Giải Thích về Sắc Lệnh Giáo Xứ Hợp Nhất Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? I-sai-a 43,19 Anh chị em

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Giải Thích về Sắc Lệnh Giáo Xứ Hợp Nhất Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? I-sai-a 43,19 Anh chị em"

Bản ghi

1 Giải Thích về Sắc Lệnh Giáo Xứ Hợp Nhất Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? I-sai-a 43,19 Anh chị em thân mến, Trên tờ bản tin của tuần này, anh chị em sẽ thấy đăng một sắc lệnh được Đức Hồng Y Cupich ký. Sắc lệnh là một tuyên bố hoặc tài liệu chính thức hóa một quyết định trong Giáo Hội. Trong trường hợp này, sắc lệnh được đăng liên quan đến quyết định hợp nhất các giáo xứ của chúng ta thành một giáo xứ mới theo sự suy xét khôn ngoan của nhóm giáo xứ chúng ta trong chương trình Canh Tân Giáo Phận. Ngày giáo xứ mới sẽ được thành lập Sắc lệnh tuyên bố rằng Gx Thánh Henry, Thánh Margaret Mary và Thánh Timothy sẽ hợp thành một giáo xứ mới ngày mùng 1 tháng 7. Ngày này là một thay đổi so với những gì chúng tôi loan báo vài tuần trước. Hội đồng Thuyên Chuyển và Bổ Nhiệm các Linh Mục khi bàn thảo để đề cử các linh mục chánh xứ đã xét rằng tốt nhất cho tất cả các giáo xứ trên toàn giáo phận nếu nhiệm vụ cho các linh mục được được thay đổi vào ngày mùng 1 tháng 7 thay vì bị trì hoãn. ĐHY Cupich đã chấp nhận lời đề nghị này và quyết định các bài sai sẽ có hiệu lực vào ngày mùng 1 tháng 7, và vì thế giáo xứ mới của chúng ta sẽ chính thức được thành lập ngày mùng 1 tháng 7. Tên Giáo Xứ Sắc lệnh quy định giáo xứ mới sẽ có tên tạm thời. Nghĩa là giáo xứ sẽ được gọi là Gx Các Thánh Timothy, Henry và Margaret Mary cho đến khi chúng ta đề cử một tên mới lên ĐHY Cupich để ngài cân nhắc và chấp thuận. Về việc đặt tên cho giáo xứ mới, sẽ có một quá trình mà mọi người được mời tham gia. Chúng tôi sẽ báo cho anh chị em biết khi nào quá trình chọn tên giáo xứ sẽ bắt đầu. Định nghĩa và giải thích về nhà thờ Khi đọc sắc lệnh anh chị em sẽ để ý nhận ra rằng sắc lệnh quy định Nhà thờ Thánh Margaret Mary là nhà thờ giáo xứ của giáo xứ mới, và Nhà thờ Thánh Henry, Nhà thờ Thánh Margaret Mary và Nhà thờ Thánh Timothy là nhà thờ của giáo xứ mới. Một vài lưu ý về điều này: Việc Nhà thờ Thánh Margaret Mary được chỉ định là nhà thờ giáo xứ có hàm ý là hồ sơ bí tích của giáo xứ mới, cũng như hồ sơ bí tích trước kia của mỗi giáo xứ Gx Thánh Henry, Thánh Margaret Mary và Thánh Timothy sẽ được lưu giữ tại văn phòng trong khuôn viên Nhà thờ Thánh Margaret Mary. Vào thời điểm hiện tại, hồ sơ của mỗi giáo xứ vẫn được giữ ở các địa điểm hiện tại và chúng tôi sẽ cập nhật cho mọi người khi các hồ sơ được đem tới văn phòng trong khuôn viên Nhà thờ Thánh Margaret Mary. Thứ hai, sắc lệnh quy định rằng ba nhà thờ, Nhà thờ Thánh Henry, Nhà thờ Thánh Margaret Mary và Nhà thờ Thánh Timothy sẽ là những nhà thờ của giáo xứ mới. Khi một giáo xứ mới được thành lập, tất cả tài sản của mỗi giáo xứ cũ trở thành một phần của giáo xứ mới. Điều này bao gồm các nhà thờ. Như đã chia sẻ trong thông báo vào tháng Hai, tất cả các thánh lễ thường xuyên đã được lên lịch sẽ chuyển đến Nhà thờ Thánh Margaret Mary, cũng như Nhà thờ Thiên thần Hộ Phù (Angel Guardian Church),

2 không muộn hơn Thứ Tư Lễ Tro Cho đến khi thủ tục chính thức đóng cửa một nhà thờ xảy ra, nhà thờ đó vẫn còn có sẵn để sử dụng cho việc thờ phượng không thường xuyên ngay cả cho các thánh lễ hàng ngày hoặc Chúa Nhật không được lên lịch. Sắc lệnh hợp nhất giáo xứ không đề cập đến một lịch trình thánh lễ nhất định nào cũng như khi các phụng vụ được lên lịch thường xuyên tại một nhà thờ nào sẽ kết thúc. Sự liên hệ của giáo xứ mới với Thí điểm truyền giáo Croatia Thứ ba, sắc lệnh đề cập đến Thí điểm truyền giáo Chân phước Stepinac ở điểm số 7. Sắc lệnh nêu rõ lãnh đạo mục vụ của giáo xứ mới sẽ tiếp tục hợp tác với lãnh đạo mục vụ của Thí điểm truyền giáo Chân phước Aloysius Stepinac. Để thúc đẩy sự chia sẻ có lợi cho đôi bên về các nguồn lực và ý tưởng mục vụ giữa giáo xứ mới và thí điểm truyền giáo, một báo cáo hàng năm sẽ được đệ trình lên đức giám mục của khu vực. Mặc dù không được tuyên bố rõ ràng trong sắc lệnh, ý định của Đức Hồng Y được chia sẻ trong thông báo vào tháng 2 rằng giáo xứ mới và Thí điểm truyền giáo Croatia sẽ chia sẻ việc sử dụng và trách nhiệm đối với Nhà thờ Thiên thần Hộ Phù vẫn còn. Nhiều chi tiết sẽ cần phải làm để đưa ý định này thành hiện thực. Xin hãy kiên nhẫn và uyển chuyển với nhau khi chúng ta bắt đầu thực hiện những sắp xếp này. Đang khi lèo lái với những thách thức của đại dịch Covid và chẳng bao lâu nữa sẽ chính thức bắt đầu là một giáo xứ mới, chúng ta hãy giữ vững lời hứa của Chúa rằng Ngài luôn ở bên chúng ta và tin tưởng rằng Ngài thực đang hoạt động một cách đặc biệt trong cộng đoàn đức tin của chúng ta và đang tạo một cái gì đó mới cho tất cả chúng ta. Chắc chắn, quá trình đổi mới gây xúc động. Đối với nhiều người trong chúng ta, đây là thay đổi đáng kể. Vì vậy, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau và cho những người láng giềng trong hành trình tiến về phía trước.

3 ARCHDIOCESE OF CHICAGO Office of the Archbishop 835 North Rush Street Chicago, IL archchicago.org Prot. N RMC-^6 DECREE IN THE NAME OF GOD. AMEN. "Likewise, parishes which are too small should be united insofar as the situation demands it and circumstances permit." St. Paul VI, Apostolic Letter/Dotu propr/o, Ecclesiae Sanctae, n. 21, (1), August 6, 1966 Changing demographics have affected the size and wealth of the Archdiocese of Chicago and the vitality of her parishes. This is particularly true in the City of Chicago itself, where the total population has decreased by nearly 20% since 1970, from 3,366,957 to an estimated 2,705,994 in The archdiocese has many vacant, old, and underused parochial buildings and fewer priests to pastor our faith communities. According to the US Census Bureau, the Archdiocese of Chicago had an estimated total population of 5,881,250 in The 2018 Annuario Pontifico indicates our archdiocese had 345 parishes serving a Catholic population of 2,512,000: an average of 7,281 Catholics per parish. According to the same source, the Archdiocese of Los Angeles had a total population of 11,519,517, with 287 parishes for a Catholic population of 4,362,000: an average 15,199 Catholics per parish. For the Archdiocese of New York, the figures are 2,656,987 Catholics in 294 parishes: an average 9,037 Catholics per parish. A good number of our parishes were founded in the first half of the last century or earlier. Many were established for national, linguistic, or ethnic groups that no longer live in the archdiocese or in the neighborhoods where they once flourished. Too many of our parishes have been unable to support themselves and have been receiving financial subsidies from the archdiocese. Between fiscal year 2012 and fiscal year 2019 these subsidies amounted to $160,014,332.00, including $40,039, to 115 parishes, and $119,974, to 93 Catholic schools. This was entirely due to the generosity of the faithful of the archdiocese and other donors. We cannot continue this level of financial support for parishes and Catholic schools, especially while the number of those contributing to the support of their parishes increasingly declines. Our hope is that our parishes will become more vital, that is, active centers of Christian discipleship, evangelical mission, scholarship, and charitable outreach. To achieve this hope, the parishes must have a growing or stable membership and the ability to support themselves whenever possible. Five years ago, inspired by the experience of St. Francis of Assisi before the cross of the ruined church of San Damiano, and by the Holy Father's dream of "a missionary option... capable of transforming everything" (Pope Francis, Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, n. 27, November 24, 2013), I announced the inauguration of Renew My Church (RMC), a multiyear, intentional process aimed at obtaining and preserving the vitality of our parishes. It has

4 ARCHDIOCESE OF CHICAGO Prot. N R/WC-16 Decree June 5, 2020 Page 2 been my intention that every parish of the Archdiocese of Chicago will join with some of its neighbors and plan together for the future. Careful planning will create a menu of possible options for future vitality. We are identifying parishes likely to be reconfigured through pastoral coordination with neighboring parishes, divisions, unions, and other significant alterations. This decree concerns three neighboring parishes and a mission, all located within an area of approximately three square miles on the Northside of the City of Chicago: St. Henry Parish (established personal parish for German-speaking faithful 1851, now a territorial parish), 6335 North Hoyne Avenue, Chicago, Illinois 60659; St. Margaret Mary Parish (established 1921), 2324 West Chase Avenue, Chicago, Illinois 60645; St. Timothy Parish (established 1925), 6326 North Washtenaw Avenue, Chicago, Illinois 60659); and Blessed Aloysius Stepinac Croatian Catholic Mission (established 1972 in the former Angel Guardian Church), 6346 North Ridge Avenue, Chicago, Illinois For several months in 2019 the pastoral leadership and lay representatives from the three parishes and the mission met in an RMC grouping to consider the future of their area of the archdiocese. The Grouping Team presented a Community Engagement and Planning Feedback Summary to the Archdiocesan Standards and Recommendations Commission, a group formed by lay and ordained representatives from across the archdiocese. The Commission's proposal to be put before the Presbyteral Council was that the mission retain its separate juridic status and the three parishes be extinguished as separate juridic persons in the Church and united to form one new territorial parish, with St. Margaret Mary Church designated the parish church. The proposal is supported by the data and arguments mentioned herein or attached to this decree. Significant is the fact that over the last 20 years there has been a 213% increase in regular Sunday Mass attendance for St. Henry Parish, overwhelmingly of Vietnamese origin. However, over the same period there has been a corresponding decline of 68% at St. Margaret Mary Parish, 46% decline at St. Timothy Parish, and 34% at the Croatian Catholic Mission. The recent average Sunday Mass attendance was reported to be 1,106 at St. Henry, 504 at St. Margaret Mary, 437 at St. Timothy, and 292 at the mission. The minimum Sunday attendance at a parish of this archdiocese should be 800. Furthermore, recent figures of annual parish operating income at St. Henry was $755,309.00, compared to $484, at St. Margaret Mary and $207,822 at St. Timothy. Here a parish needs a minimum of $750, in annual operating income to support itself. These realities coexist with a continuing decrease in the Catholic population of the area and an ongoing decline in the number of priests available to pastor our parishes. THEREFORE, know that I, Cardinal Blase J. Cupich, Archbishop of Chicago, according to the norms of canon 50, canon & 3, canon 166, and canon 515 2, of the Code of Canon Law, have before me the proposal of the Archdiocesan Standards and Recommendations Commission that St. Henry Parish, St. Margaret Mary Parish, and St. Timothy Parish, all on the Northside of the City of Chicago, be extinguished as separate juridic persons in the Church and united to form a single new territorial parish. Consequently, I convened the Presbyteral Council of the Archdiocese of Chicago on January 27-28, 2020, at

5 ARCHDIOCESE OF CHICAGO Prot. N RMC-IG Decree June 5, 2020 Page 3 Mundelein Seminary of the University of St. Mary of the Lake, Mundelein, Illinois. There, after hearing the Presbyteral Council and its vote of 34 for and 0 against the proposal of extinctive union and invoking the Holy Spirit, I accepted the Presbyteral Council's advice and now decree the following: 1. Effective July 1, 2020, St. Henry Parish, St. Margaret Mary Parish, and St. Timothy Parish, all in the City of Chicago, will be extinguished as separate juridic persons in the Church and united to form a single new territorial parish to be called, ad interim, SS. Timothy, Henry, and Margaret Mary Parish; 2. The missions of the three former parishes will be subsumed completely into the mission of the new SS. Timothy, Henry, and Margaret Mary Parish; 3. Each and all the parishioners of the three parishes to be united are to be fully and equally parishioners of the new SS. Timothy, Henry, and Margret Mary Parish; 4. The territory of the new parish will be the combined territories of three united parishes, namely, the territory described as follows: Start at Howard Street and Sanitary Canal, East on south side of Howard Street to Damen Avenue, South on west side of Damen to Pratt Boulevard, East on south side of Pratt Boulevard to C & NW Railroad at Ravenswood Avenue, South on C & NW RR to Peterson Avenue, West on north side of Peterson Avenue to North Shore Channel, North along east side of North Shore Channel to Howard Street 5. The churches of the former St. Henry Parish, the former St. Margaret Mary Parish, and the former St. Timothy Parish will be churches of the new SS. Timothy, Henry, and Margaret Mary Parish, each retaining its title, and St. Margaret Mary Church will be designated the parish church of the new parish; 6. Subject to the intention of founders and donors, and with due regard for any acquired rights, the goods and patrimonial rights of each of the three parishes to be united, together with any obligations with which they may be burdened, will become those of the new SS. Timothy, Henry, and Margaret Mary Parish (see canon 121); 7. The pastoral leadership of the new SS. Timothy, Henry, and Margaret Mary Parish will continue collaboration with the pastoral leadership of Blessed Aloysius Stepinac Croatian Catholic Mission. To foster mutually beneficial sharing of pastoral resources and ideas between the new parish and the mission, a yearly report will be made to the area episcopal vicar; 8. The documents given to the Presbyteral Council on this matter, together with the minutes of the Council meeting of January 27-28, 2020, will be attached to this decree;

6 ARCHDIOCESE OF CHICAGO f Prot. N RMC-^6 Decree June 5, 2020 Page 4 9. Unless otherwise determined by professional staff of the Archives of the Archdiocese of Chicago, the sacramental records and other materials relevant to historical research concerning the three parishes to be united will be collected and maintained at the campus of St. Margaret Mary Church; and 10. Notification of this decree will be given immediately to the pastoral leadership of St. Henry Parish, St. Margaret Mary Parish, St. Timothy Parish, and Blessed Aloysius Stepinac Croatian Catholic Mission, and to the faithful of the three parishes and the mission. Notice will be made on the archdiocesan website and through the bulletins or other suitable means available to each parish and the mission Before hierarchical recourse (appeal) may be taken against this decree, a petition to reconsider or amend the decree must be delivered to me within ten (10) useful days from notification of the decree fcic cc. 1734, 1735, 1737). Given this 5'^ day of June, A.D From Holy Name Cathedral, Chicago, Illinois fchbishop of Chicago Ecclesiastical "Notary Attachments

7 ARCHDIOCESE OF CHICAGO f THE DATA SUBMITTED TO THE PRESBYTERAL COUNCIL OF THE ARCHDIOCESE OF CHICAGO AND THE MINUTES OF THE PRESBYTERAL COUNCIL MEETING OF JANUARY 27-28, 2020, WILL BE ATTACHED TO THIS DECREE AND, WHEN READY, AVAILABLE THROUGH THE OFFICE FOR CANONICAL AFFAIRS

8 Explanation of the Decree of Parish Union See, I am doing something new! Now it springs forth, do you not perceive it? Isaiah 43:19 Dear parishioners, In this weekend s bulletin, you will see a decree signed by Cardinal Cupich. A decree is a pronouncement or document that formalizes a decision within the Church. In this case, the decree included here concerns the decision for our parishes to unite as a new parish after our grouping s Renew My Church discernment. Date the new parish will be created The decree states that St. Henry, St. Margaret Mary, and St. Timothy will form a new parish on July 1. This date is a change from what we communicated a few weeks ago. As the Priests Placement Board continued its work to recommend pastors for parishes, they discerned that it would be best for all parishes across the diocese if priest assignments would change July 1 instead of being delayed. Cardinal Cupich accepted this recommendation and has now decided assignments changes will take effect July 1, and therefore our new parish will formally be created on July 1. Parish name The decree states the new parish will have an ad interim name. This means that the parish will be called Ss. Timothy, Henry, and Margaret Mary until we propose a new name to Cardinal Cupich for his consideration and approval. Regarding the name of the new parish, there will be a process to include everyone. We will keep you updated on the timeline of when this process to consider a parish name will begin. Definitions and explanations about the churches When you read the decree, you will notice the decree states St. Margaret Mary Church will be the parish church of the new parish and that the churches of St. Henry, St. Margaret Mary, and St. Timothy will be churches of the new parish. A few notes on this: One implication of St. Margaret Mary being designated the parish church means that the sacramental records of the new parish, as well as the past sacramental records of each of St. Henry, St. Margaret Mary, and St. Timothy Parishes will be maintained at the offices on the St. Margaret Mary campus. For the current time, each parish s records will remain at their current locations, and we will update everyone when the records are fully brought together at the office on the St. Margaret Mary campus. Second, the decree states that each of the three churches of St. Henry, St. Margaret Mary, and St. Timothy will be churches of the new parish. When a new parish is formed, all of the assets of each former parish become part of the new parish. This includes the churches. As shared at the announcement in February, all regularly scheduled parish Masses will transition to St. Margaret Mary Church and Angel Guardian Church no later than Ash Wednesday Until the procedure for formally closing a church occurs, a church remains available to use for occasional worship even if regular daily or Sunday Masses are not scheduled at the church. A decree uniting parishes does not address the specific Mass schedule nor when regularly scheduled liturgies will conclude in a particular church building. 1

9 The new parish s connection with the Croatian Mission Third, the decree addresses Blessed Stepinac Mission in point 7. The decree states the pastoral leadership of the new parish will continue collaboration with the pastoral leadership of Blessed Aloysius Stepinac Croatian Catholic Mission. To foster mutually beneficial sharing of pastoral resources and ideas between the new parish and the mission, a yearly report will be made to the area episcopal vicar. While not explicitly stated in the decree, the Cardinal s intent remains as shared at the announcement in February that the new parish and the Croatian Mission will share use of and responsibility for Angel Guardian Church. Many details will need to be worked out to bring this to life. Let us remain patient and flexible with each other when we begin work on these arrangements. As we continue to navigate the challenges of the Covid pandemic and soon formally begin as a new parish, let us hold fast to the Lord s promise that He is with us always, and trust in the fact that He is at work in a special way within our faith community and is creating something new for all of us. Certainly, the process of renewal is an emotional one. For many of us, it is a time of significant change. So, let us also keep each other and our neighbors in prayer as we continue our journey forward. 2