ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô ÙË Â Ô Ô 2 - M ÚÙÈÔ 2003 «AappleÂÏ ı ÚˆÛË ÙË AÁÔÚ ÙˆÓ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ» ÃÚ. µâúâï, ÀappleÔ ÚÁfi ªÂÙ ÊÔÚÒÓ & appleèîôèóˆóèòó ÂÏ. 4

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô ÙË Â Ô Ô 2 - M ÚÙÈÔ 2003 «AappleÂÏ ı ÚˆÛË ÙË AÁÔÚ ÙˆÓ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ» ÃÚ. µâúâï, ÀappleÔ ÚÁfi ªÂÙ ÊÔÚÒÓ & appleèîôèóˆóèòó ÂÏ. 4"

Bản ghi

1 ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô ÙË Â Ô Ô 2 - M ÚÙÈÔ 2003 «AappleÂÏ ı ÚˆÛË ÙË AÁÔÚ ÙˆÓ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ» ÃÚ. µâúâï, ÀappleÔ ÚÁfi ªÂÙ ÊÔÚÒÓ & appleèîôèóˆóèòó ÂÏ. 4 Ô Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï ÛÈÔ ÁÈ ÎÙ Î È ÀappleËÚÂÛ Â ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ appleèîôèóˆóèòó È µ ÛÈÎ ƒ ıì ÛÂÈ ÙÔ Ô Ï ÈÛ Ô ÂÏ. 6 Ì Ù È Â ÚÈÛË Î È appleôappleùâ ƒ ÈÔÊ ÛÌ ÙÔ ÂÏ. 8-9 ÓÔÓÈÛÌfi ÁÈ ÙËÓ ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÀappleÔÁÚ Ê ÂÏ. 13 Ì Ù ÚÔÌÈÎÒÓ ÀappleËÚÂÛÈÒÓ ÂÏ. 15

2 ÂÚÈ fiìâó ÂÏ. 2 ÂÏ. 3 ÂÏ. 3 ÂÏ. 4 ÂÏ. 6 M Ó Ì ÙÔ ÚÔ ÚÔ N Ô ıóèîfi ÈÔ ÚÈıÌÔ fiùëûë ÚÔÂappleÈÏÔÁ ºÔÚ AappleÂÏ ı ÚˆÛË ÙË AÁÔÚ ÙˆÓ TËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÃÚ. µâúâï, ÀappleÔ ÚÁfi ªÂÙ ÊÔÚÒÓ & appleèîôèóˆóèòó Ô Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï ÛÈÔ ÁÈ ÎÙ Î È ÀappleËÚÂÛ Â ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ appleèîôèóˆóèòó ÂÏ. 8 Ï ÌappleÈ ÎÔ ÁÒÓ 2004: È Â ÚÈÛË Î È appleôappleùâ ƒ ÈÔÊ ÛÌ ÙÔ ÂÏ. 9 ıóèîfi ÛÙËÌ È Â ÚÈÛË Î È appleôappleùâ º ÛÌ ÙÔ ( º) ÂÏ. 10 ıôúèûìfi ÙÔ ÂÚÈ ÔÌ ÓÔ ÙË ıôïèî ÀappleËÚÂÛ ÂÏ. 11 ıôïèî ÀappleËÚÂÛ : ËÌfiÛÈ È Ô Ï ÛË ÁÈ Ù ÚÈÙ ÚÈ appleèïôá Úfi ˆÓ Î È ÙÔÓ appleèìâúèûìfi ÙÔ fiûùô ÂÏ. 12 applefiê ÛË ÙË ÁÈ ÙËÓ ÈÛ ÁˆÁ ÌËÌ ÙÈÎÒÓ ÎÏˆÌ ÙˆÓ ÛÙËÓ ÏÏËÓÈÎ ÁÔÚ ÂÏ. 12 Àapplefi ÂÈÁÌ ÚÔÛÊÔÚ È Û Ó ÂÛË ÙÔ ÁÈ ÙÔ 2003 ÂÏ. 13 ÓÔÓÈÛÌfi ÁÈ ÙËÓ ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÀappleÔÁÚ Ê ÂÏ. 14 ËÌfiÛÈ È Ô Ï ÛË ÁÈ Ù Domain Names ÂÏ. 14 Úˆapple Î ÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙÈ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â ÂÏ. 15 Úˆapple Î ÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙÔÓ ÔÌ ÙˆÓ ÚÔÌÈÎÒÓ ÀappleËÚÂÛÈÒÓ ÂÏ. 15 È ÌfiÚʈÛË Î È ÏÂÁ Ô ÙË ÁÔÚ ÌÂÙ ÊÔÚÒÓ ÂÏ. 15 ª ÙÚËÛË ÔÈfiÙËÙ ıôïèî ÚÔÌÈÎ ÀappleËÚÂÛ ÂÏ appleèîôèóˆó  ÂÓ Ù ÂÈ ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô apple ÛËÌË ŒÎ ÔÛË ÙË ıóèî appleèùúôapple ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ & ÚÔÌ ˆÓ ( ) Â Ô : 2 Ô ª Ó : ª ÚÙÈÔ ŒÙÔ : 2003 ÂÏ Â : 16 Àapple ı ÓÔ ŒÎ ÔÛË Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ: ÌÌ. È ÎÔ Ì ÎË ËÏÂʈÓÈÎfi Î ÓÙÚÔ : Fax: URL: appleèì ÏÂÈ ŒÎ ÔÛË : KNOWSYS AE ËÏ.: , /  ÛË - Ú ÁˆÁ : e-decathlon AE Ô ÓÙ appleô È Ù ıâù È ˆÚÂ Ó ÚıÚ appleô ËÌÔÛÈ ÔÓÙ È ÛÙÔ apple ÚfiÓ ÓÙ appleô  ÂÛÌÂ Ô Ó ÙËÓ M Ó Ì ÙÔ ÚÔ ÚÔ Ô Â ÙÂÚÔ ÙÂ Ô ÙÔ «appleèîôèóˆó  ÂÓ Ù ÂÈ», ÙÔ «ÎfiÌ Ô» ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÓËÌ ÚˆÛË ÁÈ ı Ì Ù ÙË ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î Î È Ù ÚÔÌÈÎ ÁÔÚ ÙË, ÂÌÊ Ó ÂÙ È Ì ÙË Û ÌappleÏ ÚˆÛË Ô ÚfiÓˆÓ appleï ÚÔ appleâïâ ı ÚˆÛË ÙË ÁÔÚ. ÁÔÚ «ˆÚÈÌ ÂÈ» apple Ú ÙË ÓÂfiÙËÙ ÙË, ÂappleËÚ ÂÙ È applefi ÙÔ ÈÂıÓ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Îfi ÎÏ Ì ÙÔ ÎÏ Ô Î È appleúôûê ÚÂÈ Â Î ÈÚ Â ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ Ù fiûô Î È ÛÙÔÓ Î Ù Ó ÏˆÙ. ÙÔÓ Î Ù Ó ÏˆÙ appleúôûê ÚÔÓÙ È appleôïï Ó ÙfiÙËÙÂ, Î Ï ÙÂÚË appleôèfiùëù appleëúâûèòó, ÌËÏfiÙÂÚ ÙÈÌ Î È ÂappleÈappleÏ ÔÓ, Ë Â ı ÓË ÙË ÂappleÈÏÔÁ. ÙÔÓ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ Ù appleúôûê ÚÂÙ È Ë Ó ÙfiÙËÙ Ó Ú ÛÙËÚÈÔappleÔÈËı Û ÌÈ Ù Ù Ù ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓË ÁÔÚ Ì ıâùèî appleúôôappleùèî Î È Ó appleúôûâïî ÛÂÈ ÛËÌ ÓÙÈÎfi ÚÈıÌfi ÚËÛÙÒÓ Ì ÙËÓ apple ÚÔ Ó ˆÓ Î ÈÓÔÙfiÌˆÓ appleëúâûèòó. appleâïâ ı ÚˆÛË appleúô ˆÚ, ÂÓÒ apple Ú ÏÏËÏ ÙÔ Â Úˆapple Îfi ıâûìèîfi appleï ÛÈÔ ÙÚÔappleÔappleÔÈÂ Ù È ÁÈ Ó ÓÙ appleôîúèıâ ÛÙÈ Ó ÁΠÌÈ appleèô ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎ ÁÔÚ. ŸÏ Ù apple ÈÙÔ Ó ÂÓËÌ ÚˆÛË, ÌÂÏ ÙË, ÁÓÒÛË.  Ùfi ÛÙÔ Â ÂÈ Î È ÙÔ «appleèîôèóˆó  ÂÓ Ù ÂÈ». ËÓ appleôúâ ÙË appleâïâ ı ÚˆÛË ÙË ÂÁ ÒÚÈ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î ÁÔÚ Ó appleù ÛÛÂÈ Ô appleôïèùèîfi appleâ ı ÓÔ Ù ÙË appleôúâ, Ô ÀappleÔ ÚÁfi ªÂÙ ÊÔÚÒÓ Î È appleèîôèóˆóèòó, Î. ÃÚ ÛÙÔ µâúâï, ÌÂ Û ÂÙÈÎfi ÚıÚÔ ÙÔ ÛÙÔ apple ÚfiÓ Ù Ô. π È ÙÂÚÔ ÂÓ È Ê ÚÔÓ apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ Âapple ÛË, Ë appleôúâ ÙË ÂÓ ÚÌfiÓÈÛË ÙË ÒÚ Ì Ì ÙÔ Ó Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï ÛÈÔ ÁÈ ÙÈ ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleèîôèóˆó  appleô È ÌfiÚʈÛ Ë, appleúôîâèì ÓÔ Ë ÚÒappleË Ó Û Ì ÂÈ Ì ÙË ÛÈÛÌ ÓË ÛÙË ÁÓÒÛË ÔÈÎÔÓÔÌ. ªÈ ÛÂÈÚ ÎfiÌË ÚıÚˆÓ, appleô ÂappleÈ Â ÈÒÓÔ Ó ÙÈ appleôïï appleï ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙÔ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Îfi appleâ Ô ÙË ÏÏ, Î Ï appleùô Ó Ù ÎfiÏÔ ı ı Ì Ù : 0 ÂappleÈÙ ËÌ ÓË ÔÏÔÎÏ ÚˆÛË ÙË ÂÈÛ ÁˆÁ ÙÔ Ó Ô ıóèîô Â Ô ÚÈıÌÔ fiùëûë. 0 appleúòùë Ê ÛË ÏÔappleÔ ËÛË ÙÔ ıóèîô ÛÙ Ì ÙÔ È Â ÚÈÛË Î È appleôappleùâ º ÛÌ ÙÔ ƒ ÈÔÛ ÓÔÙ ÙˆÓ. 0 È ÂÓ ÚÁÂÈ ÙË ÁÈ ÙË È ÔÛË ÙË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleôáú Ê Î È ÙË È ÌfiÚʈÛË ÙÔ apple Ú ÙËÙÔ Ú ıìèûùèîô appleï ÈÛ Ô. 0 Î ıôúèûìfi ÙÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ ÙË ıôïèî ÀappleËÚÂÛ ( À). 0 ÁÎÚÈÛË ÂÈÛ ÁˆÁ ÙˆÓ ÙÌËÌ ÙÈÎÒÓ Î ÎÏˆÌ ÙˆÓ ÛÙËÓ ÁÔÚ. 0 Ó appleëúâû ÙË ÚÔÂappleÈÏÔÁ ºÔÚ appleô apple Ú ÂÙ È ÛÙÔ Î Ù Ó ÏˆÙ. 0 Ó ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Î ÓfiÓˆÓ Î Ù ÒÚËÛË ÔÓÔÌ ÙˆÓ ÈÎÙ ÎÒÓ ÙfiappleˆÓ Ì Π٠ÏËÍË.gr, Ì ÛÙfi Ô ÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ appleâúèûûfiùâúô  ÏÈÎÙˆÓ È ÈÎ ÛÈÒÓ Î Ù ÒÚËÛË Î È ÙËÓ ÙfiÓˆÛË ÙË ÁÔÚ ÙÔ È ÈÎÙ Ô. È ÈÎ ÌÓ Á ÓÂÙ È ÛÙÈ ÂÓ ÚÁÂÈ appleô appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È appleúôîâèì ÓÔ Ó ÂappleÈÙ ıâ Ë Î Ï ÙÂÚË Ó Ù È Â ÚÈÛË Î È appleôappleùâ ÙÔ ƒ ÈÔÊ ÛÌ ÙÔ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙˆÓ Ï ÌappleÈ ÎÒÓ ÁÒÓˆÓ ÙÔ ª applefi ÙÈ ÛËÌ ÓÙÈÎ appleúô appleôı ÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ ÂappleÈÙ ÈÂÍ ÁˆÁ ÙˆÓ ÁÒÓˆÓ, ı Ì ÛÙË ÂıÓÈÎ ÛËÌ Û, appleôùâïâ Ë ÂÍ ÛÊ ÏÈÛË ÙË appleúfiûîôappleùë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ Ú ÈÔÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ. Ó Ù ÂÈ apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È Î È ÔÈ ÂÍÂÏ ÍÂÈ Û  ڈapple Îfi ÏÏ Î È ÈÂıÓ Âapple appleâ Ô Î È ÊÔÚÔ Ó ÛÂ Û Ó ÓÙ ÛÂÈ Î È Û ÓÂÚÁ Û Â ÁÈ ÙÈ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â. ÙÔÓ ÙÔÌ ÙˆÓ Ù ÚÔÌ ˆÓ ÔÈ ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÊÔÚÔ Ó ÛÙË Ó ËÁ ÁÈ ÙÔ ÓÔÈÁÌ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Ù ÚÔÌÈÎÒÓ appleëúâûèòó ÛÙÔÓ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi Î È ÙËÓ ÂÓÛˆ- Ì ÙˆÛË Â Úˆapple ÎÔ appleúôù appleô, ÙÔ ÔappleÔ Ô Î ıôú ÂÈ ÙÈ appleúô È ÁÚ Ê ÁÈ ÙË Ì ÙÚË- ÛË ÙË appleôèfiùëù ÙˆÓ Ù ÚÔÌÈÎÒÓ appleëúâûèòó ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË À. È ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â Ô Ó apple ÓÙ ÂÓ È Ê ÚÔÓ, ÂÏapple ˆ Î È ÙÔ «appleèîôèóˆó  ÂÓ Ù ÂÈ». ª ÚÔ ÛÈ, ª ÚÙÈÔ 2003 ÌÌ. È ÎÔ Ì ÎË, Úfi ÚÔ

3 Ô ıóèîfi ÈÔ ÚÈıÌÔ fiùëûë appleèù Ë ÏÏ Á ÛÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ÎÏ ÛË ÙˆÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ ª Â È È ÙÂÚË ÂappleÈÙ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ ÛÙÈ 3 ÔÂÌ Ú Ô 2002 Î È ÛÙÈ 19 π ÓÔ Ú Ô 2003 Ë ÏÏ Á ÛÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ÎÏ ÛË ÙˆÓ ÛÙ ıâúòó Î È ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ ÓÙ ÛÙÔÈ, ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË ÔÏÔÎÏ ÚˆÛË ÙË ÂÈÛ ÁˆÁ ÙÔ Ó Ô ıóèîô Â Ô ÚÈıÌÔ fiùëûë. ÛˆÛÙ Û Â ÛË Î È Ë ÁÎ ÈÚË appleúôâ- ÙÔÈÌ Û ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ ÎÒÓ ÂappleÈ ÂÈÚ - ÛÂˆÓ Û fiï Ù ÛÙ È ÙË ÂÈÛ ÁˆÁ ÙÔ Ó Ô Û Â Ô ÂÍ ÛÊ ÏÈÛ Ó ÙËÓ appleï ÚË Î È ÔÌ Ï ÌÂÙ ÛË. Ú ÙÔ Ì ÁÂıÔ Î È ÙÈ Ù ÓÈÎ apple ÈÙ ÛÂÈ ÙÔ, ÙÔ Ó Ô Û ÈÔ ÂÊ ÚÌfiÛıËΠapplefi fiïô ÙÔ ÙËÏÂappleÈÎÔÈ- ÓˆÓÈ ÎÔ apple Úfi Ô ÌÂ Û Ó appleâè Î È appleô- ÙÂÏÂÛÌ ÙÈÎfiÙËÙ, ˆÚ Ó ËÌÈÔ ÚÁËıÔ Ó appleúô Ï Ì Ù ÛÙÔ appleôï Ù ÙË ÒÚ. È ÙÂÏ ٠ÔÈ, fiappleˆ  ÓÔ Ó Ù È - ı ÛÈÌ ÛÙ ÙÈÛÙÈÎ ÛÙÔÈ Â ÁÈ ÙËÓ ÏÏ Á ÛÙ ÛÙ ıâú ÙËÏ ÊˆÓ, appleúôû ÚÌfiÛÙËÎ Ó appleôï  ÎÔÏ ÛÙÔ Ó Ô ÙÚfiappleÔ ÎÏ ÛË. Ó È Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiùè Ë applefi ÙË Î ÙË Ì - Ú ÂÊ ÚÌÔÁ ÙÔ, ÌfiÏÈ ÙÔ 1,5% ÙˆÓ ÎÏ - ÛÂˆÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÔ ÓÙ Ó Ì ÙÔÓ apple Ï Èfi ÙÚfiappleÔ ÎÏ ÛË Î È Ô ËÁÔ ÓÙ Ó ÛÂ Ë ÔÁÚ - ÊËÌ ÓÔ Ì Ó Ì, ÌÂ Û Ó appleùˆùèî Ù ÛË Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ appleúòùô Ì Ó. ÙËÓ Â ÎÔÏË appleúôû ÚÌÔÁ ÙˆÓ appleôïè- ÙÒÓ Û Ó Ï Âapple ÛË Ë ÁÎ ÈÚË Î È Û ÓÙÔÓÈÛÌ ÓË ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ ÂÎÛÙÚ Ù appleô appleú ÁÌ ÙÔappleÔ ËÛ Ë. ÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË ÂÎÛÙÚ ÙÂ, apple Ú ÔÓÙ Ó appleïëúôêô- Ú Â Ì Ûˆ ÙÔ ÈÎÙ ÎÔ ÙfiappleÔ ÙË EETT, appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ Ó ÚÙËÛË ÊÈÛÒÓ, appleôûùôï ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ ÏÈÎÔ Û ÂappleÈ- ÂÈÚ ÛÂÈ, È ÓÔÌ ÂÓÙ appleô ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, Î ıò Î È appleúô ÔÏ ÙˆÓ ÏÏ ÁÒÓ ÛÙ ªª, ÙfiÛÔ Û apple ÓÂÏÏ ÈÎfi fiûô Î È Û appleâúèêâúâè Îfi Âapple appleâ Ô. ªÂ ÙËÓ ÙÂÏ ٠٠ÏÏ Á ÔÏÔ- ÎÏËÚÒıËΠÌÈ appleúôûapple ıâè ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ applefi ÙËÓ appleô ÛÙfi Ô Â Â Ó ÂÎ - ÊÈÔ ÚÈıÌÔ ÔÙÈÎfi Û ÈÔ, Û Á ÚÔÓÔ Î È appleôùâïâûì ÙÈÎfi. ÔÊ ÏË appleô appleúôî appleùô Ó appleï ÔÓ ÁÈ ÙÔ Ú ÛÙÂ Â Ó È appleôèî Ï : 0 Àapple Ú ÂÈ È ıâûèìfiùëù ÚÈıÌÒÓ appleô ı Î Ï ÂÈ ÙÈ ÚÈıÌÔ ÔÙÈÎ Ó - ÁΠ۠ıô ÚfiÓÔ. 0 ÓÂÙ È Ë Ó ÙfiÙËÙ ÁÈ apple ÚÔ Ó ˆÓ appleëúâûèòó, fiappleˆ Ë ÊÔÚËÙfiÙËÙ, Ë appleúôâappleèïôá ÊÔÚ Î È ÔÈ appleúôûˆappleèîô ÚÈıÌÔ. 0 applefi ÙÔ appleúòùô ËÊ Ô Ô Î ÏÒÓ ÌappleÔÚÂ Ó Î Ù Ï ÂÈ ÙÔ Â Ô ÙË apple Ú fi- ÌÂÓË appleëúâû Î È ÙË Ú ˆÛË. ÚÔÂappleÈÏÔÁ ºÔÚ ÚÔÂappleÈÏÔÁ ºÔÚ Â Ó È ÌÈ Ó appleëúâû È ı ÛÈÌË applefi ÙËÓ 1 Ë ÂÎÂÌ Ú Ô 2002 ÛÙÔ Ú ÛÙÂ. ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ appleô apple Ú ÂÙ È ÛÙÔ Û Ó ÚÔÌËÙ ÙÔ, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂappleÈı ÌÔ Ó, Ó ÂappleÈÏ ÁÔ Ó Û ÌfiÓÈÌË ÛË ÙÔÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Îfi apple ÚÔ Ô, Ô ÔappleÔ Ô ı ÈÂÎappleÂÚ ÈÒÓÂÈ Ì appleâúèûûfiùâúâ Î ÙËÁÔÚ Â ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ÎÏ ÛÂˆÓ ( ÈÂıÓÂ, ÛÙÈÎ, appleâú ÛÙÈÎ Î È ÎÏ ÛÂÈ appleúô ÎÈÓËÙ ), ˆÚ Ó apple ÈÙÂ Ù È Ë appleïëîùúôïfiáëûë ÙÔ ÙÂÙÚ ÊÈÔ appleâóù ÊÈÔ Îˆ ÈÎÔ, fiappleˆ Û Ì ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ ÊÔÚ. ÓˆÙ Úˆ appleëúâû Ó Ì ÓÂÙ È Ó Û Ì ÏÂÈ ÛËÌ ÓÙÈÎ ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË ÙÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÛÙËÓ ÂÁ ÒÚÈ ÙËÏÂappleÈÎÔÈ- ÓˆÓÈ Î ÁÔÚ. ÙÈ applefiïôèappleâ ÒÚ ÙË Úˆapple Î ŒÓˆÛË ÂÈ ÚÂÈ ıâùèî ÓÙ applefiîúèûë applefi ÙÔ Û Ó ÚÔÌËÙ. ÚÔÂappleÈÏÔÁ ºÔÚ Â Ó È È ı ÛÈÌË ÛÙÔ Û Ó ÚÔÌËÙ ÁÈ ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ Î ÙËÁÔÚ Â ÎÏ ÛˆÓ: Ó ÙfiÙËÙ 1: ÈÂıÓÂ Ï ÛÂÈ Ó ÙfiÙËÙ 2: ÀappleÂÚ ÛÙÈÎ Ï ÛÂÈ Î È Ï ÛÂÈ appleúô ÈÓËÙ Ó ÙfiÙËÙ 3: ÈÂıÓÂ, ÛÙÈÎ, ÀappleÂÚ- ÛÙÈÎ Î È Ï ÛÂÈ appleúô ÈÓËÙ. Ó ÙfiÙËÙ 1 Â Ó È È ı ÛÈÌË applefi ÙËÓ 1 Ë ÂÎÂÌ Ú Ô 2002, ÂÓÒ ÔÈ Ó ÙfiÙËÙ 2 Î È 3 applefi ÙËÓ 1 Ë ºÂ ÚÔ Ú Ô Ú Â ÁÌ ÙÔ ÚÈÓ, Ó Û Ó ÚÔ- ÌËÙ ÌappleÔÚÂ Ì Ûˆ ÙË ÚÔÂappleÈÏÔÁ ºÔÚ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÙÈ ÈÂıÓ ÎÏ ÛÂÈ ÙÔ Ì Ûˆ ÙË ÂÙ ÈÚÂ, ÂÓÒ ÙÈ appleâú ÛÙÈÎ ÎÏ ÛÂÈ Î È ÙÈ ÎÏ ÛÂÈ appleúô ÎÈÓËÙ ÙËÏ ÊˆÓ Ì Ûˆ ÙË ÂÙ ÈÚ µ, ˆÚ Ó Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ appleúèó applefi Î ıâ ÎÏ ÛË Ó appleïëîùúôïôáâ ÙÔÓ ÙÂÙÚ ÊÈÔ Îˆ ÈÎfi ÂappleÈÏÔÁ ÊÔÚ ÁÈ Ó Û Ó Âı Ì ÙÈ ÂÙ ÈÚÂ Â Î È µ. apple ÛË, Ë Î ıfiúèûâ appleúfiûê Ù ÙÔ ÎfiÛÙÔ Ó ÙËÛË appleúôâappleèïôá ÊÔÚ ÙÔ ÔappleÔ Ô Ó Ú ÂÙ È Û 7,05  ÚÒ ÂÊ apple Í. ÙËÛË Û ÌappleÏËÚÒÓÂÙ È Î È appleô ÏÏÂÙ È applefi ÙÔ Û Ó ÚÔÌËÙ ÛÙÔ Ó Ô apple ÚÔ Ô, Ô ÔappleÔ Ô ÙË È È ÂÈ ÛÙË Û Ó ÂÈ ÛÙÔÓ. È Û Ó ÚÔÌËÙ Ô Ó ÂappleÈappleÏ ÔÓ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó Î ÚÒÛÔ Ó ÙËÓ appleúôâappleèïôá ÙÔ ÁÈ ÌÂÌÔÓˆÌ Ó ÎÏ ÛÂÈ appleïëîùúô- ÏÔÁÒÓÙ Û ٠ÙÈ appleâúèappleùòûâè ÙÔÓ Îˆ- ÈÎfi ÂappleÈÏÔÁ ÊÔÚ ÙÔ apple Úfi Ô -Û ÌappleÂ- ÚÈÏ Ì ÓÔÌ ÓÔ Î È ÙÔ - Ì Ûˆ ÙÔ ÔappleÔ Ô ı ÏÔ Ó Ó ÈÂÎappleÂÚ ÈÒÛÔ Ó ÙÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó ÎÏ ÛÂÈ. 3

4 «appleâïâ ı ÚˆÛË ÙË ÁÔÚ ÙˆÓ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ» ÃÚ ÛÙÔ µâúâï, ÀappleÔ ÚÁfi ªÂÙ ÊÔÚÒÓ Î È appleèîôèóˆóèòó ÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ 2000 Ì ÓfiÌÔ ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ªÂÙ ÊÔÚÒÓ Î È appleèîôèóˆóèòó (Àª ) appleâïâ ıâúòû Ì ÙËÓ ÁÔÚ ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈ- ÓˆÓÈÒÓ, È Ú Û Ì ÛÂ Ó Â ÛÂÈ ÙËÓ Î È ÙË ÒÛ ÌÂ Ô ÛÈ ÛÙÈ- Î ÚÌÔ ÈfiÙËÙÂ. appleúˆùô Ô Ï Ù apple ÊÂÚ ÛËÌ ÓÙÈÎ appleôùâ- Ï ÛÌ Ù Î Ù Ù Ô ÙÂÏ ٠ÚfiÓÈ. ªÂÁ ÏÔ ÚÈıÌfi ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ıëîâ, ÈÏÈ Â ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û ËÌÈÔ ÚÁ ıëî Ó. È ÂÍÂÏ ÍÂÈ appleô Î Ù ÁÚ ÊÔÓÙ È ÛÙÈ Ó Â Ù ÓÔÏÔÁ Â Î È ÂÈ ÈÎfiÙÂÚ ÛÙÈ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆ- Ó Â Û ÂÙ ÔÓÙ È: 0 ªÂ ÙË Û ÁÎÏÈÛË ÙˆÓ Ù ÓÔÏÔÁÈÒÓ appleïëúô- ÊÔÚÈÎ, ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î È appleôï Ì ÛˆÓ. 0 ªÂ ÙËÓ ÈÛ ÚÔappleÔ ËÛË ÙÔ È ÈÎÙ Ô ˆ Ì ÛÔ appleïëúôêfiúëûë ÏÏ Î È ÂappleÈÎÔÈÓˆ- Ó. 0 ªÂ ÙË Ú ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Ì ÛˆÓ ÁÈ ÙËÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔ ËÛË ÂÌappleÔÚÈÎÒÓ Û Ó ÏÏ ÁÒÓ ÌÂÙ Í ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ Î È ÌÂÙ Í ÎÔÈÓÔ Î È ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ ÁÈ ÙË ÏÔÁÈÛÙÈÎ Î È ÏÂÈÙÔ Ú- ÁÈÎ appleôûù ÚÈÍ ÙÔ ÛÙÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Û Á ÚÔÓÔ appleâúè ÏÏÔÓ. 0 ªÂ ÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ appleëúâûèòó appleô appleúôû- Ê ÚÔ Ó ÙÂÚ ÛÙÈ «ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ» Î È - Ó ÙfiÙËÙ ÛÙÔ Ú ÛÙË, fiappleˆ Ë ÎÈÓËÙ ÙËÏÂ- ÊˆÓ ÙÚ ÙË ÁÂÓÈ Î È Ë Âapple ÁÂÈ ËÊÈ Î Ú ÈÔÙËÏÂfiÚ ÛË. ª Û ÛÙÔ appleï ÛÈÔ Ùfi, ÔÈ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆ- Ó Â Û Ì ÏÏÔ Ó Û ÌÂÚ appleôê ÛÈÛÙÈÎ Î È Ó Ì ÓÂÙ È Ó Û Ì ÏÔ Ó appleâúèûûfiùâúô ÛÙÔ Ì ÏÏÔÓ ÛÙËÓ Ó appleù ÍË ÙË ÂıÓÈÎ ÔÈÎÔÓÔÌ. ÂÓ ÓÙÈÌÂÙˆapple ÔÓÙ È appleï ÔÓ ˆ Ó ÎfiÌË ÙÔ- Ì ÙË, ÏÏ ˆ ÂΠÓË Ë Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ appleô, ÌÂÛ ÌÌÂÛ, ÂappleÈ Ú ÛËÌ ÓÙÈÎ ÛÙËÓ Ó appleù ÍË fiïˆó ÙˆÓ ÏÏˆÓ (ªÂÙ ÊÔÚ, µèô- ÌË Ó, ÙÈÏ, Ô ÚÈÛÌfi, ˆÚÁ, ÀÁÂ, Îapple  ÛË, Î..). appleâïâ ı ÚˆÛË ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ ÎÒÓ ÁÔÚÒÓ, appleô Â Ó È appleè ÁÂÁÔÓfi Û appleôïï Ò- ÚÂ, ÂappleÈÙÚ appleâè Û ÌÂÚ ÙËÓ ÈÔı ÙËÛË Ó ˆÓ ÙÂ- ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î È ÙËÓ Ó appleù ÍË appleô ÔÙÈÎÒÓ appleë- ÚÂÛÈÒÓ ËÏ appleôèfiùëù Ì ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ. fiìô 2867/2000, Ë ÛËÌ ÓÙÈÎ Ù ÓÔÌÔıÂÙÈÎ apple Ú Ì ÛË ÛÂ Ó Ó ÙÔÌ appleô È appleâú- Ó fiïâ ÙÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú ÛÙËÚÈfi- ÙËÙÂ, ÂÓ ÁÈÓ ÁÈ Ù Ë appleâïâ ı ÚˆÛË ÙˆÓ ÁÔÚÒÓ appleôùâïâ ÁÈ ÙËÓ ÏÏËÓÈÎ ÚÓËÛË apple Ó ÎÂÈ. ŒÁÈÓ ÁÈ Ù ÁÓˆÚ Ô Ì fiùè ÌfiÓÔ ÙÛÈ: 0 ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÈÂ Ú ÓıÔ Ó ÔÈ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈ- Î Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ 0 Ó È ÎÔÏ ÓıÂ Ô ÌÂÙ Û ËÌ ÙÈÛÌfi ÙË ÂÏÏËÓÈÎ ÔÈÎÔÓÔÌ appleúô fiêâïô ÙˆÓ appleôïèùòó 0 Ó Â ÓÔËıÔ Ó ÔÈ ÂappleÂÓ ÛÂÈ ÛÂ Ó Â ÙÂ- ÓÔÏÔÁ  0 Ó ËÌÈÔ ÚÁËı ÙÔ Î Ù ÏÏËÏÔ appleâúè Ï- ÏÔÓ ÁÈ Ó Ô ËÁËıÔ Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ appleôï Ù applefi Ì ÓÂappleÙ ÁÌ ÓË ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔ- ÊÔÚ Î È Î Ú ˆ 0 Ó Ó appleù ıâ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi, Ó ÂÏÙȈıÂ Ë appleôèfiùëù ÙˆÓ appleëúâûèòó Î È Ó ÂappleÈ- Ù ıô Ó Î Ï ÙÂÚ ÙÈÌ ÁÈ ÙÔÓ Î Ù Ó - ψÙ. ÌÂÚ, ÙÔ Àª ÓÔÌÔıÂÙ ÂÊ ÚÌfi ÔÓÙ ÙÈ appleôïèùèî appleôê ÛÂÈ Î È Ë Ú ıìèûùèî Ú, Ë, Ú ıì ÂÈ, ÂÏ Á ÂÈ, apple Ú ÎÔÏÔ ıâ Î È È-  ÎÔÏ ÓÂÈ ÙÈ È ÈÎ Û Â Î È ÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈ- Î Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ. appleôùâï ÛÌ Ù Ù ÙË appleôïèùèî Ê ÓÔÓÙ È Û ÌÂÚ Î ı Ú. ÔÚËÁ Ì ÁÚ ÁÔÚÂ Î È appleï È ÈÎ - Û Â ÂÈ ÁÈ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î Ú ÛÙËÚÈfi- ÙËÙÂ, appleô ÂappleÈÙÚ appleô Ó ÙË Ú ÛË Ûapple ÓÈˆÓ applefi- ÚˆÓ, fiappleˆ Ú ÈÔÛ ÓfiÙËÙÂ, ÈÎ ÈÒÌ Ù È - Ï ÛË ÚÈıÌÔ ÎÏ ÛË. È ÊÔÚ ÛÙË È ÈÎ Û ÔÚ ÁËÛË ÂÈÒÓ ÂÈ ÌÂÁ ÏË ÛËÌ Û ÁÈ ÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ : Ë Î ÔÛË ÌÈ ÂÈ ÁÈ ÛÎËÛË ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î Ú ÛÙË- ÚÈfiÙËÙ apple ÈÙÔ Û appleúèó Ï ÁÔ Î ÈÚfi Ì ÓÂ Î È ÚfiÓÈ. ÌÂÚ, ÌÈ ÂÙ ÈÚ ÌappleÔÚÂ Ó Ú ÛÂÈ ÙË Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÙË ÂÓÙfi 15 ËÌÂÚÒÓ applefi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ Î Ù ıâûë ÙË ÏˆÛË Ù - ÒÚËÛË. M ÓÔÌÔıÂÙÈÎ Ú ıìèûë ÌappleÔÚÂ Ó ËÌÈ- Ô ÚÁ ÙÈ appleúô appleôı ÛÂÈ, fiìˆ ÂÓ ÌappleÔÚ applefi ÌfiÓË ÙË Ó ÂÍ ÛÊ Ï ÛÂÈ ÙËÓ ÂappleÈÙ ÙË appleâ- Ï ı ÚˆÛË ÙË ÁÔÚ ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ÔÏ Â appleâúèûûfiùâúô fiù Ó ÙÔ ÂÁ  ÚËÌ Ùfi appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È Û ÒÚ fiappleˆ Ë ÏÏ Ì apple Ú ÔÛÈ Î ÈÛ Ú ÎÚ ÙÈÎ ÌÔÓÔappleˆÏÈ Î ÓÙ ÏË Ë. ÚfiÏÔ ÙÔ Àª Ù Ó Ó ÏÂÈ ÙÔ apple ÈÙÔ ÌÂÓÔ Î ÓfiÓÂ Î È appleâúèôúèûìô ÒÛÙÂ Ô ÂÏ ıâúô ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi Ó appleú ÁÌ - ÙÔappleÔÈÂ Ù È ÔÌ Ï Î È appleúô fiêâïô ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈ- ÎÔ Û ÓfiÏÔ. È Ù ÚËÛË ÙÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙÔ apple ÈÙ ÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ Î È ÛÙËÓ appleú ÍË ÙˆÓ Î ÓfiÓˆÓ ÙÒÓ, ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó È ÛÊ Ï Ô- ÓÙ È ÛÔÈ fiúôè appleúfiû ÛË ÁÈ Î ıâ ÂappleÈ Â ÚËÛË ÛÙËÓ ÁÔÚ, ÏÏ Î È Ë Ó ÙfiÙËÙ Î ıâ Ú - ÛÙË Ó ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Ì fiïô ÙÔ ÏÏÔ Ú - ÛÙÂ. ÂÓı ÚÚ ÓÛË Î È appleúôûù Û ÙÔ ÓÙ - ÁˆÓÈÛÌÔ ÂÈ appleôê ÛÈÛÙÈÎ ÛËÌ Û ÁÈ ÙËÓ Ó appleù ÍË ÙË ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î appleô ÔÌ, È È- ÙÂÚ ÛÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ ÙË Û ÁÎÏÈÛË ÙˆÓ ÙÂ- ÓÔÏÔÁÈÒÓ. ÚfiÌÔÈ ÛËÌ Û Â Ó È Î È Ë Ï - Ë Ì ÙÚˆÓ appleô appleúôˆıô Ó ÙÔÓ ÁÈ ÓÙ ÁˆÓÈ- ÛÌfi Û ı Ì Ù È Û Ó ÂÛË, ÚÈıÌÔ fiùëûë, È Â ÚÈÛË ÙÔ Ê ÛÌ ÙÔ, ÂÈÔ fiùëûë Î È È ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfiÙËÙ. appleâïâ ı ÚˆÛË ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Â Ó È ÌÈ Û ÓÂ È ÈÎ Û appleô  ÛÙ Ì Ù Ì ÙËÓ ÊÈÛË ÙÔ ıâûìèîô appleï ÈÛ Ô. ŒÙÛÈ, appleúôûapple - ıô ÌÂ Û ÌÂÚ Ì ÙËÓ appleôïèùèî Ì Ó È ÙËÚ - ÛÔ Ì ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔapple ÌÂÙ Í ÙË ÂÓ ÚÌfiÓÈÛË, ÙË appleâïâ ı ÚˆÛË Î È ÙË Ù ÚËÛË ÙˆÓ Î Ófi- ÓˆÓ ÙÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ Ì ÛÈÎÔ ÛÙfi Ô : 0 ÙË È Ù ÚËÛË ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Î È ÎÔÈÓˆÓÈ- Î ÛÙ ıâúfiùëù 0 ÙË È ÎfiÏ ÓÛË ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ı ÛÂˆÓ apple Û fiïëûë 0 ÙËÓ ÂÓı ÚÚ ÓÛË ÙË Ù ÓÔÏÔÁÈÎ Î ÈÓÔÙÔ- Ì 0 ÙË È ÛÊ ÏÈÛË ÙˆÓ ÈÎ ÈˆÌ ÙˆÓ ÙÔ appleôï ÙË Î È ÙËÓ appleúôûù Û ÙÔ È ÈˆÙÈÎÔ Ô 0 ÙËÓ appleúô ÁˆÁ ÙË appleôïèùèûùèî Ù ÙfiÙËÙ, ÙËÓ appleôï ÊˆÓ Î È ÙËÓ ÂÏ ıâú ÛÙËÓ appleïë- ÚÔÊfiÚËÛË Î È 4

5 0 ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÙˆÓ appleúô appleôı ÛÂˆÓ ÁÈ ÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ ÛÙË ÒÚ Ì Î ıâ Ó Ù ÓÔ- ÏÔÁÈÎ ÂÍ ÏÈÍË Î È appleëúâû ÛÙÔ ÒÚÔ ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. Ó appleù ÍË ÛÙÔ ÒÚÔ ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈ- ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ì Ì ÙË È ÊÔÚÔappleÔ ËÛË ÙË ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ ÓÙ ÏË Ë -fiappleˆ Ó Ê ÚıËÎÂ Î È apple Ú apple Óˆ- ÓÔ ÁÂÈ Ó Â appleúôôappleùèî ÛÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ. Ô appleâúè Ï- ÏÔÓ ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÏÏ ÂÈ Ú Á Î È apple ÈÙÂ Ó ÏÔÁ ÈÎ ÓfiÙËÙ appleúôû ÚÌÔÁ. È ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î ÂÙ ÈÚ  ÛÙËÓ ÏÏ appleú appleâè Ó appleúôû ÚÌÔÛÙÔ Ó ÛÙË Ó appleú ÁÌ - ÙÈÎfiÙËÙ Î È Ó Ó ËÙ ÛÔ Ó Û ÌÌ Â ÔÈ ÔappleÔ Â ı ÙÔ ÂappleÈÙÚ Ô Ó Ó Û Ó ÛÔ Ó Ó Â Ó È ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎ, Î ÙÈ appleô fiappleˆ Ê ÓÂÙ È ÂÈ Á ÓÂÈ ÓÙÈÏËappleÙfi. Ú appleâè Ó ıâˆúâ Ù È appleôï ıâùèîfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi fiùè ÛÙÔÓ ÎÏ Ô ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈ- ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, apple Ú ÙÔ ÎÏ ˆÓÈÛÌÔ appleô apple - Ú ÙËÚ ıëî Ó Û fiïë ÙËÓ ÚÒappleË, Ë ÂÏÏËÓÈÎ ÁÔÚ ÂÈÍ ÍÈÔÛËÌ ˆÙË ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ. È Ù ÓÔÏÔÁÈÎ ÂÍÂÏ ÍÂÈ Î È Ë Ú ÛÙËÚÈÔappleÔ ËÛË Ó ˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎÒÓ Û ËÌ ÙˆÓ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÎÈ- ÓËÙ fiûô Î È ÛÙË ÛÙ ıâú ÙËÏÂʈÓ, ËÌÈ- Ô ÚÁÔ Ó Â ÓÔ Îfi appleâúè ÏÏÔÓ Î È ÈÛÈÔ ÔÍ ÁÈ ÙËÓ appleôúâ ÙÔ ÎÏ Ô ÛÙËÓ ÏÏ, apple Ú ÙË ÛÎÔÏË Û ÁÎ Ú. È ÛÙfi ÔÈ Î È ÔÈ appleúôùâú ÈfiÙËÙ appleô ı - ÙÔ Ì ˆ Àª ÁÈ ÙÈ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â ÙËÓ Âapplefi- ÌÂÓË appleâú Ô Ô Â Ó È: 0 Û ÌÌÂÙÔ ÛÙËÓ ÏÔappleÔ ËÛË ÙÔ appleúô- ÁÚ ÌÌ ÙÔ ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ. Û Â È ÛÌfi Î È Ë ÏÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ Ú ÛÂˆÓ ÙÔ ÁÈ ÙËÓ ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔ- Ú appleô ÊÔÚÔ Ó ÙÔ Àª (ÕÍÔÓ 4) Ì ÙÚfiappleÔ appleô Ó appleúèìô ÔÙ ÛÂÈ ÙÈ ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÙË appleâïâ ıâúˆì ÓË ÁÔÚ. ÙÔÓ ÙÔ- Ì Ùfi Â Ó È appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌ Ó ÂappleÂÓ- ÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ Ó appleù ÍË ÙˆÓ Â Ú ˆÓÈÎÒÓ ÈÎÙ ˆÓ, Ì ٠ÔappleÔ ı Â Ó È Ó Ù Ë ÁÚ ÁÔÚË ÌÂÙ ÊÔÚ ÙË appleïëúôêôú Î È ı È ÎÔÏ ÓıÂ Ô appleôï ÙË ÙË ÒÚ Ùfi- ÛÔ ÛÙÈ Û ÛÂÈ ÙÔ Ì ÙË ÈÔ ÎËÛË fiûô Î È Û ı Ì Ù ÁÂ, ÂÎapple  ÛË, ÂÚÁ Û, appleïô ÁËÛË ÛÙÔ È ÎÙ Ô, ÏÏ Î È ÛÊ - ÏÂÈ Î È È ÛÎ ÛË. 0 Ô ÛÈ ÛÙÈÎ Î È ÂÍÂÏÈÎÙÈÎ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙË ıôïèî ÀappleËÚÂÛ, ÂÓfi ËÏ ÂÏ È- ÛÙÔ Û ÓfiÏÔ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ ÎÒÓ appleëúâ- ÛÈÒÓ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË appleôèfiùëù, appleô ı appleúôûê ÚÂÙ È Û fiïô ÙÔ appleôï ÙÂ, ÓÂ- Í ÚÙ Ùˆ ÁˆÁÚ ÊÈÎ ı ÛË. 0 ËÌÈÔ ÚÁ ÙÔ Î Ù ÏÏËÏÔ Î ıâ ÊÔÚ ıâûìèîô appleï ÈÛ Ô ÁÈ ÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ Ó ˆÓ Ù ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙË ÒÚ Ì. Âapple ÁÂÈ Ë- ÊÈ Î Ú ÈÔÙËÏÂfiÚ ÛË appleôùâïâ Ó Ù - ÙÔÈÔ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi apple Ú ÂÈÁÌ. Ë- ÊÈ Î ÌÂÙ ÔÛË Û Âapple appleâ Ô Â Ú ÂÊ ÚÌÔÁ Â Ó È ÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ ÌÂÁ ÏÔ Ì ÛÙÈ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â. ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Ê - ÛÌ ÙÔ, Ë appleôèfiùëù Î È Ë ÌÊ ÚÔÌË ÂappleÈ- ÎÔÈÓˆÓ Â Ó È ÙÚÂÈ ÛÈÎ apple Ú ÌÂÙÚÔÈ ÙÔ ËÊÈ ÎÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ. Ô Ó Ô Â - Úˆapple Îfi Î ÓÔÓÈÛÙÈÎfi appleï ÛÈÔ ÁÈ ÎÙ Î È appleëúâû  ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÂÓÙ ÛÛÂÈ Ù ÎÙ ÂÎappleÔÌapple Ú ÈÔ- ÙËÏÂÔappleÙÈÎÔ Û Ì ÙÔ ÛÙ ÎÙ ËÏÂÎÙÚÔ- ÓÈÎÒÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î È ÓÙÈÌÂÙˆapple ÂÈ Ù Ú - ÈÔÙËÏÂÔappleÙÈÎ ÎÙ ˆ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î ÎÙ, Û Ó ÔÓÙ Ù Ì ÈÎ ÈÒÌ Ù Î È appleô ÚÂÒÛÂÈ «ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ ÎÔ Ù appleô». ÓÙfi ÙÔ appleúòùô ÙÚÈÌ ÓÔ ÙÔ 2003 ÙÔ Àª ı apple ÚÔ ÛÈ ÛÂÈ Ó Ó Ô ÓfiÌÔ ÁÈ ÙÔ ËÊÈ Îfi Ú ÈfiʈÓÔ Î È ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ ÛË ÂÓÛˆÌ ÙÒÓÔÓÙ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÓÔÌÔıÂ- Û apple ÓÙÂ Ó Â Ô ËÁ  appleô ËÊ ÛÙËÎ Ó applefi ÙÔ Úˆapple Îfi ÔÈÓÔ Ô ÏÈÔ ÙÔÓ appleâú - ÛÌ ÓÔ ª ÚÙÈÔ. 0 ËÌÈÔ ÚÁ Î È appleôûù ÚÈÍË ÌÈ ÂıÓÈÎ «Â͈ÙÂÚÈÎ appleôïèùèî» ÁÈ ÙÈ ÙËÏÂappleÈ- ÎÔÈÓˆÓ Â. ÌÂÚ, Ù ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î - ÎÙ ÌappleÔÚÔ Ó Ó appleôùâï ÛÔ Ó Á Ê Ú ÂÌappleÔÚÈÎ Î È ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎ Û ÓÂÚÁ Û ÌÂÙ Í ÙˆÓ ÎÚ ÙÒÓ. Úˆapple Î appleúˆùô- Ô Ï Â, fiappleˆ Ù È ڈapple Î ÎÙ ÁÈ ÙÈ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â, appleúô Ï appleâù È Ó appleúô- ÛÊ ÚÔ Ó Ù ÙËÙ Î È ÍÈÔappleÈÛÙ ÔËıÒ- ÓÙ ÙÈ ÒÚ appleô Û ÌÌÂÙ Ô Ó ÛÂ Ù Ó appleúôû ÚÌÔÛÙÔ Ó ÛÙÈ apple ÈÙ ÛÂÈ ÙË ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ. ŸÌˆ, Û ÌÂ- Ú Â Ó È Ó ÁÎË Ù ÙÔÈÔ Â Ô appleúˆùô Ô - Ï Â Ó Á ÓÔ Ó appleâúèûûfiùâúô Â͈ÛÙÚÂÊÂ Î È Ó appleâúèï Ô Ó Î È ÙÈ ÒÚ ÙË µ Ï- Î ÓÈÎ, ÙË ÚÒappleË Î È ÙË ªÂÛÔÁ - Ô, Ï Ì ÓÔÓÙ applefi Ë ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ ÈÂ Ú Ì ÓË ÌÔÚÊ ÙË ŒÓˆÛË. ÏÏ, ˆ Ì ÏÔ ÙË Úˆapple Î ŒÓˆÛË, appleôûùë- Ú ÂÈ appleôê ÛÈÛÙÈÎ Î È Ï Ì ÓÂÈ Ì ÚÔ ÛÙËÓ ÏÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ appleôïèùèîòó ÙÒÓ. Ó È applefiê Û Ì Ó appleôûùëú ÍÔ Ì ÙËÓ Âapple - ÎÙ ÛË ÙˆÓ appleúˆùô Ô ÏÈÒÓ ÙÒÓ Î È ÙËÓ ÍÈÔappleÔ ËÛ ÙÔ Î È applefi ÙÈ applefiïôèappleâ Ò- Ú ÙË appleâúèô. Ùfi ÚÔÓ ÂappleÈı ÌÔ ÌÂ Ë ÒÚ Ì Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÂÈ ˆ ÙËÏÂappleÈÎÔÈ- ÓˆÓÈ Îfi ÎfiÌ Ô ÛÙËÓ Â Ú ÙÂÚË ÁˆÁÚ - ÊÈÎ appleâúèô ÙˆÓ µ ÏÎ Ó ˆÓ Î È ÙË - ÚÒappleË, Ó appleù ÛÛÔÓÙ Âapple ÚÎ, Û Á ÚÔÓ Î È ËÏ Ù ÙËÙ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î - ÎÙ ÎÔÚÌÔ. Ô appleú ÙÙÔ ÌÂ Ë Û ÓÂÚÁ - fiìâóôè Ì ÙËÓ appleúô ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙˆÓ Ô- Ú ÊÔÚÈÎÒÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ÒÚ È ı ÙÂÈ Ë ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Îfi ÔÚ ÊfiÚÔ. ˆÚÔ - Ì ÙÔ ÚfiÏÔ Ùfi ˆ ÛËÌ ÓÙÈÎfi Û ÛÙ ÙÈÎfi ÎÚÔÁˆÓÈ Ô Ï ıô ÌÈ ÂıÓÈÎ appleôïèùèî ÁÈ ÙÈ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â appleô Ï Ì ÓÂÈ applefi Ë ÙË ÙËÓ È È ÙÂÚË ı ÛË ÙË ÒÚ Ì, Ï- Ï Î È ÙËÓ Â ı ÓË ÙË ÁÈ ÙËÓ ÂÈÚ ÓË Î È ÙËÓ Â ËÌÂÚ ÛÙËÓ appleâúèô. ÏÔ, appleúôûapple ıô - ÌÂ Ó ËÌÈÔ ÚÁ ÛÔ Ì ÙÈ Û Óı ΠÂΠ- Ó appleô ı ÂappleÈÙÚ Ô Ó ÛÙÈ ÂÏÏËÓÈÎ ÂÙ È- ÚÂ Â Ó ÈÛ ÚÔappleÔÈ ÛÔ Ó ÙË ı ÛË ÙÔ ÛÙËÓ Â Úˆapple Î Î È ÁÈ Ù fi È Î È ÛÙËÓ apple - ÁÎfiÛÌÈ ÁÔÚ ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ÛË- Ì ÓÙÈÎ apple ÚÔ Û ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂappleÈ ÂÈ- Ú ÛÂˆÓ -ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î È appleïëúô- ÊÔÚÈÎ - Û ÈÂıÓ Âapple appleâ Ô Î È ÔÈ ÂappleÂÓ - ÛÂÈ appleô appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÔ Ó Û Ì ÏÏÔ Ó ÛÙËÓ ÂÓ Û ÛË ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Û ÓÂÚÁ - Û Ì ÏÏ ÒÚÂ, ÛÙËÓ ÓÙ ÏÏ Á ÙÂ- ÓÔÁÓˆÛ Î È -ÙÂÏÈÎ - ÛÙË ÈÂıÓ Ó - ÁÓÒÚÈÛË ÙË Ó ÌÈÎ appleô Ú ÎÙËÚ ÂÈ Û ÌÂÚ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÔÈÎÔÓÔÌ. ÎÔapplefi Ì Â Ó È Ó ÂÓÈÛ ÛÔ Ì ٠ÙÔÈÂ Ú ÛÙË- ÚÈfiÙËÙ ÓÔÓÙ Ó Î ÓËÙÚ Î È ËÌÈÔ Ú- ÁÒÓÙ ÙÔ Î Ù ÏÏËÏÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi appleï ÛÈÔ. 0 Ù ÏÂÛË ÙˆÓ Ï ÌappleÈ ÎÒÓ ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ ı Ó ÙÔ 2004 ıâˆúò fiùè appleôùâïâ Ù ÓÔ- ÏÔÁÈÎ appleúfiîïëûë ÁÈ ÙÈ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î ÂÙ ÈÚ Â, ÂÓÒ Ù Ùfi ÚÔÓ Â Ó È Î È ÌÈ ÌÂ- Á ÏË Â Î ÈÚ ÁÈ ÙËÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔ ËÛË Ó - ˆÓ ÂappleÂÓ ÛˆÓ, appleô ı ÂÏÙÈÒÛÔ Ó Û Ìfi- ÓÈÌË ÛË ÙËÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î appleô ÔÌ ÙË ÒÚ Î È ı Ô Ó ıâùèî appleôùâï - ÛÌ Ù Û ÏÏÔ ÙÔÌ ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ, fiappleˆ Ô ÙÔ ÚÈÛÌfi. Ïapple ˆ ÛÈÌ fiùè ÛÙË È ÚÎÂÈ ÙˆÓ ÁÒÓˆÓ Ë ÎÈÓËÙ ÙËÏÂÊˆÓ 3 Ë ÁÂÓÈ ı ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ Ë ÂÌappleÔÚÈÎ. appleôùâï ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi Ùfi Ó Â È ÎÚÈ- ÙÔ Ì Ó Ì ÁÈ ÙËÓ ÂÍ ÏÈÍË ÙË ÏÏ ÈÂıÓÒ. ª ÂÓ È Ê ÚÂÈ ÔÈ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â Ó appleôùâï ÛÔ Ó ÙÔ ÌÔ Ïfi Ó appleù ÍË ÛÂ Ì È ÚÎÒ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓË ÂÏÏËÓÈÎ ÔÈÎÔÓÔÌ. ÎÔapplefi Ì Â Ó È Ë apple ÚÔ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ú - ÛÙË-Î Ù Ó ÏˆÙ appleëúâûèòó ËÏ appleôèfiùë- Ù Î È ÌËÏÔ ÎfiÛÙÔ. Ó Ì ÓÔ Ì ÂappleÂÓ- ÛÂÈ, Ó Â ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û, ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ, Î Ï ÙÂÚË appleôèfiùëù appleë- ÚÂÛÈÒÓ, ÌÂÁ Ï ÙÂÚË appleôûfiùëù appleëúâûèòó, Û - Ó È ÎfiÏ ÓÛË ÙÔ appleôï ÙË applefi ÙÈ ÎÚ ÙÈÎ appleëúâû Â, ÂÍ appleïˆûë ÙË ÔÈÓˆÓ ÙË ÏË- ÚÔÊÔÚ. 5

6 Ô Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï ÛÈÔ ÁÈ ÎÙ Î È ÀappleËÚÂÛ Â ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ appleèîôèóˆóèòó È µ ÛÈÎ ƒ ıì ÛÂÈ ÙÔ Ô Ï ÈÛ Ô Ô ÈÛ ÔÓ ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï ÛÈÔ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Â Â ˆ ÛÙfi- Ô ÙË ËÌÈÔ ÚÁ Û ÓıËÎÒÓ appleôùâ- ÏÂÛÌ ÙÈÎÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î Ù ÙË ÌÂÙ ÛË applefi ÌÔÓÔappleˆÏÈ Îfi appleâúè- ÏÏÔÓ Û appleâúè ÏÏÔÓ appleï ÚÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ. Ô Ó Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï ÛÈÔ ÁÈ ÎÙ Î È appleëúâû  ËÏÂÎÙÚÔ- ÓÈÎÒÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ó ıâˆúâ ÙÔ ÊÈÛÙ ÌÂÓÔ appleï ÛÈÔ Ì ÁÓÒÌÔÓ : ) ÙËÓ ÂÍ ÛÊ ÏÈÛË ÙË Ó appleù ÍË appleôùâïâûì ÙÈÎÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ Û ÌÈ appleï Úˆ appleâïâ ıâúˆì ÓË ÁÔÚ, ) ÙËÓ apple ÚÍË ÂappleÈÏÔÁÒÓ ÁÈ ÙÔ Î Ù Ó ÏˆÙ Î È Á) ÙËÓ appleúô- ÛÙ Û ÛÙfi ˆÓ ÁÂÓÈÎÔ Û ÌÊ ÚÔ- ÓÙÔ. appleôùâïâ Ù È applefi ÌÈ ÛÂÈÚ Ì ÙÚˆÓ ÂÛÌ ÙÈÎÔ Ú ÎÙ Ú ( ËÁ Â, appleôê ÛÂÈ ) Î ıò Î È applefi ΠÌÂÓ ˆÚ ÂÛÌ ÙÈÎfi Ú ÎÙ Ú (soft law). ÈÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó, appleâúèï Ì ÓÂÈ: 0 ÓÙ ËÁ  ÙÔ Úˆapple ÎÔ ÔÈÓÔ- Ô Ï Ô Î È ÙÔ Ì Ô Ï Ô, ÌÂÙ Í ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ ÌÈ ÔÚÈ fióùèô Ú ÎÙ Ú 1 Î È Ù ÛÛÂÚÈ ÂÈ ÈÎ 2. 0 ª applefiê ÛË ÙÔ Úˆapple ÎÔ ÔÈ- ÓÔ Ô Ï Ô Î È ÙÔ Ì Ô Ï Ô, Û ÂÙÈ- Î Ì ÙËÓ appleôïèùèî Ú ÈÔÊ ÛÌ ÙÔ 3. 0 ªÈ applefiê ÛË ÙË appleèùúôapple, 4 Ì ÙËÓ ÔappleÔ È Ú ÂÙ È Ë Ì ÙˆÓ Úˆapple ÎÒÓ ƒ ıìèûùèîòó Ú ÒÓ (European Regulators Group for Electronic Communications Networks/ Services-ERG). ŸÛÔÓ ÊÔÚ Û٠ΠÌÂÓ ÌË ÂÛÌ - ÙÈÎÔ Ú ÎÙ Ú -Ù ÔappleÔ appleôùâïô Ó apple Ú ÙËÙÔ ÂÚÁ ÏÂ Ô ÁÈ ÙËÓ ÂÓ ÚÌfiÓÈÛË Î È ÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙÔ Ó Ô appleï ÈÛ Ô applefi ÙÈ ıóèî ƒ ıìèûùèî Ú ( ƒ )- appleâúè- Ï Ì ÓÔ Ó: 1) Ù ı ÓÙ ÚÈ ÁÚ ÌÌ ÙË appleèùúôapple ÁÈ ÙËÓ Ó Ï ÛË ÙË ÁÔÚ Î È ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË ÙË ËÌ ÓÙÈÎ πû Ô ÛÙËÓ ÁÔÚ, ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ appleï ÈÛ Ô Î ÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ú ıì ÛÂˆÓ ÁÈ Ù ÎÙ Î È ÙÈ appleëúâû  ËÏÂÎÙÚÔÓÈ- ÎÒÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ 5. 2) ÛÙ ÛË ÙË appleèùúôapple ÁÈ ÙÈ ÁÔÚ ÚÔ fióùˆó Î È ÀappleËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ÔÌ ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ appleèîôèóˆóèòó, ÔÈ ÔappleÔ Â ÂappleÈ ÔÓÙ È ÂÎ ÙˆÓ appleúôù ÚˆÓ Ú ıìèûë, Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ ËÁ 2002/21/EC ÙÔ Úˆapple ÎÔ ÔÈÓÔ Ô Ï Ô Î È ÙÔ Ì Ô Ï Ô. µ ÛÈÎ Ú ıì ÛÂÈ È ÛÈÎ Ú ıì ÛÂÈ appleô ÂÈÛ ÁÂÈ ÙÔ Ó Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï ÛÈÔ ÊÔÚÔ Ó: 0 ÛÙÔ appleâ Ô ÂÊ ÚÌÔÁ ÙÔ, 0 ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ƒ, ÌÂÙ Í ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Î È Ë, 0 ÛÙÔ appleóâ Ì Î È ÙÔ ÛÎÔapplefi ÙË Ó ıâò- ÚËÛË. ÁÎÂÎÚÈÌ Ó, applefi ÙÔ Ó Ô appleï - ÛÈÔ, Ë Ú ıìèûùèî apple Ú Ì ÛË ÛÙËÓ ÁÔÚ Ì ÂappleÈ ÔÏ ÂÎ ÙˆÓ appleúôù ÚˆÓ (ex ante) appleô ÚÂÒÛÂˆÓ «appleô ˆÚ», ÂÓÒ apple Ú ÏÏËÏ ÂÓÈÛ ÂÙ È Ë ÂÊ ÚÌÔ- Á ÙˆÓ Î ÓfiÓˆÓ Î È ÙˆÓ Ú ÒÓ ÙÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ. Ú ÏÏËÏ, ÏÔappleÔÈÂ Ù È Ë Û ÁÎÏÈÛË ÛÙÔ ÎÏ Ô ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÙˆÓ Ì ÛˆÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Î È ÙË Ù ÓÔÏÔÁ ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó Ì ÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ «ÚÈ- fióùè ÚÔÛ ÁÁÈÛË». ªÂ Ù Ó fiï Ù ÎÙ Î È ÔÈ appleëúâû  ÌÂÙ ÔÛË È appleô- ÓÙ È applefi ÂÓÈ Ô Î ÓÔÓÈÛÙÈÎfi appleï ÛÈÔ, Û - ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ ÓˆÓ ÙˆÓ ÈÎÙ ˆÓ appleô ÚË- ÛÈÌÔappleÔÈÔ ÓÙ È ÁÈ Ú ÈÔÙËÏÂÔappleÙÈÎ ÂÎappleÔ- Ìapple, Î ıò Î È ÙˆÓ ÈÎÙ ˆÓ Πψ È Î ÙËÏÂfiÚ ÛË, ÓÂÍ ÚÙËÙ applefi ÙÔ Â Ô ÙˆÓ ÌÂÙ ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ appleïëúôêôúèòó. ËÌÂÈ- ÒÓÂÙ È fiùè ÂÎÙfi appleâ Ô ÂÊ ÚÌÔÁ apple Ú - Ì ÓÂÈ ÙÔ appleâúèâ fiìâóô ÙˆÓ appleëúâûèòó appleô apple Ú ÔÓÙ È Ì Ûˆ ÈÎÙ ˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ªÔ Ïfi Î ÓËÛË ÛÙË È ÈÎ Û appleâ- Ï ı ÚˆÛË ÙË ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î ÁÔ- Ú, Ô ÚfiÏÔ ÙˆÓ ƒ ÂÓ Ó ÌÒÓÂÙ È appleâ- Ú ÈÙ Úˆ Î È apple ÁÈÒÓÂÙ È applefi ÙÔ Êˆ ÙÔ Ó - Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎÔ Ï ÈÛ Ô. Ó ÂÈÎÓ Ô- ÓÙ È appleï ÔÓ Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ıâì ÙÔÊ Ï Î ÙË ÁÔÚ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Î ıò Ó Ï Ì ÓÔ Ó ÙË ÛÈÎ Â ı ÓË ÏÔappleÔ ËÛË Î È ÂÊ ÚÌÔÁ ÙÔ Ó Ô appleï È- Û Ô. È Â Ú Ù Ù ÚÌÔ ÈfiÙËÙ ÙÔ ÊÔÚÔ Ó ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Û ÂÙÈÎÒÓ ÁÔÚÒÓ, ÙËÓ Ó Ï ÛË Î È ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ Ì ËÌ ÓÙÈÎ πû Î È ÙËÓ ÂappleÈ ÔÏ / Î È ÚÛË appleô ÚÂÒÛˆÓ, ÂÓÒ È ı ÙÔ Ó ÁÈ ÙËÓ ÏÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ Â Ú Ù Ù ÚÌÔ ÈfiÙËÙÂ Û ÏÏÔÁ appleïëúôêôúèòó/ ÛÙÔÈ Â ˆÓ applefi ÙÔ apple ÎÙ ÙË ÁÔÚ. ÎÚ ÙË-Ì ÏË Î ÏÔ ÓÙ È Ó ÂÁÁ ËıÔ Ó ÙËÓ ÓÂÍ ÚÙËÛ ÙˆÓ ƒ ÂÍ ÛÊ Ï - ÔÓÙ fiùè Â Ó È ÓÔÌÈÎ È ÎÚÈÙ Î È ÏÂÈ- ÙÔ ÚÁÈÎ ÓÂÍ ÚÙËÙ applefi fiïô ÙÔ ÔÚ- Á ÓÈÛÌÔ apple ÚÔ ÈÎÙ ˆÓ, ÂÍÔappleÏÈÛÌÔ appleëúâûèòó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. µ ÛÈÎÔ ÛÙfi ÔÈ Â Ó È Ë È ÛÊ ÏÈÛË ÙË ÌÂÚÔÏË Î È ÙË È Ê ÓÂÈ Î Ù ÙËÓ ÛÎËÛË ÙˆÓ ÂÍÔ ÛÈÒÓ ÙÔ, Î ıò Î È Ë È ıâûë ÙˆÓ apple Ú ÙËÙˆÓ applefiúˆó, fiûôó ÊÔÚ ÛÙÔ appleúôûˆappleèîfi, ÙËÓ ÂÌappleÂÈÚ Î È Ù ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ì Û, ÁÈ Ó ÈÂÎappleÂÚ ÈÒÓÔ Ó Ù Î ı ÎÔÓÙ ÙÔ. Ú ÛË ÙÔ appleú appleâè Ó apple ÎÔ ÂÈ ÛÙÈ ıâìâïèò ÂÈ Ú ÙË Ó ÏÔÁÈÎfiÙËÙ Î È ÙË Ù ÓÔÏÔÁÈÎ Ô ÂÙÂÚfiÙËÙ Î È Ó ıâìâïèòóâù È ÛÂ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÛÙfi- Ô appleôïèùèî. È ÛÙfi ÔÈ ÙÔ ÂÓÛˆÌ - ÙÒÓÔÓÙ È ÚËÙ ÛÙÔ ÚıÚÔ 8 ÙË ËÁ Ï ÛÈÔ, Û ÓÈÛÙÒÓÙ Ù ÎÚ fiúè ÁÈ 6

7 ÙËÓ ÛÎËÛË applefi ÙÈ ÓÔÓÈÛÙÈÎ Ú ÙË È ÎÚÈÙÈÎ ÙÔ Â ÚÂÈ. ÁÎÂÎÚÈ- Ì Ó, Û Âapple appleâ Ô ÛÙfi ˆÓ ÔÈ ƒ Î ÏÔ ÓÙ È Ó appleúô ÁÔ Ó ÙÔÓ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙËÓ apple ÚÔ- ÈÎÙ ˆÓ Î È appleëúâûèòó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Î ıò Î È Ù Û ÌÊ ÚÔÓÙ ÙˆÓ appleôïèùòó ÙË Î È Ó Û Ì ÏÏÔ Ó ÛÙËÓ Ó appleù ÍË ÙË ÂÛˆÙÂÚÈÎ ÁÔÚ. ıâìâïèò Ë ÏÔÁÈÎ appleô È appleâè ÙÔ Ó Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï ÛÈÔ Â Ó È Ë Ì ˆÛË ÙË Ú ıìèûùèî apple Ú Ì ÛË ÛÙËÓ ÁÔÚ Ì ÙËÓ Ó ÁÓÒÚÈÛË ÛÙÈ ƒ ÍËÌ ÓË È ÎÚÈÙÈÎ Â ÚÂÈ Î Ù ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ ÙˆÓ Ì ÛˆÓ Î È ÙÔ ıìô apple Ú Ì ÛË. Ú ÏÏËÏ, ÂappleÈ ÈÒÎÂÙ È Ë ÂÏÙ ˆÛË ÙË Û ÓÂÚÁ Û ÌÂÙ Í ÙË appleèùúôapple Î È ÙˆÓ ƒ, Ì ÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ ÂÓfi Ó Ô ÌË - ÓÈÛÌÔ È Ô Ï ÛË Î È È Ê ÓÂÈ 6, Ô ÔappleÔ Ô ÏÂÈÙÔ ÚÁ ˆ ÓÙ ÚÔ ÛÙËÓ ÍË- Ì ÓË Â ÂÏÈÍ appleô apple Ú ÂÙ È ÛÙÈ ƒ. Àapplefi ÙÔ Êˆ ÙÔ Ó Ô appleï ÈÛ Ô, ÔÈ ÂıÓÈÎ ÁÔÚ applefi Ú ıìèûë ÂÓÙÔapple ÔÓÙ È Û appleúòùô ıìfi applefi ÙËÓ appleèùúôapple ÛÙË Û ÂÙÈÎ ÛÙ ÛË Î È ÂÓ Û Ó  applefi ÙÈ EƒA, ÔÈ ÔappleÔ Â Ô Ó ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó apple - ÚÂÎÎÏ ÓÔ Ó applefi ÙË ÛÙ ÛË ÙË appleèùúôapple, ÂÊfiÛÔÓ Î ÙÈ Ù ÙÔÈÔ ÂappleÈ ÏÏÂÙ È Î È ÈÎ È- ÔÏÔÁÂ Ù È Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ ÂıÓÈÎ Û Óı - ÎÂ.  Πıâ appleâú appleùˆûë ÔÈ ƒ Î ÏÔ ÓÙ È Î Ù ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÁÔÚÒÓ Ó ÎÔÏÔ ı - ÛÔ Ó ÙË ÌÂıÔ ÔÏÔÁ ÙÔ ÈÎ Ô ÙÔ - ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ. ÙË Û Ó ÂÈ, ÔÈ ƒ ı apple Ú Ì Ô Ó Ú ıìèûùèî ÛÙÈ Û ÂÙÈÎ ÁÔÚ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô ÂÓ Ê ÛÙ Ù È appleôùâ- ÏÂÛÌ ÙÈÎfi ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi, ÂappleÈ ÏÏÔÓÙ appleô ÚÂÒÛÂÈ Û ÂΠÓÔ ÙÔ ÊÔÚ ÂÎ- ÌÂÙ ÏÏ ÛË ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ Ô Ó ËÌ ÓÙÈÎ πû, ÓÓÔÈ Ë ÔappleÔ ÂÍÔÌÔÈÒÓÂÙ È appleï ÔÓ Ì ÙË ÂÛapplefi Ô Û ÛË, fiappleˆ Ù ÂÈ È ÌÔÚʈı ÓÔÌÔÏÔÁÈ Î applefi ÙÔ ÈÎ - ÛÙ ÚÈÔ ÙˆÓ Úˆapple ÎÒÓ ÔÈÓÔÙ ÙˆÓ. È È Ù ÍÂÈ ÛÙÔ Ó Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï ÛÈÔ ÂÍ ÛÊ Ï Ô Ó ÌÈ ÔÌ Ï ÌÂÙ - ÛË applefi ÙÔ ÈÛ ÔÓ ÛÙÔ ÂappleÂÚ fiìâóô appleï ÛÈÔ. ÁÎÂÎÚÈÌ Ó, Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ ËÁ Ï ÛÈÔ 7, Ë È ÈÎ Û Ó Ï ÛË ÁÔÚÒÓ appleú appleâè Ó ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ ÙÔ Ù ÙÂÚÔ Ó ÙfiÓ ÌÂÙ ÙËÓ Î ÔÛË ÙË ÛÙ ÛË ÙË appleèùúôapple. È ƒ Î ÏÔ ÓÙ È Ó appleúô Ô Ó ÛÂ Ó - ıâòúëûë ÙˆÓ appleô ÚÂÒÛÂˆÓ appleô Ô Ó ÂappleÈ ÏËı ÛÂÈ ÙÔ ÊÈÛÙ ÌÂÓÔ ÓÔÓÈÛÙÈÎÔ Ï ÈÛ Ô. Ú ÏÏËÏ, Ì ÚÈ Ó ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ Ë È ÈÎ Û Ó ıâòúë- ÛË ÙˆÓ Û ÂÙÈÎÒÓ ÁÔÚÒÓ, appleúô Ï appleâù È È Ù ÚËÛË Û ÈÛ ÙˆÓ appleô ÚÂÒÛÂˆÓ appleô Ô Ó ÂappleÈ ÏËıÂ Ó ÌÂÈ ÙÔ ÈÛ ÔÓÙÔ appleï ÈÛ Ô. ÂÓ ÚÌfiÓÈÛË ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎÔ ÈÎ Ô Ì ÙÔ Ó Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï ÛÈÔ appleú appleâè Ó ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı Ì ÙË ı ÛappleÈÛË fiïˆó ÙˆÓ Ó ÁÎ ˆÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ, Î ÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Î È ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ È Ù ÍˆÓ, ÙÔ ÚÁfiÙÂÚÔ Ì ÚÈ ÙÈ 24 πô Ï Ô 2003, appleúôîâèì ÓÔ Ó ÙÂı Û ÈÛ Ë applefi ÙÈ 25 πô Ï Ô ª ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ ÚˆÛË ÙË ÂÓ ÚÌfiÓÈ- ÛË, Ë ÔappleÔ ÈÂÍ ÁÂÙ È applefi ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ªÂÙ ÊÔÚÒÓ Î È appleèîôèóˆóèòó, Ë appleúô- ÂÙÔÈÌ ÂÙ È ÁÈ ÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙÔ ÂappleÂÚ fi- ÌÂÓÔ appleï ÈÛ Ô, ÙÔ ÔappleÔ Ô ı ÎÏËıÂ Ó ÏÔappleÔÈ ÛÂÈ, Î È apple Ú ÎÔÏÔ ıâ ÂÓÂÚÁ ÙÈ Û ÂÙÈÎ ÂÍÂÏ ÍÂÈ appleô ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ È Û ÈÂıÓ Âapple appleâ Ô. ÁÎÂÎÚÈÌ Ó, ÛÙÔ appleï - ÛÈÔ ÙË Ì ÓÂÍ ÚÙËÙˆÓ ƒ ıìèûùè- ÎÒÓ Ú ÒÓ (Independent Regulators Group-IRG), Ë Û ÌÌÂÙ ÂÈ ÂÓÂÚÁ ÛÙÈ ÂÚÁ Û Â Û ÂÙÈÎ Ì (Implementation Working Group), Ë ÔappleÔ ÂÈ ˆ ÓÙÈΠÌÂÓÔ ÙÔÓ ÂÓÙÔappleÈÛÌfi Î È ÙË È ÌfiÚʈÛË ÌÈ ÎÔÈÓ appleúôû ÁÁÈÛË Î - Ù ÙË È ÈÎ Û ÂÓ ÚÌfiÓÈÛË ÙÔ Ó Ô appleï ÈÛ Ô applefi Ù ÎÚ ÙË-Ì ÏË, Ì ÛÙfi Ô ÙËÓ fiûô ÙÔ Ó ÙfiÓ ÂÓ ÚÌÔÓÈÛÌ ÓË ÌÂÙ ÊÔÚ Î È ÂÓ Û Ó  ÂÊ ÚÌÔÁ ÙˆÓ ËÁÈÒÓ ÛÙÈ ÂıÓÈÎ ÓÓÔÌ ٠ÍÂÈ. appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ Î È Ë Âapple ÚÎÂÈ ÙÔ Ó Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎÔ Ï ÈÛ Ô ÁÈ ÙËÓ Î Ï Ë ÙˆÓ Ú ıìèûùèîòó Ó ÁÎÒÓ ÙË ÁÔÚ ı ÎÚÈı applefi ÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙÔ ÛÙËÓ appleú ÍË. ÙÔ ÛËÌÂ Ô Ùfi Ë Â ı ÓË Î È Ë appleúfiîïëûë ÁÈ ÙËÓ Â Ó È ÌÂÁ ÏË. 1 ËÁ Ï ÛÈÔ, 2002/21/, ÚÈı. L 108, , Û ËÁ ÁÈ ÙËÓ ÂÈÔ fiùëûë, 2002/20/, ÚÈı. L 108, , Û , Ë- Á ÁÈ ÙËÓ appleúfiû ÛË, 2002/19/, ÚÈı. L 108, , Û , Ë- Á Î ıôïèî appleëúâû, 2002/22/, ÚÈı. L 108, , Û , Ë- Á ÁÈ ÙËÓ appleúôûù Û È ÈˆÙÈÎ ˆ ÛÙÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â, 2002/58/, ÚÈı. L 201, , Û , Ë- Á Û ÂÙÈÎ Ì ÙÔÓ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi, 2002/77/, ÚÈı. L 249, , Û applefiê ÛË Ú ÈÔÊ ÛÌ ÙÔ, ÚÈı. 676/2002/, ÚÈı. L 108, , Û /627/ : applefiê ÛË ÙË appleèùúôapple, ÙË 29 Ë πô Ï Ô 2002, Û ÂÙÈÎ Ì ÙË Û ÛÙ ÛË ÙË Ô- Ì ÙˆÓ Úˆapple ÎÒÓ ƒ ıìèûùèîòó Ú ÒÓ ÁÈ ÎÙ Î È appleëúâû  ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÚÈı. L 200, , Û /C/165/03. 6 ÚıÚ 6 Î È 7 ÙË ËÁ Ï ÛÈÔ appleúô Ï appleô Ó appleô Ú ˆÛË È Ô Ï ÛË ÙfiÛÔ Û ÂıÓÈÎfi ( ÚıÚÔ 6) fiûô Î È Û  ڈapple Îfi Âapple appleâ Ô [Ì ÙÈ applefiïôèappleâ ƒ, ËÁ Ï ÛÈÔ ÚıÚÔ 7(2), 7(3)], Î È Ì ÙËÓ appleèùúôapple [ ËÁ Ï ÛÈÔ, ÚıÚÔ 7(3) ÚıÚÔ 7(4)]. 7 ÕÚıÚÔ 16 apple Ú ÁÚ ÊÔ 7

8 Ï ÌappleÈ ÎÔ ÁÒÓ 2004: È Â ÚÈÛË Î È appleôappleùâ ƒ ÈÔÊ ÛÌ ÙÔ ÈÔÚÁ ÓˆÛË ÙˆÓ Ï ÌappleÈ ÎÒÓ ÁÒÓˆÓ ÙÔ 2004 ÛÙËÓ ı Ó Û ÓÈÛÙ ÌÈ ÌÂÁ ÏË appleúfiîïëûë ÁÈ ÙË ÒÚ Ì. ª applefi ÙÈ ÛËÌ ÓÙÈÎ appleúô appleôı ÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ ÂappleÈÙ ÈÂÍ ÁˆÁ ÙˆÓ ÁÒÓˆÓ appleôùâïâ Ë ÂÍ ÛÊ ÏÈÛË ÙË appleúfiûîôappleùë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ Ú ÈÔ- ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ. Ô ÛÙË ÛËÌ Û ı Ì ÙË ÛÊ ÏÂÈ Î È apple Ú ÏÏËÏ, Ë Ó ÁÎË ËÌÔÛÈÔÁÚ ÊÈÎ Î Ï Ë Î È ÙËÏÂÔappleÙÈ- Î ÌÂÙ ÔÛË ÙˆÓ ÁÒÓˆÓ -Ë ÂÈÎfiÓ ËÏ appleô ı appleúô ÏÏÂÙ È Û ÔÏfi- ÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ- Û ÔÓÙ È ÛÙÈ Ú - ÈÔÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â. Ó ÌÂÓfiÌÂÓË ÂÎÙÂÙ - Ì ÓË Ú ÛË Û ÚÌ ÙˆÓ Û ÛΠÒÓ (fiappleˆ Û ÚÌ ÙÔÈ, Û ÚÌ Ù ÌÈÎÚfiʈ- Ó, ÌÈÎÚÔÎ Ì ÙÈÎ Â ÍÂÈ, Û ÚÌ Ù ΠÌÂÚ Î..) Î Ù ÙÔ Ï ÌappleÈ ÎÔ ÁÒÓ ı ËÌÈÔ ÚÁ ÛÂÈ ÌÂÁ Ï apple È- Ù ÛÂÈ ÛÂ Ê ÛÌ Ú ÈÔÛ ÓÔÙ ÙˆÓ Î È ÍËÌ ÓÔ ÎÈÓ ÓÔ appleúfiîïëûë apple - ÚÂÌ ÔÏÒÓ. Ù Û Ó appleâè, Ë appleôùâïâ- ÛÌ ÙÈÎ È Â ÚÈÛË Î È ÂappleÔappleÙ ÙÔ Ê - ÛÌ ÙÔ Â Ó È Î ıôúèûùèî ÛËÌ Û. ÙÔ appleï ÛÈÔ Ùfi, ÂÍ ÈÚÂÙÈÎ ÛËÌ - ÓÙÈÎfi Â Ó È Ô ÚfiÏÔ ÙË, appleô Û Ì- ÊˆÓ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÓÔÌÔıÂÛ Â Ó È Ë ÚÌfi È ÓÂÍ ÚÙËÙË Ú ÁÈ ÙË È Â - ÚÈÛË Î È ÙËÓ ÂappleÔappleÙ ÙÔ Ê ÛÌ ÙÔ Ú - ÈÔÛ ÓÔÙ ÙˆÓ. ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ÓÂÚÁ - Û appleô ÂÈ appleôáú Ê ÌÂÙ Í ÙË ÚÁ ÓˆÙÈÎ appleèùúôapple ÙˆÓ Ï ÌappleÈ - ÎÒÓ ÁÒÓˆÓ ( ) ı Ó 2004 Î È ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ªÂÙ ÊÔÚÒÓ Î È appleèîôè- ÓˆÓÈÒÓ, Ë Â Ó È Ô ºÔÚ ÀÏÔappleÔ Ë- ÛË ÙˆÓ appleâúèûûfiùâúˆó appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ. È ÏÂÈÙÔ ÚÁ  appleô ı appleú appleâè Ó ÂappleÈÙÂÏ ÛÂÈ Ë appleúèó Î È Î Ù ÙË È Ú- ÎÂÈ ÙˆÓ Ï ÌappleÈ ÎÒÓ ÁÒÓˆÓ Â Ó È: 0 ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙˆÓ ÈÙ ÛÂˆÓ ÁÈ Ú ÛË Ú ÈÔÊ ÛÌ ÙÔ Î È Ë ÂÎ Ò- ÚËÛË appleúôûˆúèóòó ÂÈÒÓ Ú ÛË Ì ÛÎÔapplefi ÙËÓ Â Ú ıìë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ Û ÚÌ ÙˆÓ Û ÛÙËÌ ÙˆÓ. ÌÊˆÓ Ì ٠ÛÙ ÙÈÛÙÈÎ ÛÙÔÈ Â ÙˆÓ Ï ÌappleÈ ÎÒÓ ÁÒÓˆÓ appleô appleú Á- Ì ÙÔappleÔÈ ıëî Ó ÛÙÔ Ó ÙÔ 2000, Ó Ì ÓÂÙ È Ó ÔıÔ Ó appleâúèûûfiùâ- Ú applefi ÂÈ (appleúôûˆúèó ÂÎ ˆÚ ÛÂÈ Ú ÈÔÛ ÓÔÙ ÙˆÓ) ÁÈ Ó appleï ıô È ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÊ ÚÌÔ- ÁÒÓ Û fiïô ÙÔ È ı ÛÈÌÔ Ê ÛÌ Ú ÈÔÛ ÓÔÙ ÙˆÓ. Î È Ë ı Ó 2004 Û ÓÂÚÁ ÔÓÙ È ÛÙÂÓ, Ë applefi ÙÈ Ú ÙÔ 2001, Ì ÛÎÔapplefi ÙËÓ Î - Ï ÙÂÚË Ó Ù appleúôâùôèì Û ÙÔ ÚÁÔ. ÙÔ appleï ÛÈÔ Ùfi, ÂÈ ÔÏÔ- ÎÏËÚˆıÂ Ë Ú ÍË ÙË appleôïèùèî Î È Ô Î ıôúèûìfi ÙË Ó Ï ÙÈÎ È ÈÎ Û ÁÈ ÙËÓ ÂÎ ÒÚËÛË Û - ÓÔÙ ÙˆÓ ÛÙÔ Ú ÛÙÂ. apple ÛË, ÂÈ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËıÂ Ë apple Ú ÙËÙË ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÓËÌ - ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÚË- ÛÙÒÓ. È ÙË È ÎfiÏ ÓÛË ÙÔ ÚÁÔ Ó appleù ıëîâ Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÚ- Á ÏÂ Ô È Â ÚÈÛË ÙˆÓ ÈÙ ÛˆÓ, Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ Û e-spectrum, Ì Ûˆ ÙÔ ÔappleÔ Ô ı Â Ó È Ó Ù Ë ËÏÂ- ÎÙÚÔÓÈÎ appleô ÔÏ ÙˆÓ ÈÙ ÛÂˆÓ Ì - Ûˆ ÙÔ È ÈÎÙ Ô. ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÍÂÎ ÓËÛ ÙËÓ 1 Ë π ÓÔ Ú Ô ÏÂÁ Ô ÙË ÛˆÛÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÂÍÔappleÏÈÛÌÔ appleô ı ÂÈÛ ıâ ÛÙË ÒÚ Î È Ô ÏÂÁ Ô ÙˆÓ Û Ú- Ì ÙÈÎÒÓ Û ÛΠÒÓ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙˆÓ ÁÒÓˆÓ, ÒÛÙÂ Ó ÂÍ ÛÊ Ï Â- Ù È Ë ÔÌ Ï ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ. 0 Û Ó apple Ú ÎÔÏÔ ıëûë Î È ÂÍ - ÛÊ ÏÈÛË ÙË ÓfiÌÈÌË Ú ÛË ÙÔ Ú ÈÔÊ ÛÌ ÙÔ ÛÙÈ Ï ÌappleÈ Î ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÏÏ Î È ÛÙËÓ Â Ú - ÙÂÚË appleâúèô ÙË ÙÙÈÎ Î È Ë ÌÂ- ÛË Î È appleôùâïâûì ÙÈÎ Âapple Ï ÛË ÙˆÓ appleúô ÏËÌ ÙˆÓ apple ÚÂÌ ÔÏÒÓ. ÈÂÍ Á ÁÂ È ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÓÙÈΠÌÂÓÔ ÙËÓ appleúôì ıâè, ÂÁÎ Ù ÛÙ - ÛË Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ıóèîô ÛÙ Ì - ÙÔ È Â ÚÈÛË Î È appleôappleùâ º ÛÌ - ÙÔ ( º). Ë ÂÈ appleôáú ÊÂ Ë Û Ì- ÛË Ì ÙÔÓ Ó Ô Ô Î È ÙÔ Û ÛÙËÌ ı Â Ó È Û appleï ÚË ÏÂÈÙÔ ÚÁ 13 Ì Ó ÌÂÙ ÙËÓ Ó ÚÍ ÙË. Ú ÏÏËÏ, Ë appleúôâùôèì ÂÙ È appleúôîâèì ÓÔ Ó ÓÙ appleôîúèıâ ÛÙÈ ÍË- Ì Ó apple ÈÙ ÛÂÈ appleô Û ÓÂapple ÁÂÙ È Ô Úfi- ÏÔ ÙË. ÁÎÂÎÚÈÌ Ó, ÔÚÁ ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ ÙË ÔÌ appleúôûï Ì ÓÔÓÙ Î È ÂÎapple È Â ÔÓÙ ÙÔ apple ÈÙÔ ÌÂÓÔ appleúô- ÛˆappleÈÎfi. 8

9 ıóèîfi ÛÙËÌ È Â ÚÈÛË Î È appleôappleùâ º ÛÌ ÙÔ ( º) À appleâáú ÊË Ë Û Ì ÛË ÌÂÙ Í ÙË Î È ÙË ÂÙ ÈÚ Rohde & Schwarz, Î ÙfiappleÈÓ ÈÂÍ - ÁˆÁ ÓÔÈ ÙÔ ËÌfiÛÈÔ È ÁˆÓÈ- ÛÌÔ, ÁÈ ÙËÓ ÏÔappleÔ ËÛË ÙË appleúò- ÙË Ê ÛË ÙÔ º. Ùfi ÔÈ ÙÔ ıóèîô ÛÙ Ì ÙÔ È Â ÚÈÛË Î È appleôappleùâ º ÛÌ ÙÔ, Ì ÙËÓ appleúôì ıâè Î È ÏÂÈÙÔ Ú- Á ÙÔ º, appleô Ï appleâè ÛÙËÓ Âapple Ù ÍË ÙˆÓ ÎfiÏÔ ıˆó ÛÙfi ˆÓ: appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË Ê ÛÌ ÙÔ Ô ËÏÂÎÙÚÔÌ ÁÓËÙÈÎfi Ê ÛÌ, ˆ Ûapple - ÓÈÔ applefiúô, ÂappleÈ ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ ÌË - ÓÈÛÌÒÓ ÁÈ ÙË ÛˆÛÙ È Â ÚÈÛË Î È ÙËÓ appleôùâïâûì ÙÈÎ ÍÈÔappleÔ ËÛ ÙÔ. ÂÎÙÂÙ - Ì ÓË ÙËÛË Î È Ë Í ÓfiÌÂÓË ÂÓÙ ÙÈÎ Ú ÛË Ú ÈÔÛ ÓÔÙ ÙˆÓ Î ıèûùô Ó ÂappleÈÙ - ÎÙÈÎ ÙËÓ Ó ÁÎË ËÌÈÔ ÚÁ ÂÓfi Û ÛÙ - Ì ÙÔ appleô ı ÓÙ appleôîú ÓÂÙ È ÛÙÈ ÓˆÙ - Úˆ apple ÈÙ ÛÂÈ. Óı ÚÚ ÓÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÏÔappleÔ ËÛË ÙÔ º, Ì ÙÔ ÔappleÔ Ô ı ÂÍ ÛÊ ÏÈÛıÂ Ë ÂappleÈÙ ÚËÛË ÙÔ Ê ÛÌ - ÙÔ Î È Ë ÂÊ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Û ÂÙÈÎÒÓ ÓfiÌˆÓ Î È Î ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ÎÚ ÓÂÙ È apple Ú ÙËÙË ÁÈ ÙËÓ appleúôòıëûë ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙˆÓ ÂÌappleÔÚÈÎÒÓ ÚËÛÙÒÓ ÙÔ Ê ÛÌ ÙÔ. ÓÂÚÁ Û Ì ÈÂıÓÂ Ú Û ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙË Ú ÛË ÙÔ Ê ÛÌ - ÙÔ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È Û apple ÁÎfiÛÌÈÔ Âapple appleâ Ô applefi ÙË ÈÂıÓ ŒÓˆÛË ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ (ITU) Î È Û Âapple appleâ Ô Úˆapple Î ŒÓˆÛË applefi ÙËÓ Úˆapple Î appleèùúôapple. Ô º ı - appleôûùëú ÍÂÈ ÙË Û ÓÂÚÁ Û Ì ÈÂıÓ Ú, ÙË Û ÌÌfiÚʈÛË Ì ٠appleúfiù apple Û ÓÙÔÓÈÛÌÔ ÙˆÓ Û ÓÔÙ ÙˆÓ Î ıò Î È ÙËÓ Âapple Ï ÛË appleúô- ÏËÌ ÙˆÓ apple ÚÂÌ ÔÏÒÓ Ì ÁÂÈÙÔÓÈÎ ÒÚÂ. appleèù ÚËÛË ÙË ÛˆÛÙ Ú ÛË ÙÔ Ê ÛÌ ÙÔ Ó ÌÂÛ ÛÙÔ appleèô ÛËÌ ÓÙÈÎÔ ÛÙfi- Ô ÙÔ ıóèîô ÛÙ Ì ÙÔ È Â ÚÈÛË Î È appleôappleùâ º ÛÌ ÙÔ Â Ó È Ë ÂappleÈÙ ÚËÛË ÙË ÓfiÌÈÌË Ú ÛË ÙÔ Ú ÈÔÊ ÛÌ ÙÔ Î È Ó Ï ÙÈÎfiÙÂÚ : ÚÔÛÙ Û ÙˆÓ ÎÚ ÛÈÌˆÓ appleëúâûèòó ÂÍ ÛÊ Ï ÂÙ È Ë ÔÌ Ï ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ appleëúâûèòó appleô Û ÂÙ ÔÓÙ È Ì ÙËÓ ÛÊ ÏÂÈ ÙˆÓ appleôïèùòó ÎfiÌË Î È Ì ÙËÓ Ì Ó ÙË ÒÚ, fiappleˆ Ô ÂÓÙÔappleÈ- ÛÌfi ÙˆÓ appleëáòó apple ÚÂÌ ÔÏÒÓ ÛÙÈ Û - ÓfiÙËÙ ÙË ÀappleËÚÂÛ ÔÏÈÙÈÎ Â- ÚÔappleÔÚ, ÙˆÓ ÓfiappleÏˆÓ Ó ÌˆÓ, ÙˆÓ appleëúâûèòó ÎÙ ÎÙˆÓ appleâúèûù ÙÈÎÒÓ. ÓÙÔappleÈÛÌfi apple Ú ÓÔÌˆÓ ÚËÛÙÒÓ apple Ú ÂÈ Ë Ó ÙfiÙËÙ «ÌÂÛÔ» ÂÓÙÔappleÈÛÌÔ ÙˆÓ ÛÙ ıìòó ÂÎappleÔÌappleÒÓ apple Ú ÓÔÌˆÓ ÚËÛÙÒÓ ÙÔ Ê ÛÌ ÙÔ Û ÓÔÙ ÙˆÓ, appleúôûù Ù ÔÓÙ Î Ù - Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ Ú ÛÙÂ. ŒÏÂÁ Ô ÙË Ù ÚËÛË ÙˆÓ fiúˆó Î ıâ ÂÈ applefi ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ Ú ÛÙ ÂappleÈÙËÚÂ Ù È Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ ÛÙ ı- ÌÒÓ ÂÎappleÔÌappleÒÓ ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ÚËÛÙÒÓ Î È Ì Ûˆ ÙˆÓ ÌÂÙÚ ÛÂˆÓ appleô ı ÈÂ- Í ÁÔÓÙ È ı ÂÏ Á ÂÙ È Ô ıìfi Û Ì- ÌfiÚʈÛË Ì ÙÈ appleúô È ÁÚ Ê Î È ÙÔ fiúô ÙË ÂÈ Î ıâ Ú ÛÙË. ÚÔ ÛÊ ÏÔ Î È ÍÈfiappleÈÛÙÔ appleâúè Ï- ÏÔÓÙÔ Ú ÈÔÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙˆÓ Ï ÌappleÈ ÎÒÓ ÁÒÓˆÓ ÙÔ 2004 È apple ÈÙ ÛÂÈ È Â ÚÈÛË Î È ÂappleÔappleÙ - Ê ÛÌ ÙÔ, ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙˆÓ Ï - ÂÚÈÊÂÚÂÈ Îfi ÓÙÚÔ Ï Á Ô ( ) ÛÙË ÂÛ/Ó ÎË Ù ıâúô Ù ıìô appleôappleùâ ( ) ıóèîfi ÓÙÚÔ Ï Á Ô ( ) ÛÙ ÎÂÓÙÚÈÎ ÁÚ Ê ÙË ÔÌ ÙÔ ıóèîô ÛÙ Ì ÙÔ È Â ÚÈÛË Î È appleôappleùâ º ÛÌ ÙÔ ÌappleÈ ÎÒÓ ÁÒÓˆÓ ÙÔ 2004, ı Â Ó È ÍËÌ ÓÂ Î È Ë ÏÔappleÔ ËÛË ÙÔ º Â Ó È appleôï Ùˆ apple Ú ÙËÙË ÁÈ ÙËÓ Î - Ï Ë ÙˆÓ Ó ÁÎÒÓ appleô ı appleúôî Ô Ó. ÂÓÈÎ appleâúèáú Ê ÙÔ ÛÙ Ì ÙÔ Ô º ı appleôùâïâ Ù È applefi ÙÔ - ÛÙËÌ È Â ÚÈÛË º ÛÌ ÙÔ ( º) Î È ÙÔ ıóèîfi ÛÙËÌ appleôappleùâ ( ), Ù Ô- appleô ı appleôùâï ÛÔ Ó Ó appleï Úˆ ÂÓÔappleÔÈËÌ ÓÔ Û ÛÙËÌ. Ó ÂÈÎÙÈÎ, ÔÚÈÛÌ Ó applefi ÙÈ ÛÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  ÙÔ ÂÓÔappleÔÈË- Ì ÓÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ Â Ó È Ô Û Â È ÛÌfi Î È Ë Î Ù ÓÔÌ Ê ÛÌ ÙÔ, Ë ÂÈÔ fiùë- ÛË, Ë Ó ıâûë Î È Ë Ú ˆÛË Ê ÛÌ ÙÔ, Ë ÙfiÌ ÙË Ó ÁÓÒÚÈÛË apple Ú ÓÔÌˆÓ ÂÎappleÔ- ÌappleÒÓ, Ë È Â ÚÈÛË ÎÔÈÓÔappleÔÈ ÛÂˆÓ ÂÍÔappleÏÈ- ÛÌÔ Î È Ë ÂappleÈÙ ÚËÛË ÙË Û ÂÙÈÎ ÁÔ- Ú Î È Ë È Â ÚÈÛË Î Ù ÁÁÂÏÈÒÓ. - ÛÈÎ appleôû ÛÙ Ì Ù applefi Ù ÔappleÔ ı - appleôùâïâ Ù È ÙÔ º apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÛÙÔ ÎfiÏÔ ıô Û Ì. ÃÚÔÓÔ È ÁÚ ÌÌ - fiûùô appleúòùë Ê ÛË ÙÔ º Ó Ì ÓÂÙ È Ó ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı ÛÙÈ Ú ÙÔ 2004 Î È ı Î Ï appleùâè ÙÈ Â Ú ÙÂÚ appleâúèô ıë- ÓÒÓ- ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË. Ô ÙÂÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ ÙÔ ÚÁÔ Ó Ú ÂÙ È Û  ÚÒ. Ô ÚÁÔ ı ÂÓÙ ıâ ÛÙÔ appleè ÂÈÚËÛÈ Îfi Úfi- ÁÚ ÌÌ Ù ÙÔ. ÈÓËÙÔ Ù ıìô appleôappleùâ ÂÚÈÊÂÚÂÈ Îfi ÓÙÚÔ Ï Á Ô ( ) ÛÙËÓ ı Ó 9

10 ıôúèûìfi ÙÔ ÂÚÈ ÔÌ ÓÔ ÙË ıôïèî ÀappleËÚÂÛ H ETT ÂÍ ˆÛ applefiê ÛË (º 874/µ/ ) Ì ÙËÓ ÔappleÔ appleúô Ë ÛÙÔÓ Î ıôúèûìfi ÙÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ ÙË ıôïèî ÀappleËÚÂÛ ( À). ø À ÔÚ ÂÙ È ÙÔ Û ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛÈÎÒÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ ÎÒÓ appleëúâûèòó appleô appleú appleâè Ó appleúôûê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Û appleúôûèù ÙÈ- Ì, ÓÂÍ ÚÙËÙ applefi ÙË ÁˆÁÚ ÊÈÎ ÙÔ ı - ÛË. ª Ûˆ ÙË applefiê ÛË appleúôû ÈÔÚ ÔÓÙ È ÔÈ apple ÚÔ Î È Î ıôú ÔÓÙ È ÔÈ appleô ÚÂÒ- ÛÂÈ ÙÔ Úfi Ô ÙˆÓ Úfi ˆÓ ıôïè- Î ÀappleËÚÂÛ ( À). È ÎÚÈÓ ÂÙ È fiùè ÛÙË ÒÚ Ì, Ì ÚÈ ÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ 2003, À Â Ó È Ô. ÎÔÏÔ ıˆ apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È Ù Î ÚÈfi- ÙÂÚ ÛËÌ ÙË applefiê ÛË : 1. ÔÈÓfi ÚËÛÙ ÙËÏ ÊˆÓ À ÂÈ ÙËÓ appleô Ú ˆÛË Ó ÂÁÎ Ù - ÛÙ ÛÂÈ ÎÔÈÓfi ÚËÛÙ ÙËÏ ÊˆÓ Ù ÔappleÔ ı Î Ï appleùô Ó ÙÈ Â ÏÔÁÂ Ó ÁÎÂ ÙˆÓ ÚË- ÛÙÒÓ, ÙfiÛÔ applefi appleô Ë ÚÈıÌÔ fiûô Î È applefi appleô Ë ÁˆÁÚ ÊÈÎ Î Ï Ë. ÙËÏ - ÊˆÓ Ù appleú appleâè Ó ÂÍ ÛÊ Ï Ô Ó ÙË - Ó ÙfiÙËÙ appleú ÁÌ ÙÔappleÔ ËÛË, ÙÂÏÒ Î È ˆ- Ú ÙË Ú ÛË ÎÂÚÌ ÙˆÓ Î ÚÙÒÓ, ÎÏ ÛÂˆÓ ÎÙ ÎÙË Ó ÁÎË. ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ applefiê - ÛË, ÙÔ 2003 ı appleú appleâè Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ - Ï ÈÛÙÔÓ Ó ÎÔÈÓfi ÚËÛÙÔ ÙËÏ ÊˆÓÔ Ó 300 Î ÙÔ ÎÔ. Ô 60% ÙˆÓ ÎÔÈÓfi ÚËÛÙˆÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ, appleô ı ÂÁÎ Ù ÛÙ ıô Ó ÌÂÙ ÙËÓ Ó ÚÍË ÈÛ Ô ÙË applefiê ÛË, ı Â Ó È È ÌÔÚÊˆÌ Ó ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó ÂappleÈÙÚ appleô Ó ÙËÓ appleúfiû ÛË Î È Ú ÛË applefi ÙÔÌ appleô ÚËÛÈ- ÌÔappleÔÈÔ Ó Ó appleëúèîfi Î ÚÔÙÛ ÎÈ. 2. È ÎÔÏ ÓÛÂÈ, apple ÚÔ Î È ÂÈ ÈÎ Ú ıì ÛÂÈ ÁÈ ÙÔÌ Ì ÂÈ ÈÎ Ó ÁΠÌÊˆÓ Ì ÙËÓ applefiê ÛË, Ô À ÔÊ - ÏÂÈ Î Ù ÙËÓ apple ÚÔ ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ ÎÒÓ appleëúâûèòó Ó Ï Ì ÓÂÈ applefi Ë ÙÔ ı Ì Ù appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙ ÙÔÌ Ì ÂÈ ÈÎ Ó - ÁÎÂ. È ÈÎfiÙÂÚ, appleúô Ï appleôóù È Ù ÎfiÏÔ ı : 0 ˆÚÂ Ó apple ÚÔ Ì ÚÈ ÌÔÓ ˆÓ ÛÙ ıâú ÙËÏÂÊˆÓ ÌËÓÈ ˆ Û ÓÂ- ÊÚÔapple ıâ ÙÂÏÈÎÔ ÛÙ Ô. 0 ŒÎappleÙˆÛË Âapple ÙË Û ÓÔÏÈÎ ÌËÓÈ ÚÔÓÔ Ú ˆÛË ÁÈ Ú ÛË appleëúâûèòó ÌÂÙ ÔÛË Â ÔÌ ÓˆÓ È ÈÎÙ Ô Û ÙÔÌ Ì ÛÔ Ú Ó appleëú ÛÙÈ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ÙÔ. ÎappleÙˆÛË Ù ÂÓ apple Ú ÂÙ È Âapple ÙÔ apple Á Ô appleô appleïëúòóâè Ô Ú ÛÙË ÛÙÔÓ ÚÔ Ô ÀappleËÚÂÛÈÒÓ È ÈÎÙ Ô (ISP), ÏÏ Âapple ÙË Ú ˆÛË ÙÔ ÁÈ ÙÔ ÚfiÓÔ Ú ÛË appleëúâ- ÛÈÒÓ ÌÂÙ ÔÛË Â ÔÌ ÓˆÓ. 0 apple Ú ÂÈ Û ٠ÊÏÔ Î È ÙÔÌ Ì ÛÔ Ú appleúô Ï Ì Ù fiú ÛË ÙË Ó - ÙfiÙËÙ appleú ÁÌ ÙÔappleÔ ËÛË ÙÂÏÒ Ì ÚÈ 20 ÎÏ ÛÂˆÓ Ó Ì Ó Û appleëúâû appleïëúôêôúèòó ÙËÏÂʈÓÈÎÔ Î Ù ÏfiÁÔ. À appleô ÚÂÔ Ù È Ó Î ıèûù È ı ÛÈÌÔ ÙÔ ÔÓÔÌ ÛÙÈÎÔ ÙËÏÂ- ʈÓÈÎÔ Î Ù ÏfiÁÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÌÔÚÊ ÛÙÔ Ù ÊÏÔ Û ÌÔÚÊ appleïô ÎÂÈÌ ÓÔ ˆÚ ÁÚ ÊÈÎ (text only), Ì Ûˆ CD-ROM, Î ıò Î È Ì Ûˆ ÙÔ ÈÎÙ ÎÔ ÙfiappleÔ ÙÔ. 0 ÚÔ ÛÙÔ ÈËÓÂÎ ÛÙ ÙÔÌ Ì ÂÈ ÈÎ Ó ÁΠÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÔÓÙ È ÂÈÛÂÚ fiìâóâ ÎÏ ÛÂÈ Î ıò Î È Ó Î ÏÔ Ó ˆÚ Ú ˆÛË ÚÈıÌÔ ÎÙ ÎÙË Ó ÁÎË ÎfiÌË Î È fiù Ó Ô Ó ÔÊÂÈÏ Ó ÓÙÈ ÙÔ À. 0 È ıâûë ÙÂÚÌ ÙÈÎÔ ÂÍÔappleÏÈÛÌÔ ÁÈ Ú ÛË ÙËÏÂÎÂÈÌÂÓÔÁÚ ÊÔ ÏÏÔ ÂÈ ÈÎÔ ÂÍÔappleÏÈÛÌÔ Û ÙÈÌ ÎfiÛÙÔ Û ÙÔÌ Ì ÂÈ ÈÎ Ó ÁÎÂ. 0 ÚÔ appleúôùâú ÈfiÙËÙ ÛÙ ÙÔÌ Ì ÂÈ ÈÎ Ó ÁΠ۠appleâúèappleùòûâè Û Ó- ÂÛË appleôî Ù ÛÙ ÛË Ï ÒÓ ÛÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈÎ ÙÔ ÁÚ ÌÌ. 0 ˆÚÂ Ó apple ÚÔ ÙË appleëúâû ÂappleÈÏÂ- ÎÙÈÎ ÊÚ Á ÂÍÂÚ fiìâóˆó ÎÏ ÛÂˆÓ ÛÂ Û Ó ÚÔÌËÙ Ì ÛÔ Ú appleúô Ï - Ì Ù fiú ÛË. 3. apple Ï ÛË È ÊÔÚÒÓ Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÏÔÁ ÚÈ ÛÌÒÓ ÙÈ appleâúèappleùòûâè appleúôûˆúèó È ÎÔapple ÙËÏÂʈÓÈÎ Û Ó ÂÛË ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ, Ô À appleô ÚÂÔ Ù È Ó ÌË È ÎfiappleÙÂÈ ÙË Ó - ÙfiÙËÙ appleú ÁÌ ÙÔappleÔ ËÛË ÎÏ ÛÂˆÓ Û ÚÈı- ÌÔ ÎÙ ÎÙË Ó ÁÎË. apple ÛË, Û appleâúèappleùòûâè ÌÊÈÛ ËÙ ÛÂˆÓ apple ÚÔÁÎˆÓ ÏÔÁ - ÚÈ ÛÌÒÓ ÁÈ appleëúâû  appleúfiûıâùë Ú ˆ- ÛË (apple.. appleëúâû  ÙËÏÂË ÔappleÏËÚÔÊfiÚË- ÛË -audiotex) ÔÈ Û Ó ÚÔÌËÙ ı appleú appleâè Ó ÂÍ ÎÔÏÔ ıô Ó Ó Ô Ó appleúfiû ÛË Û ÛÈÎ ÙËÏÂʈÓÈÎ appleëúâû Â Ì ÚÈ fiùô ÂappleÈÏ ıâ Ë È ÊÔÚ. ÙËÓ appleâú appleùˆûë ÙˆÓ ÙfiÌˆÓ Ì ÂÈ ÈÎ Ó ÁÎÂ, Ë ÂÍfiÊÏË- ÛË ÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ ÏÔÁ ÚÈ ÛÌÔ ı appleú appleâè Ó Â Ó È Ó Ù Î È applefi ÙËÓ Î ÙÔÈÎ ÙÔ ÔÊÂÈÏ ÙË. 4. ÚÈÛÌfi ÂÈÎÙÒÓ appleôèfiùëù appleô ı appleú appleâè Ó ÙËÚÔ ÓÙ È applefi ÙÔÓ À ÃÚfiÓÔ apple ÚÔ 1  ÔÌ, ÁÈ Ú ÈÎ ÁÈ ÙÔ 95% Û Ó ÂÛË ÙˆÓ ÈÙ ÛÂˆÓ ÓfiÙËÙ Ï ÒÓ Ó 100 Û Ó ÛÂÈ 13,5 Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi appleôù ÎÏ ÛÂˆÓ 2% ÔÛÔÛÙfi appleôî Ù ÛÙ ÛË Ï ÒÓ ÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË 85% ÂÚÁ ÛÈÌË ËÌ Ú ÃÚfiÓÔ applefiîúèûë ÁÈ ÙÈ appleëúâû  ÙËÏÂʈÓËÙ ª ÛÔ ÚfiÓÔ applefiîúèûë 20 ÃÚfiÓÔ applefiîúèûë ª ÛÔ ÚfiÓÔ ÁÈ appleëúâû  Π٠ÏfiÁÔ applefiîúèûë 15 ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÎÔÈÓfi ÚËÛÙˆÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ (ÎÂÚÌ ÙÔ ÎÙÂ Î È Î ÚÙÔ ÎÙ ) Û Π٠ÛÙ ÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ú appleôó ÁÈ Ï ıë Û ÏÔÁ ÚÈ ÛÌÔ 93% 0,2% Ô appleï ڠΠÌÂÓÔ ÙË applefiê ÛË ÙË Â Ó È È ı ÛÈÌÔ ÛÙÔ ÈÎÙ Îfi ÙË ÙfiappleÔ ( ÓfiÙËÙ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â / - ıôïèî ÀappleËÚÂÛ ). 10

11 ıôïèî ÀappleËÚÂÛ : ËÌfiÛÈ È Ô Ï ÛË ÁÈ Ù ÚÈÙ ÚÈ appleèïôá Úfi ˆÓ Î È ÙÔÓ appleèìâúèûìfi ÙÔ fiûùô ËÌfiÛÈ È Ô Ï ÛË ÈÂÍ Á ÁÂ Ë Û ÂÙÈÎ Ì ٠ÎÚÈÙ ÚÈ ÂappleÈÏÔÁ apple Úfi ˆÓ Î È ÙÔÓ ÂappleÈÌÂÚÈÛÌfi ÙÔ ÎfiÛÙÔ ıôïèî ÀappleËÚÂÛ ( À). ÎÔapplefi Ù Ó Ó Î Ù ÁÚ ÊÔ Ó ÔÈ applefi ÂÈ ÙˆÓ apple Úfi ˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ ÎÒÓ appleëúâûèòó, ÙˆÓ ÚËÛÙÒÓ Î È ÔappleÔÈÔ appleôùâ ÏÏÔ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓÔ, Ì Û applefi Ó Î Ù Ï- ÏËÏ È ÌÔÚÊˆÌ ÓÔ ÂÚˆÙËÌ ÙÔÏfiÁÈÔ. È ÈÎ Û ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙÈ 13 ºÂ ÚÔ Ú Ô Î ÚÈfiÙÂÚ ı Ì - Ù appleô appleâúèï Ì ÓÔÓÙ Ó ÛÙÔ Î ÌÂÓÔ ÙË ËÌfiÛÈ È Ô Ï ÛË Â Ó È: 0 ÚÈÙ ÚÈ ÂappleÈÏÔÁ ÙˆÓ Úfi ˆÓ KaıÔÏÈÎ ÀappleËÚÂÛ ( À): ÎÚÈÙ ÚÈ Â Ó È Ó ÙfiÓ Ó Â Ó È, ÌÂ- Ù Í ÏψÓ, Ë ÎÂÚ ÈfiÙËÙ ÙÔ È- ÎÙ Ô Î È Ë apple ÚÔ Û ÙÔ apple Úfi Ô Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÏÏËÓÈÎ appleèîú - ÙÂÈ, Ë apple ÚÔ ÛÙÔ Ú ÛÙ ÂÓfi ÂÏ ÈÛÙÔ Û ÓfiÏÔ appleëúâûèòó, Ë appleôèfiùëù Î È ÙÔ ÎfiÛÙÔ apple ÚÔ ÙˆÓ appleëúâûèòó, Ô ÚfiÓÔ ÓÙ applefi- ÎÚÈÛË ÙˆÓ apple Úfi ˆÓ. 0 È ÈÎ Û Â ÂappleÈÏÔÁ applefi ÚÂˆÓ À: ı Ì Ù appleô Ù ıëî Ó Ù Ó Â Ó ÎÚ ÓÂÙ È ÂÓ Â ÂÈÁÌ ÓË Ë È È- Î Û ÈÂÓ ÚÁÂÈ È ÁˆÓÈÛÌÔ ÁÈ ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ ÙˆÓ À, appleôèô ı appleú appleâè Ó Â Ó È ÙÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ apple ÚÔ À applefi Ó Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ À Î È Ì appleôèôó ÙÚfiappleÔ ı ÂÏ Á Â- Ù È ÙÔ Âapple appleâ Ô apple ÚÔ ÙË appleëúâ- Û. ËÌÂÈÒÓÂÙ È fiùè Â Ó È Ó ÙfiÓ Ó apple ÚÍÔ Ó appleâúèûûfiùâúôè ÙÔ Â- Ófi apple ÚÔ ÔÈ. 0 ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË Ó ÁÎË ËÌÈ- Ô ÚÁ ÌË ÓÈÛÌÔ ÂappleÈÌÂÚÈÛÌÔ ÙÔ ÎfiÛÙÔ :  appleâú appleùˆûë ı ÛappleÈ- ÛË Û ÂÙÈÎÔ ÌË ÓÈÛÌÔ, Ù ÎÚÈÙ ÚÈ Ó ÓÙ È Ó Â Ó È Ë ÛÙ ıìèûë ÎfiÛÙÔ Î È ÔÊ ÏÔ ÁÈ ÙÔÓ apple ÚÔ Ô, Ô ı- Ìfi appleô ÙÔ ÎfiÛÙÔ ÂappleËÚ ÂÈ ÙËÓ ÎÂÚ- ÔÊÔÚ ÙÔ Î È ÙËÓ ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙË- Ù ÙÔ, Î ıò Î È Ë Û ÁÎÚÈÛË Ì ÙÈ - ÓÙ ÛÙÔÈ Â appleú ÎÙÈÎ ÏÏˆÓ ˆÚÒÓ ÙË Úˆapple Î ŒÓˆÛË. È ÂÓ ÏÏ ÎÙÈÎ Ï ÛÂÈ ÂappleÈÌÂÚÈÛÌÔ ÙÔ ÎfiÛÙÔ Â Ó È ÌÂÙ Í ÏψÓ, Ë ÚËÌ ÙÔ fiùëûë applefi ÙÔÓ ÎÚ ÙÈÎfi appleúô appleôïôáèûìfi, applefi Ú ÛÙ applefi Î ıâ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Îfi apple ÚÔ Ô ( Ù ÛÙ ıâú  Ù ÎÈÓËÙ ÙËÏÂÊˆÓ ) Ì Ûˆ ÂÈÛÊÔÚ ÛÙÔ Ù ÌÂ Ô À. 0 È Â ÚÈÛË ÌË ÓÈÛÌÒÓ ÂappleÈÌÂ- ÚÈÛÌÔ ÙÔ ÎfiÛÙÔ : ıëîâ ÂÚÒÙËÌ Û ÂÙÈÎ Ì ÙÔ appleôèô appleú appleâè Ó Â Ó È Ô ÚÌfi ÈÔ ÔÚÁ ÓÈ- ÛÌfi / ÊÔÚ appleô ı È ÂÈÚ Â- Ù È ÙÔ ÎfiÛÙÔ Î È Ì appleôèôó ÙÚfiappleÔ ÙÔ È ÂÈÚÈÛÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ ÌappleÔÚÂ Ó È ÙËÚËı ÌËÏfi. ÚÒÙËÌ, appleúô fiïô ÙÔ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓÔ, appleô- Ù ÏÂÛÂ Â Ó Ë ÓˆÙ Úˆ È Â ÚÈÛË Â Ó È Ó ÙfiÓ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È Â Ù applefi ÙËÓ,  Ù applefi ËÌfiÛÈÔ ÔÚÁ ÓÈÛÌfi,  Ù applefi Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÂÙ ÈÚ apple ÚÔ Û Ì Ô Ï ÙÈÎÒÓ appleëúâûèòó. 0 ÚfiÏÔ ÙÔ "pay or play": ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Î ıâ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ ÎÔ apple Úfi Ô Ó appleúôûê ÚÂÈ Ô ÈÔ À Ì ÈÎ ÙÔ apple ÓÂ Ó Û ÓÂÈÛÊ ÚÂÈ ÛÙÈ - apple Ó ÏÏˆÓ apple Úfi ˆÓ À. ÀappleÂÓı Ì ÂÙ È fiùè Ë ÙÔ ÂappleÙ Ì- ÚÈÔ ÂÍ ˆÛ ÓÔÓÈÛÌfi ÁÈ ÙÈ Ú Ô- ÛÙÔÏfiÁËÛË Î È ÈÌÔÏfiÁËÛË ÙË À (º 1208/µ/ ) Ô ÔappleÔ Ô Â Ó È È ı - ÛÈÌÔ ÛÙÔ ÈÎÙ Îfi ÙfiappleÔ ÙË ( ÓfiÙËÙ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â / - ıôïèî ÀappleËÚÂÛ ). 11

12 applefiê ÛË ÙË ÁÈ ÙËÓ ÈÛ ÁˆÁ ÌËÌ ÙÈÎÒÓ ÎÏˆÌ ÙˆÓ ÛÙËÓ ÏÏËÓÈÎ ÁÔÚ ËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ ÙˆÓ ÌËÌ ÙÈÎÒÓ ÎÏˆÌ ÙˆÓ (Part Circuits) ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÁÔÚ ÂÓ ÎÚÈÓ Ì applefiê Û ÙË Ë ÏÔÌ ÏÂÈ ÙË. ø ÙÌËÌ ÙÈÎfi Î ÎÏˆÌ ÔÚ ÂÙ È Ë ÌÈ- ÛıˆÌ ÓË ÁÚ ÌÌ ÙË ÔappleÔ ÙÔ Ó ÙÂÚ- Ì ÙÈÎfi ÛËÌÂ Ô Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ - ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎÔ Ú ÛÙË Î È ÙÔ ÏÏÔ ÛÙÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÂÓfi ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ ÎÔ Î ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ appleô ÂÓ È Ê ÚÔÓÙ È Ó appleúôûâáá ÛÔ Ó ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ú ÛÙË. Àapplefi ÚÂÔÈ ÁÈ ÙËÓ apple ÚÔ ÙË appleëúâ- Û ÙˆÓ ÙÌËÌ ÙÈÎÒÓ Î ÎÏˆÌ ÙˆÓ Â Ó È fi- ÏÔÈ ÔÈ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ ÎÔ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ Ì ËÌ ÓÙÈÎ πû ÛÙËÓ ÁÔÚ ÁÈ ÙËÓ apple ÚÔ- ÌÈÛıˆÌ ÓˆÓ ÁÚ ÌÌÒÓ. È ÙÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ Î Ù ÙÔ ÔappleÔ Ô ÙÔ ÎÔÛÙÔÏÔÁÈÎfi Û ÛÙËÌ ÙÔ applefi- ÚÂÔ ÂÓ appleâúèï Ì ÓÂÈ ÙËÓ appleëúâû ÙÌËÌ ÙÈÎÒÓ Î ÎÏˆÌ ÙˆÓ, Ù Ù ÏË ÂÁÎ Ù - Î ÎÏÒÌ Ù ÔÚ ÔÓÙ È Ì ÛË ÙÔ Ì ÛÔ fiúô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, fiappleˆ Ùfi appleúôî appleùâè - applefi Ù ÛÙÔÈ Â appleô appleâúè ÔÓÙ È ÛÙËÓ 8 Ë ŒÎıÂÛË ÙË Úˆapple Î appleèùúôapple. ÂÓ ÏfiÁˆ ÌËÓÈ ÌÈÛıÒÌ Ù appleô ıâûâ Ë Â Ó È Ù ÎfiÏÔ ı : appleô ÙÌËÌ ÙÈÎÔ Î ÎÏÒÌ ÙÔ applefiûù ÛË ªËÓÈ Ô apple ÁÈÔ (%) 64 Kbps ª ÚÈ 5 Khm Mbps ª ÚÈ 5 Khm Mbps ª ÚÈ 2 Khm Mbps ª ÚÈ 5 Khm ÂÏÈÎfi Ú ÛÙË OTE ÌËÌ ÙÈÎfi Î ÎÏˆÌ π À π π Àà À ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ Î È ÙË ÔappleÔ ÙÔ Ì ÎÔ ÂÓ appleâú ÓÂÈ Ù 5 ÈÏÈfiÌÂÙÚ. ÙÌËÌ ÙÈÎ Î ÎÏÒÌ Ù ı apple Ú ÔÓÙ È Û fiïâ ÙÈ ÓfiÌÈÌ ÂÈÔ ÔÙËÌ Ó ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ - OTE ÌËÌ ÙÈÎfi Î ÎÏˆÌ ÂÏÈÎfi Ú ÛÙË µ ÛÙ ÛË ÁÈ Ù ÙÌËÌ ÙÈÎ Î ÎÏÒÌ Ù ı Û Ìapple appleùô Ó Ì ٠٠ÏË appleô ÈÛ Ô Ó ÛÙ Û ÂÙÈÎ ÙÈÌÔÏfiÁÈ ÌÈÛıˆÌ ÓˆÓ ÁÚ ÌÌÒÓ. ÌËÓÈ ÌÈÛıÒÌ Ù ÁÈ Ù ÙÌËÌ ÙÈÎ ÂÈÛ ÁˆÁ ÙË Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË appleë- ÚÂÛ Ó Ì ÓÂÙ È Ó ÂÓÙ ÓÂÈ ÙÔÓ ÓÙ - ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙÔ ÎÙ Ô appleúfiû ÛË Ó ÌÂÛ ÛÙÈ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ. ÓˆÙ Úˆ applefiê ÛË ÂÈ ËÌÔÛÈ ıâ ÛÙËÓ ÊËÌÂÚ ÙË ÂÚÓ Ûˆ, (º 1604/µ/ ) Î È Â Ó È È ı ÛÈÌË Î È ÛÙÔ ÈÎÙ Îfi ÙfiappleÔ ÙË ( ÓfiÙËÙ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆ- Ó Â / ªÈÛıˆÌ ÓÂ Ú ÌÌ / appleôê ÛÂÈ ). Àapplefi ÂÈÁÌ ÚÔÛÊÔÚ È Û Ó ÂÛË ÙÔ ÁÈ ÙÔ 2003 Ùo appleï ÛÈÔ ÙË appleúôâùôèì Û ÁÈ ÙË ËÌÔÛ Â ÛË ÙÔ ÀappleÔ Â ÁÌ ÙÔ ÚÔÛÊÔÚ È Û Ó ÂÛË (À ) ÙÔ ÁÈ ÙÔ ÙÔ 2003, Ë ÈÂÍ Á Á ÙÔ È ÛÙËÌ applefi ˆ ËÌfiÛÈ È - Ô Ï ÛË. Ùfi Ô Ù Ó Ô Û ÔÏÈ ÛÌfi ÙÔ ËÌÔÛÈÂ Ì ÓÔ À ÙÔ ÁÈ ÙÔ ÙÔ 2002 Î ıò Î È Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓˆÓ ËÙËÌ ÙˆÓ È Û Ó ÂÛË. Î ÚÈfiÙÂÚ ı Ì Ù Ù Ó Ù ÎfiÏÔ ı : 0 È Û Ó ÂÛË apple Úfi ˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂappleÈ- ÎÔÈÓˆÓÈ ÎÒÓ ÈÎÙ ˆÓ Ì ÙÔ ÛÙ ıâúfi ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Îfi ÎÙ Ô ÙÔ. 0 Ù ÓÔÌ ÎfiÛÙÔ È Û Ó ÂÛË. 0 È Û Ó ÂÛË ÁÈ apple ÚÔ appleëúâûèòó appleúfiû ÛË ÛÙÔ È ÎÙ Ô. 0 È Û Ó ÂÛË Î È ÂÈÛ ÁˆÁ ÊÔÚËÙfiÙË- Ù / appleúôâappleèïôá. 0 È Û Ó ÂÛË Î È appleëúâû Â Ú appleùòó ªËÓ Ì ÙˆÓ (Short Message Service/ SMS). ÙË È Ô Ï ÛË Û ÌÌÂÙÂ Ó Û ÓÔ- ÏÈÎ 16 ÂÙ ÈÚÂ Â Î È Ù appleôùâï ÛÌ Ù Â Ó È ËÌÔÛÈÂ Ì Ó ÛÙÔ ÈÎÙ Îfi ÙfiappleÔ ÙË ~ ( ÓfiÙËÙ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â / È - Û Ó ÂÛË/ ÚÔÛÊÔÚ È Û Ó ÂÛË ). ËÌÂÈÒÓÂÙ È fiùè Û ÌÊˆÓ Ì ٠ÙÂ- Ï ٠ÛÙÔÈ Â appleô Ô Ó ÎÔÈÓÔappleÔÈËı ÛÙËÓ, fiûôó ÊÔÚ ÛÙË È Û Ó ÂÛË ÙˆÓ Ó ˆÓ apple Úfi ˆÓ ÛÙ ıâú ÙËÏÂÊˆÓ Ì ÙÔÓ, 17 apple ÚÔ ÔÈ Ô Ó appleôáú ÂÈ Û ÂÙÈÎ Û ÌÊˆÓ Â È Û Ó ÂÛË. Ô Ï - ÈÛÙÔÓ 13 applefi ÙÔ apple Ú Ô Ó Û ÌÂÚ appleëúâû Â. 12

13 ÓÔÓÈÛÌfi ÁÈ ÙËÓ ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÀappleÔÁÚ Ê È appleúô appleôı ÛÂÈ applefi ÙÈ ÔappleÔ Â ÌÈ ËÊÈ Î appleôáú - Ê Ó ÁÓˆÚ ÂÙ È ÓÔÌÈÎ ˆ È Èfi- ÂÈÚË Î ıfiúèûâ ÙÔ 150/ 2001, ÙÔ ÔappleÔ Ô ÂÓ ÚÌfiÓÈÛ ÙËÓ ËÁ 99/93/ (ÎÔÈÓÔÙÈÎfi appleï ÛÈÔ ÁÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleô- ÁÚ Ê ) ÙÔ Úˆapple ÎÔ ÔÈÓÔ- Ô Ï Ô Î È ÙÔ Ì Ô Ï Ô ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÓÔÌÔıÂÛ. ÙÔ appleï ÛÈÔ ÙÔ ÂappleÔappleÙÈÎÔ Î È ÂÏÂÁ- ÎÙÈÎÔ ÚfiÏÔ ÙË, Ë ÂÍ ˆÛ ÙÔÓ «ÓÔÓÈÛÌfi ÚÔ ÀappleËÚÂÛÈÒÓ ÈÛÙÔappleÔ ËÛË ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÀappleÔÁÚ Ê» (º 603/µ/ ). ÓÔÓÈÛÌfi - Ùfi È ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ ıâûìèîfi appleï ÛÈÔ ÙÔ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ ÌË ÓÈÛÌÔ Î È ı ÙÂÈ ÙÈ - ÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ Â ÚÂ È ÔÛË ÙË ËÏÂ- ÎÙÚÔÓÈÎ appleôáú Ê. È ÈÎfiÙÂÚ, Ú ıì - ÂÈ ÙËÓ ÂappleÔappleÙÂ Î È ÙÔÓ ÏÂÁ Ô ÙˆÓ ÂÁÎ - ÙÂÛÙËÌ ÓˆÓ ÛÙËÓ ÏÏ Úfi ˆÓ ÀappleË- ÚÂÛÈÒÓ ÈÛÙÔappleÔ ËÛË ( À ) ËÏÂÎÙÚÔÓÈ- Î appleôáú Ê, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ ÂÎ Ô Ó appleè- ÛÙÔappleÔÈËÙÈÎ apple Ú Ô Ó ÏÏÂ Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleôáú Ê appleëúâû Â. appleèappleï ÔÓ, appleôû ÊËÓ ÂÈ ËÙ Ì Ù Û ÂÙÈÎ ÌÂ Ù Ó ÁÓˆÚÈÛÌ Ó ÈÛÙÔappleÔÈËÙÈÎ, Ù ÔappleÔ Â ÈÒÓÔ Ó ÙËÓ Ù ÙfiÙËÙ ÙÔ appleôáú ÊÔÓÙÔ Î È Ô Ó ÙËÓ È ÓÔÌÈÎ ÈÛ Ì ÙËÓ È Èfi ÂÈÚË appleôáú Ê. Ù Û - Ó appleâè Ù appleúfiûˆapple appleô appleèûùôappleôèô Ó ÌÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ Û Ó ÏÏ Á Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ- ÓÈÎ appleôáú Ê ÙÔ, ÂÓ ÌappleÔÚÔ Ó ÛÙË Û Ó ÂÈ Ó appleôappleôèëıô Ó ÙÈ Â ı Ó appleô appleúôî appleùô Ó applefi ÙË Û Ó ÏÏ Á Ù. Ó ÁÓˆÚÈÛÌ Ó appleèûùôappleôèëùèî, Û Ìʈ- Ó Ì ÙËÓ ËÁ 99/93/ Î È ÙÔ 150/2001, Ô Ó Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË ÌÔÚÊ Î È ÂÎ ÔÓÙ È applefi apple ÚÔ Ô appleô appleïëúô Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó appleúô appleôı ÛÂÈ. ËÌÂÈÒÓÂÙ È fiùè Ë apple ÚÔ appleëúâûèòó appleèûùôappleô ËÛË applefi ÙÔ À ÂÓ appleúô appleôı ÙÂÈ ÂÈÔ fiùëûë applefi ÙËÓ appleïâ Ú ÙË, apple Ú ÌfiÓÔ ÙËÓ Î Ù ÒÚËÛË ÙˆÓ À ÛÙÔ Û ÂÙÈÎfi ªËÙÚÒÔ appleô È ÙËÚ Ë. È À appleôûù ÏÏÔ Ó ÛÙËÓ ÌÈ ÏˆÛË Î Ù ÒÚËÛË, Ë ÔappleÔ Ó Ê ÚÂÈ Ù Â Ë ÙˆÓ appleëúâûèòó Î È appleèûùôappleôèëùèîòó appleô apple Ú Ô Ó. Ú ÏÏËÏ, Î Ù Ï- ÏÔ Ó ÛÙËÓ Û ÂÙÈÎfi Ù ÏÔ Î Ù ÒÚË- ÛË. ıâ ÂÁÁÂÁÚ ÌÌ ÓÔ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ÔÊ ÏÂÈ Ó appleúôûîôì ÂÈ ÂÙ ÛÈ Ó Ï ÙÈÎ ÎıÂÛË ÁÈ ÙÈ Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ appleèûùôappleô Ë- ÛË Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÙÔ Î ıò Î È appleô- ÂÈÎÙÈÎ ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÙÔ ÍÈÔappleÈÛÙ. ÌÊˆÓ Ì ÙÔÓ ÓÔÓÈÛÌfi, Û appleâú - appleùˆûë apple ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ÙÔ ÔÈ À : 0 Ê ÏÔ Ó Ó Î Ï Ô Ó fiïâ ÙÈ ÔÈ- ÎÔÓÔÌÈÎ appleô ÚÂÒÛÂÈ appleô appleúôî - appleùô Ó, fiappleˆ Âapple ÛË Î È ÙÈ ÂÓ Â fiìâ- Ó ËÌÈ appleô appleúôîï ıëî Ó Û ÙÚ - ÙÔ ˆ Û Ó appleâè ÙË apple ÛË. 0 º ÚÔ Ó ÙËÓ appleô Ú ˆÛË Ó ÂÓËÌÂÚÒ- ÛÔ Ó ÁÎ ÈÚ ÙËÓ Î È Ó Î ÚÒ- ÛÔ Ó Ù appleèûùôappleôèëùèî appleô Ô Ó ÂÎ- ÒÛÂÈ. 0 Ó appleúfiîâèù È ÁÈ À appleô ÂÎ ÂÈ Ó ÁÓˆÚÈÛÌ Ó ÈÛÙÔappleÔÈËÙÈÎ (Ôapplefi- Ù ÂÈ ÙËÓ appleô Ú ˆÛË Ó È ÙËÚÂ Ú Â Ô Ì appleïëúôêôú Â Û ÂÙÈÎ Ì ٠appleèûùôappleôèëùèî Ù ÁÈ ÙÚÈ ÓÙ ÚfiÓÈ ) ı appleú appleâè Ó ÂÈ appleúô  ÛÂ Û ÌÊˆÓ Ì ÏÏÔÓ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô À Ó ÁÓˆÚÈÛÌ ÓˆÓ ÈÛÙÔappleÔÈËÙÈÎÒÓ ÁÈ ÙËÓ apple Ú ÔÛË Î È È Ù ÚËÛË ÙÔ Ú- Â Ô ÙÔ. π È ÙÂÚË ÌÊ ÛË appleú appleâè Ó ÓÂÙ È ÛÙËÓ appleï ÚË ÂÓËÌ ÚˆÛË ÙÔ ÈÎ ÈÔ Ô appleèûùôappleôèëùèîô appleúèó ÙËÓ appleôáú Ê ÙË Û Ì ÛË, Û ÂÙÈÎ Ì ÙÈ Â ı ÓÂ Î È ÙÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÙˆÓ Ô ÌÂÚÒÓ. Ú ÏÏË- Ï, ÔÈ ÈÎ ÈÔ ÔÈ appleú appleâè Ó ÁÓˆÚ Ô Ó ÙÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÙÔ Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ appleôı - ΠÛË Î È appleúôûù Û ÙÔ È ÈˆÙÈÎÔ ÙÔ ÎÏÂÈ ÈÔ Î ıò Î È ÙÈ Û Ó appleâèâ applefi ÙË ËÌÔÛÈÔappleÔ ËÛ ÙÔ. ÓÔÓÈÛÌfi ÓÂÈ È È ÙÂÚÔ ÚÔ ÛÙ ÈÎ ÈÒÌ Ù Î È ÙÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÙˆÓ ÈÎ ÈÔ ˆÓ, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ Ô Ó ÙËÓ appleô Ú ˆ- ÛË Ó appleôıëîâ Ô Ó ÙÔ È ÈˆÙÈÎfi ÙÔ ÎÏÂÈ- (Ì ÌÔÓ ÈÎ ÏÊ ÚÈıÌËÙÈÎ ÎÔÏÔ ı appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È ÁÈ ÙË ËÌÈÔ Ú- Á ÙË appleôáú Ê ÙÔ ), ÂÓÒ Û appleâú - appleùˆûë appleòïâè ÔÊ ÏÔ Ó Ó ÂÈ ÔappleÔÈ - ÛÔ Ó ÌÂÛ ÙÔÓ apple ÚÔ Ô. ÓÔÓÈÛÌfi ÔÚ ÂÈ ÙÈ appleâúèappleùòûâè appleô Ô À appleú appleâè Ó Ó Î Ï ÛÂÈ Ó Ó ÁÓˆÚÈÛÌ ÓÔ ÈÛÙÔappleÔÈËÙÈÎfi applefi ÙÔ Ú ÛÙË. Ó ÂÈÎÙÈÎ Ó Ê ÚÔÓÙ È Ë Î Ô- ÛË appleèûùôappleôèëùèîô ÛÈ fiìâóô Û  -  appleïëúôêôú Â, ÌÈ ÈÎ ÛÙÈÎ applefiê - ÛË ÁÈ Ó ÎÏËÛË, Ë appleòïâè ÈÎ ÈÔappleÚ - ÎÙÈÎ ÈÎ ÓfiÙËÙ Î.. È ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ, ÛÙÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÙˆÓ À appleô ÂÎ Ô Ó Ó ÁÓˆÚÈÛÌ Ó ÈÛÙÔappleÔÈËÙÈÎ appleâúèï Ì- ÓÂÙ È Ë È ÏÂÈappleÙË (24 ÒÚ ÙËÓ ËÌ Ú Âapple 7 ËÌ Ú ÙËÓ Â ÔÌ ) ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË appleëúâû Ó ÎÏËÛË. Ô ªËÙÚÒÔ ÙË Ì ÙÔ ÂÁÁÂ- ÁÚ ÌÌ ÓÔ Û Ùfi apple Úfi Ô Î ıò Î È ÏÔÈapple Û ÂÙÈÎ appleïëúôêôú  ËÌÔÛÈ-  ÔÓÙ È ÛÙÔ ÈÎÙ Îfi ÙfiappleÔ ÙË ( ÓfiÙËÙ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â / ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÀappleÔÁÚ Ê ). È ÂÚˆÙ Ì - Ù appleïëúôêôú  ÔÈ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌappleÔÚÔ Ó Ó appleâ ı ÓÔÓÙ È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ- ÓÈÎ È ı ÓÛË 13

14 ËÌfiÛÈ È Ô Ï ÛË ÁÈ Ù Domain Names ËÌfiÛÈ È Ô Ï ÛË ÁÈ ÙË È Â ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÓÔÌ ÙˆÓ ÈÎÙ ÎÒÓ ÙfiappleˆÓ (domain names) Ì Π٠ÏËÍË.gr appleú ÁÌ - ÙÔappleÔ ËÛÂ Ë ÙÔ È ÛÙËÌ applefi ÙËÓ 1 Ë ˆ ÙÈ 30 πô Ï Ô Ùfi Ô ÙË Â Ó È Ë Ó ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Î ÓfiÓˆÓ Î Ù ÒÚËÛË ÔÓÔÌ ÙˆÓ ÈÎÙ ÎÒÓ ÙfiappleˆÓ Ì Π٠ÏËÍË.gr, Ë ÂÊ ÚÌÔÁ appleâúèûûfi- ÙÂÚÔ Â ÏÈÎÙˆÓ È ÈÎ ÛÈÒÓ Î Ù ÒÚËÛË, Î ıò Î È Ë ÙfiÓˆÛË ÙË ÁÔÚ ÙÔ È ÈÎÙ Ô appleúôîâèì ÓÔ Ó ÌÂÁÈÛÙÔappleÔÈËıÔ Ó Ù ÔÊ ÏË ÁÈ ÙÔ Ú ÛÙÂ. ÙË È Ô Ï ÛË Û ÌÌÂÙÂ Â Ë appleïâèô- ËÊ ÙˆÓ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ ˆÓ: ÂÙ È- Ú  apple ÚÔ appleëúâûèòó È ÈÎÙ Ô, ÚÁ ÓÈÛÌÔ ÔappleÈÎ ÙÔ ÈÔ ÎËÛË, apple ÓÂappleÈÛÙËÌÈ ÎÔ Î È ÂÚ ÓËÙÈÎÔ ÊÔÚÂ, È ÈÒÙÂ Î È ÂÙ ÈÚ  ÓÔÌÈÎÒÓ Û Ì Ô ÏˆÓ Î ıò Î È Ô Û Ó ÂÛÌÔ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ ÏÈ ÓÈÎ appleòïëûë. È Û ÌÌÂÙ ÔÓÙ appleôûù ÚÈÍ Ó ÙËÓ Ó ÁÎ ÈfiÙËÙ ÈÔı ÙËÛË ÙÔ ÌÔÓÙ - ÏÔ «ªËÙÚÒÔ- Ù ˆÚËÙ - Ù ˆÚÔ - ÌÂÓÔÈ», ÙÔ ÔappleÔ Ô ıâˆúâ Ù È fiùè ı Î Ï appleùâè Âapple ÚÎÒ ÙÈ Û ÓÂ Ò Í ÓfiÌÂÓÂ Ó - ÁΠÁÈ ÂÏÙ ˆÛË Î È appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ È ÈÎ ÛÈÒÓ Î Ù ÒÚËÛË ÔÓÔÌ ÙˆÓ ÈÎÙ ÎÒÓ ÙfiappleˆÓ. ÔÈÓ Ù Ó Ë È apple ÛÙˆÛË fiùè ÁÈ ÙËÓ ÔÚı ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÁÔÚ apple ÈÙÂ Ù È applefi ÙËÓ appleïâ Ú ÙË, ˆ ÚÌfi ÈÔ ÊÔÚ, Ë ÈÔı ÙËÛË Î È ÂÊ ÚÌÔÁ ÚËÙÒÓ, Û ÊÒÓ Î È È Ê ÓÒÓ fiúˆó Î È È ÈÎ ÛÈÒÓ Û Π- ıâ appleù ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÙÔÌ «.gr». ŒÓ applefi Ù ÛÈÎ Û ÌappleÂÚ ÛÌ Ù ÙË È Ô Ï ÛË Ù Ó fiùè ÙÔ ÈÎ ˆÌ Î Ù - ÒÚËÛË ÔÓÔÌ ÙˆÓ appleú appleâè Ó ÓÙÈÌÂÙˆapple - ÂÙ È ˆ ıâìâïèò  ÈÎ ˆÌ ÙÔ appleôï ÙË. apple ÛË, Û ÌÊˆÓ ıëîâ fiùè appleú appleâè Ó Á ÓÂÈ Â- apple ÎÙ ÛË ÙÔ ÈÎ ÈÒÌ ÙÔ Î Ù ÒÚËÛË Û fiï Ù Ê ÛÈÎ ÓÔÌÈÎ appleúfiûˆapple, ÓÂÍ Ú- Ù Ùˆ Èı Á ÓÂÈ, ÙÛÈ ÒÛÙÂ Î È ÔÈ ÏÏÔ- appleô appleô È Ì ÓÔ Ó ÛÙËÓ ÏÏ Ó ÌappleÔ- ÚÔ Ó Ó appleôîùô Ó fióôì Ì Π٠ÏËÍË.gr. ÏÔ, ËÙ ıëîâ Ë Î Ù ÚÁËÛË ÙÔ appleâúèôúè- ÛÌÔ ÙÔ ÂÓfi ÔÓfiÌ ÙÔ ÈÎÙ ÎÔ ÙfiappleÔ ÁÈ Ù Ê ÛÈÎ appleúfiûˆapple. appleúô Ë appleúfiûê Ù ÛÙËÓ Î Ô- ÛË ÓÔÓÈÛÌÔ ÁÈ ÙË È Â ÚÈÛË Î È ÙËÓ ÂÎ- ÒÚËÛË ÔÓÔÌ ÙˆÓ ÒÚÔ Ì Π٠ÏËÍË.gr (º 1617/µ/ ), Ì ÙÔÓ ÔappleÔ Ô Ú ıì ÔÓÙ È ÌÈ ÛÂÈÚ applefi ı Ì Ù appleô Û ÂÙ ÔÓÙ È Ì ٠ÔÓfiÌ Ù ÈÎÙ ÎÒÓ ÙfiappleˆÓ Ì Π٠ÏËÍË.gr. Úˆapple Î ÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙÈ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â Úˆapple Î appleèùúôapple 0 appleúòùë Û Ó ÓÙËÛË ÙË Ì ÙˆÓ Úˆapple ÎÒÓ ƒ ıìèûùèîòó Ú ÒÓ (European Regulators Group-ERG), Ë ÔappleÔ Û ÛÙ ıëîâ Ì applefiê ÛË ÙË appleèùúôapple ÙÔÓ πô ÏÈÔ ÙÔ 2002, appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıë- ΠÛÙÈ 25 ÎÙˆ Ú Ô 2002 ÛÙÈ µú - Í ÏÏ Ì ÙË Û ÌÌÂÙÔ ÙˆÓ ÚÔ - ÚˆÓ ÙˆÓ ıóèîòó ƒ ıìèûùèîòó Ú ÒÓ ÙË. ÙË Û Ó ÓÙËÛË Û ÌÌÂÙÂ Â Î È Ë. Ì ı appleôùâï ÛÂÈ ÙÔ ÛË- ÌÂ Ô Âapple Ê ÌÂÙ Í ÙË appleèùúôapple Î È ÙˆÓ ıóèîòó ƒ ıìèûùèîòó Ú ÒÓ, Û ÓÂÈ- ÛÊ ÚÔÓÙ ÛÙËÓ Ó appleù ÍË ÙË ÛˆÙÂ- ÚÈÎ ÁÔÚ Î ıò Î È ÛÙË Û ÓÂapple Â- Ê ÚÌÔÁ ÙÔ Ó Ô ÓÔÓÈÛÙÈÎÔ Ï È- Û Ô. 0 8 Ë ŒÎıÂÛË ÙË appleèùúôapple ÁÈ ÙËÓ Ê ÚÌÔÁ ÛÌË ÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ª - ÙÚˆÓ ÁÈ ÙÈ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â ËÌÔÛÈ - ıëîâ ÙÔ ÂÎ Ì ÚÈÔ ÙÔ ÙËÓ ŒÎıÂÛË appleâúèáú ÊÔÓÙ È ÔÈ Î ÓÔÓÈÛÙÈÎ Ú ıì ÛÂÈ Î È Ë appleôúâ ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈ- ÓˆÓÈ ÎÒÓ ÁÔÚÒÓ Î Ù ÙÔ ÏÏËÓÈÎ ÚÔÂ Ú ÙÔ Ì Ô Ï Ô 0 ªÈ applefi ÙÈ apple ÓÙ ÌÂÁ Ï appleúôùâú Èfi- ÙËÙ ÙË ÏÏËÓÈÎ ÚÔÂ Ú Â Ó È Î È Ë ÂÊ ÚÌÔÁ ÙË ÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË È- Û fió, Ë ÔappleÔ Â Â ˆ Î ÚÈÔ ÛÙfi Ô Ó ÂÍÂÏÈ ıâ Ë Â Úˆapple Î ÔÈÎÔÓÔÌ ÛÙËÓ appleï ÔÓ ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎ Î È Ó ÌÈÎ ÛÈÛÌ ÓË ÛÙË ÁÓÒÛË ÔÈÎÔÓÔÌ. ŒÓ applefi ÙÔ ÍÔÓÂ Ú ÛË ÁÈ ÙËÓ Âapple - Ù ÍË ÙˆÓ ÛÙfi ˆÓ appleô ÂÙ ıëû Ó ÛÙÔ ÓˆÙ Úˆ appleï ÛÈÔ Î È ÊÔÚ, ÌÂÙ Í ÏψÓ, ÛÙÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â Â Ó È Ë Â Úˆapple Î ÔÈÎÔÓÔÌ ÙË ÁÓÒ- ÛË. Àapplefi Ùfi ÙÔ appleú ÛÌ, Ë Ó appleù ÍË Î È apple ÚÔ Â Ú ˆÓÈÎÒÓ appleëúâûèòó Î È Â Ú appleúfiû ÛË ÛÙÔ È ÎÙ Ô Î ıò Î È Ë appleúôòıëûë ÙË ÚËÌ ÙÔ- fiùëûë ÙÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ e-europe ı apple Û ÔÏ ÛÔ Ó ÙËÓ ÏÏËÓÈÎ ÚÔÂ- Ú. 0 Ï Â Ì ÚÔ ÛÙËÓ ÚÂ Ó appleô ÈÂÍ Á ÁÂ Ë ÈÂıÓ ŒÓˆÛË ËÏÂappleÈÎÔÈ- ÓˆÓÈÒÓ (ITU) Ì ٠ÙÏÔ «2002 Telecommunication Regulatory Survey», fiappleˆ Î È Û ÓÙ ÛÙÔÈ Ë appleô ÈÂÍ Á ÁÂ Ô ÚÁ ÓÈÛÌfi ÈÎÔÓÔÌÈÎ ÓÂÚÁ - Û Î È Ó appleù ÍË ( ) Ì ٠ÙÏÔ «Communications utlook 2003». 0 ÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË Û ÓÂÚÁ Û Ì ÊÔ- Ú ÙË Úˆapple Î appleèùúôapple ıë- ΠÂappleÈÛÎ ÂÈ applefi ÛÙÂÏ Ë ÙË ÂÓÈÎ È ı ÓÛË ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ, Î ıò Î È ÙË ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ. 0 appleèappleï ÔÓ, Ë Û ÌÌÂÙ  Û ÙÚ - ÌapplefiÛÈ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ appleô ÈÔÚÁ Óˆ- Û ÙÔ πóûùèùô ÙÔ ªÂÏÂÙÒÓ/ Ú ÓÒÓ ËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î È ÏËÚÔÊÔÚÈÎ ÙË ÔÙÈÔ Ó ÙÔÏÈÎ ÚÒappleË (π ) ÙÔ apple ÛË, Û ÌÌÂÙ  Ì ÂÈÛËÁ - ÛÂÈ Î È ÛÙÔ 1 Ô ÂÌÈÓ ÚÈÔ ÙË ÓÂÔ Ú ıâ Û Î ËÌ (SETA) appleô ÛÙÔ Â - ÂÈ ÛÙËÓ Î Ù ÚÙÈÛË ÛÙÂÏ ÒÓ applefi ÙÔ Ò- ÚÔ ÙˆÓ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙÈ ÒÚ ÙË ÔÙÈÔ Ó ÙÔÏÈÎ ÚÒappleË. 14

15 Úˆapple Î ÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙÔÓ ÔÌ ÙˆÓ ÚÔÌÈÎÒÓ ÀappleËÚÂÛÈÒÓ 0 ËÁ 2002/39/ ÁÈ ÙÔ appleâú ÈÙ Úˆ ÓÔÈÁÌ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈ- ÎÒÓ Ù ÚÔÌÈÎÒÓ appleëúâûèòó ÛÙÔÓ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi Í fiıë, ÛÙÈ 10 πô Ó Ô 2002, Ë Ó ËÁ 2002/39/ ÙÔ Úˆapple ÎÔ ÔÈÓÔ- Ô Ï Ô Î È ÙÔ Ì Ô Ï Ô Ì ÙËÓ ÔappleÔ ÙÚÔappleÔappleÔÈÂ Ù È Ë ÊÈÛÙ ÌÂÓË ËÁ 97/67/, fiûôó ÊÔÚ ÛÙÔ appleâú ÈÙ Úˆ ÓÔÈÁÌ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Ù ÚÔÌÈÎÒÓ appleëúâ- ÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi. Ô Î ÚÈÔ ÛËÌÂ Ô ÙË Ó ËÁ Â Ó È Ô appleâúèôúèûìfi ÙˆÓ appleôîïâèûùèîòó ÈÎ ÈˆÌ ÙˆÓ ÙÔ ºÔÚ ÚÔ ıôïèî ÀappleËÚÂÛ ( À) ÛÙ ÓÙÈΠÌÂÓ ÏÏËÏÔÁÚ Ê ÂÛˆÙÂ- ÚÈÎÔ Î È ÂÈÛÂÚ fiìâóë È Û ÓÔÚÈ Î ÏÏË- ÏÔÁÚ Ê fiûôó ÊÔÚ ÛÙ fiúè ÚÔ Î È ÙÈÌ. Ó fiúè ÚÔ Ó Ú ÔÓÙ È Û 100 ÁÚ ÌÌ. applefi ÙËÓ 1 Ë π ÓÔ Ú Ô 2003 Î È Û 50 ÁÚ ÌÌ. applefi ÙËÓ 1 Ë π ÓÔ Ú Ô 2006 Î È ÂÓ ÈÛ Ô Ó Â Ó Ë ÙÈÌ Â Ó È ÛË ÌÂÁ Ï - ÙÂÚË Î Ù ÙÚ ÈfiÌÈÛË ÊÔÚ ÓÙ ÛÙÔÈ ÙË ÙÈÌ, ÙË appleúòùë ıì ÚÔ ÚÔÙÂÚ ÈfiÙËÙ. ÓˆÙ Úˆ fiúè ÚÔ Î È ÙÈÌ ÓÙÈÎ ıèûùô Ó Ù 350 ÁÚ ÌÌ. Î È ÙÔ appleâóù appleï ÛÈÔ ÙË ÙÈÌ appleô Û Â Ì ÙËÓ Ë- Á 97/67/. 0 ÓÛˆÌ ÙˆÛË ÙÔ Â Úˆapple ÎÔ appleúôù appleô Ì ÙÚËÛË ÔÈfiÙËÙ EN13850 ËÓ ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË ÛÙ ÎÚ ÙË-Ì ÏË ÙÔ appleúôù appleô EN13850, appleô Î ıôú ÂÈ ÙÈ appleúô- È ÁÚ Ê ÁÈ ÙË Ì ÙÚËÛË ÙË appleôèfiùëù ÙˆÓ Ù ÚÔÌÈÎÒÓ appleëúâûèòó ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË À, ÈÔı ÙËÛ ÛÙÈ 29 ÔÂÌ Ú Ô 2002 Ë appleè- ÙÚÔapple appleô appleúô Ï appleâè ÙÔ ÚıÚÔ 21 ÙË Ë- Á 97/67/ ÙÔ Úˆapple ÎÔ ÔÈÓÔ Ô Ï - Ô Î È ÙÔ Ì Ô Ï Ô. È ÌÂÙÚ ÛÂÈ ı ÈÂ- ÓÂÚÁÔ ÓÙ È applefi ÓÂÍ ÚÙËÙÔ ÊÔÚ ÛÂ Û ÛË Ì ÙË À. ø ËÌÂÚÔÌËÓ Â ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË ÔÚ ÔÓÙ È Ë 1 Ë π ÓÔ Ú Ô 2004 ÁÈ ÙÈ appleëúâû  ÂÛˆ- ÙÂÚÈÎÔ Î È Ë 1 Ë π ÓÔ Ú Ô 2005 ÁÈ ÙÈ È - Û ÓÔÚÈ Î appleëúâû Â. ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË ÙÔ appleúôù appleô, Ì ÛË ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙË ËÁ 97/67/, Â Ó È appleô ÚˆÙÈÎ ÁÈ fiï Ù ÎÚ ÙË-Ì ÏË Î È ÊÔÚ ÛÙÔÓ appleô ÚˆÙÈÎfi ÏÂÁ Ô ÙˆÓ ÂappleÈ fiûâˆó. ªÂ ÙËÓ ÈÔı ÙËÛË ÙÔ appleúôù appleô Í ÓÂ- Ù È Ë ÍÈÔappleÈÛÙ ÙˆÓ ºÔÚ ˆÓ ÚÔ À. Ú ÏÏËÏ, ÓÔ ÁÂÈ Ô ÚfiÌÔ ÁÈ ÙËÓ ÂÊ Ú- ÌÔÁ ÙˆÓ applefiïôèappleˆó  ڈapple ÎÒÓ appleúôù appleˆó appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙË Ì ÙÚËÛË ÙË appleôèfiùëù Ù - ÚÔÌÈÎÒÓ appleëúâûèòó. ÏÔ, Ó ÂÈÎÓ ÂÙ È Ë ÛËÌ Û ÙˆÓ Â Úˆapple ÎÒÓ Ú ÛÙËÚÈÔÙ ÙˆÓ Ù appleôappleô ËÛË ÙˆÓ Ù ÚÔÌÈÎÒÓ appleëúâûèòó ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË Úˆapple Î appleèùúôapple appleôappleô ËÛË (Committee European Norms-CEN). ª ÚÈ Û ÌÂÚ Ô Ó ÂÁÎÚÈı applefi ÙË CEN ÂappleÙ Â Úˆapple Î appleúfiù apple Û ÂÙÈÎ Ì ÙÈ Ù - ÚÔÌÈÎ appleëúâû Â, ÂÓÒ Ó Ì ÓÂÙ È Ó ÂÁÎÚÈıÔ Ó appleâúèûûfiùâú ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi Ì ÏÏÔÓ. È ÌfiÚʈÛË Î È ŒÏÂÁ Ô ÙË ÁÔÚ ÌÂÙ ÊÔÚÒÓ ÌÂÚ, ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÁÔÚ ÌÂÙ - ÊÔÚÒÓ Ú ÛÙËÚÈÔappleÔÈÔ ÓÙ È 262 ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ, ÔÈ ÔappleÔ Â ÏÂÈÙÔ ÚÁÔ Ó applefi Î ıâûùò ÂÓÈÎ Õ ÂÈ. apple ÛË, ÛËÌ ÓÙÈÎfi ÚÈıÌfi ÌÈÎÚfiÙÂ- ÚˆÓ, ÌË ÂÈÔ ÔÙËÌ ÓˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ ÏÂÈ- ÙÔ ÚÁ Π٠ÂÓÙÔÏ Î È ÏÔÁ ÚÈ ÛÌfi ÙˆÓ Óˆ- Ù Úˆ Î È Â Ó È ÂÓÙ ÁÌ ÓÔ ÛÙÔ ÎÙ fi ÙÔ. Î ÔÛË ÀappleÔ ÚÁÈÎÒÓ appleôê ÛˆÓ, appleô ÂÍÂÈ ÈÎÂ Ô Ó Ù ÚıÚ ÙÔ. 2668/98 (º 282/ /98) «ÚÁ ÓˆÛË ÙÔ ÙÔÌ apple - ÚÔ appleëúâûèòó Î È ÏÏÂ È Ù ÍÂÈ», Î ıfiúèû Ó ÙÔ appleï ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ ÂÈÔ- ÔÙËÌ ÓˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛˆÓ. H, ÛÂÈ ÙˆÓ ÚÌÔ ÈÔÙ ÙˆÓ ÙË, ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛ ÙÈ È ÈÎ - Û Â appleô ÊÔÚÔ Ó: 0 ÙËÓ ÔÚÈÔı ÙËÛË ÙË Ù ÚÔÌÈÎ ÁÔ- Ú Ì ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ªËÙÚÒÔ ÂÈÔ Ô- ÙËÌ ÓˆÓ ÚÔÌÈÎÒÓ appleè ÂÈÚ ÛÂˆÓ Î È ÙÔÓ appleúôû ÈÔÚÈÛÌfi ÙË ÓÓÔÈ ÙÔ ÈÎÙ - Ô ÚÔÌÈÎÒÓ appleè ÂÈÚ ÛˆÓ. 0 ÙÔÓ ÏÂÁ Ô ÙË apple Ú ÓÔÌË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ ÌÂÙ ÊÔÚÒÓ Î È ÙËÓ ÎÏ ÛË ÙÒÓ Û ÎÚfi ÛË ÌÂ Ï Ë Î Úˆ- ÙÈÎÒÓ Ì ÙÚˆÓ. 0 ÙË ÂÏÙ ˆÛË ÙË appleôèfiùëù apple ÚÔ appleëúâûèòó applefi ÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ ÌÂÙ - ÊÔÚÒÓ ÌÂ Ó ı ÛÂÈ ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ Û ÓÙ - ÍË appleô ÂÈÁÌ ÙˆÓ Û ÂÙÈÎ ÌÂ: - ÙÔ Ã ÚÙË ÀappleÔ ÚÂÒÛÂˆÓ Ù Ó ÏˆÙ (ÃÀ ), - ÙÈ ÙÔÌÈÎ Ì ÛÂÈ (Vouchers), - ÙÔ ÛÙËÌ ÓÙÔappleÈÛÌÔ Î È Ú ÎÔÏÔ - ıëûë ÙˆÓ Ù ÚÔÌÈÎÒÓ ÓÙÈÎÂÈÌ ÓˆÓ. ª ÙÚËÛË ÔÈfiÙËÙ ıôïèî ÚÔÌÈÎ ÀappleËÚÂÛ Û Â ÛÂ Î È ÂÊ ÚÌÔÛ applefi ÙËÓ 1 Ë π ÓÔ Ú Ô 2002 Û ÛÙËÌ Ì ÙÚË- ÛË ÙË appleôèfiùëù ÙË À ÁÈ ÙËÓ ÏÏËÏÔ- ÁÚ Ê ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ. È appleúô È ÁÚ Ê appleôèfiùëù Î È Ù Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ Ì ÙÚËÛË appleúôû ÈÔÚ ÔÓÙ È ÛÙËÓ ÀappleÔ ÚÁÈÎ applefiê ÛË 79293/2000. Ì ÙÚËÛË ÙË appleôèfiùëù ÙË ÏÏËÏÔÁÚ Ê ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ ÚÔÙÂ- Ú ÈfiÙËÙ ÁÈ ÙÔ 2002, Ë ÔappleÔ ÈÂ- ÓÂÚÁ ıë Î Ù ÂappleÈÙ Á ÙÔ ÓfiÌÔ applefi ÓÂ- Í ÚÙËÙÔ ÊÔÚ, Î Ù ÂÈÍ fiùè Ô ºÔÚ ÚÔ ıôïèî ÀappleËÚÂÛ, appleô Â Ó È Ù, Âapple È Â ÙËÓ ÏÏËÏÔÁÚ Ê ÂÛˆ- ÙÂÚÈÎÔ ÚÔÙÂÚ ÈfiÙËÙ Î Ù appleôûôûùfi 48% appleâú appleô ÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË ËÌ Ú Î È Î Ù 90% appleâú appleô ÂÓÙfi ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ, Ó ÓÙÈ appleôûôûùòó 77% Î È 90% ÓÙ ÛÙÔÈ appleô appleúô Ï appleâè Ë ˆ Óˆ ÀappleÔ ÚÁÈÎ applefiê ÛË. appleôùâï ÛÌ Ù fiïˆó ÙˆÓ ÓˆÙ Úˆ ÌÂÙÚ ÛÂˆÓ Î ıò Î È ÔÈ ÌÂÙÚ ÛÂÈ appleôèfi- ÙËÙ ÙË ÈÂıÓÔ ÏÏËÏÔÁÚ Ê, ÙÈ ÔappleÔ Â ÈÂÓÂÚÁÂ Ë ÈÂıÓ ÚÔÌÈÎ ŒÓˆÛË (International Post Corporation - IPC), ËÌÔÛÈ ÔÓÙ È ÛÙÔ ÈÎÙ Îfi ÙfiappleÔ ÙË ( ÓfiÙËÙ ÚÔÌ / Ó ÎÔÈÓÒÛÂÈ ). 15

16 ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÂÓfi micro-site Ì ÏÂappleÙÔÌÂÚ appleïë- ÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ ÙÈ ÏÏ Á ÛÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ÙËÏÂʈÓÈÎ ÎÏ - ÛË appleúô Ë Ë, ÛÙÔ appleï - ÛÈÔ ÙË ÔÏÔÎÏ ÚˆÛË ÙË È- Û ÁˆÁ ÙÔ Ô ıóèîô Â Ô ÚÈıÌÔ fiùëûë. ÁÎÂÎÚÈÌ Ó, ÙÔ microsite Â Ó È ÔÌËÌ ÓÔ ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó Â Ó È Â ÎÔÏË Ë Ú ÛË ÙÔ Î È Ë ÓÙÏËÛË appleïëúôêôúèòó, Î È Û ÂÙ È ÛÙËÓ ÎfiÏÔ ıë Î ÙËÁÔÚÈÔappleÔ ËÛË: 0 ÂÓÈÎ appleïëúôêôú  0 ÏËÚÔÊÔÚ Â ÁÈ ÙÈ ÏÏ Á : ) ÛÙÔ ÚÈıÌÔ ÛÙ ıâúòó ÙËÏÂÊÒÓˆÓ ) ÛÙÔ ÚÈıÌÔ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Á) Û ÂÈ ÈÎÔ ÚÈıÌÔ 0 ÏËÚÔÊÔÚ Â ÁÈ : ) È ÈÒÙ ) ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Á) ËÌÔÛÈÔÁÚ ÊÔ ÙÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÛÂÏ Â ÙÔ ÓÔ- ÓÙ È apple ÓÙ ÛÂÈ Û ÌÈ ÛÂÈÚ ÂÚˆÙËÌ - ÙˆÓ Î È apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÔÈ Ó Â appleëúâ- Û Â appleô appleúôî appleùô Ó Ì ÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ ÙÔ Ó Ô ÚÈıÌÔ ÔÙÈÎÔ Û Â Ô, fiappleˆ Ë appleúôâappleèïôá ÊÔÚ, Ë ÊÔÚËÙfiÙËÙ Î È ÔÈ appleúôûˆappleèîô ÚÈıÌÔ. ËÌÈÔ ÚÁ ÙÔ micro-site ÂÓÙ - ıëîâ ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË Â Ú ÂÓËÌÂ- ÚˆÙÈÎ ÂÎÛÙÚ Ù appleô ÈÂÍ Á ÁÂ Ë ÁÈ ÙËÓ ÂÓËÌ ÚˆÛË ÙÔ ÎÔÈÓÔ Î È ÙË Û Ì ÔÏ ÛÙËÓ ÂÍÔÈΠˆÛ ÙÔ Ì ÙÈ ÏÏ Á ÛÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ÎÏ ÛË.. ËÊÈÛ 60, ª ÚÔ ÛÈ, ËÏ.: , Fax: ÙËÛË ÁÁÚ Ê ÛÙÔÓ Î Ù ÏÔÁÔ appleô ÂÎÙÒÓ ÙÔ «appleèîôèóˆó  ÂÓ Ù ÂÈ» Ó ÂappleÈı Ì ÙÂ Ó Ï Ì ÓÂÙ ˆÚÂ Ó ÙÔ ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô ÙË, apple Ú Î ÏÔ ÌÂ Ó appleôûùâ ÏÂÙ  Ù ÙËÓ ÎfiÏÔ ıë ÙËÛË Û ÌappleÏËÚˆÌ ÓË ÛÙÔ fax:  Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì Ó Ì ÌÂ Ù È Â ÔÌ Ó ÛÙË È ı ÓÛË ÂÁÁÚ Ê ÏÏ Á ÛÙÔÈ Â ˆÓ ( ÌappleÏËÚÒÛÙ ÙÔ ÔÓÔÌ ÙÂappleÒÓ Ìfi Û Î È ÌfiÓÔ Ù ÛÙÔÈ Â appleô ÏÏ Ô Ó) appleòó ÌÔ: Ù ÈÚ : ŸÓÔÌ : ÓÙÈΠÌÂÓÔ ÂÙ ÈÚ : ÛË ÛÙËÓ ÂÙ ÈÚ : È ı ÓÛË: : ËÏ.: ÂÚÈÔ : Fax: