Ưu đãi du lịch dành cho chủ thẻ TCB - Đợt 3 (01/09-30/09) STT Tài khoản Tên khách hàng Số tiền cashback XXXX1017 NGUYEN THUY DUONG 255,

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Ưu đãi du lịch dành cho chủ thẻ TCB - Đợt 3 (01/09-30/09) STT Tài khoản Tên khách hàng Số tiền cashback XXXX1017 NGUYEN THUY DUONG 255,"

Bản ghi

1 Ưu đãi du lịch dành cho chủ thẻ TCB - Đợt 3 (01/09-30/09) STT Tài khoản Tên khách hàng Số tiền cashback XXXX1017 NGUYEN THUY DUONG 255, XXXX7019 NGUYEN QUANG DUY 500, XXXX5013 PHAM NGOC DIEP 500, XXXX9018 PHUNG BICH TRAM 276, XXXX9016 PHUNG BICH TRAM 276, XXXX9884 PHAM VU TUAN 265, XXXX0014 NGUYEN PHUONG LINH 429, XXXX1016 DANG TRIEU VUONG 451, XXXX1010 NGUYEN THI HONG GIANG 229, XXXX7011 TRUONG YEN CHI 500, XXXX8035 NGUYEN HUY BACH 387, XXXX7096 CAO THI THU NHAN 298, XXXX1014 LE HOANG QUYNH THU 500, XXXX7012 TRAN THI MY NGOC 500, XXXX8015 NGO THI LAN ANH 321, XXXX3016 LA THU PHUONG 235, XXXX2011 NGUYEN THI THOM 343, XXXX1014 NGUYEN THI HUONG OANH 500, XXXX9884 PHAM VU TUAN 248, XXXX6012 TRUONG THAO LINH 313, XXXX0014 LUU DUC DUNG 392, XXXX5017 LE MINH PHUONG 399, XXXX4031 TRAN THI MAI PHUONG 500, XXXX2014 HUYNH TAN PHAT 243, XXXX2013 PHAN THI THANH TINH 300, XXXX7023 NHAM VAN NAM 500, XXXX7001 NGUYEN LE MINH PHUONG 235, XXXX6017 VO HONG TIEU LOAN 303, XXXX8013 NGUYEN BAO CHI 256, XXXX0018 DO QUANG CHUNG 500, XXXX2015 QUACH HAI THO 500, XXXX7019 VU THI NGOC NINH 500, XXXX2011 NGUYEN LE THANH TRUC 344, XXXX7018 TRAN HONG HAN 500, XXXX8016 NGUYEN THI NGOC THUY 500, XXXX4019 HOANG THI HAI NGUYEN 403, XXXX4021 NGUYEN MINH THANG 379, XXXX4011 TRUONG THI BICH HIEN 500, XXXX3016 NGUYEN THANH LOAN 283, XXXX6018 PHO THANH HUONG 351, XXXX2017 PHAM NGOC BAO 239, XXXX9016 HUYNH KIM THANH 479, XXXX2018 NGUYEN THI THUY NGAN 333, XXXX4016 NGUYEN ANH DUY 500,000 Page 1 of 22

2 XXXX3012 TRINH DUY AN 226, XXXX3013 DAO HUNG ANH 298, XXXX6017 LE THU HIEN 329, XXXX0019 DUONG THI THUY MINH 500, XXXX2014 VAN LA TUYET MINH 255, XXXX6999 PHAM HONG THU 500, XXXX9010 TRAN VI TUNG 288, XXXX1886 PHAM DUY PHONG 260, XXXX3014 LE THI NUONG 500, XXXX7016 VU DONG DO 321, XXXX4011 TRAN THAI ANH THU 500, XXXX8011 LE BAO HOANG 333, XXXX4011 TRAN NGOC LINH 297, XXXX1015 NONG THANH DIEP 500, XXXX1029 NGUYEN THI THANH LOAN 255, XXXX0014 NGUYEN DINH DAT 227, XXXX3017 HA THI THU HA 287, XXXX0014 NGUYEN DINH QUY 322, XXXX4018 BUI QUANG PHUC 500, XXXX4018 BUI QUANG PHUC 324, XXXX0020 PHAM SY HUNG 277, XXXX4016 NGUYEN VAN DAO 443, XXXX3011 VAN THI LE MINH KHANH 444, XXXX5013 NGUYEN DUY MANH CUONG 333, XXXX3017 VO MINH CHANH 295, XXXX7016 TRIEU THANH THAO 321, XXXX7011 LUU NHAT PHUONG TRINH 331, XXXX4013 NGUYEN THANG SON 230, XXXX2017 TRAN HONG HANH 500, XXXX7096 CAO THI THU NHAN 481, XXXX6014 PHAM NGAN HA 236, XXXX3686 LE THI THU 423, XXXX2011 TRAN MINH PHUOC 273, XXXX0026 NGUYEN THANH HUYEN 500, XXXX7012 NGUYEN TRAN THUY HANG 272, XXXX6011 NGUYEN DO THANH 431, XXXX3018 TRUONG HOANG DUONG 499, XXXX4019 GIANG THANH TUONG 229, XXXX5010 NGUYEN THE MINH 235, XXXX7013 LAI TUAN THANH 288, XXXX2012 TRUONG QUOC SON 288, XXXX3010 DUONG THI NGOC HUYEN 245, XXXX7013 NGUYEN THANH TUAN 500, XXXX7022 DINH XUAN BACH 496, XXXX1015 NGUYEN HONG VAN 253, XXXX8010 NGUYEN CONG HUY 430, XXXX8010 PHAN TUONG VY 249,000 Page 2 of 22

3 XXXX0019 DUONG THI THUY MINH 337, XXXX9017 HONG DINH THI 438, XXXX9017 HONG DINH THI 360, XXXX5019 NGUYEN XUAN MANH 368, XXXX5017 PHAN DUY NGUYEN 231, XXXX3990 NGUYEN TRA MY 500, XXXX2011 VO LE HOAN MY 316, XXXX5013 TRAN MINH DUY 291, XXXX8018 PHAM THI NHU THUY 237, XXXX9014 CAO THI THANH NHA 304, XXXX7017 NGUYEN CONG TRINH 259, XXXX3010 NGO MINH DIEU 500, XXXX7014 LE VAN HUY 253, XXXX3013 TRAN VO QUOC SON 392, XXXX9015 NGUYEN HOANG VU 288, XXXX9014 TRAN THINH TAM AN 366, XXXX7010 DANG THI HOANG VIET 500, XXXX2027 VU KIEN THIET 500, XXXX7010 DO BICH TRAM 500, XXXX4013 NGUYEN XUAN QUYNH 385, XXXX7019 NGUYEN THI PHUONG 232, XXXX4010 DUONG HONG THUY TRANG 279, XXXX3010 DANG QUOC TUAN 255, XXXX9019 TRAN KHANH HAN 500, XXXX2014 HO DAC NGUYEN 344, XXXX3010 DO QUOC DUNG 252, XXXX9019 VO KHAC THE 352, XXXX8013 TRUONG THANH DAT 344, XXXX7017 NGUYEN CONG TRINH 500, XXXX7017 NGUYEN CONG TRINH 500, XXXX1011 PHAM THI HONG LE 267, XXXX0017 NHAM PHUONG NAM 252, XXXX9026 HOANG HUU PHONG 461, XXXX5024 PHUNG THI AN HAI 500, XXXX5024 PHUNG THI AN HAI 329, XXXX5018 TRAN XUAN QUANG 500, XXXX2017 NGUYEN THI TRIEU THI 359, XXXX4019 HOANG THI THANH HANG 320, XXXX5011 NGUYEN DUC THANH 500, XXXX1012 NGUYEN TIEN QUYNH 500, XXXX5011 NGUYEN DUC THANH 500, XXXX8019 LE GIA KHANH 500, XXXX7010 DO BICH TRAM 413, XXXX6010 NGUYEN TU TAI 369, XXXX0019 TRAN NGOC Y VY 452, XXXX9013 BUI THI THU TRANG 371, XXXX3013 TRAN MINH CHUONG 230,700 Page 3 of 22

4 XXXX2016 NGUYEN THI HOA 234, XXXX1034 TRAN THANH HIEN 253, XXXX6011 LUONG THE KY 234, XXXX1029 TRAN CONG THUAN 362, XXXX1013 TRAN THI TRANG 268, XXXX5018 DANG THI SAO 500, XXXX2018 TRAN HUU DAT 353, XXXX1025 NGUYEN THI THUY NGA 242, XXXX3013 NGUYEN THI HUYEN 323, XXXX3015 PHAN THI MY NUONG 288, XXXX9028 PHAM HUYNH ANH MINH 448, XXXX3010 DANG THI DIEU LINH 267, XXXX4018 BUI QUANG PHUC 366, XXXX1025 NGUYEN THI THUY NGA 242, XXXX2015 PHAM THI TRANG ANH 500, XXXX2019 NGUYEN ANH TAI 432, XXXX9014 BUI MINH HANH 270, XXXX0022 NGUYEN THI NGOC QUYNH 301, XXXX8016 NGUYEN ANH TUAN 500, XXXX3018 TRUONG HOANG DUONG 331, XXXX2017 MAI HOANG NHAT 366, XXXX4018 TRUONG QUOC BAO 265, XXXX7010 LE HONG PHUC 372, XXXX6017 NGUYEN THI THANH XUAN 264, XXXX3021 QUAN TRAN THI HONG VI 369, XXXX2011 NGUYEN MANH LINH 500, XXXX6011 NGO THI THU HOA 500, XXXX5027 PHUNG THI THU HUONG 422, XXXX1014 PHAN QUANG DUY 471, XXXX6012 NGUYEN XUAN DAI 244, XXXX1011 HOANG THI VAN 500, XXXX4017 DO TRUNG KIEN 500, XXXX5018 TRAN TUAN ANH 500, XXXX4018 HOANG THI THUY 300, XXXX4015 HO NGUYEN THANH HOA 500, XXXX1026 DAO THI HA VAN 500, XXXX7020 DANG PHUONG THAO 252, XXXX4444 NGUYEN THANH NGA 227, XXXX0028 NGUYEN THE HUNG 270, XXXX2011 NGUYEN HONG CAM TU 261, XXXX6016 NGUYEN MAI LINH 399, XXXX5015 LE VO VAN ANH 266, XXXX0019 DUONG THI THUY MINH 455, XXXX6017 AN KIM NGAN 301, XXXX7018 NGUYEN THI THU TRAM 230, XXXX0011 NGUYEN DAC PHAT 448, XXXX7012 DOAN THI CAM NHUNG 334,800 Page 4 of 22

5 XXXX7015 VU THI MINH PHUNG 255, XXXX2014 NGUYEN NGOC THIET 268, XXXX1025 NGUYEN THI PHUONG CAM 500, XXXX6015 PHAM PHUOC THUY NGUYEN 500, XXXX6015 PHAM PHUOC THUY NGUYEN 500, XXXX4011 NGUYEN PHUONG NHUNG 488, XXXX4011 NGUYEN PHUONG NHUNG 476, XXXX6018 NGUYEN THI NGA 500, XXXX6014 NGUYEN THANH TU 500, XXXX6018 NGUYEN THI NGA 264, XXXX7014 LE VAN HUY 348, XXXX6019 HOANG NGOC DUNG 364, XXXX5023 VU VAN HUYNH 270, XXXX9015 BACH LAM DUY 242, XXXX4017 PHAN TRAN NGOC ANH 277, XXXX0018 DO NGUYEN ANH QUY 465, XXXX7019 DO NGOC THUY 454, XXXX8015 LAM BAO AN 231, XXXX8015 LAM BAO AN 314, XXXX7017 DANG THI PHUONG THAO 500, XXXX3018 TRUONG HOANG DUONG 329, XXXX9014 DAO NGOC PHI 353, XXXX4019 NGUYEN THI NGOC TRUC 303, XXXX6011 PHAM NGOC VAN ANH 500, XXXX6012 DINH CONG THANH 500, XXXX3017 MAI THI HOANG DIEU 249, XXXX9025 NGUYEN VAN GIANG 276, XXXX8038 NGUYEN PHUC BAO DUY 421, XXXX6015 NGUYEN THI MAI ANH 410, XXXX6669 LE KHANH LINH 236, XXXX2011 TRAN QUYNH DIEU ANH 500, XXXX1028 NGUYEN ANH XUAN 499, XXXX1016 PHAM THI THANH TRANG 499, XXXX1019 NGO DUY TAN CUONG 500, XXXX7011 NGUYEN THI NGOC 283, XXXX6020 DINH QUOC DUNG 402, XXXX8013 NGUYEN BAO CHI 255, XXXX8021 NGUYEN VAN THANH 253, XXXX8016 NGUYEN ANH TUAN 500, XXXX2028 NGUYEN THI MY CHAU 444, XXXX4011 TU VINH HOA 229, XXXX8017 NGUYEN TUAN TAI 371, XXXX8016 NGUYEN ANH TUAN 316, XXXX7013 NGUYEN THI CAM HIEN 500, XXXX0022 TRAN THANH VAN 412, XXXX1026 LE THI VAN ANH 323, XXXX7019 DONG THI THUY LINH 286,300 Page 5 of 22

6 XXXX2015 PHAM HUU TRUONG 364, XXXX9014 OLEG SUBOTOVYCH 273, XXXX9010 DANG MAI THUY DUONG 407, XXXX7012 DOAN THI CAM NHUNG 310, XXXX7020 HA NHU HONG 333, XXXX9668 LA MANH TIEN 232, XXXX3027 TRUONG THU HUYEN 471, XXXX0018 PHAM ANH DUONG 500, XXXX9888 TRINH HOANG NAM 378, XXXX5010 TRAN THI HUYEN CHANG 377, XXXX6014 LE THI THUY TRANG 500, XXXX8010 DO THE VINH 358, XXXX8010 DO THE VINH 252, XXXX6018 LE ANH TUAN 244, XXXX4012 NGUYEN THI HAI YEN 366, XXXX2011 VO LE HOAN MY 444, XXXX9014 BUI TRAN THUONG THUONG 384, XXXX3018 HOANG PHUONG THAO 405, XXXX9017 NGUYEN HOANG PHUC 315, XXXX8011 VU DUC LINH 280, XXXX8010 HA THI THANH GIANG 232, XXXX1014 LE THANH TUNG 483, XXXX2011 LUONG HUONG GIANG 500, XXXX2015 NGUYEN BINH MINH 293, XXXX6016 NGUYEN THE THU 500, XXXX2017 PHUNG VAN ANH 316, XXXX7014 PHAM THI MY LINH 431, XXXX9010 HA THU HUONG 500, XXXX8021 LE DUY TUAN 478, XXXX9889 HA THU HUONG 481, XXXX9016 CHAU UYEN PHUONG 500, XXXX0011 CAO PHAM TUAN 347, XXXX5014 NGUYEN THI NGUYEN 496, XXXX0018 PHAM MINH TIEN 250, XXXX8020 TRAN QUOC PHUC 500, XXXX8020 TRAN QUOC PHUC 500, XXXX4019 LE BA THANG 389, XXXX8015 NGUYEN TU ANH 500, XXXX4018 NGUYEN THI THUY AN 333, XXXX7019 DO NGOC THUY 500, XXXX8015 NGUYEN TU ANH 399, XXXX2019 TRAN MINH HOANG 500, XXXX4029 PHAM NGOC DUNG 364, XXXX6011 NGUYEN THI THUY NGOC 255, XXXX5019 NGUYEN HOAI HAN 230, XXXX8014 LE ANH HUNG 227, XXXX4010 NGUYEN NGOC THUY TIEN 379,100 Page 6 of 22

7 XXXX7055 NGUYEN THANH HUNG 252, XXXX8015 NGUYEN TU ANH 497, XXXX1017 VU THI KIM THUY 462, XXXX5556 NGUYEN MINH NGOC 304, XXXX6018 PHAM THI HONG NGOC 348, XXXX7016 TRAN THI THU 500, XXXX1022 NGUYEN NGOC PHUONG 349, XXXX1032 DO HOANG GIANG 270, XXXX1016 VO DINH ANH DUY 230, XXXX7016 TRAN THI THU 297, XXXX6016 LE THI THUY TRANG 259, XXXX7022 HA TUAN ANH 237, XXXX4012 HUYNH VU CHI 417, XXXX9014 LE PHUC THANH 325, XXXX9011 DANG DUY PHUC 370, XXXX6016 LUU THE QUY 500, XXXX6024 TA DUC HUNG 283, XXXX2221 HA THI THU THAO 331, XXXX5016 NGUYEN NGOC BINH 254, XXXX7010 TRAN NGOC YEN NHI 500, XXXX7015 PHAN MY DUNG 398, XXXX5025 NGUYEN TUNG SON 500, XXXX3016 VO THI QUYNH DAO 431, XXXX7011 HONG MINH KY 256, XXXX8023 NGUYEN THI HUONG TRANG 235, XXXX4020 TRAN KHANH HUYEN 415, XXXX8017 VU LAM NHI 500, XXXX8016 TRUONG THI THUY TRANG 500, XXXX4037 NGO HOANG THIEN NGOC 281, XXXX4037 NGO HOANG THIEN NGOC 281, XXXX6013 NGUYEN DUY KHANH 461, XXXX9016 CHAU UYEN PHUONG 419, XXXX8013 DUONG CAM LINH 301, XXXX8015 NGUYEN THANH TAM 235, XXXX6027 TCHANG CHI NGOC THUY 402, XXXX1016 NGUYEN THI HANG 421, XXXX1026 TRAN THANH HIEN 227, XXXX1013 DO PHUONG TRINH 500, XXXX7013 LE THAO NHAT VY 500, XXXX2016 HOANG THANH HIEU 500, XXXX1013 DO PHUONG TRINH 500, XXXX4015 NGUYEN VAN DUC 239, XXXX7021 HO VAN VINH 500, XXXX5017 CAO KHA HUY 346, XXXX8011 VU DUC LINH 274, XXXX8017 TRUONG THAI PHONG 260, XXXX3027 TRINH THI NGOC THOA 500,000 Page 7 of 22

8 XXXX2024 PHAM HAI DUC 235, XXXX6016 TRA THANH PHUC 441, XXXX4018 HOANG THI THUY 500, XXXX5011 LE ANH VAN 292, XXXX7024 PHAM THI HUYEN 500, XXXX5011 LE ANH VAN 365, XXXX9017 TRAN CONG HAU 500, XXXX8011 HA TRUNG THANH 293, XXXX1010 HOANG THI HONG NHUNG 461, XXXX7012 PHAN THI THAO NHI 326, XXXX4016 NGUYEN THUY LINH 491, XXXX4669 TRUONG HONG ANH 500, XXXX4669 TRUONG HONG ANH 270, XXXX9018 DINH THI HOAI ANH 431, XXXX9019 NGUYEN HONG PHU 301, XXXX1011 NGUYEN NHAT MINH 302, XXXX0010 PHAM ANH SON 292, XXXX1018 PHAN NGUYEN ANH TRANG 500, XXXX1999 DOAN THI LAN HUONG 309, XXXX2016 LE DINH DUY 500, XXXX8013 TRUONG THANH DAT 421, XXXX3333 NGUYEN THI BONG MAI 283, XXXX9886 TRINH THI MINH THUY 500, XXXX6025 VO THANH DUNG 500, XXXX0019 LE THI THANH THANH 378, XXXX3017 BUI THI HONG HAI 500, XXXX0016 LE DUC TOAN 351, XXXX3025 NGUYEN TIEN TUAN ANH 235, XXXX2039 NGO TIEN DUC 500, XXXX2039 NGO TIEN DUC 500, XXXX2431 NGUYEN VAN LAM 255, XXXX9017 NGUYEN CHU MINH DUC 413, XXXX5027 NGUYEN BAO TRONG 500, XXXX5010 NGUYEN NGOC THAO HIEN 372, XXXX9013 HUYNH THI MY DUYEN 365, XXXX2011 DANG TUAN TU 500, XXXX9019 HUYNH TRAN LONG 500, XXXX1014 NGUYEN THI THU THAO 244, XXXX7013 CHO YONGWOO 257, XXXX3021 VU XUAN HUNG 237, XXXX1021 TRAN ANH CONG 402, XXXX7012 NGUYEN MINH DUC 474, XXXX1018 PHAM THI THU PHUONG 474, XXXX1018 DONG THI NGA 380, XXXX7024 NGUYEN THI THUONG 392, XXXX8011 VUONG DINH THANG 490, XXXX2014 PHAM HONG QUI 346,800 Page 8 of 22

9 XXXX3017 NGUYEN THI ANH TUYET 244, XXXX1015 NGUYEN THANH DIEN 429, XXXX0024 TRAN THI THU HANG 329, XXXX8017 NGUYEN TRUNG HIEU 500, XXXX8021 NGUYEN HOAI BAC 428, XXXX9015 DANG MINH TRI 438, XXXX3369 PHAM TUYET NHUNG 378, XXXX8015 BACH THI DONG 307, XXXX7015 NGUYEN THI NGOC LAN 226, XXXX8038 NGUYEN PHUC BAO DUY 355, XXXX6015 LE THI MY NGOC 300, XXXX7015 NGUYEN THI NGOC LAN 226, XXXX1014 PHAM THI NGOC HA 500, XXXX3013 PHAN LE DUY 236, XXXX1026 LE THI VAN ANH 284, XXXX4011 NGUYEN MANH KHIEM 230, XXXX5016 NGO VU PHUONG DUNG 255, XXXX1011 DOAN THI THANH HAI 500, XXXX7016 NGUYEN THI HONG THAM 399, XXXX3019 DAO HOANG NGOC LINH 500, XXXX5020 NGUYEN THI TAM 500, XXXX3012 HOANG NGOC HUYEN 252, XXXX6011 NGUYEN THI MAI THUY 322, XXXX6019 NGUYEN THE SY 280, XXXX1010 TRAN THI HAI 235, XXXX3018 NGUYEN THI VAN 289, XXXX3012 VAN THI NHAT AN 500, XXXX1018 VU THI THU HA 500, XXXX7021 TRAN THI HA LINH 500, XXXX0021 NGUYEN THI HIEN 394, XXXX1010 LE NGOC QUYNH 500, XXXX0017 NGUYEN VAN KIEN 500, XXXX2014 NGUYEN TAN QUOC 233, XXXX5017 LE PHUOC SANG 311, XXXX5019 NGUYEN THI LE LY 500, XXXX2016 LE DOAN DUNG 500, XXXX9010 TRAN THI THU TRANG 358, XXXX7019 PHUNG THI CAM NHUNG 500, XXXX1011 NGUYEN HOANG VY QUAN 242, XXXX4017 NGUYEN LE DONG 486, XXXX9010 TRAN THI THU TRANG 344, XXXX6015 BUI THI THU HIEN 500, XXXX2012 VU THI THANH VAN 430, XXXX2019 HOANG KIEU OANH 295, XXXX9010 TRAN THI THU TRANG 368, XXXX4015 PHAM NAM 500, XXXX2016 LU THI THANH XUAN 500,000 Page 9 of 22

10 XXXX0014 NGUYEN THANH TRUNG 243, XXXX5036 TRAN THI MAI PHUONG 500, XXXX5036 TRAN THI MAI PHUONG 500, XXXX3019 PHAM THANH TRUNG 500, XXXX9015 DAO VAN LINH 255, XXXX8016 NGUYEN THI THUY LINH 321, XXXX3011 TRAN NHAT TAM 267, XXXX1026 PHAN THI HA NGOC 325, XXXX4012 PHAN VIET CUONG 393, XXXX6868 TRUONG HOANG ANH 244, XXXX6011 DINH THI HUYEN 227, XXXX0010 NGUYEN THI NGUYET THAO 297, XXXX7439 NGO TRAN VU 500, XXXX7019 MAI MINH THANG 491, XXXX1023 NGUYEN THI PHU 368, XXXX9011 NGUYEN THI NGA 491, XXXX1030 TRAN NGOC THAI 402, XXXX7019 MAI MINH THANG 254, XXXX7019 MAI MINH THANG 411, XXXX1013 NGUYEN TRA LINH 307, XXXX0017 PHAN TIEN QUANG 249, XXXX3017 NGUYEN XUAN THINH 272, XXXX7016 DO THU THAO 500, XXXX7010 TRUONG DUC ANH 232, XXXX4020 TRAN KHANH HUYEN 398, XXXX1019 DAO THI ANH TUYET 421, XXXX5015 BUI MINH NGUYET 500, XXXX0011 TRAN CAO DUY 372, XXXX5012 KEOBOUNPHANH PHONSAVANH 500, XXXX6016 NGUYEN HUYEN THANH GIANG 500, XXXX6011 VU THANH MAI 246, XXXX7011 TRINH MINH TAM 390, XXXX9011 TRAN THI THANH THUY 500, XXXX4014 LE TRAN UYEN PHUONG 500, XXXX7017 TRAN LINH CHI 500, XXXX0018 DO NGUYEN ANH QUY 493, XXXX4555 PHAM SY HAI 500, XXXX2011 NGUYEN MINH VUONG 233, XXXX0012 PHAM THI PHUONG ANH 500, XXXX8015 PHAN QUYNH ANH 500, XXXX4014 LE THI KHANH AN 500, XXXX8017 LAM ANH DUNG 406, XXXX6010 NGUYEN KHA DAT 325, XXXX5011 CAO ANH TIEN 243, XXXX0013 VO LONG GIAO 250, XXXX1013 LUU MY TUYEN 320, XXXX3012 HOANG NGOC HUYEN 262,500 Page 10 of 22

11 XXXX9011 CONG VAN DUONG 500, XXXX4017 NGUYEN THI CHAU 500, XXXX0019 NGUYEN THI MINH CHAU 500, XXXX2011 NGO NGOC VAN THUY 326, XXXX4017 DO THI THUY TRANG 372, XXXX5018 NGUYEN NGOC HA VY 500, XXXX6012 CAO VAN TIEP 373, XXXX8016 TRAN BUI TRUC QUAN 491, XXXX6018 THAN THI THUY VY 348, XXXX5015 VO NGUYEN HANH NHI 348, XXXX6011 TRAN XUAN TRUONG 500, XXXX9011 NGUYEN THI NGA 245, XXXX0010 DO QUYNH ANH 289, XXXX5011 NGUYEN THUY ANH 500, XXXX9011 NGUYEN THI NGA 500, XXXX8022 TRAN THI LUOM 353, XXXX1011 NGUYEN THI HOANG OANH 484, XXXX4018 DINH ANH HOANG 268, XXXX4018 DINH ANH HOANG 303, XXXX9019 DAO PHUONG ANH 497, XXXX5018 DANG THI SAO 303, XXXX4012 NGUYEN HOANG AN 399, XXXX9011 VY HOAI ANH 392, XXXX5015 PHAN THANH KIM 500, XXXX3016 TRAN HUONG TRA 500, XXXX2014 DUONG THI THU TRANG 237, XXXX3019 TRAN VAN NAM 444, XXXX2015 NGUYEN THANH THUONG 307, XXXX4011 HA THI THU HUYEN 232, XXXX4015 TRAN HUYNH GIA TUE 304, XXXX1011 NGUYEN THAO NGUYEN 261, XXXX9025 DINH BUI QUYNH NHU 350, XXXX5011 NGUYEN THUY ANH 462, XXXX3010 NGUYEN DINH QUYET 419, XXXX6011 NGUYEN GIA QUANG 500, XXXX7013 HOANG THAO DUY 500, XXXX1024 DANG THI KIEU ANH 500, XXXX5019 TRAN NGOC TU 414, XXXX8027 BUI XUAN BINH 500, XXXX6016 LE THI PHUONG 500, XXXX4012 NGUYEN ANH TU 427, XXXX3012 BUI THI DIEM THUY 229, XXXX8017 NGUYEN HA THUY VY 426, XXXX4018 LE BA QUAN 391, XXXX4018 LE BA QUAN 391, XXXX5016 NGO VU PHUONG DUNG 247, XXXX6017 NGUYEN THI THU HA 326,200 Page 11 of 22

12 XXXX1014 DO THI THAO 500, XXXX1015 NGUYEN MINH TUAN 279, XXXX5012 KEOBOUNPHANH PHONSAVANH 242, XXXX1012 NGUYEN DINH VU 235, XXXX3029 NGUYEN VAN CANH 500, XXXX5018 DANG THI SAO 402, XXXX9022 DO TRONG NGHIA 500, XXXX2015 NGUYEN THIEN HOA 500, XXXX8028 TRAN DAC HUY 315, XXXX8016 SU KHAC HOANG OANH 471, XXXX6010 NGUYEN HONG MAI 231, XXXX3017 MAI THI HOANG DIEU 284, XXXX3014 LY THI THUY 255, XXXX5551 DO TRANG ANH 500, XXXX9013 NGUYEN THI LOAN 292, XXXX8021 PHAM HOANG THUY VI 236, XXXX1025 HOANG THI QUE 260, XXXX5015 TON NU QUY TRAN 265, XXXX5015 TON NU QUY TRAN 500, XXXX5011 NGUYEN THUY ANH 268, XXXX0012 TRAN DAN THUY 240, XXXX6011 DOAN NGUYEN THO 456, XXXX5015 TON NU QUY TRAN 274, XXXX7779 LE THANH TUNG 315, XXXX4018 NGUYEN THI HONG VAN 414, XXXX0019 PHAM NGOC THINH 353, XXXX4014 PHAM NGOC TRUNG NGHIA 372, XXXX0011 HA TAN TAI 259, XXXX9017 LY HOANG DAT 444, XXXX7014 NGUYEN TIEN DUNG 326, XXXX7013 TRINH THI LAN HUONG 364, XXXX3013 PHAM THI VAN ANH 431, XXXX0019 LE THI THANH THANH 342, XXXX1028 DINH THI KIEU TRANG 229, XXXX6016 BUI TUAN HUNG 246, XXXX7011 LE THANH DUNG 500, XXXX4011 NGUYEN THI THANH VAN 500, XXXX0010 PHAM THANH HUYEN 314, XXXX4016 LE THANH DUC 296, XXXX3016 VO THI LONG AN 500, XXXX8010 TRINH THUY HANG 500, XXXX4013 DANG THI THU LINH 301, XXXX2017 NGUYEN THI UT 364, XXXX8012 LE NGUYEN NGOC TRAM 387, XXXX2011 NGUYEN LINH TRANG 477, XXXX3012 BUI THU UYEN 460, XXXX3016 VO THI LONG AN 283,200 Page 12 of 22

13 XXXX9019 NGUYEN MY DIEU LINH 240, XXXX9013 LE HOANG ANH VAN 430, XXXX0018 DO QUANG CHUNG 500, XXXX6016 MAC PHUONG THAO 237, XXXX9012 DUONG TUAN ANH 329, XXXX1019 BUI THI PHUONG LINH 387, XXXX6017 TRAN MINH THANH 232, XXXX9011 NGUYEN THI XUAN SANG 452, XXXX2010 MAI KIM THANH 230, XXXX6032 DINH VINH CUONG 500, XXXX7015 TRAN THI HOA 442, XXXX9011 NGUYEN THI HIEN 401, XXXX9029 NGUYEN HOA BINH 425, XXXX6011 PHAM NGOC VAN ANH 500, XXXX7017 NGUYEN HOANG THAI 366, XXXX1012 LE THI TU ANH 492, XXXX7012 TRINH THI QUYNH TRANG 361, XXXX9014 THAI LY HUONG 500, XXXX4017 NGUYEN HUNG CUONG 391, XXXX5016 NGUYEN THI PHUONG TRAM 347, XXXX1013 TRAN VIET DUNG 265, XXXX0020 TA THI TU LAN 393, XXXX8016 DO TRUNG KIEN 253, XXXX8018 NGUYEN ANH TUAN 396, XXXX8011 NGUYEN LE ANH THU 248, XXXX6686 DO THI TRINH 238, XXXX5021 TRINH PHUOC LOC 491, XXXX9024 VU THI THANH THANH 348, XXXX3011 NGO HONG NGOC 431, XXXX9012 TRAN TU TRINH 346, XXXX3010 NGUYEN DINH QUYET 354, XXXX0023 TRAN MAI LE 500, XXXX9019 NGUYEN DUY ANH 280, XXXX9012 TRAN TU TRINH 281, XXXX2018 NGUYEN THI BACH NHU 230, XXXX4015 NGUYEN THI CHAU 500, XXXX4015 NGUYEN THI CHAU 500, XXXX0013 NGUYEN THI TRINH 319, XXXX6018 TRUONG THI THU THAO 399, XXXX4031 PHAN THI THU THUY 347, XXXX3012 BUI THU UYEN 500, XXXX8011 TRAN PHUONG THAO 292, XXXX9023 NGUYEN THI THU THUY 481, XXXX5014 NGUYEN PHUONG DUNG 246, XXXX0013 NGUYEN THI TRINH 301, XXXX7021 HO VAN VINH 500, XXXX2013 NGUYEN VIET HUNG 434,900 Page 13 of 22

14 XXXX0011 PHAM THI HOAI THUONG 310, XXXX6033 LUYEN THI TU ANH 289, XXXX0021 NGUYEN THI MAI CHI 254, XXXX6021 DO VAN PHUOC 360, XXXX2023 PHO DUC TRUNG 500, XXXX9021 TRAN THIEN MINH 281, XXXX6015 VO ANH TU 276, XXXX1011 NGUYEN THI HOANG OANH 243, XXXX9011 MAI TIEN DAT 405, XXXX9011 MAI TIEN DAT 408, XXXX2017 NGO TRUONG QUE ANH 344, XXXX9012 NGUYEN THI MINH PHUONG 500, XXXX1027 TRAN THI HIEP 500, XXXX9012 NGUYEN THI MINH PHUONG 351, XXXX3037 NGUYEN CONG THANH 415, XXXX4010 NGUYEN LE TUYET LAN 260, XXXX1011 VU HOANG DUNG 500, XXXX9014 TRAN NGOC UYEN 450, XXXX9014 TRAN NGOC UYEN 360, XXXX9014 TRAN NGOC UYEN 500, XXXX2434 VU THANH GIANG 395, XXXX4014 NGO HUYEN TRANG 286, XXXX6093 KIM KHANH LINH 500, XXXX8011 NGUYEN THI THUY 231, XXXX7015 NGUYEN NGOC LAM 260, XXXX6999 PHAM HONG THU 227, XXXX6011 TRAN XUAN TRUONG 431, XXXX2011 TRAN NGOC DIEP 314, XXXX7014 PHAM THI THANH THUY 500, XXXX7014 PHAM THI THANH THUY 384, XXXX4018 NGUYEN THI BICH THAO 353, XXXX3011 VU THI LOAN 459, XXXX2014 DINH THI THUY 500, XXXX0018 PHAM VAN TUAN 500, XXXX6019 DAO THI BICH NGOC 492, XXXX2016 NGUYEN VO DOAN TRANG 500, XXXX6996 TRAN QUOC HUY 500, XXXX2016 NGUYEN VO DOAN TRANG 270, XXXX2011 DONG THI THAI KIEU 282, XXXX2016 NGUYEN VO DOAN TRANG 500, XXXX3010 LE THI THU LINH 324, XXXX4019 NGUYEN THI TRA 367, XXXX3011 DUONG THI MY HANG 227, XXXX8013 NGUYEN DINH THACH 304, XXXX9011 LUONG HONG NHUNG 249, XXXX6015 HOANG DIEU LINH 500, XXXX6015 HOANG DIEU LINH 500,000 Page 14 of 22

15 XXXX1011 NGUYEN THI HOANG OANH 243, XXXX7011 NGUYEN VU NAM 446, XXXX8012 DINH PHUONG THANH 424, XXXX7019 DOAN MINH TIEN 253, XXXX4017 PHAM TRUNG KIEN 271, XXXX7011 NGUYEN VU NAM 446, XXXX4011 NGUYEN THI THANH 500, XXXX6016 HOANG THI THUONG 251, XXXX0017 NGUYEN QUOC DUY 259, XXXX5025 DANG DUY NGA 500, XXXX6010 HOANG THU MAI 334, XXXX1015 NGUYEN VIET DUNG 498, XXXX3012 VAN THI NHAT AN 255, XXXX5010 TRAN TRINH HA TRANG 287, XXXX3011 NGUYEN MINH TRANG 498, XXXX3011 NGUYEN MINH TRANG 249, XXXX2045 BUI THI KIM CHI 500, XXXX0995 NGUYEN VU HANH DUONG 500, XXXX5023 NGUYEN THI DUNG 286, XXXX0022 BUI THI THUY DUONG 325, XXXX7027 VU THI LE NHAT 500, XXXX4012 VO HUYNH NHU NGOC 333, XXXX8012 NGUYEN VAN DINH 369, XXXX0018 PHAM THANH THUY 235, XXXX5017 NGUYEN BAO NGOC 500, XXXX2016 PHAM THI NGOC DIEM 245, XXXX1011 TRUONG DOAN ANH TUAN 347, XXXX5016 VU THI HANG 275, XXXX5016 VU THI HANG 390, XXXX3014 DOAN HONG THANH 500, XXXX2019 NGUYEN DUY ANH 500, XXXX7015 NGUYEN MANH VUONG 383, XXXX1011 TRUONG DOAN ANH TUAN 500, XXXX2045 BUI THI KIM CHI 402, XXXX2026 HO HUY 271, XXXX5018 VAN ANH THO 299, XXXX9012 CAN THI HUONG LOAN 325, XXXX6028 NGUYEN THI HA MI 431, XXXX6029 DAO MANH HUNG 316, XXXX0028 NGUYEN DINH DONG 284, XXXX2010 HO XUAN THUY 274, XXXX7013 PHUNG THI HANH 500, XXXX5022 HOANG NGOC MINH 349, XXXX8014 NGUYEN THANH KIM PHUONG 392, XXXX6010 BUI NGOC KHANH 247, XXXX3019 DOAN NGOC QUYNH NHU 500, XXXX9011 NGUYEN THI HIEN 243,000 Page 15 of 22

16 XXXX4014 NGUYEN LE TUAN BAO 479, XXXX4014 NGUYEN LE TUAN BAO 467, XXXX0013 DUONG ANH THI 500, XXXX7015 NGUYEN CONG KHIET 288, XXXX7013 HO XUAN QUE 318, XXXX2026 VU HOANG KIM BAO 500, XXXX2065 PHAM HOANG QUYNH NHU 261, XXXX7016 NGUYEN YEN LINH 295, XXXX6666 NGUYEN NGOC PHUONG 246, XXXX8018 TRUONG DUY NGOC KHANH 426, XXXX8889 DANG TUAN DAT 404, XXXX8011 NGUYEN ANH THU 253, XXXX0011 TA QUANG HUNG 279, XXXX7021 TONG THI KHANH LINH 500, XXXX8012 DANG BINH MINH 286, XXXX7016 TRINH THU THUY 295, XXXX6012 NGUYEN THI THIEN 320, XXXX5010 PHAM THANH TUNG 500, XXXX7012 PHAM VAN SON 267, XXXX5010 NONG VAN DUNG 500, XXXX5668 NGUYEN THI HUE 256, XXXX3017 NGO HUNG KHANG 238, XXXX9024 DO VAN DAI 489, XXXX6010 NGUYEN QUANG VU 500, XXXX0018 PHAM VAN TUAN 500, XXXX2019 NGUYEN LINH CHI 243, XXXX6012 PHAM THI PHUONG LIEN 430, XXXX6028 NGUYEN THI HA MI 233, XXXX9013 DO TA HIEU 476, XXXX5014 PHUNG THU HUONG 495, XXXX0010 NGUYEN HA PHUONG 291, XXXX3018 TRAN THI ANH NGUYET 326, XXXX7017 PHAM VAN THIEN 419, XXXX7017 PHAM VAN THIEN 364, XXXX5010 LE THUY CHUNG 226, XXXX0018 VU HUY HIEP 295, XXXX7080 NGUYEN THANH DUOC 227, XXXX9016 TRAN QUANG HUY 500, XXXX7011 VU THU NGA 390, XXXX6996 TRAN QUOC HUY 500, XXXX6996 TRAN QUOC HUY 229, XXXX7015 NGUYEN CONG KHIET 267, XXXX0014 ALLISON J MORGAN 366, XXXX7022 NGUYEN THI PHUONG THAO 425, XXXX2019 DANG THI CAM NHUNG 314, XXXX5023 NGUYEN THI DUNG 320, XXXX6886 NGUYEN ANH TUAN 396,000 Page 16 of 22

17 XXXX6017 HOANG MAI PHUONG 500, XXXX3019 LE TAN THANH THINH 500, XXXX7014 NGUYEN MAU XUAN HA 328, XXXX2019 HUYNH THI NGOC YEN 438, XXXX7768 LE THI KHANH HUYEN 324, XXXX8886 TRAN HONG ANH 500, XXXX9886 TRINH THI MINH THUY 500, XXXX9011 TRAN DAC THANH VAN 322, XXXX5017 NGUYEN THI TAM 500, XXXX0019 PHAM NGOC THINH 500, XXXX9027 PHAM THI KIM THI 244, XXXX3016 DOAN TRANG NHAT LE 349, XXXX5010 TRAN MY CHAU 500, XXXX0014 NGUYEN THI KIM LINH 359, XXXX3011 DANG VAN SANG 231, XXXX7012 DOAN THI CAM NHUNG 500, XXXX7018 NGUYEN THI NGOC TRAM 485, XXXX1018 NGUYEN THE CHUNG 500, XXXX2016 NGUYEN VAN HA 242, XXXX5010 NGUYEN PHUONG LINH 500, XXXX6031 TRAN THI THUY HANG 241, XXXX5023 VU VAN HUYNH 329, XXXX7023 NGUYEN THANH HOANG 244, XXXX8022 TRAN THI LUOM 236, XXXX5011 NGUYEN THI VAN ANH 500, XXXX3017 TO NGOC HUONG 423, XXXX2011 NGUYEN PHUONG LINH 500, XXXX6033 DO TRONG CUONG 500, XXXX7012 TRAN DINH SAU 292, XXXX1011 CHU THANH TUNG 235, XXXX7029 QUACH THI HOAI THUONG 500, XXXX7012 DUONG DINH THAI 245, XXXX6011 DINH THI KHANH THIEN 453, XXXX9016 LE ANH THU 307, XXXX4012 TANG BAO DUY 396, XXXX8027 NGUYEN MINH DIEP 423, XXXX4010 NGUYEN THI GIANG 436, XXXX4012 TANG BAO DUY 245, XXXX5016 PHAN KHAI HUNG 461, XXXX2017 LE THI NGOC HIEN 353, XXXX4010 NGUYEN THI GIANG 307, XXXX6011 DINH THI KHANH THIEN 430, XXXX5015 NGO THI MY AN 326, XXXX8018 PHAM NGUYEN BAO HAN 419, XXXX6010 NGUYEN THI KHANH LY 303, XXXX4017 NGUYEN QUYNH HUONG 396, XXXX8012 HUYNH XUAN NGA 500,000 Page 17 of 22

18 XXXX2222 NGUYEN HOANG GIANG 311, XXXX4013 CHU TUAN VIET 478, XXXX0022 NGUYEN THI NGOC QUYNH 500, XXXX4021 NGUYEN THANH THUY 375, XXXX3014 NGUYEN TICH DUC 417, XXXX5013 NGUYEN THANH VIET 500, XXXX9018 LE THI HOA 300, XXXX6014 YAROSLAV ZAKHARCHUK 417, XXXX8015 NGUYEN THI THUY HANG 471, XXXX2011 NGO NGOC VAN THUY 232, XXXX1012 NGUYEN TIEN QUYNH 251, XXXX2012 DANG THANH PHUNG KIEN 301, XXXX3015 NGUYEN NHAT LONG 231, XXXX8014 DO NGOC HUU 500, XXXX4011 TRAN HONG PHUC 500, XXXX4011 TRAN HONG PHUC 500, XXXX1011 LE NGOC TRAN 500, XXXX0029 TRUONG NHU HO 347, XXXX3028 THAI HIEN 355, XXXX4035 PHAM QUANG DUY 500, XXXX6011 NGUYEN THI HAU 500, XXXX6014 NGUYEN THUY LINH 500, XXXX8010 HA THI THANH GIANG 230, XXXX6017 TRAN NGOC DUNG 390, XXXX0038 NGUYEN PHUONG HOA 500, XXXX3015 NGUYEN THI DUNG 500, XXXX6015 BUI QUANG MINH 227, XXXX6015 BUI QUANG MINH 227, XXXX7018 TA THI HIEN 374, XXXX6438 NGUYEN THI NGOC KHANH 227, XXXX7018 TA THI HIEN 374, XXXX1019 PHAM THI NGOC 237, XXXX5026 LE THI HONG 500, XXXX9019 HUYNH TRAN LONG 500, XXXX8014 DO NGOC HUU 500, XXXX9010 LE THI TU HONG 353, XXXX5011 HOANG VAN SU 447, XXXX6016 BUI TUAN HUNG 282, XXXX3012 NGUYEN THI THIN 279, XXXX4011 LE THI THOM 500, XXXX9011 NGUYEN THI XUAN SANG 337, XXXX4011 MAI VAN PHU 487, XXXX1015 NGUYEN DIEU LINH 329, XXXX9019 NGUYEN THI LAN PHUONG 500, XXXX1014 NGUYEN HOANG THUY OANH 500, XXXX0016 DAO NGOC TRANG 500, XXXX2017 LE THI NGOC HIEN 234,900 Page 18 of 22

19 XXXX9012 NGO MINH HOANG 310, XXXX8011 PHAN HOANG TRANG UYEN 500, XXXX5016 VU QUANG HUY 500, XXXX3010 TRINH TRAN HA THANH 500, XXXX6018 NGUYEN THI LAN 495, XXXX5029 HA THI NGA 500, XXXX9015 VUONG PHAN MINH UYEN 500, XXXX6017 NGUYEN THU HUYEN 500, XXXX9015 VUONG PHAN MINH UYEN 402, XXXX9015 VUONG PHAN MINH UYEN 500, XXXX9018 PHAM DAO DA THAO 471, XXXX4015 NGUYEN VIET NHU Y 274, XXXX2017 NGUYEN DANG BINH 335, XXXX3015 TRAN MINH NHAT HIEN 282, XXXX3015 NGUYEN THI DUNG 500, XXXX0016 NGUYEN THUY NGUYEN 229, XXXX9023 BUI VAN DAT 225, XXXX9013 NGUYEN HONG QUAN 500, XXXX9999 HOANG THI QUYNH MAI 500, XXXX2017 VU LE THANH NGAN 491, XXXX2010 NGUYEN NHU DUC 246, XXXX0010 NGUYEN HA PHUONG 413, XXXX5016 TRAN VAN TOAN 285, XXXX5024 HOANG THI THU HA 500, XXXX7017 TRAN THI NGOC HUYEN 382, XXXX0022 BUI THI THUY DUONG 500, XXXX7013 TRUONG THU HA 423, XXXX1010 TONG VIET HOA 431, XXXX8018 QUACH VU KHANG 257, XXXX0011 NGUYEN THI BINH MINH 439, XXXX8011 NGUYEN ANH TRONG 369, XXXX5010 TRAN THI HUYEN CHANG 323, XXXX7018 TRAN PHAM THANH MAI 340, XXXX7018 BUI DUC NGOC 357, XXXX9011 LUONG HONG NHUNG 289, XXXX0014 LUU DUC DUNG 401, XXXX5019 NGUYEN THI THU TRANG 306, XXXX0024 NGUYEN NGOC ANH 345, XXXX2018 LE THIEN NGOC HA 500, XXXX9011 NGUYEN THI NHU ANH 232, XXXX1010 VO HOANG TRIEU 486, XXXX4018 NGUYEN THI HONG VAN 289, XXXX2021 NGUYEN THI DUYEN 266, XXXX6011 DO BICH NGOC 390, XXXX1024 GIANG DUY ANH 382, XXXX6012 TRAN THI BICH HOAI 500, XXXX9299 NGUYEN XUAN THANH 495,300 Page 19 of 22

20 XXXX7997 TRAN DUY THAI 500, XXXX6016 BUI TUAN HUNG 468, XXXX7011 LUC THU TRANG 238, XXXX3017 CAO TRONG TUAN 254, XXXX5011 HOANG VAN SU 447, XXXX0014 NGUYEN THUY DOAN TRANG 279, XXXX8019 VU HONG NGOC HUNG 324, XXXX3019 VU THI TUYET 348, XXXX8019 VU HONG NGOC HUNG 339, XXXX8011 HUYNH PHUC THINH 500, XXXX3015 NGUYEN THI DUNG 500, XXXX4011 VAN CONG VU 376, XXXX3015 NGUYEN THI DUNG 500, XXXX8014 LE VAN TAI 317, XXXX7012 DAO HONG MINH 423, XXXX4019 NGUYEN MINH THU 420, XXXX7011 LUC THU TRANG 238, XXXX9997 NGUYEN THI HONG HANH 295, XXXX8010 NGUYEN DUC MANH 232, XXXX1016 HUYNH NGUYEN TRUC THU 500, XXXX0883 NGUYEN LE SON HA 413, XXXX3015 NGUYEN THI DUNG 378, XXXX2013 TRAN HOANG VINH 240, XXXX6017 VOONG TRUONG VINH TUONG 396, XXXX5014 NGUYEN THI THUY LINH 402, XXXX5014 NGUYEN THI THUY LINH 402, XXXX6018 LE BAO TRAN 500, XXXX9011 TRAN HOANG VIET 322, XXXX9011 TRAN HOANG VIET 315, XXXX7010 DO BICH TRAM 282, XXXX0017 LUONG THI PHUONG ANH 442, XXXX9014 TRAN THI TUYET TRINH 282, XXXX2011 DANG HUY HOANG 356, XXXX9011 TRAN HOANG VIET 269, XXXX8011 NGUYEN VAN DUNG 471, XXXX7887 NGUYEN THU THUY 354, XXXX0014 PHAM THI KIEU 500, XXXX7021 NGUYEN THI HUE 265, XXXX3024 PHAN HUY DANG 500, XXXX1019 BUI VAN ANH 325, XXXX3015 NGUYEN THANH TAY 351, XXXX7014 NGUYEN KIM THUY 339, XXXX1019 NGUYEN NGOC QUYNH TRANG 500, XXXX8022 NGUYEN TRUC THO 228, XXXX5011 LE THI MY DUYEN 360, XXXX9015 BUI NGOC ANH 500, XXXX3014 DO MINH HANG 500,000 Page 20 of 22

21 XXXX0013 TRUONG THI NGOC HUYEN 228, XXXX3014 DO MINH HANG 500, XXXX9011 TRAN THI THANH THUY 249, XXXX1021 TRAN NGOC CHUONG 497, XXXX5016 PHAN KHAI HUNG 500, XXXX9015 NGUYEN THI NGOC KIEU 500, XXXX2013 NGUYEN TUYET HOA 414, XXXX4011 VAN CONG VU 288, XXXX4017 NGUYEN MANH KHOI 274, XXXX9026 HOANG HUU PHONG 447, XXXX8888 HOANG NGOC BAO TRAM 393, XXXX9012 LU HUE PHUONG 500, XXXX3010 TRAN THUY LINH 405, XXXX4017 VO THI NGOC DIEP 274, XXXX3015 NGUYEN THI QUYNH HOA 363, XXXX1118 NGUYEN LE MY ANH 500, XXXX8014 DO VIET BACH 340, XXXX6018 NGUYEN DUC HOA 500, XXXX5011 TRAN DUY TU 500, XXXX4021 TRAN HOANG BACH 327, XXXX0016 BUI TRAN MANH HIEU 478, XXXX4016 TRUONG ANH TUAN 237, XXXX2025 TRAN XUAN HUONG 229, XXXX3016 NGUYEN HUYNH MINH NHAT 500, XXXX3016 NGUYEN HUYNH MINH NHAT 431, XXXX6016 TRAN THI THUY AN 500, XXXX9011 NGUYEN THI THUY VI 500, XXXX1018 TRUONG THI CAM TIEN 500, XXXX9018 NGUYEN THI THU HUYEN 378, XXXX4015 HA NHAT DUONG 227, XXXX8017 PHAM TRUNG ANH 500, XXXX4011 NGUYEN HOANG THANH THUY 235, XXXX3011 NGUYEN THI KIM TUYEN 347, XXXX7013 PHUNG THAO HA 373, XXXX2019 NGUYEN THE NANG 403, XXXX1011 PHAM THI THU HA 500, XXXX3014 HO THI KIM NGAN 348, XXXX2014 LE HA HOA 500, XXXX2012 LE HA HOA 500, XXXX3012 NGUYEN THI MAI HUONG 319, XXXX4012 NGUYEN NGOC DIEP 451, XXXX0038 NGUYEN PHUONG HOA 500, XXXX2013 TRAN OANH NGOC 340, XXXX3018 TRAN THI ANH NGUYET 245, XXXX8016 PHAM NGUYET THU TRANG 315, XXXX0016 NGUYEN THI DIEM PHUONG 444, XXXX0016 NGUYEN THI DIEM PHUONG 333,000 Page 21 of 22

22 XXXX9010 LE THI TU HONG 500, XXXX2012 NGUYEN THI THUY DUNG 500, XXXX5017 LE PHUOC SANG 500, XXXX5019 LE THANH HUYEN 237, XXXX2011 NGUYEN PHUONG LINH 246, XXXX4025 LE THANH NHAN 259, XXXX2013 TRAN MAI VIET KHANH 337, XXXX9014 NGUYEN THUY HOAI LINH 500, XXXX1018 DO LU KIM NGAN 353, XXXX2021 NGUYEN THI PHUONG THU 500, XXXX2011 TRAN NGOC DIEP 234, XXXX4011 LUONG NGOC ANH 255, XXXX5012 HOANG BICH VIET 409, XXXX7011 TRAN VAN HOAT 432, XXXX1010 NGUYEN LAM MY YEN 500, XXXX5019 CHUNG MINH KHOI 425,400 Page 22 of 22