HONG KONG LAWN BOWLS ASSOCIATION Men's National Indoor Pairs Competition 2020 Match Date & Time Submission Deadline : 2 September, 2020 Round 1 Comple

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "HONG KONG LAWN BOWLS ASSOCIATION Men's National Indoor Pairs Competition 2020 Match Date & Time Submission Deadline : 2 September, 2020 Round 1 Comple"

Bản ghi

1 Match Date & Time Submission Deadline : 2 September, 2020 Round 1 Completion Deadline : 14 September, KELVIN SIU KEN WAN HKFC v SO WAI HUNG EDDY FAN STSA HKFC 102 VINCENT CHOW C.L. FUNG CdeR v 103 PETER WONG NG KWOK TSEW TKOBC v 104 HEIDEN LEUNG ARNOLD LEUNG HKYDT v 105 BL CHEUNG TOMMY FUNG WISC v 106 ERIC LAM PHILIP CHAN KBGC v 107 P A CHAN NICHOLAS TSANG HKCC v 108 KEVIN CHAN HOWARD POON CCC v 109 KENNETH WONG KIT HUI FC v 110 ERIC LO EDDIE TANG YLLBC v 111 TERENCE LUK EDWARD HUNG CdeR v 112 HERBERT TSE STEWARD SIU IRC v 113 BRANDON LAW WONG KIN WAH GBLBC v 114 EDMUND YIU MOBIN YAU HKFC v 115 MICHAEL CHING LEO LI HKCC v 116 SIMON HUI RICKY LEUNG ABC v 117 NELSON WAN DOMINIC KWONG CCC v W T TSO AARON MAN YLLBC CCC 118 STEPHEN LAI ALBERT WONG SBSC v 119 CHARLES C Y CHAN WILLIAM LAM TMSA v 120 LI YING WING RAYMOND HO KCC v 121 DAVID CHIU KENNY TAM HKFC v 122 SAM LEE RINGO OR GBLBC v 123 CHUNG HONG KEUNG LI HON MING CLBC v 124 ALEX NG KEN CHAN CCC v 125 DERRICK HO PETER TSE WISC v 126 DANNY WONG CHOW KIN HOI CdeR v 127 DOUGLAS CHEN BORIS CHOI TMSA v 128 JOHNNY KWAN LI MING SUM GLBC v 129 JOSEPH CHU KENNY NG KCC v 130 N T KUM W T LAM YLLBC v 131 AU W.C. PETER CHAN KOK WING GLBC v 132 BRIAN HO DENNIS YIU TMSA v 133 MARTIN SHAM ANTHONY YIP CCC v LAM CHUNG LAU PAUL LEE CCC CCC 134 WILSON KWONG C S SUEN HKFC v 135 EDMEN CHEUNG IP YAU TONG FPLBA v 136 KENNETH LO WILSON POON SBI v 137 CHAN E HONG WONG YIU HONG ILBC v 138 JAMES HON THOMAS CHAN TMSA v 139 BARRY LAI LAI PAK HEI ABC v 140 ALBERT LEE CHRIS TSANG TPLBC v 141 DONALD WU THOMAS TAM HKFC v 142 HO KIM WAI YIP PAK WAI FSLBC v 143 TONY CHOK JOHN FUNG CCC v 144 JUDE YEUNG ERIC CHOI ABC v 145 HARRY FONG ANDY NGAI FPLBA v 146 JASON TSANG KENNETH YIU HKYDT v 147 CHARLES SO MARCUS TSE HKYDT v 148 KELVIN TSANG GEORGE SIT TKOBC v 149 C Y YU BEN LAI YLLBC v 150 JERRY NG ADRIAN YAU HKYDT v 151 RAY LEUNG RICKY FUNG STSA v 152 WONG CHUN YAT LEE KA HO CCC v 153 EDWARD PANG BOBBY WONG IRC v 154 MARK MAK MICHAEL MAK STSA v 155 NGAN CHEE MING LEUNG YAN MING GLBC v 156 MICHAEL SHAM MICHAEL CHEUNG CHI FAT CdeR v 157 DANIEL HO CHARLES YIP CCC v 158 EDDIE SO KENNY SO STSA v 159 HASLA CHOI HERMAN CHAN CdeR v

2 Match Date & Time Submission Deadline : 2 September, 2020 Round 1 Completion Deadline : 14 September, RAYMOND H W CHAN STANLEY CHAN SIU HUNG TMSA v 161 DANIEL LEONG FERRICK WAN CCC v 162 YEUNG SING NAM YAU KA KWONG GLBC v 163 ASANDA YUEN LOMAN LO GBLBC v 164 PATRICK FONG WAGNER CHAN HKFC v 165 TIMMY KWONG JAMES TANG KCC v NIK CHEUNG SUNNY WONG KBGC YCK 166 PERCY CHAN CHAU WING HON STSA v 167 WILLIAM TO THOMAS LAU CdeR v 168 F C LI ALBERT KWOK GBLBC v 169 JOHNNY LAW K F CHUNG TMSA v 170 KEVIN FU REX LO HKYDT v 171 FRANKIE SIU MARSHALL TO HKFC v 172 EDMOND CHAN WARREN CHEUNG HKFC v 173 JOHN CHUNG RAYMOND LI CCC v 174 JOHN LI POON KA MING CLBC v 175 BARRY LAI KENNY HO IRC v 176 ALEX KWONG ANTHONY WONG YLLBC v 177 JAMES WK WONG DICK KY LI AYFP v 178 NG KA KI O B ADEM FC v 179 STEPHEN CHAN T P CHOI YLLBC v 180 DEREK WYLLIE TERRY KUNG HKFC v 181 Y C SIU PAUL LEE N H YLLBC v ANTHONY CHENG TANG CHIU MAN STSA YCK 182 KENNETH CHIU CHRIS CHEUNG MAN SING GLBC v 183 RONNY CHAN RAYMOND NGO TMSA v 184 LANGLEY AU YEUNG ANTHONY SO HKYDT v 185 FRED MAN PETER W Y LEUNG KBGC v 186 BILLY FONG SIMON YAU PDLBC v 187 NG CHI MING STANLEY WONG KFLBC v 188 KONG CHI MING WILBERT LEUNG TKOBC v 189 CHOI KING CHUN VINCENT CHEUNG TMSA v 190 JOHN LAU BILL SHUM KBGC v 191 ALBERT LO IMEN TANG CCC v 192 LEUNG PING CHIU JASON MAK STSA v 193 HOWIE WAN ISAAC HO HKYDT v 194 STEPHEN SY TONY CHEUNG HKFC v 195 BRONSON FUNG KEVIN FUNG CCC v 196 LUI CHIN HONG JORDI LO CCC v 197 RAYMOND TANG SHEK CHUN HSIEN STSA v FRED LAM STANLEY LAI CCC YCK 198 GORDON CHAN LAM M. T. HKCC v 199 WALTER KWOK ESMOND LEE HKFC v 1100 WONG PING TAK LEUNG CHUN WO FC v 1101 SINGH BOOTA SAM TONG HKSAP v 1102 CALVIN CHAN TONY LAM ILBC v 1103 SS CHAN C SZETO CLP v 1104 CHAN KEN K.K. SEBASTIAN CHEUNG KCC v 1105 CHENG SHIU TING ALBERT LEUNG TPLBC v 1106 STEPHEN YEUNG JASON LI FC v 1107 MIKE NG BEN KWAN CLBC v 1108 TSUI TONG YONG KO CHI YAN GLBC v 1109 LEWIS LAM K.C. CHING IRC v 1110 Y S LEUNG PATRICK CHOI HKFC v 1111 WONG WING FAI CANNY CHEUNG TKOBC v 1112 ALAN YUEN LYNDON SHAM HKYDT v 1113 BRANDON SZETO M S CHUNG HKFC v 1114 GARY PUN JOHN NG CCC v 1115 MICHAEL WONG MING LEUNGWILLIAM WONG GLBC v 1116 HENRY TONG MICHAEL YEUNG GBLBC v 1117 LONGINUS HA DICKY MAK HKYDT v 1118 STEPHEN NG BENJAMIN KEUNG SBI v 1119 SK CHOW CHEUNG KING HO HKCC v 1120 YUNG CHI HANG ROBIN CHOK SBI v 1121 PATRICK HO YORK MOK CCC v 1122 DICKY NG TERRENCE TAM YLLBC v 1123 KEN FONG C T WONG HKFC v 1124 STEPHEN CHAN TERENCE LEE HKFC v 1125 NORMAN CHAN KC KAN TPLBC v 1126 BILLY NG RAY NG GBLBC v 1127 MARK LI TEXAS SZE HKCC v 1128 SIMON CHAN VINCENT CHENG GBLBC v

3 Match Date & Time Submission Deadline : 30 September, 2020 Round 2 Completion Deadline : 12 Ocotber, W / O 101 v VINCENT CHOW C.L. FUNG CdeR TBA 202 PETER WONG NG KWOK TSEW TKOBC v HEIDEN LEUNG ARNOLD LEUNG HKYDT IE 203 BL CHEUNG TOMMY FUNG WISC v ERIC LAM PHILIP CHAN KBGC ALC 204 P A CHAN NICHOLAS TSANG HKCC v KEVIN CHAN HOWARD POON CCC ALC 205 KENNETH WONG KIT HUI FC v ERIC LO EDDIE TANG YLLBC ALC 206 TERENCE LUK EDWARD HUNG CdeR v HERBERT TSE STEWARD SIU IRC CdeR 207 BRANDON LAW WONG KIN WAH GBLBC v EDMUND YIU MOBIN YAU HKFC IE 208 MICHAEL CHING LEO LI HKCC v SIMON HUI RICKY LEUNG ABC ALC 209 W / O 117 v STEPHEN LAI ALBERT WONG SBSC TBA 210 CHARLES C Y CHAN WILLIAM LAM TMSA v LI YING WING RAYMOND HO KCC IE 211 DAVID CHIU KENNY TAM HKFC v SAM LEE RINGO OR GBLBC HKFC 212 CHUNG HONG KEUNG LI HON MING CLBC v ALEX NG KEN CHAN CCC ALC 213 DERRICK HO PETER TSE WISC v DANNY WONG CHOW KIN HOI CdeR ALC 214 DOUGLAS CHEN BORIS CHOI TMSA v JOHNNY KWAN LI MING SUM GLBC ALC 215 JOSEPH CHU KENNY NG KCC v N T KUM W T LAM YLLBC YCK 216 AU W.C. PETER CHAN KOK WING GLBC v BRIAN HO DENNIS YIU TMSA YCK 217 W / O 133 v WILSON KWONG C S SUEN HKFC TBA 218 EDMEN CHEUNG IP YAU TONG FPLBA v KENNETH LO WILSON POON SBI ALC 219 CHAN E HONG WONG YIU HONG ILBC v JAMES HON THOMAS CHAN TMSA IE 220 BARRY LAI LAI PAK HEI ABC v ALBERT LEE CHRIS TSANG TPLBC ALC 221 DONALD WU THOMAS TAM HKFC v HO KIM WAI YIP PAK WAI FSLBC HKFC 222 TONY CHOK JOHN FUNG CCC v JUDE YEUNG ERIC CHOI ABC CCC 223 HARRY FONG ANDY NGAI FPLBA v JASON TSANG KENNETH YIU HKYDT ALC 224 CHARLES SO MARCUS TSE HKYDT v KELVIN TSANG GEORGE SIT TKOBC ALC 225 C Y YU BEN LAI YLLBC v JERRY NG ADRIAN YAU HKYDT YCK 226 RAY LEUNG RICKY FUNG STSA v WONG CHUN YAT LEE KA HO CCC YCK 227 EDWARD PANG BOBBY WONG IRC v MARK MAK MICHAEL MAK STSA ALC 228 NGAN CHEE MING LEUNG YAN MING GLBC v MICHAEL SHAM MICHAEL CHEUNG CHI FAT CdeR YCK 229 DANIEL HO CHARLES YIP CCC v EDDIE SO KENNY SO STSA CCC 230 HASLA CHOI HERMAN CHAN CdeR v RAYMOND H W CHAN STANLEY CHAN SIU HUNG TMSA CdeR 231 DANIEL LEONG FERRICK WAN CCC v YEUNG SING NAM YAU KA KWONG GLBC CCC 232 ASANDA YUEN LOMAN LO GBLBC v PATRICK FONG WAGNER CHAN HKFC IE

4 Match Date & Time Submission Deadline : 30 September, 2020 Round 2 Completion Deadline : 12 Ocotber, W / O 165 v PERCY CHAN CHAU WING HON STSA TBA 234 WILLIAM TO THOMAS LAU CdeR v F C LI ALBERT KWOK GBLBC CdeR 235 JOHNNY LAW K F CHUNG TMSA v KEVIN FU REX LO HKYDT ALC 236 FRANKIE SIU MARSHALL TO HKFC v EDMOND CHAN WARREN CHEUNG HKFC HKFC 237 JOHN CHUNG RAYMOND LI CCC v JOHN LI POON KA MING CLBC CCC 238 BARRY LAI KENNY HO IRC v ALEX KWONG ANTHONY WONG YLLBC IE 239 JAMES WK WONG DICK KY LI AYFP v NG KA KI O B ADEM FC ALC 240 STEPHEN CHAN T P CHOI YLLBC v DEREK WYLLIE TERRY KUNG HKFC YCK 241 W / O 181 v KENNETH CHIU CHRIS CHEUNG MAN SING GLBC TBA 242 RONNY CHAN RAYMOND NGO TMSA v LANGLEY AU YEUNG ANTHONY SO HKYDT YCK 243 FRED MAN PETER W Y LEUNG KBGC v BILLY FONG SIMON YAU PDLBC ALC 244 NG CHI MING STANLEY WONG KFLBC v KONG CHI MING WILBERT LEUNG TKOBC YCK 245 CHOI KING CHUN VINCENT CHEUNG TMSA v JOHN LAU BILL SHUM KBGC ALC 246 ALBERT LO IMEN TANG CCC v LEUNG PING CHIU JASON MAK STSA CCC 247 HOWIE WAN ISAAC HO HKYDT v STEPHEN SY TONY CHEUNG HKFC IE 248 BRONSON FUNG KEVIN FUNG CCC v LUI CHIN HONG JORDI LO CCC CCC 249 W / O 197 v GORDON CHAN LAM M. T. HKCC TBA 250 WALTER KWOK ESMOND LEE HKFC v WONG PING TAK LEUNG CHUN WO FC HKFC 251 SINGH BOOTA SAM TONG HKSAP v CALVIN CHAN TONY LAM ILBC YCK 252 SS CHAN C SZETO CLP v CHAN KEN K.K. SEBASTIAN CHEUNG KCC ALC 253 CHENG SHIU TING ALBERT LEUNG TPLBC v STEPHEN YEUNG JASON LI FC ALC 254 MIKE NG BEN KWAN CLBC v TSUI TONG YONG KO CHI YAN GLBC ALC 255 LEWIS LAM K.C. CHING IRC v Y S LEUNG PATRICK CHOI HKFC ALC 256 WONG WING FAI CANNY CHEUNG TKOBC v ALAN YUEN LYNDON SHAM HKYDT IE 257 BRANDON SZETO M S CHUNG HKFC v GARY PUN JOHN NG CCC HKFC 258 MICHAEL WONG MING LEUNGWILLIAM WONG GLBC v HENRY TONG MICHAEL YEUNG GBLBC YCK 259 LONGINUS HA DICKY MAK HKYDT v STEPHEN NG BENJAMIN KEUNG SBI IE 260 SK CHOW CHEUNG KING HO HKCC v YUNG CHI HANG ROBIN CHOK SBI ALC 261 PATRICK HO YORK MOK CCC v DICKY NG TERRENCE TAM YLLBC CCC 262 KEN FONG C T WONG HKFC v STEPHEN CHAN TERENCE LEE HKFC HKFC 263 NORMAN CHAN KC KAN TPLBC v BILLY NG RAY NG GBLBC ALC 264 MARK LI TEXAS SZE HKCC v SIMON CHAN VINCENT CHENG GBLBC YCK

5 Match Date & Time Submission Deadline : 28 October, 2020 Round 3 Completion Deadline : 9 November, W / O 201 v W / O W / O 203 v W / O W / O 205 v W / O W / O 207 v W / O W / O 209 v W / O W / O 211 v W / O W / O 213 v W / O W / O 215 v W / O W / O 217 v W / O W / O 219 v W / O W / O 221 v W / O W / O 223 v W / O W / O 225 v W / O W / O 227 v W / O W / O 229 v W / O W / O 231 v W / O W / O 233 v W / O W / O 235 v W / O W / O 237 v W / O W / O 239 v W / O W / O 241 v W / O W / O 243 v W / O W / O 245 v W / O W / O 247 v W / O W / O 249 v W / O W / O 251 v W / O W / O 253 v W / O W / O 255 v W / O W / O 257 v W / O W / O 259 v W / O W / O 261 v W / O W / O 263 v W / O 264

6 Round 4 Match Date & Time Submission Deadline : 25 November, 2020 Completion Deadline : 7 December, 2020 Ref Lead Skip Club Lead Skip Club 401 W / O 301 v W / O W / O 303 v W / O W / O 305 v W / O W / O 307 v W / O W / O 309 v W / O W / O 311 v W / O W / O 313 v W / O W / O 315 v W / O W / O 317 v W / O W / O 319 v W / O W / O 321 v W / O W / O 323 v W / O W / O 325 v W / O W / O 327 v W / O W / O 329 v W / O W / O 331 v W / O 332 Venue Results

7 Match Date & Time Submission Deadline : 16 December, 2020 Round 5 Completion Deadline : 28 December, W / O 401 v W / O W / O 403 v W / O W / O 405 v W / O W / O 407 v W / O W / O 409 v W / O W / O 411 v W / O W / O 413 v W / O W / O 415 v W / O 416

8 Match Date & Time Submission Deadline : 6 January, 2021 Quarter Finals Completion Deadline : 18 January, 2021 QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 W / O 501 v W / O 502 W / O 503 v W / O 504 W / O 505 v W / O 506 W / O 507 v W / O 508

9 Semi Finals 10am, 7th February, 2021 (Sunday) SF 1 W / O QF 1 v W / O QF 2 CdeR SF 2 W / O QF 3 v W / O QF 4 CdeR Umpire: TBA Final 12:30pm, 7th February, 2021 (Sunday) Final W / O SF 1 v W / O SF 2 CdeR Umpire: TBA

10 Men's Indoor Pairs Competition 2020 Players List CLUB LEAD SKIP HOME GREEN ABC SIMON HUI RICKY LEUNG ALC ABC JUDE YEUNG ERIC CHOI ALC ABC BARRY LAI LAI PAK HEI ALC AYFP JAMES WK WONG DICK KY LI ALC CCC LAM CHUNG LAU PAUL LEE CCC CCC GARY PUN JOHN NG CCC CCC TONY CHOK JOHN FUNG CCC CCC MARTIN SHAM ANTHONY YIP CCC CCC FRED LAM STANLEY LAI CCC CCC DANIEL LEONG FERRICK WAN CCC CCC NELSON WAN DOMINIC KWONG CCC CCC ALBERT LO IMEN TANG CCC CCC KEVIN CHAN HOWARD POON CCC CCC JOHN CHUNG RAYMOND LI CCC CCC ALEX NG KEN CHAN CCC CCC WONG CHUN YAT LEE KA HO CCC CCC BRONSON FUNG KEVIN FUNG CCC CCC DANIEL HO CHARLES YIP CCC CCC PATRICK HO YORK MOK CCC CCC LUI CHIN HONG JORDI LO CCC CdeR DANNY WONG CHOW KIN HOI CdeR CdeR MICHAEL SHAM MICHAEL CHEUNG CHI FAT CdeR CdeR HASLA CHOI HERMAN CHAN CdeR CdeR WILLIAM TO THOMAS LAU CdeR CdeR VINCENT CHOW C.L. FUNG CdeR CdeR TERENCE LUK EDWARD HUNG CdeR CLBC JOHN LI POON KA MING ALC CLBC MIKE NG BEN KWAN ALC CLBC CHUNG HONG KEUNG LI HON MING ALC CLP SS CHAN C SZETO ALC FC NG KA KI O B ADEM ALC FC STEPHEN YEUNG JASON LI ALC FC WONG PING TAK LEUNG CHUN WO ALC FC KENNETH WONG KIT HUI ALC FPLBA EDMEN CHEUNG IP YAU TONG ALC FPLBA HARRY FONG ANDY NGAI ALC FSLBC HO KIM WAI YIP PAK WAI ALC GBLBC BILLY NG RAY NG IE GBLBC SAM LEE RINGO OR IE GBLBC HENRY TONG MICHAEL YEUNG IE GBLBC SIMON CHAN VINCENT CHENG IE GBLBC BRANDON LAW WONG KIN WAH IE GBLBC ASANDA YUEN LOMAN LO IE GBLBC F C LI ALBERT KWOK IE GLBC AU W.C. PETER CHAN KOK WING YCK GLBC JOHNNY KWAN LI MING SUM YCK GLBC YEUNG SING NAM YAU KA KWONG YCK GLBC MICHAEL WONG MING LEUNG WILLIAM WONG YCK National Competition Page 10 of 12 M Indoor Pairs 2020

11 Men's Indoor Pairs Competition 2020 Players List CLUB LEAD SKIP HOME GREEN GLBC NGAN CHEE MING LEUNG YAN MING YCK GLBC TSUI TONG YONG KO CHI YAN YCK GLBC KENNETH CHIU CHRIS CHEUNG MAN SING YCK HKCC SK CHOW CHEUNG KING HO ALC HKCC P A CHAN NICHOLAS TSANG ALC HKCC MARK LI TEXAS SZE YCK HKCC MICHAEL CHING LEO LI ALC HKCC GORDON CHAN LAM M. T. ALC HKFC DEREK WYLLIE TERRY KUNG HKFC HKFC Y S LEUNG PATRICK CHOI HKFC HKFC BRANDON SZETO M S CHUNG HKFC HKFC DONALD WU THOMAS TAM HKFC HKFC EDMUND YIU MOBIN YAU HKFC HKFC DAVID CHIU KENNY TAM HKFC HKFC EDMOND CHAN WARREN CHEUNG HKFC HKFC KELVIN SIU KEN WAN HKFC HKFC STEPHEN SY TONY CHEUNG HKFC HKFC KEN FONG C T WONG HKFC HKFC WALTER KWOK ESMOND LEE HKFC HKFC STEPHEN CHAN TERENCE LEE HKFC HKFC FRANKIE SIU MARSHALL TO HKFC HKFC PATRICK FONG WAGNER CHAN HKFC HKFC WILSON KWONG C S SUEN HKFC HKSAP SINGH BOOTA SAM TONG YCK HKYDT LANGLEY AU YEUNG ANTHONY SO IE HKYDT JERRY NG ADRIAN YAU ALC HKYDT ALAN YUEN LYNDON SHAM ALC HKYDT CHARLES SO MARCUS TSE ALC HKYDT JASON TSANG KENNETH YIU IE HKYDT KEVIN FU REX LO IE HKYDT LONGINUS HA DICKY MAK IE HKYDT HOWIE WAN ISAAC HO IE HKYDT HEIDEN LEUNG ARNOLD LEUNG ALC ILBC CHAN E HONG WONG YIU HONG IE ILBC CALVIN CHAN TONY LAM ALC IRC HERBERT TSE STEWARD SIU ALC IRC LEWIS LAM K.C. CHING ALC IRC EDWARD PANG BOBBY WONG ALC IRC BARRY LAI KENNY HO IE KBGC NIK CHEUNG SUNNY WONG IE KBGC JOHN LAU BILL SHUM ALC KBGC FRED MAN PETER W Y LEUNG ALC KBGC ERIC LAM PHILIP CHAN YCK KCC Timmy KWONG James TANG YCK KCC LI Ying Wing Raymond HO ALC KCC Joseph CHU Kenny NG YCK KCC CHAN Ken K.K. Sebastian CHEUNG ALC KFLBC NG CHI MING STANLEY WONG YCK National Competition Page 11 of 12 M Indoor Pairs 2020

12 Men's Indoor Pairs Competition 2020 Players List CLUB LEAD SKIP HOME GREEN PDLBC BILLY FONG SIMON YAU IE SBI KENNETH LO WILSON POON ALC SBI STEPHEN NG BENJAMIN KEUNG YCK SBI YUNG CHI HANG ROBIN CHOK ALC SBSC STEPHEN LAI ALBERT WONG ALC STSA RAYMOND TANG SHEK CHUN HSIEN YCK STSA EDDIE SO KENNY SO YCK STSA RAY LEUNG RICKY FUNG YCK STSA PERCY CHAN CHAU WING HON ALC STSA LEUNG PING CHIU JASON MAK ALC STSA MARK MAK MICHAEL MAK YCK STSA SO WAI HUNG EDDY FAN YCK STSA ANTHONY CHENG TANG CHIU MAN YCK TKOBC KONG CHI MING WILBERT LEUNG ALC TKOBC PETER WONG NG KWOK TSEW IE TKOBC WONG WING FAI CANNY CHEUNG IE TKOBC KELVIN TSANG GEORGE SIT ALC TMSA RAYMOND H W CHAN STANLEY CHAN SIU HUNG YCK TMSA JAMES HON THOMAS CHAN ALC TMSA BRIAN HO DENNIS YIU ALC TMSA CHARLES C Y CHAN WILLIAM LAM IE TMSA DOUGLAS CHEN BORIS CHOI ALC TMSA CHOI KING CHUN VINCENT CHEUNG ALC TMSA JOHNNY LAW K F CHUNG ALC TMSA RONNY CHAN RAYMOND NGO YCK TPLBC ALBERT LEE CHRIS TSANG YCK TPLBC NORMAN CHAN KC KAN ALC TPLBC CHENG SHIU TING ALBERT LEUNG ALC WISC DERRICK HO PETER TSE ALC WISC BL CHEUNG TOMMY FUNG ALC YLLBC DICKY NG TERRENCE TAM YCK YLLBC ERIC LO EDDIE TANG YCK YLLBC STEPHEN CHAN T P CHOI YCK YLLBC W T TSO AARON MAN YCK YLLBC N T KUM W T LAM YCK YLLBC Y C SIU PAUL LEE N H YCK YLLBC ALEX KWONG ANTHONY WONG YCK YLLBC C Y YU BEN LAI YCK Total Number of Teams: 134 National Competition Page 12 of 12 M Indoor Pairs 2020