DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG ĐỢT 1 NĂM 2019 Hình thức xét tuyển: Điểm thi Đại học 2019 Stt Mã HS Ngành Họ và tên Ngày sinh Giới tính Hộ khẩu KV Đ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG ĐỢT 1 NĂM 2019 Hình thức xét tuyển: Điểm thi Đại học 2019 Stt Mã HS Ngành Họ và tên Ngày sinh Giới tính Hộ khẩu KV Đ"

Bản ghi

1 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hoàng Tuấn Nguyên An 19/03/2001 Nam Hà Nội 3 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Mạnh An 13/04/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Văn An 03/09/2001 Nam Hà Nội 3 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đặng Tuấn Anh 12/01/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đào Đức Anh 16/05/2001 Nam Hà Nội 2 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đào Quỳnh Anh 06/07/2001 Nữ Lào Cai 1 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đào Tuấn Anh 23/12/1996 Nam Ninh Bình 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đỗ Việt Anh 04/03/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hoàng Ngọc Anh 09/09/2001 Nữ Sơn La 1 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Đình Anh 06/07/2001 Nam Bắc Ninh 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Hữu Quốc Anh 21/12/2001 Nam Hà Nội 3 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Thị Lan Anh 08/10/2001 Nữ Vĩnh Phúc 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Tuấn Anh 18/07/2001 Nam Hoà Bình 1 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Việt Anh 01/06/2001 Nam Hà Nội 3 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nông Thị Nhật Anh 04/04/2001 Nữ Lào Cai 1 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phạm Việt Anh 13/05/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Tuấn Anh 22/03/2001 Nam Bắc Giang 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Thị Ngọc Ánh 18/08/2001 Nữ Đăk Nông 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Văn Cao 28/05/2001 Nam Quảng Ninh 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Ngô Linh Chi 23/12/2001 Nữ Hà Nội 3 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Bùi Minh Chiến 23/10/2000 Nam Hà Nội 3 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lâm Mạnh Chính 26/11/2001 Nam Nam Định 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Văn Chung 06/02/2001 Nam Quảng Ninh 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Tiến Đắc 11/03/2001 Nam Ninh Bình 2 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Ngô Tất Đạt 30/12/2001 Nam Thái Nguyên 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Hữu Đạt 01/09/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phạm Thành Đạt 11/05/2001 Nam Hà Nội 3 D / 30

2 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Phúc Đạt 18/11/2001 Nam Hà Nội 3 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đỗ Nguyễn Điệp 11/12/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Bùi Văn Định 17/06/2001 Nam Hà Nam 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hoàng Hồng Đức 09/09/2001 Nam Thái Bình 2NT D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hoàng Minh Đức 04/10/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hoàng Minh Đức 19/12/2001 Nam Hà Nội 2 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lương Minh Đức 09/06/2001 Nam Hà Nội 3 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nghiêm Xuân Đức 02/07/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Vũ Hoàng Đức 10/12/1997 Nam Hà Nội 3 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trương Thị Phương Dung 19/06/2001 Nữ Thanh Hoá 1 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Bạch Công Dũng 05/10/2001 Nam Hà Nội 1 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phạm Đình Dũng 15/08/2000 Nam Hà Nội 3 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Bùi Đình Dương 15/03/2001 Nam Ninh Bình 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đinh Thị ánh Dương 03/10/2001 Nữ Thái Bình 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hà Nhật Dương 18/12/2001 Nam Lào Cai 1 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hà Thị Ngọc Duyên 04/06/2001 Nữ Hà Nam 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Cao Thị Thu Hà 30/04/2001 Nữ Hà Nội 2 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Thị Hồng Hà 03/12/2001 Nữ Hà Nam 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Đức Hải 13/01/2001 Nam Thanh Hoá 1 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Thị Hải 06/07/2001 Nữ Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Thạch Thị Bích Hải 10/12/2001 Nữ Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Tô Văn Long Hải 25/06/2001 Nam Thanh Hoá 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Thị Hằng 02/05/2001 Nữ Hải Dương 2NT D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Doãn Thị Hảo 04/11/2001 Nữ Nam Định 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phan Thị Thanh Hiền 20/08/2001 Nữ Phú Thọ 1 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hoàng Tiến Hiệp 15/02/2001 Nam Thái Nguyên 2 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hà Anh Hiếu 15/05/2001 Nam Hà Giang 1 1 C / 30

3 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Ngần Ngọc Hiếu 09/07/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Trọng Hiếu 12/07/2001 Nam Hà Nội 3 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Văn Hiếu 16/11/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Diệu Hoa 22/02/2001 Nữ Hà Nội 2 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Thị Yên Hoa 14/03/2001 Nữ Thanh Hoá 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Thị Hoà 13/09/2001 Nữ Thanh Hoá 2NT D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Thanh Hoài 28/10/2001 Nữ Hà Nội 2 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đỗ Việt Hoàng 28/06/2001 Nam Bắc Giang 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hà Huy Hoàng 16/04/2001 Nam Ninh Bình 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Minh Hoàng 22/07/2001 Nam Hà Nội 3 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phạm Việt Hoàng 15/03/2001 Nam Quảng Ninh 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Vương Mạnh Hoàng 16/03/2001 Nam Hà Nội 2 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hoàng ánh Hồng 15/05/2001 Nữ Hà Nội 3 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn ánh Hồng 28/02/2001 Nữ Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Thị Hương 16/01/2001 Nữ Nam Định 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Thị Lan Hương 12/11/2001 Nữ Hà Nội 3 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Quốc Huy 07/09/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Viết Huy 15/03/2001 Nam Thanh Hoá 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phạm Quang Huy 09/08/2001 Nam Hà Nội 3 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Duy Huy 18/02/2001 Nam Hà Nội 2 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Ngọc Huy 31/12/2000 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Dương Khánh Huyền 11/12/2001 Nữ Hà Nội 3 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Thị Huyền 31/08/2001 Nữ Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phạm Thị Thu Huyền 19/01/2001 Nữ Quảng Ninh 1 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Kiều Đức Huynh 26/07/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Bùi Duy Khánh 21/02/2001 Nam Hoà Bình 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đỗ Duy Khánh 05/12/2001 Nam Quảng Ninh 2 C / 30

4 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Vũ Duy Khánh 18/05/2001 Nam Quảng Ninh 2 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lã Bá Khiên 28/01/2001 Nam Nam Định 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Văn Khoa 16/09/2001 Nam Bắc Ninh 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Duy Lâm 17/02/2001 Nam Yên Bái 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Ngọc Lê 05/11/2001 Nữ Yên Bái 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Thị Kim Liên 06/01/2001 Nữ Nghệ An 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Bàn Tùng Linh 25/06/2001 Nam Hoà Bình 1 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đinh Nhật Linh 31/12/2001 Nữ Hà Nội 3 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Khánh Linh 10/12/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Thị Thuỳ Linh 09/11/2000 Nữ Hà Nam 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phạm Minh Lộc 10/09/2001 Nam Nam Định 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hoàng Văn Lợi 07/11/2001 Nam Quảng Ninh 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lê Văn Long 12/12/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Như Long 26/07/2001 Nam Bắc Ninh 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phương Hải Long 30/07/2001 Nam Hà Nội 3 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lâm Thị Cẩm Ly 14/02/2001 Nữ Bắc Giang 1 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lê Thị Mỹ Ly 17/04/2001 Nữ Thanh Hoá 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Diệu Ly 11/02/2001 Nữ Phú Thọ 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phương Bình Minh 27/11/2001 Nam Hà Nội 3 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Đức Minh 26/11/2001 Nam Yên Bái 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hoàng Diệu Mỹ 20/02/2001 Nữ Thanh Hoá 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đặng Đình Tùng Nam 18/07/2001 Nam Hà Nội 2 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Vũ Hoài Nam 24/07/2001 Nữ Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Thị Ngân 12/05/2001 Nữ Nam Định 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Thị Ngân 02/10/2001 Nữ Thanh Hoá 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Thị Nhi 12/06/2001 Nữ Hà Nội 2 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Chu Thị Tuyết Nhung 14/10/2001 Nữ Nam Định 2NT D / 30

5 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lại Thị Tuyết Nhung 06/10/2001 Nữ Hà Nam 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Vũ Thị Hồng Nhung 02/09/2001 Nữ Nam Định 2NT D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Mai Thị Hoài Ninh 29/03/2001 Nữ Nam Định 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Bùi Thị Oanh Oanh 16/10/2001 Nữ Hải Dương 2NT D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đào Thị Oanh 10/02/2001 Nữ Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Tô Minh Phong 01/08/2001 Nam Hà Nội 3 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Đình Phúc 23/11/2001 Nam Hà Nội 2 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lê Đình Phương 21/07/2001 Nam Quảng Ninh 2 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lê Hữu Phương 03/06/2001 Nam Hà Nội 2 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Triệu Thị Phương 13/09/2001 Nữ Nam Định 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Cao Văn Quân 01/09/2001 Nam Hoà Bình 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hoàng Minh Quân 28/06/2001 Nam Nam Định 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Đức Quân 07/12/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Minh Quân 12/09/2001 Nam Nam Định 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đỗ Công Quang 09/04/2001 Nam Nam Định 2NT D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Chí Quang 24/02/2001 Nữ Ninh Bình 2 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phạm Minh Quang 11/04/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Bá Quyền 10/04/2001 Nam Bắc Ninh 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phạm Minh Quyết 06/10/2001 Nam Tuyên Quang 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đỗ Thị Phi Quỳnh 15/12/2001 Nữ Nam Định 2NT D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phàn Láo San 10/12/2000 Nam Lào Cai 1 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đỗ Cao Sang 03/03/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lương Thị Sao 01/11/2001 Nữ Nam Định 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đỗ Văn Sơn 04/01/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Bùi Đỗ Khánh Tâm 02/06/2001 Nữ Hoà Bình 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đinh Trọng Tâm 01/04/2001 Nam Hà Nội 1 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Thị Tâm 10/01/2001 Nữ Nam Định 2NT C / 30

6 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Thị Tâm 09/11/2001 Nữ Hà Nam 2NT D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phạm Ngọc Tân 11/04/2001 Nam Hà Nội 3 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hoàng Phong Thái 14/05/2001 Nam Hà Nội 3 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Thị Thắm 11/02/2001 Nữ Nam Định 2NT D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Văn Thắng 20/11/2000 Nam Hưng Yên 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Phương Thanh 23/11/2001 Nữ Quảng Ninh 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hà Văn Thành 25/06/2001 Nam Yên Bái 1 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phạm Chí Thành 24/07/2001 Nam Hà Nội 3 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phạm Ngọc Thành 04/02/2001 Nam Phú Thọ 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hoàng Thị Thu Thảo 01/10/2001 Nữ Quảng Ninh 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Ngần Phương Thảo 20/11/2001 Nữ Sơn La 2 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Thị Thảo 21/01/2001 Nữ Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Ngọc Thế 06/01/2000 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hoàng Duy Thịnh 08/03/2001 Nam Bắc Giang 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Thế Thủy 04/09/2001 Nam Bắc Ninh 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Vũ Minh Tiến 24/07/2001 Nam Nam Định 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Văn Toan 02/03/2001 Nam Thái Bình 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đỗ Việt Toàn 05/06/2001 Nam Hà Nội 3 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phạm Đức Trà 25/10/2001 Nam Nam Định 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Chu Thị Thu Trang 29/07/2001 Nữ Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Huyền Trang 29/01/2001 Nữ Bắc Giang 2 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Thị Trang 03/06/2001 Nữ Nam Định 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đỗ Minh Trí 05/03/2001 Nam Ninh Bình 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Bùi Đức Trung 10/03/2001 Nam Nam Định 2NT D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đinh Quang Trường 13/06/2001 Nam Ninh Bình 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phạm Nhật Trường 17/10/2001 Nam Hà Nội 2 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phùng Xuân Trường 13/04/2001 Nam Hà Nội 2 C / 30

7 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Ngọc Tuân 08/04/2001 Nam Nam Định 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đào Anh Tuấn 25/01/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phùng Quốc Tuấn 16/02/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đặng Bá Tùng 12/01/2001 Nam Hà Nội 2 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trương Sơn Tùng 13/03/2001 Nam Thanh Hoá 2NT D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Ma Hà Tuyền 19/12/2001 Nữ Tuyên Quang 2 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Xuân Vinh 20/11/2001 Nam Hà Nội 3 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Tuấn Vĩnh 14/03/2001 Nam Bắc Ninh 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Đăng Vũ 23/03/2001 Nam Hưng Yên 2NT C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Vũ Long Vũ 08/08/2001 Nam Tuyên Quang 1 C HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phạm Trọng Vương 25/05/2001 Nam Bắc Giang 1 D HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lê Vy 23/05/2001 Nữ Hà Nội 3 C KẾ TOÁN Lương Tiến Đạt 15/01/2001 Nam Hà Nội 3 D KẾ TOÁN Nguyễn Văn Điệp 26/09/2001 Nam Hà Nội 3 D KẾ TOÁN Chu Quang Hải 26/09/2001 Nam Hà Nội 2 C KẾ TOÁN Nguyễn Hà Long 17/10/2001 Nam Hà Nội 2 D KẾ TOÁN Trần Ngọc Nhi 26/09/2001 Nữ Hà Nội 3 D KẾ TOÁN Phan Thị Phương Thảo 15/10/2001 Nữ Hà Nội 2 D KẾ TOÁN Nguyễn Thị Thu Trang 23/03/2001 Nữ Hà Nội 1 D KẾ TOÁN Phùng Thị Thu Trang 05/02/2001 Nữ Yên Bái 1 D KẾ TOÁN Trần Anh Tú 20/07/2001 Nam Thái Nguyên 2 A KẾ TOÁN Nguyễn Thị Tuyền 11/04/2001 Nữ Hà Nội 2 D KẾ TOÁN Nguyễn Thị Khánh Vân 03/07/2001 Nữ Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Đỗ Hoàng Minh Anh 10/10/2001 Nữ Hà Nội 3 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Khúc Thị Việt Anh 01/01/2001 Nữ Hải Dương 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Đức Anh 12/07/2001 Nam Hà Nội 2 A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Thị Kiều Anh 31/12/2001 Nữ Lạng Sơn 1 D / 30

8 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Thị Vân Anh 18/11/2001 Nữ Hà Nội 3 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Phan Văn Anh 05/09/2001 Nam Thái Bình 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Thành Tuấn Anh 15/05/2001 Nam Nam Định 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Trần Tuấn Anh 23/04/2001 Nam Lào Cai 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Hoàng Minh Ánh 11/08/2001 Nữ Lào Cai 1 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Thị Ánh 05/04/2000 Nữ Hà Nam 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nghiêm Xuân Bằng 19/10/2001 Nam Lạng Sơn 1 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Vũ Quang Bình 21/01/2001 Nam Hà Nội 2 A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Minh Chiến 08/11/2001 Nam Hà Nam 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Văn Chiến 12/04/2001 Nam Ninh Bình 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Đỗ Văn Công 08/09/2000 Nam Lào Cai 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Dương Phi Công 22/09/2001 Nam Vĩnh Phúc 1 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Lù Văn Công 13/08/2001 Nam Lào Cai 1 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Phan Văn Công 13/07/2001 Nam Hà Nam 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Văn Cường 27/06/2001 Nam Hưng Yên 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Lê Công Danh 27/03/2001 Nam Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Phạm Thành Đạt 15/07/2001 Nam Thái Bình 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Phan Huy Đạt 15/09/2001 Nam Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Vũ Công Đạt 29/09/2001 Nam Điện Biên 1 A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Vũ Tiến Đạt 01/03/2001 Nam Hà Nội 3 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Đinh Kim Doong Din 30/09/2001 Nam Phú Thọ 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Trung Đức 27/07/2001 Nam Hưng Yên 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Văn Đức 22/01/2001 Nam Nam Định 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Trần Văn Đức 17/03/2001 Nam Hà Nam 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Hà Anh Dũng 26/12/2001 Nam Yên Bái 1 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Trần Tiến Dũng 28/03/2001 Nam Vĩnh Phúc 1 1 A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Bùi Đăng Dương 01/10/2001 Nam Lào Cai 1 D / 30

9 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Đỗ Lam Dương 19/02/2001 Nam Hà Nội 3 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Quý Dương 28/09/2001 Nam Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Đỗ Mạnh Duy 21/10/2000 Nam Hà Nội 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Văn Duy 19/03/2001 Nam Bắc Ninh 2 A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Đỗ Thị Hoàng Giang 31/07/2000 Nữ Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Lê Tuấn Giang 07/06/2001 Nam Bắc Giang 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Thị Giang 21/07/2001 Nữ Vĩnh Phúc 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Đức Hà 17/07/2001 Nam Hà Nội 3 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Thu Hà 21/11/2001 Nữ Nam Định 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Thị Hằng 30/04/2001 Nữ Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Đặng Trọng Hậu 21/07/2001 Nam Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Quang Hiệp 19/05/2001 Nam Hà Nội 3 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Hà Trung Hiếu 29/08/2001 Nam Vĩnh Phúc 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Lê Trọng Hiếu 16/09/2001 Nam Thanh Hoá 2NT A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Ngọc Hiếu 17/05/2001 Nam Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Quang Hiếu 28/09/2001 Nam Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Trung Hiếu 24/11/2001 Nam Hà Nội 3 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Ninh Văn Hiếu 27/08/2001 Nam Nam Định 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Vũ Đức Hiếu 26/11/2001 Nam Phú Thọ 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Hồ Xuân Hoàng 16/10/2001 Nam Hà Nam 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Phạm Huy Hoàng 04/05/2001 Nam Nam Định 2 A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Đỗ Thị Thanh Hồng 19/02/2001 Nữ Vĩnh Phúc 2 A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Phạm Văn Hồng 19/06/2001 Nam Thái Bình 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Trần Đình Huân 13/01/2001 Nam Lào Cai 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Thị Huế 08/09/2001 Nữ Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Cao Văn Hùng 21/02/2001 Nam Thanh Hoá 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Bùi Khánh Hưng 19/01/2001 Nam Yên Bái 1 D / 30

10 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Trần Mai Hương 11/07/2001 Nữ Hà Giang 1 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Thị Hường 25/04/2001 Nữ Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Đỗ Đình Hưởng 22/02/2001 Nam Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Chu Xuân Huy 06/10/2001 Nam Bắc Giang 1 A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Hà Mạnh Huy 09/07/2001 Nam Phú Thọ 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Lã Xuân Huy 14/08/2001 Nam Lào Cai 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Lê Hoàng Huy 16/07/2000 Nam Yên Bái 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Đức Huy 15/03/2000 Nam Hà Nội 3 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Quang Huy 23/06/2001 Nam Bắc Giang 1 A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Quang Huy 19/08/2001 Nam Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Văn Huy 04/08/2001 Nam Hoà Bình 1 A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Vũ Lê Quang Huy 30/01/2001 Nam Hải Dương 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Dương Thị Huyền 09/03/2001 Nữ Thái Nguyên 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Hà Thị Ngọc Huyền 10/10/2001 Nữ Thanh Hoá 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Bùi Trung Kiên 28/11/2001 Nam Hà Nam 2NT A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Huy Kiên 10/01/2001 Nam Yên Bái 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Trần Trung Kiên 08/09/2001 Nam Hà Nội 3 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Đào Sỹ Lâm 10/12/2001 Nam Ninh Bình 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Văn Lâm 08/11/2001 Nam Ninh Bình 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Trương Tiến Lê 15/05/2001 Nam Thanh Hoá 2NT A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Khánh Linh 16/08/2001 Nữ Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Võ Nhật Linh 05/03/2001 Nữ Tuyên Quang 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Phúc Bảo Long 02/11/2000 Nam Hà Nam 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Trình Hải Long 18/04/2001 Nam Phú Thọ 3 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Thành Luân 15/02/2001 Nam Hà Nội 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Cẩm Ly 20/12/2001 Nữ Nam Định 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Hoàng Văn Mạnh 20/03/2001 Nam Bắc Giang 1 D / 30

11 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Văn Mạnh 06/09/2001 Nam Nghệ An 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Mạc Tuấn Minh 04/12/2001 Nam Quảng Ninh 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Ngô Nhật Minh 17/09/2001 Nam Thanh Hoá 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Quang Minh 05/10/2001 Nam Nam Định 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Tiến Minh 27/12/2001 Nam Yên Bái 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Phạm Bùi Trà My 10/09/2001 Nữ Ninh Bình 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Bùi Đình Nam 18/05/2001 Nam Vĩnh Phúc 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Văn Nam 27/12/2001 Nam Hà Nội 3 A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Dương Thúy Nga 25/02/2001 Nữ Vĩnh Phúc 2 A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Thị Nga 18/04/2001 Nữ Thái Bình 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Hồng Ngọc 30/08/2001 Nữ Lào Cai 1 A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Trần Văn Nguyên 25/04/2001 Nam Thanh Hoá 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Đỗ Long Nhật 24/06/2001 Nam Nam Định 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/04/2001 Nữ Vĩnh Phúc 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Trần Thị Nhung 23/10/2001 Nữ Phú Thọ 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Thành Ninh 02/02/2001 Nam Vĩnh Phúc 1 A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Trần Thị Kiều Oanh 18/07/2001 Nữ Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Lầu A Pềnh 07/06/2001 Nam Điện Biên 1 1 A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Đặng Đình Phúc 21/07/2001 Nam Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Dương Văn Phúc 01/05/2001 Nam Bắc Giang 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Hoàng Phúc 11/04/2001 Nam Hà Nội 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Lương Phúc 19/09/2001 Nam Hải Phòng 3 A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Trần Ngọc Phước 01/10/2001 Nam Bình Phước 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Phạm Ngọc Thảo Phương 11/10/2001 Nữ Ninh Bình 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Chu Hồng Quân 28/01/2001 Nam Hà Nội 3 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Ngô Anh Quân 02/04/2001 Nam Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Lê Hồng Quang 10/07/2001 Nam Vĩnh Phúc 1 D / 30

12 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Đắc Quang 13/02/2001 Nam Hà Nội 2 A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Duy Quang 11/11/2001 Nam Thái Bình 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Hồng Quang 23/01/2001 Nam Hà Nội 3 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Vinh Quang 20/05/2001 Nam Phú Thọ 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Phan Ngọc Quang 20/04/2001 Nam Hà Nội 3 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Quang Quý 06/01/2001 Nam Hà Nội 3 A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Thị Thanh Quý 17/01/2001 Nữ Hà Nội 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Đỗ Minh Quyền 08/02/2001 Nam Thái Bình 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Văn Sắc 24/09/2001 Nam Nghệ An 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Trần Ngọc Sang 28/09/2001 Nam Thái Bình 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Bùi Xuân Sơn 20/10/2001 Nam Ninh Bình 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Văn Sơn 26/09/2001 Nam Nam Định 2NT A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Trần Anh Sơn 16/04/2001 Nam Phú Thọ 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Trần Hồng Sơn 08/10/2001 Nam Hưng Yên 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Hoàng Minh Tâm 04/06/2001 Nam Thái Bình 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Trọng Tâm 14/02/2001 Nam Hà Nội 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Đình Tân 15/09/2001 Nam Thanh Hoá 1 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Hoàng Ngọc Thái 27/02/2001 Nam Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Quốc Thái 25/11/2001 Nam Lào Cai 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Vũ Đình Thái 04/06/2001 Nam Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Phạm Xuân Thắng 22/12/2001 Nam Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Trần Trung Thành 18/03/2001 Nam Phú Thọ 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Thanh Thảo 16/07/2001 Nữ Vĩnh Phúc 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Trịnh Thị Thảo 01/01/2001 Nữ Nghệ An 2NT A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Hoàng Xuân Thế 19/10/2001 Nam Bắc Giang 1 A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Đức Thế 30/05/2001 Nam Bắc Giang 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Đình Thi 07/08/2001 Nam Thái Nguyên 2 D / 30

13 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Đức Thịnh 25/04/2001 Nam Hà Nội 3 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Phan Thanh Thư 10/04/2001 Nữ Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Hoài Thương 21/09/2001 Nữ Thái Bình 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Trung Thương 22/09/2001 Nam Tuyên Quang 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Thái Thị Huyền Thương 27/04/2001 Nữ Nghệ An 2NT A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Bùi Xuân Thủy 21/10/2001 Nữ Hoà Bình 1 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Phạm Minh Tiến 08/10/2001 Nam Hải Phòng 3 A KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Vũ Minh Tiến 04/03/2001 Nam Lào Cai 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Hoàng Văn Tình 03/01/2000 Nam Cao Bằng 1 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Văn Toản 22/05/2001 Nam Hà Nam 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Thị Hương Trà 29/10/2001 Nữ Hà Nam 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN An Thị Minh Trân 28/02/2001 Nữ Hưng Yên 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Lê Thị Thùy Trang 10/03/2001 Nữ Hưng Yên 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Thị Trang 29/06/2001 Nữ Bắc Giang 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Thị Huyền Trang 26/02/2001 Nữ Phú Thọ 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Phí Thị Trang 11/05/2001 Nữ Hà Nội 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Trần Thu Trang 15/09/2001 Nữ Hưng Yên 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Quý Trường 18/08/2000 Nam Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Phạm Xuân Trường 03/07/2001 Nam Tuyên Quang 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Hà Hoàng Tú 14/07/2001 Nam Hà Nội 3 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Lương Quốc Tú 10/04/2001 Nữ Ninh Bình 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Phạm Văn Tú 06/12/2001 Nam Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Lương Ngọc Tuấn 12/03/2001 Nam Nam Định 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Duy Tùng 04/05/2001 Nam Vĩnh Phúc 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Chu Mạnh Tuyến 24/04/2001 Nam Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Phương Tuấn Vi 02/11/2001 Nam Hà Nội 3 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Sỹ Viên 29/01/2001 Nam Hà Nam 2NT A / 30

14 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Đàm Quang Việt 22/08/2001 Nam Hưng Yên 2NT D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Ngọ Văn Việt 06/07/2001 Nam Bắc Giang 1 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Lê Tuấn Vũ 29/11/2001 Nam Hà Nội 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Thị Hải Yến 03/01/2001 Nữ Nam Định 2 D KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Thị Ngọc Yến 31/10/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Đoàn Minh Anh 26/08/2000 Nữ Hà Nội 3 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Lê Đức Anh 21/06/2001 Nữ Hà Nam 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Minh Anh 23/05/2001 Nữ Bắc Ninh 2NT A QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Ngọc Anh 13/07/2001 Nữ Nam Định 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Phạm Quang Anh 22/10/2001 Nam Hà Nội 3 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Vũ Thị Phương Anh 25/07/2001 Nam Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Bích 09/05/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Minh Châu 05/07/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Phương Chi 21/12/2001 Nữ Gia Lai 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Linh Chi 12/01/2001 Nữ Phú Thọ 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Đức Chính 15/10/2001 Nam Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Ngô Việt Cường 06/07/2001 Nam Bắc Ninh 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Lê Phạm Thành Đạt 19/05/2001 Nam Ninh Bình 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Hồng Diệp 05/11/2001 Nữ Hà Nội 3 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Trần Trung Đức 05/08/2001 Nam Nam Định 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Trần Việt Đức 30/08/2001 Nam Vĩnh Phúc 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Vũ Anh Đức 03/01/2001 Nam Nam Định 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Hoàng Kim Dung 03/02/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Lê Việt Dũng 09/07/2001 Nam Yên Bái 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Tiến Dũng 20/09/2001 Nam Hà Nội 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Phạm Ngọc Dũng 10/09/2001 Nam Nam Định 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Phan Tiến Dũng 19/08/2001 Nam Gia Lai 1 D / 30

15 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Quỳnh Dương 28/06/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Duyên 22/04/2001 Nữ Quảng Ninh 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Bùi Thị Gấm 18/03/2001 Nữ Hải Dương 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Hương Giang 11/10/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Hương Giang 06/02/2001 Nữ Bắc Giang 1 A QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Thu Hà 30/09/2001 Nữ Hoà Bình 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Vũ Thanh Hải 22/08/2001 Nữ Ninh Bình 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Phạm Ngọc Hân 24/06/2001 Nữ Hưng Yên 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Hoàng Thị Thu Hằng 21/02/2001 Nữ Vĩnh Phúc 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Phạm Văn Hanh 24/09/2001 Nam Hà Nam 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Lê Thị Hồng Hạnh 30/11/2001 Nữ Ninh Bình 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Đoàn Thị Kim Hậu 17/11/2001 Nữ Hà Nội 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Đặng Thị Hiền 02/05/2001 Nữ Lào Cai 1 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Phương Hiền 09/10/2001 Nữ Hà Nội 3 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Lê Huy Hiệp 14/12/2001 Nam Hà Nội 3 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Bùi Trung Hiếu 14/10/2001 Nam Phú Thọ 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Hiếu 12/06/2001 Nữ Thanh Hoá 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Trần Minh Hiều 06/06/2001 Nam Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Đỗ Quang Hinh 16/07/2000 Nam Hà Nội 3 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Đoàn Thị Hồng Hoa 17/11/2001 Nữ Hà Nội 2NT A QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Hòa 01/07/2001 Nữ Ninh Bình 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Phú Hoàn 22/07/2001 Nam Hà Nam 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Trần Việt Hoàng 27/03/2001 Nam Hà Nam 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Hồng 30/03/2001 Nữ Vĩnh Phúc 2NT A QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Thu Hồng 10/03/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Tạ Phương Hồng 27/09/2001 Nữ Vĩnh Phúc 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Bùi Thị Huệ 18/03/2001 Nữ Bắc Giang 1 D / 30

16 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Tuấn Hùng 14/10/2001 Nam Hải Phòng 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Bùi Thị Hương 06/10/2001 Nữ Vĩnh Phúc 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Diệu Hương 23/08/2001 Nữ Phú Thọ 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Hương 11/11/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Cao Thị Thu Hường 08/12/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Đoàn Thị Thu Hường 26/09/2001 Nữ Nam Định 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Hường 09/10/2001 Nữ Hưng Yên 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Quang Huy 05/12/2001 Nam Hà Nội 3 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Hoàng Thị Huyền 27/03/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Phạm Thị Huyền 29/01/2001 Nữ Hưng Yên 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Tống Thị Huyền 04/09/2001 Nữ Ninh Bình 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Khánh 04/05/2001 Nam Hà Nội 3 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Đỗ Tô Minh Khuê 13/11/2001 Nam Hà Nội 3 A QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Hoàng Lan 14/09/2001 Nữ Hà Nội 3 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Hoàng Thị Lan 26/04/2001 Nữ Thái Bình 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Ngọc Liên 29/03/2001 Nữ Lào Cai 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Kim Liễu 06/01/2001 Nữ Lào Cai 1 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Linh 04/08/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Thảo Linh 19/06/2001 Nữ Hà Nội 3 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thùy Linh 05/09/2001 Nữ Vĩnh Phúc 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Văn Long 13/07/2000 Nam Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Lương 10/04/2001 Nữ Bắc Giang 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Đặng Thị Luyến 23/08/2001 Nữ Bắc Ninh 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Bùi Lê Mai 25/09/2001 Nữ Thái Nguyên 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Đinh Ngọc Mai 20/08/2001 Nữ Bắc Ninh 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Đoàn Thị Ban Mai 18/02/2001 Nữ Ninh Bình 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Lê Đức Mạnh 28/06/2001 Nam Hà Nội 2 D / 30

17 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Mai Thị Quý Mến 18/01/2001 Nữ Lào Cai 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Vũ Thị Mến 31/08/2001 Nữ Hà Nam 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Minh 07/02/2001 Nữ Quảng Ninh 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Quỳnh Nga 23/06/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Thúy Nga 01/02/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Trần Quỳnh Nga 03/06/2001 Nữ Thái Bình 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Trương Thị Thuý Nga 22/10/2001 Nữ Nam Định 2 A QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Vũ Thị Quỳnh Nga 11/12/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Thu Ngân 11/06/2001 Nữ Thanh Hoá 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Lê Thị Như Ngọc 30/03/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Ngọc 11/12/2001 Nữ Bắc Ninh 2NT A QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Lê Chí Nguyên 05/10/2001 Nam Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Bùi Thị Nhàn 06/03/2001 Nữ Vĩnh Phúc 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Vân Nhi 03/12/2001 Nữ Bắc Giang 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Oanh 03/01/2001 Nữ Thanh Hoá 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Phương Oanh 11/08/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Tiến Phú 19/03/2001 Nam Hà Nội 3 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Đỗ Anh Phương 20/01/2001 Nam Hà Nội 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Vũ Xuân Phường 25/11/2001 Nam Nam Định 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Văn Quân 23/11/2001 Nam Bắc Ninh 2NT A QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Quyên 14/02/2001 Nữ Hà Nội 2 A QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Viết Quyết 18/12/2001 Nam Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Bùi Thị Diễm Quỳnh 24/10/2001 Nữ Vĩnh Phúc 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Đỗ Thị Hồng Quỳnh 19/03/2001 Nữ Hưng Yên 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Phàn Láo San 10/12/2000 Nam Lào Cai 1 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Đặng Thị Sao 03/05/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Hoàng Văn Sinh 28/01/2001 Nam Hải Dương 2NT A / 30

18 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Lê Văn Tâm 21/09/2001 Nam Hà Nội 3 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thanh Tâm 31/01/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Đào Duy Thái 02/05/2001 Nam Hà Nội 3 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Trần Quang Thắng 10/09/2001 Nam Quảng Ninh 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Đặng Thị Kim Thanh 16/11/2001 Nữ Quảng Ninh 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Trần Kim Thanh 21/05/2001 Nữ Khánh Hoà 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Lê Việt Thành 03/05/2001 Nam Ninh Bình 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Đức Thành 08/06/2001 Nam Nam Định 2NT A QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Đới Thị Thu Thảo 13/01/2001 Nữ Hà Nội 3 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Lê Thạch Thảo 20/01/2001 Nữ Hà Nội 3 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Mai Thị Phương Thảo 10/03/2001 Nữ Lào Cai 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Phương Thảo 29/12/2001 Nữ Hà Nội 3 A QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Phương Thảo 16/07/2001 Nữ Tuyên Quang 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Thảo 07/06/2001 Nữ Hải Dương 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Phương Thảo 04/04/2001 Nữ Quảng Ninh 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Phương Thảo 17/04/2001 Nữ Quảng Ninh 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Trần Thu Thảo 27/08/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Hoàng Thị Minh Thư 10/10/2001 Nữ Sơn La 1 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Lý Thị Thương 27/07/2001 Nữ Lào Cai 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Vũ Thị Ngọc Thương 23/08/2001 Nữ Thái Bình 2NT A QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Lưu Thị Thu Thuỷ 13/08/2001 Nữ Hà Nam 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thu Thuỷ 11/10/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Hoàng Thị Thủy 29/09/2001 Nữ Hoà Bình 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Dương Thu Trang 01/02/2001 Nữ Phú Thọ 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Lê Thị Trang 20/09/2001 Nữ Quảng Ninh 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Huyền Trang 21/08/2001 Nữ Hà Nội 3 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Huyền Trang 09/11/2001 Nữ Hà Nội 2 D / 30

19 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Trần Thị Thuỳ Trang 09/10/2001 Nữ Ninh Bình 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Vũ Thị Huyền Trang 14/08/2001 Nữ Hưng Yên 2 A QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Vũ Thùy Trang 28/10/2001 Nữ Hà Giang 1 A QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Lại Tố Trinh 04/12/2001 Nữ Hà Nội 3 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Hoàng Văn Trình 08/12/2001 Nam Ninh Bình 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Phạm Thành Trung 09/09/2001 Nam Quảng Ninh 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Trần Lam Trường 05/12/2001 Nam Yên Bái 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Ninh Xuân Tú 08/12/2001 Nam Yên Bái 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Minh Tuấn 27/10/2000 Nam Hải Dương 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Trần Thanh Tùng 29/01/2001 Nam Hà Nội 3 A QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Cao Thị Thuỷ Tuyên 08/02/2001 Nữ Nghệ An 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Vương Duy Tuyên 14/09/2001 Nam Hà Nội 2 A QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị ánh Tuyết 14/04/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Vũ Thị ánh Tuyết 04/06/2001 Nữ Lào Cai 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Tố Uyên 28/07/2001 Nữ Hưng Yên 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Cao Thị Hồng Vân 25/06/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Đỗ Thị Vân 10/07/2001 Nữ Ninh Bình 2NT A QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Hải Vân 25/10/2001 Nữ Phú Thọ 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Trần Thị Vân 27/11/2001 Nữ Thái Bình 2NT D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Trần Xuân Việt 01/01/2001 Nam Hà Nội 3 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Đào Nguyễn Long Vũ 10/09/2001 Nam Hà Nội 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Trần Thị Hải Yến 30/11/2001 Nữ Bắc Giang 1 D QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Trần Thị Hải Yến 12/05/2001 Nữ Thái Bình 2NT A QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Bùi Quyền Anh 29/07/2001 Nam Thanh Hoá 2NT D QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Đỗ Quỳnh Anh 13/05/2001 Nữ Hà Nội 2 D QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Ngô Xuân Anh 06/02/2001 Nữ Nam Định 2 D QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Nguyễn Thị Kim Anh 28/01/2001 Nữ Hà Nội 2 D / 30