahexaenoic (DHA) 120mg, Vitamin E 1 IU Viên nhộng Việt 3,400 3, CaVT Calci- D Calcium,Vitamin D Viên Mekophar -Việt CaCT3 Calcium Corbiere 10ml Calcium,Vitamin D, Vit PP 10ml Ống Việt 3,801 4, CaCT31 Calcium Corbiere 5ml Calcium,Vitamin D, Vit PP 5ml Ống Việt 3,049 3, CaST Calcium Sandoz Forte Calcium 500mg Viên Pháp 3,755 4, CanT Candelong 4mg Candesartan 4mg Viên Micro Labs-India 2,350 2, CanT1 Candelong 8mg Candesartan 8mg Viên Micro Labs-India 3,499 3, CapT2 Captopril 25mg Captopril 25mg Viên Stada CarT62 Carbocistein Carbocistein Viên Imexpharm 1,512 1, CarT13 Cardioton 30/6,71 mg Ubidecarenone; D-alpha- Tocopherol 30/6,71 mg Viên Úc 6,900 7, CarT7 Carduran 2mg Doxazosin 2mg Viên nén Úc 8,435 9,

7 97 CavT1 Cavinton 5mg Vinpocetin 5mg Viên Gedeon Richter - Hungary 2,394 2, CelT3 Celebrex Celecoxid 200mg Viên Pfizer - USA 11,913 12, CetT Cetirizine STADA 10mg Cetirizin 10mg Viên Stada-Việt CilT1 Cilzec 20 telmisartan 20mg Viên MSN-Ấn Độ CinT Cinnarizin 25mg Cinnarizin 25mg Viên nén Việt ClaT4 Clazic SR 30mg Gliclazide 30mg Viên ClMT Clazic SR 60mg Gliclazide 60mg Viên 1,091 1,222 2,769 3, CloT2 Clocardigel Clopidogrel 75mg Viên OPV-Việt 7,800 8, CloT51 Clopalvix 75mg Clopidogrel 75mg Viên Boston-Việt 8,000 8, CloT3 Clopistad 75mg Clopidogrel 75mg Viên Stada 2,700 3, CoAT1 Co Aprovel 150/12.5mg Ibesartan+hydrochlorothiazide 150/12.5mg Viên Pháp 9,561 10, ClaT3 Clarithromycin 500mg Clarithromycin 500mg Viên nén Stada-Việt 4,924 5, CloT53 Clozotel 10 Rosuvastatin 10mg Viên Savipharm - Việt Nam 3,000 3, CloT52 Clozotel 20 Rosuvastatin 20mg Viên Savipharm - Việt Nam 5,000 5, CoAT Co Aprovel 300/12.5mg Ibesartan+hydrochlorothiazide 300/12.5mg Viên Pháp 14,342 15, Co-T Co-Diovan 160/25mg Valsartan + Hypochlorothiazide 160/25mg Viên nén Suisse 17,308 18, Co-T1 Co-Diovan 80/12.5mg Valsartan + hydroclorothiazid 80/12.5mg Viên Suisse 9,987 10,

8 113 ColT31 Coltramyl 4mg Thiocolchicoside 4mg 4mg Viên nén Việt 4,347 4, ComT1 Combivent 2.5ml Ipratropium Bromide 2.5ml Ống 115 ComT3 Combizar 50mg/12.5mg Losartan; Hydrochlorothiazide 50mg/12.5mg Viên Boehringer Mannheim- Anh 16,074 17,521 3,096 3, ConT11 Concor 5mg Bisoprolol 5mg Viên Germany 4,290 4, ConT1 Concor COR 2,5 mg Bisoprolol 2,5 mg Viên Germany 3,147 3, CorT11 Cordarone 200mg Amiodarone 200mg Viên Pháp 6,750 7, CovT22 Coveram Perindopril, Amlodipine Viên Servier-Iceland 10,123 11, CovT24 Coveram 10-5mg Perindopril, Amlodipine 10-5mg Viên Servier-Iceland 10,123 11, CovT23 Coveram 5-10mg Perindopril, Amlodipine 5-10mg Viên Servier-Iceland 6,589 7, CovT21 Coveram 5-5 Perindopril, Amlodipine Viên Servier-Iceland 6,589 7, CovT3 Coversyl 10mg Perindopril 10mg Viên Servier-Pháp 7,960 8, CovT2 Coversyl 5mg Perindopril 5mg Viên Servier-Pháp 5,650 6, CoPT3 126 CoPT2 Coversyl plus arginine 10/2.5mg Coversyl plus arginine 5/1.25mg Perindopril; Indapamid 10/2.5mg Viên Ireland 9,096 9,915 Perindopril; Indapamid 5/1.25mg Viên Pháp 6,500 7, CozT Cozaar 50mg Losartan 50mg Viên Anh 8,371 9, CoXT1 Cozaar XQ 5/100 mg 129 CoXT Cozaar XQ 5mg/50mg Amlodipine; Losartan potassium Amlodipine; Losartan potassium 5/100 mg Viên Korea 11,520 12,557 5mg/50mg Viên Korea 10,470 11,

9 130 CreT Crestor 10mg Rosuvastatin 10mg Viên Astra-Anh 14,553 15, CreT1 Crestor 20mg Rosuvastatin 20mg Viên Anh 18,064 19, DafT Daflon 500mg Diosmin+Flavonoid 500mg Viên Pháp 3,258 3,649 DasT1 Dasbrain EPA, DHA, omega 3 Viên Astralia 12,600 13, DebT1 Débridat 100mg Trimebutine maleate 100mg Viên nén Parke Davis 2,906 3, DeCT3 Dermovate cream Clobetasone tube England 42,812 46, DenT Dengu Cao mềm dược liệu (Tâm sen; Lá Vông nem; Lạc tiên; Táo nhân Viên Việt 1,300 1, DepT2 Depakine 200mg Valproate sodium 200mg Viên Pháp 2,479 2, DexT23 Dexilant 60mg Dexlansoprazol 60mg viên Takada-Japan 24,000 26, DiMT Diamicron MR 30mg Gliclazide 30mg Viên Pháp 2,765 3, DiMT2 Diamicron MR 60MG Gliclazide 60MG Viên Pháp 5,285 5, DigT11 Digoxin 0.25mg Digoxine 0.25mg Viên Hungary DilT Dilatrend 6,25mg Carvedilol 6,25mg Viên nén Switzerland 4,795 5, DilT1 Dilatrend 12.5mg Carvedilol 12.5mg Viên nén Switzerland 5,971 6, DilT2 Dilatrend 25mg Carvedilol 25mg Viên nén Switzerland 7,758 8, DilT21 Diltiazem 60mg Diltiazem 60mg Viên Stada 1,099 1, DioT1 Diovan 160mg Valsartan 160mg Viên nén Novartis 16,640 18,

10 146 DioT Diovan 80mg Valsartan 80mg Viên nén Novartis 9,966 10, DiGT3 Dipolac G cream 9,6mg, 15mg, 150mg Betamethason dipropionat+clotrimazol+genta mycin 9,6mg, 15mg, 150mg Tube Ampharco-Việt 12,000 13, DiuT Diurefar 40mg Furosemide 40mg Viên Pharmedic-Việt DomT Domitazol 250mg+20mg+25mg Camphor monohydrate 250mg+20mg+25mg Viên Việt 2,079 2, DopT1 Dopegyt Methyldopa 250mg Viên Hungary 1,940 2, DriT Drimy 152 DuoT3 Duoplavin 75mg/100mg Vitamin A ; vitamin D3 ; Vitamin B1; Vitamim B2 ; Vitamin B6 ; Sắt fumarat ; Clopidorel +Acetyl salicylat acid) Viên Việt 2,600 2,912 75mg/100mg Viên Sanofi Aventis-Pháp 20,828 22, DuPT Duphalac pdr orale Lactulose solution Gói Hà lan 2,864 3, EltT Elthon 50mg Itopride 50mg Viên Abbott-Nhật 4,796 5, EnaT Enalapril 10mg Stada Enalapril 10mg Viên Stada-Việt EnaT1 Enalapril 5mg Stada Enalapril 5mg Viên Stada-Việt ENAT22 Enat 400 vitamin E Viên Mega - Thailand 3,062 3, EntT Enterogermina 5ml Bacillus-Clausii 5ml Ống Sanofi-Việt 5,707 6, EnET Enpovid E400 Vitamin E 400IU Viên Việt 1,200 1, EftT Efticol NaCL 0.90% lọ Việt 1,250 1, EprT Eprex 2000 IU/0.5ml Epoetin alpha 2000 IU/0.5ml Ống Germany 269, , ExfT1 Exforge 10/160mg Amlodipine; Valsartan 10/160mg Viên Novartis-Spain 18,107 19,

11 162 ExfT Exforge 5/80mg Amlodipine; Valsartan 5/80mg Viên Novartis-Spain 9,987 10, ExfT2 Exforge HCT 10/160/12.5mg Amlodipine; Valsartan; hydroclorothiazid 164 EzvT Ezvasten 20/10mg Atorvastatin, Ezetimibe 20/10mg Viên 10/160/12.5mg Viên Novartis-Spain 18,107 19,737 DAVIPHARM - Việt 8,000 8, FamT Famotidin 40mg Famotidin 40mg Viên 3/2 - Việt Nam FarT1 Farnisone ( Prednisone 5mg ) 5mg Prednisone 5mg Viên Pharmedic-Việt FarT Farzincol 70mg kẽm 70mg Viên Pharmedic FebT1 Feburic 80mg Febuxostat 80mg Viên Nhật 25,725 28, FenT11 Fenoflex 160mg Fenofibrate 160mg Viên 2,834 3, FERT1 Ferrovit sắt fumarat, axit folic, vitamin B12 Viên Thailand 1,200 1, FexT Fexostad 60mg Fexofanadin HCL 60mg Viên Stada-Việt 1,200 1, FlGT1 Flexorin GEL Arnica, Menthol, Salicylate,,Acetyl Glucosamine, Niacin, Tocopherol 173 FlaT2 Flagyl 250mg Metronidazole 250mg Viên tube Việt 290, ,500 Sanofi Aventis-Việt 1,000 1, FleT1 Flecaine 100mg Flecaine 100mg Viên Pháp 12,810 13, FluT4 Fluotin 20mg Fluoxetin 20mg Viên Stada-Việt 1,099 1, FolT Folacid 5mg Acid Folic 5mg Viên Pharmedic ForT6 Fordia 500mg Metformin 500mg Viên 178 ForT61 Fordia 850mg Metformin 850mg Viên ,129 1,

12 179 ForT92 Fordia MR 750 Metformin 750mg Viên 180 FoMT Fordia MR 500 Metformin 500mg Viên 1,857 2,080 1,200 1, ForT4 Forlax 10g pdr orale Macrogol 10g pdr orale Gói Pháp 4,275 4, ForT91 Forxiga 10mg Dapagliflozin 10mg Viên 183 ForT9 Forxiga 5mg dapagliflozin 5mg Viên Bristol Meyer Squibb.- USA Bristol Meyer Squibb.- USA 19,000 20,710 19,000 20, FosT1 Fosamax PLUS Alendronic, colecalciferol 70mg/2800IU Viên MSD 89,425 97, FugT Fugacar 500mg Mebendazol 500mg Viên Thailand 16,400 17, GalT Galvus 50mg Vildagliptin 50mg Viên Norvastis 8,225 8, GaMT Galvus Met 50/1000mg Vildagliptin + Metformin 50/1000mg Viên Switzerland 9,274 10, GaMT2 Galvus Met 50/500mg Vildagliptin, Metformin 50/500mg Viên Novartis-Switzerland 9,274 10, GaMT1 Galvus Met 50/850mg Vildagliptin/Metformin HCl 50/850mg Viên Switzerland 9,274 10, GavT Gaviscon Gói England 4,692 5, GeoT Geotonik 192 GiFT Ginkor fort 193 GikT Ginkokup Vitamin, khoáng chất, nhân sâm Cao ginkgo biloba+ heptaminol clohydrat+ troxerutin Cao ginkgo biloba+ heptaminol clohydrat+ troxerutin Viên Úc 5,439 5,929 Viên Pháp 3,238 3, mg Viên Korea 4,800 5,376 GinT Gintecin Ginko biloba 40mg Viên Taiwan 2,599 2,

13 GocT1 Goclio Febuxostat 40mg Viên Việt 20,799 22, GliT21 Glimepiride 2mg Glimepiride 2mg Viên Stada-Việt 1,000 1, GluT3 Glucobay 100 Acarbose 100mg Viên Bayer-Germany 4,738 5, GluT31 Glucobay 50mg Acarbose 50mg Viên Bayer-Germany 2,760 3, GluT22 Glucophage 850mg Metformin 850mg Viên Lipha santé-pháp 3,442 3, GluT27 Glucophage XR 1000mg Metformin 1000mg Viên Merck-Pháp 4,443 4, GluT26 Glucophage XR 750mg Metformin 750mg Viên Merck-Pháp 3,677 4, GluT51 Glucovance 500/2.5mg Metformin + glibenclamid 500/2.5mg Viên Merck-Pháp 4,560 5, GraT1 Grandaxin Tofixopam 50mg Viên Egis-Hungary 8,000 8, HamT Hameron Sodium Hyaluronate 5mg Lọ Korea 39,900 43, HapT11 Hapacol 150 Paracetamol, 150mg Gói DHG-Viet 1,200 1, HaOT Harnal OCAS 0.4mg Tamsulosin 0.4mg Viên Netherlands antilles 14,700 16, HerT Herbesser 30mg Diltiazem 30mg Viên Indonesia 1,345 1, HerT1 Herbesser 60mg Diltiazem 60mg Viên Indonesia 2,148 2, HerT2 Herbesser R100mg Diltiazem 100mg Viên Fournier-Indonesia 3,186 3, HerT3 Herbesser R200mg Diltiazem 200mg Viên Indonesia 4,460 4, HuMT12 Humalog Mix 50/50 Insulin Lispro Protamine Suspension, Insulin Lispro Injection 50/50% Bút tiêm Pháp 227, ,

14 210 HypT1 Hyperium 1mg Rilmenidine dihydro P 1mg Viên Servier-Pháp 4,024 4, HyvT1 Hyvalor 160mg Valsartan 160mg Viên 212 HyvT Hyvalor 80mg Valsartan 80mg Viên United laboratoires- Việt United laboratoires- Việt 7,600 8,284 4,700 5, HyzT Hyzaar 50/12.5mg Losartan; Hydrochlorothiazide 50/12.5mg Viên MSD-Anh 8,371 9, ImdT Imdur 60mg Isosorbibe mononitrate 60mg Viên China 6,433 7, InMT 216 MixT Insulin Mixtard 30 Flexpen 100IU/ml 3ml Insulin Mixtard 30HM 100IU/ml 10ml Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtardacting, Dual-acting) 100IU/ml 3ml Insulin hỗn hợp 100IU/ml 10ml Lọ Bút tiêm Novo Nordisk Pharmaceutique- Denmark Novo Nordisk Pharmaceutique- Denmark 149, , , , IveT Ivermectin Ivermectin 3mg Viên DP3/2- Việt Nam 14,700 16, JarT Jardiance 10 empagliflozin 10mg Viên 219 JarT1 Jardiance 25 empagliflozin 25mg Viên JaDT3 Jardiance Duo 12.5/850mg Empagliflozin, metformin hydrochloride JaDT2 Jardiance Duo 12.5/1000mg Empagliflozin, metformin hydrochloride JaDT Jardiance Duo 5/850mg Empagliflozin, metformin hydrochloride JaDT1 Jardiance Duo 5/1000mg Empagliflozin, metformin hydrochloride 12.5/850mg 12.5/1000mg 5/850mg 5/1000mg 220 JANT12 Janumet 50/850mg Metformin + Sitagliptin 50/850mg Viên 221 JANT13 Janumet 50mg/1000mg Metformin + Sitagliptin 50mg/1000mg Viên 222 JANT14 Janumet 50mg/500mg Metformin + Sitagliptin 50mg/500mg Viên Viên Viên Viên Viên Boehringer Mannheim- Anh Boehringer Mannheim- Anh Boehringer Mannheim- Anh Boehringer Mannheim- Anh Boehringer Mannheim- Anh Boehringer Mannheim- Anh Patheon Inc.-Puerto rico Patheon Inc.-Puerto rico Patheon Inc.-Puerto rico 23,072 25,148 26,533 28,921 16,800 18,312 16,800 18,312 11,865 12,933 11,865 12,933 10,643 11,601 10,643 11,601 10,643 11,

15 223 JANT15 Janumet XR 100/1000mg Metformin + Sitagliptin 100/1000mg Viên MSD 21,945 23, JANT16 Janumet XR 50/1000mg Metformin + Sitagliptin 50/1000mg Viên MSD 12,239 13, JanT Januvia 100mg sitagliptin phosphate 100mg Viên Italy 17,311 18, JanT1 Januvia 50mg sitagliptin phosphate 50mg Viên Italy 17,311 18, JoiT Joint-Care Glucosamine 500mg Viên nhộng India 3,986 4, KaCT Kali clorid kali clorid 500mg viên nadyphar-vn KalT Kaleorid 600mg Potassium chlorure 600mg Viên Denmark 2,100 2, KaGT Kamistad gel Lidocain 20mh tube Germany 24,000 26, KalT2 Kalimate 5g Calcium polystyrene sulfonate 5g Gói Việt 15,000 16, KreT1 Kremil-S nhôm hydroxid, magie hydroxid, simeticone Viên Thái lan 956 1, KaUT Kary Uni 0.005% Pirenoxin Lọ Nhật 30,295 33, KetT31 Ketosteril 235 KidT2 Kid - Plus 100ml 236 KidT Kiddi syryp with Lysine 100ml leucine, isoleucine, phenylalanine Vitamin,L- Lysine, Magnes, Zinc,... Viên Germany 13,545 14, ml Lọ India 51,000 55,590 lysin+vitamin Chai Boehringer 99, , KoXT Komboglyze XR 5mg/1000mg Saxagliptin, Metformin 5mg/1000mg Viên Astra-Singapore 21,410 23, KoXT1 Komboglyze XR 5mg/500mg Saxagliptin, Metformin 5mg/500mg Viên Astra-Singapore 21,410 23, LacT3 Lacipil 4mg Lacidipine 4mg Viên Glaxo Wellcome-Spain 6,826 7,

16 240 LanT1 Lantus 100IU/ml 10ml Insulin glargine 100IU/ml 10ml Lọ Sanofi Aventis- Germany 505, , LanT12 Lantus Solostar100UI/ml, 3ml Insulin glargine 100UI/ml, 3ml Bút tiêm Germany 277, , LerT1 Lercatop 10mg Lercanidipin 10mg Viên Balkanpharma 7,000 7, LevT2 Levothyrox 50mcg Levothyroxin (muối natri) 50mcg Viên Pháp 1,007 1, LevT3 levothyrox 100mcg Levothyroxin (muối natri) 100mcg Viên Pháp 1,470 1, LifT Lifezar 50mg losartan 50mg Viên Unitedpharma 2,520 2, LipT2 Lipanthyl 200mg Fenofibrate 200mg Viên nhộng Pháp 7,053 7, LiNT2 Lipanthyl NT 145mg Fenofibrate 145mg Viên Ireland 10,561 11, LipT3 Lipistad 10mg Atorvastatin 10mg Viên Stada-Việt LipT14 Lipitor 10mg Atorvastatin 10mg Viên Pfizer-USA 15,941 17, LipT15 Lipitor 20mg Atorvastatin 20mg Viên Pfizer-USA 15,941 17, LipT16 Lipitor 40mg Atorvastatin 40mg Viên Pfizer-USA 22,778 24, LisT2 Lisinopril 10mg Lisinopril 10mg Viên Stada 2,300 2, LisT4 Lisonorm 5/10mg Amlodipine; Lisinopril 5/10mg Viên Gedeon Richter- Hungary 4,200 4, LodT11 Lodimax 5mg Amlodipine 5mg Viên OPV-Việt 1,000 1, LorT1 Loratadin STADA 10mg Loratadin 10mg Viên Stada-Việt LorT3 Lorista 50mg Lorsartan 50mg Viên Korea 4,800 5,

17 257 LosT22 Losar-Denk Lorsartan 50mg Viên denkpharma-germany 8,450 9, LouT Lousartan 50/12.5mg Losartan, Hydrochlorothiazide 50/12.5mg Viên Portugal 4,980 5, LovT1 Lovenox 40mg/0.4ml Enoxaparine sodique 40mg/0.4ml Ống Pháp 85,381 93, LovT2 Lovenox 60mg/0.6ml Enoxaparine sodique 60mg/0.6ml Ống Pháp 113, , LYRT Lyrica 75mg Pregabalin 75mg Viên Pfizer-Germany 17,685 19, MaaT Maalox Magnesi hydroxyd, Nhôm hydroxyd gel khô Viên nén Việt MaBT Magné B6 Vitamin Mg, B6 Viên Sanofi-Việt 1,546 1, ManT2 Mangistad Vitamin Mg, B6 Viên Stada - Việt Nam MedT92 Medoral Chlorhexidin digluconat, Methol, Ethanol, Nước tinh khiết 0.20% lọ Merap - Việt Nam 90,000 98, MedT91 Medrol 16mg Methylprednisolone 16mg Viên Pfizer-Italy 3,672 4, MedT9 Medrol 4mg Methyl prednisolon 4mg Viên Pfizer-Italy 983 1, MeHT2 Meglucon 1000mg Metformine 1g Viên LEK S.A 1,320 1, MeHT1 Meglucon 850mg Metformine 850mg Viên LEK S.A MetT5 Metazydyna 20mg Trimetazidine 20mg Viên Pabianice 1,780 1, MelT11 Meloxicam 15mg Meloxicam 15mg Viên Stada-Việt 1,200 1, MelT1 Meloxicam 7.5mg Meloxicam 7.5mg Viên Stada-Việt MetT12 Metformin 500mg Metformin 500mg Viên Stada-Việt

18 273 MetT121 Metformin 850mg Metformin 850mg Viên Stada-Việt MetT61 Methorfar 15mg Dextromethorphan 15mg Viên Việt MeyT Meyersiliptin Sitagliptin 50mg Viên MEYER BHC 7,500 8, MicT Micardis 40mg Telmisartan 40mg Viên Germany 9,832 10, MicT1 Micardis 80mg Telmisartan 80mg Viên Germany 14,848 16, MiPT Micardis plus 40/12.5mg Telmisartan 40/12.5mg Viên Boehringer Ingelheim Frane-Germany 10,387 11, MisT1 Misenbo 62.5mg Bosentan 62.5mg Viên Hasan 47,250 51, MisT11 Misenbo 125mg Bosentan 125mg Viên Hasan 94, , MiMT1 Milgamma mono Vitamin B,C Viên Germany 8,900 9,701 MirT2 Mirastad Mirtazapine 30mg Viên Stada-Việt 3,199 3, MobT Mobic 7.5mg Meloxicam 7.5mg Viên 283 MorT2 Moriamin forte Acid Amin Viên Boehringer Ingelheim Frane-Germany Roussel - Việt 9,122 9,943 3,150 3, MolT12 Motilium 60ml sirop Domperidol 60ml Lọ Janssen 41,599 45, MoMT Motilium M 10mg Domperidol 10mg Viên nén Thái lan 1,813 2,031 MopT Moprazol Omeprazol 20mg Viên Imexpharm-VN 892 1, MucT4 Mucosta 100mg Rebamipid 100mg Viên Korea 3,479 3, MyoT1 Myonal 50mg Eperison 50mg Viên nén Eisai - Japan 3,416 3,

19 288 NaNT Na neurocard plus 289 NasT3 Nasrix 290 NaST1 Natispray sol 0,30mg/dose fl 18ml Fish oil-natural, folic acid, Mg oxide Viên astralia 6,000 6,540 Simvastatin 20mg, ezetimibe 10mg 20/10mg Viên Việt 4,000 4,480 Trinitrine 0,30mg/dose fl 18ml Lọ Procter&Gamble-Pháp 214, , NaBT Natri Bicarbonat 500mg Natri Bicarbonat 500mg Viên Việt NaST11 Natrilix SR 1.5mg Indapamide 1.5mg Viên Pháp 3, , NatT Natrixam 1.5/10mg Indapamide, amlodipine 1.5/10mg Viên Servier-Pháp 4, , NebT3 Nebilet 5mg Nebivolol 5mg Viên Germany 7,600 8, NebT2 Nebivolol Nebivolol 5mg Viên Việt 2,700 3, NeCT New calotine l-carnitine 330mg Viên Korea 12,500 13, NeoT4 Neopeptine 100mg Alpha Amylase 100mg Viên India 1,533 1, NeuT1 Neurobion Vitamin B1, B6, B12 100/200/200mg Viên Indonesia 1,940 2, NeuT3 Neurontin 300mg Gabapentin 300mg Viên USA 11,316 12, NexT2 Nexium mups 20mg Esomeprazol 20mg Viên Astra-Sweden 22,456 24, NexT1 Nexium mups 40mg Esomeprazol 40mg Viên Astra-Sweden 22,456 24, NicT1 Nicomen 5mg Nicorandil 5mg Viên Đài loan 3,400 3, NifT Nifedipin retard 20 nifedipin 20mg Viên Stada-Việt NizT1 Nizoral cream 5g Kétoconazole 5g Tube Việt 17,699 19,

20 305 NodT Nodon Nebivolol 5mg viên Cadila Pharm 6,000 6, NORT52 Normodipine amlodipine 5mg viên 306 NovT1 Novomix 30Flexpen 100IU/ML 3ml Insulin aspart 3ml Bút tiêm Geodeon Richer - Hungary Novo Nordisk Pharmaceutique- Denmark 4,299 4, , , ObiT Obimin Vitamin Viên Việt 1,950 2, OdiT1 Odistad Orlistat 120mg Viên Stada-Việt 9,000 9, OlaT Olanstad 10mg Olanzapine 10mg Viên Stada-Việt OmeT4 Omeprazol Omeprazol 20mg Viên Domesco-Việt OngT1 Onglyza 2,5mg Saxagliptin 2,5mg Viên 312 OngT Onglyza 5mg Saxagliptin 5mg Viên Bristol Myer Squibb- USA Bristol Myer Squibb- USA 16,006 17,447 17,310 18, OrlT Orlistat 120 mg Orlistat 120 mg Viên Stada-Việt 9,000 9, OtPT Otibone Plus 500mg, 400mg, 167mg Glucosamin, chondroitin, MSM 500mg, 400mg, 167mg Viên Boston-Việt 4,600 5, OztT Oztis Glucosamin, Chondroitin Viên Lipapharm 5,450 5, PanT3 Panadol 500mg Paracetamol 500mg Viên GSK PanT32 Panadol EFF 500mg Paracetamol 500mg Viên GlaxoSmithKline-Úc 1,954 2, PanT31 Panadol Extra Paracetamol, Cafein 500/65mg Viên Germany 1,000 1, PanT4 Panangin Kali, Mg Viên Hungary 1,554 1,

21 320 PanT7 Pantoloc 40mg Pantoprazole 40mg Viên Nycomed Amersham S.A.-Germany 18,499 20, PanT51 Pantoprazole 40mg Pantoprazole 40mg Viên Stada 1,599 1, ParT2 Pariet 20mg Rabeprazole 20mg Viên Eisai - Thailand 19,700 21, PerT6 Permixon Lipid-sterol of Serenoa repens 160mg Viên Pháp 7,492 8, PerT7 Perosu 10mg Rosuvastatin 10mg Viên 325 PerT71 Perosu 20mg Rosuvastatin 20mg Viên 5,250 5,723 8,400 9, PheT2 Phenytoin 100mg Phenytoin 100mg Viên Việt PhGT Phosphalugel gel oral Colloidal Al Phosphate Gói Pháp 3,752 4, PitT1 Pitalip 2mg Pitavastatin 2mg viên Abbott-Nhật 14,500 15, PlaT Plavix 75mg Clopidogrel 75mg Viên Pháp 17,704 19, PleT Pletaal 100mg Cilostazole 100mg Viên Korea 8,982 9, PleT2 Pletaal 50mg Cilostazole 50mg Viên Korea 6,949 7, pmut pms- Ursodiol C 250mg Ursodiol 250mg Viên Pharma Science INC- Canada 12,785 13, PosT1 Posod eye drops 10ml Posod eye drops 10ml eye drops 10ml Lọ Korea 30,600 33, PhCT Phenergan cream Promethazine 0.2g Tube Sanofi - Việt 10,685 11, PTTT PTU Propylthiouracil 50mg Viên Việt PraT31 Pradaxa 110mg Dabigatran etexilate 110mg Viên Germany 30,388 33,

22 338 PraT3 Pradaxa 75mg Dabigatran etexilate 75mg Viên Germany 30,388 33, PraT32 Pradaxa 150mg Dabigatran etexilate 150mg Viên Germany 30,388 33, PreT31 Preterax Perindopril, Indapamide 2mg, 0.625mg Viên Servier-Pháp 5,040 5, PreT6 Prevost 70mg Alendronat 70mg Viên nén Việt 21,788 23, ProT8 Procoralan 5mg Ivabradine 5mg Viên Pháp 10,268 11, ProT81 Procoralan 7,5mg Ivabradine 7,5mg Viên Servier-Pháp 10,546 11, PuRT Pulmicort Respules 0.5mg 2ml Budesonide 0.5mg 2ml Ống Sweden 13,834 15, PyzT1 Pyzacar 25mg Lousartan 25mg Viên Việt 2,100 2, QapT Qapanto pantoprazol 40mg Viên Bồ Đào Nha 4,200 4, QueT1 Queenmin Vitamin Viên nhộng Việt 2,700 3, RatT Ratidin 150mg Ranitidin 150mg Viên Việt RemT Remeron 30mg Mirtazapine 30mg Viên Organon-Hà lan 17,626 19, RhaT Rhaminas 500mg/400mg Glucosamine,Chondroitin 500mg/400mg Viên Việt 4,400 4, RhiT1 Rhinex 7,5mg/15ml Naphazoline Nitrat 7,5mg/15ml Chai Pharmedic-Việt 5,200 5, RhiT2 Rhinocort 64mcg/dose, 120doses Budesonide 64mcg/120doses Lọ Sweden 203, , RotT23 Rotundin 60mg Rotundin 60mg Viên Việt RosT33 Rosutrox Rosuvastatin 10mg Viên Biofarm-Ba Lan 8,799 9,

23 354 RoPT Royal Panacea Khoáng chất và Vitamine 2000IU Viên Korea 4,800 5, SafT3 Safena 10mg Atorvastatin 10mg Viên Roussel-Việt 3,400 3, SalT7 Salomega 1000mg EPA,DHA 1000mg Viên nhộng Việt 2,600 2, SaET2 Sancoba Cyanocobalamin 0.02% lọ Nhật 47,376 51, SaET1 Sanlein eye drop 5ml 0,1% Natri hyaluronat 0,1% Lọ Nhật 62,158 67, ScaT2 Scanneuron Vitamin.. Viên Stada-Việt 1,000 1, SamT1 samsca Tolvaptan 15mg Viên Otsuka - Korea 315, , SemT1 Semirad 10mg Nicergoline 10mg Viên Ba Lan 7,000 7, SerT2 Serc 8 mg Betahistine dihydrochloride 8 mg Viên France 1,701 1, SeET1 Seretide Evohaler 25/125mcg Salmeterol, Fluticasone 25/125mcg Lọ Spain 225, , SezT Sezstad 10mg ezetimibe 10mg Viên Stada-Việt 3,000 3, SibT Sibelium 5mg Flunarizin 5mg Viên Thái lan 4,870 5, SilT21 Silygamma Silymarine 150mg Viên Germany 3,500 3, SilT1 Silymax-F 140mg Silymarine 140mg Viên Việt 3,000 3, SinT1 Singulair 10 Montelukast Na 10mg Viên MSD - Anh 13,502 14, SmeT Smecta Diosmectite Gói IPSEN-Pháp 3,475 3, SpaT11 Spasmaverin 40mg Alverine 40mg Viên nén Aventis Pharma- Switzerland

24 371 SpRT Spiriva Respimat 2.5mcg/nhát 4ml Tiotropium 2.5mcg/nhát 4ml Lọ Boehringer Ingelheim Frane-Germany 1,016,386 1,036, SpRT1 Spiolto Respimat Tiotropium, olodaterol 2,5mcg/2.5mcg Lọ Boehringer Ingelheim Frane-Germany 1,016,387 1,036, SpiT Spiromide 20/50mg Spironolactone - Furosemide 20/50mg Viên nén Searle-Pakistan 2,750 3, SpiT1 Spiromide 40/50mg Spironolactone - Furosemide 40/50mg Viên Searle-Pakistan 3,160 3, StaT1 Stablon 12.5 mg Tianeptine 12.5 mg Viên Servier-Pháp 3,490 3, StaT3 Stadnolol 50mg Atenolol 50mg Viên Stada-Việt StaT4 Stadpizide 50mg Sulpizide 50mg Viên Stada-Việt StaT Stamlo 5 mg Amlodipine 5mg Viên India 1,324 1, StrT5 Strepsils regular Gói Reckitt Benckiser 2,688 3, StrT2 Stresam 50mg Etifoxime Hydrochloride 50mg Viên Pháp 3,300 3, StuT Stugeron 25mg Cinnarizin 25mg Viên nén Thái lan SucT1 Sucrate 5ml Sucralfate 5ml Gói Lisapharma 7,700 8, SymT Symbicort 160/4.5 mcg/dose (60dose) Budesonide+ Formoterol 160/4.5 mcg/dose (60dose) Lọ Sweden 286, , TadT1 Tadalafil 10mg Tadalafil 10mg Viên Stada 15,000 16, TadT11 Tadalafil 5mg Tadalafil 5mg Viên Stada-Việt 8,000 8, TanT Tanakan 40mg Cao Ginkgo biloba 40mg Viên IPSEN-Pháp 4,031 4, TanT21 Tanatril 10 mg Imidapril 10 mg Viên Indonesia 6,048 6,

25 388 TanT2 Tanatril 5 mg Imidapril 5 mg Viên Indonesia 4,634 5, TanT1 Tanganil 500mg (vien) Acetyl leucine 500mg Viên Việt 4,612 5, TaBT Tardyferon B9 Sắt sulfat + folic acid Viên Pierre Fabre 2,849 3, TebT Tebonin 120mg Cao Ginkgo biloba 120mg Viên Germany 10,780 11, TelT4 Telmisartan stada 40mg Telmisartan 40mg Viên Stada-Việt 2,000 2, TenT3 Tenormin 50mg Atenolol 50mg Viên Anh 3,204 3, TheT Théostat LP 100mg Theophyline 100mg Viên Inava-Pháp 1,636 1, TheT13 Themaxtense Alimemazin 5mg Viên Vidipha-Việt HydT4 Thiazifar 25mg Hydrochlorothiazide 25mg Viên Việt ThiT1 Thiogamma 600mg Acid thioctic 600mg Viên Germany 10,500 11, ThyT Thyrozol 5mg Thiamazole 5mg Viên Merck-Germany 1,284 1, TilT1 Tildiem 60mg Diltiazem 60mg Viên Pháp 1,900 2, ToPT2 Tobradex opht 5ml Tobramycin + dexamethason 5ml Lọ Alcon 45,048 49, TobT Tobrex 0.3% collyre Tobramycine 0.3% collyre Lọ S.A Alkon 40,000 43, ToST1 Toujeo Solotar insuline glargine/insuline glargine 403 TraT9 Trajenta 5 mg Linagliptin 5 mg Viên 404 TrDT1 Trajenta Duo 2.5/500mg Linagliptin, Metformin 2.5/500mg Viên 300UNITS Bút tiêm sanoni-arventis 478, ,900 Boehringer Ingelheim- USA Boehringer Ingelheim- USA 16,156 17,610 9,686 10,

26 405 TraT92 Trajenta Duo 2.5/850mg Linagliptin, Metformin 2.5/850mg Viên 406 TrDT Trajenta Duo 2.5/1000mg Linagliptin, Metformin 2.5/1000mg Viên Boehringer Ingelheim- USA Boehringer Ingelheim- USA 9,686 10,558 9,686 10, TraT8 Transamine 500mg Transamine 500mg Viên Olic-Thailand 4,399 4, TriT3 Triatec 5mg Ramipril 5mg Viên Indonesia 3,944 4, TriT4 Trihexyphenidyl 2mg Trihexyphenidyl 2mg Viên Việt TrST11 Trimetazidine Stada 35mg MR Trimetazidine 35mg Viên Việt TwyT Twynsta 40/5mg Telmisartan/amlodipine 40/5mg Viên India 12,482 13, TwyT1 Twynsta 80/5mg Telmisartan + Amlodipin 80/5mg Viên India 13,122 14, UltT11 Ultracet 37.5/325mg Tramadol/Paracetamol 37.5/325mg Viên Korea 7,999 8, UpsT Upsa-C 1 g Vitamin C 1 g Viên Stada - Việt Nam 3,332 3, UpeT Uperio 50 Sacubitril, Valsartan 50mg Viên Norvastis 20,000 21, UpeT2 Uperio 100 Sacubitril, Valsartan 100mg Viên Norvastis 20,000 21, UpeT3 Uperio 200 Sacubitril, Valsartan 200mg Viên Norvastis 20,000 21, VasT8 Vascam 5mg Amlodipine 5mg Viên 1,260 1, VaMT Vastarel MR 35mg Trimetazidine 35mg Viên Pháp 2,705 3, VeNT Ventoline Neb 5mg Salbutamol 5mg Ống Úc 8,513 9, VeAT Ventoline aérosol 100micrograms Albuterol 100mcg Lọ Úc 76,379 83,

27 422 VerT1 Verospiron 25mg Spironolacton 25mg Viên Hungary 1,785 1, ViaT Viagra 50mg Sildenafil 50mg Viên nén Úc 116, , ViUT Vida up 10 mg Simvastatin 10 mg Viên Việt 1,900 2, ViUT1 Vida up 20 mg Simvastatin 20mg Viên Việt 2,300 2, ViAT4 Vitamin A Vitamin A, 5000IU/400IU Viên nhộng Mekophar -Việt ViAT2 Vitamin A&D Vitamin A, Vitamin D 5000IU/400IU Viên Việt Nam ViPT2 Vitamin PP 50mg Nicotiid 50mg Viên Pharmedic-Việt ViBT35 Vitamine B6 500mg Pyridoxine 500mg Viên Mekophar -Việt ViCT14 Vitamine C 500mg Acid ascorbic 500mg Viên Stada-Việt 1,600 1, VoET Voltaren Emulgel 1% Diclofenac 0.01 Tube Novartis-Switzerland 63,200 68, VYTT1 Vytorin 10/20mg Ezetimibe + Simvastatin 10/20mg Viên MSD-Singapore 19,133 20, VYTT3 Vytorin 10mg/40mg Ezetimibe + Simvastatin 10mg/40mg Viên MSD-Singapore 25,667 27, XarT2 Xarelto 10mg Rivaroxaban 10mg Viên 435 XarT Xarelto 15mg Rivaroxaban 15mg Viên 436 XarT1 Xarelto 20mg Rivaroxaban 20mg Viên Bayer Pharma- Germany Bayer Pharma- Germany Bayer Pharma- Germany 58,000 63,220 58,000 63,220 58,000 63, XatT2 Xatral XL 10mg Alfuzosine 10mg Viên Sanofi Winthrop-Pháp 15,290 16, YUNT Yunpro men vi sinh gói Korea 5,720 6,

28 439 ZanT Zanedip 10mg Lercanidipine+Hydrochloride 10mg Viên Fournier-Italy 8,500 9, ZenT Zentel 200mg Albendazol 200mg Viên nén Smith Kline & French- Việt 5,600 6, ZesT Zestoretic 20/12.5mg Lisinopril, Hydrochlorothiazide 20/12.5mg Viên nén Astra-Anh 6,176 6, ZesT11 Zestril 10mg Lisinopril 10mg Viên Anh 6,097 6, ZesT12 Zestril 20mg Lisinopril 20mg Viên Anh 6,875 7, ZesT1 Zestril 5mg Lisinopril 5mg Viên Anh 4,534 5, ZolT Zoloft 50mg Sertraline 50mg Viên nén Italy 14,087 15, ZopT1 Zopistad 7.5mg Zopiclon 7.5mg Viên Stada-Việt 2,400 2, ZyrT Zyrtec 10mg Cetirizin 10mg Viên nén Pháp 7,480 8,153 Ngày 01 tháng 01 năm Giám Đốc Kế Toán Trưởng Trưởng Khoa Dược Người lập TS.Tôn Thất Minh Võ Thiện Tân Lục Thị Bích Huệ Hồ Tường Vy