DANH SÁCH THAM GIA NGOẠI KHÓA MÔN TOÁN-HK1 ( ) STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP GHI CHÚ 1 Nguyễn Lâm Bách 10A1 Thi RCV 2 Nguyễn Võ Trúc Anh 10A1 3 N

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "DANH SÁCH THAM GIA NGOẠI KHÓA MÔN TOÁN-HK1 ( ) STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP GHI CHÚ 1 Nguyễn Lâm Bách 10A1 Thi RCV 2 Nguyễn Võ Trúc Anh 10A1 3 N"

Bản ghi

1 DANH SÁCH THAM GIA NGOẠI KHÓA MÔN TOÁN-HK1 ( ) STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP GHI CHÚ 1 Nguyễn Lâm Bách 10A1 Thi RCV 2 Nguyễn Võ Trúc Anh 10A1 3 Nguyễn Lư Hồng Ân 10A1 4 Trần Phan Anh Dũng 10A1 5 Lê Phạm Thái Hoàng 10A1 6 Hầu Lâm Vĩnh Khang 10A1 7 Nguyễn Tiến Nam 10A1 8 Nguyễn Thiện Nhân 10A1 9 Nguyễn Quang Thắng 10A1 10 Ngô Hoàng Quân 10A2 Thi RCV 11 Phạm Tất Đạt 10A2 12 Bùi Trần Hải Đăng 10A2 13 Trần Dương Đông 10A2 14 Nguyễn Phạm Minh Huy 10A2 15 Huỳnh Minh Khang 10A2 16 Ninh Khánh Ngọc 10A2 17 Trương Trí Nguyên 10A2

2 18 Đinh Nho Hoàng Phúc 10A2 19 Võ Quang Trí 10A2 20 Nguyễn Trúc Anh 10A3 Thi RCV 21 Đàng Ngọc Lan Anh 10A3 22 Tăng Trí Hào 10A3 23 Nguyễn Lê Phương Khanh 10A3 24 Trần Anh Khoa 10A3 25 Đinh Tấn Khôi 10A3 26 Phan Hoàng Bảo Ngọc 10A3 27 Trịnh Huỳnh Giao Phương 10A3 28 Ngô Thế Kiều Trang 10A3 29 Thái Kim Bảo Xuyến 10A3 30 Phạm Thị Chúc An 10A4 Thi RCV 31 Võ Lê Hoàng Anh 10A4 32 Nguyễn Hoàng Minh Anh 10A4 33 Lương Tú Anh 10A4 34 Đinh Nguyên Hương 10A4 35 Lê Khánh Linh 10A4 36 Quách Hoàng Lộc 10A4

3 37 Cao Ngọc Quỳnh Mai 10A4 38 Lưu Bảo Ngọc 10A4 39 Đặng Ngọc Vân Trinh 10A4 40 Hoàng Ngọc Hải Yến 10A4 41 Từ Gia Cường 10A5 Thi RCV 42 Trần Xuân Bảo 10A5 43 Trương Gia Hưng 10A5 44 Trần Hoàng Khang 10A5 45 Quách Châu Hạo Kiệt 10A5 46 Nguyễn Hoàng Nhật Linh 10A5 47 Nguyễn Thùy Hạ Mây 10A5 48 Vũ Hoàng Hiếu Thảo 10A5 49 Nguyễn Nhật Minh Thư 10A5 50 Nguyễn Hữu Phúc Trí 10A5 51 Trần Phan Đăng Khôi 10A6 Thi RCV 52 Nguyễn Trương Thanh Băng 10A6 53 Nguyễn Lê Khương Duy 10A6 54 Vương Thái Hưng 10A6 55 Phi Anh Khôi 10A6

4 56 Trương Đình Lộc 10A6 57 Lê Thanh Nghi 10A6 58 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 10A6 59 Hoàng Lê Minh Nhật 10A6 60 Dương Nghiệp Quý 10A6 61 Võ Ngọc Thùy Trang 10A7 Thi RCV 62 Lương Gia Bảo 10A7 63 Lê Xuân Khoa 10A7 64 Nguyễn Vũ Anh Khôi 10A7 65 Trương Hà Anh Minh 10A7 66 Phạm Hồ Minh Quân 10A7 67 Ngô Đình Minh Tâm 10A7 68 Hứa Gia Tân 10A7 69 Nguyễn Quang Trí 10A7 70 Trần Lê Minh Tuấn 10A7 71 Vũ Huy Gia Khang 10A8 Thi RCV 72 Hồ Nhất Huy 10A8 73 Nguyễn Thị Minh Huyền 10A8 74 Nguyễn Hữu Anh Khôi 10A8

5 75 Hoàng Thế Kim 10A8 76 Lâm Phương Lê 10A8 77 Trần Quang Lộc 10A8 78 Lý Kim Ngân 10A8 79 Phạm Anh Thư 10A8 80 Nguyễn Anh Thy 10A8 81 Trần Ngọc Thoại 10A9 Thi RCV 82 Tăng Hồ Thi An 10A9 83 Phạm Minh Anh 10A9 84 Nguyễn Ngọc Minh Khuê 10A9 85 Trần Dương Hồng Liên 10A9 86 Lê Nguyễn Khánh Linh 10A9 87 Võ Như Minh 10A9 88 Nguyễn Đỗ Khánh Nhi 10A9 89 Đỗ Trần Lan Nhi 10A9 90 Huỳnh Khánh Tường 10A9 91 Trần Nguyễn Minh Phúc 10A10 Thi RCV 92 Trần Phạm Vân Anh 10A10 93 Nguyễn Giang Bình 10A10

6 94 Hoàng Bội Châu 10A10 95 Nguyễn Thành Đạt 10A10 96 Trần Lê Bá Hưng 10A10 97 Phạm Tuấn Kiệt 10A10 98 Đặng Phạm Nhã Quyên 10A10 99 Lê Lương Thanh Thùy 10A Trần Cao Vân 10A Nguyễn Bảo Long 10A11 Thi RCV 102 Trịnh Khánh Linh 10A Phan Ngọc Thảo 10A12 Thi RCV 104 Đặng Ngọc Quỳnh Thy 10A Nguyễn Tấn Duy Khoa 10A13 Thi RCV 106 Trần Nhật An 10A Đỗ Thụy Ngân Chi 10A Võ Hoàng Duy 10A Trần Lê Gia Huy 10A Trần Hữu Khôi 10A Trương Huỳnh Bảo Long 10A Đỗ Ngọc Uyên Ly 10A13

7 113 Nguyễn Đăng Phương Nam 10A Trần Ngọc Phương Nhi 10A Bảo Phước Uyên Phương 10A Đoàn Nguyễn Tuyết Nhi 11A1 Thi RCV 117 Võ Ngân Anh 11A1 118 Nguyễn Quốc Bảo 11A1 119 Nguyễn Thế Bảo 11A1 120 Nguyễn Văn Dương 11A1 121 Nguyễn Trí Khang 11A1 122 Trần Ngọc Minh Khánh 11A1 123 Lê Đắc Danh Lam 11A1 124 Nguyễn Thu Phương 11A1 125 Long Điền Thắng 11A1 126 Hướng Hưng Thịnh 11A2 Thi RCV 127 Lê Nguyễn Quốc An 11A2 128 Nguyễn Minh Khôi 11A2 129 Trương Đoàn Hồng Nga 11A2 130 Đặng Thụy Uyên Nhi 11A2 131 Nguyễn Thị Minh Phương 11A2

8 132 Trần Đặng Yến Phương 11A2 133 Trương Minh Quân 11A2 134 Phạm Phước Sang 11A2 135 Võ Lê Hạ Trúc 11A2 136 Đặng Anh Minh 11A3 Thi RCV 137 Lâm Kim Anh 11A3 138 Trịnh Ngọc Quỳnh Anh 11A3 139 Nguyễn Quang Hưng 11A3 140 Huỳnh Bửu Khang 11A3 141 Lê Khắc Minh Khang 11A3 142 Vũ Hoàng Phúc 11A3 143 Tăng Nguyễn Khánh Phương 11A3 144 Võ Hoàng Quỳnh Phương 11A3 145 Lê Hoàng Uyên 11A3 146 Bùi Đình An Lộc 11A4 Thi RCV 147 Kiều Minh Hùng 11A4 148 Đỗ Nguyễn Minh Kiệt 11A4 149 Trần Thanh Huỳnh Mai 11A4 150 Nguyễn Trọng Nhân 11A4

9 151 Nguyễn Hải Uyên Nhi 11A4 152 Đặng Ngọc Kim Phụng 11A4 153 Châu Mỹ Tâm 11A4 154 Nguyễn Trần Minh Tú 11A4 155 Ông Khánh Vy 11A4 156 Phạm Trung Đức 11A5 Thi RCV 157 Lê Hoàng Anh 11A5 158 Võ Hương Quỳnh Anh 11A5 159 Trần Lâm Nam Bảo 11A5 160 Phạm Ga Hy 11A5 161 Lâm Thế Kiệt 11A5 162 Nguyễn Nhật Nam 11A5 163 Nguyễn Trần Bảo Như 11A5 164 Lê Viết Khánh Quân 11A5 165 Trần Đình Minh Quân 11A5 166 Trần Tuyên Triệu 11A6 Thi RCV 167 Hoàng Thảo Anh 11A6 168 Nguyễn Luân Tuấn Đạt 11A6 169 Lê Nhật Minh 11A6

10 170 Nguyễn Đăng Hoàng Nhi 11A6 171 Hà Thảo Nhiên 11A6 172 Thạch Minh Thảo 11A6 173 Đinh Vũ Bảo Toàn 11A6 174 Trần Lê Nhật Viễn 11A6 175 Nguyễn Vũ Nhật Vy 11A6 176 Đinh Vũ Thiên Ân 11A7 Thi RCV 177 Lê Ngọc Minh Anh 11A7 178 Phạm Mạnh Hào 11A7 179 Nguyễn Trần Huy Hoàng 11A7 180 Khưu Quốc Hưng 11A7 181 Trần Châu Long 11A7 182 Diệp Anh Minh 11A7 183 Nguyễn Kim Nguyên 11A7 184 Nguyễn Hữu Phúc 11A7 185 Hồ Ngọc Thạch 11A7 186 Lê Dũng Thành 11A7 187 Nguyễn Hữu Thành 11A7 188 Trần Đoàn Minh Tú 11A7

11 189 Nguyễn Anh Vĩnh Hảo 11A8 Thi RCV 190 Trần Lê Thanh An 11A8 191 Ngô Quốc Anh 11A8 192 Nguyễn Hoàng Bảo 11A8 193 Lê Hoàng Duy 11A8 194 Võ Vũ Khang Duy 11A8 195 Vương Chí Hào 11A8 196 Triệu Tấn Mẫn Khang 11A8 197 Nguyễn Trần Minh Khoa 11A8 198 Huỳnh Bội Trí 11A8 199 Bùi Thế Vinh 11A8 200 Dương Thế Đạt 11A9 Thi RCV 201 Nguyễn Đặng Tuấn Anh 11A9 202 Trần Hùng Minh Huy 11A9 203 Lâm Nhật Huy 11A9 204 Nguyễn Hữu Đăng Khoa 11A9 205 Nguyễn Thành Nhân 11A9 206 Hoàng Phúc 11A9 207 Trần Lê Anh Quân 11A9

12 208 Võ Tá Phi Vũ 11A9 209 Đoàn Lê Vy 11A9 210 Trần Thế Đạt 11A10 Thi RCV 211 Dương Thụy Hồng Ân 11A Nguyễn Bảo Lam 11A Nguyễn Thị Hoa Loan 11A Dương Trung Nghĩa 11A Lý Mẫn Nhi 11A Đặng Quỳnh Như 11A Tất Ngọc Oanh 11A Đỗ Ngọc Thùy Vân 11A Phạm Gia Yến 11A Đinh Đăng Hiệp 11A11 Thi RCV 221 Lê Phan Hồng Châu 11A Nguyễn Huỳnh Bảo Châu 11A Nguyễn Ngọc Vi Đan 11A Hoàng Bảo Giang 11A Hồ Trung Thy Giang 11A Nguyễn Hoài Minh Hoa 11A11

13 227 Lê Gia Huy 11A Nguyễn Hải Nam 11A Giang Lê Bảo Trân 11A Phạm Hoàng Minh Thư 11A12 Thi RCV 231 Nguyễn Nam An 11A Nguyễn Vũ An Khánh 11A Diêu Hà Uyên Linh 11A Tô Bảo Ngân 11A Nguyễn Hương Nguyên 11A Bạch Uyên Phương 11A Nguyễn Thanh Anh Thư 11A Vũ Hoàng Anh Thy 11A Nguyễn Trần Minh Tuyết 11A Phạm Ngọc Cát Tường 11A Nguyễn Thùy Bảo Vy 11A Thân Trọng Anh Khoa 11A13 Thi RCV 243 Liên Kim Anh 11A Nguyễn Khánh Minh Anh 11A Nguyễn Thùy Anh 11A13

14 246 Đoàn Đức Huy 11A Nguyễn Võ Hoàng Khang 11A Nguyễn Kim Thụy Khuê 11A Đặng Đồng Liễu 11A Phạm Thành Lộc 11A Huỳnh Nghĩa Lợi 11A Hà Huỳnh Ánh Ngân 11A Phạm Đức Nghi 11A Vũ Nguyễn Bảo Ngọc 11A Nguyễn Hoàng Phúc 11A Nguyễn Đức Kim Phụng 11A Quách Trần Phương Vy 11A Phạm Kim Tú 12A1 Thi RCV 259 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 12A1 260 Đặng Hoàng Duy 12A1 261 Nguyễn Huỳnh Đức 12A1 262 Phạm Ngọc Hiếu 12A1 263 Nguyễn Võ Đăng Khoa 12A1 264 Phạm Trần Bảo Ngọc 12A1

15 265 Nguyễn Ngọc Thanh Nhi 12A1 266 Đỗ Trung Phát 12A1 267 Bùi Ngọc Trà My 12A1 268 Trần Hồ Vĩnh Thuần 12A1 269 Nguyễn Anh Thư 12A1 270 Trần Thị Thu Trang 12A1 271 Hồ Nguyễn Nhã Uyên 12A1 272 Tăng Tường Vinh 12A1 273 Trần Phương Uyên 12A2 Thi RCV 274 Lê Minh Thảo An 12A2 275 Trịnh Quỳnh Anh 12A2 276 Nguyễn Thị Ngọc Châu 12A2 277 Trần Minh Vân Khanh 12A2 278 Lê Ngọc Vân Khánh 12A2 279 Lê Thị Xuân Mai 12A2 280 Nguyễn Hàng Xuân Mai 12A2 281 Bùi Thúy Phương Ngân 12A2 282 Huỳnh Kim Ngân 12A2 283 Võ Huỳnh Kim Ngân 12A2

16 284 Đặng Phương Nghi 12A2 285 Nguyễn Dung Nhi 12A2 286 Lê Thanh Tâm 12A2 287 Trần Nguyễn Phương Uyên 12A2 288 Vũ Lê Uyên 12A2 289 Hoàng Tuấn Khanh 12A3 Thi RCV 290 Nguyễn Thái Bình 12A3 291 Lê Thị Ngọc Châu 12A3 292 Võ Hoàng Bảo Duy 12A3 293 Võ Thái Duy 12A3 294 Trần Minh Huy 12A3 295 Nguyễn Dương Khoa 12A3 296 Nguyễn Thanh Liêm 12A3 297 Trần Vũ Anh Minh 12A3 298 Trần Quang Việt 12A3 299 Hoàng Khánh Linh 12A4 Thi RCV 300 Trần Minh Hướng Dương 12A4 301 Nguyễn Đình Khánh Đoan 12A4 302 Trần Tố Hiền 12A4

17 303 Huỳnh Nguyễn Thúy Ly 12A4 304 Nguyễn Châu Thúy Nhi 12A4 305 Lê Khánh Phương 12A4 306 Đỗ Phạm Hoàng Quân 12A4 307 Nguyễn Trúc Quỳnh 12A4 308 Phạm Hồng Huệ Thi 12A4 309 Nguyễn Đàm Minh Thư 12A4 310 Trần Tuyết Mai 12A5 Thi RCV 311 Nguyễn Hoàng Tú Anh 12A5 312 Huỳnh Hiểu Băng 12A5 313 Võ Bá Đạt 12A5 314 Phạm Trung Hậu 12A5 315 Quách Ngọc Vân Khanh 12A5 316 Cù Hoàng Nguyệt Nhi 12A5 317 Trịnh Lương Diễm Quỳnh 12A5 318 Trần Ngọc Như Quỳnh 12A5 319 Nguyễn Ngọc Hải Sơn 12A5 320 Hoàng Phương Uyên 12A5 321 Nguyễn Đức Long 12A6 Thi RCV

18 322 Hồ Duy Anh 12A6 323 Phạm Đức Thảo Cầm 12A6 324 Trần Hoàng Duy 12A6 325 Phạm Đinh Hà My 12A6 326 Triệu Tấn Mẫn Nghi 12A6 327 Nguyễn Hoàng Nam Phương 12A6 328 Lương Vũ Tú Thanh 12A6 329 Lâm Đại Vĩ 12A6 330 Nguyễn Ngọc Mỹ Xuân 12A6 331 Nguyễn Hoàng Vinh 12A7 Thi RCV 332 Hà Quốc Anh 12A7 333 Nguyễn Thị Vân Anh 12A7 334 Lê Trung Dũng 12A7 335 Vũ Xuân Huy 12A7 336 Vũ Phạm Gia Khang 12A7 337 Nguyễn Thị Tuyết Mai 12A7 338 Nguyễn Trần Ngọc Quỳnh 12A7 339 Phạm Nguyễn Quốc Thanh 12A7 340 Đàm Vũ Nhật Thành 12A7

19 341 Lưu Thanh Thiên 12A7 342 Đặng Xuân Thy 12A7 343 Trần Lâm Thanh Tú 12A7 344 Nguyễn Hoàng Phương Uyên 12A7 345 Trần Vũ Phương Vy 12A7 346 Vũ Minh Khôi 12A8 Thi RCV 347 Ngô Hoàng Anh 12A8 348 Nguyễn Thanh Bình 12A8 349 Nguyễn Ngọc Diễm 12A8 350 Mã Chấn Hiền 12A8 351 Vũ Ngọc Khánh 12A8 352 Nguyễn Thị Thư Lan 12A8 353 Phan Trọng Nghĩa 12A8 354 Trần Minh Thư 12A8 355 Nguyễn Duy Bảo 12A9 Thi RCV 356 Nguyễn Phạm Đình Chương 12A9 357 Lý Công Đăng 12A9 358 Nguyễn Tuyết Hân 12A9 359 Nguyễn Tiến Khánh 12A9

20 360 Thái Tước Lâm 12A9 361 Đinh Thiện Minh 12A9 362 Nguyễn Thị Anh Thơ 12A9 363 Nguyễn Bá Trường 12A10 Thi RCV 364 Nguyễn Phúc Bình 12A Lê Phụng Các 12A Nguyễn Tấn Đạt 12A Trần Thái Nhật Lâm 12A Nguyễn Nhật Tường Vy 12A Nguyễn Quỳnh Anh 12A11 Thi RCV 370 Trần Hoàng Nhã Linh 12A Trần Mỹ Linh 12A Tất Phụng Nhi 12A Nguyễn Cam Yến Phụng 12A Thái Khánh Vy 12A Nguyễn Ngọc Minh Thư 12A12 Thi RCV 376 Đoàn Nguyễn Mai Anh 12A Trần Quỳnh Anh 12A Hồ Nguyễn Vân Anh 12A12

21 379 Nguyễn Minh Đức 12A Trần Anh Huy 12A Đặng Ngọc Mỹ Kim 12A Võ Ngọc Ánh Minh 12A Nguyễn Hoàng Khánh Minh 12A Trần Anh Quân 12A Nguyễn Đặng Như Quỳnh 12A Lê Đỗ Phương Thảo 12A Nguyễn Huy Thông 12A Nguyễn Phúc Như Thùy 12A Đặng Võ Minh Thư 12A Vương Ngọc Đan Uyên 12A Nguyễn Ngọc Gia Bảo 12A13 Thi RCV 392 Nguyễn Mai Thảo Anh 12A Phù An Minh Khuê 12A Nguyễn Hồng Minh 12A Trần Như Ngọc 12A Phan Xuân Nhi 12A Nguyễn Lê Quỳnh Như 12A13

22 398 Ôn Thủy Vân Trang 12A Nguyễn Cao Kỳ Uyên 12A Lê Phương Uyên 12A Nguyễn Hoàng Phương Uyên 12A Đoàn Vũ Tú Uyên 12A13 LƯU Ý: 1/ Sáng thứ Bảy 28.11: tất cả HS tham dự ngoại khóa có mặt tại HTB lúc 7g00. 2/ Mặc đồng phục Minh Khai. 3/ Ngồi theo đúng sơ đồ qui định. 4/ Những HS tham gia thi RCV chuẩn bị viết lông bảng + giấy A3 ép plastic để làm bảng ghi câu trả lời.