Untitled Spreadsheet

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Untitled Spreadsheet"

Bản ghi

1 1 Tôn Băng Băng bangt8 8A1 2 Huỳnh Âu Ca caha1 8A1 3 Phạm Mạnh Cường cuongpm33 8A1 4 Lâm Hoàng Duy duylh75 8A1 5 Hoàng Phạm Thùy Dương duonghpt1 8A1 6 Lâm Thế Dương duonglt169 8A1 7 Phạm Hồ Nhật Đăng dangphn2 8A1 8 Trần Ngọc Hải Đăng dangtnh15 8A1 9 Huỳnh Hưng hungh2 8A1 10 Nguyễn Trần Gia Hưng hungntg11 8A1 11 Nguyễn An Khang khangna24 8A1 12 Phạm Nhật Khang khangpn22 8A1 13 Trương Hoàng Nguyên Khang khangthn1 8A1 14 Võ Thái Khang khangvt32 8A1 15 Lê Nguyễn Gia Khánh khanhlng4 8A1 16 Thái Huỳnh Mai Khánh khanhthm3 8A1 17 Trần Hàn Ngọc Khánh khanhthn2 8A1 18 Trần Nguyễn Minh Khôi khoitnm2 8A1 19 Tô Ngọc Lan lantn35 8A1 20 Phạm Thanh Lâm lampt128 8A1 21 Bùi Thế Quang Minh minhbtq2 8A1 22 Nguyễn Quang Minh minhnq217 8A1 23 Danh Huỳnh Kim Ngân ngandhk7 8A1 24 Huỳnh Nguyễn Đông Nghi nghihnd1 8A1 25 Cao Kim Ngọc ngocck6 8A1 26 Lê Thị Diệu Ngọc ngocltd4 8A1 27 Nguyễn Thị Giáng Ngọc ngocntg3 8A1 28 Lâm Triệu Nguyên nguyenlt160 8A1 29 Nguyễn Tri Nguyên trin5 8A1 30 Phạm Chí Nguyên nguyenpc11 8A1 31 Phạm Nguyễn Ái Nhân nhanpna2 8A1 32 Trần Đông Nhi nhitd4 8A1 33 Lê Nguyễn Tâm Như nhulnt23 8A1 34 Nguyễn Lâm Phát phatnl5 8A1 35 Trang Thành Phát phattt152 8A1 36 Nguyễn Huỳnh Phú phunh66 8A1 37 Trần Tri Phú phutt58 8A1 38 Hồ Nhật Quang quanghn28 8A1 39 Hồ Khánh Quỳnh quynhhk2 8A1 40 Nguyễn Trần Diễm Quỳnh quynhntd128 8A1 41 Nguyễn Tân Thành thanhnt462 8A1 42 Nguyễn Minh Hoàng Thịnh thinhnmh1 8A1 43 Chim Hoàng Thuận thuanch2 8A1 44 Hà Minh Thư thuhm70 8A1

2 45 Ngô Anh Thư thuna490 8A1 46 Võ Nguyễn Thanh Thư thuvnt2 8A1 47 Trần Hữu Tiến tienth30 8A1 48 Trần Lê Bảo Trâm tramtlb6 8A1 49 Đinh Kiến Trọng trongdk2 8A1 50 Trần Quốc Trung trungtq86 8A1 51 Lê Đỗ Gia Tường tuongldg1 8A1 52 Trần Thảo Vy vytt261 8A1 53 Nathana Angkor angkorn1 8A2 54 Huỳnh Hồ Vân Anh anhhhv3 8A2 55 Phạm Quỳnh Anh anhpq178 8A2 56 Tô Nguyễn Huỳnh Anh anhtnh27 8A2 57 Trần Ngọc Minh Anh anhtnm25 8A2 58 Trần Nguyễn Trâm Anh anhtnt35 8A2 59 Lâm Nguyễn Khánh Bình binhlnk2 8A2 60 Lê Chí Bình binhlc15 8A2 61 Tiêu Khả Doanh doanhtk10 8A2 62 Nguyễn Hoàng Khánh Đoan doannhk5 8A2 63 Tiêu Nguyễn Thừa Đức ductnt1 8A2 64 Lê Trương Mỹ Hạnh hanhltm30 8A2 65 Phạm Vinh Hiển hienpv22 8A2 66 Dương Quang Huy huydq402 8A2 67 Nguyễn Thành Hưng hungnt414 8A2 68 Lê Quỳnh Hương huonglq46 8A2 69 Trần Quốc Khánh khanhtq178 8A2 70 Phạm Quỳnh Lam lampq9 8A2 71 Nguyễn Hoàng Lộc locnh110 8A2 72 Thái Hoàng Mai maith16 8A2 73 Hà Kiều Kim Ngân nganhkk1 8A2 74 Hứa Huỳnh Bảo Nghi nghihhb1 8A2 75 Phan Nguyễn Khánh Ngọc ngocpnk8 8A2 76 Nguyễn Danh Nhân nhannd26 8A2 77 Trần Nguyễn Quỳnh Như nhutnq43 8A2 78 Nguyễn Hữu Thành Phát phatnht27 8A2 79 Nguyễn Ngọc Phát phatnn22 8A2 80 Trần Lam Phi phitl5 8A2 81 Dương Gia Phú phudg9 8A2 82 Trần Gia Phú phutg21 8A2 83 Nguyễn Tấn Phúc phucnt371 8A2 84 Lê Huỳnh Minh Quân quanlhm2 8A2 85 Nguyễn Thái Tài taint346 8A2 86 Trần Nhật Tân tantn58 8A2 87 Huỳnh Minh Tấn tanhm28 8A2 88 Nguyễn Phúc Trường Thanh thanhnpt1 8A2

3 89 Phạm Lê Quế Thanh thanhplq2 8A2 90 Nguyễn Chí Thành thanhnc198 8A2 91 Nguyễn Ngọc Minh Thư thunnm70 8A2 92 Nguyễn Vũ Minh Thư thunvm7 8A2 93 Trần Ngọc Minh Thư thutnm35 8A2 94 Trần Thị Thủy Tiên tienttt82 8A2 95 Nguyễn Đình Tiền tiennd94 8A2 96 Huỳnh Minh Tiến tienhm72 8A2 97 Nguyễn Trí Toàn toannt117 8A2 98 Nguyễn Thị Quỳnh Trang trangntq84 8A2 99 Nguyễn Minh Triết trietnm56 8A2 100 Huỳnh Thanh Trúc trucht146 8A2 101 Nguyễn Thanh Tuyền tuyennt171 8A2 102 La Ái Uyên uyenla2 8A2 103 La Hải Vinh vinhlh23 8A2 104 Cao Thị Hồng An ancth1 8A3 105 Nguyễn Trường An annt508 8A3 106 Đỗ Lê Huỳnh Anh anhdlh8 8A3 107 Bùi Trần Huy Bách bachbth1 8A3 108 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo baonhg63 8A3 109 Huỳnh Thanh Danh danhht18 8A3 110 Trần Kiều Diễm diemtk13 8A3 111 Nguyễn Tấn Đạt datnt1404 8A3 112 Trần Minh Đạt dattm46 8A3 113 Trần Hải Đăng dangth218 8A3 114 Nguyễn Hoàng Ngọc Giang giangnhn3 8A3 115 Lưu Hoàng Gia Hân hanlhg4 8A3 116 Liên Trần Huy Hoàng hoanglth1 8A3 117 Nguyễn An Huy huyna34 8A3 118 Nguyễn Bá Khang khangnb36 8A3 119 Ngô Quốc Khánh khanhnq257 8A3 120 Trần Nguyễn Đăng Khoa khoatnd18 8A3 121 Ngụy Tuấn Kiệt kietnt309 8A3 122 Trần Nguyễn Lân lantn36 8A3 123 Châu Khánh Linh linhck22 8A3 124 Lê Hoàng Lộc loclh28 8A3 125 Nguyễn Võ Phước Lộc locnvp2 8A3 126 Nguyễn Tấn Lợi loint91 8A3 127 Liên Thanh Minh minhlt116 8A3 128 Lê Quốc Nam namlq21 8A3 129 Lê Trương Kim Ngân nganltk217 8A3 130 Trần Huỳnh Kim Ngân nganthk6 8A3 131 Nguyễn Hưng Khánh Ngọc ngocnhk22 8A3 132 Trần Hoàng Nhân nhanth52 8A3

4 133 Phan Ngọc Uyển Nhi nhipnu5 8A3 134 Trần Quốc Phong phongtq20 8A3 135 Võ Nguyễn Hoàng Phúc phucvnh7 8A3 136 Nguyễn Kỳ Phương Quang quangnkp1 8A3 137 Châu Ngọc Diễm Quỳnh quynhcnd1 8A3 138 Trần Thanh Sang sangtt88 8A3 139 Huỳnh Thanh Tân tanht42 8A3 140 Nguyễn Ngọc Thái thainn32 8A3 141 Võ Minh Thế thevm2 8A3 142 Lê Phúc Thịnh thinhlp37 8A3 143 Lương Hữu Thuận thuanlh14 8A3 144 Phạm Trần Đăng Tín tinptd1 8A3 145 Trần Anh Toàn toanta9 8A3 146 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm tramnnt15 8A3 147 Ngô Nguyễn Ngọc Trân trannnn8 8A3 148 Hồ Ngọc Tú Trinh trinhhnt3 8A3 149 Trịnh Nguyễn Hoài Trung trungtnh1 8A3 150 Phạm Minh Tuấn tuanpm90 8A3 151 Thạch Uyển Tường Vi vitut1 8A3 152 Mai Hiền Vũ vumh14 8A3 153 Trần Ái Minh Vy vytam1 8A3 154 Lê Ngọc Như Ý ylnn50 8A3 155 Lê Thị Thùy An anltt70 8A4 156 Lê Hoàng Anh anhlh281 8A4 157 Lê Phương Anh anhlp107 8A4 158 Trần Nguyễn Mai Anh anhtnm27 8A4 159 Trịnh Gia Bách bachtg6 8A4 160 Trần Phạm Quốc Bảo baotpq3 8A4 161 Phạm Thanh Dung dungpt199 8A4 162 Nguyễn Trần Khánh Duy duyntk17 8A4 163 Nguyễn Tấn Đạt datnt1403 8A4 164 Triệu Gia Đạt dattg15 8A4 165 Phạm Trần Hồng Hà hapth9 8A4 166 Phạm Ngọc Hân hanpn105 8A4 167 Nguyễn Viết Tuấn Hoàng hoangnvt2 8A4 168 Nguyễn Quốc Huy huynq841 8A4 169 Nguyễn Phạm Duy Khang khangnpd3 8A4 170 Nguyễn Chung Quốc Khánh khanhncq1 8A4 171 Bùi Nguyễn Tuấn Khôi khoibnt2 8A4 172 Ngô Phúc Ký kynp3 8A4 173 Nguyễn Thanh Liêm liemnt47 8A4 174 Nguyễn Thùy Linh linhnt777 8A4 175 Bùi Nguyễn Nhựt Minh minhbnn3 8A4 176 Đỗ Khánh Minh minhdk10 8A4

5 177 Nguyễn Khánh Minh minhnk23 8A4 178 Nguyễn Hồng Ngân ngannh80 8A4 179 Trần Ngọc Ngân ngantn50 8A4 180 Nguyễn Trung Nghĩa nghiant299 8A4 181 Nguyễn Minh Ngọc ngocnm130 8A4 182 Đỗ Diệp Quỳnh Như nhuddq2 8A4 183 Nguyễn Đại Phát phatnd55 8A4 184 Hà Hoàng Phú phuhh15 8A4 185 Nguyễn Trần Duy Phúc phucntd12 8A4 186 Nguyễn Minh Quân quannm362 8A4 187 Đàm Như Quỳnh quynhdn173 8A4 188 Nguyễn Quang Sang sangnq41 8A4 189 Đoàn Thanh Tài taidt85 8A4 190 Nguyễn Hữu Tài tainh69 8A4 191 Phạm Bá Miền Tây taypbm1 8A4 192 Bùi Nguyễn Phương Thảo thaobnp4 8A4 193 Nguyễn Hữu Thịnh thinhnh91 8A4 194 Võ Thành Tính tinhvt23 8A4 195 Trần Kiều Trâm tramtk4 8A4 196 Nguyễn Bảo Trân trannb43 8A4 197 Nguyễn Huỳnh Minh Trí trinhm22 8A4 198 Nguyễn Thị Thanh Trúc trucntt254 8A4 199 La Lập Trường truongll2 8A4 200 Bùi Gia Tú tubg1 8A4 201 Nguyễn Hoàng Tùng tungnh70 8A4 202 Nguyễn Lâm Vương vuongnl5 8A4 203 Hồ Lan Vy vyhl14 8A4 204 Trần Ngọc Tường Vy vytnt94 8A4 205 Nguyễn Ngọc Ý ynn89 8A4 206 Liêu Gia An anlg3 8A5 207 Lê Thị Minh Anh anhltm87 8A5 208 Lưu Đức Anh anhld183 8A5 209 Phạm Huỳnh Trâm Anh anhpht18 8A5 210 Trần Tú Anh anhtt553 8A5 211 Trịnh Trọng Hoàng Bách bachtth1 8A5 212 Nguyễn Kiều Duyên duyennk31 8A5 213 Phạm Khắc Đạt datpk5 8A5 214 Phạm Minh Hào haopm6 8A5 215 Nguyễn Bào Khánh Hảo haonbk1 8A5 216 Triệu Ngọc Hân hantn255 8A5 217 Trần Phúc Hoàng hoangtp5 8A5 218 Nguyễn Tường Hưng hungnt409 8A5 219 Phạm Gia Khang khangpg13 8A5 220 Ngô Tường Khánh khanhnt120 8A5

6 221 Trần Nguyễn An Khánh khanhtna1 8A5 222 Nguyễn Đăng Khôi khoind191 8A5 223 Trần Hà Yến Linh linhthy3 8A5 224 Đặng Hoàng Long longdh95 8A5 225 Nguyễn Hồ Duy Lộc locnhd2 8A5 226 Đào Tấn Minh minhdt134 8A5 227 Thái Lê Minh minhtl6 8A5 228 Lý Mỹ Mỹ myl8 8A5 229 Trương Thị Ngọc Ngà ngattn14 8A5 230 Nguyễn Thảo Ngân ngannt357 8A5 231 Trần Ngọc Khánh Ngân ngantnk15 8A5 232 Nguyễn Quang Nghiêm nghiemnq3 8A5 233 Võ Ánh Ngọc ngocva14 8A5 234 Đỗ Thành Nguyên nguyendt154 8A5 235 Hồ Ngọc Như nhuhn22 8A5 236 Nguyễn Hữu Phát phatnh90 8A5 237 Trần Đại Phú phutd19 8A5 238 Phạm Tấn Phước phuocpt27 8A5 239 Nguyễn Tiến Quốc quocnt38 8A5 240 Nguyễn Khánh Quỳnh quynhnk13 8A5 241 Lê Phương Thảo thaolp211 8A5 242 Nguyễn Hữu Thiên thiennh107 8A5 243 Nguyễn Quốc Thịnh thinhnq82 8A5 244 Dương Huỳnh Minh Tiến tiendhm1 8A5 245 Đàm Bảo Toàn toandb4 8A5 246 Võ Ngọc Trâm tramvn24 8A5 247 Nguyễn Ngọc Trân trannn48 8A5 248 Phạm Minh Trí tripm73 8A5 249 Lê Nguyễn Anh Tuấn tuanlna9 8A5 250 Đặng Phương Uyên uyendp33 8A5 251 Bùi Quốc Việt vietbq44 8A5 252 Huỳnh Phương Vy vyhp23 8A5 253 Bùi Mai Xuân xuanbm1 8A5 254 Nguyễn Ngọc Như Ý ynnn113 8A5 255 Trần Trương Huỳnh An antth36 8A6 256 Nguyễn Huỳnh Anh anhnh684 8A6 257 Đỗ Nguyễn Ngọc Ánh anhdnn20 8A6 258 Hoàng Ngọc Ánh anhhn339 8A6 259 Dương Hoàng Ân andh101 8A6 260 Huỳnh Gia Bảo baohg437 8A6 261 Võ Trần Gia Bảo baovtg7 8A6 262 Phạm Hữu Duy duyph47 8A6 263 Nguyễn Thị Mỹ Duyên duyenntm330 8A6 264 Lôi Xiếu Dương duonglx7 8A6

7 265 Phạm Trần Thành Đạt datptt5 8A6 266 Đặng Huỳnh Bảo Hân handhb1 8A6 267 Phạm Nguyễn Phượng Hoàng hoangpnp1 8A6 268 Tăng Bửu Hội hoitb1 8A6 269 Trần Lê Gia Hưng hungtlg1 8A6 270 Bùi Tuấn Khang khangbt26 8A6 271 Phan Minh Khang khangpm45 8A6 272 Nguyễn Hữu Khánh khanhnh113 8A6 273 Trương Lê Gia Khiêm khiemtlg1 8A6 274 Nguyễn Anh Khoa khoana154 8A6 275 Nguyễn Hoàng Đăng Khôi khoinhd24 8A6 276 Trương Mỹ Linh linhtm65 8A6 277 Nguyễn Hoàng Long longnh286 8A6 278 Nguyễn Tấn Lộc locnt257 8A6 279 Hồ Nhật Minh minhhn92 8A6 280 Võ Đặng Công Minh minhvdc1 8A6 281 Dương Tố Ngân ngandt189 8A6 282 Đỗ Diễm Ngân ngandd5 8A6 283 Nguyễn Thị Khánh Ngân nganntk595 8A6 284 Võ Ngọc Bửu Ngân nganvnb3 8A6 285 Đoàn Tấn Nhật nhatdt56 8A6 286 Đỗ Ngọc Yến Nhi nhidny24 8A6 287 Nguyễn Lê Diễm Quỳnh quynhnld7 8A6 288 Đỗ Trần Anh Tài taidta1 8A6 289 Võ Minh Thiện thienvm22 8A6 290 Phan Quang Thịnh thinhpq36 8A6 291 Nguyễn Ngọc Nhật Thuy thuynnn2 8A6 292 Huỳnh Cao Tiến tienhc11 8A6 293 Huỳnh Lê Trung Toàn toanhlt1 8A6 294 Lê Thị Thùy Trang trangltt195 8A6 295 Võ Phạm Ngọc Trâm tramvpn1 8A6 296 Trần Bích Trân bicht1 8A6 297 Nguyễn Quang Đức Trọng trongnqd1 8A6 298 Huỳnh Thanh Tuyền tuyenht75 8A6 299 Lương Thái Thảo Uyên uyenltt61 8A6 300 Lê Phúc Vinh vinhlp24 8A6 301 Nguyễn Huỳnh Khánh Vy vynhk21 8A6 302 Phan Ngọc Thảo Vy vypnt79 8A6 303 Trần Diệu Xuân xuantd5 8A6 304 Dương Kim Yến yendk8 8A6 305 Đặng Kiều Anh anhdk50 8A7 306 Nguyễn Lê Bảo Anh anhnlb10 8A7 307 Huỳnh Phước Ân anhp20 8A7 308 Lương Gia Bảo baolg387 8A7

8 309 Lê Giang Minh Châu chaulgm1 8A7 310 Lý Thùy Dương duonglt170 8A7 311 Nguyễn Hoàng Đại dainh32 8A7 312 Phan Quốc Đạt datpq68 8A7 313 Võ Trần Minh Đạt datvtm1 8A7 314 Huỳnh Diễm Hân hanhd5 8A7 315 Phan Thế Hiển hienpt228 8A7 316 Lê Trọng Hiếu hieult250 8A7 317 Lê Hồ Gia Huy huylhg9 8A7 318 Nguyễn Thị Mỹ Huyền huyenntm108 8A7 319 Trương Thị Ngọc Huyền huyenttn63 8A7 320 Nguyễn Hưng hungn33 8A7 321 Lâm Huỳnh Khang khanglh55 8A7 322 Phan Nguyễn Minh Khang khangpnm8 8A7 323 Lê Việt Khoa khoalv15 8A7 324 Nguyễn Minh Khôi khoinm133 8A7 325 Bùi Anh Kiệt kietba9 8A7 326 Nguyễn Vũ Anh Kiệt kietnva5 8A7 327 Nguyễn Thoại Long longnt323 8A7 328 Nguyễn Xuân Lộc locnx31 8A7 329 Nguyễn Xuân Ngọc Mai mainxn1 8A7 330 Lê Hoàng Minh minhlh72 8A7 331 Võ Quang Minh minhvq41 8A7 332 Huỳnh Kim Ngân nganhk92 8A7 333 Lâm Yến Nhi nhily148 8A7 334 Lý Thiện Phú phult44 8A7 335 Nguyễn Hoàng Phúc phucnh494 8A7 336 Trần Anh Kim Phúc phuctak1 8A7 337 Trần Diễm Quỳnh quynhtd32 8A7 338 Nguyễn Văn Hoàng Sang sangnvh4 8A7 339 Trần Tiến Tài taitt109 8A7 340 Phạm Trần Minh Thanh thanhptm4 8A7 341 Di Trần Thái Thịnh thinhdtt1 8A7 342 Trương Quốc Thịnh thinhtq66 8A7 343 Võ Anh Thư thuva93 8A7 344 Lê Nhật Tiến tienln35 8A7 345 Lâm Huy Toàn toanlh11 8A7 346 Lê Nguyễn Huyền Trân tranlnh19 8A7 347 Trần Nguyễn Ngọc Trân ngoctn38 8A7 348 Trần Lê Huyền Trinh trinhtlh1 8A7 349 Hồ Thọ Hoài Trung trunghth1 8A7 350 Lý Minh Tuấn tuanlm76 8A7 351 Nguyễn Phạm Quốc Vinh vinhnpq1 8A7 352 Nguyễn Võ Tường Vy vynvt16 8A7

9 353 Đào Ái Xuyên xuyenda1 8A7 354 Võ Ngọc Xuân Yến yenvnx2 8A7 355 Đinh Ngọc Minh Anh anhdnm16 8A8 356 Nguyễn Trần Thiên Ân anntt211 8A8 357 Nguyễn Hoàng Gia Bảo baonhg61 8A8 358 Nguyễn Trần Băng Châu chauntb53 8A8 359 Phùng Mai Gia Cường cuongpmg1 8A8 360 Nguyễn Thị Hướng Dương duongnth9 8A8 361 Đặng Đức Đạt datdd41 8A8 362 Sầm Thành Đạt datst9 8A8 363 Mai Thanh Phước Đăng dangmtp1 8A8 364 Lê Gia Hân hanlg103 8A8 365 Phạm Minh Hiếu hieupm138 8A8 366 Lê Huỳnh Phúc Huy huylhp1 8A8 367 Phạm Gia Hưng hungpg39 8A8 368 Mai Đỗ Hoàng Khang khangmdh2 8A8 369 Trần Anh Khoa khoata78 8A8 370 Võ Anh Khôi khoiva9 8A8 371 Dương Gia Kiệt kietdg18 8A8 372 Hà Ngọc Kim kimhn4 8A8 373 Phạm Thành Long longpt96 8A8 374 Phan Lê Hữu Lộc locplh1 8A8 375 Lê Hoàng Minh minhlh71 8A8 376 Huỳnh Thị Kim Ngân nganhtk197 8A8 377 Nguyễn Trúc Ngân ngannt359 8A8 378 Nguyễn Ánh Ngọc ngocna48 8A8 379 Nguyễn Thái Tùng Nhân nhanntt108 8A8 380 Hồ Trần Yến Nhi nhihty197 8A8 381 Nguyễn Võ Nhất Phi phinvn1 8A8 382 Trần Thiên Phúc phuctt133 8A8 383 Châu Kim Phụng phungck1 8A8 384 Mạch Thiên Quang quangmt9 8A8 385 Bùi Diệp Như Quỳnh quynhbdn2 8A8 386 Trần Minh Sang sangtm24 8A8 387 Trương Việt Thành thanhtv124 8A8 388 Huỳnh Quốc Thịnh thinhhq30 8A8 389 Huỳnh Trương Minh Thuận thuanhtm4 8A8 390 Nguyễn Trí Tín tinnt143 8A8 391 Phạm Khánh Toàn toanpk20 8A8 392 Phan Huỳnh Minh Trang trangphm1 8A8 393 Hồ Hồng Trân tranhh4 8A8 394 Lương Nguyễn Huyền Trân tranlnh20 8A8 395 Trần Yến Trân yent3 8A8 396 Nguyễn Thành Trung trungnt275 8A8

10 397 Trần Thành Trung trungtt45 8A8 398 Nguyễn Hoàng Tuấn tuannh95 8A8 399 Nguyễn Ngọc Tuyền tuyennn54 8A8 400 Nguyễn Ngọc Thảo Vi vinnt13 8A8 401 Lê Anh Vũ vula58 8A8 402 Tiêu Khánh Vy vytk62 8A8 403 Bùi Nguyễn Như Ý ybnn11 8A8 404 Diệp Mai Như Ý ydmn1 8A8 405 Nguyễn Hoàng Xuân An annhx3 8A9 406 Nguyễn Anh anhn54 8A9 407 Nguyễn Hồ Minh Anh anhnhm28 8A9 408 Nguyễn Quỳnh Anh anhnq425 8A9 409 Võ Nam Anh anhvn177 8A9 410 Lê Xuân Bách bachlx15 8A9 411 Hồng Gia Bảo baohg438 8A9 412 Trương Thành Công congtt38 8A9 413 Nguyễn Ngọc Dung dungnn34 8A9 414 Trịnh Thị Khánh Dung dungttk23 8A9 415 Quách Thành Đạt datqt16 8A9 416 Đoàn Đào Minh Hiển hienddm2 8A9 417 Thái Phước Huy huytp30 8A9 418 Lê Nguyễn Khang khangln42 8A9 419 Lê Trung Tuấn Khang khangltt3 8A9 420 Nguyễn Quế Khanh khanhnq255 8A9 421 Phan Minh Khoa khoapm24 8A9 422 Võ Nguyễn Minh Khôi khoivnm1 8A9 423 Nguyễn Minh Khuê khuenm21 8A9 424 Đỗ Trung Kiên kiendt192 8A9 425 Nguyễn Hữu Lam lamnh161 8A9 426 Lê Xuân Lộc loclx11 8A9 427 Châu Nguyễn Xuân Nghĩa nghiacnx1 8A9 428 Đỗ Hồng Ngọc ngocdh99 8A9 429 Lăng Trần Khánh Ngọc ngocltk23 8A9 430 Lê Huỳnh Thảo Nguyên nguyenlht14 8A9 431 Nguyễn Minh Phương phuongnm248 8A9 432 Nguyễn Thị Như Quỳnh quynhntn394 8A9 433 Đặng Minh Thái thaidm12 8A9 434 Dương Đăng Thanh thanhdd44 8A9 435 Đặng Nguyễn Ngọc Thanh thanhdnn3 8A9 436 Phạm Nghĩa Thành thanhpn51 8A9 437 Lê Ngọc Thiên Thảo thaolnt11 8A9 438 Mai Hiền Thảo thaomh3 8A9 439 Phùng Hưng Thịnh thinhph24 8A9 440 Nguyễn Đặng Thanh Thùy thuyndt10 8A9

11 441 Mai Thị Thanh Thúy thuymtt48 8A9 442 Huỳnh Nguyễn Minh Thư thuhnm13 8A9 443 Nguyễn Anh Thy thyna6 8A9 444 Tô Thanh Tín tintt62 8A9 445 Lê Hữu Trí trilh11 8A9 446 Nguyễn Hoàng Tuấn tuannh94 8A9 447 Trần Thanh Tùng tungtt163 8A9 448 Lưu Nguyễn Thảo Vy vylnt147 8A9 449 Phạm Thị Yến Vy vypty25 8A9 450 Bùi Khánh An anbk9 8A Trần Hoài An anth111 8A Trần Lâm Thảo Anh anhtlt16 8A Ngô Gia Bảo baong578 8A Nguyễn Lê Gia Bảo baonlg26 8A Đoàn Quí Cát catdq1 8A Lý Bảo Châu chaulb43 8A Lương Hoàng Dung dunglh37 8A Đào Nhật Duy duydn76 8A Lê Quang Duy duylq54 8A Phạm Quốc Duy duypq37 8A Đặng Trần Mỹ Duyên duyendtm113 8A Hồ Ngọc Ánh Dương duonghna1 8A Ngô Vương Thành Đạt datnvt45 8A Phan Trọng Hiếu hieupt235 8A Võ Đức Hùng hungvd49 8A Trần Ngọc Lê Huy huytnl2 8A Trần Vy Khánh khanhtv92 8A Lê Trương Đăng Khoa khoaltd7 8A Huỳnh Nguyễn Tấn Khôi khoihnt1 8A Nguyễn Lâm Thảo Lam thaonl20 8A Hoàng Nghĩa Nguyệt Minh minhhnn6 8A Ứng Doãn Phương Minh minhudp1 8A Lưu Gia Nghi nghilg6 8A Nguyễn Trung Nguyên trungn62 8A Lê Hoàng Hiếu Nhân nhanlhh4 8A Nguyễn Phan Quỳnh Như nhunpq17 8A Nguyễn Tấn Phát phatnt457 8A Nguyễn Hoàng Phúc phucnh491 8A Nguyễn Minh Quân quannm359 8A Nguyễn Kiều Trúc Quỳnh quynhnkt1 8A Trương Diễm Quỳnh quynhtd31 8A Đặng Lam Sơn sondl2 8A Đỗ Thành Tài taidt83 8A Nguyễn Phan Phúc Tấn tannpp1 8A10

12 485 Văng Đắc Duy Thành thanhvdd1 8A Châu Phú Thịnh thinhcp13 8A Trương Thanh Thịnh thinhtt48 8A Trần Nguyễn Trung Tín tintnt6 8A Trần Trung Tín tintt61 8A Lưu Anh Vũ vula57 8A Châu Nguyễn Thúy Vy vycnt7 8A Đỗ Ngọc Khả Vy vydnk14 8A Lê Hoàng Ái Vy vylha2 8A Lý Thanh An anlt181 8A Nguyễn Hoàng Xuân An annhx2 8A Hà Ngọc Minh Anh anhhnm19 8A Nguyễn Phương Anh anhnp426 8A Nguyễn An Bình binhna10 8A Lê Tiến Dũng dunglt247 8A Nguyễn Nhật Duy duynn153 8A Nguyễn Quốc Đại dainq61 8A Nguyễn Gia Đạt datng11 8A Phan Tiến Đạt datpt337 8A Trần Duy Định dinhtd8 8A Ngô Gia Hân hanng158 8A Lê Nguyên Khang khangln41 8A Trần Trung Kiên kientt209 8A Bùi Hà Gia Kim kimbhg1 8A Trương Gia Mẫn mantg6 8A Huỳnh Tiến Minh minhht92 8A Nguyễn Phạm Tuyết My mynpt35 8A Nguyễn Thị Thanh Ngân nganntt542 8A Võ Châu Minh Ngọc ngocvcm1 8A Trần Khôi Nguyên nguyentk70 8A Nguyễn Lê Ý Nhi nhinly30 8A Nguyễn Phan Hà Phương Nhi nhinphp1 8A Phạm Xuân Mỹ Nhung nhungpxm1 8A Đoàn Hoàng Phú phudh8 8A Nguyễn Trọng Phước phuocnt71 8A Phạm Nhật Quyên quyenpn22 8A Nguyễn Như Quỳnh quynhnn381 8A Phạm Ngọc Như Quỳnh quynhpnn37 8A Bùi Ngọc Lan Thanh thanhbnl1 8A Tất Thụy Đan Thanh thanhttd6 8A Đoàn Lý Minh Tiến tiendlm3 8A Lê Minh Tiến tienlm66 8A Bùi Trần Tố Trân tobt1 8A Phạm Minh Triết trietpm25 8A11

13 529 Nguyễn Thanh Trúc trucnt289 8A Phan Quốc Trung trungpq44 8A Trần Bạch Minh Tú tutbm1 8A Lê Anh Tuấn tuanla219 8A Nguyễn Phúc Khánh Vi vinpk1 8A Thân Trọng Hải Yến yentth171 8A Mai Nguyễn Quỳnh Anh anhmnq5 8A Nguyễn Lê Thục Anh anhnlt26 8A Nguyễn Phú Anh anhnp428 8A Phạm Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh anhpnnq1 8A Phạm Lê Thùy Dung dungplt1 8A Trần Mạnh Dũng dungtm72 8A Trần Thành Đạt dattt457 8A Nguyễn Bảo Hân hannb89 8A Võ Quang Huy huyvq157 8A Nguyễn Thị Ngọc Huyền huyenntn195 8A Nguyễn Mạnh Hưng hungnm215 8A Huỳnh Trần Quang Khải khaihtq1 8A Nguyễn Huỳnh Tuấn Khang khangnht22 8A Hồ Sỹ Khoa khoahs1 8A Lê Võ Hoàng Khôi khoilvh1 8A Bùi Trung Kiên kienbt59 8A Võ Hồng Lâm lamvh25 8A Lê Gia Phương Linh linhlgp1 8A Huỳnh Bảo Luật luathb1 8A Trần Quang Minh minhtq162 8A Nguyễn Lâm Bảo Nghi nghinlb1 8A Trần Hoàng Thanh Ngọc ngoctht3 8A Nguyễn Hoàng Hạnh Nguyên hanhnh101 8A Nguyễn Kim Bình Nguyên binhnk4 8A Trần Thiện Nhân nhantt203 8A Lâm Gia Phúc phuclg24 8A Tô Trần Thanh Phước phuocttt1 8A Lê Võ Nam Phương phuonglvn1 8A Đinh Nguyễn Như Quỳnh quynhdnn15 8A Trần Quế Quỳnh quynhtq1 8A Nguyễn Lan Thanh thanhnl19 8A Nguyễn Minh Thông thongnm33 8A Lâm Thị Anh Thư thulta165 8A Nguyễn Ngọc Minh Thư thunnm71 8A Nguyễn Trần Anh Thy thynta18 8A Trần Minh Trân minht10 8A Nguyễn Minh Triết trietnm54 8A Nguyễn Thanh Tuấn tuannt147 8A12

14 573 Phan Minh Tuấn tuanpm91 8A Nguyễn Thị Hồng Tuyết tuyetnth15 8A Mai Phương Uyên uyenmp9 8A Trần Nguyễn Tâm Uyên uyentnt5 8A Nguyễn Hoàng Hải Yến yennhh14 8A Lý Phát Diệp Anh anhlpd3 8P 579 Nguyễn Ngọc Minh Anh anhnnm41 8P 580 Võ Ngọc Anh Đào daovna1 8P 581 Nguyễn Phước Đạt datnp46 8P 582 Lê Như Hạ haln78 8P 583 Trần Minh Hiển hientm45 8P 584 Đào Quốc Hưng hungdq84 8P 585 Lê Jimmy jimmyl1 8P 586 Huỳnh Vỹ Khang khanghv32 8P 587 Thạch Nguyễn Đăng Khoa khoatnd17 8P 588 Quan Nguyễn Tuấn Kiệt kietqnt1 8P 589 Nguyễn Gia Minh minhng27 8P 590 Trần Hồng Minh minhth70 8P 591 Huỳnh Huy Nga ngahh4 8P 592 Lâm Yến Ngọc ngocly16 8P 593 Lê Phạm Khôi Nguyên nguyenlpk2 8P 594 Hồ Khánh Nhi nhihk18 8P 595 Huỳnh Vũ Hồng Nhung nhunghvh1 8P 596 Nguyễn Hoàng Tâm Như nhunht24 8P 597 Huỳnh Ngọc Phụng phunghn5 8P 598 Lê Hoàng Quân quanlh75 8P 599 Nguyễn Thiệu Quân quannt110 8P 600 Nguyễn Nhã Quỳnh quynhnn380 8P 601 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh quynhntd127 8P 602 Nguyễn Lê Sang sangnl1 8P 603 Châu Bích Thảo thaocb1 8P 604 Phan Nguyễn Phương Thảo thaopnp11 8P 605 Nguyễn Tấn Thịnh thinhnt166 8P 606 Phùng Gia Thọ thopg1 8P 607 Lê Hoàng Thuận thuanlh13 8P 608 Trần Vũ Minh Thuận thuantvm2 8P 609 Trần Nguyễn Anh Thư thutna83 8P 610 Nguyễn Dư Kỳ Tiến tienndk3 8P 611 Bùi Chí Tín tinbc1 8P 612 Trương Phú Minh Triết triettpm1 8P 613 Phan Ngọc Trúc trucpn5 8P 614 Phan Thế Vinh vinhpt75 8P 615 Võ Ngọc Tường Vy vyvnt62 8P