Cover219

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Cover219"

Bản ghi

1 3-9 π À π À Δ Àà ºø Δ. FREE PRESS ª Δ È ÓÓË MfiÚ ÏË O ÌÂÁ ÏÔ ˆÁÚ ÊÔ ÌÈÏ ÂÈ ÛÙËÓ A.V. Ó ÓÙ ÍË: ºÔ Ô Î Ï, ÛÂÏ. 22 ATHENS voice PHILIP GLASS SIOUXSIE GLORIA GAYNOR TÚ ÌÂÁ Ï ÔÓfiÌ Ù ÛÙËÓ applefiïë ÓÂÓÙ ÍÂÈ : ÈÒÚÁÔ ËÌËÙÚ ÎfiappleÔ ÏÔ, ÛÂÏ. 24 Aappleψ٠ÛÙËÓ applefiïë T ËÌÔÙÈÎ ÎÔÏ Ì ËÙ ÚÈ TË XÚÈÛÙÈ Ó Mapple Î, ÛÂÏ. 20 H ÙÔÎ Ù ÛÙÚÔÊ ÙÔ appleôïèùèîô Û ÛÙ Ì ÙÔ TÔ ÚÔÎfiapplen Ô Î, ÛÂÏ. 14 / Viva Espana, viva football TÔ nì ÙÚn º ÛÛ, ÛÂÏ. 18

2 2 ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

3 ƒπ à ª 3-9 πô Ï Ô 2008 ÈÎfiÓ ÂÍˆÊ ÏÏÔ : È ÓÓË ªfiÚ ÏË EDITO ΔÔ ºøΔ øƒ ª Δ 14 H ÙÔÎ Ù ÛÙÚÔÊ ÙÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ TÔ ÚÔÎfiappleË Ô Î 16 Viva Espana, viva football TÔ ËÌ ÙÚË º ÛÛ 18 BÔ ˇ apple ÓÙÔÌ Ì TÔ N ÎÔ ÂˆÚÁÈ Ë 20 Aappleψ٠ÛÙËÓ applefiïë TË XÚÈÛÙÈ Ó Mapple Î 21 Boutique art hotels ÂÓÔ Ô Â Ì appleô Ë ÎÈ ÈÛıËÙÈÎ TË ÌËÙÚ TÚÈ ÓÙ Ê ÏÏÔ 22 È ÓÓË MfiÚ ÏË O ÌÂÁ ÏÔ ˆÁÚ ÊÔ ÌÈÏ ÂÈ ÛÙËÓ A.V. Ó ÓÙ ÍË: ºÔ Ô Î Ï 24 Philip Glass, Siouxsie, Gloria Gaynor TÚ ÌÂÁ Ï ÔÓfiÌ Ù ÛÙËÓ applefiïë ÓÂÓÙ ÍÂÈ : ÈÒÚÁÔ ËÌËÙÚ ÎfiappleÔ ÏÔ 28 Summer kicks T ÌÔ ÛÈÎ ÊÂÛÙÈ Ï ÂÎÙfi EÏÏ TÔ Ó ÛË M Ó 31 Aı Ó 210 O ËÁfi EappleÈÏÔÁ ÙË Â ÔÌ, ÂÛÙÈ ÙfiÚÈ, Ìapple Ú, cafés, ÎÏ Ìapple, ÂappleÈÏÂÎÙÈÎfi Ô ËÁfi ÙË A.V., Û Ó Ï Â, ÌÔ ÛÈÎ ÛÎËÓ, Ù live Ó ËÌ Ú, ıô Û ٠ÓË, ı ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ, ıô ÛÂ, ÒÚ appleúô ÔÏ 20 I øδ Δ 24 I SIOUXSIE Δ 06 ˆÓÙ Ófi ÛÙËÓ ı Ó : ΔË ª Ó Ó Ô ÌappleÔ Ï ÎË 08 Info-diet: E ÔÌ È Ô ÚËÌ ÙÈÛÙ ÚÈÔ ÍÈÒÓ applefi ÙË Ù ÚÔ Ï Ó ÁȈ٠ÎË 09 apple ÓÙ ÛÂÈ ÙÔ Forrest Gump: ΔÔ N ÎÔ Z ÚÈ Ë 11 City lover: To ËÌ ÙÚË º ÛÛ 12 Shoot me: To ˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ ƒ ÁÔ 16 Î ÙÛÔ: ΔÔ È ÓÓË πˆ ÓÓÔ 18 Δ È ÓÙ: ΔˆÓ Õ. ΔÛ ÎÂÚË,. Ú ÙÛË 34 Ô ÙÚÒÌÂ: TË È Ê Ú 46 T ÈÓ Â : ΔÔ ÈÒÚÁÔ KÚ ÛÛ ÎfiappleÔ ÏÔ 47 Δ ÓË: ΔË ÈÒÙ ÚÁ ÚÔappleÔ ÏÔ 50 μè Ï Ô: ΔË ÁÁÂÏÈÎ ªappleÈÚÌapple ÏË 51 ÛÎÔÈ: TÔ ª ÎË ªËÏ ÙÔ 52 MÔ ÛÈÎ : TÔ È ÓÓË N Ó 53 Sk8: TÔ Billy Ú apple ÚË 55 lements of style: TË ÃÚÈÛÙÈ Ó ªapple Î 57 Fitness - Health - Beauty: TË ÓÙÚ - ÓÙ Ù appleúèˆù ÎË 58 Sport M ÓÈÊ ÛÙÔ: TÔ MÈ ÏË Â ÓË 61 M Ï ÌÔ ÚÒÌÈÎ! H M ÚÙÒ KÔÓÙÔ ÂÈ ÙÈ apple ÓÙ ÛÂÈ 62 Stardust: TÈ Ï Ó ٠ÛÙÚ, ÙÔ ÈÒÚÁÔ ÓfiappleÔ ÏÔ ÂÓ Ì ÚÂÛ Ó appleôù ÔÈ Â ÎÔÏ ÎÚ Á, «ÔÈ ıïèôè, ÔÈ Ó Î ÓÔÈ, ÔÈ appleô ÏËÌ ÓÔÈ», Ù ÔÈ ÙÛ Ìapple Î Ù ÁÁÂÏ Â appleô ÂÎÙÔÍ ÔÓÙ È Î ıëìâúèó apple ÙÔ «È ÊıÔÚÔ». È Ù Ë ÁÎÚ ÓÈ, ˆÚ appleúôù ÛÂÈ ÈÂÍfi Ô, Á ÓÂÙ È ÌÈ ÚÈ, ÎfiÌ ÌÈ appleúôûappleô ËÛË. øûùfi- ÛÔ, Ùfi ÙÔ Ê ÈÓfiÌÂÓÔ appleô apple Ú ÙËÚÔ Ì fiïôè ÙÔÓ ÙÂÏÂ Ù Ô Î ÈÚfi, appleú ÁÌ ÙÈÎ ÂÓ ÂÈ appleúôëáô ÌÂÓÔ. TÔ appleôïèùèîfi Û ÛÙËÌ ÎÈÓ Ó ÂÈ Ó Î Ù ÚÚ ÛÂÈ applefi ÌfiÓÔ ÙÔ, Ô Ó ÌÂÙ - Ê ÚÂÈ ÙÈ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÙÔ ÛÙ Ó ÎÚÈÙÈÎ ÁÚ ÊÂ Î È ÓÙ ÛÙˆ Î È ÙËÓ ÛÙ ÙË ÛÙÈÁÌ Ó Î ÓÔ Ó Î ÙÈ ÁÈ Ùfi, appleôîú ÓÔÓÙ È, ËıÈÎÔÏÔÁÔ Ó, Ì ÓÔÓÙ È, Ú ÓÔ Ó Ù ÚË Ô Ó ÛÙÔÓ ÏÏÔÓ, appleúôûapple ıòóù appleïò Ó ÛÒÛÔ Ó ÙÔ ÙÔÌ ÚÈ ÙÔ. MÂ È Ô ÈÎ ÁÚ ÌÌ - Ì Ó Î È appleôappleúôû Ó ÙÔÏÈÛÌÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ Ó Î È Ùfi ÙÔ ÛÎ Ó ÏÔ fi È ÁÈ Ó Ó ËÙ - ÛÔ Ó appleôïèùèî Ï ÛÂÈ, ÏÏ ÁÈ Î Ú Ë ÛÙÔ ÂÛˆÎÔÌÌ ÙÈÎfi apple È Ó È, ÁÈ Ù appleúfiûî ÈÚ appleôïè- ÙÈÎ ÔÊ ÏË. ÂÓ Ì ÁÁ ÂÈ, ÎÈ Ó Ì ÁÁ ÂÈ, ÂÓ ÁÁ ÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ ÏÏ Ù appleúfiûˆapple, ÎÈ Ó ÁÁ ÂÈ Ù appleúfiûˆapple, fi È ÂÌ, ÏÏ ÙÔ ÌËÙÛÔÙ Î ÈÎÔ, fi È ÂÌ, ÙÔ appleúôëáô ÌÂÓÔ, fi È ÂÌ, ÙÔ ÂÎÛ Á ÚÔÓÈÛÙ, fi È ÂÁÒ Î Ú, Ô ÈappleÏ Ófi ÌÔ. AÎfiÌ ÎÈ Ó Ë ÎÔÈÓ ÁÓÒÌË ÌÂ Û ÓÙÚÈappleÙÈÎ appleôûôûù ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ appleï ÚË applefiúúè ÙÔ, ÂÍ ÎÔÏÔ ıô Ó Ó appleôùèìô Ó ÙË ÓÔËÌÔÛ ÓË ÙË. ºÙ Ó ÔÈ ÚËÌ ÙÈÛÙ, ÊÙ Ó ÔÈ ÈÎËÁfiÚÔÈ - appleúòëó Ô Ï Ù, ÔÈ Ô - Ï ٠applefi ÈÎÔÈ, ÔÈ ÁÈÔÈ Ô Ï ÙÒÓ ÚËÌ ÙÈÛÙ, ÔÈ ÚËÌ ÙÈÛÙ appleúòëó Ô Ï Ù, ÔÈ Ô - Ï ٠ΠÙËÁÔÚÔ ÌÂÓÔÈ, ÔÈ ÛÙÚ ÙËÁÔ, ÔÈ Ê ÏÔÈ, ÔÈ Á ÙÔÓ ÛÙ ÂÍÔ ÈÎ, ÔÈ Ù Ì Â. OÈ ÏÏÔÈ. ºÙ Ó apple ÓÙ ÔÈ ÏÏÔÈ, Î appleôèôè «Ï ÁÔÈ appleô ÂÓ ÌappleÔÚÔ Ó Ó Ì ÚÒÛÔ Ó ÙËÓ appleúôûapple ıâè ÙˆÓ appleôïïòó», Ï ÁÔÈ ÈÂÊı ÚÌ ÓÔÈ. A ÙÔ ÂÓ ÔÓÙ È ÂÎ È ÛÌÔ, ÙÔ Â Ó È Ù ÌÈÔÈ. TÔ - Ú ÛÙÂ Ù Ó Ì ÚÈ ÙÒÚ, appleâú ÛÙÈÎÔ apple Ù ÎfiÌÌ Ù ÙÔ, ÂÓ Ù Ó appleô ÚÁÔ, Ô Ï Ù, Ú ËÁÔ ÎÔÌÌ ÙˆÓ, appleúˆı appleô ÚÁÔ, ÂÓ ÍÂÚ Ó Ù appleôù. ÂÓ Ô Û Ó Û Ù ÙË ÒÚ. Œ Ô Ó ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË ÛÙË ÈÎ ÈÔÛ ÓË, appleúôùâ ÓÔ Ó ÂappleÈÙÚÔapple, ÂÍÂÙ ÛÙÈÎ ÂappleÈÙÚÔapple, appleúô - Ó ÎÚÈÙÈÎ ÂappleÈÙÚÔapple, ÂappleÈÙÚÔapple ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ ÂÏ Á Ô, ÏÂ Î È Â Ó È ÙËÌ ÛÙ ÓfiÌ ÛË. T Î ÓÔ Ó fiï ÈÎ Ì Ù, Ù appleïëììâï Ì Ù Ù ÌÂÙ ÙÚ appleô Ó Û ΠÎÔ ÚÁ Ì Ù, ÎÈ ÏÏÔ ÓfiÌÔ, Ô Ó ÏÂÈ ÙË ÌÈÛ EÏÏ Ó Î Ù ı ÙÂÈ applefiıâó Û Â Î È fiìˆ Ë È ÊıÔÚ Û ÓÂ- Ò ÌÂÁ ÏÒÓÂÈ. È Ù ; È Ù Â Ó È appleôïèùèîfi ı Ì, fi È ËıÈÎfi. E Ì ÛÙ ËÏ ıèôè; XÚÂÈ fiì ÛÙ ÙË Z ÌÂÓ ÁÈ Ó Î Ù Ï Ô ÌÂ; ËÏ fiù Ó ÌÈ ÌÈÎÚÔ - Ï, ÂÈÚËÓÈÎ ÒÚ Û Ó ÙËÓ EÏÏ Â Ó È Ô ÙÚ ÙÔ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ ÁÔÚ ÛÙ fiappleïˆó ÛÙÔÓ Îfi- ÛÌÔ ÌÂÙ ÙËÓ K Ó Î È ÙËÓ IÓ, ÂÓ Í ÚÔ Ì fiùè Ùfi ÛËÌ ÓÂÈ Ì ÚÔ, appleôïèùèîfi Ú Ì ; ŸÙ Ó Î ıâ ÊÔÚ appleô appleúôîëú ÛÛÂÙ È È ÁˆÓÈÛÌfi, ÔÈ Û ÌÌÂÙ ÔÓÙ appleúôûêâ ÁÔ Ó ÛÙ ÈÎ ÛÙ ÚÈ Î È ÙÔÓ Î Ù ÁÁ ÏÏÔ Ó ˆ «ÊˆÙÔÁÚ ÊÈÎfi», Î Ù Ê ÁÔ Ó ÛÙ Â Úˆapple Î È- Î ÛÙ ÚÈ, ÔÈ È ÁˆÓÈÛÌÔ ÎËÚ ÛÛÔÓÙ È ÁÔÓÔÈ, Âapple Ó appleúôîëú ÛÛÔÓÙ È, apple Ú ÈÙÔ ÓÙ È Ù Ì ÏË ÙË ÂappleÈÙÚÔapple appleô ÙÔ ÈÂÍ ÁÔ Ó, Î ÚÒÓÔÓÙ È Î È ÙÔ ÚÁÔ ÓÂÙ È Ì appleâ ıâ - Ó ıâûë, ÂÓ Í ÚÔ Ì fiùè Ùfi ÛËÌ ÓÂÈ È appleïôî Î È È ÊıÔÚ ; H Z ÌÂÓ Ì ÚÂÈ ÂÙ È; ÙËÓ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ Ë Z ÌÂÓ Â Ó È ÙÔ Ó ÌÂÓfiÌÂÓÔ ÛÎ Ó ÏÔ, ı ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó Û Ì Â Î È Ï- ÏÔ. TÔ ÏËıÈÓfi ÛÎ Ó ÏÔ Â Ó È appleˆ fiïë Ë ËÌfiÛÈ ˆ Â Ó È Ó ÛÎ Ó ÏÔ. Aapplefi ÙÔ ÈÔ- ÚÈÛÌfi ÌÈ Û Ì ÛÈÔ ÛÙÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÔÏÈÙÈÛÌÔ appleô ÁÈ Ó ÙÔÓ ÂappleÈÙ ÂÈ ı Á ÓÂÈ Ìapple Ï ÎÈ ÙÔ ÁÂÓÈÎÔ ÁÚ ÌÌ Ù Î È ÙˆÓ Ê ÏˆÓ ÙÔ, Ì ÚÈ ÙÔ appleôè Û Ó Ï ı Á ÓÂÈ ÛÙÔÓ Î ËÙÙfi, appleôè ı Î ÚˆıÂ Î È appleôèôè ı ÚÂÔÎÔapple ÛÔ Ó. Aapplefi ÙÈ ÎÔÌÌ ÙÈÎ ÓÂÔÏ Â ÛÙ apple ÓÂappleÈÛÙ ÌÈ, appleô apple Ô Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙË ÁÚ ÌÌ ÙÂ ÙˆÓ Û ÔÏÒÓ, Ì ÚÈ ÙÈ appleúôì ıâè- Â Î È Ù ÚÁ, ÂÓ apple Ú ÂÈ Î Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Î È ÎÔÈÓˆÓÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÛÙË ÒÚ appleô Ó ÌËÓ appleâúó ÂÈ applefi Ù ÎÔÌÌ ÙÈÎ Èfi È. T ÎfiÌÌ Ù ÁÈÓ Ó ÔÈ ÌÂÛ ÔÓÙ ÙË ÎÔÈ- ÓˆÓ Ì ÙÔ ÎÚ ÙÔ.  Πıâ ÎÚ ÙÔ ÌfiÏÈ Á ÓÔÓÙ È ÂÎÏÔÁ, ÏÏ Ô Ó ÔÈ appleô ÚÁÔ. E Ò ÏÏ Ô Ó Î ÌÈ 30 ÚÈ ÈÏÈ Â ÓıÚˆappleÔÈ, appleô ÈÔÚ Ô Ó ÌÂÙ Î ÌÈ 300 ÚÈ ÈÏÈ Â ÎÔÌÌ ÙÈÎfi ÛÙÚ Ùfi, ÔÈ ÍÈˆÌ ÙÈÎÔ ÙÔ ÛÙÚ ÙÂ Ì ÙÔ appleè ÓÔ Ó ÙÈ ÎÚ ÛÈÌ ı ÛÂÈ, Á ÓÔÓÙ È È ı ÓÔÓÙÂ Û Ì Ô ÏÔÈ Î È ÔÈ ÎÚ ÙÈÎ ÂÙ ÈÚ  ÌÂÙ ÙÚ appleôóù È Û ÎÔÌÌ ÙÈÎ. MÂÙ Ú ÂÈ Ë ÏÂËÏ Û. A Ùfi Â Ó È ÙÔ appleúfi ÏËÌ, ÏÏ Ùfi ÙÔ appleúfi ÏËÌ, fiappleˆ Ê ÓÂÙ È, Ë appleôïèùèî ÂÏ Ù ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó ÙÔ Ï ÛÂÈ, ÁÈ Ù Â Ó È Ë È Ì ÚÔ ÙÔ appleúô Ï Ì ÙÔ. È ˆ ÙÈ ÂÊËÌÂÚ Â Û ÌÂÚ, ÁÈ Ó ÁÚ ˆ Ùfi ÙÔ Î ÌÂÓÔ. K È ÛÙÈ ÈappleÏ Ó ÛÂÏ -  ÙË Z ÌÂÓ Ó ÁÓˆÚ ˆ 4 ÏÏ ÛÎ Ó Ï. ÙËÓ ÂÈ ËÛÂÔÁÚ Ê ÌÈ ÌfiÓÔ Ì Ú. Î Ó Ï ÓÔÌfiÙ apple, appleô ÂÓ ÌÈÏ ÂÈ Î Ó Ó ÁÈ Ù. Ô ÂÓ Ù ÁÚ Êˆ, ÓÙÚ appleôì È appleô ÙÔ Ï ˆ, ÏÏ Û ÙÒÚ, appleúôùèìò Ó Á ÓÂÈ Î ıâ ÌappleÙË Ë Athens Voice. A Ùfi  - Ó È ÙÔ appleúfi ÏËÌ. O T appleô ÂÈ ÂÍÔ ÂÙÂÚˆıÂ, ÂÍ ÚÙ Ù È applefiï Ù Ë ÂappleÈ ˆÛ ÙÔ applefi ÙËÓ ÂÎ ÛÙÔÙ ÂÍÔ - Û. H ÈÎ ÈÔÛ ÓË ÂÈ ÊÔÌÔȈıÂ, ÂÈ Á ÓÂÈ apple Ú ÚÙËÌ ÙË ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ ÂÍÔ Û. T ÎfiÌÌ Ù Â Ó È Ì ÙÔ ÔÈ ÛÙÔ ÈÔ ÛÈÎ apple È Ó È, appleôèô ı ÌÈÏ ÛÂÈ; ºÙ Ó ÔÈ ÏÏÔÈ, ÊÙ ÂÈ Ô Î appleèù ÏÈÛÌfi, Ë apple ÁÎÔÛÌÈÔappleÔ ËÛË, Ô ÈÎÔÌÌ ÙÈÛÌfi. «ŸÛÔ - apple Ú Ô Ó Z ÌÂÓ ı apple Ú Ô Ó Î È ÛÎ Ó Ï». ÕÌ Â Ó È ÙÛÈ, ÙfiÙÂ Ó ÌËÓ Î ÓÔ Ì ٠appleô- Ù. H appleôûù ÚÈÍË ÙË AÎÈÓËÛ applefi Î ıâ appleïâ Ú. AÛ Ê ÓÔÌÈÎfi appleï ÛÈÔ ÁÈ Ó ÌappleÂÚ Â ÔÓÙ È fiï Î È ÌË ÂÊ ÚÌÔÁ ÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ fiûô Ô Ó ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ÙÔ. T appleôù ÂÓ Á ÓÂÙ È ÌÂ È Ê ÓÂÈ, Ì ΠÓfiÓÂ, ÛÙË ËÌfiÛÈ ˆ. AÓÙ Ó ÙÔ appleô Ó Ùfi, Û Ó Ó Ó È ˆÚÔÊ Ï ÎÂ, appleúôùâ ÓÔ Ó Ì ÙÚ ÁÈ Ó Û ÏÏ Ì ÓÔ Ó ÙÔ «Ï ÁÔ ÈÂÊı ÚÌ ÓÔ». ÂÓ apple Ú ÂÈ ÛÙ Ò Î Ó Ó ÌÂÁ ÏÂapple ÔÏÔ Ì ÙÚÔ apple - Ù ÍË ÙË È ÊıÔÚ. TÔ appleúfi ÏËÌ Â Ó È appleôïèùèîfi Î È ÚÂÈ ÂÙ È appleôïï, ÌÈÎÚ, ÌÂÙ Ú- Ú ıì ÛÂÈ Û Πıâ ÙÔÌ ÙË ËÌfiÛÈ ˆ, ÛÙÔ ÎÚ ÙÔ, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ, ÛÙ È Ù ÎfiÌÌ Ù. ŸÌˆ ÙÔ appleôïèùèîfi Û ÛÙËÌ ÂÓ ı ÏÂÈ Ó ÛÂÈ ÙÈ appleúôûfi Ô ÙÔ. A ÙÔÓÔÌË- Ì ÓÔ ÙÂÏ ˆ applefi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ, ˆÚ Û Ó ÛıËÛË ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ ÙÔ ÚfiÏÔ, ÁˆÓ Â- Ù È ÌfiÓÔ ÁÈ ÙËÓ ÙÔ Ó apple Ú ÁˆÁ ÙÔ. K È ÓÙ ÁÈ appleôïèùèî Ï ÛË, ËıÈÎÔÏÔÁ ÊfiÚË- Ù. H ËıÈÎÔÏÔÁ fiìˆ Â Ó È Ï ÎÈÛÌfi, appleôîúèû. K È Ë appleôîúèû Â Ó È È ÊıÔÚ. 3-9 π À π À 2008 ATHENS VOICE 3

4 ATHENS voice EÎ fiùë - È ı ÓÙ ºÒÙË ÂˆÚÁÂÏ Ì Ô ÏÔ ŒÎ ÔÛË Ù ÚÔ Ï Ó ÁȈ٠ÎË È ı ÓÙÚÈ ÓÙ ÍË AÁÁÂÏÈÎ MappleÈÚÌapple ÏË Art Director ºÒÙË Â ÏÈ Ó Ë Yapple ı ÓÔÈ ÏË Ï ÓË ªapple ÎÔappleÔ ÏÔ, Δ ÎË ÎÚÈ ÓÔ Δ øºà ª A Ù ÙËÓ Â ÔÌ ÙÔ Û Â È ÂÈ Ô È ÓÓË Mfi- Ú ÏË. ZˆÁÚ ÊÔ Î È Ú ÎÙË, applefi ÙÈ ÛËÌ - ÓÙÈÎfiÙÂÚÂ Ê ÛÈÔÁÓˆÌ Â ÙË ÂÏÏËÓÈÎ Ù ÓË ÙÔ 20Ô È., ÔÌfiÙÈÌÔ Î ıëáëù ÙË AÓˆÙ ÙË ÔÏ K ÏÒÓ T ÓÒÓ. ÂÓÓ ıëîâ ÛÙËÓ ÕÚÙ, ÛappleÔ Û ÛÙËÓ A KT ˆÁÚ ÊÈÎ Ì ÙÔ K. Úı ÓË, O Ì. AÚÁ Úfi Î È. ÂÚ ÓÈÒÙË Î È Ú ÎÙÈÎ Ì ÙÔÓ È ÓÓË KÂÊ ÏÏËÓfi. OÏÔÎÏ - ÚˆÛ ÙÈ ÛappleÔ ÙÔ ÛÙË PÒÌË Î È ÛÙÔ Ú ÛÈ. Aapplefi ÙÔ 1953 ˆ ÙÔ 1983 Ù Ó Ù ÎÙÈÎfi Î ıëáë- Ù ÛÙÔ ÂÚÁ ÛÙ ÚÈÔ ZˆÁÚ ÊÈÎ ÙË A KT. ŒÚÁ ÙÔ apple ÚÔ Û Û ÛÂ È ÊÔÚ ÔÌ ÈÎ Î È ÙÔÌÈ- Î ÂÎı ÛÂÈ, ÛÙËÓ EÏÏ Î È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. TÔ 1958 ÓÙÈappleÚÔÛÒapple Û ÙË ÒÚ, Ì Ì ÙÔÓ. TÛ ÚÔ Ë Î È ÙÔÓ AÓÙ. Ò Ô, ÛÙËÓ MappleÈÂÓ Ï ÙË BÂÓÂÙ. AÛ ÔÏ ıëîâ Âapple ÛË Ì ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ - ÊËÛË È Ï ˆÓ Î È ÙË ÛÎËÓÔÁÚ Ê (ÛÎËÓÈÎ Î È ÎÔ- ÛÙÔ ÌÈ ). Œ ÂÈ Î ÓÂÈ Âapple ÛË ÚÁ ÌÓËÌÂÈ ÎÒÓ È ÛÙ ÛÂˆÓ appleô ÎÔÛÌÔ Ó ÍÂÓÔ Ô Â, ÙÚ appleâ  Î.., ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Aı Ó fiûô Î È Û Âapple Ú È Î Î - ÓÙÚ. Œ ÂÈ ÙÈÌËı ÌÂ È ÊÔÚÂ È ÎÚ ÛÂÈ. ŒÚÁ ÙÔ Ú ÛÎÔÓÙ È ÛÙËÓ EıÓÈÎ ÈÓ ÎÔı ÎË Î È ÏÏ È Ú Ì Ù, fiappleˆ ÛÂ È ÈˆÙÈÎ Û ÏÏÔÁ ÛÙËÓ EÏÏ Î È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. º ÙÔ, ÙÔ MÔ ÛÂ Ô Á- ÚÔÓË T ÓË ÛÙËÓ ÕÓ ÚÔ ÙÔÓ ÙÈÌ Ì ÙËÓ ÎıÂ- ÛË «I. MfiÚ ÏË. M Ó Ó ÛË» (28/6-28/9). DO IT! K ıâ  ÔÌ Ó Î ÏÏÈÙ ÓË Ó Ï Ì ÓÂÈ Ó Û Â È ÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ ÏÏÔ ÙË A.V. ÙÔ Ù ÏÔ ÙË ÚÔ- ÓÈ fiï Ù ÂÈÎ ÛÙÈÎ ÂÍÒÊ ÏÏ ı Û ÁÎÂÓÙÚˆıÔ Ó ÁÈ Ó ÂÎÙÂıÔ Ó ÛÙÔ ªÔ ÛÂ Ô ªappleÂÓ ÎË, fiappleô Î È ı  ÛÙ fiïôè Î ÏÂÛÌ ÓÔÈ. Δ Àà π À π 2008 ΔÔ Á Ó ÈÎÂ Ô appleâúèô ÈÎfi Ùn thens Voice KYK º ƒ À Δ Àà πƒπ 2008 ΔÔ appleâúèô ÈÎfi Ùn thens Voice ÁÈ ÙÔ Ûapple ÙÈ ÓÙ ÎÙÈÎ ÔÌ : KˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ ƒ ÁÔ, MÂÏ Ù K Ú ÏË, ËÌ - ÙÚË º ÛÛ, μ ÁÁ ÏË ƒ appleùfiappleô ÏÔ, Ù ıë Ù ÛÈÓfi, ÎË fiappleô ÏÔ, ÚÔÎfiappleË Ô Î, ÈÒÚÁÔ Ú ÙÛË, È ÓÓË N - ÓÂ, M ÎË MËÏ ÙÔ, Ó ÁÈÒÙË ª ÓÂÁÔ, ÌËÙÚ Ó ÁÓÒ- ÛÙÔ, ÚÁ ÚÒ ªappleÔ ÒÓË, ÈÒÚÁÔ Δ ÈÚÙ ÈÏ ÎË, Ù Ê ÓÔ TÛÈ- ÙÛfiappleÔ ÏÔ, ÈÒÚÁÔ ÓfiappleÔ ÏÔ, M ÚÙÒ KÔÓÙÔ, NÂÓ Ï Â- ˆÚÁÂÏ, ÚËÁfiÚË μ ÏÏÈ Ó ÙÔ, ÒÙË TÚÈ ÓÙ Ê ÏÏÔ, ÌËÙÚ ΔÚÈ ÓÙ Ê ÏÏÔ, Ô ÏÔ ÚÓ, È ÓÓË KˆÓÛÙ ÓÙÈÓ Ë, N - ÎÔ ÂˆÚÁÈ Ë, ÈÒÚÁÔ ËÌËÙÚ ÎfiappleÔ ÏÔ, ÕÁÁÂÏÔ ΔÛ ÎÂÚË, ÈÒÙ ÚÁ ÚÔappleÔ ÏÔ, Ù Ë ÏÏ Î ÚË, Billy Ú apple ÚË, ªÈ- ÏË ΔÛÈÓÙÛ ÓË, ª Ó Ó Ô ÌappleÔ Ï ÎË, M ÚÛ ÓË ÈÔÓ Ú ÎË, È ÓÓË πˆ ÓÓÔ, ÈÒÚÁÔ Ú ÛÛ ÎfiappleÔ ÏÔ, Ï Ó Ó ÁÓˆÛÙÔappleÔ ÏÔ, È Ê Ú, Ù Ì ÙË Ú Ô Ó ÎË, MÈ ÏË Â ÓË, N ÎÔ Z ÚÈ Ë, μ ÛÈ Δ Ó Î ÚË, ÓÔ appleapple, Û Ô ª Ó Ú ÏË, ÓÙ Ù appleúèˆù ÎË, ÈÔÌ Ë ÈÙÔ Ú, ªÈ ÏË ÈÙ ÓË, ÈÒÚÁÔ ÚÈ Ófi, Ó ÛË ª Ó, ÃÚÈÛÙÈ Ó ªapple Î Ú ÌÌ Ù ÓÙ ÍË : ˆÚÁ Î Ì ÁÎ AÙÂÏÈ : MÔÚÊÔ Ï BÔÁÈ Ù fiáïô, ÙÛ Ú ÓÙ, ÓÙÈÁfiÓË Ú ÌÌÂÓ, Sotos Anagnos ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈÌ ÓˆÓ: ÌËÙÚ ÎÚÔ, ÌËÙÚ Ú ÓÈÙ ÎË ÈÎÔÓÔÁÚ Ê ÛÂÈ : ÂÎÙ ÚÈÔ Ù Ì ÙfiappleÔ ÏÔ, Smart ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, Ï. μï Ô (Action Images). ÌÔÈÚ Ë, Ù. Ó ÚÈÒÙË,. Ô ÚÎÔ ÏÔ, C. Makkos, Ù. ÏËÛapple ÚË, M Úˆ KÔ Ú, Damien Argi,. ºÈÏÈappleapple Ë,. Ù - Ì ÙË,. μô Ì ÎË, Δ. μúâùùfi, μ. Georgousis, Ù. ƒfiîîô ÂÓÈÎ È ı ÓÛË È Ê ÌÈÛË Ô N ı Ó Ï Yapple ı ÓÂ È Ê ÌÈÛË : ƒô Ìapple ÓË ÏÏ ÙÛË-Pavarotti, BÂÚÔÓ ÎË X ÚÈÙ ÙÔ - ÎÔÓ ÏÂ, ª Ú μâóèô, ƒô Ï ªÔÏ È ÙË Direct Market Manager: μ Û ÏË ÚÎ Ô Ï Àapple ı ÓÔ ΔÌ Ì ÙÔ : MÈ ÏË KÔ ÂÏ Direct Market: ÈÒÚÁÔ apple ÚÁË, πˆ ÓÓ ªappleÔ ÛÁÔ, ÎÔ Ì ËÌfiappleÔ ÏÔ, ËÌ ÙÚË Ï Ì ÚË ÓÙÔÓÈÛÌfi È Ê ÌÈÛË : ÌËÙÚ XÈÒÙË ÀappleÔ Ô È ÊËÌÈÛÙÈÎ ÁÔÚ : ª Ú ÁÂÚÈÓÔ ÀappleÔ Ô Direct Market: ÎË apple ÔappleÔ ÏÔ Ú ÊÂ Ô ÂÛ/Ó ÎË : Z Ú B Ï ÎË, Ï È Ô ÌÂÓÙ ÎË È ı ÓÛË ÔÁÈÛÙËÚ Ô : ŒÊË ªÔ ÚÙ Ë ÔÁÈÛÙ ÚÈÔ: ˆÙËÚ æ ÔÁ ÈÔ, apple ÚÈ Ô Ï ÔÊÔ Àapple ı ÓÔ ªË ÓÔÚÁ ÓˆÛË : B ÈÔ ÈÓÙÛÈÚÌ Yapple ı ÓÔ È ÓÔÌ : ÌappleÚÔ ÎÔ È ˆÚÈÛÌÔ - EÎÙ appleˆûë: «H K ıëìâúèó AE» Athens Voice S.A. X Ú. TÚÈÎÔ appleë 22, Aı Ó, fax: ÓÙ ÍË: , È ÊËÌÈÛÙÈÎfi: AÁÁÂÏ Â : / ÔÁÈÛÙ ÚÈÔ: AÓ ÂÓ Ú ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ ÛËÌÂ È ÓÔÌ, ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÂÙ Ì ÙÔÓ appleâ ı ÓÔ È ÓÔÌ ÌappleÚÔ ÎÔ ÛÙ ÙËÏ ÊˆÓ : , ATHENS ˆ ÈÎfi ÂÓÙ appleô : 7021 ISSN ÔÌ È ÂÊËÌÂÚ, È Ó ÌÂÙ È ˆÚ Ó. Aapple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Ó ËÌÔÛ Â ÛË, Ë Ó apple Ú ÁˆÁ, ÔÏÈÎ ÌÂÚÈÎ, Ë È ÛΠapplefi ÔÛË ÙÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ ÙË Î ÔÛË Ì ÔappleÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ, ÌË ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÏÏÔ, ˆÚ appleúôëáô ÌÂÓË ÁÚ appleù ÁÎÚÈÛË ÙÔ ÂÎ fiùë. voice 4 ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

5 3-9 π À π À 2008 ATHENS VOICE 5

6 ZøNTANO THN O H TË MANINA ZOYM OY AKH M ªπ ª à I Δƒø ª π Δ ÀΔ π,δπ ø Δ ª à π Δ À ƒø À À æ º π π π ƒ π Δπ, π ª ª Δ À Ãπ Δ, Δ Δ Δ μ ƒ... K È Â Ó È apple Ú ÏÔÁÔ, ÁÈ Ù ÌË Ó ˆ Û Ó - ıˆ fiù Ó ÌÔ Ú ÛÂÈ appleôï Î appleôèô ( Îfi- Ì Î È Î appleôè ). ˆ Ì Û ÌÔ «Ó ÌË Â Íˆ Ù appleôù Î È Î ÚʈıÒ» ÎÈ ÂΠËÌÈÔ ÚÁÂ Ù È Ó Ìapple Ú ÂÌ ÁÈ Ù Â Óˆ... Î ÙÈ ÏÏÔ, appleô Ô ÙÂ Û ÍÈ Â Ó È Ô Ù ÂÓ È Ê ÚÔÓ ÙÂÏÈÎ ( apple fiûô ÌÔ Ï Ó ÔÈ Ê ÏÔÈ ÌÔ ): Û Ó Î ÙÔ ÚËÌ ÓË Ï ÁÔ; Ó Ó Ì appleâ Ú Í ÙÔ Ì Ôapple Ï ÊÔ; Ó ÏÏÔ ıˆúë; Ó ºÚ Ó- Û ÛÎÔ; AË Â, appleïò Ë ÌË Ó Â Ó È ÂÎÓ ÚÈÛÙÈ- Îfi appleú ÁÌ Î È Ë ÌfiÓË Ï ÛË Â Ó È Ó appleôêâ ÁÂÈ ÙÔ ÙÔÌÔ appleô ÛÔ Ú ÛÂÈ, ÒÛÙÂ Ó ÌËÓ Î ıâû È Û Ó ÙÔ Ï Ìapple Ù Ú ˆÚ Ó Í ÚÂÈ appleô Ó ÎÔÈÙ ÍÂÈ. E Ó È ÂÊË ÈÎfi, Âapple ÛË. A Ùfi ÙÔ «ÎÔÈÙ ˆ Ï ÁÔ ÛÙÔ appleï È fiappleˆ ÛÙÚ ÈÛÌfi Î È ÌÂÙ ÎÔÈÙ ˆ ÛÙÔ ÏÏÔ appleï È fiappleô Â Ó È ÌÈ ÎÚÂÌ ÛÙÚ appleô fiûô ÎÈ Ó ÙËÓ ÎÔÈÙ ˆ ÂÓ appleúfiîâèù È Ó apple ÚÍÂÈ ÓÙ ÎÙ appleô» ÌÔ ı Ì ÂÈ 16 Ì 18: Ù ÙËÓ ıïè appleâú Ô Ô ÙË ˆ ÛÔ appleô appleú ÁÌ ÙÈÎ ÂÓ Í ÚÂÈ appleô Ó ÎÔÈÙ ÍÂÈ (Î È Î Ù ÙËÓ ÔappleÔ appleâú Ô Ô ÂÓ Û ÎÔÈÙ Ô Ó ÙÔ appleô appleúôûappleôè- Â Û È fiùè ÂÓ ÙÔ ÎÔÈÙ ÂÈ, Ì appleôù ÏÂÛÌ Ó ÚÚˆ- ÛÙ ÓÂÈ Û Ó ÂÈ ). TÔ Ó ÈÛı ÓÔÌ È ÌË Ó ÁÂÓÈ- ÎfiÙÂÚÔ Ù appleô ÙÒÚ, ÛÙ 90 ÌÔ, Â Ó È appleôï «Î - appleˆ». ËÏ Î Ù Ï Óˆ fiùè apple Ú Óˆ ΠÌÂÓ /Î È ÛÎËÓ appleô Î appleôèô ı ÚÂıÂ Ó ÌÔ appleâè ÌÂÙ «ÌˆÚ Â Ó È Ï ÁÔ Ì Ó...» Î È ÌappleÔÚÂ Ô Î appleôèô Ó ÌËÓ ÂÈ ÍÂÎ ı ÚË È ÙÈ ÂÓÓÔÂ, ÂÁÒ fiìˆ ˆ: ÂÓ Í Úˆ appleô Ó ÎÔÈ٠͈. Again. K È ˆÚ ÏfiÁÔ... MappleÔÚÂ Ó ÊÙ ÂÈ appleô ÎÔ ÙÔ appleôùfi Î È (Û Â fió Ô- ÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ ÙÔ Ï ) ÙÔ ÙÛÈÁ ÚÔ. Ó ÂÈ Óˆ appleô Ó Ïˆ Ù ÚÈ ÌÔ ÎÈ ÂÓÒ Â Ì È cool appleï ÔÓ ÌÂÙ applefi Ó Ì Ó ÛÙ ÚËÛË appleôïèùèîòó ÈÎ ÈˆÌ - ÙˆÓ, Ì ÙÚÒÂÈ Ë ÌË Ó. ŒÓ «appleô Â Ì È, appleô  - Ì È; Ô ÎÔÈÙ ˆ ÙÒÚ ; È Ù ÚÁ ÙÔ apple È ; M appleˆ apple ÚÓÂÈ ÓÙÚ ÁÎ ; M appleˆ Ó apple ˆ Ó Ù apple Úˆ ÂÁÒ Ó FELIX LAMMERS TH AMHXANIA ÙÔ ÛÒÛˆ; Ò ı ÁÚ ˆ Ùfi appleô ÁÚ Êˆ; fiùâ ı apple ˆ È ÎÔapple ;»...Ó È, fiappleô Ó Î Ó Ó ÂÓ ÂÈ Ù ÙÈÛÙÂ Ì ÌÔ ˆ ÙÒÚ, Î Ï ÙÂÚ Ó ÙÔ ÎÏ ۈ ÙÔ Ì Á ÎÈ ÁÈ Ù apple Ú ÙÚ ËÍÂ. N Ù appleô ÂÓ ÌappleÔÚÒ Ó ÎÔÈÌËıÒ: apple ˆ ÛÙÔ Mini Bar, ÙÔ Î ÈÓÔ ÚÁÈÔ ÛÙÔ Î È, fiappleô ÂÈ ˆÚ ÌÔ ÛÈÎ Ô ÎÏ ÛÈÎfi appleï ÔÓ dj NÈÎ Ù K Ú ÁÈ ÓÓË : ÌÂÚÈÎ ÓÈÎË vocal house, ËÏ house ÏÏ ÛÙÔ appleèô ÍÒ ÚÔ, Û ÌËÏ ÓÙ ÛË ÒÛÙÂ Ó ÌappleÔÚÂ Ó ÌÈÏ Î È Ó ÎÚ ÂÈ ÙËÓ (ÂÎ ÛÙÔÙÂ, Ï ÌÂ) ÌË Ó ÛÔ, 5  ÚÒ ÙÔ appleôùfi, Î È ÂÓÒ apple Ú Ô Ó Ù apple ÓÙ ÛÙËÓ Î, Â Ó È fiï ÌÈÓÈ ÙÔ ÚÂ. T ÌappleÔ Î Ï ÎÈ appleô ÙÛ ÎÈ Â ÛÙ Ì ÓÈ Ìapple Ú ÙˆÓ ÍÂÓÔ Ô Â ˆÓ Û Ï- Ï ÂappleÔ Â Ó È Â Ò Î È Û appleâúèì ÓÔ Ó, Ë ÌÔ ÛÈÎ Â Ó È Ù ÏÂÈ, apple Ú ÂÈ Ó Ìapple ÏÎÔÓ ÎÈ (ÎÈ Ùfi Ì ÓÈ) Ó ı ÏÂÈ Ó Î ı ÛÂÈ Íˆ. AÈÛı ÓÂÛ È cosy, ÊÈÏÈÎ, Î È Ô ÙÂ Î Ù Ï ÓÂÈ ÁÈ applefiùâ apple Á ÙÚÂÈ ( Î È Ù ÛÛÂÚÈ ) ÙÔ appleúˆ. appleï ÎÚÈ Ò ÂÈ ÓÔ ÍÂÈ ÔÏÔÎ ÓÔ ÚÁÈÔ ÈÙ ÏÈÎfi Â- ÛÙÈ ÙfiÚÈÔ, appleôï ÚÈÙˆÌ ÓÔ, ÙÔ Farina Bianca, Ì ÛappleÂÛÈ ÏÈÙ ÙËÓ bisteca fiorentina. ŸÏ Ù appleè Ù Â Ó È ıâóùèî ÈÙ ÏÈÎ, ÓÔÛÙÈÌfiÙ Ù Î È Û appleôï Î Ï ÙÈ- Ì. E Ó È Ó appleïfi Ï Îfi Ì Á appleô ÛÔ ÊÙÈ ÓÂÈ ÙË È ıâûë, ÌÂ È ÎfiÛÌËÛË minimal Î È Âapple ÛË ÊÈÏÈÎ ÙÌfiÛÊ ÈÚ. º ÓÙ ÔÌ È fiùè ı Á ÓÂÈ trendy appleôï Û ÓÙÔÌ Î È ı appleï ÎÒÛÔ Ó ÂappleÒÓ ÌÔÈ, ÏÏ ˆ ÙfiÙ ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Ê Ù appleôï Î Ï Ì  ÚÒ. K È Ù Ô Â Ó È ÎÏÂÈÛÙ ÙÈ Â Ù Ú appleô Ô Ó Î Ù ÓÙ ÛÂÈ ÔÈ appleèô ÛÎÔÏÂ Ì Ú ÙË Â ÔÌ, Ì Ì ÙÈ K ÚÈ Î. ËÏ apple Ú ÂÈ Ùfi ÙÔ Ûapple - ÛÙÈÎfi, ÙÔ «ÂÓ Á ÓÔ Ì ÙÔ» (ÎÈ fiïôè ÙÔ appleô ÙÈÁÎ ÚÔ Ó Ù Ì Á È Î ıâ ÙÔ ÙÈ Â Ó È; X Û Ó ÙÈ Ì Ú ÙÔ ;). A Ùfi ÙÔ Û ÛÙËÌ fiùè «Â - Ì ÛÙ appleôï È Î È Á ÓÔ Ì ÌÂÛÔ fiì ÌfiÓÔ» Ì ÂÎÓÂ Ú ÂÈ ÂappleÂÈ Ë Âapple Ú Ì Û ÌÔ ı ÏÂÈ - Û ÓÈÛÙÈÎ Ó ÏÔ ÛÙ Πıâ ÙÔ Î È Ó apple ÚÂÈ ÙÔ ÚfiÌÔ. MÂÙ ÙÈ K ÚÈ Î Ï «fiï Â Ó È ÎÏÂÈÛÙ, ÂÓ Á Óˆ», Î È ÙÈ Â Ù ÚÂ Ô Ó ÚÂapplefi ÔÈ ËıÔappleÔÈÔ, ÂappleÔÌ Óˆ Ì ı ÏÂÈ Ó ÂÈ Î Ó Ó Ê ÏÔ ËıÔappleÔÈfi ÓÂÈ ÁÈ ÓÔÈ Ùfi Ì Á. K Ï, - apple Ú ÂÈ apple ÓÙÔÙÂ Ë apple Ú Ï, fiïô Î È Î ÙÈ ı ÚÂÈ appleúô «Ù Î Ùˆ». ÕÌ ÚÈ Û È Ó ÙÚ ÂÈ, Ì ÓÂÈ ÛÙÔ Î ÓÙÚÔ Ì ÙËÓ ˆÚ ÛÔ ÌË Ó Ó ÌËÓ Í - ÚÂÈ ÙÈ Ó ÙËÓ Î ÓÂÈ. KÔÈÙ ÂÈ ÙÔ Ê ÏÔ ÛÔ, appleô Â Ó È ÛÙÔ ÙÛ Î fiïôè Ó ÛÔ ÒÛÔ Ó Ó ÈappleÏfi Ô ÛÎÈ Î È Ô ÙÛÈÁ Ú ÛÙË ÌÔ ÚË. M ı Û Ó ÏıÂÈ, ı Ì ÚfiÓÔ Â Ó È. K È ı Ì È ÎÔappleÒÓ, Ú Á - ÌÒÙË... ÙÈ ÔappleÔ Â ı apple ÌÂ Ï ÛÛ, appleôùôíèóˆì - ÓÔ appleï Úˆ ÏÏ Ì ٠ÓÂ Ú appleô Ú ÎÈ ÙÔÈÌÔ Ó ÙÔÍÈÓˆıÂ Ì ÚÈ ÙË ˆÚ ÛÙÚ ÛÔ. XˆÚ Î Ì - ÌË Ó, Ì ÏÈÛÙ. ÕÈÓÙ applefi ÎÂÈ. Mini bar, ÂÎÂÏ ˆÓ Î È EÏ ÛÛÈ ÒÓ ÁˆÓ, Î È Farina Bianca, EÏ ÛÛÈ ÒÓ 17, Î È, ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

7 3-9 π À π À 2008 ATHENS VOICE 7

8 «ÁÒ Û Ì Ù ÏÂapple...» È ÓÓË ªfiÚ ÏË, ÛÙÔÓ ºÔ Ô Î Ï, ÛÂÏ. 22 «Ì apple ÚÔ Ó Ì ÙÈ apple ÙÚ» ÙÔÎ Ù ÛÙÚÔÊ ÙÔ appleôïèùèîô Û ÛÙ Ì ÙÔ, ÚÔÎfiappleË Ô Î, ÛÂÏ. 14 ÔÙ ÂÓ Ù Ù ÛÙËÎ Ì ٠Ìapple Ï fiappleˆ ÙÔ punk ÙÔ new wave. NoÌ ˆ fiùè apple Ú ÌÂÚ Ô Ó ÙÔ appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÓfiËÌ ÙË ÌÔ ÛÈÎ. TÈ Â Ó È ÙÔ gothic; MÈ ÂÙÈÎ Ù ÁÈ ÔÎÓËÚÔ ËÌÔÛÈÔÁÚ ÊÔ. Siouxsie Sioux, ÛÙÔÓ ÈÒÚÁÔ ËÌËÙÚ ÎfiappleÔ ÏÔ, ÛÂÏ. 24 MO I KYK OºOPH E E O A TA BIB IO ø EIA GREATEST HITS O IøP O AYPIANO ÁÚ ÊÂÈ ÁÈ ÙËÓ A.V. Ó ÙÚ ÁÔ È AÌÂÚÈÎ ÓÈÎÔ ŸÓÂÈÚÔ (4/7 HÌ Ú AÓÂÍ ÚÙËÛ ÙË AÌÂÚÈÎ ) ÚÈ ÛÙË N YfiÚÎË ÙÚ Î ÚÔ Ó Ì TÛÂÚfiÎÈ ÛÙÔ ÏfiÊÔ ÙÔ L.A. apple ÓÙÚ ÔÓÙ È ÔÈ ÁÎ È È ÎÈ ÛÙËÓ AÙÏ ÓÙ Ì Úfi Î Ì ÛÙËÓ ÙÛ ÓÙ Á Ó Î ÛÙË BÔÛÙfiÓË apple ÙÔ appleúˆ Ì T fióè INFO-DIET ΔË Δ Àƒ À πøδ (+) (- ) TÂÎÓ ÛÙÔ Ó ºÚ ÓÙ ÛÎÔ ÔÚÂ Ô Ó ÛÙËÓ ÓÙ ÛÎÔ Á ÚÔÈ ÛÙÔ M ÌÈ Ì ÓÙfiÏ Ú ÛÙËÓ apple Ï ÌË M ÊÈfi ÔÈ ÙÔ ÈÎ ÁÔ ÌÂ Ì ÙÈ Û ÚÎÔÊ ÁÔ ÔÈ apple Ù ÛÙÔ B ÁÎ Ô Ó ÚÌ Ú ÁÁ K Ô ÌapplefiÈ ÛÙÔ EÏ ÛÔ Ú ÓÔ Ó ÎfiÌ Ï ÛÔ Ì ÚÔÈ ÛÙËÓ AÏ Ìapple Ì ËÊ Ô Ó OÌapple Ì ˆÌ ÊÔ ÛÙÔ Â apple ÙÔ fióâèúô ÛÙÈ H A ÙÔ Ï appleâè ÂÓ ÙÚ ÂÈ TÈ Ï ; Ì X Ë; EDIKA Δ ENTPO THN EIPAIø Y ÌËÙÙfi, AÈ Ë fi, Ï Î NÂÚ, Ù Ì Ù, ÕÁÈÔ Ù Ê ÓÔ, K ıëú... ÙÔ «K Ì ÓÔ K ÏÔÎ ÚÈ» Â- appleèûùú ÊÂÈ ÚÈÌ ÙÂÚÔ. TËÓ È ÛÙÈÁÌ Ó Î Ì ÓÔ ÓÙÚÔ appleô ÌÂÁ ψÓ ÁÈ ÂÎ ÂÙ Â, ÏÏ ÚÂÈ ÛÙËÎ Ó ÌfiÓÔ ÌÂÚÈÎ ÒÚ ÁÈ Ó Î Â, Ú ÛÎÂÈ ÙË Ó ÙÔ ı ÛË ÛÙË ÈÔÌË ÓÈÎ ÂÈÚ ÈÒ. H ÔÌ ÔÚÔ RootlessRoot appleô È Ú ıëîâ ÙÔ 2006 ÛÙËÓ Aı Ó applefi ÙË ÓÙ K appleâù Ó Î È ÙÔ ÔÚ ٠- ÔÚÔÁÚ ÊÔ Josef Frucek «appleúôûî ÏÂÛ» Ó ÏËıÈÓfi, Î Ì ÓÔ ÓÙÚÔ Ó «ÛÙ ı⻠͈ applefi ÙÔ MÔ ÛÂ Ô MappleÂÓ ÎË Î È Ó Ì «Â ÍÂÈ» ÛÙËÓ appleú ÍË fi,ùè ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ë ÌÈÎÚ ÔıfiÓË: ÙËÓ Âapple Ê ÌÂ Ó Ó Î ÙÂÛÙÚ Ì- Ì ÓÔ ÔÚÁ ÓÈÛÌfi, ÙËÓ Ê, ÙË Ì Úˆ È ÙÔ, ÙÈ appleú ÁÌ ÙÈÎ ÙÔ È ÛÙ ÛÂÈ. ÌÊˆÓ Ì ÙË È Ó ΔÛÔ- Ìapple ÓÔÁÏÔ applefi ÙÔ ÌÔ ÛÂ Ô MappleÂÓ ÎË, «ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ Â Ó È appleôïèùèûìfi Î È ÙÔ ÌÔ ÛÂ Ô Á ÓÂÙ È Ô È ÓÈÎfi ÒÚÔ ÁÈ Ó ÊÈÏÔÍÂÓËı ÌÈ appleúˆùô Ô Ï Â ÈÛıËÙÔappleÔ ËÛË. ÙËÓ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ È Ô Î Ì ÓÔ ÎÔÚÌfi applefi ÙËÓ ÚÓËı (Ô ÔappleÔ Ô Û Ì ÔÏ ÂÈ ÙËÓ Î Ù ÛÙÚÔÊ Û fiïë ÙËÓ EÏÏ ) ÙÔappleÔıÂÙÂ Ù È ÛÙÔ appleèô Ï ıô appleâúè ÏÏÔÓ, ÙÔ ÛÙÈÎfi, Ùfi appleô Ù ÓÂÈ Ó ÂappleÈÎÚ Ù ÛÂÈ Î Ù apple ÓÔÓÙ ÙÔ Ê ÛÈÎfi». ΔÔ ÓÙÚÔ ı apple Ú Ì ÓÂÈ Íˆ applefi ÙÔ ÎÙ ÚÈÔ ÙË Ô Ô ÂÈÚ ÈÒ 138 & AÓ ÚÔÓ ÎÔ, Ì ÚÈ ÙÈ 27/7. - HMHTPA TPIANTAºY OY Y APXEI E I ŸÛÔ ı apple Ú ÂÈ ÛÙˆ ÎÈ Ó ŒÏÏËÓ appleô ÓÔÌ ÂÈ fiùè Ë American Express Â Ó È ÛÈ ËÚÔ- ÚÔÌÈÎ ÂÙ ÈÚÂ!!! (ÙÔÓ ÁÓˆÚ ˆ appleúôûˆappleèî ) E LA NAVE VA K ÈÓÔ ÚÁÈÔ ıâúèófi ÛÈÓÂÌ. TÔ - Á appleëì ÓÔ ÎÏ ÛÈÎfi «ANE I» ÙË KËÊÈÛ Ó Î ÈÓ ÛÙËÎÂ Î È Í Ó ÓÔ ÁÂÈ applefi  ı Ì ÔÓÙ Î Ù ÛÙÚˆÌ appleïô Ô. TÔ appleèô ıâ- ÚÈÓfi Ú ÓÙÂ Ô ÙË applefiïë ÁÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. ALTERNATIVE MADONNA È fiûô ÂÓ appleúfiï Ó ÂÈÛÈÙ - ÚÈÔ ÛÙÔ OAKA apple Ú ÂÈ Î È Ë Û - Ó Ï ÙË ÛÙÔ M ÚÔ Ô ÓÈÔ. ú Ë ÙÈÌ M ÚÔ Ô Ó Ô. MÈ Ú ÂÎ ÚÔÌ! FUNKY DISCO H Û ÏÏÔÁ ÙË WARNER Î È ÙË ATHENS VOICE ÁÈ ÂΠÓÔ appleô Á appleô Ó ÙËÓ ıâóùèî, ÎÏ ÛÈÎ funk. Aapplefi Afrika Bambaataa Ì - ÚÈ Funky Nassau. Y EPOXA A MATA A Ùfi Ù Ó fiïô; ºI AN Pø IA - H NEA KO MIKOTHTA «ÂÓ apple Ú ÂÈ ÌÊÈ ÔÏ fiùè fiï Ô Ó ÂÈappleˆıÂ, ÁÚ ÊÙÂ, Ù appleˆıâ ÊˆÓ Ù ÁÈ ÙË ÛÙ, Ì ÙË È ÊÔÚ fiùè ÂÓ ÌÈÏ appleôù Ë - ÛÙ, ÏÏ Ô Î ıâ ÚÔ ÌÂÓÔ Ê ÊÏ Ù ÛÙÔ fióôì ÙË». ZoÚ Mapple Ù ÈÁ EH K ÓÔÓ ÂÈ Í ÛÂÈ Ó ÏÔÁ Ì ٠ÙÂÙÚ ÁˆÓÈÎ ÙÔ ÛappleÈÙÈÔ Î È ÙÔ ÂÈÛfi ËÌ ÙÔ È ÈÔÎÙ ÙË. EappleÈÙ ÏÔ ı apple ÚÔ Ì ÙÔ Â - appleóô Ì Û Ó ÁÓ ÛÈÔÈ ÚÈÛÙÔÎÚ - Ù : applefi ÙÔ Êˆ ÙˆÓ ÎÂÚÈÒÓ. «OXI E PIN TO AMO» TÔ ı Ì ÙË È ÏˆÛË (250 - ÙfiÌˆÓ EÏÏ ÓˆÓ Î È ÏÏÔ appleòó) ÙÔ appleâú ÛÌ ÓÔ ÙÔ ÌÂÛËÌ - ÚÈ ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ (Ì 38ÆC). IøNOYME ÂÈ Î È Ô BfiÚÂÈÔ fiïô... - ÏȈÛÂ. EÙÔÈÌ ÛÙ ÙÂ Ó Ô Ì ÓÂÚÔÙÛÔ Ï ıúâ. 8 ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

9 Oπ Δ π Δ À FORREST GUMP applefi ÙÔÓ NIKO ZAXAPIA H (M ÏÔ ÙÔ Û ÏÏfiÁÔ apple Ú ÙË appleô ÚˆÙÈÎ appleôûùôï ÙˆÓ cart-postale ÂÓÙfi ÛÊÚ ÁÈ- ÛÌ ÓÔ Ê Î ÏÔ, Ì ÛÎÔapplefi ÙËÓ appleúôûù Û ÙÔ appleôúú ÙÔ ÙË ÏÏËÏÔÁÚ Ê ) 1 TfiÛÔ Î ÈÚfi ÎÔ ˆ ÙÔ ÛÙ Ô «X ÚÈ ËÏ, ÎÈ fiï Ù ÊÙ Óˆ» Î È ÂÓ Á ˆ ÓfiËÌ. MappleÔÚ Πappleôèô Ó ÌÔ ÙÔÓ ÂÍËÁ ÛÂÈ ÂappleÈÙ ÏÔ ; ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ ÌÈ ÍÂÎ ı ÚË Î Ù ÁÁÂÏ ÂÓ - ÓÙ ÔÓ ÙˆÓ Û Á ÚÔÓˆÓ ÂÚÁÔÏ ˆÓ. ÏÂÈ ËÏ - Ó appleâè fiùè appleï ÔÓ ÊÙÈ ÓÔ Ó Ù Ûapple ÙÈ ÙfiÛÔ ÌËÏÔÙ Ó, appleô Ó ÁÎ ÛÙÈÎ ÂÈ Ù Ú - ÊÈ ÌËÏ Î È Û ÓÂappleÒ ÌappleÔÚÂ Ó ÊÙ ÛÂÈ - ÎfiÌ Î È Ù appleú ÁÌ Ù appleô Ú ÛÎÔÓÙ È apple Óˆapple Óˆ, ˆÚ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÂÈ ÛÎ Ï. 2 TÂÏÈÎ appleú appleâè Ó apple ˆ Ó ˆ ÙË Madonna, fiappleˆ ı Î ÓÔ Ó ÔÈ Ê ÏÔÈ ÌÔ, ı Â Ì È ÎÈ ÂÁÒ ı Ì ÌÈ ÓÙ ÚÈÛÙË «apple ÏÈÔapple ÁÎÔÛÌÈÔappleÔÈËÌ ÓË», fiappleˆ Ï Ó ÔÈ Ê ÏÔÈ ÙÔ ÕÓıÈÌÔ ; N appleâúèì ÓÂÈ. AÓ Ë Madonna appleâú ÛÂÈ Î È ËÙ ÛÂÈ ÙËÓ Â ÏÔÁ Î appleôèô ÙÚÈ Ú Ë appleúèó ÙË Û Ó Ï, fiappleˆ Î È Ë K ÏÔÌÔ Ú appleúèó ÙË Eurovision, ÛËÌ ÓÂÈ fiùè ÂÈ Î Ïfi ÛÎÔapplefi. È Ù Ó Ë Eurovision Â Ó È Î ÙÈ appleô  ÏÔÁÂ Ë ÎÎÏËÛ ( Ú, ÂÓ Â Ó È ÌÈ «apple ÏÈÔapple ÁÎÔÛÌÈÔappleÔÈËÌ ÓË» ÂΠψ- ÛË), ÙfiÙÂ Î È Ë Madonna ÌappleÔÚÂ Ó Â Ó È Û Ó ÙËÓ K ÏÔÌÔ Ú, ÔapplefiÙ ÂappleÈÙÚ appleâù È Ó ÙËÓ appleôûùëú ÍÔ Ì ˆÚ Ù ÂÈ. ÙÔ Î - Ùˆ-Î Ùˆ ÂÈ Î È ÙÔ fióôì ÙË Ó Á, appleô Âapple ÛË È ı ÙÂÈ ÎÔÈÓfi applefi fiïâ ÙÈ Ò- Ú ÙÔ ÎfiÛÌÔ. ÕÚ apple ÁÎÔÛÌÈÔappleÔÈËÌ ÓÔ. 3 ÁÓÒÌË ÏÏ ÁÈ Ù Î Ó ÂÓ ÛÎ ÊÙÂÙ È ÙÔ Î ÓÔÓÈÎÔ ÂÓÔ ÎÔ ÙÔ Lagonissi Resort, appleô Ó Î È Ô Ó ÒÛÂÈ ÙfiÛ ÏÂÊÙ ÁÈ Ó appleôìôóˆıô Ó applefi ÙËÓ appleï Ìapple, Î Ù ÏËÍ Ó apple ÏÈ Ó Ô Ó appleï ÙÔ ÛÔÛÈ ÏÈÛÙ ; ÈÁ ÌËÓ ÙÔ ÂÈ appleâè Ë È ı ÓÛË ÙÔ ÍÂÓÔ- Ô Â Ô fiùè appleúfiîâèù È ÁÈ Û Ó ÚÈÔ ÙË Ô- ÛÈ ÏÈÛÙÈÎ ÈÂıÓÔ. OÈ applefiïôèappleôè ÓÔÈÎÔÈ ÙÔ ÍÂÓÔ Ô Â Ô Í ÚÔ Ó ÂappleÈÛ Ìˆ fiùè ÙÔ ÔÈ apple Ú ÍÂÓÔÈ Ù appleôè ÛÙÈ ÈappleÏ Ó ÏÂ Â Ó È Ù Ì ÏË ÂÓfi ıè ÛÔ, appleô ÊÈÏÔÍÂÓÂ Ù È ÛÙÔ ÍÂ- ÓÔ Ô Â Ô ÁÈ Ù ÂÙÔÈÌ ÂÙ È Ó Ó ÛÂÈ ÂΠÌÈ ÛÂÈÚ apple Ú ÛÙ ÛÂˆÓ Ì ı Ì «OÈ È ÈˆÙÈ- Î appleèû ÓÂ Î È ÔÈ Û Ó appleâèâ ÙÔ ÏˆÚ Ô ÛÙË Ê ÙˆÓ ÌÔ ÛÙ ÎÈÒÓ». 4 A ÙÔ appleô Î ıâ ÚfiÓÔ appleúôûapple ıô Ó Ó ÏÔ Ó ÊˆÙÈ ÛÙÔ ÈÔ ÎÚÈ Ò ÛËÌÂ Ô ÛÙÔÓ YÌËÙÙfi, ÙfiÛÔ ÁÎ ÓÙ ÌË Â Â Ó È appleè Î È ÂÓ Ù Ô Ó Î Ù Ê ÚÂÈ ÎfiÌ ; MËÓ ÙÔ Ï appleâè Û Ó ÂÌappleÚËÛÌfi.  ÙÔ Û Ó Î ÙÈ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô Ì ÙËÓ apple ÚapplefiÏËÛË ÙË ÙÔ ÚÎÈ- Î ÚÌ ÛÙ MÈ Ô ÏÂÈ. ÚfiÎÂÈÙ È Ë- Ï ÁÈ ÌÈ Û Ì ÔÏÈΠʈÙÈ, appleô Ìapple ÓÂÈ ÁÈ ÏfiÁÔ ÂıÈÌÔÙ appleèîô. È Ó ÁÈÔÚÙ ÛÙÂ Ë ËÏÂÎÙÚÔ fiùëûë ÙˆÓ ı ÈÚ ÙˆÓ appleô Ù - ÛÙËÎ Ó apple Óˆ ÛÙÈ ÂÎÙ ÛÂÈ appleô Î ËÎ Ó ÙÈ appleúôëáô ÌÂÓ ÚÔÓÈ. 5 K ÓÔÓÈÎ Ô È ÓÓË ÏÈ Ó Ë ÂÓ ÈÎ ÈÔ Ù È Ó ËÙ ÛÂÈ ÈÎ ÈÒÌ Ù applefi ÙÔ Mama Mia, ÊÔ appleâúèï Ì ÓÂÈ ÙfiÛ appleôïï ÔÚ ÙÈÎ -ÌÂ-ÏÔ ÏÔ Ù -ÚÔ - apple Óˆ-ÛÙÔ-ÌfiÏÔ, fiappleˆ ÎÚÈ Ò Î È ÛÙ ÈÎ ÙÔ ÌÈÔ ÈÎ Ï; Yapple Ú ÂÈ Ó ÓÔÌÈÎfi ÎfiÏÏËÌ. Ù ÌÈÔ ÈÎ Ï ÙÔ ÏÈ Ó Ë, Ë M ÚÈÏ ÙÚÈapple, ˆ AÌÂÚÈÎ Ó - appleô Í ÌÂÈÓ ÛÙÔ ÓËÛ, appleôîïâ ÂÙ È Ó ÌËÓ Â Â Û Ó ÂÈ Û ÛË ÌÂ Ó Ó ÙÔappleÈÎfi Ú appleô ı fiúâ  Ì ÛÎÈÛÌ ÓË ÌappleÏÔ apple ÓÔÓÙ ÙÛ - appleô Ú. MappleÚÔÛÙ ÏÔÈapplefiÓ ÛÙÔÓ Î Ó ÓÔ Ó Ù - appleâèóˆıâ ÌÈ «ÙÔ ÚÈÛÙÚÈÔappleÓÈ ÙÈλ apple Ú ÔÛË ÂÎ ÂÙÈÒÓ, Ô ÛÎËÓÔı ÙË Ì ÙËΠappleˆ ÙÔ Mama Mia Ó ÎÂÈ ÛÙË ÛÊ Ú ÙË ÂappleÈÛÙË- ÌÔÓÈÎ, ÊÔ apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ Â͈appleÚ ÁÌ ÙÈÎ ÁÂÁÔÓfiÙ, Î È apple Û Ú ÙËÓ ÁˆÁ. 6 ÕÎÔ Á fiïô ÙÔ apple ÚÔ ÛÈ ÛÙ ÛÙ BÚ Â TËÏÂfiÚ ÛË Ó ÌÈÏ Ó ÁÈ ÙËÓ Ó ıìèûë ÙË appleôèfiùëù, «ÎfiÓÙÚ Û ÂÎappleÔÌapple ÌËÏÔ ÂappleÈapple Ô». M ÂÓ ÏÂapple Ó fiùè Ë Î Ú Ìapple ÚË, appleô Ù Ó Ì ÏÈÛÙ Î È apple ÚÔ ÛÈ ÛÙÚÈ ÙË Ú È, ÛÙÂÎfiÙ Ó ÎÚÈ Ò appleï ÙÔ Î È ÌappleÔÚÂ, Ó ÙÔ ÎÔ ÁÂ, Ó ÙÔ apple ÈÚÓÂ Û Ó appleúôû ÔÏ ; ÂÓ apple Ú Â Ù ÙÔÈÔ Î Ó ÓÔ, ÁÈ Ù appleúèó ÙÔ appleô Ó ÙËÓ Â Ó appleôî Ï ÛÂÈ «Î Ú Ìapple - ÚË» Î È fi È appleïò «XÚÈÛÙ Ó». OapplefiÙ ÂΠÓË ÍÂÚ fiùè appleâ ı ÓÔÓÙ È ÛÙÔÓ appleôèôùèîfi  Ùfi ÙË Î È ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó Û ÌÊˆÓ ÛÂÈ ÓÂÙ Ì ÙÔ, ˆÚ Ó ÙÔ apple ÚÓÂÈ appleúôûˆappleèî. 7K Ï, fiïâ ÔÈ ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎ ÂÙ ÈÚ  ÙË Siemens ÙfiÛÔ Ó ÛıËÙÂ Ù Ó Î È ÂÓ ÊÈÏÔÙÈÌ ıëî Ó Ó ÒÛÔ Ó ÎÈ Ù Ô Ù ÌÈ ÂappleÈ ÔÚËÁËÛÔ Ï ÛÙ ÎfiÌÌ Ù ; Ô Â Ó È ÔÈ appleâú ÊËÌÂ Ú ÙÔ ÂÏ ıâúô ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ; A Ùfi appleô ÂÈÎÓ ÂÈ fiùè ÔÈ ŒÏÏËÓ appleôïèùèîô Ô Ó ıô Î È ÂÓ Â Ó È «appleôï Á ÌÈÎÔ» ˆ appleúô ÙÈ Ì Â ÙÔ. BÚ ÛÎÔ Ó ÌÈ ÂÙ ÈÚ appleô ÙÔ Î Ù Ï ÓÂÈ, appleô ÓÈÒıÂÈ ÙÔÓ applefióô ÙÔ Î È ÙÔÓ Î ËÌfi ÙÔ Î È ÙË Ì ÓÔ Ó appleè- ÛÙÔ Î È ÛÙ Î Ï Î È ÛÙ Û ËÌ, ˆÚ Ó ÎÔÈÙ Ó ÚÈÛÙÂÚ Î È ÂÍÈ. 3-9 π À π À 2008 ATHENS VOICE 9

10 Δ Room 205 TÔ ˆÚ ÈfiÙÂÚÔ ˆÌ ÙÈÔ Ì ı ÁÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ıëó Îfi Î ÏÔÎ ÚÈ. BÚ ÛÎÂÙ È ÛÙËÓ ÎÙ B ÚÎÈ. K È Â Ó È Ì applefi ÙÈ 20 Î Ìapple Ó appleô È ı ÙÂÈ ÙÔ YABANAKI. OÈ appleâ ı ÓÔÈ ÙËÛ Ó applefi Î ÏÏÈÙ ÓÂ Ó ˆÁÚ Ê ÛÔ Ó ÌÂÚÈÎ ˆÌ ÙÈ. A Ùfi appleô Ï appleâùâ Â Ó È Ó Û ÏÏÔÁÈÎfi ÚÁÔ appleô appleïòóâù È ÛÙÔ ÙÔ Ô ÙÔ ˆÌ Ù Ô 205 Ì ٠ÙÏÔ «ÏˆÙ appleôïè- Ù », appleô Û Â Û Ó ÁÈ 6 ÒÚÂ Ô street artists: Ô Billy Ú apple ÚË (SMART) Î È Ô HÏ K ÏÈÒÚ (SHOCK). INFO: OÈ Î ÏÔÎ ÈÚÈÓ Î Ìapple Ó ÙÔ YABANAKI È Ù ıâóù È ÛÙÔ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÁÈ ÈËÌ Ú ÛË appleôîïâèûùèî ( ËÏ ˆÚ È Ó ÎÙ Ú ÛË) applefi ÙÈ 8 apple.ì. ˆ ÙÈ 8 Ì.Ì. È ı ÙÔ Ó fiï Ù ÎÔÌÊfiÚ Î È ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÊÈÏÔÍÂÓ ÛÔ Ó Ô ÙÔÌ Ì 4ÌÂÏ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ. È Ù ÙÔÎ ÚÈ Î apple ÈÙÂ Ù È appleúôîú ÙËÛË ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ Ì Â ÔÌ appleúèó. È appleâúèûûfiùâúâ appleïëúôêôú  : ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

11 CITY LOVER TÔ ª Δƒ ºÀ TÔ ıú ÛÌ Î È ÙÔ ÓÙÚÔ ÙÔÓ appleâèú Îfi «TÈÙ ÓÈÔ Î appleô», appleô ËÌÈÔ ÚÁ ıëîâ ÛÙÔ ÒÚÔ fiappleô ÚÈÛÎfiÙ Ó ÙÔ «PÔÏfiÈ», apple Ú Ô Ó fi- ÌÔÚÊ ËÏ ÓÙÚ, ÎfiÛÌÔ appleô Ú ÂÈ, Ó Û Â fió ÂÍÔ ÈÎfi Î ÊÂÓ Ô, appleôï È È - ÙÂÚ Î Ï ıè appleôúúèìì ÙˆÓ (Ù ÎÚ Ù Ó ÌÂÙ ÏÏÈÎÔ appleâï ÚÁÔ applefi ÙÔ Ú ÌÊÔ ÙÔ!), Î È Ê ÛÈÎ ı Ï ÛÛÈÓfi Ú. Ÿ,ÙÈ ÌÂ Û ÁÎÈÓ appleâúèûûfiùâúô, fiìˆ,  - Ó È ÙÔ ÌÓËÌÂ Ô appleô Ï appleâùâ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ - Ê. AÓÙÈÁÚ Êˆ ÙË Ï ÓÙ : «TÔ ÛÊËÓˆ- Ì ÓÔ ÎÔÌÌ ÙÈ Ï Ì Ú Ó ÛÙÔ ÓÙÚÔ Ùfi Â Ó È ÙÌ Ì ÙÔ appleïô Ô Clan Fraïser, appleô ÂÍÂÚÚ ÁË ÙÔ Ú ÙË 6Ë appleúô 7 AappleÚÈ- Ï Ô 1941, Î Ù ÙÔ ÔÌ Ú ÈÛÌfi ÙË applefi- ÏË ÙÔ ÂÈÚ È applefi Ù ÁÂÚÌ ÓÈÎ ÛÙÔ - λ. KÚ Ì appleô Ùfi ÙÔ ı Ì ÛÈÔ Â Á- Ì ÏÈÙÔ ËÌfiÛÈÔ ÏfiÁÔ, Ë ÂÍ ÚÂÛË - Ó ÌÂÛ ÛÙÈ Û Ó ıâè appleôìappleò ÂÈ ÌÓËÌÂÈ- Î ÂappleÈÁÚ Ê, ÂÓ appleôáú ÊÂÙ È. AÓ ı ÏÂÙ ÔÈ Í ÓÔÈ Û Ó Ô Ó ÌÈ appleâ ı ÓË appleâúèapple ÙËÙÈÎ ÍÂÓ - ÁËÛË ÛÙËÓ applefiïë, Ë È ı ÓÛË Ù ÛÙÔ È ÎÙ Ô apple Ú ÂÈ fiïâ ÙÈ apple Ú ÙËÙ appleïëúôêôú Â. ÔÈÎ ÏÂ È ÚÔÌ, Û Ó - ÛÌÔ ÌÂ Ì Û ÌÂÙ ÊÔÚ, ÍÈfiÏÔÁÔÈ ÍÂÓ ÁÔ, È ÊÔÚ ÙÈÌ Î Ù appleâú appleùˆûë Î È ËÏÈÎ, ÙÚÂÈ ÁÏÒÛÛÂ. ËÌÔÊÈÏ ÛÙ ÙË Ú ÛÙËÚÈfi- ÙËÙ ÁÈ ÙÔ ÂappleÈÛÎ appleùâ Ì, appleâúèûûfiùâúô ÎfiÌ ÎÈ applefi ÙËÓ ÓÔ Ô ÛÙËÓ AÎÚfiappleÔÏË ( Ó appleèûù Ô Ì ٠ÂÓÙ appleˆûèî ÛÙ ÙÈÛÙÈÎ applefi ÙÈ apple ÓÙ ÛÂÈ ÙˆÓ ÈˆÓ ÙˆÓ ÙÔ ÚÈÛÙÒÓ). AÓÙÈÁfiÓË Î È A ÌÔÓÔ ÂÓ Í Úˆ appleôèô apple ÏÈfi  ÛıËÙÔ ËÌÔÙÈÎfi Û Ì Ô ÏÔ appleúfiùâèóâ Ó Ô- ÓÔÌ ÛÙÔ Ó ÔÈ ÚfiÌÔÈ ÛÙËÓ KÔÏÔÎ (Ó)ıÔ Ì ٠ÙÔÈÔ ÙÚfiappleÔ, ÒÛÙÂ Ë AÓÙÈÁfiÓË Î È Ô A ÌÔ- Ó Ó Ù ÌÓÔÓÙ È. AÊÔ ÂÓ Ùo Â Ó ÌappleÔÚ - ÛÂÈ ÂÓ ˆ, ÙÔ Î ÓÔ Ó ÛÙˆ ˆ ÚfiÌÔÈ. EÛ Â. O fi X ÚËÙÔ H Ô fi ÛÙÔ KÔÏˆÓ ÎÈ ÂÓ ÂÈ Ó Î ÓÂÈ Ì ÙÔ ıëï Îfi ÚÈ / ÚÈÙÔ, Ì Ì ÙÔ ÔÌfiË Ô ÚÛÂÓÈÎfi X ÚË /X ÚËÙÔ (AıËÓ Ô ÛÙÚ ÙËÁfi ). KÔÈÙ ÍÙÂ, ÁÈ apple Ú - ÂÈÁÌ, appleô ÛËÌÂÈÒÓÔ Ó ÙÔ ÛÈÓ «AıËÓ» ÔÈ appleâúèûûfiùâúâ ÂÊËÌÂÚ Â. ŒÏÂÔ appleè Ì ÙÈ appleâú ÈÔÚıÒÛÂÈ ÙˆÓ ËÌÈÌ ıòó ÓÂÔÎ ı - ÚÂ Ô ÛÈ ÓˆÓ. È Ù ÙÔ Ï Ó ÔÏ ÁˆÓÔ TÔ 19Ô ÈÒÓ, ÛÙË ÙÈÎ ÎÚË ÙÔ Â Ô ÙÔ ÕÚˆ, ÂΠappleâú appleô appleô Â Ó È Û ÌÂÚ ÙÔ Green Park, apple Ú Â ÌÈ - appleâú ˆÌ ÓË appleôï ÁˆÓÈÎ ÂÍ Ú, fiappleô apple È- ÓÈ Â Ù appleôáâ Ì Ù Î appleôè ÛÙÚ ÙˆÙÈÎ Ìapple ÓÙ, appleúô ÁˆÁ ÙˆÓ AıËÓ ˆÓ. ŒÙÛÈ Ë appleâúèô ÔÓÔÌ ÛÙËΠÔÏ ÁˆÓÔ. MÂÙ ÙË ÌÈÎÚ ÛÈ ÙÈÎ Î Ù ÛÙÚÔÊ, appleúfiûê - Á ÂÁÎ Ù ÛÙ ıëî Ó Î Ù Ì ÎÔ fiïë ÙË fiúâè appleïâ Ú ÙÔ Â Ô, applefi ÙË M - ÚÔÌÌ Ù ˆÓ Ì ÚÈ Ù TÔ ÚÎÔ Ô ÓÈ. M Ì ÙÔÓ appleúôûê ÁÈÎfi Û ÓÔÈÎÈÛÌfi «Ù Í Â Â» Î È ÙÔ ÙÔappleˆÓ ÌÈÔ. ÌÂÚ ÙÔ ÔÏ ÁˆÓÔ Â - Ó È ÌÈ ÁÂÈÙÔÓÈ ÛÊËÓˆÌ ÓË Ó ÌÂÛ Û ΠË, ÕÓˆ Î È N K ÏË.  fi ÚÔÌÔ ÍÂÊÙ Ï O appleèô ÍÂÊÙÈÏÈÛÌ ÓÔ appleâ fi ÚÔÌÔ ÛÙËÓ Aı Ó Â Ó È, ˆÚ ÌÊÈ ÔÏ, ÙÔ ÎÔÌÌ Ù ÎÈ ÙË ÂÌÈÛÙÔÎÏ Ô ÌÂÙ Í ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô Î È Ì Ù. MÔÙÔÛÈÎÏ ÙÂ Î È ÙÔÎ ÓËÙ ÎÔÚÓ ÚÔ Ó ÌÂÙ Í ÙÔ ÁÈ ÙËÓ appleúôùâú ÈfiÙËÙ, ÂÓÒ ÔÈ ÌÈÎÚÔÙÚ Ì ÙÈ- ÛÌÔ ÙˆÓ ÈˆÎfiÌÂÓˆÓ appleâ ÒÓ ÓÔ Ó Î È apple ÚÓÔ Ó. AÊÔ ÔÈ È ÊÔÚÔÈ Ó ı ÓÔ appleâ - ı ÓÔÈ ( ÌÔÈ; Y EXø E; E A ; NÔ- Ì Ú ; ÎfiÏʈ Ë ÔÛÎÔappleÔ Ï ;) Â Ó È Ó - Î ÓÔÈ Ó ÙÔÓ È ÙËÚ ÛÔ Ó, ÙÔÓ Î ÓÔ Ó Í - Ó Î ÓÔÓÈÎfi ÚfiÌÔ. ÈÁfiÙÂÚÔ ı ÎÈÓ - Ó ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ ÙÛÈ. 3-9 π À π À 2008 ATHENS VOICE 11

12 SHOOTME!ΔÔ ø Δ Δπ À ƒ À ΔAG YOURSELF, ÏÏË ÌÈ facebook ÈÛÙÔÚ ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

13 úuro ΑΥΤO ΤO ΜΑΓΙΟ CALZEDONIA ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΛΙΣΑΒΟΝΑ ú29,90 ΜΑΔΡΙΤΗ ú29,90 AΘΗΝΑ 29,90 MΙΛΑΝΟ ΡΩΜΗ ú29,90 ú29,90 ΒΙΕΝΝΗ ú29,90 ΑΥΤO ΤO ΕΣΩΡΟΥΧΟ INTIMISSIMI ΘΑ ΤO ΒΡΕΙΤΕ ΛΙΣΑΒΟΝΑ ú42,80 ΜΑΔΡΙΤΗ ú42,80 AΘΗΝΑ 42,80 MΙΛΑΝΟ ΡΩΜΗ ú42,80 ú42,80 ΒΙΕΝΝΗ ú42, π À π À 2008 ATHENS VOICE 13

14 πδπ H EÏÏ Á ÂÈ ÂÓ Á ÂÈ ÙÔ Î - ÏÔÎ ÚÈ, Ì Ùfi ÙÔ ÓÔÛËÚfi ÎÏ Ì ÙË Ì Î È ÙË ÚÂÌÔ Ï. H ÈÂıÓ ÔÈ- ÎÔÓÔÌÈÎ Û ÁÎ Ú Â Ó È Ë ÂÈÚfiÙÂÚË ÙˆÓ ÙÂÏ ٠ˆÓ ÂÎ ÂÙÈÒÓ, Ë ÛÙÂÓfiÙËÙ Û Â- apple ÁÁÂÏÌ Ù Â Î È ÓÔÈÎÔÎ ÚÈ Â Ó È ÂÌÊ - Ó, Ô appleúô appleôïôáèûìfi ÂÓ ÎÏ ÓÂÈ, Ë ÁÔ- Ú appleï ÙÙÂÙ È Î È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÈÛÔÚÚÔapple  appleâèïô ÓÙ È. È apple Ú appleôïïô, Â Ó È ÙË- Ì Ó ı apple ÓÂ È ÎÔapple Ï ÁÂ Ì ÚÂ. OÈ Û Ó appleâèâ ÙÔ «Ó ÌËÓ Î ÂÚÓ» ÙÒÚ ÂÌ- Ê Ó ÔÓÙ È Û fiïô ÙÔ ÙÔ ÌÂÁ Ï Ô. H AYTOKATA TPOºH TOY O ITIKOY Y THMATO È appleôï ÙÂ Â Ó È ÂÌÊ ÓÒ appleôáôë- ÙÂ Ì ÓÔÈ, Û ıìfi appleô appleôúú - appleùô Ó ÙÔ appleôïèùèîfi Û ÛÙËÌ ÛÙÔ Û - ÓÔÏfi ÙÔ Ì ÙÔÓ Î Ó ÓÔ ÙË ÁÂÓÈÎ appleôappleôïèùèîôappleô ËÛË Î È ÙÔ Ï ÎÈÛÌÔ Ó ÂÏ- ÏÔ Â ÂÈ. E Ó È ÌÂÙ appleôïèùâ ÙÈÎfi ÚÂÎfiÚ Î - Ó Ó applefi Ù Ô ÌÂÁ Ï ÎfiÌÌ Ù Ó ÌË Û - ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 25% ÛÙÈ ËÌÔÛÎÔapple ÛÂÈ. TÈ appleòïâèâ ÂÓ appleôúúôê Ô ÙÂ Ë AÚÈÛÙÂÚ, Ì ÙÔ YPIZA Ó apple ÊÙÂÈ (ÛÂ Û ÛË Ì appleúôëáô ÌÂÓ ËÌÔÛÎÔapple ÛÂÈ ) ÛÙÔ 11-12%. ÚÔÊ ÓÒ, Ë appleôïèùâ ÙˆÓ AÏ - ÓÔ - TÛ appleú Î Ù ÙÔ appleúòùô «ÂÓıÔ - ÛÈÒ ÂÈ» Ì Ó ÂÓ ÂÈ appleâ ÛÂÈ Î ıò Ë Û ÚÚ ÎÓˆÛË ÙÔ Ú ÈÎÔ ÂÓıÔ ÛÈ ÛÌÔ Ì ÏÏÔÓ ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó appleô Ôı ÛÙÔ ÛÎ Ó- ÏÔ ÙË Siemens. H appleôáô Ù ÛË Â Ó È ÎfiÌ appleèô ÓÙÔÓË, Ó Î Ó apple Ú ÎÔÏÔ ı ÛÂÈ ÙËÓ apple ËÛË appleô Ô Ó appleè appleôïèùèîô appleô ıâˆúô ÓÙ Ó «Û Ì- ÔÏ», «Â Ê Â» appleïò ÛÔ ÚÔ. ÂÓ Ù Ó appleôù ; ÂappleÂÚ ÛÙËÎ Ó applefi ÙËÓ ÂappleÔ ; Œ Û Ó Î Ù ÙÔ ÎÔÈÓÒ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÙËÓ Ìapple Ï ; Ù Ó Î È apple Ú Ì ÓÔ Ó Â ÛÙÚÔÊÔÈ, ÏÏ apple Û Ô Ó applefi ÏÏÂÈ Ë «Û Ó ÈÛıËÌ - ÙÈÎ Â Ê» Î È ÈÛÔÚÚÔapple, appleô ÙÔ Ô ËÁ ÛÂ Ï ıë; * O KˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ MËÙÛÔÙ ÎË ÈÔÚÁ ÓÒÓÂÈ Û Ó ÚÈÔ, appleúôûapple ıòóù Ó «ÍÂappleÏ ÓÂÈ» ÙËÓ ÓÙÚÔapple ÙË appleôûù Û Î È ÂÈÛappleÚ Ù- ÙÂÈ ˆ ÌappleÔ ÌÂÚ ÓÁÎ ÓÙÔÎÔ Ì ÓÙ Î È Ì Ú- Ù Ú Â appleô Û ÂÚ ÓÔ Ó ÎfiÌ appleèô appleôï ÙË ı ÛË ÙÔ. H appleúôûapple ıâè ÁÈ ÛÙÂÚÔÊË- Ì appleôù Á ÓÂÈ apple Ù Áˆ Ò. * O KÒÛÙ ËÌ ÙË, ÌÈ Ì Ú appleúèó ÙÔ ÈÚÏ Ó- ÈÎfi ËÌÔ ÊÈÛÌ, Î ÓÂÈ «ÓÂÍ ÁËÙË» Â- TÔ POKO H OYKA? talking is used to hide one s inability to act apple ıâûë ÛÙÔÓ ÈÒÚÁÔ apple Ó Ú Ô Î È ÙÚÂÈ Ì Ú ÌÂÙ apple Ú ÎÔÏÔ ıâ ÙË ÈÔÓÔ- ÛÙÈ ÙˆÓ appleôî Ï ÂˆÓ ÁÈ È ÊıÔÚ Û ÓÂÚÁ ÙÒÓ appleô ( ÓÂÍ ÁËÙ Âapple ÛË )   ÂappleÈÏ ÍÂÈ Ô ÈÔ. TËÓ K ÚÈ Î ÈÔÚÁ ÓÒ- ÓÂÈ ÛÙÔ KÔÚ ÎÔ ÒÚÈ ÙË HÏÂ Û Ó ÚÈÔ ÙÔ OÌ ÏÔ ÚÔ ÏËÌ ÙÈÛÌÔ appleô ÂÈ È- Ú ÛÂÈ, ÏÏ appleôïïô ÌÊÈ ÏÏÔ Ó Ó appleôù ı Î ÙÔÚıÒÛÂÈ Ó Î ÓÂÈ ÙË ÚÂÏ Ó Î È Ó «ıˆòûâè» ÙËÓ ÂappleÔ ÙÔ, ÌÂÙ ÙÔ appleúfi- ÛÊ ÙÔ ÂÈÚÈÛÌÔ ÙÔ. * O ÈÒÚÁÔ Ô ÊÏÈ apple ÍÈÒÓÂÙ È Î ıëìâ- ÚÈÓ applefi ÙÈ ÂappleÈı ÛÂÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ - ÓÒÛˆÓ, Ì ÛˆÓ Î È ÊÔÚ ˆÓ appleô ÙÔ Î Ù - ÏÔÁ Ô Ó fiùè Ó ÙÂ Ó Î Ù ÓÔ ÛÂÈ ÙÈ Û Á ÚÔÓÂ Ó ÁΠappleâúè ÏÏÔÓÙÈÎ appleôïè- ÙÈÎ ÎÈ fiùè apple Ú Ì ÓÂÈ «ÎÔÏÏËÌ ÓÔ» Û ÓÔÔÙÚÔapple Â Î È appleôïèùèî ÙË ÂÎ ÂÙ ÙÔ 70. O ÙÂ Î È ÛÙ ( apple Ú ÙËÙ ) ÚÁ ÂÈ Ó ÂappleÈ Â ÍÂÈ appleôïï ÒÚÈ ÙÔ ÙËÌ appleúôûˆappleèî ËıÈÎ Ì ÙÔ ÂÍÔ ÈÎfi ÙÔ. * O E ÁÁÂÏÔ BÂÓÈ ÏÔ Ú ıëîâ Ó ÓÂÈ applefi ÙÔÓ appleôùèı ÌÂÓ «Ó Î ÓÔ» ÈÒÚÁÔ apple Ó Ú Ô, ÂÓÒ appleúôëá ıëîâ Ú ÈÎ Ì 70% ÛÙÈ appleúôùèì ÛÂÈ ÙˆÓ ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ A OK. TÒÚ ÛÙËÓ Ô Û ÂÓ ÌappleÔÚ ÁÈ Ó ÚÎÂÙ ÌÂÁ ÏÔ È ÛÙËÌ Ó ÌÊÈ- Û ËÙ ÛÂÈ ÙËÓ ËÁÂÛ, ÊÔ Û ÌfiÏÈ appleúèó applefi appleâú appleô Ó ÂÍ ÌËÓÔ. * O Âfi ˆÚÔ ÁÎ ÏÔ, Ô ÙÂÚÔ «Ú ˆÓ ÚÒÓ» ÙÔ A OK, Û Ó -apple ÎÓ «Â- ÎÙÚÔ È ÂÙ È» Û ÓÂapple ÙÚÂappleÙ ÊÚ ÛÙÈÎ ÂappleÈı ÛÂÈ Î Ù ÚÈÛÙÂÚ Î È ÏÏˆÓ Ì appleôù ÏÂÛÌ Ó Û ÓÙËÚ ÛÙË Û Ó ËÛË ÙˆÓ appleôïèùòó ÌÈ «Û ÓÂapple» ÙÔÎ Ù ÛÙÚÔ- ÊÈÎ appleôúâ, ÙÔ Ù appleô «ÎψÙÛ ˆ ÙËÓ Î Ú- Ú Ì ÙÔ Á Ï». A applefi ÎÂÈ Î È apple Ú «ËÙÂ Ù È ÂÏapple» Û apple Ï ÈfiÙÂÚÔ Î È appleèô Ó Ô appleôïèùèîô. B ˆ ÂÓ Â Ó È fi- ÏÔÈ ÈÔÈ fiappleˆ ÛÂ Î Ó Ó ÒÚÔ Âapple Á- ÁÂÏÌ. Yapple Ú Ô Ó Ï ÁÔÈ ÍÈfiÏÔÁÔÈ, ÌÔÚʈ- Ì ÓÔÈ Î È Ì ıô (Û Ó ıˆ ÂappleÈÏÔÁ Ú- ËÁÒÓ), appleô ÂÓ ÎÈÓÔ ÓÙ È appleôï ÛÙÔ appleúô- ÛÎ ÓÈÔ. H Û ÓÔÏÈÎ ÂÈÎfiÓ ÙˆÓ ÂÎappleÚÔÛÒappleˆÓ apple ÓÙˆ Â Ó È Ó ÏÔÁË ÙÔ ÎÔÌÌ ÙÈÔ ÙË ÎÔÈÓˆÓ appleô ÙÔ ËÊ ÂÈ. KÈ fiûô ÎÈ Ó Î Ó ı ÏÂÈ Ó Ù Ú ÓÂÈ ÛÙÔ «Û ÛÙË- Ì», Ë appleôèfiùëù ÙˆÓ ÓıÚÒappleˆÓ appleô Ô- ÓÙ È Ó ÌappleÔ Ó ÛÙËÓ appleôïèùèî ÂÈ ÙÂÚ ÛÙÈ ÛËÌ Û Î È Ù ÛÙÂÏ Ë ÂappleËÚÂ Ô Ó appleô- Ï Ùˆ Î È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ ÙË ËÁÂÛ. ŸÛÔ ÁÈ ÙÔ Ô Ú ËÁÔ, Ô ÎfiÛÌÔ Â - ÓÂÈ Ó ÙÔ ÂÈ apple ÍÈÒÛÂÈ Û ÓÔÏÈÎ, Ì Ì ٠ÎfiÌÌ Ù ÙÔ. H «Î Ù ÏÏËÏfiÙËÙ» K Ú Ì ÓÏ appleâûâ Î Ù 20 ÌÔÓ Â, ÛÙÔ 40% ÂÓÒ Ô apple Ó Ú Ô Ú ÛÎÂÙ È Û ÚÂ- ÎfiÚ ÌËÏ Âapple ÔÛË, ÛÙÔ ÌÈÛfi appleôûôûùfi, appleôï Î Ùˆ applefi ÙÔÓ «K Ó Ó». TÔ Ï È- ÛÙÔÓ, ÔÈ appleôï Ù ÏÏ Ô ÙÂ Î È ÔÈ ÈÔÈ ÌÂ- Ù Í ÙÔ ÂÓ Â ÓÔ Ó Ó ÌÊÈÛ ËÙÔ Ó ÙËÓ appleúôûˆappleèî ÂÓÙÈÌfiÙËÙ ÙÔ Î ıâófi... «Ì apple ÚÔ Ó Ì ÙÈ apple ÙÚ» Â Û Óı Πappleï ÚÔ appleô fiìëûë ÙÔ appleôïèùèîô Û ÛÙ Ì ÙÔ fiìˆ, ÙÔ ÙËÌ Â - Ó È appleôïï appleïfi: ıô Î È ÈÎ ÓfiÙËÙ Ó - ÓÙÈÌÂÙˆappleÈÛÙÔ Ó Ù appleúô Ï Ì Ù, ÒÛÙÂ Ó Ô- ËÁËıÂ Ë ÒÚ Ì ÎÚÈ applefi ÙËÓ ÎÚ ÛË (Î È ÁÓÒÛÂÈ Â͈ÙÂÚÈÎ appleôïèùèî, ÒÛÙÂ Ó - appleôêâ ıô Ó ÔÈ appleâúèapple ÙÂÈ ). O ÈÒÚÁÔ apple Ó Ú Ô Ù Ï ÓÙ ÂÙ È ( Ù Ï - ÓÙ ÙËÎÂ) Ó È Ï ÛÂÈ ÙÔ A OK Î È Ó È- DANIEL ADEL, Δ μπμ π SOCIETY OF ILLUSTRATORS,. HARPER DESIGN / JENNY HOLZER Ú ÛÂÈ Ó ÂÎ ıúˆó Ó Ô ÎfiÌÌ, ÙÔÓ ÂÚ- fiìâóô ÂappleÙ Ì ÚË. AÓ ÂÁÎ Ù ÏÂÈ Â ÙËÓ È-, Â Ó È ÁÈ Ù ÌÔÈ ÂÈ ÙÂÏ ÛÊÔÚË Ì ÙÔ - ÈÔ appleôïèùèîfi appleúôûˆappleèîfi. H «Âapple Ó Ú ÛË» ÙÔ A OK ı ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó Á ÓÂÈ ÌfiÓÔ Û (Î Ù Ó ÏÔÁ Ó) Û Óı ΠÂÓfi K ÓÂ- ÓÙÈ, appleô Î ÏÂÛ ÂÎ Â ÈÏÈ Â Ó ÛÙÂ- Ï Ë, apple ÓÂappleÈÛÙËÌÈ Î ÌfiÚʈÛË, Ó ÛÙÂ- Ï ÒÛÔ Ó ÙË ÈÔ ÎËÛ ÙÔ. ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ Ì ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ó Ùfi fiú Ì ( ÏÏ apple ÓÙˆ fiú Ì ) ÂÓfi OÌapple Ì, appleô Î Ù ÊÂÚÂ Ó Û ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÚÂÎfiÚ appleúôâîïôáèî ÚË- Ì ÙÔ fiùëûë applefi appleï ÂÈÛÊÔÚ appleôïè- ÙÒÓ, ÁÈ Ù ÙÔ Û ÁÎ ÓËÛÂ Î È ÙÔ ÎÈÓËÙÔappleÔ ËÛÂ. (EÎÂ Ô Ó Ï ÛÂÈ ÙÔ appleúfi ÏËÌ ÙË È Ê ÓÂÈ ÛÙË ÚËÌ ÙÔ fiùëûë: O OÌapple Ì ÚÓ ıëîâ ÙËÓ ÎÚ ÙÈÎ ÂappleÈ ÔÚ ÁË- ÛË Î È Û ÁÎ ÓÙÚˆÛ ÂÎ ÙÔÌÌ ÚÈ applefi appleô- Ï ÙÂ Î È ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ, Ì ËÌfiÛÈ ÏˆÛË Î È appleï ÊfiÓ, ÏÏ ˆÚ ÂÁÁÚ Ê ÛÙÔ Ë- ÌÔÎÚ ÙÈÎfi ÎfiÌÌ.) T Ô ÌÂÁ ÏÔ appleúfi ÏËÌ Â Ó È ÙÔ appleò ı ÂÎÊÚ ÛÙ fiïô Ùfi Ô Îfi- ÛÌÔ appleô appleôúú appleùâè ÙÔ «ÊÔ Î È ÙÔ ıô» ÙÔ «Î Ù ÊÂÚÙ appleôïèùèî ÓÙË», appleô Î ÎÏÔÊÔÚÂ Â Ú ˆ. Ô ËÊÔÊfiÚÔ appleô appleôúú appleùâè Ù apple Ú ÔÓÙ ÎfiÌÌ Ù, ÍÂ- ÓÒÓÙ fiùè Ë appleô Ô ÌË ÂÓÈÛÌfi ÙÔ Ï ÎÔ appleïò ÂÓÈÛ ÂÈ Ùfi appleô ÛÈ ÓÂ- Ù È: O «ÁÚ ÊÈÎfi» ı ÂÓÈÛ ıâ Î È ı ÁÂÈ appleèô  ÎÔÏ, apple ÚÓÔÓÙ ÌÂÚÈÎ ÈÏÈ Â ÛÙ ÚÔ applefi ÙÔ Ê Ó ÙÈÎfi ÌappleÏÔÎ ÙˆÓ appleô- ÛÙËÚÈÎÙÒÓ ÙÔ. H Ï ÛË ÌappleÔÚÂ Ó ÏıÂÈ ÌfiÓÔ applefi ÙË ÚÈ ÈÎ Ó Ó ˆÛË ÙÔ appleôïèùèîô ÛÎËÓÈÎÔ Î È Î Ú ˆ ÙÔ appleôïèùèîô appleúôûˆappleèîô, Ì appleúfiûîïëûë appleúô Ó Â, ÁÈÂ Ó ÌÂÈ Ó ÌappleÔ Ó ÛÙÔ apple È Ó È ( Ë apple Ú ÂÈ Ó Ì È ÎfiÏ ÓÛË, Ì ÙËÓ Î Ù ÚÁËÛË ÙÔ Âapple Á- ÁÂÏÌ ÙÈÎÔ Û Ì ÛÙÔ ). A Ù fiìˆ appleúô appleôı ÙÂÈ ÙËÓ ÏÏ Á ÙˆÓ Î ÓfiÓˆÓ ÙÔ apple È ÓÈ ÈÔ : fi È appleè ÙÂÚ ÛÙÈ appleâúèê ÚÂÈÂ Û Ó ÙË B AıËÓÒÓ, appleô ÚÂÈ ÔÓÙ È ÂÎ - ÙÔÌÌ ÚÈ Î È ÙËÓ appleèı ÓfiÙ ÙË «appleòïâè» Î ıâ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ ÛÙË ÚËÌ ÙÔ fiùëûë. Ÿ È apple È ÓÈ ÎÈ Ì ÓÂapple ÚÎÂ Û ÓÙ ÁÌ ÙÈÎ Ó ıâˆú ÛÂÈ, fiappleˆ Ù appleô ı Î ÓÂ Ë N Ó ÂÓ appleô ˆÚÔ Û (appleôï ÛˆÛÙ ) ÙÔ A OK ÏÏ ÛÔ Ú Û ÙËÛË Î È Û - Ó ÓÂÛË, Ì Û apple fiïâ ÙÈ ıâûìèî È È- Î Û Â ÁÈ ÏÏ Á ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎÔ ÓfiÌÔ Î È ÙˆÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÁÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Ú Ì. Ÿ È «ıâôappleô ËÛË» ÙÔ ÛÙ ÚÔ applefi ÙÔÓ appleô- ÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ (ÂappleÂÈ Û ÌÊ ÚÂÈ fiappleôèô Î Ù ÎÙÔ Ó ÙË Ó Ì ÙÔ ), ÏÏ ÈÔı ÙËÛË ÂÓfi ÌÂÈÎÙÔ «ÁÂÚÌ ÓÈÎÔ» Û ÛÙ Ì ÙÔ, ÌÂ Ï ÛÙ Î È ÛÙ Úfi, ÒÛÙÂ Ó Ó ÂÈÎÓ Ô- ÓÙ È appleâúèûûfiùâúôè ÛÔ ÚÔ ÓıÚˆappleÔÈ Î È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ Ï ÎÈÛÙ appleô ÂÈ ÈΠÔÓÙ È ÛÙÔ Ó «Â Ô Ó» ÙÈ ËÊÔÊfiÚˆÓ. K È È ÙÔ Ìapple Ï ÎÈ Ú ÂÙ È apple Óˆ apple fiï ÛÙËÓ È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ Î È Û fiïô ÂÌ appleô ı ËÊ ÛÔ Ì ÛÙÈ ÂÚ fiìâóâ Â- ÎÏÔÁ. È Ù appleâ ı ÓÔÈ ÁÈ ÙÔ ÂÎappleÚÔ- ÛÒappleÔ Ì, Â Ì ÛÙ ÂÌ ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

15 3-9 IOY I À 2008 ATHENS VOICE 15

16 πδπ ΔÔ π πø À ( N ÎËÛ appleú ÁÌ ÙÈ Ë Î Ï ÙÂÚË ÔÌ. 1. K È Â Ó È ÌÂÙÚËÌ Ó ÔÈ ÊÔÚ appleô ÙÔ Ô Ì ÂÈ Ùfi ÛÙÈ È ÊÔÚ ÈÔÚÁ - ÓÒÛÂÈ. ÂÎ ÂÙ Â ˆ Ó ı ÌËıÒ ÔÌ Ì ÙfiÛ appleôïï appleúôûˆappleèîfiùëùâ ÛÙËÓ Â- ÓÙÂÎ ÙË. AÓÙ ıâù, ÂÎ ÂÙ Â Ë ÂÚÌ - Ó appleúô ˆÚ ˆÚ Ô ÙÂ Ì appleúôûˆappleèîfi- ÙËÙ ÛÙË ÈÎ ÙË. AÓ Î Ï ÌÂ Í Ó ÙÔ ıâ Ì ÙÈÎfi 2. appleô fiûê ÈÚÔ: ÙËÓ ÓÙÚ appleï, ÙËÓ ÂappleÈıÂ- ÙÈÎfiÙËÙ, ÙËÓ appleô Û ÛÎÔappleÈÌfiÙËÙ, ÙË ÌË Î ı ÛÙ ÚËÛË. AÁ apple Û Ì ÙËÓ TÔ ÚÎ, ÙËÓ ÔÌ 3. Ì ÙË ÌÂÁ ÏË, appleô apple È Â apple - ÓÙ ÁÈ ÙË Ó ÎË, fiûô apple Ûˆ Î È Ó ÚÈÛÎfiÙ - Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ. EÎÙÈÌ Û Ì ÙËÓ OÏÏ Ó, ÙËÓ KÚÔ- 4. Ù, ÙË PˆÛ, ÙËÓ ÔÚÙÔÁ Ï, Ô- Ì Â appleô apple Í Ó Ìapple Ï, ÛÙˆ ÎÈ Ó ÂÓ Â Ó ÙË Û Ó ÂÈ Î È ÙË ÛÙ ıâúfiùëù ÙË IÛapple Ó. VIVA ESPANA, VIVA FOOTBALL IA TON øpaiotepo O O ºAIPIKO MHNA TH TE EYTAIA EKAETIA TÔ ª Δƒ ºÀ ÂÏ Û Ì Ì ÙËÓ apple ÙÚÔapple Ú ÔÙË Î È 5. ÂappleÈ Â ÈˆÌ ÓË ÓÈÎ ÓfiÙËÙ ÙˆÓ ÂÎ- ʈÓËÙÒÓ Ì : ÙÂÚ ÙÒ Ë Ï ıë ÛÙËÓ Ó - ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ apple È ÙÒÓ, ÚÁÔappleÔÚ ÌÂÙ Ô- ÛË, appleúôapple ÙÂÈ, ÌÂÚÔÏË ( apple Ú EÏÏ - ÓˆÓ, PÒÛˆÓ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ), ÂappleÈÎÚ ÛÂÈ È È- ÙËÙÒÓ, ÁÓÔÈ ÙˆÓ ÛÙÔÈ ÂȈ ÒÓ ÛÙÈ Í Ó ÔÓÔÌ Û Â apple.. Stand de Swiss Î È Í Ó Ì Ó Stand de Swiss, Ì ÙÔÓÈÛÌ ÓÔ ÙÔ n. X Ú Î Ì appleô Ë Ó ÌË, Ë ÚÔÌappleÔÙÈ- 6. Î Ù ÙËÙ ÁÈ ÙËÓ Ù ÙËÙ Î È Ë Ì Ó ÁÈ ÙËÓ Ì Ó apple Ú Û Ó Û  ÙÂÚË ÌÔ Ú, ÓÈÎËÌ Ó applefi ÙËÓ ÂappleÈÓÔËÙÈÎfiÙËÙ, ÙËÓ ÙÔÌÈÎ appleúˆùô Ô Ï, ÙË Ú ÙÔ apple È ÓÈ ÈÔ, ÙÔ appleïfi ÂÚÔ ı Ì. X Ú Î Ì Ì ÙÔÓ appleôîïâèûìfi ÙË ÁÂ- 7. ÏÔ, ÚÁÔÎ ÓËÙË, ÁÂÚ ÛÌ ÓË ÂÏ- ÏËÓÈÎ ÔÌ, 16Ë Î È ÙÂÏ ٠ÛÙË ÈÔÚÁ ÓˆÛË, Ì 0 ıìô Î È Ó ÌfiÓÔ ÁÎÔÏ (Âapple ÙË B IÛapple Ó!). ËÌÂȈ٠ÔÓ fiùè ÂÓ Ù Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÂÏÔ ÙÔ 2004, fiù Ó Ì ÙÔ ÓÙÈappleÔ fiûê ÈÚÔ, ÙËÓ Ù Ë, ÙË Ì ÈÎ Ì Ó Î È ÙË ÛÙ ÙÈÎ Ó appleù ÍË ( Ó appleù - ÍË...) Î Ú È Â ÙÔÓ Ù ÙÏÔ. ÿûˆ ÙÒÚ Ó Ï appleô Ì fiïôè Î ı Ú Ùfi appleô Î appleôèôè Ï Á - Ì applefi ÙfiÙÂ: ÙÔ 2004 Ì Î Ó appleôï Î Îfi. MÈ Û ÁÎÚÈÛË ÙË appleô ÔÛÊ ÈÚÈÎ Â- 8. apple Á ÛË appleô Â Â Ê ÛÂÈ Ë ÙÔÙÈÓ AÓ Î Ï ÌÂ Í Ó ÙÔ ıâ Ì ÙÈÎfi appleô fiûê ÈÚÔ: ÙËÓ ÓÙÚ appleï, ÙËÓ ÂappleÈıÂÙÈÎfi- ÙËÙ, ÙËÓ appleô Û ÛÎÔappleÈÌfi- ÙËÙ, ÙË ÌË Î ı ÛÙ ÚËÛË... ÂÏÏËÓÈÎ ÔÌ Ì ÙËÓ Âapple Á ÛË appleô ÊË- ÛÂ Ë ÛËÌÂÚÈÓ ÈÛapple ÓÈÎ, Ï ÂÈ appleôïï. TfiÙ ÌÂÏ Á ÔÏÈÎ ÛÎ ÂÈ ÁÈ ÙÔ appleô apple ÂÈ ÙÔ appleô fiûê ÈÚÔ, ÙÒÚ Ú Î È ÈÛÈÔ ÔÍ Î È ÂappleÈ Ú Â ÛË ÙË ÔÌÔÚÊÈ. TÔ Û ÓıËÌ appleô Â Ó Ù appleòûâè ÔÈ È- 9. ÏÈ Â IÛapple ÓÔ Ê Ï ıïôè ÛÙÈ ÌappleÏÔ -  ÙÔ, appleúèó ÍÂÎÈÓ ÛÔ Ó Î Ó ÔÈ appleúôîúè- Ì ÙÈÎÔ, Ù Ó: «ÂÓ Ì ÂÓ È Ê ÚÂÈ applefi appleôèôó ı appleôîïâèûùô Ì». AÓ Ô ÙÔÛ Ú- Î ÛÌfi Â Ó È Ë ËÁÂÌÔÓÈÎ ÎÊÚ ÛË ÙÔ È- Ô ÌÔÚ, ÙfiÙ ÙÔ Û ÓıËÌ Ùfi Â Ó È Ë appleâ- ÌappleÙÔ Û ÙÔ. ÔÏ appleâúèûûfiùâúô appleô apple - Ú Ó Î È ÙÔ K appleâïïô. H ÙËÏÂÔappleÙÈÎ ÂÈÎfiÓ ÂÈ ÂÏÙȈı appleï ÔÓ apple Ú appleôï, Î ıèâúòóô- 10. ÓÙ ËÏ appleúô È ÁÚ Ê ÁÈ ÙÈ ÙËÏÂÔappleÙÈÎ ÌÂÙ fiûâè ÙÔ Ì ÏÏÔÓÙÔ. TÔ Ìfi- ÓÔ ÂÓÔ ÏËÙÈÎfi appleô ˆ Ó ı ÌËıÒ Â Ó È Ô Â Á ÚÈ Ê ÙÛ : ÙÔ ıâfiíèóô ÛÈÏÈÎfi Î È ÙÔ appleúfiˆú ÁÂÚ ÛÌ ÓÔ appleúèáîëappleèîfi  ÁÔ ÙË IÛapple Ó. AÏÏ ÙÔ ı Ì ÙÔ Â Ó Ó ÙÛÈ ÎÈ ÏÏÈÒ, ÎfiÌ Î È ÏÈ- ÁfiÙÂÚÔ appleâù ËÌ Ó ÌÂÙ fiûâè. 16 ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

17 3-9 IOY I À 2008 ATHENS VOICE 17

18 Δ πã Δ ΔˆÓ. Δ ƒ -. ÀƒπΔ πδπ TÔ ÚÈÛÙÈÎ ÈÂıÓ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÔÓ ÛÈ Resort, apple Ú - ÔÛÈ Î Û Ó Â ÂÌ ÓÔ Ì ÙÔ ÁÒÓ ÙË ÂÚÁ ÙÈÎ Ù ÍË, Û ÁÎÏ ıëîâ ÙÔ Û Ó ÚÈÔ ÙË ÔÛÈ ÏÈÛÙÈÎ ÈÂıÓÔ. M ÔÈÎÔ ÂÛapplefiÙË ÙÔ A OK Î È ÙÔÓ ÈÒÚÁÔ apple Ó Ú Ô, ÂÊÙ ÎfiÛÈÔÈ ÓÙÈappleÚfiÛˆappleÔÈ applefi 150 ÎfiÌÌ Ù Î È 120 ÒÚÂ Ú Î Ó ÙËÓ Â Î ÈÚ Ó Û Ë- Ù ÛÔ Ó Ù ÌÂÁ Ï appleúô Ï Ì Ù ÙÔ Îfi- ÛÌÔ, ÍÂÎÔ Ú ÔÓÙ ÙÔ Ï ÌÌ ÙÔ ÛÙË ı Ï ÛÛ Î È ÙÈ ÈÛı ÛÂÈ ÙÔ ÛÙËÓ appleôúûâï ÓË, ÙÔ Û ÌÈ, ÙÔ Ê ÓÔ - Ê ÛÌ, ÙÔ Ì ÚÌ ÚÔ Î È ÙÔ ÂÈÚÔappleÔ Ë- ÙÔ Í ÏÔ, Ì ٠ÔappleÔ Â Ó È È ÎÔÛÌËÌ - Ó ÔÈ appleôï ÙÂÏ ÛÔ ÙÂ. T Ùfi ÚÔ- Ó Ó ÙËÛ Ó ÈÂÍfi Ô applefi ÙË ÌÂ- Á ÏË apple ÁÎfiÛÌÈ ÎÚ ÛË ÛÙ ÚÔÌ ÎÈ ÙÔ ÍÂÓÔ Ô Â Ô, appleô appleâúapple ÙËÛ Ó È ÛËÌÔÈ ÛÙ Ú Î È Á Ï Ô Ì ÙÔÈ Î È fiappleô Á Ú ÛÙËÎ Ó ÌÂÚÈÎ applefi ÙÈ appleèô Á appleëì Ó ٠ÈÓ Â ÙË Ú Û ÂappleÔ- ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎÔ ÎÈÓËÌ ÙÔÁÚ ÊÔ. ÙÔ Âapple ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ Û ÓÂ Ú Ô Â Ó È ÔÈ ÌÂÁ Ï appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎ appleúôîï ÛÂÈ Î È ÔÈ apple ÁÎfiÛÌÈ ÓÈÛfiÙËÙÂ, ı Ì appleô Û ËÙ ıëîâ ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ SPA, fiappleô appleúôûê ÚıËÎ Ó Ì Û, ÛÈ ÙÛÔ, ÚˆÌ ÙÔıÂÚ appleâ, ÁÈfiÁÎ, ÚÂÊÏÂÍÔ- ÏÔÁ Î È Ì ÓÈÎÈÔ Ú/appleÂÓÙÈÎÈÔ Ú. TÔ Û Ó ÈÎ ÏÈÛÙÈÎfi ÙÌ Ì ÙË ÔÛÈ ÏÈÛÙÈ- Î ÈÂıÓÔ Ó Ï Û ÙÈ appleúôôappleùèî ÙˆÓ Ó ˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÁÒÓˆÓ ÛÙÔ appleô- Ï ÓËÛÈ Îfi ÂÛÙÈ ÙfiÚÈÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ Ìapple Ú ÙË appleèû Ó ÁÈÓÂ Ë ÂÈ ÈÎ ËÌÂÚ ÁÈ ÙÈ appleúôôappleùèî ÙÔ ÌÂÛ Ó ÙÔÏÈÎÔ Î È ÙËÓ ÓıÚˆappleÈÛÙÈÎ ÎÚ ÛË ÛÙË ÏˆÚ ÙË. TËÓ Â Úˆapple Î appleúôôappleùèî Î È Ù Â ÔÌ Ó ÙˆÓ ÌÂÚÈÎ ÓÈÎÒÓ Â- ÎÏÔÁÒÓ Û ÙËÛ Ó ÂappleÈÌ ÚÔ ÂappleÈÙÚÔapple ÛÙÔ Û ÏfiÓÈ ÔÌÔÚÊÈ Î È ÙÔ Ì ÓÈ ÁÎÔÏÊ, ÂÓÒ ÛÙ Á appleâ Ù ÓÈ È ÌÔÚ- ÊÒıËÎÂ Ë appleï ÙÊfiÚÌ ÁÈ ÌÈ Ó apple - ÁÎfiÛÌÈ Ó appleù ÍË Ì Âapple ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ÓıÚˆappleÔ Î È ÙÈ Ó ÁΠÙÔ. EÈ ÈÎ Û ÓÂ Ú ÊÈÂÚÒıËΠÛÙÈ appleúôûapple ıâèâ ÙÔ ÈÂıÓÔ ÂappleÈ ÂÈÚË- Ì ÙÈÎÔ Î ÙÂÛÙËÌ ÓÔ Ó È Êı ÚÂÈ ÙÔ ÛÔÛÈ ÏÈÛÙ ËÁ Ù Ì ˆÚÔ Ô- Î Â Î È È Ê ÓÂ È ÈÎ Û Â. AappleÔ- Ê Û ÛÙËÎÂ Ë ÍÈÔappleÔ ËÛË ÚËÌ ÙÔÔÈ- ÎÔÓÔÌÈÎÒÓ appleúô fióùˆó Ì ÛË Ù ÌÈ- ÎÚ ÌÂÙ ÂÈÚÈÛÌ Ó ÚÙÔÓÔÌ ÛÌ Ù, Ë Ú ÛË È Ê ÓÒÓ Û ÎÔ ÏÒÓ Î È Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÔ IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ KÚ ÍÈ ÛÙ ÓËÛÈ K ÈÌ Ó. 18 ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008 H «Û Ë Mapple ÏÓÙÂÌappleÂÚÁλ Û ÔÏÂ Ù È Ì ٠ÌÂÏÏÔ ÌÂÓ. º ÙÔ Û ÔÏ ıëîâ Î È Ì ÙËÓ OÈÎÔÓÔÌ. OÈ Ó Ï Ù Ê ÓÂÙ È Ó Û ÌʈÓÔ Ó appleˆ Ë ÎÚ ÛË ÂÓ ı Â Ó È Ú ÚÔ- ÓË. K Ù ÏËÍ Ó appleˆ Ó ÔÈ H A apple ÚÔ ÛÈ ÛÔ Ó Î È ÙÔ ÚfiÓÔ ÌË ÂÓÈÎ Ó appleù ÍË, ÙfiÙ ı ÂÈÛ ÏıÔ Ó Û ÊÂÛË, Î È Ë E ÚÒappleË ı appleïëúòûâè ÙÔ Ì ÚÌ ÚÔ. ÙËÛ Ó, fiappleˆ Î ıâ ÚfiÓÔ, Û ÂÈ ÈÎ Û ÓÂ Ú - ÛË ÙÔ Ê ÈÓfiÌÂÓÔ K Ó. OÈ apple ÚÈÛÙ ÌÂÓÔÈ appleïëúôêôú - ıëî Ó apple Ú ÏÏËÏ appleˆ Ë ÌÂÛ, ÓÂÚ fiìâóë, - apple ÈÙËÙÈÎ, Î Ù Ó ÏˆÙÈÎ ÛÙÈÎ (;) Ù ÍË ÙË IÓ Êı ÓÂÈ Ù 180 ÂÎ ÙÔÌÌ ÚÈ. ËÏ Ô ÌÈÛfi appleïëı ÛÌfi ÙË E Úˆapple Î ŒÓˆÛË ÓÙÈÛÙÔÈ Â ÛÙÔÓ Ó fiìâóô ÌÂÛ Ô ÒÚÔ ÙË IÓ. Eapple ÛË appleïëúôêôú ıëî Ó (Ì ÏÏÔÓ ÙÚÔÌÔÎÚ ÙËÌ ÓÔÈ) appleˆ Ô Ì ÛÔ KÈÓ Ô Î Ù Ó ÏÒÓÂÈ appleï ÔÓ Ô ÊÔÚ ÙËÓ Â ÔÌ ÎÚ. O ÂÈÛËÁËÙ ÂÓ ÙfiÏÌËÛÂ Ó Ë- ÌÔÛÈÔappleÔÈ ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÔÛ ÚÈÒÓ appleô ÚÂÈ - ÂÙ È Ë K Ó ÁÈ Ó Î Ù Ó ÏÒÛÂÈ ÎÚ È Â ÔÌ - È ˆ. OÈ Ô Ù Ó ÊÔÚ Â Ó È appleôï Ú ÛÈ- BOYBH ANTOMIMA Ì ˆ Û ÁÎÚÈÙÈÎ ÌÂÁ ıë ÁÈ ÙËÓ Î Ù ÓfiËÛË ÔÚÈ- ÛÌ ÓˆÓ apple Ú Ì ÙÚˆÓ. Eapple apple Ú Â ÁÌ ÙÈ, ÎÚ ÛË ÙÚÔ- Ê ÌˆÓ, ÂÓÂÚÁÂÈ Îfi ÌappleÏ Î Ô Ù, Î Ù Ó ÏˆÛË ÂÓ - ÓË ÛÙËÓ IÓ, apple Ú ÁˆÁ Ï Î È Ê ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ ıâúìôîëapple Ô Î.Ïapple. ÙËÓ EÏÏ Ë ÎÔÈÓ ÁÓÒÌË ÂÈ ÏÏ appleú ÁÌ Ù Ó Û ÔÏ ٠È, ÛÔ ÚfiÙÂÚ Â ˆ. TOMATA EPMHTIKA K EI TA H N ËÌÔÎÚ Ù Â Ó È ˆÚÈÛÌ ÓË ÛÙ Ô ˆ appleúô ÙËÓ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÙË «ÈÔÓÔÛÙÈ Z - ÌÂÓ». H Ì appleïâ Ú, ÙËÓ ÔappleÔ Ê ÚÂÙ È Ó ÂÎÊÚ - ÂÈ Ô Û Ì Ô ÏÔ Î È Û ÓÔÌÈÏËÙ ÙÔ KÒÛÙ K Ú - Ì ÓÏ Î. È ÓÓË Ô ÏË, ÂappleÈÌ ÓÂÈ ÛÂ Ì ÛÎÏËÚ ÁÚ ÌÌ. K Ù ÙÔÓ Î. Ô ÏË, Ë N ËÌÔÎÚ Ù ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ Â Î ÈÚ Ó appleôùâïâèòûâè ÙÔ A OK, Ó apple ÚÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ ÚÂ Ó applefi ÙËÓ ÙÂÙÚ ÂÙ Î È Î Ú ˆ Ó ÂÍ ÛÊ Ï ÛÂÈ Ì ÂÎ ÂÙ «Ú» ÛÙËÓ appleôïèùèî ÛÎËÓ. H  ÙÂÚË appleïâ Ú ÊÔ Ù È appleˆ ÙÔ ÛÎ Ó ÏÔ Z ÌÂÓ ı Û Ìapple Ú Û - ÚÂÈ ÙË N ËÌÔÎÚ Ù ÛÙËÓ Î Ù ÛÙÚÔÊ. H ÔÌ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ appleúôîâèì ÓÔ ) Ó ÂappleÈÙ ÂÈ ÙËÓ appleôïèùèî Î ÚˆÛË ÙÔ A OK, ) Ó ÂappleÈÎÚ Ù - ÛÂÈ ˆ appleôïèùèî ÔÌ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙË N ËÌÔÎÚ Ù, ÂappleÈ ÂÈÚ Ì ÙËÓ Î Ù ÙÚÔÌÔÎÚ ÙËÛË, Ì ÙËÓ ÂÍ ÁÔÚ Î È Ì appleôû ÂÙÈÎ Û ΠÓÙÚ Ï Ë appleôê ÛÂˆÓ Î È apple Ú Ó ÎÚ ÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ Ú- ÁÒÓ ( ÎfiÌË Î È appleâ ıâ apple Ú Ì ÛË Û ΠÎÏÔ ÙË ÈÎ ÈÔÛ ÓË ) Ó Ú Î ÎÏÒÛÂÈ ÙÔ fiappleôèô ÂÓ-  fiìâóô Ó appleôî Ï Êı ÂÌappleÏÔÎ ÛËÌ ÓÔÓÙÔ ÛÙÂÏ Ô ÙË apple Ú Ù ÍË ÛÙÔ ÛÎ Ó ÏÔ Z ÌÂÓ. ÈÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó, Ë ÔÌ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ ÂappleÈ Â ÚË- ÛÂ, Î È Ì ÚÈ ÂÓfi ÛËÌÂ Ô apple Ù Â, ÙË «È ÌÂÛÔ- Ï ËÛË» ÛËÌ ÓÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ apple Ú ÁfiÓÙˆÓ ( Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ Ó Ê ÚÔÓÙ È ˆ MÂÁ Ï OÈÎÔ- Á ÓÂÈ ) ÁÈ ÙËÓ appleôùâïâûì ÙÈÎ Û ÁÎ Ï Ë ÙˆÓ ÂÌappleÏÔÎÒÓ ÛÙÂÏ Ô ÙË Î ÂÚÓÒÛ apple Ú Ù ÍË ÛÙÔ ÛÎ Ó ÏÔ. E Ó È Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiùè fiïâ ÔÈ appleúôûapple ıâèâ Û ÁÎÏ ÓÔ Ó ÛÙËÓ appleúôûù Û ÂÓfi Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ appleô ÚÁÔ ÂÓ ÂÓÂÚÁÂ, ÙÔ ÔappleÔ Ô TÔ NIKOY EøP IA H ÂÓ Â fiìâóë appleùòûë ı Û Ìapple Ú Û Ú ÙÔ fiïôó ÓÂÔ- ËÌÔÎÚ ÙÈÎfi ÔÈÎÔ fiìëì. H Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÙÔ ÙÔ appleô ÚÁÔ ÂÎÙ ÓÂÙ È Û ËÙ Ì Ù ÏÏ Î È Â- ÌappleÏÔÎ Ì apple Ú ÁÔÓÙ appleô Î Ï appleùô Ó Ó appleôï ÌÂÁ ÏÔ Â ÚÔ ÙË appleôïèùèî ÛÎËÓ. ÙÈ appleôı - ÛÂÈ appleô ÂÈ ÂÈÚÈÛÙÂ Ó Ì ıëî Ó Î Ù Î È- ÚÔ ÈÛ ÚfiÙ Ù appleúôûˆappleèîfiùëùâ ÙË ÔÈÎÔÓÔ- Ì, ÙÔ T appleô, ÙÔ ÂÊÔappleÏÈÛÌÔ, ÙÔ ıïëùèûìô, ÙÔ appleôïèùèûìô, ÁÈ Ùfi Î È ÙÔ Û ÁÎÚÔÙËÌ ÓÔ Ì - ÙˆappleÔ ÂÈ Ó Ï ÂÈ ÙËÓ appleúôûù Û ÙÔ. H  ÙÂÚË ÔÌ ÂÓÙfi ÙË N ËÌÔÎÚ Ù, ÔÈ appleôî ÏÔ ÌÂÓÔÈ Î È ˆ «appleúôûâîùèîô», appleúô ÙÔ apple ÚfiÓ Ô Ó appleôï ÛÂÈ ÙÔ apple ÈÁÓ È ÙË ÂappleÈÚÚÔ. AÓ Ì ÓÔ Ó ˆÛÙfiÛÔ appleˆ ÔÈ ÂÍÂÏ ÍÂÈ ˆ appleúô ÙÈ appleôî Ï ÂÈ ÁÈ appleúfiûˆapple Î È appleú ÁÌ Ù ı Â Ó È ÙfiÛÔ ÛËÌ ÓÙÈÎ appleô ı ÈÎ ÈÔÏÔÁ ÛÔ Ó, ÂÓ Î È- ÚÒ, ÙË ÈÎ ÙÔ appleúôûâîùèî Î È appleâúèûûfiùâúô  - ÏÈÎÙË ÛÙ ÛË. T ÛÙÔÈ Â ÁÈ ÙÔ Ô Î È ÙËÓ appleôïèùâ ÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÂÓ ÂÓÂÚÁ appleô ÚÁÔ apple Ú Ô Ó, ÏÏ fiappleˆ ÂappleÈÛËÌ ÓÔ Ó - ÚÈÛÙ appleïëúôêôúëì ÓÔÈ Î ÎÏÔÈ ÙË ÓÙÈappleÔÏ Ù ÛË, ÎÈ fiûô ÎÈ Ó ÎÔ ÁÂÙ È ÔÍ ÌˆÚÔ, Î È ÙË Û ÌappleÔÏ - Ù ÛË, Ù ÛÙÔÈ Â Ù Â Ó È Î Ï ıˆú ÎÈÛÌ Ó ÏfiÁˆ «appleôï appleïôîfiùëù» ÛÙÔ Ô ÔÈappleÔÚÈÎfi ÙÔ Ú - Ì ÙÔ, applefi ÙÔÓ ÎÔÈÓfi apple Ú ÓÔÌ ÛÙ appleô Â Ó È Ë Z - ÌÂÓ ˆ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi (ÙÂÏÈÎÔ ) ÙÚ appleâ ÈÎfi ÏÔÁ - ÚÈ ÛÌfi fiappleô Î Ù ÏËÍ Ó ÔÈ ˆÚÔ ÔÎ Â. TÔ Ô ÔÈappleÔ- ÚÈÎfi ÙÔ Ú Ì ÙÔ, ËÏ ÙÔ ÓÔ ÙË È ÊıÔ- Ú, ÂÓ appleâúèôú ÂÙ È ÛÙËÓ appleâú Ô Ô ÌÂÙ ÙÔ 2004  ˆ. Yapple Ú ÂÈ Ó Â Ô ÂÈ ÈÎ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi- TÔ Ô ÔÈappleÔÚÈÎfi ÙÔ Ú Ì ÙÔ, ËÏ ÙÔ ÓÔ ÙË È ÊıÔÚ, ÂÓ appleâúèôú ÂÙ È ÛÙËÓ appleâú Ô Ô ÌÂÙ ÙÔ 2004  ˆ... WILLEM LAGERWAARD, Δ μπμ π 200 BEST ILLUSTRATORS WORLDWIDE, E. LUERZERS ARCHIVE ÙËÙ appleô Ú ÎÙËÚ ÂÈ ÙÔ Ô ÔÈappleÔÚÈÎfi Ùfi. M Ùfi ÙÔ Â ÔÌ ÓÔ, ÁÈ ÔÚÈÛÌ ÓÔ apple Ú ÁÔÓÙ ÙË ÓÙÈappleÔÏ Ù ÛË appleô ÁˆÓÈÔ Ó Â Ó È Ú ÎÙËÚÈ- ÛÙÈÎ Ë Û ÌappleÂÚÈÊÔÚ TÛÔ Î ÙÔ. H ÛappleÔ Ì ÙËÓ ÔappleÔ Ô «ÛÙÚ ÙËÁfi» ˆÛ ÙÔ ÎfiÌÌ, apple Ú Û ÚÔ- ÓÙ ÙË ÊÈÏÔÏÔÁ appleâú ÙÔ ÛÎ Ó ÏÔ ÛÙ ÂÓ fiùâ- Ú ÙÔ A OK, Ê ÓÂÈ appleôïï appleâúèıòúè ÂÚÌËÓÂÈÒÓ, ÎfiÌË Î È ÁÈ ÂÓ Â fiìâóë Û Ó È ÏÏ Á ÙÔ appleúòëó ÛÙÂÓÔ Û ÓÂÚÁ ÙË ÙÔ KÒÛÙ ËÌ ÙË Ì ÛËÌÂÚÈÓÔ ÈÛ ÚÔ appleôïèùèîô apple Ú ÁÔÓÙÂ, appleô Ó ÎÔ Ó ÛÙÔ apple Ú ÛÎ ÓÈÔ appleô Ú ÛÙËÚÈÔappleÔÈÂ Ù È ÂÓÙfi ÙÔ Î - ÂÚÓËÙÈÎÔ ÒÚÔ. OÈ apple Ú apple Óˆ Î ÎÏÔÈ ÙË ÓÙÈappleÔ- Ï Ù ÛË, Ó ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ ÛÙËÓ applefiıâûë TÛÔ Î ÙÔ, appleï ÂappleÈ ÂÈÚÔ Ó Ó ÂÍËÁ ÛÔ Ó ÙË ÛȈapple ÙˆÓ ÌÓÒÓ appleô apple Ú ÙËÚÂ Ù È ÛÙËÓ ÏÏË applefiıâûë (ÙÔ appleô ÚÁÔ ) ÁÈ ÙË Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÙÔ ÔappleÔ Ô Ù ÛÙfiÌ Ù apple Ú Ì ÓÔ Ó ÂÚÌËÙÈÎ ÎÏÂÈÛÙ. T ªÀ Δ ƒπ Δ À K ƒ π À H ÂÏÏËÓÈÎ ÎÔÈÓˆÓ Â Ó È ÏÔÈapplefiÓ ÂÁÎψ ÈÛÌ ÓË. H «MËÙ Ú ŸÏˆÓ ÙˆÓ Î Ó ÏˆÓ» (M.O..), Ë «applefiıâûë Z ÌÂÓ», ÏÂÈÙÔ ÚÁ ˆ appleú ÁÌ ÙÈÎfi appleôïèùèîfi reality Î È Ì ÏÈÛÙ appleôùâïâûì ÙÈÎ. H ÎÔÈÓ ÁÓÒÌË appleïëúôêôúâ Ù È ÁÈ ÙÔ Â Ó Ô Mr. Siemens alias MÈ - ÏË XÚÈÛÙÔÊÔÚ ÎÔ ÌÂÙ Ë Ì ÂÏÈÎfiappleÙÂÚÔ ÛÙÔ K ÚappleÂÓ ÛÈ ÁÈ ÙÔ Á ÌÔ ÙÔ KÒÛÙ Mapple ÎÔÁÈ ÓÓË ÁÈ ÙÔ Â Ó Ë ÁÂÚÌ ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ «appleúfiûêâúâ» appleï ÓÙ ÚÈÔ appleè ÙˆÓ ÛÙÔ ÓÂfiÓ ÌÊÔ. O appleôï ÙË ÓÂÈ Ó Ì - ıâè appleôèô appleô ÚÁfi ÙË N ËÌÔÎÚ Ù Ù Í Â-  Ì Learjet Î È ÔÈÎÔ ÂÛapplefiÙË ÙÔÓ Mr. Siemens, Ì ÓÙÚÔapple Ú ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÒÓ ÁÈ Ó apple Ú ÎÔÏÔ ı - ÛÔ Ó appleô fiûê ÈÚÔ ÛÙËÓ KÂÓÙÚÈÎ E ÚÒappleË. O appleôï ÙË apple ÂÈ «ÛÙÔ ËÌ» ÁÈ ÙÔÓ ÈÔ appleô ÚÁfi appleô Ù Í Â-  Ì ÙÔÓ Mr. Siemens ÛÙË Z Ú Ë ÌÂÙ ÂappleÈÛÙÚÔÊ. H ÙÂÏ ٠ËÌÔÛÎfiappleËÛË Î Ù ÂÈÍ appleˆ Ù Ô ÌÂÁ Ï ÎfiÌÌ Ù ÂÓ È ÛÊ Ï Ô Ó appleï ÔÓ ÙÔ 50% ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎÔ ÛÒÌ ÙÔ. K Ù ÂÈÍ appleˆ ÙÔ 30% ÙˆÓ ËÊÔÊfiÚˆÓ Â Ó È apple ıôïôáèî Ó appleôê ÛÈÛÙÔÈ. K Ù ÁÚ Â ÙËÓ Ó Ì ÙÔ Ó ÛappleÈÛÌÔ Ó appleô- Ûapple ÛÂÈ apple Ú apple Óˆ ÊÔ applefi ÙÔ A OK, apple ÚfiÙÈ Ô TÛÔ Î ÙÔ Ú ıëîâ ÌapplefiÛÈÎÔ. AÊÔ ÏÔÈapplefiÓ Ô ËÌ ÙË appleô ÂÈÎÓ ÂÙ È ÈÎ Ófi - Ùfi ÂÈÚ, Ô Â ÛËÌÈÙÈÛÌfi ÂÌÊ Ó ÂÙ È Ó Î ÓÔ Ó È ÛˆıÂ Î È Ô K Ú Ì ÓÏ appleúôîú ÓÂÙ È ˆ È ÓÈ- Î Ó apple ÚÎÙÔ, ı appleâú ÌÂÓ ΠÓ appleˆ Ô apple Ó- Ú Ô ı Ó ÂÈÎÓ fiù Ó ˆ Ô appleôïèùèîfi Ì ÙÔ ËıÈ- Îfi Ó ÛÙËÌ Ó È ÂÈÚÈÛÙ ÙËÓ Î ı ÚÛË ÙÔ appleôïè- ÙÈÎÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ. H ÈÛÙÔÚ ˆÛÙfiÛÔ, appleô apple ÓÙ - ÂÈ È ÊÔÚÂÙÈÎ ÁÓÒÌË applefi ÙÔ ÎÔÈÓÔ ıóëùô, ÙÔ Â appleâ Ó ÌÂÁ ÏÂÈÒ Â basta hombre. H «Û Ë Mapple ÏÓÙÂÌappleÂÚÁλ Û ËÙ Ù ÌÂÏÏÔ ÌÂ- Ó. ÙÔ MIT ÓÔ Ó ÙÈ appleôı ΠÙÔ ÂÁÎÂÊ - ÏÔ. ÙËÓ IÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁÔ Ó Ù ÙË ÛÙÈÁÌ ÔÈ Î - Ï ÙÂÚÂ Û ÔÏ M ıëì ÙÈÎÒÓ Î È º ÛÈÎ ÙÔ appleï Ó ÙË. ÙÔ BÈÂÙÓ Ì ÊÙÈ ÓÔ Ó ÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈ- ÎÔ È ÂÈÚÈÛÙ ÙÔ software. ÙËÓ EÏÏ apple - Ú ÎÔÏÔ ıô Ì Ì ÁˆÓ ÙÔÓ TÛÔ Î ÙÔ Ó Ìapple È- ÓÔ Á ÓÂÈ ÛÙËÓ EÈÛ ÁÁÂÏ, ÙÔÓ appleô ÚÁfi ÎÏÂÈ ÙË N Ó ÎÚ ÂÙ È, ÙÔÓ Mr. Siemens Ó Ï ÒÓÂÈ ÙÔ Ìapple Á Û ÎÔ Î È ÙÔÓ K ÚÈ ÎÔ MËÙÛÔÙ ÎË Ó Î ÙÔÈΠÛÙÔ ÈÔ ÔÈÎfiappleÂ Ô Ì ÙÔÓ XÚÈÛÙÔÊÔÚ ÎÔ ÛÙ BÚÈÏ ÛÛÈ Î È Ó È ı ÙÂÈ ÂÍÔ ÈÎfi ÛÙÔ ÈÔ ÔÈ- ÎfiappleÂ Ô Ì ÙÔÓ XÚÈÛÙÔÊÔÚ ÎÔ ÛÙËÓ T ÓÔ. ŒÍÔ. M ÓÂÈ Ó Ó Î Ï Ô Ì appleôèô Â Ó È ÙÔ «ÙÚ ÙÔ» ÎfiÌÌ appleô ÚËÌ ÙÔ ÔÙ ıëîâ applefi ÙË Z ÌÂÓ. E Ó È Ô AÓÙÒÓË ; Èı ÓfiÙ Ù. E Ó È Ô Ù Ê ÓÔ ; ÁÔ ÏˆÌfi. E Ó È ÙÂÏÈÎ Ô A Ú ÌfiappleÔ ÏÔ ; ÂÙ È.

19 3-9 IOY I À 2008 ATHENS VOICE 19

20 AıÏËÙÈÎfi Î ÓÙÚÔ A. TÚ ÙÛË - KÔÏ Ì ËÙ - ÚÈÔ ÎÚ fiûûˆ 10, , KÏÂÈÛÙ appleèû Ó 25 Ì ÙÚˆÓ, ú 25 ÙÔ Ì Ó ÁÈ 15 ÊÔÚ ú 36 ÁÈ Î ıëìâúèó appleâ- ÚÈfiÚÈÛÙË Ú ÛË.  Ù.- Ú , , K Ú Aapplefi ÚÙÔ Ú apple Ú  ˆÛË apple ıôïfiáô Î È ÂÚÌ ÙÔÏfiÁÔ, ÌÈ ÊˆÙÔÙ apple Ù ÙfiÙËÙ Î È Ô ÌÈÎÚ ÊˆÙÔÁÚ Ê Â. ËÌÔÙÈÎfi KÔÏ Ì ËÙ ÚÈÔ KÔÏÔÎ ÓıÔ Ó ÚÔ Î È IÊÈÁ ÓÂÈ, KÔψÓfi, , KÏÂÈÛÙ appleèû Ó 33x25. ú 25 ÔÈ 15 ÊÔÚ Î È ú 40 ÁÈ Î ıëìâúèó. AÓ ıâ Ó apple ÌÈ ÊÔ- Ú ÛÙÔ ÙfiÛÔ, ı appleïëúòûâè ÂappleÈÙfiappleÔ ú 5.  Ù.- Ú , , K Ú B ˆÛË apple ıôïfiáô /Î Ú- ÈÔÏfiÁÔ Î È ÂÚÌ ÙÔÏfiÁÔ, 2 ʈÙÔÁÚ Ê Â Î È ÌÈ ÊˆÙÔÙ apple Ù ÙfiÙËÙ. KÔÏ Ì ËÙ ÚÈÔ ÕÓˆ IÏÈÛ ˆÓ T Í ÏÔ 42, ÕÓˆ IÏ ÛÈ, KÏÂÈÛÙ appleèû Ó 50 Ì ÙÚˆÓ, ÂÁÁÚ Ê ú 10 ÁÈ ÂÓ ÏÈÎÂ, ú 5 ÁÈ apple È È Î È ÊÔÈÙËÙ Î È ÙÔ ËÌÂÚ ÛÈÔ ÂÈÛÈÙ ÚÈÔ ı ÛÔ ÎÔÛÙ ÛÂÈ ú 4.  Ù.- Ú , , K Ú T /K apple Ú ÎÈ Ó ÙËÏ ÊˆÓÔ, ÁÈ Ù Á ÓÔÓÙ È Û Ó ÁÒ- ÓÂ. Œ Â Ì ÙÈ ÎÏ ÛÈÎ Â ÈÒÛÂÈ Î È Ô ÊˆÙÔÁÚ Ê Â ÛÔ. KÔÏ Ì ËÙ ÚÈÔ Ô ÈÔ KÔÎÎÈÓÔappleÔ ÏÔ (Û Ó ÂÈ. apple Ó Ú Ô ) & K ÓÂÏ- ÏÔappleÔ ÏÔ (Û Ó ÂÈ K Ù ÎË) apple Ó ÓÙÈ applefi ÙËÓ Ô- Ï Ù ÓÂÈÔ appleôïë, E͈ÙÂÚÈÎ Î È ıâúì ÈÓfiÌÂÓË appleèû Ó. AÓ Â Û È ÂÓ ÏÈÎ ÓÂÈ ú40/ì Ó ÁÈ Î ıë- ÌÂÚÈÓ Ú ÛË Î È ú 25/15 ÊÔÚ. AÓ apple ÏÈ Â Û È Ô Ì Ó ÎÔÛÙ ÂÈ ú 25, ÂÓÒ ÔÈ 15 ÂappleÈÛÎ ÂÈ ú 15.  Ù.- Ú , , K Ú B ÈÒÛÂÈ Î È ÊˆÙÔÁÚ Ê Â apple Ú ÙËÙ. KÔÏ Ì ËÙ ÚÈÔ Ó ıëó ÎÔ appleâ Ô AO, ÙËÓ Î appleôùâ «appleú ÛÈÓË» ψÊfiÚÔ appleï ÔÓ ÛÙ ÎÂÙ È ˆÚ ÙË Ú 13 Ó applefi Ù apple - ÏÈfiÙÂÚ ÎÔÏ Ì ËÙ ÚÈ ÙË applefiïë. MÈ appleè- Û Ó 25 Ì ÙÚˆÓ, ú 30 Ë ÂÁÁÚ Ê, ú 40 Ô Ì Ó.  Ù.- Ú Î È , K Ú º Ú  ˆÛË ÂÚÌ ÙÔÏfiÁÔ, apple ıôïfi- ÁÔ Î È 3 ʈÙÔÁÚ Ê Â ÛÔ. KÔÏ Ì ËÙ ÚÈÔ ÓÂÏÏËÓ Ô M ÚÔÌÌ Ù ˆÓ 26, Aı Ó, T ËÌÔÙÈÎ KÔÏ Ì ËÙ ÚÈ ÙË applefiïë A øδ TË XPI TIANA M AKA ºˆÙfi: Δ Àƒ N È, Û Ó ÙÔ ı Ï ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi ÂÓ Â Ó È Ù appleôù, ÏÏ Ó Ô ÚfiÓÔ ÛÔ Â Ó È appleâúèôúèûì ÓÔ ÙfiÙÂ Î È ÙÔ ÏÒÚÈÔ ÂÓ Ê ÓÂÙ È Î Îfi, Â; E Ù Ò apple Ú Ô Ó appleôïï ÔÚÁ ÓˆÌ Ó ÂappleÈÏÔÁ ÛÙÔ ÒÚÔ ÙˆÓ ıëó ÎÒÓ ÎÔÏ Ì ËÙËÚ ˆÓ. È Â... Î È Î Ï Ô ÙÈ! KÏÂÈÛÙ appleèû Ó ú 5,50 Ë ÒÚ ÙÈ Î ıëìâúè- Ó Î È ú 7 ÙÔ /K.  Ù.- Ú , , K Ú B È- ÒÛÂÈ apple ıôïfiáô Î È ÂÚÌ ÙÔÏfiÁÔ Ó Â - Û È apple Óˆ applefi 40 ÂÙÒÓ Î È Î Ú ÈÔÏfiÁÔ, ʈÙÔÙ apple Ù ÙfiÙËÙ, ÌÈ ÊˆÙÔÁÚ Ê ÛÔ. KÔÏ Ì ËÙ ÚÈÔ X Ú Ô AÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÚ ÙÔapple Ô & ˆÊ. K Ï, , AÓÔÈ Ù appleèû Ó 25 Ì ÙÚˆÓ, ú 20 ÂÁÁÚ Ê, ú 25/Ì Ó ÁÈ Î ıëìâúèó Ú ÛË applefi Ì ÒÚ Î ıâ ÊÔÚ.  Ù.- Ú , , , BÂ- ÈÒÛÂÈ ÁÈ ÙÚÒÓ, 2 ʈÙÔÁÚ Ê Â. KÔÏ Ì ËÙ ÚÈ X Ï Ó Ú Ô 1) ˆÊ. ÂÓÙ ÏË 150, , KÏÂÈÛÙ appleèû Ó 25 Ì ÙÚˆÓ. ú 25 Ô Ì Ó Î È appleôïï appleúôûêôú ÙÈ ÔappleÔ Â ı Ì - ıâè ÛÙÔ xalandri.gr applefi ÙÔ ÙËÏ ÊˆÓÔ.  Ù.- Ú , B ˆÛË apple ıôïfiáô, ÂÚÌ ÙÔÏfiÁÔ, Á - Ó ÈÎÔÏfiÁÔ Î È 2 ʈÙÔÁÚ Ê Â. 2) AappleÔÛÙÔÏÔappleÔ ÏÔ & T Ï, TÔ Î ÈÓÔ ÚÁÈÔ ÂÏÊ ÎÈ ÙË appleúôëáô ÌÂ- ÓË Â Ó È 25 Ì ÙÚ, ÍÂÛÎ apple ÛÙÔ Î È ÏÂÈ- ÙÔ ÚÁ  Ù.- Ú Î È ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

21 BOUTIQUE ART HOTELS TË HMHTPA TPIANTAºY OY BABY GRAND HOTEL, ƒ Δ À ø ƒ Δ ø ƒ Δ À Ochre and Brown Athens Boutique Hotel ˆÎÔÚ Ô 7, , H È ÎÚÈÙÈÎ appleôï Ù ÏÂÈ appleô Ú ÎÙËÚ ÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ Ô Â Ô-boutique ÂÁÎÏÈÌ Ù - ÂÙ È Ì ÂÓ È Ê ÚÔÓÙ ÙÚfiappleÔ ÛÙÔ «ÊˆÓ - ÎÏ ÈÎÔ» æ ÚÚ (Î È ÂÓ Ê ÓÂÙ È, appleô ÌÂ, Û Ó Ê Ù  Πappleôèô ÙÔ Mapple ÎÈÓ- Ì ÛÙÔÓ Î Ú Ì ÁÎ ). 11 ˆÌ ÙÈ Ì - ÓÙÈΠÌÂÓ Ù ÓË, Á ÈÓ ÚÒÌ Ù, ÌÈÓÈÌ - ÏÈÛÙÈÎ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ applefi ÙÔÓ ËÌ ÙÚË X Ó ÚÈÓfi Î È ÏÈÙfi design applefi ÙËÓ ÕÚÈ KÔÚÈ-. Aapple Ó ÓÙÈ applefi ÙËÓ AÎÚfiappleÔÏË Î È Û - applefiûù ÛË ÔÏ applefi apple ÓÙÔ, ÙÔ ÌÈÓÈÌ ÏÈ- ÛÙÈÎfi Ùfi ÍÂÓÔ Ô Â Ô ÌappleÔÚÂ Ó Û ΠÓÂÈ Ó ÈÛı Óı appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÙÔ Ú ÛÙ ÛÙËÓ applefiïë ÛÔ. TÈÌ applefi ú 190 Ì appleúˆèófi. Classical Baby Grand Hotel AıËÓ 65 Î È ÎÔ ÚÁÔ, TÔ Baby ÛÙË ÌÂÁ ÏË Ï Û ÙˆÓ Classical ÂÈ ÂÈÎÔÓÔÁÚ Ê ÛÂÈ Ù ˆÌ ÙÈ ÙÔ Ì ÙËÓ Î Ïapple Ô Û ÌappleÓ ÛË ÙˆÓ - Ó ÙfiÙÂÚˆÓ Ó ˆÓ Î ÏÏÈÙ ÓÒÓ Ù ÙË ÛÙÈÁ- Ì : Ù ÏÈÔ º Ù ÎË, b., Billy Ú apple ÚË, Zoe, Dreyk, A. B ÛÌÔ Ï ÎË Î È appleôïïô ÏÏÔÈ, appleô Ô Ó ÚˆÌ Ù ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ Ô ÙÔ Ì ٠appleèô ÚÔ ÌÂÓ Û È. EÈÎfiÓ ÂappleËÚÂ- ÛÌ Ó applefi ÙËÓ Ú È appleˆóèî ÙÔappleÈÔ- T Ú È Û ÓÔ Ì ÁÚ ÌÌ ÛÙÔ ÙÔ - Ô (3 Î È 1  ÔÌ Â Ì ÚÈ ÙÈ È - ÎÔapple...), ÏÏ Û fiûô Ô Ó Ë ÊË- ÓÈ ÛÂÈ Ô ÁÈ ÙÚfi  appleâ Ó ÂÙÔÈÌ ÛÔ Ó - Ï ÙÛ Î È Ó Î ÓÔ Ó ÎÚ ÙËÛË ÛÂ Ó applefi Ù boutique art ÍÂÓÔ Ô Â ÛÙÔ Î ÓÙÚÔ ÙË applefiïë. ŸÏ ÛÙÔ Ì Ïfi Ì Â Ó È, Î È Ë Aı Ó ÛÙË Ï ÛÙ Ì ÙÔ appleèô Â͈ÙÈ- ÎÔ appleúôôúèûìô. BABY GRAND HOTEL, ƒ Δ À BILLY ƒà ƒ ÁÚ Ê, Ô Ó, ÛË, ÙÚÂ Ô ÌÂÓ ÓÂÚ, ÏÏ Î È ÛÙÔ ÌÊ ÎÈ, Ô ÁÎÏÂ, ÎfiÌÈÎ Î È Ë ÏËÙÂ ÙˆÓ graffiti. ÙËÓ Â ÛÔ Ô - Ì Ù appleô ÓÙÈÎ ÙÔappleÙÚ ÔÓÙ È ÛÙÔÓ ÔÏÔ Ò- ÓÙ ÓÔ Î appleô - ÚÁÔ Ù ÓË ÙÔ ˆÎÚ ÙË ˆ- ÎÚ ÙÔ Î È ÛÙÔÓ 1Ô fiúôêô Ë reception Ì - Û Û ıâóùèî Mini Cooper. H ıâûû - ψÓÈÎÈÒÙÈÎË Ù ÚÓ Meat Me (ÛÙ ÎÈ ÙË applefiïë Â Ò Î È Î ÈÚfi), ÔÈ ÛÔ Ù Ì ΠÚ- ʈ٠ı ÛÙÔÓ Î ËÙÙfi, ÙÔ spa ÙË Corita Î È Ô Spiderman apple Óˆ applefi ÙÔ ÎÚÂ- ÙÈ, fiï apple Ô Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ ÛÙËÓ ÙËÏÂ- ÌÂÙ ÊÔÚ ÛÔ ÛÙË N YfiÚÎË. TÈÌ applefi ú 145 Î È ÂappleÈappleÏ ÔÓ ú 15 ÙÔ appleúˆèófi. Periscope X ÚËÙÔ 22, KÔÏˆÓ ÎÈ, EÈÎfiÓ ËÌ Ú Î È Ó Ù applefi Ù Í È ÛÙÔ ÚfiÌÔ ÙË applefiïë Ó ÓÔ Ú Ô Ó applefi ÙÔ Ù ÓÈ ÙÔÓ ÂappleÈÛÎ appleùë. AÛÙ ÊÈÏÈÎ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ, ÁÎÚÈ, Ì ÚÔ Î È ÌappleÏÂ È - ÎÚÈÙÈÎ Û Ó ÛÌ Ó Ì ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ, appleèappleï appleô ı Ì Ô Ó design ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ - ÙÔÎÈÓ ÙÔ Î È lounge bar ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì Ë- ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ Û ÛÙ Ì Ù ÁÈ Ó ÂappleËÚ ÛÂÈ ÙËÓ ÔappleÙÈÎ È ÌfiÚʈÛË ÙÔ ÒÚÔ. H ÂÈ- ÎfiÓ ÙË Aı Ó ÛÙ ÓÂÈ party ÛÙ 22 ˆ- Ì ÙÈ Ì ÙÈ ÂÚÔʈÙÔÁÚ Ê Â ÙÔ N ÎÔ ÓÈËÏ Ë fiûô ËÏfiÙÂÚ Ó ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ ÎÔÌÌ ÙÈ ÙË Ï appleâè, Ì ÚÈ Ó ÊÙ ÛÂÈ ÛÙË ÛÔ Ù (Ì ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ù - ÎÔ È) Î È Ó «appleôîù ÛÂÈ» ÙÔ apple ÓfiÚ Ì ÙË Aı Ó. TÈÌ applefi ú 160 Ì appleúˆèófi. Classical 2, Fashion House Hotel ÂÈÚ ÈÒ 2, appleï Ù OÌfiÓÔÈ, Avant garde Û Â È ÛÙÈÎ È Â ÚÈ ÚÈ Ì ÙËÓ ÛÊ Ï ÎÏ ÛÈÎfiÙËÙ Î È appleôï Ù - ÏÂÈ (ÔÈ appleôáú Ê ÙˆÓ ÌÂÁ ÏˆÓ Ô ÎˆÓ Î È Û Â È ÛÙÒÓ Â Ó È ÂÌÊ Ó ÛÙ 115 ˆÌ ÙÈ ). ŒÓ Î Ê Ì ı ÙË Û ÏÙ - ÚÈÛÌ ÓË appleï Ù OÌfiÓÔÈ ı Û ΠÓÂÈ Ó appleôú ÛÂÈ Ì ÙÔ Ì ÁÂıÔ ÙË ÙÚ Ï ÙË applefiïë ÛÙËÓ ÔappleÔ ÂÈ Î È Á apple. TÈÌ applefi ú 75 Î È ÂappleÈappleÏ ÔÓ ú 10 ÁÈ appleúˆèófi. Art Hotel Athens M ÚÓË 27, KÔÌ fi ÍÂÓÔ Ô Â Ô-boutique Û ÔÁÔ ÓÂ- ÔÎÏ ÛÈÎfi ÎÙ ÚÈÔ. AÚÈÛÙÔÎÚ ÙÈÎfi ÊÔ (Îfi- ÌË, ÏfiÚ Ô, appleú ÁÎÈapple Î.Ô.Î.), appleô Ê ÓÂÈ, fiìˆ, ÒÚÔ Î È ÛÙÔ ÌÔÓÙ ÚÓÔ. EÓÙ appleˆûè - ÎÔ vintage appleôï Ï ÈÔÈ Î È ÂÎı ÛÂÈ Î ÏÏÈ- Ù ÓÒÓ. TÈÌ applefi ú 119 Ì appleúˆèófi. 3-9 π À π À 2008 ATHENS VOICE 21

22 À Δ À TÔ Ó Û Ó ÓÙ ÛÂÈ Ó ËÌÔÛÈÔÁÚ ÊÔ Ì ÙËÓ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÙÔ È ÈfiÙËÙ ÙÔÓ È ÓÓË MfiÚ ÏË Â Ó È applefi ÌfiÓÔ ÙÔ Û Â fió Ó ıïô. TÔ Ó ÙÔÓ appleâ ÛÂÈ Ó ÛÔ ÌÈÏ ÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ Ù ÓË ÙÔ, Û Â fió Ó ÙÔ. «ÂÓ ÌÈÏÒ ÁÈ ÙË Ô ÏÂÈ ÌÔ, Â Ó È fi,ùè ÓÙÈÏ Ì ÓÂÙ È Ô Î ı Ó» Ûapple ÂÈ Ó ËÏÒÛÂÈ Ì ÙÔ appleô Î ıfiì ÛÙ ÛÙÔ AÈ ÎÂÈÔ, ÛÙËÓ apple Ú Ï ÙË A ÁÈÓ. E Ù Ò, fiìˆ, ÙÂÏÈÎ Ì ÏËÛ ÁÈ ÙÔÓ È ÓÓË MfiÚ ÏË Î È ÁÈ ÙËÓ Ù ÓË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ... Ó ÓÙ ÍË: ºOIBO AKA H, ºˆÙfi: J. F. BONHOMME IANNH MOPA H H A.V. Û Ó ÓÙ ÂÈ ÙÔ Ì ıô ÙË ÂÏÏËÓÈÎ ˆÁÚ ÊÈÎ 22 ATHENS VOICE 3-9 IOY I À 2008

23 ÙËÓ ÎıÂÛË ÌÂ Ù Ú ÎÙÈÎ Û, appleô appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ ÙÔ 1993 ÛÙËÓ ÁÎ ÏÂ- Ú A Ó È, applefi ÙÔÓ B ÚÁÔ, appleô Î ÓÂÈ ÙÈ ËÌÔappleÚ Û Â. Ô Ù ÍÂÙÚ appleˆûâ fiï Ù ; TÔ Í Ê Á Ó Î Ó Ô ÙÚ, Ï- Ï Î Ï ÙÂÚ, ÁÈ Ù ÂÓ ÌÔ ÚÂÛ Ó. Ù Ó ÌÈ appleôî Ï Ë ÁÈ Ì Ó, Û ÓÂÈ ËÙÔappleÔ ËÛ applefiûô ÛËÌ ÓÙÈÎfi Â Ó È ÙÔ apple È Ó È ÙË ÛÎÈ Î È ÙÔ ÊˆÙfi ÙÔ «ÛappleÚÔ» Î È ÙÔ «Ì ÚÔ» ÛÙË ˆÁÚ ÊÈÎ. ÂÓ ÙÔ Í Úˆ. X Ú ÎÙÈÎ ÂÙ ÛÙ Ì Ù ÛÂÈ Ó Î ÓÂÙÂ. X Ú - ÎÙÈÎ Ì appleï ÁÈÔ Í ÏÔ, Ó È. AÏÏÈÒ Ú ÎÙÈ- Îfi Â Ó È Î È Ë ÏÈıÔÁÚ Ê, appleô ÂÍ ÎÔÏÔ ıò Ó Î Óˆ. Ÿ È È apple Óˆ Û apple ÙÚ, fiappleˆ Î Ó ÙÔ 55, ÁÈ Ù ÙÒÚ ÛÎÔÏ Ô- ÓÙ È Ó ÙËÓ Ù appleòûô Ó, ÏÏ Ì ÙËÓ È ÙÂ- ÓÈÎ apple Óˆ Û ÙÛ ÁÎÔ. Œ ÂÙ ΠÓÂÈ Î È appleôïï ÛÎËÓÈÎ Î È ÎÔÛÙÔ ÌÈ... Œ ˆ Î ÓÂÈ appleú ÁÌ ÙÈ appleôïï ÎÔÛÙÔ ÌÈ Î È ÛÎËÓÈÎ. ÓÙÔÙ ıâï Ó Î Óˆ Î È Ù Ô Ì, ËÏ ÌÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ ÓË appleúfi- Ù ÛË Ì ÛÎËÓÈÎ Î È ÎÔÛÙÔ ÌÈ ÁÈ Î ıâ apple Ú ÛÙ ÛË appleô Ó Ï Ì Ó. H ÌfiÓË ÂÍ - ÚÂÛË Â Ó È ÔÈ «IÎ ÙÈ Â», ÛÙËÓ ÔappleÔ Î Ó ÌfiÓÔ Ù ÎÔÛÙÔ ÌÈ. ŒÓȈı fiìˆ fiùè Ì - appleôúúôêô Û appleôï Ù Ë ÂÓ Û fiïëûë, Ò- ÛÙ ÛÙ Ì ÙËÛ. ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó Î ÓÂÈ appleôïï appleú ÁÌ Ù apple Ú ÏÏËÏ Î È Ó Â Û È Î Ïfi Û fiï. K È appleôèô Ù Ó ÙÔ fiú Ì ÁÈ ÙË ˆÁÚ ÊÈÎ applefi ÙÔ ÔappleÔ Ô ÊÔ Ëı Î Ù fiùè ı ÍÂÛÙÚ Ù ÛÂÙÂ; ÔÈÔ fi- Ú Ì ; AÓ apple Ú ÂÈ Î ÙÈ Ù ÙÔÈÔ, Ï ÁÂÙ È Ì ÏfiÁÈ ; E Ó È Î È ÛÙ Ô. ÂÓ ı ψ Ó Î ÙË- ÁÔÚ Ûˆ ÙÔ Û Ó ÏÊÔ ÌÔ, ÈÛı ÓÔ- ÓÙ È ÙÛÈ ÔÈ ÓıÚˆappleÔÈ, Î È Î ÌÈ ÊÔÚ appleúô- Ûapple ıô Ó Ó ÂÍËÁ ÛÔ Ó Ì ÏfiÁÈ Ù ÂÛÒ - ÙÔ Î È ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ. M ÂÓ ÚÂÈ Â- Ù È, appleâ Ù Ì ÙË ˆÁÚ ÊÈÎ ÛÔ. AÓ ÂÓ Î Ù Ê ÚÓÂÈ Ó ËÌÈÔ ÚÁ ÛÂÈ Ù Û Ó È- Ûı Ì Ù appleô ı ÏÂÈ Î È Ó Ù ÂÎÊÚ ÛÂÈ, ÙfiÛÔ ÙÔ ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÁÈ Û Ó. TfiÙ ÚÂÈ Â- Ù È Ó ÂappleÈÛÙÚ Ù ÛÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ Î È Ù ÂappleÈ ÂÈ- Ú Ì Ù. B È Ù ÂappleÈ ÂÈÚ Ì Ù ÂÓ appleâ - ıô Ó. H ˆÁÚ ÊÈÎ, ÂÎÙfi applefi ÙËÓ ÎÊÚ ÛË appleúôûˆappleè- ÎÒÓ Û Ó ÈÛıËÌ ÙˆÓ, appleú appleâè Ó ÁÁ ÂÈ Î È ÏÏ ı Ì Ù ; N Â Ó È, ÁÈ apple Ú ÂÈÁÌ, appleôïèùèîôappleôèëì - ÓË Ó Â Ó È Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û ÔÏÈ ÛÌfi ; ÂÓ ÙÔ Í Úˆ. EÁÒ ÂÓ Û ÔÏÔ Ì È Ì ٠٠appleú ÁÌ Ù, ÂÓ ˆ ÁÓÒÌË, ÂÓ Ì ÂÓ È Ê - ÚÔ Ó. ŒÌÌÂÛ ÌappleÔÚÂ Ó Á ÏÂÈ Î Ó ÙÔ Û Ìapple Ú ÛÌ appleô ı ÏÂÈ. ÂÓ Â Ì È Î ÙËÁÔ- ÚËÌ ÙÈÎfi, ÁÈ Ù ÏÏÔÈ appleèûùâ Ô Ó Û Ù ÙËÓ appleô Ë. Œ ˆ ÂÈ ÌÈ appleôï ˆÚ ÎıÂ- ÛË ÙÔ ÎfiÁÈ ÛÙËÓ EıÓÈÎ ÈÓ ÎÔı ÎË, Î È Ó appleô ÙÔ Ú ÛÂÈ Ë appleôïèùèîôappleôèëì - ÓË Ù ÓË ı ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó appleâè, Ó Ó apple Ú - ÂÈÁÌ appleôïèùèîôappleôèëì ÓË Ù ÓË, ÌÈÏ ÂÈ ÁÈ ÙÔÓ applefiïâìô. AÏÏ Ùfi appleô Ì ÓÂÈ Â Ó È ÙÔ ˆÁÚ ÊÈÎfi ÁÂÁÔÓfi, Ë ˆÁÚ ÊÈÎ ÙÔ ÎfiÁÈ. AÎfiÌ Î È ÛÙ ÚÁ Disasters of War ÂÁÒ Ï appleˆ ÙË ˆÁÚ ÊÈÎ ÙÔ. ÿûˆ Â Ì È ÈÚÂÙÈÎfi. K È ÂÓ ÓÙÚ appleôì È. TËÓ Î ÙÔ ÙËÓ ËÛ ÛÙÔ appleâùû ÌÔ. ÚÓ Á appleï applefi ÛÎÔÙˆÌ ÓÔ Î È apple È È appleô appleâèó Á ÓÂ. ÔÏÏÔ Ì ÚÒÙËÛ Ó appleò ÂÓ - Û ÔÏ ıëî Ì ٠٠ı Ì Ù. Úˆ ÎÈ ÂÁÒ. A ÌÂ Û Á ˆÚ ÛÂÈ Ô Âfi, ÂÓ ÙÔ Î - Ó. ZÔ Û ÌÂ Ì Û Û ÌÈ ÙÌfiÛÊ ÈÚ ÎË- Â, Ì ÛÙ Ó ÚÚˆÛÙÔÈ,  Ì apple ÓıÔ, ÏÏ ÂÓ ÈÛı ÓıËÎ Ù ÙËÓ Ó ÁÎË. ÚÔÙÈÌ Ù ÙËÓ A ÁÈÓ applefi ÙËÓ Aı Ó ; TËÓ appleúôùèìò ÁÈ ÏfiÁÔ ËÛ Î È fi È ÁÚ ÊÈÎfiÙËÙ. E Ò ˆ ÙÔ ÂÚÁ ÛÙ ÚÈfi ÌÔ Î È ÌappleÔÚÒ Ó Ô Ï ˆ. O ÕÚË KˆÓÛÙ ÓÙÈÓ Ë, appleô Ù Ó Ê ÏÔ ÌÔ, Û Â Û ÙÛÈ ÙÔ Ûapple ÙÈ ÒÛÙÂ Ó ˆ Ó ÌÂÁ ÏÔ ÂÚÁ ÛÙ ÚÈÔ. ˆ fiùè Â Ó È Ó Ûapple ÙÈ Ô ˆÌ Ù ˆÓ, fiappleô Ô Ó ÒÚÔ Â - Ó È ÒÚÔ Ô ÏÂÈ. H È Ù Ó Ó appleâúóò ÔÎÙÒ Ì Ó ÙÔ ÚfiÓÔ ÛÙËÓ A ÁÈÓ Î È Ù Û- ÛÂÚÈ ÛÙËÓ Aı Ó. K È ÏÏ ÔÓÙ ÙÔ ı Ì applefiùôì, Ó Û appleˆ appleˆ fi,ùè ÊÙÈ Óˆ ÛÙË ˆ ÌÔ ÙÔ Î Óˆ ÁÈ Ì Ó, applefi Ó ÁÎË. Yapple Ú ÂÈ ÌÈ Ó ÁÎ ÈfiÙË. È Ù ÏÏÈÒ ı ÛÎ Ûˆ. K È ÙÛÈ Â Ó È Î È ÛÙËÓ Î ÏÏÈÙ ÓÈ- Î ËÌÈÔ ÚÁ. AÓ ÂÓ apple Ú ÂÈ Ó ÁÎ Èfi- ÙË ÙfiÙÂ Â Ó È Â ÙÈÎË. MappleÔÚÂ Ó Ì ıâè Î ÓÂ Ó Î Ù ÛΠÂÈ ÚÁ. E Ù ˆÁÚ - ÊÈÎ Â Ù ÁÏ appleùèî. AÓ Ù Ó Ó Î Ù ÛΠ- ˆ ÚÁ ı Ù Ó Â ÎÔÏÔ. Œ ˆ ÚÎÂÙ ÙÂ- ÓÈÎ ÁÓÒÛÂÈ. K È Ó Ì Â ˆ Î È Ú Ì - Ù. TÔ 47, Û ÌÌÂÙ ÔÓÙ ÛÙËÓ ÓÂÏÏ - ÓÈ ŒÎıÂÛË, appleô ÏËÛ fiï ÌÔ Ù ÚÁ. K È ÌÔ ÏÂÁ Ó, ÁÈ Ù ÂÓ Î ÓÂÈ ÎÈ ÏÏ - È Ó appleô Ï ÛÂÈ. M ÂÓ ÌappleÔÚÔ Û. Œ ˆ ˆÁÚ Ê ÛÂÈ Î È apple Ú appleôïï appleôúùú Ù. AÏÏ Ì Ú ÛÂÈ Ó ˆÁÚ Ê ˆ ÙÔÓ ÓıÚˆappleÔ, ÙËÓ ÓıÚÒappleÈÓË ÊÈÁÔ Ú. ÓÙ Ì Ú - ÛÂÈ. EappleÈÏ Áˆ ÂÁÒ ÙÔ appleôèôó ı ˆÁÚ Ê Ûˆ. AÏÏ ËÛ Î È ÛÙËÓ Î ÙÔ Î È appleúâappleâ Ó Î Óˆ ÙÈ apple Ú ÁÁÂÏ Â appleô Â. KÈ appleúâappleâ Ó appleè ÛÙÒ applefi Î appleô ÁÈ Ó Ì Ú ÛÂÈ Ùfi appleô ˆÁÚ ÊÈ. ŸÏÔ ÙÔ Á Ô Ù Ó Ùfi. «À ƒπ», 1963, ª À π ª Info TÔ MÔ ÛÂ Ô Á ÚÔÓË T ÓË ÛÙËÓ ÕÓ ÚÔ ÙÔ I Ú Ì ÙÔ B Û ÏË Î È EÏ Ô Ï Ó Ú apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ Ê ÙÔ ÙÔ Î ÏÔ- Î ÚÈ Ó ÂÈÎ ÛÙÈÎfi ÊÈ ÚˆÌ ÛÙÔ ÛappleÔ - Ô ˆÁÚ ÊÔ ÙË Ê ÚÂÛË È ÓÓË Mfi- Ú ÏË Ì ٠ÙÏÔ «π. ªfiÚ ÏË. ªÈ Ó Ó - ÛË». ( applefi 28/6 ˆ 28/9). H ˆÁÚ ÊÈÎ ÙÔ È ÓÓË MfiÚ ÏË, fiappleˆ ÁÚ ÊÂÈ Ô È ı ÓÙ ÙÔ ÌÔ ÛÂ Ô Ú. K ÚÈ ÎÔ KÔ - ÙÛÔÌ ÏÏË, Ó appleù ÛÛÂÙ È Ó ÌÂÛ ÛÙËÓ apple Ú ÛÙ ÙÈÎfiÙËÙ Î È ÙËÓ Ê ÈÚÂÙÈÎ Áˆ- ÌÂÙÚÈÎ Ù ÛË, Ú ÎÙËÚ ÂÙ È applefi ÌÈ - appleïô ÛÙ ÙÈÎ ÏÈÙfiÙËÙ, ÌÈ appleâúèôúèûì ÓË ÏÏ, ˆÛÙfiÛÔ, Ï ÚÈÎ ÚˆÌ ÙÈÎ apple Ï Ù, Î È ÌÈ ÂÌÌÔÓ Û ÓıÚˆappleÔÎÂÓÙÚÈÎ ı Ì - Ù Î È È È ÙÂÚ ÛÙË Ó ÓÈÎ Á Ó ÈΠÊÈ- ÁÔ Ú, Û ÌÈ appleúôûapple ıâè ÙÔ ˆÁÚ ÊÔ Ó ÙËÓ Î Ù ÓÔ ÛÂÈ Î È Ó appleô ÒÛÂÈ ÙÔÓ Â- ÛˆÙÂÚÈÎfi ÙË ÎfiÛÌÔ. O MfiÚ ÏË ËÌÈÔ ÚÁËÛÂ Ó ÈÎfi ÙÔ ÂÈÎÔÓÔÁÚ ÊÈÎfi Û Ìapple Ó, ÙÔ ÔappleÔ Ô È ÚıÚÒÓÂÙ È Á Úˆ applefi ÙÔÓ ÈÒÓÈÔ ıâì ÙÈÎfi ÍÔÓ ÙÔ ÚˆÙ Î È ÙË ÁˆÓ ÙÔ ı Ó ÙÔ, Á Úˆ applefi - Ù Ó ÙË ÛÎÏËÚ Î È ÛÒappleËÙË apple ÏË Ó - ÌÂÛ ÛÙË ˆ Î È ÙÔ ı Ó ÙÔ. ÂÓ È ÊÂÚÂ Ë appleúôûˆappleèîfiùëù ÙÔ appleô ˆ- ÁÚ Ê ÙÂ; ÂÓ Í Úˆ applefi appleúôûˆappleèîfiùëùâ. T appleôù. EÁÒ Û Ì Ù ÏÂapple. K È ÚÒÌ - Ù. A Ù Á ÓÔ Ó ÌfiÓ ÙÔ. H ˆÁÚ ÊÈ- Î appleò Á ÓÂÙ È; K ÙÚÈÓÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ, ÙÂÙÚ - ÁˆÓÔ, ÙÚ ÁˆÓÔ. EÁÒ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÙÛÈ ÏÂÈ- ÙÔ ÚÁÒ. ÕÏÏÔÈ Û Ó ÂÏÊÔÈ Ô Ó ÙÔ ÈÎfi ÙÔ ÙÚfiappleÔ. Œ Ô Ó Á ÓÂÈ ÚÈÛÙÔ ÚÁ Ì Ù ÛÙËÓ Ù ÓË appleô ÂÓ appleâúèûûâ ÂÈ Ô ÚfiÓÔ Î È Ó Ù ÂÈ ÌfiÓÔ. AÏÏ Ô Î ÏÏÈÙ ÓË appleú appleâè Ó Â Ó È Â ÚÈÛÙËÌ ÓÔ Ó appleïë- ÛÈ ÂÈ Ï ÁÔ Ùfi appleô ÈÛı ÓÂÙ È, Ùfi appleô ı ÏÂÈ Ó ÂÎÊÚ ÛÂÈ. ŸÏË Ë ÈÛÙÔÚ Ùfi  - Ó È. N Î ÓÂÈ Ùfi appleô ÈÛı ÓÂÛ È Î È ÚÂÛ È. K È È Ú Â Ó È Ó Ú ÛÂÈ Î È ÛÙÔ ÏÏÔ. AÏÏ Ó ÙÔ Î ÓÂÈ Âapple - ÙË Â ÂÓ Á ÓÂÙ È. Ÿappleˆ fiù Ó Ô ÕÚË KˆÓÛÙ ÓÙÈÓ Ë ÙÈ Â ÙÔ Ûapple ÙÈ ÙË A ÁÈ- Ó, Ì ڈÙÔ Û Ó Ó ÙÔ Â apple appleò ıâï Ó ÙÔ Î ÓÂÈ. M ı Ù Ó Û Ó Ó ˆÁÚ Ê - ˆ Î È Ó ÚıÂÈ Î appleôèô Ó ÌÔ appleâè «ÂÓ ÂÈ Ï ÁÔ ÎÔÎÎÈÓ ÎÈ Â Ò;». TÔÓ ÊËÛ Ó Î ÓÂÈ Ô ÓıÚˆappleÔ ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ. ʈÙÔÁÚ Ê ÂÓ Û Û ÁÎ ÓËÛ appleôù. ø Ì ÛÔ ÎÊÚ ÛË ; Ÿ È. ø ÓÙÔ- ÎÔ Ì ÓÙÔ ÌÔ ÚËÛ Ì Û ÁÈ Ó Î Óˆ appleôúùú Ù. T ÙÂÏ ٠ÙÚÈ ÓÙ - Û - Ú ÓÙ ÚfiÓÈ, ÙÈ K ÚÈ Î appleô fiappleˆ Ï ˆ Â Ó È Ë ÒÚ appleô «ÎÔ ÁÂÙ È Ë ËÛ» Û - ÁÎÂÓÙÚˆÓfiÌÔ Ó Û Ù, Û Â fió Û Ó Ì ÓÙÈ- Ô Ì, ÁÈ Ó ˆÁÚ Ê Ûˆ. H ʈÙÔÁÚ Ê Û Ó ÊˆÙÔÁÚ Ê ÌÔ Ú ÛÂÈ appleôï, ÏÏ Â Ó È ÏÏÔ appleú ÁÌ. O NÙÂÁÎ ÛÙÔ Ú ÛÈ Á  ʈÙÔÁÚ Ê Â. K È fi È ÌfiÓÔ ÙÈ ÔÚ ÙÚÈÂ, appleô Û ÁÔ Ú ÂΠÔÈ ÊˆÙÔÁÚ Ê Â Ù Ó ÔËıËÙÈÎ, ÁÈ Ù ÏÏÈÒ appleò Ó ÙÈ ÂÈ ÙfiÛ ÒÚÂ Ó ÙÔ appleô ÚÔ Ó Û Ù ÙÈ appleâú ÂÚ- Á ÛÙ ÛÂÈ, ÏÏ Î È ÂÛˆÙÂÚÈÎ ÛappleÈÙÈÒÓ, ÔÈÎÔÁ ÓÂÈÂ Î È appleôïï ÏÏ. Ù Ó appleôï ˆ- Ú Â Î È ÂÓ È Ê ÚÔ Û ʈÙÔÁÚ Ê Â. TÔ ÓÙÂÔ appleò Û Ê ÓÂÙ È; EÓ È Ê ÚÔÓ ÂÈ, ÏÏ ÂÁÒ ÌÈÏ ˆ ÌÈ ÏÏË ÁÏÒÛÛ, Ó Îˆ Û ÌÈ ÏÏË ÁÂÓÈ. ÂÓ ı ψ Ó appleˆ Ì Ùfi fiùè «ÎÔÌÌ Ù ÔÌ È» Ì ÙË ÁÂÓÈ ÌÔ. ŸÏ Â Ó È Ì Û ÎÊÚ ÛË. OÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ. TÈ Ï appleˆ Û Ó ÛÎËÓÈÎ. Ó ı ÙÚÔ. EÌ - Ó ÂÓ ÌÔ apple ÂÈ ˆ Ì ÛÔ. Ó fiùè Ë ˆ- ÁÚ ÊÈÎ ÙÂÏ ˆÛÂ, Í ËÛÂ. A Ù Â Ó È Û Ï Ì ÚÂ. OÈ Û ÔÏ È ÙÂÏÂÈÒÛ - ÓÂ, Ùfi Â Ó È ÏÏÔ ÙËÌ. AÏÏ Ë appleú ÍË appleô Î ÓÂÈ Ó ÓıÚˆappleÔ, Ó apple È, Ó ÙÚ ÍÂÈ ÌÈ ÁÚ ÌÌ, Â Ó È ˆÁÚ ÊÈÎ. TÔ appleô ı ÊÙ ÛÂÈ Î È ÙÈ ÌÔÚÊ ı apple ÚÂÈ Â Ó È ÏÏÔ ı Ì. E Ó È Û Ó Ó appleôûùëú ÂÈ Î - appleôèô fiùè ÙÂÏ ˆÛÂ Ë ÌÔ ÛÈÎ. AÏÏ Î È ÛÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Î È ÛÙÔ ÓÙÂÔ apple Ú ÂÈ applefi apple Ûˆ Ë ÂÈÎfiÓ. AappleÏÒ Â Ó È ÌÂ È ÊÔ- ÚÂÙÈÎfi ÙÚfiappleÔ ÂÎÊÚ ÛÌ ÓË. EappleÈÏ Í Ù ÂÛ ٠ÚÁ appleô ı apple ÚÔ ÛÈ ÛÙÔ Ó ÛÙËÓ ÎıÂÛË; N È, ÓÂÈÛÙ Î Ì ÚÁ applefi ÙËÓ EıÓÈÎ ÈÓ ÎÔı ÎË, ÙËÓ KÔ Ì ÓÙ - ÚÂÈÔ Î È È ÊÔÚÂ È ÈˆÙÈÎ Û ÏÏÔÁ. Â Ó È Û ÓÔÏÈÎ 45 ÚÁ. A Ùfi appleô   ÂÓ- È Ê ÚÔÓ Ù Ó fiùè Ë ÊÓË ZÔ ÌappleÔ Ï ÎË ÊÂÚ ÌÈ Ì Î Ù ÙˆÓ ÒÚˆÓ ÙÔ ÌÔ Û - Ô applefi ÎÏ Ì Î Î È ÙÛÈ ÛÙ Û Ì ÙËÓ ÎıÂ- ÛË ÂÈÎÔÓÈÎ. TÂÏÈÎ fiìˆ ı apple ˆ Î È Î - appleôè Ì Ú appleúèó Ù ÂÁÎ ÓÈ Ì ÂÏÈÎfiappleÙÂÚÔ, ÁÈ Ó Ù ˆ ÎÚÂÌ ÛÌ Ó. ZˆÁÚ Ê ÂÙ Πıëìâúèó ; Ÿ È, Â Ó È Ù ÁÂÚ - Ì Ù. ŸÙ Ó ÊÙ ÓÂÈ Î ÓÂ Û Ù ÙËÓ ËÏÈ- Î appleú appleâè Ó Ê ÁÂÈ IOYNI À 2008 ATHENS VOICE 23

24 SIOUXSIE SIOUX 24 ATHENS VOICE 3-9 IOY I À 2008

25 3 ª A Oª Δ Δ O PHILIP GLASS SIOUXSIE GLORIA GAYNOR ŸÏÔÈ ÌÈÏ ÓÂ ÛÙËÓ.V. Tπ π π Δ GOTHIC; Mπ Δπ Δ π ƒ À ª π ƒ º À. TÔ IøP OY HMHTPAKO OY OY > 3-9 IOY I À 2008 ATHENS VOICE 25

26 SIOUXSIE SIOUX H TPI A OY E INE APNAKI HÂappleÈÛÙÚÔÊ ÙË Siouxsie Ì ÙÔ appleâú- ÛÈÓfi ÛfiÏÔ ÓÙÂÌappleÔ ÙÔ ÙË MantaRay Ù Ó Ó pop fióâè- ÚÔ Á ÏÌ ÓÔ applefi ÙËÓ punk Ì ıôïôá. ZÂÈ Â Ò Î È 16 ÚfiÓÈ ÛÙË ÓfiÙÈ ÏÏ ÁÎ - ÏÈ Ì ÙÈ Á Ù ÙË Î È Ù È Ï ÙË. ÙÔÓ ÂÏ ıâúô ÚfiÓÔ ÙË Ï appleâè Ù ÈÓ Â, ÂappleÈÛÎ appleùâù È ÙÔ Ê ÏÔ ÙË Î È ÌÈÏ ÂÈ ÛÙËÓ A.V. Ò Â Ó È; ÁÔ ÚË, ÔÌÈÏËÙÈÎ Î È ÁÚ ÁÔ- ÚË.  fió ÌÂÙ applefi Î ıâ apple ÓÙËÛË appleúô- Ûı ÙÂÈ Ó apple ÚÔ Ô ÁÂÏ ÎÈ. E Ó È punk,  - Ó È goth Ì appleˆ new wave; What difference does it make? E Ó È Ë Siouxsie. Aapplefi ÙÔ ÎÈÓ ÈÎÔ takeaway ÙÔ Hong Kong Garden Ì ÚÈ ÙÔ appleúfiûê ÙÔ MantaRay applefiû - Ô Ó ÏÏ ÍÂÈ; To HÔng Kong Gardens ÎÏ ÓÂÈ Ù 30 Ê ÙÔ. T ÙÚ ÁÔ È ÙÔ Ï- ÌappleÔ Ì Â Ó È appleèô apple ÏÈ applefi ÙËÓ ËÏÈÎ Ì - ÚÔ ÙÔ ÎÔÈÓÔ! E Ó È Ó appleú ÁÌ ÙÈÎ ÌÂ- Á ÏÔ Ù Í È. AÈÛı ÓÔÌ È appleôï Î Ï Ì ÙÔ MantaRay Î È Â Ù Ì ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ appleô ÁÈÓÂ. Mo Ú ÛÂÈ appleôï Ô ÛÙ Ô ÛÔ If it doesn t kill you, it will shape you... K appleôèôè Ï Ó fiùè appleú appleâè Ó Á ÓÂÈ Ë ÂapplefiÌÂÓË Ù ÈÓ ÙÔ James Bond. ( ÂÏ ) E - Ó È Ó ÙÚ ÁÔ È ÁÈ ÙÔ Ó applefi- Ê ÎÙÔ ÙˆÓ ÛÎÔÏÈÒÓ ÛÙË Û Á ÚÔÓË ˆ. MÈ ÌÔÚÊ Âapple Ó Â ˆ- ÛË fiùè ÂÓ ÌÂÙÚ ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi Î ıâ Ùfi ÏÏ Ô ÙÚfiappleÔ ÙË ÓÙ Ú Û ÛÔ. ÚfiÛÊ Ù Ô Daniel Ash ÙˆÓ Bauhaus Ú ÎÙ ÚÈÛ ÙË Û Ó ÂÛ ÙÔ Ì ÙÔ goth ÛÙÂ. ÔÈ Â Ó È Ë È- Î ÛÔ ÁÓÒÌË; ŸÏÔÈ Í ÚÔ Ó fiùè ÂÓ Ì ÂÓ È - Ê ÚÔ Ó ÔÈ ÂÙÈÎ ÙÂ. ÔÙ ÂÓ Ù Ù ÛÙËÎ Ì ٠Ìapple Ï fiappleˆ ÙÔ punk ÙÔ new wave. 26 ATHENS VOICE 3-9 IOY I À 2008 INFO Δ Δ Δ π π øƒ... Δ Δ øƒ NoÌ ˆ fiùè apple Ú ÌÂÚ Ô Ó ÙÔ appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÓfiËÌ ÙË ÌÔ ÛÈÎ. TÈ Â Ó È ÙÔ gothic; MÈ ÂÙÈÎ Ù ÁÈ ÔÎÓËÚÔ ËÌÔÛÈÔÁÚ ÊÔ. OapplefiÙÂ È Ó ÂÈ ÌÈ appleâú Ô Ô appleô ÙÔ ÙÚ ÁÔ È ÛÔ applefi ÙÔ Creatures Right Now ÛÔ apple ÂÈ Á ÓÙÈ... To appleèô Î Ù ÏÏËÏÔ Ù ÙËÓ appleâú Ô Ô, ÙÛÈ; E ÛÙÂ Ê ÏÔÈ Ì ÙÔÓ Robert Smith ÙˆÓ Cure? Ÿ È, Ù Ó apple ÓÙ Ê ÏÔ Ì ÙÔÓ Steven. (Severin, Ì ÏÔ ÙˆÓ Banshees) M ÙÔÓ Steven; O ÙÂ. AÏÏ Ï appleˆ Î appleôèô applefi ÂΠÓË ÙËÓ appleâú Ô Ô, fiappleˆ ÙË Vivienne Westwood, ÙÔÓ Malcolm McLaren Î È ÙÔÓ Bertie Berlin, appleô appleúfiûê Ù Á Ï ÙÔ È- Ï Ô ÙÔ Berlin Bromley. ÂÚ ÌÂÓ ÙË ıâúì ÎÚÈÙÈÎ ÙÔ appleúòùô ÛÔ Ï- ÌappleÔ Ì; Ÿ È, ÂÓ ÙËÓ appleâú ÌÂÓ. ŒÓ apple ÚÔ Ô pop ÏÌappleÔ Ì. ŸÙ Ó ÌÔ Ó ÛÙËÓ ÂÊË Â ÌÔ ÚÂÛ appleôï Ë pop, ÁÈ Ù ÙfiÙ apple Ú Ó ÛappleÔ ÔÈ appleôapple ÛÙ Ú, fiappleˆ Ô David Bowie Î È Ô Bryan Ferry. *H ËÌ ıâ Siouxsie ÛÙÔ ÍÂ- Î ÓËÌ ÙÔ Rockwave ÛÙÔ Terra Vibe ÛÙÈ 8/7, Ì deus, The Offspring, Marky Ramone Î.. E ÛÔ Ô ú 60. ÚÔappleÒÏË- ÛË: Ticket House Î È Ÿappleˆ Î - ıâ ÚfiÓÔ ÔÚËÁfi Ë Jose Cuervo. Ò appleâúó ÙÈ Ì Ú ÛÔ ÂÎÙfi Ô ÏÂÈ ; K Óˆ ÁÈfiÁÎ Á - ÌÓ ÛÙÈÎ Ì Ú apple Ú Ì Ú Î È ÊÚÔÓÙ ˆ ÙÈ Á Ù ÌÔ. Ô Â Ó È ÙÔ Ûapple ÙÈ ÛÔ ; ÙË ÓÔÙÈÔ- ÙÈÎ ÏÏ, ÎÔÓÙ ÛÙËÓ TÔ - ÏÔ Ë. MÔ Ú ÛÂÈ ÎfiÌË Ó Ï appleˆ Ê ÏÔ Î È Ó appleëá Óˆ ÛÈÓÂÌ. ÔÈÔ ıâˆúâ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ Âapple Ù ÁÌ ÛÔ ; TËÓ Ô- ÁËÛË. ÂÓ Ù apple ˆ Î Ï Ì ÙÈ ÌË Ó. Ú Û ÙÔ ÙÂÛÙ appleúèó applefi 20 ÚfiÓÈ ÛÙÔ ÔÓ- ÓÔ, ÏÏ ÊÔ Ì È Ù ÙÔÎ ÓËÙ. ŸÙ Ó - Î Ó ÙÔ MantaRay appleúâappleâ Ó Ô ËÁ Ûˆ Ì ÚÈ ÙÔ ÂÚÔ ÚfiÌÈÔ Î È ÌappleÔÚÒ Ó ÛÔ appleˆ fiùè Ù Ó ÌÂÁ ÏÔ Î ÙfiÚıˆÌ ÁÈ Ì Ó. PHILIP GLASS A ø GLASSICAL MÈÏ ÂÈ Ì ÎÚ ÂÈ, Î ı ÚfiÙËÙ Î È ÚËÛÈÌÔappleÔÈ appleôïï apple Ú -  ÁÌ Ù. Aapplefi apple È -ı Ì Ì ÎÏ ÛÈÎ apple È Â ÂÍÂÏ ıëîâ ÛÂ Ó Ó applefi ÙÔ ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÌÈÓÈÌ ÏÈÛÙ ÙË ÁÂ- ÓÈ ÙÔ, Ì apple ıô ÁÈ ÙËÓ ÈÓ ÈÎ ÌÔ ÛÈÎ, ÙË world music, Ó ËÙÒÓÙ Û ÓÂ Ò Ó Ó Ô ÙÚfiappleÔ ıâòúëûë ÙË ÌÔÓÙ ÚÓ ÌÔ ÛÈ- Î. AappleÔ 8 ˆ 12 IÔ Ï Ô ı apple ÚÔ ÛÈ ÛÂÈ ÙËÓ apple Ú ÛÙ ÛË «To È Ï Ô ÙÔ fiıô» apple Óˆ ÛÙ appleôè Ì Ù ÙÔ Leonard Cohen. ÔÈ Â Ó È ÙÔ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙË ÁÚ Ê ÙÔ Cohen; H appleô ËÛ ÙÔ ÂÈ Î ı ÚfiÙËÙ,  ı ÙËÙ, ÂÎÊÚ ÛÙÈÎfiÙËÙ Î È ÔÈÎÔÓÔÌ. AÓ Ù ÂÓÒÛÂÈ ı ÂÈ fiùè ÂÓ Â Ó È ÊËÚËÌ - ÓË ÏÏ ÁÈ fiïô ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ì ÌÈ ÎÔÌ ÁÏÒÛÛ appleô ÌappleÔÚÂ Ó Á ÓÂÈ Â ÎÔÏ Î Ù - ÓÔËÙ. ÂÓ ÚÂÈ ÂÙ È Ó ÂÈ Î ÓÂÈ Ì ı - Ì Ù appleôèëùèî ÁÈ Ó ÙËÓ Î Ù Ï ÂÈ. OapplefiÙ ÙÔ ÓÙÈΠÌÂÓÔ Á ÓÂÙ È È ÎÚÈÙfi Ì - Û applefi ÙËÓ Î ı ÚfiÙËÙ ÙË ÁÚ Ê ÙÔ. ÔÈ Â Ó È Ë ÛÙ ÛË ÛÔ apple Ó ÓÙÈ Û ÌÂÚÈÎ ÈÏ Ì- Ì Ù appleô apple Û ÔÏÔ Ó È ÚÔÓÈÎ ÙÔ ÚÁÔ ÛÔ, fiappleˆ ÁÈ apple Ú ÂÈÁÌ Ë ÈÛÔÚÚÔapple ÌÂÙ Í Ê ÛË Î È Ù ÓÔÏÔÁ ; Ô Ï apple Óˆ ÛÙÔ appleôïô Ùfi Ì Û applefi ÙËÓ Ù ÈÓ Koyaanisqatsi ÙÔ Godfrey Reggio. ÂÓ Â Ó È Â ÎÔÏÔ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ. AappleÔ ÙË ÌÈ Ë ÁË, Ì Ó -ÁË, fiappleˆ ÙËÓ appleôî ÏÔ ÌÂ. XˆÚ Ù Â Ì ÛÙ - ÛÙÂÁÔÈ. TËÓ È ÛÙÈÁÌ Ë Ù ÓÔÏÔÁ Â Ó È Ó ÙÚfiappleÔ ÁÈ Ó Ô ÌÂ Î È Ó ÂÚÌËÓ - ÛÔ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. M ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó appleâú Ô Ì ÎfiÌË Î È ÙÔÓ Â Ùfi Ì. ÂÓ ÌappleÔÚÔ ÌÂ Ó ÙËÓ ÁÓÔ ÛÔ ÌÂ. ŸÙ Ó Ó Ê ÚÔÌ È ÛÙËÓ Ù ÓÔÏÔÁ, ˆ ÛÙÔ Ì - Ïfi ÌÔ Ó Ó ÓıÚˆappleÔ ÌÂ Ó ÊÙ ÚÈ. È apple Ú ÂÈÁÌ Ù Ò Â Ó È ÂappleÈÛÎ appleùâ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ùfi, ÂÓ ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÙÔÓ ÌÂÙ ÌÔÚ- ÊÒÛÔ Ó. T ÓıÚÒappleÈÓ fióù È ı ÙÔ Ó Ù ÙË ı Ì ÛÈ Â Î ÈÚ Ó ÙÔ ÂappleÈÙ - Ô Ó. º ÛÈÎ Û Ó ÙÔÓ Î ÓÔ Ó ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÓÙ ÁÈ Î Ï ÙÂÚÔ. A Ùfi Â Ó È ÙÔ ÌÂÁ Ï ÙÂ- ÚÔ appleúfi ÏËÌ. MÂÙ Í ıôú Ô - ËÛ ; ÚËÛÈÌÔappleÔÈ - Ûˆ Î ÙÈ appleô ÏÂÁÂ Ó apple ÏÈfi ÌÔ Ê ÏÔ, Ô John Cage. È ÙfiÓ ÂÓ apple Ú Â ÛȈapple. ŒÏÂÁ fiùè ÎfiÌË ÎÈ Ó ÂÓ apple Ú ÂÈ Î Ó - Ó ıfiú Ô ÎÔ ÙÔÓ Ô ÙË Î Ú È ÛÔ, ÙÔÓ Ô ÙÔ Ì ÙÔ ÛÙÔ ÛÒÌ ÛÔ. MÂÙ Í ËÏ Î È appleôapple ÎÔ ÏÙÔ Ú ; È Ì Ó ÔÈ ÛËÌ ÓÙÈÎ È ÊÔÚ ÂÓ Â Ó È ÌÂÙ Í - ÙÒÓ ÙˆÓ Ô Û ËÙ Ì Ù Ê ÏÔ, ÚÒÌ - ÙÔ, ËÏÈÎ. TÔ ÌfiÓÔ appleô ÌÂÙÚ ÂÈ Â Ó È ÙÔ Ù Ï ÓÙÔ. A Ùfi Â Ó È Ô Î ıôúèûùèîfi apple Ú - INFO «TÔ È Ï Ô ÙÔ applefiıô» Û appleôè Ì Ù Î È Û È ÙÔ Leonard Cohen applefi ÙË ÌÔ ÛÈ- Î Âapple Ó ÛË ÙÔ Philip Glass apple ÚÔ ÛÈ ÂÙ È applefi ÙÈ 8 ˆ ÙÈ 12 IÔ Ï Ô ÛÙÔ ÙÚÔ Badminton: ÕÏÛÔ ÙÚ ÙÔ, OÏ ÌappleÈ Î AÎ ÓËÙ, Ô ŒÓ ÚÍË E ÛÔ Ô applefi ú 30. ÁÔÓÙ. O Paul Simon Â Ó È Ó ÛappleÔ Ô Û Óı ÙË, Î Ï ÙÂÚÔ applefi appleôïïô ÏÏÔ appleô ÙÂÏÂÈÒÓÔ Ó apple ÓÂappleÈÛÙ ÌÈ Î È ˆ Â, Î È ÌfiÏÈ appleô ÌappleÔÚÂ Ó È ÛÂÈ ÌÔ ÛÈÎ. TÔ Ù Ï ÓÙÔ Â Ó È Ó ÒÚÔ. E ÛÙ ŒÏÏËÓÂ Î È ÙÔ Î Ù Ï ÓÂÙ Ùfi. A Ùfi Â Ó È Ó ıâfiûù ÏÙÔ ÒÚÔ. MÂÙ Í ÛË Î È AÓ ÙÔÏ ; Œ ˆ appleâú ÛÂÈ ÙË ˆ ÌÔ Ó ÌÂÛ ÛÙ Ô. TÒÚ appleô ˆ ÛÙË N YfiÚÎË, ÌappleÔÚÒ Ó Úˆ ÌÔ ÛÈÎÔ applefi fiappleôèô Ì ÚÔ ÙÔ ÎfiÛÌÔ ı ψ. H world music ÂÓ Â Ó È appleè ÌÈ ıâˆúëùèî Ó ÙfiÙËÙ, ÏÏ ÌÈ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ. TÈ ı Ì ÛÙ applefi ÙÔ Ù Í È ÛÙËÓ IÓ ÙÔ 1967 Ì ÙÔÓ Ravi Shankar Î È ÙÔ Beatles; ÌÔ Ó ÙfiÙ ÁÈ ÚÎÂÙfi È ÛÙËÌ appleï ÛÙÔÓ Shankar, Û Ó ÔËıfi ÙÔ. ÚÒÙË ÊÔÚ Ú ıëî ÓÙÈÌ - ÙˆappleÔ Ì ÌÈ ÎÔ ÏÙÔ Ú ÛÙËÓ ÔappleÔ ÂÓ Â - Î ıfiïô Ó ÊÔÚ. ÔÙ ÂÓ Û Ó Ïı applefi Ùfi ÙÔ ÛÔÎ. A Ù Ë apple Ú ÌÔ ÛÈÎÒÓ ÁÂÓÓËÌ ÓˆÓ ÌÂÙ Í 35 Î È 37, fiappleˆ ÂÛ ÎÈ ÔÈ Steve Reich, Terry Riley, La Monte Young, È ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÌÔ ÛÈÎfi È ˆÌ ÙÔ ÌÈÓÈÌ ÏÈÛÌÔ. Ï ÙÂ Ó ÏÏ ÍÂÙ ÙËÓ Î Ù - ı ÓÛË ÙË ÌÔ ÛÈÎ ; MÈÏ ÁÈ Ù Ù ÏË ÙÔ 60 Î È ÙËÓ Ú ÙˆÓ 70s. ÂÓ ÌÔ Ó ÌfiÓÔ ÂÁÒ, ÏÏ ÌÈ ÁÂÓÈ Û ÓıÂÙÒÓ appleô ı Ì - Ó appleôï ÙÔ ÚÁÔ ÌÔ ÛÈÎÒÓ ÙË appleúôëáô - ÌÂÓË ÁÂÓÈ Û Ó ÙÔ BartÔk,

27 H Δπ ø Δ À ƒø À π πã πƒ Δ ª Δ π π ƒ Δ π ª À INFO H Gloria Gaynor ı ÂÌÊ ÓÈÛÙ ÛÙÈ 7 IÔ Ï - Ô ÛÙË ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË, ÛÙÈ 9 IÔ Ï Ô ÛÙÔ - ÙÚÔ ÙÔ Î ËÙÙÔ Î È ÛÙÈ 11 IÔ Ï Ô ÛÙÔ AÚ Ô ø Â Ô ÙË - ÙÚ. Stockhausen Î È Boulez. TÔ ı Ì - ÌÂ, ÏÏ ÂÓ ı Ï ÌÂ Ó Á ÓÔ Ì ÙÔ. ÎÂÊÙfiÌ ÛÙ Ó appleôèô Â Ó È ÙÔ ÓfiËÌ Ó Á - ÓÔ ÌÂ Ô Î ÚÈÔ Boulez ÓÔ ÌÂÚÔ Ô - ÎfiÌË ÙÚ Î È Ù ÛÛÂÚ. (Á ÏÈ ) MappleÔÚÂ Ó Ù ÚÈ Â Û ΠËÌ ÎÔ applefiêôè- ÙÔ ˆ  ˆÓ, ÏÏ fi È ÛÂ Ì appleô  Ì ÏÏ ÓËÛ Â. EÌ ÛÎÂÊÙfiÌ ÛÙ Ó ÙÔ Ó ı ÌappleÔÚÔ Û ÌÂ Ó Ó Î Ï Ô Ì ÌÈ Ó ÌÔ ÛÈÎ ÁÏÒÛÛ, appleôè ı Ù Ó Ù. ÌʈÓ Ù fiùè less is more; EÍ ÚÙ Ù È applefi ÙÔÓ Î ÏÏÈÙ ÓË. È ÌÂÚÈÎÔ more is more. È ÏÏÔ less is less. EÍ ÚÙ Ù È applefi ÙËÓ appleôèfiùëù ÙÔ Ù Ï ÓÙÔ. MappleÔÚÂ Ó È ÛÂÈ Ó È Ï Ô ÙÔ NÙÔÛÙÔÁ ÊÛÎÈ Î È Ó appleâè fiùè Ùfi ÂÓ Â Ó È less is more Î È Â Ó È ÂÍ ÈÚÂÙÈÎ ÏÔÁÔÙ Ó. ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ appleô  Ù ı Ï Á Ù fiùè  ÛÙ ÌÈÓÈÌ ÏÈ- ÛÙ Ì ÍÈÌ ÏÈÛÙ ; NÔÌ ˆ fiùè Â Ì È ÎÏ ÛÈÎÈ- ÛÙ. (Á ÏÈ ) H ÂÎapple Â Û ÌÔ Ù Ó appleôï ÚÈ, Ì Mapple, MfiÙÛ ÚÙ Î È MappleÂÙfi ÂÓ, ÎÈ Ùfi Û ËÌ ÙÈÛ ÙÔÓ apple Ú Ó ÙˆÓ ÂÌappleÂÈÚÈÒÓ ÌÔ. EappleÈappleÚÔÛı Ùˆ  ÌÈ ÙÚÔÌ ÎÙÈÎ Ó ÂÌappleÂÈÚ Ì ÙÔÓ P ÓÎ Ú Î È ÚÁfiÙÂÚ Ì ÌÔ ÛÈÎÔ applefi ÙËÓ AÊÚÈÎ, ÙËÓ A ÛÙÚ - Ï, ÙËÓ EÏÏ.  fiappleôè Ì ÚË ÎÈ Ó apple Á, Ù Ó ÌÈ ÂÌappleÂÈÚ ÁÈ Ì Ó. AÏÏ o apple Ú - Ó, la formacion, ÙË ÌÔ ÛÈÎ ÌÔ appleúô Ïı applefi ÙËÓ ÎÏ ÛÈÎ ÌÔ ÛÈÎ. GLORIA GAYNOR DISCO PRIDE HÂappleÈ ˆÛË ÛÙ ÚfiÓÈ ÙË ÓÙ ÛÎÔ ÂÈ Ó fióôì. Gloria Gaynor. M ÏÏÔÓ Ù Ó Â Ó ÛÙÔ Ì Ïfi ÙÔ fiù Ó Ó Ó ÙÔ fióôì ÙÔ ÔÈ Panic at the Disco! K ÎÏÔÊÔÚ ÙÔ Ï- ÌappleÔ Ì Love Tracks, Ì ÙÔ ÙÚ ÁÔ È I Will Survive Ó Á ÓÂÙ È ÌÓÔ ÛÙË Á Ó È- ΠÂÈÚ Ê ÙËÛË, apple ÓÙÔÙÈÓfi gay anthem Î È Ó applefi Ù appleèô ÂÏ ıâú ÙÚ ÁÔ È ÙˆÓ boogie nights. M ÊÔÚÌ ÙËÓ ÙÚÈappleÏ ÂÌ- Ê ÓÈÛ ÙË ÛÙËÓ EÏÏ, Ë Ó ÎËÚ ÁÌ ÓË ˆ First Lady of Disco appleâúèáú ÊÂÈ ÛÙËÓ A.V. ÙÔ ÈÎfi ÙË Ô ËÁfi ÂappleÈ ˆÛË... ÒÛÙÂ Ì 3 tips ÁÈ Ó ÂappleÈ ÈÒÛÂÈ Î ÓÂ Û ÌÂ- Ú... N ÂÈ apple ÛÙË ÛÙÔÓ Â Ùfi ÛÔ Î È ÛÙÔÓ Âfi, Ó ÛÎ ÊÙÂÛ È ıâùèî Î È Ó Â - Û È ÁÂÓÓ Èfi ˆÚÔ. ÔÈÔ Â Ó È ÙÔ ÛÈÎfi Û ÁÓÒÚÈÛÌ ; H ÈÛÈÔ Ô- Í Î È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi fiùè ˆ apple ÛÙË ÛÙÔ ÓıÚÒappleÔ. Ò Û Ê ÓËΠÙËÓ appleúòùë ÊÔÚ appleô apple Ú Ù ÛÙ ÚÈ Û ÙÔ I Will Survive ; ŸÙÈ ÌÔ fiıëîâ Ó Â ÏÔÁËÌ ÓÔ ÙÚ ÁÔ È. Ì ÛÈ ÌÂ- ψ,  ÈÛıËÙÔappleÔÈËÌ ÓÔÈ ÛÙ ÔÈ, ÏÏ apple Óˆ applefi fiï Ó ÈÛ Úfi Ì Ó Ì. TÈ ÛËÌ ÓÂÈ ÁÈ Û ÙÔ ÎÔÌÌ ÙÈ Ùfi; Ù Ó Ó - ÌÓÔ ÛÙËÓ ÈÛÈÔ ÔÍ ÌÈ ıâóùèî appleôı ˆÛË ÙÔ Ë ÔÓÈÛÌÔ, ÙÔ ÈÔÓ ÛÈ ÛÌÔ ; ÔÏÏ appleú ÁÌ Ù. Œ ÂÈ ÂappleÈ ÛÂÈ Ì ÙËÓ Ú ÈÎ ÙÔ Û ÓıÂÛË ÁÈ ÚÎÂÙ ÂÎ ÂÙ Â ÙÒÚ. MÈÏ Û fiïô ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ Ó Î ıôïèîfi Û Ó ÛıËÌ Î È Ì Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ÂÈ Â- ÓÒÛÂÈ ÓıÚÒappleÔ ÌÂ È ÊÔÚÂÙÈÎfi ÎÔÈÓˆ- ÓÈÎfi applefi ıúô. ËÌ ÙÔ fiùëûâ ÌÈ ÔÏfi- ÎÏËÚË ÂappleÔ Î È, Â Ó Ï Á Ì fiùè Â Ó È Ó ÌÓÔ, ÙfiÙ ı appleú appleâè Û ÁÔ Ú Ó ÙÔÓ ÔÚ - ÛÔ Ì ˆ ÌÓÔ ÛÙËÓ ÙÔappleÂappleÔ ıëûë. K È Ó È! A Ùfi Â Ó È Ó ÈÛÈfi ÔÍÔ ÙÚ ÁÔ È! È Ù ÓÔÌ ÂÙ fiùè Î ıèâúòıëîâ ˆ gay anthem; È Ù ÙÔ Ì Ó Ì ÙÔ Ù Ó Î È ÂÍ ÎÔÏÔ ıâ Ó Â Ó È ÏËıÈÓfi. YappleÔı Ùˆ appleˆ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi fiùè ÁÈÓ gay anthem ÂÈ Ó Î ÓÂÈ Ì ÙÔ ÁÂ- ÁÔÓfi fiùè ÔÈ gay ÈÛı ÓıËÎ Ó fiùè ÌappleÔÚÔ - Û Ó Ó Ù ÙÈÛÙÔ Ó Ì ÙÔ ÛÙ Ô. Ò Ù Ó Ô ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi ÙË Ú Û ÂappleÔ ÙË ÓÙ - ÛÎÔ Ì ÔÓfiÌ Ù fiappleˆ Ë Donna Summer; A, appleôù ÂÓ ÌÔ Ó ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎ Ì ÙË. H Donna Â Ó È appleôï Î Ï Î ÏÏÈÙ ÓÈ... ÚÂÈ, appleôïï applefi Ù Ù Ó Î Ù ÛΠÛÌ Ó. K Ú ˆ applefi ÙÔÓ Ù appleô Î È ÙÈ ÈÛÎÔÁÚ ÊÈÎ. fiûô ÛËÌ ÓÙÈÎ Ù Ó clubs Û Ó Ù The Loft, Studio 54, Paradise Garage, ÁÈ ÙË Á ÓÓËÛË ÙË ÓÙ ÛÎÔ; O Ô, Ù Ó appleú ÁÌ ÙÈÎ Ó Ù. Ù Ó Ó applefi ÙÔ ÏfiÁÔ appleô Î Ó ÙËÓ ÓÙ ÛÎÔ ÙfiÛÔ ËÌÔÊÈÏ. TÈ ı Ì Û È applefi ÙÈ ÂÌÊ Ó ÛÂÈ ÛÔ ÂΠ; ŸÙÈ ÔÈ ÓıÚˆappleÔÈ appleô Ù Ó ÂΠÙÔ appleôï Ì Ó Ó Î È fi È ÌfiÓÔ ÎÔ Á Ó ÙË ÌÔ ÛÈÎ ÏÏ Û ÌÌÂ- ÙÂ Ó Û Ù. ŸÏÔÈ fiúâ Ó Û Ó apple È È! Ù Ó Ë disco Ó applefi Ù appleúòù ÌÔ ÛÈÎ Â Ë appleô È ÚÚËÍ ÙÈ Ú ÙÛÈÛÙÈÎ È ÎÚ ÛÂÈ ; ÁÔ Ú Ó È, Î È fi È ÌfiÓÔ Ùfi ÏÏ Û Ó ÓˆÛÂ È - ÊÔÚÂÙÈÎÔ ÓıÚÒappleÔ. H ÓÙ ÛÎÔ ÓˆÛ ÙÔ ÓıÚÒappleÔ Î È ÂappleÈ Â ÚËÛÂ Ó ÛÙ Ì - Ù ÛÂÈ Î ıâ Â Ô Ú ÙÛÈÛÌÔ. ÔÈÔ Â Ó È ÙÔ appleèô appleôï ÙÈÌÔ Á ıfi appleô ÂÈ ; ÙÔ Ì Ïfi ÌÔ ˆ ÙË ÁÓÒÛË, ÛÙËÓ Î Ú È ÌÔ ÙËÓ apple ÛÙË Î È ÛÙÔ Û ÚÙ ÚÈ ÌÔ ÙÔ ÛÙ ÌÌ Ì ÙÔ ÔappleÔ Ô ÔÈ DJ ÙË ÂappleÔ ÌÂ Â Ó Ó - ÎËÚ ÍÂÈ Queen of Disco. 3-9 IOY I À 2008 ATHENS VOICE 27

28 TRAVEL voice UMBRIA JAZZ SUMMER KICKS È ÎÔapple ÌÂÙ ÌÔ ÛÈÎ.  apple Ú ÓÙÔ ÁÚÔ, Û ÌÌÔ ÂÚ apple Ú Ï Â, Û ÁÚ ÊÈÎ appleôù ÌÈ Î È Û ÈÛÙÔÚÈÎ applefiïâè. Ÿ,ÙÈ Î Ï ÙÂ- ÚÔ apple ÂÈ ÛÙ Â Úˆapple Î ÊÂÛÙÈ Ï Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. ºÔÚÙÒÛÔ Ó ÂÏ ÊÚ Û Î ÈÔ, Ï ٠ÌappleÏ ÛÔ Ù apple appleô ÙÛÈ ÛÔ Î È Ê Á ÌÂ. Δ Ô ª Umbria Jazz 2008 Ô : ÂÚÔ Ù È, O ÌappleÚÈ, ÎÂÓÙÚÈÎ IÙ Ï. fiùâ: IÔ Ï Ô. È Ù Ó apple : EappleÂÈ Â Ó È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙÂÚÔ ( applefi ÙÔ 1973) ÊÂÛÙÈ Ï Ù ÙË ÓfiÙÈ E ÚÒappleË. EappleÂÈ ı ÙÚ ÂÈ apple ÓÈÎfi ÏËÙÔ applefi ı ÙÚÔ Û ı ÙÚÔ Î È applefi ÎÏ Ìapple Û ÎÏ Ìapple ÁÈ Ó Ù appleúôï ÂÈ fiï. EappleÂÈ Âapple Ì Â ÔÌ Ë ÂÚÔ Ù È Ó appleó ÂÈ ÛÙÔÓ Ú ÙË Ù. ÔÈÔ Ó ÂÈ : TÔ ÙÚ Ô ÙÔ Bill Frisel, ÙÔÓ Stephano Bolani, ÙÔÓ Gianluca Petrela, Ù ÎÔ ÚÙ Ù ÙÔ Gary Burton, ÙÔ Pat Martino Î È ÙÔ Charles Lloyd, ÙÔÓ Mario Biondi, ÙÔÓ Caetano Veloso, ÙÔÓ «IÙ Ïfi Miles» Enrico Rava Î È, appleúôapple ÓÙfi, ÙÔÓ sax colossus Sonny Rollins. TÈ Ó Î ÓÂÈ ÂÎÙfi ÊÂÛÙÈ Ï: N ı Ì ÛÂÈ applefi ÎÔÓÙ Ù Ó ÁÂÓÓËÛÈ Î ÌÓËÌ ÙË applefiïë. TÔ Ï ÙÛÔ ÓÙ ÚÈfiÚÈ, ÙË ºÔÓÙ Ó M Ù fiúâ, ÙÔÓ Î - ıâ ÈÎfi ÙÔ Ó ÔÚ ÓÙ Ô, ÙË ÛÈÏÈÎ ÙÔ Ó NÙÔ- Ì ÓÈÎÔ Î È ÙËÓ EıÓÈÎ ÈÓ ÎÔı ÎË ÙË ÂÚÔ Ù È. Info: 28 ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008 North Sea Jazz 2008 Ô : PfiÙÂÚÓÙ Ì, OÏÏ Ó. fiùâ: IÔ Ï Ô. È Ù Ó apple : EappleÂÈ, apple Ú ÙËÓ ÔÓÔÌ Û ÙÔ, ÊÈÏÔ- ÍÂÓ fiï Ù Â Ë ÙË Ì ÚË ÌÔ ÛÈÎ : jazz, blues, soul, funk, gospel, afro Cuban, Ì ÚÈ Î È drum n bass... EappleÂÈ Â Ó È ÏÈÁfiÙÂÚÔ «ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi» Î È Î ÚÈÏ applefi ÙÔ Montreux. EappleÂÈ Â Ó È ÙÔ ÌÂÁ - Ï ÙÂÚÔ ÛÙÔ Â Ô ÙÔ, Ì 15 Í ˆÚÈÛÙ ÛÎËÓ Î È ÂÎ ÙÔÓÙ Â Û ÌÌÂÙ ÔÓÙÂ. ÔÈÔ Ó ÂÈ : Herbie Hancock, Hank Jones, Sergio Mendes, Bootsy Collins, Mathew Herbert Big Band, Cassandra Wilson, Mark Murphy, Ron Carter, Buddy Guy, Abdullah Ibrahim Trio. TÈ Ó Î ÓÂÈ ÂÎÙfi ÊÂÛÙÈ Ï: N ÛÔ Ï ÙÛ ÚÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ ÓÈ ÙÔ PfiÙÂÚÓÙ Ì, appleô Â Ó È ÙÔ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ ÙË E ÚÒappleË. N ÂappleÈÛÎÂÊÙ ÙÔ Î ÌappleÔ ÙÔ ÓÂappleÈ- ÛÙËÌ Ô ÙÔ ŒÚ ÛÌÔ. N ÛÙ ıâ ÌappleÚÔÛÙ ÛÙÔ KÔ ÓÛÙ ÔÏ Î È ÛÙ applefiïôèapple ÎÙ ÚÈ appleô ÂÈ Û Â È - ÛÂÈ ÙÔ ÙÚÔÌÂÚfi apple È ÙË applefiïë, Ô PÂÌ KÔ Ï. Info: Carling Weekend 2008 Ô : P ÓÙÈÓÁÎ, ÓÔÙÈÔ Ó ÙÔÏÈÎ AÁÁÏ, Î È ÈÓÙ, ÎÂÓÙÚÈÎ AÁÁÏ. fiùâ: A ÁÔ ÛÙÔ. È Ù Ó apple : EappleÂÈ apple Ú Ì ÓÂÈ ÙÔ ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ applefi Ù Î ÏÔÎ ÈÚÈÓ ÚÔÎ ÊÂÛÙÈ Ï ÛÙË ÁËÚ È AÏ ÈÒÓ, Ó Î È ÂÈ ÛÂÈ Ï ÁË applefi ÙËÓ ÁÏË ÙÔ. EappleÂÈ Â Ó È appleèô «ÓÂÍ ÚÙËÙÔ» applefi ÙÔ T in The Park Î È ÏÈÁfiÙÂÚÔ «appleèîô» applefi ÙÔ Glastonbury. EappleÂÈ ÛÔ ÏÂÈ Â Î ÏÔÎ ÈÚÈ ÙÈÎ Ó Î ÏÈ Û È ÛÙÈ Ï - ÛappleÂ Ì Ì ÈÏÈ Â ÏÏÔ appleèˆì ÓÔ. ÔÈÔ Ó ÂÈ : Rage Against the Machine, Queens of the Stone Age, Killers, Raconteurs, Bloc Party ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ ÛÎËÓ, Duke Spirit, Santogold, Conner Oberst, Last Shadow Puppets Î È Yesayer ÛÙË ÛÎËÓ ÙÔ NME Î È ÂÎ Â ÏÏ ÔÓfiÌ Ù ÛÙÈ ÏÏÂ Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚ ÛÎËÓ. TÈ Ó Î ÓÂÈ ÂÎÙfi ÊÂÛÙÈ Ï: ÙÔ P ÓÙÈÓÁÎ ÙÔ Ï - ÈÛÙÔÓ Ï Á appleú ÁÌ Ù, ÂÎÙfi ÎÈ Ó ÔÚ ÙËÎÂ Ó ÂÈ appleô fiûê ÈÚÔ apple ÓÔÓÙ Ìapple Ú ÛÙËÓ ÙÔappleÈÎ apple - Ìapple. øûùfiûô, ÙÔ ÔÓ ÓÔ ÂÓ apple ÂÈ Ô ÙÂ Ì ÒÚ Ì ÙÔ ÙÚ ÓÔ. Info: Sonar 2008 Ô : B ÚÎÂÏÒÓË, IÛapple Ó. fiùâ: IÔ Ï Ô. È Ù Ó apple : EappleÂÈ Â Û È Ù ÎÓÔ ÙË dj culture Î È ÁÔ ÛÙ ÚÂÈ ÛÙÔ ÊÔ Ï electronic Î È avant garde. EappleÂÈ Â Ó È Î È multimedia ÂÎÙfi applefi ÌÔ ÛÈÎfi ÊÂÛÙÈ Ï. EappleÂÈ Ù appleúˆèó Î È Ù Ú ÈÓ happening appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È Û ٠ÛÛÂÚÈ È - ÊÔÚÂÙÈÎÔ ÒÚÔ, ÂÎ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ ÔÈ Ô Â Ó È ÎÔ ÎÏÈ : ÙÔ Centre d Art Santa Monica Î È ÙÔ Museu d Art Contemporani de Barcelona MACBA  ÙÈÎ. ÔÈÔ Ó ÂÈ : Antipop Consortium, Camille, Frankie Knuckles, Goldfrapp, Hercules and Love Affair, M.I.A., Miss Kittin, Roisin Murphy, Dirty Sound System, Î È ÙÔ Daedelus, The Heavy Î È The Long Lost applefi ÙËÓ apple Ú ÙË Ninja Tune. TÈ Ó Î ÓÂÈ ÂÎÙfi ÊÂÛÙÈ Ï: N Î ÓÂÈ fiïùâ ÛÙÔ P Ï, Ó Í Ó Â ÙËÓ K Û ÎÔ Ï, ÙËÓ K - Û Mapple ÙÏfi Î È ÙË ÁÎÚ º Ì ÏÈ, Ó Ó ÂÈ ˆ ÙÔ MÔÓ Ô ÁÈ ÙÔ ÌÔ ÛÂ Ô ÙÔ MÈÚfi, Ó - ıâ ÛÙ ÛÙÂÓ ÎÈ ÙÔ Mapple ÚÈÔ ÎfiÙÈÎÔ, Ó ÏÈ - ÛÙ ÛÙËÓ Mapple ÚÙÛÂÏÔÓ Ù, Ó Á ıâ ÙÔÚÙ ÁÈ Î È, Î Ú ˆ, Ó ÛÂÈ ÛÙÔ Ú ıìô ÙË appleèô ˆ- ÓÙ Ó Â Úˆapple Î applefiïë. Info: Exit 2008 Ô : Nfi ÈÛ ÓÙ, BÔ ÔÓÙ Ó, fiúâè ÂÚ. fiùâ: IÔ Ï Ô. È Ù Ó apple : EappleÂÈ ÙÔ Nfi ÈÛ ÓÙ ÂÓ ÛÔ apple ÊÙÂÈ Ì ÎÚÈ. EappleÂÈ Û ÊÙÈ ÓÂÈ Ë È ÂÓfi ÚÔÎ ÊÂÛÙÈ- Ï ÛÙË ı ÛË ÂÓfi ÌÂÛ ÈˆÓÈÎÔ ÊÚÔ Ú Ô ÙÈÛÌ - ÓÔ Âapple ÙÔ Ô Ó Ë. EappleÂÈ ı ÏÂÈ Ó ÛÙËÚ ÍÂÈ ÙÔ Ú Ô Â Úˆapple ÛÙ. EappleÂÈ ÓÈÒıÂÈ Ú Ô appleúô ÙËÓ IÛÙÔÚ Ó ÙÈÌ ÛÂÈ Ó ÊÂÛÙÈ Ï appleô Ô - ÛÈ ÛÙÈÎ ÁÂÓÓ ıëîâ ÙÔ 2000, ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙˆÓ ÙfiÙÂ È ËÏÒÛÂˆÓ Î Ù ÙÔ Î ıâûùòùô MÈÏfiÛ ÈÙ. ÔÈÔ Ó ÂÈ : Paul Weller, Manu Chao, Sex Pistols, Primal Scream, 2 Many Djs, Laurent

29 Garnier, Hives, Ministry, Africa Bambaata, Kruder & Dorfmeister Î È appleâèúô ÏÏÔ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ ÛÎËÓ. Yapple Ú Ô Ó ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÏÏ 10. ÓÔÏÈÎ apple Óˆ applefi 600 Û ÌÌÂÙÔ. TÈ Ó Î ÓÂÈ ÂÎÙfi ÊÂÛÙÈ Ï: B ÚÎ Â ÛÙÔÓ Ô Ó Ë. ÂÚÈËÁ ÛÂÈ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î ÓÙÚÔ Î È ÛÙÔ apple Ï Èfi ÙÌ Ì ÙË applefiïë, ÙËÓ ÔappleÔ Î appleôùâ - appleôî ÏÔ Û Ó appleúôê ÓÒ applefi ÎÂÎÙËÌ ÓË Ù ÙË- Ù «Aı Ó ÙË ÂÚ». TÔ Nfi ÈÛ ÓÙ apple Ú Ô- ÛÈ Î ıâˆúâ Ù È ÙÔ Î ÓÙÚÔ ÙË ÛÂÚ ÈÎ Ù ÓË Î È ÏÔÁÔÙ Ó. Info: Sziget Festival Ô : BÔ apple ÛÙË, O ÁÁ Ú. fiùâ: A ÁÔ ÛÙÔ. È Ù Ó apple : EappleÂÈ Ë BÔ apple ÛÙË Â Ó È appleïò Ô- ÓÂÈÚÂÌ ÓË. EappleÂÈ Á ÓÂÙ È ÛÙÔ ÓËÛ OÌappleÔ ÓÙ È, Ó applefi Ù ÂappleÙ appleô apple Ú Ô Ó apple Óˆ ÛÙÔ Á Ï ÈÔ Ô - Ó Ë. EappleÂÈ ÔÊ ÏÂÈ ÛÙÔ Â Ùfi ÛÔ Ó ÙÈÌ ÛÂÈ Ù ÌappleÔ ÌÈÎ Ì ÁÈ ÚÈÎ Î Ê Î È ÙËÓ ÍÔ Ë ÙÔappleÈÎ ÎÔ Ó. ÔÈÔ Ó ÂÈ : Killers, Sex Pistols, Kaiser Chiefs, REM, MGMT Î È appleï ıô applefi ÏÔÈapple ÚÔÎ Î È «ÓÂ- Í ÚÙËÙ» ËÌÔÎÚ ÙÈÎ Ó ÌÂÈ, ÏÏ Î È Seun Kuti, Rokia Traore, Maceo Parker, Lee Scratch Perry, New York Ska Jazz Esemble, Carl Cox Î.Ïapple. ÓÔÏÈÎ apple ÓÙ ÛÎËÓ, Ì apple Óˆ applefi 100 Û ÁÎÚÔ- Ù Ì Ù Î È djs. TÈ Ó Î ÓÂÈ ÂÎÙfi ÊÂÛÙÈ Ï: N Ó ÂÈ ÛÙÔÓ fi- ÊÔ ÙÔ K ÛÙÚÔ, appleô Â Ó È ÁÂÌ ÙÔ applefi ÌÔ ÛÂ Î È Ìapple ÚfiÎ ÌÓËÌÂ, Î È ÂÈ Ó ÎËÚ ıâ ÌÓËÌÂ Ô apple ÁÎfiÛÌÈ appleôïèùèûùèî ÎÏËÚÔÓÔÌÈ applefi ÙËÓ OYNE KO. N appleâúapple Ù ÛÂÈ ÛÙËÓ appleâúèıú ÏËÙË «Ê Ú ÙˆÓ AÏ Û ˆÓ», appleô ÓˆÛ ÙÔ Î appleôùâ Í ˆÚÈÛÙÔ ÔÈÎÈÛÌÔ ÙË BÔ Î È ÙË - ÛÙË. N ÎÔ ÛÂÈ ÛÙÔ Ê ÛÈÎfi ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ ıâóùèî ÙÛÈÁÁ ÓÈÎ ÈÔÏÈ Î È Mapple Ï Mapple ÚÙÔÎ, ÁÈ Ó ÍÂÌappleÏÔÎ ÚÂÈ Ï ÁÔ applefi ÙÔ rock n roll... Info: Electric Picnic Ô : County Laois (ÌË Ì ڈ٠ÛÂÈ appleò appleúôê ÚÂ- Ù È), ÎÂÓÙÚÈÎ IÚÏ Ó. fiùâ: A ÁÔ ÛÙÔ. È Ù Ó apple : EappleÂÈ Û ı ÏÁÂÈ ÙÔ ÙÔapple Ô ÛÙ ÈÚÏ Ó- ÈÎ midlands. EappleÂÈ ÂÈ ÛÎËÓ ÊÈÂÚˆÌ Ó ÛÙË stand up comedy, ÛÙ ÂÈÎ ÛÙÈÎ Î È ÛÙË ÏÔÁÔ- Ù Ó. EappleÂÈ Ë appleâúèô apple ÚÍ ÈÛ Úfi appleúôapple Ú- ÁÈÔ ÙÔ Sin Fein Î È ÙÔ Fianna Fail, applefi ÙËÓ ÂappleÔ appleô Ô Û Ó ÎfiÌË Ô M ÈÎÏ KfiÏÈÓ ÎÈ Ô ÿìôó ÓÙ B - Ï Ú. EappleÂÈ ÂÈ ÙÔ appleèô fiúèîô ÌfiÙÔ applefi Î ıâ Ï- ÏÔ ÊÂÛÙÈ Ï: Anarchy, funk, nostalgia, surrealism... just another day at the Electric Picnic. CONCERTO PIAZZA UMBRIA ÔÈÔ Ó ÂÈ : Wilco, Grinderman, My Bloody Valentine, Sigur Ros, Franz Ferdinand, Antibalas, Tinarewen, Herbaliser, George Clinton, ÓÙÂ Î È ÙËÓ Duffy. TÈ Ó Î ÓÂÈ ÂÎÙfi ÊÂÛÙÈ Ï: Ô Ï ÓÔ ( apple ÂÈ ÌfiÏÈ 95 ÏÌ.), T fiè, Guiness, Jameson, Tullamor Dew, Bushmills... Info: Benicassim International Festival Ô : KfiÛÙ ÓÙÂÏ A Ú, B Ï ÓıÈ, ÓÔÙÈÔ Ó ÙÔÏÈ- Î IÛapple Ó. fiùâ: IÔ Ï Ô. È Ù Ó apple : EappleÂÈ Ë KfiÛÙ ÓÙÂÏ A Ú Â Ó È Ì applefi ÙÈ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ apple Ú Ï Â ÙË IÛapple Ó. EappleÂÈ ÎfiÌË ÎÈ fiù Ó ÙÂÏÂÈÒÛÔ Ó Ù live, ÙÔ apple ÓË- Á ÚÈ Û Ó ÂÙ È ÌÂ È ÊÔÚ ÂÎ ËÏÒÛÂÈ, ÙÔ Ï - ÈÛÙÔÓ ÁÈ Ì Â ÔÌ, ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ Î ÌappleÈÓÁÎ. ÔÈÔ Ó ÂÈ : Iggy & the Stooges, Os Mutantes, Hives, Kings of Leon, Black Rebel Motorcycle Club, Gnarls Barclay, UNKLE, Albert Hammond Jr., Wilco, Dinosaur Jr., Rufus Wainright, Klaxons, Rapture... TÈ Ó Î ÓÂÈ ÂÎÙfi ÊÂÛÙÈ Ï: N Í appleó ÛÂÈ Ì Û ÛÔ Ô EÏ ÈÓÙ. N appleâúèëáëıâ ÛÙË B Ï ÓıÈ, appleô Â Ó È ÙÔ Î ÚÈfiÙÂÚÔ ÏÈÌ ÓÈ ÙË ÒÚ. N ÂÈ ÌÂ Ù Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ ÚÈÛÙÔ ÚÁ Ì Ù appleô ÊËÛ Ó ÔÈ ÕÚ Â ÙÔ M ÁÚÂÌapple ÛÙÔÓ ÈÛapple ÓÈÎfi NfiÙÔ. Info: Last but not least... Jazz on the Hill Î È Sounds of the World Ô : fiêô ÓË. ÈıˆÓ, X ÏÈÎÈ ÈÎ. fiùâ: Â Ô fiûâè, IÔ Ï Ô Î È IÔ - Ï Ô, ÓÙ ÛÙÔÈ. È Ù Ó apple : EappleÂÈ Âapple 16 Û Ó appleù ÙË Â Ó È ÙÔ appleèô ÛÙ ıâú ÍÈÔappleÚÂapple Î ÏÔÎ ÈÚÈÓfi ÊÂÛÙÈ Ï ÛÙËÓ EÏÏ. EappleÂÈ ÁÔ ÛÙ ÚÂÈ appleôî ÓÙÚˆÛË. EappleÂÈ ı ÂÈ Âapple ÛÎËÓ ÙÔ apple ÛÙ ÙÔ Tinarewen, TÔ Ú ÁÎ applefi ÙÔ M ÏÈ appleô Ô Ó ÛÙËÓ ÚËÌÔ Î È apple Ô Ó Ó appleâú ÁÚ appleùô  ÂÏÈÎfi afro blues Ì «ÛÙ Ô appleô Î ÂÈ». H appleèô ıâóùèî guerilla band Ù ÙË ÛÙÈÁÌ ÛÙÔÓ appleï Ó ÙË. ÔÈÔ Ó ÂÈ : ÙÔ Jazz on the Hill ÙÔ ı Ì ÛÈ- Ô KÔ ÓÔ jazzmen Chucho Valdes, Omar Sosa Î È Roberto Fonseca. ÙÔ Sounds Of The Wold ÙÔ Tinarewen, ÙÔ Âapple ÛË M ÏÈÓ Ô Amadou & Mariam Î È ÙËÓ O ÁÁ Ú Marta Sebestyen applefi ÙÔÓ «ÕÁÁÏÔ ÛıÂÓ». TÈ Ó Î ÓÂÈ ÂÎÙfi ÊÂÛÙÈ Ï: You know... Info: π À π À 2008 ATHENS VOICE 29

30 ƒ À π TÔ STAR FLYER Û apple ÂÈ Allou! TÔ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ apple ÚÎÔ ÁˆÁ Allou! Fun Park ÊÂÚÂ Ó applefi Ù appleèô hot rides ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÔ apple ı ÓÔ Star Flyer. E Ó È ËÏfiÙÂÚÔ applefi Ó ÂÈÎÔÛ ÒÚÔÊÔ ÎÙ ÚÈÔ, appleô Ê ÓÂÙ È ˆÚ ÎÈ ÏÈ applefi ÈÏÈfiooÌÂÙÚ Ì ÎÚÈ. Ÿappleˆ Ï ÂÈ Î È ÙÔ fióôì ÙÔ, Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÙfiÛÔ ËÏ appleô ÊÙ ÓÂÈ Ù ÛÙ ÚÈ Î È Ï appleâè ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiappleˆ ÂÓ ÙÔÓ Â Â Í - Ó Â. MappleÔÚÂ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÈ Ó ÌÂÛ Û 3 È ÊÔÚÂÙÈÎ Âapple appleâ Ô, ÙÔ Earth level, appleô Â Ó È 15 Ì ÙÚ apple Óˆ applefi ÙË ÁË, ÙÔ Sky level, 35 Ì ÙÚ ËÏ ÛÙÔÓ Ô Ú Ófi, ÙÔ Stars level, ÛÙ 62 Ì ÙÚ ÁÈ Ó appleè ÛÂÈ Ù ÛÙ ÚÈ. Î ÙÛÂÈ ÛÂ Ì applefi ÙÈ 12 ÈappleÏ ı ÛÂÈ appleô ÎÚ ÌÔÓÙ È applefi ÙÈ ÎÙ Ó ÙÔ STAR FLYER (appleô ÂÈ È ÌÂÙÚÔ 14 Ì ÙÚ!), Ô ÂÈÚÈ- ÛÙ ı Û ÛÊ Ï ÛÂÈ Î È ÌfiÏÈ Ú ÛÂÈ Ë ÓÔ ÈÎ appleâúèûùúôê Â Ó È ÂÁÁ ËÛË fi,ùè ı ÓÈÒÛÂÈ free as a bird. ΔÔ Star Flyer Â Ó È appleèûùôappleôèëì ÓÔ ÁÈ ÙÔ Û Â È ÛÌfi, ÙËÓ Î Ù ÛÎÂ Î È ÙËÓ ÛÊ Ï ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ applefi ÙÔÓ ÁÎfiÛÌÈÔ OÚÁ ÓÈÛÌfi EappleÈıÂÒÚËÛË Î È ÈÛÙÔappleÔ ËÛË TUV, appleô ÂÏ Á ÂÈ Ù ÌÂÁ Ï ÙÂÚ apple ÚÎ ÁˆÁ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Fun 1: H appleâúèûùúôêèî Î ÓËÛË ÙÔ ÛÙÂÚÈÔ ÌappleÔÚÂ Ó ÊÙ ÛÂÈ Î È Ù 30 ÏÌ. ÙËÓ ÒÚ. Fun 2: È Ó appleôï ÛÂÈ ÙÔ Star Flyer apple Ú ÂÈ Î È ÙÔ Ó Ô ËÌÂÚ ÛÈÔ apple ÛÔ (Allou! Star Pass), appleô ÈÛ ÂÈ Î È ÁÈ ÙÔ 6G (ÙÔ apple È Ó È ÙÔ apple ÚÎÔ Ì ÙË ÌÂÁ Ï ÙÂÚË Ù ÙËÙ ). Info: KËÊÈÛÔ & ÙÚÔ P ÏÏË, AÁ.I.P ÓÙË, (  Ù.- Ì.: , Ú.: , / & ÚÁ  : ) ΔÔ STAR FLYER Ï ÓÛ Ú ÛÙËΠÛÙÈ 9/6 applefi ÙÔÓ applefiï ÙÔ star - ÎË ƒô 30 ATHENS VOICE 3-9 IOY I À 2008

31 π À π À Δ Àà øƒ π - Δ Ã / ª À π / Δƒ / À π / ø π / π ª PINK MARTINI OI ANABIøTE TOY MOY IKOY KO MOY M appleúfiûê ÙÔ ÏÌappleÔ Ì ÙÔ ÂÓ È - ÔÓÙ È Î È appleôï ÁÈ Ó Ù ÙÂÏÂÈÒÓÔ Ó, Í ÚÂÈ ÙÔ Hey Eugene! Î È (appleôï ) Ï ÁÔ appleúèó ÙË Ó ÂÌÊ ÓÈÛ ÙÔ ÛÙÔÓ Ù ÈÚÈ ÛÙfi ÁÈ ÙË ÌÔ ÛÈÎ ÙÔ appleâú - appleùˆûë Î ËÙÙfi, Ô appleè Ó ÛÙ Î È Ì - ÛÙÂÚÌ ÈÓÙ ÙÔ Û Ì ÙÔ Thomas Lauderdale, appleô applefi ÙÔ Harvard ÂÈ ÊÙ ÛÂÈ Ó ÁÚ ÊÂÈ ÙÔ soundtrack ÙÔ apple ÁÎfiÛÌÈÔ (ÎÔÛÌÔappleÔÏ ÙË) ÙÔ Ú ÛÙ, ÌÈÏ ÂÈ ÛÙËÓ A.V. AÓ apple Á ÈÓ apple Ûˆ ÛÙÔ ÚfiÓÔ, appleú ÁÌ - ÙÈÎ, fi È Ì Ûˆ ÙË ÌÔ ÛÈÎ ÛÔ, appleô ı Âapple ÏÂÁÂ Ó ÚÂı ; apple Á ÈÓ ÛÙÔ NÙ Ï ÙÔ T Í Î È ı ÂÈ ÔappleÔÈ- Ô Û ÙÔÓ K ÓÂÓÙÈ Ó ÌËÓ ÌappleÂÈ ÛÙÔ convertible. TÈ ı ıâïâ Ó ÂÈ ÂÊ ÚÂÈ; - ıâï Ó ˆ ÂÊ ÚÂÈ Î ÙÈ appleô ı ÔËıÔ Û ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó ÍÂÊÔÚÙˆı ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË. Œ ÂÙ appleâúèô  ÛÂÈ Û fiïô ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. fiûô È ÊÔÚÂÙÈÎfi Â Ó È ÙÔ Î ıâ ÎÔÈ- Ófi; OÈ ŒÏÏËÓÂ Â Ó È Íˆ Î Ú È, ÔÈ ÏÏÔÈ Â Ó È Âapple ÛË Î Ù appleïëîùèîô Î È ÙÔ appleèô Û ÁÎÚ ÙËÌ ÓÔ Â Ó È ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙËÓ T Ó. TÈ apple ÚÓÂÈ apple ÓÙ Ì ÛÔ ÛÙ Ù Í È ÛÔ ; O ÔÓÙfiapple ÛÙ, Î ÌÂÚ Î È apple ÓÙÂÏfiÓÈ. TÈ ÓÙÈΠÌÂÓ Û ÏÏ ÁÂÈ ; O ÔÓÙfiapple - ÛÙ applefi fiïô ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Î ÚÙÂ Î È Á ÓÙÈ. Ò Ï ÚÒÓÂÈ ; K appleó ˆ, ÎÔÈÌ Ì È Î È ÌÔ Ú ÛÂÈ Ó Ô ËÁÒ ÙÔ convertible appleô ˆ. 3 Á appleëì ÓÔÈ appleè Ó ÛÙÂ... Rubinstein, List Î È Liberacci. K È Ô ŒÏÏËÓ appleè - Ó ÛÙ ËÌ ÙÚË ÁÔ ÚÔ Â Ó È Î Ù - appleïëîùèîfi. 3 Á appleëì Ó ٠ÈÓ Â... «ÔÙ ÙËÓ K - ÚÈ Î» Ì ÙË MÂÏ Ó MÂÚÎÔ ÚË, Splendor in the Grass («ÚÂÙfi ÛÙÔ Ì») Ì Natalie Wood Î È Warren Beatty Î È Ë «MÂψ ÙË Â Ù». È Ù apple Ú ÂÈ Ù Ë ÙfiÛÔ ÈÂ Ú Ì ÓË apple Ï Ù ÛÙË ÌÔ ÛÈÎ Û ; ÚÂÈ, Ë ÌÔ ÛÈÎ ÙˆÓ Pink Martini ÓÙÈappleÚÔÛˆapple ÂÈ ÌÈ ÏÏË, appleèô ÏËıÈÓ AÌÂÚÈÎ. Ò Â Ó È ÙÔ Ù ÏÔ ÙË Î ÚÓËÛË Bush; ŸÏÔÈ Â Ó È Â Ù ÈÛÌ ÓÔÈ ÁÈ Ùfi. O OÌapple Ì ; E Ó È Ê ÓÙ ÛÙÈÎfi. AÎfiÌË Î È ÙÔ appleô ÊÈ Ó MappleÔ Â Ó È - ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ ÙÔÓ OÌapple Ì. MÂÁ Ï ÙÂÚË ÊÔ ÛÔ ; N ÌË Ûˆ ÙËÓ Â Ù ÌÔ. TÈ Û ΠÓÂÈ Â Ù ÈÛÌ ÓÔ; N Î Óˆ fi- ÌÔÚÊ appleú ÁÌ Ù, Ó È ÛΠˆ ÌÂ Ê ÏÔ Î È Ó apple ˆ appleè ÓÔ. TÈ Û ÂÌappleÓ ÂÈ fiù Ó ÁÚ ÊÂÈ ; MappleÔÚÂ Ó Â Ó È appleô ËÌ, ÏÔ ÏÔ È, ÌÈ Î Î Û ÛË. X Ú ÎÙ ÚÈÛ ÌÔ Ì 2-3 Ï ÍÂÈ ÙËÓ China Forbes (Ë ÊˆÓ ). Ó Í appleóë, fi- ÌÔÚÊË, ÙÔÏÌËÚ, Û ÍÈ. Ò Ù Ó Ù ÚfiÓÈ ÛÙÔ Harvard; ŒÓ ÙÂÏ ˆÙÔ apple ÚÙÈ. ÈÓÎ ÌfiÙÔ; MËÓ appleôî appleùâè appleôù. -. ª Δƒ À INFO PINK MARTINI Î ËÙÙfi, ÙË Â Ù Ú 7/7. ŒÓ ÚÍË E ÛÔ Ô ú 40 & Ù ÌÂ Ô ú 45. ÚÔappleÒÏËÛË: Aı Ó, Metropolis, Ticket House, K È ÛÙÈ 8/7 ÛÙÔÓ M ÏÔ, ÛÙË ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË (ú 35) 3-9 π À π À 2008 ATHENS VOICE 31

32 ÂappleÈÏÔÁ ªYSTIFY (ºøΔ : ø Δ ª πƒπ ) TË ª Δƒ Δƒπ Δ ºÀ À ª à π TËÓ Â Î ÈÚ ÁÈ Ó ÛÂÌÈ- Ó ÚÈÔ ÁÓˆÚÈÌ Ì ÙÔ tango applefi ÙÔ ÔÚÂ Ù Î È ÔÚÔ- ÁÚ ÊÔ Luis Alberto Î È Elena Mestre. ÙÔ El Bandoneon, 7, 9 Î È 11/7. ËÏÒÛÂÈ Û ÌÌÂÙÔ : , m À π ºE TIBA BYPøNA - EATPO BPAXøN «O PÔÌapple Ó ÙˆÓ K Ì ÓˆÓ ÛÒÓ» Î È ÙˆÓ appleôï Î - ÙÔÈÎÈÒÓ Â Ó È Ô Û Á ÚÔÓÔ Î ÙÔÈÎÔ ÙË applefiïë, ÙÔÓ ÔappleÔ Ô Ô OÚÊ ÂÚ - Ë Â Â ÂÌappleÓ ÛÙÂ Î È ÙÚ ÁÔ ÛÂÈ ÚÎÂÙ ÚfiÓÈ appleúèó. ÌÂÚ, Ô low profile ÌÔ ÛÈÎfi Û ÓÔ Â ÂÈ ÙÈ ÂÍ ÈÚÂÙÈÎ MÂÏ Ó K Ó Î È È- Ù K ÏËÌ ÚË Û ÙÚ ÁÔ È ÈÎ ÙÔ ÏÏ Î È ÏÏˆÓ ÙÚ ÁÔ ÔappleÔÈÒÓ (. apple ΈÓÛÙ - ÓÙ ÓÔ,. M Ï Ì, K. Ú ÛË). 3/7, ú 15 Î È ú 20, SCHOOLWAVE FESTIVAL TÔ ÊÂÛÙÈ- Ï Ì ıëùèîòó Û ÁÎÚÔÙËÌ ÙˆÓ Ó ÓÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ ÁÈ 3Ë ÚÔÓÈ, Ì 21 Û ÁÎÚÔÙ Ì Ù appleô ı apple ÍÔ Ó applefi rock, metal Î È ska punk Ì ÚÈ apple Ú ÔÛÈ Î. ÚÔÛÎÂÎÏËÌ ÓÔÈ Ì ıë- ÙÈÎ Û ÁÎÚÔÙ Ì Ù applefi ÙËÓ AÁÁÏ, ÙË Ï- Ï Î È ÏÏ ÒÚÂ, Î È ÙÔ ÙÔ 5/7 Ô AÏÎ ÓÔÔ Iˆ ÓÓ Ë. ÙÔÓ ÈÔ ÒÚÔ apple Ú ÏÏË- Ï ÂÎ ËÏÒÛÂÈ Ì breakdance show Î È ÙÔ ÚÓÔ appleô ÔÛÊ ÚÔ... (Â Ó È ÙÚÂÏÔ ÙÔ ÔÈ appleèùûèúèî Â!). ÙÚÔ BÚ ˆÓ, 4, 5 Î È 6/7 ÛÙÈ 21.30,  ÛÔ Ô ÂÏ ıâúë. 22o ºE TIBA YMHTTOY O ÂÈÎ - ÓËÙÔ performer KÒÛÙË M Ú ÁÈ apple ÚÓÂÈ ÙËÓ Ìapple ÓÙ ÙÔ Maraveyas Ilegal Î È Á - ÓÔ Ó ÛÙÔÓ Û ÓÂ Ò appleâèïô ÌÂÓÔ apple ÙÈ ÊˆÙÈ YÌËÙÙfi ÁÈ Ó live Ì ıâ ÙÚÈÎ ÛÙÔÈ Â, ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi, Â͈ÛÙÚ - ÊÂÈ, ÂÎÚËÎÙÈÎfiÙËÙ, ÁÓˆÛÙ ÙÚ ÁÔ È ÙÔ Î È È ÛΠapplefi ÙË ÌÂÛÔÁÂÈ Î ÒÓË. 3/7 ÛÙÈ 21.00,  ÛÔ Ô ÂÏ ıâúë, ÙÚ ÙÔÓ ÎË (appleâ fi- ÚÔÌÔ ), apple Ûˆ applefi ÙÔ ËÌ Ú Â Ô YÌËÙÙÔ, , MYSTIFY ÔÚÔÁÚ ÊÔ AÓÙÒÓË ºˆÓÈ ÎË apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ Ì ÙÔ K BE Ùo Mystify. ªÈ ÛÂÈÚ apple Ú ÙËÚ ÛÂ- ˆÓ apple Óˆ Û ʈÙÔÁÚ ÊÈÎfi Î È ÔappleÙÈÎÔ ÎÔ ÛÙÈÎfi ÏÈÎfi applefi Ù Î Ù Î ÈÚÔ Î Ù ÛÙÚ ÌÌ Ó ÙÔapple ÙË M ÛË AÓ ÙÔÏ Ô ÁËÛ Ó Û Ó 3ÌÂÚ ÚÁÔ ÁÈ ÙËÓ appleôúâ ÙË ÓıÚˆapplefiÙËÙ ÌÂÙ applefi ÌÈ ÌÂÁ ÏË Î Ù ÛÙÚÔÊ. ÙÈ 6 Î È 7/7, 21.30, ÈÂıÓ ºÂÛÙÈ Ï ÃÔÚÔ ı Ó. ÏËÚ.: (10 apple.ì Ì.Ì) & (6 Ì.Ì - 9 Ì.Ì.) RODOKANAKIS REDISCOVERED MÈ Û ÓÙÔÓÈÛÌ ÓË, appleâúèappleï ÓÒÌÂÓË Ú ÛË ı Ù apple ÛÂ È ÊÔÚ ÛËÌ ÙË EÏÏ applefi ÙÔÓ IÔ ÏÈÔ Ì ÚÈ ÙÔÓ ÂappleÙ Ì ÚÈÔ. H apple - Ú ÁˆÁ Rodokanakis Rediscovered ı «ÂÌÊ Ó ÂÙ È» (Ì ÔÌÈÏ Â Î È ÌÈ ıâ ÙÚÈÎ apple Ú ÛÙ ÛË) Û ÙfiappleÔ appleô Û ÂÙ - ÔÓÙ È Ì ÙËÓ appleôï appleïâ ÚË appleúôûˆappleèîfiùëù ÙÔ Ï ÙˆÓ PÔ ÔÎ Ó ÎË, ÙÔ ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Ûˆ ÂÎappleÚÔÛÒappleÔ ÙÔ ÈÛıËÙÈÛÌÔ ÛÙËÓ EÏÏ. Aapple ÙËÓ appleïâ Ú ÙË, Ë ÔÌ «Ÿ È Ô Ì» Âapple Ó ÚÒÓÂÈ ÌÈ ÓÂÎÚÔÊfiÚ Î È appleâúèappleï ÓÈ Ù È Ì ÙËÓ apple Ú ÛÙ ÛË «TÔ ÛÛÈÓ ÙÚÈ ÓÙ Ê ÏÏÔ», ÛÙËÓ ÔappleÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È ÙÔ ÛÈÔ ÙÔ ÔÌÒÓ ÌÔ È ÁËÌ ( È ÚÎÂÈ 1 ÒÚ ) ÙÔ Ì ÛÙËÚÈÒ Ô ÏÔÁÔ- Ù ÓË. 3/-13/7 (ÂÎÙfi TÚ ÙË ) ÛÙÔ B ÓÙÈÓfi Î È XÚÈÛÙÈ ÓÈÎfi MÔ ÛÂ Ô AıËÓÒÓ, ÛÙÈ EÈÛÈÙ ÚÈ : ú 15 Î È ú 20. ΔËÏ. ÎÚ Ù ÛˆÓ: EapplefiÌÂÓ apple Ú ÛÙ ÛÂÈ : 16-22/7: Bios. 26/-30/7: K ÓÙÚÔ MÂÏ ÙË XÔÚÔ IÛÈ ÒÚ & P ÌfiÓ Ô NÙ ÓÎ Ó. B ÚˆÓ ( ÂÍ ÌÂÓ EY A ). ROCKWAVE FESTIVAL ÙÔÓ Ú apple - Óˆ applefi ÙÔ Terra Vibe, ÂΠÛÙËÓ ÂÍÔ, ı È ÛÙ ÚˆıÔ Ó ÔÈ appleôï appleô ÎÈÏÔÈ ÔÈ applefi ÙÈ Ô ÌÔ ÛÈÎ ÛÎËÓ. OÈ μ ÏÁÔÈ Deus (ÙÔ Ô- ÚfiÛËÌÔ ÙË indie ÂappleÔ ), ÙÔ appleôèëùèîfi ÚÔÎ ÙË ÙÈ ÌÈı Î È ÔÈ new-wave ÁÔÙıÈÎ Ó - ÌÓ ÛÂÈ ÙË Siouxsie ( ÏÏ Î È ÔÈ appleèô appleúfiûê - Ù ) ı Ô ËÁ ÛÔ Ó ÛÙÈ 8, 9 Î È 10/7 ÙÔ ÌÔ ÛÈ- ÎfiÊÈÏÔ ÎÔÈÓfi Û Π٠Ûapple Ù ÏËÛË ÙË ÎÚÈ ÔıÒÚËÙË ÂÓ ÓË ÛÙË È ÚÔÌ appleúô M Ï - Î Û. Aapplefi ú 40 (ÁÈ ÙËÓ ÙÚ ÙË ËÌ Ú ), Ticket House, ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô 42, ÂÓÙfi ÛÙÔ, ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

33 È Ó Î Ù ˆÚÈÛ٠٠ÛÙÔ Ô ËÁÔ ÙË A.V., ÛÙ ÏÙ ÂÏÙ Δ appleô 2  ÔÌ Â appleúèó applefi ÙËÓ appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌ ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ. Δ ÚÔÌÈÎÒ ÛÙË È ı ÓÛË Ã Ú. ΔÚÈÎÔ appleë 22, ı Ó ÛÙÔ fax ÛÙÔ Δ Ã VOICE GLASSS, K. A ƒπ μ. º ƒ Δπ À CHOICE ÙÔ MIXA H ITENH KYPIAKO A KAPI H YappleÔ Ú È ÊˆÙÔÁÚ ÊÈÎ Î Ù ÛË ÛÙÔ Î ÓÙÚÔ ÙË Aı Ó applefi ÙÔ ÙË Î È ÊˆÙÔÁÚ ÊÔ K ÚÈ ÎÔ AÛÎ Ú Ë. I ÓÈÎfi appleô ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙË applefiïë appleúèó ÙËÓ Â ÛÔ Ô ÛÙÔ Î Ú È. 7/7-6/9, Bartesera, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25 ( ÙÔ Ú ÍÈÙ ÏÔ ). SPILIOTI PROJECTS H ÎıÂÛË Connected Û Ó ÂÈ ÙË ˆÁÚ ÊÈÎ Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ Ê, ÙË video art Î È ÙËÓ blog art. O - ÚÈıÌfi ÙˆÓ Î ÏÏÈÙ ÓÒÓ appleô Û ÌÌÂÙ Ô Ó ÛÙÔ future ÂÈÎ ÛÙÈÎfi project Â Ó È appleú ÁÌ ÙÈÎ ÌÂÁ - ÏÔ Î È Ó ÌÂÛ ÙÔ : N. AÏÂÍ Ô, N. B Ó Ò- ÚÔ, N. ÙÚÂÏ ÎË, Greek Gay Lolita, Arxedia media, Calypso Larah Î.. TËÓ ËÌ Ú ÙˆÓ ÂÁÎ È- Ó ˆÓ (7/7 ÛÙÈ 21.00) Ó ÁÈÁ ÓÙÈÔ chat ı ÙÚ ÂÈ ˆÓÙ Ó ÛÙË ÌÂÁ ÏË ÔıfiÓË ÛÙÔ ıúèô ÙÔ Bacaro. ÔÊÔÎÏ Ô 1, Ì ÚÈ ÙÈ 31/7. A ANTONOPOULOU ART ÙË «Á ÛÙÈλ Î ÏÏÈÙ ÓÈÎ ÎıÂÛË Spaghetti a la aaart* Ó ÌÂÈÁÓ ÔÓÙ È ÚÁ ÙˆÓ Jake and Dinos Chapman, David Hockney, AÏ Í Ó ÚÔ B ÛÌÔ Ï ÎË, ÈÒÚÁË ÂÚfiÏ - ÌappleÔ, Em Kei, M ÚÎ X Ù Ëapple Ù Ú, AÏ Í Ó ÚÔ æ Ô ÏË Î È ÏÏˆÓ Î ÏÏÈÙ ÓÒÓ. M ÚÈ ÙÈ 18/7, AÚÈÛÙÔÊ ÓÔ 20, 4Ô fiúôêô, AI OY A TEXNH A HNøN TÔ «K ÏÔÎ ÚÈ 2008» Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÂÈ Î È ÌÈ ÔÌÒÓ ÌË ÎıÂÛË ÛÙËÓ A ıô Û T ÓË AıËÓÒÓ, Ì 20 Î ÏÏÈÙ ÓÂ Ó apple ÚÔ ÛÈ Ô Ó ÂappleÈÏÂÁÌ - Ó ÚÁ. ø 27/9, Ï ÎˆÓÔ 4, appleï. ÂÍ ÌÂÓ H ø E YMMETOXH H ÈÂıÓ AÌÓËÛÙ ı ÙÂÈ ËÙ Ì Ù ÓıÚˆapple ÓˆÓ ÈÎ ÈˆÌ ÙˆÓ ÂÓfi ÂÈ ÙˆÓ OÏ ÌappleÈ ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ. O È ÛËÌÔ AÌÂÚÈÎ Ófi Î ÏÏÈÙ ÓË John Quigley Î È Ë Î ÏÏÈÙ ÓÈÎ ÔÌ Circle Up Now Ó Ë- ÙÔ Ó ÂıÂÏÔÓÙ ÁÈ ÙÔ Û ËÌ ÙÈÛÌfi ÂÓfi ÓıÚÒappleÈ- ÓÔ ÌˆÛ ÎÔ appleô ı ʈÙÔÁÚ ÊËı applefi ËÏ Î È ı ÚËÛÈÌÔappleÔÈËı ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË ÂÎÛÙÚ Ù -. ËÏÒÛÂÈ Û ÌÌÂÙÔ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÌ Ì ÙË ÈÂıÓÔ AÌÓËÛÙ ÛÙÔ ÛÙÔ O ÚÈıÌfi ÙˆÓ ı ÛÂ- ˆÓ ÁÈ ÙËÓ ÂÓ ÚÁÂÈ appleô ı appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËı ÙÔ ÙÔ 12/7 Â Ó È appleâúèôúèûì ÓÔ. -.M. 1 fióè ÂÔ ˆÚ Ô MÂÙ ÙËÓ ÂÎappleÏËÎÙÈÎ ÌÔ ÛÈÎ Î È ıâ ÙÚÈÎ ÂÚÌË- Ó ÙË ÛÙÔ «N ÓÔ ÚÈÛÌ» ÙÔ M. X Ù È- ÎÈ ÛÙËÓ apple Ú ÛÙ ÛË ÙÔ KÚ Ô Ó ÎË ÛÙÔ HÚÒ ÂÈÔ, Û Ó ÂÈ Ì ÌÈ appleúôûˆappleèî Û - Ó Ï - ÊÈ ÚˆÌ Û ÙÚÂÈ Ì ıèî ʈ- Ó, ÙËÓ Edith Piaf, ÙËÓ Amalia Rodrigues Î È ÙË Ó Ë ÙÚ ÙËÁÔappleÔ ÏÔ. H ÛÔappleÚ - ÓÔ ÌÂÙ ÁÚ Ê ÙˆÓ ÊˆÓÒÓ ÙË MÂÛÔÁ Ô. ºÂÛÙÈ Ï YÌËÙÙÔ, ÙÚÔ ÕÏÛÔ ÙÚÔ & - ÏÔ, 8 IÔ Ï Ô, ÕÌÏÂÙ O ÂÚÌ Ófi ÛÎËÓÔı ÙË Thomas Ostermeier Ó ÂÈ ÙË Ó apple - Ú ÛÙ ÛË ÙÔ ıú ÏÈÎÔ Schaubuhne Û apple ÁÎfiÛÌÈ appleúâìè Ú ÛÙËÓ Aı Ó, ÂÓ - appleôî Ï appleùâè Ù appleôù Î È ÓÂÈ ÌÂÚÈÎ Ï ÍÂÈ - ÎÏÂÈ È : ÙÚ Ï, ÒÌ, appleôï appleïôîfiùëù, Ï Î (ÙÔ ÕÌÏÂÙ). KÔÈÓfi ÛËÌÂ Ô Ì ÙÔÓ ÕÌÏÂÙ ÙÔ Wooster Group (Î È Ì ÏÏÔÓ ÙÔ ÌfiÓÔ) Ë ÂÚÌËÓÂ ÙˆÓ ÚfiÏˆÓ ÙË ÂÚÙÚÔ - Ë Î È ÙË OÊËÏ applefi ÙËÓ È ËıÔappleÔÈfi. ÂÈÚ ÈÒ 260, 7-9 IÔ Ï Ô, Leonard Cohen «ÂÓ apple Ú ÂÈ Î ÓÂ Ó apple ÂÈ ÛÙÔÓ Ú ÂÈÛÔ Î È ÂÓ Ì - ÓÂÈ appleè ÛÙËÓ KfiÏ ÛË Î Ó». ÁÔ appleúèó ÙÈ Û Ó Ï Â ÙÔ Philip Glass ÛÈÛÌ Ó ÛÙËÓ appleô ËÛË Î È Ù Û È ÙÔ Cohen, Ï- Ï Î È appleúèó ÙË Û Ó Ï ÙÔ ÈÔ ÙÔ Cohen, Ó Î Ï appleùô ÌÂ Ì Û applefi ٠Π- ÌÂÓ ÙÔ ÙÔ fiúô MapplefiÏÓÙÈ ÂÓfi È ÈÔÊ Ô Î È Ó ÙÚÂappleÙÈÎÔ Ô ÈÛÙ ÌÔÓ Ô Î È ÙËÓ Ú ÂÓfi ÂÚˆÙÂ Ì ÓÔ appleôèëù. TÔ BÈ Ï Ô ÙÔ fiıô, ÂÎ. IANO 4 ŒÓ Î Ì ÓÔ ÓÙÚÔ ÙËÓ Ú- ÛÔ appleâúó ÂÈ applefi ÙÔ Ì Ïfi fiùè Ë ÌÂÙ - ÊÔÚ Î È Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÂÓfi applefi Ù Î - Ì Ó ÓÙÚ ÙË ÚÓËı ÛÙÔ MÔ ÛÂ Ô MappleÂÓ ÎË ÌappleÔÚÂ Ó Â Ó È Ó ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi Î È ÂÈÎ ÛÙÈÎfi ÎÏÈÛ. ŸÙ Ó fiìˆ ÚÂı ÌappleÚÔÛÙ ÙÔ, ÙÔ ı Ì Â Ó È ÙfiÛÔ ÁÚÈÔ appleô Û Πıëïòóâè. EÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙË OÌ ROOTLESSROOT ÛÙËÓ Â - ÛÔ Ô ÙÔ MÔ ÛÂ Ô MappleÂÓ ÎË, KÙ ÚÈÔ O Ô ÂÈÚ È- Ò, ˆ 27 IÔ Ï Ô 5 Cavalleria Rusticana H apple ÚÔ Û ÛË ÙÔ ÌÔÓfiappleÚ ÎÙÔ ÚÈÛÙÔ Ú- Á Ì ÙÔ ÙÔ Pietro Mascagni ( ÛÙˆ Û ÌÔÚÊ ÎÔÓÛÂÚÙ ÓÙÂ) ÛÙÔ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi È Ì ÓÙÈ ÙÔ P. Sampo ÙÔappleÔıÂÙ ÙË ÚÔ ÛÙÔ appleôïèùèûùèîô appleúôôúèûìô ÙÔ ÊÂÙÈÓÔ Î ÏÔÎ ÈÚÈÔ. OappleÂÚ ÙÈÎfi ÂÚÈ- ÛÌfi Ì appleâïappleèûì ÓÔ ÚˆÙ Î È ÂÎ ÎËÛË ÛÙÔ Ù ÏÔ ÌÈ Ì Ú appleô ı ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ Ì Ìapple ÓÈÔ Î È ËÏÈÔıÂÚ appleâ ÛÙÔÓ ÏËÛÛ. ÙÚÔ AapplefiÏÏˆÓ ÚÔ, 9 Î È 12 IÔ Ï Ô, π À π À 2008 ATHENS VOICE 33

34 À Δƒøª ΔË π ºÀƒ CASA DI GIORGIO Ó ÛÂ Î Ú È º ÓÙ Û٠٠ÌÈ ÌÈÎÚ ÛÙÚÔÁÁ ÏÂÌ ÓË Ì ÙË ÍËÚ appleô Ìapple ÓÂÈ ÛÙË ı Ï ÛÛ Û Ó ÌÈÎÚ ÂÚÛfiÓËÛÔ, appleï ÛÙÔ Î ÓÙÚÔ ÙË Ï Ê, ÛÙËÓ 3Ë M Ú Ó, appleô appleï ÂÈ ÛÙÔÓ ÚˆÓÈÎfi Û Ó ÌÈÎÚfi Î Ú È. TÔ apple ÏÈfi K Ú È ÛÙËÓ 3Ë Ì Ú Ó ÙË Ï Ê - ÏÏ ÍÂ È ÈÔÎÙËÛÈ Îfi Î ıâûùò Î È ÁÈ- Ó Saronikos group. ª Û ÛÙÔÓ fiìèïô apple - ÁÂÙ È Î È ÙÔ Casa di GiorgiÔ, ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÁÈ ÙËÓ ÈÙ ÏÈ ÓÈÎË Á ÛË ÙÔ ÂÛÙÈ ÙfiÚÈÔ ÙË M ÎfiÓÔ. EÌ apple Á Ì ÂΠÛÙÔ Ù ÏÔ ÌÈ Ì Ú appleô Î ËΠÛÙÔ 40 ıìô, Ìapple ÏÓÙÈÛÌ ÓÔÈ applefi ÙËÓ applefiïë Î È appleôê ÛÈ- ÛÌ ÓÔÈ Ó appleôï ÛÔ Ì ı Ï ÛÛ ÙÛ. H ı - ÛË ÙÔ appleô  ÙËÎÂ Ë Î Ù ÏÏËÏfiÙÂÚË ÂappleÈÏÔ- Á ÁÈ ÙÔ ÂÛÙfi ÂΠÓÔ Ú. M ÎÚÈ applefi ÙÔ ıfiú Ô ÙÔ Î ÓÙÚÔ ÙË Ï Ê, Ó Î È ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ. TÔ ÙÚ apple È Ì Ù Ó appleúòùë ÛÂÈÚ ÎÔÓÙ ÛÙÔ ÓÂÚfi, appleô ʈÙÈ fiù Ó apple Ó - ÌÔÚÊ, ÎÈ Ô Ìapple ÙË Ì ÚfiÛÈ Â ÎÔ ÓÒÓÙ Ù Ï Πapple ÓÈÓ ÊˆÙÈÛÙÈÎ Î È Ê ÚÓÔÓÙ appleôï applefiıëùâ Ó Û ÚÔÛÈ. Aapplefi apple Óˆ Ì ÙÔ ÌÂÚÈÎ ÓÈÎÔ ÛÙÚ ÙȈÙÈÎfi ÏÈÎfi, appleô ÌÈÌÂ Ù È Û Ó apple Ú ÏÏ Á ÙÔ Ê ÛÈÎfi Ê Ïψ- Ì, ıúfiè Â. M Ì ÙË latin Î È lounge ÌÔ - ÛÈÎ Ì Î ÓÂ Ï ÁÔ M ÎÔÓÔ. Z ÛÙË, ÛÙË, ÏÏ Ù ÔÎÈÌ Û ÌÂ Û Â fió fiï, apple ÚfiÏÔ appleô Ô Î Ù ÏÔÁÔ ÌappleÔÚÂ Ó ıâˆ- ÚËıÂ È È ÙÂÚ ÂÎÙÂÓ. K È apple ÙÛ ÔÎÈÌ Û - ÌÂ, Î È apple ÛÙ Î È ÚÈ fiùô Î È ı Ï ÛÛÈÓ Î È antipasti Î È dolci. H apple ÙÛ, appleô ÁÈÓ ÂÈ ÈÎ apple Ú ÁÁÂÏ Î È Ù Ó margherita Ì ÊÚ ÛÎÈ ÚfiÎ Î È appleúôûô ÙÔ applefi apple Óˆ, Ù Ó Êı ÛÙË, ÌÈ IÙ Ï ÛÙË Ï Ê Â apple Ì ÔÌfiʈÓ, ÎÔÏÔ ıëûâ Ë appleïô ÛÈ Û Á ÛË Û Ï Ù della casa, Ûapple Ó ÎÈ, ÚfiÎ, ÏÈ ÛÙ Î È Î ÙÛÈÎ - ÛÈÔ Ù Ú. ÙË Û Ó ÂÈ Ù cozze pazze, Ì È ÓÈÛÙ Ì Ï Îfi ÎÚ Û, ÓËıÔ Î È ÎÚÂÌÌ È, Ù Ó ÊÚ ÛÎ, Ô ÌÂÚ Î È ÌÔÛ ÔÌ ÚÈÛÙ. OÈ apple ÛÙ alle vongole Î È contadina (Ì Ìapple È- ÎÔÓ, Ì ÓÈÙ ÚÈ, ÎÚ Ì Î È ÓÙÔÌ Ù ) appleô  - ıëî Ó ÂÍ ÛÔ «IÙ Ï Â» ÛÙËÓ Î Ù ÁˆÁ. TÔ ÚÈ fiùô Ì ÙÈ Î Ú Â Ù Ó appleïô ÛÈÔ Û - ÚˆÌ ÙÈÎ Î È ÁÂÌ ÙÔ Á ÛË ı Ï ÛÛ. H panna cotta Î È ÙÔ tiramisu Ù Ó ÎÈ Ù ÙË È- Ù ÏÈÎ ÎÏ ÛÈÎ Û ÔÏ. appleï ÛÙÔ Casa di Giorgio Ú ÛÎÂÙ È Î È ÙÔ Î Ê ÙÔ, ÙÔ Saronicos, ÓÔÈ Ùfi applefi ÙÔ appleúˆ Ì ΠÊ, - ÌÔ, snack food, ÂÍ ÛÔ ˆÚ ı Î È Âapple - Ê Ì ÙË ı Ï ÛÛ, ÂÓÒ apple Ú appleï applefi ÙÔ Î - Ê, fiappleˆ ÛÙÚ ÂÈ Ë ÂÚÛfiÓËÛÔ, Ú ÛÎÂÙ È Ë ıô Û ÂÍÈÒÛÂˆÓ Arsida, appleô appleúôûê ÚÂ- Ù È ÁÈ appleúôóôìè Î (ÏfiÁˆ ı ÛË ) ÎÔÈÓˆÓÈ- Î Û ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ. O Saronicos Â Ó È ÓÔÈ- Ù Î ıâ Ì Ú applefi ÙÈ 10 apple.ì., ÙÔ ÂÛÙÈ ÙfiÚÈÔ - ÓÔ ÁÂÈ ÙÈ Î ıëìâúèó ÌÂÙ ÙÈ 5 Ì.Ì., ÙÔ - ÙÔ ÛÙÈ 4 Ì.Ì. Î È ÙËÓ K ÚÈ Î applefi ÙÈ 2 Ì.Ì. Saronicos - Casa di Giorgio, 3Ë M Ú Ó Ï Ê, À * Ó Ô C Ì ÚÈ ú 15 ú úú úúú 45+ ÂÓ Ù ÂÈ (ÌÂÙ ÙË 1.00 apple.ì.) / ÓÔÈ Ùfi ÙÔ/ ( ) ÚÈ Î ÌÂÛËÌ - ÚÈ ª ÓÔÈ Ùfi ÌÂÛËÌ ÚÈ ΔÈÌ ˆÚ ÎÚ Û A.V. ªËÓ Í ÛÂÈ Ó apple ÚÂÈ ÙËÓ ATHENS VOICE Ê ÁÔÓÙ ÓÙÚÔ A ƒ. AÏÂÍ Ó Ú & BÔ ÚÓ Ô 31, AÌappleÂÏfiÎËappleÔÈ, / X Ù. M ÍË 8 & BÂÓÙ ÚË 9 (appleâúèô Hilton), Ì ÂÈ ÌappleÈÛÙÚfi Ì Á ÈÓ ÚÒÌ Ù Î È apple ÏÈ Ê ÛÂ. ÂÓÓ Èfi- ˆÚ ÌÂÚ Â ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î È ÈÂıÓÒÓ appleè ÙˆÓ. ú K ª A.V. BARAONDA TÛfi 43, AÌappleÂÏfiÎËappleÔÈ, TÔ high light ÙÔ Î ÏÔÎ ÈÚÈÔ, Ì Û ÛÙÔ Î - ÓÙÚÔ ÙË Aı Ó. M ÂÓÙ appleˆûè Îfi appleôèîè Îfi ÛÎËÓÈ- Îfi, ÙÒÚ ÛÙÔÓ apple ÚÔ Ô Î Ù appleú ÛÈÓÔ Î appleô ÙÔ. ÔÏÏ parties, ÎÔÛÌÈÎ ÂÌÊ Ó ÛÂÈ, Ó Ù ÌÔ ÛÈ- Î, ÂÍ ÈÚÂÙÈÎ ÎÔ Ó applefi ÙÔÓ MÈ ÏË NÙÔ Ó Ù. úú EN YMION AÁ. Ú 56, ÕÓˆ Ù ÛÈ, È ÎÚ appleâ Ï- Ì Ú Î È ÁÏ Î ÛÂ È - ÊÔÚÔ Á ÛÙÈÎÔ Û Ó- ÛÌÔ Î È appleôï ÊÈÏÈÎfi appleâúè ÏÏÔÓ. ú ILVA ÂÚÛÂÊfiÓË & ÚÁËÙÙÈÒÓ 24, Î È, KÚ appleâ Ì Á ÛÂÈ applefi fiïô ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ appleï ÛÙÔ Ó Ô ÛÙ ıìfi ÙÔ ÌÂÙÚfi ÛÙÔ Î È. ºÚÂÛÎÔ ËÌ Ó ÊÏÂ, ÚÔÛÂÚ Û Ï - ÙÂ Î È appleôïï Ì Î ÚÔÓ -  Û ÂÛÙfi appleâúè ÏÏÔÓ. ΔÚ appleâ ÎÈ Íˆ. ú K Δ Àƒª Ì ÓÙ 2, appleï. ÚÔÛÎfiappleˆÓ, ÁÎÚ - ÙÈ, Ã Ï Úfi ÌÈ ÛÙ ÏÈ appleâúè ÏÏÔÓ Î È Ófi- ÛÙÈÌË ÎÚËÙÈÎ ÎÔ Ó. ÔÏ- Ï Î ÏÔ È (apple ÍÈÌ È, Ù - ÚÈ, Ú Î ) ÊÂÚÌ Ó applefi ÙÔ ÓËÛ. ªÂ ÙÚ appleâ ÎÈ ÛÙÔ appleâ- Ô ÚfiÌÈÔ. ú ª KOKKINE KOYTA E MÂÛÔÁ ˆÓ 12, AÌappleÂÏfiÎËappleÔÈ, K ıëìâúèófi, ÛappleÈÙÈÎfi Ê ÁËÙfi, Ì ÚÔÛÂ- Ú Û Ï ÙÂ, ËÙ Î È - Ì ÚÈÎ appleô ÂÙÔÈÌ ÔÓÙ È ÛÙËÓ ÓÔÈ Ù ÎÔ Ó ÙÔ. K Ú. ÎÏÂÈÛÙ. úm KREASION ÂÎÂÏ ˆÓ 22, Î È, K ÈÓÔ ÚÁÈÔ Î È - ÚÈÙˆÌ ÓÔ, ı Ì ÙÔ Ë ÎÚÂ- ÙÔÊ Á. applefi ÎÔÎÔÚ ÙÛÈ Î È ÎÔÓÙÔÛÔ ÏÈ Ì ÚÈ Ï - Ù ÚÈÛÙ appleè Ù ÙË ÒÚ Û ÌÔÓÙ ÚÓÔ appleâúè ÏÏÔÓ. Q X ÚËÙÔ 43, KÔÏˆÓ ÎÈ, ÙÔÓ appleôï Û Ó - ÛÙÔ appleâ fi ÚÔÌÔ, Ì appleâúè- ÏÏÔÓ ÎÔÌ fi Î È Á ÛÂÈ ÌÂÛÔÁÂÈ Î. ú ª MALVAZIA AÁ ıëì ÚÔ 3, PÔ Ê, M ÈÂıÓ Î È ÌÂ- ÛÔÁÂÈ Î ÎÔ Ó, ÛÂ Ó ÒÚÔ appleô ı Ì ÂÈ ÌÂÛ Èˆ- ÓÈÎfi Î ÛÙÚÔ. Aapplefi Ù appleèô ˆÚ ıúè ÙË applefiïë, Ì appleôïï ÏÔ ÏÔ È, Â- ÏÈ Î È ÛıËÛË ÛappleÈÙÈÎ Ï Ì Á Ï È appleô- ÚÒÛÂÈ. AÓÔÈ Ùfi Î ıâ Ì - Ú, ÌÔ ÛÈÎ applefi dj. úú MA A EıÓ. AÓÙÈÛÙ Ûˆ , K È- Û ÚÈ Ó, Ó ÓÂ- ˆÌ ÓÔ Î Ù ÏÔÁÔ, ÌÂ Ï - Ù ÚÈÛÙ Á ÚÈ Ô- ÛÙ ÎÔÌ Î ÚÔÓ Â Ó appleúôûù ıâóù È ÛÙË Ì ÎÚfi- ÚÔÓË love story ÎÚ ÙÔ È- ÛÙÔÚ ÙÔ Ì Á ÈÔ. MÂ- Á ÏË Ï ÛÙ ÎÚ ÛÈÒÓ Î È ÈÔÏÔÁÈÎ ÎÚ ÛÈ applefi ÎÙ - Ì ÌÈÎÚÔ apple Ú ÁˆÁÔ. ÓÔÈ Ù Î È ÁÂÌ ÙË ÙÚÈ - ÓÙ Ê ÏÏÈ Ï. Â Ù Ú ÎÏÂÈÛÙ. ú / MOMMY ÂÏÊÒÓ 4, KÔÏˆÓ ÎÈ, Óˆ ÛÙÔÓ appleôï - Û Ó ÛÙÔ appleâ fi ÚÔÌÔ, Ì ÌÂÛÔÁÂÈ Î ÎÔ Ó Î È ÊÔ- ÂÚ ÎÔÎÙ ÈÏ. Lounge Î È ÌÔ ÛÈÎ Ó Ï ÊÚÂ. ú PIZZA HUT ªÂ 32 Î Ù ÛÙ Ì Ù Û fiïë ÙËÓ ı Ó ÁÈ ÙÔ pizza lovers. applefi Ù Î Ï - ÙÂÚ delivery ÙË applefiïë. Ù Ì Î È ÙËÓ A.V. ΔÒ- Ú Î È Ó Ô, Ì Û ÛÙË ÛÙÔ ÔÚ. A.V. RESTO AÎ ËÌ 84, ÙÔ Î ÓÙÚÔ ÙË Aı Ó ÁÈ fiûô Ï ÙÚÂ Ô Ó ÙËÓ Î - Ï ÎÔ Ó Î È ÂÓ È Ê ÚÔ- ÓÙ È ÁÈ ÙË ÛˆÛÙ È ÙÚÔ- Ê. ªÂÓÔ Ì appleúˆùfiù apple appleè Ù (Î È ÁÈ ÔÚÙÔÊ - ÁÔ ), applefi ÙÔ appleúˆ ÛÙÈ 9 Ì ÚÈ ÙÔ Ú ÛÙÈ 11, Ì appleôï Î Ï ÙÈÌ. appleï Î È ÙÔ Ìapple Î ÏÈÎfi ÙÔ Ì appleúô fióù ÙÔ BÈÔÏÔÁÈÎÔ K ÎÏÔ. K ÚÈ Î ÎÏÂÈÛÙ. SALERO B ÏÙÂÙÛ Ô 51, EÍ Ú ÂÈ, AÓÔÈ Ùfi applefi ÙÈ ÙÔ appleúˆ ÁÈ Î Ê, ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì Á ÛÂÈ applefi IÛapple Ó, appleôèîèï  ٠ÚÈÒÓ, ÏÏ ÓÙÈÎÒÓ, tapas, appleïô - ÛÈÂ Û Ï ÙÂ. AÎfiÌ, appleôèîè- Ï ıóèî tapas ÛÙË ÌÂÁ ÏË Ìapple Ú. TÔ Ú ÁÈ appleôùfi Ì ÚÈ ÚÁ. È ÙË Ó ÛÂ- fió appleôïï Î ÈÓÔ ÚÁÈ Á ÛÂÈ. øú Ô Î appleô, ÙÚ apple È Íˆ. ú TAMAM BÚÈÏËÛÛÔ 30, ÔÏ ÁˆÓÔ, EÏÏËÓÈÎ ÎÔ Ó Ì Á appleëì Ó appleôï ÙÈΠÁ ÛÂÈ, ÁÈ Ô ÚÙÏÔ ÎÂ- Ìapple apple, Ô ÓÁÎÈ Ú ÌappleÂÁÂÓÙ, Ì ÓÙ. AÓÔÈ Ù Î ıâ Ú, Î È K ÚÈ Î ÌfiÓÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ. Δ Ú ÙÛ Ì ÙÚÔÌÂÚ ı. TGI FRIDAY S NÂÔÊ. μ Ì 2, ÔÏˆÓ ÎÈ, / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, Ë- ÊÈÛÈ, /. ËÊÈÛ & ÏÂÍ Ó Ú, ÌappleÂÏfiÎËappleÔÈ, / π : Mediterranean Cosmos , NEO: Ï. ÚÈÛÙÔÙ ÏÔ 3 Aapplefi burgers Î È ÌÂÍÈÎ ÓÈ- ÎË tortilla Ì ÚÈ ÂÈÛ ÁfiÌÂ- Ó ÌappleÔ Î ÏÈ Ìapple Ú Î È ÎÔÎÙ ÈÏ ÙÂÎ Ï. ú ª A.V. TIRBOUSON KˆÓÛÙ ÓÙÈÓÔ applefiï∠104, KÂÚ - ÌÂÈÎfi, ªÔÓÙ Ú- ÓÔ ÒÚÔ, Ì appleúˆùfiù appleë È ÎfiÛÌËÛË. Open kitchen ÁÈ Í ˆÚÈÛÙ ÂÏÏËÓÈÎ Á ÛÂÈ Î È ÌÂÁ ÏË appleôèîè- Ï ÎÚ ÛÈÒÓ. ú /K M A.V. XPY A ÚÙÂÌÈÛ Ô 4 & ÂÚ ÌÂÈÎÔ, Î È, ÙÔ Ó Ô ÙÔ Ò- ÚÔ Ë ÃÚ Û Î È Ë ÎfiÚË ÙË Û ΠÓÔ Ó Ó ÓÈÒıÂÈ Û Ó ÛÙÔ Ûapple ÙÈ ÛÔ. ÔÎ Ì Û ÛÔ- ψÌfi ÌÂ Ì ÛÙ, ÓÈfiÎÈ, cheese cake ÌÂ Ì ÏÈ. ŸÌÔÚ- ÊÔ Î appleô. Ú. Î È ÌÂÛË- Ì ÚÈ. Â Ù Ú ÎÏÂÈÛÙ. ú μfiúâè AVALON NORTH X Ú. TÚÈÎÔ appleë 50, KÂÊ Ï ÚÈ, 34 ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

35 TIPS ΔË Δ π À BA I AINA ÙËÓ fiìôúêë Ù Ú ÙÛ ÙÔ Ì Ó Á ÛË ÍÎ È ÎÚ ÛÈÔ. ŸÏ ÙÈ ÌappleÙ ÙÔ πô Ï Ô Ó ÎÔÚ Ê Ô ÛÂÊ ËÌÈÔ ÚÁÂ Î È ÁÓˆÛÙ ÔÈÓÔappleÔÈ Ì ÎÚ ÛÈ apple fiïô ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ÓÔ Â - Ô Ó. 3/7 X. ÛÎÈ (48 The Restaurant), 10/7 K. º ÎÏ ÚË (Up North), 17/7 B. K ÏÏ Ë (ÕÓÂ- ÙÔÓ), 24/7 A. K Ú ÛË & X. M ÓÔ ÛfiappleÔ ÏÔ (Aı ÚÈ, B Û Ï ÈÓ ). TÈÌ ÌÂÓÔ ú 45. AÈÙˆ- ÏÈÎÔ 72, ÂÈÚ È, TøN ºPONIMøN TA AI IA ÙÔ Î ÈÓÔ ÚÁÈÔ, ÌÔÓÙ ÚÓÔ Î È ÓÂÙÔ «ÛÙ - ÚÔ ÚfiÌÈ ÙˆÓ Á Ûˆӻ ı ÔÎÈÌ ÛÂÈ Î È ÂÏ- ÏËÓÈÎ Î È Á ÏÏÈÎ ÎÔ Ó. appleâûè ÏÈÙ ÙÔ Ù ÁÏ Î È Ï ÈÌÔ ÌÔÛ Ú ÛÈÔ Î È ÙÔ - ÚÔÓ ÊÚÈ ÌÂ Û ÏÙÛ Î ÛÙ ÓÔ, appleô Í ÂÈ Ó ÔÎÈÌ ÛÂÈ ÂΠÛÙÔ ÒÚÔ ÛÔ. Aapplefi ÙËÓ - ÓÔÈ Ù, appleâóù Î ı ÚË ÎÔ Ó ÙÔ ÌappleÔÚÂ Ó ÂÈ Î È ÙÈ home made Á ÛÙÈÎ ËÌÈÔ Ú- Á Â. ºÈÏÔÏ Ô 7, K ÈÛ ÚÈ Ó, AKA HMIA M PIZO AKIA H down town  ÎÔÏË, ÓfiÛÙÈÌË Î È ÔÈÎÔÓÔÌÈ- Î Ï ÛË ÁÈ ÙÔ lunch break ÙÔ Ú ÈÓfi. ÂÎÈ- Ó Ì apple ÙÂ Ï ˆÙÂ, apple Ù Ù ÛÙË fi ÔÏË Î È Á ÏÔÙ ÚÈ ÙÔ ÙÂÏ ÎË, Û Ó ÂÈ Ì «ÛÔ - ÙÔ ÏÔÁ ÎÈ» (appleôèîèï ÎÚ ÙÈÎÒÓ), Ù appleë- Ù ÌappleÚÈ ÔÏ ÎÈ appleô ÛÂÚ ÚÂÈ ÛÙË Ï fiîôïï Î È ÚÔÛÂÚ ÁÁÈÓ ÚÔÛ Ï Ù Ì ÊÚ ÛÎÈÂ Î Ú È. K È delivery Î ıëìâúèó AÎ ËÌ 61, Aı Ó, MA KAZE ŒÓ fiìôúêô, ÚÔ ÌÂÓÔ all day ÛÙ ÎÈ ÛÙËÓ Î Ú È ÙË Aı Ó. Ÿ,ÙÈ appleú appleâè ÁÈ Î Ê applefi ÓˆÚ ÙÔ appleúˆ ( ÓÔ ÁÂÈ ÛÙÈ 7.30), appleôùfi, ˆÚ cocktails, ÎÚ ÓfiÛÙÈÌ appleè Ù Î È Û - Ï ÙÂ Ó appleâèó ÛÂÈ. M ÙÈÌ appleôï appleôï Î - Ï, Ï Ú, ÊÈÏÈÎ ÙÌfiÛÊ ÈÚ Î È ÌÔ ÛÈ- Î applefi È ÊÔÚÂÙÈÎÔ djs, Î ıâ ÊÔÚ ı Û ÎÚ Ù ÛÂÈ ÓÂÙ ÂÎÂ Ì ÚÈ appleôï ÚÁ ÙÔ Ú. AÈfiÏÔ 33, Aı Ó, EN AI PIA ÙÔÓ fiìôúêô ÒÚÔ ÙÔ, Ë È ıâû ÛÔ ÏÏ - ÂÈ apple ÙÒÓÙ ÙÔ appleúòùô ÛÎ ÏÔapple ÙÈ. T ÚÒÌ - Ù ÓÔ Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ Î È Ë ÂÚ ÓÙ Û ΠÓÂÈ Ó ÓÈÒıÂÈ fiùè Ú ÛÎÂÛ È Û ÓËÛ. H ÌÔ ÛÈÎ ÛÂ Ï ÚÒÓÂÈ ÌÂ Î Ê ÙÔ appleúˆ, ÂÓÒ ÌÂÛËÌ ÚÈ Î È Ú ÔÎÈÌ ÂÈ ÓfiÛÙÈÌ appleè Ù Û ÓÔ Â Ìapple Ú applefi Ù 5 Ú ÏÈ Î È ÙÈ 100 ÂÙÈÎ ÙÂ, ˆÚ Ó ÍÔ ÂÈ ÌÈ appleâúèô Û. BÚ Ô ÏˆÓ 4, appleï. N. ºÈÏ ÂÏÊÂ, FRAGMA ll day café-restô Ì ÂÍ ÈÚÂÙÈÎ ı ÛÙË Ï ÌÓË ÙÔ M Ú ıòó. M ÓÈÌ Ï È ÎfiÛÌËÛË Î È - ÙÌfiÛÊ ÈÚ appleô ÏÏ ÂÈ Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ ÒÚ. I ÓÈÎ ÛÙÈÁÌ Ë ÛË ÙÔ ËÏ Ô. ÙËÓ appleèû Ó (ÏÂÈÙÔ ÚÁ ˆ 31/8) ÚÔÛ ÂÛ È, appleôï Ì - ÓÂÈ sushi, ÎÈÓ ÈÎÔ Î È apple ÁˆÌ Ó appleôù ÎÚ - Û applefi ÙËÓ ÂÓËÌÂÚˆÌ ÓË Ï ÛÙ, Ì lounge - Ï ÚˆÙÈÎ ÌÔ ÛÈÎ apple.ì apple.ì. ÌÓË M Ú ıòó, , π À π À 2008 ATHENS VOICE 35

36 TIPS ΔË Δ π À À ÈÁÎÔ ÓÈ Ì ÔÈÚÈÓ ÊÈÏÂÙ ÓÈ Î È Ì ÓÈÙ ÚÈ Porcini ò PÈ fiùô Ì Á Ú Â, Ì ÓÈÙ ÚÈ Î È Î ÚÈ ò PÔÏfi ËÙfi Ï ÓÈÎÒÓ ÌÂ Ï È ÚfiÎ ò K ÙÛÈÎ ÎÈ ÊÔ ÚÓÔ ÌÂ Ì ÏÈ Î È Ì Úˆ ÈÎ AÓÔÈ Ùfi applefi ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ MÂÛÔÁÂÈ Î ÎÔ Ó Ì gourmet appleèóâïè ÛÂ Ó ÎÚˆ ÙÌÔÛÊ ÈÚÈÎfi appleâúè ÏÏÔÓ ÓfiÚÌÔ 115, AÌappleÂÏfiÎËappleÔÈ, EıÓ. ÓÙÈÛÙ Ûˆ , ÈÛ ÚÈ Ó ΔËÏ.: , ( Â Ù Ú ÎÏÂÈÛÙ ) ø ønh MÈ ˆ ÒÓË ÁÈ ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ T appleô- Ï Á appleëì Ó Ì apple ÁˆÙ ˆ ÒÓË ÊÙ - Û Ó ÌÂ Ó Â Á ÛÂÈ. TÔ Cream Thrill Mastic Ì ıâóùèî Ì ÛÙ X Ô, ÙÔ Crunchy Praline, appleú Ï Ó ÊÔ ÓÙÔ ÎÈÔ Î È ËÌËÙÚÈ - Î, ÙÔ apple ÁˆÙÔ-ÁÏ Îfi ÂÎÌ Î Î Ù ÊÈ Ì apple ÁˆÙfi Î Ì ÎÈ, ÂÎÌ Î Î Ù ÊÈ Î È ÁÏ Îfi ÎÔ Ù ÏÈÔ ÛÛÈÓÔ Î È ÙÔ Tiramisu Ì apple ÁˆÙfi tiramisu, ÛÈÚfiappleÈ ÛÔÎÔÏ Ù Î È Û ÁÈ Ú ÌÂ ÚˆÌ Î Ê. ÔÎ Ì ÛÂ Î È ÙÈ Ice Bars ÌappleÔ Î ÙÛÂ, Ì apple ÁˆÙfi apple ÚÊ ÎÚ Ì Ó ÌÂÛ ÛÂ Ô Ê Ù apple ÓÙÂÛapple ÓÈ, ÂappleÈÎ Ï ÌÌ ÓÔ Ì ÛÔÎÔ- Ï Ù. Ù ˆ ÒÓË Î È ÛÙ SM. ˆ ÒÓË 31, ÏÏ ÓË AÙÙÈÎ, FLOCAFE Freddos Î È Flocaccino Mapple ÓÔÓÙ ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ Flocafé ÛÙ ÎÈ ÛÔ, ÔÈ ÂappleÈÏÔ- Á ÛÔ ÂÓ ı Ó È appleè ÔÈ ÈÂ. EÎÙfi applefi Ù ÎÏ ÛÈÎ Freddos ı ÚÂÈ Î È ÙÔ ıâ Îfi Biscolato Bianco Freddo Ì Ï ΠÛÔÎÔÏ Ù Î È ÌappleÈÛÎfiÙÔ Oreo, ÏÏ Î È ÙÔ Moccaccino Bianco Freddo Ì espresso Î È Ï ΠÛÔÎÔ- Ï Ù. K È ı ÂÈ Î È Ù 3 apple ÁˆÌ Ó ÚÔÊ - Ì Ù Flocaccino, appleô Â Ó È Ë appleôîïâèûùèî Û ÓÙ Á ÙË Jacobs ÁÈ Ù Flocafé, Ì appleú Á- Ì ÙÈÎ ÛÔÎÔÏ Ù, ÎÔÌÌ ÙÈ brownie, ÏÏ Î È Î Ú Ì Ï Î È Û ÓÙÈÁ. NÔÛÙÈÌÈ... ZËÚ - Ë 10, M ÚÔ ÛÈ, COCA-COLA TPIA EæI ON N Ô ÌÔÓÙ ÚÓÔ logo TÔ ÏÔÁfiÙ applefi ÙË ÂÎ- Û Á ÚÔÓ ÛÙËÎÂ, apple ÎÙËÛÂ Ó Ô ÛÙÈÏ Î È ÈÛıËÙÈ- Î. ÚfiÛÂÍ ÙÔ Û fiïâ ÙÈ Û ÛÎÂ Û Â appleúô fióùˆó ÙË ÂÙ ÈÚÂ, appleô appleâúèï Ì - ÓÔ Ó Ù appleúô fióù ÙË The Coca-Cola Company, ÏÏ Î È ÈÎ ÙË appleúô fióù (Amita, Frulite, AYPA, Waterblue, ÙÙÔ, Tuborg Î È Ù ÛÓ Î TSAKIRIS). COCA COLA EÏÏËÓÈÎ ÂÙ ÈÚ ÂÌÊÈ ÏÒÛˆ A.E., KËÊÈÛ 60, M ÚÔ ÛÈ, ESTRELLA AÛÙÂÚ ÙË Ìapple Ú H Ìapple Ú Estrella Damm, ÂÎÙfi applefi Á appleëì ÓË ÙË B ÚÎÂÏÒÓË, ÁÈÓÂ Î È Á appleëì ÓË ÙË EÏÏ.  ÌÈ Û ÏÏÂÎÙÈ- Î appleôï ÚˆÌË ÊÈ ÏË ÏÔ ÌÈÓ Ô appleô Û Â - Û Ó ÔÈ Û Â È ÛÙ Ìfi ÙË Custo Barcelona. AapplefiÏ Û ÙËÓ ÛÙ ÂÔÚÙ ÛÙÈÎ events appleô ı Á ÓÔ Ó ÙËÓ ÌappleÙË 3/7 ÛÙÔ M - Ú ÌappleÔ ( ÓfiÚÌÔ ) Î È ÙËÓ Ú ÛΠ4/7 ÛÙÔ Tapas bar ( Î È). ÏËÚÔÊ.: / ˆÎÔÚ Ô 20, æ ÚÚ, K È ÌÂ Ó Ô ÒÚÔ ÛÙ fiúâè appleúô- ÛÙÈ ÁÈ ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. ÈÂıÓ ÎÔ Ó Ì ÌÊ - ÛË ÛÙ ÓÈÛÙ Ì È. K È bar Ì jazz, ethnic Î È ÚÔÎ Ô. ú OCTOBERFEST AÁ. Iˆ ÓÓÔ 82, AÁ. Ú ÛÎÂ, / AÎÙ MÈ Ô ÏË 79, ÂÈÚ È, A ıâóùè- Î ÁÂÚÌ ÓÈÎ Á ÛÂÈ (ÛÓ - ÙÛÂÏ ÙÔ Î ÓËÁÔ, ÏÔ Î ÓÈ- ÎÔ, ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î È ÈÂıÓ ÎÔ Ó. Mapple Ú fiïˆó ÙˆÓ ÂÈ ÒÓ Î È ÙˆÓ ıìòó.. ÌÂÙ ÙÈ ú M A.V. SIMPLY BURGERS ˆÎÚ ÙÔ 31, X Ï Ó ÚÈ, ,. Ô Ó ÚË 187, Ï - Ê, AÏ Û Î Ù ÛÙËÌ ÙˆÓ appleô appleúˆùôappleôúâ ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ appleôèôùè- ÎÔ Î È ÁÚ ÁÔÚÔ Ê ÁË- ÙÔ. ZÔ ÌÂÚ ÌappleÈÊÙ ÎÈ, ÊÚ ÛÎÂ Û Ï ÙÂ, ÎÚ Ù Î È appleô ÏÂÚÈÎ Û ÂÈ ÈÎ ÚÙÈÓË Û ÛÎÂ Û appleô appleˆ Á ÓÂÙ È ÂÓ Í ÚÔ ÌÂ Ù È ÙËÚ ÂÛÙ Î È ÙÚ - Á Ó. M ÏÏ 6 Î Ù ÛÙ - Ì Ù ÛÙËÓ Aı Ó Î È Ó - Ì ÓÔÓÙ È ÎÈ ÏÏ. XOX I AKI A ÚÈ Ó Ô 31, N. æ ÈÎfi, , /. Â- ÓÙ ÏË 41, X Ï Ó ÚÈ, , AÙÌfi- ÛÊ ÈÚ apple ÏÈÔ Ìapple Î ÏÈ- ÎÔ Ì Πappleô Î È ÂÚ ÓÙ. AÙ ÏÂȈÙË appleôèîèï Û Á - ÛÂÈ, ÚÔÌ Â, ÌÂÁ - ÏË Ï ÛÙ Ô ˆÓ Î È appleúô fi- ÓÙ ÁÈ ÙÔ Ûapple ÙÈ.  Ù. ˆ. ÌÂÙ ÙÈ 18.00, K - ÚÈ Î ÎÏÂÈÛÙ. ú fiùè π. ÏÔ, apple Ú Ï Ï Ê, (appleúòëó Cataralla- ÚÈÛÙÂÚ Â ÛÔ- Ô ), , , ÃÒÚÔ Û Ó applefi ÓËÛ, Û Á Ï ÈÂ Î È Ï Πappleô ÚÒÛÂÈ, Ì ı ı Ï Û- Û. ŒÌÊ ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÎÔ Ó Î È ÓÙ ÓË ˆÓÙ Ó ÌÔ ÛÈÎ. ú I TIO O KO AÎÙ MÈÎÚÔÏ Ì ÓÔ, ÂÈÚ È, , , ËÌÂ Ô Ó ÊÔÚ ÁÈ fiïô ÙÔ MÈÎÚÔÏ Ì ÓÔ, Ì ı ÙÔÓ ÚˆÓÈÎfi. AÓ apple K ÚÈ Î applefiáâ Ì, ÓÔÌ - ÂÈ appleˆ Ú ÛÎÂÛ È Û apple - Ú ÏÈ Îfi club. M ÂÏÏËÓÈÎ ËÌÈÔ ÚÁÈÎ ÎÔ Ó. ÈÔÚ- Á ÓÒÓÔÓÙ È Î È appleôïï events Î È ÂÎ ËÏÒÛÂÈ. TÔ café ÙÔ ı Ì ÂÈ Î Ú È. I INA AÎÙ ÂÌÈÛÙÔÎÏ Ô 25, ºÚ Ù- Ù, ÂÈÚ È, , TÔ café ÙÔ ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ appleˆûë fiùè Ú - ÛÎÂÙ È ÛÙÔ Monte Carlo! KÔÌ fi Î È ÌÔÓÙ ÚÓÔ, Ì ʈÙÈÛÌ ÓË appleèû Ó. EÏÏËÓÈ- Î ËÌÈÔ ÚÁÈÎ ÎÔ Ó, appleè Ù Ì ÚÈ Î È ÎÚ Î È ÂÓ ÏÏ Á mainstream Î È appleèô ÎÏ ÛÈÎÒÓ ÂappleÈÏÔÁÒÓ ÛÙË ÌÔ ÛÈÎ. applefi ÙÔ appleúˆ ˆ ÙÔ Ú, Á ÓÔÓÙ È party, ÂÙ ÈÚÈÎ ÁÂ Ì Ù Î È ÏÏ ÂÎ ËÏÒÛÂÈ. T ª ª Ë ÒÓ 228, Village Park P ÓÙË, ll day meeting point. ÔÏ ÙÈÎË ÎÔ Ó Î È ıâóùèî ÛÌ ÚÓ ÈÎÂ Û ÓÙ Á. ªÔ ÛÈÎ applefi È ÛËÌÔ dj ÙË TÔ ÚÎ Î È ÔÚÔ applefi belly dancer. ú / VI CENZO È ÓÓÈÙÛÔappleÔ ÏÔ 1, Ï Ê, ıô ÁÈ Ó appleôïè- Ù ÓÈÎË ÎÔ Ó. ÙÛ Ì ÏÂappleÙ ÙÚ Á Ó ÌË Î È apple - ÛÙ Û ÓfiÛÙÈÌ apple Ú ÏÏ - Á. ıúèô Ì appleôï appleú ÛÈ- ÓÔ. ıâ Ìapple. Ú live Ù. Delivery. ú ª A.V ÙÈÎ Aº M. AÏÂÍ Ó ÚÔ 86, MappleÔ ÚÓ È, ÏÔ ÛÈ Á - ÛÂÈ, appleô È ÚÎÒ Â- ÌappleÏÔ Ù ÔÓÙ È ÌÂ Ó ÂÏ- Î ÛÙÈÎ appleè Ù ËÌ Ú. EÍ ÈÚÂÙÈÎ ÎÔ Ó ÌÂ Ì - ÁÂÈÚÂ Ù Î È ÙË ÒÚ. K È Î ÏfiÁÔ ÛÙÔ appleâúè Ï- ÏÔÓ. Œˆ 1 apple.ì. ú ª KA EPI TOY MEZE MÂÁ. AÏÂÍ Ó ÚÔ 61-63, ÂÚÈ- ÛÙ ÚÈ, E ÚÈ- ÛÙÔ ÒÚÔ Ì apple ÛÙ Ï ÚÒÌ Ù Î È ÏÔ ÏÔ ÈÛ٠ʈÙÈÛÙÈÎ. Ÿappleˆ Ì ÚÙ Ú ÙÔ fióôì ÙÔ, Á apple ÙËÓ Ù ÓË. M ÂÏÏËÓÈÎ ÎÔ Ó Î È appleôïï ÓfiÛÙÈÌ ËÌÈ- Ô ÚÁÈÎ appleúôù ÛÂÈ. úm À -ª À π MANITAPIA YÌËÙÙÔ 26 & EÏ. BÂÓÈ ÏÔ, XÔ- Ï ÚÁfi, N Ô. MÂÛËÌ ÚÈ Ú ı ÙÔ ÚÂÈ ÓÔÈ Ùfi ÁÈ ÓfiÛÙÈÌ Ì  ÎÈ Î È Ì ÓÈÙ ÚÈ ( applefi ÂÎÂ Î È ÙÔ fióôì ).ú BAR RESTAURANTS AKPøTHPI BOUTIQUE B ÛÈÏ ˆ ˆÚÁ Ô B5, ÕÁ. KÔ- ÛÌ, To applefi- Ï ÙÔ glamourous night life ÙË Aı Ó. appleï ÛÙË ı - Ï ÛÛ, ÂÍ ÈÚÂÙÈÎ ÎÔÌ fi ÌÂ Ú Û appleèóâïè Î È appleô- Ï Ù ÏÂÈ ÛÙÔ ÒÚÔ. ÚÔ- ÛÂÁÌ ÓË ÌÔÓÙ ÚÓ ÎÔ - Ó Î È Ó Ù ÌÔ ÛÈÎ appleô ÓÂ Ô Ó ÙË È ıâ- ÛË ÙÔ... ÓÙÈÛÙÔ ˆ glamourous ÎÔÈÓÔ. Ú.  Û. ú 10,. ú 15, Ô ÛÎÈ ÌappleÔ Î ÏÈ ú 100 & ú 110. ú BACARO ÔÊÔÎÏ Ô 1, ÔÏ ÒÚÔ ÌÂ Ú ÎÙ Ú. ÌÌÔÓ ÛÙÈ ÈÙ ÏÈÎ Á - ÛÂÈ, ıâóùèî Û ÓÙÔ ÈÙ tramezzini, ÛÔ appleâú ÎÔÎÙ ÈÏ Î È ÁÎ ÏÂÚ Û Á ÚÔÓË Ù - ÓË. Aapplefi ÙÔ appleúˆ ˆ ÚÁ ÙÔ Ú. ú ª A.V. * BOCCA BEACH. ÔÛÂÈ ÒÓÔ, apple Ú Ï AÏ ÌÔ, , Aapplefi ÙÔ appleúˆ Î Ê Â Î È light snacks ÛÙËÓ apple Ú Ï «ÙÔ», Ì ÚÈ ÙÔ ÏÏÔ appleúˆ Ì - Ó Ù cocktails Î È appleôù. K È appleúôûâáì ÓË ÎÔ Ó Î È ˆ- Ú Ô ÒÚÔ ÌÂ Ó apple ÙÈÎ island beds ÌÂ Ú ÓÔ Ê - ÓÙ Ê ÛÌ Ù Î È ÙÌfi- ÛÊ ÈÚ appleôï Ù ÏÂÈ. K ıâ TÂÙ. hot parties applefi ÙËÓ dj ÕÓÙ ÂÏ ÓÙÂÏ, Î ıâ - ÌappleÙË R&B parties. * CAPRI BAY Ú. ÌappleÚ ÎË 2, AÛÙ ÚÈ Ï Ê -, KÔÌ fi ÒÚÔ ÛÂ Ì ÚÔÎÈÓfi ÛÙÈÏ Ì ÌÊ ÛË ÛÙ cocktails Î È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ - ÌÂÛÔÁÂÈ- Î ÎÔ Ó. ELEVEN AÁ. KˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ, M ÚÔ ÛÈ, All day Ê ÁËÙfi (ÌÂ- ÛÔÁÂÈ Î ÎÔ Ó ), café, - Ï ÚˆÙÈÎ cocktails ÓˆÚ ÙÔ applefiáâ Ì, Í ÊÚÂÓÔ Î ÊÈ Ì ÌÔ ÛÈÎ appleô Û ÎÚ Ù ÂÈ ÛÂ Ú ıìfi Ì ÚÈ ÙÔ ÍËÌ Úˆ- Ì. MÂ Ï Á ÏfiÁÈ, non stop È ÛÎ ÛË ÛÂ Ó ÒÚÔ appleô ÂÌappleÓ ÂÈ Ó ÊÂıÂ Î È Ó ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÂÈ. applefi 16/3 Spring Live Concert Ì ÙÔÓ ª ÓÔ ÚÔ ÔÏ ÎË. - ÛÔ Ô ÂÏ ıâúë. ú FRAGMA ÌÓË M Ú ıòó, 6Ô ÏÌ. applefi ÙÔÓ ÕÁ. Ù Ê ÓÔ, , ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

37 ƒ À π A.V. 3-9 π À π À 2008 ATHENS VOICE 37

38 coffee & spirits Ú ÎÏ ÙÔ & ˆÎÚ ÙÔ 5, Ã Ï Ó ÚÈ, Ø À Δ À ΔÔ ANA H MHNA ORNETTE COLEMAN O Δ ÀΔ π Δ Δ Δ Δ ÚÈÓ applefi ÌÈÛfi ÈÒÓ, Ô Ornette Coleman ÏÏ Í ÙËÓ È- ÛÙÔÚ ÙË jazz. AÊ ÓÔÓÙ ÙËÓ ÚÌÔÓ Ó Ó appleù - ıâ ÌÂ Ê ÛÈÎfi ÙÚfiappleÔ applefi ÙË ÌÂψ, Ó ıâˆúòóù ÙË Ú ıìôïôá Î È Î Ù ÚÁÒÓÙ ÙÈ Û Ì ÙÈÎ ÏÏ Á ÛÙ Ì ÙÚ, ÔÚ Ì Ù ÛÙËΠ«Ó Â Ô Ù appleô ÂÓ È ı ÙÂÈ ÛÈÎ Û Á ÔÚ Â Î È appleô Â Ó È Û appleôïï appleâúèappleùòûâè ÙÔÓÈÎfi», fiappleˆ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÎÈ Ô appleâú ÊËÌÔ AÊÚÔ ÌÂÚÈÎ - Ófi ÌappleÈÙ Û ÁÁÚ Ê ÂÚfiÈ T fiô Ó ÛÙÔ È Ï Ô ÙÔ «Blues People - H Ì ÚË ÌÔ ÛÈÎ ÛÙË Ï ΠAÌÂÚÈλ (ÂÎ. IÛÓ - ÊÈ). M ÏÏ ÏfiÁÈ, Î appleˆ ÙÛÈ ÁÂÓÓ ıëîâ Ë free jazz. ÁÔ appleúèó applefi ÙËÓ appleôï Ó ÌÂÓfiÌÂÓË appleúòùë ÙÔ ÂÌÊ ÓÈ- ÛË ÛÙÔ ıëó Îfi ÎÔÈÓfi, ÌÈÏ ÂÈ appleôîïâèûùèî ÛÙËÓ A.V. ÙÔ Û Ì appleô ı Û Û ÓÔ Â ÂÈ Âapple ÛÎËÓ ı appleâúèï Ì ÓÂÙ È ÎÈ Ô ÁÈÔ Û, Ô Denardo. AÏ ıâè, appleôè Â Ó È Ë Û ÛË Û, ÌÈ ÎÈ Â Ó È ÎÈ Ùfi Î Ù ÍÈˆÌ ÓÔ ÌÔ ÛÈÎfi ÙË jazz; N È, ÏÔÁÈÎ ı Â Ó È Ì ÌÔ. M ÙÔÓ Denardo ÏÂÈÙÔ ÚÁÔ ÌÂ Î Ï Ì. TÔ ÛÂÙ appleô ı apple ÚÔ ÛÈ ÛÂÙ ı Â Ó È ÛÈÛÌ ÓÔ ÛÙÔ ÏÈÎfi ÙÔ Sound Grammar ; Ÿ È, ı apple ÚÔ ÛÈ ÛÔ Ì ÌfiÓÔ Ó ÎÔÌ- Ì ÙÈ. AÏÏ ˆ È ÚÎÒ ÙÔ ÛÂÙ, Î ıâ Ï ÁÔ Ì ÓÂ, ÒÛÙÂ Ó ÂÈ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ ÂÓ È Ê ÚÔÓ ÁÈ Ì Ó Î È ÙÔ ÌÔ ÛÈÎÔ appleô apple Ô Ó Ì ÌÔ. ÂÓ ÌÔ Ú ÛÂÈ Ó Ó apple Ú Áˆ appleú ÁÌ Ù appleô Ô Ó Ë ÂÈappleˆıÂ. Ò ÈÛı Óı Î Ù ÛÙÂÚ applefi ÙË Ú Â Û Û Ì ÙÔ Ú Â Ô Ô ÏÈÙ ÂÚ; ÓÙ ÈÛı ÓÂÛ È fiìôúê fiù Ó ÛÂ Ú Â Ô Ó. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı ÏÂÁ fiùè ÌÂ Í ÊÓÈ ÛÂ. Œ ÂÙÂ Ë ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ Ó Ô Ï ÂÙ apple Óˆ ÛÙÔ ÂapplefiÌÂÓfi Û album; N È, apple Ú ÂÈ ÙÔÈÌÔ ÏÈÎfi Î È ÚÈÛÎfiÌ ÛÙ ÛÙÔ ÛÙ ÈÔ ÙˆÓ Ë ÔÁÚ Ê ÛˆÓ. Î ÎÏÔÊÔÚ ÛÂÈ ÎÈ Ùfi applefi ÙË ÈÎ Û ÓÂÍ ÚÙËÙË ÂÙ È- Ú ; N È. ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ ÙËÓ ÂÙ ÈÚ Sound Grammar appleô ˆ È Ú ÛÂÈ Ì Ì ÙÔÓ James (Jarman), o ÔappleÔ Ô Â Ó È Ô Ì Ó Ù Ú ÌÔ Î È appleôï Î Ïfi Ê ÏÔ ÌÔ. EÙÔÈ- Ì Ô Ì Âapple ÛË Ó ÙÚ ÙÔ È Ï Ô appleô È appleú ÁÌ Ù ÂÙ È Ù harmolodics ˆ ÌÔ ÛÈÎ ÓÓÔÈ. Œ ÂÙ ËÏÒÛÂÈ ÏψÛÙ Π٠ΠÈÚÔ fiùè ÂÓ appleèûùâ ÂÙ ÛÙ ÛÙÈÏ ÙË ÌÔ ÛÈÎ... AÎÚÈ Ò. OÈ ÓfiÙÂ Â Ó È ÎÔÈÓ ÁÈ fi- ÏÔ. ÙË ÌÔ ÛÈÎ ÙË ÛË apple Ú Ô Ó 12 ÓfiÙ ÙÈ Ô- appleô  ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ Ó fiïôè, ÓÂÍ ÚÙËÙ applefi ÙÔ appleò ÙÈ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ô Î ı Ó. Yapple Ú ÂÈ ÏÔÈapplefiÓ ÁÈ fiïô Ì ÌÈ ÎÔÈÓ ÌÔ ÛÈÎ ÁÏÒÛÛ. È Ùfi ÂÙ appleâè fiùè ÈÛı ÓÂÛÙ ÔÏ Ì ÙÔÓ fiúô free jazz; EÓ Ì ÚÂÈ Ó È. A Ùfi appleô ÔÓÔÌ ÛÙËΠfree jazz Ù Ó ÁÈ Ì Ó appleâúèûûfiùâúô Ó Â Ô «ÂÏ ıâúë Ú ÛË». N ÌappleÔÚ ËÏ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ fi,ùè appleúô apple Ú ÂÈ Ì ÙÔ ÈÎfi ÛÔ Í ˆÚÈÛÙfi Î È ÂÏ ıâúô ÙÚfiappleÔ. ŸÙ Ó fiìˆ Ùfi Ô ÙÚfiappleÔ apple ÈÍ Ì ÙÔ Î ÙËÁÔÚÈÔappleÔÈ ıëîâ, Ìapple Π۠ΠÏÔ appleè Î È ÁÈÓ ÏÏÔ Ó «ÛÙÈÏ», Ë È Ë ÓÓÔÈ ÙË free jazz - Û ÙÔ ÓfiËÌ ÙË. E Ó È Û Ó Ó ÙÔappleÂÚÈÔÚ ÛÙËÎÂ Ë È. ÙËÓ ÂappleÔ ÙË Ë free jazz Û Ó ıëîâ ÚÚËÎÙ Ì ÙÔ Î ÓËÌ ÙÔ Black Power Î È Ì ÙÔÓ ÁÒÓ ÁÈ ÙÔÓ ÙÂÚÌ ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Ê ÏÂÙÈÎÒÓ È ÎÚ ÛˆÓ. ÌʈÓ Ù fiùè ÛÙ ÓÂfiÙÂÚ ÚfiÓÈ ÙÔÓ ÈÔ ÚfiÏÔ - apple ÈÍ Ó ÙÔ hip hop Î È Ù ÏÏ Â Ë appleô appleëá Ô Ó applefi ÙË street culture; Èı ÓÒ Ó È. A Ùfi appleô ÔÓÔÌ ÛÙËΠfree jazz Ù Ó ˆ Ó ıìfi ÌÈ ÌÔ ÛÈÎ ÓÙ Ó ÎÏ ÛË ÂΠÓË ÙË Ù Ú Á- Ì ÓË ÂappleÔ. E  ÙËÓ ÁÚÈ ÙË...  fi,ùè ÊÔÚ Ù ÓÂfi- ÙÂÚ Â Ë Î È ÙÈ appleâúèappleùòûâè appleô Ó Ê ÚÂÈ, ÓÔÌ ˆ fiùè Ë fiappleôè Âapple Ó ÛÙ ÙÈÎfiÙËÙ ÂÓ ÊÔÚ ÙfiÛÔ ÙËÓ È ÙË ÌÔ ÛÈ- Î, fiûô ÏÏ appleú ÁÌ Ù. TÔ ÛÙ Ô, ÙË ÛËÌÂÈÔÏÔÁ Î.Ïapple. T appleúòù Û Ì Ù ÛÙË ÌÔ ÛÈÎ Û Ó appleâû Ó Ì ÙËÓ ÂappleÔ ÙÔ be bop. fiûô Û ÂappleËÚ Û ÙÔ be bop Î È ÂÈ ÈÎ Ô Charlie Parker; TÔ be bop Ù Ó ÛÙËÓ ÂappleÔ ÙÔ Ô appleèô ÂÍÂÏÈÁÌ ÓÔ ÙÚfiappleÔ ÁÈ Ó apple ÂÈ Û ÏÏÔÁÈÎ ÌÂψ Â Î È Û Á Úfi- Óˆ Ó ÙÔÛ Â È ÂÈ. A Ùfi Ù Ó appleô Ì ÙÚ ËÍÂ. ÓÒÚÈÛ ÙÔÓ Charlie Parker ÛÙÔ Ô ÕÓÙ ÂÏÂ. O Charlie ÂÌÊ ÓÈ fiù Ó ÛÂ Ó club appleô ÏÂÁfiÙ Ó Tiffanys. MÂÙ ÙÔ Ù - ÏÔ ÙË ÂÌÊ ÓÈÛ ÙÔ ÙÔÓ appleâú ÌÂÓ apple ͈. Ù Ó Â ÁÂÓÈ- Îfi Ì ÌÔ. TÔ Â apple applefiûô appleôï ÌÔ ÚÂÛÂ Ô ÙÚfiappleÔ Ì ÙÔÓ ÔappleÔ Ô Û Ó ıâùâ Î È apple È Â. ıâï Ó Ì ÎÔ ÛÂÈ Ó apple ˆ, ÁÈ Ù apple ÛÙ fiùè  ΠÙÈ ÙÔ È ÊÔÚÂÙÈÎfi. Aapplefi ÙfiÙ apple È fiappleˆ apple ˆ Î È ÙÒÚ... info: ÙÈ 11 IÔ Ï Ô, ÛÙÔ ÙÚÔ ÏÏ ÚÔappleÒÏËÛË: ÙÚÔ ÏÏ, BÔ ÎÔ ÚÂÛÙ Ô 5, ,  ٠Public ( ÓÙ ÁÌ ), Fnac AÌ ÚÔ Û Ô (The Mall), Ï Ê. M appleèûùˆùèî Î ÚÙ ÛÙÔ È Î Ê Î È ÌÂÛÔ- ÁÂÈ Î Á ÛÂÈ Ì ı ÛÙË Ï ÌÓË ÙÔ M Ú ıòó. EÓËÌÂÚˆÌ ÓË Ï ÛÙ ÎÚ - ÛÈÒÓ, ˆÚ cocktails Î È fiù Ó appleè ÓÔ Ó ÔÈ appleúòùâ - ÛÙ sushi bar ÛÙÔ ÒÚÔ ÙË appleèû Ó. AÓÔÈ Ùfi applefi ÙÔ appleúˆ. Ì ËÌÈÔ ÚÁÈÎ appleúôù ÛÂÈ. úú FRIDAY S BAR & CAFE ÀÌËÙÙÔ 110, ÁÎÚ ÙÈ, / Ú ÎË 43, Ï Ê -, / Δƒ : Á. ÈÎÔÏ Ô 9, ŒÓ ÒÚÔ ÁÈ fiïâ ÙÈ ÒÚÂ, appleô Û Ó ÂÈ Î Ê, appleôùfi Î È Ê ÁËÙfi. ªÔÓ ÈÎ desserts Î È appleïëıòú È - ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÎÔÎÙ ÈÏ. ú GALAXY μ R ÂÓ. Hilton, B Û. ÔÊ 46, Finger food Û appleô- Ù ÚÈ Ì ÚÙ ÓÈ, ÎÔÎÙ ÈÏ, Ë Î - Ï ÙÂÚË ı ÙË Aı Ó. Galaxy BBQ ÁÈ ÙÔ appleèô appleâèó ÛÌ ÓÔ. úúú I TOPIKO. AıËÓÒÓ 159, X ÚÈ (apple Ï Ù - ÎÈ), MÔÓÙ ÚÓÔ ÒÚÔ Ì ÙÚ appleâ ÎÈ Ì - Û ÛÙÔ appleú ÛÈÓÔ apple Óˆ ÛÙË appleï ÙÂ, ÛÙÔ Ï Ù ÎÈ X - Ú Ô. AÓ apple ÙÈÎÔ Î Ó - apple  ÁÈ appleôï ÛÙÈÎÔ Î Ê Â applefi ÙÔ appleúˆ Î È apple ıúèô Í ÏÈÓÔ Ìapple Ú ÁÈ ˆÚ appleôù ÌÂ Ï Ú È - ıâûë. ÓÂÈ ÌÊ ÛË ÛÙË ÎÔ Ó ÙÔ ÌÂ Ó appleúô- ÛÂÁÌ ÓÔ appleôï Û ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ ÁÈ fiï Ù ÁÔ ÛÙ. JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔÏˆÓ ÎÈ, Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î Ú È ÙË applefiïë. - Ï ÙÂÚÔ ÛËÌÂ Ô ÛÙÔÓ appleâ fi- ÚÔÌÔ ÙË MËÏÈÒÓË. KÏ ÛÈ- Î ÌÂÚÈÎ ÓÈÎÂ Û ÓÙ Á ÛÂ Ó ÎÏ ÛÈÎfi ÌÂÚÈÎ ÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. apple Ú ÙËÙÔ apple Ú - ÛÌ ÁÈ fiïô. ú ª. A.V. NIXON AÁËÛÈÏ Ô 61B, KÂÚ ÌÂÈÎfi,  ÛÙÈÎ appleè - Ù, ˆÚ appleôù Î È ÌÈ ÌappleÔ ÌÈÎË ÎÈÓËÌ ÙÔÁÚ ÊÈ- Î ıô Û appleô ÌÂÙ ÂÈ appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÙ appleúô- ÔÏ. K È apple È Ó È appleô- ÔÛÊ ÚÔ Û ÓÔ Â appleô- ÙÒÓ, ÙÛÈÁ ÚˆÓ ÎÙÏ. SOUL πδchen E ÚÈapple Ô 65, æ ÚÚ, AÓ ÓÂˆÌ ÓÔ, ˆ- Ú Ô ÒÚÔ, Ìapple Ú Î È Â- ÛÙÈ ÙfiÚÈÔ. TÔ ÌÂÓÔ ˆÚ - ÂÙ È Ó ÏÔÁ Ì ÙÈ ÙÈ- Ì. T ÌÔ ÙÔ Î È ÔÈ Ì Ú- Á Ú ÙÂ Â Ó È ÂÍ ÈÚÂÙÈÎ, ÔappleˆÛ appleôùâ ÙÔ ÎÔÎÙ ÈÏ ÙÔ Î Ù ÛÙ Ì ÙÔ, ÙÔ Soul Julep. Eapple Óˆ ÔÚ - ÂÈ Ì Ó ÛÌ Ó beats. Ó parties Ì DJs Ì fi- 38 ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

39 ÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ ÒÓ ÙÈ ÌÔ ÛÈ- Î. ÓÔÈ Ù Î È Ë ÙÌÔ- ÛÊ ÈÚÈÎ Ï ÙÔ. ú A.V. STAVLOS Ú ÎÏÂÈ ÒÓ 10, ËÛ Ô, MÂÛÔÁÂÈ Î ÎÔ - Ó ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi appleôï ÒÚÔ ÙÔ ËÛ Ô.ΔÚ apple È ÛÙÔÓ appleâ fi ÚÔÌÔ. ıâ Ì Ú ÁÈ Î Ê Î È Ê ÁËÙfi, Ú. Î È. ÁÈ clubbing. ú M A.V. TERRA PETRA ÙÚÔ ÙÚ, ÂÙÚÔ appleôïë, All day ÂÓÙ appleˆûè Îfi appleôï ÒÚÔ Û ÙÚ Âapple appleâ : Del rte ÙÔ music café applefi ÙÔ appleúˆ, bar Ì jazz Î È blues ÁÈ ÛÔÊÈÛÙÈÎ Ó ÙÂ Î È barrestaurant (ÌfiÓÔ Ú ) Ì appleï appleè Ù applefi ÙÔ - Ô freestyle ÌÔ ÛÈÎ. ú Δπ π Δ S º Ï ÚÔ 15, Ô Î ÎÈ, ΔÔ apple ÏÈfi Deluxe ÂÓÙÂÏÒ ÏÏ ÁÌ ÓÔ, Û appleôï Â͈ÙÈÎfi ÛÙÈÏ Î È Ì ÂappleÈÚÚÔ applefi ÙË ÂÎ ÂÙ ÙÔ 50. È appleôïï ÎÔÎÙ ÈÏ Î È Ï Á ÏÏ Î Ï appleè Ù. ıâ Ú. Ì apple ÚÙÈ Î È live ÌÔ ÛÈÎ ( ˆÚ Ê - ÁËÙfi). Œˆ 1.00 Ì.Ì. UP NORTH ÚÈ 11, ËÊÈÛÈ, ÔÌ fi ÒÚÔ Ì appleôïï glam appleèóâïè. π ÓÈÎfi ÁÈ privet parties, ÂÎ ËÏÒÛÂÈ Î È dinners. È Ù ËÌÈÔ Ú- ÁÈÎ ÌÂÛÔÁÂÈ Î ÎÔ Ó Î È ÌÔ ÛÈÎ jazz, soul Î È appleèô ÚÁ ÙÔ Ú urban pop - ÎÔ ÛÌ Ù. È roof garden. applefi ÙÈ Â Ù. ÎÏÂÈÛÙ. URBAN μô Ù ˆÓ 50, Î È, BÚ Â Ì ÓÔ bar-restaurant appleô Û Ó ÂÈ ÂÏÏËÓÈÎ Ë- ÌÈÔ ÚÁÈÎ ÎÔ Ó, ÌÂÁ ÏË Ìapple Ú ÁÈ appleôï ÛÙÈÎ cocktail Î È tapas, Î È lounge ÒÚÔ ÁÈ appleôèôùèîfi Î Ê. XÒÚÔ minimal, Ì art appleèóâïè Î È Ô electronica Î È soul. ú / ª VILLA MERCEDES AÓ ÚÔÓ ÎÔ & T Ê ÚÈ 2, PÔ Ê, , stages, cocktail bar Î È restaurant Ì ÂÏÏËÓÈÎ Ë- ÌÈÔ ÚÁÈÎ ÎÔ Ó. Special guests djs. ºÈ ÏË Ô ÛÎÈ ú 100. CAFES/BARS BAT CITY. AÏÂÍ Ó Ú 11, Aapplefi ÓˆÚ ÙÔ appleúˆ ÁÈ Î Ê Î È snacks Û lounge Ú ı- ÌÔ, Ì ÚÈ appleôï ÚÁ ÙÔ Ú ( ÓÔÈ Ùfi ÎfiÌ Î È 20 ÒÚ ÙÔ 24ˆÚÔ) Ì ÔÚ ÙÈ- Î rock È ıâûë. EÛˆÙÂÚÈÎÔ Î È Â͈ÙÂÚÈÎÔ ÒÚÔÈ. π BLINK Ï. K Ú ÙÛË 10, Aı Ó, ÚÔÛÂÁÌ ÓÔ Ò- ÚÔ ÌÂ Î Ó apple  ÛÙË ÛÔ- Ê Ù, ÌÂÁ ÏË Ù Ì Ú Î È ÙÚ appleâ ÎÈ ÛÙÔ appleï Îfi- ÛÙÚˆÙÔ ÁÈ ˆÚ  ÂÓ Ï- Ï ÎÙÈÎ Ú È applefi Î - ÏÔ Dj s. BOARDING PASS HÚ ÎÏÂ Ô 2, X Ï Ó ÚÈ, All day ÌÔÓÙ ÚÓÔ ÛÙ ÎÈ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi appleâ fi ÚÔ- ÌÔ ÁÈ Î Ê ÎÈ ÙÔ appleúˆ Î È appleôù ÙÔ Ú, apple Ú Ì ˆÚ  free style ÌÔ ÛÈ- Î applefi ÁÓˆÛÙÔ dj. BRAZILIAN B Ï ˆÚ ÙÔ 10, KÔÏˆÓ ÎÈ, ΔÔ all time classic Î Ê ÙÔ MÂÙÔ ÈÎÔ T - ÌÂ Ô ÙÚ ÙÔ, Ì ÙÚ appleâ- ÎÈ ÛÙË B Ï ˆÚ ÙÔ. º - ÓÔ Î Ê, Ï Ù ÚÈÛÙ Û - ÓÙÔ ÈÙ, Û Ï ÙÂ, ÎÚ appleè Ù, appleôèîèï Û ÁÏ Î Î È ÏÌ Ú ÛÊÔÏÈ ÙÂ. CAFE DEL SOL BÔ Ù ˆÓ 44, Î È, appleï ÛÙË Ó ÛÙ ÛË ÙÔ ÌÂÙÚfi «KÂÚ ÌÂÈÎfi», Ì ÙÚ appleâ ÎÈ Íˆ Î È ı ÙËÓ AÎÚfiappleÔÏË. K Ê, ÂÏ ÊÚÈ ÁÂ Ì Ù, snacks, waffles, ÏÏ Î È ˆÚ Â͈ÙÈÎ Ú ÈÓ cocktails. CIRCUS N Ú ÓÔ 11, Aı Ó, ÕÓÔÈÍË ÛËÌ ÓÂÈ Ó cocktail ÛÙÔ Circus. AÙÌÔ- ÛÊ ÈÚÈÎfi ÒÚÔ ÌÂ È È ÙÂ- ÚË È ÎfiÛÌËÛË, ÍÂÎÈÓ applefi ÓˆÚ ÙÔ appleúˆ Ì ΠÊ, Ê - ÁËÙfi Î È ÁÏ Î ˆ ÚÁ ÙÔ Ú. apple ÛÈ Ï Û Ï ÙÂ, Ì ÚÈÎ Î È appleúˆùfiù apple cocktails. Jazz, retro, swing Ú ıìô, Î È fi È ÌfiÓÔ. TÚ - appleâ ÎÈ Íˆ. È appleèô privé, Î Ó apple  ÛÙÔ apple Ù ÚÈ. CITY X ÚËÙÔ 43, KÔÏˆÓ ÎÈ, ÚÔÛÈÛÙÈÎ cocktails ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi appleâ- fi ÚÔÌÔ ÙË X ÚËÙÔ. ZÂÓ Î appleô, Ï Ú ÙÌfi- ÛÊ ÈÚ Î È freestyle ÌÔ - ÛÈÎ ÁÈ Ù ÂÛÙ Ú È ÛÙËÓ applefiïë. π Δƒπ ÂÌÈÛÙÔÎÏ Ô & ÂÚ ÂÓ ˆÓ 60, , Í Ú ÂÈ.  Âapple - Î ÈÚÔ ÈfiÚÔÊÔ applefiûùô ÛÙËÓ appleï Ù applefi ÙÔ 1981, Ó applefi Ù apple ÏÈfiÙÂÚ Î Ê Ìapple Ú ÙË appleâúèô. ÓÔÈ- ÎÙfi applefi ÙÈ 11 ÙÔ appleúˆ ÁÈ Î Ê Ì ÚÈ ÙÔ Ú È Ì Π- ı Ú appleôù, ÎÔÎÙ ÈÏ Î È Î - Ï ÌÔ ÛÈÎ. Ó ÊÈÏÔÍÂ- Ó ÂÎı ÛÂÈ ÊˆÙÔÁÚ Ê. M AÈfiÏÔ 33, appleï. AÁ EÈÚ ÓË, X Ï Ú ÙÌfi- UP NORTH K ÚÈ 11, KËÊÈÛÈ, M ÛÔ appleâú ÚÔÌ ÓÙÈÎfi roof garden, appleè Ù ÌÔ- ÓÙ ÚÓ ÌÂÛÔÁÂÈ Î ÎÔ Ó Î È ÌÔ ÛÈÎ jazz, soul Î È appleôapple fiûô appleâúó ÂÈ Ë ÒÚ. Ø CITY BEAT ΔÔ πøδ ª À THE EARTHBOUND PARTY O Î ÈÓÔ ÚÁÈÔ ÙÔ ÛÎÔ Ï ÁÂÙ È La Guerra Finnal Î È Î ÎÏÔÊÔÚ applefi ÙË Û Ó Â apple underground ÂÙÈÎ - Ù Lab Records. OÈ ŒÏÏËÓ mariachi Î ÙÂ- ÓÔ Ó ÁÈ ÙÔÓ «ÙÂÏÂ Ù Ô applefiïâìô» Î È ı ÙÔÓ ÓÈÎ ÛÔ Ó, Ô ÙÂ Û ÙËÛË. TËÚÒÓÙ ÙË lo-fi ÈÛıËÙÈÎ appleô apple Ú apple - ÌappleÂÈ appleâ ıâ ÛÙÔ Calexico Î È Ó ˆÔÁÔÓ ÙËÓ È- ÛıËÙÈÎ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ ÙˆÓ Last Drive. Release party ÛÙËÓ Î Ù appleïëîùèî Ì ÛÙÈÎ ÛÙÔ - ÌÂÁ ÏË Ìapple Ú ÙÔ... CAPU ÎÎ 14, ÓÙ ÁÌ, , K ÚÈ Î 6/7 ÛÙÈ 22.00, ÂÏ - ıâúë  ÛÔ Ô. JOE CLAUSELL EÓÂÚÁÔappleÔ ËÛÂ, apple - Ú Î ÏÒ, ÙÔ ÎÏÈÛ «ÂÓ ÚÂÈ ÂÙ È È È - ÙÂÚÂ Û ÛÙ ÛÂÈ». Aapple ÛÊ ÏÈÛÂ Î È Û ÌÊˆÓ ÛÂ Ì ÌÔ ÛÙËÓ ÂÌ ÏËÌ ÙÈÎ Ê ÛÈÔÁÓˆÌ ÂÓfi Ù appleô appleô Ù Ù ÛÙËΠÈÎ ˆ Ì ÙÔÓ fiúô soulful house. È ÙË N YfiÚÎË, DJ Î È apple Ú ÁˆÁfi appleô Á apple ÙË spiritual appleïâ Ú ÙÔ house, appleô  ÓÂÈ ÙËÓ Î Ù ÁˆÁ ÙÔ ÎfiÌ Î È applefi ÙÔ gospel. ÙÔ Î ÏÔÎ ÈÚÈÓfi Î Ù Ê ÁÈÔ ÙÔ... CARIOCAS Ú Ï ÓÔ, K ÚÈ Î 6/7 applefi ÓˆÚ ÙÔ applefiáâ Ì Ì Ì ÙÔÓ Sunshine Pedro, ÂÏ ıâúë  ÛÔ Ô. MASON È ÙË electro È ÛappleÔÚ, Î ıò ÁÂÓÓ ıëîâ ÛÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ Ì Û ΠÏ- ÏÈÙ ÓÈÎ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ Î È Ï ÁÂÙ È I ÛˆÓ XÚfiÓË. O apple Ù Ú ÙÔ ŒÏÏËÓ ÁÏ - appleùë, Ë ÌËÙ Ú ÏÏ Ó ËıÔappleÔÈfi, Ô ÈÔ applefi ÓˆÚ apple ÎÙË- Û ÎÏ ÛÈÎ ÌÔ ÛÈÎ Î Ù ÚÙÈÛË, ÏÏ ÙÔÓ Î Ú ÈÛ Ó Â Ë fiappleˆ ÙÔ hip hop Ú ÈÎ Î È Ë dance ÛÙË Û Ó ÂÈ. ËÌ - ˆÛ fiùè ÂÓ ÈÛÙ ÂÈ apple Óˆ ÛÙ sets ÙÔ Ó Ù Ì ÚÂÈ Ì live ÈÔÏ.  ; BAROUGE AÓ ÚÔÓ ÎÔ 4 & T Ê ÚË, PÔ Ê, ÙÔ 4/7, ÌÂÙ ÙÈ 00.00, Ì ÔÈ Huyshe Î È VJ Growls. ANTHONY PAPPA & CHRISTIAN CAMBAS MÔÈ ÂÈ Ì ÌÈ Û - ÌappleÚ ÍË applefi ÙÈ appleúòùâ Ì ÚÂ ÙˆÓ 00s. TfiÙ appleô ÙÔ progressive house Ù Ó Ë ÔÚ ÙÈÎ Â- ÛappleÂÚ ÓÙÔ, Ô Anthony Pappa Ô - ÛÙÚ Ïfi ÂÎappleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ Â Ô, Î È Ô Christian Cambas Ó Ù Ï ÓÙÔ Ô appleè- ÙÛÈÚÈÎ ŒÏÏËÓ appleô ı ÊÙ ÓÂ Ì ÚÈ ÙËÓ Bedrock. TÒ- Ú Ô Ô È ÏÏ ÍÂ, ÁÈÓ Ó ÎÈ ÂΠÓÔÈ appleôï Û ÏÏÂÎÙÈ- ÎÔ Î È ı Ô Ì ÙËÓ appleúôû ÚÌÔÁ ÙÔ ÛÙÔ... AMMOS. ÔÛÂÈ ÒÓÔ 215, ÕÏÈÌÔ, ÙÔ 5/7, ÌÂÙ ÙÈ 00.00, ú 20. URBAN DISCO These kids are all right. Chevy & Alexees, ÙÔ ÌÔ appleô ÓÙÈappleÚÔÛÒapple - Û ÙË nu disco Ù ÛË ÛÙ ıëó Î dexx, ÛÙ ÓÔÓÙ Ù ÙËÓ ÎÈÓËÙ «ÛÙÈÎ ÓÙ - ÛÎÔ», apple ÓÙ appleèûù ÛÙÈ ÂappleÈÙ Á ÙÔ groove. YappleÔı Ùˆ fiùè Î - ÏÔÎ ÈÚ ÎÈ, ÓÔÈ Ù Î È Ë Ï ÙÔ Soul, fiïô Î È Ó Ó appleèô light ÙfiÓÔ ı ÒÛÔ Ó Ù ÈÓ ÏÈ ÙÔ. SOUL STEREO E - ÚÈapple Ô 65, , ÙÔ 5/7, ÂÏ ıâúë  ÛÔ Ô. SODA INC. & CJ JEFF & EVAN TÔ ÁÂÚÌ ÓÈÎfi ÓÙÔ - ÙÔ ÙˆÓ Babak Shayan Î È Jon Silva Â Ó È È È ÙÂÚ ËÌÔ- ÊÈÏ ÛÙËÓ EÏÏ, appleúôê ÓÒ ÂÍ ÈÙ Î È ÙË ÓÙÈappleÚÔÛÒappleÂ Û ÙÔ applefi ÙËÓ Klik Records, appleô ÙÔ - Á apple ÂÈ Î È Î ÎÏÔÊÔÚ ÙÈ Ô ÏÂÈ ÙÔ. È È ÙË Plastic City, Î appleôùâ ÙÔ ÏÂÁ Ó neo-trance, fiúô appleô Ì ÏÏÔÓ ÂÓ Â ÛÙ ıâ ÁÈ Ó appleâúèáú ÂÈ ÙÔ Ú ıìèîfi, ÌÂ- ψ ÈÎfi Î È ÙÂÏÈÎ Î ÏÔÎ ÈÚÈÓfi deep house ÙÔ... PROVA CAFE BY ISLA Ú Ï ÈÓÈ, M Ú ıòó, K ÚÈ Î 6/7 applefi ÙÈ 17.00, ÂÏ ıâúë  ÛÔ Ô. 3-9 π À π À 2008 ATHENS VOICE 39

40 Ø ª À π ΔÔ. ª Δƒ À À π KoÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÙÔ Ú ÍÈÙ ÏÔ, ı Ó, ΔËÏ.: ÌappleÙË 3 GROOVE ARMADA BÏ. MÔ ÛÈÎ ÎËÓ - Live. O H ATO POMIO O.A.K.A. ME INA KANA - OPºEA EPI H - IZETA KA HMEPH BÏ. EappleÈÏÔÁ EATPO BPAXøN Ú ÛΠ4 SCHOOLWAVE 2008 TÛ Î Ú ÙÒÚ ÙÔ ÌÔ ÛÈ- Îfi ÚÈÔ ÙË applefiïë. 21 ÂÏÏËÓÈÎ Ì ıëùèî Û - Ì Ù apple Ú Û Ó ÙÈ ÂÍÂÙ - ÛÂÈ Î È ÂÙÔÈÌ ÔÓÙ È Ó appleô  ÍÔ Ó fiùè young is beautiful. Ú ÏÏËÏ ÂÎ ËÏÒÛÂÈ Ì graffiti, breakdance show, Âapple - ÂÈÍË bmx Î È skate, ÙÔ ÚÓÔ appleô ÔÛÊ ÚÔ 5X5 Î È ÂÓ Û ÌÌ Â Â- Ù È. AÎfiÌË Ì ıëùèî Û - ÁÎÚÔÙ Ì Ù applefi ÒÚ ÙË E ÚÒappleË Î È ÛÙÈ 5 IÔ Ï Ô Ô AÏÎ ÓÔÔ Iˆ- ÓÓ Ë. EATPO BPAXøN. E ÛÔ Ô ÂÏ ıâ- ÚË. K È ÛÙÈ 5 & 6/7. ÚÈ Î 6 NIKO OPTOKA O OY È - ÌÂÚË ÁÈÔÚÙ - Ó ÚÔÌ ÛÙ ÙÚ ÁÔ È (Î È Â Ó È appleôïï ) apple ÈÁÌ Ó Ì ËÏÂ- ÎÙÚÈÎ ÎÈı ÚÂ, ÎÚÔ - ÛÙ, appleóâ ÛÙ Î È Ó ÎÔ - ÚÙ ÙÔ ÂÁ fiú ˆÓ. M ı ÂÈ Î È ÙÔ Ê ÏÔ ÙÔ : X ÚÈ AÏÂÍ Ô, EÏ ıâú AÚ ÓÈÙ ÎË, N ÎÔ ZÈÒÁ Ï, Haig Yazdjian, AÓ ÚÈ Ó Mapple Ìapple ÏË, B ÛÈÏÈÎ K Ú ÎÒÛÙ Î È O ÛÛ TÛ Î ÏÔ. HPø EIO. E ÛÔ Ô ú ÚÔappleÒÏËÛË: ÓÂappleÈÛÙË- Ì Ô 39, ÂÓÙfi ÛÙÔ ÂÛÌ - fiáïô, Î È HÚÒ ÂÈÔ. K È ÛÙÈ 7/7. Â Ù Ú 7 PINK MARTINI. BÏ. O ËÁfi YKABHTTO ANTE H A A INO - IøTA NE KA ÓˆÛÙ ÙÚ - ÁÔ È applefi ÙËÓ appleúô- ÛˆappleÈÎ ÙÔ ÈÛÎÔÁÚ - Ê Ì Ì ÂappleÈÏÔÁ ÏÏˆÓ ËÌÈÔ ÚÁÒÓ, Î ıò Î È apple Ï ÈfiÙÂÚ Ï Î Î È apple Ú ÔÛÈ - Î. ATTIKO A O, ŒÓ ÚÍË E ÛÔ Ô ú 10. ΔÚ ÙË 8 PHILIP GLASS B ÛÈ- ÛÌ ÓÔ ÛÙËÓ appleô ËÛË Î È Ù Û È ÙÔ Leonard Cohen ÙÔ Ó Ô ÚÁÔ ÙÔ ÌÈÓÈÌ ÏÈÛÙ Û Óı ÙË. ŒÓ ÎÔÓÛ ÚÙÔ appleô Û Ó- ÂÈ ÌÔ ÛÈÎ Û ÓÔÏ, ÛfiÏÔ ÂÚÌËÓ Â, Ï ÍÂÈ Î È ˆÁÚ ÊÈÎ apple Óˆ Û 22 ÂappleÈÏÂÁÌ Ó appleôè Ì Ù ÙË Û ÏÏÔÁ Book of Longing.  ÌÔ ÛÈÎ È-  ı ÓÛË ÙÔ Philip Glass Ensemble applefi ÙÔÓ Michael Riesman, Î È ÙÈ 4 ÊˆÓ ÙˆÓ Dominique Plaisant (ÛÔappleÚ ÓÔ), Tara Hugo (Ì Ù Ô ÛÔappleÚ ÓÔ), Will Erat (ÙÂÓfiÚÔ ) Î È Daniel Keeling ( Ú ÙÔ- ÓÔ ) Û ÛfiÏÔ, ÎÔ ÚÙ Ù Î È ÔÌ ÈÎ ÂÎÙÂÏ ÛÂÈ. EATPO BADMINTON, ÕÏÛÔ ÙÚ ÙÔ, Ô. E ÛÔ- Ô applefi ú 20 ˆ ú 85. ÚÔappleÒÏËÛË: Virgin Megastores, Ù Ì ıâ ÙÚÔ Badminton, Public, I Ófi, ROCKWAVE FEST. A Ùfi Í ÚÂÙÂ, Ùfi ÂÌappleÈ- ÛÙ ÂÛÙÂ. I ÓÈÎfi ÍÂÎ - ÓËÌ Ì ÙË ıâ Siouxsie, ÙË ÂÏÁÈÎ apple Ú ÓÔÈ ÙˆÓ deus, ÙÔ appleúˆùfiáô- Ó ÏËıÈÓfi ÚÔÎ ÙˆÓ Offspring Î È ÙËÓ Î ÏÈ- ÊÔÚÓ ÈÎË ÊÚÂÓ ÙÈ ÙË Beth Ditto ÙˆÓ Gossip. ÏÂÙ ÎÈ ÏÏ ; ÚÂ Î È ÙÈ rock n roll appleúˆ- Ù Ó ÙÔ Marky Ramone Ì Ì ÙÔ Ô- ÏfiÊÚÂÛÎÔ Flogging Molly, appleô Î Ï ı Î - ÓÂÈ Ó ÌË ÛÂÈ. TERRA VIBE PARK. E - ÛÔ Ô ú 60. ÚÔappleÒÏËÛË: TICKET HOUSE, ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô 42, , B. D. FOXMOOR (ACTIVE MEMBER) O lowbap appleôèëù ÙˆÓ Active Member, Ì - ÊÔÚÌ ÙËÓ Î ÎÏÔÊÔÚ ÙË ÙÂÏ ٠ÙÔ appleúô- ÛˆappleÈÎ ÈÛÎÔÁÚ ÊÈÎ Ô ÏÂÈ «ŸÙ Ó ÔÈ ÌÈ- ÎÚfiÓÔÔÈ hiphoú ÁÔ Ó» Ì ÎÈı ÚÂ, live fiúá Ó, appleèî apple Î È guests ÙÔ Sadahzinia, XÓ ÚÈ, Oscura Vista, Ramon. EATPO ETPA, ŒÓ ÚÍË E ÛÔ Ô ú ΔÂÙ ÚÙË 9 GLORIA GAYNOR  ÙÈ Â appleâ Ë Survivor ÛÙËÓ A.V. YKABHTTO ÛÊ ÈÚ applefi ÓˆÚ ÙÔ appleúˆ ˆ ÚÁ ÙÔ Ú. K Ê, ÚÔÊ Ì Ù, appleoùfi, cocktails, ÎÚ snacks. EÍ ÈÚÂÙÈÎ Ë appleôèîèï ÙÔ. K È Ó appleúfi- Ûˆapple ÛÙ decks. K È Û Ó- ÂÛË internet. A.V. MOSAIC CAFE PˆÌ ÓÔ MÂψ Ô 7, X Ï Ó ÚÈ, AÓÔÈ Ùfi applefi ÙÔ appleúˆ Ì ΠÏfi Î Ê Î È Ófi- ÛÙÈÌ Û ÓÙÔ ÈÙ, Û Ó ÂÈ Ì appleôù Î È ˆÚ  ÌÔ ÛÈ- Î Û ÂÛÙ ÙÌfiÛÊ ÈÚ. MONA S HÚ ÎÏ ÙÔ & ˆÎÚ ÙÔ 5, X Ï Ó- ÚÈ, All day café bar Ì mainstream ÌÔ ÛÈÎ appleô ÍÂÎÈÓÔ Ó Ï Ú ÙÔ appleúˆ Î È Ó ÌÒÓÔ Ó ÙÔ Ú. øú Ô ÒÚÔ Ì appleôapple È ıâûë Î È Î Ï appleôù. PASSEPARTOUT ÎÔ Ê 47-49, KÔÏˆÓ ÎÈ, All day ÎÔÌ fi Î È ÓÂÙÔ ÒÚÔ Ì ÌÔ ÛÈÎ applefi ÙÔ DJ S Jeannot, KÒ- ÛÙ Aı Ó ÛfiappleÔ ÏÔ, M ÚÎÔ ÂÙÚfiappleÔ ÏÔ Î È ËÌ ÙÚË K ÎÔ. K ıâ Ì. Î È K Ú. apple Ú Ì ÙÔ Ú ÈÔʈÓÈ- ÎÔ apple Ú ÁˆÁÔ ÙÔ EÓ Â ÎÒ Î È Best. ROSEBUD ÎÔ Ê Î È OÌ ÚÔ 60, KÔÏˆÓ ÎÈ, È ÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÛÙ ÎÈ ÛÙËÓ apple Û Ú Ï ÙË ÎÔ Ê, Ì ΠÏÏÈÙ ÓÈÎ apple ÚÔ Û Â. Cinematic ÌÔ - ÛÈÎ, Ó ÏÔÁ live Î È appleè - Ù ÌÂÛÔÁÂÈ Î ÌappleÓ - ÛË. applefi ÓˆÚ ÙÔ appleúˆ ˆ ÚÁ ÙÔ Ú. A.V. KOYºAKI ÎÔ Ê 47-49, KÔÏˆÓ ÎÈ, ºÔÈÙËÙ ÛÂ È ÚÎ Ú ÛÙÒÓË, Û ÁÁÚ Ê Û - applefiáóˆûë, Âapple ÁÁÂÏÌ Ù Â ÛÂ Ï ÚˆÛË Û Óı ÙÔ Ó ÙÔ ÎÔÈ- Ófi ÙÔ ÂÛÙÔ Î Ê ÛÙÔ Úfi- ÌÔ appleúô ÙËÓ appleï ÙÂ. A.V. STAVLOS CAFE Ú ÎÏÂÈ ÒÓ 10, ËÛ Ô, ÙÔ ÒÚÔ ÙˆÓ apple - ÏÈÒÓ ÛÈÏÈÎÒÓ ÛÙ ÏˆÓ Û - Ó ÂÈ Ó applefi ÙÔ appleúò- ÙÔ appleôï ÒÚÔ ÙË applefi- ÏË. ªapple ÓÔÓÙ ÂÛÙÈ Ùfi- ÚÈÔ, ÛÙËÓ Ï ÁÈ Î Ê Î È appleôùfi, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏ Ìapple ÎÈ ÁÈ Ó Ù ÌÔ ÛÈÎ. A.V. TPA A A AÛÎÏËappleÈÔ 45, TÚÂ- Ï fiûâè Î Ê ÓË Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ËÌ Ú Û Ó ÛÌ Ó Ì ÁÏ Î Î È Ï Ú appleôù ÙÈ Ó Ù ÛÙËÓ Î Ú È ÙË applefiïë. øú  ÌÔ ÛÈÎ applefi ÙÔÓ. ÈÏ Î ıâ Ú. Î È Â Ù. TRAMEZZINI CAFE ÔÊÔÎÏ Ô 1, IÛÙÔÚÈÎfi Î ÓÙÚÔ /. Iˆ ÎÂ Ì 46, KÔ- ÏˆÓ ÎÈ, / ÓÙÔÌ Î È ÂÌÈÛÙÔÎÏ Ô 63, EÍ Ú ÂÈ. T appleúòù ıâóùèî tramezzini ÙË applefiïë. O appleèô ÚˆÌ ÙÈÎfi ÁÓ ÛÈÔ ÈÙ ÏÈ- Îfi espresso... ÊÚÒ Ë È- Ù ÏÈÎ ÎÚ ÛÈ prosecco. AÓ Î Ï Ù fiï Â Ò Î È Î Ó ÙÔ appleèô appleôï ÛÙÈÎfi È ÏÂÈÌÌ ÙË ËÌ Ú. ZILLION S ICE CREAM BAR ÈÔÓ ÛÔ 69, KËÊÈÛÈ, øú Ô,  ÚÈ- ÛÙÔ ÒÚÔ ÁÈ ÈÙ ÏÈÎfi Î - Ê, appleúôûâáì Ó Û ÓÙÔ - ÈÙ, 29 Á ÛÂÈ ÛappleÈÙÈÎÔ apple ÁˆÙÔ, ÂÍ ÈÚÂÙÈÎfi ÛappleÈÙÈ- Îfi ÛÔÎÔÏ Ù ÓÈÔ Î ÈÎ Î È apple ÁˆÌ Ó cocktails. Aapplefi ÙÔ appleúˆ Î ıëìâúèó. NET CAFE JOHN DOE COFFEE & INTERNET ÓfiÚÌÔ 86 & KËÊÈÛ, MÈ Ó È ÁÂÓÓ - ıëîâ ÛÙËÓ applefiïë. ÛÎÔÏ appleúôû ÈÔÚ ÂÈ ÙËÓ Ù ÙfiÙËÙ ÙÔ ÒÚÔ Î È Ùfi Â Ó È Î È ÙÔ Ó ÙfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ Ô ÙÔ. All day ÌÔÓÙ ÚÓÔ ÒÚÔ appleô Â- Ó ÚÌÔÓ ÂÈ ÙÈ ÁÚ ÁÔÚ ٠- ÙËÙ ÙË Ù ÓÔÏÔÁ Ì ÙÈ Ï ÚˆÙÈÎ ÛÙÈÁÌ ÂÓfi Î Ê Ìapple Ú. ÔÏ Î Ï ÌÔ - ÛÈÎ, ÎÔÎÙ ÈÏ, games. XÒ- ÚÔ appleô ÂÁÁ ËÌ Ó ÂÓ appleúfi- ÎÂÈÙ È Ó ÚÂıÂ. BARS ALMODOBAR KˆÓÛÙ ÓÙÈÓÔ applefiï∠60, Î È, Bar appleô Á apple ÂÈ È È ÙÂÚ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÌÔ ÛÈÎ Î È Ù apple Ú ÎÏ È ÙË. K ıâ ÌappleÙË Goth Atmospheric party Ì ÙÔÓ dj George the Ripper Î È Î ıâ ÙÔ parties Ì ION, Panos D Î.. K ÏÔÎ ÚÈ ÓÔÈ- Ùfi applefi ÙÈ ÁÈ Î Ê. A à ªπ Δ XÚÈÛÙÔÎÔapple Ô 3 & K Ú ÛÎ ÎË, æ ÚÚ Swinging bar Ì ÌÔ - ÛÈÎ ÁÎ Ì applefi pop-rock Ì ÚÈ electronica. Ï ÍË ÎÏÂÈ Â Ó È appleôapple Î È Ù ÙÚ - appleâ ÎÈ Á ÓÔ Ó Íˆ ÛÙÔÓ appleâ fi ÚÔÌÔ. ıâ Ú. indie applefi ÙË μ ÛÈ Δ Ó Î ÚË. A PO AÚÈÛÙÔÊ ÓÔ 4, æ ÚÚ,  fiìôúêô apple Ú Ô- ÛÈ Îfi È ÙËÚËÙ Ô ÈÒÚÔÊÔ ÒÚÔ ÛÙËÓ Î Ú È ÙÔ æ Ú- Ú. Ê ÂÈ applefi ÎfiÛÌÔ Î È - Á apple ÙËÓ Ù ÓË appleôï (Î ıâ Â- ÔÌ Î È ÌÈ apple ÚÔ Û - ÛË ÚÁˆÓ Ó ˆÓ Î ÏÏÈÙ ÓÒÓ). Freestyle ÌÔ ÛÈÎ ÁÈ freestyle ÓıÚÒappleÔ. ÔÏÏ appleôù Î È appleôèîèï cocktails. M ÚÈ ÚÁ ÙÔ Ú. BOX KˆÏ ÙÙË 4, Aı Ó, K ıâ Ì Ú È ÊÔÚÂÙÈÎfi dj Ì ÓÔÈ ÙfiÌ Ï ÌÔ ÛÈ- Î, ÙÔÛ È apple ÚÙÈ «ˆÌ Ù Ô», Ë appleèô ˆÚ Ìapple Ú ÁÈ after midnight sessions Î È ËÌ ÓË Ú Î. CACHICA Ï Ù ÈÒÓ 5 & AÁËÛÈÏ Ô, KÂÚ - ÌÂÈÎfi, ÕÓÔÈÍ ÛÙËÓ appleï Ù ÙÔ KÂÚ ÌÂÈ- ÎÔ ÛÂ Ó ˆÚ Ô ÓÂÔÎÏ ÛÈ- Îfi ÌÂ Ó Ù Ìapple Ú. A ıâ- ÓÙÈÎ cocktails Î È ÚÔÛÂÚ appleôù applefi ÙÈ Ì freestyle Ú ıìô applefi ÁÓˆ- ÛÙÔ djs, all night long. EARTH BAR ÚÈÛÙÔÊ ÓÔ 1, appleï. æ ÚÚ, ÎÏÂÎÙÈÎ ÌÔ ÛÈ- Î applefi È ÊÔÚ Â Ë Ì ÙË È ÎÚÈÙÈÎ apple ÚÔ Û ÙÔ Junior SP ÛÙËÓ ÂappleÈÌ ÏÂÈ ÙˆÓ events. ALCATRAZ. ÁÁÚÔ 137, N. Ì ÚÓË, Live sex show applefi fi- ÌÔÚÊ strip dancers ÁÈ ÙÂ- Ï ˆÙÂ Ó ÙÂ Î È ÍÂÛËΈÙÈ- Î bachelor parties. E ÛÔ Ô Ì appleôùfi ú15. Aapplefi Ì.Ì. BABAE. ÔÛÂÈ ÒÓÔ 58, AÛÙ Ú, Ï - Ê, appleï ÛÙË ı Ï ÛÛ, ÌÂ Ó apple ÙÈÎÔ Î Ó apple Â Î È ÌÂÁ ÏÂ Ì - ÍÈÏ Ú apple Óˆ ÛÙÔ Í ÏÈÓÔ deck, ÙÔÈÌÔ Ó appleôùâï ÛÂÈ ÙÔ hot spot ÙË Î ÏÔÎ ÈÚÈ- Ó Ó ÙÂÚÈÓ È ÛÎ - ÛË. P ıìô r&b, discohouse Î È djs appleô ÂÓ ÏÏ Û- ÛÔÓÙ È. EÈÛ. Ì appleôùfi ú 15, ÊÈ ÏË appleï ú 105, Ûapple ÛÈ Ï ú 120.  Ù. Î È TÚ. ÎÏÂÈÛÙ. I TIO O KO AÎÙ MÈÎÚÔÏ Ì ÓÔ, ÂÈÚ È, , , M ı ÙÔ MÈÎÚÔÏ - Ì ÓÔ Î È deck apple Óˆ applefi ÙË ı Ï ÛÛ. K ıëìâúèó Û ÚÚ ÂÈ appleï ıô ÎfiÛÌÔ. ºÈ ÏË Ô ÛÎÈ ú 90 & ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

41 º Δπμ ΔÔ πøδ ª À ª À π Ø ΔÔ. ª Δƒ À À 13Ô ANTIPAT I TIKO ºE TIBA ŒÓ apple ÓËÁ ÚÈ ÓÔ appleï ÛÙÔ Î ÓÙÚÔ ÙË Aı Ó... «P ÙÛÈÛÌfi Â Ó È ÙÔ Ï ÌÌ ÛÙÔ Ïˆ- ÊÔÚ Ի Ï ÂÈ Î appleôèô fiappleˆ apple ÓÙ ÛÔÊfi ıëó Îfi ÙÔ Ô. TÔ AÓÙÈÚ ÙÛÈÛÙÈÎfi ºÂÛÙÈ Ï Â Ó È - Ó ÂÙ ÛÈÔ ıâûìfi appleô Âapple Ó Ï Ì- ÓÂÙ È ÁÈ 13Ë ÊÔÚ, ı ÙÔÓÙ Î ıâ Úfi- ÓÔ ÙÈ ÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ Â ÈÛıËÙÔappleÔ ËÛË apple Óˆ Û ı Ì Ù Ê ÏÂÙÈÎÔ Î È ÎÔÈÓˆÓÈ- ÎÔ Ú ÙÛÈÛÌÔ. TÔ appleúôûâ ÙÚÈ ÌÂÚÔ, ÏÔÈapplefiÓ, ÛÙÔ ÕÏÛÔ Ô Û Ì ÓÂÈ - Ó appleôïèùèûìèîfi ÔÚÁ ÛÌfi : Û ËÙ ÛÂÈ, Û Ó Ï Â, appleúô ÔÏ, ÂÎı ÛÂÈ, ıâ ÙÚÈ- Î apple Ú ÛÙ ÛÂÈ, ıâì ÙÈÎÔ ÒÚÔÈ, fiappleô ÓÙÈappleÚÔÛˆapple ÔÓÙ È Ì appleâú appleùâú È ÊÔ- ÚÔÈ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ Û Óı ÙÔÓÙ Ó appleôï - ÚˆÌÔ ÛÎËÓÈÎfi. MÈ ÎfiÌ ÊÔÚÌ ÁÈ Ó Û ÁÎÂÓÙÚˆıÂ Ë ÏÙÂÚÓ Ù ÙË applefi- ÏË (Î È fi È ÌfiÓÔ), Ù ÙË ÊÔÚ Î È ÌÂ Ó appleúô ÏËÌ ÙÈÛÌfi ÁÈ ÙËÓ Î ıëìâúèófi- ÙËÙ Ì. Ô appleï ÔÓ appleâúèï Ì ÓÂÈ appleúfi- Ûˆapple fiïˆó ÙˆÓ appleúôâïâ ÛÂˆÓ Î È fiïˆó ÙˆÓ appleúôùèì ÛÂˆÓ ÛÂ È ÊÔÚÔ Û Ó - ÛÌÔ. Ô ÂÓ ÌappleÔÚÂ, ÂÓ ÙÂÈ 2008, Ó appleâúèıˆúèôappleôèâ ÓıÚÒappleÈÓ ÔÌ Â. Ô appleú appleâè Ó ÙËÓ apple Û ÔÏÔ Ó apple.. ÔÈ - apple ÓıÚˆappleÂ Û Óı ÎÂ È ˆÛË ÙˆÓ Ê - Ï ÎÈÛÌ ÓˆÓ. AÓ ÌÂÛ ÛÙ ÂÎ Â ÚÒ- ÌÂÓ Í ˆÚ Ô Ó: Ë ÛÎËÓ ÌÂ Û ÁÎÚÔÙ - Ì Ù ÌÂÙ Ó ÛÙÒÓ (appleô Ô Ó ÛÙËÓ EÏÏ Î È appleúô Ú ÔÓÙ È applefi Ì ÚË ÙfiÛÔ Ì ÎÚÈÓ fiûô ÔÈ ºÈÏÈappleapple ÓÂ Î È ÙÔ Mapple ÁÎÏ ÓÙ ), ÔÈ ÂÌÊ Ó ÛÂÈ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÓÔÌ ÙˆÓ fiappleˆ ÔÈ Closer - Sigmatropic - Berlin Brides - KÚ ÛÙË Ù ÛÈÓÔappleÔ ÏÔ - ºÔ Ô ÂÏË- ÔÚÈ Î.., Ë ÌÂÙ ÎÏËÛË ÙˆÓ Ù ÂÙÂ- Ú ÓˆÓ Soul Rebels applefi ÙË N OÚÏ ÓË, ÔÈ ÚÂÌapple ÙÈÎÂ Û Ó Ï Â, Ë appleúô ÔÏ ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ ÓÙ Ú «BÚˆÌÔ ÏÏËÓ» ÁÈ ÙÔ ŒÏÏËÓ ÌÂÙ Ó ÛÙÂ, ÙÔ «18 ÌappleÔÊfiÚ» - È ÛΠ۠ÚÁÔ ÙÔ MappleÚ Ù, ÔÈ Ú ÛÂÈ ÙÔ Ash In Art, Ë ÎıÂÛË ÁÂÏÔÈÔÁÚ Ê ÙÔ appleâúèô ÈÎÔ «Ï Ú» Î È apple Ú appleôï- Ï ÁÂÁÔÓfiÙ ÎfiÌ. ºÙ ÓÂÈ Ó Û ÓÂÈ Ë- ÙÔappleÔÈ ÛÔ Ì fiùè ÙÔ ÊÂÛÙÈ Ï ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ K ÚÈ Î ÙÔ Ú, ÏÏ ÙÔ Ì Ó Ì ÙÔ È ÚΠfiïô ÙÔ ÚfiÓÔ... INFO: 13Ô AÓÙÈÚ ÙÛÈÛÙÈÎfi ºÂÛÙÈ Ï, ÕÏÛÔ Ô ( ÛÔ Ô applefi K Ù ÎË, Î Ù ı ÓÛË Mapple ÓÙÌÈÓÙÔÓ), Ú. 4 Ì K Ú. 6/7 applefi ÙÈ ÙÔ applefiáâ Ì, appleâúèûûfiùâúâ appleïëúôêôú Â Î È - Ó Ï ÙÈÎfi appleúfiáú ÌÌ : Get into the... GROOVE ARMADA [Bacardi B-Live party] MappleÔÚ apple ÚÛÈ Ó ÌËÓ ÙÔ Â Â, ÏÏ Ù ÙË ÊÔÚ Â Ó È official. To Bacardi Ê ÚÓÂÈ ÙÔ ÓÙÔ ÙÔ ÙˆÓ Groove Armada ÛÙËÓ Aı Ó ÁÈ dj set. MÂÙ ÙÔ M ÌÈ Î È appleúèó ÙÔ MÂÍÈÎfi, ÙÔ ÚÂÙ ÓÈÎfi ÓÙÔ ÙÔ (Á ÚÓ ÓÂ Î È ÛÙ ÔÓfiÌ Ù Andy Cato Î È Tom Findlay) ı Ó Î Ù ÂÈ feel good Ú ıìô ÌÂ Û Ì Î Ù ÙÂı Ó ÙÔ electro groove. To ÙÂÏÂ Ù Ô Î È ÔÌÔ ÏÌappleÔ Ì ÙˆÓ GA Soundboy Rock appleâúèâ  ÙÔ ÓÙÔ appleâú single Get Down Î È ÛÙÔ ÂÍÒÊ ÏÏÔ ÙËÓ appleèíâïôì ÓÈ Î ÙÚ Ï ÙˆÓ eboy. ÂÎ ÓËÌ Ì ÙËÓ electronica ÙˆÓ ÔÓ Ú ˆÓ The Nextmen Î È ÙÔ ÈÎfi Ì dj Blend. O H ATO POMIO O.A.K.A. ŒÓ ÚÍË ÚÔÛÎÏ ÛÂÈ -ÂÈÛÈÙ ÚÈ : Metropolis, Î È ÛÙÔ , Î È ÙËÓ ËÌ Ú ÙÔ event ÛÙÔ Ô ËÏ ÙÔ ÚfiÌÈÔ. A Δ πƒ πø ÂÈÚ ÈÒ & Ì 4, ıâ Ú. Î È. «ÃÔÚ ÂÙ ÁÈ Ù ÓfiÌ - ÛÙ» Ì ÙÔ ÓÔ ªÔ - Ô Ú ÎË, Δ ÓË Ã Ù ÔappleÔ ÏÔ, Ù Ê ÓÔ ÈÁÎÔ- ÓÏ, πˆ ÓÓ ªfiÚÊË, Ó Ú ÎÎË Û ÂÏÏËÓÈÎfi Î È Í ÓÔ ÚÔÎ (23.00/ú 10). FTER DARK È fiùô 31, /7: Blender 4/7: Kitchen Groove. 5/7: Headquake. ŒÓ ÚÍË LEXANDER A ÚÓÒÓ 125, ˆÓÙ Ófi appleúfiáú ÌÌ Ì ÙÔ È ÓÓË fiïè, ª Ú ƒô ÛÛÔ, ÈÎ Ó ÁȈ- Ù ÎË Î È guest ÙË Ù ÏÏ ªapple ÂÓÙ ÎÔ. ŒÓ ÚÍË ÔÙfi ÛÙÔ Ìapple Ú ú 10. ºÈ ÏË appleï ú 120, ÊÈ ÏË Ûapple ÛÈ Ï ú 140. øº. ƒ ÌappleÂÏfiÎËappleÔÈ 3/7: º ÏÈappleappleÔ ÏÈ ÙÛÈÎ. CAMINITO ª. ÏÂÍ Ó ÚÔ 30 & ÂÚ Î 2, ªÂÙ ÍÔ Ú- Á Ô, ıâ ΔÂÙ ÚÙË Î È ÙÔ Ô ªÈ ÏË Δ Ô Á Ó ÎË Ì ÈÎ ÙÔ Î È ÁÓˆÛÙ ÂÏÏËÓÈÎ. Hƒø π ÎÚfiappleÔÏË 6 & 7/7: N ÎÔ ÔÚÙÔÎ - ÏÔÁÏÔ (21.00, ú ). Δƒ BADMINTON ÕÏÛÔ ÙÚ ÙÔ, Ô 8-12/7: Philip Glass. The Book Of Longing. ŒÓ Ú- ÍË ÛÔ Ô ú ÚÔappleÒÏËÛË: Virgin Megastores, Ù Ì ıâ - ÙÚÔ Badminton, Δƒ μƒ Ãø μ ÚˆÓ, Ô ºÂÛÙÈ Ï ÌÔ μ ÚˆÓ, 1/6-30/7 3/7: MÂÏ Ó Ó - ÚÊ - ÂÚ Ë - È Ù ÏË- Ì ÚË. ŒÓ ÚÍË ÛÔ- Ô ú 20, ú 15 ÚÔappleÒÏËÛË: ËÌ Ú Â Ô Î È ÓÂ Ì ÙÈÎfi ÓÙÚÔ ÌÔ μ ÚˆÓ, ªetropolis, 4 & 5 & 6/7: Schoolwave ÛÔ Ô ÂÏ ıâúë. Δƒ À μ ΔΔ À 3/7: Pink Martini. 9/7: Gloria Gaynor. Δƒ Δƒ 8/7: B. D. Foxmoor (Active Member) & guests. ŒÓ ÚÍË ÛÔ Ô ú 13, ú 15. LAZY CLUB ˆÊ. ÂÓÙ ÏË 1, μúè- Ï ÛÛÈ, ÙÙÈÎ fi, ÍÔ. 12, Jam nights Î ıâ Â Ù Ú Î È ÊÈÏfiÍÂÓË ÛÙ ÁË ÁÈ ÂÏÏË- ÓÈÎ group. 3/7: Foam. 4/7: Zero-Zero. 5/7: Delivers. KIO MUSIC CAFE M Ú Ó, ÂÈÚ ÈÒ, Ó ÌÔ ÛÈÎ Ï È. ƒàã π Á ºˆÙÂÈÓ 22,. Ì ÚÓË, ıâ Ú. Î È. Ë ÌÔ ÛÈ- Î apple Ú ÛÙ ÛË «ÙËÓ ÌappleÚ -» Ì ÙÔ Ù ıë È ÓÓ - ÎfiappleÔ ÏÔ, fióè ªapple Í - ÓË, ÙÔÚ Ó ÂÔ Ú Ô Î È 5ÌÂÏ Ìapple ÓÙ. O Δ ƒ ªπ 3/7: Groove Armada. ƒ Δ π È Ó ÕÌÌÔ, à ÏÎ, ıâ Ú. Î È. Ì ÌÔ ÛÈÎfi appleúfiáú ÌÌ. ŒÓ ÚÍË Δ Àƒ Δ À Δ À CLUB ºÚ ÓÙ 11 & Ú appleô,. fiûìô, applefi ÙÔ ˆ ΔÚ ÙË ÂÓ ÏÏ ÛÛfiÌÂÓ Club House Band Ì ÂÏÏËÓÈÎfi Î È Í ÓÔ ÚÔÎ. ΔERRA VIBE PARK M Ï Î Û ÒÚ ÙÔ Rockwave. 8/7: Δerra Stage: The Offspring - Siouxsie - Deus - The Gossip. Vibe Stage: Marky Ramone - Flogging Molly. 9/7: Δerra Stage: Judas Priest - Within Temptation - Cavalera Consiracy - Opeth - Morbid Angel. Vibe Stage: Carcass - Inner Wish. E ÛÔ Ô ú 60. ΔÚÈËÌ ÚÔ ú 120. ÚÔappleÒ- ÏËÛË: Δicket House ÓÂappleÈ- ÛÙËÌ Ô 42, XI π π À ÀÃΔ Ú ÛÎ ÎË 10, æ ÚÚ, applefiìâóë Ì Ú applefi ÙÈ Ó Ù ÙË Ã ÏÈÌ. ªÔ ÛÈ- Î fiïù applefi ÙËÓ Ú ÙË Î È ÙËÓ πù Ï Ì ÚÈ ÙËÓ Ó - ÏÔ Û Î È ÙÔ ª ÚfiÎÔ. ıâ Ú. Î È. Ï Î ÙÚ ÁÔ - È applefi ÛÙ ıâúfi Û Ì Î È show Ì ÔÚfi ÙË ÎÔÈÏÈ. 3-9 π À π À 2008 ATHENS VOICE 41

42 Δ Ã ΔË. ø Δ À À Δƒ ΔË. ø Δ À À * ÚÔÙ ÓÔ Ì π À Δ Ã AI OY A TEXNH KA ATO AıËÓ 12, MÔÓ ÛÙËÚ ÎÈ, Ì ÈÎ. Ï appleùèî, video, Û È, ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ, ˆÁÚ ÊÈÎ, appleô ËÛË. ø 19/7. ANDREAS MELAS EappleÈ- ÎÔ ÚÔ 26 & KÔÚ ÓË 4, OÌ ÈÎ Í ÓˆÓ Î ÏÏÈÙÂ- ÓÒÓ. ø 3/7. ASH IN ART K Ú 11, OÌ ÈÎ EÏÏ ÓˆÓ Î È Í - ÓˆÓ Î ÏÏÈÙ ÓÒÓ. B ÓÙÂÔ, ˆÁÚ ÊÈÎ, ÎÔÏ, ËÊÈ- ˆÙfi, ʈÙÔÁÚ Ê, ÁÏ appleùèî, Î Ù ÛÎÂ. 9/7-8/8. Dragisa Cosic. X Ú ÎÙÈÎ. ø 6/7. BERNIER - ELIADES EappleÙ ÏÎÔ 11, ËÛ Ô, L. Esteve, M. Langa, L. Wei. ZˆÁÚ ÊÈÎ, ÁÏ appleùè- Î, Û È. ø 10/7. CATS & MARBLES ºˆÎ - Ï Ô 12, Ananda. K Ù ÛÎÂ. ø 12/7. KA EPI ZOYM OY AKH Ï. KÔ- ÏˆÓ Î Ô, XÚÈÛÙ Ó ÚÚ. ZˆÁÚ ÊÈ- Î. ø 5/7. E31 GALLERY E Ú apple Ô & AıËÓ, OÌ ÈÎ EÏÏ ÓˆÓ Î ÏÏÈÙÂ- ÓÒÓ. ZˆÁÚ ÊÈÎ, video, print, ÁÏ appleùèî, Ó ÁÏ ÊÔ ËÊÈ ˆÙfi ÚÁÔ Ì ÛÈÏÈÎfi- ÓË. ø 31/7. EIKA TIKO KYK O K ÚÓÂ Ô 20, KÔÏˆÓ ÎÈ, KÒÛÙ ÈÎ Ê ÏÔ. Ï appleùèî. ø 5/7. EKºPA H IANNA PAMMATO OY OY B Ï ˆÚ ÙÔ 9A, OÌ ÈÎ EÏÏ ÓˆÓ Î ÏÏÈÙÂ- ÓÒÓ. ZˆÁÚ ÊÈÎ. ø 26/7. E ENH KOPøNAIOY MË- ÙÛ ˆÓ 5-7, Thomas Helbig. ZˆÁÚ ÊÈ- Î. ø 10/7. FIZZ GALLERY B Ï ˆÚ - ÙÔ 9, OÌ ÈÎ EÏÏ ÓˆÓ Î ÏÏÈÙÂ- ÓÒÓ. ZˆÁÚ ÊÈÎ. ø 26/7. I PYMA EIKA TIKøN TEXNøN KAI MOY IKH B. & M. EOXAPAKH B Û. ÔÊ 9 & M ÚÏÈÓ, OÌ ÈÎ Í ÓˆÓ Î ÏÏÈÙÂ- ÓÒÓ. ZˆÁÚ ÊÈÎ. ø 12/10. I PYMA EIKA TIKøN TEXNøN º. T IXPITZH. A ÍÂÓÙ Ô 1 & K ÛÛ ÙË, 18, KËÊÈÛÈ, M ÓÒÏË X ÚÔ. ZˆÁÚ - ÊÈÎ. ø 18/7. K44 KˆÓ/applefiψ 44, Î È M ÚÁ Ú Ù MappleÔÊ ÏÈÔ, Juliette Blightman. Ï appleùè- Î ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, ʈÙÔ- ÁÚ ÊÈÎ appleúô ÔÏ. ø 3/7. KALFAYAN GALLERIES X ÚËÙÔ 11, KÔÏˆÓ ÎÈ, ÓÔ TÛ ÁÎ ÚË. ÈÔ, ʈÙÔÁÚ Ê. ø 27/7. ÓÔ TÛ ÁÎ ÚË. ÈÔ, ʈÙÔÁÚ Ê. ø 25/7. KENTPO Y XPONH TEXNH I EANA TOYNTA AÚÌ ÙÔÏÒÓ & KÏÂ- ÊÙÒÓ 48, K ÙÂÚ Ó XÚËÛÙ Ë. - ÈÔ. ø 11/7. Zˆ X Ù ËÁÈ ÓÓ ÎË. «santoreni, ÚÁÔ Û ÂÍ ÏÈ- ÍË». ºˆÙÔÁÚ Ê, ÓÙÂÔ. 26/6-11/7. KO MO O ITI MO MÂÙ Í 20, EÍ Ú ÂÈ OÌ ÈÎ EÏÏ ÓˆÓ Î ÏÏÈÙÂ- ÓÒÓ. ºˆÙÔÁÚ Ê, Û - ÈÔ. ø 5/7. MAGNA GALLERY ψ- ÓÔ 1, KÔÏˆÓ ÎÈ, Ó Ë M ÎÈÓÔÓ. ZˆÁÚ ÊÈ- Î. ø 25/7. MARY ALEXIOU ËÌÔÎÚ - ÙÔ & ÙÚ Ù. Ó ÛÌÔ 23, KÔÏˆÓ ÎÈ, OÌ ÈÎ EÏÏ ÓˆÓ Î ÏÏÈÙÂ- ÓÒÓ. ZˆÁÚ ÊÈÎ. ø 15/7. MAPTINO ÈÓ ÚÔ 24, apple ΈÓÛÙ ÓÙ ÓÔ. ZˆÁÚ ÊÈÎ, ÁÏ appleùèî. ø 18/7. * M ART SPACE fiïˆóô 10 & HÚ ÎÏ ÙÔ, Ì ÈÎ. Ï appleùèî, ˆ- ÁÚ ÊÈÎ, ʈÙÔÁÚ Ê, graffiti Î.. ø Ù ÏÔ πô Ï - Ô. OLD TOWN GALLERY TONIA KPA AKO OY OY BÔ ÎÔ ÚÂÛÙ Ô 25A, ŒÚÁ Ù ÓË. KOYºA ÎÔ Ê 4, KÔÏˆÓ - ÎÈ, N ÎÔ K Ï Ê ÙË. Ï appleùè- Î. ø 5/7. Y O H ÎÔ ÚÁÔ 1 & AÈfiÏÔ, ŒÚÁ EÏÏ ÓˆÓ ˆÁÚ ÊˆÓ. SPILIOTI PROJECTS Ô- ÊÔÎÏ Ô 1, OÌ ÈÎ EÏÏ ÓˆÓ Î È Í - ÓˆÓ Î ÏÏÈÙ ÓÒÓ. ZˆÁÚ - ÊÈÎ, ʈÙÔÁÚ Ê, video art Î.Ïapple. 7/7-25/9 (ÎÏÂÈÛÙ ÙÔÓ A ÁÔ ÛÙÔ). TEXNOXøPO TO MH O AÌ ÓÙ 11, appleï. ÚÔ- ÛÎfiappleˆÓ, OÌ ÈÎ EÏÏ ÓˆÓ Î ÏÏÈÙÂ- ÓÒÓ. ZˆÁÚ ÊÈÎ, ÁÏ appleùè- Î, Î Ù ÛÎÂ. ø 25/7. TITANIUM YIAYIANNOS GALLERY B Û. KˆÓÛÙ ÓÙ - ÓÔ 44, Christoph Kern. ZˆÁÚ ÊÈ- Î. ø 25/7. * TƒπE ƒ PÔ. Î ÏÏÈ 3-5, AÎÚfiappleÔÏË, XÒÚÔ appleâúèô ÈÎÒÓ - ÌfiÓÈ- ÌˆÓ ÂÎı ÛˆÓ, ÂÈÚÔappleÔ Ë- ÙÔ ÎÔÛÌ Ì ÙÔ, ÎÂÚ ÌÈ- Î, ÁÏ appleùèî, ʈÙÔÁÚ - Ê, ˆÁÚ ÊÈÎ Î.. * VICTOR GALLERY º Ó ÚȈÙÒÓ 23, Digital Art. EÚÁ ÛÙ ÚÈÔ - Ó apple Ú ÁˆÁ ÚÁˆÓ Ù - ÓË Û ΠÌ. XIPPAS GALLERY ÔÊÔ- ÎÏ Ô 53, Denis Savary. ÈÔ, video-animation, Ë ËÙÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. ø 20/7. π Ãøƒ π ALMODOBAR KˆÓ/applefiÏÂ- ˆ 60, P. MappleÏ Ù,. fiïô. Ú ÊÈ- ÛÙÈÎ, ˆÁÚ ÊÈÎ. 29/6-13/7. BARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÙÔ Ú ÍÈÙ ÏÔ, ˆÎÚ ÙË N ÎÔÁÏÔ. ºˆ- ÙÔÁÚ Ê. ø 5/7. BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, ÚÈ X È Ú. K Ù - ÛÎÂ, ˆÁÚ ÊÈÎ. ø 20/7. HERMES Ù Ô 4 & BÔ - ÎÔ ÚÂÛÙ Ô 1, M ÏÙÔ M Ó Ù. ZˆÁÚ - ÊÈÎ. ø 23/8. KENTPIKO KTIPIO ALPHA BANK ÂÛÌ fiáïô Ì ÈÎ. X Ú ÎÙÈÎ. ø 12/8. ME APO EΩNAP OY - M.I.E.T. AÁ. KˆÓ/ÓÔ 20 & MÂÓ Ó ÚÔ, ÌfiÓÔÈ, Ì ÈÎ. HÏÂÎÙÚÔÓÈÎ Ú- Â È ÏÈÔıËÎÒÓ Î.. ø 20/7. MOMMY CAFE BAR RESTAURANT ÂÏÊÒÓ 4, KÔÏˆÓ ÎÈ, OÌ ÈÎ EÏÏ ÓˆÓ Î ÏÏÈÙÂ- ÓÒÓ. ZˆÁÚ ÊÈÎ. ø 1/8.. E apple ÙÚÈ ÒÓ 7, Î È, OÌ ÈÎ EÏÏ ÓˆÓ Î ÏÏÈ- Ù ÓÒÓ. Comic. ø 6/7. INAKO HKH HMOY A HNAIøN M ÚÎ X Ù Ëapple Ù Ú. ZˆÁÚ ÊÈÎ, ÁÏ appleùèî, assemblages, ÌÔÓÔÙ apple Â, ÚÁ ÒÚÔ. ø 31/8. STAVLOS HÚ ÎÏÂÈ ÒÓ 10, ËÛ Ô, OÌ ÈÎ EÏÏ ÓˆÓ Î ÏÏÈÙÂ- ÓÒÓ. KfiÛÌËÌ, ˆÁÚ ÊÈ- Î, Î Ù ÛÎÂ, papier mâché. ø 25/7. XO H BAKA O. K - ÙÛÒÓË 26, ŒÚÁ ÙˆÓ ÛappleÔ ÛÙÒÓ. ÈÔ. ø 11/7 & 18/8-26/9. XO H OPNEPAKH - Ú 19, appleï. AÌÂÚÈÎ, ŒÚÁ ÙˆÓ ÛappleÔ ÛÙÒÓ. ø 31/7. ª À π BYZANTINO KAI XPI TIANIKO MOY EIO, B Û. ÔÊ 22, ŸÌËÚÔ. ZˆÁÚ ÊÈÎ. ø 31/8 HERAKLEIDON Experience in Visual Arts HÚ - ÎÏÂÈ ÒÓ 16, ËÛ Ô, «O Toulouse Lautrec Î È Ë Belle Epoque ÛÙÔ Ú ÛÈ». AÊ ÛÂ, Ú ÎÙÈÎ, Û - È. ø 5/10. MOY EIO. OYNAPO OY OY Ô Ó ÚÔappleÔ ÏÔ 6, ÕÓˆ IÏ ÛÈ, , K appleúèôè ˆÁÚ ÊÔÈ. ø 6/7. MOY EIO I AMIKH TEXNH AÁ. AÛˆÌ ÙˆÓ 22 & Èapple ÏÔ 12, KÂÚ ÌÂÈÎfi, MÔÓÙ ÚÓÔ AÚ ÈÎfi Kfi- ÛÌÔ. OÌ ÈÎ Í ÓˆÓ Êˆ- ÙÔÁÚ ÊˆÓ ÛÂ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙÔ MÔ ÛÂ Ô MappleÂÓ ÎË. ø 28/9. MOY EIO KO MHMATO H IA A AOYNH K ÏÏÈÛapple ÚË & K Ú ÙÈ ˆÓ 6, «H Â Ê ÓÙ ÛÙË fi Ë ÙË Ìfi». KfiÛÌËÌ. ø 10/1/09. * MOY EIO KYK A IKH TEXNH NÂÔÊ. Ô Î 4 & B Û. ÔÊ & HÚÔ fiùô 1, «ÓÙ ÂappleÔ ÙË PˆÛÈ- Î ÚˆÙÔappleÔÚ». ŒÚÁ applefi ÙË Û ÏÏÔÁ KˆÛÙ ÎË ÙÔ KÚ ÙÈÎÔ MÔ ÛÂ Ô Á ÚÔÓË T ÓË. ø 20/10. * MOY EIO M ENAKH ÂÈÚ ÈÒ 138 & AÓ ÚÔÓ ÎÔ, ÂÚ ÛÈÌÔ Ù ÚË. ŒÚÁ applefi ÙË Û ÏÏÔÁ KÔ ÙÔ - Ï ÎË. ZˆÁÚ ÊÈÎ. ø 27/7. ÚÔ ÔÏ ÙË Ù ÈÓ «ÂÚ ÛÈÌÔ Ù ÚË» ÙË Î Ë AÁÁÂÏ ÛÙÈ 3-5/7 (11.00). Legoretta + Legoretta. ÈÔ. ø 27/7. ñ KÔ Ìapple ÚË 1, KÔÏˆÓ ÎÈ, «EÍÂÚ ÓÒÓÙ ÙËÓ EÏÏ -, ʈÙÔÁÚ Ê Â ». ÏÏÔÁ Hubert Pernot. ºˆÙÔÁÚ Ê. ø 31/8. O ITI TIKO KENTPO «EøNI A KANE O OY O» Ú ÁÔ ÌË, EÏÂ Û Ó, OÌ ÈÎ EÏÏ ÓˆÓ Î ÏÏÈ- Ù ÓÒÓ, Ú ÈÔÏfiÁˆÓ, appleâ- ÚÈËÁËÙÒÓ. X Ú ÎÙÈÎ, Û - ÈÔ, ʈÙÔÁÚ Ê. 3/7-7/9. Δ ø KA EPI ZHNA A ANA IA OY.. ÂÚ- Ì ÓÔ 5, ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË, OÌ ÈÎ EÏÏ ÓˆÓ Î ÏÏÈ- Ù ÓÒÓ. ZˆÁÚ ÊÈÎ. 5-18/7 Î È 26/8-30/9. MAKE ONIKO MOY EIO Y XPONH TEXNH EÁÓ Ù 154, ÂÛ/ÎË, «O ÙfiappleÔ». ZˆÁÚ ÊÈÎ, ÁÏ appleùèî. ø 31/8. MOY EIO BYZANTINOY O ITI MOY K Ú ÛÎ ÎË 9, ÎÈ, ÂÛ/ÎË «È ÚÔÓÈÎÔ ÙfiappleÔÈ Î È ÙÚfiappleÔÈ Ï ÙÚ». Ì ÈÎ. ø 30/8. Ù appleï ÛÈ ÙË Photobiennale * Ô Î appleôáâ Ì ÙÈÓ º ºÔÈÙËÙÈÎfi È ÈÎfi È ÚÎÂÈ apple Ú ÛÙ ÛË ATTIKO A O ( ÛÔ Ô applefi Ô fi K ÚappleÂÓËÛÈÒÙË) * O Î ÈÚfi ÙˆÓ Ú Û Óı - ̈Ó. TÔ M ÓÔ EÏ ıâú - Ô. ÎËÓÔı.:  ٠ÚË ÈÔ- Ó Ë. Ô Ó: T. XÚ ÛÈ- Î ÎÔ, N. BÏ È ÓÔ. 5/ EÈÛ. ÂÏ ıâúë. * PÈ Ú Ô. TÔ W. Shakespeare. ÎËÓÔı.: ÈÒÚÁÔ KÈÌÔ ÏË. ú 5. 6/7. * M ÁÈÛÛ ÛÙÔ PÔ Ê. Aapplefi ÙÔ ÙÚ ÓÔ ÛÙÔ PÔ Ê. ÎËÓÔı.: N Ù ÛÛ ZÔ Î. Ô Ó: EÏ ÓË & Ô Ó BÔ ÁÈÔ ÎÏ. 8/ E Û. ÂÏ ıâúë. * ÚÛÂ. TÔ AÈÛ ÏÔ. ÎËÓÔı.: Ù ÚÔ TÛ Î ÚË. Ô Ó: Œ KÔÙ Ì Ó - Ô, ÔÊÔÎÏ appleapple. ú / BYZANTINO KAI XPI TIANIKO MOY EIO A HNøN, B Û. ÔÊ 22, * Rodokanakis Rediscovered To B ÛÛÈÓ TÚÈ ÓÙ Ê ÏÏÔ. Aapplefi ÙÔ ÔÌÒÓ ÌÔ ÚÁÔ ÙÔ Ï ÙˆÓ PÔ ÔÎ Ó ÎË. ÎËÓÔı.: ÈÒÚÁÔ ÓË. Ô Ó: E. AÏÂÍ Ô,. KÏ ÓË. 3/7-13/7 (ÂÎÙfi TÚ ÙË ). ú 20, 15 (º). : E I KO ønø N appleï Ô 12, , KÔψÓfi, ñºô ÁÈ Off - Off Athens.  ÙÚÈÎfi ÊÂÛÙÈ Ï ø 19/7. E ÛÔ Ô ÂÏ ıâúë. HBH ÚÚ 27, æ ÚÚ, * Oı ÏÏÔ. TÔ O ÏÈ Ì ÍappleÈÚ. Ô Ó:. Ôψ- Ìfi,. Z ÊÂÈÚÔappleÔ ÏÔ, E. ÁÔ Ï ÙÔ Î.. : /7. E Û. ÂÏ ıâúë. EATPO BEAKEIO fi- ÊÔ ÚÔÊ ÙË HÏ, ÂÈÚ È, * TÔ KÔ ÙÚÔ ÏË Ô Á ÌÔ. TÔ AÏ. P Ô P ÁÎ. ÎËÓÔı.: È ÓÓË K Ï ÓÙ fiappleô ÏÔ. Ô Ó:. X Î - ÏË,. M ÚfiappleÔ ÏÔ,. OÚÎfiappleÔ ÏÔ Î.. : 110. ú 22, 17. 3/ AÎfi- Ì : K ÛÙÚÔ K Ú Ìapple Ìapple X ÏÎ 4/7, ÔÏÈ- ÙÈÛÙÈÎfi K ÓÙÚÔ. P Ê Ó 5/7, AÓÔÈ Ùfi - ÙÚÔ apple ÁÔ 6/ EATPO TH HMEPA ÂÓÓËÌ Ù 20, AÌappleÂÏfiÎËappleÔÈ, , * H Ï ÌÈ apple ÙÚ. ÎËÓÔı.: KÒÛÙ ÂÏ ÎÔ - Ú. Ô Ó: E. MÔÛ ÔappleÔ - ÏÔ, A. AÏÂÍÔappleÔ ÏÔ, X. K Ú ÛÈÏÂ Ô Î / ú 6. * ÈappleÏ AappleÈÛÙ. TÔ ÈÂÚ M ÚÈ Ò. ÎËÓÔı.: ÕÓÓ EÙÈ Ú Ô. Ô Ó:. OÈÎÔ- ÓfiÌÔ, N. æ,. T Ȉ- Ó Î / ú 6. EPINA EATPIKA EMINAPIA KH O EATPO A A OY KÔÚ ÙÛ 6, * Loca latina. MÔ ÛÈÎÔ Ô- Ú ÙÈÎfi. Salsa, mambo, rumba applefi ŒÏÏËÓÂ Î È Í ÓÔ Î ÏÏÈÙ ÓÂ. 3/ E Û. ÂÏ ıâúë APK. AÏÂÍ Ó Ú 36, * T Ì ÛÙÈÎ ÙË appleôù - ÌÔ. KˆÌˆ. TÔ. HÏÈfiappleÔ ÏÔ. ÎËÓÔı.:. ZÔ ÓË. Ô Ó:. ÚÈ ÈÒ- ÙË,. HÏÈfiappleÔ ÏÔ, E. K - apple ÓÙ Ë Î.. TÂÙ.- K Ú ( ) ú 21, 16( ), 15(º). :100. ºE TIBA A HNø π π Àƒ À 2008 ( ) APXAIO EATPO E I AYPOY (AÚ ÈÔÏÔÁÈÎfi ÒÚÔ AÛÎÏËappleÈÂ Ô EappleÈ ÚÔ ) * E Ù ÈÛÌ ÓÂ Ì ÚÂ. TÔ Samuel Beckett. ÎËÓÔı.: D. Warner. Ô Ó: F. Shaw, T. Potter. : 105. ú 50, 40, 30, & 5/7, EATPO ºPYNIXO, ÂÏÊÔ * B ÙÚ - X. TÔ AÚÈÛÙÔÊ - ÓË. ÎËÓÔı.: ËÌ ÙÚË ÈÁÓ - Ë. Ô Ó:. M Ú ÓÔ, K. M ÚÎÔ Ï ÎË,. M - ÙÛÔ Î Î.. ú 50, 45 (A ), 25 (B ), 15. 4/7. : 110. K È 11-12/7 ÛÙÔ AÚ Ô - ÙÚÔ EappleÈ ÚÔ. MIKPO EATPO APXAIA E I AYPOY A. TÔ ÔÊÔÎÏ. ÎË- ÓÔı.: Âfi ˆÚÔ TÂÚ fiappleô ÏÔ. Ô Ó:. AÏ Ú, T. Ì, A. M ÚÈ ÁÎfi Î.. ú 40 (A ), 25 (B ), 10 (ÌÂÈ- ˆÌ.). 4 & 5/7, MOY EIO M ENAKH , ÂÈÚ ÈÒ 138 & AÓ ÚÔÓ ÎÔ E Ò. TÔ ÈÒÚÁÔ N ÓÔ ÚË. ÎËÓÔı.: ÈÒÚÁÔ N ÓÔ ÚË. Ô Ó: A. K appleô Û Ë,. KÂÊ ÏÏËÓÔ, B. KÔÓÙÔ- ÌÔ Î.. 9 & 10/7, E Û. ÂÏ ıâúë. * K Ûapple Ú X Ô ÂÚ: H È- ÛÙÔÚ ÂÓfi ÓıÚÒappleÔ. TˆÓ ËÌ ÙÚË B Ú ÓÙ - ÎË, ÚËÁfiÚË X Ù ÎË. ÎËÓÔı.: ÚËÁfiÚË X - Ù ÎË. Ô Ó: B. ÙÚ ÙËÁ ÎÔ,. X Ù ÎË,. B Ú - ÓÙ ÎË. 5 & 6/7, E Û. ÂÏ ıâúë. EIPAIø 260 T ÚÔ, XÒÚÔ * ÕÌÏÂÙ. TÔ W. Shakespeare. ÎËÓÔı.: T. Ostermeier Ô Ó: R. Beyer, L. Eidinger Î.. ú 30, 20,15 (º). 7-9/7, TO XO EION ÂÈÚ ÈÒ 52, MÔÛ ÙÔ XÒÚÔ B. *AÓ ËÙÒÓÙ ÙÔÓ OÈ appleô-. ÎËÓÔı.: AÛapple Û KÚ ÏÏË. Ô Ó: A. KÚ ÏÏË,. TÛ - ÌappleÔ Ú ÎË, H. MÂÏ ÙË Î.. : 70. ú 20, 10 (ÌÂȈÌ.). ø 5/7, TEXNO O H HMOY A HNAIøN ÂÈÚ ÈÒ 100 & ÂÚÛÂÊfiÓË, Î È, * 6Ô ÈÂıÓ ÊÂÛÙÈ Ï Ô- ÚÔ Aı Ó ú 15, 10. ø 15/7. ÕÚ ÈÛ Ó ÔÈ ÂÁÁÚ Ê ÁÈ Ù ÙÚ ıâúèó ÂÎapple È Â ÙÈÎ appleúôáú ÌÌ Ù ÙË Û ÔÏ ıâ ÙÚÔ «ÏÔ» ÙË ÌËÙÚ X ÙÔ appleë. T ÛÂÌÈÓ ÚÈ Â Ó È Â ÙÚÈÎ KÈÓËÛÈÔÏÔÁ Î È ˆÌ ÙÈÎ ŒÎÊÚ ÛË, YappleÔÎÚÈÙÈÎ & ÚÔÂÙÔÈÌ Û YappleÔ ÊÈˆÓ appleô ÛÙÒÓ ÛÙÔ Y O ( applefi 7/7) Î È Â- ÚÈÓfi EÚÁ ÛÙ ÚÈ EÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ T ÓÈÎ ÙË Â ÙÚÈÎ ŒÎÊÚ ÛË (Â- ÓÙfi IÔ Ï Ô ). È appleïëúôêôú  ÎÈ ÂÁÁÚ Ê : ÔÏ «ÏÔ», EÏ ÛÈ- Ó ˆÓ 11, MÂÙ ÍÔ ÚÁ Ô, , 42 ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

43 Δ π π ª π π ΔÔ. ƒ À À ( * * * * ) À I Δ À ªª º À TÔ XÈÚfi- ÛÈ TÂÛÈÁÎ Ú, Ì ÙÔ ŒÈ- Ù È OÎ ÓÙ, KÈfiÎÔ KÈÛ ÓÙ. ŒÓ ÂÚ ÛÈÙ ÓË ÂÓÙÔÌÔ- ÏfiÁÔ apple ÁÈ Â ÂÙ È ÛÙÔ Ûapple - ÙÈ ÌÈ apple Ú ÍÂÓË Á Ó - Î. BO, TPIA A TEPIA ( * ) πø O ºπ Δ TÔ T fiìappleè X ÚÔÏÓÙ, Ì ÙÔ X ÈÓÙÂÓ Ú ÛÙÂÓÛÂÓ, T ÛÈÎ ÕÏÌapple, T ÚÂÓ X Ô ÚÓÙ, Ó ŸÏÈÓ. YappleÂÚ ÔÏÈÎfi Î È Ó ÏËıÔÊ Ó È ÙÚÈÎfi ıú - ÏÂÚ. STER CINEMAS A. E EY EPIO, STER CINEMAS, VILLAGE 15 THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY I, ODEON STARCITY, º EPY - VIDEORAMA ( * * ) ƒ ªÀ TÔ ÎÚ ÁÎÔÚÈ PÂ- ÓÙ, Ì ÙÔ ŒÓÙÈ P ÓÙÌ ÈÓ, TÔÌ Ù ÚÈÙ, TfiÓÈ KÔÏ Ù, P - ÙÛ ÚÓÙ PfiÍÌappleÔ ÚÁÎ. AÙÌÔ- ÛÊ ÈÚÈÎfi ıú ÏÂÚ appleô ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÈÚÌfi ÙÔ fiûô Ë Ú ÛË appleúô ˆÚ. A TY - Cinema ( * * * * ) πø ª ƒδàƒ TÔ ÕÏÊÚÂÓÙ X ÙÛÎÔÎ, Ì ÙÔ T ÈÌ ÙÈ- Ô ÚÙ, ÎÚ È K ÏÈ, ÏÌ P ÙÂÚ, P ÈÌÔÓÙ MappleÂÚ.ŒÓ ʈÙÔÁÚ ÊÔ ÎÏÂÈÛÌ ÓÔ ÛÙÔ È Ì ÚÈÛÌ ÙÔ Ì Á - Ô ÛÙÔ applefi È apple Ú ÎÔÏÔ ıâ ÙÔ Á ÙÔÓÂ Î È appleôappleùâ - ÂÙ È appleˆ Ó applefi ÙÔ ÂÈ È appleú ÍÂÈ ÊfiÓÔ, Û - Ùfi ÙÔ ÚÈÛÙÔÙ ÓÈÎfi ıú ÏÂÚ. A HNAIA - VITEX, EKPAN, H EKTPA ( * * * ) O Àƒπ ƒã TÔ ÙÂÚ TÛ Ó, Ì ÙÔ T ÂÙ È, ÕÓÙÈ Ô, T Î ÛÈ K ÓÂÛ ÚÔ, Ô T ÈÓÁÎÏ È. TÚÂÈ ÓÙÚ ÂÓÒÓÔÓÙ È ÛÙË È ÚÎÂÈ ÂÓfi ÂÌÊ Ï Ô ÛÙËÓ K Ó ÙÔ 19Ô ÈÒÓ, ÏÏ ˆÚ Ô Ó applefi ÙË ÊÈÏÔ- ÔÍ Î È ÙËÓ appleúô ÔÛ, Û ٠ÙË ıâ Ì ÙÈÎ ÂappleÈÎ appleâ- ÚÈapple ÙÂÈ. VILLAGE 15 THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 FALIRO, YºA A, MA AMI, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY I, ODEON STARCITY, INEAK HMOT. KIN/ºO, I Y - Candia Strom ( * * * ) K À π TÔ ÈÌfiÓ MappleÚÔ, Ì ÙÔ XÈÌ Ó AÁÈ Ï, ŒÏÂÓ ÓÙ X ÚÔ, M ÚÎÔ AÓÙfiÓÈÔ TÚ ÓÔ, OÚfiÚ K ÓÔ. T apple ıë Î È ÔÈ ÂÓÔ ÌÈ ÔÌ Ú ÎÙ ÚˆÓ ÛÙÔ Û Á ÚÔÓÔ ªÂÍÈÎfi ÛÂ Û ÛË Ì ÙÔ Ê ÁËÙfi, È ˆÌ Ó Ì ÂÓ È Ê ÚÔ Û Ì ÙÈ applefi Ó Ó appleúˆùôâìê ÓÈ fiìâóô ÛÎËÓÔı ÙË Ì appleúô appleëúâ- Û ÛÙË È Ê ÌÈÛË. ME INA HMOT. KIN/ºO - VIDEORAMA ( * ) MAMMA MIA TË ºÈ- Ï ÓÙ fièóù, Ì ÙÔ M ÚÈÏ ÙÚÈapple, ÈÚ MappleÚfiÛÓ Ó, AÌ - ÓÙ ÈÊÚÈÓÙ, KfiÏÈÓ ºÂÚı, Ù Ï Ó Î ÚÛÁÎ ÚÓÙ, T Ô ÏÈ Ô fiïùâú, NÙfiÌÈÓÈÎ KÔ appleâú, KÚÈÛÙ Ó Mapple Ú ÓÛÎÈ. MÈ Ó - Ú ÎÔapple Ï Î Ï ÛÙÔ Á ÌÔ ÙË ÙÔ ÙÚÂÈ appleèı ÓÔ Ìapple Ìapple  ÙË ÁÂÓÓÒÓÙ ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ ÛÙË ÌËÙ Ú ÙË. K ÎfiÁÔ ÛÙË ÌÂÙ ÊÔÚ ÙÔ ÔÌÒÓ ÌÔ ıâ ÙÚÈÎÔ ÌÈÔ È- Î Ï. APOLLON - CINEMAX class, AE ø Cinemax 5+1, A HNAION, A HNAION Cinepolis, AI H - TELLAS, A E - CINEMA, A E AN PA, A IKH, A O, AMAPY I - Emporiki Bank 2008, AMIKO, AMYNTA, ANE I, ANOI H, HMOT. KIN/ºO XA APIOY 2+1, APKA IA, APTEMI HMOT. KIN/ºO, A TEPI ( PøHN I ION), ATTIKON A O -SUZUKI, BAPKIZA, CINE CITY, STER CINEMAS A. E EY EPIO, STER CINEMAS, VILLAGE 15 THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5, CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 FALIRO, VILLAGE COOL RENTIS, VILLAGE COOL TYMVOS, YºA A, E HNI Cinemax, H EION, KAME IA HMOT. KIN/ºO YKøN NEPøN, KOPA I Cinemax, MIKPOKO MO - PRINCE, M OM ONIEPA, NANA Cinemax, OA I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY I, ODEON STARCITY, PIBIEPA, INE AP YPOY O I, INE NIKAIA HMOT. KIN/ºO, INE A HNH, INE EPAMA HM Δ. KIN/ºO, INE E HNH, INE º OI BO - Emporiki Bank 2008, INE æyxiko Classic, OPTI K HMOT. KIN/ºO, TE A HM Δ. KIN/ºO A HNøN, TPIA A TEPIA, TPIANON, TPIANON - Cinemax, X OH - AGILA, BAPKIZA ( * * * * ) H ª π TÔ EÚ Ó PÈÎÏ, Ì ÙÔ XÈ Ì AÌapple, AÏ Ô ÏÂ Ì Ó, Pfi- Ó apple - M ÈÎÏ. A A, º øpi A ( * * * ) [REC] TˆÓ X Ô - Ì Mapple Ï ÁÎÔ ÚÔ Î È - ÎÔ Ï ı, Ì ÙÔ M ÓÔ - Ï BÂÏ ÛÎÔ, ºÂÚ Ó TÂÚ - ı, XfiÚ Â È Ì Ì. STER CINEMAS A. E EY EPIO, STER CINEMAS, VILLAGE 15 THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY I, ODEON STARCITY ( * ) A TÔ M ÚÛ Ï ÓÁÎÂÓ - ÁÎÂÚ, Ì ÙÔ XÈÔ T Î- Ì Ó, ÈÔ Ó M Î ÎÚ - ÁÎÔÚ, MÈÛ Ï Ô ÏÈ Ì, M ÁÎÈ KÈÔ. AKTH, BAPKIZA, STER CINEMAS A. E EY EPIO, STER CINEMAS, VILLAGE 15 THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 FALIRO, A A IA, ODEON KOSMOPOLIS, MAPOY I, ODEON STARCITY ( * * )TO Àªμ TÔ M. N ÈÙ È Ì Ï Ó, Ì ÙÔ M ÚÎ Ô fiïìappleâúáî, ZÔ È NÙÂÛ Ó Ï, T ÔÓ ÂÁÎÔ È- ÌÔ, ÕÛÏÈÓ ÓÙÛÂ. MÂ- Ù Ê ÛÈÎfi ıú ÏÂÚ Ì ÛÙËÚ - Ô. STER CINEMAS A. E EY EPIO, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY I, ODEON STARCITY, INE API - Emporiki Bank 2008 ( * * ) O A π HULK TÔ Ô ÂÙÂÚÈ, Ì ÙÔ ŒÓÙÔ ÚÙ NfiÚÙÔÓ, È T È- ÏÂÚ, TÈÌ PÔı, Ô ÏÈ Ì X ÚÙ. O ÌÂÙ ÌÔÚʈÌÂÓÔ Û Hulk Î ıëáëù Ó ËÙ ÙË ıâú appleâ Î È Ì ÂÙ È ÙÂÚÔ Ù Ú. STER CINEMAS A. E EY EPIO, STER CINEMAS, VILLAGE 15 THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 FALIRO, VILLAGE COOL TYMVOS, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY I, ODEON STARCITY ( * * ) SEX AND THE CITY TÔ M ÈÎÏ ÙÚÈÎ KÈÓ- ÁÎ, Ì ÙÔ Ú T ÛÈÎ ÚÎÂÚ, KÈÌ K ÙÚ Ï, ÓıÈ N ÍÔÓ, KÚÈ NÔı, T ÓÈÊÂÚ X ÓÙÛÔÓ.A HNA - PISCINES IDEALES, A OMA, STER CINEMAS A. E EY EPIO, STER CINEMAS, VILLAGE 15 THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 FALIRO, HM Δ. KIN/ºO AYPIOY TA XPONIA TH A øothta, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY I, ODEON STARCITY, AE ø Cinemax 5+1, A HNAION Cinepolis ( * * * )O I Δπ T À π Δ B π π Δ À KƒÀ- Δ π À Kƒ π À TÔ Ù ÂÓ apple ÏÌappleÂÚÁÎ, Ì ÙÔ X ÚÈÛÔÓ ºÔÚÓÙ, È Mapple Ê, K ÈÙ MappleÏ ÓÛÂÙ, K ÚÂÓ ÕÏÂÓ, P È Ô ÓÛÙÔ- Ô Ó, T ÔÓ XÂÚÙ. O IÓÙÈ Ó T fiô Ó ÂappleÈÛÙÚ ÊÂÈ.AE ø Cinemax 5+1, A TPON, CINE ANOPAMA EPINO KIN/ºO, ME I IøN NEA ENTE H, STER CINEMAS A. E EY EPIO, STER CINEMAS, VILLAGE 15 THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, HMOT. KIN/ºO PE XA KI O, HMOT. KIN/ºO ETPOY O H, INTEA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY I, OPºEA, ANA HNAIA, INE A AT I, INE A HNH ( * * * * * ) K ªπ Δƒπ- π Δ À ª - Δ À TˆÓ T fiâï KÔ Ó, ÿı Ó KÔ Ó, Ì ÙÔ T Ô MappleÚfiÏÈÓ, X È Mapple Ú Ì, TfiÌÈ È T fiô Ó, Ô ÓÙÈ X - ÚÂÏÛÔÓ, K ÏÈ M ÎNÙfiÓ ÏÓÙ, T X ÚappleÂÚ. MÈ Ï ÙÛ ÌÂ Ú Ì Ù ÛÙ ÚÈ ÂÓfi cow boy, Ó Âapple ÁÁÂÏÌ - Ù ÔÏÔÊfiÓÔ appleô ÙËÓ ÓÂÈ ÎÈ Ó ÛÂÚ ÊË appleô appleúôûapple ıâ Ó ÛÙ Ì Ù ÛÂÈ ÙËÓ ÈÌ ÙÔ Û. OÈ KÔ Ó ÊÙÈ ÓÔ Ó ÙËÓ Î Ï ÙÂÚË Ù È- Ó ÙË Î ÚÈ Ú ÙÔ. VILLAGE COOL MAPIE, HM. KIN/ºO H π À O H «ME INA MEPKOYPH», HMOT. KIN/ºO PE XA KI O, KIN/ºIKH E XH E EY INA, EPAN HMOT. KIN/ºO EPI TEPIOY, INE AºNH, INE A HNH ( * * ) æø Δ À- º TÔ ÔÏ Ô Ï ÓÙ, Ì ÙÔ ÙÚÈÎ NÙ ÌÛÂ, MÈÛ Ï MfiÓ Ó, ÈÎ M ÎKÈÓÙ, ıïèó KÔ ÓÏ Ó, ÓÙÓ fiï Î. PÔÌ ÓÙÈÎ ÎÔÌÂÓÙ Î ÏÔÊÙÈ ÁÌ ÓË ÌÂÓ, ÏÏ Ù ÎÏÈÛ apple ÊÙÔ Ó Û Ó... ÎÔ Ê Ù. AE ø Cinemax 5+1, A HNAION Cinepolis, BAPKIZA, STER CINEMAS A. E EY EPIO, STER CINEMAS, VILLAGE 15 THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 FALIRO, ODEON ABANA, ODEON STARCITY À π À : Tƒ ƒπ Δ π Δ - ƒπ À TÔ OÏÈ È Z Ó M Ú. ÏÏÈÎ Ù ÈÓ ÎÈÓÔ Ì ÓˆÓ Û Â ˆÓ. VILLAGE 15 THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 FALIRO, KIN/ºIKH E XH E EY INA, INE AºNH ( * * * ) T π π π A OÀ TÔ ÈÎ Z Î, Ì ÙÔ MappleÂÚÙ Á NÔ Ï MappleÚÈ- Ófi, I Ìapple Ï K Ú. HM. KIN/ºO H π À O H «ME INA MEPKOYPH», CINE ANOPAMA EPINO KIN/ºO ME I IøN NEA ENTE H, BAPKIZA ( * * * ) X ƒδ TˆÓ T - ÌÈ X ÈÁÔ ÔÚÓÙ, ÙÈ M ÚÙ - ÓÔ, Ì ÙÈ ÊˆÓ ÙˆÓ T ÈÌ ÚÂ, ÙÈ K Ú Ï, Âı Pfi- ÁÎÂÓ, K ÚÔÏ MappleÂÚÓ Ù.STER CINEMAS, VILLAGE 15 THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY I, ODEON STARCITY, ANA HNAIA ( * * ) GET SMART TÔ - ÙÂÚ ÁÎ Ï, Ì ÙÔ ÙÈ K - Ú Ï, AÓ X ı ÁÔ È, ÕÏ Ó ÕÚÎÈÓ, NÙÔ ÈÓ T fióûôó, T - ÚÂÓ Ù Ìapple.AE ø Cinemax 5+1, A HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A. E EY EPIO, STER CINEMAS, VILLAGE 15 THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 FALIRO, MAPIANA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY I, ODEON STARCITY ( * * * * ) E π Eø TÔ T Ô P ÈÙ, Ì ÙÔ T ÈÌ M ÎA fiè, K Ú N ÈÙÏÈ, PÔÌfiÏ Î Ú È, ÚÛ PfiÓ Ó, B Ó Û PÂ- ÓÙÁÎÚ È. ÙËÓ AÁÁÏ ÙÔ ÌÂÛÔappleÔ- Ï ÌÔ, Ó Ó Úfi ÎÔÚ ÙÛÈ Î Ù ÛÙÚ ÊÂÈ ÙËÓ Â Ù ÙË ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÂÏÊ Î È ÙÔ Á appleëì ÓÔ ÙË fi- Ù Ó Î Ù ı ÙÂÈ fiùè Ùfi - Ù Ó appleâ ı ÓÔ ÁÈ ÙÔ È - ÛÌfi ÙË Í ÏÊË ÙÔ. ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi Ú Ì, - ÛÈÛÌ ÓÔ ÛÙÔ ÔÌÒÓ ÌÔ È- Ï Ô ÙÔ ÿ Ó M Î ÈÔ Ó. AI H, AE ø, VILLAGE COOL MAPIE, HMOT. KIN/ºO PE XA KI O, NANA Cinemax, ODEON MA IA, INE A AT I ( * * ) O A Δ ƒπ Δ À O Àª π À A ø TˆÓ ºÚÂÓÙÂÚ Î ºÔÚÂÛÙÈ - TÔÌ ÓÁÎÌ Ó, Ì ÙÔ ZÂÚ Ú NÙÂapple ÚÓÙÈ, AÏ Ó NÙÂÏfiÓ, KÏÔ KÔÚÓÈÁÈ Î, MappleÂÓÔ ÂÏ Ô ÓÙ, AÓÙÚÈ Ó K ÚÂÌapple, B Ó - Û X ÛÏÂÚ. O AÛÙÂÚ Í Î È Ô O ÂÏ Í Û ÌÌÂÙ Ô Ó ÛÙÔ Ï - ÌappleÈ ÎÔ ÁÒÓ ÁÈ Ó ÔËı ÛÔ Ó ÙÔ Ê ÏÔ ÙÔ K Ô Ú Í Ó ÎÂÚ ÛÂÈ ÙËÓ Î Ú È ÙË EÏÏËÓ appleúè- ÁÎ appleèûû ÈÚ ÓË. Â Ì - ÙÈÎ Ó Î È appleúô Ï ÈÌË ÌÂ- Ù ÊÔÚ ÙÔ È ÛËÌÔ Îfi- ÌÈÎ. HMOT. KIN/ºO «MIMH ºøTO OY O», HMOT. KIN/ºO ETPOY O H, ANA HNAIA, ºI O EH XÀ π Aπª TÔ ÔÏ TfiÌ ÕÓÙÂÚÛÔÓ, Ì ÙÔ NÙ ÓÈÂÏ NÙ È ÈÔ È, ÔÏ NÙ ÓÔ, K ÈÓ O KfiÓÔÚ, KÈ Ú Ó XÈÓÙ, NÙ Ï Ó ºÚ - ÂÚ. ªÈ ÈÛÙÔÚ ÁÈ ÙËÓ - appleïëûù, ÙË ıúëûîâ Î È ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÙË Û Á ÚÔ- ÓË AÌÂÚÈÎ, Ì ÊfiÓÙÔ ÙËÓ K ÏÈÊfiÚÓÈ ÙˆÓ Ú ÒÓ ÙÔ ÂÈÎÔÛÙÔ ÈÒÓ, ÛÎË- ÓÔıÂÙËÌ ÓË ÌÂÁ ÏÔappleÚ appleˆ. EÍ ÈÚÂÙÈÎ Ë ÂÚÌË- Ó ÙÔ NÙ ÓÈÂÏ NÙ È ÈÔ - È. AE ø, HMOT. KIN/ºO «MIMH ºøTO OY O», HMOT. KIN/ºO NEA MA KøT, EPAN HMOT. KIN/ºO EPI TEPIOY ANIMUSIC TË Â Ù Ú 7/7 ÛÙÔ ıâúèófi ÎÈÓËÌ ÙÔÁÚ ÊÔ ÙÔ ÌÔ AıËÓ ˆÓ ÈÓ Ù ÏÏ, ÛÙËÓ K ÏË, ı appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËı ÙÔ ÊÈ ÚˆÌ «Á ÚÔÓ Ÿ ÂÈ ÙÔ KÈÓÔ Ì ÓÔ Â Ô». OÈ appleúô ÔÏ appleâúèï Ì - ÓÔ Ó ÙËÓ Ù ÈÓ ÙË Lotte Reininger «OÈ appleâúèapple ÙÂÈ ÙÔ appleú ÁÎÈapple A Ì Ù» (1928), Ù Û Á ÚÔÓ ÌÈ- ÎÚÔ Ì ÎÔ applefi ÙËÓ OÏÏ Ó Ì ı Ì ÙË ÌÔ ÛÈÎ, Ú Â Ì Ó ÌÈÎÚÔ Ì ÎÔ ÂÌappleÓ ÛÌ Ó applefi 12 ÚÈ ÁÓˆÛÙÒÓ Ï ÚÈÎÒÓ ÚÁˆÓ Î È ÙÈ Ú Â Ì Ó ٠ÈÓ Â «O P Ù ÙÔ Ë» (8, 9/7, & 23.00) Î È Persepolis (10-13/7, & 23,00). TÂÓ Ô 34, K ÏË, ú π À π À 2008 ATHENS VOICE 43

44 øƒ ƒ μ TO ƒ ƒ ªª ƒ μ ø Δπ π À π ÃÀ π Δ ª Δ ı Ó AE ø CINEMAX 5+1 ÙËÛ ˆÓ 140, ÛÙ ÛË ÂÊ Ï/Ó, ƒπ O: Mamma mia! A ıô Û 1: Get smart / ÎÏ ˆ ÙË Ó ÊË A ıô Û 2: Indiana Jones Î È ÙÔ Û ÏÂÈÔ ÙÔ ÎÚ - ÛÙ ÏÏÈÓÔ ÎÚ Ó Ô 18.15/ Sex and the city A ıô Û 3: Mamma mia! A ıô Û 4: Mamma mia! A HNAIA - VITEX X ÚËÙÔ 50, KÔÏˆÓ ÎÈ, ÛÙ ÛË MÂ- ÙÚfi E ÁÁÂÏÈÛÌfi, ȈappleËÏfi Ì ÚÙ Ú A HNAION B Û. ÔÊ 124, AÌappleÂÏÔÎËappleÔÈ, A ıô Û 1: Mamma mia! A ıô Û 2: Mamma mia! A HNAION CINEPOLIS ZËÛ/ÏÔ 7 & Iˆ Ó. MÂÙ Í, Ï - Ê, ÎÚ Ù ÛÂÈ A ıô Û 1: Mamma mia! A ıô Û 2: ÎÏ ˆ ÙË Ó ÊË 17.50/ Mamma mia! A ıô Û 3: Mamma mia! A ıô Û 4: Get smart / Sex and the city AI H Z appleappleâèô, Mamma mia! AIO IA HMOTIKO KIN/ºO KAI APIANH ºÈÏ ÂÏÊÂ Î È ÔψÌÔÓ - Ô, O XÚÈÛÙfi Í Ó ÛÙ ÚÒ- ÓÂÙ È, Ì. &.-K Ú , Ú ÂΠψÛË Ì ı Ì : Óˆ- Ú ÔÓÙ ÙË ÙÈÓÈÎ AÌÂÚÈÎ / HÌÂÚÔÏfiÁÈ ÌÔÙÔÛÈÎÏ Ù 22.30/ Î ÏÔÎ ÚÈ Ú,  Ù.-TÂÙ A EKA HMOTIKO KIN/ºO. Zø PAºOY 3Ë ÔÚÂÈÓ Ù ÍÈ Ú 13, Zˆ- ÁÚ ÊÔ, H ÎÚË ÙÔ Ô Ú ÓÔ A ºABI -BAR CINEMA T ÚÌ M ÚÔÌÈ ÏË, KÏÂÈÛÙfi ÏfiÁˆ ÂappleÈÛΠÒÓ AMYNTA Ï Ù YÌËÙÙÔ, Mamma mia! ANE I ˆÊ. KËÊÈÛ 14, AÌappleÂÏÔÎ - appleôè, , EPINO Mamma mia! ANOI H HM. KIN/ºO XA APIOY 2+1 AÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙÚ ÙÔapple Ô 49, X ÚÈ, , A ıô Û 1: Mamma mia! A ıô Û 2: ŒÓ Úˆ ÛÙË PÒÌË APKA IA K Ú ÔÏ Î È ËÌËÙÚ Ô 36, ÚÎÔ B ÚˆÓ, , Mamma mia! APOLLON - CINEMAX class Ù Ô 19, , Mamma mia! (Ì ÁÁÏÈÎÔ applefiù. ÛÙ ÙÚ ÁÔ È ) A TY - Cinema KÔÚ 4, ÛÙ ÛË MÂÙÚfi ÓÂappleÈ- ÛÙ ÌÈÔ, Ú ÏÏËÏ Ì Ï ATTIKON A O - SUZUKI AÙÙÈÎfi AÏÛÔ, , Mamma mia! BAPKIZA ÛÔ 22, B ÚÎÈ, A ıô Û 1: ÎÏ ˆ ÙË Ó ÊË / Mamma mia! A ıô Û 2: AappleÔappleÏ ÓËÛË / TÔ apple È Î È Ë ÏÂappleÔ ÌÂÙ ÁÏ. A ıô Û 3: Mamma mia! BO ÂÌÈÛÙÔÎÏ Ô 82, EÍ Ú ÂÈ, Ó Î ÛÙÔ ÌÌfiÏÔ- ÊÔ CINE CITY KˆÓ/ψ 82, appleï. MappleÔ ÚÓ - Ô, ÂÚÈÛÙ ÚÈ, , A ıô Û 1: Mamma mia! A ıô Û 2: Mamma mia! 21.45,.-K Ú. & VILLAGE 15 THE MALL AÓ. apple Ó Ú Ô 35, M ÚÔ ÛÈ, , A ıô Û 1: XfiÚÙÔÓ, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ ÌÂ- Ù ÁÏ.,.-K Ú ÌÂÙ ÁÏ./ ȈappleËÏfi Â- ÊÈ ÏÙË 19.30, 21.30, A ıô Û 2: Mamma mia! 17.15, 19.45, 22.15, 00:45/ O apple ı ÓÔ Hulk,.- K Ú A ıô Û 3: Get smart, Ì.- Ú , 00.30,.-K Ú , 19.15, 00.30,  Ù.-TÂÙ , 20.00, 22.30, 1.00/ Mamma mia! A ıô Û 4: Sex and the city, Ì.- Ú. & TÚ.-TÂÙ , 21.30, 00.30,.- K Ú ,  ٠A ıô Û 5: Mamma mia! Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ ,.- K Ú A ıô Û 6: AappleÔappleÏ ÓËÛË, Ì.-TÚ , TÂÙ / Rec, Ì.- Ú. &  Ù.-TÚ ,.-K Ú , TÂÙ A ıô Û 7: Mamma mia!, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ ,.- K Ú A ıô Û 8: ÎÏ ˆ ÙË Ó ÊË, Ì.- Ú. &  Ù.- TÂÙ ,.-K Ú / O apple ı ÓÔ Hulk A ıô Û 9: Ô ÎÈ Ô Î: TÚÂÏ appleâúèapple ÙÂÈ ÛÙËÓ ÁÚÈ ÛË, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ ÌÂÙ Ï.,.-K Ú ÌÂÙ ÁÏ./ O Î Ú Ú Ô, A ıô Û 10: Get smart, Ì.- Ú ,.-K Ú ,  Ù.-TÂÙ A ıô Û 11: Mamma mia!, Ì.- Ú. &  Ù.- TÂÙ ,.-K Ú A ıô Û 12: Indiana Jones Î È ÙÔ Û ÏÂÈÔ ÙÔ ÎÚ ÛÙ ÏÏÈÓÔ ÎÚ Ó - Ô, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ ,.-K Ú / Mamma mia! A ıô Û 13: Mamma mia!, Ì.-K Ú ,  Ù.-TÂÙ A ıô Û 14: Mamma mia!, Ì , K Ú.-TÂÙ VILLAGE 20 CINEMAS PARK- VILLAGE CINEMAS GOLD CLASS Ë ÒÓ 228 &. P ÏÏË, AÁ. Iˆ- ÓÓË P ÓÙË, A ıô Û 1: Mamma mia!, A ıô Û 2: Mamma mia!, A ıô Û 3: ÎÏ ˆ ÙË Ó ÊË, Ì.- Ú. &  Ù.- TÂÙ ,.-K Ú / Rec, A ıô Û 4: Mamma mia! A ıô Û 5: O Î Ú Ú Ô, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ ,.-K Ú A ıô Û 6: ȈappleËÏfi Â- ÊÈ ÏÙË, Ì.- Ú ,.-K Ú ,  Ù.-TÂÙ / Mamma mia!, Ì.-K Ú A ıô Û 7: Mamma mia!, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ ,.-K Ú A ıô Û 8: TÔ Û Ì Ó, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ ,.-K Ú A ıô Û 9: Mamma mia!, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ ,.- K Ú A ıô Û 10 : Get smart, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ ,.- K Ú A ıô Û 11: Mamma mia!, Ì.- Ú. &  Ù.- TÂÙ ,.-K Ú A ıô Û 12: XfiÚÙÔÓ, Ì.- Ú. & TÚ.-TÂÙ ÌÂÙ ÁÏ.,.-K Ú ÌÂÙ Ï./ O Î Ú Ú- Ô, Ì.-K Ú. & TÚ.-TÂÙ ,  ٠A ıô Û 13: AappleÔappleÏ ÓËÛË 00.45/ Get smart A ıô Û 14: Mamma mia!, Ì.- Ú. &  Ù.- TÂÙ ,.-K Ú A ıô Û 15: O apple ı ÓÔ Hulk / Mamma mia! A ıô Û 16: AappleÔappleÏ ÓË- ÛË, Ì.- Ú. &  Ù.- TÂÙ ,.-K Ú A ıô Û 17: Get smart, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ ,.- K Ú A ıô Û 18: Indiana Jones Î È ÙÔ Û ÏÂÈÔ ÙÔ ÎÚ ÛÙ ÏÏÈÓÔ ÎÚ Ó - Ô, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ ,.-K Ú / ȈappleËÏfi ÂÊÈ Ï- ÙË A ıô Û 19: Sex and the city, Ì.-K Ú ,  Ù.-TÂÙ / Ô ÎÈ Ô Î: TÚÂÏ appleâúèapple ÙÂÈ ÛÙËÓ ÁÚÈ ÛË,.-K Ú ÌÂÙ ÁÏ./ Mamma mia!, Ì.-K Ú A ıô Û 20: Mamma mia!, Ì.- Ú. &  Ù.- TÂÙ ,.-K Ú VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI YÌËÙÔ 110 & XÚÂÌˆÓ Ô, - ÁÎÚ ÙÈ, A ıô Û 1: XfiÚÙÔÓ, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ ÌÂÙ ÁÏ.,.-K Ú ÌÂÙ ÁÏ./ ÎÏ ˆ ÙË Ó - ÊË, Ì.- Ú. &  Ù.- TÂÙ ,.-K Ú / Get smart A ıô Û 2: O apple ı ÓÔ Hulk, Ì.- Ú. &  Ù.- TÂÙ ,.-K Ú / ȈappleËÏfi Â- ÊÈ ÏÙË A ıô Û 3: Sex and the city, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ ,.-K Ú / O apple ı ÓÔ Hulk 00.30/ Mamma mia! A ıô Û 4: Mamma mia!, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ ,.-K Ú A ıô Û 5: Ô ÎÈ Ô Î: TÚÂÏ appleâúèapple ÙÂÈ ÛÙËÓ ÁÚÈ ÛË, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ ÌÂÙ ÁÏ.,.-K Ú ÌÂÙ ÁÏ./ Mamma mia! VILLAGE 9 FALIRO Ï È ÂˆÊ. ÔÛÂÈ ÒÓÔ 1 & MˆÚ Ù ÓË 3,. º ÏËÚÔ A ıô Û 1: Mamma mia!, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ ,.- K Ú / AappleÔappleÏ ÓËÛË A ıô Û 2: O apple ı ÓÔ Hulk, Ì.- Ú. &  Ù.- TÂÙ ,.-K Ú / Sex and the city 00.10/ Get smart A ıô Û 3: O Î Ú Ú Ô / Sex and the city A ıô Û 4: XfiÚÙÔÓ, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ ÌÂ- Ù ÁÏ.,.-K Ú ÌÂÙ ÁÏ./ ÎÏ ˆ ÙË Ó ÊË 19.00/ ȈappleËÏfi ÂÊÈ ÏÙË A ıô Û 5: Mamma mia! / Ô ÎÈ Ô Î: TÚÂÏ appleâúèapple ÙÂÈ-  ÛÙËÓ ÁÚÈ ÛË,.-K Ú ÌÂÙ ÁÏ. A ıô Û 6: Mamma mia! A ıô Û 7 : Mamma mia!, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ ,.-K Ú A ıô Û 8: Mamma mia! A ıô Û 9: Mamma mia! VILLAGE COOL RENTIS Ë ÒÓ 228 &. P ÏÏË ( ÙÔ Î - appleô ÙÔ VILLAGE PARK), Mamma mia! YºA A Z appleappleô Î È ÂÓÔÊÒÓÙÔ, Ï Ê A ıô Û 1: AappleÔappleÏ ÓËÛË A ıô Û 2: O Î Ú Ú Ô E AMENH - FRAME Ï. ÂÍ ÌÂÓ, KÔÏˆÓ ÎÈ, , ƒπ : Mamma mia! IONY IA ˆÊ. ÁÁÚÔ 286, K ÏÏÈı, H ÁÎ ÚÛÔÓÈ Ú EKPAN ZˆÓ Ú Î È AÁ apple Ô, ÛÙ ÛË - Ó ı Ó È, H ÂÍ Ê ÓÈÛË E HNI Cinemax KËÊÈÛ 29, Ù ÚÌ AÌappleÂÏÔÎ - appleˆó, , Ì Πappleô ȈappleËÏfi Ì ÚÙ Ú ETOYA Ï. ÎË, K ÏÏÈı, , , Mamma mia! ZEºYPO - NEW STAR Artcinema TÚÒˆÓ 36, ËÛ Ô, N appleâı ÓÂÈ ÛÙ 30, H EKTPA ÙËÛ ˆÓ 292, ÕÁ. Ô Î, ÚfiÁÂ Ì ÛÙÔ T Ê ÓÈ H EION Aapple. ÏÔ 7, , , ȈappleËÏfi Ì ÚÙ Ú INTEA ÓÂapple/Ì Ô 46, Mamma mia! ,.-K Ú. & AOYPA ºÔÚÌ ˆÓÔ & NÈÎËÊÔÚ Ë 24, N Ô ÁÎÚ ÙÈ, Mamma mia! I A N ÍÔ 115, Ù ÛÈ, AÓ ÌÂÛ ÛÂ Ô ÓÙÚ MIKPOKO MO - PRINCE ˆÊ. ÁÁÚÔ 106, ÛÙ ÛË ÌÂÙÚfi ºÈÍ, ÔÓ ÓÔ - MappleÚ ÈÙÔÓ / K Î Û Ó - ıâèâ NANA Cinemax ˆÊ. BÔ ÏÈ ÁÌ ÓË 179, Ê- ÓË (ÛÙ ÛË ÌÂÙÚfi ÕÁ. Iˆ ÓÓË ), , A ıô Û 1: Mamma mia! A ıô Û 2: Mamma mia! A ıô Û 3: Mamma mia! A ıô Û 4: Indiana Jones Î È ÙÔ Û ÏÂÈÔ ÙÔ ÎÚ - ÛÙ ÏÏÈÓÔ ÎÚ Ó Ô 18.30/ Get smart OA I Ú Ù ÓÔ 7, ÁÎÚ ÙÈ, EÍÈÏ ˆÛË, Ì.-K Ú / TÔ Ì ÛÙÈÎfi ÙÔ Ú Ô ÙˆÓ ÎÚÂÌ - ÛÌ ÓˆÓ,  Ù.-TÂÙ ODEON ABANA ˆÊ. KËÊËÛ 234, KÔÏ ÁÈÔ, Mamma mia! KOSMOPOLIS MAPOY I. KËÊËÛ 73 & Ô ÚÓ Ú (KfiÌ Ô AÙÙÈÎ Ô Ô ) A ıô Û 1: ÎÏ ˆ ÙË Ó ÊË ,.-K Ú. & A ıô Û 2: O apple ı ÓÔ Hulk A ıô Û 3: A ºÔÚ: Ô - Ê Î È apple ÏÏ Á 18.10/ Rec A ıô Û 4: Sex and the city / XfiÚÙÔÓ,.-K Ú ÌÂÙ ÁÏ. A ıô Û 5: Get smart A ıô Û 6: AappleÔappleÏ ÓËÛË ,.- K Ú. & A ıô Û 7: O Î Ú Ú Ô ,.- K Ú. & A ıô Û 8: Mamma mia! A ıô Û 9: Mamma mia! ,.- K Ú. & A ıô Û 10: ȈappleËÏfi Â- ÊÈ ÏÙË ,.-K Ú. & A ıô Û 11: Mamma mia! ,.- K Ú. & A ıô Û 12: Indiana Jones Î È ÙÔ Û ÏÂÈÔ ÙÔ ÎÚ ÛÙ ÏÏÈÓÔ ÎÚ Ó - Ô 20.30/ TÔ Û Ì Ó ODEON STARCITY. ÁÁÚÔ 111 & ÂÔÓÙ Ô, N. KfiÛÌÔ, DTS-ES Dolby Digital, A ıô Û 1: Mamma mia! ,.- K Ú. & A ıô Û 2: O apple ı ÓÔ Hulk 19.30,.-K Ú. & 17.10/ TÔ Û Ì Ó A ıô Û 3: Get smart A ıô Û 4: Sex and the city / XfiÚÙÔÓ,.- K Ú ÌÂÙ ÁÏ. A ıô Û 5: AappleÔappleÏ ÓËÛË ,.- K Ú. & A ıô Û 6: Mamma mia! ,.- K Ú. & A ıô Û 7: ȈappleËÏfi Â- ÊÈ ÏÙË ,.-K Ú. & A ıô Û 8: O Î Ú Ú Ô ,.- K Ú. & A ıô Û 9: ÎÏ ˆ ÙË Ó ÊË 18.50/ Rec A ıô Û 10: Mamma mia! A A ÁÎÚ ÙÈ, Indiana Jones Î È ÙÔ - Û ÏÂÈÔ ÙÔ ÎÚ ÛÙ ÏÏÈÓÔ ÎÚ Ó Ô ANA HNAIA T ÚÌ M ÚÔÌÈ ÏË, H ÏÂÌÔÓÈ PIBIEPA B ÏÙÂÙÛ Ô 46, EÍ Ú ÂÈ, , ÚfiÁÂ Ì ÛÙÔ T Ê ÓÈ INE A AT I Dolby Digital ÕÏÛÔ B ÎÔ, Mamma mia! INE AºNH HÏÈÔ applefiï∠77, ÊÓË, Indiana Jones Î È ÙÔ - Û ÏÂÈÔ ÙÔ ÎÚ ÛÙ ÏÏÈÓÔ ÎÚ Ó Ô, Ì.-K Ú / EÍÈÏ ˆÛË,  Ù.-TÂÙ INE ƒπ ƒπ Ï Î, , Mamma mia! INE º OI BO ÚÎÔ ºÏÔ Û Ô,. º ÏËÚÔ, , Mamma mia! OPTI K HM. KIN/ºO - EPINO KˆÓ/ÓÔ Ï ÈÔÏfiÁÔ 18, N. Ì ÚÓË, , ƒπ : O Î Ú Ú Ô 21.30O Î Ú Ú Ô TE A HM. KIN/ºO A HNøN TÂ- Ó Ô 34, K ÏË, , Î appleô Ì ÙÚ appleâ ÎÈ 2 Ì Ú ÛÙÔ Ú ÛÈ, Ì.- K Ú ,  Ù. Ù Î Ï ÙÂÚ ÙÔ E Úˆapple - ÎÔ ÊÂÙÛÈ Ï animation: OÈ appleâúèapple ÙÂÈ ÙÔ appleú ÁÎÈapple A Ì Ù/ OÏÏ Ó ÈÎ animation & ÌÔ ÛÈÎ / Opera imaginaire/ O P Ù ÙÔ Ë, TÚ.-TÂÙ STER CINEMAS A. E EY EPIO A ÚÓÒÓ , A ıô Û 1: Indiana Jones Î È ÙÔ Û ÏÂÈÔ ÙÔ ÎÚ - ÛÙ ÏÏÈÓÔ ÎÚ Ó Ô, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ ,.-K Ú / Get smart A ıô Û 2: Mamma mia! 18.00, 20.20, A ıô Û 3: ȈappleËÏfi Â- ÊÈ ÏÙË, Ì. &  Ù.-TÂÙ , 20.30, 22.30, Ú , 20.30, 22.30, 00.30, , 18.10, 20.30, 22.30, 00.30, K Ú , 18.10, 20.30, A ıô Û 4: Mamma mia! Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ. 19:40, 22:20,.-K Ú , 19.40, A ıô Û 5: Mamma mia! 18.20, 21.00, A ıô Û 6: Mamma mia! 20.00, 23.00/ Sex and the city,.-k Ú A ıô Û 7: Mamma mia! Ì. & K Ú.-TÂÙ , 21:30 Ú , 21.30, A ıô Û 8: O apple ı ÓÔ Hulk, Ì.- Ú. &  Ù.- TÂÙ ,.-K Ú , 19.30/ AappleÔappleÏ ÓË- ÛË 21.45/ Rec A ıô Û 9: ÎÏ ˆ ÙË Ó ÊË 18.30/ Mamma mia! 20.40, A ıô Û 10: Mamma mia!, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ , K Ú , 19.20, 22.00/ TÔ Û Ì Ó, Ú STER CINEMAS EÌappleÔÚÈÎfi Î ÓÙÚÔ ESCAPE, Â- ˆÊ. ËÌÔÎÚ Ù 67, ÿïèôó, A ıô Û 1: Mamma mia! Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ , 22.00,.-K Ú , 19.20, 22.00/ Indiana Jones Î È ÙÔ - Û ÏÂÈÔ ÙÔ ÎÚ ÛÙ ÏÏÈÓÔ ÎÚ Ó Ô, Ú A ıô Û 2: Mamma mia! 18.00, 20.40, A ıô Û 3: ÎÏ ˆ ÙË Ó ÊË, Ì.- Ú. &  Ù.- TÂÙ ,.-K Ú , 18.20/ ȈappleËÏfi Â- ÊÈ ÏÙË, Ì. & K Ú.-TÂÙ , Ú , 22.20, A ıô Û 4: Mamma mia!, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ , 21.20, 00.00,.- K Ú , 18.40, 21.20, A ıô Û 5: Mamma mia!, Ì.- Ú. &  Ù.-TÂÙ , 22.40,.-K Ú , 20.00, A ıô Û 6: Sex and the city 18.10/ Get smart 21.10, 23.30/ XfiÚÙÔÓ,.-K Ú ÌÂÙ ÁÏ. A ıô Û 7: O apple ı ÓÔ Hulk, Ì.- Ú. &  Ù.- TÂÙ ,.-K Ú , 19.10/ Rec 21.30/ AappleÔappleÏ ÓËÛË A ıô Û 8: Mamma mia! TPIA A TEPIA N Ô HÚ ÎÏÂÈÔ, , A ıô Û 2: Mamma mia! A ıô Û 3: Mamma mia! TPIANON ÙËÛ ˆÓ & KÔ ÚÈÁÎÙÒÓÔ, , Ó Î ÛÙÔ ÌÌfiÏÔ- ÊÔ ºI I HM. KIN/ºO EÏ. BÂÓÈ ÏÔ, N. Ì ÚÓË, Mamma mia! º EPY ËÛ ˆ & Î appleë 3, K ÏÏÈı, H ÂÍ Ê ÓÈÛË æàƒƒ ÚÚ 40, fiappleèûıâó  ÙÚÔ «appleôı ÎË», H ÏÂÌÔÓÈ ÌÈÎÂÓÙÚÈÎÔ A O ÂÎÂÏ 154, N. ºÈÏ Ï- ÊÂÈ, , Mamma mia! APTEMI HM. KIN/ºO N ÚÔÎÔapple Ô 2-4, apple ÁÔ, Mamma mia! HMOTIKO KIN/ºO NEA MA KøT The Simpsons: H Ù ÈÓ,  Ù.-TÂÙ ÌÂÙ ÁÏ./ M ÈÎÏ KÏ ÈÙÔÓ,  Ù.-TÂÙ EPAN HM.KIN/ºO EPI TEPIOY K. B ÚÓ ÏË 32, ÂÚÈÛÙ ÚÈ, O AÛÙÂÚ Í ÛÙÔ OÏ - ÌappleÈ ÎÔ ÁÒÓÂ, Ì / Indiana Jones Î È ÙÔ Û ÏÂÈÔ ÙÔ ÎÚ ÛÙ ÏÏÈÓÔ ÎÚ Ó - Ô, Ú.-K Ú / AappleÔÛÙÔÏ ÛÙËÓ MappleÚÈ,  Ù.-TÚ / XfiÚÙÔÓ, TÂÙ ÌÂÙ ÁÏ./ AappleÔÛÙÔÏ ÛÙËÓ MappleÚÈ, TÂÙ ÚÔ ÛÙ ˆÓ AE ø P ÊËÓ, EÍÈÏ ˆÛË, Ì.-K Ú / ıâ - Ì,  Ù.-TÂÙ A HNA - PISCINES IDEALES ÔψÌÔ 18, X Ï Ó ÚÈ, Sex and the city AI H ˆÊ. ÚˆÓ 28-30, , H ÁÎ ÚÛÔÓÈ Ú, Ì.- K Ú / EÍÈÏÂ- ˆÛË,  Ù.-TÂÙ AKTH - Refresh Cinemas Ï BÔ ÏÈ ÁÌ ÓË, AappleÔappleÏ ÓËÛË A E - CINEMA ˆÊ. fiúùô P ÊÙË 235, , Mamma mia! A E ƒ Refresh Cinemas HÚÒˆÓ ÔÏ Ù ÓÂ Ô 27, 5Ë ÛÙ ÛË XÔÏ ÚÁÔ, K. X Ï Ó ÚÈ, Mamma mia! A IKH Ï Ù ÚÔÛÈ, , Mamma mia! A OMA ÂÚÔ Ï ÓÔ 103 & fióùô, AÚÁ ÚÔ appleôïë, Sex and the city, Ì. & K Ú.-TÂÙ , Ú ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

45 AMAPY I - SUZUKI AÁ. Ú ÛÎÂ, , Mamma mia! AMIKO EappleÈ ÚÔ & AÓ ÚÔ ÙÛÔ, X - Ï Ó ÚÈ , Mamma mia! ANOI I E ÚÈapple Ô 19, N. HÚ ÎÏÂÈÔ, ÚfiÁÂ Ì ÛÙÔ T Ê ÓÈ A TEPI ( PøHN I ION) N ÛÙˆÚÔ & ºÈÏÔÎÙ ÙÔ, EÌappleÔ- ÚÈÎfi Î ÓÙÚÔ IÏÈÔÓ, ÿïèôó, Mamma mia! A TPON Ô ÙÛ, Indiana Jones Î È ÙÔ - Û ÏÂÈÔ ÙÔ ÎÚ ÛÙ ÏÏÈÓÔ ÎÚ Ó Ô CINE ANOPAMA EPINO KIN/ºO ME I IøN AÁ. EÈÚ ÓË 2 (appleâ fi ÚÔÌÔ 2Ô Á ÌÓ Û Ô MÂÏÈÛÛ ˆÓ), O P Ù ÙÔ Ë, Ì ÌÂÙ ÁÏ./ Indiana Jones Î È ÙÔ Û ÏÂÈÔ ÙÔ ÎÚ ÛÙ Ï- ÏÈÓÔ ÎÚ Ó Ô, Ú.-K Ú / Ironman,  Ù.-TÚ / TÔ apple È Î È Ë ÏÂappleÔ, TÂÙ ÌÂÙ ÁÏ. VILLAGE COOL TYMVOS Ú Ï M Ú ıòó, , A ıô Û 2: Mamma mia! A ıô Û 3: O apple ı ÓÔ Hulk VILLAGE COOL MAPIE fiúùô P ÊÙË, Mamma mia! A A IA Ô ÙÚ ÎÈ EÍÈÏ ˆÛË, Ì.-K Ú / K ÌÈ apple ÙÚ ÁÈ ÙÔ ÌÂÏÏÔı Ó ÙÔ,  Ù.-TÂÙ HM/KO KIN/ºO A. BAPBAPA INE AN EON AÌÊÈı ÙÚÈÎfi, Ù ÚÌ ÂÏË- ÁÈ ÓÓË, ÚÒÙË ÊÔÚ ÓÔÓfi, Ì / M ÈÎÏ KÏ ÈÙÔÓ, Ú , K Ú / H Ù ÈÓ ÌÈ Ì ÏÈÛÛ,  Ù.-TÚ ÌÂÙ ÁÏ./ TÔ ÊÈÏ ÙË ˆ-, TÂÙ HM. KIN/ºO H IO/ H ME INA MEPKOYPH ˆÊ. EÈÚ ÓË 50, appleï. EıÓÈÎ AÓÙÈÛÙ Ûˆ, HÏÈ- Ô appleôïë, TÔ ÊÈÏ ÙË ˆ, Ì / A ºÔÚ: Ô - Ê Î È apple ÏÏ Á, Ú.- K Ú / TÔ Ù Í È ÙÔ ÙÔÎÚ ÙÔÚ,  ٠/ T apple ÓÙ Á Úˆ applefi ÙÔ ÛÂÍ, TÚ / TÔ ÙÂÏÂÛ ÁÚ ÊÔ ÙÔ MappleÔÚÓ, TÂÙ HM. KIN/ºO AYPIOY TA XPONIA TH A øothta ÚÈÔ, ZˆÓÙ Ófi ıú ÏÔ, Ì.- Ú / Sweeney Todd: O ÊÔÓÈ- Îfi ÎÔ Ú ÙË Ô Ô ºÏÈÙ,.-K Ú / TÔ apple È Î È Ë ÏÂappleÔ,  Ù.-TÂÙ ÌÂ- Ù ÁÏ./ K ÌÈ apple ÙÚ ÁÈ ÙÔ ÌÂÏÏÔı Ó ÙÔ,  Ù.-TÂÙ HM. KIN/ºO «MIMH ºøTO OY O» AÁ Ô KˆÓ/ÓÔ 40, M ÚÔ ÛÈ, Sex and the city, Ì.-K Ú / Juno,  Ù.-TÂÙ / EappleÈÎ Ó Ó appleô- Û ÛÂÈ,  Ù.-TÂÙ HM. KIN/ºO PE XA KI O ıâ Ì, Ì.-K Ú / O AÛÙÂÚ Í ÛÙÔ OÏ ÌappleÈ ÎÔ ÁÒÓÂ,  Ù.-TÂÙ HM. KIN/ºO Δƒ À 25Ë M ÚÙÈÔ 168, ÂÙÚÔ appleôïë, EPINO : O ÂÚÊfi ÌÔ Â Ó È ÌÔÓ Ôapple È, Ì / ıâ Ì, Ú.-K Ú / I m not there,  Ù.-TÚ / T - Í È ÛÙËÓ ÁÚÈ Ê ÛË, TÂÙ HM. KIN/ºO INE XO EIO N applefiï∠5-7, AÁ. Ú - ÛÎÂ, , Indiana Jones Î È ÙÔ - Û ÏÂÈÔ ÙÔ ÎÚ ÛÙ ÏÏÈÓÔ ÎÚ Ó Ô, Ì.-K Ú / O AÛÙÂÚ Í ÛÙÔ OÏ ÌappleÈ ÎÔ ÁÒÓÂ,  Ù.-TÂÙ HM. KIN/ºO KEPATEA K ÌÈ apple ÙÚ ÁÈ ÙÔ ÌÂÏÏÔı Ó ÙÔ, Ì / EÍÈÏ ˆÛË, Ú.-K Ú / O P Ù ÙÔ Ë,  Ù.-TÚ / Indiana Jones Î È ÙÔ Û ÏÂÈÔ ÙÔ ÎÚ ÛÙ ÏÏÈÓÔ ÎÚ Ó Ô, TÂÙ KAME IA HM. KIN/ºO YKøN NEPøN A. KÔÚ Ë 35, 1Ô ËÌÔÙÈÎfi Û Ô- Ï Ô, , ÁÂÓ.  ÛÔ- Ô 5  ÚÒ Indiana Jones Î È ÙÔ - Û ÏÂÈÔ ÙÔ ÎÚ ÛÙ ÏÏÈÓÔ ÎÚ Ó Ô Δ π XÚ Û. Ì ÚÓË 1, appleï Ù AÁ. ÙÂÊ ÓÔ, Mamma mia! KOPA I CINEMAX AÊÚÔ ÙË & Iı ÎË, ÚˆÓ, , K ÌÈ apple ÙÚ ÁÈ ÙÔ ÌÂÏÏÔı Ó ÙÔ, Ì.-K Ú / Sweeney Todd: O ÊÔÓÈÎfi ÎÔ Ú ÙË Ô Ô ºÏÈÙ,  Ù.-TÚ , TÂÙ / Ô ÎÈ Ô Î:TÚÂÏ appleâúèapple ÙÂÈ ÛÙËÓ ÁÚÈ ÛË, TÂÙ ÌÂÙ ÁÏ. MA AMI M ÙÈ, È Ó È ÂÍÔ Û, Ì.-K Ú / AappleÏ Û Á appleò,  Ù.- TÂÙ M ƒ ƒπδ CINEMA Ô Î ÛÛË Ï ÎÂÓÙ 87, X - Ï Ó ÚÈ, EPINO : O Î Ú Ú Ô MAPIANA O ÕÏ ÈÓ Î È Ë apple Ú ÙÔ, Ì ÌÂÙ ÁÏ./ M ÈÎÏ KÏ ÈÙÔÓ, Ì / Y.. Á appleò, Ú / Juno, K Ú / TÔ Ì Á ÙˆÓ ı - Ì ÙˆÓ,  Ù.-TÚ / H ÏÏË ÂÚˆÌ ÓË ÙÔ ÛÈÏÈ, TÂÙ M OM ONIEPA KËÊÈÛÈ, Mamma mia! ODEON MA IA X ÏÎ, Mamma mia! Oƒº ˆÊ. ÚˆÓ Ô 60, H ÏÏË ÂÚˆÌ ÓË ÙÔ - ÛÈÏÈ, Ì.-K Ú / H ÎÔÈÏ ÙÔ HÏ,  Ù.-TÚ , TÂÙ / O Î Ú ÁÎÈfi Ë ÁÈ - ÙÚfi, TÂÙ NEYMATIKO KENTPO. XO AP OY ËÌÔÙÈÎfi Û ÔÏÂ Ô XÔÏ ÚÁÔ, ÂÚÈÎÏ Ô 53, X., Ì / ÚÈÓ Ô È ÔÏÔ Î Ù Ï - ÂÈ fiùè apple ı ÓÂ, Ú.- K Ú / K ÌÈ apple ÙÚ - ÁÈ ÙÔ ÌÂÏÏÔı Ó - ÙÔ,  Ù.-TÚ / ıâ Ì, TÂÙ PIA B ÚÎÈ OÈ apple Ú Ú ÎÙÂ, Ì.- K Ú / El Greco,  Ù.-TÚ / M ÈÎÏ KÏ ÈÙÔÓ, TÂÙ PIA M ÙÈ, 22940/34778 EPINO: ÚÈÓ Ô È Ô- ÏÔ Î Ù Ï ÂÈ fiùè apple ı - ÓÂ, Ì.-K Ú / EappleÈı Ì Â ÛÙÔ apple - Ú apple ÓÙÂ,  Ù.-TÚ / Sweeney Todd: O ÊÔÓÈÎfi ÎÔ Ú ÙË Ô- Ô ºÏÈÙ, TÂÙ INE AP YPOY O I K appleúô 68, ËÌ Ú Â Ô AÚÁ - ÚÔ appleôïë, Mamma mia! INE A HNH EÏ. BÂÓÈ ÏÔ 3, ÏÏ ÓË, , Mamma mia! INE æyxiko Classic KËÊËÛ 290, º ÚÔ æ ÈÎÔ, Mamma mia! I Y - Candia Strom ˆÊ. M Ú ıòóô 36, N M - ÎÚË, , Mamma mia! TPIANON - Cinemax KÂÊ ÏÏËÓ 4, ÚˆÓ, Mamma mia! ºI O EH Ï. ÚÔÛÔappleÔ ÏÔ, ºÈÏÔı Ë, Mamma mia! º øpi A ZÔ ÌappleÂÚÈ, , TÔ ÈÔÏ, Ì / O AÛÙÂÚ Í ÛÙÔ OÏ - ÌappleÈ ÎÔ ÁÒÓÂ, Ú.- K Ú / È Ó - È ÂÍÔ Û,  Ù.-TÚ / Step up 2: TÔ ÂapplefiÌÂÓÔ Ì, TÂÙ X OH - AGILA K Û ÙË 17, KËÊÈÛÈ, ȈappleËÏfi ÂÊÈ ÏÙË, Ì.-K Ú. & TÚ.-TÂÙ ,  ٠/ ÚÂÌÈ Ú : ŸÙ Ó ÌÂ Ú - ÎÂ,  ٠øpø O øúˆapplefi, Mamma mia! ÂÈÚ È HM. MO XATOY INE KH O ÂÚÌÔapple ÏÒÓ 49 Î È KÓˆÛÔ, ÚÔÛ Ò... Z ÌappleÏÔ ÙÔÈ, Ì.- Ú / EappleÈı Ì Â ÛÙÔ apple Ú apple - ÓÙÂ,.-K Ú / H Ù ÈÓ ÌÈ Ì ÏÈÛ- Û,  Ù.-TÂÙ ÌÂÙ - ÁÏ./ EappleÈı Ì Â ÛÙÔ apple Ú apple ÓÙÂ,  Ù.-TÂÙ KIN. E XH E EY INA Ú Ï, O B ÓÛÂÓÙ ÎÈ ÂÁÒ, Ì / 2 Ì Ú ÛÙÔ Ú - ÛÈ, Ú.-K Ú / Sicko,  Ù.-TÚ / ÂÚÛ appleôïè, TÂÙ ª π ª Δπ π /º -VIDEORAMA ˆÎÚ ÙÔ 65, Ú appleâùûòó, OÈ apple Ú Ú ÎÙÂ, Ì / Get smart, Ú.-K Ú / X.,  Ù.-TÚ / AappleÔÛÙÔÏ ÛÙËÓ MappleÚÈ, TÂÙ πƒ ª. π /º N ÍÔ 34, ÕÁ. Iˆ ÓÓË P ÓÙË, EÍÈÏ ˆÛË INE KATEPINA HM. KIN/ºO B ÚˆÓÔ Î È XÈÏ, ÕÁ. E ı ÌÈÔ - KÂÚ ÙÛ ÓÈ, EPINO: flú ÁÈ ÛÂÚÊ, Ì / K ÌÈ apple ÙÚ ÁÈ ÙÔ ÌÂÏÏÔı Ó ÙÔ, Ú.-TÚ / Ô ÎÈ Ô Î: TÚÂÏ appleâúèapple ÙÂÈ ÛÙËÓ ÁÚÈ ÛË, TÂÙ INE NIKAIA HM.KIN/ºO Ë ÒÓ 245, N Î È, , ÙËÓ ÎÔÈÏ ÙÔ HÏ, Ì.-K Ú: / El GrecÔ,  Ù.-TÂÙ INE APA EI O Z appleapple 4, KÔÚ ÏÏfi, K ÌÈ apple ÙÚ ÁÈ ÙÔ ÌÂÏÏÔı Ó ÙÔ, Ì.- Ú / Indiana Jones Î È ÙÔ Û ÏÂÈÔ ÙÔ ÎÚ ÛÙ ÏÏÈÓÔ ÎÚ Ó - Ô,.-K Ú / O Úˆ ÙÔ ıô,  Ù.-TÂÙ ÌÂ- Ù ÁÏ./ Indiana Jones Î È ÙÔ Û ÏÂÈÔ ÙÔ ÎÚ - ÛÙ ÏÏÈÓÔ ÎÚ Ó Ô,  Ù.-TÂÙ INE EPAMA HM.KIN/ºO ˆÊ. ËÌÔÎÚ Ù 158 (Î Ùˆ applefi ÙÔ Á appleâ Ô), O ÚˆÙ ÛÙ ÚfiÓÈ ÙË ÔÏ Ú, Ì.-K Ú / ÚÂÎ Ô ÙÚ ÙÔ,  Ù.-TÚ ÌÂÙ ÁÏ./ American gangster, TÂÙ π ÂÏ ÓÈ, Ï Ì Ó, , TÔ Û Ì Ó, Ì.-K Ú / O apple ı ÓÔ Hulk,  Ù.-TÂÙ INEAK HM. KIN/ºO Ï Ù ËÌ Ú Â Ô, Mamma mia! π À π À 2008 ATHENS VOICE 45

46 CINE * È ÊÔÚË ** ª ÙÚÈ *** Ï **** ÔÏ Î Ï ***** ªËÓ ÙË ÛÂÈ TÔ IøP OY KPA AKO OY OY MAMMA MIA* ÎËÓÔıÂÛ : ºÈÏ ÓÙ fièóù ÚˆÙ ÁˆÓÈÛÙÔ Ó: M ÚÈÏ ÙÚÈapple, ÈÚ MappleÚfiÛÓ Ó, AÌ ÓÙ ÈÊÚÈÓÙ, KfiÏÈÓ ºÂÚı, Ù Ï Ó Î ÚÛÁÎ ÚÓÙ, T Ô ÏÈ Ô fiïùâú, NÙfiÌÈÓÈÎ KÔ appleâú, KÚÈÛÙ Ó Mapple Ú ÓÛÎÈ TÔ ıâ ÙÚÈÎfi - ÂÈÛappleÚ ÎÙÈÎfi Ê ÈÓfiÌÂÓÔ Mamma Mia appleôùâïâ Ó applefi ÂÎÂ Ó Ù ıâ Ì Ù Ù ÔappleÔ Î ıâ ÂappleÈÛÎ appleùë ÙˆÓ ÌË- ÙÚÔapplefiÏÂˆÓ ÙÔ ÙÈÎÔ ÎfiÛÌÔ ÓȈı appleô- ÚÂˆÌ ÓÔ Ó ÂÈ ÛÙÔ West End ÙÔ Broadway, ÁÈ ÏfiÁÔ ÙÔ ÈÔ ÓÂÍÂÚ ÓËÙÔ fiûô Î È ÙÔ appleô Î ÓÔ Ó ÙÔ ÙÔ Ú ÛÙ ÛÙËÓ Aı Ó Ó ÁÔÚ Ô Ó ÙÛÔÏÈ ÎÈ applefi Ù ÙÔ - ÚÈÛÙÈÎ Ì Á È ÙË Ï Î. MËÓ ÔÓÙ appleôù appleôî ÂÈ Û ÌÈ Ù ÙÔÈ apple ÚfiÚÌËÛË Â- ÎÙfi ÙˆÓ Û ÓfiÚˆÓ, ÌËÓ ÔÓÙ Î Ó ÓÈÒÛÂÈ ÙËÓ apple Ú ÌÈÎÚ È ıâûë Ó ˆ appleâú Ù ÓÔ appleúfi- ÎÂÈÙ È fiù Ó ÙÔ Mamma Mia (Ë apple Ú ÛÙ ÛË) ÊÙ Û appleúfiûê Ù Î È ÛÙË ÒÚ Ì, Ìapple Î ÛÙËÓ ıô Û appleúô ÔÏ ÙË Ù ÈÓ ˆ appleúôû ÔÎ Â apple Ú applefi ÙËÓ Î Ï È ıâûë ÙËÓ ƒ ªπ ƒ ÔÏ Î Îfi ÁÈ ÙÔ Ù appleôù... M ªA ª À! ª. Δƒπ, Δ. À Δ ƒ,. ª ƒ π ÔappleÔ Û Ìapple ÎÓÒÓÔ Ó ÔÈ ÓfiÙÂ ÙˆÓ ÙÚ ÁÔ - ÈÒÓ ÙˆÓ ABBA. A Ùfi Ì ÙÔ ÔappleÔ Ô Ú ıëî ÓÙÈÌ ÙˆappleÔ Î Ù ÙËÓ ÊÈÍ ÌÔ ÛÙË ÌÈÎÚ Ó ÛÔ Kalokairi, fiappleô Ë ÎfiÚË ÌÈ Ó apple - ÓÙÚË È ÈÔÎÙ ÙÚÈ Ù Ï ÈappleˆÚËÌ ÓÔ ÍÂÓÔ- Ô Â Ô ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÙÔÓ ÂappleÈΠÌÂÓÔ Á ÌÔ ÙË ÁÈ Ó Ó Î Ï ÂÈ appleôèô applefi ÙÔ ÙÚÂÈ appleúô ÂÈÎÔÛ ÂÙ ÂÚ ÛÙ ÙË Ì Ì ÙË Â - Ó È Ô apple Ù Ú ÙË, ÂÓ Ù Ó Ù appleôù ÏÈÁfiÙÂÚÔ applefi Ó... panigyri. ŒÓ Ù ÏÂȈÙÔ fiúáèô ÎÏÈ- Û Á ÏÌ ÓˆÓ applefi ÌÈ EÏÏ ÛÙËÓ ÔappleÔ - Á appleô Ó ÙÔ Ï Îfi ( Á appleô Ó ÙÔ ROL), fiappleô Ì Â Ô Ó ÙÈ ÂÏÈ A ÁÔ ÛÙÔ Ì Ó Î È fiappleô ÔÈ ˆÚÈ ÙÈÛÛÂ Ô Ó ÌfiÏÈ Ó Î Ï ÂÈ ÙËÓ appleôùú ˆÛË ÙÔ apple Óˆ  ÏÔ, ÏÏ Ó ÌÊ - ÔÏ ÂÓ ÙËÓ Ô Ó ÎfiÌË ÙÂÏÂÈÔappleÔÈ ÛÂÈ. KÈ Ó Î ÙÈ Ù ÙÔÈÔ ÌÔÈ ÂÈ Ï ÁÔ appleôï Ó ÌÂÓfiÌÂÓÔ ÁÈ Ó ÊÈÏÌ appleô appleô Ï ÙÔ Ì ıô ÙÔ «Ï ÁÔ ÎÚ Û, Ï ÁË ı Ï ÛÛ Î È Ù ÁfiÚÈ ÌÔ» Û ıâ - Ù appleô È Ô Ó ÁÈ È ÎÔapple Î È Î ÚÙappleÔÛÙ - ÏÈÎ ÂÈÎfiÓÂ, Ùfi appleô ÂÓ Â Ó È Ó ÌÂÓfiÌÂ- ÓÔ Â Ó È ÙÔ applefiûô ÙÛ Ï Î È appleúfi ÂÈÚ Ú ÌÌ - ÓÔ Â Ó È ÙÔ ÊÈÏÌ, applefiûô ÂÏ ÊÚ ÓÙÈÌÂÙˆapple ÂÈ ÙÈ Î Ù ÛÙ ÛÂÈ Î È ÙÔ ÚˆÂ, applefiûô Û - ÓÈÛÙ ÔÈ appleúˆù ÁˆÓÈÛÙ ÔÚÔappleË Ô Ó Î È Î - ÓÔ Ó ÌÔ ÙÂ, ÂÏapple ÔÓÙ appleˆ Î ÙÈ Ù ÙÔÈÔ ı ıâˆúëıâ ÂÚÌËÓ ÌfiÓÔ Î È ÌfiÓÔ ÂappleÂÈ Ê - ÚÔ Ó ÂappleÒÓ Ì fiappleˆ «ÙÚÈapple» «MappleÚfiÛÓ Ó». TÔ Mamma Mia Â Ó È ÌÈ Ù ÈÓ fiappleô fiïôè ÊˆÓ Ô Ó Î È ÙÚ Ô Ó ÓÙ Ó ÌÈÏÔ Ó Ó appleâúapple ÙÔ Ó, appleô ÙÚ ÁÔ Ô Ó Û Â fió apple ÚÔ ÙÚ ÁÔ È Ì ÙÚfiappleÔ Û Â fió ÂÓÔ ÏËÙÈÎfi Î È appleô Ë ÛÎËÓÔı ÙÈ ÌappleÂÚ Â ÂÈ ÙËÓ ÓÓÔÈ Ê - Û Ú Ì ÙËÓ ÓÓÔÈ Ú. KÚ Á Ï Ô, ÎÔ Ú - ÛÙÈÎfi, Û Ïfi, Î Ù ÛÙÈÁÌ ˆ Î È ÂappleÒ ÓÔ,  ÂÙ È ÓÙ Ó apple Ú ÎÔÏÔ ıâ Ù È Î È Û Π- ÓÂÈ Ó ÛÎ ÊÙÂÛ È appleˆ Ù ÌÈÔ ÈÎ Ï ÙÔ È ÓÓË ÏÈ Ó Ë ÌÔÈ Ô Ó ÌappleÚÔÛÙ ÙÔ Ë ÂappleÈÙÔÌ ÙË feel good È ÛÎ ÛË Î È appleˆ ÔÈ ÔÚÔ- ÁÚ Ê Â ÙÔ B ÁÁ ÏË ÂÈÏËÓÔ Û ÁÎÚÈÙÈÎ ı Ì Ô Ó apple Ú ÛÙ ÛÂÈ ÙË Ó Mapple Ô... SAVE THE DATE OÈ ËÌÂÚÔÌËÓ Â ÈÂÍ ÁˆÁ Î ıò Î È ÔÈ appleúòùôè Ù ÙÏÔÈ ÁÈ ÙÔ 14Ô ºÂÛÙÈ Ï ÎÈÓËÌ ÙÔÁÚ ÊÔ ÙË Aı Ó - N Ù ÚÂÌÈ - Ú Conn-X Ó ÎÔÈÓÒıËÎ Ó applefi ÙËÓ ÔÚÁ ÓˆÙÈ- Î ÙÔ ÔÌ ÁÈ Ó Ì ÓÔ ÍÔ Ó ÙËÓ fiúâíë ÁÈ ÙË ÊıÈÓÔappleˆÚÈÓ ÂappleÈÛÙÚÔÊ ÛÙ... ÛÈÓÂÊ Ï ıú - Ó, appleô appleôùâïâ appleï ÔÓ Î ÙÈ appleèô ˆÓÙ Ófi ÎÈ ÂÓ- È Ê ÚÔÓ applefi appleïfi ıâûìfi. Aapplefi ÙÈ 17 Ì ÚÈ ÙÈ 28 ÂappleÙÂÌ Ú Ô, ÏÔÈapplefiÓ, ÎÚ Ù ÛÙÂ Ù Ú È Û ÓÔÈ Ù Î È ÂÙÔÈÌ Û٠٠ÁÈ ÌÈ ÂÎÏÂÎÙÈÎ ÂappleÈÏÔÁ Ù ÈÓÈÒÓ appleô appleâúèï Ì ÓÔ Ó, Ó ÌÂÛ Û ÏÏÂ, ÙÔ Vicky Christina Barcelona ÙÔ Ô ÓÙÈ ÕÏÂÓ ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ ÓÙ Ú ÙË M Ú Ó Z ÓÔ- ÈÙ Roman Polanski Wanted and Desired. È appleâúèûûfiùâúâ appleïëúôêôú  ÏÏ Î È ÌÂÛË ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Ì ÙËÓ ÔÌ ÙÔ ÊÂÛÙÈ Ï, ÂappleÈ- ÛÎÂÊı Ù ÙÔ Î È Ó ËÙ ÛÙ ÙÔ blog appleô ı Ó ÓÂÒÓÂÙ È ÛÙ ıâú Ì Ó, ÂÈ - ÛÂÈ Î È Ú ÛÈÌ appleïëúôêôú Â. πø ª ƒδàƒ (REAR WINDOW) **** «ÈˆappleËÏfi Ì ÚÙ Ú» ÂÓ apple ÂÈ Ó Â Ó È, Ì fiappleôè Ì ÙÈ ÎÈ Ó ÙÔÓ ÎÔÈÙ ÍÂÈ, ÏËıÈÓ Û Ó Úapple ÛÙÈÎfi. H ÈÛÙÔÚ ÂÓfi ʈÙÔÁÚ ÊÔ Ì Á Ô ÛÙÔ applefi È, appleô appleâúó ÙÈ Ì Ú ÙÔ apple Ú ÎÔÏÔ ıòóù applefi ÙÔ apple Ú ı ÚÔ ÙÔ Á ÙÔÓ ÛÙÔÓ Î Ï appleùô ÙË appleôï Î ÙÔÈÎ ÙÔ, appleôappleùâ fiìâóô appleˆ Ó applefi ÙÔ ÂÈ È appleú ÍÂÈ Ó ÊfiÓÔ, ÎÔ Ú ÂÈ ÙÔ Û - Ûapple Ó Ì ÎÚ ÂÈ Î È apple Ú ÂÈ Ó applefi Ù appleèô appleâ- Ù ËÌ Ó Î È Â ÚËÌ ÙÈÎ ıú ÏÂÚ ÛÙË ÊÈÏÌÔÁÚ Ê ÙÔ ÕÏÊÚÂÓÙ X ÙÛÎÔÎ, ÁÂÌ ÔÓÙ Ù appleâúèıòúè ÙË ÈÛÙÔÚ Ì appleôï Âapple appleâ appleôóôô ÌÂÓ. Mπ À π Δ À ªª º À (SUNA NO ONNA) **** «ºÙ Ú ÂÈ ÌÌÔ ÁÈ Ó ÂÈ ÂÈ ÁÈ Ó ÊÙ Ú ÂÈ ÌÌÔ;» ÚˆÙ Ô Â- Ú ÛÈÙ ÓË ÂÓÙÔÌÔÏfiÁÔ ÙË Á Ó Î appleô ÂÈ ÛÙÔÓ apple ıì Ó ÂÓfi ÌÌfiÏ ÎÔ, appleï ÛÙËÓ ÔappleÔ Ê - Ï Î ÂÙ È applefi ÙÔ Î ÙÔ ÎÔ ÙÔ ÎÔÓÙÈÓÔ ˆÚÈ- Ô. A Ù Ë ÊÚ ÛË ÌÔÈ ÂÈ Ó Û Ìapple ÎÓÒÓÂÈ Ó applefi Ù Ô ÛÈ ÛÙÈÎ ÂÚˆÙ Ì Ù ÙË Ù ÈÓ ÙÔ XÈÚfiÛÈ TÂÛÈÁÎ Ú, appleô ÂÈ ÙËÓ ÓÙÚÈÁÎ ÂÓfi ıú ÏÂÚ, ÙÔ ıô ÂÓfi ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ ÔÎÈÌ Ô Î È ÙÈ ÂÈÎfi- Ó ÂÓfi ÏËıÈÓ Í ˆÚÈÛÙÔ ÎÈÓËÌ ÙÔÁÚ ÊÈÎÔ ÂappleÈÙ ÁÌ ÙÔ. K À π (MALOS HABITOS) *** H appleúô appleëúâû ÛÙË È Ê ÌÈÛË Â Ó È ÂÌÊ Ó ÛÙËÓ appleúòùë Ù ÈÓ ÙÔ MÂÍÈÎ ÓÔ ÈÌfiÓ MappleÚÔ, fi È Ìfi- ÓÔ applefi Ù Î ÏÔÛÙËÌ Ó appleï Ó ÙÔ, ÏÏ Î È applefi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ Î È ÙËÓ appleâúèâîùèîfiùëù ÙÔ. H ÛÎË- ÓÔıÂÙÈÎ appleôáú Ê ÙÔ Û Ùfi ÙÔ Ú Ì ÁÈ ÙË Û ÛË ÌÈ ÔÌ ÓıÚÒappleˆÓ Ì ÙÔ Ê ÁËÙfi, ÙË ıúëûîâ, ÙËÓ ÂÓÔ Î È ÙÔ Á Úˆ ÙÔ ÂÓ ÚË- ÛÈÌÔappleÔÈ ÙË ÛÙ Î ÙË Ú ıìèî ÁÏÒÛÛ ÙË È Ê - ÌÈÛË, ÏÏ appleúôùèì ÙËÓ Ê ÚÂÛË Î È ÙË ËÌÈÔ Ú- Á ÌÈ ÎÏÂÈÛÙÔÊÔ ÈÎ, Û Â fió appleôappleóèîùèî - ÙÌfiÛÊ ÈÚ. O Àƒπ ƒã (TOU MING ZHUANG) *** TÚÂÈ applefi ÙÔ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ ÛÙ Ú ÙÔ ÛÈ ÙÈÎÔ ÎÈÓËÌ - ÙÔÁÚ ÊÔ, ÔÈ T ÂÙ È, T Î ÛÈ K ÓÂÛ ÚÔ Î È ÕÓÙÈ Ô, ÂÓÒÓÔ Ó ÙÈ Ó ÌÂÈ ÙÔ Û ٠ÙËÓ ÂappleÈÎ - appleâúapple Ú ÁˆÁ Á Úˆ applefi ÙËÓ appleôúâ ÙÚÈÒÓ appleôï Ì Ú ˆÓ ÛÙË È ÚÎÂÈ ÂÓfi ÈÌ ÙËÚÔ ÂÌÊ Ï Ô appleôï ÌÔ ÛÙËÓ K Ó ÙÔ 19Ô ÈÒÓ. OÈ ÙÚÂÈ ÓÙÚ ı ÂÓˆıÔ Ó Ì ÙÔ Ì ÙÔ, ÏÏ ı ˆÚ ÛÔ Ó applefi ÙË ÊÈÏÔ- ÔÍ, ÙËÓ appleúô ÔÛ Î È ÙÔÓ applefiıô. ƒ ªÀ (LIKE MINDS) ** MÈ ÔÏfiÁÔ ÙË ÛÙ ÓÔÌ appleúôûapple ıâ Ó ÂÎÌ È ÛÂÈ ÌÈ ÔÌÔÏÔÁ applefi Ó Ì ıëù appleô Î ÙËÁÔÚÂ Ù È ÁÈ ÙÔ ÊfiÓÔ ÂÓfi Û ÌÌ ıëù ÙÔ Î È ÍÂÙ Ï ÁÂÈ ÙËÓ appleâú ÂÚÁË Û ÛË ÙˆÓ Ô ÁÔÚÈÒÓ appleô ÛÙËÚ ıëîâ Û ÌÈ Ì ÏÏÔÓ ÚÚˆÛÙËÌ ÓË ÂÌÌÔÓ Ì ÙËÓ ÂappleÔ ÙˆÓ IappleappleÔÙÒÓ Î È ÙËÓ ÚÂÛË ÙˆÓ K ı ÚÒÓ. O ÎÚ ÁÎÔÚÈ PÈÓÙ ÛÎËÓÔıÂÙ apple ÈÓÈÎÙÈÎ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ È ÈˆÙÈÎÒÓ Û ÔÏ ˆÓ Î È ÙËÓ ÔÌÈ ÏÒ Ë appleâú Ô Ô ÙË ÂÊË Â appleôóù ÚÔÓÙ ÛÙËÓ ÙÌfiÛÊ ÈÚ, ÏÏ ÙÔ ÛÂÓ ÚÈÔ ÙÔÓ appleúô ÂÈ. πø ºπ Δ (AWAKE) * MÈ Ù ÈÓ appleô ÂÓ appleú appleâè Ó Â ÙÂ Ó ÂÙÔÈÌ ÂÛÙ ÁÈ ÂÁ  - ÚËÛË. EÚˆÙÂ Ì ÓÔ appleïô ÛÈÔ Ó Úfi, Ì ÛÙË- Ú ÌËÙ Ú Î È ÂÏ ÙÙˆÌ ÙÈÎ Î Ú È, apple ÓÙÚ ÂÙ È Ï ÁÔ appleúèó ÌappleÂÈ ÛÙÔ ÂÈÚÔ ÚÁÂ Ô ÁÈ ÌÂÙ ÌfiÛ Â ÛË, fiappleô Ó Î Ï appleùâè fiùè apple ÚÂ Ì Û Û 24 ÒÚÂ Ô appleôï Ï ıô appleôê ÛÂÈ. TÔ ıú ÏÂÚ ÙÔ T fiìappleè X - ÚÔÏÓÙ Û ÂÙ È ÛÙËÓ È ÙË Ó ÈÛıËÙÈÎ Âapple - ÁÓˆÛË, ÌÈ È ÙÚÈÎ Î Ù ÛÙ ÛË ÛÙËÓ ÔappleÔ Ë Ó ÈÛıËÛ ÛÔ Ê ÈÚ ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ ÏÏ fi È ÙÈ ÈÛı ÛÂÈ. 46 ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

47 Δ Ã ΔÈ Î ÓÔ Ó ÔÈ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ ÓÙÂ Ô ÛÙÔ μ ÓÙÈÓfi & ÃÚÈÛÙÈ ÓÈÎfi ÌÔ Û Ô; ª À π À Δ æ TË IøTA AP YPO OY OY ÊÔÈÙËÙ Ìapple ÓÔ Ó ÛÙÔ B ÓÙÈÓfi & XÚÈ- 21 ÛÙÈ ÓÈÎfi MÔ ÛÂ Ô Î È ËÌÈÔ ÚÁÔ Ó Ì ÎıÂÛË-apple Ú Ì ÛË Ì ٠ÙÏÔ «μ ÓÙÈÓ apple - Î ÂÈ». ÓÔ Ó ÂÚˆÙ ÛÂÈ ÛÙ ÂÎı Ì Ù ÙÔ, ÓÔ ÁÔ Ó È ÏÔÁÔ Ì ÙËÓ ÂappleÔ ÙÔ Î È ÂappleÈÛÙÚ - ÊÔ Ó ÛÙÔ Û ÌÂÚ ÁÈ Ó Ì appleô Ó appleò Ó ÌÔ - ÛÂ Ô ÌappleÔÚÂ Ó Á ÓÂÈ appleèô ÂÓ È Ê ÚÔÓ Î È Ó ÊÔÚ Ó Û Á ÚÔÓÔ AıËÓ Ô. ATHENS VOICE, ÔÚË- Áfi ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÙË ÎıÂÛË, ÌÂÙ ÂÈ... AÓÙ Ó Î ÓÔ Ó ÏÏË Ì ÁÚ appleù ÂÚÁ Û appleúôù ÌË- Û Ó Ó Î ÓÔ Ó Î ÙÈ appleèô Ú ÛÙÈÎfi. AappleÔÊ ÛÈÛ Ó Ó Û Â È ÛÔ Ó Ì apple Ú Ì ÛË ÛÂ Ó ÌÔ Û Ô. EÈÎÔ- ÛÈ Ó ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ ÓÙ Ô, ÚÔÓÒÓ, È ÏÂÍ Ó Ó Ê ÈÓÔÌÂÓÈÎ «ÚÂÙfi» ÌÔ ÛÂ Ô Î È Û Â Û Ó ÚÁ Ì ÛÎÔapplefi Ó Âapple Ó appleúôû ÈÔÚ - ÛÔ Ó Ù ÌfiÓÈÌ ÂÎı Ì Ù ÙÔ, ÙËÓ È ÙÔ ÙË ÏÂÈ- ÙÔ ÚÁ, Ó appleâèú Ì ÙÈÛÙÔ Ó Î È Ó ÔÎÈÌ ÛÔ Ó Î È ÙÈ appleúôûˆappleèî ÙÔ appleúôî Ù Ï ÂÈ. Aapplefi fi,ùè Ê ÓÂÙ È, ÙÔ ÌÔ ÛÂ Ô Î Ù ÊÂÚÂ Ó ÙÔ ÏÏ ÍÂÈ ÁÓÒÌË ÎÈ ÂΠÓÔÈ Ó ÙÔ ÏÏ ÍÔ Ó Ú ÎÙ Ú. È ÙÔ ÏfiÁÔ appleô È ÏÂÍ Ó Ú ÈÎ ÙÔ B ÓÙÈÓfi & XÚÈÛÙÈ ÓÈÎfi MÔ Û Ô, ÌÈÏ Ì ÌÂ Ì applefi ÙÈ ÊÔÈÙ - ÙÚÈÂ, ÙËÓ EÏ ÓË apple ÁˆÚÁ Ô, Ë ÔappleÔ ÂÎ Ì ÚÔ fiïˆó ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ appleô Û ÌÌÂÙ Ô Ó Ï ÂÈ: «K È Ìfi- ÓÔÓ applefi ÙÔ fióôì ÙÔ ÙÔ B ÓÙÈÓfi ÌÔ ÛÂ Ô Ì - ÎÔ ÁÂÙ È Û ÓÙËÚËÙÈÎfi Î È ÚÂÙfi. º ÓÙ ÂÈ Û Ó Ó ÎÚ ÙÈÎfi ÌÔ ÛÂ Ô apple Ú ÙËÌ ÓÔ, ˆÚ È ÎÚÈÓ ÛÂÈ Î È fiìëûë. Ù Ó appleúfiîïëûë ÁÈ Ì Ó È Ï ÍÔ ÌÂ Ó Ù ÙÔÈÔ ÌÔ ÛÂ Ô appleô ÂÓ apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ Û Á ÚÔÓË Ù ÓË Î È ÂÓ ÂÈ appleôï Ó Ô ÎÔÈÓfi, fiappleˆ Û Ì ÓÂÈ Î È Û ÏÏ ÌÔ ÛÂ, apple.. ÙÔ AÚ ÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ NÔ- ÌÈÛÌ ÙÈÎfi. Œ Ô ÌÂ Ó apple Ì Û fiï Ù applefi ÙÔ Ë- ÌÔÙÈÎfi Î È Ù ı ÌfiÌ ÛÙÂ Ï ÁÔ Û Ó ÂÎÎÏËÛ Â : ÎÏ ÛÈ- Î Î È Û ÓÙËÚËÙÈÎ. H appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ È Ù Ó ÚÎÂÙ È ÊÔÚÂÙÈλ. Mapple ÓÔÓÙ ÛÙÔ ÌÔ ÛÂ Ô Û - ÓÂÈ ËÙÔappleÔ ËÛ Ó fiùè Â Ó Ó Î ÓÔ Ó ÌÂ Ó ÂÎÛ Á- ÚÔÓÈÛÌ ÓÔ ÌÔ Û Ô, ˆÚ ÙË ÛÎfiÓË Î È ÙË Ó Êı - Ï ÓË appleô Ê ÓÙ ÔÓÙ Ó. AÓ Î Ï Ó ÙÈ ıô - ÛÂ Î È Ù ÂÎı Ì Ù appleô ÙÔ ÂÓ È ÊÂÚ Ó appleâúèûûfiùâúô Î È ÊÙÈ - Í Ó ÈÓÙÂÔappleÚÔ ÔÏ Î È Ë ÔÁÚ Ê ÛÂÈ ÎÂÈ- Ì ÓˆÓ appleô ı Û Ó È - Ï ÁÔÓÙ Ó Ì ٠ÚÁ ÙÔ ÌÔ ÛÂ Ô : «Â ÌÈ apple ÓÔappleÏ apple Ô Ì Ë- ÔÁÚ ÊËÌ ÓÔ Ó apple - Ú Ì ıè Ì ÈÛÙÔÚÈÎ ÛÙÔÈ Â, fiappleô Ë apple ÓÔappleÏ ÌÔÈ ÂÈ Û Ó Ó Ì ÈËÁÂ Ù È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ ÙË. Mapple ÓÔ Ì Û ıâ- Ì ÙÈÎ ıô ÛÂ Î È appleúô ÏÏÔ ÌÂ Û ÌappleÏË- ÚˆÌ ÙÈÎ ÛÙÔÈ Â, apple.. ÏÔÁÔÙ ÓÈΠΠÌÂÓ ÂÈÎfiÓÂ Û ÂÙÈÎ Ì ٠ÚÁ appleô Ï appleô ÌÂ, ÎÈ ÙÛÈ ÙÔ ÓÔ Ì ˆ. T Ùfi ÚÔÓ ÁÚ ÊÔ ÌÂ Û Á ÚÔÓ Î ÌÂÓ appleô apple ÚÔ ÛÈ Ô Ó ÙÔ ÌÔ - ÛÂ Ô Î È ÙËÓ ÎıÂÛË ÌÂ È ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiappleÔ. Ô ÌÂ, ËÏ, Ì ÙÔ ÏÈÎfi Î È Ù Ì Û ÙÔ ÌÔ Û Ի. AÁ appleëì ÓË ÙÔ ıô Û Â Ó È Ë ÊÈÂ- ÚˆÌ ÓË ÛÙ Ù ÊÈÎ ı Ì Ù, ÏfiÁˆ ı Ì ÙÔ Î È ÙÚfiappleÔ apple ÚÔ Û ÛË : ÔÏfiÎÏËÚÔ Ù ÊÔ Î È ÔÈ Î Ù Ú ÙË ÂappleÔ. «Ï ÌÂ Ó ÌappleÔ Ì ÛÂ Ó ÌÔ ÛÂ Ô Î È Ó ÙÔ ÏÏ ÍÔ ÌÂ. N  ÍÔ Ì ÙÈ ı ı Ï Ì Â- ÌÂ Ó Ô Ì ÛÂ Ó Ù ÙÔÈÔ. MÈÎÚ appleú ÎÙÈÎ ÏÂappleÙÔÌ ÚÂÈ appleô ÛÙËÓ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ Â Ó È appleèô ÛËÌ ÓÙÈÎ apple fi,ùè  ÓÔ Ó. T ıâˆúëùèî ΠÌÂ- Ó appleú appleâè Ó Â Ó È appleèô ÊÈÏÈÎ Î È ÂÏÎ ÛÙÈÎ ÛÙÔ ÎÔÈ- Ófi, ˆÚ Í ÏÈÓË ÁÏÒÛÛ. ŒÓ Ú ÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ - Û Ô, ÁÈ Ó appleúôûâáá ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, appleú appleâè Ó Ô - Ï ÂÈ appleèô ÛÎÏËÚ applefi Ó ÌÔ ÛÂ Ô Û Á ÚÔÓË Ù - ÓË. ÂÓ ÂÈ ÙfiÛË ÛËÌ Û ÙÔ ı Ì ÙË ÎıÂÛË, ÏÏ applefiûô Ú ÛÙ ÚÈÔ ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÙÔ ÌÔ Û Ô. ª ÎıÂÛË Û ÌÔÚÊ ÊÂÛÙÈ Ï, apple.. ÌÂ Û Ó Ï Â Î È appleôèî ÏÔ appleúfiáú ÌÌ, ı ËÌÈÔ ÚÁÔ ÛÂ Û ÁÔ Ú ÌÂ- Á Ï ÙÂÚÔ ÂÓ È Ê ÚÔÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ». TËÓ Ê Û ÂÈ Û Â È ÛÂÈ Ô ˆÁÚ ÊÔ Ù ÏÈÔ º Ù ÎË Î È ÙË ÁÚ ÊÈÛÙÈÎ ÂappleÈÌ ÏÂÈ ÙË ÎıÂ- ÛË appleôáú ÊÂÈ Ô til01 Ù ÚÔ ÂˆÚÁ ÎfiappleÔ ÏÔ. OÈ ÊÔÈÙËÙ Ó ÎÔ Ó ÛÙËÓ appleôïèùèûùèî Î Ù ı ÓÛË ÙˆÓ MME Î È appleâ ı ÓË Ï ÎÙÔÚ ÙË appleúˆùô Ô - Ï Â Ó È Ë AÓ ÚÔÌ Ë Î. «B ÓÙÈÓ Eapple - Î ÂÈ», B ÓÙÈÓfi & XÚÈÛÙÈ ÓÈÎfi MÔ Û Ô, B Û. ÔÊ 22, KÔÏˆÓ ÎÈ, TÚ.-K Ú.: , ú 4, 2. K ıâ K ÚÈ Î Â ÛÔ Ô ÂÏ - ıâúë. EÁÎ ÓÈ : 8/7, M ÚÈ 20/ π À π À 2008 ATHENS VOICE 47

48 μπμ π O ÚÏÈ ÔÓÙ ÁÈ ÙÔ MappleÈÙ ŒÓ appleôï ÂÓ È Ê ÚÔÓ ÂÎÙÂÙ Ì ÓÔ ÚıÚÔ ÙˆÓ ËÌÔÛÈÔÁÚ ÊˆÓ Heidi Benson, Jane Ganahl, Jesse Hamlin Î È James Jullivas, appleô Ó - Ê ÚÂÙ È ÛÙËÓ appleúôêôúèî ÈÛÙÔÚ ÙˆÓ MappleÈÙ Î È ÙÔ È ÏÈÔappleˆÏÂ Ô ÙÈ ÈÙ ÛÙÔ Ó ºÚ ÓÛ ÛÎÔ Û ÌÂÙ - ÊÚ ÛË È ÓÓË ÔÏ Ô, ı ËÌÔ- ÛÈ Ù ÛÙÔ Î ÏÔÎ ÈÚÈÓfi ÙÂ Ô ÙˆÓ ( Â)Î ÙˆÓ appleô Î ÎÏÔÊÔÚ ٠ÙËÓ Â ÔÌ Î È applefiû ÂÙ È Ó «M ÎÚÔ Ô ÙÈ ÛÙË ÏÔÁÔÙ ӻ. H A.V. appleúô ËÌÔÛÈ ÂÈ appleôûapple ÛÌ Ù. Î ÚÈ Ó ÈÓÙÂÚ, appleôèëù Î È Ô- ÎÈÌÈÔÁÚ ÊÔ : MÔÈÚ fiìô Ó Ó È Ì ÚÈÛÌ Ì ÙÔÓ [appleôèëù ] ºÈÏ O ÈÏÂÓ, ÛÙË ÁˆÓ ÙˆÓ Ô ÒÓ MÔÓÙÁÎfiÌÂÚÈ Î È ÎÚÈÓ. Ú appleâè Ó Ù Ó ÙÔ 52 ÙÔ 53. Ô Ï ÛÙÔ ÏÈÌ ÓÈ,  Ì Π٠ÂÈ Ì ÙÔÓ º - ÏÈapple applefi ÙÔ fiúùï ÓÙ, fiappleô ÛappleÔ ÌÂ Ì ÚÈ appleúèó applefi Ï ÁÔ Î ÈÚfi ÛÙÔ KÔÏ ÁÈÔ PÈÓÙ. Œ Ó Ó ÁÓˆÚ - Ûˆ ÎfiÛÌÔ applefi ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ ÙˆÓ BÔ ÈÛÙÒÓ. T ÙÔÎ ÚÈ Î Î È Ù appleôáâ Ì Ù Á Ó ÌÂ Ó Â- ÍÂÚÂ Ó ÛÔ Ì ÙÔ NÔÚı MappleÈÙ Î È ÙËÓ TÛ ÈÓ T - Ô Ó. ŒÓ applefi Ù appleúòù appleú ÁÌ Ù appleô Ó Î Ï Ù Ó ÙÔ È ÏÈÔappleˆÏÂ Ô ÙÈ ÈÙ. K È ÙÔ Î Ê BÂ Ô - ÈÔ, ÎÚÈ Ò apple Ó ÓÙÈ. TÔ ÙÈ ÈÙ Ù Ó ÌÈ Î È- ÓÔ ÚÈ, Ó apple ÓÙÂ Ë Î È appleôï ÛappleÔ ÎÚË ÁÈ Ì Ó. AÓ Î Ï ÌÈ ÛÂÈÚ applefi È Ï appleô   Π- ÎÏÔÊÔÚ ÛÂÈ Ô ÂÎ ÔÙÈÎfi Ô ÎÔ NÈÔ NÙ Ú ÍÈÔÓ. E Ó ÂÈÛ ÁÂÈ ÙÔ Úˆapple Ô ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÙ, ÙÔÓ ÎÈÁÈfiÌ AappleÔÏÈÓ Ú ÎÈ Ó ÛˆÚfi ÏÏ Î Ù appleïëîùèî È Ï Œ Ú Ô ÓÙ, [O ÏÈ Ì] K ÚÏÔ O ÏÈ Ì, PfiÌappleÈÓÛÔÓ T ÊÂÚ, NÙ. X. fiúâó, AÏÌapple Ú K Ì, Z Ó- ÔÏ ÚÙÚ Î È ÈÔÙÚ KÚÔapplefiÙÎÈÓ, ÙÔÓ ıâˆúëùèîfi ÙË Ó Ú. KÈ ÙÛÈ ËÌÈÔ ÚÁ ıëîâ Ó appleóâ Ì - ÙÈÎfi ÂÛÌfi appleôï Ó Ùfi. «ÙËÓ appleôï Û Ó ÛÙË ÁˆÓ MappleÚfiÓÙÁÔ Â Î È KÔ- ÏfiÌappleÔ ÛÙÔ NÔÚı MappleÈÙ ÙÔ Ó ºÚ ÓÛ ÛÎÔ Ú - ÛÎÂÙ È ÙÔ È ÏÈÔappleˆÏÂ Ô ÙÈ ÈÙ, appleô ÁÂÓÓ ıëîâ ÙÔ Á ÓÂÈ Ë apple Û ÁÓˆÛÙË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ M Î- Î ÙÔ È Ï Ô. K È ÎfiÌ appleèô ÛËÌ ÓÙÈÎfi, ı Á - ÏÔ ÛÂÈ ÁÂÓÈ Û ÁÁÚ Ê ˆÓ Î È appleôèëùòó appleô - ÓÙÈÛÙ ıëî Ó ÛÙÈ appleôïèùèî, appleôïèùèûùèî Î È ÛÂ- ÍÔ ÏÈÎ Í Â ÙË AÌÂÚÈÎ. H ÈÛÙÔÚ ÍÂÎÈÓ ÙÔ 1945, appleúèó Ô Ó Úfi fiúâó ºÂÚÏÈÓÁÎ ÙÈ Û ÓÈ- Ú Ù ÙÔ È ÏÈÔappleˆÏÂ Ô Î È È ÈÔÎÙ ÙË ÙÔ - appleôï ıâ applefi ÙÔ Ó ÙÈÎfi. fiúâó ºÂÚÏÈÓÁÎ ÙÈ: AappleÔÏ ıëî applefi ÙÔ N ÙÈÎfi ÙÔ ÙËÓ ÙÂÏ ٠ÌÔ appleôûùôï ÌÔ Ó Î ÂÚÓ ÙË Û ÌÈ ÙÔÚappleÈÏ Î ÙÔ Ì appleúôôúè- ÛÌfi ÙË NfiÙÈ I appleˆó. Ì ÛÙ Ó Ì ÚÔ ÙˆÓ Ó ÌÂ- ˆÓ ÂÈÛ ÔÏ, Ì fiù Ó appleâû Ó ÔÈ ÙÔÌÈÎ fiì Â, Ùfi Ô ÙÂÚ ÛÙÈÔ ÛÙfiÏÔ ÈÏÈ Â appleïô appleô Î - Ù ı ÓÔÓÙ Ó ÔÏÔÙ Ò appleúô ÙËÓ I appleˆó apple fiïâ ÙÈ ÁˆÓÈ ÙÔ EÈÚËÓÈÎÔ Ó Ï Â ÙÔ ÚfiÏÔ Ó - ÌÂˆÓ Î ÙÔ, ˆ Ó ÚÂÈ ÛÙÂ Ó appleôïâì ÛÂÈ. Û Ì ÛÙÔ Û ÌappleÔ, Ó ÌÈÎÚfi ÏÈÌ ÓÈ. H applefiïë Ù Ó ÂÓÙÂÏÒ ÚËÌË. Ù Ó appleôï appleâú ÂÚÁÔ, ÌÈ ÎˆÌfiappleÔ- ÏË ÂÈ apple ÎÚË Û ÎÚË, ÌÈ applefiïë Ê ÓÙ ÛÌ. OÈ Î ÙÔÈÎÔÈ Â Ó ÛÊÚ Á ÛÂÈ Ù Ì Á È ÙÔ ÎÈ Â Ó ÎÚ ÊÙ ÛÙÔ ÏfiÊÔ. TÔ N ÁÎ Û ÎÈ appleú appleâè Ó - Ù Ó Î ÌÈ ÙÚÈ ÓÙ ÚÈ Ì ÏÈ Ì ÎÚÈ, fi È apple Óˆ applefi Ô ÒÚ Ì ÙÔ ÙÚ ÓÔ. MÈ Ì Ú appleô ÂÓ Â appleë- ÚÂÛ, apple Á Ì ÌÂ Î Ó Ô Û Ó ÏÊÔ ÁÈ Ó Ú ÍÔ Ì ÌÈ Ì ÙÈ. ÂÓ apple Ú Â Ù appleôù ÏÏÔ applefi - ÁÚ ÛÙ ÙË Û ÌÈ ÎÙ ÛË ÙÚÈÒÓ ÙÂÙÚ ÁˆÓÈÎÒÓ ÌÈ- Ï ˆÓ, Î appleôè ÛÎÂÏÂÙˆÌ Ó appleôìâèó ÚÈ ÎÙÈÚ ˆÓ Î È Ï ÛappleË, Ï ÛappleË Î Ú ˆ Î È ÎfiÎ Ï, Ì ÏÏÈ Î È ÎÔÌ- Ì ÙÈ ÚÌ appleô Ê ÓÔÓÙ Ó Ó appleúô ÏÏÔ Ó Â Ò ÎÈ ÂΠ̠ÛÙË Ï ÛappleË. O appleïëı ÛÌfi ÛÙÔ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ Ì ÚÔ ÙÔ Â Â Á ÓÂÈ ÛÎfiÓË. Œ ÂÙ ÂÈ ÙÈ ÊˆÙÔÁÚ - Ê Â applefi ÙË XÈÚÔÛ Ì, Ì ÙÈ ÛÎÈ appleô Â Ó appleô- Ù appleˆıâ ÛÙÔ ÙÔ Ô ; ÂÓ ÌappleÔÚÒ Ó appleˆ fiùè  ÎÚÈ Ò Î ÙÈ Ù ÙÔÈÔ, ÏÏ Î È ÔÈ ÂÈÎfiÓ appleô ÓÙ - ÎÚ Û Ù Ó apple ÚfiÌÔÈÂ. A Ùfi Ù Ó ÚÎÂÙfi ÁÈ Ó Á - Óˆ ÂÈÚËÓÈÛÙ, ˆÚ  ÙÂÚË ÛÎ Ë. ψ Ó appleˆ, TZAK KEƒ À Ì ÚÈ ÙfiÙ apple ÚÍ Ó Î Ïfi ÌÂÚÈÎ Ó ÎÈ, ÌÔ Ó Ï ÎfiappleÔ ÏÔ, appleúfiûîôappleô Î È appleô Ú ÈÔÊ ÁÔ ÛÙË NÔÚÌ Ó. AÏÏ Ù Ë ÂÌappleÂÈÚ ÏÏ Í ÙÂÏ ˆ ÙËÓ ÎÔÛÌÔıÂÒÚËÛ ÌÔ. Úı appleâ ıâ ÛÙÔ Ó ºÚ ÓÛ ÛÎÔ applefi ÙÔ Ú ÛÈ ÙÔÓ ÂÓ ÚË ÙÔ 1951, appleâúèì ÓÔÓÙ fiùè Ë applefiïë ı ÂÈ ÙËÓ ÙÌfiÛÊ ÈÚ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ O ÏÈ Ì ÚÔ- ÁÈ Ó. O ÙÂÚ M ÚÙÈÓ Á Â Ó ÌÈÎÚfi appleâúèô ÈÎfi ÔÓfiÌ ÙÈ «ÙÈ ÈÙ», Ó appleúòèìô ÓÙ appleô ÁÈ ÙËÓ appleôapple ÎÔ ÏÙÔ Ú ÂÓ Î ÎÏÔÊfiÚËÛ Ó apple Óˆ applefi apple - Ó٠٠Ë. O ÈÙ ÛÎ ÊÙËÎÂ Ó ÓÔ ÍÂÈ Ó È ÏÈÔappleˆ- ÏÂ Ô appleô ı ÂÈ ÈΠfiù Ó ÛÙ È Ï ÙÛ appleë ÁÈ Ó Á ÂÈ ÙÔ ÓÔ ÎÈ ÙÔ appleâúèô ÈÎÔ, appleô   ٠ÁÚ Ê ÙÔ ÛÙÔ Â ÙÂÚÔ fiúôêô. Eapple ÛÙÚÂÊ applefi ÙÔ ÙÂÏÈ ÌÔ, ÌÂÓ ÛÙË Ô fi TÛ ÛÓ Ù ÙfiÙÂ, ÏÏ ÓÙ Ó ÛÙÚ ˆ ÛÙËÓ EÌapple ÚÎ - ÓÙ ÚÔ, Ó ËÎ ÙËÓ KÔÏfiÌappleÔ Î È Â Ó Ó Ù appleô Ó ÂÈ ÌÈ Ù Ìapple Ï È ÏÈÔappleˆÏ Ô. K È ÁÈ Î appleôèô ÏfiÁÔ apple ÚÎ Ú apple Ó ÓÙÈ Î È apple Á Î È ÙÔ Ì ÏËÛ, ÙÔ Â apple appleôèô Â Ì È. O ÈÙ Ì ı Ì ıëîâ, ÌÔ Ï ÂÈ: «A Ó È, ÌÔ Â Â ÛÙ ÏÂÈ Î ÙÈ ÌÂÙ ÊÚ ÛÂÈ ÙÔ Ú ڻ. KÈ ÂÁÒ ÙÔ Ï ˆ: «TÈ Á ÓÂÙ È, ÙÈ Â Ó È Ù Ë Ù Ìapple Ï appleô Ï ;». K È ÌÔ apple ÓÙ ÂÈ: «AÓÔ - Áˆ Ì Á ÌÂ È Ï ÙÛ appleë, ÏÏ ˆ ÌfiÓÔ appleâóù - ÎfiÛÈ ÔÏ ÚÈ». OapplefiÙ ÙÔ Ï ˆ: «MappleÔÚÒ Ó Ïˆ ÂÁÒ ÏÏ appleâóù ÎfiÛÈ». KÈ ÙÛÈ ÍÂÎ ÓËÛÂ, Ì ÌÈ ÂÈÚ. O ÙÂ Û Ì fiï È Ô Ù ٠appleôù. H ÌÂÁ ÏË ËÌÔÛÈfiÙËÙ appleô ËÌÈÔ ÚÁ ıëîâ ÂÍ ÈÙ ÙË ˆÍË ÁÈ ÙÔ «O ÚÏÈ - Ùfi» Ó ÂÈÍ ÙÔ ÙÈ ÈÙ Û M ÎÎ ÙˆÓ Ó ˆÓ, ÓÂÚ fiìâóˆó Î ÏÏÈÙ ÓÒÓ ÙË AÌÂÚÈÎ fiúâó ºÂÚÏÈÓÁÎ ÙÈ: O ÙÂÚ M ÚÙÈÓ - Ù Ó ÁÈÔ ÙÔ K ÚÏÔ TÚ ÛÎ, ÂÓfi πù ÏÔ Ó Ú ÈÎÔ appleô ÔÏÔÊÔÓ ıëîâ ÛÙË N YfiÚÎË Á Úˆ ÛÙÔ K È Â Î È ÙÔÓ P ÍÚÔı Ó Ì appleúôìëıâ ÂÈ Ó Ú ÈÎ Ó ÁÓÒÛÌ Ù, ÔapplefiÙ ÌappleÔÚÂ Ó appleâè fiùè apple Ú Â ÌÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË ÁÚ ÌÌ applefi ÙËÓ Ú. M ÚÈ ÙfiÙ ÂÓ ÚÈÛΠappleâúèô ÈÎ ÛÂ È ÏÈÔappleˆÏÂ. K È ÛÎÂÊÙ Î - ÌÂ Ó Ô Ì ÙÈ appleèô ÚÈ ÔÛapple ÛÙÈÎ ÂÎ fiûâè fiïˆó ÙˆÓ appleô ÚÒÛˆÓ. E ÌÂ Ó Ú ÈÎ ÂÊËÌÂÚ Â ÛÙ ÈÙ ÏÈÎ. OÈ ÛÎÔ appleè È ÚË Â ÛÙ Ì ÙÔ Û Ó ÎÈ - Ìapple ÈÓ Ó ÊÔ ÚÈfi ÔÈ ÛÙÔ È ÏÈÔappleˆÏÂ Ô ÁÈ Ó apple ÚÔ Ó ÙÈ ÈÙ ÏÈÎ Ó Ú ÈÎ ÂÊËÌÂÚ Â ÙÔ. O ÕÏÂÓ Î ÓÛÌappleÂÚÁÎ Úı ÛÙÔ Ì Á, appleú appleâè Ó Ù Ó ÙÔ 54. ŒÌÔÈ Â Ì Πıëáëù applefi ÙÔ KÔÏÔ - ÌappleÈ. ÂÓ ÌÔÈ Â Ì ÓıÚˆappleÔ appleô Ô Û ÛÙ - ÎÚ. ÚÔÛapple ıô Û ÎfiÌ Ó Î ÓÂÈ ÌÈ Î ÓÔÓÈÎ ˆ. Ô Ï  ˆ ËÌÈ apple Û ÔÏÔ ÌÂÓÔ, Î Ó «- ÚÂ Ó ÁÔÚ», fiappleˆ ÙÔ appleôî ÏÔ ÛÂ. Î ÚÈ Ó ÈÓÙÂÚ: O Î ÓÛÌappleÂÚÁÎ Ù Ó ÓÙ - Ì ÓÔ fiappleˆ ÔÈ applefiêôèùôè ÙˆÓ apple ÓÂappleÈÛÙËÌ ˆÓ ÂΠ- ÓË ÙËÓ ÂappleÔ. ºÔÚÔ Û ÌappleÏ È ÂÚ Î È ÁÚ Ù Î È ÎÚ ÙÔ ÛÂ Î È ÚÙÔÊ Ï Î. MÂÚÈÎ Â ÔÌ Â ÚÁfiÙÂÚ, ÚıÂ Ô K ÚÔ Î ÛÙËÓ applefiïë Î È ÚÂı Î - Ì fiïôè ÛÙÈ Û Ó ÓÙ ÛÂÈ appleô ÔÚÁ ÓˆÓÂ Ô P ÍÚÔı ÛÙÔ Ûapple ÙÈ ÙÔ, Î ıâ Ú ÛΠÚ. ÙÈ 13 OÎÙˆ Ú Ô 1955, apple ÓÙÂ Ó ÔÈ appleôèëù Î Ó- ÛÌappleÂÚÁÎ, Î ÚÈ Ó ÈÓÙÂÚ, M ÈÎÏ M Î ÈÔ Ú, º ÏÈapple Ì ÓÙÈ Î È º ÏÈapple O fiïóùâó È Ô Ó appleôûapple - ÛÌ Ù applefi ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ ÛÙË ÈÍ Î ÏÂÚÈ, Ó ÒÚÔ ÙÔÓ ÔappleÔ Ô Â Â È ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÌÈ Û ÌappleÚ ÍË Î ÏÏÈÙÂ- ÓÒÓ ÛÙËÓ Ô fi º ÏÌÔÚ. H appleô ËÛË Î È Ë appleôïèùèûùèî ˆ ÙË AÌÂÚÈÎ ÌÂÏÏÂ Ó ÏÏ ÍÂÈ ÁÈ apple ÓÙ. fiúâó ºÂÚÏÈÓÁÎ ÙÈ: E Ó ÌÈÎÚfi ŸÛÙÈÓ, Ó ÚÂÙ ÓÈÎfi ÙÔÎ ÓËÙÔ. M Ùfi apple Á ÙÔÓ K ÚÔ Î Î È ÙÔÓ Î ÓÛÌappleÂÚÁÎ ÛÙË ÈÍ Î ÏÂÚÈ Â- ΠÓÔ ÙÔ Ú, Ù Ó Î È Ë ÙfiÙ Á Ó Î ÌÔ Ë K Ú- ÌappleÈ Ì Ì. ÂÓ ÙÔ ÍÂÚ È È ÙÂÚ Î Ï ÒÛÙÂ Ó ÌappleÔÚÔ ÌÂ Ó ÁÔ Ì ΠÌÈ fiïù ÌÂÙ apple ÙËÓ 48 ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

49 ÂΠψÛË. ÍÂÚ ÙÔÓ P ÍÚÔı, appleô Ù Ó Ô «Ú ÈÙÂ- ÏÂÙ Ú Ë». Yapple ÚÍ Π٠Πappleôèôó ÙÚfiappleÔ ÓÔÓfi ÙˆÓ appleôèëùòó ÙÔ Ó ºÚ ÓÛ ÛÎÔ ÁÈ appleôïï ÚfiÓÈ. - Ì Ì È ÌÈ Î Ú Ê ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ Û appleô Á ÚÓÔ Û Ì ÛÙÔ ˆÌ ÙÈÔ. O K ÚÔ Î appleâúèêâúfiù Ó Î È ÊÒÓ Â: «ÌÂ! ÌÂ! ÌÂ!». M ÈÎÏ M Î ÈÔ Ú: EΠÓË Ë Ó Ù Ì Ï- Ï Í fiïô. K ı Ó Ì Ì ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ÙÔ Â Â È- ÚÂÙÈÎ ÚÈ ÔÛapple ÛÙÈÎ applefi ÂÈ. O ÕÏÂÓ ÂÎappleÚÔ- ÛˆappleÔ Û ÌÈ Ù ÛË. O Î ÚÈ ÂΠÓË ÙËÓ ÂappleÔ Ù Ó Ì ÙÔ Wobbly / BÈÔÌË ÓÈÎÔ EÚÁ ÙÂ. EÁÒ - ÌÔ Ó Ó Ú ÈÎfi, ÛÙÔ ıìfi appleô ÓÙÈÏ Ì ÓfiÌÔ Ó ÙÈ ÂÛÙ Ó Ú ÈÛÌfi. O º ÏÈapple Ì ÓÙÈ Ù Ó appleâúúâ- ÏÈÛÙ Î ıôïèîfi. O º ÏÈapple O ÈÏÂÓ Û ÁÔ Ú ı ÁÈ- ÓfiÙ Ó ÛÎ ÏÔ ÙÔ ZÂÓ. O ÎfiÛÌÔ ÛËΈÓfiÙ Ó ÎÈ - ÏÂÁ appleú ÁÌ Ù appleô ÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÓÒÚÈ Â Ë, ÏÏ Ï - ÁÔÓÙ Ó ËÌfiÛÈ ÁÈ appleúòùë ÊÔÚ. TÔ ÎÔÈÓfi Âapple ÊË- ÌÔ ÛÂ, Û appleôûù ÚÈ Â, Û ÂÓı ÚÚ ÓÂ Ó Û Ó - ÛÂÈ. E ÙËÓ ÛıËÛË fiùè appleôù ÂÓ Â Â Û Ì Â Î - ÙÈ apple ÚfiÌÔÈÔ, ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ Û Ù ÙË ÒÚ. TÔ ÓȈı appleˆ Ù appleôù ÂÓ ı Ù Ó Í Ó ÙÔ ÈÔ. Î ÚÈ Ó ÈÓÙÂÚ: EΠÓË Ë ÂΠψÛË ÛÙË ÈÍ Î ÏÂÚÈ Ù Ó ÙÔ ÂÓ ÚÎÙ ÚÈÔ Ï ÎÙÈÛÌ ÁÈ ÌÈ Ô- ÏfiÎÏËÚË ÛÂÈÚ applefi apple ÚfiÌÔÈ ÂÎ ËÏÒÛÂÈ, Û fiïô ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. KÈ ÂappleÂÈ ÙÔ Âapple appleâ Ô Ù Ó ËÏfi ÙÔ «O ÚÏÈ Ùfi» ÙÔ ÕÏÂÓ ÂÓ Ù Ó ÙÔ ÌfiÓÔ ÛappleÔ Ô ÚÁÔ, ÌappleÔÚÔ ÌÂ Ó appleô Ì appleˆ ÛÙ ıëîâ appleëá - ÌappleÓ ÛË ÁÈ appleôïïô. O ÎfiÛÌÔ Ì ÎÔ ÁÂ, ÁÂ- ÏÔ ÛÂ, Î appleôèôè ÎÚÔ Ù Ù Ó appleú ÁÌ ÙÈÎ Û ÁÎÈ- ÓËÌ ÓÔÈ. Yapple Ú Â È ÙÔ Ó Û Ó ÛıËÌ appleˆ Î ÙÈ Â ÌÂ Ó Î Ï ÂÈ, ÌÈ ÛıËÛË fiùè «Â, ÂÓ ÍÂÚ appleˆ Â Ì ÛÙ ÙfiÛÔÈ appleôïïô». fiúâó ºÂÚÏÈÓÁÎ ÙÈ: TÔ «O ÚÏÈ Ùfi» appleúˆùôù appleòıëîâ ÛÙËÓ AÁÁÏ Î È ÔÈ ÌÂÚÈÎ ÓÈÎ Ú ÙÔ ÌappleÏfiÎ Ú Ó ÛÙÔ ÙÂψÓ Ô. AÏÏ ÙÔ ÁÚ - ÊÂ Ô ÙÔ ËÌfiÛÈÔ K Ù ÁÔÚÔ ÂÓ ÛÎËÛ ÈÒÍÂÈ ÎÈ ÙÛÈ ÔÈ ÙÂψÓÂÈ ÎÔ appleô ÂÛÌÂ Û ÓÂ Ù È Ï. ŒappleÂÈÙ fiìˆ ÙÔ ÙÌ Ì appleúôûù Û ÓËÏ ÎˆÓ ÙË - ÛÙ ÓÔÌ ÙÔ Ó ºÚ ÓÛ ÛÎÔ Û Ó Ï Â ÙÔÓ ÈÁÎ ÁÈ Ù appleô ÏÔ Û ÙÔ È Ï Ô ÛÙÔ Ì Á. K È Ì Ù ÙËÓ Î ÙËÁÔÚ Ì apple Á Ó ÛÙÔ ÈÎ ÛÙ ÚÈÔ. O MÔ Ú Ô Î È ÂÁÒ Ì ÛÙ Ó Î ÙËÁÔÚÔ ÌÂÓÔÈ ÁÈ ÙËÓ appleòïëûë Î È ÙËÓ Î ÔÛË ÂÓfi È Ï Ô appleô appleúôû ÏÏ ÙË ËÌfiÛÈ È Ò. TÔÓ Î ÓÛÌappleÂÚÁÎ ÂÓ ÙÔÓ Û Ó Ï - Ó appleôù. Ù Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. fiúâó ºÂÚÏÈÓÁÎ ÙÈ: ÏÈ Î Ï appleô - apple Ú Â Î È Ë OÚÁ ÓˆÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ EÏ ıâúèòó, Ï- ÏÈÒ ı  Ì Ì ÓÂÈ ˆÚ Ô ÏÂÈ. ÂÓ Â ÌÂ Ô ÙÂ Û ÓÙÛÈ ÁÈ Ó appleúôûï Ô Ì ÈÎËÁfiÚÔ. O ÈÎ ÛÙ KÏ ÈÙÔÓ XÔÚÓ Á Ï ÙËÓ applefiê ÛË fiùè ÙÔ ÚÁÔ ÂÓ appleúôû ÏÏ ÙË ËÌfiÛÈ È Ò, ÂÊfiÛÔÓ appleôùâïô Û Πappleôèô Â Ô Ï ÂÎÙfiÓˆÛË ÙˆÓ ËıÒÓ. KÈ Ùfi ÚÁfiÙÂÚ ı Âapple ÙÚÂapple Û ÂÎ Ô- ÙÈÎÔ Ô ÎÔ fiappleˆ Ô ÎÚfiÔ ÚÂ Ó Î ÎÏÔÊÔ- Ú ÛÔ Ó ÙÔÓ «TÚÔappleÈÎfi ÙÔ AÈÁfiÎÂÚˆ» Î È ÙÔÓ «TÚÔappleÈÎfi ÙÔ K ÚÎ ÓÔ» ÙÔ M ÏÂÚ, ÙÔÓ «EÚ ÛÙ ÙË Ë TÛ ÙÂÚÏÈ» Î È Ù È Ï ÙÔ Z Ó ZÂÓ. M ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏ ٠ÛÙÈÁÌ apple ÛÙ fiùè ı ÎÚÈıÔ Ì ÓÔ- ÔÈ, ÁÈ Ù Ô ÈÎ ÛÙ XÔÚÓ Ù Ó ÁÓˆÛÙfi ÁÈ ÙÈ Û - ÓÙËÚËÙÈÎ ÙÔ appleâappleôèı ÛÂÈ. H ÌÂÁ ÏË ËÌÔÛÈfiÙËÙ appleô ËÌÈÔ ÚÁ ıëîâ ÂÍ È- Ù ÙË ˆÍË ÁÈ ÙÔ «O ÚÏÈ Ùfi» Ó ÂÈÍ ÙÔ - ÙÈ ÈÙ Û M ÎÎ ÙˆÓ Ó ˆÓ, ÓÂÚ fiìâóˆó Î ÏÏÈ- Ù ÓÒÓ ÙË AÌÂÚÈÎ. MappleÚÔ KfiÓÂÚ: E ÙÔÓ NÈÏ K Û ÓÙÈ, Î - appleôè ÛÙÈÁÌ appleô apple Ú Û applefi ÙÔ Ì Á. Ù Ó appleâú- ÎÈÓËÙÈÎfi, appleôï appleèô Ó ÚÈÎfi applefi Ì Ó, ÛÙËÓ appleú fiïë ÙËÓ ÒÚ. Œapple ÈÚÓ ÊfiÚ ÎÈ Î ÓÂ È ÊÔÚ Û fi- ÏÈ Î È ÌÂÙ Û ÔÏ Â Ù Û fiïè ÙÔ, ÌÈÏÔ ÛÂ Í ÊÓÈ- Î ÁÈ Ó ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ı Ì ÎÈ appleâèù ÁÈ Î appleôè ÁÎfiÌÂÓ apple Ó ÓÙ Ì ÛÔ ËÙÔ ÛÂ Ó ÙÔ Ó - ÛÂÈ Î Ó ÔÏ ÚÈÔ. NÙ È ÈÓÙ ÕÌÚ Ì, ÌÔ ÛÈÎfi : O º ÏÈapple Ì ÓÙÈ Â Â appleúôâè ÔappleÔÈ ÛÂÈ ÙÔÓ K ÚÔ Î fiù Ó Á ΠÙÔ «ÙÔ ÚfiÌÔ» appleˆ Ó ÙÔ È Ï Ô ÁÓÒÚÈ Â ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÂappleÈÙ applefi ÙÔ The Town and the City (H ΈÌfiappleÔÏË Î È Ë applefiïë), ı appleúôûáâèˆófiù Ó ÓÒÌ Ï ÛÙÔ Âapple ÎÂÓÙÚÔ ÙË ÏÔÁÔÙ ÓÈÎ ÛÎËÓ. KÈ Ô º ÏÈapple ÙÔ Â Â appleâè fiùè ÔÈ ÏÔÁÔÙ ÓÈÎÔ Î ÎÏÔÈ ÙË N YfiÚÎË Ù Ó ÈÌÔ È Â, appleôï È ÊÔÚÂÙÈ- ÎÔ applefi ÙË ÛÎËÓ ÙÔ Ó ºÚ ÓÛ ÛÎÔ, fiappleô apple Ú Â ÌÈ appleèô ÛÙÔÚÁÈÎ, apple Ú ÔÛÈ Î ÎÔÈÓfiÙËÙ Î ÏÏÈÙÂ- ÓÒÓ. K È Ë appleâú ÊËÌË Ù Î ÙÔ T Î appleúô ÙÔÓ º - ÏÈapple Ù Ó: «MË Û ÓÔÈ ÂÈ, Ì ÁÎ ÌÔ, ı Ù Á ψ apple Ú». º ÛÈÎ, applefi ÙËÓ appleúòùë Ì Ú appleô Ú ÈÛ Ó ÔÈ Û ÓÂÓÙ ÍÂÈ, ÌÂÙ applefi ÙËÓ apple ı ÓË ÎÚÈÙÈÎ ÙˆÓ NÈÔ ÈÔÚÎ T ÈÌ, ÂÓ ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó Ù Á ÏÂÈ apple Ú. O ºÂÚÏÈÓÁÎ ÙÈ ı Î ÎÏÔÊÔÚÔ Û appleôïï È Ï ÙÔ O ÏÈ Ì Mapple ÚÔÔ ÛÙÔ Ì ÏÏÔÓ, ÏÏ ÛÙË ÂÎ ÂÙ ÙÔ 50 ÚÓ ıëîâ Ó ÂÎ ÒÛÂÈ ÌÈ appleúòèìë ÂÎ Ô ÙÔ ÎÏ ÛÈÎÔ ÚÁÔ ÙÔ Mapple ÚÔÔ «TÔ Á ÌÓfi Á ̻. fiúâó ºÂÚÏÈÓÁÎ ÙÈ: AÎfiÌË appleèûùâ ˆ fiùè Î Ó ÙË ÛˆÛÙ ÂappleÈÏÔÁ. EΠÓÔ ÙÔ ÂÈÚfiÁÚ ÊÔ - appleôùâïô ÓÙ Ó applefi È ÊÔÚ ÛÎfiÚappleÈ ÛÂÏ Â appleô Â Â Ì ÂÈ Ô Î ÓÛÌappleÂÚÁÎ apple ÙÔ apple ÙˆÌ, ÛÙÔ ÊÙËÓÔ ˆÌ ÙÈÔ appleô Â Â Ô Mapple ÚÔÔ ÁÈ Ó ÛÔ Ù - ÚÂÈ. EΠÓÔ ÙÔÓ Î ÈÚfi Ù Ó ˆÌ ÓÔ ıè ÛÙËÓ appleú -. AÓ ÂÓ Ù Ó Ô Î ÓÛÌappleÂÚÁÎ, ÂÓ ı apple Ú Â Î Ó ÂÈÚfiÁÚ ÊÔ. OÈ ÛÂÏ Â ÂÓ Â Ó Ú ıìëûëø Ô ÕÏÂÓ ÙÈ Ï Û ÌÈ ÛÂÈÚ, fiappleˆ Ó Ó È. AÓ ÁÓÒÚÈ Â ÙÔÓ Mapple ÚÔÔ ÍÂÚ fiùè ÛÂ Ô Ï ÂÈ, ˆ Û Ó - ıˆ. ÏÂÁÂ: «A Ó È, ÙÛÈ Â Ó È. ŒÙÛÈ ÙÔ ÁÚ». KÈ fiïôè ÙÔ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛ Ó ˆ ÚÈÛÙÔ ÚÁËÌ, ÙÔ Â - Ó ˆ ÌÈ Ó ÌÔÚÊ appleâúúâ ÏÈÛÌÔ, ÌÈ ÁÚ Ê - appleôû Ó ÂÙÈÎ. AÓ ı Ì Ì È Î Ï, Ô ÕÏÂÓ ÌÔ ÙÔ Â Â ÛÙ ÏÂÈ. AÏÏ Ù Ó ÌfiÓÔ Ó Ì ÚÔ applefi ÙÔ «ÌÓfi Á ̻ appleô Î ÎÏÔÊÔÚÂ Û ÌÂÚ. KÈ Ù Ë appleúâ Ô-Â- ÓfiÚ ÛË ÌÔ Ê ÈÓfiÙ Ó ÂÓÙÂÏÒ appleâèûèı Ó ÙË, Û Ó ÌÈ ÊˆÓ apple ÙÔÓ ÏÏÔÓ ÎfiÛÌÔ. ÂÓ apple Ú Â Î Ì ÔÌÔÚ- ÊÈ, Î Ó Ó Û Ó ÛıËÌ ÛÙÔ fiïô appleú ÁÌ. K È Î ıfi- ÏÔ Ï ÚÈÛÌfi. OapplefiÙ ÎÈ ÂÁÒ ÂÓ ÂÓ È Ê ÚıËÎ Ó ÙÔ ÂÎ ÒÛˆ. AÏÏ ÙfiÙÂ, Ï appleâùâ, ÂÓ Â ÙËÓ Î ÙÔ- Ë fiïô ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ. ÓÙÔÌ Ú ÈÛÂ Ó ÂÎ ÂÈ ÙÔ Ó È Ï Ô ÌÂÙ ÙÔ ÏÏÔ, Î È ÛÈÁ ÛÈÁ Î Ù Ï È- Ó applefiûô Û ÓÔÏÈÎ Ù Ó Ë ÎÔÛÌÔıÂÒÚËÛ ÙÔ, applefi- ÛÔ Âapple Ó ÛÙ ÙÈÎ appleô Ë Â Â ÁÈ ÙÔÓ appleôïèùèûìfi ÙÔ Û ÌÂÚ. Ùfi ÙÔ Û ÓÔÏÔ, ÙÔ «ÌÓfi Á ̻ appleú ÁÌ ÙÈ Î Ù ÂÈ ÛËÌ ÓÙÈÎ ı ÛË. ÌÔ Ó apple ÓÙÚÂÌ ÓÔ Î È Ô Û Û Ó Ó Î ıˆ- ÛappleÚ appleâè ÛÙfi. ÂÓ ıâˆúô Û ÙÔÓ Â Ùfi ÌÔ MappleÈÙ. Ó ıëî Ì ÙÔ MappleÈÙ ÂÎ ÔÓÙ Ù Ú- Á ÙÔ. 3-9 π À π À 2008 ATHENS VOICE 49

50 μπμ π Ì appleô apple Ú apple ÌappleÂÈ ÛÙËÓ apple Ú ÔÛË ÙˆÓ ÈÛÙÔ- ÚÈÒÓ ÙÔ Ã ÚÈ ÏÌÂÚ (Ï Á Ì ª ÈÎÏ ÈÓ) appleâúèûûfiùâúô, apple Ú Û Ù Ó ÙÔ 007. Úˆ ÙÈ ı È ÛÂÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ ƒøδ & πδπ ΔÔ ª YΔ π ªE, à ÚÔ ÎÈ ªÔ Ú Î ÌÈ, ÌÂÙ ÊÚ ÛË ÂˆÓ Ú Ù, ÂÎ. øîâ Ó, ÛÂÏ. 296 «Ù Ó ÓÔÈÍË, fiù Ó Ë Ô Ì ÚÂ, ÛÙ Â ÎÔÛÈ Ô ÙË ÚfiÓÈ, ÂÚˆÙ ÙËΠÁÈ appleúòùë ÊÔÚ. È Ù Ó ÌÈ Á appleë Ó Ù, Ó appleú ÁÌ ÙÈ- Îfi Ù ÊÒÓ appleô Û ÚˆÛ ÙÔ ÙÔapple Ô ÙË ˆ ÙË ÈÛÔapple ÒÓÔÓÙ Ù apple ÓÙ ÛÙÔ È ÙÔ, apple Ú Û ÚÓÔÓÙ fi,ùè Ù Ó fiúıèô, È Ï ÔÓÙ ÙÔ, Û ÓıÏ ÔÓÙ ÙÔ. ÓÙ ÛË ÙÔ Ù ÊÒÓ ÂÓ ÌÂÈÒıËΠΠıfiïô Î ıò È Û È Â ÙÔÓ ˆÎ Ófi, Î Ó ÛÙ ÙË ÙÔ ÕÓÁÎÔÚ μ Ù, Î Ù - Î Â ÌÈ ÈÓ ÈÎ Ô ÁÎÏ, Ì Ì ÙÈ Ù ÁÚÂÈ Î È Ù ÏÏ Ò, ÁÈ Ó ÌÂÙ ÙÚ appleâ Û ÌÌÔı ÂÏÏ ÛÙËÓ appleâúûèî ÚËÌÔ, ı ÔÓÙ Ó Â- ͈ÙÈÎfi ÊÚÔ ÚÈÔ Î Ùˆ applefi ÌÈ ı Ï ÛÛ Ì- ÌÔ. ªÂ ÏÏ ÏfiÁÈ, Ù Ó Ó ÚˆÙ ÙÂÚ - ÛÙ ˆÓ È ÛÙ ÛˆÓ. ΔÔ ÓÙÈΠÌÂÓÔ ÙÔ Úˆ- Ù ÙË Ù Â Ó Â Ó È ÂÎ ÂÊÙ ÚfiÓÈ ÌÂÁ - Ï ÙÂÚfi ÙË Î È apple ÓÙÚÂÌ ÓÔ. È ÙÔ ÛËÌ ÓÙÈ- ÎfiÙÂÚÔ: Ù Ó Á ÓÔ ıëï ÎÔ». ŒÓ ÂÚˆÙÈÎfi ÙÚ ÁˆÓÔ.. appleô appleôıâ ÙË Ô Ì ÚÂ, Ë ÔappleÔ fiìˆ ı ÏÁÂÙ È applefi ÙË ª Ô. ŒÓ Ù Í È ÛÂ Ó ÌÈÎÚfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÓËÛ ÎÔÓÙ ÛÙË ƒfi Ô. È ÌÈ ÂÍ Ê ÓÈÛË appleô ı appleâúèappleï - ÍÂÈ ÎÈ ÏÏÔ ÙÈ Û ÛÂÈ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ËÚÒˆÓ. 59 ÂÙÒÓ Û ÌÂÚ Î È appleôï Ú Â Ì ÓÔ, Ô Ã ÚÔ ÎÈ ªÔ Ú Î ÌÈ ıâˆúâ Ù È applefi appleôïïô ˆ Ô ÎÔÚ Ê Ô Û Á ÚÔÓÔ π appleˆó appleâ Ô- ÁÚ ÊÔ, ÔÓÙ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ È Ï fiappleˆ «TÔ ÎÔ Ú ÈÛÙfi appleô Ï», ÙÔ «ÔÚ ËÁÈÎfi ÛÔ» Î È ÙËÓ «ΔÚÈÏÔÁ ÙÔ ÚÔ Ú Ô». Ù ÚÁ ÙÔ Î ÚÈ Ú Ô Ó ı Ì Ù fiappleˆ Ô - ÚˆÙ, Ë ÌÔÓ ÍÈ ÎÈ Ë Ó ÙËÛË. «ŸÏÔÈ ÔÈ appleúˆù ÁˆÓÈÛÙ ÙˆÓ È Ï ˆÓ ÌÔ ÓÔ Ó Î ÙÈ ÛappleÔ Ô ÁÈ ÙÔ ÈÔ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ» ËÏÒÓÂÈ Ô ÈÔ. ÓÂÍ ÚÙËÙ applefi ÙË ıâì ÙÔ- ÏÔÁ, Ô ªÔ Ú Î ÌÈ ÂÈ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ Ô ÌÂÁ Ï Ú ÛÌ Ù ˆ Û ÁÁÚ Ê. ÚÒÙÔÓ, fiùè Ë ÁÚ Ê ÙÔ Â Ó È Ï ÁÔ psycho ( Ï appleâ Hard-boiled Wonderland And The End Of The World Î È Ù Ú ÛÙ ). È,  ÙÂÚÔÓ, fiùè Â Ó È ÈÎ Ófi (Î Ï ÒÚ Î È ÛÙÔ «appleô ÙÓÈÎ - Á appleëì ÓË») Ó appleúôû ÂÈ ÌÈ appleôèëùèî È - ÛÙ ÛË ÎfiÌË Î È ÛÙÈ appleèô appleï appleïâ Ú ÙË Î ıëìâúèófiùëù. Ó Ó È ÂÈ Ó ˆ- Ú Ì ÙÚÔ Î È ÌÂÁ ÏÔ Û ÎÙ ÛË ÎÔ, ÁÚ ÌÌ ÓÔ Ï applefi ÙÔÓ ÊÎ π ƒ Δ ª π, Δ ÔÓ Â Ú, ÌÂÙ ÊÚ ÛË ªÈ ÏË ª ÎÚfiappleÔ ÏÔ,ÂÎ. ÛÙ ÓÈÒÙË, ÛÂÏ. 460 Δ ÔÚÙ Ì ÈÏÈ, appleúòëó Ì ÏÔ ÙË Intelligent Service ÙË.ª., Î ÏÂ Ù È Ó ÍÂ- ÙÚ appleòûâè Ó ÈappleÏfi appleú ÎÙÔÚ appleô ÂÈ È- ÂÈÛ ÛÂÈ ÛÙËÓ appleëúâû Î È appleô Ï ÂÈ Ì ÛÙÈÎ ÛÙÔ Ó ÙÔÏÈÎÔ. ªfiÓÔ appleô ÁÈ Ó appleâù - ÂÈ ÛÙËÓ appleôûùôï ÙÔ, ı appleú appleâè appleúòù Ó ÂappleÈÎÚ Ù ÛÂÈ Û ÌÈ «ÛÎ ÎÈÛÙÈÎ apple ÚÙ», Ì ÓÙ apple ÏÔ ÙÔÓ Ô ÈÂÙÈÎfi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ. ΔÔ appleúòùô Ì ÚÔ ÙË Ù appleë ÙÚÈÏÔÁ Ì - Úˆ ÙÔÓ Δ ÔÚÙ Ì ÈÏÈ ıâˆúâ Ù È applefi appleôï- ÏÔ ÙÔ magnus opus ÙÔ Δ ÔÓ Â Ú. ÌÂÙÚ ÙÔ Î Ù ÛÎÔapple ÙÈÎÔ Ì ıèûùôú Ì ÙÔ Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÔ ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ, appleâúèáú ÊÔÓÙ ÙËÓ ÙÌfiÛÊ ÈÚ ÙË ÂappleÔ ÙÔ æ ÚÔ Ô- Ï ÌÔ. ÂÙ Ï ÁÔÓÙ ÙÔ Ì ÙÔ ÙË applefiıâûë ÍÂ- ÛÎÂapple ÂÈ (Î È ÂÓ ÔÙ appleôì ıôappleôèâ ) ÙÔÓ Îfi- ÛÌÔ ÙˆÓ Ì ÛÙÈÎÒÓ appleëúâûèòó, apple ÚÔ ÛÈ Ô- ÓÙ ÙÔ Û Ó Ó apple È Ó È ÂÍÔ Û ÁÈ ÌÂÁ Ï apple È È, ˆÚ applefiï ÙÔ «Î ÏÔ» Î È «Î - ÎÔ». Â Δ ÔÚÙ Ì ÈÏÈ Â Ó È Ì ÎÚ Ó Ô appleèô appleâèûùèîfi applefi ÙÔ ÚˆÂ appleô Á ÓÓËÛÂ Ë apple - Ó ÙÔ. ÚıÔÏÔÁÈÛÙ Î È ÌÂıÔ ÈÎfi ÏÏ Î È ÁÔËÙ ÙÈÎfi Û Ó Ì Î È, Î Ú ˆ, Ì Ó ÊÏ Á- π Δ ƒπ Δ À À Δø øª ø πδ πø ªπ π ø π π Δ ƒπ Δ ª ƒπ Δ Ã Δ À ªμ À ø Δπ ƒã Δ À 21Ô πø, Ã Ô ÚÓÙ ÈÓ, ÌÂÙ ÊÚ ÛË Âfi ˆÚÔ Ï, ÂÎ. ÈÒÚ, ÛÂÏ. 784 ËÌÔÛÈÂ Ì ÓÔ ÁÈ appleúòùë ÊÔÚ ÙÔ 1984, ÙÔ È Ï Ô ÙÔ Ã Ô ÚÓÙ ÈÓ ÁÓÒÚÈÛ ÙÚ ÓÙ Ù ÂappleÈÙ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÓÒ Â Ó È ÂÓ ÂÈÎÙÈÎfi fiùè ÛÙÈ ÌfiÓÔ ÂÈ ÍÂappleÂÚ ÛÂÈ Ù ÓÙ Ù apple Û appleˆï ÛÂÈ. Û Á- ÁÚ Ê appleúôûâáá ÂÈ ÙÔ ı Ì ÙÔ, ËÏ ÙË Û ÁÎÚfiÙËÛË Î È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ È ÚÔÌ ÙÔ ÌÂÚÈÎ ÓÈÎÔ ıóô, Ì appleúfi ËÏ Ó ÙÚÂappleÙÈ- Îfi ÙÚfiappleÔ. Ÿ È applefi ÙËÓ ÎÔÚ Ê, ÏÏ applefi ÙË ÛË. ÌÂÚÈÎ ÓÈÎ ÈÛÙÔÚ applefi ÙËÓ ÂappleÔ ÙÔ ÔÏfiÌ Ô ˆ Î È ÙÔÓ «applefiïâìô Î Ù ÙË ÙÚÔÌÔÎÚ Ù» ÂÓ ÍÂÙ Ï ÁÂÙ È Ì Û applefi Ù ÚÁ Î È ÙÈ ËÌ Ú ÂÓfi Δ ÊÂÚÛÔÓ, ÂÓfi ÓÎÔÏÓ, ÂÓfi ƒô ÂÏÙ ÂÓfi Δ ÛÂ Δ Î- ÛÔÓ, ÏÏ Ì Û applefi ÙÈ ÂÌappleÂÈÚ Â Î È ÙË Ú - ÛË ÂÎ ˆÓ appleïòó ÓıÚÒappleˆÓ. ŒÓ Ó ÁÚÔ ÛÎÏ Ô -Ê Á, Ó πó È ÓÔ Ì ÙÔ fióôì «ª ÚÔ ÂÚ ÎÈ», Ó ªÂÍÈÎ ÓÔ ÌÂÙ Ó - ÛÙË, Ó Ì ÏÔ ÙˆÓ μèôìë ÓÈÎÒÓ ÚÁ ÙÒÓ ÙÔ fiûìô Î È Î ÌappleÔÛÔÈ ÏÏÔÈ Î ıëìâúèóô ÓıÚˆappleÔÈ Á ÓÔÓÙ È Â Ò Ù «ÛÎ ÏÔapple ÙÈ» ÙË Ê ÁËÛË, Î ıò Ù È appleâúó Ì Û applefi fiïô ÙÔ ÛÈÎÔ ÛÙ ıìô ÙË ÈÛÙÔÚ ÙˆÓ Ø applefi ÙË «È Î Ú ÍË ÙË ÓÂÍ Ú- ÙËÛ» ÛÙÔ «ÈÔ ÙÈÏ», applefi ÙËÓ ÂappleÔ ÙÔ appleôìôóˆùèûìô ÛÙÔ «fiáì ªÔÓÚfi», applefi ÙÔ Î ÓËÌ ÙˆÓ ÂÚÁ ÙÒÓ ÙÔ ÈÎ ÁÔ ˆ ÙÔÓ applefi- ÏÂÌÔ ÙÔ μèâùó Ì Î È Ù ÚfiÓÈ ÙË ª ÚË Ó ÌË. Àapplefi ÌÈ ÓÓÔÈ, ÂÓ appleúfiîâèù È ÁÈ ÙËÓ Âapple ÛËÌË ÈÛÙÔÚ ÙÔ ÎÚ ÙÔ ÙˆÓ, ÏÏ ÁÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÎÈÓËÌ - ÙˆÓ ÛÙËÓ ÌÂÚÈÎ, ÌÈ «ÈÛÙÔÚ applefi Ù Î - Ùˆ», appleïô ÛÈ Û appleú ÁÌ ÙÔÏÔÁÈÎ ÛÙÔÈ Â. Ô, fiappleˆ appleôûùëú ÂÈ ÎÈ Ô ÈÔ Ô ÈÓ, «ÂÓ apple ÁÈ Â ÂÙ È ÛÙÔ ÂıÓÈÎÔ Ì ıô ÙË Âapple - ÛËÌË ÈÛÙÔÚ», appleô ÁÚ ÊÂÙ È «applefi ÙËÓ Ô- appleùèî ÁˆÓ ÙˆÓ Î ÂÚÓ ÛˆÓ, ÙˆÓ Î Ù ÎÙË- ÙÒÓ, ÙˆÓ ÈappleÏˆÌ ÙÒÓ Î È ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ». ÕÏÏÔ Ó Û Ó Úapple ÛÙÈÎfi ÚÁÔ applefi ÙÔ ËÌÈÔ ÚÁfi ÙÔ «ª ÚÍ ÛÙÔ fi Ô». IN IA, XPøMATA ZøH, ÓÈ ÎÔ Ì ÂÎ Ó Ë, ÂÎ. K ÛÙ ÓÈÒÙË T ÂÎÙ ÊψÙÈÎ ÚÒÌ Ù ÙË apple Ú ÓÙË Ù ÒÚ, Ì Û applefi ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ ÊÈÎfi Ê Îfi ÙË ÓÈ ÎÔ Ì ÂÎ Ó Ë, appleôù appleòóôóù È Ì ÌÔÓ ÈÎfi ÙÚfiappleÔ ÛÙÔ Û - ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ Ï ΈÌ.  Ùfi Û Ó ÏÂ Ù Ì ÁÈÛÙ Ë ÔÁË Ù ÓÈÎ ÂÎÙ appleˆûë ÙË ÂÙ ÈÚ Fotolio & Typicon, Ë ÔappleÔ Ì ÏÈÛÙ Ì Û applefi Ù ÙË Ô ÏÂÈ Ó ÎËÚ ıëîâ Ó ÌÂÛ ÛÙÔ ÙÚÂÈ Î Ï ÙÂÚÔ «E Úˆapple Ô Ù appleôáú ÊÔ ÙË ÚÔÓÈ» ÁÈ ÙÔ ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

51 π π * È ÊÔÚÔ ** ª ÙÚÈÔ *** Ïfi **** ÔÏ Î Ïfi ***** Í ÈÚÂÙÈÎfi ƒª ÀΔ ª æ ( π Δ Δ ) ΔÔ ª ª Δ À DOUSK - Kind of Human (Klik) *** O ÎfiÛÌÔ ÙÔ Â Ó È appleôï Úˆ- ÌÔ, ÂÈ Á ÛÂÈ Î È Ù È- Ûı Ì Ù Ú Ô Ó È ÚÎÒ Ì Ì ÙÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÔÓ ÛÂÈ. O Dousk ˆÚÈÌ - ÂÈ, ÂÈ È Â Î È apple ÛÙË, ÂÏ Á ÂÈ ÙÔ ÏÈÎfi ÙÔ Î È ÂÓ ÙÔ Ê ÓÂÈ Ô Ù ÛÙÈÁÌ Ó ÍÂapple ÛÂÈ ÛÙËÓ - appleâú ÔÏ. OÈ Flakes, appleô Û ÌÂÙ Ô Ó, Ê ÚÓÔ Ó ÎÈ Ó rock feeling ÛÙÔ ÏÌappleÔ Ì, appleô ÎÔ ÁÂÙ È ÔÏfiÎÏËÚÔ appleóâ ÛÙ Î È Ìapple ÓÂÈ ÓÂÙ ÛÙÔÓ Î - Ù ÏÔÁÔ ÁÈ ÙÔ Î ÏÔÎ ÈÚÈÓfi Û Ô ÓÙÚ Î. ATHENA - Breathe With Me (embraceable) *** H Ó Î ÔÛË ÙÔ ÛÎÔ ÙË appleâúèï Ì ÓÂÈ Ô ÂappleÈappleÏ ÔÓ ÙÚ ÁÔ È, ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ Ô Ó ÂÓıÔ ÛÈ ÛÙÂ Ì ÙË, Ë ÂÏÏËÓÔ ÁÁÏ - AıËÓ AÓ ÚÂ Ë ( applefi ÙË ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË) Ú ÛÎÂÈ Â ÎÔÏ ÙÔ ÒÚÔ ÙË Ì Û ÛÙË nufolk, Ì ÙÔ ÌÔ ÛÈÎfi ÙË ÚÌ ÓÈ Ó appleâúèï Ì- ÓÂÈ jazz, ÎÏ ÛÈÎ, ÎÈı ÚÈÛÙÈÎ ÊÔÏÎ Î È È ÎÚÈÙÈÎ ÂÏÏËÓÈÎ ÛÙÔÈ Â, ÂÓÒ Ì ÙË Êˆ- Ó ÙË ÌappleÔÚÂ Ó appleôûùëú ÍÂÈ ÁÂÚ ÙÈ ÌÂψ-  ÙË. IÎ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi ÓÙÂÌappleÔ ÙÔ Î È ÂÌÊ - ÓÂ Ó ÙfiÙËÙ ÂÍ ÏÈÍË. SIR RICHARD BISHOP - Polytheistic Fragments (Drag City) **** MÂÙ ÙË È Ï ÛË ÙˆÓ underground ΔÂÍ ÓÒÓ Sun City Girls, Ô ÚÈÛÌ ÙÈÎfi ÙÔ ÎÈı Ú ÛÙ Richard Bishop ÍÂÎ ÓËÛ ÌÈ ÂÓ È Ê ÚÔ Û appleúôûˆappleèî È ÚÔÌ appleô ÊÙ ÓÂÈ Â Ò ÛÙÔ - applefiáâèfi ÙË. ŒÓ ÎÈı ÚÈÛÙÈÎfi Â Ì ÚÚÔ appleô ÁÁ ÂÈ Ô ÙÛÈÁÁ ÓÈÎÔ, Ó ÏÔ ÛÈ - ÓÔ, ÈÓ ÈÎÔ, ÊÚÈÎ ÓÈÎÔ, avant garde, ÎÏ ÛÈÎÔ, ˆÚ appleôù Ó ıâ ÙÔ Ì ÙÚÔ Î È Ó ÌÂȈıÂ Ë Û ÁÎ ÓËÛË. AÎfiÌË Î È Ë (ÂÏ - ÊÚ ) Âapple ÂÈÍË ÂÍÈÔÙ ÙˆÓ appleô Î ÓÂÈ ÌÂÚÈÎ ÊÔÚ (Î È appleôèô ÎÈı Ú ÛÙ ÂÓ Î ÓÂÈ, ı ÌÔ appleâè...) ÂÓÛˆÌ ÙÒÓÂÙ È ÓÂÙ Ì Û ÛÙÔ appleôï ÂÓ È Ê ÚÔÓ ÁÂÓÈÎfi Û ÓÔÏÔ. COLIN MELOY - Sings Live! (Rough Trade) *** AappleÔÛÙ ÛÈÔappleÔÈËÌ ÓÔ Î È Ì «appleôïèùèî ÔÚıfiÙËÙ», Ï- Ï Ù ÙÚ ÁÔ È Â Ó È Ó - Ù, ÙÔ ÈÔ ÌÔÚ Î È ÔÈ apple ÚÏ Ù ÂÓÈÛ Ô Ó ÙÔ appleôù ÏÂÛÌ. O Colin Meloy (Decemberists) appleâúèô  ÂÈ Ì ÌÈ ÎÈı Ú Î È ÂÎı ÙÂÈ ÙÈ ÌÂ- ψ  ÙÔ, ÙËÓ ÈÎ ÓfiÙËÙ ÙÔ ÛÙÔ ÙÚ ÁÔ È, ÙËÓ appleúôûˆappleèîfiùëù ÙÔ ÛÙËÓ appleïfiùëù ÂÓfi ÎÔ ÛÙÈÎÔ ÛÂÙ. OÈ Ê Ó ÙÔ ı  ÚÈÛÙËıÔ Ó È È ÙÂÚ. STEVE WINWOOD - Nine Lives (Columbia) ** È ÙÔ apple ÚÂÏıfiÓ, ÂÓ ÙÔ Û - ËÙ ÌÂ... Aapplefi ÙÔ ÛÎ apple - Ó ÙÔ ÚÔÎ Ô ÙË ÂÎ - ÂÙ ÙÔ 60 Î È ÙÔ 70, Ó appleôï ÔÚÁ Ó - ÛÙ appleô Ï ÎÈ Ùfi ÙÔ ÂÚ ÎÈ ÙÔ ÒÛÙ ÔÈ ÌappleÏÔ ÔÈ Ó appleâú ÛÔ Ó ÙÔÓ AÙÏ ÓÙÈÎfi Î È Ó appleôîù ÛÔ Ó rock attitude. E Ò ÂappleÈÛÙÚ - ÊÂÈ (ÎÈ Ùfi ) Û ÌÂÁ ÏË ÂÙ ÈÚÂ, ÁÈ Ó Î - ÓÂÈ Ùfi appleô appleú appleâè ÁÈ ÙÔ ÛÙÈÎfi ÂÓ ÏÈÎÔ ÎÔÈÓfi appleô Î Ù Ó ÏÒÓÂÈ ŒÚÈÎ KÏ appleùôó (Ô Ô- appleô Ô Û ÓÂÚÁ ÂÙ È Î È Û Ó ÙÚ ÁÔ È). TÔ Î ÓÂÈ Ù ÏÂÈ, ÏÏ Â Ó È ÚÂÙfi. Y O H - Steppas Delight (Soul Jazz Records) ****  ÙÔ Û Ó Ó Î Ïfi ÊÚÔÓÙÈ- ÛÙ ÚÈÔ ÁÈ ÙÔ dubstep, appleô ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ÙÔ ıâˆúô Ó ÙÔ appleèô high ÌÔ ÛÈÎfi ÎfiÏappleÔ appleô Û Ì ÓÂÈ ÛÙÔ ÓËÛ. 2 cd Ì 19 ÙÚ ÁÔ È (apple ÏÈfiÙÂÚ Î È Î ÈÓÔ ÚÁÈ ) appleô - appleôù appleòóô Ó Ì ÙÔÓ appleèô ÌÂÛÔ ÙÚfiappleÔ Ùfi appleô Û Ì ÓÂÈ ÛÙÔ ÚfiÌÔ Î È Ù ÁÎ ÙÔ ÙÔ ÔÓ ÓÔ Ì ÙËÓ ÎÔ ÏÙÔ Ú ÙˆÓ soundsystems. ÙÔ ÓıÂÙÔ apple Ú ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ ÙÔ dubstep Î È ÔÈ Kode 9, Plastician, Benga, Search and Destroy, Tes La Rok, Goth Trad, The Bug, Shackleton, TRG, Bi-Polar Man, Gatekeeper, Joker, Martyn, Quest, Shonx, Geiom, Peverelist, Ikonika, Silkie π À π À 2008 ATHENS VOICE 51

52 ª À π π μ Δø 500 ΔÔ π N Δ ø BECK ÏÈ, fiù Ó ÏÂÁ fiùè ÌÔ Ú ÛÂÈ Ô Beck apple ÈÚÓ Û Ó ıˆ Û Ó apple ÓÙËÛË Ó Ï ÌÌ apple ÁˆÌ ÓË - appleôú appleô ÙÔ ÁÓÒÚÈ appleôï Î Ï Û fi,ùè ÊÔÚ ÙÈ appleúôûˆappleèî ÌÔ appleúôùèì ÛÂÈ. ÓÙ ÌÔ Ó ÓÙÂÌÔ- ÓÙ ÛÙ «Á appleëì Ó» ÌÔ. E Ó apple Ï ÈÔÚfiÎ ÎfiÏ- ÏËÌ ÛÂ Ì ÂappleÔ happy house rave. E Ù Ò appleô apple Ú Ó Î È Î ÙÈ Happy Mondays, Soup Dragons, Inspiral Carpets Î È ÌappleÔÚÔ Û Ó appleèˆ Ó appleôùfi Û Ó ÓıÚˆappleÔ, ÎÔ ÓÒÓÙ ÌappleÚÔ apple Ûˆ ÙÔ ÎÂÊ ÏÈ ÌÔ ÛÙ appleôapple ÛÙ ÎÈ. AÓ ÚˆÙÈfiÌÔ Ó fiìˆ, ÁÈ Ù Ô Beck appleúôî Ï ÙfiÛÔ Â ıúèî ÓÙÈ Ú ÛÂÈ Û ÓıÚÒappleÔ appleô Â Ó È Ê Ó ÙË ÌÔ ÛÈÎ Î È Ô Ó ÙÔÓ Ô ÙfiÓ, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ ÛÙ Î ÙÔ ÊÔÏÎ, ÚÎÂÙ Ì Û ÛÙÈ appleúôùèì ÛÂÈ ÙÔ. NÔÌ ˆ ÚÈÛÎ Ó Ó ÎfiÏÔ ıô ÙÔ Û Ó ÛÌfi: Ô Ê ÓÙË, ÙÔ ÚÂÙÛÈÓfiÏ Ô Î È Ó ÙÚÔ fiûappleèùô ÌÂ Ó Û ÂÓÙÔÏfiÁÔ appleè (ÙÔÓ Beck) ÛÙÔ Ô ÕÓÙ ÂÏÂ. È ÎÚÈÓ Ó Ó Ì, Ó Ó Ô Ô Ù appleôï grunge ÁÈ Ó Â Ó È ÌÂÚÈÎ ÓÈÎÔ (ÙfiÙÂ), Ô Ù appleôï dance ÁÈ Ó Â Ó È Â Úˆapple Îfi. K È ÙÔ Î ÚÈfiÙÂ- ÚÔ, Ô Ù appleô ÂÓ Ù Ó Â Ù ÈÛÌ ÓÔ, ÂÓ appleâùô Û ÛÂ Û ÓÓÂÊÔ ÎÛÙ ÛË. Ù Ó just a Loser baby, so why don t you kill him?. T appleúòù ÙÔ ÏÌappleÔ Ì, ÙÔ Mellow Gold Î È ÙÔ Odelay, Ù Â ÏÈÒÛÂÈ ÛÙÔ Ú ÈfiʈÓÔ Î È, ÎfiÌ ÂÈÚfiÙÂÚÔ, Ù Ó applefi Ù cd appleô apple ÈÚÓ Ì ÌÔ Î È ÛÙÈ È ÎÔapple. ÂÓ Â ÌÔ ÙÚ Ó Î ÎÏÔÊÔÚ Ûˆ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ. O Beck, ÓÔÌ ˆ, ÂÈ Ì «È Ê ÓÂÈ» appleô ÂÓ - Ú ÛÂÈ Û appleôïïô. E Ó È Û Ó Ó apple ÚÎÙÔ, ÂÓ ı Ì - Û È ÙÔ appleúfiûˆapplefi ÙÔ. E Ó È Ó appleâú appleô ÛÎ Ó ÈÓ - Ô- Ì ÚÈÎ Ó Ù apple ÎÔ apple ÓÙfi Î ÈÚÔ, Ì ÛËÌÂÈÔÏÔ- Á Ì Ó ÛÙÈ ÎÈÓ ÛÂÈ Î È ÛÙ ÍÂÛÔ Ú ÙÔ ( Û ٠ÂÍÒÊ ÏÏ ÙˆÓ ÛÎˆÓ ÙÔ ). ÓÙ apple È Â ÛÎ - ÊÙfi, Ì ÛÎÈ ÛÙÔ appleúfiûˆapplefi ÙÔ, Ì ÏÏÈ, Î apple Ï, fi È ÙfiÛ fiìˆ ÒÛÙÂ Ó Á ÓÂÈ Ì ÛÙËÚÈÒ Ë. AappleÏÒ «- ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈÎfi», appleú ÁÌ appleô ÂÌ Ó ÌÔ ÚÂÛ ÂappleÂÈ- ÙÔ Û Ó Â ÌÂ Ê ÚÈÛÌ Ó ÎÈı ÚÂ, ÙÔ- Û ÚÎ ÛÌfi Î È appleô fiúèô ÈÔ ÌÔÚ. O apple ÈÓÈÁÌfi ÛÂ Ó Ó ÎÊÚ ÛÙÔ appleúfiûˆappleô appleô ÎÔÈÙ ÂÈ ÙËÓ Î Ù ÙÔ ÎÈı Ú Û Ó Ó Â Ó È Ô Ê Ïfi ÙÔ, ÂÈ ÛÙÈÏ.  - ÓÂÈ Ú ıìfi. E Ó È Û Â fió Ó ÚÎÈÛÛÈÛÙÈÎ applefi. T ÏÔ apple ÓÙˆÓ Ì ÛËÛ. ÙËÓ appleôúâ, Û Ó ËÛ Ó Ù ÂÍ : H Û ÂÓÙÔÏÔÁ ÁÈÓÂ Ó È ÈÎÙ Îfi Ó Î ÔÙÔ appleô ÊËÛ appleôï- ÏÔ Ó Ô ÚË Û ÙfiÓ ÙÔÓ Ù appleô-îˆïôùô - Ìapple appleô Ï ÁÂÙ È TÔÌ KÚÔ. EÌ Ó Ì apple ÚÂ Î È ÌÂ Û ÎˆÛ «Ë  ٠ÈÛÌ ÓË ÂÎ ÂÙ ÙÔ 90», Ì apple - Ù Í ÛÙ Ú È ÙË Ó ÈÏÈÂÙ Î È Á Î Ì Π- Ì ÓÔ ÙÔÓ ÛÎÏËÚfi ÌÔ, Ô Beck ÁÈÓÂ Ó Ù ÏÂÈÔ - Ì ÈÏ ˆÓ, Ó Î Ï Â ÙÔ urban hip hop, ÙÔ appleâèú - Ì ÙÈÛÌÔ, apple ÎÙËÛÂ Ì ÂÏ ÊÚÈ fiûë ıú ÛÔ, apple Ú apple Óˆ ÙÔ Ï ÁÔÓ Ú Jack White Î È ÁÈÓÂ Ó fióôì appleô ÂÓ ı Û ÂÍ appleïëùùâ Ó apple È Â ÔÙÈ appleô- Ù ÙÔ ÈÔ Î Ï Ì ÌÈ apple ÏÈÔÌÔ ÙÈÎË appleèîë Ìapple Ï - ÓÙ applefi K ÏÔÎ ÚÈ ÙË AÁ appleë. ŸÛÔ ÁÈ ÙËÓ «ÓÔ- Ë» ÚÔÎ Á apple ıëîâ Í Ó, applefi Î ÈÓÔ ÚÁÈ appleèùûèú ÎÈ appleô ÂÓ Â Ó È ÁÈ ÙÔ K ÏÔÎ ÚÈ ÙË AÁ appleë. AÎÚÈ Ò Ùfi, «È ÁÈ ÙÔ K ÏÔ- Î ÚÈ ÙË AÁ appleë», Â Ó È ÙÔ Ó Ô Ï- ÌappleÔ Ì Modern Guilt appleô Î ÎÏÔ- ÊÔÚ ÙË Â Ù Ú 7/7 ÛÙËÓ XL Ô Beck. ŒÓ  ÎÔÏ ÂÎÊÚ ÛÌ ÓÔ blend applefi È Â, Á appleë Î È ÌÈÎÚ, ÚÈÙˆÌ ÓÂ È È ÈÙÂÚfiÙËÙ ˆÚ ÏfiÁÔ, ıè ˆÌ ÓÔ ÛÙÈ «Î Ï ÔÓ ÛÂÈ» ÙË ÚÂÙ ÓÈ- Î ÛÎËÓ ÙËÓ ÂappleÔ appleô Î Ù ÎÙÔ Û ÙËÓ AÌÂÚÈÎ : ÂÎ ÂÙ 60. AÎfiÌ Î È ÙÔ ÂÍÒÊ ÏÏÔ ÌÂ Ù È ÓÈÎ ÙÔ Helvetica Â Ó È Ó ÚˆÌ È ÓÔÔ ÌÂÓ ÛÙÈÎˆÓ sixties Ó ÌÂÛ ÛÙ ÂÍÒÊ ÏÏ ÙË Blue Note Î È ÛÙÈ ÊˆÙÔÁÚ Ê Â ÙÔ Dylan applefi ÙÔÓ Barry Feinstein. Acid  ٠appleô, ÌÂÙ ÙË «ÛÙ ÛÈÌfiÙËÙ» ÙÔ Sea Change, ÎÔ ÁÂÙ È Û Ó Î Ïfi ÔȈÓfi ÁÈ ÙÔÓ Beck. ÙËÓ apple Ú ÁˆÁ Ô Danger Mouse ÙˆÓ Gnarles Barkely, ÈÂÚ ÙÔ mash up, appleô ÁÈÓÂ È - ÛËÌÔ Û ÌappleÏ ÚÔÓÙ fiïô ÙÔ White Album ÙˆÓ Beatles Ì ÙÔ Black Album ÙÔ Jay-Z, ÁÈ Ó ÒÛÂÈ ÙÔ «ÎÚÈ ÕÏÌappleÔ Ì», ÙË Ì ÍË Ô ÎfiÛÌˆÓ ÙfiÛÔ apple - ı ÓˆÓ Ó Û Ó ÓÙËıÔ Ó, fiûô ÊÔ fiì ÛÙ Ó ÁÈ ÙÔÓ - appleôïôáèûù Ì Ì ÙÔÓ Èfi Y2K: Ó Ë. BECK IS BACK Ï Â Ô Ó ÙÔÓ ÏÏÔ ÂÓÒ ÌÂÙ Ìapple ÓÔ Ó fiìôú- Ê surf ÎÈı ÚÂ Î È fiï Î ı Ú Ô Ó. TÔ Chemtrails, ÚÎÂÙ Û ËÙËÌ ÓÔ Ë, Â Ó È Ó Èı ÚÈÔ, «ÂÓ ÓÙ ÔÓ Î È Ó Û Ô» ÎÔÌÌ ÙÈ ÁÈ ÙÔÓ ( ÛÙÈÎfi Ì ıô;) ÂÚÔ ÂÎ ÛÌfi ÙË ÙÌfiÛÊ ÈÚ Ì ÚÈÔ Î È ËÏËÙËÚÈÒ Ë ÚÈ applefi Î ÂÚÓËÙÈÎ Â- ÚÔappleÏ Ó, Ì ÛÎÔapplefi ÙËÓ ÓÙ Ó ÎÏ ÛË ÙË ıâúìô- ÎÚ Û ÙÔ ÏÈÔ Î È ÙË Ì ˆÛË ÙÔ Ê ÈÓÔÌ ÓÔ ÙÔ ıâúìôîëapple Ô. ÿûˆ Î È Î appleôèô ÏÏÔ, ÛÎÔÙÂÈÓfiÙÂÚÔ ÛÎÔappleÔ Î È ÛÂÓ ÚÈ Ó ÏÔÁ Û appleôè appleïâ Ú ÙÔ Î Ó apple ÙË Oprah Winfrey Î - ıâû È. TÔ timing ÙÔ Beck fiìˆ Â Ó È Î Ïfi ÁÈ Ù, Ê ÚÛ fi È, ÔÈ appleâú ÂÚÁÂ Ô Ú ÂÚ ˆÓ appleô Ê - ÓÔ Ó ÛÙÔ Ô Ú ÓÔ ÔÈ appleù ÛÂÈ Î appleôèˆó ÂÚÔappleÏ ÓˆÓ, Â Ó È ı Ì appleô Û ËÙÈ Ù È applefi Û ÏfiÓÈ ÂÈappleÓÔÛÔÊÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ KÚ ÙË Ì ÚÈ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ lunch ÌÂ Û Ï Ù ÛÙÔ XfiÏÈÁÔ ÓÙ ( Ï appleâ ÙË Ó Ù ÈÓ ÙÔ È Ì Ï Ó). Ù ÂapplefiÌÂÓ ÎÔÌÌ ÙÈ Ï appleô Ì ÌappleÚÔÛÙ Ì ÔÏÔÁÚ ÌÌ Ù ÙˆÓ Beatles Î È ÙÔÓ Syd Barrett Ó ÌÈ- Ï ÂÈ ÛÙÈ ÌappleÔ ÚÌappleÔ Ï ıúâ ÌÈ Ìapple ÓÈ Ú ÂÓÒ Û ÍÈ Ìapple ÛÔ Ù apple ÂÈ Ó Ù Û Ó funky disco Î È Ë- ÏÂÎÙÚÈÎ appleï ÎÙÚ applefi Û ÓıÈ ÙˆÓ 80s appleâù Ó ÛÙÔÓ Ú Û Ó Á ÏÈÛÙÂÚ ÏË. EÌÊ Ó ÔÓÙ È Î appleôèôè appleô ÌÔÈ Ô Ó Ì ÙÔ Stones, appleï ÎÒÓÔ Ó ÔÈ Aerosmith Î ÙÔ ÎfiÌ applefi ÙÔ Walk This Way, Ú Ó ٠ÎÂÊ ÏÈ ÙÔ ÛÙÔÓ ÙÔ Ô Î È, appleúô ÙÔ Ù - ÏÔ, ÛÙÔ Profanity Players, Ô Ú ıìfi ÂappleÈÙ ÓÂ- Ù È, Á ÓÂÙ È Ó glam-pop ÂÚ ÙÔ ÎÔÌÌ Ù ÎÈ appleô - Ó ÂÈ ÙÔ apple ÚÙÈ ÛÙÔÓ ÔÌÔ fiúôêô......î È applefi ÂÎÂ Ï appleô Ì fiïôè Ì ÙÔ Volcano Ó ÙÈÓ ÂÈ Û ÚÁ Î ÓËÛË fiïë ÙËÓ appleôapple ÈÛÙÔÚ appleô ÎÚ Â Ì Û ÙÔ ÙÔ ÏÌappleÔ Ì, ÂÓÒ applefi apple Óˆ Ì appleâù Ó ÂÚÔappleÏ Ó ÂÎ ÔÓÙ Ì apple ÙÛÔ Ï Î È ÌappleÂÓÙ Ó. TÔ ÏÌappleÔ Ì (Ì ÙË Û ÌÌÂÙÔ ÙË Cat Power ÛÂ Ô ÎÔÌÌ ÙÈ ) ÈÛÔÚÚÔappleÂ Ó ÌÂÛ ÛÙËÓ ÎÔÌ ÔÈ- ÎÔÓÔÌ (10 ÙÚ ÁÔ È - ÌÈÛ ÒÚ ), ÙËÓ ÎÏ ÛÈÎ pop Î È ÙÔ appleâèú Ì ÙÈÛÌÔ apple Óˆ ÛÙÔ appleèô ÛÊ - Ï Â Ô ÓÔÛÙ ÏÁ appleô ÌappleÔÚÂ Ó apple ÚÍÂÈ: ÙËÓ Â ÏÂÈ, ÙÈ ÚÌÔÓ Â Î È ÙÈ ÌÂψ  ÙË ˆ- Ú ÈfiÙÂÚË ÂÎ ÂÙ ÙÔ ÎfiÛÌÔ. TÔ Orphans - ÂÈ Î ÏÈÊÔÚÓ ÈÎ Ï Beach Boys ʈÓËÙÈÎ. TÔ Gamma Ray hip hop Ìapple Û Î È Âapple Óˆ ÙÔ Í appleó «ÛÎÔÓÈÛÌ Ó» acid ʈÓËÙÈÎ Û Ó Ó Â Ó È ÛÙÔ Ìapple ÏÎfiÓÈ ÛÔ ÔÈ Pink Floyd apple Û Ï ÔÓÙ Ì ÚÌ øpo CD H A.V. ÂÍ ÛÊ ÏÈÛ ÁÈ Û apple ÓÙ (5) ÓÙ Ù apple ÙÔ Ó Ô ÏÌappleÔ Ì ÙÔ Beck Modern Guilt (XL). E Ó ı ÏÂÈ ÎÈ ÂÛ Ó, ÛÙ Ï SMS: AVCD, ÎÂÓfi Î È ÙÔ ÔÓÔÌ ÙÂappleÒÓ Ìfi ÛÔ ÛÙÔ Ì ÚÈ ÙËÓ TÚ ÙË 8/7 ÛÙÈ ÙÔ appleúˆ. OÈ ÓÈÎËÙ ı ÂÈ ÔappleÔÈËıÔ Ó Ì SMS Î È ı apple Ú Ï Ô Ó Ù ÓÙ Ù apple ÙÔ applefi Ù ÁÚ Ê ÙË A.V. (X Ú. TÚÈÎÔ appleë 22, EÍ Ú ÂÈ, ), applefi ÙË Â Ù Ú 14/7 Î È ÌÂÙ. K ıâ Ì Ó Ì ÚÂÒÓÂÙ È ú 1,19 Ì º A 52 ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

53 SKATE TÔ BILLY ƒà ƒ O IøTH KOYPT O OY E FRONDSIDE AIR ºøΔ : H IA MEPTH INTO THE BEACH 2 TÔ ÙÔ 28/6 appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ ÁÈ Â ÙÂÚË ÊÔÚ ÙÔ apple ÚÙÈ ÛÙËÓ apple Ú Ï ÙË Ô ÙÛ, appleô ÎÚ - ÙËÛÂ Ì ÚÈ ÙÈ appleúòùâ appleúˆèó ÒÚÂ. AÚÎÂÙfi Îfi- ÛÌÔ Âapple ÏÂÍÂ Ó appleâú ÛÂÈ ÙË Ì Ú ÙÔ ÛÙÔ Û ÁÎÂ- ÎÚÈÌ ÓÔ event Î È ÂÓ ÛÂ. Ô mini ramps Ù Ó ÛÙËÌ Ó ÁÈ fiïô ÙÔ skaters ÒÛÙÂ Ó Î ÓÔ Ó skate Ì ÚÈ Ó ÏÈÒÛÔ Ó. Ï ÛÛ, ÌÔ ÛÈÎ, Û Ó - Ï Â applefi ÁÓˆÛÙ Ìapple ÓÙ ÙÔ ÒÚÔ, ÙÛ Ìapple ÛÔ Ï ÎÈ ÁÈ fiïô ÙÔ ÎÔÈÓfi, appleô Ù ÌÈÛ Ê Áˆı Î - ÓÂ Û Â fió ˆÌ, Ú Ï ÎÈ ÛÙËÓ apple Ú Ï, ÚÎÂÙÔ ÁÓˆ- ÛÙÔ Î È appleôï Á ÏÈÔ Ù Ó ٠ÛÙÔÈ Â appleô Î ÚÈ Ú- Ô Û Ó ÛÙËÓ apple Ú Ï. MappleÚ Ô ÛÙ apple È È ÙÔ thespot.gr appleô Î ıèâúòóô Ó ÛÈÁ ÛÈÁ Ùfi ÙÔ event Î È Û fiïô ÙÔ ÔÚËÁÔ appleô ÔËı Û Ó ÁÈ ÙËÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔ ËÛ ÙÔ. È Ù ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ ÚÂÈ - ÔÓÙ È Î È Ù ÙÔÈÔ Â Ô events, ÁÈ Ó ı ÌÔ ÓÙ È Î È Î appleôèôè ÙË ÈÎ Ì ÎÔ ÏÙÔ Ú... chill out! E øtepika NEA O È ÓÓË ÎÔ fiappleô ÏÔ ÂappleÈÏ ÙËΠÁÈ Ó - ÓÙÈappleÚÔÛˆapple ÛÂÈ ÙË Ó ÂÙ ÈÚ ÙÔ Jamie Thomas Slave skateboards. N Ô applefiîùëì ÁÈ ÙËÓ Almost skateboards. E - Ó È Ô N ÛÙˆÚ X ÚÈÙˆÓ Ë (suki), appleô Âapple ÛÙÚ  ÎÔÓÙ Ì ÌÂÙ ÙÔÓ ÙÚ Ì ÙÈÛÌfi ÙÔ ÛÙÔ ÁfiÓ ÙÔ Ì appleâúèûûfiùâúë ÂÌappleÂÈÚ Î È appleôèôùèîfi skate. O ÌÈÎÚfi AÓÙÚ A ÁÔ ÛÙÈÓ ÙÔ Â Ó È ÙÔ Ó Ô applefiîùëì ÛÙËÓ Circa footwear Î È Black Label skateboards. LAST OF THE LAST JOHN Δπ TÂÏÂ Ù Ô ÎfiÏappleÔ appleô ÙÚ ËÍ ÛÙËÓ Î ÌÂÚ ; Switch 540 ollie ÛÙÔ flat. TÂÏÂ Ù Ô game of skate appleô Û ; Aapplefi ÙÔÓ Ô ˆÚ M Ú. T Ï ÓÙÔ appleô ÛÔ ÙÚ ËÍ ÙËÓ appleúôûô ; AÏ ÍË TËÓÈ Îfi. KfiÏappleÔ appleô Ì ıâ ; Nollie hard flip. AÁ appleëì ÓÔ ÓÙÂÔ part ÁÈ skate; Lewis Marnel, Nothing but the truth, Nike sb. ÂappleÙfi appleô  fiûô Ó Ó ÛÔ Ó Ûapple ÙÈ ÛÔ ; ÙÔ Á ÚÈÛÌfi applefi ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË ÛÙÔ ÙÚ ÓÔ ÌÂÙ ÙÔ Lord of the lines. K Îfi trend ÛÙË skateboarding ÛÎËÓ ; T appleèùûèú ÎÈ appleô fiïô Ì ڈ٠Ó appleò ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÚÔ Ó Ó ÛapplefiÓÛÔÚ, GO SKATEBOARD! Ú ÁÌ appleô ı ıâïâ Ó Î ÓÂÈ Ó ÚÈÔ ÂÚ- fiù Ó ÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÎfiÛÌÔ ; TÚÂÏfi skate fiïë Ì Ú Î È ÌÂÙ Ìapple Ú Ì fi- ÏÔ ÌÔ ÙÔ Ê ÏÔ Î È ˆÚ  ÎÔapple Ï ÛÙËÓ apple Ú Ï Ù ÌÂÛ Ó Ù! 3-9 π À π À 2008 ATHENS VOICE 53

54 ƒ À π BATA AÓ ÓÙ ÚÚËÙË ÈÙ ÏÈÎ ÊÈÓ ÙÛ H Bata Â Ó È Ë ÂÙ ÈÚ appleô ËÌ ÙˆÓ appleô ÍÂÎ ÓËÛ applefi ÙËÓ IÙ Ï Î È «Î Ù ÎÙËÛ» ÙÔÓ Îfi- ÛÌÔ apple Ú ÔÓÙ ÙÔÓ applefiï ÙÔ Û Ó ÛÌfi ÎÔÌ fiùëù Î È ÓÂÛË. MÂ Ù Ù Ô ÙÔ Â- Í ÛÊ ÏÈÛ apple ÚÔ Û Û 5 Ëapple ÚÔ Î È 50 ÒÚÂ, Ì appleâúèûûfiùâú applefi Î Ù ÛÙ Ì Ù. ÚfiÛÊ Ù, Ë EÏÏ applefiîùëûâ Ù ÈÎ ÙË Bata (Ì Ûˆ ÙË Elite) ÎÈ ÊÙ ÛÂ Ó - ÚÈıÌÂ Ë 9 Î Ù ÛÙ Ì Ù Û fiïë ÙË ÒÚ. Â Ù Ô ÂappleÈÛÎ appleùë Ú ÛÎÂÈ apple appleô ÙÛÈ Û ÌÂÁ ÏË appleôèîèï Û Â ˆÓ Á Ó ÈÎÂ, Ó ÚÈ- Î, ıïëùèî, apple È ÈÎ, Ì Í ˆÚÈÛÙfi Î È Â - Ê ÓÙ ÛÙÔ ÛÙÈÏ Î È È È ÙÂÚÔ Û Ó ÛÌÔ Ê ÛÌ ÙˆÓ Î È ÚˆÌ ÙˆÓ. Ù appleâú ÈÙ Úˆ Û Ó Ë ÈÛfiÙÈÌË Û ÛË appleôèfiùëù Î È ÙÈÌ Î È Ë ÌÊ ÛË ÛÙËÓ ÎÔÌ ÏÂappleÙÔÌ ÚÂÈ appleô Ë Bata Î Ó ÂappleÈÛÙ ÌË, «ÓÙ ÓÔÓÙ» Ù Ì - Ù Ì Ì ÌappleÓ ÛË Î È ËÌÈÔ ÚÁÈÎfiÙËÙ. ŸÛÔÓ ÊÔÚ ÂÌ ÙÈ Á Ó ÎÂ, Ë Î ÏÔÎ ÈÚÈ- Ó collection ÂÈ Ó Ì appleúôûê ÚÂÈ applefi ÌÔ- ÓÙ Ï ÎÏ ÛÈÎ Î È ÌÔÓÙ ÚÓ Ì ÚÈ appleï ÙÊfiÚ- ÌÂ, Ù ÎÔ ÓÈ Î È Ó Ú ıìëùâ ÏÂappleÙÔÌ ÚÂÈ appleô Î ÓÔ Ó ÙË È ÊÔÚ Û apple ÈÏ Î È Û Ó- ÏÈ, ÙÔ appleèô ÈÛ Úfi ÛÙÈÏÈÛÙÈÎfi Ì ÍÂÛÔ - Ú Ù ÙËÓ ÂappleÔ. K Ù ÛÙ Ì Ù Bata: NÂÔ K Ù ÛÙËÌ BPI H IA,. ENTE H 86-88, / IøNIA, IONIA CENTER,. HÚ ÎÏÂ Ô 269, / XA AN PI, KO OKOTPøNH 22, / AVENUE, APA EI O AMAPOY IOY, Eøº. KHºI IA 41-43, / CITY GATE, E A ONIKH, IANNIT øn KAI Kø ETH, / ATPA, MAIZøNO 58, / IøANNINA, ANE APTH IA 92-94, / TA O, HPAK EIO KPHTH, Oº. BENIZE OY KAI MINøO, / AMIA, A HNøN 67, Ô1 ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÚÔ Û Û 50 ÒÚ Π٠ÛÙ Ì Ù appleâï Ù ËÌÂÚËÛ ˆ 54 ATHENS VOICE 3-9 IOY I À 2008

55 elements of style SHOPPING/ HEALTH/ BEAUTY/ FITNESS/ EI EƒXOMENA MOJITO PEARS ÔÎ Ì ÛÂ Ó ÙÔ ÊÙÈ ÍÂÈ, ÛÔ ÓÔ Ì ÙË Û ÓÙ Á : 4 Ì ÚË Absolut Pears 8 Ê ÏÏ fiûìô 2 Ì ÚË Ìfi lime 2 Ì ÚË ÚË Û ÛÈÚfiappleÈ 1 ÌÂÁ ÏË ÎÔ Ù ÏÈ ÚË Ûfi AÓ Î ÙÂ Â Ù Ê ÏÏ Ì ÓÙ Ì ÙË ÚË Î È ÙÔ ÛÈÚfiappleÈ ÚË ÛÙÔÓ apple ÙÔ ÂÓfi ÛˆÏËÓˆÙÔ appleô- ÙËÚÈÔ. ÚfiÛıÂÛ fiùî, Ìfi lime Î È ÙÚÈÌ- Ì ÓÔ apple ÁÔ Î È Ó Î Ù Â. ÚÔÛı ÛÙ ÛÙÔ appleôù ÚÈ Ûfi ÎÈ ÏÏÔ ÙÚÈÌÌ ÓÔ apple ÁÔ. ÚÓ ÚÂÙ ÌÂ Ê ÏÏ Ì ÓÙ. SUMMERCOCKTAIL! Â Ó È ÙÔ appleôùfi ÛÔ ÁÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. H Ó Á ÛË fiùî ABSOLUT Pears Ì apple Ïfi ÚˆÌ, ÊÚ ÛÎÈ Á ÛË Ï ÈÔ Î È ÊÚÔ Ù ÓÈ Âapple Á ÛË. XÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È ÌÂ Ì Ó ÁÈ ÙËÓ apple Ú ÛΠÁ appleëì ÓˆÓ Î ÏÔÎ ÈÚÈÓÒÓ cocktails, fiappleˆ ÙÔ Pears Mojito. ÔÎ Ì ÛÂ Ó ÙÔ ÊÙÈ ÍÂÈ, ÛÔ ÓÔ Ì ÙË Û ÓÙ Á. ÙËÓ ÁÂÈ Ûo! - XPI TIANA M AKA 3-9 IOY I À 2008 ATHENS VOICE 55

56 ELEMENTS OF STYLE TË XPI TIANA M AKA μ Ï ÌÔ È Â LACOSTE T-shirt applefi ÙË Ó Û ÏÏÔÁ Roland Garros EROS ÈÙ Ì ÎÈ Ì ڈ ÙÔ Muppet Show KO MHMA EONTAPAKH Ó Û ÏÏÔÁ ÙÔ Ô ÎÔ ÂÔÓÙ Ú ÎË, ÙÔ «BÈ Ï Ô ÙË ZÔ ÁÎÏ», appleôî Ï appleùâè Ó fiúáèô - ÌappleÓ ÛË : ËÌÈÔ ÚÁ  applefi Ú Ûfi Î È Û ÌÈ Ì ı Ì Ù applefi ÙËÓ ÁÚÈ Ê ÛË. ÎÔ ÊÔ 6, ÓÙ ÁÌ, Ò Ú Ûfi ÎÔÏÈ applefi ÙË Û ÏÏÔÁ Jungle Book ú 130. ACE-Hellas KÈÓËÙfi HTC Touch Diamond Ì ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi Û ÛÙËÌ Windows Mobile 6.1 Professional PROTEST Ó ÈΠÌappleÏÔ ISO T-shirt Ì V Î È ÛÙ Ìapple ú 34 PIAGGIO MË Ó ÎÈ Gilera ú TRIDENT SPLASH TÛ Ï Ì Á ÛÂÈ ÊÚÔ ÙˆÓ INSIGHT AÓÙÚÈÎfi t-shirt ú 37 AÓ appleô È Î È Ù Ì Ù Â Ó È apple ÓÙ Ì ÛÙÔ appleúfi- ÁÚ ÌÌ. TÔ ı Ì Â Ó È appleò Ù ÓÙÈÌÂÙˆapple ÂÈ. Î ÙÛÂÈ Ó ÎÏ È ı Ì ıâè Ó Ù ÂÈÚ ÂÛ È; ÙÔ Î Ùˆ Î Ùˆ, ÌÈ ˆ ÙËÓ Ô ÌÂ... Ó ÂÓ ÙË ÁÏÂÓÙ - ÛÔ Ì ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ, ÂÓ ı ÙË ÁÏÂÓÙ ÛÔ Ì appleôù. E Ò Î È 75 ÚfiÓÈ appleúôùèìô Ì ÛÙ ıâú ÙÔ ÎÚÔ- ÎÔ ÂÈÏ ÎÈ ÙË Lacoste. H ÂÙ ÈÚ ÁÈÔÚÙ ÂÈ ÙËÓ Â- apple ÙÂÈfi ÙË Ì ÙË Û ÏÏÔÁ Roland Garros, ÂÈ ÈÎ ÁÈ ÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ appleúˆù ıïëì French Open. ÏÏÂÎÙÈÎ t-shirt, Î apple Ï ÎÈ Ó Í ˆÚÈÛÙfi ÁÈ ÙËÓ appleâú ÛÙ ÛË ÏÔÁfiÙ appleô ÌÂ Î Ú Ú ÚÒÌ Ù Ùfi ÙÔ ˆÌ ÙÈ- ÓÔ ÁËapple Ô Ù ÓÈ Î È ÙÔ Ï Îfi (ÂappleÈÛÙÚÔÊ ÛÙËÓ Ú ÈÎ ÌappleÓ ÛË ÙÔ Rene Lacoste ÙÔ 1933). ÙÈ Boutiques Lacoste & ÛÙ Notos Galleries. TÔ Î ÏÔÎ ÚÈ Ë Ê Â Ó È Ë Á appleëì ÓË Ì ÛıË- ÛË. H Ace Hellas È ı ÙÂÈ ÙÔ Ó Ô ÎÈÓËÙfi HTC Touch Diamond, appleô Û Ó ÂÈ ÙËÓ ÎÔÌ ÂÌÊ ÓÈÛË Ì ÙËÓ ÌÂÛË ÓÙ applefiîúèûë ÛÙÔ ÁÁÈÁÌ, Ì ÌÈ appleúô- Û ÚÌÔÛÌ ÓË ÂÊ ÚÌÔÁ YouTube Î È Ó Û Â È ÛÌfi Ù ÙÔÈÔ ÒÛÙÂ Ó ˆÚ ÂÈ ÓÂÙ ÛÙËÓ apple Ï ÌË Ì. Ù Î Ù ÛÙ Ì Ù Cosmote, ÂÚÌ Ófi, OTEshops. MÂ Ó ÌË applefi ÙËÓ A ÛÙÚ Ï Ú ÔÓÙ È Ù Insight, appleô Û Ó Ô Ó ÙË street ÈÛıËÙÈÎ Ì ÙËÓ ÓÂÛË Î È ÙË ıëï ÎfiÙËÙ. H Î ÏÔÎ ÈÚÈÓ ÛÂÈÚ - ÓÂÈ ÊıÔÓ ÂappleÈÏÔÁ ÁÈ ÂÌÊ Ó ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ applefiïë fiûô Î È ÛÙÈ È ÎÔapple. K. È ıâûë: Alpha Triad, TÔ ÛÎÔ ÙÂÚ ÎÈ «Ù ÈÚÈ ÂÈ» Ù ÏÂÈ Ì ÙÈ È ÎÔapple. H Piaggio È ı ÙÂÈ Ù ÌÔÓÙ Ï ÙË Fly 150 Î È Gilera Runner Sp 50 ÛÂ È È ÙÂÚ ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎ ÙÈÌ. K Ï fiïùâ! K. È ıâûë: Piaggio Hellas, H ÌfiÓË ÛˆÙËÚ ÛÙÔÓ Î ÛˆÓ Â Ó È Ó ÌË - ÓÔ Ì ÙÔ Î ÊÈ Ì. H Î ÏÔÎ ÈÚÈÓ Û ÏÏÔÁ ÙË Protest appleâúèï Ì ÓÂÈ shorts Û ʈÙÂÈÓ ÚÒÌ Ù, Û ÍÈ Ì ÁÈfi, appleôï ÚˆÌ ÊÔÚ Ì Ù, funky Î apple Ï... Î È ÌfiÁÂÏ. K. È ıâûë: Ilm Company, øú ÂÓ ı Ù Ó Ó ÌÔÛ Ô ÔÏÔ ÛÂ Û ÓÂ Ò Ë Ó Û ÛÔ ÊÚ Ô Ï, ÏÂÌfiÓÈ fiûìô; M ÙÈ «ÊÚÔ Ù ÓÈ» ÙÛ Ï ÙË Trident Splash ÂÈ apple ÓÙ ÚÔÛÂÚ Î È Â ÚÈÛÙË Ó appleóô. H  ÏÈÎÙË Î È ÌÔÓÙ ÚÓ Û ÛÎÂ Û ÙÔ ÙÈ Î ıèâúòóâè ˆ apple Ú ÙËÙÔ «ÍÂÛÔ Ú» ÙˆÓ È ÎÔappleÒÓ. Ó ÛÌfi girly Î È sexy ÈÛıËÙÈÎ, ÌÂÁ ÏË appleôèîèï ÊÔÚÂÌ ÙˆÓ, Á appleë ÛÙÔ Î ÏÔÎ ÈÚÈÓfi Ï Îfi ÚÒÌ Î È ÌËÏ ÙÈÌ. A Ù Â Ó È Ù ÛËÌ ÓÙÈ- Î Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙË Î ÏÔÎ ÈÚÈÓ Û ÏÏÔÁ ÙË ISO. K. È ıâûë: OÈ appleèô ÚÔ ÌÂÓ ΠÏÔÎ ÈÚÈÓ, ÛappleÈÙÈÎ ÂÌ- Ê Ó ÛÂÈ appleô ÌappleÔÚÂ Ó Ê ÓÙ ÛÙÂ Ï ÁÔÓÙ È Eros. KÂÊ ÙÔÈ Û Ó ÛÌÔ ÚˆÌ ÙˆÓ, Û È Á ÏÌ Ó applefi Ù apple È Ó È Î È Ù apple È ÈÎ Ì Úfi- ÓÈ Î È ÌÈ ÁÂÓÈÎ ÙÚ Ï ÁÈ Ó ÛÂ Û ÓÙÚÔÊ ÂÈ ÛÙ fióâèú ÛÔ. K. È ıâûë: H ATAKA TH EB OMA A : T applefi È Â Ó È ÙÔ ÌfiÓÔ appleú ÁÌ appleô ÂÓ ı ÁÂÈ applefi ÙË Ìfi fiûô apple Ú ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ. - AÓÒÓ ÌÔ 56 ATHENS VOICE 3-9 π À π À 2008

57 FITNESS / HEALTH / BEAUTY TË ANTPA - ONTET KY PIøTAKH KANE KATI π ROCABELLA ART HOTEL M Î ÎÔÌ ı ÓÂÈ AappleÔÏ Ì Óˆ Ó appleôï ÙÂÏ Ì Û Ó - Ì Ì Î È ÌÂÙ appleâúó ˆ Ó ÚÔÌ ÓÙÈÎfi applefiáâ - Ì ÛÙÔ appleúôûˆappleèîfi ÌÔ jacuzzi ÁÈ 2, ÛÙÔ Ìapple ÏÎfiÓÈ ÙÔ ˆÌ Ù Ô ÌÔ. TÔ Rocabella Art Hotel Â Ó È Û Ó fióâèúô, ÙÈÛÌ ÓÔ Û apple Ú Ô- ÛÈ Î chic ÛÙÈÏ, Ì appleúôûâáì ÓÂ Î È ËÏ appleôèfiùëù appleëúâû Â. TÛÂÎ ÚÂÙ ÙÔ. Ú Ï AÁ. ÙÂÊ ÓÔ, M ÎÔÓÔ, / HÌÂÚÔ ÁÏÈ, ÓÙÔÚ ÓË, AQUALIA THERMAL Δ VICHY 2 Ó Â Ê ÍÂÈ Vichy ÛËÌ ÓÂÈ È Ì ÙÈÎfi ÓÂÚfi, Î È ÁÈ ÙÔ appleúfiûˆappleô Î È ÙËÓ appleâúâ ÛıËÙË ÂappleÈ ÂÚÌ Á Úˆ applefi Ù Ì ÙÈ Ë Vichy appleúˆùôappleôúâ ÌÂ Ô Ó, ÂÍÂÈ ÈÎÂ Ì Ó appleúô fióù : Aqualia Thermal UV (ú 18) ÁÈ ÂÓ ÙˆÛË Î È ÈÛ Ú ÓÙËÏÈ Î appleúôûù Û Î È Aqualia Thermal Eyes (ú 15), Ó Ó ÌˆÙÈÎfi gel appleô ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ appleú ÍÈÌÔ ÙˆÓ ÏÂÊ ÚˆÓ Î È ÙÔ Ì ÚÔ Î ÎÏÔ. K ÎÏÔÊÔÚ apple Ú ÔÛÈ Î ÌÈ Ê ÌË fiùè ÔÈ Ó ÚÂ Î È ÙÔ ÛÙÈÏ ÂÓ Ô Ó ÙÈ ÊÈÏÈÎfiÙÂÚÂ ÙˆÓ Û ÛˆÓ. TÔÓ ÂÎ Ì- ÚÈÔ ÙÔ 2004, Ï ÁÔ appleúèó Ù XÚÈÛÙÔ ÁÂÓÓ, ÔÈ ÓÙÚ ÙË Aı Ó Ú Î Ó ÂappleÈÙ ÏÔ ÙËÓ ÂÓ Ì ÙÔÏÔÁÈÎ ÙÔ Iı - ÎË. TÔ fióôì Ù Celio. M appleâúèûûfiùâú applefi 200 Î Ù - ÛÙ Ì Ù ÛÙË ÏÏ Î È Ì ÈÂıÓ apple ÚÔ Û 175 Î Ù ÛÙË- Ì ÙˆÓ, Ë Celio ÌappleÔÚÂ Ó ıâˆúëıâ ˆ Ì applefi ÙÈ ÌÂÁ - Ï ÙÂÚ ÈÂıÓ ÂÙ ÈÚ  Ì ÌÊ ÛË ÛÙÔ Ó ÚÈÎfi ÓÙ ÛÈÌÔ. Ùfi Ô ÙˆÓ ÎÔÏÂ- ÍÈfiÓ ÙË Â Ó È Ó «Ì ÛÔ Ó» ÙÔÓ Ó ÚÈ- CELIO AÓ ÚÈÎfi ÛÙÈÏ Îfi appleïëı ÛÌfi ÛÙËÓ applefiï ÛË ÙÔ ÎÔÌ- Ô ÓÙ Û Ì ÙÔ Î È Ó ÙÔ ÔËı ÛÂÈ Ó Í ˆÚ ÛÔ Ó È ÎÚÈÙÈÎ. H Ó ÎÔÏÂ- ÍÈfiÓ Celio ÕÓÔÈÍË - K ÏÔÎ ÚÈ 2008 appleâ- ÚÈÏ Ì ÓÂÈ casual chic appleúôù ÛÂÈ, ÌÔÓÙ ÚÓ ÏÈÎ, ÎÔÌ- ÁÚ ÌÌ. Polo ÌappleÏÔ ÎÈ Î È alternative ÂÚÌÔ Â, È ÚÔÓÈÎ jacket Î È ÓÂÙ ÊÔ ÙÂÚ, fiï Û ÙÈÌ ÓÙ Áˆ- ÓÈÛÙÈÎ, Ú Û ÌÊ ÚÔ ÛÂ. B ÛÈÎfi Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ Ù ˆÓÙ Ó Î È Î ÏÔÎ ÈÚÈÓ ÚÒÌ Ù ÌÂ È ÎÚÈÙÈÎ - Ó Ì ÛÙÔ appleôúùôî Ï Î È ÛÙÔ ÌappleÏÂ Î È Ù appleúˆùfiù apple Û È ÙË. K appleôè applefi Ù ÙÔ ÙË ÂÙ ÈÚÂ Â Ó È fiùè appleâúèï Ì ÓÂÈ ÚÔ ÁÈ Î ıâ ÒÚ Î È Î Ù ÛÙ ÛË Î È fiùè Û ÓÂ Ò ÂÓ ÏÏ ÛÛÂÈ ÙÈ ÎÔÏÂÍÈfiÓ ÙË. Óˆ applefi fiï, fi- ̈, Â Ó È Ë ÓÂÍ ÓÙÏËÙË ÌappleÓ ÛË appleô ÁÂÓÓ ÛÙËÓ ÂÙ È- ÚÂ Ë Á appleë ÁÈ ÙÔ ÓÙÚÈÎfi Ê ÏÔ Î È ÙÔ ÎÔÌ fi ÓÙ ÛÈÌÔ. ÂÓÙÚÈÎ È ıâûë: Santana, STUDIO YOGA - PILATES THE POWER HOUSE BY GEORGIA Power Î ÏÔÎ ÚÈ AÓ ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ ÛËÌ ÓÂÈ ÁÈ Û applefiïë Î È Ô - ÏÂÈ, ÌÈ Î Ï Ï ÛË Â Ó È Ó Û ÔÏËı Ù Ì ÙÔ ÛÒÌ Û Î È Ó appleâèú Ì ÙÈÛ٠٠̠pilates. H ˆÚÁ Ì appleôï ÚÔÓË ÂÌappleÂÈÚ ÛÙÔ pilates Î È ÔÈ Û ÓÂÚÁ Ù ÙË, Û Î ÏÔ Ó ÛÙÔ Power House by Georgia ÁÈ Ó Û Î ıô ËÁ ÛÔ Ó ÛÙË Ì ıô Ô Á ÌÓ ÛÙÈÎ appleô ÚÌfi ÂÈ Û fiïô.  personal ÏÏ Î È ÔÌ ÈÎ ÙÌ Ì Ù, ı Û ÔÏËıÔ Ó Ì Û Î È ı Û ÔËı ÛÔ Ó Ó Ú Ù ÙË ÛÙ ÛË ÙÔ ÛÒÌ Ùfi Û, ÙË ÛˆÛÙ Ó appleóô, Ó ÛÂÙ ÚÔ Î È Ó Ï ÚÒÛÂÙÂ. Studio Yoga - Pilates The Power House by Georgia, M. AÓÙ apple & Ù. K Ú ÁÈÒÚÁË 1, N. HÚ - ÎÏÂÈÔ, øpo ƒπ π T Vita Plus Â Ó È Ô ÒÚÔ appleô appleúô- ÛÊ ÚÂÈ Ó «ÚÔÛÂÚfi plus ÛÙË ˆ ÛÔ», Ì ÌÈ ÌÂÁ ÏË appleôèîèï Û È- ÛıËÙÈÎ ıâú appleâ Â Î È appleâúèappleôè ÛÂÈ, Ó ÙÈÛÌ, appleôùú ˆÛË Î È spa. H ATHENS VOICE Î È Ù Vita Plus appleúô- ÛÊ ÚÔ Ó ÎappleÙˆÛË 45% Û 10 Ù Â- ÚÔ - ÛÙÔ appleúfiáú ÌÌ extra slim ÁÈ ÙÔappleÈÎfi Ó ÙÈÛÌ - Î ÙÙ Ú ÙÈ, È ÚÎÂÈ 1 Ì Ó Ì 4-8 ÎÈÏ appleòïâè ÚÔ Î È 3-8 applefióùô applefi Ù Âapple Ì ÛËÌÂ. AÓ ıâ ÎÈ ÂÛ Ó Â Û È Ó applefi ÙÔ Ù ÂÚÔ, ÛÙ Ï Û sms ÛÙÔ 54121: AVRA, ÎÂÓfi Î È ÙÔ ÔÓÔÌ ÙÂappleÒÓ - Ìfi ÛÔ, Ì ÚÈ ÙËÓ TÚ ÙË 8/7 ÛÙÈ ÙÔ appleúˆ. OÈ ÓÈÎËÙ ı ÂÈ ÔappleÔÈËıÔ Ó Ì sms. K ıâ Ì Ó Ì ÚÂÒÓÂÙ È ú 1,19 Ì º A FANTA VERDIA Ú ÛÈÓË Ó ÌË TÔ appleú ÛÈÓÔ Ì ÏÔ Â Ó È appleâóù ÓfiÛÙÈÌÔ Î È ÙÔ appleú - ÛÈÓÔ ÙÛ È Â ÂÚÁÂÙÈÎfi Î È ÓÙÈÔÍÂÈ ˆÙÈÎfi. A Ù Ì, Ì ÂÏ ÊÚ ÓıÚ ÎÈ- Îfi, ˆÚ ÍÙÚ ÚË Î È ÎÏÂÈÛÌ Ó Û Ó Î - Ù appleú ÛÈÓÔ, ÚÔ ÌÂÓÔ ÎÔ Ù ÎÈ, Ì Î ÓÔ Ó ÙÔ Î ÈÓÔ ÚÁÈÔ Ó ÎÙÈÎfi Fanta Verdi. MÈ Ì ÌÈ Ì, ÏÏ Î È ÁÈ ÈÛÔÚ- ÚÔappleËÌ ÓË È ÙÚÔÊ. 3-9 π À π À 2008 ATHENS VOICE 57

58 SPORT -MANIFESTO TÔ MIXA H EANH π ƒã ª TË π ø Δ À À KOYI A, ANA IA MOY, KAI MH XEIPOTEPA!!! SUNDAY-VISION, Δ μπμ π PLAY LOUD!,. DIE GESTALTEN VERLAG Ô fiùè ÔÈ IÛapple ÓÔ Î Ú ÈÛ Ó ÂappleÈÙ ÏÔ Ó T ÙÚfiapple ÈÔ Û ÌÂÁ ÏË ÈÔÚÁ ÓˆÛË, ÙÔ Â ÙÂ- ÚÔ ÁÈ ÙËÓ ÎÚ ÂÈ ÌÂÙ ÙÔ 1964 Î È ÌÂÙ applefi Â- ΠÓÔ appleô ÙÔ «ÚÈÛ» Ô ºÚ ÓÎÔ, ÌÔ Î ÓÂÈ ÏÈ- ÁfiÙÂÚË ÂÓÙ appleˆûë ÛÂ Û ÁÎÚÈÛË Ì fiï Ù appleô  appleâ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ ÙÔ ÚÓÔ Ô ÂıÓÈÎfi Ì ÛappleÔÚÙÎ ÛÙÂÚ BÂÚÓ ÎÔ. AÓ appleôúâ, Ê Ï ÌÔ, appleò ÁÈÓÂ Î È ÔÈ ÂÚÌ ÓÔ Ó ÙÚÂ Ó ÙÔ ıâòúëì ÙÔ ÌÂÁ ÏÔ ÕÁÁÏÔ ÛÙÚ ÈÎÂÚ Î ÚÈ ÓÂÎÂÚ, appleô appleôûù ÚÈ Â fiùè «ÙÔ appleô fiûê ÈÚÔ Â Ó È Ó ÛappleÔÚ ÛÙÔ ÔappleÔ Ô ÁˆÓ ÔÓÙ È 11 ÂÓ ÓÙ ÔÓ 11 Î È ÙÂÏÈÎ ÎÂÚ Ô Ó ÔÈ ÂÚÌ ÓÔ», Ì appleôù ÏÂÛÌ Ë appleôóôì Ó ÚÂÈ ÙÔ apple ÓÈfiÏÔ Ì ÙËÓ ÎÔ apple, ÙfiÙ ÛÎÔÏÔ Ó ÌËÓ appleôú ÛÂÈ fiù Ó, apple ÓÙ Û Ì- ÊˆÓ Ì ÙËÓ appleâúèáú Ê BÂÚÓ ÎÔ, Ô ÔÓÙfiÏÛÎÈ - ÂÈ ÙËÓ Ìapple Ï, Ô ÔÓÙfiÏÛÎÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÙËÓ ÙÔÌÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ, ÛÙÔÓ ÔÓÙfiÏÛÎÈ Á ÓÂÙ È ÙÔ Ê Ô Ï, Î È applefi ÙÔ ÊÔ, fiappleˆ apple ÏÈ Ô ÈÔ Ó Ê ÚÂÈ, ÛË- ÎÒÓÂÙ È Ô ÈÓÛÙ ÈÁÎÂÚ. ŒÓ ÊÔ ÂÚfi, ı ÙÔ - ÏÂ Â Î È Ô ÌÂÁ ÏÔ M ÓfiÏÔ, Ô ÓıÚˆappleÔ, Ô appleôïè- ÙÈÎfi appleô ˆÛ ÛÙËÓ E Úˆ Ô Ï ÏÏÔ Î ÚÔ Î È ÏÏÔ Ú, Ô ÌfiÓÔ appleô, ÌÂÙ Í ÏÏˆÓ Ê ÓÙ ÛÙÈ- ÎÒÓ ÂappleÈÙ ÁÌ ÙˆÓ, ÌÂÙ ˆÛÂ Ê ÛË appleô ÂÓ ÁÈ- Ó appleôù!! MfiÓÔ ÙÔ Â Â ÙËÓ Ìapple Ï Ó Á ÓÂÈ appleï ÁÈÔ Ô Ù, ÌfiÓÔ ÙÔ Â Â ÙÔÓ apple ÎÙË appleô ÙÔ Â- ÎÙ ÏÂÛÂ Î È Ùfi appleï Ó Ï Â Ó ÎÔÈÓˆÓ ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi ÛÙÔ ÙËÏÂı Ù. Ó ÏÔÈapplefiÓ Ô ÂıÓÈÎfi Ì ÛappleÔÚÙÎ ÛÙÂÚ È- A Ûı ÓÂÙ È apple Ú appleôóâì ÓÔ ÁÈ Ù ÙÔ cd appleô Î ÎÏÔÊfiÚËÛ Ì ÙÈ appleâúèáú Ê ÙˆÓ apple È ÓÈ ÈÒÓ ÙË EıÓÈÎ Ì ÛÙÔ appleúôëáô ÌÂÓÔ Euro apple Á Û appleˆï ÛÂÈ ÂÈÚfiÙÂÚ ÎÈ applefi ÙÔ cd ÙË Û Mapple ÛÙ, Ó Ê ÚÔÌ È Û ÂΠÓÔ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì ÙÈ ÎÚ Á, Ì bonus track ÙÔ appleâú ÊËÌÔ «ÙÔÓ - ÔÌÔ Ô Ú Ófi, ÏÊÈ», ÙfiÙ ΠÏfi Â Ó È Ó ÂappleÈ- ÂÈÚ ÛÂÈ Ó appleúôìôù ÚÂÈ ÙÔ Î ÈÓÔ ÚÁÈÔ Ì ٠Π- Ï ÙÂÚ ÙÔ Euro E, Ó ÂÓ appleô Ï ÛÂÈ ÎÈ - Ùfi, ÙfiÙ fiïôè Ì Ô Ì ÛÂÈ ÙÔ ÈÔ ÌÔÚ Ì, Ô- applefiùâ Î Ï Ó apple ıô ÌÂ. ÂÓ Í Úˆ appleôè applefi fiï Ù ÎÔÌÌ ÙÈ ÙÔ BÂÚ- Ó ÎÔ ı Î ÓÔ Ó ÂappleÈÙ, ı Á ÓÔ Ó ËÏ ÛÔ Í, ÌÈ appleô fiï Â Ó È ÂÍ ÈÚÂÙÈÎ, ÏÏ Û ÁÔ Ú Ùfi Ì ÙÔ ÙÚ Û Ô ÚÁÔ, ÂÓÒ Ë EıÓÈÎ Ì ÁˆÓÈ- fiù Ó ÛÙÔ ÏÛÌappleÔ ÚÁÎ, Â Ó È applefi Ù ÎÔÚ Ê. ŒÙÛÈ apple ÛÙÂ Ì ÚÈ ÙË Ú È ÙÔ ÌÂÁ ÏÔ ÙÂÏÈÎÔ, Ó Î È Ì Û ÌÔ ÍÂÚ fiùè Ô BÂÚÓ ÎÔ Î ÙÈ ı ÂÙÔÈ- Ì ÛÂÈ ÁÈ ÙÔ Á appleëì ÓÔ ÙÔ fan appleô ÙÔÓ ÎÔ- ÏÔ ıô Ó apple ÓÙÔ, appleúôùèìòóù ÛÙÔ ÁÒÓ appleô appleâúèáú ÊÂÈ Ó ÌËÓ Ô Ó ÂÈÎfiÓ, ÏÏ Ô!!! ÎÙfi applefi Ù ÙÂÙÚÈÌÌ Ó, Ó ÂÈ ÌÂÙ ÎÈÓ - ÛÂÈ ˆÚ ÙËÓ ÂÈ Î ÓÂÓfi applefi ÙÔÓ apple ÁÎÔ ÙË EıÓÈÎ ÂÚÌ Ó ÙÔÓ appleúôappleôóëù ÈÔ Î Ì Ô, Ó ÙÔÓ ÂÈ ÙÔappleÔıÂÙ ÛÂÈ ÚÈÛÙÂÚfi Ìapple Î, Ê Ú- ÓÔÓÙ fiìˆ, ÁÈ Ó ÌËÓ ÙÔÓ Ê ÛÂÈ apple Ú appleôóâì - ÓÔ, ÙÔÓ ºÈÏ apple Ì ÛÙÔÓ apple ÁÎÔ Ó ÎÔÔ ÙÛ ÚÂÈ, Ô Â- ıóèîfi ÛappleÔÚÙÎ ÛÙÂÚ, fiù Ó ÓÙÈÏ ÊıËΠfiùè ÙÔ Ì Ù Î ÓÂÈ ÎÔÈÏÈ Î È Î Ù Ï ÁÂÈ Ó Á ÓÂÈ ÛÔ apple, ÊÚfiÓÙÈÛÂ Ó Ó Ï ÂÈ Ùfi ÙËÓ Î Ù ÛÙ ÛË. Ï ÏÔÈapplefiÓ Ì ÙÔÓ ÎÔ ı, ÙÔÓ ÂappleÈıÂ- Δ ÙÈÎfi ÙË M ÁÈfiÚÎ, Ô ÔappleÔ Ô apple ÂÈ Ó Ê ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ ÏÈ ÙÔ. Ÿ È ÁÈ Ù apple ÂÈ ÛÙËÓ EıÓÈÎ IÛapple - Ó, ÏÏ ÁÈ Ù ÙÔ Ìapple ΠÙÔ ÍÂÚÔÎ Ê ÏÔ fiù Ó Ì ÙÔ Î Ïfi ÂappleÈÛÙÚ ÂÈ applefi ÙÔ Euro Ó apple ÓÙÚ Ù ÌÈ... ÓÙÂ Ó ÌËÓ ÙËÓ appleˆ, ÌÈ fiappleˆ Ô ÈÔ ÙËÓ - appleôî ÏÂÛ B Ô Î È ÔÏÈÙÂ. KÈ fiï Ù ÁÈ Ù Ë ÎÔapple Ï ÂÈ ÊˆÙÔÁÚ ÊËı Á ÌÓ Ô Î ÔÏ Á ÊÔ- Ú. E Ó È Î È apple ÚÔ ÛÈ ÛÙÚÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË. ÌÊˆÓ Ì ÙÔÓ BÂÚÓ ÎÔ, Ô IÛapple Ófi ÂappleÈıÂÙÈÎfi fi- ÊÂÈÏÂ Ó Â Ó È appleèô appleúôûâîùèîfi ÛÙÈ ÂappleÈÏÔÁ ÙÔ ÎÈ fi È Ó ÚÈÂÓÙ ÂÙ È Ì ÙËÓ Î ıâ ÏÔÁ ÂÍÒÏË Î È appleúôòïë. X ıëîâ Ó ÛÂÌÓfi ÎÔÚÈÙÛ ÎÈ applefi ÙË M ÁÈfiÚÎ, Ó ÙË ÌÈÏ Î È Ó ÌËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ï Ì- Ì ; «A Î ÓÂÈ fi,ùè ı ÏÂÈ. ÈÎÈ ÙÔ ÂappleÈÏÔÁ. EÍ Ï- ÏÔ Ô Ó Î È Ó apple È», Î Ù ÏËÍÂ Ô ÛappleÔÚÙÎ - ÛÙÂÚ, appleïëúôêôúòóù Ì Û Á ÚfiÓˆ fiùè Ô ÎÔ ı Â Ó È Î È Î ÚappleÂÚfi. ÒÚ ÁÈ Ù ÂÓ Â appleâ Ù È Î È ÁÈ ÙÔÓ TÚ - Δ Ófi ÏÏ appleô Ù ÂÈ Ì ÙË M ÛÙÚÔÎÒÛÙ, appleô ÎÈ Ù ÂÈ appleô ÚÂÈ ÛÙ È ÊÔÚ appleâúèô ÈÎ ˆÚ Ó ÙÔ ÚÂÒÛÂÈ ÙË Û ÌÌÂÙÔ ÂÓ Ì ÙÔÏfi- ÁÔ, Ì ÏÏÔÓ ÁÈ ÙÔ ÏfiÁÔ appleô ÁÓˆÚ Ô Ì fiïôè. O BÂÚÓ ÎÔ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ È ÌfiÓÔ applefi ÙÔÓ Í ÓÔ Δ appleô Î È Ûapple ÓÈ Û ÔÏÂ Ù È Ì ٠Πı ËÌ. ÚfiÓÙÈÛ fiìˆ Ó Ù ÏÂÈ Ì appleèô ÈÛ Ú apple ÏÈ- º Î ÚÈ. Ÿappleˆ ÙÔÓ appleúfiâ ÚÔ ÙË OYEºA MÈÛ Ï Ï ÙÈÓ, ÙÔ ÔappleÔ Ô Û Ó ÛÙËÛ ÙËÓ appleúôûô ÒÛÙÂ Ó ÌËÓ Ô Ì ÏÏË 7ÏÂappleÙË È ÎÔapple Î Ù ÙË È Ú- ÎÂÈ ÙˆÓ ÌÂÙ fiûâˆó. ÂÁÔÓfi ÓÂapple ÙÚÂappleÙÔ, Û Ì- ÊˆÓ apple ÓÙ Ì ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi Ì ÛappleÔÚÙÎ ÛÙÂÚ. ŸÙ Ó fiìˆ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙˆÓ OÏ ÌappleÈ ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ ÙË Aı Ó appleâêùâ ÁÈ appleâú appleô ÌÈÛ ÒÚ Ì ÚÔ ÛÙËÓ ÔıfiÓË, Ì ÚÔ Û Ó Î ÏÈ ÎÔ, ÙfiÙ ÂÓ ÌÈÏÔ - Û ÁÈ ÓÂapple ÙÚÂappleÙË Î Ù ÛÙ ÛË ÎÈ ÁÈ ÓÔÚÁ ÓˆÛÈ. BÏ appleâùâ, ÙÔ ÁÚ ÊÂ Ô Δ appleô ÙˆÓ ÁÒÓˆÓ ÙÔ ÈË ı - ÓÂ Ô ÈÔ, ÔapplefiÙ ÙÔ Ó Ù Ô ÌÂ Î Ï Ì ٠ÈÎ Ì apple È È Â Ó È ÛÔÊfiÙÂÚÔ applefi ÔappleÔÈ appleôùâ Û ÁÎÚÔ ÛË. È ÙÒÚ ÙÈ ı Î ÓÔ Ì appleô ÂÓ Ô Ì appleè EURO; TÔ ÏˆÛÂ Ô ÈÔ ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙË appleâúèáú Ê ÙÔ ÌÂÁ ÏÔ ÙÂÏÈÎÔ, ÛÙˆ Î È Ó - ÎÔ ÛÙËÎÂ Û Ó appleâèï. ÂÓ appleúfiîâèù È Ó ıô ÌÂ, Ê Ï ÙËÏÂı Ù. TÔ Î ÏÔÎ ÚÈ ı Â Ó È ÌÂÁ ÏÔ. ŒÚ ÂÙ È ÙÔ ÚÔÔÏ ÌappleÈ Îfi TÔ ÚÓÔ ÛÙÔ Ìapple ÛÎÂÙ Î È ÌÂÙ ÔÈ OÏ ÌappleÈ ÎÔ AÁÒÓ ÙÔ ÂÎ ÓÔ. KÈ Â - appleâè ı Ê Áˆ/ fiïô Ï ˆ Ó Ê Áˆ/ ÎÈ fiìˆ Â Ì È - ÎfiÌ Â Ò ÎÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ... K Ó ÌËÓ ÎÔ ÓËı applefi ÙË ı ÛË ÙÔ. O ÙÔÎÚ ÙÔÚ Ì ÙÔ ÂappleÈÙÂ- ÏÂ Ô ÙÔ ÂappleÈÛÙÚ ÊÔ Ó!!! ERGO ARCHITECTURE & DESIGN flú ÁÈ ÚÁ TÔ Ergo Architecture & Desing, Ó Ù ÓÈÎfi - È ÎÔ- ÛÌËÙÈÎfi ÁÚ Ê Ô, Ó Ï Ì ÓÂÈ Ó ÊÙÈ ÍÂÈ ÙÔ Ûapple ÙÈ ÙˆÓ ÔÓÂ ÚˆÓ Û. OÈ ÌÂÏ ÙÂ Â Ó È appleúôûˆappleèî applefiıâûë ÙˆÓ È ÎÔÛÌËÙÚÈÒÓ E ÁÂÓ Ì & ˆÚ- Á KÔÎˆÓ ÎË, appleô ÌappleÔÚÔ Ó Ó È ÎÔÛÌ ÛÔ Ó, Â- ÎÙfi applefi ÙËÓ Î ÙÔÈÎ Û, Î È ÙÔ Î Ù ÛÙËÌ Î È ÙÔÓ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎfi Û ÒÚÔ, Ì ÌÊ ÛË ÛÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁÈ- ÎfiÙËÙ Î È ÙËÓ ËÏ ÈÛıËÙÈÎ. T ÏÔ, Ó Ï Ì - ÓÔ Ó ÙÔ Û Â È ÛÌfi Î È ÙËÓ Î Ù ÛΠÂapple appleïˆó Î È ÂÈ ÈÎÒÓ Î Ù ÛΠÒÓ ÌÂ Ó ÏÈÎ Û Á ÚÔÓÔ design. fiïˆóô 99, , APMENI TH Camping Ì ٠fiï ÙÔ 4-6 IÔ Ï Ô, ÙÔ 4Ô Boarding Pass ÈÔÚÁ ÓÒÓÂÈ Ó ÙÚÈ ÌÂÚÔ Ì funky, afrobeat, hip-hop, reggae Î È jungle Ú ıìô, x-treme sports ( applefi pro skate & bmx riders Ì ÚÈ wakeboards, wakeskates Î È barefoot), graffiti ( applefi ÙÔ 25 Î Ï ÙÂÚÔ writers) Î È juggling. ÙÈ 4/7 ı ÎÔ ÛÂÈ funk, soul, reggae, ska Ú ıìô applefi ÙÔ dj set Black Grass, ÛÙÈ 5/7 old school 70s - Ô applefi ÙË funk soul Ìapple ÓÙ Sweet Vandals ÌÂ Ú ÙË M Ú ÙË Î È ÛÙÈ 6/7 ÙÔ dj set LILA LEE. ARMENISTIS CAMPING ÚÙË - X ÏÎÈ ÈÎ, , IEPOI KPY TA OI Ú Ô Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÔÏ appleúˆùfiù appleë Â Ó È Ë apple ÁÎfiÛÌÈ ÎıÂÛË ÙˆÓ IÂ- ÚÒÓ KÚ ÛÙ ÏÏˆÓ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎÔ BÔ Î ÌÔ ÓÈ Î È ÏÏˆÓ ÌÂÁ ÏˆÓ È ÂÙÈ ÓÒÓ ÁÈfiÁÎÈ, appleô Ú ÂÙ È ÛÙË ÒÚ Ì applefi ÙÈ 4 (19.30 ÂÁÎ ÓÈ ) ˆ ÙÈ 6/7. flúâ /K: TÚÈapplefiψ 35 & E Ô, K Ùˆ X Ï Ó ÚÈ ( Û. Â- Ï ıâúë), LARO Laro, je t aime T Î Ù ÛÙ Ì Ù Laro Â Ó È ÂÈ ÈÎÔ ÛÙÔ apple È ÈÎfi appleèappleïô. ÙÔ Laro XÔÏ ÚÁÔ, ı ÚÂÈ ÙÔ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ Ì - ÚÔ applefi Ù appleèappleï, ÂappleÈÏÂÁÌ Ó È ÎÔÛÌËÙÈÎ, ʈÙÈ- ÛÙÈÎ Î È Ï Π Ë, Ì ÙËÓ ÂÁÁ ËÛË appleôèfiùëù Laro, Û ÙÈÌ stock. ºÙÈ Í ÙÒÚ Ó apple È ÈÎfi ˆÌ ÙÈÔ Ì ÚÒÌ Î È Ê ÓÙ Û appleô ı ÂÓıÔ ÛÈ ÛÂÈ Ù ÌÈÎÚ. ˆÊ. MÂÛÔÁ ˆÓ 174, LE SPOT PRODUCTIONS ÙÔ Âapple ÎÂÓÙÚÔ O EOT ÔÚËÁfi ÙË Euroleague Basketball Î È Ë ÒÚ Ì appleúô Ï ıëî Ó ÛÙ appleúˆù ıï Ì Ù Final Four Î È Uleb Cup applefi ÙË Le Spot Productions. È - ÁˆÓÈÛÌfi, zeppelin, ÒÚ Î È ÏÏ ÂÓıÔ Û Û Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi, ÂÓÒ Ôapple fi Î Ú ÈÛÂ Ó 7 ÌÂÚÔ Ù Í È Û Aı Ó Î È M ÎÔÓÔ. Ô ;  ÁÒÓ Ìapple ÛÎÂÙ Û 50 ÈÂıÓ Á appleâ (CSKA Moscow (12/3) ÛÙË MfiÛ Î È ÛÙÔ Final Four (2 & 4/5) ÛÙË M Ú ÙË. AÎfiÌ Ë Le Spot Ó Ï Â ÙËÓ appleúô ÔÏ ÙÔ EOT Û 2 ÂÎı - ÛÂÈ TÔ ÚÈÛÌÔ (Intour Market, 15-16/3 Î È MITT, 19/3, MfiÛ ). Le Spot Productions, apple ÓÈÎÔÏ 22A, X Ï Ó ÚÈ, SMARTOPTIC: O TIKA - ºAKOI E AºH N ÁÔÚ ÂÈ Í appleó O ÏÈÔ Î ÂÈ, ÚÂÈ ÂÛ È Á ÏÈ ÏÏ fi È fi,ùè ÎÈ fi,ùè. ÙÔ Smartoptic ı ÛÂ Û Ì Ô Ï Ô Ó ÁÈ Ó È Ï ÍÂÈ ÙÔ appleèô fiìôúêô ÂappleÒÓ ÌÔ ÛÎÂÏÂ- ÙÔ ÁÈ Á ÏÈ ËÏ Ô Î È ÛÎÂÏÂÙÔ fiú ÛË, ÏÏ Î È ÙÔ Î Ù ÏÏËÏÔ Ê ÎÔ Âapple Ê Î È ÁÚ Ê - ÎÒÓ. OÈ ÙÈÌ ÍÂÎÈÓÔ Ó applefi ú 30, 60, 90. ÛÔ Î ÓÔ Ó Î È ˆÚ ÎÈ ÁÓˆÚÈÌ, ÎappleÙˆÛË 50% ÛÙ ÎÚ ÛÙ ÏÏ Ì ÙËÓ ÁÔÚ Î ıâ ÛÎÂÏÂÙÔ fiú ÛË. ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô 46, Aı Ó, EPINO OIKO O IKO ANE I THMIO TÔ ÙÂÚappleÓfiÓ ÌÂÙ ÙÔ ˆÊÂÏ ÌÔ Aapplefi ÙÈ 7 ˆ ÙÈ 25/7 Ù Ì ı Ì Ù appleï ÛÙÔ Î Ì Ú Ô Ó ÛÙËÓ T È. TÔ 10Ô ÂÚÈÓfi OÈÎÔÏÔÁÈÎfi - ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ, Ì ı Ì ÙÔ ı Ï ÛÛÈÔ appleâúè ÏÏÔÓ, appleâ- ÚÈÏ Ì ÓÂÈ 15 4ˆÚ Ì ı Ì Ù, 3 È Ï ÍÂÈ Î È ÍÂÓ Á ÛÂÈ. T Ì ı Ì Ù ˆÚ ÔÓÙ È Û 3 ıâì ÙÈ- Î ÂÓfiÙËÙ (7-11/7 ÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Ï ÛÛÈÔ ÛÙ Ì ÙÔ, 14-18/7 È Â ÚÈÛË Ú ÎÙÈˆÓ Î È Ï ÛÛ ˆÓ ÛÙËÌ ÙˆÓ, 21-25/7 IÛÙÔÚÈÎ ÂÍ ÏÈ- ÍË ÙË Û ÛË ÙÔ ÓıÚÒappleÔ Ì ÙË ı Ï ÛÛ ) Î È appleâ ı ÓÂÙ È Û Âapple ÁÁÂÏÌ Ù Â, ÊÔÈÙËÙ Î È ÁÂ- ÓÈÎ Û fiappleôèôó Á apple ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ. TËÓ ÔÚÁ - ÓˆÛË Ó Ï Â ÙÔ ÈÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ ÂÚÈ- ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ EÚ ÓÒÓ Î È appleâ ı ÓÔ ÙÔ appleúô- ÁÚ ÌÌ ÙÔ Â Ó È Ô Ú. H. E ı ÌÈfiappleÔ ÏÔ, appleúfiâ- ÚÔ ÙÔ I E. Y.. T ΠÌÂÓ Î ÎÏÔÊÔÚÔ Ó ÛÂ È Ï Ô applefi Ù EÏÏËÓÈÎ Ú ÌÌ Ù. I E X Ú. TÚÈÎÔ appleë 65, ATHENS VOICE 3-9 IOY OY 2008

59  Â... Ú Â ÁÈ ÙÔ π (Ì ÚÈ 20 Ï ÍÂÈ ) Î È ÛÙÂ Ï ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î È ÙÔ Ì Ó Ì ÛÔ ÛÙÔ ÚÈıÌÔ ÎÈÓËÙÒÓ ı ËÌÔÛÈ ÔÓÙ È ÌfiÓÔ Â Ó Â Ó È ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ ÌÂÚÔ ÙÔ appleôûùôï. ıâ Ì Ó Ì ÚÂÒÓÂÙ È ú 1,19 Ì º YMHTTOY, A KPATI ÂÚÓ Î ıâ Ì Ú applefi ÙÔ Ì Á, Ì ÎÔÈÙ Î È ÌÂ Î È ÌÂ Ù Ì Ù ÎÈ ÛÔ. ÚÂıÔ ÌÂ; , È ÓÓË SERVICE KINHTOY   ÛÙÔ service appleô  -  apple ÂÈ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÔ! K È ÌÈÏ Û ÌÂ, ˆÚÁ, appleâúè- Ì Óˆ Ì Ó Ì ÛÔ. B Û ÏË OMHPOY Ô Ï ÂÈ ÛÙËÓ OÌ ÚÔ, Â Û È Î ÛÙ ÓfiÍ ÓıÔ Î È ÎÔ ÎÏÔ. Ò ÓÙ ÂÈ Ì ÙÚÂÈ Á Ó Î ; Â Ï appleˆ Û Ó ÂÈ. ËÌ ÙÚË. Ù appleô ÌÂ... H IOY O H 12/6. ŒappleÈÓ Î Ê apple Ó ÓÙ ÛÔ. E Û È ˆÚ Î Ú Ú, ı ψ Ó Û ÁÓˆÚ - Ûˆ, Ô 48 ÚË ËÏfi MEGUSTO Ù ÚÔ applefi ÙÔ Megusto ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ, Ì ÂÈ ÙÚÂÏ ÓÂÈ! fiû Û ÓÙÔ ÈÙ ı Ê ˆ ÁÈ apple ÚÙË ÛÔ ; H Ô Ô Ó ÛÔ! MIKPO IMANO   ÛÙÔ «È» ÛÙÔ MÈ- ÎÚÔÏ Ì ÓÔ, Â Û È Ë ÌÂÏ - ÚÈÓ, Â Ì È Ô ËÏfi. TËÏ - ʈÓÔ: A IO XHMEIO 9/6. EÁÒ ÎfiÎÎÈÓÔ ÊfiÚÂÌ, ÛÁÔ Ú Ì ÏÏÈ. EÛ ÚÈÁ appleú ÛÈÓË ÌappleÏÔ, Á Ï Ó Ì ÙÈ. E appleâ ÁÂÈ. MÂ Í Ê- ÓÈ ÛÂ. Ù Ï  Ò. P ÓÙÂ- Ô ÛÙÔ Î ÏÈÎÂ Ô 24/6, ÍÈ ÙÔ applefiáâ Ì. PEPSI CAN ŒÓ Î Ùfi appleúˆèófi ÙÔ - ÌfiÁÂÏfi ÛÔ apple Óˆ ÛÙËÓ Pepsi Ì Í ÛÂ. Mapple ÁÈ Ó Ì ÚÂÈ ÛÙÔ OMI O 2 ÚfiÓÈ appleúèó ÛÙÔÓ fiìèïô, ÌÔ Â appleâ ÁÈ apple ÚÔ Ô - ÌfiÁÂÏÔ. EÁÒ applefiùâ ı Í - Ó Ò ÙÔ ÈÎfi ÛÔ apple ÚÔ Ô ÌfiÁÂÏÔ, M ÓÔ; EYKH Ú Û Ù ÏÂÈ, ÌÂÏ ÚÈÓ Ê ÓÙ Ú ÎÈ, Ì Ì ÙÔ Ê ÏÔ ÛÔ ÂΠÓË ÙË Ó Ù ÙË 2/6. ψ Ó ÙÔ Í Ó - ÛÔ ÌÂ Û ÓÙÔÌ DANCE FEVER, XO AP O ÌappleÙË Ú. ŒÌapple ÈÓÂ Ì Û, ÌÂÏ ÚÈÓ, Ì ÚÔ ÛÔÚÙÛ ÎÈ, apple ÚÔ Â Ó - ÏÔÁ Â!  ÚÒÙËÛ ÁÈ Ì - ı Ì Ù ÔÚÔ... ı ψ Ó ÛÂ Í Ó Ò. æyxiko K ıfiûô Ó ÛÙËÓ appleï Ù ÙË AÁ. ÔÊ Ú Î È ÊÔÚÔ Û ÎfiÎÎÈÓË ÌappleÏÔ -... apple Ú Û Î È Û ÎÔ Ù - Í... apple ÓÙ Â Ò. OYT A 15/6 ÊÔÚÔ Û ÛappleÚ Á - ÏÈ, ÛÔ ÙËÛ appleúôî Ù - ÔÏÈÎ Û ÁÁÓÒÌË, Ì applefi- Ù ı apple ÍÔ ÌÂ Ú Î Ù ; N ÎÔ, APA IAKH 15/6, traffic flirt; EÛ ÌappleÏÂ Ì ÍÈ, ÂÁÒ Á Ï ÈÔ. AÓ ıâ Ó Û Ó ÛÔ Ì ÙÈ ÎÔÓÙÚ - ÙÛÂ, ÛÙ Ï ÛÙÔ A HNA ÎÂÙfiÓÈ ÌÔ ÙÚÂÏfi, ÌfiÓo ÛÙËÓ Aı Ó ı ÛÂ Ï appleˆ; AÚ Ï ÌÔ, Û appleâúèì Óˆ 8 IÔ Ï Ô ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË... BLUEFISH 16/6 ÊÔÚÔ Û ÂÚÌÔ Î Úfi Surfer Killer, apple Ì appleï Ú Î ÙÂ, ÂÈ Ù ÙÔ ÛÙÔÓ ÒÌÔ, ı ψ Ó Û ˆ... Ù Ï  Ò, MHTPO O Eø Starbucks 14/6, ÂÏÎ ÛÙÈÎ ÌÈÎÚÔ Ï Ì apple ÚÔ Ô Ï ÌÌ, Î ÛÙ ÓÔÎfiÎÎÈÓÔ, appleâúèappleôèëì ÓÔ ÎfiÙÛÔ Î È - Ê ÏÂÈÂ, ÌÔ ÊÙÈ Í ÙÔÓ Î Ê ÌÔ Î È Û Ó Ì ÙË Ì Ú ÌÔ. KA EÁÒ B Ó, ÂÛ Â Ù ÚË! E Û È Î ÌÂÚ Ì Ó Î È. - Û È Ú ÙÔ! K Ó white balance ÛÙÔ ÛÙ ıô ÌÔ! Ù Ï  Ò. YKABHTTO Mark Knopfler, ÂÛ Î È Ô ÕÁÁÂÏÔ, ı Î Ì ÛÙËÓ - ÍÔ Ô, Á ÚÈÛ Ó Û ˆ Î È Ì ÓÂ, ÙÒÚ Û - Óˆ ÂÁÒ. NO OKOMEIO E I Ó ÓÙ ÍË ÁÈ ÂÚÁ Û TEI ÈÔ ÎËÛË ÌÔÓ ˆÓ YÁÂ, ÎÔ ÓÙ ÙÚ appleâ - Ú, Â Û È Í ÓıÈ Ì ÊÔ ÍÈ ÓÙ ÁÂÈ, apple ÓÙËÛ  Ò. METPO YNTA MA ºÔÚÔ Û ÎfiÎÎÈÓË ÌappleÏÔ -, ÂÁÒ ÌappleÏÂ, ÌÔ Ó Ì ÙËÓ ÎÔÏÏËÙ ÌÔ Î È ÁÂ- ÏÔ Û ÌÂ, Ì ÚÂÛÂ, ÏÏ ÂÓ ÙfiÏÌËÛ Ó ÛÔ ÌÈÏ - Ûˆ, Ó Ì ı Ì Û È apple Ú MONA THPAKI Û È Ë appleèô ÁÏ ÎÈ apple ÚÔ - Û ÙˆÓ Starbucks... ÙÔ - ÌfiÁÂÏfi ÛÔ Ì ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ, ÌÈÎÚÔ Ï ÌÔ ÌÂÏ ÚÈÓ! METPO ÕÛappleÚ ÚÔ, ÌÂ Ù Ô - ÚÊÈ, ÛÙËÓ ÛÙ ÓÔÌ, Ô Ó ÈÏÔÙÛ ÎÒıËÎÂ,  apple «ÂÈÛÈÙ ÚÈÔ»; E appleâ «apple Ú». ÛÂ Í Ó Ò; ψ... SYNCH 13 appleï ÌÔ Yo la tengo Î È 15 Stereolab Î È Pilooski Ë ÙÛ ÓÙ ÛÔ - ÁÚ Ê syncko ROISIN MURPHY ÎÚÈ Ì ÓÈÎÔ, ÛappleÚÔ apple - ÓÙÂÏfiÓÈ, Í Óıfi, ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙË Û Ó Ï Â ÊÙ ÛÂÈ Û Â fió appleï ÛÔ, ÛÔ Ó ÌÂ Ê ÏÔ, ÌÂÈÓ ÛÙ Ï ÌÌ Ù. KYZH ª Ó Ú ÎÈ, ÛÂ Ï appleˆ ÂÓ- Ó Ô Î È ÂÏ applefiúù,  - Û È appleôï ÁÏ Îfi ÎÔÚÈÙÛ ÎÈ Î È ÌÔ ÊÙÈ ÓÂÈ ÙË Ì Ú KTE IA KY HNH - ZAKYN O A ÁÔ ÛÙÔ 2007, Î ıfiì - ÛÙ Ó Á Ï Ú, ÎÔÈÙ fiì - ÛÙ Ó Û Ó ÂÈ, apple Á ÈÓ TÛÈÏÈ, ÂÁÒ Î ÛÙ ÓfiÍ ÓıË, ÎfiÎÎÈÓ Á ÏÈ, ÂÛ ËÏfi ÌÂÏ ÚÈÓfi. com KHºI IA 12/6, ÂÛ ÂÓÙ appleˆûè Î 40 Ú, ÂÁÒ Î ÛÙ Ófi 45 - ÚË, Ô Ì ÙÈ ÊˆÙÈ N. MYPNH Ú Ï ÁÔ Ù ËÌ. AÓ ÚÈ - ÓÔ applefiï∠13/6, ÂÛ Ì - ÚÔ t-shirt Î È ÌË Ó, ÂΠÓË Ì ÛappleÚÔ ÙÔÎ ÓËÙÔ, Ì Ï- ÏÔÓ apple ÁÂ Ó Û ÙÚ Î ÚÂÈ... KHºI IA  apple ÚÙÈ, ÙÔ 14/6 Ú, ÂÁÒ Ì ÚÔ ÊfiÚÂ- Ì, Î ÛÙ Ó, ÂÛ Ì ÚË ÌappleÏÔ Î È Ù ÈÓ, ÎÚ ÓÔ Î È ÙÔ appleèô ˆÚ Ô ÌfiÁÂÏÔ, ÂÓ ÙfiÏÌËÛ Ó ÛÔ ÌÈÏ - Ûˆ, Ó Î Ù Ï Â, apple - ÓÙËÛ  Ò. KA I O H ºÂ ÚÔ ÚÈÔ, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi Î Ê ÙË appleï ÙÂ, Î Ó fiùè ÂÓ Ì  Â, ı ÛÙË- ΠÛÙËÓ ıïëùèî ÂÊËÌÂ- Ú, Ì Ú ÛÂÈ Ó ÛÂ Ï appleˆ, ÎÈ ÌË ÌÔ ÌÈÏ. AKA HMIA & XAP. TPIKOY H 23/5, Â Ì È Ë ÛÈÎ ÙË Í ÓıÈ. Ù Ï  Ò. KHºI IA Ú ÛΠ14/6, ψ- ÊÔÚÂ Ô 523, Â Ì È Í Óıfi Ì ÎÚ Ì ÏÏË, Â Û È ÌÂÏ ÚÈÓ, ÊÔÚÔ Û ÛappleÚÔ ÊfiÚÂÌ, ÂÁÒ Ì ÚË ÌappleÏÔ, ÎÔÈÙ - fiì ÛÙ Ó. ÂÚÈÌ Óˆ ÙËÏ ÊˆÓÔ, AMPARANOIA 12/6, applefiûâ ÛÙ ÛÂÈ ÌÂÙ ÙËÓ appleï. AÌÂÚÈÎ appleú appleâè Ó ÌÂÙÚ Ûˆ ÁÈ Ó Í Ó Ò Ù appleèô ˆÚ Ì Ú Ì ÙÈ ever; K ÛÙ Ó, Î Ú, appleú - ÛÈÓ Ì ÙÈ. mail.com OYT OY 12/6, ÌappleÙË ÌÂÛËÌ ÚÈ ÎÚ ÙÔ Û ÛÙËÓ A.V., Û  -, ı ψ Ó ÛÂ Í Ó Ò... Á ÓÂÙ È; OMONOIA 14/5 Ìapple ΠÛÙÔ ÌÂÙÚfi ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ Î È ÎÔÈÙ fi- Ì ÛÙ Ó, ÛÙ Û Ó ÛÔ ÌÈÏ Ûˆ, ÊÔÚÔ Û ÁÎÚÈ ÊÔÚÂÌ Ù ÎÈ, Î Ù ËÎ ÛÙÔ ÓÙ ÁÌ Î È ÛÔ ÌÔÁ - Ï Û ATTIKH 14/5 Ú, ÌÂÙÚfi, Î ıfi- ÛÔ Ó apple Ó ÓÙ ÌÔ, ÊÔ- ÚÔ Û ÛÈ Ï ÌappleÏÔ ÎÈ, - ÛÙ Û Ó ÛÔ ÌÈÏ Ûˆ, ı - ψ appleôï Ó ÁÓˆÚÈÛÙÔ Ì XONTPO M IZE I OÈ ÁÚ Ù Ô ÓÈ tattoo ÛÙÔÓ ÒÌÔ Ì ÙÚ Ï Ó Ó, ÌÂ Û Ú- ÈÚ ÂÛ. ÈÒÚÁÔ ALLEY CAT ψ Ó ÛÎÚ ÙÛ ÚÂÈ apple - Óˆ ÛÙÔ ÎÔÚÌ ÌÔ, fiappleˆ Î ÓÂÈ Î ıâ ÙÔ. 622 B Ï ÙÔ Ì ÚÔ Ì ÓÈÎÔ ÌappleÔ Ê Ó ÛÔ ÎÈ Ï K - ÚÈ Î ÛÙËÓ appleï Ù AÁ Ô ˆÌ ( Ô ), ͈ apple ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ. ÊÔ- Ú ˆ Ù Ì Ú Á ÏÈ Î È ı ˆ A.V. E. BENIZE O 10/6 Ú, Î Ê, Ê ÍÂÈ, ÂÛ Ì ÙË ÌËÙ Ú ÛÔ Î È 2 Ê ÏÂ, ÎÚ ÙÔ Û laptop, ÂÁÒ apple Ó ÓÙÈ ÌÂ Ì ÚË ÌappleÏÔ, Î ıò Ê Á Ù ÎfiÏÏËÛ... OCEAN COUNTESS 3 ÌÂÚË ÎÚÔ È Ú, ÒÚÔ appleôûîâ ÒÓ, ÊfiÚ Á Ì ÚÔ appleô Î ÌÈÛÔ, Ï Îfi Î appleúè, Ù Ù ÎfiÎÎÈÓ Â ÏÈ ı ψ Ó Ù Í Ó Ò! KAZARMA ÌappleÙË 12/6 Û apple Ú ÙË- ÚÔ Û fiïô ÙÔ Ú Ó ÔÚ ÂÈ ÂÎappleÏËÎÙÈÎ... ÛÙÔ Ù ÏÔ Ë Ê ÏË ÌÔ ÛÔ Ì - ÏËÛÂ... Ó ıâ Ó Ù appleô ÌÂ, E APXEIA Â Ï appleˆ Û Ó ÛÙËÓ Â ÛÔ- Ô ÙË appleôï Î ÙÔÈÎ Ì ÙÔ appleô Ï Ùfi ÛÔ, ÂÁÒ ÛÙÔÓ appleúòùô fiúôêô applefi - apple Ó ÓÙÈ, ÓÔ ÌÂÚÔ 18 Î È ÂÛ 13. TÈ Ï ÏÔÈapplefiÓ; A AZ BOY A 9/6 Î Ù ÙÈ 2, ÂÛ Î ıfi- ÛÔ Ó ÌÂ Ê Ï ÛÔ Î È - ÛÔ Ó ÙÔ ÌfiÓÔ ÁfiÚÈ! EÁÒ ÌÔ Ó Ì ÌÂÁ ÏË apple Ú Î È Û ÎÔ Ù Á! AÓ Î Ù Ï - Â, ÛÙ Ï ÛÙÔ «Â E». T IT IM IP I ÛÔ Ó ËÏfi Î È Î ıfi- ÛÔ Ó ÛÙÔ Ìapple Ú Ì ÛÎÔ Ï - Ú ÎÈ ÛÙË ÁÏÒÛÛ... ÛÂ Ï Ó AÓ Ú Î È Û ÛÙËı Î ÌÂ. Ù Ï  Ò. KOZANH - OPTO PAºTH ÂÍÂÙ ÛÙÈÎ Û apple ÚÂ Ì - ÎÚÈ appleúèó ÌÔ ÒÛÂÈ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÔ, ı Û appleâúèì - Óˆ fiúùô P ÊÙË,... MAYO ÈÛÒappleÏ ÙË Ì ÈÚÈ Ë Transalp. Ô Â apple ÛÙÔ ÚˆÛÙ ˆ... ı ψ Ó ÛÂ Í - Ó Ò ÁÈ Ó Û ÂÎ ÈÎËıÒ. ºOITHTIKH E XH ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô AıËÓÒÓ, 12/6, AÚ Ò Ë, Û  appleô È Â ÙÔ «Â », Ù ÈÓ ÊÔ ÛÙ, ÌappleÏÔ ÎÈ appleô ÁÚ Ê funk A E AN PA Goody s 12 IÔ Ó Ô 10 Ì.Ì., ÂÈ Í Óıfi ÓÔÈ Ùfi Ì ÏÏ, ÊÔÚÔ Û ÛappleÚÔ ÌappleÏÔ - ÎÈ, ÙÚˆÁ ÌÂ Ê ÏË ÛÔ, Î ıèû appleï Û, ı ÚÂıÔ ÌÂ; TPENO 12/6 Ì ÊËÛÂ Ó appleâú Ûˆ ÛÙÈ Î ÏÈfiÌÂÓ ÛÙËÓ AÙÙÈ- Î, ÂÛ Ì ÎÔ ÛÙÔ ÌÈ, Î - Ù ËΠو Ù ÛÈ, ÊÔÚÔ Û ÌÂ Ì Ú Á - ÏÈ, ÂÁÒ ÌÂÏ ÚÈÓ Î È - ÛappleÚË ÌappleÏÔ... MAMACA S ÙÔ 7/6! ºÔÚÔ Û ÛappleÚÔ ÊfiÚÂÌ! E Û È ÌÂ- Ï ÚÈÓ ÌÂ Ì Ù ÚÂ!  ı ψ appleôï... ÁÓˆÚÈ fiì - ÛÙÂ! EappleÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÛÙÔ msn H EKTPIKO AÙÙÈÎ 12/6, Î ÙÛ appleï ÌÔ È ÔÓÙ ıïëùèî ÙË EÏ ıâúôù apple, Â Û È appleôï fiìôúêë! EøºOPEIO /6, ÌÂÏ ÚÈÓ Ì ÛappleÚÔ ÌappleÏÔ ÎÈ, Î ıèûâ appleï ÌÔ, ÌÔ ÚÂÛ Ó Ù Ì ÙÈ ÛÔ YºA A ÚÔ B. applefi Starbucks. OÈ Ô Â Ì ÛÙ ÂÏ ıâúâ, Ê - ÚÂ Î È Î Ó Ó Ê ÏÔ ÛÔ! P - ÓÙÂ Ô ÛÙÔ ÈÔ Ì ÚÔ, ÒÚ, Ì Ú! AÓ appleôìôóô ÌÂ! A7 ÛÔ Ó Ë ÎÔapple Ï Ì ٠ÎfiÎ- ÎÈÓ Ú ÛÙ, ÌÔ Ó Ô ËÏfi appleï ÛÔ, Î Ù ΠÌÂ Î È ÔÈ Ô ÛÙÔ YÁÂ, Â Û È appleô- Ï Û ÍÈ Î È ı ψ Ó Û ÁÓˆ- Ú Ûˆ. Aapple ÓÙËÛ  Ò. YºA A Pull n Bear, ÌËÓ Îfi ÂÈ Î - Ó Ó Ù ÏÔ... A. ANAP YPOI  ÏÂapple Î ıâ appleúˆ Î È ÌÔ ÊÙÈ Ó ÙË Ì Ú ÛÙÔ apple appleô ÙÛ ÈÎÔ appleô Ô Ï - Â, ÛÙÈ 5/8 appleô appleôê ÛÈÛ Ó Ìappleˆ Ó ÛÔ ÌÈÏ Ûˆ ÂÛ ıëîâ, ÁÏ ÎÈ ÌÔ, ÛÙ Ï ÌÔ ÁÈ Ù appleú appleâè Ó apple Úˆ apple ÓÙÔ ÊÏ ÂappleÈÙ ÏÔ... Eøº. BOY IA MENH Ô Â Û È, ÔÌÔÚÊÔ Ï Ì ÙÔ ÊÙ ÚÈ ÛÔ ; MÔ ÏÂÈ- Â, Ó Í ÚÂÈ fiùè ÂÈ ÛÎ ÂÈ ıè Ì ÛÙËÓ Î Ú È ÌÔ! YNAY IA KYLIE ªÂÏ ÚÈÓ Ì appleôúùôî Ï ÊfiÚÂÌ Î È Û Ó ÏÈ... - ÛÔ Ó Û Ó Ú ıâ! METPO Ù ËΠK Ù ÎË, ÛÂ Â Í Ó EıÓÈÎ ÕÌ Ó, ÌÔÁ Ï ÛÂ, ˆÚ Á - ÏÈ, ı ÛÂ Í Ó Ò; oops- KEPAMEIKO 11/6, 10.30, ËÏfi ÌÂÏ ÚÈ- Ófi Ì Á Ï ÈÔ applefiïô, ËÏ Í ÓıÈ ÌÂ Ì ÎÚ ÊfiÚÂÌ, Ì Â Ó ÛÙ ÛÂÈ Î È ÙÔ Ô, ÎÔÈÙ fiì ÛÙ Ó. Ù., ƒ À ª Ú, ÂÁÒ ÌÔ Ó ÛÙÈ 8 ÂΠappleô  apple ÌÂ, ÂÛ fiìˆ fi È, ÙËÓ Ú ÛΠÙËÓ - È ÒÚ ÛÙÔ ÈÔ ÛËÌ Ô; à ƒπ ÙÔ 7.30 ÛÙÔ 412 Î - ÙÛ Ì ÙË Ê ÏË ÛÔ applefi apple Ûˆ Ì, ÊÔÚÔ Û ÌappleÏÔ Led zeppelin, ÂÁÒ Ì ÚË ÌappleÏÔ LOOP 21/6, ŸÏÁ, ÎÔ ÎÏ ÎÈ, Î - ÛÙ Ófi, ÙÔ Ê Í ÓıÈ, ÛÙ Ì Ú, ÊÔ Ï ÚÈ, ÌÔÁÂ- ÏÔ ÛÂ Û Ó ÎÔ ÎÏ ÎÈ! À ÚÈ Î 22/6 Ú, ÛÙÔÓ ª ıô, Î ÛÙ Ófi ÁfiÚÈ Ì ÙÔ ÚÔ appleô Î ÌÈÛÔ, Û ÁÔ Ú Ù ÛappleÚ ÌÔ Á ÏÈ ÔÚ ÛÂ- ˆ ÂÓ Û ÂÌapplefi ÈÛ Ó Ó Î - Ù Ï ÂÈ fiùè Û ıˆúô Û πª π 23/6, ÎıÂÛË È Ï Ô! ºÔ- ÚÔ Û ÚÔ ÌappleÏÔ, ÂÁÒ ÎfiÎÎÈÓÔ ÊfiÚÂÌ! ŒappleÂÛ apple Óˆ ÌÔ Î È Â appleâ ÌÂ Ó ÙÚ ÊÂÚfi ÌfiÁÂÏÔ Û ÁÓÒ- ÌË! Ïapple ˆ Ó ÛÂ Í Ó Ò! ƒμ Δ Ó Ë, ı ψ Ó ÛÔ ÌÈÏ Ûˆ, ÂÓ Úı ÙÂÏÂ Ù Ô Ì ıëì, Ó ÌappleÔÚ ÂappleÈÎÔÈÓÒÓËÛÂ. π ª ÚÔ ÛÔÚÙ, ÚÔ ÌappleÏÔ Î È Í ÓıÈ, ÎÔÚÈÙÛ Ú ÌÔ Ì apple ı ÓÂ, Û ı ψ appleôï, ̈Úfi ÌÔ ÚÂÈ ÂÛ... Ú Â ÁÈ ÙÔ ƒ π À (Ì ÚÈ 20 Ï ÍÂÈ ) Î È ÛÙÂ Ï ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î È ÙÔ Ì Ó Ì ÛÔ ÛÙÔ ÚÈıÌÔ ÎÈÓËÙÒÓ ı ËÌÔÛÈ Ô- ÓÙ È ÌfiÓÔ Â Ó Â Ó È ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ ÌÂÚÔ ÙÔ appleôûùôï. ıâ Ì Ó Ì ÚÂÒÓÂÙ È ú 1,19 Ì º Î ıô.  Â, ÙÚÂÏ - ıëî Î È appleúèó 5 ÚfiÓÈ Û apple ÓÙÚ ÙËÎ! ÃÚfiÓÈ Ì appleôïï Î È Â Ù ÈÛÌ Ó, - Á appleô ÏË! Â Ï ÙÚ ˆ! «Â ÙÂÚÈ ÛÙÈ Ï ÙÂÚ». ψ ÎÈ ÂÁÒ Ó ÛÔ apple Ú- Óˆ ÌappleÔ Á ÙÛ ÙÔ appleúˆ. TÈ Ï ; È Ì ÛÙˆ ÌappleÔ Á - ÙÛ ; ÈÒÚÁÔ,   appleï ÌÔ Ó ÁÂÏ, Ó ÎÏ È, Ó ÍÂ- Ûapple, Ó ÊÔÚÙÒÓÂÈ, Ó ÍÂÛ ÏÒÓÂÈ, Î È Î ıâ ÊÔ- Ú Ì ÙÚÂÏ ÓÂÈ, ÚfiÓÈ appleôïï T ˆÚÙ Ó 10/6. 21,22,23/12 AÚ Ô, Î È ÙÔ Û ÛÙ X ÓÈ... applefi ÙfiÙ ÛÂ Ï appleˆ Î ıâ Ì Ú ÛÙËÓ Î Ú È ÌÔ... ÌÔ Ô- ÌÔÚÊ ÓÂÈ ÙË ˆ. MappleÔ - ÌappleÔ ÏÈ! T ÍÈ È Ú, Î appleôùâ ÛÔ ÏÂÁ appleˆ ıâï ÌÈ ÁÎ ÏÈ, ÙÒÚ appleô ÛÙ ÎÂ- Û È appleï ÌÔ ı ÌÔ ÙË ÒÛÂÈ ; BÈÎ ÎÈ AappleÏ appleâ ÌÔ ÂÛ ÙÈ ıâ applefi Ì Ó... Ó ÂÈ Î appleôèô ÓfiËÌ appleè. «MappleÔ», Ì appleˆ Ù Ú È- Î ÛÔ Â Ó È.B; AÎfiÌ Û ı ψ. A. K ÏË Â Â ÌÂÙ applefi Ó Ì Ó Î È ıâï ÙfiÛÔ appleôï Ó Û ÊÈÏ Ûˆ fiappleˆ apple ÏÈ, Angel ÌÔ, Û Á apple ˆ!! TÔ Î Ïfi Ê ÁÂÈ ÁÈ apple ÓÙ. ÂÓ ı ÙÔ Í Ó Â appleôù! N Â Û È Â Ù ÈÛÌ ÓË Ì ÙÔ Î È- ÓÔ ÚÁÈÔ ÛÔ ÌfiÚÂ! AÓÙ Ô. ÓÙ... appleôï... ÙÔ ÚÎÔ - ÎÈ ÛÔ... Ô Ê Á ÙÈ ÁÚÈÔÊÚ Ô ÏÂ! BÂÚÔÌÈÓ ÎÈ ÌÔ, Û Á - apple ˆ apple Ú appleôï. ÒÛ ÌÔ ÙËÓ ÙÂÏ ٠ ΠÈÚ Î È ÂÓ ı ÙÔ ÌÂÙ ÓÈÒÛÂÈ appleô- Ù! O MËÙÛ ÎÔ ÛÔ!! Aapplefi  Á ÓÂÈ ÂÓ Â apple Ù - appleôù. ÏËÛÈ ÂÈ Û Ó Ê - ÏÔ Î È ËÙ ÏÏ. MËÓ ÙÔ apple ÂÈ ı ÌˆÌ ÓÔ. MÔ Ù appleúëíâ! ÓÙ, hotmail.com KÂÊ ÏÔÓÈ 2008, AK119.  Á appleò Ì Û ÌÔ ÎÚ Ê...  ÛÎ ÊÙÔÌ È Î È ı Û ÛÎ ÊÙÔÌ È ÁÈ apple ÓÙ!! B. KÔ Ú ÛÙËÎ ÊÈÏÂÓ... apple - Ú Ì ÛÙ Ï ΠÓÙÂÏÈÎ Ù ÛÔ ÚÈ Î È ÎÔ ÌappleËÛ Ì ÛÙË ı Ï ÛÛ... Ó appleïòûâè ÙÔ ÌÂÙ ÍÈ ÙË apple ÓÙÂÏfiÓ! Zˆ ÌÔ... M ÙÈ ÌÔ... Ù Ì ÙÈ Ó Ì ÎÔÈÙ Ó ÓÔÌ È Ì Û ÛÔ... È Ù Û Á appleò! TÔ Ï ÈÛÙÔÓ Í Ó ı Ì ıë- Î appleò Â Ó È Ó ÂÚˆÙ Â- Û È. ŒÏÂÓ, ÂÍ ÎÔÏÔ ıò Ó Û ı ψ ÈÎ ÌÔ, ÌfiÓÔ ÈÎ ÌÔ! M ÂÓ Â Ì È Ï appleëì ÓË. ÕÛ appleô Û ÓÙÔÌ ı ÛÂÚÁÈ Ó ˆ Ì apple ÚfiÌÔÈ apple Ú. AÓ Â Ó È ÏÔÈapplefiÓ ı ÚıÂÈ... Disi º ÙÛÔ Ï ÌÔ, Û Á appleò appleôï. E Û È ÙÔ ÏÏÔ ÌÔ ÌÈÛfi, ÂÓ ı ψ Ó ÛÂ Í - Ó Ûˆ appleôù! A... ÓÔÌ ˆ appleˆ «ÂÓ apple Ú- ÂÈ ÔÚfiÛËÌÔ» Î È Âapple ÛË appleˆ «Îfi ÔÓÙ È Ù ÁfiÓ Ù ÌÔ ÛÙÔ ÙÚÂÏfi ÙË fiûèìô», Î Ù fiappleô ÏÔ apple ÓÙ... ŒÓ ÚfiÓÔ ÌÂÙ Û ÓÔ Â - ÂÈ ÌÈ ÏÏË ÎÈ ÂÁÒ ÛÎ appleùô- Ì È ÙËÓ ÁÎ ÏÈ ÛÔ appleô - ÎÏÂÈÛ ÙfiÛÔ ÁÚ ÁÔÚ ÁÈ Ì Ó! AappleÏ Ó ÚˆÙÈ Ì È! Mapple ÌappleÂ, ÂÓ ÌappleÔÚÒ Ó appleè- ÛÙ ˆ fiùè ı appleúô ˆÚ - ÛÂÈ Ì ÏÏÔÓ ÓıÚˆappleÔ.  ÌÔ appleò Ó ÙÔ Î Óˆ Î È Áˆ! P KÔÙÔÚÏ... MÔ Ï appleâè Ô NÈÎfiÏ... AÏÏ ÂÓ ÓÙ ˆ Ì ٠appleôù. N appleúôû ÂÈ! ( ψ ÌÈ Â- ÛÙ Î È ÌÈ ÎÚ ÌappleÔ Á - ÙÛ ) K Ú K. Yapple ÚÔ appleâù Ì ٠ÊÙÂÚ ÙÔ ÚˆÙ! ŸÌˆ ÛÂ Í ÊÓÈÎ appleùòûë ( appleâ - ÎÙ Ô) apple ÓÙ ÔÈ Âapple ÁÂÈÔÈ «È ÛÒÛÙ» ÂappleÂÌ ÓÔ Ó! AÓ Ì ÓÔÓÙ Ì apple Ù ÛÂÈ Ó Ù Ì ÙËÓ apple ÙÔ Û ÛÔ Î È ı Ì ÏÈÒÛÂÈ Á Á ÓÙ ÌÔ. H Î - ÙÛ ÚÈ Ô Ï ÛÔ, AÁ. Ú ÛÎÂ. XÔÚfi, ı ÙÚÔ, M ÈÚ ÙÛ, appleô- ËÏ ÙÔappleÔÚ Â, appleâúó ˆ appleôï fiìôúê Ì ÛÔ Ï- Ï ÁÈ applefiûô ÎfiÌ ; ÂÚ Û ÌÂ Î È ÔÈ Ô Ó Ù ÏÂÈÔ Ú... AÏÏ Ì Ï- ÏÔÓ ÌÂ È ÊÔÚÂÙÈÎ ÙÔ- Ì! BÚ ÙÔ... ËÌÂÚÒÌ Ù K ÚÈ Î 30/3... M apple ÚÔ Ë ı! 3-9 π À π À 2008 ATHENS VOICE 59

60 ƒ À π voice ATHENS ªÈÎÚ ÁÁÂÏ Â fax : Theramed 2ÛÂ1: appleâè 2 Â Ó È Î Ï ÙÂÚ applefi 1 Aapplefi ÌÈÎÚ ÌÂ Ì ı Ó