TIN MỤC VỤ GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: Linh Mục Chánh

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TIN MỤC VỤ GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: Linh Mục Chánh"

Bản ghi

1 TIN MỤC VỤ th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: Linh Mục Chánh Xứ J.B. Nguyễn Đức Vượng Linh Mục Phó Xứ Giuse Phạm Công Liêm BÍ TÍCH Giải Tội 20 phút trước các Thánh Lễ Rửa Tội Trẻ Em 3:30 PM thứ Bảy cuối tháng Hôn Phối Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ Xức Dầu Bệnh Nhân Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào Trao Mình Thánh cho Bệnh Nhân Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha THÁNH LỄ Thứ Hai - Thứ Sáu 11:00 AM; 6:00 PM Thứ Bảy 9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ 6:00 PM: Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM Chầu Thánh Thể Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng: 5:30 PM HỘI ĐỒNG MỤC VỤ Chủ Tịch Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh Phó Nội Vụ Giuse Trần Thanh Hải Phó Ngoại Vụ Michael Nguyễn Thư Ký Maria Vũ Thị Hồng Thư Ký Giáo Xứ Maria Đặng Thị Mỹ Loan LỄ CHÚA GIÊSU PHỤC SINH - Ngày 4 Tháng 4, Năm 2021 Bài đọc 1 Cv 10,34a Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. Bấy giờ, tại nhà ông Co-nê-li-ô ở Xê-da-rê, ông Phê-rô lên tiếng nói : Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. Quý vị biết rõ : Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội.

2 Bài đọc 2 Cl 3,1-4 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê. Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Tin Mừng Ga 20,1-9 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu. Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết. LỊCH PHỤNG VỤ 04 CHÚA NHẬT LỄ CHÚA PHỤC SINH. Cv 10, ; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9 hoặc Mc 16, THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH Trong cả tuần này, đọc (hát) kinh Vinh Danh và không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng. Cv 2, ; Mt 28, THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH Cv 2,36-41; Ga 20, THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse. Cv 3,1-10; Lc 24, THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH Cv 3,11-26; Lc 24, THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH Cv 4,1-12; Ga 21, THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH Cv 4,13-21; Mc 16, CHÚA NHẬT II PHỤC SINH (Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa) Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20, THÔNG BÁO CẬP NHẬT ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG Kính thưa quý vị, ngày 23/11/2020 Giáo xứ chính thức gửi thư lên Tòa Giám Mục xin xây dựng Đài Đức Mẹ La Vang. Ngày 11/2/2021, Tòa Giám Mục đã cho phép Giáo xứ đươc xây dựng Đài Đức Mẹ La Vang giống Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại Quảng Trị. GHI NHẬN QUÀ ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG CHÚA NHẬT 28 /3/21 1. A. C Nguyễn Tùng & Hằng #258 $5, (28/3/21) 2. Ô. B Nguyễn Lý & Felix #113 $5,000.00(28/3/21) 3. A. C Đinh Hưng & Hiền #631 $2, (28/3/21) 4. A. C Nguyễn Đức & Lan #145 $2, (28/3/21) 5. Britney Vũ #399 $2, (28/3/21) 6. Ô. B Cụ Cao Tập & Yến #19 $2, (28/3/21) 7. A. C Nguyễn Oánh & Vân #211 $2, (28/3/21) 8. A. C Huỳnh Sơn Hải & Minh #81 $1, (28/3/21) 9. A. C Trác Hồng & Loan #818 $1,000.00(28/3/21) 10. Bà Nguyễn Bích Ngọc #369 $1, (28/3/21) 11. Restaurant Mê-Kong $1, (28/3/21) 12. Cụ Bà Nguyễn Thị Phụng #318 $1,000.00(28/3/21) 13. A. C Nguyễn Thuận & Nhi #307 $1, (28/3/21) 14. #17 $ (28/3/21) 15. A. C Nguyễn Thanh & Nhung #390 $ (28/3/21). 16. Ô. B Nguyễn Cường & Hồng #200 $ (28/3/21) 17. Bà Phạm Thị Cậy #276 $ (28/3/21) 18. Ô. B Trần Cường & Chanh #335 $ (28/3/21). 19. Ô. B Lương Viên & Tuyết #101 $ (28/3/21) 20. A. C Trần Tiến & Thủy #340 $ (28/3/21)

3 21. Ô. B Cụ Phạm Giao & Ngọc#280 $ (28/3/21) 22. A. C Nguyễn Hùng & Nhung #172 $ (28/3/21) 23. A. C Trần Randy & Nga #492 $ (28/3/ Cụ Ông Nguyễn Văn Thuấn #246 $ (28/3/21) 25. Ô. B Cụ Cố Nguyễn Văn Tuấn #257 $ (28/3/21) 26. A. C Đinh Hòa & Thu #45 $ 300,00 (28/3/21) 27. Chị Nguyễn Thị Thu Thảo #91 $ (28/3/21). 28. Bà Đoàn Hoa & Khải KTS $ (28/3/21). 29. A. C Nguyễn Tích & Huyền #248 $ (28/3/21) 30. A. C Châu Tuyên & Hạnh #23 $ (28/3/21) 31. A. C Trần Hoàn & Mừng #367 $ (28/3/21) 32. A. C Đỗ Nhơn & Hường #447 $ (21/3/21) 33. A. C Vũ Hân & Liễu #396 $ (28/3/21) 34. Chị Huỳnh Vân #499 $ (28/3/21) 35. Chị Nguyễn Hòa #165 $ (28/3/21) 36. Ô. B Đặng Ngọc & Tân #32 $ (28/3/21) 37. Cụ Bà Vũ Thị Loan #204 $ (28/3/21) 38. A. C Trịnh Hảo & Thơm #379 $ (28/3/21) 39. A. C Nguyễn Ánh & Thủy #121 $ (28/3/21). 40. A. C Hồ Sự & Lan #73 $ (28/3/21) 41. A. C Tiêu Thunh & Hường #239 $ (28/3/21) 42. Chị Trần Mỹ Dung #288 $ (28/3/21) 43. A. C Nguyễn Thông #241 $ (28/3/21) 44. Ẩn Danh $ (28/3/21) 45. A. C Vũ Quang #501 $ (28/3/21) 46. A. C Nguyễn Thuận & Linh #247 $ (28/3/21) 47. Anh Nguyễn Đông #556 $ (28/3/21) 48. A. C Trần Thiên & Long #583 $ (28/3/21) 49. A. C Đặng Phan & Tần # 33 $ (28/3/21) 50. A. C Trần Phương #477 $ (28/3/21) 51. A. C Võ Nhàn #332 $ 20.00(28/3/21) 52. A. C Trần Quang & Tâm #459 $ (28/3/21) 53. Ẩn Danh $ (28/3/21) Để ghi dấu ấn kỷ niệm việc xây dựng Đài Đức Mẹ La Vang quý Cha, cùng Hội Đồng Mục Vụ đồng ý làm bảng Tri Ân, Tạ Ơn và Cầu Nguyện cho các linh hồn sau Đài Đức Mẹ La Vang, kể từ trước, bây giờ và tương lai của các gia đình. LÀN SÓNG DỊCH BỆNH GIA TĂNG LẦN 3 TẠI THÀNH PHỐ CALGARY Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tạ ơn Chúa suốt Mùa Chay và Đại Lễ Phục Sinh năm 2021 chúng ta đã được tham dự các Thánh Lễ. Thời gian này số người tham dự vẫn chỉ được 15% nên chúng con đã cùng với HĐMV, Ban Phục Vụ đã tăng thêm các Thánh Lễ để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của mọi người. Cũng vì tình trạng dịch gia tăng lây lan lần thứ 3 tại Thành Phố Calgary, nên việc gìn giữ an toàn như đeo khẩu trang, vệ sinh bằng thuốc sát trùng, cách giãn nếu không phải là người cùng địa chỉ vẫn là điều cần thiết. Với quý vị đã ghi danh trên Website của Giáo Xứ đến tham dự Thánh Lễ, sau khi ghi danh, câu trả lời là chấp nhận và có dặn rằng nếu cảm thấy người không được khỏe thì cứ việc nghỉ ngơi tại nhà. Theo khuyến cáo của Sở Y Tế và Địa Phận kể từ nay 1. Khi đến nhà thờ, Ban Phục Vụ sẽ hỏi quý vị có thấy khỏe không? 2. Việc đọc đáp ca và Alleluia chỉ 1 người đọc sách đọc và thưa luôn. (nên sẽ không chiếu lên tường) 3. Việc đọc kinh Tin Kính sẽ là hình thức hỏi thưa thay vì đọc cả kinh. 4. Việc ôn hát của các Ca Đoàn trước hay sau lễ xin tập dưới tầng hầm để nhà thờ được sát khuẩn và chuẩn bị lễ sau. Kính xin quý Vị thông cảm cho hoàn cảnh này để chúng ta cùng giữ an toàn dựa theo những chỉ thị của Sở Y Tế và Giáo Phận. Kính chúc quý Gia Đình một Mùa Phục Sinh đầy tràn hồng phúc của Chúa. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho Linh Đài Đức Mẹ được chóng khởi công. BA VIỆC CỤ THỂ TRONG NĂM THÁNH GIUSE NHẬN ƠN TOÀN XÁ TẠI Kính thưa quý Vị, trong Năm Thánh Giuse, Giáo Hội cho chúng ta rất nhiều hình thức khác nhau để nhận ơn Toàn Xá. Nơi Giáo Xứ chúng ta, chúng con thấy có 3 điều rất cụ thể chúng ta vẫn thường làm mà được hưởng ơn Toàn Xá. 1. Làm việc Bác Ái nào đó có ý nhận ơn toàn xá 2. Gia đình lần hạt Mân Côi với nhau có ý nhận được ơn toàn xá. 3. Thứ Tư hằng tuần: Tôn vinh Thánh Giuse bằngviệc tham dự Thánh Lễ được nhận ơn Toàn Xá. Ơn Toàn Xá cầu nguyện cho các linh hồn mình muốn QUỸ BÁC ÁI GIÁO PHẬN NĂM 2021 TOGETHER IN ACTION (TIA) Kính thưa quý vị, theo sự mời gọi của Đức Giám Mục William McGrattan, xin quý vị cùng hy sinh tài chánh giúp đỡ cho Quỹ Bác Ái Giáo Phận năm 2021 với chỉ tiêu là $19, để Giáo Phận có ngân sách giúp đỡ các công việc Bác Ái trong toàn Giáo Phận. Trong tuần này các Bao Thư được để trong hộc ghế, quý vị có thể giúp điền ngay, đưa về nhà điền vào rồi những tuần sau đưa đến nhà thờ khi đi lễ. Quý vị có thể gửi trực tiếp đến Giáo Phận. Xin Chúa luôn chúc lành và trả công bội hậu trên quý vị.

4 LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA VÀO CHÚA NHẬT 11/4/21 Để chuẩn bị cho Ngày Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, chúng con bắt đầu đọc kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa từ Chúa nhật ngày 4/4/21 trên Facebook (Vincentliem Saint), trên Webstie của Giáo Xứ (Stvincentliem.ca) tại Đền Thánh Martinô vào 3 giờ chiều mỗi ngày. Xin quý vị, chúng ta cùng hướng tới, nhất là hiệp thông với toàn thể Giáo Hội đặc biệt là quý Cha tại Đền Thánh cùng đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa cầu nguyện cho Cơn Đại Dịch mau chấm dứt, mọi gia đình được an toàn Kính báo CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ ĐỨC TIN THIẾU NHI ONLINE (TRỰC TUYẾN). Tất cả chương trình học của từng lớp, các giáo viên, các Ban T/A đã được đưa lên trang mạng Giáo xứ, xin quý phụ huynh vào xem chi tiết. BAN KỸ THUẬT HỆ THỐNG DISCORD VÀ ZOOM 1. Nguyễn Martin (403) Nguyễn Tâm (403) Nguyễn Thomas (587) Trần Andrew (587) Võ Kevin (403) Xin quý Phụ Huynh cùng tham dự cùng với các em theo lớp từ 2:30 pm đến 3:30 pm. QUÝ PHỤ HUYNH ĐƯỢC MỜI VÀO HỆ THÔNG DIS- CORD VÀ ZOOM THAM DỰ LỚP GIÁO LÝ. NẾU BỊ TRỤC TRẶC XIN LIÊN LẠC VỚI QUÝ BẠN TRONG BAN KỸ THUẬT HAY CÔ TRINH 4. Chị Maria Lâm Tố Nga 45 tuổi. Mất 11/04/1999. Lễ Chúa nhật 11/4/21 5. Cụ Ông Phaolô Vũ Toàn 70 tuổi. Mất 14/4/2004. Lễ thứ Tư 14/4/21 6. Cụ Bà Teresa Trần Thị Thơm 80 tuổi. Mất 20/4/2013. Lễ thứ Ba 20/4/21 7. Cụ Ông Thomas Phạm Ngọc Trầm 78. Mất 22/4/2018. Lễ thứ Ba 20/4/21. GIÊSU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN TIỀN THU CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY 28/3/ Thánh Lễ 5:00 PM (Thứ Bảy) $ Thánh Lễ 6:30 PM (Thứ Bảy) $ Thánh Lễ 9:00 AM: $ Thánh Lễ 10:00 AM $ Thánh Lễ 11:00AM : $ Thánh lễ: 6:00PM : $ CỘNG 6 LỄ: $ 3, QUỸ XÂY DỰNG $ ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG $ 37, Quảng Cáo #281 $ TỔNG CỘNG THU CUỐI TUẦN $42, TIỀN THU CHÚA NHẬT 28/3, SỐ TIỀN TRÊN $50 DANH SÁCH NGƯỜI QUA ĐỜI THÁNG 4 Giáo xứ dành thánh lễ lúc 6 giờ chiều trong tuần dâng lễ cầu nguyện cho những linh hồn theo ngày qua đời. Bắt đầu vào tháng Tư thời tiết ấm hơn, nếu gia đình nào muốn mời quý cha ra nghĩa trang đọc kinh giỗ cho người thân xin cho chúng con biết để tiện sắp xếp. Xin quý vị trong gia đình cùng hiệp thông với quý cha theo ngày qua đời cầu nguyện cho họ 1. Cụ Ông Giuse Trần Quang Siêu tuổi 89. Mất 4/4/2012. Lễ Chúa nhật ngày 4/4/21 2. Cụ Bà Maria Vũ Thị Nguyệt 76 tuổi. Mất 5/4/2000. Lễ thứ Hai 5/4/ Bà Maria Ngô Thị Hồng 68 tuổi. Mất 5//4/2005. Lễ thứ Hai 5/4/ Bà Nguyễn Thị Lý $5, A. C Nguyễn Tùng & Hằng $5, Alberta Ltd. (Ref #631) $2, Ô. B Cụ Cao Văn Tập $2, A. C Nguyễn Oánh & Vân $2, Chị Britney Vũ $2, A. C Huỳnh Hải & Minh $1, A. C Nguyễn Đức & Lan $2, A.C Nguyễn Thuận & Nhi $1, Bà Nguyễn Bích Ngoc $1, $1, Mekong Restaurant $1, $ Ô. B Nguyễn Cường & Hồng $ Ô. B Trần Cường & Chanh $520.00

5 340 A. C Trần Tiến & Thủy $ A. C Nguyễn Thanh & Nhung $ A. C Lương Viên & Tuyết $ A. C Nguyễn Hùng & Nhung $ Bà Phạm Thị Cậy $ Ô. B Pham Giao & Ngọc $ A. C Mai Thi & Ngân $ A. C Trần Randy & Nga $ Đinh Thái Hoà $ Cụ Ông Nguyễn Văn Thuận $ Ô. B Cố Nguyễn Văn Tuấn $ A. C Lê Thạnh & Thủy $ A. C Phan Thắng & Hân $ A. C Vũ Hân & Liễu $ A. C Đỗ Nhơn & Hường $ Chị Huỳnh Văn $ Chị Nguyễn Thị Hòa $ A. C Châu Tuyên & Hạnh $ Chị Nguyễn Thu Thảo $ A. C Nguyễn Tích & Huyền $ A. C Trần Hoàn & Mừng $ Protect Auto Glass and Spa #281 $ Đoàn Thị Hoa & Cố Kiến Trúc Sư Khải $ Ẩn Danh 2 $ Ẩn Danh 3 $ A. C Nguyễn Thông $ Ô. B Đặng Anthony & Tân $ A. C Trần Thịnh & Mai $ A. C Hồ Sự & Lan $ A. C Nguyễn Long & Thy $ A. C Nguyễn Nhật & Loan $ A. C Nguyễn Thuận & Linh $ Ô. B Bùi Huệ & Ngọc $ Ô. B Đặng Phan & Tần $ A. C Nguyễn Ánh & Thủy $ $ A. C Tieu Thunh & Hường $ A.C Phạm Hưng & Phượng $ A. C Phạm Sơn & Hà $ A. C Trịnh Hảo & Thơm $ A. C Vũ Thái Quang $ Anh Giang Thiên Tân $ Ẩn Danh 1 $ A. C Nguyễn Cẩn & Vui $ Anh Nguyễn Thế Đông $ Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh $ A. C Phan Thạch & Trâm $ A. C Nghi Michael & Nhung $ A. C Trần Thiên & Long $ A. C Đinh Hiệp & Oanh $ A. C Mạch Hiền & Huệ $ A. C Tống Phương & Hà $ $ A. C Trần Hà & Thảo $ Chị Trần Thị Bích Phương $ A. C Võ Quý & Uyên $ Chị Nguyễn Thi Hoàng Yến $ A. C Lê Quang Tạo & Phượng $ A. C Phạm Hiền & Sắt $50.00 XIN CHÂN THÀNH TRI ÂN NHỮNG NGHĨA CỬ CAO ĐẸP, TẤM LÒNG BÁC ÁI VÀ THƯƠNG XÓT BAO LA QUÝ VỊ ĐANG DÀNH CHO GIÁO XỨ LÚC CƠN ĐẠI DỊCH. Đón nhận ơn Phục Sinh (Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt) S au khi Đức Kitô phục sinh, các môn đệ biến đổi lạ lùng. Maria Mácđala buồn sầu ảm đạm trở nên phấn khởi vui tươi. Tô-ma cứng cỏi trở nên tin

6 tưởng. Hai môn đệ Emmau lạnh lùng trở nên sốt mến. Tất cả các môn đệ hèn yếu trở nên vững mạnh, từ ích kỷ nhỏ nhen chỉ biết lo cho quyền lợi bản thân trở nên quảng đại hiến thân cho Nước Chúa, từ chia rẽ tranh dành địa vị trở nên đoàn kết yêu thương, từ khép kín trở nên cởi mở đi đến với mọi người. Chúa Phục sinh đổ vào tâm hồn các ngài một nguồn sống mới. Tâm hồn các ngài được ơn phục sinh. Ơn phục sinh được tóm tắt trong một câu ngắn gọn: Ông đã thấy và ông đã tin. Nhờ đâu các ngài đã thấy? Các ngài đã thấy nhờ gắn bó với Chúa. Thương nhớ Thày, nên khi ngày Sabbat vừa chấm dứt các ngài đã vội vã ra thăm mộ Thày. Các ngài không đi, nhưng chạy. Các ngài chạy vì muốn thu ngắn quãng đường. Các ngài chạy vì muốn thu ngắn mọi khoảng cách ngăn các ngài với Chúa. Các ngài muốn ở sát bên Chúa. Các ngài muốn kết hiệp với Chúa. Các ngài đã thấy vì đã biết dứt bỏ quá khứ. Khi nhìn vào mộ, các ngài thấy gì? Các ngài không thấy gì hết! Ngôi mộ trống rỗng. Không có gì, nhưng các ngài thấy tất cả. Nếu xác Chúa còn đó thì thật đáng buồn. Xác còn có nghĩa là Chúa vẫn còn trong thế giới kẻ chết. Ngôi mộ còn xác là ngôi mộ gieo niềm tuyệt vọng. Ngôi mộ trống là ngôi mộ chứa đầy niềm hi vọng. Ngôi mộ trống là một khởi điểm mới, là khối hỗn mang để Chúa làm nên một trời mới đất mới. Các ngài hiểu rằng không nên gắn bó với xác chết nhưng nên gắn bó với Đức Kitô đang sống. Không nên gắn bó với quá khứ chết chóc, nhưng nên gắn bó với tương lai tràn đầy sự sống. Các ngài đã thấy vì đã có thái độ khiêm nhường. Tin mừng thuật lại: Các ngài đã cúi xuống nhìn vào ngôi mộ. Khi cúi xuống nhìn vào ngôi mộ, các ngài không thấy Chúa. Nhưng càng cúi xuống sâu các ngài thấy rõ mình. Chìm xuống đáy lòng như chìm xuống đáy đại dương, xa mọi sóng gió xôn xao. Càng nhìn vào đáy lòng mình, càng bắt gặp niềm bình an. Bình an là quà tặng Chúa Phục sinh rộng rãi ban phát cho các môn đệ sau khi Người sống lại. Là người gần gũi, quen biết các thói quen của Thày, thánh Gioan lập tức nhận ra dấu vết Người để lại. Khăn liệm được xếp đặt gọn gàng chứng tỏ bàn tay Người tự xếp đặt. Người tự xếp đặt tức là Người đang sống. Người bỏ khăn liệm vì Người không còn trong thế giới kẻ chết. Trái tim yêu mến đã làm cho thánh Gioan nhạy bén cảm nhận được mầu nhiệm phục sinh. Hôm nay, Đức Kitô phục sinh đang tuôn đổ ơn lành xuống cho ta. Để đón nhận được ơn lành của Người, ta hãy học tập nơi các môn đệ, biết tha thiết gắn bó với Người trong lúc vui cũng như lúc buồn, biết dứt khoát với quá khứ tội lỗi lười biếng, trì trệ, biết khiêm nhường chìm vào đáy sâu tâm hồn, biết nhìn thế giới bằng ánh mắt tin yêu. Với những phấn đấu như thế, ta sẽ đón nhận được ơn Chúa Phục sinh. Chúa sẽ tuôn đổ Ơn Phục Sinh tràn ngập tâm hồn ta, biến đổi ta nên người mới, tràn đầy niềm vui, tràn đầy niềm hi vọng, tràn đầy sự quảng đại, tràn đầy tình yêu mến. Lạy Đức Kitô phục sinh, xin cho linh hồn con được sống lại thật. Amen. GỢI Ý CHIA SẺ 1) Chỉ một lần mừng lễ Phục sinh, tâm hồn các tông đồ đã đổi mới hoàn toàn. Còn ta, đã bao lần mừng lễ Phục sinh, sao ta chưa thay đổi đời sống? 2) Khi ngắm thứ nhất mùa Mừng: Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn, bạn suy nghĩ gì? Bạn có thực sự tha thiết đổi mới cuộc đời không? 3) Bạn sẽ làm gì để sống ơn Phục sinh Chúa ban? Các ngài đã thấy vì đã nhìn với ánh mắt tin yêu. Thánh Gioan quan sát kỹ hiện trường nên đã miêu tả rất cặn kẽ: Khi ở ngoài mộ nhìn vào Ông thấy những băng vải còn ở đó. Khi đã bước vào trong mộ, Ông thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.