06 - Егин.qxd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "06 - Егин.qxd"

Bản ghi

1 œ Œ«АНАТОЛИЙ ЕГИН œà Õ Δ»«Õ» ПОВЕСТЬ Ó ËÌ ËÁ Ï appleúó ÒÍËı  ÂappleÓ 1994 Ó ÙappleÓÌÓ ÔappleË Î ÒËÎ Í Ò  Û- ÂappleÌ ÚÓapple: ó ËÍÚÓapple appleë Óapple  Ë, ÌÂ Ò ÂÁ ËÚ ÎË Ú  œóî Û, ÌÛ, ÒÍ ÊÂÏ, ÂÎÓÚÓˆÍ? fl Ú Ï Î ÒÓ ÂÚÒÍË appleâïâì, ÚÂÍÒÚËÎ ÌÓ ÔappleÓËÁ Ó ÒÚ Ó Û ÌËı Ì ÏÂÌ Â Ì Â Ó. ó ËÌÊÂÌÂapple-ÚÂÍÒÚËÎ ËÍ, ÚÂ Â Ë Í appleú appleû- ÍË. ÔÓΡÍÓ ÔÂappleÂÒÚappleÓÈÍ apple Ì Â Ì Â Ó ÎÂÚ Ì ÔˇÚ Ì Î Ò, ÓÌË apple Ì - Â Ë ÂÍ ÒÂ Â Ì ËÎË Ë ÔÓ ÔÛ Û ÒÓÎË Ò ÂÎË, ÏÓÊÂÚ, ÂÏÛ-ÚÓ Û ÌËı ÔÓÛ ËÏ- Òˇ. ƒ È, ÔappleÓÁÓÌ ËappleÛÈ ÔÓ Û Ë ÓÚÓ Òˇ ÍÓÏ Ì ËappleÓ ÍÛ. ÏÓÎ Ú ÔappleËÁÂÏÎËÎÒˇ apple ÒÍÓÏ appleóôóappleúû ËÏÂÌË ÿóôâì ÚÓ ÌÓ ÔÓ apple ÒÔËÒ ÌË. ÙappleÓÌÓ ÒÚapple ÎË, Ì ıó  ÓÌ Û Ë ÂÎ appleûí ı ÛıÓÊÂÌÌÓ- Ó ËÌÓ ÌËÍ Ú ÎË ÍÛ ÒÓ Ò ÓÂÈ Ù ÏËÎËÂÈ Ë ÔÓ Î ÚÛ ÒÚÓappleÓÌÛ. ó ƒó apple È ÂÌ! ÙappleÓÌÓ ÚÓ ˇ. ÒÚapple ËÈ ËÌÓ ÌËÍ Í ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ Î ÌÂÔÓ ËÊÂÌ Ë ÂÁÏÓÎ ÂÌ, ÌÓ ÒÍÓapple ÔappleË Î Ò ˇ: ó Œ ÂÌ apple, Ô Ì ÙappleÓÌÓ. «apple ÒÚ ÛÈÚÂ! fl «Ë Ì flòìóòâíëappleòíëè ÒÓÚappleÛ ÌËÍ ÓÚ ÂÎ Á appleû ÂÊÌ ı Ò ˇÁÂÈ Ï appleëë ÂÎÓÚÓˆÍ. œappleó Û Ò ÒÎÂ Ó Ú Á ÏÌÓÈ, Ì Ò ÓÊË ÂÚ ÚÓÏÓ ËÎ. ƒ ÂÒÚË ÍËÎÓÏÂÚappleÓ Ó ÂÎÓÚÓˆÍ ÔappleÓÂı ÎË ÒÚappleÓ, ÓappleÓ Ë Â Î ÌÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË. Ï Ê ÂÎÓÚÓˆÍ, ÓappleÓ Ò ÂÒÚË ÂÍÓ ÓÈ ËÒÚÓappleËÂÈ, ÌÂ Ó Ú, ЕГИН Анатолий Иванович родился в 1946 году, живёт и работает в Волгограде. Заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, член Союза писателей России, автор 6 стихотворных сборников и 3 книг повестей и рассказов, лауреат Всероссийской литературной премии Сталинград и Государственной премии Волгоградской области по литературе и искусству, печатался в журналах Отчий край и Огни Казани. Произведения А. Егина переведены на армянский и татарский языки. 57

2 Ì ÔÓÏÔÂÁÂÌ, Ì ÏÌÓ Ó Ú ÊÂÌ, ËÁ Ï ÒÒ Ûı-Úapple ı Ú ÊÌ ı Á ÌËÈ ÂΡÎËÒ ÔËÎË ÍÓÒÚ ÎÓ ÍÛÔÓÎ Ôapple ÓÒÎ Ì ı ıapple ÏÓ. ÓappleÓ ÂÎËÎ Ì Ó Ì ÓÎ - ˇ Ë Ì ÎÛ ÓÍ ˇ appleâí, ÂappleÂÁ ÍÓÚÓappleÛ ÎÓ ÔÂapple appleó ÂÌÓ ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ ÏÓÒÚÓ ÂÁ ÒˇÍËı ÛÍapple ÂÌËÈ. à appleëˇ apple ÒÔÓÎ Î Ò Á ÌËË ÒÚ appleóè apple ÚÛ Ë, ÔÓÒÚappleÓÂÌÌÓÈ ÌÂψÍÓÏ ÒÚËÎÂ. Ó Ó ÎË ÌÂ, ÙappleÓÌÓ ÔÓ Û ÒÚ Ó Î Ì ÒÂ-  Á Ρ ÔappleÓıÓ ˇ Ëı ÔÓ ÍÓappleË Óapple Ï Î ÂÈ, Ó ËÌ ËÁ Ë Û Ëı Ì ÒÚappleÂ Û Ò ÚÓÎ- ÒÚÓÈ Ô ÔÍÓÈ appleûí ı ÚˇÌÛÎÒˇ ÒÚappleÛÌÍÛ Ë ÔÓÊÂÎ Î Ô ÌÛ Ï appleû Ó appleó Ó Á ÓappleÓ ˇ. ÚÓ ÚÓ ÁÌ ËÎÓ? Ó ÎË ÔappleË ÏÌÛ Ï apple, ÒÂÍappleÂÚ apple ËÒÔÛ ÌÓ ÒÍÓ ËÎ Ò ÏÂÒÚ, ÒÏÓÚappleÂÎ ÚÓ Ì Âapple Í ËÌÂÚ, ÚÓ Ì ÙappleÓÌÓ Ë ÚÓÎ ÍÓ ÍÓ Û Ë ÂÎ flòìóòâíëappleòíó Ó, Á ÛÎ Î Ò Ë ÔappleË ÂÚÒÚ Ó Î ÓÒÚˇ. ó fl Ò ÂÏ-ÚÓ Ó ÂÒÍÛapple ÊËÎ? ó Ò Û Ë ÎÂÌËÂÏ ÒÔappleÓÒËÎ ËÍÚÓapple appleë Óapple  Ë. flòìóòâíëappleòíëè ÔÂapple Î. ó ÕÂÚ, ÌÂÚ. ÚÓ! ó» ÚÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ, ó ÔappleÓ ÓÎÊËÎ ÙappleÓÌÓ, Ó apple ˇÒ ÛÊÂ Í «Ë ÌÂ- Û, ó Ò Ò ÏÓ Ó appleóôóappleú ˇ Ó apple ÚËÎ ÌËÏ ÌËÂ Ì apple ÒÚÂappleˇÌÌ Â Á Ρ ÒÚapple Ëı ÏÂÌˇ Î ÂÈ. ó ÕÂÚ, ÌÛ ÚÓ! ÚÓ, ÓÒÔÓ ËÌ Ï apple! ÃÓÊÂÚ, Ë ÂÒÚ Ì ÓÎ Ó ÒÏÛ- ÂÌËÂ, ÌÓ ÓÌÓ Ì Á ÌÓ ÂÏ-ÚÓ ÒÚapple ÌÌ Ï Ò ÂÈ ÒÚÓappleÓÌ. ŒÚ ÂÚ Ì Ò ÓÈ ÓÔappleÓÒ Ì È Ú ÒÍÓappleÓ. ÒÂÈ Ò Ò Ê Ú Ì Ì Î ÌËÍ. ÂÍappleÂÚ apple apple ÒÔ ıìûî Âapple, flòìóòâíëappleòíëè appleóïíó Ó ˇ ËÎ: ó à apple appleâ Ì ÓÎÊÒÍ ÓÒÔÓ ËÌ ËÍÚÓapple ÙappleÓÌÓ.»Á-Á ÒÚÓÎ Ì ÒÚappleÂ Û ÓÒÚ ÔÓ ÌˇÎÒˇ Ë ÔÓ Î Ì ÒÚappleÂ Û ÂÎÓ ÂÍ Ú - ÍÓÈ Ê ÔÓıÓ ÍÓÈ, Í Í Û ËÍÚÓapple, Ë ÂÒÎË Ì ÔappleË ÒÍ, ÓÒÚ ÔÓ ÛÏ Î, ÚÓ Í ÌÂÏÛ ÔÓ ıó ËÚ Â Ó ÓÚapple ÊÂÌËÂ. ÊÂ Ó Â ÒÍËÈ ÚÓÊÂ Î Û Ë Î Ì. ó «apple ÒÚ ÛÈÚÂ, ÓappleÓ ÓÈ ÍÓÎÎÂ! Ã Ò ÏË, Í Í apple Ú ÎËÁ̈! œó ÓÈ Ï Í ÁÂappleÍ ÎÛ? ó ƒ! ÂÚ ÊÂ Ú ÍÓÂ! œapple, ˆ ÂÚ Î Á Û Ì Ò apple ÁÌ È Ë ÓÎÓÒ Û Ò appleûò Â, ˇ ÎÓÌ ËÌ. œóapple ÁËÚÂÎ ÌÓ! ÕÛ, apple Ú ˇÏË Ï Ú Ì ÏÓÊÂÏ, Á ÚÓ ÓÈÌËÍË ó ÚÓ ÌÓ. ó ÚÓ Ú Í.» ÔÓ ÔappleÓÙÂÒÒËË, Ë ÔÓ ÒÎÛÊ ÌÓÏÛ Á ÌË ÚÓÊÂ. Í ÍÓ Ó Ó appleóê ÂÌˡ, ÓÒÔÓ ËÌ ÙappleÓÌÓ? ó fl appleó ËÎÒˇ Ë Î ÒÓappleÓÍ ÂÒÚÓ Ó. ó ıó ËÚ, ˇ ÒÚ apple  Ò. Ã Ï appleó ËÎ ÏÂÌˇ ˇÌ appleâ ÒÓappleÓÍ ÔˇÚÓ Ó. ó œ Ì Â ÒÍËÈ, ÓÚÍÛ Û Ò Ú ÍÓÈ ÔappleÂÍapple ÒÌ È appleûòòíëè ˇÁ Í? ó fl Û ËÎ Â Ó Ò ÂÚÒÚ, Ï Ï Ú Í ıóúâî. ÎËÁË ıûúóapple,  ˇ appleó ËÎ- Òˇ, ÊËÎÓ ÏÌÓ Ó ÂÎÓappleÛÒÓ, ÔÓÚÓÏ ÍÓΠappleûòòíëè ˇÁ Í Ì Ï ÔappleÂÔÓ Î ÏÓÒÍ Ë Í Ô ÌË ÕËÙÓÌÚÓ, ÊÂÌ Â Ó ÓÙˈÂapple, ÏÓ ÔappleÓËÁÌÓ ÂÌË ó  Á ÒÎÛ. œóòîâ Ó Â ÒÓÒÚÓˇÎ Ò ÒÚappleÂ Ò apple ÓÚÌËÍ ÏË Ï appleëë. «ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ - ÒÓ Ò ËÌÚÂappleÂÒÓÏ Ó ÒÛ ËÎË Ï ÒÒÛ ÓÔappleÓÒÓ, Ó ÓappleËÎË Ó ÏÛÌˈËÔ Î ÌÓÏ Ó apple - ÁÓ ÌËË, Á apple ÓÓıapple ÌÂÌËË, ÒÓˆË Î ÌÓÈ Á ËÚÂ Ì ÒÂÎÂÌˡ, ÍÓÏÏÛÌ Î ÌÓÏ ıó- ÁˇÈÒÚ Â. œappleó ÎÂÏ Ó ÏÌÓ ÓÏ ÒıÓÊËÂ, ÙappleÓÌÓ Û Â ËÎÒˇ, ÚÓ œóî  ÒÚ ÚÓ Ó, ÚÓ ÒÂÈ Ò ÏÛ ÂÚ ÓÒÒË, ÛÊ ÔappleÂÓ ÓÎÂÎË, ÌÓ ÍÓÂ-  Ì ÒÓ ÒÂÏ ÛÒÔ ÌÓ. Î Ì È ÓÔappleÓÒ ó ËÌ ÂÒÚËappleÓ ÌË ÍÓÌÓÏËÍÛ Ë ÓappleÓ ÒÍÓ ıóáˇè- ÒÚ Ó ó ÓÒÚ ËÎË Ì Á Úapple. ÊËÌ Â ÒÍËÈ Ôapple ÎÓÊËÎ ÔappleÓ ÂÒÚË Ó Ï ÌÂ- ÓÎ ÓÏ Û ÚÌÓÏ ËÌÍÂ,  ÓÌË ÒÎ ÌÓ ÓÚ Â ÎË Î Âapple ÂÌÒÍÓÈ ÍÛıÌË, ÔËÎË ÓÏ ÌÂÈ Ó ÍË Ì appleû Âapple ÙÚ Ë ÔÂapple ÎË Ì ìú î. ÚappleÓ ÒÎÂ Û Â Ó Ìˇ ÎÓÒ ÒÓÎÌÂ Ì Ï Ë ÔÓ- ÂÒÂÌÌÂÏÛ Ú ÔÎ Ï. ÙappleÓÌÓ ÂÎ Ì ÛÎËˆÛ ÔappleÓ ÛÎˇÚ Òˇ ÔÓ Ì ÂappleÂÊÌÓÈ appleâíë Ë ÛÊ ÂÁ Û Ë ÎÂ- Ìˡ ÓÚ Â Î Ì ÔappleË ÂÚÒÚ Ëˇ ÔappleÓıÓÊËı, ÔÓ Ï ˇ, ÚÓ ÓappleÓÊ Ì ıóappleó Ó ÁÌ - Ú Ò ÓÂ Ó Ï apple Ë Û Ê Ú, Ë Ó Í Ê Ó ÔappleË ÂÚÒÚ Ë ÒÓÔappleÓ ÓÊ ÎÓÒ Ó appleóè ÛÎ ÍÓÈ. ƒâì ÓÍ Á ÎÒˇ ÔappleÓÙÂÒÒËÓÌ Î ÌÓ-ÚÂÍÒÚËÎ Ì Ï. ŒÒÏÓÚapple ÍÓÏ ËÌ Ú Ì ÓÚ- Íapple ΠΡ ËÍÚÓapple ÌË Â Ó ÌÓ Ó Ó. Í ˆÍËÂ Ë ÓÚ ÂÎÓ Ì Â Ù appleëíë ÔÓ ÚË ÌË ÂÏ Ì ÓÚÎË ÎËÒ ÓÚ Ì Ëı. ÚÛ ÔÓappleÛ Ò Ôapple ÔappleˡÚˡ ÒÓˆË ÎËÒÚË ÂÒÍËı ÒÚapple Ì, ÌÂÍÓ ıó Ë Ëı Ó ÂÚ ÍÓÌÓÏË ÂÒÍÓÈ Á ËÏÓÔÓÏÓ Ë, ÔÓÍÛÔ ÎË Ó ÓappleÛ Ó ÌË ËÁ Ó ÌÓ Ó ËÒÚÓ ÌËÍ, ÚÂıÌÓÎÓ ËË Ó ÏÌÓ ÓÏ ÒÓ Ô ÎË, Ë Ò apple, ÂÒÎË Ì Ò, ÚÓ ÛÊ ÚÓ ÌÓ Ì ÔÓÎÓ ËÌÛ ÎÓ ËÁ ÁË ÚÒÍËı appleâòôû ÎËÍ. Ò ÒÚ appleóâ ÔappleÓËÁ Ó ÒÚ Ó ÂÎÓÚÓˆÍÓ Ó ÍÓÏ ËÌ Ú apple ÓÚ ÎÓ Ì ÚappleË ˆ Ú ÔappleÓˆÂÌÚÓ ÓÚ Ò ÓËı ÏÓ ÌÓÒÚÂÈ.»Á ÏËÌÍÛ ÙappleÓÌÓ Û ÔÓÍ Á ÎË ÍÓ̈Â: ÌÓ- 58

3 È ÚÍ ˆÍËÈ ˆÂı, ÔÓÎÌÓÒÚ ÚÓÏ ÚËÁËappleÓ ÌÌ È, ÍÎ ˇ ÓÚ ÂÎÍÛ. Œ ÒÎÛ- ÊË Î ÔappleÓˆÂÒÒ ÔappleÓËÁ Ó ÒÚ ÒÏÂÌ ËÁ ÔˇÚË Ì Î ËÍÓ Ë ÂÊÛappleÌ È ÔappleÓ apple Ï- ÏËÒÚ. Œ ÓappleÛ Ó ÌËÂ Ò ËÁ ÂappleÏ ÌËË Ë ÛÊ ÓÎ Â Ó apple ÓÚ ÎÓ ÂÁ Ò ÓÂ. ó ÚÓ ÔappleÓËÁ Ó ÒÚ Ó Ú Ì Ï ÌÂÏ ÎÛ ÔappleË Î, Â Ó ó Ë Ò Á Úapple - Ú ÓÍÛÔˇÚÒˇ, ÔappleÓ ÛÍˆËˇ ÒÚ ÌÂÚ ÔÓ Â Â ÎÂ, appleâ ÎËÁ ˆËˇ Û ÂÎË ËÚÒˇ, ÔappleË ÎË Û ÂÚ ÓÎ Â, ÁÌ ËÚ, Ë ÓappleÓ ÒÍÛ Í ÁÌÛ Ì ÎÓ Ó ı ÓÚ ËÒÎÂÌËÈ ÔappleË - ËÚÒˇ, ó ÒÍ Á Î Â ÒÍËÈ. ó ÚÓ Ú Í. ÕÓ Í Í Ê apple Ó Ë ÏÂÒÚ Îˇ ÓappleÓÊ Ì? ó œappleó ÎÂÏ ÂÒÚ, Ó Ì ÍÓ Ë ÚÓ Ï ÔappleÓ ÛÏ ÎË, ÂappleÂÁ Ó ÓÚÍapple ÂÏ ÂÈÌÓ ÔappleÓËÁ Ó ÒÚ Ó, ÓÔËapple ˇÒ Ì ÍËÚ ÈÒÍËÈ ÓÔ Ú. ËÚ ÈÒÍË ÚÂÍÒÚËÎ Ë- ÍË Á ÍÛÔ Ú ÂÈÌÓÂ Ó ÓappleÛ Ó ÌËÂ Ë Ò Ú appleâì Û ÒÚÌËÍ Ï, ÚÂ Ï ÒÒÓ Ó Ú Ó ÂÊ Û Îˇ ÒÂı Í Ú ÓappleËÈ Ë ÓÁapple ÒÚÓ... ÓÒÒË ÓÌË Â Ì Á ÎË- ÎË Ò ÓËÏË ÚÓ apple ÏË? ó ƒ Î ÌËÈ ÓÒÚÓÍ ÔÓ ÚË Á ÎËÎË Ë Í Ì Ï appleóôâèòíû ÒÚ ÂÁÛÚ ÍÚË ÌÓ. ÕÓ ÏÌ ıóúâîóò ÂappleÌÛÚ Òˇ Í ËÏ ÂÎ Ï. fl Ú Í ÔÓÌˇÎ, ÚÓ ÒÂı Ëı apple ÓÚÌËÍÓ ÍÓÏ ËÌ Ú Ì ÚappleÛ ÓÛÒÚappleÓËÚÂ. ó ƒ, ÛÏ, ÚÓ Ì ÓÁÏÓÊÌÓ. ÒÓÊ ÎÂÌË, Ú ÍÓ appleâ ÎËË ÌÓ Ó Ó appleâïâìë, Ë Ï ÓÚ ÌËı Ì ÓÚÏ ıì ÏÒˇ Ë ÒÚ apple ÏË ÏÂÚÓ ÏË Ì ËÒÔapple ËÏ. ÕÛÊÌ ËÌ ÂÒÚˈËË ÌÓ Â ÔappleÓËÁ Ó ÒÚ Ë appleû Ë ÓÚapple ÒÎË. Ì Ëı ÒÚapple - Ì ı ÂÒÚ ÔappleÂËÏÛ ÂÒÚ Ó ÌÂ Ó ÂÌ ÓappleÓ ÓÈ apple Ó ÂÈ ÒËÎ, ÌÓ Îˇ ÌÓ ı ÔappleÓËÁ- Ó ÒÚ ÌÛÊÌ ÌÓ Â apple ÓÚÌËÍË ËÎË ıóappleó Ó ÔÂappleÂÛ ÂÌÌ Â ÒÚ apple Â, ÚÓ ÓÔˇÚ ÂÌ Ë. à Ì ÓËÏÒˇ ÔÛÒÍ Ú Í Ò  ËÌ ÂÒÚÓappleÓ ËÁ appleóô Ë ÁËË, ÔÛÒÚ ÒÚappleÓˇÚ Ôapple ÔappleˡÚˡ, ÓÚÓ ˇÚ apple Ó Ëı, Ó ÂÒÔÂ Ë Ú Ëı ÏÂÒÚ ÏË, ˆÂı ıó- ÁˇÂ Ò ÒÓ ÓÈ Ì ÛÌÂÒÛÚ. ÓÎ ÍÓ ÓÚ ÌÂ Ó ÂÌ ÒÔ ËÚ Í Ì Ï ËÁÌÂÒ Ò ËÌ ÂÒ- ÚËˆËˇÏË, ÓˇÚÒˇ, Ì ÔÓ ÂappleÌ Ï ÎË Ï ÒÔˇÚ, Ρ ÚÓ Ó-ÚÓ Ë ÌÛÊÌ Ú apple ˇ, ÚÍ ˇ ÔÓÁËˆËˇ ÓÒÛ appleòú. ŒÌË Â ÓÎ Ó Ó ÒÛÊ ÎË ÍÓÌÓÏË ÂÒÍË ÓÔappleÓÒ, Í Ê È ËÒÍ Î Ò ÓÈ ÓÚ ÂÚ, ÌÓ Í Â ÂappleÛ, Ó ÓÎ Ì Ó ÓappleË ËÒ, ÔappleË ÎË Í Ó Û, ÚÓ ÍÓÌÓÏË- Í ÍÓÌÓÏËÍÓÈ, ÛÊËÌ Ì ÔÓÏ ÂÚ. À Ó Â ÒÍ ˇ, Â Ë ÂÒÚ Â œ Í Ë, ÓÍ Á Î Ò ÂÎÓappleÛÒÍÓÈ, Ë ÌÂ- Û Ë ËÚÂÎ ÌÓ,  ÚappleÂÚ ÊËÚÂÎÂÈ ÂÎÓÚÓˆÍ ó ÂÎÓappleÛÒ. «ÛÊËÌÓÏ Ó Â- ÌË ÎÓ Ì appleûòòíóï ˇÁ ÍÂ. À ıóappleó Ó ÁÌ Î ËÒÚÓappleË, apple Á Ëapple Î Ò ÊË- ÓÔËÒË Ë ÏÛÁ Í Ë, ÍÓÌ ÌÓ, Ôapple Ó Â ÂÌËË, ÔÓÒÍÓÎ ÍÛ Î appleëòúóï. Ó ÂÒ ÌËÍË ÍÓÒÌÛÎËÒ ÏÌÓ Ëı ÓÔappleÓÒÓ, ÌÂ Ó Ó ÎË Ë ÔÓÎËÚËÍÛ. ÎËÊÂ Í ÍÓÌˆÛ ÛÊËÌ Á Ó ÓappleËÎË Ó appleó ËÚÂΡı. À apple ÒÒÍ Á Î, ÚÓ Â ÓÚˆ Î ÓappleˇÌËÌÓÏ, ÒÚappleÓ Ó ÓÚÌÓÒËÎÒˇ Í ÓÒÔËÚ ÌË ÂÚÂÈ, ÒÚ apple ÎÒˇ Ò ÂÚÒÚ ÔappleË- Ë Ú ËÏ Î Ó Í ÔÓÁÌ ÌË ÏËapple. ó Ë Ôapple ÍË ÚÓÊ ÎË ÓappleˇÌ ÏË? ó ÒÔappleÓÒËÎ ÓÌ ËÍÚÓapple. ó Ó Ò ÌÂÚ. appleâòú ˇÌÂ. ŒÚˆ Ë Ï Ú appleó ËÎËÒ Âapple Ì À ÒÓ ÓappleÍÂ,  ÔÓÚÓÏ appleó ËÎÒˇ Ë ˇ. Ã Ï ÓΠÒÛ Â ÒÚ Î Úapple ÍÚÓappleËÒÚÍÓÈ. ÚÛ ÔÓappleÛ, ÍÓ Ò ÏÛÊËÍË Û ÎË Á Ë Ú Ó ËÌÛ, ÓÌ ÒÂÎ Á apple Ë Úapple ÍÚÓapple, Ì - Ó Ê ÎÓ ÍÓÏÛ-ÚÓ Ô ı Ú Ë Ò¡Ú. ÓÚˆ, appleë ÓappleËÈ Âapple  Ë, Î Ï ÒÚÂappleÓÏ Ì Ò appleûíë, ÊËÁÌ Á ÒÚ ËÎ. ŒÌ appleó ËÎÒˇ ÓÒ Ï Ï appleâ ÌÍÓÏ ÒÂÏ Â. Ó ÂÏÛ ÎÓ Â ˇÚ, ÛÏÂapple ÏÓÈ Â Âapple ÂÈ, ÂappleÂÁ ÔˇÚ ÎÂÚ ÛÏÂappleÎ Û - Í. Ú apple Ë apple Ú ˇ Ë ÒÂÒÚapple ÛÊ ÊËÎË Ò ÓËÏË ÒÂÏ ˇÏË, Òapple ÌË ÛÂı ÎË Û ËÚ Òˇ ËÎË ÒÎÛÊËÚ appleïëë, ÓÚˆ ÓÒÚ ÎÒˇ ÒÂÏ Â Á ÒÚ apple Â Ó Ë Ì Â Ó ÔÓÔ ÂÌËË ó ÏÎ Ëı apple Ú. ÓÚ ÚÓ Ë ÒÚ Î appleë ÓappleËÈ Âapple ÂÂ Ë ÔÓ- appleóï Ë ÔÂÍ appleâï, ÔÓÎÂ Ó ÓÏ Ë ÍÓÌ ıóï, ÍÛÁ̈ÓÏ Ë ÔÎÓÚÌËÍÓÏ, ÏÛÁ Í Ì- ÚÓÏ ÓÌ Î Ò ÂÚÒÚ, Ì ÂÏ ÓÏ Ò Á Û ÎË appleïóì Ë ÒÍappleËÔÍ. ÃÓÈ Ô Ô Î Ó ÂÌ Ú Î ÌÚÎË Ï ÂÎÓ ÂÍÓÏ, Á ÚÓ ÌË ÓÁ Ï ÚÒˇ ó Ò ÔÓÎÛ - ÂÚÒˇ. ÓÎ ÍÓ ÓÚ Ì ÂÁÎÓ ÂÏÛ ÊËÁÌË, Ó appleâïˇ ÓÈÌ ÔÓÔ Î ÔÎÂÌ Í ÌÂÏ- ˆ Ï, ÂÊ Î, ÔappleˇÚ ÎÒˇ Ì Í ÍÓÏ-ÚÓ ıûúóappleâ Û ÔÓÎ ÒÍËı ÍappleÂÒÚ ˇÌ. œó ÔappleËıÓ Û ÒÓ ÂÚÒÍËı ÓÈÒÍ ÒÎÛÊËÎ Úapple ÙÌÓÏ Ú Î ÓÌÂ Ó œó Â, ÔÓÚÓÏ Ò ÒÓappleÓÍ ÔˇÚÓ Ó ÔÓ ÔˇÚ ÂÒˇÚ ÚappleÂÚËÈ ÂÊÂÏÂÒˇ ÌÓ ÂÁ ËÎ apple ÈÓÌÌ È ˆÂÌÚapple, ÓÚ ËÚ Î- Òˇ Ó Ò ÓÂÈ ÊËÁÌ ¡ÚÂÎ ÌÓÒÚË, Ó ÚÓÏ, ÚÓ Ì ÒÓ Âapple ËÎ ÌËÍ ÍËı ÌÚËÒÓ ÂÚ- ÒÍËı ÔappleÓÒÚÛÔÍÓ. Ó ÂÒ ÌËÍË ÔappleËÚËıÎË. ó ƒ, ÌÂΠÍÓ ÔappleË ÎÓÒ Ú ÓÂÏÛ ÓÚˆÛ Ë ÏÓÂÏÛ Ú ÁÍÂ, ó ÔÓÒÎÂ Ô ÛÁ ÔappleÓËÁÌ Ò Ê Ó. ó Í ÊË, Í ÍÓÏ Î ÂappleÂ Î Ú ÓÈ ÓÚˆ? ó appleâ ÎËÌÍÂ. 59

4 ó Í ÚÓ Ê Ì ÎÂÍÓ ÓÚÒ. À ÂappleÌ ı ÔÓÒÚappleÓÂÍ Ú Ï Ì ÓÒÚ ÎÓÒ, ÌÂψ Ò ÔÓÒΠÓÒÒÚ Ìˡ Á ÍÎ ÌÌ ı ÛÌË ÚÓÊËÎË. ÏÛÁÂÈ Ì ÚÓÏ ÏÂÒ- ÚÂ Ì Ë ÔÓÒΠÓÈÌ Ò ÂÎ ÎË, ÏÓÊÂÚ Ú, Ë Ó Ú Ó Ï ÓÚˆÂ Í ÍËÂ-ÚÓ Ò Â Â- Ìˡ ÓÚ ÒÍ Ú ÏÓÊÌÓ. ÒÚ ÚË, ÂÌ ˆ ÚË ÍËÎÓÏÂÚapple ı ÓÚ ÚÓ Ó Î Âappleˇ ÒÚÓ- ËÚ ıûúóapple,  ˇ appleó ËÎÒˇ, Ï Ï ÏÓˇ Ë ÒÂÈ Ò Ú Ï ÊË Ú. ó Í, ÓÒÔÓ Ï apple, Á Úapple Ë ÓÚÔapple ËÎËÒ ÚÛ, ó ÏÂ Î Ò apple Á Ó Óapple À. ó ÃÂÌˇ ÚÓÊÂ Ò ÒÓ ÓÈ ÁˇÎË, ˇ Ò ÂÍappleÓ ÛÊ ÓÍÓÎÓ Ó- ÌÂ Ë ÂÎ. ÂÒÌ ÛÊ ÔÓÎÌÓÒÚ Ó Î ÂÎ ÓÒÚÓÍÓÏ œóî Ë, ÌË ÒÚÓˇÎË Ú ÔÎ Â Ë ÒÓÎÌÂ Ì Â, ÒÓ Ì ˇ Úapple ÔÓ ÛÚapple Ï ÎÂÒÚÂÎ appleóòóè, ÏÓÎÓ Â ÚÓÌÍË ÎËÒ- ÚÓ ÍË ÂappleÂ Â Ë ÍÛÒÚ appleìëíó ËÒÚÓ ÎË ÚÓÌÍËÈ appleóï Ú. Õ ÒÚÛÔ Î ÔÓapple ˆ Â- ÚÂÌˡ Ò Ó,  ÚÓÎ ÍÓ Ì ËÌ Î ÔappleÓÍÎ Ú Òˇ ÂÎ È ˆ ÂÚ Ì Ì Ûı Ëı ÛÚÓÌ ı ˇ ÎÓÌ, ÂÌ - ó Ë Âapple ˇ ÒÔ ıìûú ˇappleÍËÏ ÂÎÓ-appleÓÁÓ Ï ˆ ÂÚÓÏ. ÓÍappleÛ ˆ appleëîó ÂÒÂÌÌ ÛÚappleÓ, Î ÍÓÂ Ë ÔappleÓÁapple ÌÓÂ. ì ÓÎ ÍÒ ÂÌî ÊÂ- Ó Í ÚËÎ ÔÓ ÔÂÒ ÌÓÈ ÔappleÓÒ ÎÓ ÌÓÈ ÓappleÓ Â Í appleó ÌÓÏÛ ıûúóappleû. ËÍÚÓapple Î - Ó ÎÒˇ ÒÓÒÌÓ Ï ÎÂÒÓÏ. ÚappleÓÈÌ Â ÒÓ ÂÌÌ Â Âapple ˇ, Ò ÊÂÌÌ Â ÍÓ - ÚÓ ÂÎÓ ÂÍÓÏ Ì ÔÂÒÍ ı, Ôapple apple ÚËÎË ÁÂÏÎ ËÁ ÔÛÒÚ ÌË ÎÂÒÌÓÈ ˆ ÂÚÛ ËÈ apple È. Âı ÎË Ì Ó appleóïìû ÔÓΡÌÛ ÔÎÓ ÓappleÓ ÌÓÈ ÁÂÏÎË, ÓÍappleÛ ó ÔÓΡ Ò Â- Ò Î Ï ÍÓ appleóï ÓÁËÏÓÈ Ô ÂÌˈ, ÎË Û ÎÂÒ Ë ÌÂÎËÒ ÊËÎ Â Ë ıóáˇèòú- ÂÌÌ Â ÔÓÒÚappleÓÈÍË ıûúóapple. ÚÓÏÓ ËÎ ÎËıÓ ÔÓ appleûîëî ÍÓ ÓappleÛ. Õ ÔÓappleÓ Â ÒÚÓˇÎ Ï ÔÓ ÚÂÌÌÓ Ó ÓÁapple ÒÚ, Ó ÂÚ ˇ apple Ì È ÍÓÒÚ Ï ÒËÎ ÍÓ Ó Ó ˆ ÂÚ, ÓÎÓÒ ÛÎÓÊÂÌ ÔappleÓÒÚÛ Î ÍÛ ÔappleË ÒÍÛ Ò ÚÛ ËÏ Í Î ËÍÓÏ Ì Á Ú ÎÍÂ. Ì ÔÓ Î Ì ÒÚappleÂ Û Ï ÚÂappleË. ó «Ì ÍÓÏ Òˇ, Ï Ï. ÚÓ ÏÓÈ appleû Ë ÍÓÎΠËÁ ÓÒÒËË ËÍÚÓapple appleë Óapple - Â Ë ÙappleÓÌÓ. ËÍÚÓapple, ÚÓ ÏÓˇ Ï ÏÓ Í ÌÂÒÒ Â ÒÍ ˇ, ËÎË ÔÓ- Â- ÏÛ ÌÂÒÒ Ú ÌËÒÎ Ó Ì, ÔÓ-Ì ÂÏÛ, ÔappleÓÒÚÓ Ú Úˇ Ì Í. ΡÌÛÎ Ì ÓÒÚˇ Ë ÓÒÚÓÎ ÂÌÂÎ, Î Á Â Ì ÔÓÎÌˇÎËÒ ÒÎÂÁ ÏË, Û- ÂÔÚ ÎË: ó Ê Ó! ÃÓÈ ÊÂ Ó ÙappleÓÌÓ! ó à Ï, ÊÂ Ó ÚÓ ˇ, ÓÌ ËÍÚÓapple. ÕÓ Ï Ú Ì ÒÎ Î Ò Ì, ÓÌ ÔappleÓ ÓÎÊ Î Ó ÓappleËÚ : ó appleë, ÚÓ ÏÓÈ appleë! ÓÒÚË ÒÚÓˇÎË Ë ÔÂapple Ρ ÎËÒ appleû Ò appleû ÓÏ, Ì ÎË Ó Ú Òˇ. - ÌÂ Í ÔÓÁ Î ËÍÚÓapple, Ó ÌˇÎ ÓÒÚˇ Ë Ì Î ˆÂÎÓ Ú. ó à ÚÍ ÓÒÍ! Í ÊÂ Ú ÔÓıÓÊ Ì Ò ÓÂ Ó ÓÚˆ! Â Ú ÓÈ ÓÚˆ appleë- ÙappleÓÌÓ ËÁ Âapple ÌË À ÒÓ ÓappleÍ? ËÍÚÓapple ÍË ÌÛÎ. Î Á ËÁ Î Á ÌËË ÔÓÍ ÚËÎËÒ apple ÓÏ, ÍÓÎÂÌË Á appleó- Ê ÎË, Ë, ÂÒÎË Â Ì ÔÓ ÂappleÊ Î Ò Ì, ÓÌ ÚÓ ÌÓ ÒÂÎ Ì ÁÂÏ. ó œóè ÏÚÂ, ÂÚË, ÓÏ, ÔappleËÒˇ ÂÏ, apple Á Ó Óapple Û ÂÚ ÓÎ ËÏ... Ì ÏÓÈ Ê Ó, Ú ÔappleÓÒÚË ÏÂÌˇ, ÂÒÎË ÒÏÓÊÂ, ÚÓ ÓÎ Ó ÂappleÊ Î Ú ˇ Ì  ÂÌËË, ÌÓ Ú ÓÈ ÓÚˆ Ì appleóìëòî, ÍÓÚÓapple È ÔÓ Ë ÍÓ̈ ÓÈÌ, Ú ÓÈ ÓÚˆ appleûòòíëè ÂÎÓ ÂÍ appleë ÓappleËÈ ÙappleÓÌÓ, Ë Ò ËÍÚÓappleÓÏ ó apple Ú ˇ. appleóìëòî ÂÈÒÚ Ë- ÚÂÎ ÌÓ ÒÍapple ÎÒˇ Û Ì Ò Ì ıûúóappleâ ÓÚ ÒÓÎ Ú apple ÒÌÓÈ appleïëë, ÌÓ ˇ ÚÓ ÛÊ ΠÂappleÂÏÂÌÌ ÚÓ ÓÈ, ÍÓ Ê appleóìëòî ËÒ ÂÁ, ÔappleË ÎÓÒ ÒÍ Á Ú, ÚÓ ÂappleÂÏÂÌÌ ÓÚ Ì Ó, ËÌ Â ÏÂÌˇ Ì ÔÓÌˇÎË ıûúóappleˇìâ, ıóúˇ Ë Ú Í Ì ÔÓÌˇÎË Ë ÓÒÛÊ ÎË. ÓÚ Ó ÚÓÏ, ÚÓ Û Ì Ò ÒÂÏ Â Ó ÊËÎ appleë ÓappleËÈ, ÌËÍÚÓ Ì ÁÌ Î. ó ŒÌ Ò ÂÎ Î Ô ÛÁÛ, ÔÓÒÏÓÚappleÂÎ Ì ÂÚÂÈ, Ú ÒË ÂÎË ÏÓÎ, ÓÊË ˇ ÔappleÓ ÓÎÊÂÌˡ... ó ÚÂÔÂapple Ú, ËÍÚÓapple, apple ÒÒÍ ÊË, Â Ú ÓÈ ÓÚˆ, ÊË ÎË ÓÌ? ó ÕÂÚ, Ô ÌË Â ÒÍ ˇ, ÓÌ ÛÏÂapple ÂÒÚ ÂÒˇÚ Ò ÏÓÏ, ÛÏÂapple ÓÚ ËÌÒÛÎ - Ú, ÂÒÚ ÂÒˇÚ ÂÚ appleúóï Û ÌÂ Ó ÓÚÌˇÎ Ò Ôapple ˇ ÒÚÓappleÓÌ, Ì apple ÓÚ Î appleû- Í Ë ÌÓ, ÌÓ appleâ Î ˇÒÌÓÈ Ó Ò ÏÓÈ ÒÏÂappleÚË. ŒÚˆ ÒÚÓ ÔappleË Î Î ÏÂ- Ìˇ ÔÓ Ó ÓappleËÚ Ë ÒÂÚÓ Î Ì ÚÓ, ÚÓ ÓÌ Î ÔÎÂÌÛ Û Ó ÒÚÓˇÚÂÎ ÒÚ, Ì ÓÌ appleûíó Ó ËÎ ÒËÚÛ ˆËˇÏË, ÊËÁÌ Ò Ï appleâ Î, ÚÓ ÂÏÛ ÂÎ Ú. ÂÒÚ ÂÒˇÚ Ò ÏÓÏ Ó Û Û Ô Ô ÓÚÌˇÎ Ò Ë Î ˇ ÔÓÎÓ ËÌ ÚÂÎ, ÓÌ Ì Î ÒÚappleÓ Û - Ò Ú. Ó ÓÌ ÔappleÓ ÎÒˇ Ò Ì ÏË Á ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ ÏËÌÛÚ Ó ÛıÓ ÏËapple ËÌÓÈ, ÓÌ ıóúâî ÒÍ Á Ú ÏÌÓ ÓÂ, ÌÓ ÒÚ Â Ó appleâ Ë Îˇ ÏÂÌˇ Î Á ÍÓÈ. œóòîâ ÌÂÂ, ÚÓ ÓÌ ÒÍ Á Î: ìœappleóòúë ÏÂÌˇ, Ì Í!î Í Á Î Ë ÛÏÂapple. Ìˡ Ú ÌËÒÎ Ó Ì Á ÔÎ Í Î, Ò Ì Ó ÌˇÎ Ï Ú Ë ÔÓ Î ÊË Î Â ÔÓ ÔΠÛ, ÛÒÔÓÍ Ë ˇ. ŒÌ ÒÚ Î, ÔÓ ÓÁ Î Í Ò  ÏÓÎÓ Ê Ë, Í Í ÏÓ Î, Ó - ÌˇÎ Òapple ÁÛ ÚappleÓËı, ÓÎ Ó Ì ÓÚÔÛÒÍ ˇ. œóúóï ÚÂappleÎ ÒÎ Á Ë ÒÔappleÓÒËÎ : 60

5 ó ËÍÚÓapple, Ú ÌÂ Û Â ÓÁapple Ê Ú, ÂÒÎË ˇ ÒÚ ÌÛ Ì Á Ú Ú ˇ Ò ÌÓÏ. ó ÕÂÚ, ÌÂ Û Û. ÊÂ Ï Ï ÏÓÂ Ó apple Ú. ó ÚÓ Ê ÂÚË ÏÓË, ÊËÁÌ Ó ÂÌ Û Ë ËÚÂÎ Ì ˇ ÚÛÍ Ë ÔÓ ÓappleÓÚ Û Ì ÒÚÓ Ú Ú ÍËÏË ÍappleÛÚ ÏË, ÚÓ ÚÓÎ ÍÓ ÛÒÔÂ È ÔÓ Óapple Ë Ú, Ì ÛÒÔÂ- Â, ÔÂÌˇÈ Ì Ò ˇ. ÕÛ, Î ÌÓ. ÓappleÓ Ó, ÚÓ Ó Ò Ì ÏË, ÔÛÒÚ ÓÌ Ì ÔÓ- ÍËÌÂÚ Ì Ò... ƒ ÈÚÂ Ì Íapple Ú Ì ÒÚÓÎ. Õ ÒÚÓΠÔÓˇ ËÎËÒ appleâìëíë Ò Í ÔÛÒÚÓÈ Ë Í appleúó ÍÓÈ, ÔappleËÔapple ÎÂÌÌ Â Ê appleâì Ï Ò ÎÓÏ Ò ÎÛÍÓÏ, Ò Î Ú ËÁ Ú appleúóè appleâ ÍË. ŒÚ ÂÎ ÌÓ ÎË ÔÓ Ì - appleâìëíë Ò Ú ÓappleÓ ÓÏ, ÛÚÓÔ Ë ÒÏÂÚ ÌÂ, ÏÓÎÓÍÓ. Õ ÒÍÓ ÓappleÓ Â Í Óapple Î ÓÏ Ìˇˇ ÍÓÎ Ò. ÊÂ Ó ÔappleËÌ Ò ËÁ Ï ËÌ ÛÚ ÎÍÛ ËÒÍË. ó ÌÓÍ, Ë ÓıÓÚ Ï ÔËÚ ÚÓÚ Ì ÎËÈÒÍËÈ Ò ÏÓ ÓÌ? fl Ò ÒÂÈ Ò Û Ó- Û ÚÂÏ, ÚÓ Î ËÎ ÓÚˆ. Ìˡ ÛÒÚappleÓ, Í Í ÏÓÎÓ ˇ  ÓÌÍ, ÒÔÛÒÚËÎ Ò ÔÓ appleâ Ë ÔappleËÌÂÒÎ ÓÚ- ÚÛ ÒÚ appleëììû ÂÚ ÂappleÚ ó Úapple ıîëúappleó Û ÛÚ Î ÓÏ ÌÂÈ Ó ÍË. ó ÚÓ Ó ı ÚËÚ? ó ÒÔappleÓÒËÎ ÓÌ, ÛÎ ˇÒ. Ò appleûêìó Á ÒÏ¡ÎËÒ, ÔÓÚÓÏ Ì ÎËÎË. ËÍÚÓapple ÔÓ Ó Î Í ÊÂ Ó Û: ó «Ú Ó Á ÓappleÓ Â, ÏÓÈ Òapple ÌËÈ apple Ú! Û Ì Ò Ò ÚÓ ÓÈ ÂÒÚ ÒÚ apple ËÈ apple Ú ÂÌËÈ, ÚappleË ˆ Ú Â ˇÚÓ Ó Ó appleóê ÂÌˡ. ƒ È Á Ì Ò! «apple Ú Â ÙappleÓÌÓ ı! œóúóï ÔËÎË Á Ï ÏÛ Ì ÍÛ, ÔÓ ÚËÎË Ô ÏˇÚ ÓÚˆ, ÒÔÓÏÌËÎË Ï ÏÛ ËÍÚÓapple, ıóappleó Ó Á ÍÛÒËÎË. ó ƒâúë ÏÓË, ˇ Ó ÂÌ apple, ÚÓ ÔappleÂÍapple ÒÌÓÏ Ì ÒÚappleÓÂÌËË, ÔÓÚÓÏÛ ÔappleË Î ÔÓapple Ôapple ˇ ËÚ Ï Ó ËÌ ÓÍÛÏÂÌÚ, ÓÌ, ÔÓÊ ÎÛÈ, Û ÂÚ Íapple ÒÌÓappleÂ Ë ÂÈ ÒÂı Ì Ëı apple Á Ó ÓappleÓ. ó Ìˡ Û ÎËÎ Ò Ò Ó ÍÓÏÌ ÚÛ, ÒÍÓapple ÂappleÌÛÎ Ò Ò Ì ÓÎ ËÏ Âapple ˇÌÌ Ï ˇ ËÍÓÏ appleûí ı, ÓÚÍapple Î Â Ó Ë ËÁ ÎÂÍ- Î Â Ó ÍÌÓ ÂÌÌ ı ÍÓÎ Ì ı ÚÂÚapple Ë: ó ÚÓ Á ÔËÒË Â Ó ÓÚˆ. fl Ëı ËÚ Î ÌÂ Ó ËÌ apple Á, ÌÓ ÌÂ Ò ÔÓÌˇÎ, Ì ı ÚËÎÓ ÏÓËı ÁÌ ÌËÈ ÔÓ appleûòòíóïû ˇÁ ÍÛ, Ê Ò ıóappleó Ó Â Ó ÁÌ ÂÚÂ, ÔappleÓ Ú ÚÂ Ò ÏË Ë ÏÌ apple ÒÚÓÎÍÛÂÚÂ. Ë- Ú Ú Ú Â, ËÍÚÓapple. ÙappleÓÌÓ ÓÚÍapple Î ÔÂapple Û ÚÂÚapple Ë Òapple ÁÛ ÛÁÌ Î ÔÓ ÂappleÍ ÓÚˆ. ÂÍÒÚ Î Ì ÔËÒ Ì ıëïë ÂÒÍËÏ Í apple Ì ÓÏ Ë ıóappleó Ó ÒÓıapple ÌËÎÒˇ. ŒÌ ÔÓÍ ÎˇÎ Ë Ì - Î ËÚ Ú : ìfl, ÙappleÓÌÓ appleë ÓappleËÈ, appleó ËÎÒˇ ÓÒ Ï Ï appleâ ÌÍÓÏ ÍappleÂÒÚ ˇÌÒÍÓÈ ÒÂ- Ï Â Âapple ¡ Ë ÓÍËË ËÁ Âapple ÌË À ÒÓ ÓappleÍË, ÚÓ Û ËÒÚÓÍÓ appleâíë à Ë- ˆ appleâ Ì ÓÎÊÒÍÓÈ Û ÂappleÌËË. Ó ËÎÒˇ ˇ 1913 Ó Û, ÔÓÒΠÏÂÌˇ appleó ËÎËÒ Â apple Ú» Ì Ë ÎÂÍÒ Ì apple, Ë ÒÂ Ó Ì Ò Û ÓÚˆ Ò Ï ÚÂapple ÎÓ ÂÒˇÚ, ÓÒÂÏ Ò ÌÓ ÂÈ Ë Â Ó ÂappleË. Ï È ÒÚ apple ËÈ Ã Ú ÂÈ ÊÂÌËÎÒˇ, ÍÓ ÏÌ ÎÓ ÂÚ appleâ Ó, Â Ó ÊÂÌ apple ÙÂÌ appleóê Î Ëı ÔÂapple Â̈ œâúapple ÚÓÚ Ê Ó, ÍÓ Ï Ú appleó ËÎ Ì Ï ÔÓÒΠÌÂ Ó apple Ú. ƒâúòú Ó ÏÓ ÎÓ Ó ÍÌÓ ÂÌÌ Ï, Í Í Û ÒÂı ÍappleÂÒÚ ˇÌÒÍËı ÂÚÂÈ, ÔÓ- ÒËÎ ÌÛ apple ÓÚÛ Ï ÔÓÎÌˇÎË Ò apple ÌÌËı ÎÂÚ. ÔˇÚË- ÂÒÚË Ó Ï Ì Ò Á ÒÚ - ΡÎË Ô ÒÚË ˆ ÔΡÚ, ÚÓ ÍÓapple ÛÌ Ì ÏÓ ÎË Òı ÚËÚ ÚËı ˇappleÍËı Ê ÎÚ ı Ï Î ÚÓÍ, ÚÓ Ì Á ÚÂappleˇÎËÒ ÓÌË ÛÒÚÓÈ Úapple Â. ÓÚ Ë Â ÎË Ï Á ÌËÏË, Ò Ë ˇ ÍÛ Û, Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔÂappleÂÒ ËÚ ÎË. ÓÁapple ÒÚ ÂÒˇÚË ÎÂÚ Ì Ï ÔÓappleÛ ÎË ÌˇÌ ËÚ ÏÎ Ëı apple Ú Â ËÎË ÔÎÂÏˇÌÌËÍÓ, ÍÓ ÒÚ apple Ë apple ÓÚ ÎË ÔÓÎÂ. Î Â ó ÓÎ Â: Á Ôappleˇ ÎË ÎÓ ÂÈ, ÓÚ ÓÌˇÎË Ë ÒÚapple ÎË ËÁ ÒÚ ÒÍÓÚ, Û Ëapple ÎËÒ ÍÓappleÓ ÌËÍ ı Ë Ò ËÌ appleìëí ı, Ò Ê ÎË Ë ÍÓÔ ÎË Í apple- ÚÓ ÍÛ, appleû ËÎË appleó, Ó ÎË ÓÌ appleìû ÎËÌÛ, apple Á Â Ò ÔÂapple ËÒÎË, Ò apple ÌÌÂ Ó ÂÚÒÚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ apple ÓÚÂ, Ë Ì Ï ÚÓ Ìapple ËÎÓÒ. à ıóúâîë ÔÓ- ÒÍÓapple ÒÚ Ú ÁappleÓÒÎ ÏË, Ò¡Ú, Ê Ú, ÏÓÎÓÚËÚ, ÓÁËÚ ÁÂappleÌÓ Ì ÏÂÎ ÌˈÛ. ÎË Û Ì Ò Ë apple Ë apple Á ΠÂÌˡ. ÀÂÚÓÏ ÔÓ ÓÊË ÌË ÍÛÔ ÎËÒ Ì ÂÈ appleâ Í ÚÂÔÌÛıÂ, ÎÓ ËÎË apple Û, Ó ÚˇÌÂÏ ÌÍÛ Ï ÚÂappleËÂÈ, Ò ÂÎ ÂÏ ÌÂÈ appleó ÍÛ, Ì ÌÓ ıîâ Ì ı ÍappleÓ ÂÍ Ì Ò ÔÎÂÏ Ë Ó Û, ÂappleÂÁ Ò ÌÍ ÂÒˇ- ÚÓÍ ÔÂÒÍ appleâè. «ÂÌ Ì ÎÓ Ë Ì ıóappleó Û ÒÍÓ ÓappleÓ Û, Ï Ï Ê appleëî Ë Ì Ò Ì ı ÎË Î. Õapple ËÎÓÒ Ì Ï ıó ËÚ ÎÂÒ ÔÓ appleë Ë ˇ Ó. Ë Ì ÎÂÒÛ ÁÂÏΡÌËÍË ÎÓ Ë ËÏÓ-ÌÂ Ë ËÏÓ, ÒÓ Ëapple ÎË Â, Ì ÁËÏÛ Á ÎË ÎË Ï ÓÏ, Ò - ı apple ÒÚÓËÎ ÓappleÓ Ó. ÕÓ Î ÌÓÈ apple ÓÒÚ Îˇ Ì Ò ÎË Ôapple Á ÌËÍË. ÓÊ ÂÒÚ Ó, à ÒÎÂÌˈ, œ Òı, ÔappleËÂÁÊ ÎË ÓÒÚË Ï ÏËÌ apple Ú ˇ Ë Ò ÒÚapple ËÁ ÒÓÒ ÌÂÈ Âapple ÌË, Ì Ò Í Ú ÎË Ì Ò Ìˇı, ÎÂÔËÎË ˆÂÎ Â ÒÌÂÊÌ Â ÓappleÓ ÍË, ÍÓÚÓapple Â Ó - ÌË Ó ÓappleÓÌˇÎË, appleû Ë ÚÛappleÏÓ ÎË, ÒÌ appleˇ ÏË ÎË ÒÌÂÊÍË. Õ ÓÊ ÂÒÚ Ó 61

6 ÒÎ ËÎË, ÓÏÓÈ ÓÁ apple ÎËÒ Ò Ó Ú ÏË ÓÒÚË̈ ÏË, apple ÁÌÓÈ ÒÌÂ, ÔÂappleÂ- Ô ÎË Ì Ï Ë ÏÂÎÍË ÂÌ Ë. Õ œ ÒıÛ Ë apple ÎË ì ÍËî, Í Ú ÎË Ò ÓappleÍË Íapple ÂÌ Â ˇÈˆ, ÓÚ Û Ë Ì Â ÎËÒ ÔËappleÓ Ó Ë apple ÁÌ ı ÏˇÒÌ ı ÔappleÓ ÛÍÚÓ, Ë Ó Û ÌË ÌË Ó ÌÓÈ ÔË ÂÈ ÎË Ë, Í Ë, Í appleúó Í Ë ıîâ. ÕÓ ÂÚÒÚ Ó ÏÓ Á ÍÓÌ ËÎÓÒ apple ÌÓ, Ì ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ ÏÌÂ Ë Â ˇÚË ÎÂÚ, Í Í ÛÏÂapple ÓÚˆ, ÓÌ Î ÁËÏÓÈ Ì Á apple ÓÚÍ ı appleëˆ ÌÂ, ÓÁ apple ˇÒ ÓÏÓÈ, ÔappleÓÒÚ Î, Á ÓÎÂÎ ó Ë Ò, Ì ÒÚ ÎÓ Û Ì Ò ÚˇÚË. Î ÓÌ Û Ì Ò Ï ÒÚÂappleÓ ÓÈ, ÛÏÂÎ ÂÎ Ú Ò, Í Í Ó ÓappleËÎË Âapple ÌÂ: Ë Âˆ, Ë Ê̈, Ë Ì Û Â Ë appleâˆ.» ÎÓ ÚÓ Ôapple ÓÈ, ÓÚˆ Î Ì ÚÓÎ ÍÓ ÛÏÂÎ Ï ÍappleÂÒÚ ˇÌËÌÓÏ, ÌÓ ÒÎ Î Ë ÌÂÔÎÓıËÏ ÔÎÓÚÌËÍÓÏ, ÁÌ Î ÍÛÁÌ ÌÓ ÂÎÓ, ΡΠÎÂÌÍË, ÒÚÂÍÎËÎ ÓÍÌ, Ì ÓÒÛ Â Ë apple Î Ì ÒÍappleËÔÍÂ Ë appleïó ÍÂ Ë Ì Ò ÌÂÌ ÁÓÈÎË Ó Û ËÎ ÒÂÏÛ. Â Ó ÛıÓ ÓÏ ÒÂÏ ˇ ÓÒËappleÓÚÂÎ. fl ÔÓÏÓ Î Ï ÏÂ, ÓÒ Ë Î ÒÚ ÊÂÌÒÍËı apple - ÓÚ ÔÓ ÓÏÛ, ÓËÎ ÍÓappleÓ Û, ÓÚÓ ËÎ ÔË Û, ÚÓ ÎÓ ÎÂÚÓÏ Ó appleâïˇ ÔÓÎÂ- ı apple ÓÚ, ÚÓ ˇ Î ÓÏ ÔÓÎÌ Ï ıóáˇëìóï Ë ÌˇÌ ÍÓÈ. Í ÔappleÓÎÂÚÂÎË ÔˇÚ ÎÂÚ. ÍÓ̈ 1927 Ó ÒÎÂ Î Ì Ï Ï, ıû ÂÚ ÒÚ Î, ÒÓıÎ Òˇ, Í Í ÂÔÍ, ÓÎË ÊË ÓÚ ÎË ÒËÎ Ì Â. ÈÓÌÌ Â apple - Ë ÒÍ Á ÎË, ÚÓ ÚÓ apple Í Ë Ò ÂÎ Ú ÌË Â Ó ÌÂÎ Áˇ. ƒóî Ó ÏÛ ËÎ Ò Ï Ï, Ì ÔappleÓ Ì Â ÔÓÁ Î ÏÂÌˇ, Ì ÂÎ Ò ÓÈ ÍappleÂÒÚËÍ Ì ÚÂÎ Ì È, ÔÓˆÂÎÓ Î Ë ÒÍ - Á Î : ì  Â, appleë ÂÌ Í, ÚÂÔÂapple Ú Á Ï Ú Ì ÂÈ ÒÂÏ Â. ÛÊ ÔappleÓÒÚË, Ò ÌÓÍ, ÚÓ ÌÂ Ì appleóê Î Ï ÔÓ ÓÎ Â ÒÂÒÚ apple. à Πı Î Ë, ÍÓappleÏË, Ó Â È, Ó Ë È. Ë Ú, ÒÛ Û Ú ˇ Ú Í ˇ ó ÒˇÍÛ apple ÓÚÛ ÛÏÂÚ ÂÎ Ú. Ì, Í Í ÍÓÎÛ Á ÍÓÌ ËÚ, Û ËÚ Òˇ ÓÚÔapple ÚÂ, ÛÊ ÓÎ ÌÓ ÓÌ ÒÏ Î Ì È, Ì ÍappleÂÒ- Ú ˇÌÒÍÓ Ó ÚappleÛ ÂÎÓ ÂÍ appleó ËÎÒˇ, ÛÏÒÚ ÂÌÌÓ Ó. ÍÛ ÌÂ Ó ËÊ È, Ò Ï ÔÓ- ÒÏÓÚappleË, ÚÓ ËÁ ÌÂ Ó ÎÂÔËÚ Ì Ó, Ú ÊÂ Û ÏÂÌˇ ÛÏÌ È. œappleó È, Ò ÌÓÍ! ÚÂÔÂapple ˇ ÔÓÒÔÎ î. Ã Ï ÓÚ ÂappleÌÛÎ Ò, Ë ÏÌ ÔÓÍ Á ÎÓÒ, ÚÓ ÓÌ ÛÒÌÛÎ. ÂappleÂÁ Ò ˇ ÔappleËÌ Ò ÂÈ ÏÓÎÓÍ, appleû Ó Ó ÔÓÒΠÌË ÌË ÓÌ ÌË Â Ó Ì ÂÎ, ıóúâî apple Á Û- ËÚ Â, ÌÓ ÓÌ ÛÊÂ Î Ì ÚÓÏ Ò ÂÚÂ. ÓÚ ÚÛÚ-ÚÓ ÊËÁÌ Ë ÁˇÎ ÏÂÌˇ ÔÎÂÌ ÓÍÓÌ ÚÂÎ ÌÓ. fl ÚÓÊÂ Ë apple Î Ì ÒÍappleËÔÍÂ Ë appleïó ÍÂ, ÏÌ Ìapple ËÎÓÒ apple ÓÚ Ú ÍÛÁÌˈÂ, ÎÂÔËÚ ËÁ ÎËÌ, ÌÓ ÊÂÌÒÍËÈ ÚappleÛ ÔÓ ÎÓ Î Ò. Î ËÏËapple apple ÓÚ Î ÔÓÎÂ, ÓÌ ıóáˇëì, ÓÌ ÒÚ apple ËÈ, ÓÌ ìóúâˆî, ˇ ìï Ú î, Ë Ó ÂÚÂÈ ÔappleË ÏÌÂ, Ëı Ì Ó Û ËÚ, ÓÒ- ÔËÚ Ú, ÍÓappleÏËÚ. ÚÓ ÂÎ Ú? ÌÓ ÛÚappleÓÏ ÔÂÍÛ ÎËÌ, Í ÔappleÓÒÌÛÎ- Òˇ Ë ıì ÂÚ: ó appleëì, È ÎËÌ. ó ÂÈ Ò, apple ÚËÍ, ÓÔÂÍÛ Ë Òˇ ÂÏ Á Úapple Í Ú ÒÂ. ó appleëì, ÌÛ, ÚÓ Ú Â, Ê ÎÍÓ? ƒ È ÒÂÈ Ò, ÒÓ ÒÂÏ ÊË ÓÚ ÔÓ ÂÎÓ. Δ ÎÍÓ ÒÚ ÎÓ apple Úˆ, Î ÂÏÛ Óappleˇ ÂÌ ÍËÈ ÎËÌ ËÍ, ÚÓÚ ÛÚ Ì ÔÎ : ó Óappleˇ Ó, ÓÎ ÌÓ Ó appleúû, Ò Ó Ê. «ÎÓÈ Ú, appleë Í. Œ Ì Ê ÁËÏÓÈ ÏÎ Ë ÔÓÒÎÂ Û ÓappleÍË ÒÍÓÚÌÓ Ó Óapple Ì Ô Í appleâ Ú- Òˇ, ˇ apple Ô ÌÌÛ Í Û, apple Ë ÔÓ ÔÂappleËÓ Ë ÂÒÍË Í Û ÔappleÓ Û, - Ìˇ Ì Î ÂÚ. ó appleë Í, Í Ë È. ó Õ Ï,  Ì apple Á appleëî Ò. ó Ò Ï Â. ó Õ ÂÏ, ÔappleÓ Û, ó Ë ÓÔˇÚ ÎÓÊÍÛ appleóú. ó ÏÓÚappleË Ò ÌÂ Ò Â, Ì Ï ÓÒÚ. ÓÎÓ Í ÓÌ ˆÂÎ È ÂÌ apple ÓÚ - ÂÚ, ÂÏÛ Í Ë ÏÌÓ Ó Ì Ó. œappleë ÎÓ appleâïˇ, ÒÂÎË Á ÒÚÓÎ, Ì ÎËÎ ÏÓÎÓÍ, ÓÚÍapple Î Û ÛÌÓÍ. Í ı- ÌÛÎ Ë ÚÓÎÍ ÂÚ Ì ÓÍ: ó Ρ Ë, apple ÚÍ, Ì appleë Í ÍÓÎ ÛÌ, ÂÎ, ÂÎ Í Û ÂÁ Ì Ò, Û ÛÌÓÍ ÔÓÎÌ È, Ê Ò ÂappleıÓÏ. ó Û Â ÔappleË ËÚ Ú Ë ÔappleÓÒËÚ, ÔÂappleÂÒÚ ÌÛ ÍÓÎ Ó Ú. Ú apple ÒÚÂ Ë ÛÁÌ Â, ÚÓ Î ˇ ÍappleÛÔ Ó appleâïˇ appleíë ÔËÚ ÂÚ Ó Û Ë Û ÂÎË Ë ÂÚ- Òˇ Ó ÏÂ, ÓÚÚÓ Ó Ë Í Ë ÓÎ Â ÒÚ ÌÓ ËÚÒˇ. ó ÚÓ Ú ÍÓÂ Ó Ï? ó ÚÓ ÔÛÒÚ» Ì Ú  apple ÒÒÍ ÊÂÚ, ÓÌ Ì ÛÍ ı ÓÎ Â apple Á Ëapple ÂÚÒˇ, Ë Ó ˇÒÌˇÂÚ, Í Í Û ËÚÂÎ. ó,, Ì ÓÎÚ È Á ÒÚÓÎÓÏ, ÚÓ Ï Ò ÒÏÓÎÓÚËÏ. œappleó Í apple Ú Ë ÍÛ ˇ apple ÒÒÍ ÊÛ Ú  ÔÂapple ÒÌÓÏ, ó ÔÓÓ Â Î Ìˇ. 62

7 ΔËÎË Ï ÂÚ ÂappleÓÏ, Ë Í Á ÎÓÒ, ıóappleó Ó ÒÔapple ΡÎËÒ, ÌÓ ÔappleË Î ÔÓapple Ì ÂÏÛ ÓÎÓ Â appleïë Ë ÚË, Ë Ú Í ÛÊ ÓÚÒappleÓ ÍÛ Ì Ó ÎË. ÚappleË ˆ - ÚÓÏ Ó Û ÔappleËÁ ÎË Ì Â Ó apple Ú -ÓÚˆ Ì ÒÎÛÊ Û, ÂappleÂÁ Ó Ë ÏÌ ÔÓ ÂÒÚÍ ÔappleË Î, Í Í ÌË ÍappleÛÚË, ÓÒÂÏÌ ˆ Ú ÎÂÚ. Õ Ôapple Ò ÚÂÎ ÒÂÎ ÒÍÓ Ó ÒÓ Â- Ú appleëùóìó apple ȈÂÌÚapple Î, ÓÂÌÍÓÏ Ú Á Î, ÌÓ apple Á Ó Óapple Î Ì Ôapple - ÒÂÌ. ÓÂÌÍÓÏ Ú apple Ó ÒÍ Á Î: ì ÂÈ Ò ÓÚÒappleÓ ÍÛ ËÏ, ÔÓ ÂÒÌ ÒÎÂ Û Â- Ó Ó Á Âapple Ï. ÔÓÍ Ò Ï Î ÏË appleâ ˇÚ ÏË appleâ ÈÚÂ. ÂÏ ˇ Û ÌËı ÓÎ - ˇ, ÔÛÒÚ ÒÚ apple Ë ÏÎ Ëı ÂappleÛÚ Ì ÓÒÔËÚ ÌËÂ. ƒappleû Ó Ó ıó ÌÂÚî. œappleâ ÎÓÊÂÌˡ ÓÂÌÍÓÏ ÓÒÔappleËÌˇÎË, Í Í appleûíó Ó ÒÚ Ó Í ÂÈÒÚ Ë, Ì ÓÊ ÂÒÚ Ó ÒÓ apple ÎÒˇ ÒÂÏÂÈÌ È ÒÓ ÂÚ, ˇ apple ÒÒÍ Á Î Ó ÔappleÓÒ Â Ï ÚÂappleË. Â- ËÎË» Ì ÓÚÔapple ËÚ Ú ÎËÌ apple Í ÌÌÂ Ë ÕËÍÓÎ, ÔÛÒÍ È Û ËÚÒˇ, Û Á apple Î Ã Ú ÂÈ, ÍÓÚÓapple È ÊËÎ Ë apple ÓÚ Î ÛÎÂ Ì ÓappleÛÊÂÈÌÓÏ Á Ó- Â. Ò Â Ó Ò ÌÓÏ œâúappleóï Ó ÌÓ Ó ÍË ÎË, ÓÚ Ë ÒÚ ÎË apple ÒÚË Ë Û ËÚ Òˇ ÏÂÒÚ ˇ ˇ Ò ÔÎÂÏˇÌÌËÍÓÏ. ÂÏÂÈÌ È ÒÓ ÂÚ appleâ ËÎ, ÚÓ ÔÓÒΠÏÓÂ Ó ÛıÓ appleïë Á ÓÚ Ó ÓÏÂ, ÒÍÓÚËÌÂ Ë ÁÂÏÎ Ρ ÛÚ Ì ÎÂÍÒ¡, ÔÓ ÓÁ apple Â- ÌËË Î ËÏËapple Ò ÒÚ ÌÂÚ Ì Ò ÓË ÏÂÒÚ. Õ ÒÚ Î ÂÒÌ 1932 Ó, ÏÂÌˇ ÔÓ ÒÚappleË ÎË Ì ÓÎÓ, ÔÂappleÂÓ ÂÎË ÓÂÌÌÛ ÙÓappleÏÛ, Ë Ì Î ˇ ÔappleÓıÓ ËÚ ÍÛappleÒ ÏÓÎÓ Ó Ó ÓȈ ÓÈÒÍÓ ÓÈ ÒÚË ÔÓ Ûapple- ÒÍÓÏ. ËÎË Ì Ò ÒÚappleÂΡÚ, ÔÓÎÁ Ú, ıó ËÚ ÒÚappleÓÂÏ, ÍÓÎÓÚ, apple ÓÚ Ú ÌÓÊÓÏ Ë Ò Ô appleìóè ÎÓÔ ÚÓÈ, ÌÓ Í Í ÚÓÎ ÍÓ ÔÂapple ÂÎË ÓÂ Û appleóúû, ÏÓˇ ÔÂıÓÚÌÓ-ÔÓÎ- ÁÛ ˇ ÊËÁÌ Á ÍÓÌ ËÎ Ò. Õ ÔÓÎÍ ÓÚÔapple ËÎÒˇ ÎÂÚÌË ΠÂappleˇ, ÔÓÚappleÂ Ó Î- Òˇ ÔÓ apple ıóá Á Ó, ÛÁÌ ÎË ÔappleÓ ÏÓË ÍÛÎËÌ appleì  ÒÔÓÒÓ ÌÓÒÚË Ë ÔappleËÍÓÏ Ì ËappleÓ ÎË Í ÔÓΠÓÈ ÍÛıÌÂ. Í Ë ÔappleÓÒÎÛÊËÎ ˇ Ò ÒappleÓ ÌÛ ÒÎÛÊ Û ÔappleË ÍÓÚÎÂ, ÔÓÎÓ ÌËÍ ı, ÛÏÓ Í ı, ÔappleÓÚË Ìˇı Ë ÒÍÓ ÓappleÓ Í ı, ÒÂ Î Ò Ú, ËÌÓ Ë Ô ˇÌ, Á ÚÓ ÂÁ ıó Ì ı ÌÂÈ Ë Û ÓÎ ÌÂÌËÈ, Òˇ ÒÎÛÊ ÔappleÓ Î Á Ó apple ÓÈ ÒÚË ÎÂÒÌ ı Ï ÒÒË ı ÎÂÚÌËı Î ÂappleÂÈ. œapple, ÔÓÎ Á ÓÚ ÚÓ Ó Î ÌÂ- Ï Î ˇ, Ì ÒÎÛ ÎÒˇ apple ÁÌ ı ÍÓÏ Ì ËappleÒÍËı apple Á Ó ÓappleÓ Ë ÔappleÓ ÊËÁÌ, Ë ÔappleÓ Î - Ó, Ë ÔappleÓ ÔÓÎËÚËÍÛ. «ÏÂÒÚËÚÂÎ ÍÓÏ Ì Ëapple ÔÓ ÔÓÎËÚ ÒÚË Î ÏÌ ÏÌÓ- Ó ËÌÚÂappleÂÒÌ ı ıû ÓÊÂÒÚ ÂÌÌ ı ÍÌË, Ò Û Ó ÓÎ ÒÚ ËÂÏ ËÚ Î ÕÂÍapple ÒÓ, à - ˇÍÓ ÒÍÓ Ó, ÓÎÒÚÓ Ó, Óapple ÍÓ Ó, ƒóòúóâ ÒÍÓ Ó, ÒÚËıË Ë ÔappleÓÁÛ œû ÍËÌ, Ë ÚÓ ÔÓÁ ÓÎËÎÓ ÏÌ ÒÏÓÚappleÂÚ Ì ÏËapple ÔÓ- appleû ÓÏÛ. ÓÚ ì ÔËÚ Îî à appleíò, Í Í ÌË ÒËÎËÎÒˇ, ÔÓÌËÏ Î Ò ÚappleÛ ÓÏ, ÚappleÛ ÀÂÌËÌ Ë Ú ÎËÌ Ì Ï apple ÒÚÓÎÍÓ ÎË Ì ÔÓÎËÚÁ ÌˇÚˡı. Œ ÌËÏ ÒÎÓ ÓÏ, ÒÚ Î ˇ ÎÛ Â ÒÓÓ apple Ê Ú, apple Á Ëapple Ú Òˇ Î ˇı, ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ôapple apple ÚËÎÒˇ ËÁ Á ËÚÓ Ó Âapple ÂÌÒÍÓ Ó Ô appleìˇ ÂÎÓ ÂÍ, ÍÓÚÓapple È ÏÓ Ó ÛÏ Ú ÒÎÓÊË Û Òˇ ÒËÚÛ ˆË, ÔÎ ÌËappleÓ Ú ÊËÁÌ. Õ ıóúâîë ÏÂÌˇ ÓÚˆ -ÍÓÏ Ì Ëapple ÓÚÔÛÒÍ Ú Ì apple Ê ÌÍÛ, Û Ó appleë ÎË Ì Ò ÂappleıÒappleÓ ÌÛ ÓÒÚ Ú Òˇ, Ë ÌÓ, ÎËÌ ËÏ ÏÓË Ó ÂÌ ÔÓÌapple ËÎËÒ. Œı, ÛÊ ÚË ÎËÌ! ÎËÌ ÏÓÂÈ ÊËÁÌË Ò apple ÎË Ë ÔÓÎÓÊËÚÂÎ ÌÛ, Ë ÍÓ Ï appleìû appleóî, ÌÓ Ó ÚÓÏ ÔÓÁÊÂ. Ó ÂÏ, Ì Á ıóúâî ˇ ÒÎÛÊËÚ Î Â appleïëë, Ë ÔappleË ËÌ Îˇ ÚÓ Ó - Î : Î ËÏËapple ÔappleËÒÎ Î ÔËÒ ÏÓ, ÚÓ ÔÓÒΠÂÏÓ ËÎËÁ ˆËË ÊÂÌËÎÒˇ Ë Ò ÊÂÌÓÈ Ã appleëâè appleâ ËÎË ÊËÚ ŒappleÂÌ Ûapple Â, ÒÓÓ ËÎ, ÚÓ apple ÓÚ ÂÚ ÓÙ appleóï, ÒÔˆË- Î ÌÓÒÚ ÚÛ ÔÓÎÛ ËÎ appleïëë. œó ÛÏ Î ˇ ÚÓ Ó ÓÚ ÂÏ ÓÏÂ, Ó Ì ÂÈ appleó - ÌÓÈ À ÒÓ ÓappleÍÂ, Ë ÒÂapple ˆÂ Á ÂÏËÎÓ: ÓÏ Û ÂÚ ÒÚÓˇÚ apple ÁappleÛ Ú Òˇ, Ú Û-  ÒË ÂÚ Á ÂÒ, Í Í ÍÎÂÚÍÂ, ÒÚ Ú apple Ì Â ÒÂı, ÎÓÊËÚ Òˇ ÔÓÁÊ ÒÂı. Õ appleïó ÍÂ, Ë ÚÓÈ Ë apple Ú ÌÂÍÓ, apple Á  ÚÓ ÔÓ ÌÓ Ï Îˇ ÔÓ ÔË Ëı ÓÙˈÂappleÓ. ÓÁ ÛıÛ ÓÎ ÌÓ Ó ÏÌ Á ıóúâîóò, ÔappleÓÒÚÓapple Âapple ÂÌÒÍÓ Ó. œappleë Î ˇ À ÒÓ ÓappleÍÛ, ÔÓ ËÚ È, ÔÓ Ò Ï È ÌÓ È 1937 Ó, Ò ÔÓ appleí - ÏË ÔappleËÂı Î. apple Ú ˇÏ Ë ÔÎÂÏˇÌÌËÍ Ï ÔÓ appleëî ÍÓÏÛ ËÏÌ ÒÚ appleíû, ÍÓÏÛ ÎË- ÙÂ, ÍÓÏÛ Ë Ò ÔÓ Ë ÍËappleÁÓ Â, ÊÂÌ ËÌ Ï ÔÓ ÓappleÓ Â ÔÎ ÚÍÓ apple ÁÌ ı Ì ÍÛ- ÔËÎ, ÒÎ Ó Û, ÂÌ Ê Ú appleïëë ÒÍÓÔËÎ, Ì ÚÓ ÏÌ ÂÌÂÊÌÓÂ Ó ÓÎ ÒÚ- Ë ÎÓ Úapple ÚËÚ, Ë Ú Í ÒÂ Ò Ú Î, Ó ÂÚ Ë Ó ÛÚ. Ó Ì Â ÒÚappleÂÚËÎË Ò apple - ÓÒÚ, ÓÏ Î ÛıÓÊÂÌÌ Ï Ë Ú ÔÎ Ï. Õ Û Ò Û Ò ÂappleÓÈ Ò apple ÎË Ì Ã ÒÎÂÌˈÛ, Ë Á ÊËÎË Ï, Í Í Ò Π- Ë ÊË ÛÚ. À ËÎ ÎË ˇ ÊÂÌÛ, Ì ÁÌ, ÌÓ Ì ÎÓ Û ÏÂÌˇ ÓappleÂÌˡ appleû Ë ÔappleË Ë Â Â. ŒÌ ÊÂÌ ËÌ ÔappleˡÚÌ ˇ, Ì ÁÎÓ ÎË ˇ, Ì ÁÎÓÔ ÏˇÚÌ ˇ, ÛÏÂÎ ÔappleËÎ ÒÍ Ú ÏÛÊ, Û Ó ÓappleËÚ Â Ó Ì ÂÎ Ó apple Â. fl Ò ÂappleÓÈ Ì ËÒÔ Ú Î ÓappleÂÒÚË Ë Ò ËÚ Î, ÚÓ ÚÓ ÎË ÎÛ ËÂ Ó ÏÓÂÈ ÔÓÍ Ì ÓÎ ÓÈ ÊËÁÌË. ˇÌ appleâ 1939 Ó Û Ì Ò appleó ËÎÒˇ ÍappleÂÔÍËÈ, Á ÓappleÓ È Ï Î ËÍ, Ò Ì Ì - Á ÎË ÂÌËÂÏ, apple ÓÒÚË ÒÂÏ Â ÔappleË ËÎÓÒ. ΔË Ë Ë apple ÛÈÒˇ.» Ï apple Ó- 63

8 ÎËÒ, ÂappleÂ Ì ÒÚ ÎË ÔappleË ÓÁËÚ Á ÛÍÓ Ó ÍËÌÓ, ÒÚ ËÎË ÒÚÓÎ, ÚÓ ÔÓ- Ú ÍÓÎıÓÁ ÎÂÍÚappleÓ ÌÂapple Ë, ÔappleÓ ÂÒÚË apple ËÓ. Ò ıóappleó Ó, ÌÓ ÓÈÌ, Û ÓÌ ÌÂÎ Ì, Û ÓÌ ÔappleÓÍΡÚ. ÓÚ ÚÛÚ ÓÔˇÚ ÊËÁÌ ÏÂÌˇ ÁˇÎ ÔÎÂÌ. ÒÎË Ï ÍÚÓ-ÚÓ ÒÍ ÊÂÚ, ÚÓ Í ÓÈÌ ÏÓÊÌÓ ÔappleË ÍÌÛÚ, ÌË Á ÚÓ Ì Âapple ÚÂ. ÍÓÌˆÂ Ë Îˇ ÏÂÌˇ ÔappleËÁ ÎË apple ÒÌÛ appleïë, Ò ÍÓÚÓappleÓÈ ˇ ÓÚ- ÒÚÛÔ Î Ë ÓÚÒÚÛÔ Î Ì ÓÒÚÓÍ ÒÚapple Ì, ÔappleË Ï ÓÚÒÚÛÔ Î Ó ÌËÏ ËÁ ÔÂapple ı, ÔÓ- ÚÓÏÛ Í Í Ó ΠÔÓ Ò ÓÂÈ appleïâèòíóè ÒÔÂˆË Î ÌÓÒÚË ó ÔÓ appleóï ÔappleË appleóúìóè ÔÓΠÓÈ ÍÛıÌÂ Ò ÒÓÚÓ appleë ÏË ÂÁ Ó Ï ÕËÍÓÎ ÂÏ ÍÓ Ï Ë ÔÓÏÓ ÌËÍÓÏ ÔÓ apple appleú ÏÓÏ ÓÎÓ Ï. Î ÒÂ Ì ÒÚÛÔ ÎË ÔÓÒΠÌËÏË, ÓÚÒÚÛÔ ÎË ÔÂapple ÏË, Ôapple, ÒÚÓ ÔappleËıÓ ËÎÓÒ Ë Ó ÓÌˇÚ Ò ÓËı ÔÓ appleóıóú ÓappleÛ ËÈ Ë ÒÍappleÂÊÂÚ Ú ÌÍÓ ı ÛÒÂÌˈ, ÌÂÓ ÌÓÍapple ÚÌÓ Ë ÓÈ ÒÚÛÔ ÎË. ÕÓ ÚÓ ÌË ÒÎÛ ÎÓÒ, ÍÛıÌ Ï Ò Ó Âapple ÎË Ë Â Û ÓȈ Ï ÓÚÓ ËÎË ËÒÔapple ÌÓ Î ı ÛÒÎÓ Ëˇı. œóúâappleˇú Ì ÙappleÓÌÚ ÓappleÛ Ë ËÎË ÔÛÎÂÏ Ú ÔÎÓıÓ, ÔÓÚÂappleˇÚ ÔÓıÓ - ÌÛ ÍÛıÌ ó Â. ÓÎ Ú ÓÎÊÂÌ ÂÒÚ Óappleˇ Û ÔË Û. ÓÈÌ ó ÚÓ Ò Ï ˇ ÚˇÊ Î ˇ apple ÓÚ, ÂÁ ÔË Ë Ì ÔÓapple ÓÚ Â. ÓÚ Ú Í Ï ÓÚÒÚÛÔ ÎË ÔÓ ÚË Ó, Ôapple Û ÒÍ Á Ú, ÎË ËÌÓ Ë ÚËıË ÌË ÔÂapple ÂÍ, ÍÓ ÔÓ Ì ÂÎÂ Ë ÓÎ Â ÒË ÂÎË, ÓÍÓÔ ËÒ, ÎË Ë Ì - ÒÚÛÔÎÂÌˡ, ÌÓ ÌÂψ ÒÍÓappleÂ Ë ÎË Ì Ò Ò ÓÒ Ó ÓÊ ÌÌ ı ÁÂÏÂÎ Ë Ì ÎË, Ì ÎË Ì ÓÒÚÓÍ. ÍÓ̈ ÔappleÂΡ 1942 Ó Ì ÔÓÎÍ, ÍÓÚÓapple È ıó ËÎ ÒÓÒÚ 38-È apple- ÏËË, Á ÍappleÂÔËÎÒˇ Ì Ì ÓÎ Ëı ÒÓÚ ı Ò ÂappleÓ- ÓÒÚÓ Ì apple ÍÓ, ÛÒÔ ÌÓ ÓÚapple Ê ˇ Û apple Ù ËÒÚÓ. Ã, appleˇ Ó Â, Ì ÁÌ ÎË, ÚÓ ÓÚÓ ˇÚ ÍÓÏ Ì Ëapple, ÌÓ ÔappleÓ Î ÒÎÛı Ó ÒÍÓappleÓÏ Ì ÒÚÛÔÎÂÌËË Ì apple ÍÓ. Ú ÍÛ Ï ÔÓ ÎË 12 Ï ˇ Ë ÔappleÓ ËÌÛÎËÒ ÔÂapple ÍËÎÓÏÂÚapple Ì ÚappleË- ÂÚ appleâ, ÌÓ ÔÂapple Í, Ò ÛÚapple 13 Ï ˇ Á ˇÁ ÎËÒ ÚˇÊ Î Â ÓË. ÒÛ Ìˇ Ó Â Î ÓÚÓ, Ï ÔappleË ÎË- ÁËÎËÒ Í ÓÍÓÔ Ï, Ë ÚÛÚ Ì ÎÓÒ : Ú ÌÍË, Ú ÌÍË, Ú ÌÍË Ò ÍappleÂÒÚ ÏË, appleóìâï - ËÌ, ÏÓÚÓˆËÍÎ, Í Î Ì È Ó ÓÌ, Ë Ò Ì Ì Û appleóúû. Ã, ÒÎÂ Ûˇ ÔappleË- Í Á Ï ÍÓÏ Ì ËappleÓ, Ì ÎË ÓÚıÓ ËÚ, ÚÓÎ ÍÓ ÒÔÛÒÚËÎË ÍÛıÌ ÎÓ ÍÛ, Ù - ËÒÚ ÚÛÚ Í Í ÚÛÚ. ÛıÓÌÌ È apple Ò Ú Á Î, ÌÓ ÍÛıÌˇ Ôapple ÚÂÎ ÒÍË ÒÚÛÔ - Î Ì Ì ÏË, Ì Ò ÓÍappleÛÊËÎË, Ó ÓÌ Ò Ì ÂÈ ÒÚÓappleÓÌ ËÁ ËÌÚÓ ÓÍ Î ÒÎË - ÍÓÏ ÒÎ ÔappleÓÚË ÚÓÏ ÚÓ ÔappleÓÚË ÌËÍ, ÔÂappleÂÒÚappleÂÎÍ ÔÓ Ë appleú Ï, Ì Ò Ò ÕËÍÓÎ ÂÏ ÔÎÂÌËÎË. ÕÂψÍË ÓÙˈÂapple ÔÓ-ıÓÁˇÈÒÍË apple ÒÔÓappleˇ ËÎËÒ ÍÛı- ÌÂÈ, Ì Ò ÛÒ ËÎË ÔÓ Ò ÓËÏ ÏÂÒÚ Ï Ë ÔÓ Óıapple ÌÓÈ ÓÚÔapple ËÎË Í ÒÂ Â Ú Î. Õ Ì ÓÎ Û ÎÂÒÌÛ ÔÓΡÌÛ, ÓÍappleÛÊ ÌÌÛ ÍÓÎ ÂÈ ÔappleÓ ÓÎÓÍÓÈ, Ï ÔappleË ÎË ÚÓÎ ÍÓ Í Â ÂappleÛ. «ÔappleÓ ÓÎÓÍÓÈ ÓÍÓÎÓ Úapple ı ÒÓÚÂÌ Ì Ëı ÒÓÎ Ú Ó Óapple ÌÌ ı, ÂÁ Ò ÔÓ, ÏÌÓ Ë ÎË apple ÌÂÌ. ó ÂÒÚ ÍÓı? ó ÒÔappleÓÒËÎ ÏÂÌˇ ÓÙˈÂapple ËÁ Óıapple Ì appleâïâììó Ó Î Âappleˇ. fl Ì ÁÌ Î, ÚÓ ÓÚ ÂÚËÚ, Ì ÔÓÌˇÎ ÒÎÓ Ó ìíóıî. ó ŒÌ, ÓÌ ÍÓı. ŒÌ ÔÓ apple, ˇ Â Ó ÔÓÏÓ ÌËÍ, ó ÓÚ ÂÚËÎ Á ÏÂÌˇ ÕËÍÓ- Î È. ó à Ì ÁÌ Ú ÔÓÏÓ ÌËÍ. ÂÒÚ ÔÎÂÌÌ È Ë Ú ÍÓı ÂÒÚ ÔÎÂÌÌ È. ÂappleË Ò Óˇ Â Ë È ÚËÏ Î ˇÏ. ƒ È, È! ó apple ÒÒÏ¡ÎÒˇ ÓÙˈÂapple Ò Ï appleú ÓÈ ÓÎÓ ÓÈ Ì ÙÛapple ÊÍÂ. Á Ú Í Û ÎÓ ÌÂ Ó ÚÓ, Ì ÍÎ Î ÔappleˇÏÓ Î ÓÌË. ó apple ÚÓÍ, ÔÓÔËÚ ÂÒÚ? ó ÒÔappleÓÒËÎ ÍappleÂÔÍËÈ ÍÓappleÂÌ ÒÚ È appleúëîîâappleëòú. ó ÒÚ Ó ÚÂappleÏÓÒÂ. fl ıóúâî ÎÓ Ì ÎËÚ, ÌÓ ÔÓ Ó Î Ì ÔÎÂÌ ÌÌ È ÍÓÏ Ì Ëapple, ÔÓ Ë Û Ì ÎÂÈÚÂÌ ÌÚ, ËÁ ÒÚ apple Â Ó ÍÓÏÒÓÒÚ : ó, ÚÓ appleë, Ì ÒÔÂ Ë Ó Û apple Á Á appleë Ú. Ì Ò Á ÂÒ ÔÓ ÚË Í Ê- È ÚÓappleÓÈ apple ÌÂÌ, È ÒÌ Î Ëı Ì ÔÓËÏ Ë Ì ÍÓappleÏËÏ. appleúëîîâappleëòú Ì Î ÓÁÏÛ Ú Òˇ, ÌÓ ˇ Ô appleëappleó Î: ó ÓÏ Ì Ëapple ÂÎÓ Ó ÓappleËÚ. Ó ÔÂapple Û Ó Âapple apple ÌÂÌ Ï. ó ÍÓÈ ÓÌ ÚÛÚ ÍÓÏ Ì Ëapple?! ÚÓ ÓÌË,, ÔÓÎÒÚapple Ì Ò ÎË Ë Ì Ò Ó ÔÎÂÌ Ó ÂÎË. ó ÚÓ, Ûapple Í ËÎË ÔappleÓ ÓÍ ÚÓapple? flá Í Ò ÓË ÔappleËÍÛÒË, ó appleˇ ÍÌÛÎ Ì ÌÂ Ó ÍÓÏ Ì Ëapple. ÌÂÌ ı Ì ÔÓËÎË, Ì ÍÓappleÏËÎË. Õ ÒÂı ÔÎÂÌÌ ı Í Ë ÔÓ ÔÓÎÌÓÈ ÔÓappleˆËË Ì ı ÚËÎÓ, ÌÓ ÔÓ Â ÔappleË Óapple ÌË Ò ÂÎ Í Ê È. ÚappleÓÏ Ì Ò ÔÓ appleûáëîë ÚÓ appleì  ÓÌ, ÍÛ ÂÁÎË ó ÌÂËÁ ÂÒÚÌÓ, ÌÓ ˇ ÌÓ Ì Á Ô.»ÌÓ ÒÓÒÚ ÔÓ ÓÎ Û ÒÚÓˇÎ, ÌÓ ÒÂı ÂappleÊ ÎË ÓÌ ı, 64

9 ÂappleË ÓÚÍapple ÎË ÚÓÎ ÍÓ ÛÚappleÓÏ Ë Â ÂappleÓÏ, ÚÓ ÓÔÓappleÓÊÌËÚ Ô apple Ë, ÍËÌÛÚ ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ Ûı ÌÓÍ appleòú Ó Ó ıîâ Ë ÔÓÒÚ ËÚ ÙΡ Û Ó. Õ ÔÓÏÌ, ÒÍÓÎ ÍÓ ÌÂÈ Ï Âı ÎË, ÌÓ ÒÂÏ ÔÓÍ Á ÎÓÒ ó ÒÎË ÍÓÏ ÓÎ Ó. Ò ËÎË Ì Ò Ì ÓÎ ÓÈ ÒÚ ÌˆËË. ÓÏ Ì Ëapple ÒÍ Á Î, ÚÓ Ó ÂÌ ÔÓıÓÊÂ Ì œóî Û, Â-ÚÓ ÔappleË ÓappleÓ Â ÍappleÛÔÌÓ Ó ÓappleÓ, Í ÍÓ Ó ó ÌÂÔÓÌˇÚÌÓ. œîâìì ı ÒÚappleÓËÎË ÍÓÎÓÌÌÛ, ÍÓÚÓapple ˇ apple ÒÚˇÌÛÎ Ò ÔÓ ÚË Ì ÍËÎÓÏÂÚapple, Ë ÔÓ Ì ÎË ÓÍappleÛÊÂÌËË Óıapple Ì Ò ÒÓ Í ÏË. ÿîë ÓÍÓÎÓ ÒÛÚÓÍ, ÂÁ ÒÌ, ÌÓ Ò ÔappleË Î ÏË, ÍÛ Ú Ì ÎË, ÚÓÎ ÍÓ Ó Û, Ë ÚÛ Ì ÓÒ Ú.»ÁÌÛapple ÌÌ Â Ë ÔÓÎÛÒÓÌÌ Â, Ì ÒÎÂ Û ËÈ ÂÌ ÔappleË ÎË Î Âapple,  ÓÌ apple ÒÔÓÎÓÊÂÌ, ÌË- ÍÚÓ Ì ÁÌ Î. œóòîâ ÍÓappleÓÚÍÓ Ó ÓÚ ı Á ÂÒ Ì Î Ò ÒÓappleÚËappleÓ Í, Ó ÌËı Ë- ÚËappleÓ ÎË appleûòòíû ÓÒ Ó Ó ËÚÂÎ ÌÛ appleïë,  ÍÓÏ Ì Ó Î ÂÌÂapple Î Î - ÒÓ, appleû Ëı ó apple Á  ÍÓÎÛ, ÚappleÂÚ Ëı ó Î ÂappleÌ Â Í ÔÓ, ÍÓ Ó-ÚÓ Òapple ÁÛ apple Ò- ÒÚappleÂÎË ÎË, ÚÓ Í Ò ÎÓÒ ÍÓÏÏÛÌËÒÚÓ Ë Â appleââ. ÃÌÓÈ Ì ËÌÚÂappleÂÒÓ ÎËÒ Ìˇ ÚappleË. œóúóï Ì ÎË ˇ ÎˇÚ Ï ÒÚÂappleÓ : ÍÛÁ̈Ó, ÏÂı ÌËÍÓ, ÒÚÓΡappleÓ, ÔÓ- appleó, Í ÍÓ ı Ì Ò ÓÍ Á ÎÓÒ ÂÚ appleâ ÂÎÓ ÂÍ. Õ Ò ÓÚ ÂÎË Í ÒÚÓÎÓ ÓÈ, Ê - ÎË Ì ÓÎ Ó, Í Ì Ï ÂÎ ÓÙˈÂapple Ò ÒÓ ÒÍÓÈ ÙÓappleÏÂ, ıóî Ì È, ÒÔÓappleÚË ÌÓ- Ó ÚÂÎÓÒÎÓÊÂÌˡ ÚËÔ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Â ËÏË Î Á ÏË Ì ÎÓ ËÌÓÈ ÏÓapple Â. œâappleâ Ó ËÍ Ôapple ÒÚ ËÎ: ó ÛÔÚ ÚÛappleÏÙ appleâapple apple ̈ ÿú Ì Î, ÍÓÏÂÌ ÌÚ ÍÓ̈ÂÌÚapple ˆËÓÌÌÓ- Ó Î Âappleˇ Ó Ë Óapple. ÂÈ Ò ÓÌ ÒÚ Ï Á ÌËÂ. ó Ò ÔÓ apple, ÚÓ Ú Í? ó ÒÔappleÓÒËÎ ÿú Ì Î. ó Í, ó ÓÚ ÂÚËÎË Ï. ó ÂÈ Ò Í Ê È ËÁ Ò ÒÍ ÊÂÚ, Í ÍË ÔappleÓ ÛÍÚ Ë Í Í ˇ ÔÓÒÛ Ï ÌÛÊÌ, ÚÓ ÔappleË ÓÚÓ ËÚ Â Î ËÏÓ ΠÓ. fl Û Û ÔappleÓ Ó Ú, Ë ÚÓÚ, ÍÚÓ ÔappleË ÓÚÓ ËÚ ÎÛ ËÈ ÔappleÓ ÛÍÚ Îˇ ÏÓÂ Ó ÍÛÒ, Û ÂÚ ÔappleˡÚÌÓ Û Ë Î Ì. fl Á Í Á Î ÏÛÍÛ, ÏÓÎÓÍÓ, ˇÈˆ, apple ÒÚËÚÂÎ ÌÓÂ Ë ÒÎË Ó ÌÓÂ Ï ÒÎÓ, ÌÂÏÌÓ- Ó ÔË Â ÓÈ ÒÓ, ÒÍÓ ÓappleÓ Û apple Î Ò Ï, ÔappleË ÓÚÓ ËÎ ÎËÌ Ë ÔÓ Î Ëı ÒÓ ÒÏÂÚ ÌÓÈ Ë ÂÏ. Õ ÁÌ, ÚÓ ÓÚÓ ËÎË appleû ËÂ, ÌÓ ÂappleÂÁ Ò ÏÂÌˇ Á ÎË Í ÿú Ì Î. ó Í Ì Á ÂÚÒˇ Ú Â? ó ÎËÌ. ó ÂÏ Â ÏÓÊÌÓ ÂÒÚ Ú ÓË ÎËÌ? ó ÏˇÒÌ Ï Ù apple ÂÏ, Ú ÓappleÓ ÓÏ, Í appleúóùâî Ì Ï Ô appleâ, Ê appleâìóè Í ÔÛ- ÒÚÓÈ. ó Ó Û ÔÓÔappleÓ Ó Ú Ò ÏˇÒÓÏ. fl ÔappleË ÓÚÓ ËÎ Ù apple ÔÓÊËappleÌÂÂ Ò Ê appleâì Ï ÎÛÍÓÏ, Ì Ô Í Ò ÂÊËı ÎËÌÓ, Á ÂappleÌÛÎ ÌËı Ì ËÌÍÛ Ë ÔÓ Î. ó ŒÒÚ Ì Òˇ Á ÂÒ, appleûòòíëè, ó ÒÍÓÏ Ì Ó Î ÿú Ì Î. fl Á ÏÂapple Ë Ì Î Î, Í Í ÚÓÚ Á ÓappleÓ ˇÍ ÔÓ ÎÓ ÂÚ ÎËÌ Á ÎËÌÓÏ, ÔappleË- Ó appleë ˇ: ìÿï Í Û î. ó Í ÁÓ ÛÚ Ú ˇ, appleûòòíëè ÔÓ apple? ó appleë ÓappleËÈ ÙappleÓÌÓ. ó ÂÒÚ ÏÓÎÓ Âˆ, appleë. Û Â ÏÓËÏ ÎË Ì Ï ÔÓ appleóï, ÂÒÎË ÛÏ ÔÂÍ Ú ıóappleó ËÈ ıîâ. ó ÏÂ, ÌÓ Îˇ ÚÓ Ó ÏÌ ÌÛÊÌ appleûòòí ˇ ÔÂ. ó ÚÓ Ì ÔappleÓ ÎÂÏ, ÂÒÎË Ú ÁÌ Â, Í Í ÂÎ Ú appleûòòíû ÔÂ. ó «Ì. ó Ó Ú ÏÓÈ ÔÓ apple. ŒÚÔapple ÚÂ Â Ó Ó Ë Óapple ÒÂ Ó Ìˇ ÊÂ Ë ÔappleËÍ - ÊËÚÂ, ÚÓ ÒÚappleÓËÎ Ò Ó ÔÂ, ó Î ÍÓÏ Ì Û ÛÔÚ ÚÛappleÏÙ appleâapple. ÚÓÚ Ê ÂÌ ÏÂÌˇ ÂÁÎË ÍÛ -ÚÓ Ì ÔÓÂÁ Â, Ò ËÎË Ì ÔÓÎÛÒÚ ÌÍÂ, ÔÂapple ÎË appleû ËÏ Óıapple ÌÌËÍ Ï Ë ÔÓ ÂÁÎË Ì appleâáëìâ. ı ÎË Ì ÓÎ Ó, ÔÂappleÂ Ë ˇ Û Ë ÂÎ ÒÚappleÓÂÌˡ, ÓÍappleÛÊ ÌÌ Â appleˇ ÏË ÍÓÎ ÂÈ ÔappleÓ ÓÎÓÍË ÂÎÓ Â Â- ÒÍËı appleóòú, ÓÍappleÛ ó ÍË, Ì ÍÓÚÓapple ı ÒÚÓˇÎË Óıapple ÌÌËÍË Ò ÔÛÎÂÏ Ú ÏË. Õ appleˇ Óıapple Ì ıó ËÎË Ë ÏÂÊ Û appleˇ ÏË ìíóî ÍËî. À Âapple Óıapple ÌˇÎË ıï Ì, ÒÔÎÓ ÛÍapple Ë̈ -Á Ô Â̈, ÍÓÚÓapple ı ÔÂappleÂ- Ó ÂÎË Ò ÒÓ ÒÍÛ ÙÓappleÏÛ Ë ÒÔÂˆË Î ÌÓ Ó Û ËÎË Óıapple Ì Á ÍÎ ÌÌ ı, Ô Ú- Í Ï Ë ËÁ  ÚÂÎ ÒÚ Ï. œóáêâ ÒÚ ÎÓ ÔÓÌˇÚÌÓ, ÚÓ ÚÓ ÚÛÔ Â, Ó apple ÌË ÂÌÌ Â Î Ë, ÛÏ Ë ÚÓÎ ÍÓ Ó Ì ÊË Â Ë ËÊÂÌˡı ÔÓ ÒÎÛÊ Â, ÓÌË Ì ÌÛ - ÎËÒ ÌËÍ ÍÓÈ, ÊÂ Ò ÏÓÈ ÏÂappleÁÍÓÈ apple ÓÚÓÈ apple Ë ÂÌÂ Ë ÁÓÎÓÚ, ÓappleÓ ÎË Ò ÔÓ appleˇ. ÍÓÎ ÍÓ ÎÓ ıï ÌÓ Î ÂappleÂ, ˇ ÌÂ Ò ËÚ Î, ÏÓÊÂÚ, ÚappleË ˆ Ú, 5 Наш современник 12 65

10 ÏÓÊÂÚ, ÔˇÚ ÂÒˇÚ, ÓÌË ÒÎÛÊËÎË Ó Ì ÌÂÈ Óıapple Ì ΠÂappleˇ, Ó Ú Òˇ Ò ÌË- ÏË ÎÓ ÌÂÔappleˡÚÌÓ, ÚË Î Ë ıóú Ë Ó ÓappleËÎË ÔÓ ÚË ÔÓ-appleÛÒÒÍË, ÌÓ Ì appleûò- ÒÍËı ÔÓıÓÊË Ì ÎË, ÌË ÔÓ ÛıÛ, ÌË ÔÓ ÔÓ Í Ï. ÓÚˇ Ò Ó ÌËÏ ËÁ ÌËı ÔÓ Ù ÏËÎËË ÿíëappleˇí ÏÌ ÔappleË ÎÓÒ Ó Ú Òˇ ÂÊ Ì ÌÓ, ÓÌ Î ÏÓËÏ ÔÂappleÒÓ- Ì Î Ì Ï Ì ÁËapple ÚÂÎÂÏ Ë ÍÓÌÚappleÓÎ appleóï, ÓÌ Ê ÔÂapple È ÔappleÓ Ó Î ÔË Û, ÍÓÚÓappleÛ ˇ ÓÚÓ ËΠΡ ÿú Ì Îˇ. œó ÔappleË ÚËË Î Âapple ÿíëappleˇí Ë Â ıï Ì ÔÓÏÓ ÎË ÏÌ ÍÎ ÒÚ appleûòòíû Ô ÒÔÂˆË Î ÌÓÈ ÔappleËÒÚappleÓÈÍÂ Í ÒÚÓÎÓ ÓÈ, Ò ÓÌË ÎË ÁÌ ÍÓÏ Ò ÍÓÌÒÚappleÛ͈ËÂÈ Ô Ë, ÔÓÚÓÏÛ apple ÓÚ Î ÒÚappleÓ, Ò ÎÓ ÓÚÓ Ó Á Ìˇ.  ÂappleÛ ıï Ì ÍÛ -ÚÓ ËÒ ÂÁÎË, ÂappleÌÛÎËÒ ÌÓ Ò Á ÒÎÓÌÍÓÈ Îˇ ÛÒÚ ˇ Ô Ë, Û ÛÌ ÏË, Ûı Ú ÏË Ë ÔappleÓ ÂÈ ÔÓ appleòíóè ÛÚ apple, Ò ÎÓ Ì ÌÓ ÓÂ, ÚÓ ÌÓ Á apple ÎË Û ÍÓ Ó-ÚÓ. Õ ÒÎÂ Û ËÈ ÂÌ ˇ ÔappleË ÓÚÓ ËÎ ÔappleÓ Ì È Ó Â, Ò appleëî Ë, Ì Ê appleëî Í appleúó ÍË Ò Ò ÎÓÏ, ÍÓÏÔ Ìˡ ıï ÌÓ ÛÒÂÎ Ò Á ÒÚÓÎ, ÔÓÒÚ ËÎ ÛÚ Î Ò ÏÓ ÓÌ, Ë Ì Î Ò Úapple ÔÂÁ. ó Ú ËÒ ÏÓ ÍË, ËÒ, ˇÍ ÊËÚ Ì Ó, appleë. ÓappleËÎÍÛ ÔËÚË ÚÓ- Ë Á Ì Ï Ì ÏÓÊÌÓ Ë ÓÓ Â ÌË Ó Ó Ì ÏÓÊÌÓ. Õ Ï ÚÓÊ Ì ÏÓÊÌÓ, ÌÓ Ï ÛÏÌË, Ú ÚÛÔ È ÏÓÒÍ Î, ó ÒÍ Á Î ÿíëappleˇí Ë Á appleê Î, Í Í ÒË È ÏÂappleËÌ. Í ÓÚ Ë Ì Î Ò ÏÓˇ ÊËÁÌË ÔÎÂÌÛ: ÒÚ Ú apple ÌÓ, Ô ıîâ, ÓÚÓ- ËÚ ÎËÌ, appleâìëíë Ò apple ÁÌÓÈ Ì ËÌÍÓÈ, Ò appleìëíë, ÔÂÎ ÏÂÌË, Óapple, ÒÛÔ, Í Ë. ÔÔÂÚËÚ Û ÿú Ì Îˇ Î ÓÚÎË Ì È, Êapple Î ÓÌ Á ÚappleÓËı,  apple ÁÌ Â ÍÓÏËÒÒËË, ÓÒÚË ÎË Ó ÌÓ Ì Â ÔÓÔÓÈÍË Ò ÔÎÂÌÌ ÏË ÊÂÌ ËÌ ÏË, ÔÓÚÓÏÛ ËÁ ÍÛıÌË ˇ ÔÓ ÚË Ì ıó ËÎ. ŒÚÌÓÒËÚÂÎ Ì È ÓÚ ı Î, ÍÓ ÍÓÏÂÌ ÌÚ Î - Âappleˇ ÌÂÌ ÓÎ Ó ÛÂÁÊ Î. Ó ËÌ ËÁ Ú ÍËı ÌÂÈ, ÒË ˇ Ì ÔÓappleÓ Â ÍÛıÌË Ë Ì ÒÔÂ- ÔÓÚˇ Ë ˇ ÒË appleâúû, Û Ë ÂÎ ˇ, Í Í Âı Î Î Âapple ÂÎÓÌ, ÓÌ Ô appleó- ÓÁ ÚÓÎÍ Î ÒÁ Ë. Õ ÔÂappleappleÓÌ ÔÓ ÍÓÏ Ì Â ÎË Î Ë ó ÓÍÓÎÓ ÂÚ apple ı ÒÓ- ÚÂÌ ÂÎÓ ÂÍ Ò ÂÏÓ Ì ÏË Ë ÛÁÎ ÏË appleûí ı, Ëı apple Á ÂÎËÎË: ÏÛÊ ËÌ ó Ì - Ôapple Ó, ÊÂÌ ËÌ ó Ì Î Ó. œappleë ËÂ Ì ÎË apple Á Â Ú Òˇ, ÍÍÛapple ÚÌÓ ÒÍÎ ˇ ÓÚ ÂÎ ÌÓ Ó Û, ÓÚ ÂÎ ÌÓ ó Ó ÂÊ Û, ÓÒÚ ˇÒ ÒÓ ÒÂÏ ÓÎ ÏË, ÂappleÊ appleûí ı Ô ÒÔÓappleÚ, ÂÌ Ë Ë apple ÓˆÂÌÌÓÒÚË. œóòîâ Ì ÓÎ Ó Ó ÒÚÓˇÌˡ ÊÂÌ ËÌ ÔÓ ÂÎË apple Í Ò Ì Á ÌËÂÏ Ô appleëíï ıâappleòí ˇ, ÏÛÊ ËÌ ó Ì. fl ÔÓ Î Á ÌËÏ Ú Òˇ ÂÌÂapple Î ÌÓÈ Û ÓappleÍÓÈ ÍÛıÌË, ÂÎ Ú Á ÓÚÓ ÍË Í ÔappleËÂÁ Û ÿú Ì Îˇ, Ò appleëî Ó Â ÒÂ Â Ë ÿíëappleˇíû,  ÂappleÓÏ ÂÎ Ì ÓÁ- Ûı Ë ÒÔÓÏÌËÎ Ó ÔappleË Ëı ÌÓ Á ÍÎ ÌÌ ı, ÚÓ-ÚÓ Ëı ÌÂ Ë ÌÓ Ë Ì ÒÎ ÌÓ. ó  ÚË Î Ë, ÍÓÚÓapple ı ÔappleË ÂÁÎË ÛÚappleÓÏ? ó ÒÔappleÓÒËÎ ˇ Û ÿëappleˇí. ó appleë, Ú Í apple Á Â Ê ÚÓ Î ËÌ, ÚÓ ÊË Ë, ÊË Ë Ô appleı Ú Â.»ı Ê ÌÂÏ, ÓÌ ÛÒË ÁÛÒÚappleÂ Ú Òˇ ÒÓ Ò ÓËÏ Ó ÓÏ. ó Í ÌÂÏ, Ëı ÚÓ, Û ËÎË? ó ÌË.»Ï ÔappleÓÒÚÓ Í ÏÂapple ı, ÚÓ ÌÂÈ ÁÓ ÛÚÒˇ, ÎË ÔÓ Ú Ú Ì- ÍÓ Ï ıîóôì Ï ÁÓÏ, Ú Í ÓÌË Ë ÏÂappleÎË. fl Ì ÁÌ Î, ÚÓ ÒÍ Á Ú, ÓÔÛÒÚËÎ appleûíë, ÓÎ Ó ÏÓÎ Î, ÔÓÚÓÏ ÒÔappleÓÒËÎ: ó Á ÂÏ ÌÂψ Ëı Û Ë Ú? ó ÕÛ, appleë, Ú ÁÓ ÒËÏ ÚÛÔ È. Ó, ÚÂÓappleË Ì ˆËÁÏ Ì ËÚ, Ë Ó? Ó Ì Û, Ó ÌÂψ ÚÓ Ò apple Ò, Î ËÌ appleû Ó Ó ÒÓappleÚ ó ˆÂ Ï Ò ÚÓ ÓÈ,   ÌÂÎ ËÌ, ˆÂ ÊË Ë Ë ˆ ÌÂ, ÓÚ Ëı Ë Úapple ÚË, Úapple ÁÂÏÎ ÓÚ ÛÒˇÍÓÈ ÔÓ ÌÓÈ Ú appleë ÓÚÏ ÚË. œappleó ÎÓ Ìˇ ÔÓÒΠÒÓ Úˡ, ÔÂapple ÂappleÌÛ Â Ó Ò ÏÓ Û Û, Í Í Ó- ÓÎ Ì È Ó Â ÓÏ ÿú Ì Î ÒÔappleÓÒËÎ ÏÂÌˇ: ó appleë, Ú ÚÓ Ú Í Á  appleââ ÔÂappleÂÊË Â? Ò Âapple Ì  appleâë ÎË? ó ÕËÍ Í ÌÂÚ, ó ÓÚ ÂÚËÎ ˇ ó Ó Ú Ò ÒÚÎË È ÂÎÓ ÂÍ, appleë. appleâë ó ÚÓ ÌÂÎ Ë. ÚÓ ÓÌË Û Ò appleâ ÓÎ ˆË Ò ÂÎ ÎË, ÚÓ ÓÌË Û ËÎË ÒÂı Ëı ÛÏÌ ı Î ÂÈ, ÚÓ Ì Ï ÎË ËÏ Ó Ï ÌÓÏ Ì ÊË Ú ÂÌ Ë. appleâë Ò ÔÓÏÓ ÂÌÂ Ô Ú ÚÒˇ ÛÔapple ÎˇÚ ÏËappleÓÏ. ÕÓ Ï ÌÂψ ó Ò ˇ apple Ò ó Ì ËÏ ËÏ ÚÓ Ò ÂÎ Ú. à ÛÌË ÚÓÊËÏ, ËÒÍÓappleÂÌËÏ Â appleâèòíóâ ÒÂÏˇ. Ã Ë ÚÓÎ ÍÓ Ï ó ÌÂψ ó ÏÓÊÂÏ ÂÁ Ê ÎÓÒÚË ÚÓ Ò ÂÎ Ú., ÒÎ ˇÌÂ, ÒÎË ÍÓÏ ÒÂÌÚËÏÂÌÚ Î Ì Ë ÚÛÔ, ÓÚ Ò Ë Ó Ï Ì Ú.» Ë, appleë, apple ÓÚ È Ë Á ÔÓÏÌË: ÌÂÎ ÂÈ Ê - ÎÂÚ ÌÂ Ì Ó. Ì Î Âapple ÂÒÚ Î Âapple ÛÌË ÚÓÊÂÌˡ  appleââ, Ï Î Ì Â Ò - ÌËÚ apple ÏËapple, Ë Ï Â Ó Ó ËÒÚËÏ. 66

11 ÚÂı ÔÓapple Û ÏÓˇ ÓÌÂÏÂÎ Ë ÓÔÛÒÚÂÎ, ˇ Á ÏÓÎ Î, ÌÂÚ, ˇ Ì ÒÚ Î ÎÛıÓÌÂÏ Ï, ÒÎÛı ÏÓÈ Ë Ô ÏˇÚ, Ì Ó ÓappleÓÚ, Ó ÓÒÚappleËÎËÒ, ˇ ÒÚ apple ÎÒˇ ÔÓÌËÏ Ú ÌÂψÍËÈ ˇÁ Í, Ó ÓappleËÚ ÔÂappleÂÒÚ Î, ÓÒÓ ÂÌÌÓ ÔappleË ÚÂı, ÍÚÓ ÔÓÌËÏ ÂÚ appleûò- ÒÍËÈ, ÁÌ ËÚ, Ë ÓÍÎ ÂÚ, appleû Ëı, Ò ÍÂÏ ÏÓÊÌÓ ÎÓ Ó ÓappleËÚ, Î Âapple Ì ÎÓ. ÀÂÚÓ ÒÚÓˇÎÓ ÌÂÊ appleíóâ, ÒÚÓ ÔÂappleÂÔ ÎË ÓÊ Ë, ÓÁ Ûı Ì ÔÓÎÌˇÎ appleóï Ú ÒÓÒÌ Ë ÏÓÊÊ ÂÎ ÌËÍ, ÏÓÊÌÓ ÎÓ ÔÓ ÛÏ Ú, ÚÓ Á ÂÒ ÓÏ ÓÚ ı, ÂÒ- ÎË -ÚappleË apple Á Ì ÂÎ Ì ÔappleË ÎË ÂÎÓÌ Ò ìapple ÒıÓ Ì Ï Ï ÚÂappleË- ÎÓÏî, Ú Í Ì Á ÎË ÌÂψ Ë ıï Ì Î ÂÈ, ÍÓÚÓapple ı ÔappleË ÓÁËÎË Ì ÒÏÂappleÚ. Â Ìˇ Ë Ë Ì ÔÓ ÓÁapple ÎË, ÚÓ Ëı ÒÍÓappleÓ Û Ú, ËÏ ÌÛ ÎË, ÚÓ ÓÌË ÔappleË- Âı ÎË apple ÓÚ Ú, ÌÓ Îˇ apple ÁÏ ÂÌˡ Î Âapple ÌÂÓ ıó ËÏÓ ÔappleÓÈÚË Ò ÌËÚ appleìû Ó apple ÓÚÍÛ, ÔÓÚÓÏÛ ÓÌË ÔÓÍÓappleÌÓ apple Á  ÎËÒ, ÍÍÛapple ÚÌÓ ÒÍÎ ÎË Ò ÓË Â- Ë, ÂÒÔÓÍÓËÎËÒ Ó ÚÓÏ, ÚÓ ÔÓÒÎÂ Ó apple ÓÚÍË Ëı Ì ÔÂappleÂÔÛÚ ÎË, Á ÚÂÏ ÂÁ ÒÎÓ Î Ë, Í Í Ó ˆ, ÎË ÔÓ Ï apple appleûúû Ó ÚÂı ÔÓapple, ÔÓÍ Ëı ÌÂ Ì ËÌ ÎË Ú ÎÍË Ú ÁÓ Â Í ÏÂapple, Ë ËÏÂÌÌÓ ÚÓ Ì ÂÒ Î Âapple Ë ÓÍappleÛÊ ËÈ ÎÂÒ ÎÂÚÂÎË Û Âapple Á Ëapple Ë ÍappleËÍË ÂÁ ËÌÌ ı ÊÂappleÚ. ÚË ÍappleËÍË ÔappleÓÌËÍ - ÎË Û Û, apple Áapple ÎË ÒÂapple ˆ Î ÂÈ, ÌÓ ÓÌË Ì ÚappleÓ ÎË ÌË Ô Î ÂÈ, ÌË ÚÂı, ÚÓ Ò ËÚ ÎË Ò ˇ Ò ÂÈ apple ÒÓÈ, ÌË ÚÂı, Û ÍÓ Ó ËÒÚ È ÒÎ ˇÌÒÍËÈ ÍÓappleÂÌ Ò ÌËÎ, ÓÒÚ ÚÍË ÔËÚ Ëı Óapple ÌËÁÏ ÊËÎ ÒÓÒ ÎË ÚÓÎ ÍÓ ˇ, ÚÓÎ ÍÓ Âapple ÏÓ Ù ËÁÏ. ÓÔÎË Ë Û Ëı Ì ÒÏÂappleÚ Î ÂÈ ÍÓappleÏËÎË Ë ÒÚËÏÛÎËappleÓ ÎË ËÁ apple - ÌÌ È apple ÁÛÏ ËÌÓ, ÓÌË ÔappleË ÎË ËÏ ÒËÎ Ë Ó appleóòú, Á ÂappleÓÔÓ Ó Ì Â ÓÒÓ Ë ÒÓapple ÌÓ ÎËÒ appleû Ò appleû ÓÏ ËÁÓ apple ÌÌÓÒÚË ÏÂÚÓ Ó ÛÏÂapple ÎÂÌˡ Î - ÂÈ. Í ÍÚÓ Ê ΠÌÂÎ ÏË? fl Ò ÓÎ Â Ë ÓÎ Â ÌÂÌ Ë ÂÎ ÿú Ì Îˇ Ë ÛÏ Î, Í Í Â Ó ÓÚapple ËÚ. ÕÓ ÂÏ? ÕÓ Í Í ÚÓ Ò ÂÎ Ú? Ê Û ÔÓappleˆË  ÒÌ Î ÂÎ ÿíëappleˇí ËÎË ˇ, ÍÓ ÍÓÏÂÌ ÌÚ ÓÚ Ëapple Î Ò  ÊÂÌ ËÌ ËÁ ÌÓ ÓÈ Ô appleúëë ÒÏÂappleÚÌËÍÓ Îˇ ÌÓ Ì ı Á, ÓÌ ÍÓappleÏËÎ Ë ÔÓËÎ ÒÌ Î Ëı. ÚÓÚ Î ÒÍÓ Ó, Í Í ıâappleû ËÏ, ÔappleÓÒËÎ Ëı ÓÚÍapple Ú appleóúëí Ë ÍÍÛapple ÚÌÓ, ÒÓ ÒÚÓappleÓÌ Í Á ÎÓÒ, ÚÓ Ò Î Ó, ÍÎ Î ÚÛ Î ÍÓÏ È ÍÛÒÓ ÂÍ Ë ˆÂÎÓ Î ÊÂappleÚ Û ÍÛ. ŒÚapple ÎÂÌË - ÎÓ Ì ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔÓÚÓÏÛ ˇ ËÒÍ Î appleû Ë ÏÂÚÓ, ÔappleÓ ÛÏ Î appleë ÌÚ, ÌÓ ÌË Â Ó ÚÓÎÍÓ Ó Ó ÔappleË ÛÏ Ú Ì ÏÓ. Ó appleâ ËÎÒˇ ˇ Ì Íapple ÈÌ ÏÂappleÛ ó ÔappleÓ- ÒÚÓ Á appleâá Ú ÿú Ì Îˇ ÌÓÊÓÏ, Ú Ï Û, ÚÓ Û ÂÚ. ÌÓÊÓÏ ÔappleÓ ÎÂÏ Ì - ÎÓ, ÌÛÊÂÌ ÏÓÏÂÌÚ, Â Ï Ò Ô Î ÓÏ ÔÓ ÚË ÌËÍÓ Ì ÓÒÚ ÎËÒ Ó ËÌ Ì Ó ËÌ, appleˇ ÓÏ Ò ÍappleÛÚËÎÒˇ ÿíëappleˇí, ÔÂappleÂ Ó ËÍ ËÎË Ì ÁËapple ÚÂÎ. ÕÓ ˇ Ê Î ÏÓÏÂÌÚ, ÛÔÓappleÌÓ Ê Î. Œ Ì ÍÓ Ó ËÌ ËÁ ÌÂÈ ÛÒÚ apple ÌÓ ÛÚappleÓÏ ÏÂÌˇ apple Á Û ËÎ ÿíëappleˇí: ó ƒ È ÔappleÓ Ú Òˇ, appleë. ó   ÚÓ, ÌÓ Ó ÏÂÒÚÓ ÓÔapple ÂÎËÎË, ÔÂappleÂ Ó ˇÚ appleû ÓÈ Î Âapple? ó  Â, appleë, ÓÔapple ÂÎËÎË. Ó Ëapple ÈÒˇ ÒÚappleÂÂ, Ì  ËÒ. ŒÔˇÚ ÛÒ ËÎË ÏÂÌˇ Ì appleâáëìû Ë ÔÓ ÂÁÎË, Âı ÎË ÓÒÌÓ ÌÓÏ ÔÓ ÎÂÒÛ Ë Âı ÎË ÌÓ È Î Âapple Á Ó apple Û ËÁ ÌÂÒÍÓÎ ÍËı appleˇ Ó ÍÓÎ ÂÈ ÔappleÓ ÓÎÓ- ÍË. Œıapple Ì Á ÂÒ ÓÍ Á Î Ò ÌÛ ËÚÂÎ ÌÂÈ, ÂÏ Ó Ë ÓappleÂ, ÍË Â, ÒÚÓˇÎË Â, ÚÂappleappleËÚÓappleˡ ó apple Á ÚappleË ÓÎ Â. Ò ΠÂappleÌ Â Á Ìˡ ÔÓÒÚappleÓÂÌ, Í Í ÔÓ ÎËÌÂÈÍÂ, Ì ÌËı ÂÒÍË: Ô appleëíï ıâappleòí ˇ, Ìˇ, Î Á appleâú, ÒÚÓ- ÎÓ ˇ, ÔÂÍ appleìˇ, apple Ê, ÂÌÁÓÍÓÎÓÌÍ, ÔÓ ÒÂÏÛ Î Âapple ó ÂÚÓÌÌ Â ÓappleÓÊ- ÍË, ÓÎ ÍÓÚÓapple ı ó ÏÓÎÓ Â Âapple ÁÍË. ÃÂÌˇ Ò Óıapple ÌÓÈ Ò ËÎË Ì ÔÎ ÚÙÓappleÏ ÊÂÎÂÁÌÓ ÓappleÓÊÌÓÈ ÒÚ ÌˆËË. ó ÚÓ ÚÓ Á ÏÂÒÚÓ? ó ËÚ Ú Ì Ó, appleûòòí ˇ Ò ËÌ ˇ, ó ÓÚ ÂÚËÎ ÍÓÌ ÓËapple. fl ÛÊ ÌÓ ÔappleÓ ËÚ Î, ÚÓ ÒÚ ÌˆËˇ Ì Á ÂÚÒˇ appleâ ÎËÌÍ, ÁÌ ËÚ, Ú Í Ì Á ÂÚÒˇ Ë Î Âapple. fl ÔÓÌËÏ Î: apple Á ÏÂÌˇ ÔappleË ÂÁÎË Ó ÌÓ Ó, ÚÓ ıó ËÚ ó ÌÂ Û Ë Ú, ÁÌ ËÚ,  ÔÓÊË Û. œó Ó ÎË Í Á ÌË ÍÓÏÂÌ ÚÛapple, Í ÍÓÈ-ÚÓ ıï Ì-ıÓıÓÎ ÒÍÓÏ Ì Ó Î: ó œó ÎË, ÏÓÒÍ Î, ÒÓ ÏÌÓÈ, Û ÂÏ Ô ÒÚappleÓËÚ. ÚÓ ÔappleËÍ Á Ò ÏÓ Ó apple ̈. Ò Îˇ ÔÓÒÚappleÓÈÍË ÔÂ Ë ÎÓ ÓÚÓ Ó, Í ÌÓ Ë ÒÎÓÊËÎË, Ì appleû ÓÈ ÂÌ Ó Ï Á ÎË, Ì ÚappleÂÚËÈ ÔÓ ÂÎËÎË. œó appleû ÌÓ Ó ÏÓ Ó, ıï Ì, Á ÎË ÃËÍÓÎ, apple ÓÚÌËÍ ıóappleó ËÈ, Ë ÚÓ ÏÌÂ Ó ÂÌ ÔÓÌapple ËÎÓÒ, ÓÎ Û ÒÚ appleâïâìë ÏÓÎ Î, ÂÁ ÂÎ, Í Í ÿíëappleˇí, Ì Úapple Î. 5* 67

12 œappleó ÂÎË ÔappleÓ ÌÛ ÚÓÔÍÛ, Ò ÔÓappleˇ ÍÂ, Ò appleëîë ÒÛÔ ËÍ, ÔÓıΠÎË. ó Ú Ë Ôapple Û ıóappleó ËÈ ÔÓ apple, appleë Í.» Ë, ÓÚ ı È. «Úapple Û-  ÓÚÓ ËÚ Î ËÏ Â Î Ò ÓÂ Ó ıóáˇëì ÿú Ì Îˇ, ÓÌ Û ÂÚ Í Ó Â Û. ƒ ÔÓ Î Âapple, ÒÏÓÚappleË, Ò Ï Ì ıó Ë, ÚÓ ÔappleËÒÚappleÂΡÚ, Á ÂÒ ÒÚappleÓ Ó.   apple Áapple ÂÌÓ ÚÓÎ ÍÓ Ò ÓÈ apple Í, Ì ÍÛıÌ, ÔappleÓ Ó ÓÎ ÒÚ ÂÌÌ È ÒÍÎ, ÔÂÍ appleì, Ì ÔÓ ÍÓÏ Ì Â, Û Ë ÚÛ ÎÂÚ ÔappleË ÍÛıÌÂ, ó Ôapple ÛÔapple ËÎ ÃËÍÓÎ. Õ ÒÎÂ Û ËÈ ÂÌ ÔappleË Î ÿú Ì Î, ÍÓÚÓappleÓ Ó ÚÓappleÊÂÒÚ ÂÌÌÓ ÒÚapple ÎË, ÔÓÒÚappleÓÂÌËÂ, appleâ Ë, Á ÚÂÏ Ó Â, Ó Â ÎË ÒÓ ÚÓapple Ï ÍÓÏÂÌ ÌÚÓÏ ÛappleÚÓÏ apple Ì- ˆÂÏ, ÒÚapple ÌÌÓ ÒÓ Ô ÂÌËÂ: Û Ó ÌÓ Ó ËÏˇ ó apple ̈, Û appleû Ó Ó ó Ù ÏËÎˡ, ÌÓ Ó ÎË ìï ÒÚÂapple ÏË ÒÏÂappleÚËî. ÛappleÚ Á ÒÚÓÎÓÏ ÂÎ ÛÏÂappleÂÌÌÓ, ÌÓ Î ËÎ Ó appleâïˇ Úapple ÔÂÁ ÔappleÓÔÛÒÚËÚ apple ÏÓ ÍÛ- appleû Û Ì ÔÒ, ÔÓÒΠ ó ÔÓappleˆË ÍÓ- Ì ˇÍ, ÍÓÚÓapple È Ò ΠÔappleË Ì Ï Ó ÙΡÊÍÂ. ÂappleÂÁ ÒÛÚÍË ÏÌ ÔappleËÍ Á ÎË ÓÚÓ ËÚ ÓÎ ÓÈ ÌÍÂÚ ÂÎÓ ÂÍ Ì - ˆ Ú. ÚÓÚ Ê ÂÌ Î Âapple ÔappleË Î ÔÂapple ˇ Ô appleúëˇ Â appleââ -ÒÏÂappleÚÌËÍÓ, ÓÍÓÎÓ Ú Òˇ Ë ÂÎÓ ÂÍ. Í Ë Ó Ë ÓappleÂ, Ôappleӈ Ûapple Ó Ì : apple Á  ÎË, ÒÓappleÚËappleÓ ÎË Ó ÂÊ Û, ÏÛÊËÍÓ Ë ÂÚÂÈ Òapple ÁÛ ÁÓ Â Í ÏÂapple, ÊÂÌ ËÌ Ô appleëí- Ï ıâappleòíû,  ÒÚappleË ÎË, ÓÎÓÒ ÓÚÓ ËÎË Îˇ ÓÚÔapple ÍË ÂappleÏ ÌË, Ëı Î ÂÎˈ ó Ì ÚÓÚ Ò ÂÚ. ÊË ı ÓÒÚ ËÎË ÓÍÓÎÓ 50ñ60 ÍappleÂÔÍËı ÏÛÊËÍÓ Îˇ Á ıóappleóìâìëˇ ÚappleÛÔÓ, ÓÚÓ apple ÎË ˆ Ú ÊÂÌ ËÌ ÔÓÏÓÎÓÊÂ Ë ÔÓÍapple - ÒË ÂÂ. ΔÂÌ ËÌ Ï ÎË Ôapple Á ÌË Ì Â Ì appleˇ, Î ÂappleÌ Â ÔÓappleÚÌ Â Ò ÔÓ Ó- Ì ÎË ÔÓ apple ÁÏÂapple Ï, Ô appleëíï ıâapple ÛÎÓÊËÎË ÓÎÓÒ ÏÓ Ì Â ÔappleË ÒÍË, ÔappleË- ÔÛ appleëîë Îˈ. fl Ë ÂÎ ÚËı Íapple Ò Ëˆ Ì ÌÓ ÌÓÏ ÌÍÂÚÂ-Óapple ËË ÂÒÚ ÔÂapple- ÓÈ Ô appleúëë ÛÌË ÚÓÊÂÌÌ ı Î ÂÈ Î Âapple ÒÏÂappleÚË appleâ ÎËÌÍ -2. ÓÏÂÌ ÌÚ Î Âappleˇ, Ëı ÔÓ appleû Ì Â Ë Ò ÒÓ ˆ ËÁ ÂappleÎËÌ Ì ÔËÎËÒ, Í Í ÔÓÒΠÌËÂ Ò ËÌ Ë, Ì ÒËÎÓ ÎË ÊÂÌ ËÌ, ÏÂÌˇÎËÒ ËÏË, ËÁ  ÎËÒ, Í ÛÚappleÛ Ì ÎË appleó- Ò Ú Ëı Ò ÍË, ÒÓapple ÌÛˇÒ, Û ÍÓ Ó Í Í ˇ ÎÛ Â ÎÂÚËÚ, ÔÓÚÓÏ Ó Ë ÎË Ëı ÌËÁÛ. ÓÎÓ Ë! ÕÂÎ Ë! ÚÓ Ó appleâïâìë ˇ ÒÓ ÒÂÏ ÔÂappleÂÒÚ Î ÒÔ Ú Ë Ú apple Ó appleâ ËÎ, ÚÓ ÎÛ Â ÔÓ- Ë ÌÛÚ, ÌÓ ÛÌÂÒÚË Ò ÒÓ ÓÈ Ì ÚÓÚ Ò ÂÚ ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ ÚËı Ó. fl ÔÓ-ÔappleÂÊÌÂ- ÏÛ ÏÓÎ Î Ë ÛÏ Î, ÔappleËÒÏ ÚappleË ÎÒˇ Í Î ˇÏ, ÒÚ apple ÎÒˇ ÔappleÓ ËÚ Ú Ëı Î - Á ı, Ì Ëı Îˈ ı, ÂÒÚ ÎË ÚÂ, ÍÚÓ ıó ÂÚ ÓÚÓÏÒÚËÚ. ÏÂÊ Û ÚÂÏ appleâ ÎËÌÍÛ Ò ÔappleË ÎË Ë ÔappleË ÎË ÂÎÓÌ, Ë Í Ê- È apple Á ÓÍÓÎÓ Ú Òˇ Ë ÂÎÓ ÂÍ Á Í Ì Ë ÎË ÊËÁÌ ÁÓ ı Í ÏÂapple ı, Ó Ì - ÍÓ ÎÓ, Ë ÔÓ ÒÓÒÚ ÔappleËıÓ ËÎÓ, Î ÂÈ ÓÌ Ì Ë ÎË, Í Í ÒÂÎ - ÂÈ Ó ÍÛ. ÓÚÓappleÌ Â ÍÒÍ ÚÓapple Ì ÛÒÔ ÎË ÍÓÔ Ú apple Ρ Á ıóappleóìâìëˇ ÚappleÛÔÓ. ƒìë ÎË ÓÏ. ÍÓÎ ÍÓ ˇ Ì ÒÏÓÚappleÂÎÒˇ Ë Ì ÒÎÛ ÎÒˇ apple ÒÒÍ ÁÓ ı- Ï ÌÓ Ó ÚÓÏ, Í Í Û Ë ÎË Î ÂÈ Ì ÁÓ ı Í ÏÂapple. ÿúûïôùâ ÔÓ ÍÎË Í Ï ˇÒˇ ÏÂappleÚ Û Ë Î Î ÂÈ Ë ıóıóú Î, Í Ê ˇ ÒÏÂappleÚ Á Î Ì Ï ÔappleËÒÚÛÔ ÒÏÂı, ÓÌ Û Ë Î Ë ıóıóú Î, ıóıóú Î Ë Û Ë Î. ÓÎ ÍÒ ÓÈ Â ËÁ Œ ÂÒÒ Ë ÂappleÒÍËÈ Î ÔappleÓÁ Ì Ã ÒÚÂappleÓÏ ÃÓÎÓÚÍ ó Ó ÌËÏ Û appleóï ÔappleÓÎ - Ï Î ÂappleÂÔ ÊÂappleÚ, ÓÚ Û Ó ÓÎ ÒÚ Ëˇ ËÁÓ appleú ÔÛÒÍ ˇ ÒÎ ÌÛ. Ò ÒÓ Âˆ œappleâè- ÙË ÛÒÚapple Ë Î Á Ò Û ÔÓÏÓÈÍË, ÍÛ ÔappleËıÓ ËÎË Ó ÓÎÓ ËÂ Î Ë ÔÓÂÒÚ Í appleúóùâî Ì ı Ó ËÒÚÓÍ, ÓÌ Á ÒÚ ÎˇÎ Ëı ÓÚÍapple Ú appleóú, ÒÚappleÂΡΠÌ Ó, ÔappleË- Ó appleë ˇ: ì ÚÓ Â Ì Ò ÓÒÚ Û Òˇ ÊËÁÌ, ÓÎ Â ÂÒÚ Ì Á ıó ÂÚÒˇî. ÿ appleˆ Ë À ÂÍË ÒÛÏÂappleÍ ı ÒÚappleÂΡÎË Á ÍÎ ÌÌ ı, ÒÓapple ÌÛˇÒ, ÍÚÓ ÓÎ Â Û Ú, ÔÓÚÓÏ ÒappleÂ Ë ÎÛÊ ÍappleÓ Ë, Ì Í ËÒ ÔË ÓÏ, ÔÂÎË ÒÂÌÚËÏÂÌÚ Î Ì Â ÌÂψÍË ÔÂÒÌË. ÚÓ Î Ì ΠÂapple, Í ÍÓÈ-ÚÓ Á ÂappleË̈,  ÂappleıÓ Ó ËÎË ıë ÌËÍË ÌÂËÁ ÂÒÚÌÓÈ ÔÓappleÓ Ò ËÁ apple ÌÌÓÈ ÔÒËıËÍÓÈ.  ÌÓ ıóî Ì È ÍÓÏÂÌ ÌÚ ÛappleÚ apple ̈ Ì ÚappleÂÌËappleÓ Î Ò Ó Ó appleíû Ú Í, ÚÓ ÓÌ, ÔÛ ÂÌÌ ˇ ÚÓÎÔÛ ÓÎ ı ÏÛÊ ËÌ, apple Î Ó ÌÓÏÛ ËÁ ÌËı ÔÓÎÓ-  Óapple Ì Ë Ì Î Á ı Û ÒÂı Êapple Î Ëı. ÕÂÚ, Ì ÎÓ Ôapple ÂÎ ËÁÓ apple ÌÌ Ï Ô ÚÍ Ï Ë ËÁ  ÚÂÎ ÒÚ Ï, Ì ÎÓ ÒËÎ ÒÏÓÚappleÂÚ Ì ÚÓ, ÒÎ Ú Ó ÚÓÏ. ÕÓ Ò ÚÓ ÎÓ! ÎÓ Ë ÒÓ Âapple ÎÓÒ ÛappleÓ ÏË, ÍÓÚÓapple Â Ì Á ÎË Ò ˇ Ò Âappleı ÂÎÓ ÂÍ ÏË. fl ÒÚ apple ÎÒˇ apple ÓÚ Ú Í Í ÏÓÊÌÓ ÓÎ Â, ÚÓ ÛÒÚ Ú, ÛÏ Î, Û Û ÒÔ Ú ÌÓ, ÌÓ ÌÓ Ôapple apple Î Ò ÍÓ Ï apple, Ì ÎÛ ÓÍÓÏ ÒÌ ÏÂÎ Í ÎË ÍappleÓ Â Î Ë, ÍappleË Ë ÂÚË, ÔÎ Û Ë ÊÂÌ ËÌ Ë ÒÏÂappleÚ, ÒÏÂappleÚ, Ò - Û ÒÏÂappleÚ. fl ÛÒÚ Î. fl ÓÚ ˇÎÒˇ. ÕÓ ÂÒÚ Ó, ÂÒÚ! fl ÏÓÎËÎ, ÔappleÓÒËÎ Û Ó ÒÏÂappleÚË, ÌÓ ÓÌ ÔappleËÌˇÎ appleû Ó appleâ ÂÌËÂ. 68

13 ÎËÊÂ Í ÍÓÌˆÛ ÁËÏ ÒÚ ÎÓ ËÁ ÂÒÚÌÓ, ÚÓ appleâ ÎËÌÍÛ Â ÂÚ ËÏÏÎÂapple. ÕÓ apple Ì Â appleûíó Ó ËÚÂΡ ÔappleË Î Óıapple Ì, apple Ë, ÔÓ apple, Ô appleëíï ıâapple. Ò Ì Û Ó ÒÎÛ Û, ÚÓÏ ËÒÎÂ Ë ÏÂÌˇ, ÓÚÒÚapple ÌËÎË ÓÚ ÂÎ Ë ÔappleËÍ Á ÎË ÒË- ÂÚ Ò ÓËı apple Í ı. Ë ÂÎ ˇ Ò ÓÂÈ Í ÏÓappleÍÂ Ë Ë apple Î Ì appleïóìë, ÍÓÚÓappleÛ Â ÓÒÂÌ ÔappleÓÒËÎ Û ÿú Ì Îˇ, Û Ë Â ÍÛ Â Â ÂÈ, ÒÎÓÊÂÌÌ ı ÒÏÂappleÚ- ÌËÍ ÏË Ì ÔÂappleappleÓÌÂ, ıóappleó ˇ Î appleïó Í, Ì ÒÚÓˇ ˇ ÛÈÒÍ ˇ.» apple Î ˇ Ì ÌÂÈ Ë ÚËıÓÌ ÍÓ ÔÂÎ ì ÚÂÔ ÒÚÂÔ ÍappleÛ ÓÏ...î Í ÏÓappleÍÛ ÔÓÚËıÓÌ ÍÛ Ó Î Í ÔÓ Ì Â Ó apple Í Âı»appleÊË, ÔappleËÒÂÎ appleˇ ÓÏ, ÔÓÒÎÛ Î: ó ÓappleÓ ˇ ÔÂÒÌˇ, appleûòúì ˇ, Í Í Ë Ò appleûòòíëâ ÔÂÒÌË. fl ÍË ÌÛÎ. ó ÚÓ, appleë, ÂÒÚ ÓÒÒËË ÂÒ Î Â ÔÂÒÌË? ó Ú  ÂÒÂÎËÚ Òˇ ıó ÂÚÒˇ? ó ÓÚÂÎÓÒ ÔÓ ÂÒÂÎËÚ Òˇ, ÌÓ Ì ÒÂ Ó Ìˇ. ƒó ÂÒÂÎ ˇ ÎË ÓÎÓ Ì Ï Î ˇÏ? ó œó Ú  Ì ÒÍ ÊÂ, ÚÓ Ú ÛÏËapple Â Ò ÓÎÓ Û. ó ÕÂ Ó Ó ÏÌ appleâ, appleë ÓappleËÈ. fl ÏÓÎ Î, Ì Ë apple ˇ ÏÂÎÓ Ë ÔÂÒÌË ì Î ÌÓ ÏÓappleÂ, Ò ˇ ÂÌÌ È ÈÍ Îî. ó ÚÛ ÔÂÒÌ ˇ ÁÌ, ó ÔÓı ÎËÎÒˇ»appleÊË. ó ŒÚÍÛ? ó Î Ú Ï 1919 Ó Û ÒÓÒÚ Â ÂıÓÒÎÓ ˆÍÓ Ó Ú Î ÓÌ. ó Í Ú ÂÎÓ apple ˆ? ó ı, appleë, appleë... ó»appleêë ÒÚ Î Ë ÔÓ Î Í ıó Û. ó ÚÓÈ. «ÂÏ ÔappleËıÓ ËÎ? Í ÓÚ, ÁÌ È, Ú Ó Ú Ì ÏÂÌˇ ÌË ÓÌ Ò, ÌË ÿú Ì Î, ÌË apple ̈ Ì ÔÓ ÂappleˇÚ. ó œóúóïû Ë ÔappleËıÓ ËÎ, ÚÓ ÂÎÓ ÂÍ Ú Ì ÊÌ È. fl Á ÚÓ ÓÈ ÌÓ Ì - Î. ƒûï, Ú Ò ÓÈ Ô appleâì Ë Ù ËÒÚÓ ÌÂÌ Ë Ë. ó Õ ÂappleË Ì ÔÓÌÚ. fl Ì Ùapple Âapple  È, ó ÔÓ ÂÏÛ-ÚÓ ÔÓ- Î ÚÌÓÏÛ ÓÚ- ÂÚËÎ ˇ. ó fl ÚÓ ÁÌ. «Ì, Í Í Ú ÔÓ ÌÓ Ï Ó ÒÌ ÍappleË Ë, Í Í Ú ÔappleÓÍÎË- Ì Â Ì Ëı ÒÂ Ó Ìˇ ÌËı ıóáˇâ. ó ÃÌÓ Ó Û Â ÁÌ Ú, ÒÍÓappleÓ ÒÓÒÚ appleë Òˇ. ó ÌË Â Ó ÌÂ Û Â ÁÌ Ú, ÒÍÓappleÓ ÛÏapple, Í Í ÒÓ Í. ó Ó Ó ÓappleË, ÚÓ ÏÌ ÌÛÊÌÓ ÁÌ Ú. ó œóí ÌË Â Ó Ì ÒÍ ÊÛ. ÕÓ ÂÒÚ Î Ë, ÂappleÌ Â Î Ë, ÍÓÚÓapple ı Ì Ó ÒÂÈ Ò ÔÓ ÍÓappleÏËÚ. Ôapple Ë Òˇ, Û ÂÏ Ó ÓappleËÚ Î Â. ó ÍÓÎ ÍÓ ÂÎÓ ÂÍ ÔÓ ÍÓappleÏËÚ? ó ÔˇÚ ÒÔapple Ë Òˇ? ó Ôapple Î Ò Ë Ò ÂÒˇÚ. Πó ÓÌ, Í Í ËÁ ÂÒÚÌÓ, ÔappleËÔ Í Ú. ƒ Î Â Ï Ó Ó ÓappleËÎË appleâïˇ Ë ÏÂÒÚÓ, »appleÊË Û ÂÚ Á Ëapple Ú ıîâ Ë ÓÒÚ ÚÍË Â Ò appleòíó Ó ÒÚÓÎ. ƒâîó ÔÓ ÎÓ, Ì ÒÚappleÓÂÌËÂ Û ÏÂÌˇ ÒÚ ÎÓ ÎÛ - Â. fl Ó ÎÒˇ, ÚÓ ÏÂÌˇ ÂÎË Ú ÈÌÛ Óapple ÌËÁ ˆË, ÓÚÓ ˇ Û ÓÒÒÚ - ÌË ΠÂappleÂ. ÚÓ Â appleûíó Ó ËÚÂÎË, ˇ Ì ÁÌ Î. ÒÍÓapple ÔÓÒΠÓÚ ÂÁ ËÏÏÎÂapple apple ÓÚ Û ÏÂÌˇ ÔappleË ËÎÓÒ, ÔappleÓ Ë ÌÚ Îˇ Á ÍÎ ÌÌ ı ÔÓÌ Ó ËÎÓÒ ÓÎ Â, ÔÓÚÓÏÛ Í Í Û ÂÎË ËÎË ÁÓÌ ÂappleÍÓÏ Ì- Û, ÂÙ ÔappleËÍ Á Î ÍÒ ÛÏËappleÓ Ú Ò ÚappleÛÔ Ë ÒÊÂ. ÃÌ ÒÚ ÎÓ ˇÒÌÓ, ÚÓ ÓÈˆÓ Ú ÈÌÓÈ Óapple ÌËÁ ˆËË ÔappleË ËÎÓÒ, ˇ ÒÚ apple ÎÒˇ, Í Í ÏÓ. Ú apple Ìˡ ÏÓË ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔappleË ÂÎË Í Ó ÂappleË. ÂÒÌÓÈ, ÍÓ Ì ÎÓ ÔappleËÔÂÍ Ú ÒÓÎ̈Â, ÍÓ ÔÓˇ ËÎ Ò ÔÂapple ˇ ÎËÒÚ Ë ÓÚÍapple Ú Â ÏÓ ËÎ Ú Òˇ Ë Ú Òˇ ÛÏÂapple Î ÌÌ ı Î ÂÈ ÒÚ ÎË ËÚ ÚappleÛÔ- Ì Ï Á Ô ıóï,»appleêë apple ÒÒÍ Á Î ÏÌÂ Ó ÒÛÚË Óapple ÌËÁ ˆËË, ÒÓÓ ËÎ, ÚÓ ÌÂÈ ÛÊ ÓÒÚ ÚÓ ÌÓ Î ÂÈ Îˇ ÔÓ ÓÚÓ ÍË Ë ÔappleÓ Â ÂÌˡ ÓÒÒÚ Ìˡ. Òˇ Óapple ÌËÁ - ˆËˇ apple Á ËÚ Ì ÔˇÚ appleíë, ÎÂÌ ÍÓÚÓappleÓÈ ÁÌ Ú ÚÓÎ ÍÓ Ò ÓÂ Ó ÍÓÏ Ì Ëapple, ÚÓÚ, Ò Ó Ó ÂappleÂ, ÁÌ ÍÓÏ Ò Ì Î ÌËÍÓÏ Ì Ôapple ÎÂÌˡ.»appleÊË Ò Ì ÌËı ÔÓapple ÓÁ- Î ËÎ Ì Ôapple ÎÂÌËÂ Ï ÚÂappleË Î ÌÓ Ó Ó ÂÒÔ ÂÌ ˇ Óapple ÌËÁ ˆËË ÓÒÒÚ Ìˡ, Ó ÌÂ- Ó ÚËÏ Ì Ôapple ÎÂÌËÂÏ appleûíó Ó ËÎ apple ÒÍËÈ apple, ÍÓÚÓapple È ÓÚapple ËÎÒˇ, ÚÓ Ì ÔappleÓ ÓÎÚ Ú Òˇ Ì Ô ÚÍ ı. ÛappleÚ apple ̈ Ó Ì appleûêëî Û ÌÂ Ó Í appleï ÌÂ Ô ÍÛ ÂÌÂ. ƒâì Ë ÔÓ ÔÓÎ ËÍË ÒÓ Ëapple ÎË Îˇ Ó ÂÒÔ ÂÌˡ ÂÊ Ëı ÓÒÒÚ Ëı, ËÏ ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ ÔappleËÓ appleâòúë Ó ÂÊ Û, Â Û Ì ÔÂapple Ó appleâïˇ, ÏÓÊÂÚ Ú, Ë Á ÔÎ ÚËÚ Á Úapple ÌÒÔÓappleÚ, ÚÓ ÛÂı Ú ÔÓ Î Â ÓÚ ÚÓ Ó ÒÚapple ÌÓ Ó ÏÂÒÚ. apple ̈ Á Î ÒÂ Â Ë ÓÍÚÓappleÛ ÓÔappleÓÒ: ì«âï Á ÍÎ ÌÌÓÏÛ-ÒÏÂappleÚÌËÍÛ ÂÌ Ë?î 69

14 apple ÏÓÎ Î, Â Ó ıóúâîë Ô Ú Ú, ÌÓ Ì ÛÒÔÂÎË. Œapple ÌËÁ ÚÓapple Ï ÓÒÒÚ Ìˡ ÔappleË- ÎÓÒ Ì appleâïˇ ÔappleËÚËıÌÛÚ, ÛÒËÎËÚ ÍÓÌÒÔËapple ˆË. ó Ú ˇ, appleë ÓappleËÈ, ÂÒÚ Ò Ó Á ÌËÂ, Ú ÓÚÎË ÌÓ Ò ÌËÏ ÒÔapple Ρ - Òˇ, Û Î ÂÈ ÔÓˇ ËÎËÒ ÒËÎ, ÓÌË ÒÔÓÒÓ Ì apple Ú Òˇ, Ρ ÚÓ Ó ÛÊÂ Ì ÍÓÔÎÂ- ÌÓ ÓappleÛÊËÂ, ÌÂÏÌÓ Ó Áapple ÚÍË Ë ÍÓÂ-Í ÍË ËÌÒÚappleÛÏÂÌÚ Îˇ ÔÓ Â. ÎË- ÊÂ Í Ú ÓÒÒÚ Ìˡ Ú Û Â ÓÔÓ Â Ì, ÚÓ ÓÎÊÂÌ Û Â ÂÎ Ú Ë Ì Í ÍÓÏ Û ÒÚÍÂ. fl Ê Î, ˇ ÂappleËÎ, ÌÓ ÔÓÎÛ apple Ï ÛÏ Î Ó Ò ÓÂÈ Âapple ÌÂ, ÊÂÌÂ, Ò - ÌÂ, Ôapple ÒÚ ÎˇÎ, Í Í Ô Û Ì Ë ÔÓΡ, Í Í Û Ëapple ıîâ, Í Í Î Ë ÛÎ Ú- Òˇ appleû appleû Û. ŒÒÓ ÂÌÌÓ Ì ÒÚappleÓÂÌË ÛÎÛ ËÎÓÒ, ÍÓ ÍÓ̈ ÂÒÌ ÛÁÌ - ÎË, ÚÓ apple ÒÌ ˇ appleïëˇ Â ÁËÏÓÈ apple Á ËÎ Ù ËÒÚÓ ÔÓ Ú ÎËÌ apple ÓÏ Ë Ó- ÌËÚ, ÓÌËÚ Ëı Ì Á Ô. fl ÛÊ Ì ÏÂ Ú Î ÓÚapple ËÚ ÍÓÏÂÌ ÌÚÓ, ˇ Ê Ê Î Û ËÚ Ëı Ó appleâïˇ ÓÒÒÚ Ìˡ, Û ËÚ Ë ÂÊ Ú, Ó Ì ÍÓ ˇ Î Î Í ÓÚ ÒÂı Á Ï ÒÎÓ Óapple ÌËÁ ÚÓappleÓ, ÒÛ ÓÚÓ ËÎ ÏÌ appleû Û appleóî. Ó ËÌ ËÁ Ò Ï ı Ê appleíëı ÌÂÈ Ë Îˇ»appleÊË Ôapple ÛÔapple ËÎ ÏÂÌˇ, ÚÓ ˇ ÔÓ Î Ï Ôapple ÎÓ ÓÏ ÌÓ Î Ì ÍÛıÌÂ, ÏÌ ÔappleËÌÂÒÛÚ Ì ıapple ÌÂÌËÂ Ò Ô apple- Ì Â ÍÛÒ ÍË Îˇ ìíóî ÍËî. Œ ÓÒÒÚ ÌËË ˇ Û Û Ôapple ÛÔappleÂÊ Ì Á ÌÂÒÍÓÎ - ÍÓ ÒÓ, ÔÓÍ ÌÂÓ ıó ËÏÓ Ì ÊÌÓ ÒÔappleˇÚ Ú ËÌÒÚappleÛÏÂÌÚ. Í ÚÓÎ ÍÓ Ò Ì Ì ÚÒˇ, Í Ú  ÔappleË Â ÛÚ ÒÂÏ ÂÎÓ ÂÍ, Ú ÓÒ ÏÓÈ, Á ÔappleÓ ÂÎ Ú ÔappleÓ ÓÎÓ ÌÓÏ Á Óapple ÔappleÓıÓ ÏÂÊ Û ÛÏˇ Í ÏË ÎËÊÂ Í ÎÂÒÛ. ó ÓÚ ÏÂÊ Û ÚËÏË. ó»appleêë ÔÓÍ Á Î ÍË ÂappleÂÁ ÓÍÌÓ. ó Í Í Ê ÔÛÎÂÏ Ú Ì Í ı? ó ÚÓ ÌÂ Ú Óˇ Á ÓÚ, apple Ú, ÍÓ ÔÓ ÓÈ ÚÂ, Ì Í ı ÛÊ Ì Û- ÂÚ ÌË ÔÛÎÂÏ ÚÓ, ÌË Óıapple Ì. Í ÚÓÎ ÍÓ Ò ÂÎ ÂÚ ÔappleÓıÓ,  ÓÏ ÎÂÒ Ë apple ÒÒ ÔÌÛ, Î Â ÓappleËÂÌÚËappleÛÈÚÂÒ Ò ÏË. ÂappleÂÁ ÒÛÚÍË ÏÂÒÚÓ ÒÚappleÂ Ë ÎÂ- ÒÛ Ûı ÍËÎÓÏÂÚapple ı Ò ÂappleÓ- ÓÒÚÓ Ì Âapple ÌË ÛÎ Í. Ò ÔÓÌˇÎ, appleû ÏÓÈ? Ã Ó ÌˇÎËÒ Ë apple ÒˆÂÎÓ ÎËÒ. ó Ë Ì Ï,»appleÊË! Ó ÒÚ, ÒÚappleÂÚËÏÒˇ.  ÂappleÓÏ ÔÂapple Ó Ó ÛÒÚ appleó  ÒÎÛ ÈÌ È Á ÍÎ ÌÌ È, ÔappleÓıÓ Ë - ËÈ ÏËÏÓ Íapple Î ˆ ÍÛıÌË,  ˇ ÔÂappleÂÍÛappleË Î, Ì ÔÓ Óapple Ë ˇ ÏÓ ÒÚÓappleÓ- ÌÛ ÓÎÓ, ÒÍ Á Î: ó «Úapple ÛÚappleÓÏ Ì apple ÒÒ ÂÚÂ Ú ÓÎÊÂÌ Ú Á ÂÒ. fl Ò ÔÓÌˇÎ, ÌÓ ÏÂÌˇ ÏÛ ËÎ Ó Ì Ï ÒÎ ó Í Í Ú Ò ÍÓÏÂÌ ÌÚ ÏË, Í Í Ò ÌËÏË ÔÓÒ ËÚ Ú Òˇ. ËÚ Ëı  ÂappleÓÏ ó ÁÌ ËÚ, ÔappleÓ ÎËÚ ÓÒÒÚ ÌËÂ, ÌÓ ˇ Í ÌËÏ Ì ÔÓ ÂappleÛÒ, ÁÌ ËÚ, Ì ÒÛ ÏÌ ÛÌË ÚÓÊËÚ ÚÛ Ïapple Á, Ê Î. fl Î ÓÔˇÚ ÔÎÂÌÛ Û Ó ÒÚÓˇÚÂÎ ÒÚ. ÕÓ ˇ Ì ÒÔ Î, appleâïˇ ÚˇÌÛÎÓÒ.  ËÎ ÔÓÈÚË Ì ÍÛıÌ Â Ó apple Ò- Ò ÂÚ, ÌÓ Ì ÔappleÓ Î Ë ÔÓÎÓ ËÌ ÍÓappleÓÚÍÓ Ó ÔÛÚË, Í Í ÏÂÌˇ ÓÒÚ ÌÓ ËÎ ÌÛÚappleÂÌÌËÈ Ô ÚappleÛÎ. ó ÚÓˇÚ! ÛÍË Âappleı! fl ÔÓÎÌËÎ ÍÓÏ Ì Û. ó ÍÛ Ë, Ò ËÌ ˇ? ó fl ÌÂ Ò ËÌ ˇ, ˇ ÎË Ì È ÔÓ apple ÓÒÔÓ ÍÓÏÂÌ ÌÚÓ. ÃÌ ÌÂÓ ıó ËÏÓ ÔÓ ÓÚÓ ËÚ Á Úapple Í Îˇ ÛÔÚ ÚÛappleÏÙ appleâapple ÿú Ì Îˇ, ÓÌ ÒÂ Ó Ìˇ apple ÌÓ ÛÚappleÓÏ ÛÂÁÊ ÂÚ, ó Ì Î ˇ ÌÂψÍË ÒÎÓ. ó ŒÔÛÒÚË Â Ó, Ì ÙÍÂ, ÚÓ appleë -ÍÓı, ó ÔappleËÍ Á Î ÒÚ apple ËÈ Ì appleˇ. ó ƒ È ÒÚappleÂÂ,  ÓÏ Ë Ì ÓÎÚ ÈÒˇ ÔÓ ÛÎˈÂ, ó ÔappleËÍappleËÍÌÛÎ Ì Ù- ÍÂ, ÚÓÎÍ ˇ ÏÂÌˇ ÔappleËÍÎ ÓÏ ÒÔËÌÛ. ÂÚ ÎÓ, ÍÓÚÓapple È Ò, ˇ Ì ÁÌ Î, ÒÓ Û ÏÂÌˇ Ì ËÏÂÎÓÒ, Á ÚÓ ÓÍÌ ÎË ÓÚÍapple Ú, Ì ÛÎˈ ÛÊÂ Ò Ë ÌÓ, apple ÒÒ ÂÚÌ ˇ ÚË ËÌ, Ë appleû ÒÛıÓ appleˇ ÍÌÛÎ appleâ ÓÎ ÂappleÌ È ÒÚappleÂÎ, ÒΠÓÏ ó ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ appleûêâèì ı, Á Ó ÓappleËÎË ÔÛÎÂÏ Ú Ë Áapple, ÏÓ Ì È Áapple, ÚÓ ÎÓ ÁÓapple Ì ÂÌÁÓÍÓÎÓÌÍ, ÔÓÊ apple Óı ÚËÎ ÒÚappleÓÂÌˡ ÓÍappleÛ. fl ÓÒÚ Î ËÁ ÛÍapple Úˡ Ò Ô appleì  ÍÛÒ ÍË, Ë ÚÛÚ Ê ÔÓÒÔÂÎË ÏÓË ÒÓÚÓ appleë Ë, ÁÌ ÍÓÏËÚ Òˇ ÌÂÍÓ, Ì ÔÓ ıó Â Í ÔappleÓ ÓÎÓ ÌÓÏÛ Á apple Ê ÂÌË Ì ÓÒ Ï appleí ÛÊ ÒÚ Î ÒÂÏ appleíóè, ÍÓ ÔappleÓıÓ Î ÓÚÓ, Ì Ò ÓÒÚ ÎÓÒ ÂÚ ÂappleÓ. fl ÓÚ ˇÌÌÓ ÂÊ Î ÎÂÒ, Ì ÔÛÒÍ ˇ ËÁ appleûí Û ÂÒËÒ- Ú È ËÌÒÚappleÛÏÂÌÚ. Á Ë Û Â Î ÔÓÊ apple, ÌÂÔappleÂÍapple ˇÒˇ ÒÚappleÂÎ, ÍappleËÍË, Î È ÒÓ Í, ˇ ÂÊ Î Ë ÂÊ Î. ÓÚ ÓÌ, appleâ Í, Ì ÓÎ ˇ, ÔappleÓıÎ Ì ˇ, Ì - ÔËÎÒˇ Ó Ë ÔÓ Î Âappleı ÔÓ Ú ÂÌË. ÍÓÎ ÍÓ Î, Ì ÔÓÏÌ, ÌÓ Ó Î 70