YLE Flyers AM.xls

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "YLE Flyers AM.xls"

Bản ghi

1 BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 03/06/2018 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 NGUYEN KHAC QUOC KHANH 03/04/ LY HIEU DUNG 18/09/ PHAN DUY PHU 08/11/ PHAM LE MINH ANH 03/06/ HOANG NAM HAI 07/09/ HA DANG NHA AN 11/12/ DANG TUAN HUNG 02/01/ HANG THIEN PHUC 28/12/ TRAN DINH BAO 18/08/ HONG PHAN BAO LONG 03/06/ LE NGUYEN CHIEU ANH 25/05/ NGO THIEN TUAN 18/07/ NGUYEN DUONG QUYNH ANH 13/04/ LE NGOC THUY VI 17/04/ LE SA VAN MINH 28/10/ NGUYEN GIA BACH 12/09/ LE NGO THIEN NHI 23/10/ DANG THI NGOC PHUNG 26/12/ HUYNH GIA HAN 03/09/ TRAN NGOC BAO HAN 10/02/ NGUYEN NHAT PHUOC 30/11/ LAM MINH LOI 11/05/ HOANG GIA HAN 29/10/ NGUYEN TRAN HAI AN 05/12/ TRUONG THI BAO THY 23/12/ VUONG CHAN HAO 22/11/ LE THANH UYEN THU 24/12/ LAI MINH HIEU 19/10/ HUYNH LE GIA HUY 09/10/ LE GIA HUY 11/01/ NGUYEN ANH THU 17/09/ TRAN NGUYEN XUAN MAI 24/09/ TRAN NGUYEN NGOC MAI 24/09/ NGUYEN MANH TUNG QUAN 11/01/ NGUYEN TIEN DUNG 05/11/ LINA ROCHE 25/08/ PHAM THANH THAO 22/04/ MAI NGOC ANH HAN 09/01/ VUONG HOANG YEN NHU 06/01/ NGUYEN AN DAN 03/06/ NGUYEN HOANG MINH 27/11/ NGUYEN NHAT KHOI 10/08/ LE PHUC MINH THU 08/02/ VU NGUYEN LINH PHUONG 20/06/ VO THAI AN KHANG 24/10/ NGUYEN DINH THUC NGUYEN 31/08/ VO NGOC PHUONG NGHI 07/06/ NGUYEN DUYEN HOANG PHUC 13/12/

2 54 NGUYEN DAC NHAT HUNG 29/04/ NGUYEN DAC DUY HUNG 29/04/ NGUYEN VO MINH PHUONG 15/12/ LE DUC VIEN 16/11/ VO THI THUY DUONG 10/02/ DANG TRAN NHAT ANH 11/01/ TRAN HOANG BAO TRAM 20/02/ TU CHI BAO 16/02/ TRUONG QUANG VINH 11/05/ DU KHA DOANH 11/07/ TRUONG MINH THUY TRUC 16/11/ DANG MINH DUY 25/06/ LE NHA VY 20/06/ NGUYEN TRI DUNG 25/12/ VU HA BAO NGAN 10/11/ NGUYEN TRI LUAN 28/04/ NGUYEN HOANG TUAN HUNG 22/09/ LE GIA MAN 04/01/ PHAM TAN AN 13/09/ DANG TUAN KIET 12/03/ NGUYEN SONG THU 08/08/ BUI THANH PHUC 01/04/ NGHIEM HOANG TAN 10/09/ CAO KIEN KHANG 11/11/ NGUYEN HOANG BA THONG 19/06/ HO NGOC BAO CHAU 08/08/ PHAM NGOC MINH TAM 11/11/ DANG LE SAN 29/09/ NGUYEN TAN KIET 03/07/ NGUYEN DAN KHUE 10/01/ PHAN NGOC BICH NGAN 19/07/ NGUYEN HUYNH BAO LIEN 14/08/ NGUYEN TAI HUNG 13/08/ PHAN DANH PHU 25/06/ TRINH MINH KHOI 08/12/ PHAM HOANG NGOC HAN 02/12/ PHAN NGOC HIEU 13/01/ NGUYEN NGOC KIM HUONG 10/08/ VU MINH HA 14/12/ NGUYEN BA THUY TIEN 18/11/ HOANG DINH AN KHANH 10/12/ NGUYEN HONG LAM 20/02/ QUACH QUANG KHAI 18/10/ NGUYEN NGOC BAO KHANH 16/08/ PHAM HOANG TRANG 24/05/ PHAN THAO NHI 13/06/ LUU CHI KHANG 06/11/ DANG THI NHA TRUYEN 24/06/ NGUYEN BAO TRAM 24/09/ NGUYEN VO BAO TRAN 21/12/ PHAN NGUYEN BAO TRAN 01/01/ NGUYEN NGOC QUYNH TRAM 10/01/ TRUONG PHAM TRANG THY 27/02/

3 113 LE NGOC PHUONG THUY 27/08/ NGO QUYNH ANH 11/07/ TAT NGUYET LINH 02/11/ PHAN NGUYEN UYEN LINH 06/01/ HUYNH ANH PHAT 22/05/ NGUYEN QUYNH BAO TRAN 27/03/ NGUYEN LE DUC ANH 22/07/ MAI TRAN DANG KHOA 18/01/ HUYNH THI TRIEU CO 05/06/ HUYNH THI YEN NHI 14/10/ LU HUU LOC 21/07/ VO THI KIM THU 21/12/ DUONG TRAN QUANG DONG 29/09/ DANG DUC ANH 04/07/ TANG UYEN MY 02/03/ PHAM CHAN QUYEN 29/12/ NGUYEN NGOC HONG AN 26/02/ LE THANH TUNG 08/11/ UNG THANH PHUC 17/08/ DUONG THIEN KIM 11/10/ DUONG NGUYET NGAN 20/06/ HUYNH THANH NHA 06/01/ PHAM THANH TUNG 01/10/ NGUYEN HOANG TUAN 23/02/ TRINH GIA HUY 24/04/ DANG PHUOC HUY HOANG 01/05/ TRAN DO QUANG HUY 02/08/ NGUYEN NGOC QUYNH NHU 22/07/ DO PHUONG NAM 16/10/ DAO VIET SY 06/05/ NGUYEN NAM PHUONG 10/03/ LE NGUYEN NHU QUYNH 02/05/ TRAN THI VAN ANH 04/07/ NGUY HOANG BAO YEN 01/09/ DUONG DUC TRONG 14/12/ NGUYEN THI NGOC NGAN 05/08/ TRAN NGUYEN VAN ANH 24/03/ LUU NGUYEN 19/05/ PHAM NGOC LE PHUONG 03/03/ NGUYEN NGHIA TRONG KHOI 14/04/ PHAM NGUYEN MINH NHAT 14/11/ NGUYEN NGOC QUYNH ANH 06/08/ VU NGUYEN NGUYET ANH 27/12/ LE VIET NHAT ANH 13/07/ TRAN NGUYEN PHUC AN 23/12/ NGUYEN TUAN ANH 11/01/ NGUYEN THI KIM HANG 15/12/ TRAN HOANG BAO LONG 01/12/ VO DUY MANH 20/01/ TRAN NGOC PHAT 28/12/ NGUYEN TOAN PHUC 19/03/ TRAN HUYNH ANH THU 28/11/ NGUYEN THUY HOAI THUONG 23/07/

4 171 NGO TUONG VY 06/07/ NGUYEN PHUC AN 26/10/ NGUYEN MINH TUAN 04/05/ NGUYEN QUANG MINH 19/09/ NGUYEN NGOC DIEM QUYNH 23/11/ NGUYEN HUY HOANG 28/10/ NGUYEN TRUONG DIEU LINH 15/02/ CAO GIA HAN 02/10/ NGUYEN QUANG HAI 10/07/ NGUYEN TRONG NGHIA 21/09/ NGUYEN PHUC KHANH 04/05/ DO KIM GIA BAO 30/08/ NGUYEN DO BAO TRAN 27/09/ DUONG THAI TUAN 01/10/ MAI THANH PHU 09/01/ TRAN LE TAN PHUC 08/12/ MAI VIET KHOI 10/11/ LE NGUYEN HA ANH 04/07/ NGUY TUAN KHOI 02/08/ HO VINH PHUOC 25/01/ HUYNH NGUYEN SHEILA 14/12/ PHAM THANH MINH QUAN 29/11/ DANG QUOC ANH 30/06/ PHAM DINH NGOC HIEN 13/03/ NGUYEN DINH HIEU 26/02/ DO BAO NGOC 11/06/ LE MINH QUAN 21/10/ THAI HA PHUONG 08/10/ HUYNH PHUC MINH 16/04/ TRAN MAI PHUONG 02/01/ NGUYEN HOANG THIEN BAO 14/11/ PHAM MINH PHUONG 22/09/ NGUYEN THI PHI PHUNG 05/01/ NGUYEN NGOC XUAN HIEU 18/02/ LE ANH VIET 31/07/ NGUYEN TRONG KHOI 03/10/ VU DUC TRUNG 22/04/ NGUYEN TRAN THIEN KIM 14/06/ TRAN NGOC KIM NGAN 16/08/ TRUONG NGOC CAT TUONG 01/01/ MAI PHUC KHANG 01/08/ TRAN THANH TOAN 05/02/ NGUYEN MINH THAO 16/08/ NGUYEN HOANG MINH HUY 01/12/ VO XUAN QUYNH 25/07/ NGUYEN VIET PHUC 25/05/ VU MANH HUNG 27/09/ NGUYEN HUYNH ANH 21/06/ VO NGUYEN THANH NAM 30/03/ TRAN DINH DANG KHOA 14/02/ NGUYEN THI QUYNH NGA 31/03/ HA TRAN KHANH LINH 26/08/ NGUYEN THUY ANH DUONG 04/10/

5 229 VU HOANG NHU Y 15/01/ VU DUC PHAT 14/11/ DAU HUYNH NGOC TRAM 03/07/ VU THI XUAN HIEU 01/09/ TA QUANG KHAI 25/09/ TANG HA PHUONG THUY 07/08/ MAI TRINH THAO MY 27/09/ TRUONG NGUYEN TUONG VAN 20/11/ NGUYEN LE THANH DE 10/11/ NGO NGOC ANH 23/05/ TU PHUC KHANG 19/07/ NGUYEN NGOC BAO TRAN 06/11/ VO ANH MINH 31/01/ LE HOANG KIM 16/05/ PHUNG THANH GIANG 17/08/ HA PHUONG AN 12/11/ WANG FAN JIA AN 26/11/ VU NGOC THUY TIEN 25/12/ DUONG TRUC PHUONG 16/04/ NGUYEN BAO NGOC 09/10/ PHAM QUOC KIET 02/04/ NGUYEN HOANG KHANH NGOC 23/09/ NGUYEN DUONG QUYNH NHU 03/09/ TRAN HA NGUYEN DUC 05/01/ DAO ANH TRUONG 01/12/ TRA PHUONG NGOC 21/08/ CHUNG NGUYEN QUOC KHANH 02/09/ NGUYEN LAM NGOC THANH 21/04/ HUYNH THU KY 14/01/ HOANG HUU TUAN TU 15/11/ LE NGUYEN YEN NHI 09/12/ HO TAN MINH HUNG 19/10/ PHAN THI MINH HANG 01/07/ TRAN PHUONG MAI 03/08/ NGUYEN NHA KHANH HUYNH 13/08/ HOANG LONG 10/03/ NGUYEN HOANG MINH 01/01/ NGO TU ANH 06/11/ DOAN THUY MINH THU 19/02/ VO BUU VINH HUY 17/03/ PHAM THI MY AN 15/03/ NGO HUYNH TU TU 08/10/ NGUYEN NGOC LAN ANH 30/06/ LE HO THU HIEN 09/08/ TRAN THI THU NGAN 11/08/ LE VINH KHANG 26/01/ TRAN SY HOANG 15/12/ NGUYEN MINH DANG 04/10/ TRAN NHAT HIEP 08/04/ VO TUNG CHI 11/10/ TRAN MINH KHANG 07/08/ NGUYEN KIEN VAN 04/12/ CHAU NHAT ANH 26/10/

6 287 NGUYEN TRINH NHAT LONG 20/12/ HO TRIEU MY 18/01/ DANG HOANG HAI 04/11/ TRAN THAI HIEN 07/09/ TU VIET HUNG 16/11/ LE MINH TUONG VI 19/09/ PHAM GIA NGHI 28/12/ TRAN HONG ANH 07/05/ DOAN VINH CHAN 16/08/ NGUYEN VAN TAI 05/01/ TRAN HONG KHANH 18/07/ LE THANH NHAN 07/10/ NGUYEN HOANG MINH KHANG 25/02/ NGUYEN HUU THANG 21/07/ NGO UYEN VY 23/09/ NGUYEN BAO NGOC 11/04/ NGUYEN KHANH LINH 16/04/ DO KHANH VAN 01/05/ DUONG NGUYEN THANH HUONG 25/01/ NGUYEN NGOC PHUONG TRINH 10/11/ KHA BAO ANH 01/10/ TRAN HOANG ANH 10/07/ LE NGUYEN BAO TRAN 09/01/ TRAN LE MINH TU 02/06/ DO NGOC THIEN ANH 05/07/ HO NGUYEN GIA HUY 17/05/ NGUYEN HONG ROSE-MARIE 17/06/ HO DUC THINH 28/05/ HO DUC TIEN 28/05/ DOAN BAO TRAN 27/06/ TRAN DUC HAI 15/09/ TRAN NGUYEN MINH NGOC 15/09/ NGUYEN BAC SON QUAN 19/07/ TRAN TIEN NAM 07/11/ NGUYEN VO PHUONG UYEN 08/11/ VO HOANG BAO NGOC 05/12/ NGUYEN HOANG HIEN 18/11/ LE NGOC BICH 01/09/ PHAM MINH DANG 04/09/ NGUYEN HUU TUYET NGAN 30/05/ NGUYEN DIEP BAO NGHI 19/01/ DANG NGUYEN VINH TUONG 05/11/ NGUYEN LE DIEP ANH 27/12/ TRAN TAN PHAT 21/05/ LE PHAM NHU QUYNH 16/07/ LE ANH TUAN 10/11/ PHAN MINH KHANG 26/08/ MAI THI THAO VY 10/06/ DO TRUONG PHUC 15/09/ NGUYEN HUYNH BAO TRAN 07/05/ CAO HAI YEN NHI 18/03/ TSAN DINH AI NGOC 18/10/ NGUYEN MINH THU 02/11/

7 341 VO THANH LOC 07/02/ NGUYEN NGUYEN BAO NGAN 16/11/ NGUYEN MINH KHANG 11/12/ DANG MINH CHUONG 26/09/ THAI BICH LIEN 08/11/ DINH NGUYEN NHU NGOC 07/02/ THUONG NGUYEN QUYNH NHU 09/10/ PHAN LE DOAN 28/02/ VU NGUYEN KIM ANH 14/11/ VO NGUYEN NHU HUYEN 05/01/ NGUYEN CHAU KHANH GIANG 23/08/ TRUONG NGOC MINH THU 25/10/ NGUYEN TRAN DANG KHOA 06/03/ TRINH NGOC BAO TRAN 03/04/ NGO VO PHUONG NGHI 23/12/ DANG THANH VAN 15/03/ LE NGOC LAN NHI 18/04/ LE THI ANH TRUC 06/01/ HO SON LAM 04/12/ LE NGOC MINH CHAU 05/03/ BUI NHAT HOANG LINH 02/11/ VO CHAU MINH KHUE 07/04/ LE THI HUONG GIANG 16/11/ PHAM TIEN PHAT 20/11/ NGUYEN VO MINH TUAN 10/12/ NGUYEN QUANG DUY 27/02/ PHAM BAO NGOC 06/09/ LE NGO THANH HA 16/06/ VU MAI ANH 17/02/ HOA THUY LINH 03/01/ NGUYEN PHUONG NHUNG 13/08/ VU NGUYEN HANH NGUYET 29/02/ NGUYEN TRI DAT 25/11/ LE HAI DANG 21/11/ NGUYEN TRI THANH 25/11/ LE DUC ANH 09/12/ BUI TUYET NHI 10/11/ HUYNH NGOC NHU 29/10/ BUI PHAT DAT 04/05/ NGO AI LAN CHI 12/05/ VUONG NHA THU 17/04/ TRAN THANH THAO NGUYEN 18/10/ TRUONG GIA KHUE 19/07/ HUYNH MINH ANH 10/02/ NGUYEN HOANG MINH ANH 18/12/ LE NGUYEN PHU VINH 18/01/ PHAM VU THIEN AN 15/07/ NGUYEN LE GIA KHANH 09/10/ DANG NGOC PHUONG NAM 07/03/ HUYNH TRUONG KHIET QUAN 07/01/ TRAN PHUONG NGHI 01/01/ TRAN VINH QUANG 02/07/ NGUYEN NGOC LAN 23/11/

8 396 LE VIET HOANG 24/06/ NGUYEN MINH NHAT 21/05/ VO THIEN NGAN 04/02/ PHAM NGUYEN MINH DUC 03/12/ DO THANH MINH DANG 27/11/ NGUYEN DUC AN 02/01/ NGUYEN TRUNG KIEN 22/05/ TRAN CAO PHUC NGUYEN 06/10/ HUYNH NGUYEN TUAN KHANH 01/12/ NGUYEN HOANG MAI UYEN 19/09/ LE NGOC GIA PHUONG 27/05/ TRAN LE NGOC THUY 14/07/ LE NGOC LAN VY 27/10/ NGUYEN TRUC THIEN DI 06/01/ NGUYEN TRUC HA 20/07/ NGUYEN NHAT QUYNH 26/02/ NGUYEN NGOC PHUONG UYEN 29/01/ CAO TAN PHAT 29/11/ NGUYEN HOAI BAO AN 10/10/ TRUONG KIM THANH NGAN 16/10/ NGUYEN HUYNH QUOC DUY 24/07/ LE KHANH GIA HUY 11/02/ DIEP THE NHAT QUANG 24/05/ MA THANH LUAN 05/01/ PHAM GIA BAO 01/03/ MA QUOC THUAN 08/05/ LE NGOC PHUONG LINH 01/03/ HOANG NGOC THAO VAN 12/11/ TRUONG MY HOA 01/01/ NGUYEN TRAN TAN PHAT 20/01/ NGUYEN DAT 12/01/ BUI XUAN PHUONG 15/02/ NGUYEN THI LY LY 15/12/ DANG HOANG PHAT 19/11/ VAN THI HAI YEN 31/03/ NGUYEN TUONG QUY 19/05/ DUONG MANH TAI 27/03/ TRAN DANG KHOA 13/01/ NGUYEN PHAM TRUONG HUY 24/07/ DANG HUU LE NGUYEN 05/01/ NGUYEN THI TUYET MAI 03/10/ HUYNH NGUYEN KIEU VY 22/10/ NGUYEN LE NHU Y 31/05/ NGUYEN THAI HANG 06/05/ LE QUANG LONG 22/12/ NGUYEN NGOC DAN LY 20/08/ NGUYEN NGOC HUNG 16/03/ DANG VU LAM CHAU 10/10/ NGUYEN DUC ANH 06/08/ DOAN THI ANH THU 12/11/ NGUYEN QUANG DUY 02/01/ NGUYEN THANH HUY 05/09/ NGUYEN THI THUY DUONG 12/12/

9 453 DOAN TRAN PHUONG THUY 21/11/ NGUYEN DINH PHU 03/03/ DAO TU DOAN 15/03/ DANG DUY PHUOC 17/05/ KHUU NHAT PHI 11/01/ BUI THI HOAI ANH 16/02/ BUI QUOC DUY 04/09/ DUONG GIA BAO 30/11/ LE HOANG HAI ANH 25/04/ DANG HOANG DUY AN 17/11/ BUI DUC QUYEN 04/12/ PHUNG HAI DANG 23/07/ LUONG THI KIEU OANH 03/02/ HUYNH ANH NHAT 04/03/ NGUYEN TRANG PHUONG VY 30/05/ TRAN NHU PHUC 18/08/ HA HOANG KHANH LY 16/04/ BIEN NGOC AN 27/07/ LE BA TOAN 06/03/ TRAN MAI THAO VY 14/03/ NGUYEN HUYNH PHUONG VY 01/07/ NGUYEN NHAT LONG 23/02/ NGUYEN NHAT KHANH AN 29/10/ NGUYEN THAI PHONG 18/12/ HOANG THI HA GIANG 19/05/ TRAN VO UYEN NHI 19/07/ NGUYEN THI VY AN 03/05/ NGUYEN TRA MY 21/12/ NGUYEN DUY THIEN 14/07/ NGUYEN ANH TU 29/04/ NGO HOANG DUY 02/12/ TRAN NGOC GIA HAN 07/05/ BUI THI KIEU OANH 26/03/ NGUYEN NGOC MINH ANH 20/06/ NGO HO KIEU NGAN 26/09/ LE HOANG TU 02/07/ MAI TAN PHAT 13/10/ MAI NGOC PHUONG THUY 07/05/ NGUYEN CHI TAM 04/11/