MỤC LỤC CHI TIẾT SÁCH CẨM NANG PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG (NXB Chính trị Quốc gia Sự thật ) Sách Cẩm nang pháp luật ngân hàng (Nhận diện những vấn đ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "MỤC LỤC CHI TIẾT SÁCH CẨM NANG PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG (NXB Chính trị Quốc gia Sự thật ) Sách Cẩm nang pháp luật ngân hàng (Nhận diện những vấn đ"

Bản ghi

1 MỤC LỤC CHI TIẾT SÁCH CẨM NANG PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG (NXB Chính trị Quốc gia Sự thật ) Sách Cẩm nang pháp luật ngân hàng (Nhận diện những vấn đề pháp lý) - Luật sư Trương Thanh Đức - Trọng tài viên VIAC, gồm 5 chương & 21 mục. Mục lục chi tiết 139 tiểu mục (1.000 chữ + 10%) mà NXB không in: Lời Nhà xuất bản... 5 Chương I. PHÁP LUẬT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG 1. Pháp luật tổng quan ngân hàng Pháp luật ngân hàng An toàn hoạt động ngân hàng Bảo mật thông tin ngân hàng Bảo mật thông tin khách hàng Pháp luật về Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Quốc gia Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Cấp phép và thanh tra hoạt động ngân hàng Công cụ chính sách tiền tệ Pháp luật về tổ chức tín dụng Tổ chức tín dụng Tổ chức tín dụng cổ phần Người quản lý tổ chức tín dụng Hoạt động của tổ chức tín dụng Quy định nội bộ tổ chức tín dụng Ngân hàng chính sách Tổ chức tín dụng hợp tác xã Ngân hàng hợp tác xã /6

2 3.9. Quỹ tín dụng nhân dân Công ty tài chính Tổ chức tài chính vi mô Tổ chức tín dụng nước ngoài Công ty con của tổ chức tín dụng Pháp luật về ngân hàng thương mại Khái quát về ngân hàng thương mại Đặc điểm của ngân hàng thương mại Mạng lưới hoạt động ngân hàng Vốn của ngân hàng thương mại Sở hữu ngân hàng thương mại Hoạt động của ngân hàng thương mại Pháp chế và tuân thủ trong ngân hàng... Chương II. PHÁP LUẬT DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 5. Pháp luật về khách hàng giao dịch Khách hàng ngân hàng Khách hàng cá nhân Khách hàng chưa thành niên Khách hàng pháp nhân Giấy tờ tùy thân giao dịch Cung cấp thông tin khách hàng Bảo vệ người tiêu dùng Pháp luật về giao dịch ngân hàng Thủ tục giao dịch ngân hàng Chữ ký mẫu và ủy quyền Giao nhận tiền mặt Giao dịch tại nhà Phí dịch vụ ngân hàng Pháp luật về tiền gửi ngân hàng Tiền gửi ngân hàng Lịch sử tiết kiệm Tiền gửi tiết kiệm /6

3 7.4. Lãi suất tiền gửi Rút tiền trước hạn Rút tiền thừa kế An toàn tiền gửi Phòng ngừa rủi ro tiền gửi Bảo hiểm tiền gửi Tiền gửi ngoài hệ thống ngân hàng Pháp luật về vàng, bạc, đá quý Vàng, bạc, kim loại và đá quý Kinh doanh vàng, bạc, đá quý Kinh doanh vàng trên tài khoản Tổng hợp quy định về vàng Pháp luật về dịch vụ khác Giấy tờ có giá Dịch vụ gửi giữ tài sản Môi giới tiền tệ Chương III. PHÁP LUẬT VỀ TIỀN TỆ VÀ THANH TOÁN 10. Pháp luật về tiền tệ ngân hàng Đồng tiền Việt Nam Tiền mẫu và tiền lưu niệm Bảo vệ đồng tiền Đổi tiền phát hành mới Đổi và tiêu huỷ tiền hỏng Đổi tiền lẻ, tiền mới Xử lý tiền giả Lạm phát Tiền ảo Pháp luật về tài khoản ngân hàng Tài khoản ngân hàng Chủ tài khoản Tài khoản thanh toán Tài khoản đầu tư /6

4 11.5. Phong toả tài khoản Đóng tài khoản Pháp luật về thanh toán ngân hàng Phương tiện thanh toán Công cụ chuyển nhượng Thanh toán bằng tiền mặt Dịch vụ thanh toán Ngân phiếu thanh toán Trung gian thanh toán Thanh toán quốc tế Thanh toán tại khu vực biên giới Mở và phát hành thẻ ngân hàng Sử dụng thẻ ngân hàng Pháp luật về ngoại hối Ngoại hối Ngoại tệ Hoạt động ngoại hối Mua bán ngoại tệ Chuyển và chi trả kiều hối Mang ngoại hối qua biên giới Tài chính phái sinh Xử phạt ngoại hối và vàng Chương IV. PHÁP LUẬT TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 14. Pháp luật về tín dụng Hợp đồng tín dụng Xét duyệt tín dụng Dư nợ và số dư tín dụng Giới hạn tín dụng Hạn chế cấp tín dụng Cấm cấp tín dụng Cấm huy động vốn Pháp luật về cho vay /6

5 15.1. Lược sử pháp luật cho vay Điều kiện cho vay Mục đích vay vốn Phương thức cho vay Cho vay ngoại tệ Cho vay tiêu dùng Cho vay chính sách Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa Hợp đồng cho vay Quản lý khoản vay Pháp luật về lãi suất cho vay Lược sử lãi suất Lãi suất cho vay Lãi suất cơ bản Lãi suất trong hạn Trần lãi suất cho vay Lược sử lãi suất quá hạn Lãi suất quá hạn Phí tín dụng Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng Bảo lãnh ngân hàng Bảo lãnh vay vốn Bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai Pháp luật về tín dụng khác Chiết khấu giấy tờ có giá Bao thanh toán Cho thuê tài chính Cho vay phi ngân hàng Cho vay của Quỹ đầu tư Vay vốn nước ngoài Cho vay cầm đồ Họ hụi biêu phường /6

6 18.9. Cho vay tín dụng đen Chương V. PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ NỢ VÀ RỦI RO 19. Pháp luật về xử lý nợ Nợ xấu ngân hàng Xử lý nợ xấu Cơ cấu lại nợ Giải quyết tranh chấp tín dụng Pháp luật về xử lý vi phạm Hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân hàng Tội phạm ngân hàng Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố Trách nhiệm bồi thường Pháp luật về xử lý ngân hàng yếu kém Cơ cấu lại tổ chức tín dụng Giải thể, phá sản tổ chức tín dụng Mua ngân hàng 0 đồng Danh mục một số bài viết của LS Trương Thanh Đức Mục lục /6