TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 07

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 07"

Bản ghi

1 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2019 DANH SÁCH TIẾP NHẬN SINH VIÊN NỮ Ở KÝ TÚC XÁ NĂM HỌC (Đợt 2) DANH SÁCH SINH VIÊN NỮ NHẬN PHÒNG Ở NGÀY 05/08/ Nguyễn Thị Kim Cúc B19H0010 TCNH ĐH23 Bình Phước 1 H,I 05/08/ Lý Thị Hoàng Mỹ CNTT ĐH23 Kiên Giang 3 H,I 05/08/ Huỳnh Diểm Yến Nhi NN ĐH23 Trà Vinh 3 H,I 05/08/ Lê Thái Duy NN ĐH23 Sóc Trăng 3 H,I 05/08/ Lê Khả Phương NN ĐH23 Sóc Trăng 3 H,I 05/08/ Danh Nguyễn Phương Tường NN ĐH23 Kiên Giang 3 H,I 05/08/ Huỳnh Thục Quyên QTKD ĐH23 Lâm Đồng 3 H,I 05/08/ Thạch Kiều Phương Nhung KT ĐH23 Bình Phước 3 H,I 05/08/ Lý Thị Thu Hường QTKD ĐH23 Bình Phước 3 H,I 05/08/ Đàm Thị Thư NN ĐH23 Đăk Nông 3 H,I 05/08/ Cháu Thanh Dung NN ĐH23 Lâm Đồng 3 H,I 05/08/ Hoàng Đan Ngọc 719H0444 QTKD ĐH23 Bình Phước 4 H,I 05/08/ Nguyễn Ngọc Hương D KHTT ĐH23 Tiền Giang 4 H,I 05/08/ Lại Thị Ngọc Ánh NN ĐH23 Tiền Giang 4 H,I 05/08/ Bùi Thị Kim Ngân NN ĐH23 Long An 4 H,I 05/08/ Bùi Thị Thanh Thuý KHXHNV ĐH23 Quảng Ngãi 6 H,I 05/08/ Huỳnh Thị Huế Trân QTKD ĐH23 Bến Tre 6 H,I 05/08/ Nguyễn Thị Thảo Nhi NN ĐH23 Sóc Trăng 1 H,I 05/08/ Trần Ngọc Quý Minh QTKD ĐH23 Sóc Trăng 3 H,I 05/08/ Trịnh Thiên Kim QTKD ĐH23 Sóc Trăng 4 H,I 05/08/ Nguyễn Thị Hồng Phấn NN ĐH23 Kiên Giang 3 H,I 05/08/ Trần Gia Bảo Trân 719H0801 QTKD ĐH23 Trà Vinh 3 H,I 05/08/ Tài Nữ Hàm Yên E Luật ĐH23 Ninh Thuận 3 H,I 05/08/ Vòng Tắc Dính NN ĐH23 Bình Thuận 3 H,I 05/08/ Dương Ánh Thư QTKD ĐH23 Kiên Giang 3 H,I 05/08/ Lê Thị Như Quỳnh 719C0155 QTKD ĐH23 Đồng Nai 3 H,I 05/08/ Nguyễn Như Phương NN ĐH23 Đăk Nông 3 H,I 05/08/ Hoàng Thị Ngọc Hiền QTKD ĐH23 Gia Lai 3 H,I 05/08/ Huỳnh Thị Thanh Tuyền QTKD ĐH23 Tiền Giang 6 H,I 05/08/ Nguyễn Thị Diễm Ly B TCNH ĐH23 Ninh Thuận 3 H,I 05/08/ Hán Thị Quỳnh Nghi E19H0054 Luật ĐH23 Ninh Thuận 3 H,I 05/08/ Kim Thị Mỹ Linh QTKD ĐH23 Trà Vinh 3 H,I 05/08/ Lê Thị Bích Duyên KHXHNV ĐH23 Long An 4 H,I 05/08/ Nguyễn Thị Hằng MTCN ĐH23 Bến Tre 4 H,I 05/08/ Phạm Phước Khôi 019H0086 NN ĐH23 Khánh Hòa 4 H,I 05/08/ Nguyễn Thị Mẫn KHƯD ĐH23Thừa Thiên - Hu 4 H,I 05/08/ Nguyễn Thị Yến Linh KHXHNV ĐH23 An Giang 5 H,I 05/08/ Võ Hồng Triều NN ĐH23 Sóc Trăng 7 H,I 05/08/ Trương Từ Thái Thanh NN ĐH23 Sóc Trăng 7 H,I 05/08/ Mai Cao Thanh Nhã MTCN ĐH23 BRVT 8 H,I 05/08/ Nguyễn Thị Kim Ly D KHTT ĐH23Thừa Thiên - Hu 4 H,I 05/08/ Hồ Thị Diễm Sương NN ĐH23 Long An 9 H,I 05/08/ Trương Hoàng Linh Chi KT ĐH23 Nghệ An 3 H,I 05/08/ Đỗ Xuân Hiền QTKD ĐH23 Đăk Nông 1 H,I 05/08/2019 Trang 1

2 45 Đống Thị Thúy Huy KHXHNV ĐH23 Bến Tre 6 H,I 05/08/ Bùi Trần Phi Nhung NN ĐH23 Kiên Giang 7 H,I 05/08/ Phan Thị Thùy Dung KHXHNV ĐH23 Hà Tĩnh 6 H,I 05/08/ Huỳnh Thanh Thảo D KHTT ĐH23 Quảng Ngãi 6 H,I 05/08/ Nguyễn Mỹ Anh CNTT ĐH23 Đồng Tháp 7 H,I 05/08/ Nguyễn Thị Minh Hiếu QTKD ĐH23 Bình Phước 9 H,I 05/08/ Y Thị Thanh Huyền E Luật ĐH23 Bình Thuận 3 H,I 05/08/ Vũ Ngọc Nguyên Đan NN ĐH23 BRVT 9 H,I 05/08/ Nguyễn Mai Hoàng Yến KHXHNV ĐH23 TP. Đà Nẵng 6 H,I 05/08/ Huỳnh Nhật Phối NN ĐH23 Sóc Trăng 3 H,I 05/08/ Lê Thị Tú Anh KHXHNV ĐH23 Sóc Trăng KV1NT H,I 05/08/ Mai Thiên Kim Kỳ Duyên KHXHNV ĐH23 Long An KV1NT H,I 05/08/ Đào Thị Mộng Thuý KT ĐH23 Bình Phước KV1NT H,I 05/08/ Trần Ngọc Bảo Trân 719H0307 QTKD ĐH23 BRVT KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Thị Hồng Linh NN ĐH23 Bình Thuận KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Thị Quỳnh Mai CNTT ĐH23 Đắk Lắk KV1NT H,I 05/08/ Trần Khánh Trang A LĐCĐ ĐH23 Kiên Giang KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Kim Hoàng Mỹ NN ĐH23 Bến Tre KV1NT H,I 05/08/ Phạm Thị Mai Hồng H Dược ĐH23 Bình Phước KV1NT H,I 05/08/ Phan Ngọc Mai Hương QTKD ĐH23 Bình Phước KV1NT H,I 05/08/ Tào Thị Ngọc Cẩm A LĐCĐ ĐH23 Sóc Trăng KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Linh Đang E Luật ĐH23 Sóc Trăng KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Thị Thùy Trang NN ĐH23 Bình Thuận KV1NT H,I 05/08/ Phạm Anh Thư NN ĐH23 Cà Mau KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Thị Bích Ny NN ĐH23 Lâm Đồng KV1NT H,I 05/08/ Phạm Thị Huyền My QTKD ĐH23 Bình Phước KV1NT H,I 05/08/ Trần Diệu Ái H Dược ĐH23 Cà Mau KV1NT H,I 05/08/ Phạm Kiều Oanh H Dược ĐH23 Cà Mau KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Thị Thu Hằng B TCNH ĐH23 Bình Phước KV1NT H,I 05/08/ Võ Thị Minh Nguyệt 019K0048 NN ĐH23 Quảng Ngãi KV1NT H,I 05/08/ Lại Thị Xuân Trang E Luật ĐH23 Khánh Hòa KV1NT H,I 05/08/ Lê Hoàng Ngân NN ĐH23 Trà Vinh KV1NT H,I 05/08/ Bùi Thị Ngọc Điệp H Dược ĐH23 Bình Phước KV1NT H,I 05/08/ Đoàn Nguyễn Hương Giang NN ĐH23 Gia Lai KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Hồng Bảo Ngân 019H0126 NN ĐH23 Đăk Nông KV1NT H,I 05/08/ Lâm Dỹ Khang B TCNH ĐH23 Quảng Ngãi KV1NT H,I 05/08/ Trần Thị Như Quỳnh E Luật ĐH23 Bình Phước KV1NT H,I 05/08/ Phạm Thị Ngọc Linh NN ĐH23 Bình Thuận KV1NT H,I 05/08/ Hoàng Thị Thuỳ Trang CNTT ĐH23 Bình Phước KV1NT H,I 05/08/ Lê Thị Bích Phương 719H0283 QTKD ĐH23 Gia Lai KV1NT H,I 05/08/ Đặng Thủy Tiên KT ĐH23 Kiên Giang KV1NT H,I 05/08/ Trần Thị Thu Hà NN ĐH23 Đăk Nông KV1NT H,I 05/08/ Đỗ Thị Xuân Diệp MTBHLĐ ĐH23 Bình Phước KV1NT H,I 05/08/ Lý Quỳnh Ngọc Thủy H Dược ĐH23 Khánh Hòa KV1NT H,I 05/08/ Trương Nguyễn Tường Vy NN ĐH23 Bình Thuận KV1NT H,I 05/08/ Thiều Thị Bích Tuyền QTKD ĐH23 Bình Thuận KV1NT H,I 05/08/ Lê Mỹ Ngọc NN ĐH23 Bến Tre KV1NT H,I 05/08/ Lê Thị Lan Chi NN ĐH23 Bến Tre KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Châu Ngân NN ĐH23 Ninh Thuận KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Diệp Tường Vi NN ĐH23 Sóc Trăng KV1NT H,I 05/08/ Hứa Thị Bích Liên KT ĐH23 Kiên Giang KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Hoàng Khánh Vy QTKD ĐH23 Sóc Trăng KV1NT H,I 05/08/2019 Trang 2

3 97 Nguyễn Thị Vân Anh B TCNH ĐH23 Bình Phước KV1NT H,I 05/08/ Cao Thị Thanh Thủy KHXHNV ĐH23 An Giang KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Phúc Hậu KT ĐH23 Tây Ninh KV1NT H,I 05/08/ Hoàng Thị Thanh Phương KT ĐH23 Bình Phước KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Thanh Ngọc KT ĐH23 Đăk Nông KV1NT H,I 05/08/ Lê My Thục QTKD ĐH23 Đăk Nông KV1NT H,I 05/08/ Hoàng Mỹ Duyên KHXHNV ĐH23 Đồng Nai KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Ngọc Trâm Anh QTKD ĐH23 An Giang KV1NT H,I 05/08/ Đỗ Thị Như Quỳnh KHXHNV ĐH23 Đồng Nai KV1NT H,I 05/08/ Dương Thủy Tiên CNTT ĐH23 Đắk Lắk KV1NT H,I 05/08/ Lê Ngọc Hân NN ĐH23 Lâm Đồng KV1NT H,I 05/08/ Trần Thị Lan Hương KTCT ĐH23 Bình Thuận KV1NT H,I 05/08/ Phạm Chung Anh MTCN ĐH23 Gia Lai KV1NT H,I 05/08/ Võ Thị Ngọc Bích E Luật ĐH23 Sóc Trăng KV1NT H,I 05/08/ Phạm Thị Hồng Trâm NN ĐH23 Bình Phước KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Thị Thùy Linh KHXHNV ĐH23 Bình Phước KV1NT H,I 05/08/ Cao Thị Việt Trinh NN ĐH23 Bình Định KV1NT H,I 05/08/ Văn Thị Ngọc Lan 019H0300 NN ĐH23 Đồng Nai KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Thị Thu Phương QTKD ĐH23 Đắk Lắk KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Thị Diễm Quỳnh CNTT ĐH23 Đắk Lắk KV1NT H,I 05/08/ Huỳnh Hoàng Như Phương QTKD ĐH23 Bình Thuận KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Kim Diệp NN ĐH23 Kiên Giang KV1NT H,I 05/08/ Lâm Như Ngọc CNTT ĐH23 Trà Vinh KV1NT H,I 05/08/ Lê Phương Anh Đ-ĐT ĐH23 Trà Vinh KV1NT H,I 05/08/ Đỗ Huỳnh Hương B19D0015 TCNH ĐH23 Trà Vinh KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Như Ngọc NN ĐH23 Tây Ninh KV1NT H,I 05/08/ Võ Nguyễn Bảo Trân H Dược ĐH23 An Giang KV1NT H,I 05/08/ Bùi Thị Kim Liên NN ĐH23 Đăk Nông KV1NT H,I 05/08/ Hồ Thị Ngọc Ánh MTCN ĐH23 Đắk Lắk KV1NT H,I 05/08/ Trần Bích Trâm D KHTT ĐH23 Kiên Giang KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Ngọc Như Thảo 719H0756 QTKD ĐH23 Đồng Nai KV1NT H,I 05/08/ Lê Nguyễn Hoàng Ngân H Dược ĐH23 Lâm Đồng KV1NT H,I 05/08/ Trần Thị Bích D KHTT ĐH23 Đăk Nông KV1NT H,I 05/08/ Trần Lê Vỹ Hạ NN ĐH23 Quảng Nam KV1NT H,I 05/08/ Trần Thị Thu Hiền NN ĐH23 Kiên Giang KV1NT H,I 05/08/ Tạ Ngọc Hân NN ĐH23 Kiên Giang KV1NT H,I 05/08/ Đinh Lê Minh Tâm QTKD ĐH23 Lâm Đồng KV1NT H,I 05/08/ Trương Bích Chi QTKD ĐH23 Bạc Liêu KV1NT H,I 05/08/ Tô Thị Tố Uyên QTKD ĐH23 Gia Lai KV1NT H,I 05/08/ Phó Thục Mẫn NN ĐH23 Trà Vinh KV1NT H,I 05/08/ Trần Phạm Gia Hân KHXHNV ĐH23 Trà Vinh KV1NT H,I 05/08/ Phạm Thị Minh Anh NN ĐH23 Trà Vinh KV1NT H,I 05/08/ Lê Nguyễn Xuân Quỳnh NN ĐH23 BRVT KV1NT H,I 05/08/ Đỗ Thị Hồng Thắm NN ĐH23 Bình Phước KV1NT H,I 05/08/ Hoàng Thị Quỳnh Hương 719H0770 QTKD ĐH23 Nghệ An KV1NT H,I 05/08/ Trần Ngọc Yến NN ĐH23 Đăk Nông KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Thị Xuân Anh NN ĐH23 Trà Vinh KV1NT H,I 05/08/ Bùi Tâm Như MTCN ĐH23 Trà Vinh KV1NT H,I 05/08/ Trần Thị Ngọc Trâm 719G0170 QTKD ĐH23 Đắk Nông KV1NT H,I 05/08/ Lê Thị Duyên QTKD ĐH23 Đắk Lắk KV1NT H,I 05/08/ Phạm Thị Mỹ Quyên NN ĐH23 Kiên Giang KV1NT H,I 05/08/ Lê Thị Thu NN ĐH23 Gia Lai KV1NT H,I 05/08/2019 Trang 3

4 149 Nguyễn Thị Diễm 719H0784 QTKD ĐH23 Trà Vinh KV1NT H,I 05/08/ Bùi Thiên Ân KHƯD ĐH23 Đồng Nai KV1NT H,I 05/08/ Ngô Anh Thi QTKD ĐH23 An Giang KV1NT H,I 05/08/ Phan Thị Na Na 519H0109 CNTT ĐH23 Đắk Lắk KV1NT H,I 05/08/ Lê Trúc Huỳnh KHƯD ĐH23 Kiên Giang KV1NT H,I 05/08/ Huỳnh Thị Mỹ Hạnh KHXHNV ĐH23 Đồng Nai KV1NT H,I 05/08/ Trần Thị Hồng Phúc KT ĐH23 Gia Lai KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Thị Hậu NN ĐH23 Kiên Giang KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Ngọc Anh QTKD ĐH23 Thanh Hóa KV1NT H,I 05/08/ Phạm Thị Ngọc Thùy QTKD ĐH23 Quảng Nam KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Thị Mỹ Tình D KHTT ĐH23 Gia Lai KV1NT H,I 05/08/ Bùi Kim Ngân MTCN ĐH23 Kon Tum KV1NT H,I 05/08/ Trần Thị Phương My MTCN ĐH23 Nghệ An KV1NT H,I 05/08/ Ngô Thị Quỳnh Như QTKD ĐH23 Phú Yên KV1NT H,I 05/08/ Hoàng Thị Thanh Bình QTKD ĐH23 Nghệ An KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Minh Thư NN ĐH23 Bình Phước KV1NT H,I 05/08/ Lê Thị Thanh Ngân NN ĐH23 Sóc Trăng KV1NT H,I 05/08/ Ngô Thanh Tuyền D KHTT ĐH23 Vĩnh Long KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Thị Minh Trân CNTT ĐH23 Bình Phước KV1NT H,I 05/08/ Phạm Thị Hoa Phượng NN ĐH23 Gia Lai KV1NT H,I 05/08/ Phạm Kiều Oanh H Dược ĐH23 Cà Mau KV1NT H,I 05/08/ Dương Cẩm Loan NN ĐH23 Cà Mau KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Thị Thu Nguyệt E Luật ĐH23 Bến Tre KV1NT H,I 05/08/ Lê Hà Kim Thoa 019H0208 NN ĐH23 Kiên Giang KV1NT H,I 05/08/ Trương Nguyễn Nhã Uyên 719C0215 QTKD ĐH23 Tây Ninh KV1NT H,I 05/08/ Nguyễn Thị Thu Uyên 719G0194 QTKD ĐH23 Lâm Đồng KV1NT H,I 05/08/ Đào Thị Yến Nhi QTKD ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Trần Minh Hiền D KHTT ĐH23 Bến Tre KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Khánh Văn 319H0128 KHXHNV ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Phan Thị My My NN ĐH23 Quảng Ngãi KV2NT-H H,I 05/08/ Mai Hoàng Dung NN ĐH23 Trà Vinh KV2NT-H H,I 05/08/ Lê Yến Nhi NN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Trần Thanh Trà My KHƯD ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Trần Ngọc Anh Thư QTKD ĐH23 Vĩnh Long KV2NT-H H,I 05/08/ Trần Anh Thư 019H0213 NN ĐH23 Vĩnh Long KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Tường Vy KHƯD ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Minh Quỳnh KHƯD ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Lê Thị Thoa NN ĐH23 Bình Định KV2NT-H H,I 05/08/ Bùi Thị Phượng Quyên NN ĐH23 An Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Ngọc Phương Trinh H Dược ĐH23 An Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Phan Cẩm Linh H Dược ĐH23 Bến Tre KV2NT-H H,I 05/08/ Thái Khánh Hà CNTT ĐH23 An Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Lê Thị Ngọc Duyên NN ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Thúy Hằng NN ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Trần Hải Yến KHXHNV ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Tường Vi QTKD ĐH23 An Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Từ Thanh Vy B TCNH ĐH23 An Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Đỗ Huyền Trang KHƯD ĐH23 Bình Thuận KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Huỳnh Ngọc Yến H Dược ĐH23 Kiên Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Trần Đoàn Ngọc Trân NN ĐH23 An Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Phạm Ngọc Tuyết B19H0114 TCNH ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Phan Thị Ngọc Trân Đ-ĐT ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/2019 Trang 4

5 201 Nguyễn Kim Anh B TCNH ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Cao Ngọc Diệu NN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Phú Xuân NN ĐH23 Bình Thuận KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Trần Anh Thơ NN ĐH23 Bến Tre KV2NT-H H,I 05/08/ Phạm Thị Hương Xuân QTKD ĐH23 Kiên Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Hạ Giang NN ĐH23 Quảng Nam KV2NT-H H,I 05/08/ Trần Thị Mỹ Linh NN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Ngọc Quế Trâm KT ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Phạm Thị Phương Thanh NN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Lê Thị Kim Ngân QTKD ĐH23 Tây Ninh KV2NT-H H,I 05/08/ Trần Thị Thảo Nguyên NN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Đoàn Nguyễn Xuân Hà KHXHNV ĐH23 An Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Phạm Thị Kỳ Duyên KHXHNV ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Phan Thanh Minh Mẫn E Luật ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Diệp Đỗ Yến Phượng NN ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Trương Thị Kim Thanh QTKD ĐH23 An Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Trương Thị Yến Thi NN ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Võ Thị Mộng Trinh NN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Phạm Thị Quế Trân KHƯD ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Phạm Thị Hương H Dược ĐH23 BRVT KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Đẹp KHXHNV ĐH23 An Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Như Ý NN ĐH23 Tây Ninh KV2NT-H H,I 05/08/ Bành Hồng Ngọc KHƯD ĐH23 An Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Trần Thị Minh Thư KHXHNV ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Tuyết Á Tiên NN ĐH23 Bến Tre KV2NT-H H,I 05/08/ Phạm Thị Tuyết Sương MTBHLĐ ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Phạm Thảo Khanh E19H0034 Luật ĐH23 BRVT KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Ngọc Kiều Trang QTKD ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Đặng Mẫn Nghi NN ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Trần Phương Anh KHƯD ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Anh Thư KHXHNV ĐH23 BRVT KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Ngọc Tuyết Mai A LĐCĐ ĐH23 Kiên Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Trần Nguyễn Ngọc Ngân NN ĐH23 Tây Ninh KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Xuân Mai NN ĐH23 Bến Tre KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Như Ý QTKD ĐH23 Quảng Nam KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Huyền QTKD ĐH23 Bến Tre KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Mai Thi KT ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Đào Tạ Diễm Quỳnh NN ĐH23 Kiên Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Võ Ngọc Huyền Trân MTBHLĐ ĐH23 Đồng Nai KV2NT-H H,I 05/08/ Trần Thị Thúy Duy NN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Phùng Thị Hải Vy A LĐCĐ ĐH23 Vĩnh Long KV2NT-H H,I 05/08/ Ngô Thị Hồng Thi QTKD ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Thanh Nhàn MTCN ĐH23 Tây Ninh KV2NT-H H,I 05/08/ Huỳnh Thị Tuyết Sương QTKD ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Thái Xuân Phi KT ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Diểm Uyên QTKD ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thụy Thanh Thanh NN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Lê Huỳnh Khánh Vy QTKD ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Trương Thị Quỳnh Như 719H0276 QTKD ĐH23 Bình Thuận KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Phương Du QTKD ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Lê Thị Trúc Vy QTKD ĐH23 Bình Thuận KV2NT-H H,I 05/08/ Lê Thị Ngọc Hân KT ĐH23 Bến Tre KV2NT-H H,I 05/08/2019 Trang 5

6 253 Võ Thị Ngọc Hân NN ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H H,I 05/08/ Lê Thanh Xuân E Luật ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Lê Huỳnh Giang QTKD ĐH23 Bến Tre KV2NT-H H,I 05/08/ Phạm Hương Giang NN ĐH23 Kiên Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Bùi Ánh Thư C TTK ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H H,I 05/08/ Đoàn Võ Quế Anh B TCNH ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H H,I 05/08/ Võ Thị Kim Ngân NN ĐH23 Bến Tre KV2NT-H H,I 05/08/ Phạm Thị Thúy Vi QTKD ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Kim Ngân QTKD ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Huỳnh Thị Anh Thư QTKD ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Lâm Thị Ngọc Như E Luật ĐH23 Bến Tre KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thùy Hồng Nhung QTKD ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Lê Hoàng Lam CNTT ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Tô Mộng Nghi 719H0678 QTKD ĐH23 Bến Tre KV2NT-H H,I 05/08/ Trần Thị Thanh Thảo E Luật ĐH23 Bến Tre KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Quế Trân E19H0100 Luật ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Võ Lê Khánh Vy NN ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Hồ Nguyễn Khánh Thy 219H0061 KT ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Phạm Thị Hoài Thương KHƯD ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Huỳnh Như KHƯD ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Hồng Nhung NN ĐH23 Bình Phước KV2NT-H H,I 05/08/ Phạm Mỹ Ngữ NN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Lương Vĩ Trâm NN ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Ngọc Như Mai NN ĐH23 An Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Hà Thị Mỹ Hân QTKD ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Võ Ngọc Sương Trà 219H0097 KT ĐH23 Đồng Nai KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Thanh Lan NN ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Phạm Minh Diệp QTKD ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Trương Huỳnh Như MTCN ĐH23 Bình Dương KV2NT-H H,I 05/08/ Phan Ngọc Huỳnh KHXHNV ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H H,I 05/08/ Phạm Thị Hồng Thi D KHTT ĐH23 Bình Phước KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Huỳnh Như MTBHLĐ ĐH23 Kiên Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Huỳnh Thị Ngọc Ửng KHXHNV ĐH23 An Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Hoài Thương NN ĐH23 Tây Ninh KV2NT-H H,I 05/08/ Hồ Huỳnh Gia Thụy KHXHNV ĐH23 An Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Trần Ngọc Kim Ngân KT ĐH23 An Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Lý Kim Sang NN ĐH23 An Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Ngô Hải Yến NN ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Thuyết KHXHNV ĐH23 Quảng Nam KV2NT-H H,I 05/08/ Vũ Huỳnh Anh Kim NN ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Trần Hoàng Kim Châu QTKD ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Ngô Thị Thanh Vy KHƯD ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H H,I 05/08/ Lê Bích Trang NN ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Dương Thị Mỹ Duyên CNTT ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Bùi Kim Anh Thi QTKD ĐH23 Bình Thuận KV2NT-H H,I 05/08/ Lưu Xuân Quỳnh MTCN ĐH23 Tây Ninh KV2NT-H H,I 05/08/ Trương Thị Ngọc Phượng NN ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H H,I 05/08/ Đào Khánh Linh NN ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Phạm Thị Như Mỹ QTKD ĐH23 Bến Tre KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Bùi Khánh Tường NN ĐH23 An Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Kim Ngọc 519H0033 CNTT ĐH23 Bến Tre KV2NT-H H,I 05/08/ Võ Thị Hồng Xuyến QTKD ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H H,I 05/08/2019 Trang 6

7 305 Nguyễn Thị Thuý Huyền E Luật ĐH23 Bến Tre KV2NT-H H,I 05/08/ Võ Thị Tuyết Ngân D KHTT ĐH23 Vĩnh Long KV2NT-H H,I 05/08/ Dương Thị Thanh Thúy KHƯD ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Hoài Phương KHXHNV ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Đỗ Nhượt Lan MTCN ĐH23 Bến Tre KV2NT-H H,I 05/08/ Lê Ngọc Phụng QTKD ĐH23 Vĩnh Long KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Phan Hạ Dy QTKD ĐH23 Ninh Thuận KV2NT-H H,I 05/08/ Đoàn Thị Ngọc Hân B TCNH ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Dương Thị Kim Khánh QTKD ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H H,I 05/08/ Trần Ngọc Thảo MTBHLĐ ĐH23 An Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Như Ý NN ĐH23 Bình Định KV2NT-H H,I 05/08/ Trần Thị Hồng Son KHXHNV ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Huỳnh Ngọc Trầm QTKD ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Diễm Hằng B TCNH ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thanh Thảo Duyên QTKD ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Lê Thị Phương Nhi H Dược ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Đặng Phương Thảo E Luật ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H H,I 05/08/ Phùng Thị Cẩm Tú QTKD ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Ngọc Phương Huế AnH Dược ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Võ Mộng Tuyền QTKD ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Cao Đào Thanh Kim Huệ QTKD ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Lê Châu Huyền Trang QTKD ĐH23 Quảng Ngãi KV2NT-H H,I 05/08/ Phan Thúy Quyên KHƯD ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H H,I 05/08/ Đoàn Hồng Nguyên E Luật ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Trần Thị Thục Anh MTCN ĐH23 Nghệ An KV2NT-H H,I 05/08/ Lê Thị Thuý Liễu NN ĐH23 Vĩnh Long KV2NT-H H,I 05/08/ Ngô Thục Quyên QTKD ĐH23 Phú Yên KV2NT-H H,I 05/08/ Đoàn Thanh Hân QTKD ĐH23 Tây Ninh KV2NT-H H,I 05/08/ Lê Cao Thanh Thảo QTKD ĐH23 Bến Tre KV2NT-H H,I 05/08/ Trương Kiều Hoa QTKD ĐH23 Quảng Ngãi KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Tuyết Nhân E Luật ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Bùi Thị Thanh Ân NN ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Phạm Thị Kim Xuyến MTCN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Lê Thị Bích Ngân E Luật ĐH23 Phú Yên KV2NT-H H,I 05/08/ Phạm Thúy An QTKD ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Ngọc Tiên B19D0029 TCNH ĐH23 Đồng Nai KV2NT-H H,I 05/08/ Lê Ngọc Trân KHXHNV ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H H,I 05/08/ Phạm Nguyễn Giao Tiên KT ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Trần Thị Kim Tỏa H Dược ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Ngọc Nữ KHXHNV ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Như Ý QTKD ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H H,I 05/08/ Huỳnh Thị Thanh Nhàn QTKD ĐH23 Quảng Nam KV2NT-H H,I 05/08/ Lâm Thị Kim Thoa NN ĐH23 An Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Ngô Thị Mỹ Duyên B TCNH ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Anh Thư NN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Trương Thị Thảo Vy NN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Trần Thị Hồng MTCN ĐH23 Quảng Ngãi KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Ngọc Thảo QTKD ĐH23 Đồng Nai KV2NT-H H,I 05/08/ Ngô Nguyễn Kiều My NN ĐH23 Tây Ninh KV2NT-H H,I 05/08/ Lê Nguyễn Huyền Trân CNTT ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Phạm Thị Trúc Phương Đ-ĐT ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Ngọc Sương KHXHNV ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/2019 Trang 7

8 357 Trần Võ Lan Vy KHXHNV ĐH23 An Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Nguyễn Thị Thúy Hồng 319H0036 KHXHNV ĐH23 Bến Tre KV2NT-H H,I 05/08/ Ngô Nguyễn Châu Sa NN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H H,I 05/08/ Trần Ngọc Ngà QTKD ĐH23 Long An KV2NT-H H,I 05/08/ Phạm Thị Mai Hương QTKD ĐH23 Tây Ninh KV2NT-H H,I 05/08/ Bùi Nguyễn Mai Thy MTCN ĐH23 Lâm Đồng KV1TP H,I 05/08/ Hoàng Thảo Trang NN ĐH23 Đắk Lắk KV1TP H,I 05/08/ Trần Thị Ngọc Bích MTCN ĐH23 Sóc Trăng KV1TP H,I 05/08/ Trần Thị Diệu Thủy QTKD ĐH23 Bình Phước KV1TP H,I 05/08/ Vũ Thị Mai NN ĐH23 Bình Phước KV1TP H,I 05/08/ Trương Nguyễn Cát Tường E Luật ĐH23 Lâm Đồng KV1TP H,I 05/08/ Đặng Ngọc Phương Trinh KHƯD ĐH23 Bình Phước KV1TP H,I 05/08/ Phạm Nguyễn Thúy Ngân NN ĐH23 Bình Phước KV1TP H,I 05/08/ Nguyễn Nguyên Khánh Vy 719H0600 QTKD ĐH23 Lâm Đồng KV1TP H,I 05/08/ Trương Ngọc Bích KHXHNV ĐH23 Sóc Trăng KV1TP H,I 05/08/ Mai Trần Thanh Hương KT ĐH23 Gia Lai KV1TP H,I 05/08/ Võ Hoàng Vy KT ĐH23 Sóc Trăng KV1TP H,I 05/08/ Trần Lê Vân QTKD ĐH23 Hậu Giang KV1TP H,I 05/08/ Cao Huyền Trang NN ĐH23 Gia Lai KV1TP H,I 05/08/ Đỗ Thị Lệ Quyên KHXHNV ĐH23 Gia Lai KV1TP H,I 05/08/ Trần Trà My Đ-ĐT ĐH23 Bình Phước KV1TP H,I 05/08/ Võ Thị Kim Huệ H Dược ĐH23 Gia Lai KV1TP H,I 05/08/ Võ Diệu Hương B TCNH ĐH23 Gia Lai KV1TP H,I 05/08/ Lê Thị Thúy Quỳnh NN ĐH23 Tây Ninh KV1TP H,I 05/08/ Lê Đường Hân QTKD ĐH23 Sóc Trăng KV1TP H,I 05/08/ Trịnh Yến Nhi MTCN ĐH23 Hậu Giang KV1TP H,I 05/08/ Bùi Ngọc Quỳnh Như KHXHNV ĐH23 Lâm Đồng KV1TP H,I 05/08/ Trần Thị Huyền Thoại 219H0054 KT ĐH23 Sóc Trăng KV1TP H,I 05/08/ Lâm Ngọc Châm E19H0009 Luật ĐH23 Bạc Liêu KV1TP H,I 05/08/ Hoàng Thị Ngọc An QTKD ĐH23 Bình Phước KV1TP H,I 05/08/ Phạm Thị Kim Điều E Luật ĐH23 Tiền Giang KV1TP H,I 05/08/ Nguyễn Tài Phương Chi 719K0008 QTKD ĐH23 Kon Tum KV1TP H,I 05/08/ Nguyễn Thị Lan Nhi NN ĐH23 Kon Tum KV1TP H,I 05/08/ Đặng Lê Ngọc Ánh QTKD ĐH23 Hòa Bình KV1TP H,I 05/08/ Trần Thị Tuyết Nhung QTKD ĐH23 Long An KV1TP H,I 05/08/ Bùi Trần Thảo Vy KHXHNV ĐH23 Gia Lai KV1TP H,I 05/08/ Nguyễn Ngọc Phương Anh KHXHNV ĐH23 Vĩnh Long KV1TP H,I 05/08/ Trần Thị Kim Ngân KHXHNV ĐH23 Tây Ninh KV1TP H,I 05/08/ Nguyễn Trịnh Ngọc Hân KHXHNV ĐH23 Gia Lai KV1TP H,I 05/08/ Mai Thùy Trang NN ĐH23 Gia Lai KV1TP H,I 05/08/ Nguyễn Nhật Tú Nguyên H Dược ĐH23 Gia Lai KV1TP H,I 05/08/ Trần Mẫn Nhi QTKD ĐH23 Bình Phước KV1TP H,I 05/08/ Nguyễn Huỳnh Thảo Nhi MTCN ĐH23 Tiền Giang KV1TP H,I 05/08/ Nguyễn Thị Kim Quí QTKD ĐH23 Trà Vinh KV1TP H,I 05/08/ Trịnh Bình An NN ĐH23 Bình Phước KV1TP H,I 05/08/ Bạch Thùy Khánh Trang QTKD ĐH23 Đồng Nai KV1TP H,I 05/08/ Lê Thị Quỳnh Như QTKD ĐH23 Bình Phước KV1TP H,I 05/08/ Kiều Thị Oanh NN ĐH23 Đăk Nông KV1TP H,I 05/08/ Nguyễn Mai Thảo QTKD ĐH23 Sóc Trăng KV1TP H,I 05/08/ Nguyễn Thuỷ Hiếu A LĐCĐ ĐH23 Kon Tum KV1TP H,I 05/08/ Dương Thị Thương Phương NN ĐH23 Bình Phước KV1TP H,I 05/08/ Cáp Thị Mỹ Duyên 019H0295 NN ĐH23 Kon Tum KV1TP H,I 05/08/2019 Trang 8

9 409 Trần Ngọc Châu KHXHNV ĐH23 BRVT KV2NT-T H,I 05/08/ Trần Thị Chí KHXHNV ĐH23 Quảng Ngãi KV2NT-T H,I 05/08/ Hồ Ngọc Quế Hương QTKD ĐH23 TP.HCM KV2NT-T H,I 05/08/ Huỳnh Tuyết Ngân E Luật ĐH23 Sóc Trăng 3 K,L 05/08/ Danh Vương Tuyết Hân QTKD ĐH23 Kiên Giang 3 K,L 05/08/ Lý Mỹ Linh QTKD ĐH23 BRVT 3 K,L 05/08/ Huỳnh Ngọc Cầm QTKD ĐH23 Sóc Trăng 3 K,L 05/08/ Nguyễn Hạnh Ngân H Dược ĐH23 Bình Định 7 K,L 05/08/ Nguyễn Khánh Băng NN ĐH23 Kiên Giang 7 K,L 05/08/ Trần Tâm Như 719K0095 QTKD ĐH23 Bến Tre 1 K,L 05/08/ Triệu Đoan Dung 019K0015 NN ĐH23 Kiên Giang 3 K,L 05/08/ Huỳnh Tuyết Linh NN ĐH23 Kiên Giang 3 K,L 05/08/ Lý Tuyết Cầm KT ĐH23 Bình Thuận 3 K,L 05/08/ Tiêu Ngọc Tố Quyên B TCNH ĐH23 Sóc Trăng 3 K,L 05/08/ Nguyễn Mai Nhật Uyên NN ĐH23 Bến Tre 4 K,L 05/08/ Đỗ Thị Hoài Ly NN ĐH23 Quảng Nam 6 K,L 05/08/ Nguyễn Tôn Bình Giang B TCNH ĐH23 Kiên Giang 7 K,L 05/08/ Trần Ngọc Phương NN ĐH23 Đồng Nai 3 K,L 05/08/ Nèang Quanh Rên E Luật ĐH23 An Giang 3 K,L 05/08/ Chau Võ Diệu Lam B TCNH ĐH23 An Giang 3 K,L 05/08/ An Thị Thúy Dương 719H0350 QTKD ĐH23 Lâm Đồng 3 K,L 05/08/ Danh Thị Huệ Thi QTKD ĐH23 Sóc Trăng 3 K,L 05/08/ Làu Cẩm Tú KHXHNV ĐH23 Đồng Nai 3 K,L 05/08/ Nguyễn Thị Lan Vy D KHTT ĐH23 Bến Tre 4 K,L 05/08/ Phan Mỹ Châu KHƯD ĐH23 Cà Mau 4 K,L 05/08/ Trần Ngọc Hồng Tươi KT ĐH23 Quảng Ngãi 4 K,L 05/08/ Trình Tú Phương NN ĐH23 Đồng Nai 3 K,L 05/08/ Trần Dũ Quyên NN ĐH23 Bình Phước 3 K,L 05/08/ Giang Minh Yến QTKD ĐH23 Đồng Nai 3 K,L 05/08/ Nguyễn Thị Thanh Hiếu B19D0013 TCNH ĐH23 Gia Lai 4 K,L 05/08/ Đỗ Nguyễn Mai Chi 219H0076 KT ĐH23 Thanh Hóa 4 K,L 05/08/ Ngô Thị Phương Trang NN ĐH23 BRVT 3 K,L 05/08/ Huỳnh Thị Thu Ngân MTCN ĐH23 Bình Định 4 K,L 05/08/ Nguyễn Hoàng Nhật Vy KHXHNV ĐH23 Đồng Tháp 7 K,L 05/08/ Phạm Phương Dung 719H0628 QTKD ĐH23 Lâm Đồng KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Đỗ Thuý Hiền QTKD ĐH23 Quảng Ngãi KV1NT K,L 05/08/ Trương Thị Trâm Anh NN ĐH23 Đăk Nông KV1NT K,L 05/08/ Võ Thị Quỳnh Như A LĐCĐ ĐH23 BRVT KV1NT K,L 05/08/ Lê Thị Trúc Quỳnh E Luật ĐH23 Đăk Nông KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Lê Ánh Ngân 219H0084 KT ĐH23 Đồng Nai KV1NT K,L 05/08/ Phù Thị Hiển NN ĐH23 Quảng Ngãi KV1NT K,L 05/08/ Phạm Thị Bé Ngọc 319H0063 KHXHNV ĐH23 Cà Mau KV1NT K,L 05/08/ Tạ Thị Thu Thủy NN ĐH23 Bình Thuận KV1NT K,L 05/08/ Trần Thị Mỹ Anh NN ĐH23 Hậu Giang KV1NT K,L 05/08/ Trương Thị Mỹ Huyên QTKD ĐH23 Quảng Ngãi KV1NT K,L 05/08/ Lê Như Ngọc KTCT ĐH23 Cà Mau KV1NT K,L 05/08/ Tạ Nguyễn Quỳnh Hương B TCNH ĐH23 Bình Phước KV1NT K,L 05/08/ Dương Thanh Trúc QTKD ĐH23 Quảng Nam KV1NT K,L 05/08/ Lê Thảo Ngân KHXHNV ĐH23 Tiền Giang KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Thị Hạnh QTKD ĐH23 Đăk Nông KV1NT K,L 05/08/ Đỗ Thị Hoài Thu CNTT ĐH23 Lâm Đồng KV1NT K,L 05/08/ Lê Thị Mỹ Hạnh E Luật ĐH23 Gia Lai KV1NT K,L 05/08/2019 Trang 9

10 461 Lâm Triệu Nghi NN ĐH23 Kiên Giang KV1NT K,L 05/08/ Trần Kim Phụng QTKD ĐH23 Tây Ninh KV1NT K,L 05/08/ Trần Thanh Trúc 719H0146 QTKD ĐH23 Tây Ninh KV1NT K,L 05/08/ Phan Minh Thư 719H0536 QTKD ĐH23 Kon Tum KV1NT K,L 05/08/ Doãn Thị Bích Phượng QTKD ĐH23 Đắk Lắk KV1NT K,L 05/08/ Trần Thị Hà Trinh 019H0251 NN ĐH23 Đắk Lắk KV1NT K,L 05/08/ Phan Thị Tố Như 019H0152 NN ĐH23 Đắk Lắk KV1NT K,L 05/08/ Đoàn Huyền Trang KT ĐH23 Ninh Thuận KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Huỳnh Thảo Vân 019H0264 NN ĐH23 Kiên Giang KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Thị Diễm Quỳnh QTKD ĐH23 Đắk Lắk KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Thị Ngọc Thùy QTKD ĐH23 Gia Lai KV1NT K,L 05/08/ Phan Ngọc Thanh Hương QTKD ĐH23 Kon Tum KV1NT K,L 05/08/ Vũ Hoài Phương Dung QTKD ĐH23 Lâm Đồng KV1NT K,L 05/08/ Lê Trần Anh Thư QTKD ĐH23 BRVT KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Đình Phi Vũ H Dược ĐH23 BRVT KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Thị Minh Châu NN ĐH23 Đồng Nai KV1NT K,L 05/08/ Cao Diễm Quỳnh NN ĐH23 Kiên Giang KV1NT K,L 05/08/ Trần Thị Tường Vy KHXHNV ĐH23 Kiên Giang KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Thúy Quỳnh 719H0752 QTKD ĐH23 Đồng Nai KV1NT K,L 05/08/ Trương Kim Phụng KHXHNV ĐH23 Lâm Đồng KV1NT K,L 05/08/ Võ Ngọc Hân NN ĐH23 Cà Mau KV1NT K,L 05/08/ Phạm Châu Phương Uyên KTCT ĐH23 Đồng Nai KV1NT K,L 05/08/ Hồ Hoàng Kim QTKD ĐH23 Gia Lai KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Bích Như 719H0687 QTKD ĐH23 Sóc Trăng KV1NT K,L 05/08/ Trần Hoàng Lan Vy QTKD ĐH23 BRVT KV1NT K,L 05/08/ Đặng Ngọc Dung 719C0034 QTKD ĐH23 Sóc Trăng KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Thị Công Thương NN ĐH23 Quảng Ngãi KV1NT K,L 05/08/ Trần Hồ Huyền Trang KT ĐH23 Quảng Ngãi KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Diễm Xuân QTKD ĐH23 Sóc Trăng KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Đoàn Trâm Anh E Luật ĐH23 Đồng Nai KV1NT K,L 05/08/ Bùi Vân Anh KHƯD ĐH23 Đăk Nông KV1NT K,L 05/08/ Trần Vũ Tường Ly E Luật ĐH23 Quảng Nam KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 719H0746 QTKD ĐH23 An Giang KV1NT K,L 05/08/ Đào Thị Thanh Hằng MTBHLĐ ĐH23 Đồng Nai KV1NT K,L 05/08/ Phạm Vũ Phương Nam NN ĐH23 Lâm Đồng KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Thị Ngọc Ánh KHXHNV ĐH23 Đồng Nai KV1NT K,L 05/08/ Trần Thị Minh Phương B TCNH ĐH23 Đồng Nai KV1NT K,L 05/08/ Đỗ Thị Ngọc Thiện NN ĐH23 Bình Phước KV1NT K,L 05/08/ Đinh Phạm Thục Hằng QTKD ĐH23 Đồng Nai KV1NT K,L 05/08/ Phạm Thị Ngọc Phượng NN ĐH23 Tây Ninh KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Trần Trúc Phương 719H0101 QTKD ĐH23 Lâm Đồng KV1NT K,L 05/08/ Trần Thảo Nguyên NN ĐH23 Bình Phước KV1NT K,L 05/08/ Chu Đặng Phương Trinh H Dược ĐH23 Đồng Nai KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Thị Quỳnh Anh NN ĐH23 Kiên Giang KV1NT K,L 05/08/ Trần Thúy Quyên KHƯD ĐH23 Cà Mau KV1NT K,L 05/08/ Trần Thị Mỹ Uyên 019H0261 NN ĐH23 Kiên Giang KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Thị Quyển Nghi NN ĐH23 Kiên Giang KV1NT K,L 05/08/ Trần Ngọc Anh Thơ 719H0797 QTKD ĐH23 Đồng Nai KV1NT K,L 05/08/ Phương Thị Ngọc Nhi H Dược ĐH23 Bình Định KV1NT K,L 05/08/ Hồ Thị Kim Ngân 719H0791 QTKD ĐH23 Đắk Lắk KV1NT K,L 05/08/ Trần Nguyễn Thảo Uyên 719H0779 QTKD ĐH23 Đắk Lắk KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Thị Kim Thương KHXHNV ĐH23 Kiên Giang KV1NT K,L 05/08/2019 Trang 10

11 513 Võ Thu Thảo QTKD ĐH23 Quảng Ngãi KV1NT K,L 05/08/ Huỳnh Thị Trúc Hân KT ĐH23 Bình Thuận KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Huỳnh Phương Duyên219H0078 KT ĐH23 Đồng Nai KV1NT K,L 05/08/ Trần Thị Kim Huê QTKD ĐH23 Đăk Nông KV1NT K,L 05/08/ Lê Thị Cẩm Tú MTCN ĐH23 Nghệ An KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Phạm Thảo My QTKD ĐH23 BRVT KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Liêu Phương Vy KHƯD ĐH23 Trà Vinh KV1NT K,L 05/08/ Võ Thị Hồng Nhung KHXHNV ĐH23 Gia Lai KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Quỳnh Diễm QTKD ĐH23 Đăk Nông KV1NT K,L 05/08/ Trần Thị Thanh Hằng KHƯD ĐH23 Đồng Nai KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Hoàng Yến Linh KHƯD ĐH23 Đồng Tháp KV1NT K,L 05/08/ Quách Bảo Trân QTKD ĐH23 An Giang KV1NT K,L 05/08/ Lê Dương Thị Thanh Thanh 719D0155 QTKD ĐH23 Bình Định KV1NT K,L 05/08/ Võ Ngọc Trâm CNTT ĐH23 Quảng Nam KV1NT K,L 05/08/ Lê Thị Thanh Phượng NN ĐH23 Bình Phước KV1NT K,L 05/08/ Huỳnh Thị Thanh Hoài 719D0052 QTKD ĐH23 Gia Lai KV1NT K,L 05/08/ Đỗ Thị Thu Hiền CNTT ĐH23 Lâm Đồng KV1NT K,L 05/08/ Lê Thanh Thái Hương 019H0064 NN ĐH23 Kiên Giang KV1NT K,L 05/08/ Đậu Thị Thu Hà NN ĐH23 Bình Phước KV1NT K,L 05/08/ Hồ Như Quỳnh B TCNH ĐH23 Kiên Giang KV1NT K,L 05/08/ Phạm Thị Phương Minh KHƯD ĐH23 Bạc Liêu KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Phạm Anh Châu E19H0011 Luật ĐH23 Quảng Ngãi KV1NT K,L 05/08/ Lê Phạm Thùy Dung NN ĐH23 Khánh Hòa KV1NT K,L 05/08/ Trần Khã Nhi 719D0124 QTKD ĐH23 Cà Mau KV1NT K,L 05/08/ Lê Thị Kim Luyến MTCN ĐH23 Đắk Lắk KV1NT K,L 05/08/ Huỳnh Thị Minh Tâm QTKD ĐH23 Bình Phước KV1NT K,L 05/08/ Nguyễn Thị Kim Chi KHXHNV ĐH23 Trà Vinh KV1NT K,L 05/08/ Đỗ Tiểu Vy QTKD ĐH23 An Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Thị Khánh Nguyên KHƯD ĐH23 Bến Tre KV2NT-H K,L 05/08/ Lê Ngọc Thảo QTKD ĐH23 Bến Tre KV2NT-H K,L 05/08/ Võ Thị Thanh Kiều KHƯD ĐH23 Bến Tre KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Thị Linh Đan QTKD ĐH23 Tây Ninh KV2NT-H K,L 05/08/ Trương Đoàn Tú Anh NN ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H K,L 05/08/ Võ Thị Mai Hương E Luật ĐH23 Long An KV2NT-H K,L 05/08/ Đào Thị Thảo Ly KHXHNV ĐH23 Long An KV2NT-H K,L 05/08/ Huỳnh Nguyễn Ngọc Minh KHXHNV ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H K,L 05/08/ Lê Minh Thư NN ĐH23 Vĩnh Long KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Dương Mỹ Nghi 019H0132 NN ĐH23 Vĩnh Long KV2NT-H K,L 05/08/ Phan Đặng Thảo Nhi 319H0072 KHXHNV ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H K,L 05/08/ Đặng Cao Mỹ Anh 319H0147 KHXHNV ĐH23 Trà Vinh KV2NT-H K,L 05/08/ Phạm Thị Thuỳ Dung NN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Lê Huỳnh Thị Ngọc Hân CNTT ĐH23 Kiên Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Đoàn Phương Trúc NN ĐH23 Tây Ninh KV2NT-H K,L 05/08/ Huỳnh Lê Thị Tuyết Nhi Đ-ĐT ĐH23 An Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Lê Hoàng Oanh Đ-ĐT ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Trương Quách An Quỳnh NN ĐH23 Cà Mau KV2NT-H K,L 05/08/ Phạm Thị Hồng Hạnh NN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Mai Phạm Hoàng Thơ 019H0207 NN ĐH23 Bến Tre KV2NT-H K,L 05/08/ Phan Thiên Nhi QTKD ĐH23 Trà Vinh KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Huỳnh Tiểu Lăng NN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Thị Kim Ngân QTKD ĐH23 An Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Lê Thị Diễm Trinh A LĐCĐ ĐH23 Bến Tre KV2NT-H K,L 05/08/2019 Trang 11

12 565 Trần Ngọc Mai Thy 019H0222 NN ĐH23 Bến Tre KV2NT-H K,L 05/08/ Trần Thị Hồng Diễm QTKD ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Lê Hằng Ni KHXHNV ĐH23 Cà Mau KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Thị Thanh Xuân 719D0238 QTKD ĐH23 Tây Ninh KV2NT-H K,L 05/08/ Lê Trần Đoan Uyên E Luật ĐH23 An Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Trần Minh Hoa CNTT ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Đinh Trần Tú Trinh B19H0106 TCNH ĐH23 BRVT KV2NT-H K,L 05/08/ Võ Thị Minh Anh NN ĐH23 Long An KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Thị Thanh Tuyền KHXHNV ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Đinh Thị Mỹ Thương KHXHNV ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Thị Thanh Trúc NN ĐH23 Long An KV2NT-H K,L 05/08/ Phạm Huỳnh Giang NN ĐH23 Tây Ninh KV2NT-H K,L 05/08/ Huỳnh Võ Như Phụng KHƯD ĐH23 Bến Tre KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Thị Trúc Huỳnh KHƯD ĐH23 Long An KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Ngọc Châu Trinh NN ĐH23 Ninh Thuận KV2NT-H K,L 05/08/ Phan Ngọc Hân NN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Phan Thị Hiếu Nhân QTKD ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Thị Ngọc Quý KHXHNV ĐH23 An Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Phạm Thị Thuý An NN ĐH23 Long An KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Lê Khả Thy NN ĐH23 Bến Tre KV2NT-H K,L 05/08/ Trần Ngọc Thảo Trang KT ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Trần Mỹ Hà NN ĐH23 Long An KV2NT-H K,L 05/08/ Phạm Bảo Trân 719H0556 QTKD ĐH23 Long An KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Huỳnh My KHXHNV ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Ngọc Thùy Dung MTBHLĐ ĐH23 Long An KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Ngọc Thanh Trúc KHXHNV ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Thị Hoài Nhi 319H0068 KHXHNV ĐH23 Quảng Nam KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Khánh Minh Thư 719H0798 QTKD ĐH23 Bến Tre KV2NT-H K,L 05/08/ Trịnh Thị Quế Trân KT ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Võ Hoàng Dung NN ĐH23 Tây Ninh KV2NT-H K,L 05/08/ Đặng Thị Kim Ngân QTKD ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Ngọc Minh An QTKD ĐH23 Long An KV2NT-H K,L 05/08/ Võ Đào Vân Nhi QTKD ĐH23 Long An KV2NT-H K,L 05/08/ Phạm Thị Quỳnh Như QTKD ĐH23 Long An KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Thị Trà My KT ĐH23 Tây Ninh KV2NT-H K,L 05/08/ Huỳnh Thị Hạnh Như NN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Lê Hà Nhựt Anh B TCNH ĐH23 An Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Lưu Đinh Tố Như NN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Phạm Hà Phương 019H0169 NN ĐH23 Bình Thuận KV2NT-H K,L 05/08/ Đặng Ngọc Bảo Trân 719H0800 QTKD ĐH23 Đồng Nai KV2NT-H K,L 05/08/ Đào Nguyễn Khánh Hiền 019H0055 NN ĐH23 Bình Định KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Gia Nghi NN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Đỗ Thị Tuyết Trang 019H0316 NN ĐH23 Tây Ninh KV2NT-H K,L 05/08/ Trần Thị Thúy Hằng E Luật ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Lê Ngọc Vy B TCNH ĐH23 Bến Tre KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Bảo Trân QTKD ĐH23 An Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Đào Nguyễn Đông Thảo 019H0200 NN ĐH23 Bình Định KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Thúy Vy D KHTT ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Thảo Chi D KHTT ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H K,L 05/08/ Trần Thu Ngân 019H0305 NN ĐH23 Vĩnh Long KV2NT-H K,L 05/08/ Đào Thị Quế Nhi NN ĐH23 Bình Thuận KV2NT-H K,L 05/08/ Mai Thị Ngọc Châu QTKD ĐH23 Đồng Tháp KV2NT-H K,L 05/08/2019 Trang 12

13 617 Trần Gia Linh QTKD ĐH23 Vĩnh Long KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Hồ Tường Vy CNTT ĐH23 Long An KV2NT-H K,L 05/08/ Từ Quế Anh NN ĐH23 Bến Tre KV2NT-H K,L 05/08/ Phạm Lê Thúy Quỳnh MTCN ĐH23 Bình Dương KV2NT-H K,L 05/08/ Ngô Trần Ngọc Thuận KHƯD ĐH23 Long An KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Thanh Trà B TCNH ĐH23 Bến Tre KV2NT-H K,L 05/08/ Lỗ Diệu Quỳnh NN ĐH23 Nghệ An KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Thị Kiều Tiên NN ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Thị Kim Diệu MTCN ĐH23 Phú Yên KV2NT-H K,L 05/08/ Trần Lê Như Ngọc QTKD ĐH23 Long An KV2NT-H K,L 05/08/ Võ Thị Ngọc Trang KHXHNV ĐH23 Quảng Bình KV2NT-H K,L 05/08/ Phạm Vũ Lan Anh 719H0737 QTKD ĐH23 Đồng Nai KV2NT-H K,L 05/08/ Lê Thị Phương Thảo D KHTT ĐH23 Hải Dương KV2NT-H K,L 05/08/ Nguyễn Thị Yến 719G0215 QTKD ĐH23 Nam Định KV2NT-H K,L 05/08/ Đào Thu Phương NN ĐH23 Long An KV2NT-H K,L 05/08/ Trần Ngọc Trâm Anh QTKD ĐH23 Tiền Giang KV2NT-H K,L 05/08/ Lê Hải Vi NN ĐH23 Gia Lai KV1TP K,L 05/08/ Ngô Thùy Uyên KT ĐH23 Gia Lai KV1TP K,L 05/08/ Phước Huỳnh Như D KHTT ĐH23 Hậu Giang KV1TP K,L 05/08/ Trần Thị Thúy Vi QTKD ĐH23 Gia Lai KV1TP K,L 05/08/ Nguyễn Hoàng Hồng Giang NN ĐH23 Gia Lai KV1TP K,L 05/08/ Trần Bảo Trân 019H0239 NN ĐH23 Kon Tum KV1TP K,L 05/08/ Nguyễn Nhật Kiều Khanh KT ĐH23 Tây Ninh KV1TP K,L 05/08/ Trịnh Lê Cát Lợi D KHTT ĐH23 Sóc Trăng KV1TP K,L 05/08/ Đoàn Thị Kim Yến NN ĐH23 Tiền Giang KV1TP K,L 05/08/ Nguyễn Phương Uyên NN ĐH23 Cà Mau KV1TP K,L 05/08/ Bùi Thị Mỹ Phụng NN ĐH23 Tiền Giang KV1TP K,L 05/08/ Phan Thị Khả Ái KHXHNV ĐH23 Đồng Nai KV1TP K,L 05/08/ Nguyễn Phạm Nhả Uyên NN ĐH23 Vĩnh Long KV1TP K,L 05/08/ Trịnh Nguyễn Hoàng Ngân KHXHNV ĐH23 Trà Vinh KV1TP K,L 05/08/ Ngô Huỳnh Thảo Vy NN ĐH23 Đắk Lắk KV1TP K,L 05/08/ Nguyễn Huỳnh Thiên Lý 719H0773 QTKD ĐH23 Vĩnh Long KV1TP K,L 05/08/ Nguyễn Thị Hải Yến 019H0326 NN ĐH23 Đồng Nai KV1TP K,L 05/08/ Lê Nguyễn Phương Trinh 319H0118 KHXHNV ĐH23 Lâm Đồng KV1TP K,L 05/08/ Phạm Ngọc Trâm MTCN ĐH23 Đăk Nông KV1TP K,L 05/08/2019 DANH SÁCH SINH VIÊN NỮ NHẬN PHÒNG Ở NGÀY 20/08/2019 STT Họ và tên MSSV Khoa Khóa Hộ khẩu Đ.Tượng Tòa nhàngày nhận phòng 1 Nguyễn Thị Thảo Như CNTT ĐH23 Đồng Tháp KV2 K,L 20/08/ Phan Trần Quế Trâm 019H0231 NN ĐH23 Bến Tre KV2 K,L 20/08/ Lê Hồng Ngọc KHƯD ĐH23 Đồng Tháp KV2 K,L 20/08/ Võ Thị Nhựt Băng A LĐCĐ ĐH23 Đồng Tháp KV2 K,L 20/08/ Nguyễn Thị Hồng Loan C TTK ĐH23 Tiền Giang KV2 K,L 20/08/ Đoàn Ngọc Kim Ngân C TTK ĐH23 Tiền Giang KV2 K,L 20/08/ Vũ Thảo Phương 719H0492 QTKD ĐH23 Quảng Nam KV2 K,L 20/08/ Nguyễn Ngọc Tuyền QTKD ĐH23 Tiền Giang KV2 K,L 20/08/ Hồ Duy Mỹ Hậu D KHTT ĐH23 Tiền Giang KV2 K,L 20/08/ Nguyễn Thị Thanh Trúc B19H0109 TCNH ĐH23 Tiền Giang KV2 K,L 20/08/ Nguyễn Thị Thúy Ny NN ĐH23 Tiền Giang KV2 K,L 20/08/ Nguyễn Ngọc Hoàng Uyên NN ĐH23 Vĩnh Long KV2 K,L 20/08/ Nguyễn Thị Giang KHXHNV ĐH23 Đồng Tháp KV2 K,L 20/08/ Lê Phương Nghĩa 019H0134 NN ĐH23 Đồng Nai KV2 K,L 20/08/ Vũ Thị Ánh Linh KTCT ĐH23 TP.HCM KV2 K,L 20/08/2019 Trang 13

14 16 Mai Thị Như Ý NN ĐH23 Tiền Giang KV2 K,L 20/08/ Nguyễn Thị Kiều Anh NN ĐH23 Trà Vinh KV2 K,L 20/08/ Võ Thị Minh Vân QTKD ĐH23 Đồng Tháp KV2 K,L 20/08/ Phan Ngọc Phương Chi KT ĐH23 TP.HCM KV2 K,L 20/08/ Trần Thị Mỹ Hạnh QTKD ĐH23 Kiên Giang KV2 K,L 20/08/ Lê Ngọc Lan Anh 019H0005 NN ĐH23 Tây Ninh KV2 K,L 20/08/ Đoàn Thị Hương Lan NN ĐH23 BRVT KV2 K,L 20/08/ Nguyễn Trần Diễm Quỳnh QTKD ĐH23 Quảng Ngãi KV2 K,L 20/08/ Dương Thùy Linh NN ĐH23 Bình Dương KV2 K,L 20/08/ Phạm Phương Anh E Luật ĐH23 Bình Dương KV2 K,L 20/08/ Trần Thị Phương Ngân KT ĐH23 Kiên Giang KV2 K,L 20/08/ Trần Hồng Nhung MTCN ĐH23 Bình Định KV2 K,L 20/08/ Dương Minh Nguyệt KTCT ĐH23 BRVT KV2 K,L 20/08/ Võ Tường Vy KT ĐH23 Quảng Ngãi KV2 K,L 20/08/ Nguyễn Lê Bảo Trâm MTCN ĐH23 Nghệ An KV2 K,L 20/08/ Phạm Mai Thy NN ĐH23 TP.HCM KV2 K,L 20/08/ Trần Nhật Uyên H Dược ĐH23 Long An KV2 K,L 20/08/ Lê Ngọc Uyên Đ-ĐT ĐH23 Bình Thuận KV2 K,L 20/08/ Thái Khả Di 019H0024 NN ĐH23 Kiên Giang KV2 K,L 20/08/ Nguyễn Hoài Diệp Nghi D KHTT ĐH23 An Giang KV2 K,L 20/08/ Nguyễn Thị Diễm Em D KHTT ĐH23 An Giang KV2 K,L 20/08/ Ngô Thị Kim Ngân H Dược ĐH23 Long An KV2 K,L 20/08/ Nguyễn Đinh Thái Vy KHƯD ĐH23 Đồng Tháp KV2 K,L 20/08/ Trần Nữ Hoài Nhi E19H0067 Luật ĐH23 Khánh Hòa KV2 K,L 20/08/ Lê Thị Hồng Gấm KHƯD ĐH23 TP.HCM KV2 K,L 20/08/ Nguyễn Trương Thảo Nhi D KHTT ĐH23 Ninh Thuận KV2 K,L 20/08/ Phan Lý Bích Trâm H Dược ĐH23 TP. Cần Thơ KV2 K,L 20/08/ Nguyễn Uyển My D KHTT ĐH23 BRVT KV2 K,L 20/08/ Nguyễn Hoàng Như NN ĐH23 Bình Thuận KV2 K,L 20/08/ Ngô Hoàng Yến B TCNH ĐH23 An Giang KV2 K,L 20/08/ Lê Thị Ngọc Huyền D KHTT ĐH23 TP. Hà Nội KV2 K,L 20/08/ Hồ Nguyễn Thu Hằng KT ĐH23 Tiền Giang KV2 K,L 20/08/ Trần Thị Mỹ Duyên 219H0015 KT ĐH23 Quảng Ngãi KV2 K,L 20/08/ Trần Thị Thanh Nhàn 719H0456 QTKD ĐH23 Bình Dương KV2 K,L 20/08/ Trần Phương Quỳnh E Luật ĐH23 Phú Yên KV2 K,L 20/08/ Trần Minh Ngân QTKD ĐH23 Ninh Thuận KV2 K,L 20/08/ Phan Nguyễn Tường Vy NN ĐH23 Long An KV2 K,L 20/08/ Tiền Kim Ngân NN ĐH23 Bạc Liêu KV2 K,L 20/08/ Bùi Thị Hoa KHƯD ĐH23 Hải Dương KV2 K,L 20/08/ Cao Huỳnh Kim Ngân NN ĐH23 Tiền Giang KV2 K,L 20/08/ Hồ Vịnh Nghi 719H0441 QTKD ĐH23 BRVT KV2 K,L 20/08/ Huỳnh Thị Yến Nhi 719H0085 QTKD ĐH23 Kiên Giang KV2 K,L 20/08/ Huỳnh Lê Trà My NN ĐH23 Quảng Ngãi KV2 K,L 20/08/ Vi Hoàng Linh Nga E19H0049 Luật ĐH23 BRVT KV2 K,L 20/08/ Nguyễn Võ Cát Tường NN ĐH23 Vĩnh Long KV2 K,L 20/08/ Nguyễn Kim Oanh NN ĐH23 Đồng Tháp KV2 K,L 20/08/ Phan Võ Mộng Như E Luật ĐH23 Long An KV2 K,L 20/08/ Nguyễn Thanh Mai NN ĐH23 Tây Ninh KV2 K,L 20/08/ Trần Thị Tú Uyên E Luật ĐH23 Quảng Ngãi KV2 K,L 20/08/ Lê Vinh Hân NN ĐH23 Long An KV2 K,L 20/08/ Võ Thị Ngọc Hiếu KHXHNV ĐH23 Đồng Tháp KV2 K,L 20/08/ Đặng Ngọc Tiên QTKD ĐH23 Trà Vinh KV2 K,L 20/08/2019 Trang 14