Phụ lục IV (Kèm theo Thông tư số: 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Phụ lục IV (Kèm theo Thông tư số: 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC"

Bản ghi

1 Phụ lục IV (Kèm theo Thông tư số: 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC Họ và tên: NGUYỄN VĂN KHA Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Quảng Bình Quê quán: Dân tộc: Kinh Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm, nước nhận học vị: 2000,VN Chức danh khoa học cao nhất: PGS, GVCC Năm bổ nhiệm: 2014; 2017 Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng ngành Văn hóa học Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Thủ Dầu Một Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: C59, KP 2, P.Phú Thuận, Q.7, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại liên hệ: CQ: NR: DĐ: Fax: II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Đại học: Hệ đào tạo: Chính quy; Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Vinh; Ngành học: Sư phạm Văn; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 1980; Bằng đại học 2: ; Năm tốt nghiệp: 2. Sau đại học - Thạc sĩ chuyên ngành: ; Năm cấp bằng: ; Nơi đào tạo:. - Tiến sĩ chuyên ngành: Lý thuyết và lịch sử văn học; Năm cấp bằng: 2000; Nơi đào tạo: Việt Nam; Tên luận án: Đổi mới quan niệm về con người trong văn học hiện đại Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1991 (khảo sát thể loại truyện) 3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 2. Tiếng Nga Mức độ sử dụng: Trình độ C Mức độ sử dụng: Trình độ C III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

2 Từ 1980 đến 8/1982 Từ 8/1982 đến 7/2004 Từ 7/2004 đến 7/2014 Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên Khoa Văn, Trường Đại học Đà Lạt Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nghiên cứu viên chính Từ 7/2006 đến 7/2013 Trường Đại học Văn Hiến Phó Trưởng Khoa Du lịch Từ 7/2014 đến 1/ Từ 1/ đến 5/ Từ 5/ đến nay Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Thủ Dầu Một Nghỉ hưu Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cao cấp Trưởng ngành Văn hóa học IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã va đang thamgia: TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bă t đâ u/ 1 Lịch sử tiếp nhận L.Tônxtôi ở Việt Nam Năm hoàn thành Đềta icấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài Bộ Chủ nhiệm 2 Hiện trạng đời sống văn học Đồng bằng sông Cửu Long Bộ Chủ nhiệm 3 Khảo sát sự chuyển hướng thẩm mỹ của văn học Pháp cuối thế kỷ XIX 4 Văn học Nam Bộ giao lưu và phát triển 5 Từ sự cách tân của văn học Quốc ngữ Nam Bộ đến trường phái Tự lực Bộ Thành viên 2013 Viện Thành viên 2014 Viện Chủ nhiệm

3 văn đoàn 2. Các công trình khoa học đã công bố: TT Tên công tri nh Năm công bố Tên tạp chi / Nha xuất bản 1 Văn học- cảm nhận và suy nghĩ 2 Nguyễn Minh Châu, Nhà văn chiến sĩ 3 L.Tônxtôi, đỉnh cao hùng vĩ của văn học Nga 2002 NXB Khoa học xã hội 2004 NXB Trẻ 2006 NXB Trẻ 4 5 Đổi mới quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện Việt Nam Hiện trạng đời sống văn học Đồng bằng sông Cửu Long 2007 NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2015 NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 6 Truyện ngắn đổi mới 1994 Tạp chí Tác phẩm mới (5/1994) 7 Một cách nhìn về đổi mới trong văn học dân tộc Giáo sư -Tiến sĩ Nguyễn 8 Văn Hạnh- Nhà Giáo, nhà nghiên cứu văn học tài năng, tâm huyết 1995 Tạp chí Tác phẩm mới (12/1995) 2011 Tạp chí Ðại học Sài Gòn 9 Văn xuôi Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2000 đến nay 2011 Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ, Nam Bộ nhìn từ văn hóa, văn học và ngôn ngữ, NXB Khoa học xã hội 10 Vấn đề thiện ác trước yêu cầu đổi mới văn học trong văn xuôi Việt Nam sau Trường Đại học Vinh. Khoa Ngữ Văn, Tiểu thuyết và truyện ngắn Việt Nam từ 1975 đến nay, NXB Đại học Vinh 11 Tính cách con người Nam Bộ 2013 Tạp chí Văn hóa dân gian

4 Công chúng Đồng bằng sông Cửu Long với việc thưởng thức văn học Từ sự cách tân văn học Quốc ngữ Nam Bộ đến trường phái Tự lực văn đoàn Văn hóa với truyền thống và hiện đại trong bối cảnh hội nhập quốc tế Sự hiện đại hóa văn học bằng chữ Quốc Ngữ của nhà văn Nam Bộ (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX) Cái nhìn mới về con người bình thường trong truyện Việt Nam sau 1975 Những yếu tố cách tân trong văn học Quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Giáo sư Hoàng Như Maingười thầy, người cha đáng kính 2013 Tạp chí Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 2013 Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học Thành phố Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia: Nhìn lại Thơ mới và văn xuôi Tự lực văn đoàn, NXB Thanh niên 2014 Tạp chí Văn hóa nghệ thuật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường Đại học Phú Yên, Huỳnh Thị Hồng Hạnh Nguyễn Thị Thu Trang (Chủ biên), Chữ Quốc ngữ: Sự hình thành, phát triển và đóng góp vào văn hóa Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Huế. Trường Đại học Khoa học; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.Viện Văn học, Nguyễn Thành - Hồ Thế Hà (Chủ biên): Văn học Việt Nam 30 năm đổi mới ( ) - Sáng tạo và tiếp nhận, NXB Văn học 2017 Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang Trường Đại học Văn Hiến; Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học Thành phố Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Văn học và giảng dạy văn học trong nhà trường - Kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS.Hoàng Như Mai, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

5 19 Yêu cầu về năng lực dạy học đọc hiểu văn bản của giáo viên THPT theo chương trình định hướng năng lực 20 Đời sống tâm linh của con người trong truyện Việt Nam sau 1975 Trường Đại học Vinh Viện Sư phạm xã hội. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: Đổi mới hoạt động đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Ngữ văn đáp ứng mô hình giáo dục phát triển năng lực. NXB Đại học Vinh Tạp chí khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Xác nhận của cơ quan TP Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 1 năm 2020 Người khai kí tên (Ghi rõ chức danh, học vị) PGS.TS Nguyễn Văn Kha