Time - Table for Online Classes w.e.f. June 10, 2020 CLASS XII 8:30 am - 9:30 am 9:40 am - 10:40 am 11:50 am - 12:50 pm M Maths (HSS XII A, C) & Acc (

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Time - Table for Online Classes w.e.f. June 10, 2020 CLASS XII 8:30 am - 9:30 am 9:40 am - 10:40 am 11:50 am - 12:50 pm M Maths (HSS XII A, C) & Acc ("

Bản ghi

1 ime - able for Online Classes w.e.f. June 10, 2020 CLA XII 8:30 am - 9:30 am 9:40 am - 10:40 am 11:50 am - 12:50 pm aths (H XII A, C) & Acc (. araf XII D, ) & Hist (Dr. Adil XII G) & Bio(. hander XII Eng ( D. elang XII A), Eng(R.ac B,C), Eng ( H. harma XII D,G), Acc (V.agh XII E), B(A. Jain XII ) OP B (. Bhatia XII D, E) & Po.c(P. Notani), Eco (V. isodia XII D, G)& Eco (N. Rai XII E, B.AD (A. Jain XII D), Chem(. harma A,, ), Phy (V. harma XII B, C), Phy(Vishal XII Chem(R. Ghanekar C) A) Eng (K. Chhabra XII E, ) aths (H XII A, C) & Acc (. araf XII D, ) & Hist (Dr. Adil XII G) & Bio(. hander XII Eng ( D. elang XII A), Eng(R.ac B,C), Eng ( H. harma XII D,G), Acc (V.agh XII E), B(A. Jain XII ) OP H B (. Bhatia XII D, E) & Po.c(P. Notani), Eco (V. isodia XII D, G)& Eco (N. Rai XII E, B.AD (A. Jain XII D), Chem(. harma A,, ), Phy (V. harma XII B, C), Phy(Vishal XII Chem(R. Ghanekar C) A) Eng (K. Chhabra XII E, ) aths (H XII A, C) & Acc (. araf XII D, ) & Hist (Dr. Adil XII G), & Bio(. hander XII Eng ( D. elang XII A), Eng(R.ac B,C), Eng ( H. harma XII D,G), Acc (V.agh XII E), B(A. Jain XII ) OP B (. Bhatia XII D, E) & Po.c(P. Notani), Eco (V. isodia XII D, G)& Eco (N. Rai XII E, B.AD (A. Jain XII D), Chem(. harma A,, ), Phy (V. harma XII B, C), Phy(Vishal XII Chem(R. Ghanekar C) A) Eng (K. Chhabra XII E, )

2 CLA XI 8:30 am - 9:30 am 9:40 am - 10:40 am 11:50 am - 12:50 pm 1:00 pm - 2:00 am Physics (K. iwari B,C) &Eng (D. elang XI D,) & Pol.c. ( P.N. XI G) & Eco (N.Rai E), Phy(V.harma A) Eco( N.Rai XI ) & Eco (V.isodia XI D, G) & Chem(R. Ghanekar XI A, B (. Bhatia XI E,) & Eng(H XI C) & B(.araf XI D) aths (H XI A,C ) & Acc (V. wagh E ) & Bio(. hander XI & Hist(Dr.Adil XI G) & Acc (.araf XI) Eng(R.ac XI A, & Eng(K. Chhabra XI E,G)& B.Ad.(A.Jain), Chem(. harma XI C) OP Acc(. Bhatia XI D) Physics (K. iwari B,C) &Eng (D. elang XI D,) & Pol.c. ( P.N. XI G) & Eco (N.Rai E), Phy(V.harma A) Eco( N.Rai XI ) & Eco (V.isodia XI D, G) & Chem(R. Ghanekar XI A, B (. Bhatia XI E,) & Eng(H XI C) & B(.araf XI D) H aths (H XI A,C ) & Acc (V. wagh E ) & Bio(. hander XI & Hist(Dr.Adil XI G) & Acc (.araf XI) Eng(R.ac XI A, & Eng(K. Chhabra XI E,G)& B.Ad.(A.Jain), Chem(. harma XI C)& Acc(. Bhatia XI D) OP Acc(. Bhatia XI D) Physics (K. iwari B,C) &Eng (D. elang XI D,) & Pol.c. ( P.N. XI G) & Eco (N.Rai E), Phy(V.harma A) Eco( N.Rai XI ) & Eco (V.isodia XI D, G) & Chem(R. Ghanekar XI A, & Chem(. harma XI C) B (. Bhatia XI E,) & Eng(H XI C) & B(.araf XI D) aths (H XI A,C ) & Acc (V. wagh E ) & Bio(. hander XI & Hist(Dr.Adil XI G) & Acc (.araf XI) Eng(R.ac XI A, & Eng(K. Chhabra XI E,G)& B.Ad.(A.Jain)& Acc(. Bhatia XI D) OP Acc(. Bhatia XI D)

3 CLA X 7:00 am - 7:45 am 8:30 am - 9:30 am 9:40 am - 10:40 am 11:50 am - 12:50 pm 1:00 pm - 2:00 am Phy (A.Alsi X A,C) & Hindi (V. hritiya X D) & o.c (R. achdev X,G), Chem(V.Khamgaonkar X,& AI (. Puranik X E) Chem(V.Jain X A,) & o.c (D. Lashkari X E) & Hindi(R. Dave XG) & AI (. Puranik X C, D)& Phy (K.iwari X aths (N.otwani X E,G) & Eng (. anj X A,, Chem(.harma X C,D) o.c (P. Notani X A,D), Eng(D.Vyas X E)& Hindi(.Khargonkar X C), AI (P.Narela X,G) aths (imarpreet X, aths(b.pandey X D) & Hindi(P.ishra X A,) & Eng(.Joshi X C,G), Hindi(V.hrotiya XE) Phy (A.Alsi X E,G) & o.c (D.Ahirao X B,C), aths (A.Raotiwala X C,) & Hindi (P. ishra X & Eng(C. athur X D), Chem(R.Ghanekar X E,G) & aths (R. Bokil X A) Eng (D. Vyas X )& AI (P Arora X A, Phy (A.Alsi X A,C) & Hindi (V. hrotiya X D) & o.c (R. achdev X,G), Chem(.harma X C,D)& o.c (D. Lashkari X E) & Hindi (P.ishra X, Bio(.hander X A,G), BIO (.Kaitwade X ) aths (N.otwani X E,G) & AI (P Arora X A, & Eng(D. Vyas X ), Bio(.Gaikwad X C,D) o.c (P. Notani X A,D), o.c.(d.lashkari E) & Phy (K.iwari X, AI (P.Narela X,G) H PHYICAL INE X A,B aths (imarpreet X, aths(b.pandey X D) & Hindi(P.ishra X A,) & Eng(.Joshi X C,G), Hindi(V.hrotiya XE) Phy (A.Alsi X E,G) & o.c (D.Ahirao X B,C), BIO (.Kaitwade X ) aths (A.Raotiwala X C,) & Hindi (P. ishra X & Eng(C. athur X D), Chem(R.Ghanekar X E,G) & aths (R. Bokil X A) Hindi(R. Dave X G), o.c.(p.notani A, D) & Eng (D. Vyas X ) & Hindi(.Khargonkar X C) PHYICAL INE X C,D Bio (A.Chopra X B,E) & o.c (R. achdev X,G), AI (.Puranik X C,D) Chem(V.Khamgaonkar X & o.c (D. Lashkari X E) & Hindi(R. Dave X G)& Hindi(.Khargonkar X C), Chem(V.Jain X A,)& Hindi(V. hrotiya X D) aths (N.otwani X E,G) & Eng (. anj X A, & Phy (V. amvatsar X D,) o.c (P. Notani X A,D), o.c (D.Ahirao X B,C), o.c (R. achdev X,G)& Eng(D.Vyas X E) PHYICAL INE X E,,G aths (imarpreet X B,D), aths(b.pandey X D)& Hindi(P.ishra X A,) & Eng(.Joshi X C,G) & AI (. Puranik X E) Bio (.Gaikwad X C,D) & aths (R. Bokil X A), AI ( P. Arora X,G), Bio(A.Chopra X B,E) aths (A.Raotiwala X C,) &Eng(C. athur X D) & Eng (. anj X A,& Eng(D.Vyas X E) BIO (. hander X A,G), o.c (D.Ahirao X B,C) & Phy (V. amvatsar X D,)& Hindi(V. hrotiya X E)

4 CLA IX 7:00 am - 7:45 am 8:30 am - 9:30 am 9:40 am - 10:40 am 11:50 am - 12:50 pm 1:00 pm - 2:00 am PHYICAL INE X A,B Eng(. anjrekar B, D), Hindi(P. riwastava E), aths(n. hah ), aths(l.l.gupta A), Hindi(R.Dave C) aths(c B, D), Bio(. Narang C, E), Eng(D. Vyas A, ) Hindi (. Nanore D), Phy(A. Alshi A, ), Eng(C. athur C, E) Hindi(V. hritiya A, ), o.c(d.ahirao D, E), Hindi(. Nanore PHYICAL INE X C,D Phy(R. ongaonkar B, D), o.c.(r. achdev A),AI (PKA C, E), o.c.(d.nanawati ) aths(a. Raotiwala C, E), Bio(. Kaitwade B, D), AI(P. Narela A,) Phy(A. Alshi A, ), o.c. (D. Nanawati B, C), o.c.(d.ahirao D, E), Chem( V.Khamgaonkar B,D), Chem(V. Jain C,E) PHYICAL INE X E, Eng(. anjrekar B, D), Hindi(P. riwastava E), aths(n. hah ), aths(l.l.gupta A), Hindi(R.Dave C) aths(c B, D), Bio(. Narang C, E), Eng(D. Vyas A, ) Hindi (. Nanore, Eng(C. athur C, E), Chem(V. Khamgaonkar A, ) Hindi(V. hritiya A, ), o.c. (D. Nanawati B, C), Hindi(. Nanore D) H Phy(R. ongaonkar B, D), o.c.(r. achdev A),AI (PKA C, E), o.c.(d.nanawati ) aths(a. Raotiwala C, E), AI(P.Narela B, D)Chem(V. Khamgaonkar A, ) o.c. (D. Nanawati B, C), o.c.(d.ahirao D, E), Hindi (V. hrotiya A, ) Phy(V.anwatsar C, E), Eng(. anjrekar B, D), Hindi(P. riwastava E), aths(n. hah ), aths(l.l.gupta A), Hindi(R.Dave C) aths(c B, D), Eng(D. Vyas A, ), Eng(C. athur C, E) Hindi (. Nanore D),, Bio(. hander A, ) AI(P.Narela B, D), Chem(V. Khamgaonkar A, ), Chem (V. Jain C, E) Bio(. Kaitwade B, D), o.c.(r. achdev A), Phy(V.anwatsar C, E), o.c.(d.nanawati ) aths(a. Raotiwala C, E), AI(P. Narela A,), Che(V.Khamgaonkar B, D) Bio(. hander A, ), o.c. (D. Nanawati B, C), o.c.(d.ahirao D, E), Chem(V. Jain C,E), o.c.(r. achdev A), o.c.(d. Nanawati ), Hindi(.Nanore

5 CLA VIII 7:00 am - 7:45 am 8:30 am - 9:30 am 9:40 am - 10:40 am 11:50 am - 12:50 pm 1:00 pm - 2:00 pm aths(a. Resin A,, Eng(K. hukla C, D), o. c.(h. hairy E, ) Phy(R. ongaonkar C, D), o.c(. ishra A,, aths(l.l.gupta E, ) Hindi(P.riwatava A), Eng(L.Golani E, ), Che(. Kaitwade C, D) AI (.Puranik C,D), ans(n. Vyas E, ), AI(P. Kaur A, PHYICAL INE (All ections) Eng(A. Vishwakarma A,, aths(l.l.gupta C, D), Phy(A.Alshi E, ) o. c. (D.Lashkari C,D), Hindi(s. Nanore ), Phy(R.ongaonkar A,, Hindi(R.Dave E) Hindi(U. aroj C, D), Chem(V.Jain, Chem(V.Khamgaonkar E, ) Hindi(P.riwatava, aths(a. Resin A,, Eng(K. hukla C, D), o. c.(h. hairy E, ) o.c.(. ishra A,,,Bio(P.Gupta E,), Bio(R. Gondal C, D) Hindi(P.riwatava A), aths(l.l.gupta E, ), Che(. Kaitwade C, D) Eng(L.Golani E, ), ans(u.aroj C, D), Hindi(P.riwatava, Chem(V.Jain A) H PHYICAL INE (All ections) Eng(A. Vishwakarma A,, aths(l.l.gupta C, D), Phy(A.Alshi E, ) o. c. (D.Lashkari C,D), Hindi(.Nanore ), Phy(R.ongaonkar A,, Hindi(R.Dave E) Hindi(U. aroj C, D), Bio(R. Gondal A,, AI(P.Narela E, ) AI(P. Kaur A, aths(a. Resin A,, Eng(K. hukla C, D), o. c.(h. hairy E, ) o.c.(. ishra A,, Bio(P.Gupta E,), Bio(R. Gondal C, D) Hindi(P.riwatava, aths(l.l.gupta E, ), Chem(V.Jain A) Eng(L.Golani E, ), AI (. Puranik C,D),Hindi(P.riwatava A) PHYICAL INE (All ections) Eng(A. Vishwakarma A,, aths(l.l.gupta C, D), Chem(V.Khamgaonkar E, ) o. c. (D.Lashkari C,D), Hindi(. Nanore ), Chem(V.Jain, Hindi(R.Dave E) Hindi(U. aroj C, D), Bio(R. Gondal A,, AI(P.Narela E, ) Phy(R. ongaonkar C, D), ans(r. dave A,

6 CLA VII 7:00 am - 7:45 am 8:30 am - 9:30 am 9:40 am - 10:40 am 11:50 am - 12:50 pm Hindi(.harma A,), aths(r. Bokil B,D), cience(.kaitwade C, E) Eng(L.Golani B, D), o.c(k. Vyas C, E), ans(u.aroj A, ) Hindi(A.Naik C,E), o.c.(. ishra A, ), cience(.narang B, D), PHYICAL INE (All ections) Eng(K.hukla C, E), Hindi(N.Vyas B, D), aths (N.hah A, ) cience(p. Gupta A,), o.c(.jain B, D), aths(u.parmani C, E) Eng(P.Agrawal A, ), AI(P. Narela B,D), ans(n.vyas C, E) Hindi(.harma A,), aths(r. Bokil B,D), cience(.kaitwade C, E) o.c(k. Vyas C, E), AI(P.Arora A, ), ans(.nanore B,D) Hindi(A.Naik C,E), o.c.(. ishra A, ), Eng(L. Golani B,D) H PHYICAL INE (All ections) Eng(K.hukla C, E), Hindi(N. Vyas B, D), aths (N.hah A, ) cience(p. Gupta A,), o.c(.jain B, D), aths(u.parmani C, E) Eng(P.Agrawal A, ), cience(.narang B, D), AI(P. Arora C, E) Hindi(.harma A,), aths(r. Bokil B,D), cience(.kaitwade C, E) Eng(L.Golani B, D), o.c(k. Vyas C, E), AI(P.Arora A, ) Hindi(A.Naik C,E), o.c.(. ishra A, ), AI(P. Narela B,D) PHYICAL INE (All ections) Eng(K.hukla C, E), Hindi(N.Vyas B, D), aths (N.hah A, ) cience(p. Gupta A,), o.c(.jain B, D), aths(u.parmani C, E) Eng(P.Agrawal A, ), AI(P. Arora C, E), cience(.narang B, D)

7 CLA VI 7:00 am - 7:45 am 8:30 am - 9:30 am 9:40 am - 10:40 am 11:50 am - 12:50 pm, Eng(A.Vishwakarma B, ), aths(u.parmani C, D), AI(P. Kaur A, E) Eng(P.Agrawal A, E), Hindi(N. Vyas C, D), Hindi(A.Naik B, ) cience(r.ongaonkar B, ), o.c.(.jain A, E), cience(p.gupta C, D) PHYICAL INE (All ections) ans(u.saroj C, D), o.c.(h.hairy B, ), cience(r.gondal A, E) Hindi(.harma A, E), aths(r. Bokil B, ), o.c(k. Vyas C, D) aths(a.resin A, E), Eng(L.Golani C, D), AI (P.Kaur B, ) cience(r.gondal A, E), Eng(A.Vishwakarma B, ), aths(u.parmani C, D) Eng(P.Agrawal A, E), Hindi(N. Vyas C, D), Hindi(A.Naik B, ) cience(r.ongaonkar B, ), o.c.(.jain A, E), cience(p.gupta C, D) H PHYICAL INE (All ections) ans(. harma A, E),o.c.(H.hairy B, ), AI(P.Narela C, D) Hindi(.harma A, E), aths(r. Bokil B, ), o.c(k. Vyas C, D) ans.(a.naik B, ), aths(a.resin A, E), Eng(L.Golani C, D) cience(r.gondal A, E), Eng(A.Vishwakarma B, ), aths(u.parmani C, D) Eng(P.Agrawal A, E), Hindi(N. Vyas C, D), Hindi(A.Naik B, ) o.c.(.jain A, E), cience(p.gupta C, D), Ai (P.Arora B, ) PHYICAL INE (All ections) AI(P.Kaur A, E), AI(P.Narela C, D), aths(r. Bokil B, ) Hindi(.harma A, E),, o.c(k. Vyas C, D), o.c.(h.hairy B, ) aths(a.resin A, E), Eng(L.Golani C, D), cience(r.ongaonkar B, )