TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐIỂM THI CÁ NHÂN CUỘC THI "SINH VIÊN HUTECH TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG" 3 thí sinh có

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐIỂM THI CÁ NHÂN CUỘC THI "SINH VIÊN HUTECH TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG" 3 thí sinh có"

Bản ghi

1 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐIỂM THI CÁ NHÂN CUỘC THI "SINH VIÊN HUTECH TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG" 3 thí sinh có điểm cao nhất là: Trịnh Thành Vũ, Trương Quốc Bảo, Phan Nguyễn Bảo Duyên STT MSSV HỌ TÊN LỚP KHOA PHÒNG SỐ CÂU ĐÚNG Trịnh Thành Vũ 13DQM12 QKTD A S Trương Quốc Bảo 16DQTB3 QKTD A S Phan Nguyễn Bảo Duyên 15DQT13 QKTD A S Nguyễn Kim Ngôn 15DSH01 CNSH - TP - MT A S Tôn Nữ Minh Trâm 16DDUD5 Dược A S Đào Lê Cát Tường 14DKKT02 KT-TC-NH A S Lâm Hoàng Bảo Long 15DQT20 QKTD A S Nguyễn Đình Quỳnh Nhi 14DLH06 QTDL-NH-KS A S Ngô Ngọc Nguyên Thảo 14DKKT03 KT-TC-NH A S Phạm Minh Anh 15DQT20 QKTD A S Phạm Huỳnh Bảo Hân 14DQTQ01 VĐTQT A S Trần Thị Diệu Hạnh 13DQD12 QTKD A S Nguyễn Đức Anh Tuấn 13DNH05 QTDL-NH-KS A S Phạm Vũ Lê Anh Hào 14DXC01 XD A S Trần Thị Thanh Hảo 13DSH05 CNSH-TP-MT A S Trần Thị Hoài Thu 14DKKT02 KT-TC-NH A S Nguyễn Thị Thảo Trang 14DMT03 CNSH-TP-MT A S Hoàng Lâm Ngọc Anh 14DTDN02 KT-TC-NH A S Nguyễn Minh Hạnh 14DQT08 QTKD A S Đỗ Nhật Minh 16DQTQA2 VĐTQT A S Nguyễn Minh Thi 15DKT04 KT-TC-NH A S Phạm Thành Ý 14DQT08 QTKD A S Hà Thị Nguyệt Nga 14DLH06 QTDL-NH-KS A09.02-S Trần Bảo Ngọc 16DLHQA1 VĐTQT A S Trần Thị Minh Phương 14DQT19 QTKD A S Phạm Thị Hồng Sương 14DKKT01 KT-TC-NH A S Đoàn Minh Tân 15DQT20 QKTD A S Nguyễn Vũ Thanh Tuấn 14DNH05 QTDL-NH-KS A S Trần Gia Hân 15DQT20 QKTD A S Nguyễn Hoài Khánh 15DTN03 NN A S Bùi Thị Ngọc Ánh 14DLH06 QTDL-NH-KS A S Ngô Thị Kim Anh 14DKKT03 KT-TC-NH A S Trần Thị Ngọc Cẩm 14DTC05 KT-TC-NH A09.02-S Huỳnh Phan Ánh Duyên 14DTP06 CNSH-TP-MT A S Trần Thị Thanh Hằng 15DQT13 QKTD A S Nguyễn Thanh Huệ 15DKT07 KT-TC-NH A S Nguyễn Thúy Kiều 15DQTQ01 VĐTQT A S Nguyễn Thanh Long 14DTH09 CNTT A S Hoàng Thị Ngọc 14DTDN02 KT-TC-NH A S Nguyễn Thanh Bảo Ngọc 15DTC01 KT-TC-NH A S Nguyễn Thị Phương Nhàn 14DKKT03 KT-TC-NH A S Nguyễn Thị Kim Nhung 14DKKT03 KT-TC-NH A S Nguyễn Thị Mỹ Tín 15DTC08 KT-TC-NH A S Võ Nguyễn Thanh Triều 15DKS04 QTDL-NH-KS A S Phan Công Hiếu 15DQT20 QKTD A S Đình Hoàng Mỹ Ngọc 14DLH06 QTDL-NH-KS A S Võ Khánh Tâm 15DQT05 QTKD A S Âu Dương Ánh Huệ 15DTA15 NN A S Nguyễn Hữu Đức 14DMT04 CNSH-TP-MT A S Đoàn Thị Thùy Dung 15DDPN01 KHXH&NV A S Huỳnh Tân Giao 15DDPN01 KHXH&NV A S Phan Thị Yến Nhi 16DLHB1 QTDL-NH-KS A S1 37

2 Nguyễn Thị Quỳnh Như 14DQT18 QTKD A S Nguyễn Phạm Thanh Trúc 15DQT20 QKTD A S Trịnh Thị Kim Hân 14DQTQ01 VĐTQT A S Đỗ Lê Nhật Lâm 16DLHB1 QTDL-NH-KS A S Nguyễn Thị Ngọc Liên 15DQT20 QKTD A S Hà Trần Hoàng Phi Long 15DXD03 XD A S Nguyễn Thị Vân Ly 15DQT20 QKTD A S Lê Thị Thùy Ngân 16DLHB1 QTDLNH-KS A S Lê Thị Kim Ngân 14DKK03 KT-TC-NH A09.02-S Nguyễn Thị Ngọc Quý 14DKKT03 KT-TC-NH A S Nguyễn Thanh Thiên 14DTNH02 KT-TC-NH A S Trần Vũ Anh Thư 14DTCQ01 VĐTQT A S Vũ Thị Cảm Tiên 15DDPN01 KHXH&NV A S Nguyễn Tiến Tùng 15DQT20 QKTD A S Trần Ngọc Vịnh 16DOTJA1 VJIT A09.02-S Nguyễn Thị Chung 15DQT20 QKTD A S Trần Quan Anh 14DLH06 QTDL-NH-KS A S Võ Hồng Anh 14DMT04 CNSH-TP-MT A S Phạm Thị Mai Phương 16DQTJA1 VJIT A S Thái Trung Quốc 13DXC01 XD A S Trịnh Thị Thanh Thương 16DPTA1 KHXH&NV A S Huỳnh Nhật Trường 15DQT13 QKTD A S Nguyễn Lê Huyền Vi 14DTDN02 KT-TC-NH A S Phan Huỳnh Thiên Ý 16DQTE4 QKTD A S Đoàn Hồ Mỹ Hảo 15DLH04 QTDL-NH-KS A S Nguyễn Phúc Mai Anh 16DQTQA1 VĐTQT A S Nguyễn Thị Thanh Hà 14DQTQ01 VĐTQT A S Trần Lê Kim Hằng 14DTDN02 KT-TC-NH A S Nguyễn Hoàng Khánh Linh 16DQTJA2 VJIT A S Đỗ Gia Như 14DTCQ01 VĐTQT A S Bùi Kim Phương 15DQTQ01 VĐTQT A S Nguyễn Hữu Thanh 14DMT04 CNSH-TP-MT A S Nguyễn Thị Cẩm Tiên 14DKS06 QTDLNH-KS A S Hồ Thanh Trọng 16DMAJA1 VJIT A S Huỳnh Nguyễn Ngọc Anh 14DTCQ01 VĐTQT A S Nguyễn Phạm Trí Dương 15DTC05 KT-TC-NH A S Bạch Đình Hùng 15DQTQ01 VĐTQT A S Hoàng Nữ Hồng Khanh 16DTAQA1 VĐTQT A S Dương Thị Mộng Mơ 15DTC08 KT-TC-NH A S Cù Thị Thanh Nga 15DDPN01 KHXH&NV A S Phạm Quỳnh Bảo Như 14DLH05 QTDL-NH-KS A S Nguyễn Thị Trang 16DLHB1 QTDLNH-KS A S Đặng Quế Anh 15DKS01 QTDL-NH-KS A S Nguyễn Thị Trâm Anh 16DQTQA1 VĐTQT A S Lê Ngọc Hà 14DQTQ01 VĐTQT A S Phạm Đức Huy 16DLHB1 QTDL-NH-KS A S Phan Thanh Loan 16BOBA02 VĐTQT A S Hoàng Lê Ly 16DKTA1 KT-TC-NH A S Trịnh Bình Minh 15DQTQ01 VĐTQT A S Ngao Sì Mừng 16BOBA02 VĐTQT A S Nguyễn Hoàng Quý 16DLHQA1 VĐTQT A S Phạm Nguyễn Hồng Thái 16BOBA02 VĐTQT A S Ngô Thị Thu Thảo 16DTCA1 KT-TC-NH A S Bùi Quốc Thiên 16DLHB1 QTDLNH-KS A S Nguyễn Hy Vọng 14DTCQ01 VĐTQT A S Nguyễn Ngọc Hoàng Anh 15DTC08 KT-TC-NH A S Lê Quốc Bảo 16DQTQA2 VĐTQT A S Ngô Hải Đăng 15DQT20 QKTD A S Đỗ Công Dung 14DQTQ01 VĐTQT A S Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 16DTHJE1 VJIT A S Nguyễn Thị Mỹ Kiều 14DQT08 QTKD A S4 31

3 Nguyễn Mỹ Hoàng Hải Minh 16BLBA02 VĐTQT A S Lâm Cẩm Ngọc 16BOBA02 VĐTQT A S Nguyễn Ngọc Yến Nhi 14DTCQ01 VĐTQT A S Nguyễn Hoàng Phiếu 14DTH09 CNTT A S Nguyễn Hoàng Phúc 14DQT08 QTKD A S Mai Nguyễn Uyên Phương 14DKKT02 KT-TC-NH A S Nguyễn Thị Ái Quy 16DDUD3 DƯỢC A S Võ Hồng Sơn 16BOBA01 VĐTQT A S Bùi Văn Sơn 15DTC08 KT-TC-NH A S Lê Thị Huê Thanh 14DKT08 KT-TC-NH A S Trần Nguyễn Quế Anh 16DQTQA1 VĐTQT A S Ngô Thị Mỹ Chi 15DKX01 XD A S Trần Thị Hằng 16BOBA03 VĐTQT A S Trần Nguyễn Quốc Huy 14DTH09 CNTT A S Phan Duy Lâm 16DTAQA1 VĐTQT A S Ngô Thị Mỹ Linh 15DDPN01 KHXH&NV A S Lê Nguyễn Minh Nhật 15DQT14 QKTD A S Hoàng Thị Yến Nhi 15DKT08 KT-TC-NH A S Đặng Thị Thanh Tâm 16DDUD5 Dược A S Phạm Văn Tiên 15DTH04 CNTT A S Ngô Từ Bảo Trân 15DKS01 QTDLNH-KS A S Nguyễn Thị Thu Trang 14DKKT01 KT-TC-NH A S Trần Minh Trí 15DNH04 QTDL-NH-KS A S Trần Thanh Trúc 15DKS04 QTDL-NH-KS A S Nguyễn Đoàn Phương Trúc 15DQTJ01 VJIT A S Trần Thanh Trúc 15DKS04 QTDL-NH-KS A S Võ Thị Ánh Hồng 16BOBA03 VĐTQT A S Trần Bùi Thanh Nguyên 16BOBA02 VĐTQT A S Dương Lê Ngọc Nguyệt 16BOBA01 VĐTQT A S Phạm Kim Hương Nhi 16DKSQA1 VĐTQT A S Mai Lâm Phúc 14DNH06 QTDL-NH-KS A S Vương Tiến Thành 15DTH11 CNTT A S Lê Thị Thúy 16DKSA3 QTDL-NH-KS A S Đinh Văn Tiến 16DMTA1 CNSH-TP-MT A S Dương Thị Cẩm Tú 14DTCQ01 VĐTQT A S Nguyễn Đức Hà Sang 15DQT24 QTKD A S Vũ Ngọc Ánh 16BOBA01 VĐTQT A S Lê Quang Mẫn 16DTHC2 CNTT A S Nguyễn Huỳnh Thuỳ Ngân 16BOBA01 VĐTQT A S Hoàng Lê Hồng Ngọc 16BOBA02 VĐTQT A S Trần Huỳnh Khánh Ngọc 15DQTQ01 VĐTQT A S Nguyễn Trần Đình Phúc 16DKSQA1 VĐTQT A S La Duy Thành 16DQTQA2 VĐTQT A S Lê Anh Thư 16BOBA02 VĐTQT A S Thái Tiều Tiên 16DKSQA1 VĐTQT A S Bùi Duy Trung 14DXD02 XD A S Trần Thạch Quốc Bảo 16DLKA1 Luật A S Phạm Nguyễn Mỹ Hân 16BOBA02 VĐTQT A S Lê Thị Thanh Hoài 16DNHA2 QTDL-NH-KS A S Lê Thị Khánh Ly 16DKSA3 QTDL-NH-KS A S Tạ Nguyễn Nhật Minh 16DQTQA1 VĐTQT A S Trần Bình Minh 16DTAQA1 VĐTQT A S Lâm Tiểu My 16DKSA3 QTDL-NH-KS A S Nguyễn Thị Ngân 16DKTA3 KT-TC-NH A S Trần Thị Ánh Phúc 16DKSQA2 VĐTQT A S Võ Văn Thiện 14DTCQ01 VĐTQT A S Đặng Minh Tuấn 16DQTQA1 VĐTQT A S Nguyễn Thị Thanh Tuyền 16DTAQA1 VĐTQT A S Cao Phương Dung 16DTCA1 KT-TC-NH A S Lương Bảo Khương Duyên 14DTCQ01 VĐTQT A S Châu Thị Thu Hiền 16DKTA3 KT-TC-NH A S3 26

4 Ngô Nữ Quỳnh Hương 13DTDN02 KT-TC-NH A S Hồ Nguyên Khải 16BOBA02 VĐTQT A S Nguyễn Thanh Mai 16BLBA02 VĐTQT A S MOHAMAD AS NAVY 16BOBA02 VĐTQT A S Đỗ Lê Thuỳ Ngân 16BLBA02 VĐTQT A S Phạm Tuấn Nghĩa 16BLBA01 VĐTQT A S Lương Hoàng Nguyên 13DQD03 QTKD A S Võ Trần Thanh Sang 16DQTQA1 VĐTQT A S Trần Thị Thủy Tiên 16BOBA03 VĐTQT A S Nguyễn Thị Cẩm Tú 16DKSQA2 VĐTQT A S Phạm Thị Ánh Tuyết 14DTCQ01 VĐTQT A S Trần Thị Tường Vi 16BLBA02 VĐTQT A S Mạch Mỹ Lệ 15DQT20 QKTD A S Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 16BLBA02 VĐTQT A S Trần Thị Thúy Mai 16DTCA1 KT-TC-NH A S Trịnh Phương Nam 16BOBA02 VĐTQT A S PHạm Hoàng Bích Ngọc 16BOBA02 VĐTQT A S Ngô Thị Bích Nhựt 16BOBA02 VĐTQT A S Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 16BOBA01 VĐTQT A S Nguyễn Ngọc Thuận 15DKS01 QTDL-NH-KS A S Phạm Quang Thức 16BLBA02 VĐTQT A S Nguyễn Thị Vương 15DKX01 XD A S Mai Nguyễn Khánh Vy 15DQTJ01 VJIT A S Trịnh Trần Nguyên An 16DLHB1 QTDL-NH-KS A S Nguyễn Phúc Điền 16DQTQA1 VĐTQT A S Phạm Thị Thúy Hằng 15DQTQ01 VĐTQT A S Võ Đỗ Minh Hương 16DTAQA1 VĐTQT A S Võ Thị Thúy Huỳnh 16BLBA01 VĐTQT A S Trần Gia Linh 15DKS04 QTDL-NH-KS A S Trần Gia Linh 15DKS04 QTDL-NH-KS A S Lý Phước Hồng Nguyên 15DQTQ01 VĐTQT A S Nguyễn Thanh Phụng 16BLBA02 VĐTQT A S Lâm Thanh Tài 14DMT04 CNSH-TP-MT A S Lý Minh Thanh 16DDUA2 Dược A S Nguyễn Văn Tráng 16BOBA02 VĐTQT A S Mai Cẩm Tú 16BOBA01 VĐTQT A S Phạm Thanh Tuấn 16DTHJE1 VJIT A S Ngô Triều Vỹ 16DQTQA2 VĐTQT A S Phạm Thị Thanh Thảo 15DQTQ01 VĐTQT A09.02-S Nguyễn Thị Kiều My 16BLBA02 VĐTQT A S Nguyễn Đức Thắng 16DTHQA1 VĐTQT A S Nguyễn Công Việt Trung 16BLBA02 VĐTQT A S Nguyễn Thị Xuyên 16DLHB1 QTDL-NH-KS A S Hoàng Thị Thuỳ Dung 16BLBA02 VĐTQT A S Võ Thanh Hoài 16DTHC2 CNTT A S Nguyễn Huy Hoàng 16BLBA02 VĐTQT A S Trần Thị Kim Hồng 16BOBA02 VĐTQT A S Vũ Thị Thùy Liên 16DTAQA1 VĐTQT A S Đỗ Thanh Lực 16BOBA02 VĐTQT A S Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 16BOBA02 VĐTQT A S Trần Ngọc Như 16BLBA02 VĐTQT A S Trần Chí Tài 16BOBA02 VĐTQT A S Hoàng Ngô Đình Tân 16DTHQA1 VĐTQT A S Nguyễn Thị Lan Thảo 16BOBA02 VĐTQT A S Đinh Thị Thu Huyền 16BOBA02 VĐTQT A S Nguyễn Thuỵ Ngọc Dung 16BOBA02 VĐTQT A S Nguyễn Thị Ngọc Hân 16DQTQA1 VĐTQT A S Nguyễn Sỹ Hiệp 14DTCQ01 VĐTQT A S Sari Pha Na Siết 15DQTQ01 VĐTQT A S Lê Nữ Huyền Trân 16BLBA02 VĐTQT A S Trần Phi Uyễn 16DQTQA2 VĐTQT A S5 21

5 Phạm Gia Hân 16BLBA02 VĐTQT A S Đào Ngọc Quốc Huy 16DTAQA1 VĐTQT A S Hoàng Gia Phát 16DTAQA1 VĐTQT A S Lê Thị Vân 16BLBA02 VĐTQT A S Lâm Như Ngọc 13DTDN04 KT-TC-NH A S Nguyễn Thị Kim Dung 16BOBA02 VĐTQT A S Lê Tấn Sang 16BLBA01 VĐTQT A S Trần Thanh Vy 16BLBA02 VĐTQT A S Nguyễn Chung Huyền 16DKTB3 KT-TC-NH A S Nguyễn Thành Khương 14DTCQ01 VĐTQT A S Trần Mai Phiên 16BLBA02 VĐTQT A S Mai Điền Thanh Trâm 16DTAQA1 VĐTQT A S Nguyễn Chấn Trung 16DTHQA1 VĐTQT A S Phạm Nguyễn Đồng Dao 16DTAQA1 NN A S Phạm Ngọc Bình Dương 16BLBA02 VĐTQT A S Bùi Thị Thanh Tâm 16DTAQA1 VĐTQT A S Nguyễn Phát Thịnh 16BLBA01 VĐTQT A S Nguyễn Hoàng Anh 16DTAQA1 VĐTQT A S Phạm Minh Nhựt 16DTHA3 CNTT A S Đỗ Quang Sang 16BOBA02 VĐTQT A S Đỗ Minh Tiến 16DTHQA1 VĐTQT A S Lê Uyên Minh Phương 16DTAQA1 VĐTQT A S Lê Quốc Bửu Lộc 16DTAQA1 VĐTQT A S Cao Ngọc Phương Trang 15DQTQ01 VĐTQT A S Nguyễn Thắng Thắng 16DTAQA1 VĐTQT A S Lâm Tuyết Quân 16BLBA01 VĐTQT A S Phan Lê Thùy Trang 16BLBA01 VĐTQT A S4 10