A/C MODEL SERIAL NICKNAME 744th 745th 746th 747th MACR ACCIDENTS DATE ASSIGNED PILOT B-24E-25-DT X X B-24H-1-DT X

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "A/C MODEL SERIAL NICKNAME 744th 745th 746th 747th MACR ACCIDENTS DATE ASSIGNED PILOT B-24E-25-DT X X B-24H-1-DT X"

Bản ghi

1 A/C MODEL SERIAL NICKNAME 744th 745th 746th 747th MACR ACCIDENTS DATE ASSIGNED PILOT B-24E-25-DT X X B-24H-1-DT X B-24H-1-DT JAPPA-NOOGA-CHOO-CHOO! X B-24H-1-DT MISSFIT X B-24H-1-DT NOBODY WANTS ME WHEN I'M OLD & GRAY / RAU DEE DOW X B-24H-1-DT BELLE OF THE BRAWL X 6427 B-24H-5-DT OLD MEN X B-24H-5-DT X X B-24H-15-DT JENNY ANN X PB-24H-15-DT GALLOPING GALOOT X B-24H-15-DT X B-24H-15-DT MAN-O-WAR X X B-24H-15-DT X X B-24H-15-DT X B-24H-15-DT B-24H-15-DT GALLOPIN' GHOST / JENNY X B-24H-15-DT JAPPA-NOOGA-CHOO-CHOO! X B24H-20-DT X B24H-20-DT O'REILLY'S DATTER X B-24H-10-CF PREG-PEG X B-24H-10-CF X B-24H-10-CF THE NANCY ANNE X B-24H-10-CF RAUNCHY BUT RIGHT X B-24H-15-CF X B-24H-15-CF X B-24H-20-CF GREAT SPECKLED BIRD X X B-24J-5-FO X X B-24J-5-FO B-24J-5-FO X B-24H-20-DT EMPEROR JONES X PB-24H-25-DT X X B-24H-30-DT MISS BARBARA X

2 B-24J-1-DT B-24J-5-FO MISLAID X B-24J-5-FO X B-24J-5-FO MISS CONDUCT X X B-24J-5-FO X NO MACR B-24J-10-FO MISS YOURLOVIN X B-24J-10-FO B-24J-10-FO THE LADY PATRICIA X B-24J-10-FO MISS LAID X B-24J-10-FO X B-24J-10-FO X B-24J-10-FO TABOO X B-24J-10-FO X B-24J-10-FO X B-24J-10-FO PLUM LAKE X B-24J-15-FO X B-24J-15-FO B-24J-15-FO B-24J-15-FO X B-24J-15-FO B-24J-15-FO B-24J-15-FO LOCK's LUCKIES X B-24J-15-FO B-24J-15-FO B-24H-10-FO THE TEXAS RANGER X GERALD L. BUSH B-24H-10-FO X X B-24H-10-FO SQUAT N' DROP IT X B-24H-10-FO WE CALL HER YO-YO X B-24H-10-FO TALLY WACKER X X B-24H-10-FO LEAP YEAR LADY X B-24H-10-FO BABY DUMBLING X B-24H-10-FO DEUCES WILD X B-24H-10-FO VIRGIN WOLF / CONNIE "B" X B-24H-10-FO TOWNEY'S TAVERN X B-24H-10-FO MISS BEHAVE X

3 B-24H-10-FO MADAM ZIG ZAG X B-24H-10-FO BIG STUD X B-24H-10-FO RACKENJAMMER X B-24H-10-FO THE MISS ZEKE X B-24H-10-FO X X B-24H-10-FO X 3078/ B-24H-10-FO FAT ASS X B-24H-10-FO WIAT FOR ME MARY X B-24H-10-FO X B-24H-10-FO BOOJUM X B-24H-10-FO HOT & BOTHERED X B-24H-15-FO BARBARA JANE X X B-24H-15-FO SKY GAZER X B-24H-15-FO X 2489/ B-24H-15-FO X X B-24H-15-FO THE PAPER DOLL X B-24H-15-FO MARILYN X B-24H-15-FO FLYING FLIVVER X B-24H-15-FO B-24H-10-CF BEA "R" BABY X B-24H-10-CF X B-24H-10-CF LASSIE COME HOME X B-24H-10-CF THE PIECE-MAKER X B-24H-10-CF MARY ALICE X B-24H-10-CF X X B-24H-10-CF CURLY TOP X B-24H-10-CF X B-24H-10-CF JUDY ANN X B-24E-15-FO TULSA TRAMP X X B-24E-25-FO X X B-24G-1-NT X B-24G-5-NT B-24G-5-NT LONESOME POLECAT X X B-24G-10-NT PHONEY EXPRESS I X B-24G-10-NT LUCKY 'LEVEN X

4 B-24G-10-NT X B-24G-10-NT BIG BUTCH X B-24G-10-NT X X B-24G-10-NT YO-YO X B-24G-10-NT ALBERTA-K B-24G-10-NT PURPLE SHAFT X B-24G-10-NT X B-24G-10-NT WORRY BIRD X B-24G-10-NT PORKY X B-24G-15-NT X 9040 X B-24G-15-NT FLAK HAPPY X B-24G-15-NT RELUCTANT BEAVER X B-24G-15-NT X X B-24G-15-NT X X B-24G-16-NT B-24G-16-NT X B-24G-16-NT PHONEY EXPRESS II X B-24G-16-NT X B-24G-16-NT X B-24G-16-NT X B-24G-16-NT B-24G-16-NT B-24J-1-NT B-24J-1-NT ARKANSAS JOE X B-24J-1-NT BETTY LOU X X B-24J-1-NT X B-24J-1-NT B-24J-1-NT B-24J-1-NT B-24H-15-FO JEAN X X B-24H-15-FO ALICE X B-24H-20-FO B-24H-20-FO BLUE BOOTIES X X B-24H-20-FO TABOO X B-24H-25-FO

5 B-24H-25-FO MISS GINNIE B-24H-30-FO FORTHABIRDS X B-24J-15-CF B-24J-15-CF FAT JOE X B-24J-15-CF SALVO SUSIE X B-24J-20-CF NAUGHTY FORTY X B-24J-20-CF THE BABY X B-24J-110-CO GIN RAE X B-24J-60-CF B-24J-65-CF X B-24J-165-CO THE LADY CORINNE X B-24J-165-CO SECOND HAND ROSE X B-24J-165-CO X B-24J-170-CO X B-24J-170-CO JACOB's LADDER X B-24J-185-CO A WING AND A PRAYER X X B-24J-185-CO SHORT SNORTER X B-24J-185-CO X B-24J-190-CO HEAVENLY BODY X NO MACR B-24J-195-CO B-24J-195-CO B-24J-195-CO B-24J-195-CO B-24J-195-CO DUCHESS (Yellow M) X B-24J-195-CO X X B-24J-195-CO X B-24J-200-CO B-24J-200-CO X B-24J-200-CO B-24J-20-FO B-24L-1-FO B-24L-1-FO B-24L-5-FO B-24L-5-FO B-24L-5-FO

6 B-24L-5-FO B-24L-5-FO X B-24L-5-FO B-24L-5-FO SAVANNA SUE X B-24L-10-FO B-24L-10-FO B-24L-10-FO BABY BOOTS X B-24L-10-FO B-24L-10-FO B-24L-10-FO B-24L-10-FO B-24L-10-FO B-24L-10-FO B-24L-15-FO X X B-24L-15-FO B-24L-15-FO B-24L-15-FO B-24L-15-FO B-24M-1-FO B-24M-1-FO X B-24M-1-FO GRAVEL GERTIE / ELLEN ANN X B-24M-1-FO B-24M-1-FO B-24M-5-FO X B-24M-5-FO B-24M-10-FO B-24M-10-FO B-24M-10-FO B-24M-15-FO B-24M-15-FO B-24 4X-XX589 X JAMES GARDNER B-24 AC NOT LOST BAUKY X ROBERT M. ABRAMS B-24 AC NOT LOST X JOHN R. HILLENBRAND UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN 744th 745th 746th 747th MACR ACCIDENT DATE PILOT

7 THE LADY CORINNE II B-24J-XX-DT 42-51XXX PATSY ANN X B-24H-XX-CF MILK RUN MAZIE X B-24-X-XX-CO THE JOKER X B-24G-XX-NT 42-78XXX FAT STUFF X B-24 DIANA LYNN X B-24L/M XX-FO 44-XXXXX CHERYL KAY X B-24 WE THREE B-24M-X-FO 44-XXXXX SUGAR BABY X B-24H-XX-DT 41-28XXX SPUNKY PUNKY X B-24J-5-FO 42-XX HARRY EDWARDS B-24J-1-NT 42-7X673 THEODORE J. MITCHELL B-24 SINFULL CINDY B X ROYAL J. ELMORE B GLENN A. BLACK B-24 X ARTHUR DITTMEIR B-24 #269 X C. Y. JACKSON B-24 #279 X MILLER B-24 # VOSHELL B-24 # ROBERT FRIDAY B-24 #477 ICE COLD KATIE X SCOTT C. BAXTER B-24 #423 MAN O WAR? X PAUL. F. JOHNSON B-24 #475 CALAMITY JANE X CLIFFORD E. WAGES B-24 #487 X IRA F. SHOBER B-24 #567 B-24 # MARWIN P. WAGONER B-24 #834 B-24 X X CURTIS WINN Information Usage Copyrighted 2020 Johan Ohlsson, SWEDEN information Research Credits: CHARLES R. MORGAN KT RAS

8 Maxwell AFB Aviationarchaeology.com/ th Bomb Group 1943-STEED's Flying COLTS-1945 ISBN-10: