BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Danh Sách Sinh Viên Diện Miễn 100 % H

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Danh Sách Sinh Viên Diện Miễn 100 % H"

Bản ghi

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Danh Sách Sinh Viên Diện Miễn 100 % Học Phí Học kỳ 1 Năm học (Ban hành kèm theo quyết định số: /QĐ-ĐHSPKT ngày / /20 của Hiệu trưởng) Hệ Đào Tạo: Đại học Chính quy (SP) Khoa Ngoại Ngữ Nguyễn Thanh Thiện Ân 05/01/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Bảo Châu 10/05/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Bảo Khánh Chi 31/08/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Kim Chi 03/06/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Hồng Đào 07/01/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đặng Tiến Đạt 28/08/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Đức Hậu 16/04/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đặng Thu Hiền 20/02/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Minh Hoàng 11/11/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Hoàng 06/05/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Huỳnh Huệ 08/10/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Mạnh Hùng 11/01/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Văn Khánh 15/03/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Giang Anh Khoa 06/09/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Thị Lành 04/09/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Võ Thị Cẩm Lựu 25/03/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Trà My 06/12/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Huỳnh Võ Thục Nghi 25/12/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Cẩm Nhung 24/11/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Kim Nhựt 05/11/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Thị Xuân Nương 02/05/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Hữu Phước 28/08/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Huỳnh Thị Như Quỳnh 10/12/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Võ Lâm Như Tâm 15/07/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đoàn Phương Thanh 26/06/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Châu Nguyễn Uyên Thư 17/05/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Thị Hoài Thư 01/03/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Thị Minh Thư 17/11/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trương Hoàng Hiệp Tiên 14/05/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phạm Thùy Trang 07/12/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Võ Thị Thu Trang 12/07/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP

2 Phạm Ngọc Trâm 16/10/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Thanh Trúc 12/03/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Phương Uyên 09/02/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Tiểu Yến 23/09/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thụy Đan Hà 12/09/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Hệ Đào Tạo: Đại học Chính quy (CN) Khoa: Cơ Khí Chế Tạo Máy Huỳnh Thị Kiều Diễm 04/12/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đào Thị Bích Duyên 15/06/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Võ Lư Kỳ Duyên 03/05/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Đạt 04/05/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lý Hoàng Đăng 04/11/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Thành Hảo 10/02/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Văn Hóa 08/05/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Quang Huy 12/06/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Quang Nhật Huy 03/09/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Quang Khải 26/11/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đào Khắc Mạnh 26/05/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Phấn 15/01/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Ngô Văn Đức Thành 06/04/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Thoa 10/06/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Thị Kim Thoả 21/04/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Bùi Thị Chân Tình 15/09/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Tôn Thất Trung 10/10/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Huỳnh Thanh Tuấn 04/01/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21/07/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Thanh Tùng 17/07/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Võ Thanh Bình 12/11/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Võ Ngọc Bích 10/10/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Anh Cư 07/07/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lý Thế Dĩ 24/08/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Mai Ngọc Duẩn 23/08/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Bùi Đức Đạt 23/04/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lâm Văn Nam 29/09/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Thanh Nhân 10/10/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Văn Nhân 16/01/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đỗ Thanh Phú 18/01/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP

3 Nguyễn Lê Ngọc Quang 27/04/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lâm Kỳ Sâm 26/07/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Minh Thành 20/10/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phan Trung Thiên 16/02/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Mai Công Thiện 09/07/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thiện Thư 20/12/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Thành Trung 02/07/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phạm Văn Trung 06/01/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đỗ Quốc Văn 17/03/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Sơn Thái Bảo 20/05/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lâm An 28/03/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trịnh Văn Cường 04/03/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phan Thị Thanh Diệu 10/12/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Võ Văn Đoàn 26/11/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Huỳnh Công Hiển 14/07/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Ngọc Hoan 09/07/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Huỳnh Cao Khoa 18/03/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Minh Thế Kỷ 31/03/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Tấn Lộc 20/03/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Châu Nhật Minh 05/10/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Chung Nghĩa 04/04/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Minh Nghĩa 22/06/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Vũ Văn Phiêu 22/05/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Văn Phú 30/05/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đỗ Đình Quang 28/02/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Minh Quy 16/05/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Ngô Viết Thụ 02/05/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phạm Hoàng Tiên 30/01/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Minh Toàn 03/05/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Nguyễn Hải Triều 03/08/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phan Minh Trí 02/06/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Dương Quốc Trung 02/11/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Võ Đông Trường 17/12/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Mai Xuân Tùng 16/03/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phạm Hoàng Việt 27/04/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Khoa: Công nghệ May và Thời trang Nguyễn Thị Lan Anh 22/05/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đậu Thị Cúc 28/10/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP

4 Hồ Thị Cẩm Giang 10/03/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Hằng 10/01/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Bùi Thị Thu Hoa 15/04/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Ngọc Minh 10/06/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phan Thị Ngân 25/12/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Thị Ngoan 02/08/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đặng Như Ngọc 19/12/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Nguyễn Bảo Ninh 24/12/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Anh Thoa 23/11/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Hoàng Thị Thơ 01/01/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Dương Ngọc Thùy 11/11/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Thị Diệu Thùy 10/03/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thanh Thư 30/10/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Tạ Thị Diễm Thương 11/11/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Linh Tiên 17/10/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Võ Thị Thanh Trúc 27/11/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Bùi Thị Ánh Tuyết 21/03/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đỗ Vương Tú Uyên 02/03/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Viên 11/08/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Hồng Vy 24/09/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Thúy Vy 04/08/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Thái Thị Mỹ Yến 20/12/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Khoa: Công nghệ Thông tin Nguyễn Duy Chương 23/02/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phạm Xuân Đức 12/01/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Võ Hữu Đức 18/05/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Trung Hiếu 25/05/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Võ Trọng Hiếu 04/10/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phạm Đức Huy 05/09/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Hoàng Gia Khanh 09/02/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Vương Tuấn Khanh 16/11/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Bảo Khôi 11/03/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Đức Linh 13/01/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Huyền My 21/04/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phan Hoàng Nam 18/11/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Võ Thị Ngọc Nga 13/08/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Huỳnh Văn Ngoãn 24/09/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Quang Nhựt 27/07/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP

5 Nguyễn Huỳnh Phúc 24/09/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Minh Phụng 10/09/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Huỳnh Ngọc Quốc 15/01/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Tăng Phát Tài 15/06/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phạm Văn Minh Tân 14/03/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Minh Thịnh 02/11/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phan Nguyễn Thủy Tiên 06/10/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phạm Hoàng Toán 05/07/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Vương Thị Thu Trang 17/04/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Đình Trọng 05/03/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Lê Anh Vũ 10/01/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Khoa: Công nghệ Hóa học và Thực phẩm Tô Ngô Ái Diệu 02/03/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đỗ Thị Xuân Đào 12/07/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Huỳnh Thị Phương Hiếu 20/10/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phạm Trương Khắc Huy 01/05/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Quang Huy 02/06/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Đình Khôi 21/08/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đinh Thiên Long 06/07/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Quang Minh 09/01/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Thị Yến Nhi 02/02/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Tô Thị Nhị 01/01/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Khanh Nhựt 14/02/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Nồng 07/10/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đoàn Thanh Phong 31/07/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Kim Phương 03/11/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Như Quỳnh 09/04/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Gia Sáng 23/07/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Thu Thảo 29/09/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Vũ Đức Thái 05/12/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phạm Thị Minh Thư 23/05/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Tình Thương 20/03/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Thị Ngọc Trâm 23/07/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Thị Minh Trâm 09/10/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Ánh Trúc 19/07/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Ánh Tuyết 13/07/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Hoàng Thị Uyên 08/08/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đinh Như Ý 22/01/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP

6 Nguyễn Tuấn Anh 25/10/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trịnh Ngọc Vân Anh 15/06/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Võ Thị Mỹ Duyên 13/07/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đặng Hoàng Dương 01/03/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đỗ Thị Thu Hà 01/06/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Bùi Trần Đan Hân 07/12/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phạm Nguyễn Ngọc Huyên 13/09/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Tuấn Kiệt 21/12/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Tạ Thanh Long 25/01/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Hồ Trường Kim Ngân 08/04/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 02/12/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đặng Ngọc Phú 23/08/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Thị Bích Phượng 01/06/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Hà Trà Phương Thảo 28/10/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phạm Đình Thắng 26/07/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Văn Thịnh 06/01/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phan Phụng Kiều Tiên 18/04/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Sầm Thuận Thị Hai 10/08/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Khoa: Điện - Điện tử Dương Thị Hồng Diễm 05/10/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Thanh Duyên 06/07/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Bùi Văn Đồng 01/12/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Trung Hậu 21/11/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Quang Huy 10/05/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thành Huy 29/07/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Quốc Khải 17/07/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thành Khoa 27/04/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Đỗ Kỳ 24/03/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Thị Nga 08/03/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Thanh Nghĩa 28/09/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Trung Nghĩa 15/09/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thanh Phong 28/08/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Võ Tấn Thanh 20/09/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Thị Thêm 10/05/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lữ Thị Trang 09/09/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Minh Trí 05/12/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Quách Trần Tuấn 26/05/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Tứ Văn 24/05/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP

7 Trần Hoàng Việt 24/08/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Quang Vinh 27/10/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Bùi Thanh Bảo 08/01/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Minh Cảnh 20/09/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Huỳnh Đặng Tấn Dương 11/04/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Võ Tấn Đạt 18/12/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đỗ Thanh Hóa 17/11/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Quốc Huy 27/05/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Quốc Khánh 02/04/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Kim Khánh 09/11/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Hùng Vũ Linh 29/04/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Ngọc Nam 11/12/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Vũ Hữu Nguyên 23/08/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Bùi Huỳnh Trọng Nguyễn 09/10/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Hoàng Nhân 03/07/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Hoàng Phong 03/06/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phạm Đông Phong 25/03/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Phi Phụng 21/09/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Minh Tâm 08/05/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phan Tấn Hoàng Thái 28/11/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đỗ Quốc Thắng 13/07/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đỗ Thị Hoài Thương 21/08/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Võ Thành Tiến 02/02/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Xuân Toàn 16/06/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Khoa: Cơ Khí Động Lực Võ Hoàng Bửu 12/06/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Mạnh Đô 09/12/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Hoàng Hà 21/06/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Giáp Ngọc Hải 29/11/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Văn Hải 23/08/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Cao Huỳnh Minh Hiếu 29/08/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Duy Khánh 01/02/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Trung Kiên 11/12/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Trần Công Minh 15/12/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Như Mơ 10/02/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trịnh Hải Phong 26/10/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Văn Quyền 29/03/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trương Công Tài 10/04/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP

8 Dương Ngọc Tâm 18/10/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Hà Hồ Thắng 20/11/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Võ Văn Tiên 31/03/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Ngô Diệp Bảo Trình 20/06/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đinh Lê Trung 13/12/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phan Trịnh Anh Tú 29/06/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Hoàng Quốc Việt 26/11/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Nhựt Vĩnh 02/01/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Hoàng Văn Huy 30/10/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đặng Anh Hào 26/10/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Duy Hải 22/01/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Hoàng Huy 30/11/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Trung Hưng 30/07/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trương Khánh Hưng 29/04/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Võ Mạnh Khang 03/03/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đoàn Quốc Khánh 23/07/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Ngô Tùng Kính 14/09/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Tấn Lộc 09/05/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Tấn Phát 06/10/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Thiên Phú 04/03/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Hồng Phúc 26/06/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Vũ Thục Quyên 19/01/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Hà Bảo Tam 10/11/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Văn Thản 05/09/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Ngô Thái Thanh Thịnh 24/09/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Thái Hồ Trung Tiến 03/02/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Chí Trung 19/02/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Huỳnh Thanh Tuấn 25/04/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Hán Văn Vẫn 07/02/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Khoa: Xây dựng Đinh Thị Kiều Anh 16/10/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Mai Tuấn Anh 18/01/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Thái Hoài Ân 06/06/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phạm Quốc Bảo 25/06/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Thảo Cầm 20/07/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Đăng Chiến 15/04/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Trí Dũng 10/03/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Văn Nam 20/04/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP

9 Nguyễn Lê Anh Nhật 20/03/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đoàn Văn Ninh 01/07/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đoàn Thanh Phong 16/01/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Ngô Văn Phong 02/01/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Dương Bảo Phúc 17/11/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Hồng Phục 06/08/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phạm Thanh Phương 18/02/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Phan Duy Sơn 06/11/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Âu Dương Sung 01/02/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Cao Thế Tài 11/04/ C PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Ngô Văn Thắng 16/06/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lê Ngọc Thiện 20/03/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Trần Thụy Thanh Thùy 01/07/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Lâm Quang Tiến 02/03/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Bách Tiệp 18/11/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Văn Tới 11/07/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Nguyễn Thị Thảo Trang 06/01/ B PVSUPHAM Phục vụ ngành SP Đào Tăng Triết 09/09/ A PVSUPHAM Phục vụ ngành SP TP.HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2017 TL. HIỆU TRƯỞNG TP. TUYỂN SINH & CÔNG TÁC SV TS. Trần Thanh Thưởng