2480_1H_EXOF.pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "2480_1H_EXOF.pdf"

Bản ghi

1 ÙÂ Ô ª ÚÙ Ô 2008 ENHMEPøTIKO E TIO TEXNIKO E πª ƒπ KAP. EPBIA 4 ñ A HNA Έ ÈÎfi 1228 È ÌË ÓÈÎÔ ÂÓ ı ÂappleÈÙÚ Ô Ó Ó Á ÓÂÈ ÙÔ ª Ì ÚÔ ÙÔ Ô

2

3 ƒπ à ª π π π  ÓÈÎfi appleèìâïëù ÚÈÔ ÏÏ È ÓÓË Ï ÓÔ Úfi ÚÔ ÙÔ π À À ÚÁ ÚË ÂÌÂÚÙ, ËÌÔÛÈÔÁÚ ÊÔ ÀªµOÀ O O ÈÒÚÁÔ Ú Ï ËÌÔÛÈÔÁÚ ÊÔ À π Oª πˆ ÓÓË BÚ ÏË ÃÚÈÛÙfi Ô ÏÔ Ï ÛÙÚ ºÚfiÛˆ K Ï ÚË ÎÔ ÚappleÂÚ ËÌÔÛÈÔÁÚ ÊÔÈ E πª π O Ï ÚË Ì Ú ÈÙ ÎÙˆÓ ƒ ªª π.. ÀÏË ÈÚ ÓË ı ÌÈ ÙÔ ÃÚÈÛÙ Ó Ù fiè Ô ÙËÏ π ÙÂÚ Ó ÙÚÔ ÁÁ ÚË ÙËÏ ºø O ƒ ºπ π º ªπ π ª Ú Ú ÓÈÎfiÏ ÙËÏ ºø O Oπà πo π π Ãøƒπ ªOπ - π Oπ ƒo π O MO À O O π.. E À ø - Bπµ πo π À O O π.. T ºø π K ƒ TEE ÙËÏ Tπª Àà À 1 ÂappleÙfi Ô Ì È ÏÏË ÌÈ ÊÔÚ ÂappleÈ Â ÈÒıËÎÂ Ë Á ÛÙ Û ÓÂÚÁ Û ÙÔ TEE Ì ÙÔÓ Ú ÈÎfi ÎfiÛÌÔ, Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË È Ú ÙÈÎ Û ÓÂ Ú ÛË ÙË ŒÓˆÛË - ÏÏfiÁÔ ÙˆÓ Ï ÈÛÙ ÓÈˆÓ MË ÓÈÎÒÓ ÛÙËÓ EÏÏ, appleô appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ- ıëîâ ÛÙËÓ ıô Û AÓÙÈappleÚÔÛˆapple ÙÔ EappleÈÌÂÏËÙËÚ Ô. EÈ ÈÎfiÙÂÚ, Ô appleúfiâ ÚÔ ÙË appleúôûˆúèó ÈÔ ÎËÛË ÙÔ Û ÓÂ Ú Ô, M. Î ÓÙÔ Ú, Â Ú ÛÙËÛ ÙÔ ÂÎappleÚÔÛÒappleÔ ÙÔ TEE ÁÈ ÙË Ô ıâè appleô apple Ú Ô Ó ÛÙÔÓ applefi Ú ÛË Û ÏÏÔÁÔ. «ÂÓ ıâˆúò fiùè Û ÊÈÏÔÍÂÓÔ Ì apple ÓÙËÛÂ Ô appleúfiâ ÚÔ ÙÔ TEE. AÏ ÓÔ. È Ù Â Û ÛÙ ÛÙÔ Ûapple ÙÈ Û,  Ù ÂappleÂÈ Â Û ÛÙÂ Ì ÏË ÙÔ TEE,  Ù ÂappleÂÈ ÂÚÁ ÂÛÙ ÛÙËÓ EÏÏ». ÂÏ : ŒÙÔ appleôappleô ËÛË Ú ÛË TEE 7 E I TO H TON YºY OYP O ANA TY H : ÓÂÚÁ Û ÁÈ ËÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ 7 APEMBA H: AÓ ÁÎ Ë Âapple Ó appleúôî Ú ÍË È ÁˆÓÈÛÌÔ 8 O OTY O etee: AappleÔÙÂÏ ÛÌ Ù È ÁˆÓÈÛÌÔ ÁÈ ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÙÔ 8 APEMBA H: ÂÓ Â Ó È È ÎÔÛÌËÙÈÎfi Ô ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÂÎappleÚÔÛÒappleˆÓ ÙÔ TEE ÛÙÈ EappleÈÙÚÔapple È ÁˆÓÈÛÌÒÓ 10 A ºA I TIKO: Ó ÔÓÙ È Î È ÂÓÙ ÓÔÓÙ È ÔÈ ÎÈÓËÙÔappleÔÈ ÛÂÈ Ú ÛË ÂÚÈÊÂÚÂÈ ÎÒÓ 12 PAKH: 1Ô Ó ÚÈÔ IÛÙÔÚ ÙˆÓ ÔÌÈÎÒÓ K Ù ÛΠÒÓ HÌÂÚ ÁÈ ÙÔ º ÛÈÎfi A ÚÈÔ 14 KENTPIKH MAKE ONIA: M Ó ÂÎ ËÏÒÛÂˆÓ 16 E O ONNH O : Â È ÛÌfi Î È K Ù ÛΠ16 YTIKH MAKE ONIA: EÏÏÈapple ÛÙÂÏ ˆÛË 17 YT. MAKE ONIA - E O ONNH O : TÔappleÈÎfi fiúô AÓ appleù ÍË 17 ANATO IKH MAKE ONIA: Ãπ Û ÌÔÓ ÏÈı ÓıÚ Î ÛÙËÓ K Ï 18 ANATO IKH KPHTH: HÌÂÚ ÁÈ ÙÔ apple Ú ÔÛÈ ÎÔ ÔÈÎÈÛÌÔ ÏÏÔÁÔÈ T ÓÈÎÒÓ 26 A A - EA: EÎÏÔÁ 26 E TAME E: N Ô.. 26 EM Y A ATTIKH : AÚ ÈÚÂÛ Â 26 E : ÂÓÈÎ Ó Ï ÛË 27 ATE: M ÏË ÙÔ Î È ÔÈ O.E. Î È ÔÈ E.E. Î Ù ÛΠÛÙ 27 M : EÎÏÔÁ Ó Ô 27 EM Y A K.M.: Ãπ ÛÙË È Ï ÛË ÙË YA BE È Ì ÚÙ Ú ÁÈ Ì ÏÔ ÙË ÕÏÏÔÈ ºÔÚ 28 IEKEM TEE TPA EZA HPOºOPIøN TEE: ÂÌÈÓ ÚÈ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ EappleˆÓ ̈ 54 «EÓÈ È ÈÎÙ Î B ÛË Â ÔÌ ÓˆÓ EÚÁ ÙÈÎÔ Ó ÌÈÎÔ (E B E ) ÂÏÂÁ fiìâóë applefi ÙÔ A E», ÙÔ Ï. ÂÔ ÒÚÔ EÈ ÛÂÈ 57 IE NE YNE PIO: ÛÙ Ì Ù AÛÊ Ï ÛÙÈ ÌÂÙ ÊÔÚ 57 BPABEIO:  TÔappleÔÁÚ ÊÔ MË ÓÈÎfi 58 POKHPY H: BÚ Â Ô ÁÈ ÂÍ ÔÓÙ ÚÁ 58 IATHPHTEO: TÔ Û ÁÎÚfiÙËÌ ÙË «Columbia» 58 EK E H EÍÒÊ ÏÏÔ: OÃπ ÛÙËÓ ÂÍ Ê ÓÈÛË ÙÔ ª. ºˆÙfi : MONIME TH E 2 AÙ ÓÙ ñ 3 H ÓÒÌË Ì ñ 4 ËÌÂÈˆÌ Ù ÚÈÔ ñ 30 Ú ÊÂ Ô EÚÁ Û ñ 49 È ÁˆÓÈÛÌÔ ÚÔÛÎÏ ÛÂÈ ñ 52 AÓ ı ÛÂÈ MÂÏÂÙÒÓ ñ 56 EappleÈÛÙÔÏ ñ 59 EÎ fiûâè ñ 60 EÎ ÙÔ NfiÌÔ ñ 61 OÈ Ú Ù ÍÂÈ ÛÙÔ TEE TEE 2480 (17/3/08) 1

4 Ù ÓÙ Ùfi ÙÔ Ì Ó 27-29/3/2008, Aı Ó TEE ÌapplefiÛÈÔ: «Ó ÓÙ ÛÂÈ EÏÏË- ÓÔ-AÚ ÈÎ T ÓÈÎ ÓÂÚÁ - Û» OÚÁ ÓˆÛË: TEE XÒÚÔ : ÂÓÔ Ô Â Ô «Divani Caravel» (Ò- Ú 9 apple.ì.) ÏËÚÔÊÔÚ Â : TÌ Ì ÈÂıÓÒÓ ÛÂˆÓ TEE, ÙËÏ.: , , e- mail: 28-30/3/2008, BfiÏÔ Ó ÚÈÔ: «H ÈÂÎ ÎËÛË ÙË apple ıúô» OÚÁ ÓˆÛË: TÌ Ì AÚ ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ MË - ÓÈÎÒÓ, ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÂÛÛ Ï ÏËÚÔÊÔÚ Â : TÌ Ì AÚ ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ MË- ÓÈÎÒÓ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÂÛÛ Ï, ÙËÏ.: /3/2008, Aı Ó EÛappleÂÚ : «E Úˆapple Î T appleôappleô ËÛË Î È ÂÏÏËÓÈÎ appleú ÁÌ ÙÈÎfi- TEE ÙËÙ : OÊ ÏË, appleúô Ï Ì Ù Î È appleúôôappleùè- λ OÚÁ ÓˆÛË: TEE XÒÚÔ : ÂÓÔ Ô Â Ô «Esperia Palace», Ù Ô 22, Aı Ó (ÒÚ 17.00) ÏËÚÔÊÔÚ Â : TÌ Ì T appleôappleô ËÛË TEE, ÙËÏ.: , ÙÔÓ ÏÏÔ Ì Ó 10-13/4/2008, Aı Ó «2Ë ÈÂıÓ ŒÎıÂÛË EÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Î È AÓ ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ EÓ ÚÁÂÈ - Energy Res 08» OÚÁ ÓˆÛË: High Technology Expo, Ì ÙËÓ appleôûù ÚÈÍË ÙÔ TEE XÒÚÔ : ÚÒËÓ AÓ ÙÔÏÈÎfi AÂÚÔÏÈÌ Ó, EÏÏËÓÈÎfi ÏËÚÔÊÔÚ Â : - TÌ Ì EappleÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ Î È AÓ appleù ÍÈ ÎÔ ŒÚÁÔ TEE, ÙËÏ.: , ËÏÂÎÙÚÔ- ÓÈÎfi Ù ÚÔÌ Ô: - High Technology Expo, ÙËÏ.: , ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù ÚÔÌ Ô: Î È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ : /4/2008, Aı Ó Ó ÚÈÔ: «OÈÎÔÏÔÁ + ÂÚÈ ÏÏÔÓ + AÚ ÈÙÂÎÙÔÓÈλ ÂappleÈÌ ÏÂÈ : ºƒ ø µ ƒ Ó ÈÔÚÁ ÓˆÛË: TEE, EÏÏËÓÈÎfi TÌ Ì ÙË UIA Î È UIA-ARES ( ÈÂıÓ ŒÓˆÛË AÚ ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ - ÈÂıÓ ÚfiÁÚ ÌÌ EÚÁ Û AÚ ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ Î È A E), Ì ÙÔ E Úˆapple Îfi TÌ Ì ÙÔ AÌÂÚÈÎ ÓÈÎÔ IÓÛÙÈ- ÙÔ ÙÔ AÚ ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ (AIACE) Î È ÙÔ Ecoweek XÒÚÔ : Z appleappleâèô M Á ÚÔ ÏËÚÔÊÔÚ Â : /4/2008, Aı Ó ÓÂÏÏ ÓÈÔ Ó ÚÈÔ ºÔÈÙËÙÒÓ HÏÂ- ÎÙÚÔÏfiÁˆÓ MË ÓÈÎÒÓ Î È MË ÓÈÎÒÓ YappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ: «T ÓÔÏÔÁÈÎ appleúôîï ÛÂÈ ÙÔ Ì ÏÏÔÓÙÔ» ÏËÚÔÊÔÚ Â : ÛÙ ÙËÏ ÊˆÓ : (M Ú PÔ - Ìapple ÓË), ( ÌËÙÚ È ÓÓÔappleÔ ÏÔ ) appleúôáú ÌÌ Ù ÛÙ 2-4/5/2008, ÎÈ ıô ÈÂıÓ Û Ó ÚÈÔ: «EÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÂappleÂ- ÍÂÚÁ Û ÓÂÚÔ Î È ÁÚÒÓ appleô Ï ÙˆÓ ÌÈ- ÎÚ ÎÏ Ì Î» (Small and Decentralized water and wastewater treatment plants - SWAT 08). OÚÁ ÓˆÛË: TÌ Ì MË ÓÈÎÒÓ XˆÚÔÙ - Í, ÔÏÂÔ ÔÌ Î È ÂÚÈÊÂÚÂÈ Î AÓ appleù ÍË ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÂÛÛ - Ï, ÛÂ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙÔ T ÓÈÎfi EappleÈÌÂ- ÏËÙ ÚÈÔ EÏÏ - TÌ Ì M ÁÓËÛ, ÙÔ TÌ Ì XËÌ ÙÔ A Î È ÙÔ TÌ Ì T ÓÔÏÔÁÈÒÓ AÓÙÈÚÚ apple ÓÛË ÙÔ TEI - ÙÈÎ M ΠÔÓ XÒÚÔ : ÂÓÔ Ô Â Ô «Skiathos Palace», KÔ ÎÔ Ó ÚÈ ÎÈ ıô ÏËÚÔÊÔÚ Â : M Ó ÎÔ B Î, ÙËÏ.: , , , fax: , Webpage: /5/2008, Aı Ó TEE Ó ÚÈÔ: «1Ô EÏÏËÓÈÎfi Ó - ÚÈÔ ÔÌÈÎÒÓ YÏÈÎÒÓ Î È ÙÔÈ-  ˆÓ» OÚÁ ÓˆÛË: TEE KÚ ÛÈÌË ËÌÂÚÔÌËÓ : - 1 AappleÚÈÏ Ô 2008: YappleÔ ÔÏ ÙÂÏÈÎÒÓ ÂÈÛË- Á ÛÂˆÓ ÁÈ Ù appleú ÎÙÈÎ ÏËÚÔÊÔÚ Â : TÌ Ì ÈÂıÓÒÓ ÛÂˆÓ TEE, ÙËÏ.: , , e- mail: 22-23/5/2008, Aı Ó ÈÂıÓ Û Ó ÚÈÔ: «ÛÙ Ì Ù AÛÊ Ï - ÛÙÈ MÂÙ ÊÔÚÈÎ TÂÚÌ ÙÈÎ EÁÎ Ù - ÛÙ ÛÂÈ» OÚÁ ÓˆÛË: ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ÙÚÒÓ Î È ÈÂıÓ EÓÒÛÂÈ ÛÙËÌ ÙˆÓ AÛÊ Ï XÒÚÔ : Ó ÚÈ Îfi K ÓÙÚÔ ÙÔ YappleÔ Ú- ÁÂ Ô MÂÙ ÊÔÚÒÓ & EappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ KÚ ÛÈÌË ËÌÂÚÔÌËÓ : YappleÔ ÔÏ appleâúèï - ÂˆÓ Ì ÚÈ 31 M ÚÙ Ô ÂÓ Í ÓÒ TÔ ÌÂÙ ÙÈÎfi Û ÛÙËÌ appleôïôáè- ÛÌÔ ÙˆÓ ÌÔÈ ÒÓ ÙˆÓ ÌË ÓÈÎÒÓ ÛÙ È ÈˆÙÈÎ ÚÁ ÛÙ Ì Ù ÁÈ ÙÈ ÌÂ- Ï ÙÂ, ÌÂÙ ÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ M ÚÙ Ô 2008 Î È ÁÈ ÙËÓ Âapple ÏÂ Ë ÌÂÙ ÙÔ Ù - ÏÔ ÙÔ IÔ Ó Ô 2008, Û ÌÊˆÓ Ì applefiê ÛË ÙË.E. ÙÔ TEE. ÏËÚÔÊÔÚ Â : upatras.gr, /5/2008, ÙÚ Ó ÚÈÔ: «Engineering Against Fracture» OÚÁ ÓˆÛË: EÚÁ ÛÙ ÚÈÔ T ÓÔÏÔÁ & AÓÙÔ YÏÈÎÒÓ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÙÚÒÓ XÒÚÔ : Ó ÚÈ Îfi & ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi K ÓÙÚÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÙÚÒÓ ÏËÚÔÊÔÚ Â : ÙËÏ.: , , fax: , /5/2008, X Ô Ó ÚÈÔ: «EÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙË È Â ÚÈÛË ŒÚÁˆÓ, ÙËÓ EappleÈÌfiÚʈÛË Î È ÙËÓ ÈÛÙÔappleÔ - ËÛË ÛÙË MÂÛfiÁÂÈÔ» OÚÁ ÓˆÛË: K ÓÙÚÔ K ÈÓÔÙÔÌ K Ù - ÛΠÒÓ ÙË ÔÏ ÔÏÈÙÈÎÒÓ MË ÓÈÎÒÓ ÙÔ EM, ÛÂ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙÔ TÌ Ì MË- ÓÈÎÒÓ OÈÎÔÓÔÌ & ÈÔ ÎËÛË ÙÔ - ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô AÈÁ Ô ÏËÚÔÊÔÚ Â : ÙËÏ ÊˆÓ : , , , fax: /6/2008, M ÙÈÏ ÓË ÈÂıÓ Û Ó ÚÈÔ: «appleô, MÔÓÙÂÏÔappleÔ ËÛË Î È K Ù ÓfiËÛË ÙÔ Ï Ó ÙË Ë» OÚÁ ÓˆÛË: TÌ Ì ÂˆÁÚ Ê ÙÔ - ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô AÈÁ Ô ( applefi ÙËÓ ÈÁ ÙÔ TÔÌ º ÛÈÎÒÓ EappleÈÛÙËÌÒÓ ÙË UNESCO) ÏËÚÔÊÔÚ Â : aegean.gr /geography/earth-conference 2008/files/ Final_Call_for_Papers.pdf, ÙËÏ.: ( Ó ÛË K Ô ), ÙËÏ.: (M ÚÈÙ Ó KÔÚ ÎË) 19-21/6/2008, ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË 6Ô ÈÂıÓ Ó ÚÈÔ YappleÔÏÔÁÈÛÙÈÎ MË- ÓÈÎ - 6th GRACM OÚÁ ÓˆÛË: EÏÏËÓÈÎ EÙ ÈÚ YappleÔÏÔÁÈ- ÛÙÈÎ MË ÓÈÎ (E ETYM), ÛÂ Û ÓÂÚÁ - Û Ì ÙÔ EÚÁ ÛÙ ÚÈÔ Ù ÙÈÎ Î È Ó ÌÈ- Î ÙˆÓ K Ù ÛΠÒÓ ÙÔ TÌ Ì ÙÔ ÔÏÈ- ÙÈÎÒÓ MË ÓÈÎÒÓ ÙÔ A XÒÚÔ : KÙ ÚÈÔ OÚÁ ÓÈÛÌÔ ÈÌ ÓÔ ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË ÏËÚÔÊÔÚ Â : ÙËÏ.: , fax: /6/2008, XÂÚÛfiÓËÛÔ KÚ ÙË Ó ÚÈÔ: «International Conference on Agricultural Engineering and Industry Exhibition - AgEng2008» OÚÁ ÓˆÛË: EÙ ÈÚ ˆÚÁÈÎÒÓ MË ÓÈ- ÎÒÓ EÏÏ (E ME) ÏËÚÔÊÔÚ Â ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ : ÛÙÔ Î È ÛÙ ÙËÏ.: , /7/2008, Aı Ó 3Ô ÈÂıÓ Û Ó ÚÈÔ «From Scientific Computing to Computational Engineering» OÚÁ ÓˆÛË: EÚÁ ÛÙ ÚÈÔ MË ÓÈÎ P - ÛÙÒÓ Î È EÓ ÚÁÂÈ, ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ÙÚÒÓ KÚ ÛÈÌ ËÌÂÚÔÌËÓ Â : YappleÔ ÔÏ ÂÚÁ - ÛÈÒÓ: 27 AappleÚÈÏ Ô 2008 ÏËÚÔÊÔÚ Â : IÛÙÔÛÂÏ : scce.gr/, ÙËÏ.: , fax: , /7/2008, HÚ ÎÏÂÈÔ Ó ÚÈÔ: «12Ô ÈÂıÓ Ó ÚÈÔ ÛÙ K ÎÏÒÌ Ù, ÛÙ Ì Ù, EappleÈÎÔÈÓˆÓ Â Î È YappleÔÏÔÁÈÛÙ (CSCC, Circuits, Systems, Communications and Computers)» OÚÁ ÓˆÛË: EÚÁ ÛÙ ÚÈÔ H/Y AÓˆÙ ÙË ÔÏ N ÙÈÎÒÓ ÔΠ̈Ó, WSEAS, IASME, IARAS ÏËÚÔÊÔÚ Â ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ : /greece/ 2 TEE 2480 (17/3/08)

5 22-23/9/2008, Â ÎˆÛ Ó ÚÈÔ: «TÔ ÂÙ ÛÈÔ Û Ó ÚÈÔ ÛÙ ı - Ì Ù AappleÂÏ ıâúˆì ÓË AÁÔÚ HÏÂ- ÎÙÚÈÛÌÔ ÛÙË NÔÙÈÔ Ó ÙÔÏÈÎ E ÚÒappleË DEMSEE 08» OÚÁ ÓˆÛË: ETEK, AHK, ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ K appleúô, EÚÁ ÛÙ ÚÈÔ HE ATEI KÚ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ Â ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ : demsee08 2-4/10/2008, Iˆ ÓÓÈÓ «6o EıÓÈÎfi Ó ÚÈÔ MÂÙ ÏÏÈÎÒÓ K Ù - ÛΠÒÓ» OÚÁ ÓˆÛË: EÙ ÈÚ EÚ ÓÒÓ MÂÙ ÏÏÈ- ÎÒÓ ŒÚÁˆÓ (EEME), ÛÂ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙÔ T ÓÈÎfi EappleÈÌÂÏËÙ ÚÈÔ EÏÏ (TEE) Î È ÙÔ TEE - TÌ Ì Happle ÚÔ ÏËÚÔÊÔÚ Â : MappleÂÎÈ ÚË B Î, ÙËÏ.: Î È fax: , ËÏÂ- ÎÙÚÔÓÈÎfi Ù ÚÔÌ Ô: ÁÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ appleôûùôï appleâúèï ˆÓ: 8-10/10/2008, Aı Ó ÈÂıÓ Y ÚÔÁˆÏÔÁÈÎfi Ó ÚÈÔ OÚÁ ÓˆÛË: EÏÏËÓÈÎ EappleÈÙÚÔapple Y ÚÔÁÂ- ˆÏÔÁ ÙË EÏÏËÓÈЈÏÔÁÈÎ EÙ È- ÚÂ, ÛÂ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙÔ Ó ÂÛÌÔ ÂˆÏfiÁˆÓ Î È MÂÙ ÏÏÂÈÔÏfiÁˆÓ K appleúô ÙÔ appleï ÛÈÔ ÙÔ Û ÓÂ Ú Ô ı appleú ÁÌ - ÙÔappleÔÈËıÂ Î È ÙÔ «3rd MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology» ÏËÚÔÊÔÚ Â : ÙËÏ.: , website: /11/2008, Aı Ó «3o ÓÂÏÏ ÓÈÔ Ó ÚÈÔ AÓÙÈÛÂÈÛÌÈ- Î MË ÓÈÎ Î È T ÓÈÎ ÂÈÛÌÔÏÔ- Á» OÚÁ ÓˆÛË: EÏÏËÓÈÎfi TÌ Ì AÓÙÈÛÂÈÛÌÈ- Î MË ÓÈÎ (ETAM), ÛÂ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙÔ TEE Î È ÙÔ EÚÁ ÛÙ ÚÈÔ E ÊÔÌË- ÓÈÎ ÙÔ EM KfiÛÙÔ Û ÌÌÂÙÔ : ÚÔÂÁÁÚ Ê (Ì - ÚÈ ÙÈ 30 M ÚÙ Ô 2008): 180  ÚÒ ÁÈ Û Ó ÚÔ Î È 100  ÚÒ ÁÈ ÊÔÈÙËÙ. K - ÓÔÓÈÎ ÂÁÁÚ Ê : 300  ÚÒ Î È 150  ÚÒ ÁÈ Û Ó ÚÔ Î È ÊÔÈÙËÙ, ÓÙ ÛÙÔÈ XÒÚÔ : ÂÓÔ Ô Â Ô «Caravel» KÚ ÛÈÌË ËÌÂÚÔÌËÓ : YappleÔ ÔÏ ÚıÚˆÓ Ì ÚÈ ÙÈ 30 M ÚÙ Ô 2008 ÏËÚÔÊÔÚ Â : ÙËÏ.: , fax: Î È /11/2008, ÚÈÛ «1Ô ÓÂÏÏ ÓÈÔ Ó ÚÈÔ TEE ºÚ ÁÌ ÙˆÓ» OÚÁ ÓˆÛË: TEE KÂÓÙÚÈÎ Î È ÙÈÎ ÂÛÛ Ï XÒÚÔ : ÂÓÔ Ô Â Ô «Imperial» KÚ ÛÈÌ ËÌÂÚÔÌËÓ Â : - 16 IÔ Ó Ô 2008: appleô ÔÏ ÙÂÏÈÎÒÓ ÎÂÈ- Ì ÓˆÓ - 28 IÔ Ï Ô 2008: ÙÂÏÈÎ ÎÚ ÛË & appleô Ô- ÂÈÛËÁ ÛÂˆÓ ÏËÚÔÊÔÚ Â : ÙËÏ.: , , fax: , /11/2008, ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË 3Ô ÓÂÏÏ ÓÈÔ Ó ÚÈÔ ÁÈ ÙËÓ Ù appleôappleô ËÛË, Ù appleúfiù apple Î È ÙËÓ appleôèfiùëù OÚÁ ÓˆÛË: ENE POT KÚ ÛÈÌË ËÌÂÚÔÌËÓ : ÂÚÈÏ ÂÈ Â- ÎÙ, ˆ ÏËÚÔÊÔÚ Â : ÙËÏ.: , , fax: , IÛÙÔÛÂÏ : 3-4/12/2008, Aı Ó Ó ÚÈÔ: «170 ÚfiÓÈ ÔÏ Ù Ó Ô, ÔÈ MË ÓÈÎÔ Î È Ë T ÓÔÏÔÁ ÛÙËÓ EÏÏ -» OÚÁ ÓˆÛË: EıÓÈÎfi MÂÙÛfi ÈÔ ÔÏ ÙÂ- ÓÂ Ô KÚ ÛÈÌË ËÌÂÚÔÌËÓ : M ÚÈ ÔÈ appleâúèï ÂÈ Ó ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÏËÚÔÊÔÚ Â : M Ú ÂÚ Ìapple ÓË, KÙ ÚÈÔ ÈÔ ÎËÛË EM, ZˆÁÚ ÊÔ, 15780, ÙËÏ.: , ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù ÚÔÌ Ô: Ê Í: /12/2008, Aı Ó 5o ÓÂÏÏ ÓÈÔ Ó ÚÈÔ ÙË EÏÏËÓÈÎ EÙ ÈÚ ˆÁÚ ÊÈÎÒÓ ÛÙËÌ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ XÒÚÔ : A ıô Û TÂÏÂÙÒÓ KÙÈÚ Ô ÈÔ - ÎËÛË ÙÔ EM ( ÔÏ Ù ÓÂÈÔ appleôïë Zˆ- ÁÚ ÊÔ ) KÚ ÛÈÌË ËÌÂÚÔÌËÓ : ÂÚÈÏ ÂÈ ÂÚÁ - ÛÈÒÓ Ì ÚÈ ÙÈ 30 IÔ Ó Ô 2008 ÏËÚÔÊÔÚ Â : ÈÛÙÔ- ÛÂÏ : TÔ T ME E ÂÓ ı Á ÓÂÈ Ì ÚÔ ÙÔ Ô TÔ Ô Ú Î ˆ ÂÊ ÏÙ ÚÈÔ ÁÈ Ó appleôûùëú ÍÂÈ ÙÈ Î ÂÚÓËÙÈÎ applefi ÂÈ appleâú ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ ÌÂÙ ÚÚ ıìèûë, Ô appleúˆı appleô ÚÁfi, Ì Ûˆ ÌÂÙ ÙË Û ÓÂ Ú ÛË ÙË K ÂÚÓËÙÈÎ EappleÈÙÚÔapple Î Ù ÙËÓ ÔappleÔ Û ËÙ ıëîâ ÙÔ Âapple - Ì Ô Û ÈÔ ÓfiÌÔ, Ì ÙÔ ÔappleÔ Ô appleúô Ï appleâù È Î È Ë ÂÓÔappleÔ ËÛË ÙÔ T ME E Ì ÏÏ T ÌÂ ÙˆÓ ÂappleÈÛÙËÌfiÓˆÓ. ŒÎ Ó ÏfiÁÔ ÁÈ «ÔÙÈÎ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ» ÙËÓ ÔappleÔ Ú ÎÙËÚ ÂÈ «Ô Î È ÎÔÈÓˆÓÈÎ Èλ, ÁÈ Ó ÈÛ ÚÈÛÙ appleˆ «ÔÈ ÏÏ Á Ù Â Ó È ÙÔÓfiËÙÂ Î È ÌÂÙÚÈÔapple ıâ». TËÓ ÂappleÔÌ ÓË, Ë appleô ÚÁfi Aapple Û fiïëûë ˆÛ ÛÙË ËÌÔÛÈfiÙËÙ Ó ÔÙÈÎfi ΠÌÂÓÔ, ÌÈ apple Ú ıâûë «È ÂÒÓ» appleô Û Óı ÙÔ Ó Ó È ÂÒ Â ÁÚ ÊÂÈÔÎÚ ÙÈÎfi Û ÛÙËÌ, apple Ûˆ applefi ÙÔ ÔappleÔ Ô ÛÙÔÈ ÂÙ È Ë (Ê ÓÂÚ appleï ÔÓ) appleúfiıâûë ÙË Î ÚÓËÛË ÁÈ Û ÓÔÏÈÎ appleôúú ıìèûë ÙÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ ÛÊ - ÏÈÛË, ÁÈ Î Ù Ï ÛÙ ÛË ÙˆÓ ÁÈÒÓ T Ì ˆÓ Î È ÁÈ Ó ÙÚÔapple ÂÎÙfi ÙˆÓ - ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ Î È ÙˆÓ ÂÚÁ ÛÈ ÎÒÓ ÈÎ ÈˆÌ ÙˆÓ, ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ Û fi,ùè ÊÔÚ ÙÔ ÂÏ ıâúô Âapple ÁÁÂÏÌ Ù Â ÌË ÓÈÎÔ, ÙÔ ÂÚÁÔÏ appleùâ Î È ÙÔ ÌÂÏÂ- ÙËÙ. H Î ÚÓËÛË ÍÂapple Ú Û Πıâ fiúèô, appleâú Ë ÎfiÌË Î È ÙËÓ «ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ ÌÌ», ÂappleÈ ÂÈÎÓ ÔÓÙ ÌÈ ˆÚ appleúôëáô ÌÂÓÔ Ù Ú ÈÎfiÙËÙ, Î ıò Ô ÏfiÁÔ ÙË ÂÓ Ù Ó Î È ÂÓ ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó Â Ó È fiïô ÙÔ appleúôëáô ÌÂÓÔ È ÛÙË- Ì ÂÈÏÈÎÚÈÓ. ÈÏÈÎÚÈÓ ÂÓ Ù Ó Ô ÙÂ Ô appleúˆı appleô ÚÁfi fiù Ó ÈÛ ÚÈ fiù Ó appleˆ appleúfiîâè- Ù È ÁÈ «ÌÂÙ ÚÚ ıì ÛÂÈ appleô appleôê Û ÛÙËÎ Ó ÌÂÙ applefi ÂÎÙÂÙ Ì ÓÔ È - ÏÔÁÔ Ì ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ ÊÔÚ». È Ù appleïô ÛÙ Ù ÂÓ ÁÈÓÂ Î Ó Ó È - ÏÔÁÔ, Ì appleôï Ùˆ ÈÎ ÙË Â ı ÓË ( applefi appleúfiıâûë;), Î ıò ÂÓ apple Ú Â - ˆ ÙÒÚ Î Ó Ó Î ÌÂÓÔ ÌÂ Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó ÙÈ Î ÂÚÓËÙÈÎ ı ÛÂÈ Î È appleúô- Ù ÛÂÈ. M ÙÔ Û ÈÔ ÓfiÌÔ appleô Î Ù Ù ıëîâ ÛÙË BÔ Ï ÁÈÓ Π٠ËÏÔ ÁÈ Ù ÂÓ ı ÏËÛÂ Ó Á ÓÂÈ È ÏÔÁÔ. ÎÔapplefi ÙË ÂÓ Â Ó È Ó ËÌÈÔ ÚÁ ÛÂÈ Ó appleï - ÛÈÔ ÂÍ Á ÓÛË Î È Ì ÎÚÔ ÈfiÙËÙ ÙÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÔ Ì Û ÛÙ Ì ÙÔ, ÏÏ Ë appleôúú ıìèûë ÎfiÌË Î È ÙˆÓ T Ì ˆÓ appleô ÓÙÂÍ Ó ÛÙË Û ÛÙËÌ ÙÈÎ Î È Âapple ÂÎ ÂÙ Â Ê ÏÎ Â ÛË appleô ÙÔ ÂappleÈÊ Ï ÛÛ Ó ÔÈ appleôèî Ï ΠÂÚÓËÙÈÎ appleô- Ê ÛÂÈ ( applefi Ù ÙÔÎ appleôıâì ÙÈÎ ÛÙËÓ TÚ appleâ EÏÏ Ô ˆ Ù ÔÌËÌ Ó ÔÌfiÏÔÁ ). K appleôè, Ì ÏÈÛÙ, fi È appleïò ÓÙÂÍ Ó, ÏÏ ÊÙ Û Ó Ó ËÌÈÔ ÚÁ - ÛÔ Ó Ì ÙÈ apple ÚÔÁΠÂÈÛÊÔÚ Î È ÙÈ ÁÏ Û Ú apple ÚÔ ÌÈ ÍÈÔ Ï ÙË «appleúô λ, fiappleˆ ÙÔ T ME E, ÙËÓ ÔappleÔ Ù ÙÂÏ ٠ÚfiÓÈ ÂappleÔÊı ÏÌÈ Ô Â- Î ÛÙÔÙ appleô ÚÁfi OÈÎÔÓÔÌ, Ô ÔappleÔ Ô ÔÚ ÂÙ È Ì ÙÔ Û ÈÔ ÓfiÌÔ ÛÙÔ Â- Í Î È ÛÈÎfi È ÂÈÚÈÛÙ ÙË! Î ÚÓËÛË Âapple ÏÂÍ ÌÈ È Ï ÙÈÎ appleú ÎÙÈÎ. TËÓ È appleô  ÌÂ Ó ÂÎ- ËÏÒÓÂÙ È Ù Ì Ûˆ appleúôëáô ÌÂÓ ÚfiÓÈ Ì ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÙÔ OÚÁ ÓÈÛÌÔ AÛÊ ÏÈÛË ÙˆÓ EÏ ı ÚˆÓ Eapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÒÓ Î È ÙÔ EÓÈ Ô T - ÌÂ Ô TÚ appleâ Ô apple ÏÏ ÏˆÓ. K Ù ÚÁËÛ T ÌÂ, ËÌÈÔ ÚÁËÛ Ô. AÓÙ Ó - ÓÙÈÌÂÙˆapple ÛÂÈ ÔÚıÔÏÔÁÈÎ Ù fiappleôè ÌÈÎÚ appleúô Ï Ì Ù apple Ú Ó, ËÌÈÔ ÚÁËÛÂ Ó ÔÍ Ù Ù Î È ÛÂapple Ï Ù appleúô Ï Ì Ù (ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ, ÔÚÁ ÓˆÙÈÎ, ÏÂÈÙÔ ÚÁÈ- Î ). TËÓ È appleú ÎÙÈÎ ÎÔÏÔ ıâ ÙÒÚ. TË ÁÂÓÈΠÂÈ Î È ÙËÓ ÂappleÈ ÏÏÂÈ Ì ÊÔ «appleôê Û ÔÌÂÓ Î È È Ù ÛÛÔÌÂÓ». ˆ appleâúèûùúôê ÔÊ ÏÔ ÌÂ Ó apple ÓÙ ÛÔ Ì ÙÔ ÙË ÙËÓ ÒÚ ÛÙÔÓ appleúˆı appleô ÚÁfi Î È Ó ÙÔ appleô  ÍÔ Ì fiùè ÙÔ Ô (ÙÔ ÔappleÔ Ô ÂappleÈÎ Ï - Ù È) ÂÓ ıâú appleâ ÂÙ È ÌÂ Ó Ô. AÏÏ Î È Ó ÂappleÈÛËÌ ÓÔ Ì fiùè Ô ÌË ÓÈ- ÎÔ Â Ó È appleôê ÛÈÛÌ ÓÔÈ (Î È ı ÙÔ appleô  ÍÔ Ó ÌÂ Û ÁÎÚÔÙËÌ ÓÔ Î È Û ÁÎÂ- ÎÚÈÌ ÓÔ ÙÚfiappleÔ) Ó ÌËÓ ÂappleÈÙÚ Ô Ó Ó Î Ù ÛÙ ÙÔ T ME E Ì ÚÔ ÙÔ Ô appleô ÂappleÈ ÂÈÚÂ Ó ÂÁÎ ıè Ú ÛÂÈ Ë Î ÚÓËÛ ÙÔ. Ë ÁÓÒÌË Ì TEE 2480 (17/3/08) 3

6 ª πøª ƒπo È Ô Î È ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÈÎ Î Ó ÏfiÁÔ Ô appleúˆı appleô ÚÁfi KÒÛÙ K Ú Ì Ó- Ï, ÛÙËÓ appleúôûapple ıâè ÙÔ Ó ÛÙËÚ ÍÂÈ ÙÈ Î ÂÚÓËÙÈÎ ÂappleÈÏÔÁ ÁÈ ÙÔ AÛÊ ÏÈ- ÛÙÈÎfi. È ÌÂÙ ÚÚ ıì ÛÂÈ appleô ÂÓÔ ÏÔ Ó ÙÔ appleúôóôìèô Ô, appleúfiûıâûâ Î È Â- apple Ó Ï Â Ù fiû ÁÂÓÈÎfiÏÔÁ Î È ÙÂÎÌË- Ú ˆÙ Âapple Ó Ï Ì ÓÔÓÙ È ÙÔÓ ÙÂÏÂ Ù Ô Î ÈÚfi applefi È ÊÔÚ Î ÂÚÓËÙÈÎ Â ÏË. E Ó È appleúôê Ó fiùè Î Ó ÂÓ ÙÔÓ - ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Âapple ÎÚÈ Ò appleô ÂappleÈÎÚ - Ù ÙÔ Ô Î È appleô apple Ú Ô Ó appleúôóôìè- Ô ÔÈ. ÙÔ T ME E apple ÓÙˆ appleúôóôìè- Ô ÔÈ ÂÓ apple Ú Ô Ó Î È Ô ÂÓ ÂappleÈ- ÎÚ Ù ( ˆÚ Ùfi Ó ÛËÌ ÓÂÈ fiùè ÂÓ - Ê ÛÙ ÓÙ È appleúô Ï Ì Ù ÔÚÁ ÓˆÛË Î È ÛÏÂÈÙÔ ÚÁ ). AÓÙÈı Ùˆ, Ì ÙËÓ Î ÂÚÓËÙÈÎ ÂÌÌÔ- Ó ÛÙËÓ ÂÓÔappleÔ ËÛË ÙÔ T ÌÂ Ô Ì ÏÏ, ı Âapple ÏıÂÈ Ô fi È ÌfiÓÔ ÛÙ ÛÊ ÏÈ- ÛÙÈÎ - Û ÓÙ ÍÈÔ ÔÙÈÎ, ÏÏ Î È ÛÙ ÂÚ- Á ÛÈ Î ÂÓfi ÌÂÁ ÏÔ ÚÈıÌÔ ÛÊ ÏÈ- ÛÌ ÓˆÓ ÙÔ. K ıfiûôó ÙÔ T ME E Û - ÓÙËÚÂ Î È ÙÔ ÈÎ ˆÌ ÛÙËÓ ÂÚÁ Û ÁÈ ÙÔ Û ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂÛ ˆÓ Î È ÌÈÎÚÒÓ ÂÚ- ÁÔÏËappleÙÒÓ Î È ÌÂÏÂÙËÙÒÓ, appleô ÁÈ Ó apple - ÚÔ Ó Ì ÚÔ Û ÌÈ ËÌÔappleÚ Û Ó - Ó Ï Ô Ó Î appleôè ÌÂÏ ÙË, Î Ù Ê ÁÔ Ó ÛÙÔ T ÌÂ Ô ÙÔ ÁÈ ÙÈ apple Ú ÙËÙ ÂÁ- Á ËÙÈÎ ÂappleÈÛÙÔÏ Î È appleúôâíôêï ÛÂÈ ÏÔÁ ÚÈ ÛÌÒÓ. H apple ÚÍË ÙÔ T ME E Â Ó È ÙËÌ ÂappleÈ ˆÛË ÙÔ Ù ÓÈÎÔ ÎfiÛÌÔ Î È Ùfi Ûˆ Ó ÌËÓ ÙÔ Ô Ó Î Ù ÛÙ ÛÂÈ Ê ÓÂ- Úfi ÛÙÔÓ appleúˆı appleô ÚÁfi ÔÈ Û ÓÂÚÁ Ù ÙÔ. EÎÙfi Ó ÌÂÙ ÁÓÒÛË appleúôˆıô - ÓÙ È Ù Û È, appleô Ï appleôóù ÛÙË È Ï - ÛË ÙÔ apple Ú ÁˆÁÈÎÔ Î Ù ÛΠÛÙÈÎÔ Ó ÌÈÎÔ, ÛÙËÓ Ó ÁÎ ÛÙÈÎ ÍËÛË ÙË ÙÚ appleâ ÈÎ appleâï ÙÂ Î È ÛÙËÓ ÂÏ È- ÛÙÔappleÔ ËÛË ÙÔ Û Ó ÁˆÓÈÛÌÔ ÛÙÈ Ó - ı ÛÂÈ ÚÁˆÓ Î È ÌÂÏÂÙÒÓ. AÏÏ Ù ÂÓ Û ÓÈÛÙ ÎÔÈÓˆÓÈÎ appleôïèùèî, ÙËÓ Ô- appleô Î È Âapple ÁÁ ÏÏÂÙ È Ô appleúˆı appleô ÚÁfi. K ıâ ÏÏÔ. ÈÎ ˆ ÌÂÙ apple fiï Ù (Î È fi È ÌfiÓÔ) ÌappleÔÚÔ ÌÂ Ó appleôûùëú Ô Ì fiùè Ô Ù ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÛÙË ÒÚ Ì «appleè Û ΠԻ (Î Ù ÙËÓ Ï Î ÎÊÚ ÛË) Û ÌÈ appleúôûapple ıâè Ó ÌËÓ apple ÂÈ apple ÙÔ. Ó Û ÌÂÚ ÙÔ 1898 Á ÓÂÙ È Ë appleúòùë Î Ù ÛË appleô Ú Ô ÁÈ ÌÈ appleôı Ï ÛÛÈ fiïù 40 ÏÂappleÙÒÓ ÛÙ ÓÔÈ Ù ÙË N YfiÚÎË. K Ù ÛΠÛÙ ÙÔ Ô T ÔÓ XfiÏ ÓÙ. TÔ 1934 ÂÁÎ ÈÓÈ ÂÙ È Ë ÓÙÂÈÔ ÔÏ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ÁÁÚÔ. ÙÔ πøƒ À. ƒ M Ó Ì Ì appleôïïô appleô ÎÙ (Î È ÈÛÈfi ÔÍÔ) ÙÔ ÁÂÁÔÓfi fi- ÙÈ ÙÔ ÙÔ ATE appleôê ÛÈÛÂ Ó apple Ú apple Ì ÂÈ ÛÙÔ ÂÈı Ú- ÈÎfi Ì Ô ÏÈÔ fiû applefi Ù Ì ÏË ÙÔ (Â Ù Ò ÂÏ ÈÛÙ ) TÔ Ï Îfi ÙÔ ÈÔÓÈÔ, ÌappleÔÚÂ Ó ÌËÓ Â Ó È Î È ÙfiÛÔ Ï Îfi ÁÈ ÙËÓ ÁÂ ÙˆÓ ÓıÚÒappleˆÓ. AÌÂÚÈÎ ÓÔ ÂÚ ÓËÙ Ó Î - Ï Ó fiùè ÔÈ ÈÔÓÔÓÈÊ Â ÎÚ Ô Ó Ì - Û ÙÔ Ó ˆÓÙ Ófi Ì ÛÙÈÎfi: ÌÈÎÚfi È! K Ù ÙËÓ Ó ÎÔ ÓˆÛ ÙÔ appleô Ë- ÌÔÛÈ ıëîâ ÛÙÔ ÈÂıÓ ÂÈ ÈÎfi appleâúèô- ÈÎfi «Science», ٠ȈÚÔ ÌÂÓ ÛˆÌ - Ù È apple Óˆ ÛÙ ÔappleÔ Û Ìapple ÎÓÒÓÂÙ È Ë ÁÚ Û ÁÈ Ó Û ËÌ ÙÈÛÙÂ Ë ÚÔ Î È ÙÔ ÈfiÓÈ, Â Ó È ÙÈ appleâúèûûfiùâúâ ÊÔ- Ú ÎÙ ÚÈ. È Ó Î Ù Ï ÍÔ Ó ÛÙÔ Û Ìapple Ú ÛÌ ÙÔ ÔÈ ÂÚ ÓËÙ Û Ó ÏÂÍ Ó Â ÁÌ Ù ÈÔÓÈÔ applefi ÙË ÏÏ, ÙË MÔÓÙ Ó, ÙÔ ÈÔ ÎÔÓ Î È ÙËÓ AÓÙ ÚÎÙÈÎ.  ÔÚÈÛÌ - Ó applefi Ù Â ÁÌ Ù, appleâúèûûfiùâúô ÛÙË ÏÏ Î È ÙË MÔÓÙ Ó Î È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ AÓÙ ÚÎÙÈÎ, ˆ Î È ÙÔ 85% ÙˆÓ apple Ú ÓˆÓ Ù Ó ÎÙ ÚÈ. MÈÎÚfi È - ÂÓ appleâèı Ú ËÛ Ó ÛÙËÓ applefiê ÛË ÁÈ appleô applefi ÙÈ ËÌÔappleÚ Û Â, ÛÂ Ó ÂÈÍË ÓÙ ıâûë ÙÔ ÎÏ Ô ÛÙËÓ ÂappleÈ ÂÈÚÔ - ÌÂÓË Î Ù ÚÁËÛË ÙÔ T ME E. H ÙÔÚ ıìèûë Â Ó È ÛÈÎfi Û ÛÙ ÙÈÎfi ÙË ËÌÔÎÚ Ù Î È Î appleôùâ ı appleú appleâè Ó appleú - Ù Ó ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiappleÔ Ì. Ó Î Ï ÊıËÎ Ó Î È ÛÙÈ ÛÙ ÁfiÓ ÙË Î ÏÔÎ ÈÚÈÓ ÚÔ ÛÙË Ô È È Ó. TÔ ÎÙ ÚÈÔ appleô ÂÓÙÔappleÈ fiù Ó ÛÙ Â Á- Ì Ù Ì ÙËÓ ËÏfiÙÂÚË Û ÓfiÙËÙ - Ù Ó ÌÈ Â ÔÌÔÓ, Ë Pseudomonas syringae, appleô ÌÔÏ ÓÂÈ ÌÂÙ Í ÏÏˆÓ ÙËÓ ÓÙÔÌ ÙÈ Î È ÙË Ê ÛÔÏÈ. 4 TEE 2480 (17/3/08)

7 ª πøª ƒπo ÚÔÂÈ ÔappleÔ ËÛË ÁÈ Ù appleôı Ì Ù ÛÙÔ Ù ÌÈ ٠Ú ÙË EY A Î È ÙÔ ÂÓ Â fiìâóô Ó ÂÌÊ ÓÈÛÙÔ Ó appleúô Ï Ì Ù ÏÂÈ Ú appleë - ı ÓÂ Ô appleô ÚÁfi EXø E ÈÒÚÁÔ Ô ÊÏÈ Ó ÎÔÈÓÒ- ÓÔÓÙ ÙÔ ÂıÓÈÎfi appleúfiáú ÌÌ È Â ÚÈÛË Î È appleúôûù Û ÙˆÓ ÙÈÓˆÓ applefiúˆó appleúèó Ï Á ËÌ ÚÂ. È ÙÔ ÙËÌ, Ó Î È ÙÔ ÚÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ ÂÓ ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÎfiÌË, Ô Ó Á ÓÂÈ Û ÛÎ ÂÈ,  appleâ, ÏÏ ÔÈ fiappleôèâ apple ÈÙÔ ÌÂÓ ÂÓ ÚÁÂÈ ı - appleôê ÛÈÛÙÔ Ó ÚÁfiÙÂÚ Ó - ÏÔÁ Ì ÙÈ ÂÍÂÏ ÍÂÈ. H apple ÚÔ Û ÛË ÙÔ ÂıÓÈÎÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ È Â ÚÈÛË Î È appleúôûù Û ÙˆÓ ÙÈÓˆÓ applefi- ÚˆÓ Úı appleâú appleô Ó Ó Ì Ó ÌÂÙ ÙËÓ Î Ù ÎË ÙË EÏÏ applefi ÙÔ E Úˆapple Îfi ÈÎ ÛÙ ÚÈÔ ÁÈ ÌË ÂÊ ÚÌÔÁ ÎÔÈÓÔÙÈÎ O ËÁ ÁÈ ÙËÓ appleúôûù Û Î È È Â ÚÈÛË ÙˆÓ ÙˆÓ. TÔ ÙÈÎfi È Ì ÚÈÛÌ Ì ÙÔ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ appleïâfió ÛÌ, fiappleˆ  appleâ, Â Ó È ÙË ÙÈÎ ÙÂ- ÚÂ, ÂÓÒ ÙÔ appleèô ÂÏÏÂÈÌÌ ÙÈÎfi Â Ó È ÙË ÂÛÛ Ï. ÕÏÏ È - ÌÂÚ ÛÌ Ù Ì ÏÏÂÈÌÌ Â Ó È Ù ÙË Ó ÙÔÏÈÎ ÂÏÔappleÔÓ- Ó ÛÔ Î È ÙˆÓ Ó ÛˆÓ AÈÁ Ô. M ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓÔ Ú ıìô ÍËÛË ÙˆÓ Ó ÁÎÒÓ, ÂappleÈÛ - Ì ÓÂ, ı ÂÍÂÏÈ ıô Ó Û ÂÏÏÂÈÌ- Ì ÙÈÎ Î È Ù È ÌÂÚ ÛÌ Ù ÙË fiúâè ÂÏÔappleÔÓÓ ÛÔ, ÙË - Ó ÙÔÏÈÎ ÙÂÚ EÏÏ, ÙË AÙÙÈÎ, ÙË KÂÓÙÚÈÎ M - ΠÔÓ Î È ÙË Ú ÎË. AÓ - ÊÔÚ appleô ÙÔ ˆÛ ÙËÓ Â - Î ÈÚ Ó Âapple Ó Ï ÂÈ ÙËÓ ÂÌÌÔ- Ó ÙÔ ÛÙÔ ÚÁÔ ÂÎÙÚÔapple ÙÔ A ÂÏÒÔ, ÁÈ ÙËÓ ÚÔ fiùëûë ÙË ÂÛÛ Ï, ÙÔÓ ÔÓÙ fiùè Ó Û Ó ÈÛÙÔ Ó Ù ÚÁ Ì ÙÔ ÈÔ Ú ıìô, Ë ÂÎÙÚÔapple ı ÔÏÔÎÏËÚˆı Û ٠ÛÛÂ- Ú Ì apple ÓÙ ÚfiÓÈ. K Ù ÙÔ appleúfiáú ÌÌ Î Ù ÚÙ ÔÓÙ È ÛÙÚ ÙËÁÈÎ È Â - ÚÈÛË ÏÂÈ ÚÈÒÓ, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ È ÌÂ- Ï ÙÂ È Â ÚÈÛË ÙÈÎÒÓ applefiúˆó ÙˆÓ ÙÈÎÒÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ ÙË ÒÚ, - Ó ıì ÂÙ È Ë ÂıÓÈÎ ÙÚ appleâ ÚÔ- ÏÔÁÈÎ Î È ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎ appleïëúôêô- Ú, ÛÙËÓ ÔappleÔ ı Û Ó ÂıÂ Î È ÙÔ - ÎÙ Ô apple Ú ÎÔÏÔ ıëûë applefiáâèˆó ÓÂ- ÚÒÓ EÏÏ. Eapple ÛË, Ó ıì ÂÙ È Î È ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÎÙ Ô appleïëúôêôúèòó appleâúè- ÏÏÔÓÙÔ ÒÛÙ ٠appleôù ÌÈ Î È ÔÈ Ï - ÌÓ ÙË ÒÚ Ó apple Ú ÎÔÏÔ ıô ÓÙ È Û ÛÙËÌ ÙÈÎ Ó ÙÚ ÌËÓÔ, Ì ÎÙ Ô 200 ÛËÌ ˆÓ ÁÈ 70 apple Ú Ì ÙÚÔ Ú - apple ÓÛË.  50 ÂappleÈÏÂÁÌ Ó ÛËÌÂ Ó apple - Ú ÎÔÏÔ ıô ÓÙ È Û ÓÔÏÈÎ 156 ÙÔÍÈÎ Ô Û Â. Ú ÏÏËÏ, ÏÔappleÔÈÔ ÓÙ È appleúô- ÁÚ ÌÌ Ù ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÙË Ú apple ÓÛË ÂÓ Â Ó È ÔÈ Û Ó appleâèâ ÂÓfi ÈÛ ÚÔ ÛÂÈ- ÛÌÔ Ùfi appleô Ï appleâùâ ÛÙË ÊˆÙÔ- ÁÚ Ê. E Ó È fi,ùè ÊËÛ Ó apple Ûˆ ÙÔ ÔÈ ÓÂÌÔÈ Ì ٠ÙËÙ apple Óˆ applefi 100 ÏÌ. ÙËÓ ÒÚ, appleô È Û ÈÛ Ó ÙË applefi ÏÈapple ÛÌ Ù ( ÂÛÛ Ï, AÚÁÔÏ, ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË Î..), Î ıò Î È ÂÈ ÈÎ appleúôáú ÌÌ Ù Ì ˆÛË ÙË Ú apple ÓÛË - applefi ÂappleÈÎ Ó ÓÂ Ô Û Â (BÂÁÔÚ ÙÈ, KÔ- ÚÒÓÂÈ Î..),  appleâ. H ÏÏÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ó Ï ÛË ÙˆÓ Ú ÛÂ- ˆÓ ÓÂÚÔ, Û ÓÈÛÙ ÛËÌ ÓÙÈÎfi appleúfi ÏËÌ ÁÈ ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÎ È Â ÚÈÛË ÙˆÓ - ÙÈÎÒÓ applefiúˆó ÙË ÒÚ, ÂappleÈÛ Ì ÓÂ Ô Î. Ô ÊÏÈ. K Ù ÙÈ apple ÈÙ ÛÂÈ ÙË O Ë- Á ÙË E Úˆapple Î ŒÓˆÛË, Â Ó È Ó - ÁÎ appleï ÔÓ Ë ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ú ÛÂ- ˆÓ Î È ÚÁˆÓ ÍÈÔappleÔ ËÛË ÓÂÚÔ Î È Ë Î Ù ÓÔÌ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ ÎfiÛÙÔ Î È ÔÊ ÏÔ ÛÙÈ ÂappleÈÌ ÚÔ Ú ÛÂÈ, ÛÂ Û Ó ÛÌfi ÌÂ Û ÛÙËÌ ÎÈÓ ÙÚˆÓ ÂappleÈ- ÔÙ ÛÂˆÓ Î È appleô ËÌÈÒÛˆÓ, Î ÙÈ appleô ı Á ÓÂÙ È applefi ÙÔ ÌÈÛ E ÚÒappleË ÛÙÈ Ú ÙÔ Ì Ó. ÙËÓ appleúôîâèì ÓË appleâú appleùˆûë, «appleï ÓıÔÈ Î È Î Ú ÌÔÈ» ÔÈ ÛÎÂapple È ÙËÚË- Ù ˆÓ ÎÙÈÚ ˆÓ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î ÓÙÚÔ ÙË BÔ apple ÛÙË, fiappleô ÂÁÎψ ÛÙËΠÁÈ Ï ÁË ÒÚ Ô ÓÂÌÔ. «T apple ÚÂ Î È Ù Û ÎˆÛ», ÏÔÈapplefiÓ, appleúèó Û Ó ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÌÔ ÙÔ. Aapplefi ÈÏÈfiÌÂÙÚ applefiûù ÛË Î È applefi ÙÚÂÈ appleôù ÌÔ ÛÙÔ ÔÚÚ Î È Ì ÓÔÈÎÙfi Î Ó ÏÈ ÛÎÔappleÂ Ô Ó ÔÈ KÈÓ ÔÈ Ó ÌÂÙ Ê ÚÔ Ó ÓÂÚfi ÁÈ Ó ÂÍ ÛÊ Ï ÛÔ Ó ÙËÓ ÚÔ fiùëûë ÙÔ ÂÎ ÓÔ. ÙÚÒıËÎ Ó, ÏÔÈapplefiÓ, ÛÙË Ô ÏÂÈ Aapplefi Û ÌÂÚ Ú ÂÈ Ë appleô ÔÏ ÙˆÓ ËÏÒÛÂˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁ ÂÈÛÔ Ì ÙÔ ÁÈ ÙÔ ÂÏ ıâúô Âapple ÁÁÂÏÌ Ù Â Î È fiûô ÙËÚÔ Ó È Ï ã Î È ã Î ÙËÁÔÚ. H appleô ÔÏ ÙˆÓ ËÏÒÛÂˆÓ ÙÒÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ È Ì Û Û ÓÙÂÎ ÂÚÁ ÛÈÌ ËÌ ÚÂ Ó ÏÔÁ Ì ÙÔ ÙÂÏÂ Ù Ô ËÊ Ô ÙÔ ÚÈıÌÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ ÌËÙÚÒÔ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÔ Ì ÓÔ, ÌÂ Ú ÁÈ ÙÔ ËÊ Ô 1. H ÚÔÓÈÎ ÌÂÙ ıâûë ( Ú ÈÎ appleúô ÏÂapplefiÙ Ó Ë appleô ÔÏ Ó Ï ÍÂÈ ˆ ÙÈ 3 M ÚÙ Ô ) appleôê Û ÛÙËΠapplefi ÙÔÓ Ê appleô ÚÁfi OÈÎÔÓÔÌ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ AÓÙÒÓË Mapple appleúôîâèì ÓÔ Ó È ÎÔÏ ÓıÔ Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ ÌÂÓÔÈ, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ Û ÚÎÂÙ appleâúèappleùòûâè ÂÓ Ï Ó ÂÁÎ Úˆ Ù apple Ú ÙËÙ ÈÎ ÈÔÏÔÁËÙÈÎ! M ÛÙfi Ô ÙÈ ÌË ÂÓÈÎ ÂÎappleÔÌapple ÈÔÍÂÈ Ô ÙÔ ÓıÚ Î, ÂÁÎ ÈÓÈ ÛÙËΠappleúèó Ï Á ËÌ Ú ÙÔ appleúòùô ÛÔ appleâú Ì ÚÎÂÙ ÛÙËÓ Aı Ó (ÙË Ï Û «A-B B ÛÈÏfiappleÔ ÏÔ») appleô ÙÚÔ ÔÊÔÙÂ Ù È ÂÍÔÏÔÎÏ ÚÔ Ì ËÏÈ Î ÂÓ ÚÁÂÈ. TÔ ÎÙ ÚÈÔ Â Ó È ÂÍÔappleÏÈÛÌ ÓÔ ÌÂ Û ÛÙËÌ ÊˆÙÔ ÔÏÙ ÎÒÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÛÙË ÛÙ ÁË Î È Â Ó È Û Ó Â ÂÌ ÓÔ ÛÙÔ ÎÙ Ô ÙË EH. H ÂappleÈ Ú ÓÛË ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ applefi Ó ÓÙ ÛÙÔÈ Ô Û Ì ÙÈÎfi Î Ù ÛÙËÌ appleôïôá ÂÙ È ÛÙÔ ÙfiÓÔ ÈÔÍÂÈ Ô ÙÔ ÓıÚ Î ÙÔ ÚfiÓÔ. TEE 2480 (17/3/08) 5

8 Ú ÛË TËÓ È Ú ÙÈÎ Û ÓÂ Ú Û ÙË appleú ÁÌ ÙÔappleÔ ËÛ ÛÙËÓ ıô Û AÓÙÈappleÚÔÛˆapple TEE ÙËÓ K ÚÈ Î 2 M ÚÙ - Ô Ë ÓˆÛË (Û ÏÏÔÁÔ ) ÙˆÓ Ï ÈÛÙÈ- Ó ˆÓ ÌË ÓÈÎÒÓ ÛÙËÓ EÏÏ. ÙË Û - ÙËÛË ÁÈ ÙÔ Î Ù ÛÙ ÙÈÎfi appleô ÎÔ- ÏÔ ıëûâ ÌÂÙ ÙÔ ÈÚÂÙÈÛÌÔ, - appleôê Û ÛÙËΠÔÌÔÊÒÓˆ, Ë appleôáú - Ê ÙÔ Î È Ë Î Ù ıâûë ÛÙÔ ÚˆÙÔ È- ÎÂ Ô AıËÓÒÓ, ÒÛÙÂ Ó Â Ó È Û ÓÓÔÌË Ë Ú ÛË ÙÔ Û ÏÏfiÁÔ. H Û ÓÂ Ú ÛË ÂÍ ÏÂÍ appleúôûˆúèó ÂappleÙ ÌÂÏ ÈÔ ÎË- ÛË, appleô ı appleúôˆı ÛÂÈ ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÙË ÓˆÛË - Û ÏÏfiÁÔ, appleô ÊÔÚ fiïô ÙÔ Ï ÈÛÙ ÓÈÔ ÌË ÓÈ- ÎÔ appleô Ú ÛÎÔÓÙ È ÛÙËÓ EÏÏ, Ì ÛÎÔapplefi ÙËÓ ÓÙ Í ÙÔ ÛÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈ- Ì ÓÔ Û ÏÏÔÁÔ, ÓÂÍ ÚÙ Ùˆ appleôïèùè- Î ÙÔappleÔı ÙËÛË ÙÔ Î ıâófi. ÙË Û ÓÂ Ú ÛË apple Ú Ú ıëîâ ÂÎ Ì ÚÔ ÙÔ T ÓÈÎÔ EappleÈÌÂÏËÙËÚ Ô EÏÏ, Ô appleúfiâ ÚÔ È ÓÓË AÏ - ÓÔ, Î È Ô Ù ıë TÛ ÁÎÔ, appleâ ı - ÓÔ ÁÈ ÙÈ ÈÂıÓ ÛÂÈ ÙÔ TEE Î È Ì ÏÔ ÙË.. H Ó ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ÙÔ Û ÓÂ- Ú Ô ÍÂÎ ÓËÛ Ì ÙËÓ ÔÌÈÏ ÙÔ M - ÛÔ Ù ÓÙÔ Ú, appleúô ÚÔ ÙË ÙÚÈÌÂ- ÏÔ appleúôûˆúèó ÈÔÈÎ Ûˆ ÙÔ Û - ÓÂ Ú Ô Î È appleúòùô appleúâû  ٠ÙË Ï ÈÛÙ ÓË ÛÙËÓ EÏÏ. O Î. Î - ÓÙÔ Ú, Â Ú ÛÙËÛ ÙÔ ÂÎappleÚÔÛÒappleÔ ÙÔ TEE ÁÈ ÙË Ô ıâè appleô apple - Ú Ô Ó ÛÙÔÓ applefi Ú ÛË Û ÏÏÔÁÔ Î È Ó Ê ÚıËΠÛÙË Û ÓÂÚÁ Û ÙˆÓ - Ï ÈÛÙ ÓÈˆÓ ÌË ÓÈÎÒÓ Ì ÙÔ TEE, ÙÔ ÔappleÔ Ô appleôïïô applefi ÙÔ Â Ó È Ì ÏË. È Ï ÈÛÙ ÓÈÔÈ ÌË ÓÈÎÔ ÛÙËÓ ÏÏ H Û ÓÂ Ú ÛË ÂÍ ÏÂÍ appleúôûˆúèó ÂappleÙ ÌÂÏ ÈÔ ÎËÛË, appleô ı appleúôˆı ÛÂÈ ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÙË ÓˆÛË - Û ÏÏfiÁÔ, appleô ÊÔÚ fiïô ÙÔ Ï ÈÛÙ ÓÈÔ ÌË ÓÈÎÔ appleô Ú ÛÎÔÓÙ È ÛÙËÓ EÏÏ, Ì ÛÎÔapplefi ÙËÓ ÓÙ Í ÙÔ ÛÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ Û ÏÏÔÁÔ, ÓÂÍ ÚÙ Ùˆ appleôïèùèî ÙÔappleÔı ÙËÛË ÙÔ Î ıâófi. ÙÔ ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ Ô appleúfiâ ÚÔ ÙÔ TEE, È ÓÓË AÏ ÓÔ, Â Ú ÛÙËÛ ÁÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó Û Ó Âı ÙÔ TEE Ì ÙÔ Û ÏÏÔÁÔ. ÂÓ ıâˆúò fiùè Û ÊÈÏÔÍÂÓÔ ÌÂ,  appleâ, ÁÈ Ù Â Û ÛÙ ÛÙÔ Ûapple ÙÈ Û,  Ù ÂappleÂÈ Â Û ÛÙÂ Ì ÏË ÙÔ TEE,  Ù ÂappleÂÈ ÂÚÁ ÂÛÙ ÛÙËÓ EÏÏ. H ÒÚ Ì,  appleâ Ô Î. AÏ ÓÔ, - ÂÈ Ó appleù ÍÂÈ Û ÛÂÈ Ì ÙÔ ÕÚ - Â, ÛÙÔ ÔappleÔ Ô ÈÛı ÓÂÙ È appleô- ÚÂˆÌ ÓË, ÁÈ Ù Ì Ûˆ ÙÒÓ ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Î È È fiıëîâ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi appleôïèùèûìfi. T appleúô Ï Ì Ù ÙˆÓ Ï ÒÓ Ì, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎÔ Î È ÙÔ apple Ï ÈÛÙÈ- ÓÈ ÎÔ, Â Ó È Û Ó Ê. Œ Ô Ì Πıâ ÏfiÁÔ Ó ÂappleÂÎÙ ÓÔ Ì ÙË Û ÓÂÚÁ Û Ì Ì ÙËÓ Ï ÈÛÙ ÓË, ÙfiÓÈÛÂ Ô appleúfi-  ÚÔ ÙÔ TEE, ÂÓÒ Ó ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛÙ appleúfiûê Ù ÁÂÁÔÓfiÙ ÛÙËÓ appleâúèô-  appleâ fiùè «ÙÔ TEE, ÂÓ ÂÈ ÙÔ ÈÎ - ˆÌ Ó ÛȈapple ÌappleÚÔÛÙ ÛÙÔ ÁÎÏËÌ ÂÈ ÚÔ ÙÔ apple Ï ÈÛÙÈÓÈ ÎÔ Ï Ô». ÙË Û Ó ÂÈ, Ô Î. AÏ ÓÔ Ó - Ê ÚıËΠÛÙË Û ÌÊˆÓ appleô Ù Ô Â- appleèìâïëù ÚÈ, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î È ÙÔ apple Ï È- ÛÙÈÓÈ Îfi, apple ÁÚ Ó ÙÔ 1976, ˆÚ appleôù Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËıÂ. ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÂΠÓÔ,  appleâ Ô Î. AÏ ÓÔ, apple Ú Â appleúfi ÏÂ Ë ÁÈ ÙËÓ Ú ÛË ÂÍ ÌÂÏÔ (Ì 3 ŒÏÏËÓÂ Î È 3 Ï ÈÛÙ ÓÈÔ ) ÎÔÈ- Ó ÂappleÈÙÚÔapple Î È Ûˆ ÊÙ Ì ÂÌ ÁÈ ÙÔ fiùè Â Û Ó Ú ÂÙ È Ù Û ÂÙ ÛÈ ÛË. TÒÚ ÂÛ Ì ÙÈ Ô È ÈfiÙËÙ Û, appleú appleâè Ó ÊÚÔÓÙ ÛÂÙÂ, ÒÛÙÂ Ó ÚÂı appleèô ÎÔÓÙ ÙÔ TEE ÛÙËÓ Ï È- ÛÙ ÓË. «Ú appleâè Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÔ Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÙÔ ÔappleÔ Ô appleúô Ï appleâè, ÌÂ- Ù Í ÙˆÓ ÏψÓ, fiùè ÔÈ Ï ÈÛÙ ÓÈÔÈ ÌË- ÓÈÎÔ ı ÔËıÔ Ó ÙÔ ŒÏÏËÓÂ Û - Ó ÏÊÔ ÙÔ appleô ÂÚÁ ÔÓÙ È ÛÙÈ Ú ÈÎ ÒÚÂ. O Î. AÏ ÓÔ Ó - Ê ÚıËΠÎfiÌ ÛÙËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË appleô- ÛÙÔÏ ÓÙÈappleÚÔÛˆapple ÙÔ TEE ÛÙ apple Ï ÈÛÙÈÓÈ Î Â ÊË, ÁÈ Ó Û ËÌ Ù - ÛÔ Ó Û Ê ÁÓÒÌË ÁÈ Ù appleúô Ï Ì Ù appleô ÓÙÈÌÂÙˆapple Ô Ó ÔÈ Ï ÈÛÙ ÓÈÔÈ. Aapplefi ÙËÓ appleïâ Ú ÙÔ, Ô appleúâû  ٠ÙË Ï ÈÛÙ ÓË ÛÙËÓ Aı Ó, Ì Ú AÌappleÔ Ï, Â Ú ÛÙËÛ ÙfiÛÔ ÙÔ ŒÏÏËÓ ÌË ÓÈÎÔ fiûô Î È ÙËÓ appleúôûˆúèó ÈÔ ÎËÛË ÙÔ Û ÏÏfiÁÔ ÁÈ ÙÈ appleúôûapple ıâè ÙÔ Î È ÙfiÓÈÛ fi- ÙÈ ı ÙÂÈ ÛÙË È ıâûë ÙˆÓ ÛÎÔappleÒÓ ÙÔ Û ÏÏfiÁÔ fiïâ ÙÈ Ó ÌÂÈ ÙË appleúâ- Û Â. O M ÚÔ Ó AÌappleÓÙÔ Ï X Ì Ù, Ì - ÏËÛÂ, ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ È ÈfiÙËÙ ÙÔ ÂappleÈÎÂ- Ê Ï ÙÔ apple Ï ÈÛÙÈÓÈ ÎÔ T ÓÈÎÔ EappleÈÌÂÏËÙËÚ Ô, fiûô Î È ÙÔ Û Ì Ô - ÏÔ ÙÔ appleúô ÚÔ ÙË Ï ÈÛÙ ÓË, M ÌÔ Ù AÌapple, ÏÏ Î È Ù Ó ÙÔ appleúòëó appleúâû  ٠ÛÙËÓ EÏÏ. «E - Ì È appleâú Ê ÓÔ»  appleâ Ô Î. X Ì Ù «ÂappleÂÈ- ÙË ÂÎ ÂÙ ÙÔ 70 applefi Ù Ó ÙËÓ ıô Û ÍÂÎ ÓËÛÂ Ô Ï ÈÛÙ ÓÈÔ ÌË- ÓÈÎfi Ó Á ÓÂÈ Ì ÏÔ ÙÔ apple ÁÎfiÛÌÈ- Ô ÎÈÓ Ì ÙÔ ÙˆÓ ÌË ÓÈÎÒÓ». AÓ - Ê ÚıËΠÎfiÌ ÛÙË Û Ì ÔÏ ÙÔ TEE ÛÙËÓ Ó appleù ÍË ÙˆÓ Û ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ô ˆÚÒÓ Î È ÙfiÓÈÛ fiùè applefi ÙÔ Û Ìapple ÙÚÈÒÙ ÙÔ ÌË ÓÈÎÔ ÌfiÓÔ ÙÔ 15% ÂÚÁ ÂÙ È ÛÙËÓ Ï ÈÛÙ ÓË. O Ù ıë TÛ ÁÎÔ, Ô ÔappleÔ Ô È- Ú ÙÈÛ ÙÔ Û Ó ÚÈÔ, appleôû ıëîâ fiùè ı Ú ÍÂÈ ÙÔ ÚÔ, applefi ÙÔ applefiûùô ÙÔ, ÁÈ ÙË Û ÛÊÈÁÍË ÙˆÓ ÌÂÙ Í ÙˆÓ Ô ˆÚÒÓ Û ÛÂˆÓ Î È ÁÈ ÙËÓ Âapple ÛÎÂ Ë ÙË AÓÙÈappleÚÔÛˆapple ÙÔ TEE ÛÙËÓ Ï ÈÛÙ ÓË. K Ù ÙË Û ÙËÛË Âapple ÙÔ Î Ù ÛÙ - ÙÈÎÔ Î È ÙËÓ ËÊÔÊÔÚ appleô ÎÔÏÔ - ıëûâ, appleúfiâ ÚÔ ÙË ÂappleÙ ÌÂÏÔ appleúôûˆúèó ÈÔ ÎËÛË, ÂÍÂÏ ÁË Ô M ÛÔ Ù ÓÙÔ Ú, ÁÚ ÌÌ Ù Ô ÿû ÓÙ Î È Ù Ì Ô T Ì Ï N Ï. 6 TEE 2480 (17/3/08)

9 T Ë Û Ó ÈÛË ÙË Û ÓÂÚÁ Û ÙÔ appleô ÚÁÂ Ô AÓ appleù ÍË Ì ÙÔ TEE, ÁÈ ÌÈ ÛÂÈÚ applefi ËÙ Ì Ù appleô ÊÔÚÔ Ó ÙÔÓ ÂÎÛ Á- ÚÔÓÈÛÌfi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ ÁÈ ÙÈ ËÏÂ- ÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ, ËÙ Ô appleúfiâ ÚÔ ÙÔ TEE. AÏ - ÓÔ Ì ÂappleÈÛÙÔÏ ÙÔ appleô appleâ ı ÓÂÈ ÛÙÔÓ Ê appleô ÚÁfi Ù ÚÔ K Ï Ê ÙË. H ÂappleÈÛÙÔÏ ÂÈ ˆ ÂÍ : «Ÿappleˆ ÁÓˆÚ ÂÙÂ, ÙÔ T ÓÈÎfi EappleÈ- ÌÂÏËÙ ÚÈÔ EÏÏ appleôûù ÚÈÍ ÂÓÂÚ- Á ÙÈ appleúôûapple ıâèâ ÙË ÂÓÈÎ Ú Ì- Ì Ù BÈÔÌË Ó ÁÈ ÙÔÓ ÂÎÛ Á- ÚÔÓÈÛÌfi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ Ì Î È ÙËÓ Ó ıìèûë ÙˆÓ È ÈÎ ÛÈÒÓ MÂÏ - ÙË, K Ù ÛÎÂ Î È T ÓÈÎÔ EÏ Á- Ô Ì ÛÂÈÚ ÎÚÈÛ ÌˆÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ - ÛˆÓ, fiappleˆ ÔÈ ÓÂÏÎ ÛÙ ÚÂ Î È ÔÈ Ë- ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ. Aapplefi ÙË Û ÓÂÚÁ Û Ù appleúô Î -  ÛËÌ ÓÙÈÎfi ÚÁÔ (YappleÔ ÚÁÈÎ AappleÔÊ ÛÂÈ, EÁÎ ÎÏÈÔÈ, È AappleÔ- Ê ÛˆÓ) ÂÓÒ Ù ıëî Ó ÔÈ ÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ appleâú ÈÙ Úˆ appleúôòıëûë ÛËÌ ÓÙÈ- ÎÒÓ appleôê ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙÔ ÙÂ- ÓÂÚÁ Û TEE - appleô ÚÁÂ Ô AÓ appleù ÍË ÁÈ ËÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÓÈÎÔ ÂÏ Á Ô ÙˆÓ HÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ EÁÎ Ù ÛÙ ÛˆÓ. Aapplefi ÙËÓ appleúôëáô ÌÂÓË Û ÓÂÚÁ Û Ì, ÔÈ ÂÎappleÚfiÛˆappleÔ Ì ÊÂÓfi ÌÂÓ - ıâû Ó ı Ì Ù, ÊÂÙ ÚÔ Â, ÁÈÓ Ó - appleô ÎÙ ÈÙËÌ ÙˆÓ applefi ÏÏÔ ÎÏ - Ô Ù ÓÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙˆÓ ÂÁÎ Ù - ÛÙ ÛÂˆÓ ÓÂÏÎ ÛÙ ÚˆÓ, ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈ- ÎÒÓ ÎÙÈÎÒÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛˆÓ. T ÈÙ Ì Ù Ù appleùôóù È ÙfiÛÔ ıâì ÙˆÓ ÛÊ Ï fiûô Î È ıâì ÙˆÓ Â Úˆapple ÎÒÓ Ô ËÁÈÒÓ Î È Î ÓÔÓÈÛÌÒÓ. È ÙÔ ÏfiÁÔ Ùfi appleúôùâ ÓÔ Ì ÙËÓ - ÌÂÛË Û ÁÎÚfiÙËÛË ÎÔÈÓÒÓ ÔÌ ˆÓ ÂÚÁ Û ÌÂ Û ÌÌÂÙÔ Î È ÏÏˆÓ ÂÓ- È ÊÂÚÔÌ ÓˆÓ Î È Ì ÛÎÔapplefi ÙËÓ appleúô- ÂÙÔÈÌ Û appleôê ÛˆÓ, fiappleˆ : 1. EappleÈıÂÒÚËÛË Î È ÏÂÁ Ô ÎÙÈÎÒÓ ÂÁÎ - Ù ÛÙ ÛÂˆÓ ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÂÓ ÚÌfiÓÈÛË ÙÔ Î ÓÔÓÈÛÌÔ 2037/2000 ÙÔ E - Úˆapple ÎÔ KÔÈÓÔ Ô Ï Ô Î È ÙÔ Ì- Ô Ï Ô. 2. ŒÏÂÁ Ô Î È appleèûùôappleô ËÛË ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛˆÓ, ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙÔ Ó Ô appleúôù - appleô HD 384. Eapple ÛË ı appleú appleâè Ó ÙÂı appleúô Û - ÙËÛË Î È ËÌfiÛÈÔ ÏÂÁ Ô Î ıâ - ÙËÌ ÏÏÔ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÊÔÚ, Ó ÊÔÚÈÎ Ì ٠ı Ì Ù ÙˆÓ ÂÁÎ Ù - ÛÙ ÛÂˆÓ ÓÂÏÎ ÛÙ ÚˆÓ. Ÿappleˆ Â Ó È ÁÓˆÛÙfi, ÂÈ Ë ÙÂı ÂappleÈÛ Ìˆ ÙËÌ Ó ıâòúëûë ÙÔ ÔÚ Ô ÙˆÓ 10 HP ÙÔ ÔappleÔ Ô ı ÙÂÈ ÙÔ ÚıÚÔ 4 ÙÔ B ÙË 16/17 M ÚÙ (ºEK Aã 82) «ÂÚ È ÈÚ Ûˆ, Π٠٠͈ Î È appleôáú Ê ÙˆÓ MË- ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ EÁÎ Ù ÛÙ ÛˆÓ, appleâú - ÂÈÒÓ ÂÎappleÔÓ Ûˆ ÌÂÏÂÙÒÓ MË ÓÔ- ÏÔÁÈÎÒÓ EÁÎ Ù ÛÙ ÛˆÓ, ÂappleÈ Ï Âˆ ÂÎÙÂÏ Ûˆ Î È ÂappleÈ Ï Âˆ ÙË ÏÂÈ- ÙÔ ÚÁ ÙÒÓ». EÈ ÈÎfiÙÂÚ ÂappleÈÛËÌ ÓÂÙ È fiùè Ë Ù - fió Ó ıâòúëûë ÙÔ ÔÚ Ô ÙÔ Û 30 HP ı ı ÛÂÈ Û ÙÂÚ ÛÙÈÔ Î Ó ÓÔ fiïâ ÙÈ Ó Â ÏÏ Î È appleôïï applefi ÙÈ ÊÈÛÙ ÌÂÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÓÂÏÎ - ÛÙ ÚˆÓ ÙË ÒÚ, ÌÈ Î È ÁÈ Ù ÂÓ ı apple ÈÙÂ Ù È appleï ÔÓ Ô Â ÌË - ÓÔÏÔÁÈÎfi ÏÂÁ Ô. ËÌÂÈÒÓÂÙ È fiùè ÛÙÔ Ó Ô fiúèô ı ÂÌapple appleùô Ó ÓÂÏÎ - ÛÙ ÚÂ Ó ˆÙÈÎÔ ÚÔ ˆ Î È 2 ÙfiÓˆÓ, ÁÂÁÔÓfi ÙÔ ÔappleÔ Ô Â Ó È ÂappleÈÛÙË- ÌÔÓÈÎ Î È Ù ÓÈÎ ÓÂapple ÙÚÂappleÙÔ. E Ì ÛÙ ÈÔÈ fiùè ÓÙÈÏ Ì ÓÂ- ÛÙ appleï Úˆ ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ ÙˆÓ - ÓˆÙ Úˆ ıâì ÙˆÓ Î È Â ÂÏappleÈÛÙÔ Ì ÛÙËÓ ÌÂÛË appleúôòıëûë ÙË Û ÓÂÚ- Á Û ÙË ÂÓÈÎ Ú ÌÌ Ù BÈÔÌË Ó Ì ÙÔ T ÓÈÎfi EappleÈÌÂÏË- Ù ÚÈÔ EÏÏ Ô ÙÔ ÔappleÔ Ô, applefi ÙÔ ıâ- ÛÌÈÎfi ÙÔ Î ıâûùò, Â Ó È ÚÌfi ÈÔ Ó apple Ú ÂÈ ÁÓˆÌÔ ÔÙ ÛÂÈ Âapple - ÙÒÓ ÙˆÓ ıâì ÙˆÓ». Ú ÛË OappleÚfi ÚÔ ÙÔ TEE, È ÓÓË AÏ ÓÔ, Ì ÂappleÈÛÙÔÏ ÙÔ appleúô ÙÔÓ EÓÈ Ô Ó ÂÛÌÔ È Â ÚÈÛË AappleÔÚÚÈÌÌ ÙˆÓ OTA NÔÌÔ HÌ ı, ÙÔÓ ÂÈ fiùè Â Ó È apple - Ú ÙËÙË Ë Âapple Ó appleúôî Ú ÍË ÙÔ È - ÁˆÓÈÛÌÔ ÙÔ ÚÁÔ «MÂÏ ÙË, K Ù - ÛÎÂ, XÚËÌ ÙÔ fiùëûë Î È Ú Ò- ÚËÛË ÙË EÎÌÂÙ ÏÏ ÛË ÁÈ 25 ŒÙË MÔÓ EappleÂÍÂÚÁ Û AappleÔÚÚÈÌÌ - ÙˆÓ NÔÌÔ HÌ ı», Ì ΠÚÈÔ ÛÙfi Ô ÙË È ÛÊ ÏÈÛË ÙË È Ê ÓÂÈ Î È ÙË - ÛË ÌÂÙ Â ÚÈÛË ÌÂÙ Í ÙˆÓ È ÁˆÓÈ- ÔÌ ÓˆÓ. EÈ ÈÎfiÙÂÚ Î È Ì ÊÔÚÌ ÁÁÚ ÊÔ ÙË ÂÙ ÈÚ «EUROKAT», Ì ÙÔ Ô- appleô Ô applefi (AÚÈıÌ. ÚˆÙ. TEE:2179/ ) È Ì ÚÙ ÚÂÙ È Î Ù ÙË ÚÔÎ Ú ÍË ÙÔ ÚÁÔ Ô appleúfiâ ÚÔ ÙÔ TEE ÂappleÈÛËÌ ÓÂÈ: Aapplefi ÙÈ Û ÂÙÈÎ Î Ù ÁÁÂÏ Â appleúô- Î appleùô Ó Ù ÂÍ : 1. Â Û ÛË Ì ÙÈ apple ÈÙ ÛÂÈ Î È ÙÈ Ù ÓÈÎ appleúô È ÁÚ Ê ÙË appleúôî Ú - ÍË Î Ù ÁÚ ÊÔÓÙ È ÓÙÔÓ ÓÙÈÚÚ - ÛÂÈ ÛÈ fiìâóâ Û appleôèôùèî ÎÚÈÙ ÚÈ appleô Ô Ó ıâûappleèûùâ Û Âapple appleâ Ô E - Úˆapple Î ŒÓˆÛË Î È ı appleúâappleâ Ó Â- ÍÂÙ ÛÙÔ Ó ÂÓ ÂÏÂ Ò ÛÙËÓ appleúôîâèì - ÓË appleâú appleùˆûë. 2. YÊ ÛÙ Ù È AapplefiÊ ÛË ÙÔ KÂÓÙÚÈ- ÎÔ AÚ ÈÔÏÔÁÈÎÔ Ì Ô Ï Ô, Ú- ÓËÙÈÎ ÛÂ Û ÛË Ì ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ˆÚÔı ÙËÛË Î È ÙË ÌÂÏ ÙË appleâúè ÏÏÔÓÙÈ- ÎÒÓ ÂappleÈappleÙÒÛÂˆÓ appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÚÁÔ. 3. ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ Ì ÛË Ú Ò- ÚËÛË ˆÚ ÙËÓ appleúôáâó ÛÙÂÚË ÙÂÎ- ÌËÚ ˆÛË ÌÂÏÂÙÒÓ ÎfiÛÙÔ - ÔÊ ÏÔ Î È Î Ù ÓÔÌ ÎÈÓ ÓÔ Ì appleôù ÏÂ- ÛÌ Ó ÌË È ÛÊ Ï ÂÙ È Ë appleôúâ Î È Ë ÈˆÛÈÌfiÙËÙ ÂÓfi Ù ÙÔÈÔ ÚÁÔ. 4. EÓ appleúôîâèì Óˆ Û ÓÙ ıâûë Ì ÙÈ ÛÈÎ Ú ÙÔ ËÌÔÛ Ô Û ÌÊ - ÚÔÓÙÔ Ô Î ıâ È ÁˆÓÈ fiìâóô Î Ï - Ù È Ó Î Ù ı ÛÂÈ ÙËÓ ÈÎ ÙÔ «È ȈÙÈÎ ÂÎ Ô» ÁÈ ÙË Û Ì ÛË Î È ÙËÓ Î Ù - ÓÔÌ ÙˆÓ Â ı ÓÒÓ, Ì appleôù ÏÂÛÌ ÙËÓ Ó ÊÈÎÙË ÔÚı ÎÚ ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ appleúôûêôúòó Î È ÙËÓ appleô Û ÙÔ Ë- ÌÔÛ Ô ÊÔÚ Û Âapple appleâ Ô ÂappleÈÏÔÁ fi- ÚˆÓ Î È appleúô appleôı ÛÂˆÓ Î Ù ÙËÓ appleô- ÁÚ Ê ÙË Û Ì ÛË. 5. Aapplefi Ù appleúôûîôìè fiìâó ÛÙÔÈ-  appleúôî appleùô Ó appleèı Ó Û ÚÂÈ ÚËÌ ÙÔ fiùëûë,  ÔÌ ÓÔ fiùè ˆ Ê ÓÂÙ È ÂÓ Ô Ó ÂÏÂÁ ıâ Û appleúôë- ÁÔ ÌÂÓÔ ÛÙ ÈÔ applefi ÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔ- ÌÈÎfi Ì Ô ÏÔ Ù ÙÂ Ë ËÌÔappleÚ ÙË- ÛË. EappleÈÛËÌ ÓÂÙ È fiùè -ÙÔÓ ÂÈ Ô appleúfiâ- ÚÔ ÙÔ TEE- ÔÈ Û Ì ÛÂÈ apple Ú Ò- ÚËÛË appleëúâûèòó, ÔÈ ÔappleÔ Â Ó appleù - ıëî Ó ÛÙËÓ appleú ÍË Û appleôïï ÎÚ ÙË - Ì ÏË, applefiîâèóù È ÛÙÔ Î ÓfiÓÂ Î È ÙÈ Ú ÙË Û Óı ÎË EK. H O ËÁ 93/37/EOK È ÎÚ ÓÂÈ ÙË Û Ì ÛË apple Ú ÒÚËÛË ÚÁˆÓ applefi Ú Ì ÛË ÁÈ Âapple Ó appleúôî Ú ÍË È ÁˆÓÈÛÌÔ ÌÈ ËÌfiÛÈ Û Ì ÛË, Ì ÛË ÙËÓ apple - Ú ÒÚËÛË ÛÙÔÓ Ó Ô Ô ÙÔ ÈÎ ÈÒ- Ì ÙÔ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË ÂÓfi ÚÁÔ ˆ ÓÙ ÏÏ ÁÌ ÁÈ ÙËÓ Î Ù ÛΠÙÔ. E - Ó È Î ıôúèûùèî Ë apple ÚÍË ÙÔ ÎÈÓ - ÓÔ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË, Û Ó ÂfiÌÂÓÔ Ì ÙËÓ Âapple Ó ÛË. H O ËÁ Âapple ÛË È ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ appleï ÛÈÔ ÌÈ Û Ì ÛË apple Ú ÒÚËÛË Ì ÁÓÒÌÔÓ : ñ TËÓ ÛË ÌÂÙ Â ÚÈÛË. H Ú - Ù ÛËÌ ÓÂÈ Î Ú ˆ fiùè ÔÈ Î ÓfiÓ ÙË È ÈÎ Û appleú appleâè Ó Â Ó È ÁÓˆÛÙÔ Û fiïô ÙÔ appleô ÊÈÔ Ó fi Ô Î È Ó ÂÊ ÚÌfi ÔÓÙ È Û fiïô Ì ÙÔÓ ÈÔ ÙÚfiappleÔ. TÔ E Úˆapple Îfi ÈÎ ÛÙ ÚÈÔ È ÎÚ ÓÈÛ fiùè fiïâ ÔÈ appleúôûêôú appleú appleâè Ó Û ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ È appleúô ÙÈ appleúô È ÁÚ Ê ÙË Û ÁÁÚ Ê appleô- ÚÂÒÛˆÓ, ÒÛÙÂ Ó Â Ó È Ó Ù Ë - ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ Û ÁÎÚÈÛ ÙÔ. ñ TË È Ê ÓÂÈ. H Ú ÙË È Ê - ÓÂÈ ÌappleÔÚÂ Ó ÂÍ ÛÊ ÏÈÛÙ Ì Πıâ Î Ù ÏÏËÏÔ Ì ÛÔ, Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ - ÓË ÙË ËÌÔÛÈÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfi- ÙˆÓ, Î Ù ÙËÓ ÔappleÔ apple Ú Ù ıâóù È ÔÈ appleïëúôêôú Â, appleô Â Ó È Ó ÁÎ Â, Ò- ÛÙ ÔÈ ÓËÙÈÎÔ Ó Ô ÔÈ Ó appleôê Û - ÛÔ Ó Â Ó ÂÓ È Ê ÚÔÓÙ È Ó appleô - ÏÔ Ó appleô ËÊÈfiÙËÙ. ñ TËÓ Ó ÏÔÁÈÎfiÙËÙ. ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ Ú ÙË Ó ÏÔÁÈÎfiÙËÙ, Î - ıâ ÂappleÈÏÂÁfiÌÂÓÔ Ì ÙÚÔ appleú appleâè Ó Â Ó È Û Á ÚfiÓˆ Ó ÁÎ Ô Î È Î Ù ÏÏËÏÔ ÁÈ ÙËÓ Âapple Ù ÍË ÙÔ ÂappleÈ ÈˆÎfiÌÂÓÔ ÛÙfi Ô. ŸÛÔÓ ÊÔÚ ÙÈ Û Ì ÛÂÈ apple Ú ÒÚËÛË, Ó ÎÚ ÙÔ - Ì ÏÔ ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó apple ÈÙ ÛÂÈ Û Ó ÏÔ- ÁÂ Î È appleâú ÔÏÈÎ Ù ÓÈÎ, Âapple Á- ÁÂÏÌ ÙÈÎ ÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ È- Î ÓfiÙËÙ Π٠ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ ÙˆÓ appleô- ËÊ ˆÓ. ÌÊˆÓ Ì ٠apple Ú apple Óˆ -Î Ù Ï - ÁÂÈ Ô. AÏ ÓÔ - ıâˆúô Ì fiùè, ÏfiÁˆ ÙË ÛappleÔ ÈfiÙËÙ Î È ÙË È È ÈÙÂÚfi- ÙËÙ ÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÚÁÔ, Â Ó È apple Ú ÙËÙË Ë Âapple Ó appleúôî Ú ÍË ÙÔ Û ÂÙÈÎÔ È ÁˆÓÈÛÌÔ, Ì ΠÚÈÔ ÛÙfi Ô ÙË È ÛÊ ÏÈÛË fiïˆó ÙˆÓ Ó ÁÎ ˆÓ Ì ÙÚˆÓ Î È Î ÓfiÓˆÓ ÁÈ ÙËÓ Âapple Ù ÍË ÙÔ ÂappleÈ ÈˆÎfiÌÂÓÔ ÛÙfi Ô. TEE 2480 (17/3/08) 7

10 Ú ÛË O Úfi ÚÔ ÙÔ TEE È ÓÓË AÏ ÓÔ, Ì ÊÔÚÌ ÛÙÔÈ-  ÁÈ ÙËÓ ÍÈÔÏfiÁËÛË appleô- ËÊ ˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ appleô Ù ıëî Ó applefi- Ë ÙÔ TEE applefi ÙÔÓ ÂÒÚÁÈÔ º ÓÔ Ú- Á ÎË ÈappleÏ. AÁÚÔÓfiÌÔ TÔappleÔÁÚ ÊÔ MË ÓÈÎfi EÎappleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ TEE ÛÙËÓ EappleÈÙÚÔapple È ÁˆÓÈÛÌÔ ÁÈ Ó ıâûë Û Ì ÛË ÙË N.A. PÂı ÌÓË, ÂappleÈÛË- Ì ÓÂÈ: Ì ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ appleô ı Û Ù applefi Ë Ì Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ - ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ appleô ÊÈˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÈ- ÎÒÓ ÁÚ Ê ˆÓ ÁÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË ÌÂÏ ÙË «MÂÏ ÙË Ó ıìèûë Âapple Ú- È Î Ô Ô P ı ÌÓÔ AÁ Ï ÓË. TÌ Ì : AÚÌ ÓÔÈ Ï» applefi ÙËÓ EappleÈ- ÙÚÔapple È ÁˆÓÈÛÌÔ, ÛÙËÓ ÔappleÔ Û Ì- ÌÂÙ ÂÙ ˆ ÂÎappleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ T ÓÈ- ÎÔ EappleÈÌÂÏËÙËÚ Ô EÏÏ. Aapplefi Ù ÛÙÔÈ Â Ù appleúôî appleùô Ó Ù ÂÍ : 1. K Ù ÙË È ÈÎ Û ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ù ÓÈÎÒÓ appleúôûêôúòó ÙˆÓ È Áˆ- ÓÈ fiìâóˆó ÁÚ Ê ˆÓ, Ù ÙÚ Ì ÏË ÙË ÂappleÈÙÚÔapple Î Ù ÏËÍ Ó ÛÙÈ ıìôïô- Á Â ÙˆÓ ÂappleÈÌ ÚÔ ÎÚÈÙËÚ ˆÓ. T Ô Ì ÏË, Yapple ÏÏËÏÔÈ ÙË YappleËÚÂÛ, Î Ù - ÏËÍ Ó ÁÈ fiïô ÙÔ appleô ËÊ Ô Î È ÁÈ fiï Ù ÎÚÈÙ ÚÈ ÛÙËÓ È ÎÚÈ Ò ıìôïôá! K Ù ÙËÓ apple ÈÙËÙ applefi ÙÔ ÓfiÌÔ È- ÙÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ıìôïôáèòó ÛÙÔ Ó - Ï ÙÈÎfi appleú ÎÙÈÎfi Ë fiìôè ıìôïôá ÙˆÓ Ô ÌÂÏÒÓ, apple ÏÏ ÏˆÓ ÙË appleëúâ- Û, ÈÎ ÈÔÏÔÁ ıëîâ ÂappleÂÈ Ù Ì ÏË ÙË appleëúâû ÂÚÁ ÛÙËÎ Ó applefi ÎÔÈ- ÓÔ! AÎfiÌ apple Ú ÙËÚ Û Ì ÛÙ Û ÂÙÈÎ appleú ÎÙÈÎ appleô Ì appleôûùâ Ï ÙÂ, fiùè fiï Ô Ó Û ÓÙ ıâ ÛÙË ÏÔÁÈÎ ÙË ÔÌ - ÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ Ô ÌÂÏÒÓ ÙË YappleËÚÂ- Û Ì Û ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË EappleÈÙÚÔapple. EappleÂÈ ÛÎÔapplefi ÙË ÂappleÈÙÚÔapple Â Ó È Ë ÌÂÚfiÏËappleÙË ÎÚ ÛË ÙˆÓ È ÁˆÓÈ fiìâ- ÓˆÓ Û Ó ÏÊˆÓ Ì ÛË ÙÈ apple ÈÙ - ÛÂÈ appleô Ù ıëî Ó, appleèûùâ Ô Ì fiùè Ë ÂÎ ÙˆÓ appleúôù ÚˆÓ ÔÌ ÔappleÔ ËÛË ÌÂÏÒÓ ÙË EappleÈÙÚÔapple Â Ó È ÓÔÌÈÎ Î È ÂÔÓÙÔ- ÏÔÁÈÎ apple Ú ÂÎÙË. H apple ÚÍË fiìôè ÎÚÈ Ò ıìô- ÏÔÁ Î È Ë Û ÂÙÈÎ ÈÙÈÔÏÔÁ ÛÙË Û - Ó ÂÈ, applefi ÙËÓ EappleÈÙÚÔapple È ÁˆÓÈÛÌÔ Î Ù ÛÙÚ ÙËÁÔ Ó ÛËÌ ÓÙÈÎ Ú ÙÔ ÈÔÈÎËÙÈÎÔ ÈÎ Ô, fiappleˆ ÙË ÚË- ÛÙ ÈÔ ÎËÛË, ÙË Ó ÏÔÁÈÎfiÙËÙ, ÙË Î Ï apple ÛÙË, ÙË ÌÂÚÔÏË, ÙË ÈÛfiÙËÙ, ÙË appleúôûù Û ÙÔ Ë- ÌÔÛ Ô Û ÌÊ ÚÔÓÙÔ. 2. ÌÊˆÓ Ì ÁÁÚ ÊÔ ÙË EappleÈ- ÙÚÔapple È ÁˆÓÈÛÌÔ «ÓÒÌË ÙË EappleÈ- ÙÚÔapple È ÁˆÓÈÛÌÔ ÁÈ ÙËÓ ÍÈÔÏfi- ÁËÛË ÙˆÓ appleô ËÊ ˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÈÎÒÓ ÁÚ Ê ˆÓ ÁÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË Û ÂÙÈ- Î ÌÂÏ ÙË», Ù Ô apple Ú apple Óˆ Ì ÏË ÙË EappleÈÙÚÔapple ÈÛ Ú ÔÓÙ È fiùè Ë ÙÂÏÈÎ ıìôïôá ÙˆÓ Ù ÓÈÎÒÓ appleúôûêôúòó ÙˆÓ ÔÌ ˆÓ Â Ó È Ù ÙË appleïâèô Ë- ÊÔ Û appleô Ë ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË EappleÈ- ÙÚÔapple È ÁˆÓÈÛÌÔ Î È Ì ÛË Ù appleú appleâè Ó appleúôî ÂÈ Ë appleï ÔÓ Û ÌÊ - ÚÔ Û applefi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleô Ë appleúô- ÛÊÔÚ, Î Ù ÙÔ ÛÙ ÈÔ ÙË ÍÈÔÏfiÁË- ÛË. H ÁÓÒÌË Ù, Î Ù Ù Ó ÊÂÚfiÌÂ- Ó ÛÙÔ ÁÁÚ ÊÔ, Û ÂÙ È ÛÙÔ ÚıÚÔ 15 ÙÔ N. 2690/1999, ÙÔ ÔappleÔ Ô Ó Ê - ÚÂÈ fiùè: «OÈ appleôê ÛÂÈ ÙˆÓ Û ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ ÓˆÓ, Ó Ô ÓfiÌÔ ÂÓ ÔÚ ÂÈ È - ÊÔÚÂÙÈÎ, Ï Ì ÓÔÓÙ È Ì ÙËÓ applefiï ÙË appleïâèô ËÊ ÙˆÓ apple ÚfiÓÙˆÓ ÌÂÏÒÓ». H Ó ÊÔÚ ÛÙÔ ÚıÚÔ 15 ÙÔ N. 2690/1999 appleâú appleôê Ûˆ Û ÏÏÔÁÈ- ÎÒÓ ÔÚÁ ÓˆÓ, ÌfiÓÔ ÈÚÂÙÈÎ Î È ÂappleÈÎ Ó- ÓË ı ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó Ú ÎÙËÚÈÛÙ ÂÓ Â Ó È È ÎÔÛÌËÙÈÎfi Ô ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÂÎappleÚÔÛÒappleˆÓ ÙÔ TEE ÛÙÈ EappleÈÙÚÔapple È ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÛÂ Û ÛË Ì ÙË È ÈÎ Û ıìôïfi- ÁËÛË. H È ÈÎ Û ÙË ıìôïôá Â Ó È ÌÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎ Ó ÁÎ ÈfiÙËÙ ÙË ÈÔ - ÎËÛË appleô appleôúú ÂÈ appleâ ıâ applefi ÙÔ ÓfiÌÔ Î È appleôùâïâ Ì ÚÔ ÙË fiïë È - ÈÎ Û ÙÔ ÚıÚÔ 7 ÙÔ N. 3316/2005. ÂÓ Ê ÛÙ Ù È applefiê ÛË ˆ ÙÔÙÂÏ ÈÔÈÎËÙÈÎ appleú ÍË. TÔ fiú- Á ÓÔ appleô appleôê Û ÂÈ Â Ó È Ë appleúô ÛÙ - Ì ÓË Ú. (EÁÎ ÎÏÈÔ 25) «EÎ ÂÙ È AappleÔÙÂÏ ÛÌ Ù È ÁˆÓÈÛÌÔ ÁÈ ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÏÔÁÔÙ appleô etee T Ô TÌ Ì ÏËÚÔÊÔÚÈÎ Î È EappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÙÔ TEE (etee) appleôùâïâ ÌÈ appleúfi- ÛÊ ÙË appleúˆùô Ô Ï ÙÔ T ÓÈÎÔ EappleÈÌÂÏËÙËÚ Ô ÙË EÏÏ Ô (TEE), Ì ÛÙfi Ô Ó Î Ï ÂÈ appleïëú ÛÙÂÚ ÙÔ ıâûìèîfi ÙÔ ÚfiÏÔ ˆ T ÓÈÎÔ Ì- Ô ÏÔ ÙÔ KÚ ÙÔ Î È ÁÈ Ù ı - Ì Ù ÏËÚÔÊÔÚÈÎ Î È EappleÈÎÔÈÓˆ- ÓÈÒÓ. To etee ÊÈÏÔ ÔÍÂ Ó appleôùâ- Ï ÛÂÈ ÙÔÓ ıâûìèîfi ÂÎappleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ Û ÓfiÏÔ ÙˆÓ ÂappleÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÙÔ ÎÏ - Ô ÙˆÓ T E ÛÙËÓ EÏÏ. TÔ TEE ÈÂÍ Á ÁÂ È ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÏÔÁÔÙ appleô ÙÔ etee, appleô ı ÂÓ Ó ÌÒÓÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ ÙÔ Í. ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌfi Û ÌÌÂÙ - Ó 32 appleô ÊÈÔÈ appleô ÛÙÂÈÏ Ó ÙÈ ËÌÈÔ ÚÁ  ÙÔ. H appleúôûˆúèó È- ÔÈÎÔ Û EappleÈÙÚÔapple ÙÔ etee  ÚÈ- ÛÙ ıâúì fiïô ÙÔ Û ÌÌÂÙ Ô- ÓÙ ÁÈ ÙÈ apple ÚÔ Â ËÌÈÔ ÚÁ Â Î È Ó ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiùè ÛÙÂÚ applefi Ë- ÊÔÊÔÚ, Ó ÌÂÛ ÛÙ Ì ÏË ÙË appleúôûˆúèó ÈÔÈÎÔ Û EappleÈÙÚÔapple ÙÔ etee, ÓÈÎËÙ Ó ÂÈÎÓ ÂÙ È Ô Ù Ê ÓÔ apple ÙÔ, Ô ÔappleÔ Ô Î È ı apple Ú Ï ÂÈ applefi ÙÔ TEE ˆ Ú - Â Ô Â ÚÒ. TÔ ÏÔÁfiÙ appleô appleô ÂappleÈÏ ıëîâ: ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ËÌÈÔ ÚÁfi, Ù - Ê ÓÔ apple ÙÔ, «ÙÔ ÏÔÁfiÙ appleô ÙÔ TÌ Ì ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ Î È EappleÈ- ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÔÊ ÏÂÈ Ó ÙÔÓ ÛÂÈ ÙÔ - Ú ÎÙ Ú Ì Ó appleúˆùô Ô Ï ˆÚ fiìˆ Ó ÏËÛÌÔÓ ÙÈ ÛÂÈ ÛÙÈ ÔappleÔ Â ÛÙËÚ ıëîâ». O ËÌÈ- Ô ÚÁfi Û Ó ÂÈ fiùè «ÙÔ ÏÔÁfiÙ appleô Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙˆÓ ÏÔÁÔÙ - appleˆó appleô Â Ó È ÛÈÛÌ Ó ÛÙÔ ÁÚ Ì- Ì. H Ó ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ ÙÔ Â Ó È ÙÔ Î ÚÈÔ ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ. TÔ Ï ÙÈÓÈÎfi e ˆ appleúfiıâì Î È Û ÓÙfiÌ ÛË ÙÔ electronic Â Ó È appleï ÔÓ ÁÓˆÛÙfi ˆ apple Ú appleôìapple ÛÙÔÓ ËÊÈ Îfi Ú - ÎÙ Ú ÙË Ï ÍË appleô ÎÔÏÔ ıâ. ÙÔ appleú ÍË applefi ÙËÓ appleúô ÛÙ Ì ÓË Ú Î È Âapple Ù ÛÎÔ ÓÙ È fiï Ù ÓfiÌÈÌ È- Î ÈÒÌ Ù appleô appleúô Ï appleôóù È ÛÙË ÈÔÈ- ÎËÙÈÎ È ÈÎ Û». ÂÚ ÈÙ Úˆ, ÛÙËÓ appleâú appleùˆûë ÙˆÓ Û ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ ÓˆÓ - Ó appleôùâıâ fiùè ÔÈ ÙÚÂÈ ıìôïôáëù Û ÁÎÚÔÙÔ Ó Ó Û ÏÏÔÁÈÎfi fiúá ÓÔ, ÁÓˆÌÔ ÔÙÈÎfi Î È fi- È appleôê ÛÈÛÙÈÎfi- fiïâ ÔÈ È Ù ÍÂÈ appleô ÊÔÚÔ Ó ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi, ÙÔ Î ÓfiÓÂ Û - ÁÎÚfiÙËÛË, ÙË Û ÓıÂÛË, ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ, ÙËÓ ÚÌÔ ÈfiÙËÙ, apple Ô Ó appleôï applefi ÙÔ Ú ÎÙËÚÈÛÌfi ˆ applefiê ÛË ÙˆÓ appleô- ÙÂÏÂÛÌ ÙˆÓ ıìôïôá ÌÈ EappleÈÙÚÔapple. (BÏ. ÈÔÈÎËÙÈÎfi appleëïèˆùfiappleô ÏÔ apple Ú , T Ô ÛÂÏ ) (N. 2690/1999 K ). ÓÂappleÒ Î Ì ı ÛË ÂÓ ÂÈ ÛÙË Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË È ÈÎ Û ıìôïfiáë- ÛË Ë appleúˆùôê Ó ÓÓÔÈ ÙË appleïâèô- ËÊ, Ë ÔappleÔ Ó ÈÚ ÛÙËÓ appleú ÍË ÙËÓ apple ÚÍË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ıìôïôáëùòó Î È ı ÙÂÈ ÙÔ ÂÎappleÚÔÛÒappleÔ ÙÔ TEE Û ÚfiÏÔ appleïô ıâ Ù, appleô ÓÔÌÈÌÔappleÔÈ- Â, Ì Ûˆ ÙË ıâûìôıâùëì ÓË Û ÌÌÂ- ÙÔ ÙÔ, ÙÈ appleú ÍÂÈ ÙË ÈÔ ÎËÛË. etee ÙÔ e apple Ú apple ÌappleÂÈ ÛÙÔ Î È- ÓÔ ÚÈÔ TÌ Ì. TÔ applefiïôèappleô ÎÔÌÌ - ÙÈ ÙË Ï ÍË, ÙÔ TEE, Â Ó È Â ÔÌ - ÓÔ, Â Ó È applefiï Ù Ó ÁÓˆÚ ÛÈÌÔ Ô- appleùèî Î È ÎÔ ÛÙÈÎ. Œ ÂÈ ÂΠÓË ÙËÓ Í appleô ÙÔ ˆÛ Ó 80 ÚfiÓÈ apple - ÚÔ Û Î È ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ô Ù appleú appleâè Ó apple Ú ÌÂÚÈÛÙÂ Ó ÛÎÈ ÛÙ Ì Ô- appleôèôó appleôùâ ÙÚfiappleÔ. A Ùfi Â Ó È Î È Ô ÏfiÁÔ appleô ÙÔ e ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÌÈ- ÎÚfiÙÂÚÔ Î È fi È ÛÔ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ. O ÍÔÓ ÙÔ T appleô ˆÚ ÂÏ È- ÛÙ appleúô Ù ÂÍÈ. TÔ Ó Ô TÌ Ì ËÌÈÔ ÚÁ ٠È, ÁÈ Ó Û ÌappleÏËÚÒÛÂÈ Î È fi È Ó ÓÙ ÁˆÓÈÛÙ ÙÔ TEE. TÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÏÔÁfiÙ appleô appleôùâïâ Ì ÂÈÚÔÓÔÌ appleâúèûûfiùâúô apple Ú Ì ËÌÈÔ ÚÁ. ÂÓ Â Ó È ÊÔÚÙˆ- Ì ÓÔ Ì appleâúèùù ÏÂappleÙÔÌ ÚÂÈÂ Û Â È ÛÙÈÎ appleâú ÔÏ, appleú ÁÌ appleô ÙÔ ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ - ÌÂÛ ÙÔ Ì Ó Ì ÙÔ Î È ÙËÓ È ÛÙÈÁÌ Ó ÌappleÔÚÂ Ó ÛÙ ıâ ÌfiÓÔ ÙÔ Û ÔappleÔÈÔ appleôùâ Â Ô appleï È- Û Ô». 8 TEE 2480 (17/3/08)

11

12 Ú ÛË OÈ ÌË ÓÈÎÔ ÂÓ Û Ó appleôáú ÊÔ Ó ÙÔ ÁÁÂÏÙ ÚÈÔ ı Ó ÙÔ ÙÔ T ME E Aapple Ú ÂÎÙÔ ÛÙÔ Û ÓÔÏfi ÙÔ Ú ÎÙ ÚÈÛ Ó ÔÌfi- ÊˆÓ ÙÔ Û ÈÔ ÓfiÌÔ ÁÈ ÙÔ AÛÊ ÏÈÛÙÈÎfi ÔÈ ÂÎappleÚfi- ÛˆappleÔÈ ÙÔ Ù ÓÈÎÔ ÎfiÛÌÔ, appleô Û - ÓÂ Ú Û Ó, applefi ÙÔÓ appleúfiâ ÚÔ ÙÔ TEE, È ÓÓË AÏ ÓÔ, Ì Ûˆ ÌÂÙ ÙË ËÌÔÛÈÔappleÔ ËÛ ÙÔ applefi ÙËÓ Î - ÚÓËÛË. OÈ ÌË ÓÈÎÔ Û ÌÌÂÙ Ô Ó ÛÙËÓ apple ÓÂÏÏ ÈÎ appleâúá appleô appleúôî Ú ÍÂ Ë EE ÁÈ ÌÂı ÚÈÔ, 19 M ÚÙ Ô 2008 H Î ÚÓËÛË, ÙÔÓ ÛÙËÎÂ, ÍÂapple Ú - Û Πıâ fiúèô, appleâú Ë ÙËÓ «ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ ÌÌ», Î ıò Ì ÙÔ Û ÈÔ ÓfiÌÔ Î Ù ÛÙËÛÂ Ê ÓÂÚ ÙËÓ appleúfiıâû ÙË ÁÈ Û ÓÔÏÈÎ appleôúú ıìèûë ÙÔ Û - ÛÙ Ì ÙÔ ÛÊ ÏÈÛË, ÙËÓ Î Ù Ï - ÛÙ ÛË ÙˆÓ ÁÈÒÓ T Ì ˆÓ Î È ÙËÓ - Ó ÙÚÔapple -ÂÎÙfi ÙˆÓ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ- Î È ÙˆÓ ÂÚÁ ÛÈ ÎÒÓ ÈÎ ÈˆÌ ÙˆÓ, ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ Û fi,ùè ÊÔÚ ÙÔ ÂÏ - ıâúô Âapple ÁÁÂÏÌ Ù Â ÌË ÓÈÎÔ, ÙÔ ÂÚÁÔÏ appleùâ Î È ÙÔ ÌÂÏÂÙËÙ. O Ù ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ, appleô ÙÔ ËÌÈ- Ô ÚÁËÛÂ, ÙÔ Û ÓÙ ÚËÛÂ Î È ÙÔ appleúô ÎÈ- Û Ì ÌÈ ÙÂÚ ÛÙÈ appleâúèô Û Â Ò Î È Â ÔÌ ÓÙ ÚfiÓÈ, ÂÓ appleúôù ıâù È Ó «Û ÌÌÂÙ Û ÂÈ ÛÙËÓ ÎË Â» ÙÔ T ME E, ψÛÂ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ Ô Î. AÏ ÓÔ. TÔ ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ŸÚÁ ÓÔ ÛÙÔ Ô- appleô Ô ÌÂÙ Ô Ó ÂÎappleÚfiÛˆappleÔÈ ÙˆÓ ÂÚ- Á ÛÈ ÎÒÓ, ÎÏ ÈÎÒÓ Î È Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈ- H.O. EM Y A ÌÂ Ó - ÎÔ ÓˆÛ ÙË ÂappleÈÛËÌ ÓÂÈ fiùè ÛÙ Ò ÂappleÈ Â ÈÒÓÔÓÙ È ÔÈ ÂÎÙÈÌ ÛÂÈ Ì fiùè Ì ÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈ- Ì ÓÔ ÈÔ NfiÌÔ appleúôˆıâ Ù È Ë - ÓÙÈ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ ÌÂÙ ÚÚ ıìèûë appleô Â Ò Î È Î ÈÚfi appleúôâùô Ì Â Ë Î Ú- ÓËÛË, ÂÓÒ, Ì Ûˆ ÙË È ÈÎ Û ÙˆÓ ÂÓÔappleÔÈ ÛÂˆÓ ÙˆÓ T Ì ˆÓ, Î Ù Ú- ÁÂ Ù È ÙÂÏÈÎ Î È ÙÔ T ME E ÌÂÙ - applefi 70 ÚfiÓÈ ˆ. ÙÔ appleï ÛÈÔ ÙˆÓ appleôê ÛÂˆÓ ÙÔ ÙË OÌÔÛappleÔÓ Î È ÙÔ ÂÓÈ- ÎÔ Ì Ô Ï Ô ÙË 27/2/2008 Î È ÛÂ Û Ó ÂÈ ÙË EÍÒ ÈÎË ÓˆÛÙÔappleÔ ËÛË ÙË 29/2/2008 appleúô ÙËÓ Î - ÚÓËÛË, ÁÈ Û Ó ÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔappleÔÈ ÛÂˆÓ Ì ÚÈ Ù ÏÔ ÙÔ M ÚÙË, Ë.O. EM Y A appleúôî Ú Í 48ˆÚË ÓÂÏÏ ÈÎ AappleÂÚÁ (2 Î ÏÈfiÌÂÓ 24ˆÚ ) ÁÈ ÙËÓ TÂÙ ÚÙË 12/3/2008 Î È ÙËÓ ÌappleÙË 13/3/2008. TËÓ TÂÙ ÚÙË 12/3/2008 Î È ÒÚ appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÂ Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË ÛÙ ÚÔapple Ï È ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô Î È ÛÙË Û Ó ÂÈ appleôúâ appleúô ÙÔ - appleô ÚÁÂ Ô KÔÈÓˆÓÈÎ AÏÏËÏÂÁÁ Ë Î È ÙË BÔ Ï, ÂÓÒ ÛÂ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙÔ TEE Î È ÙÔ ÏÏÔ ÊÔÚÂ Î È ÛˆÌ ÙÂ ÙˆÓ ÌË ÓÈÎÒÓ ÂappleÈ ÈÒ ıë-.o. EM Y A ÎÂ Ë Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË Ó apple ÚÂÈ apple ÓÙÂ- ÓÈÎfi Ú ÎÙ Ú. AÓÙ ÛÙÔÈ ÁÈ ÙËÓ 24ˆÚË ÙË - ÌappleÙË 13/3/2008, ÂappleÚfiÎÂÈÙÔ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËıÂ Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË ÛÙÈ ÛÙË BÔ Ï Ì appleúôûapple ıâè Î È Ù Ó ÂÈ apple ÓÙ ÓÈÎfi Ú ÎÙ Ú. «Ó ÂÏÊÔÈ -Î Ù Ï ÁÂÈ Ë Ó - ÎÔ ÓˆÛË- ÂappleÂÈ Ù ÙËÓ appleâú Ô Ô ÎÚ ÓÂÙ È ÙÔ Ì ÏÏÔÓ ÙË KÔÈÓˆÓÈÎ AÛÊ ÏÈÛË ÙË ÒÚ Ì, appleô - appleôùâïâ Î Ù ÎÙËÛË appleôïïòó ÁÂÓÂÒÓ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ, Î ıò Î È Ë Ù Ë ÙÔ T ME E, Î È ÂappleÂÈ Ë ÛÙ ÛË ÙÔ Î - ıâófi applefi ÂÌ, Ì Î ıèûù applefi- ÏÔÁÔ apple Ó ÓÙÈ ÛÙ apple È È Ì, - Ó ÌÈÎfi OXI ÛÙËÓ ÓÙÈ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ ÌÂÙ ÚÚ ıìèûë apple ÈÙÂ Ù È Ë Î ıôïèî Û ÌÌÂÙÔ ÙˆÓ Û Ó ÏÊˆÓ ÛÙÈ appleâúáè Î ÎÈÓË- ÙÔappleÔÈ ÛÂÈ Î È ÛÙÈ Û ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ appleô Ô Ì appleúôáú ÌÌ Ù ÛÂÈ». ÙÔ ÌÂÙ Í Û Ó ÂÙ È Ë apple ÓÂÏ- Ï ÈÎ appleâúá - appleô applefi ÙËÓ ÂÚ- Á Û ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË ÛÙ Ì Ô ÏÈ ËÌÔÛ ˆÓ ŒÚÁˆÓ Î È ÛÙ T ÓÈÎ Ì Ô ÏÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ, appleâúèêâúâè - ÎÔ Î È ÓÔÌ Ú È ÎÔ ÂappleÈapple Ô, ÛÙÔ KÂÓÙÚÈÎfi Ì Ô ÏÈÔ MÂÏÂÙÒÓ, ÛÙ Ì Ô ÏÈ -EappleÈÙÚÔapple MEK, MEE, EM ÎÏapple., ÛÙÈ Aã/ ıìèâ Î È Bã/ ıìèâ EappleÈÙÚÔapple EÓ ÛÎËÛË AÚ ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ EÏ Á Ô (E AE), ÛÙ Ì Ô ÏÈ XˆÚÔÙ Í, OÈÎÈ- ÛÌÔ Î È ÂÚÈ Ï- ÏÔÓÙÔ ( XO ), ÎÂ- ÓÙÚÈÎÔ, appleâúèêâúâè - ÎÔ Î È ÓÔÌ Ú È - ÎÔ ÂappleÈapple Ô, ÛÙÈ EappleÈÙÚÔapple A ı ÈÚ - ÙˆÓ, ÛÙÈ EappleÈÙÚÔapple AÓ ıâûë MÂÏÂÙÒÓ (N. 3316/05), Î ıò Î È Û fiappleôèâ ÏÏ EappleÈÙÚÔapple Î È Ì Ô ÏÈ ÙˆÓ appleô ÚÁ ˆÓ, ÙˆÓ N, ÙˆÓ appleâúèêâúâèòó ÙË ÒÚ Î È ÙˆÓ OTA Aã Î È Bã ı- ÌÔ, fiappleô Û ÌÌÂÙ Ô Ó ÈappleÏˆÌ - ÙÔ ÔÈ ÌË ÓÈÎÔ Ì ÏË ÙˆÓ Aã/ ı- ÌÈˆÓ EM Y A, ÁÈ ÙÔ È ÛÙËÌ - applefi ˆ TEE 2480 (17/3/08)

13 ÎÒÓ Û ÏÏfiÁˆÓ ÙˆÓ ÌË ÓÈÎÒÓ appleô- Ê ÛÈÛÂ: ñ 48ˆÚË appleâúá fiïˆó ÙˆÓ ÌË- ÓÈÎÒÓ, ÙÔ ËÌfiÛÈÔ Î È È ÈˆÙÈ- ÎÔ ÙÔÌ, ÛÙÈ 12 Î È 13 M ÚÙ Ô. ñ ÌÌÂÙÔ ÛÙËÓ 24ˆÚË appleâú- Á appleô appleúôî Ú ÍÂ Ë EE ÁÈ ÙÈ 19 M ÚÙ Ô. ñ 48ˆÚË appleô applefi ÙËÓ ÂÚÁ Û fiïˆó ÙˆÓ ÂÚÁÔÏËappleÙÒÓ Î È ÌÂÏÂÙË- ÙÒÓ ÛÙÔÓ ËÌfiÛÈÔ Î È È ÈˆÙÈÎfi ÙÔ- Ì, ÙÈ È ËÌ ÚÂ. ñ Ó ÈÛË ÙË appleô ÙˆÓ ÂÎappleÚÔÛÒappleˆÓ ÙˆÓ ÌË ÓÈÎÒÓ applefi ÙÈ EappleÈÙÚÔapple Î È Ù Ì Ô ÏÈ Û fiïë ÙËÓ EÏÏ. ñ ÓÙ ÓÈÎ Û ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Î È appleôúâ  Ì Π٠ÏËÍË ÙË BÔ Ï. TÔ ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ŸÚÁ ÓÔ ÙˆÓ ÌË ÓÈÎÒÓ ÂappleÚfiÎÂÈÙÔ Ó Û Ó ÚÈ - ÛÂÈ ÂÎ Ó Ô ÁÈ Ó appleôê Û ÛÂÈ appleâ- Ú ÈÙ Úˆ ÁˆÓÈÛÙÈÎ ÎÈÓËÙÔappleÔÈ - ÛÂÈ. TÔ TEE Â Â Î Ï ÛÂÈ ÛÂ Û Ó ÓÙË- ÛË - ÂÓËÌ ÚˆÛË fiïô ÙÔ Ô - Ï ٠ÌË ÓÈÎÔ. Ú ÏÏËÏ ı Û ÓÂ Ú Â ÙÔ ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ŸÚÁ ÓÔ ÙˆÓ ÂappleÈÛÙË- ÌÔÓÈÎÒÓ ÊÔÚ ˆÓ Î È ËÌÔÛÈÔÁÚ - ʈÓ, appleúôîâèì ÓÔ Ó ÂÍÂÙ ÛÂÈ ÙÈ appleâú ÈÙ Úˆ ÎÔÈÓ ÎÈÓËÙÔappleÔÈ ÛÂÈ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎappleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ ˆÛ Ó ÎÔÈÓ Û Ó ÓÙ ÍË T appleô. TÔ TEE Û Â Â Ó Ó ı ÛÂÈ Û ÔÌ ÁÎÚÈÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÙË ÌÂÏ ÙË ÙÔ Û Â Ô ÓfiÌÔ, Ì ÛÎÔapplefi ÙËÓ appleúôû ÔÏ ÙÔ ÛÙ ÂÏÏËÓÈÎ Î È Â - Úˆapple Î ÈÎ ÛÙ ÚÈ. EP O H TIKE OP ANø EI AappleÔ applefi ÙÈ ËÌÔappleÚ Û Â O È ÓÂÏÏ ÓÈ EÚÁÔÏËappleÙÈÎ OÚÁ ÓÒÛÂÈ ( E ME E - E MHE E - E E E - ATE Î È TEAT) Ì ÎÔÈÓ ÙÔ Ó - ÎÔ ÓˆÛË ÛÙËÚ Ô Ó ÙÈ ÎÈÓËÙÔappleÔÈ ÛÂÈ appleô Ú ÛÎÔÓÙ È Û ÂÍ - ÏÈÍË ÁÈ ÙÔ AÛÊ ÏÈÛÙÈÎfi, ÂappleÈÛË- Ì ÓÔÓÙ fiùè «ÔÈ ÈÏÈ Â ÌË - ÓÈÎÔ appleô  Ù ÂÍ ÛÎÔ Ó ÙÔÌÈÎ ÙÔ ÂÚÁÔÏËappleÙÈÎfi Âapple ÁÁÂÏÌ Â Ù ÛÙÂÏ ÒÓÔ Ó Î È ÂÚÁ ÔÓÙ È ÛÙÈ ÂÚÁÔÏËappleÙÈÎ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Ì ÏË Ì, ÂÎÊÚ Ô Ó ÙËÓ ÓÙÔ- ÓË Î È Î ÙËÁÔÚËÌ ÙÈÎ ÓÙ ıâû ÙÔ ÛÙÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ - ÈÔ». ÙÔ appleï ÛÈÔ ÙˆÓ apple Ú apple Óˆ ÎÈÓËÙÔappleÔÈ ÛÂˆÓ ÔÈ ÓÂÏÏ - ÓÈ EÚÁÔÏËappleÙÈÎ OÚÁ ÓÒÛÂÈ appleôê ÛÈÛ Ó Ó apple Ô Ó Ù Ì - ÏË ÙÔ applefi ÙÈ ËÌÔappleÚ Û Â ÁÈ ÙËÓ Î Ù ÛΠËÌÔÛ ˆÓ ÚÁˆÓ ÁÈ Ô (2)  ÔÌ Â ( applefi 10 ˆ 22 M ÚÙ Ô ), Ó appleôû ÚÔ Ó ÙÔ ÂÎappleÚÔÛÒappleÔ ÙÔ applefi Ì Ô ÏÈ Î È EappleÈÙÚÔapple ÁÈ ÙÔ ÈÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ Î È Ó Û ÌÌÂÙ Û Ô Ó ÛÙÈ ÎÈÓËÙÔappleÔÈ ÛÂÈ appleô ÂÈ Â- Í ÁÁ ÏÂÈ ÙÔ TEE Î È ÔÈ ÂÚÁ - ÛÈ ÎÔ Î È ÎÏ ÈÎÔ ÏÏÔÁÔÈ ÙˆÓ MË ÓÈÎÒÓ. T ÏÔ, Î Ù ÁÁ ÏÏÔ Ó ÙËÓ - Ó apple ÚÍ È ÏfiÁÔ Ì ÙÔ ÂÓ- È ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÊÔÚÂ Î È fiùè ÂÓ È ÛÊ Ï ÂÙ È Ë Ó ÙfiÙË- Ù ÁÈ Î ÔÛË applefi ÙÔ T ME E ÂÁÁ ËÙÈÎÒÓ ÂappleÈÛÙÔÏÒÓ Î È appleúô- ÂÍfiÊÏËÛË ÏÔÁ ÚÈ ÛÌÒÓ. H E E E TÔ ÙË ÓÂÏÏ ÓÈ ŒÓˆ- ÛË Ó ÛÌˆÓ EÚÁÔÏËappleÙÒÓ ËÌÔÛ ˆÓ ŒÚÁˆÓ ( E E E), appleô ÂÎappleÚÔÛˆapple ÌÈÎÚÔ Î È ÌÂÛ Ô ÂÚÁÔÏ appleùâ appleô Ú ÛÙËÚÈÔappleÔÈÔ ÓÙ È Û fiïë ÙË ÒÚ, ÂappleÈ Â ˆÛ Ì appleïâèô Ë- Ê ÙËÓ ÔÌfiʈÓË applefiê ÛË appleô   apple ÚÂÈ ÛÙÈ 26/1/2008 ÁÈ - appleô È ÚΠapplefi ÙÈ ËÌÔappleÚ Û Â ËÌÔÛ ˆÓ ÚÁˆÓ Ì ÚÈ ÙË applefiû ÚÛË ÙÔ AÛÊ ÏÈÛÙÈ- ÎÔ NÔÌÔÛ Â Ô applefi ÙË BÔ - Ï. Á ÚÂÈ Ù Ì ÏË ÙË E E E ÁÈ ÙË Ì ÚÈ Û ÌÂÚ - ÁˆÓÈÛÙÈÎ ÙÔ Û ÌappleÂÚÈÊÔÚ Î È Ù Î Ï ÛÂ Û Ó ÈÛË ÙÔ - ÁÒÓ ÁÈ ÙËÓ ÙÔÙ ÏÂÈ ÙÔ T ME E.

14 Ú ÛË K Ù ÚÁËÛË ÙÔÙ ÏÂÈ T ME E, ÏËÛÙ applefiúˆó, Ê ÚÂÛË apple ÚÔ ÒÓ K Ù ÛÙÚÔÊÈÎfi ÁÈ ÙÔ ÌË ÓÈ- ÎÔ Â Ó È ÙÔ ÓÙÈ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔ- ÌÔÛ ÈÔ ÙË Î ÚÓËÛË. AÎfi- ÌË Î È applefi ÌÈ appleúòùë Ó ÁÓˆÛË ÙˆÓ È - Ù ÍÂÒÓ ÙÔ, ÌappleÔÚÂ Ó Û ÌappleÂÚ ÓÂÈ Â ÎÔ- Ï Î Ó fiùè Ì Ùfi Î Ù ÚÁÂ Ù È Ë ÙÔ- Ù ÏÂÈ ÙÔ T ME E, Á ÓÂÙ È ÏËÛÙ applefi- ÚˆÓ ÙÔ appleô ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ˆ «ÎÔÈÓˆÓÈ- ÎÔ», ÂÓÒ Ê ÈÚÔ ÓÙ È Ó ÙfiÙËÙ apple - ÚÔ ÒÓ appleúô ÛÊ ÏÈÛÌ ÓÔ, appleô Ô Ó ÌÂÛË Û Ó ÊÂÈ Ì ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎfi ÙÔ Ì ÏÏÔÓ, fiappleˆ ÙË appleúôâífiêïëûë ÏÔÁ ÚÈ ÛÌÒÓ Î È ÙË Î ÔÛË ÂÁÁ ËÙÈ- ÎÒÓ ÂappleÈÛÙÔÏÒÓ, ÂÓÒ apple Ú ÂÈ ÂÚˆÙËÌ ÙÈ- Îfi Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi T ÌÂ Ô ÌÂÙ Ê ÚÂÙ È Î È Ô ÎÏ Ô appleúôóôè ÎÒÓ apple ÚÔ ÒÓ. EÈ ÈÎfi- ÙÂÚ, Î È ÊÔ Ó Ê ÚÔ Ì fiùè ı Âapple - ÎÔÏÔ ı ÛÔ Ó Î È Ó Ï ÙÈÎfiÙÂÚ appleúô- ÛÂÁÁ ÛÂÈ, ÂappleÈÛËÌ ÓÔÓÙ È Ù ÂÍ : ñ YN E H IOIKHTIKOY YMBOY IOY ÙÔ Ó Ô ÌÂ Ô Ù 7 applefi Ù 13 Ì ÏË ı Â Ó È Î ÂÚÓËÙÈÎ ÂappleÈÏÔÁ. ÌÂÚ ÙÔ ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì Ô ÏÈÔ ÙÔ T ME E appleôùâïâ Ù È applefi 13 Ì ÏË ÂÎ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ ÌfiÓÔ Ù 4 Â Ó È Î ÂÚ- ÓËÙÈÎ ÂappleÈÏÔÁ. A Ùfi Î È ÌfiÓÔ Â ÓÂÈ fiùè ÏÏ Ô Ó ÔÈ ÈÛÔÚÚÔapple  ÛÙË Ï Ë ÙˆÓ appleôê ÛÂ- ˆÓ. AÍ ÂÈ Ó ÛËÌÂȈı fiùè Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÚıÚÔ 30 ÙÔ Û Â Ô NfiÌÔ appleâú «ÚÌÔ ÈÔÙ ÙˆÓ ÙÔ ÈÔÈÎËÙÈÎÔ Ì- Ô Ï Ô» ÙÔ Ó Ô ÂÓÈ Ô ÌÂ Ô - Ó Ê ÚÂÙ È fiùè ÙÔ ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì Ô ÏÈÔ È ÂÈÚ ÂÙ È ÙËÓ appleâúèô Û ÙÔ ÂÓÈ Ô ÌÂ Ô Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ ÈÛ Ô ÛÂ È Ù ÍÂÈ Î È appleôê Û ÂÈ ÁÈ ÙËÓ ÂappleÂÓ- ÙÈÎ appleôïèùèî Î È ÙËÓ ÂÓ Á ÓÂÈ ÍÈÔappleÔ - ËÛË ÙˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ ÙË ÎÈÓËÙ Î È Î - ÓËÙË appleâúèô Û, Û ÌÊˆÓ Ì fiû ÂÈ- ÈÎfiÙÂÚ ÔÚ ÔÓÙ È applefi ÙËÓ ÂÎ ÛÙÔÙ È- Û Ô Û ÓÔÌÔıÂÛ. AÓ ÛÎÂÊÙÔ Ì fiùè Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÚıÚÔ 3 ÙÔ N. 3586/2007 appleâú «Â- ÛÌÈÎÔ appleï ÈÛ Ô ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Î È ÍÈÔappleÔ ËÛË ÙË appleâúèô Û ÙˆÓ ºÔÚ ˆÓ KÔÈÓˆÓÈÎ AÛÊ ÏÈÛË» ÔÈ ºÔÚ KÔÈ- ÓˆÓÈÎ AÛÊ ÏÈÛË Ó Ù È Ì appleôê - ÛÂÈ ÙˆÓ ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÙÔ Ì Ô Ï ˆÓ Ó ÂappleÂÓ Ô Ó, ˆÚ appleâúèôúèûìô, ÎÂ- Ê Ï È ÂÎ ÙÔ ÏÔÁ ÚÈ ÛÌÔ È ıâû - ÌˆÓ ÙÔ ÛÂ È ÊÔÚ ÎÈÓËÙ Í Â, - ÓÙÈÏ Ì ÓfiÌ ÛÙ ÙË ÛËÌ Û Ù ÙË Ó ÙÚÔapple appleô appleâúè ÂÙ È ÛÙÔ Ó Ô Û ÈÔ ÓfiÌÔ. ñ KOINøNIKOI OPOI ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÚıÚÔ 149 ÙÔ Û Â- Ô ÓfiÌÔ Û ÛÙ ÓÂÙ È «AÛÊ ÏÈÛÙÈÎfi KÂÊ Ï ÈÔ AÏÏËÏÂÁÁ Ë ÂÓÂÒÓ», applefi- ÚÔ ÙÔ ÔappleÔ Ô Â Ó È ÂÎÙfi ÙˆÓ ÏÏˆÓ Î È appleôûôûùfi 10% Âapple ÙÔ Û ÓfiÏÔ ÙˆÓ ÂÙËÛ ˆ ÂÈÛappleÚ ÙÙfiÌÂÓˆÓ appleôûòó applefi ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ applefiúô. ÙÔ Ì Ûˆ ÂapplefiÌÂÓÔ ÚıÚÔ ÙÔ Û Â Ô ÓfiÌÔ Ó Ê ÚÔÓÙ È ÚËÙ appleôè- ÔÈ Â Ó È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ applefiúôè ÙˆÓ Ì - ˆÓ. EΠÂÌÊ Ó ÂÙ È Ó applefiúô ÙÔ T ME E, Ô ÔappleÔ Ô ÔÚ ÛÙËÎÂ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÚıÚÔ 7 ÙÔ N. 2326/1940 Î È - ÊÔÚ ÙÔ «appleôûôûùfi 1% Âapple apple ÓÙfi ÓÂ- Í ÈÚ Ùˆ ÏÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleïëúˆì ÂÚ- ÁÔÏ Ô, Ê ÛÈÎÔ ÓÔÌÈÎÔ appleúôûòappleô,  ÙÂ Ô ÙÔ Î ÎÙËÙ È appleù Ô ÂÚÁÔ- Ï Ô ËÌÔÛ ˆÓ ÚÁˆÓ  Ù ÌË, Î È Âapple ÙˆÓ ÔappleˆÛ appleôùâ ÂÎÙÂÏÔ Ì ÓˆÓ ÚÁˆÓ applefi ÙÔ ËÌÔÛ Ô, ̈Ó, KÔÈÓÔÙ - ÙˆÓ Î È NÔÌÈÎÒÓ ÂÓ Á ÓÂÈ ÚÔÛÒappleˆÓ ËÌÔÛ Ô ÈÎ Ô». A Ùfi Ô applefiúô ÙÔ Ù ÌÂ Ô T ME E Ô appleôùâ Ó Ê ÚıËΠˆ ÎÔÈ- ÓˆÓÈÎfi applefiúô Î È applefi ÂÈÍË ÙÔ Â Ó È Ô appleï ÔÓ appleúfiûê ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi appleúô appleôïôáèûìfi appleô Î Ù Ù ıëîâ ÛÙË BÔ Ï ÙÔ 2007 applefi ÙÔ YappleÔ ÚÁÂ Ô Aapple Û fiïë- ÛË Î È ÂÓ Ó Ê ÚÂÈ ÙfiÓ ÙÔÓ applefiúô ÙÔ T ME E ÛÙÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ «ÔÈÓˆÓÈÎÔ applefiúôè Î È ÂÈ ÈÎ ÂÈÛÊÔÚ ºÔÚ ˆÓ KÔÈ- ÓˆÓÈÎ Aapple Û fiïëûë». AÍ ÂÈ Ó ÛËÌÂȈı fiùè ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ applefiúôè ÙˆÓ ÏÏˆÓ Ì ˆÓ appleô Ó Ê - ÚÔÓÙ È ÚËÙ ÛÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÚıÚÔ ÙÔ Û Â Ô ÓfiÌÔ Â Ó È ÔÈ ÈÔÈ appleô Î - Ù Ù ıëî Ó ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi appleúô appleôïô- ÁÈÛÌfi ÙÔ ñ POE Oº H EI O APIA MøN ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÚıÚÔ 2 ÙÔ 126/1981 ÙÔ ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì Ô ÏÈÔ ÙÔ T ÌÂ Ô appleôê Û ÂÈ appleâú ÙÔ Î Ù appleâ- Ú appleùˆûë appleôûôûùô appleúôâíôêï ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÎ ˆÚÔ ÌÂÓˆÓ applefi ÙˆÓ ÌÂÙfi ˆÓ ÏÔÁ ÚÈ ÛÌÒÓ appleïëúˆì ÚÁˆÓ, ÂÎÙÂ- ÏÂÛı ÓÙˆÓ apple ÙÒÓ appleúôìëıâèòó. ÙÔ Û ÈÔ NfiÌÔ ÛÙÔ ÚıÚÔ 30 «appleâ- Ú ÚÌÔ ÈÔÙ ÙˆÓ ÙÔ ÈÔÈÎËÙÈÎÔ Ì- Ô Ï Ô» ÙÔ Ó Ô ÂÓÈ Ô ÌÂ Ô ÂÓ Ó Ê ÚÂÙ È Ù Ë ÚÌÔ ÈfiÙËÙ. TÔ ÓˆÙ Úˆ ÂÓ Ó Ê ÚÂÙ È Ô Ù ˆ ÚÌÔ ÈfiÙËÙ ÙˆÓ ÈÔÈÎÔ ÛÒÓ EappleÈ- ÙÚÔappleÒÓ. ñ EK O H E YHTIKøN E I TO øn ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÚıÚÔ 7 ÙÔ N. 440/1945 Ó Ê ÚÂÙ È ÚËÙ fiùè ÁÈ ÙË Û ÌÌÂÙÔ Û ËÌÔappleÚ Û Â ÂÎÙÂÏ ÛÂ- ˆÓ ÚÁˆÓ appleúôìëıâèòó ÙÔ ËÌÔÛ Ô ÂÎ ÔÓÙ È appleâúèôú ÛÙˆ ÂÁÁ ËÙÈÎ Â- appleèûùôï applefi ÙÔ T ME E, ÔÈ ÔappleÔ Â Á - ÓÔÓÙ È appleô ÚˆÙÈÎ ÂÎÙ, ÛÙˆ Î È Ó Ùfi ÂÓ Ó Ê ÚÂÙ È ÛÙË È Î Ú ÍË. A Ùfi ÂÓ Ó Ê ÚÂÙ È ÚËÙ ÛÂ Î Ó - Ó ÛËÌÂ Ô ÙÔ Û Â Ô ÓfiÌÔ. I È ÙÂÚ, Ó ÛÎÂÊÙÔ Ì fiùè ÚÌÔ- ÈfiÙËÙ ÙÔ ÈÔÈÎËÙÈÎÔ Ì Ô Ï Ô ÙÔ ÂÓÈ Ô ÌÂ Ô Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÚıÚÔ 30, apple Ú ÁÚ ÊÔ 7, Â Ó È Ó appleôê - Û ÂÈ ÁÈ ÙÈ apple ÛË Ê Ûˆ apple ÚÔ, Ùfi Î ıèûù ÂappleÈÛÊ Ï ÙË Û Ó ÈÛË Î- ÔÛË ÙˆÓ ÂÁÁ ËÙÈÎÒÓ ÂappleÈÛÙÔÏÒÓ, ÛÙˆ Î È Ó Ùfi ÂÓ appleúôî appleùâè applefi ÙËÓ apple - ÚÔ Û È Ù appleˆûë ÙÔ Û Â Ô NfiÌÔ. ñ K A O PONOIAKøN APOXøN Yapple Ú ÂÈ ÂÚˆÙËÌ ÙÈÎfi Â Ó ÌÂÙ Ê - ÚÂÙ È ÛÙÔ ÂÓÈ Ô ÌÂ Ô Ô ÎÏ Ô appleúô- ÓÔÈ ÎÒÓ apple ÚÔ ÒÓ. IOIKHTIKO YMBOY IO ETAA ÈÔÈÎÂ Ù È applefi 13 Ì ÏË: 1. POE PO (E I E ETAI ME TH IA IKA IA TOY AP POY 49A TOY KANONI MOY TH BOY H ) 2. A ANTI POE PO ( POE PO IOIKOY A E ITPO H MHXANIKøN KAI EP O H TøN) 3. B ANTI POE PO ( POE PO IOIKOY A E ITPO H Y EIONOMIKøN) 4. ANTI POE PO ( POE PO IOIKOY A E ITPO H NOMIKøN) ME ANA HPøTE TOY 5. 1 ME O TH IOIKOY A E ITPO H Y EI NOMIKøN (E I O H A O Y OYP O A A XO H H ) 6. 1 ME O TH IOIKOY A E ITPO H NOMIKøN (E I O H A O Y OYP O A A XO H H ) 7. 1 ME O TH IOIKOY A E ITPO H MHXANIKøN KAI EP O H TøN (E I O H A O Y OYP O A A XO H H A O TOY EK PO ø OY TEE, ATE, E E E, E ME E E MHE E) 8 & 9. 2 Y A H OY TH ENIKH PAMMATEIA KOINøNIKøN A ºA I EøN TOY Y OYP EIOY A A XO H H 10. EI IKO E I THMONA ME PO ONTA ANA O A TOY POE POY, ME TON ANA HPøTH TOY 11 & EK PO ø OI TøN A ºA I MENøN (1 A O OIKEIE ANE HNIE ENø EI T AY & 1 A O TEE KAI OIKEIE OP ANø EI T ME E) / E I O H A O Y OYP O A A XO H H A O INAKE OY EPIEXOYN I A IO API MO PO ø øn EK PO ø O TøN YNTA IOYXøN, ME ANA HPøTH TOY / E I O H A O Y OYP O A A XO H H A O INAKE OY EPIEXOYN I A IO API MO PO ø øn IOIKOY A E ITPO H MHXANIKøN KAI EP O H TøN AappleÔÙÂÏÂ Ù È applefi 7 Ì ÏË: 1. A O 2 EK PO ø OY ( POTEINONTAI A O TEE), ME ANA HPøTE 2. EK PO ø O (A O ATE) 3. EK PO ø O ( E E E) 4. EK PO ø O ( E ME E E MHE E) 5. EK PO ø O YNTA IOYXøN 6. Y A H O A O ENIKH PAMMATEIA KOINøNIKøN A ºA I Eø Y OYP EIOY A A XO H H ø POE PO O 1 A O TOY 2 EK PO ø OY TOY TEE. 12 TEE 2480 (17/3/08)

15 PAKH M  ÛËÌ ÓÙÈ- Î ÔÚÁ - ÓˆÙÈÎ ÂappleÈ- Ù Î È Ì ÌÂÁ ÏÔ ÚÈıÌfi Û ÌÌÂÙ fi- ÓÙˆÓ ÔÚÁ ÓÒıËΠÛÙËÓ ÓıË Ë ËÌÂÚ - «TÔ Ê ÛÈÎfi - ÚÈÔ ÛÙÔ ÓÔÌfi ÓıË - ÚÔÔappleÙÈλ appleô ÔÚÁ ÓˆÛ Ó Ô MHBE, Ô M - H T ÓıË, ÙÔ TEE - TÌ Ì Ú ÎË Î È ÙÔ EBE ÓıË ÌÂ Û ÌÌÂÙÔ ÙË E A Î È ÙË E ºA. TËÓ ËÌÂÚ ÈÚ ÙÈÛ Ó Ô ÓÔ- Ì Ú Ë ÓıË. Ï Ë, Ô Ì Ú Ô ÓıË K. M. Ù ÏÈ - Ó Ë, ÂÓÒ applefi ÙËÓ appleïâ Ú ÙÔ TEE - TÌ Ì ÙÔ Ú ÎË ÙËÓ ËÌÂ- Ú ÈÚ ÙÈÛÂ Ô ÁÂÓ. ÁÚ ÌÌ Ù ÙÔ TEE, A. Ï ÛÈ, Ô ÔappleÔ Ô - ıâûâ ÙËÓ apple ÙËÛË ÙË Ú ÎË Ó ÂÎÌÂÙ ÏÏ Ù ÙË Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË appleëá ÂÓ ÚÁÂÈ ÁÈ ÛÙÈÎ Î Ù - Ó ÏˆÛË. TfiÓÈÛ ÙÈ ÂÓ ÚÁÂÈ ÙÔ TEE - TÌ Ì ÙÔ Ú ÎË ÁÈ ÙËÓ ÂappleÈÙ ÓÛË ÙˆÓ È ÈÎ ÛÈÒÓ apple - ÚÔ ºA Î È ÙËÛ ÚÔÓÔ È - ÁÚ ÌÌ ÏÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ appleôïï - appleïòó appleôû ÛÂˆÓ ÙfiÛÔ ÙË Ô- ÏÈÙ fiûô Î È ÙˆÓ È ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÙË Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË appleëá ÂÓ Ú- ÁÂÈ. ÛÙ Ò ÌÂÙ applefi ÙÈ ÂÚÁ - Û Â ÙË ËÌÂÚ, ÛÙËÓ ÔappleÔ - Ó ÌÂÓfiÙ Ó Î Ú ˆ Ë apple ÚÔ Û ÛË ÙˆÓ appleúôôappleùèîòó ÙÔ ºA ÛÙÔ N. ÓıË, È appleèûùòıëîâ fiùè ÁÈ ÙËÓ ÛÙÈÎ Î Ù Ó ÏˆÛË ÂÓ apple Ú ÂÈ ÎfiÌË ÔÚ Ù appleúôôappleùèî, Î ıò ÂÓ Ô Ó ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ ÔÈ È ÈÎ - Û Â ÁÈ ÙË Û ÁÎÚfiÙËÛË ÙË E A AÓ. M ΠÔÓ - Ú ÎË, appleô Â Ó È appleúô applefiıâûë ÁÈ Ó ÚÔÌÔ- ÏÔÁËıÂ Ë Ú ÛË ÙÔ Ê ÛÈÎÔ Â- Ú Ô ÁÈ ÛÙÈÎ Î Ù Ó ÏˆÛË. È ÙÔ ÏfiÁÔ Ùfi ÙÔ TEE ÓËÛ Â. ËÌÂÈÒÓÂÙ È fiùè ÙÔ TEE - TÌ Ì Ú ÎË appleúˆùôûù ÙËÛ ÛÙÔÓ - ÁÒÓ ( ) Ó Á ÓÂÈ ÙÔ ÂÚ- ÁÔÛÙ ÛÈÔ ÛÙËÓ KÔÌÔÙËÓ Î È fi È ÛÙËÓ K Ï, appleô Ù Ó Ô Ú ÈÎfi Û Â È ÛÌfi. Ú ÏÏËÏ, fiìˆ, Î Ù ÁÁÂÈÏ Âapple ÓÂÈÏËÌÌ Ó ÙËÓ - HÌÂÚ ÁÈ ÙÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ Û ÊÂÈ ÙÔ Û Â È ÛÌÔ, appleô   ˆ appleôù ÏÂÛÌ Ó ÂÍ ÈÚÂıÔ Ó ÔÈ ÙÚÂÈ ÓÔÌÔ ÙË Ú ÎË applefi ÙËÓ appleô ÚˆÙÈÎ ÂÊ ÚÌÔÁ ÂÁÎ Ù - ÛÙ ÛÂˆÓ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô Ì ÙÔ ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi «ÁÈ Ù Ó appleïëúòûô Ó ÔÈ appleôï Ù ΠÙÈ appleô Â Ó È ÂÍ ÈÚÂÙÈ- Î ÈÔ;». K È ÁÈ ÙÔ ÏfiÁÔ - Ùfi ÂappleÈÎÚ ıëîâ. T Ì ÚÈ ÛÙÈÁÌ appleôùâï ÛÌ Ù fiìˆ ÈÎ ÈÒÓÔ Ó ÙÈ ÂappleÈÊ Ï ÍÂÈ ÙÔ TEE, Î ıò - appleô ÂÈÎÓ ÂÙ È ÌÂÙ applefi 4 ÚfiÓÈ fiùè Ô Ì ÙËÓ È ÛÙ ıìë ˆÚÈ- ÌfiÙËÙ. O ÁÂÓ. ÁÚ ÌÌ Ù ÙÔ TEE ÛÙËÓ apple Ú Ì Û ÙÔ Ó Ê ÚıË- ΠÛÙ apple Ú apple Óˆ ËÙ Ì Ù, Î - ıò Î È ÛÙÈ appleè ÛÂÈ appleô ÛÎËÛÂ Î È ÛΠÙÔ TEE - TÌ Ì Ú - ÎË, ÂÓÒ ÛËÌ ˆÛ fiùè ÁÈ Ó Á ÓÂÈ Î ÙÈ appleúô Ù ÙËÓ Î Ù ı ÓÛË appleú appleâè Ó appleè ÛÂÈ Ë ÙÔappleÈÎ ÎÔÈÓˆÓ Î È ÔÈ ÌÂÁ ÏÔÈ Î È ÔÈ Ì ÛÔÈ Î Ù - Ó ÏˆÙ, Î ıò ÙÔ È ÛÊ Ï - Ô Ó ÙË ÈˆÛÈÌfiÙËÙ ÙÔ ÂÁ ÂÈÚ - Ì ÙÔ. TÔÓ ÂÙ È fiùè fiûô ÌÂÈÒÓÂÙ È Ë apple ÂÛË apple ÙÔ appleô ÂÍ appleëúâ- ÙÔ ÓÙ È appleâ ıâ applefi ÙË E A ÙfiÛÔ Ô ÛÙfi Ô ÙË ÛÙÈÎ Î Ù - Ó ÏˆÛË appleôì ÎÚ ÓÂÙ È. Ú ÛË appleâúèêâúâè ÎÒÓ TEE 2480 (17/3/08) 13

16 Ú ÛË appleâúèêâúâè ÎÒÓ KENTPIKH MAKE ONIA ÂÈÚ ÂÎ ËÏÒÛÂˆÓ ÈÔÚÁ - ÓˆÛ ÙÔ TEE-TKM Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ ºÂ ÚÔ Ú - Ô, Ì ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙÂÚ ÙÈ Îfi- ÏÔ ıâ : ñ ŒÎıÂÛË «YN_A POI- EI» ÙÔ TEE/TKM Î È ÙË «Helexpo», appleô ÈÔÚÁ ÓÒıËΠÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË «Infacoma», applefi ÙÈ 21 ˆ ÙÈ 24 ºÂ ÚÔ Ú Ô. TËÓ ÂÁÎ ÈÓ Û o appleô ÚÁfi M - ΠÔÓ - Ú ÎË M ÚÁ Ú ÙË T Ì Î È ÙËÓ appleúôïfiáèûâ Ô ÈÂıÓÔ Ê ÌË AÌÂÚÈÎ Ófi Ú ÈÙ - ÎÙÔÓ Evan Douglis. M Û applefi Î ÔıfiÓÂ, «ÛÙË- ÚÈÁÌ Ó» Û ÌÈ appleúˆùfiù appleë Î - Ù ÛΠ̠appleô ÏËÙÈÎfi ʈÙÈÛÌfi, apple ÚÔ ÛÈ ÛÙËÎ Ó ÚÁ 10 Ú ÈÙÂ- ÎÙÔÓÈÎÒÓ ÁÚ Ê ˆÓ ÈÂıÓÔ ÂÌ- ÏÂÈ, appleô ÓÔ ÁÔ Ó Ó Ô Úfi- ÌÔ, Ì ÙË Ú ÛË ÙˆÓ ËÊÈ ÎÒÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ appleô ËÌÈÔ ÚÁÔ Ó Ù ÎÈÓËÌ ÙÔÁÚ ÊÈÎ animation. «E ÚËÌ ÙÈλ, «appleúˆùôappleôúè - λ Î È «appleúˆùfiù appleë» Ú ÎÙ ÚÈ- Û ÙËÓ ÎıÂÛË Ô appleô ÚÁfi M ÎÂ- ÔÓ - Ú ÎË, Ô ÔappleÔ Ô Ì ÏË- Û ÁÈ ÙÈ appleúôˆıëì Ó ÛÎ ÂÈ Î È È Â ÙÔ ÎfiÛÌÔ ÙË Ú ÈÙÂ- ÎÙÔÓÈÎ, appleô appleúèó 30 Î È 40 Úfi- ÓÈ appleôûù ÚÈ Â ÙËÓ appleúôûù Û ÙË Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ, Î È Ó Ê ÚıËΠÛÙÔ ÚÁÔ ÙÔ - appleô ÚÁÂ Ô ÛÙÔÓ ÙÔÌ Ùfi. «TfiappleÔ Û Ó ÓÙËÛË ÙË ÂappleÈÛÙ - ÌË, ÙË Ù ÓÔÏÔÁ Î È ÙË Ù - ÓË» Ú ÎÙ ÚÈÛ ÙËÓ ÎıÂÛË Ô appleúfiâ ÚÔ ÙÔ TEE/TKM T ÛÔ KÔÓ ÎÏ Ë, Ô ÔappleÔ Ô Ì ÏËÛ ÁÈ ÙË Ì ÎÚ ÈÛÙÔÚ ÙÔ TÌ Ì ÙÔ ÛÙË ÈÔÚÁ ÓˆÛË apple ÚfiÌÔÈˆÓ ÁÂ- ÁÔÓfiÙˆÓ, ÛÙËÓ appleúôûapple ıâè ÙÔ Ó Î Ï ÂÈ ÙË Û ÂÙÈÎ appleâó appleô apple Ú ÂÈ ÛÙË ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË. TËÓ appleâappleô ıëûë fiùè ÔÈ «YN_A POI EI» Ê ÚÓÔ Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙË ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË fi,ùè appleèô Û Á ÚÔÓÔ Î È Î ÈÓÔÙfiÌÔ ÂÈ Ó ÂappleÈ Â ÍÂÈ Ë Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ ÙÔ 21Ô ÈÒÓ Û E ÚÒappleË Î È H A, ÂÍ ÊÚ ÛÂ Ô appleúfiâ ÚÔ ÙË «Helexpo AE», AÚÈÛÙÔÙ ÏË ˆÌfiappleÔ ÏÔ. «H ÙÚÔÌ ÎÙÈÎ Ó ÌË appleô È ı ÙÂÈ Û ÌÂÚ Ô Ú ÈÙ ÎÙÔÓ Â Ó È Ë ÙÂÚ ÛÙÈ Ó ÙfiÙËÙ ÙÔ Ó ÈÂÈÛ ÂÈ ÎfiÌË Î È ÛÙ ÌÈÎÚfi- ÙÂÚ ÛÙÔÈ Â ÙË Ó Ï ÛË, Ì - Ûˆ ÂÓfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ appleôïôáè- ÛÙ»  appleâ, appleúôïôá ÔÓÙ ÙËÓ ÎıÂÛË, Ô Evan Douglis, appleúfiâ ÚÔ ÙË ÚÔappleÙ È Î ÔÏ AÚ È- ÙÂÎÙÔÓÈÎ, ÛÙÔ appleâú ÊËÌÔ Pratt Institute ÙË N YfiÚÎË Î È È-  ı ÓÙ ÙˆÓ AÚ ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ Î ÏÂÚ ÛÙÔ ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Columbia. AÓ ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ EÏÏ,  appleâ fiùè È ı ÙÂÈ ÌÂÚÈÎ applefi Ù Ù Î Ù appleïëîùèî ÎÙ ÚÈ, appleô appleô- Î ÏÔ Ì «appleô ËÛË ÙË Ú ÈÙÂÎÙÔ- ÓÈλ. «H Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈλ Û Ó ÈÛÂ Ô AÌÂÚÈÎ Ófi ÂappleÈÛÙ ÌÔÓ «ÂÓ - ÊÔÚ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Â Ú ÛÙËÛË Î È ÙÔ Â ËÓ, ÏÏ Î È ÛÙÔÓ ÓıÚˆappleÈ- ÛÌfi. ŸÏÔÈ Û ÌÂÚ ÈÒÓÔ Ì ÌÈ appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎ appleúfiîïëûë ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î È ÙÔ ı Ì Â Ó È appleò ı - ÓÙ appleôîúèıâ Ë Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ ÛÂ Ù Ó ÙËÓ appleúfiîïëûë» appleôáú ÌÌÈ- ÛÂ Î È ÂÍ ÊÚ Û ÙËÓ appleâappleô ıëûë fiùè Ù ÎÙ ÚÈ Â Ó È Û Ó Ù È Ï. ŸÙ Ó Â Ó È Û Â È ÛÌ Ó fiìôúê, ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÓÙË Ô Ó ıâùèî ÁÈ appleâúèfiúèûùô È ÛÙËÌ». TËÓ ÂapplefiÌÂÓË ËÌ Ú appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ Ë È ÏÂÍË - apple ÚÔ Û ÛË ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ Î. Douglis, ÛÙÔ Ì- ÊÈı ÙÚÔ «. Ó ÁȈÙfiappleÔ - ÏÔ» ÙË ÔÏ Ù ÓÈÎ ÔÏ ÙÔ A, appleô ÈÔÚÁ ÓˆÛ ÙÔ TEE/TKM ÛÂ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙÔ TÌ Ì AÚ ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ. ÚÔ Û ÛË ÙˆÓ ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ ÙÔ TÌ Ì ÙÔ - EÎ ËÏÒÛÂÈ. Ï Ú ÚÂappleÔÚÙ applefi ÙËÓ ÎıÂÛË ÛÙÔ «T ÓÔÁÚ ÊËÌ», ÙÂ Ô 348, ÙË 1Ë M ÚÙ Ô Î È Û Ó ÓÙ ÍË ÙÔ Î. Douglis ÛÙÔ ÙÂ Ô 349, ÙË 15Ë M ÚÙ Ô. ñ «BÈÔÌË ÓÈÎ È ÈÔÎÙËÛ Î È apple Ú ÁˆÁ Î ÈÓÔÙÔÌ ÛÙËÓ EÏÏ Î È ÛÙËÓ EE» Ù Ó ÙÔ ı Ì ÙË ÂΠψÛË appleô ÈÔÚ- Á ÓˆÛ ÙÔ TEE-TKM Î È apple ÏÈ ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË «Infacoma», ÛÙÈ 23 ºÂ ÚÔ Ú Ô. Ú Ú ıëî Ó Ô Ê appleô ÚÁfi AÓ appleù ÍË Ù - ÚÔ K Ï Ê ÙË Î È ÔÈ Ô Ï ٠ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË, Âfi ˆÚÔ K - Ú ÔÁÏÔ Î È ÂÒÚÁÈÔ OÚÊ - Ófi. Ÿappleˆ ÙfiÓÈÛ ÛÙÔ ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ Ô. K Ï Ê ÙË, Ë appleúôûapple - ıâè ÙË Î ÚÓËÛË ÁÈ ÙËÓ ÂÓ - M Ó ÂÎ ËÏÒÛÂˆÓ Û ÛË ÙË Î ÈÓÔÙÔÌ Î È ÙˆÓ Â ÚÂÛÈÙ ÓÈÒÓ, ÂÈ Ú ÛÂÈ Ó - appleô ÂÈ Î ÚappleÔ, Î ıò ÛÙÔ È - ÛÙËÌ Í ıëîâ Î Ù 50%. Ùfi Ô Â Ó È Ë ÍËÛË ÙˆÓ ÎÚ ÙÈÎÒÓ apple ÓÒÓ ÁÈ ÚÂ Ó Î È Ó appleù ÍË ÛÙÔ 1,5% ÙÔ AE. O Ê appleô ÚÁfi ÂappleÈÛ Ì Ó ÙËÓ Ó - ÁÎË ËÌÈÔ ÚÁ Û ÓÂÚÁ ÙÈÎÒÓ Û ËÌ ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙË Ú - Ó, appleâóı ÌÈÛ fiùè ÁÈ appleúòùë ÊÔÚ È ÌÔÚÊÒÓÂÙ È Î È Î Ù Ù - ıâù È ÛÙÚ ÙËÁÈÎfi Û ÈÔ Ó appleù - ÍË ÚÂ Ó - Ù ÓÔÏÔÁ , ÂÓÒ Ó Ê ÚıËÎÂ È È ÙÂÚ ÛÙËÓ «AÏÂÍ Ó ÚÂÈ ZÒÓË K ÈÓÔ- ÙÔÌ» ÙË ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË. M appleôï ÏfiÁÔ ÏÏ ÂÏ ÈÛÙË Î È Ì ÓË Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ Á - Úˆ applefi ÙËÓ Ó appleù ÍË Ó ÏÒıË- Î Ó ÙÔ Bã Î È ã K,  appleâ Ô appleúfi-  ÚÔ ÙÔ TEE-TKM T ÛÔ KÔ- Ó ÎÏ Ë, Ô ÔappleÔ Ô ÂappleÈÛ Ì Ó fiùè ÙÔ E A Ûˆ appleôùâïâ ÙÔ ÙÂÏ - Ù Ô ÚÙ ÙË ÒÚ ÁÈ Ó Ó - ÛÙÚ ÊÂ Ë Î Ù ÛÙ ÛË. EÓ ÂÈÎÙÈÎfi Â Ó È fiùè ÌfiÏÈ ÍÈ ÂÏÏËÓÈÎ ÂappleÈ- ÂÈÚ ÛÂÈ ÂÌÊ Ó ÔÓÙ Ó ÙÔ Â- Î Ì ÚÈÔ ÙÔ 2006 ÛÙË «Ï ÛÙ» ÙˆÓ Â Úˆapple ÎÒÓ ÂappleÈ ÂÈÚ - ÛˆÓ, appleô È ÎÚ ıëî Ó ÁÈ ÙÈ ÂappleÈ- fiûâè ÙÔ ÛÙËÓ Ú Ó. O T. KÔÓ ÎÏ Ë Ó Ê ÚıËΠÛÙÔ ÌÂÛÔ ÂÓ È Ê ÚÔÓ ÙˆÓ ÌË - ÓÈÎÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ Ë appleúfiô Ô Û - ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔÌ ÙÔ ÓÂÈ ÙË Ó - ÙfiÙËÙ Ó Ó appleù ÍÔ Ó ÙÈ ÂÍÈfi- ÙËÙ ÙÔ, Ó ËÌÈÔ ÚÁ ÛÔ Ó Â- appleè ÂÈÚËÌ ÙÈÎ ÈÒÛÈÌ  ΠÈÚ Â ÙÔ apple Û fiïëûë, ÏÏ Î È Ó Û Ì ÏÔ Ó ÛÙËÓ ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎfi- ÙËÙ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÔappleÔ -  appleúôûê ÚÔ Ó ÙÈ appleëúâû  ÙÔ. ËÌ ÓÙÈÎ ÂÍÂÏ ÍÂÈ Ó Ì ÓÔ- ÓÙ È ÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ È ÛÙËÌ ÛÙËÓ «AÏÂÍ Ó ÚÂÈ ZÒÓË K ÈÓÔÙÔ- Ì», Î ıò appleôï Û ÓÙÔÌ ÂÎÙÈ- Ì Ù È fiùè ı appleôáú ÊÂ Ë Û Ì - ÛË ÁÈ ÙË MÂÏ ÙË ÙÚ ÙËÁÈÎÔ Â È ÛÌÔ, ÂÓÒ appleúô ˆÚ Î È ÙÔ ı Ì ÙÔ ˆÚÔÙ ÍÈÎÔ, Ó ÊÂÚÂ Ô appleúfiâ ÚÔ ÙÔ ÙË «AÏÂÍ Ó- ÚÂÈ ZÒÓË K ÈÓÔÙÔÌ AE» I Έ Ô B Û ÏÔ Î È appleúôû Èfi- ÚÈÛ ÙËÓ appleâú Ô Ô ˆÚ Ì ÓÛË ÙÔ ÂÁ ÂÈÚ Ì ÙÔ Ì ÚÈ ÙÔ ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ EKETA Ó Ê ÚıËÎÂ Ô appleúfiâ ÚÔ ÙÔ ÊÔÚ KˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ K apple ÚÈÛÛ Ë, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ fiùè Ô appleúô appleôïôáè- ÛÌfi ÙÔ K ÓÙÚÔ Ó Ú ÂÙ È Û 22 ÂÎ Ù.  ÚÒ, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiùè Â Ó È appleâúèôúèûì ÓÔ ÙÔ ÂÁ ÒÚÈÔ ÂÓ È - Ê ÚÔÓ ÁÈ ÙËÓ ÍÈÔappleÔ ËÛË ÙË Â- Ú ÓËÙÈÎ ÙÔ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ. X ÈÚÂÙÈÛÌfi appleë ı ÓÂ Î È Ô - ÓÙÈÓÔÌ Ú Ë È ÓÓË AÁÁÔ Ú, Ì ÏÔ ÙÔ ÈÔÈÎËÙÈÎÔ Ì Ô Ï - Ô ÙË «AÏÂÍ Ó ÚÂÈ ZÒÓË». O appleúfiâ ÚÔ ÙË M.E. BÈÔÌË - Ó Î È N ˆÓ YÏÈÎÒÓ ÙÔ TEE/TKM apple ÚÔ KÈ ÚÙ Ì - ÏËÛ ÁÈ ÙËÓ Ó ÁÎË ÂÏÙ ˆÛË ÙÔ ÓÔÌÈÎÔ appleï ÈÛ Ô Î È ÂÓ Û - ÛË ÙË Ú Ó, Î ıò Î È Î ÙÔ- ÚˆÛË ÙË Î ÈÓÔÙÔÌ, ÒÛÙÂ Ó ÓÙÈÌÂÙˆappleÈÛÙÂ Ë apple Ú ÙËÚÔ - ÌÂÓË «Ù ÓÔÊÔ». M Ûˆ ÙˆÓ «spin - off» ÂÙ ÈÚÂÈ- ÒÓ ÌappleÔÚÔ Ó appleï ÔÓ Ó ÍÈÔappleÔÈËıÔ Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ù ÂÚ ÓËÙÈÎ - appleôùâï ÛÌ Ù Î È Ë ÁÓÒÛË appleô apple - Ú ÁÂÙ È, appleôûù ÚÈÍÂ Ë ÈÎËÁfiÚÔ E ÊËÌ Ó ÁȈ٠Ô, Ì ÏÔ ÙÔ FICPI. ÙË ÛËÌ ÓÙÈÎ ÂÚ ÓËÙÈÎ Ú - ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÙÔ A Ó Ê ÚıË- ÎÂ Ë appleúô ÛÙ ÌÂÓË ÙË EappleÈÙÚÔapple EÚ ÓÒÓ, XÚÈÛÙ Ó Mapple ÛÙ. È ÙËÓ appleúôûù Û ÙË ÈÔÌË ÓÈÎ È ÈÔÎÙËÛ Ì ٠ÙÏÔ Î È 14 TEE 2480 (17/3/08)

17 Ù ÓÔÏÔÁÈÎ appleïëúôêfiúëûë, Ì ÏËÛÂ Ë BÈ Î ÁÎ Ó ÙÛÔ, appleúô ÛÙ - Ì ÓË ÙÔ TÌ Ì ÙÔ T ÓÔÏÔÁÈÎ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î È È ÔÛË ÙË K ÈÓÔÙÔÌ ÙÔ OBI, ÂÓÒ Ô ÙÚ - ÙÔ KÔ Ù, È ı ÓÙ EÏ Á Ô T ÙψÓ, apple ÚÔ Û Û ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ Û - ÓÙ ÍË ÙˆÓ ÈÙ ÛÂˆÓ ÈappleÏÒÌ ÙÔ E ÚÂÛÈÙ Ó, ÎÏapple. T ÏÔ, ÙË Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÙˆÓ Â- Ù ÈÚÂÈÒÓ ÙÔ, ˆ appleúô ÙËÓ apple Ú - ÁˆÁ Î ÈÓÔÙÔÌ, apple ÚÔ Û Û Ó Ë M Ú Ó B ÛÈÏÂÈ Ô, ÂÎappleÚfiÛˆappleÔ ÙË ÔÚÂÈÔÂÏÏ ÈÎ ÈÔÌË - Ó «Alumil» Î È Ô KˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ æ ÚÔ ÏË, ÂÎappleÚfiÛˆappleÔ ÙË ÂÙ È- Ú «Fibran». ÚÔ Û ÛË ÙˆÓ ÂÈÛËÁ ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ ÙÔ TÌ Ì ÙÔ, - EÎ ËÏÒÛÂÈ. EÎÙÂÓ ÚÂappleÔÚÙ ÛÙÔ «T ÓÔÁÚ ÊËÌ», Ù. 348, 1Ë M ÚÙ Ô. ñ «EΠψÛË ÁÈ ÙË ºÔÚÔÏÔ- Á AÎÈÓ ÙˆÓ» Î È «ÂÌÈÓ ÚÈÔ ÁÈ ÙË ºÔÚÔÏÔÁ EÈÛÔ Ì ÙÔ», appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ ÛÙÈ 6 ºÂ ÚÔ - Ú Ô, ÛÙÔ ÌÊÈı ÙÚÔ «A. TÛÈÔ - ÌË» ÙË ÔÏ Ù ÓÈÎ ÔÏ ÙÔ A, Ì ÂÈÛËÁËÙ ÙÔÓ È ÓÓË T - ÚË, appleúfiâ ÚÔ ÙË ŒÓˆÛË ºÔÚÔÙÂ- ÓÈÎÒÓ OÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ BÔÚÂ Ô EÏÏ Ô, appleô Ó Ï Û ÙÈ ÌÂÙ Ô- Ï appleô Âapple Ïı Ó ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ - ÎÈÓ ÙˆÓ Ì ÙÔ appleúfiûê ÙÔ Ófi- ÌÔ. O appleúfiâ ÚÔ ÙÔ TEE-TKM T - ÛÔ KÔÓ ÎÏ Ë Ì ÏËÛ ÁÈ «appleôï - Û ÓıÂÙÔ» Î È «ÛÓfiËÙÔ» Î ıâ- ÛÙÒ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÎÈÓ ÙˆÓ, ÙÔ Ô- appleô Ô ı appleú appleâè Ó appleôîˆ ÈÎÔappleÔÈËıÂ. ÂÙÈÎfi ÏÈÎfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ ÙÔ TÌ Ì ÙÔ - EÎ ËÏÒÛÂÈ. ñ «ºÔÚÔÏÔÁ MË ÓÈÎÒÓ EE - ψÛË ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ Ì ÙÔ 2008», Ù Ó ÙÔ ı Ì ÙÔ ÂÙ ÛÈÔ Â- ÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ ÛÂÌÈÓ Ú Ô appleô ÈÔÚ- Á ÓˆÛ ÛÙÔ TEE-TKM, ÛÙÈ 20 ºÂ- ÚÔ Ú Ô 2008, ÛÙÔ AÌÊÈı ÙÚÔ ÙÔ TÌ Ì ÙÔ AÁÚÔÓfiÌˆÓ Î È TÔappleÔÁÚ ÊˆÓ MË ÓÈÎÒÓ ÙË ÔÏ ÙÂ- ÓÈÎ ÔÏ ÙÔ A. B ÛÈÎ ÔÌÈÏ ÙÚÈ ÙË ÂΠψ- ÛË Ù Ó Ë B ÛÈÏÈÎ MapplefiÛÎÔ, appleúòëó ÂappleÈıÂˆÚ ÙÚÈ ÛÙÔ appleô Ú- ÁÂ Ô OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î È Âapple 20 Úfi- ÓÈ Û ÓÂÚÁ ÙÈ ÙÔ TEE/TKM Û ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ ı Ì Ù, appleô ÂÓËÌ - ÚˆÛ ÙÔ Û Ó ÏÊÔ ÁÈ ÙÔ Î ıâûùò ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÈ- ÛÔ ËÌ ÙˆÓ ÙˆÓ ÌË ÓÈÎÒÓ applefi ÛÎËÛË ÂÏ ıâú Ô Âapple ÁÁ ÏÌ - ÙÔ, ÂÓÒ Ó Ê ÚıËΠÛÙÔÓ ÙÚfiappleÔ Û ÌappleÏ ÚˆÛË ÙˆÓ Û ÂÙÈÎÒÓ ÂÓÙ - appleˆó, appleô appleú appleâè Î Ù appleâú appleùˆûë Ó Û Ó appleô ÏÔ Ó ÔÈ ÌË ÓÈÎÔ Î Ù ÙËÓ appleô ÔÏ ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ- ΠψÛË. ÂÙÈÎfi ÏÈÎfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ ÙÔ TÌ Ì ÙÔ - ÂÌÈÓ ÚÈ. Ú ÛË appleâúèêâúâè ÎÒÓ TEE 2480 (17/3/08) 15

18 Ú ÛË appleâúèêâúâè ÎÒÓ E O ONNH O T Ô TEE - TÌ Ì ÂÏÔappleÔÓÓ - ÛÔ, ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË ÂÓËÌ - ÚˆÛË - ÂappleÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Û Ó ÏÊˆÓ ÌË ÓÈÎÒÓ Î È Ì ÙËÓ ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎ appleôûù ÚÈÍË ÙÔ EÏÏË- ÓÈÎÔ TÌ Ì ÙÔ Î ÚÔ Ì ÙÔ TEE Î È EEE MË ÓÈÎ ÙˆÓ K Ù - ÛΠÒÓ TEE, ÈÔÚÁ ÓˆÛ Ì ÌÂÁ - ÏË ÂappleÈÙ ËÌÂÚ Ì ı Ì : «Â- È ÛÌfi Î È K Ù Ûλ. TËÓ ËÌÂÚ, appleô appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ- ıëîâ ÛÙËÓ ıô Û ÙÔ EÚÁ ÙÈÎÔ K ÓÙÚÔ NÔÌÔ ÎˆÓ, apple Ú - ÎÔÏÔ ıëû Ó appleï ıô ÌË ÓÈÎÒÓ - applefi ÙÔ N. ΈÓ, Î ıò Î È Â- ÎÏÂÁÌ ÓÔÈ Û Ó ÂÏÊÔÈ ÛÙ fiúá Ó ÙÔ TÌ Ì ÙÔ. H appleúfiâ ÚÔ ÙÔ TÌ Ì ÙÔ X - Ú ÎÏÂÈ TÛÈÒÏË ÛÙÔ ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙË ÙfiÓÈÛÂ: «ø ÈÔ ÎËÛË ÙÔ TEE ÂÏÔappleÔÓÓ ÛÔ ıâˆúô Ì ÛÈÎfi Ì Ì ÏËÌ ÙËÓ ÂappleÈÌfiÚʈÛË Î È ÂÎapple -  ÛË ÙˆÓ Û Ó ÏÊˆÓ ÌË ÓÈÎÒÓ Î È ÁÈ Ùfi Ô Ì ˆ ÛÙfi Ô Ì ÙË È ÚÎ ÂÓËÌ ÚˆÛ Û Û Ù ÓÈÎ ı Ì Ù, Î ıò Î È ÙË ÛÙ ÚÈÍ Û Â È ÛÌfi & K Ù ÛΠÛÙÔ ÛËÌ ÓÙÈÎfi Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎfi, ÎÔÈ- ÓˆÓÈÎfi Î È apple Ú ÁˆÁÈÎfi ÚÁÔ Û ÛÙËÓ EÏÏ ÙÔ 21Ô ÈÒÓ. ÙÔ appleï ÛÈÔ Ùfi, appleôê Û Û Ì ÙË ÈÔÚÁ ÓˆÛË ËÌÂÚ ˆÓ - ÛÂÌÈÓ - Ú ˆÓ Û Πıâ ÓÔÌfi ÙÔ TÌ Ì Ùfi Ì, Û ÂÙÈÎ Ì ÂÓ È Ê ÚÔÓÙ ÙÂ- ÓÈÎ ı Ì Ù fiappleˆ Â Ó È Î È ÙÔ ÛË- ÌÂÚÈÓfi, appleô ÙÔ ÍÂÎÈÓ Ì ÛÙËÓ applefiïë ÙË apple ÚÙË Î È ÛÎÔapplefi ÂÈ ÙË ÂÏ- Ù ˆÛË ÙË appleôèfiùëù ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÌÂ- ÏÂÙÒÓ fiûô Î È ÙˆÓ Î Ù ÛΠÒÓ. ÙË ÛËÌÂÚÈÓ ËÌÂÚ ı Ó - appleù ıô Ó ı Ì Ù appleô ÊÔÚÔ Ó ÙË ÌÂÏ ÙË Î È ÙËÓ Î Ù ÛΠÂÓfi ÎÙÈ- Ú Ô. Ó Ï ıô Ó ÔÈ ÛÈÎ Ú- ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎÔ Û Â È ÛÌÔ, ÔÈ Ú Û Â È ÛÌÔ ÙˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ appleô Û Óı ÙÔ Ó ÙÔÓ Ê ÚÔÓÙ ÔÚÁ - ÓÈÛÌfi ÂÓfi ÔÌ Ì ÙÔ, ı Ì Ù - ÁÎ ÚÒÛÂˆÓ ÔappleÏÈÛÌÔ ÛÎ ÚÔ Ì - ÙÔ, Î ıò Î È ı Ì Ù appleô ÊÔ- ÚÔ Ó ÙÔ ÊÔ Î È ÙË ıâìâï ˆÛË ÂÓfi ÎÙÈÚ Ô». ÙËÓ ËÌÂÚ Ó appleù ıëî Ó Ù ÎfiÏÔ ı ı Ì Ù : - EÏ ı ÚÈÔ ÓÙ Ï ˆÓ, M, Î ıëáëù EM, ÂappleÈÌÂÏËÙ EEE MË ÓÈÎ ÙˆÓ K Ù ÛΠÒÓ: «EappleÈ- ÛÙ ÌË Î È appleúô Ï Ì Ù ÙÔ Û Â È - ÛÌÔ Î È ÙË ÏÔappleÔ - ËÛË ÙÔ Ê ÚÔÓÙÔ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ ÎÙÈÚÈÔ- ÔÌÈÎÒÓ ÚÁˆÓ». - EÈÚ ÓË K ÓÈÙ - ÎË, M, ÂappleÈÛÙ. Û - ÓÂÚÁ ÙË EM, appleúfiâ ÚÔ EE EÏÏË- ÓÈÎÔ TÌ Ì ÙÔ Î ÚÔ Ì ÙÔ : «B ÛÈÎ Ú - ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎÔ Û Â È ÛÌÔ ÙÔ Ê - ÚÔÓÙÔ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ Î Ù ÙË ÌfiÚ- ʈÛË ÙÔ ÔÌ Ì ÙÔ». - Ù ÚÔ AÓ ÁÓˆÛÙfiappleÔ ÏÔ, M, Î ıëáëù : «AÚ Û Â È ÛÌÔ ÙˆÓ Û ÓıÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ-  ˆÓ ÙÔ Ê ÚÔÓÙÔ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ». - ÏÔ Ù Ú Ô È ÓÓfiappleÔ ÏÔ, M, Î ıëáëù EM, Ì ÏÔ EE EÏÏËÓÈÎÔ TÌ Ì ÙÔ Î ÚÔ Ì - ÙÔ : «AÁÎ ÚÒÛÂÈ OappleÏÈÛÌÔ Î - ÚÔ Ì ÙÔ». - Âfi ˆÚÔ Ú ÁÎÈÒÙË, M, Ì ÏÔ ÙË.E. TEE Î È appleâ ı ÓÔ EappleÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ ŒÚÁÔ ÙÔ TEE: «MÔÚÊÔÏÔÁ Î Ù ÛÎÂ Î È - ÊÔ. EappleÈÏÔÁ ÙÔ Î Ù ÏÏËÏÔ ÙÚfiappleÔ ıâìâïèòû∻. YTIKH MAKE ONIA T Ô appleúfi ÏËÌ ÙË ÂÏÏÈappleÔ ÛÙÂÏ ˆÛË Ì ÌË ÓÈÎÔ ÙË È ı ÓÛË ÔÏÂÔ Ô- Ì, XˆÚÔÙ Í Î È ÂÚÈ ÏÏÔ- ÓÙÔ ÙË NÔÌ Ú È Î A ÙÔ ÈÔ ÎË- ÛË K ÛÙÔÚÈ ÂappleÈÛËÌ ÓÂÈ Ô appleúfiâ- ÚÔ ÙÔ TEE-T M Iˆ ÓÓË B Ú- Î Ì ÁÁÚ Êfi ÙÔ appleúô ÙÔ ÓÔ- Ì Ú Ë K ÛÙÔÚÈ KˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ È ÓÙÛË. Ÿappleˆ ÙÔÓ ÂÙ È ÛÙÔ ÁÁÚ ÊÔ, Ë ÈÔÈÎÔ Û EappleÈÙÚÔapple ÙÔ TEE- TÌ - Ì ÙÔ ÙÈÎ M ΠÔÓ Û ÙË- Û ÙÔ appleúfi ÏËÌ ÛÙËÓ 3Ë Û ÓÂ Ú - Û ÙË, appleô ÁÈÓ ÛÙËÓ K ÛÙÔÚÈ, ÌÂ- Ù applefi ÂÈÛ ÁËÛË ÙË NÔÌ Ú È Î EappleÈÙÚÔapple ÙÔ TEE/T M N. K ÛÙÔ- ÚÈ. T ÙÂÏ ٠ÚfiÓÈ apple Ú ÙËÚ - ıëîâ Û Ó appleô Ó ÌˆÛË ÙË È-  ı ÓÛË ÔÏÂÔ ÔÌ,XˆÚÔÙ - Í Î È ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ ÙË NÔÌ Ú- È Î A ÙÔ ÈÔ ÎËÛË K ÛÙÔÚÈ - applefi ÛÙÂÏ ÈÎfi Ó ÌÈÎfi, Ì ÌÂÙ ÎÈÓ - ÛÂÈ apple ÏÏ ÏˆÓ ÁÈ È ÊÔÚÔ Ïfi- ÁÔ, Ì appleôù ÏÂÛÌ Û ÌÂÚ : N ÌËÓ appleëúâùâ Î Ó Ó apple Ï- ÏËÏÔ ÛÙÔ TÌ Ì ÔÏÂÔ ÔÌ - XˆÚÔÙ Í ÙË ÓˆÙ Úˆ È ı Ó- ÛË, ÙÔ ÔappleÔ Ô ÂÈ ÙËÓ Â ı ÓË ÙÔ Â- Ï Á Ô ÙˆÓ ÙÔappleÔÁÚ ÊÈÎÒÓ È - ÁÚ ÌÌ ÙˆÓ ÁÈ ÙËÓ Î ÔÛË ÙˆÓ ÔÈ- ÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÂÈÒÓ, ÙˆÓ appleú ÍÂˆÓ Â- Ê ÚÌÔÁ, ÙˆÓ appleú ÍÂˆÓ Ù ÎÙÔappleÔ - ËÛË, ÙË Âapple ÏÂ Ë appleôïâô ÔÌÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ÙˆÓ ÙÚÔappleÔappleÔÈ ÛÂˆÓ Ú ÌÔÙÔÌÈÎÒÓ Û Â ˆÓ,  È- ÒÛÂˆÓ Ú ÛÂˆÓ ÁË. TÔ ÂÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÙÔappleÔÁÚ ÊÈÎfi È ÁÚ ÌÌ appleôùâïâ ÙËÓ appleúô applefiıâ- ÛË ÁÈ Ó Ú ÛÂÈ Ô ÏÂÁ Ô Î Ù OK ÙˆÓ ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÂÈÒÓ. ÚÔ ÙÔ apple ÚfiÓ Á ÓÂÙ È appleúôûapple ıâè ÙÔ ÙÂÚ ÛÙÈÔ Ùfi ÎÂÓfi Ó Î Ï Êı applefi ÙË È ı ÓÙÚÈ ÙË appleëúâû, apple Ú ÏÏËÏ Ì ٠ÏÏ ÙË Î ı ÎÔ- ÓÙ. øûùfiûô, Â Ó È ÂappleÈÙ ÎÙÈÎ Ë Ó - ÁÎË ÁÈ ÛÙÂÏ ˆÛË ÙÔ ÙÌ Ì ÙÔ Ì ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ Ó Ó ÁÚÔÓfiÌÔ - ÙÔappleÔÁÚ ÊÔ ÌË ÓÈÎfi. EÏÏÈapple ÛÙÂÏ ˆÛË ÙÔ TÌ Ì OÈÎÈÛÌÔ Ó appleëúâ- ÙÔ Ó Ô (2) appleôïèùèîô ÌË ÓÈÎÔ Ì apple Ú ÏÏËÏ Î ı ÎÔÓÙ Û ÏÏ - appleëúâû Â, Î ıò Î È Ó Ú ÈÙ ÎÙÔ- Ó Î È Ì ÌË ÓÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi TE ÌÂ Û Ì ÛË ÚÁÔ, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ ÂÓ Ô Ó ÈÎ ˆÌ appleôáú Ê. H ÛÙÂ- Ï ˆÛË ÙÔ ÙÔ ÙÌ Ì ÙÔ ÎÚ ÓÂ- Ù È ÓÂapple ÚÎ ÁÈ ÙË ÈÂÎappleÂÚ ˆÛË ÙÔ fiáîô ÙˆÓ ÂÈÛÂÚ ÔÌ ÓˆÓ ÈÙ - ÛÂˆÓ ÁÈ Î ÔÛË ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ - ÂÈÒÓ, ÂÙÔÈÌfiÚ- ÚÔappleˆÓ Î È Î Ù Á- ÁÂÏÈÒÓ ÁÈ ı - ÚÂÙ. TÔ appleúfi ÏËÌ Á ÓÂÙ È ÂÓÙÔÓfi- ÙÂÚÔ applefi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi fiùè ÙÔ TÌ Ì OÈÎÈÛÌÔ ÙË È ı ÓÛË ÔÏÂÔ- ÔÌ ÂÈ Ó Ï ÂÈ appleúôûˆúèó Î È ÙËÓ Î ÔÛË ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÂÈÒÓ ÙˆÓ ÈÔÌË ÓÈÎÒÓ Î È ÈÔÙ ÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ ˆÓ ÏfiÁˆ ÙÔ fiùè Ë È ı ÓÛË AÓ appleù ÍË ÙË N.A. K ÛÙÔÚÈ ÂÓ ÛÙÂÏ ÒÓÂÙ È applefi Î Ó Ó Ó appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi Ú ÈÙ ÎÙÔÓ Î È Û ÓÂappleÒ Ó ÙÂ Ó ÂÎ ÒÛÂÈ ÙÈ ÔÈÎÔ- ÔÌÈÎ Ù ÂÈÂ. ÙÔ TÌ Ì ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ appleë- ÚÂÙÂ Ì appleâúè ÏÏÔÓÙÔÏfiÁÔ Ì - applefiûapple ÛË ÏfiÁˆ Û Ó appleëú ÙËÛË Î È Ì appleâúè ÏÏÔÓÙÔÏfiÁÔ ÌÂ Û Ì ÛË ÚÁÔ. H ÛÙÂÏ ˆÛ ÙÔ Â Ó È Âapple - ÛË ÓÂapple ÚÎ, ÏÏ Î Ú ˆ appleúô- ÛˆÚÈÓ. Ì ÓÔÓÙ applefi Ë Ù apple Ú apple - Óˆ Î È ÂappleÈÛËÌ ÓÔÓÙ fiùè Ë Î ı - ÛÙ ÚËÛË ÙË Î ÔÛË ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÂÈÒÓ, fiappleˆ Î È ÙˆÓ appleú ÍÂˆÓ Ù - ÎÙÔappleÔ ËÛË Î È ÂÊ ÚÌÔÁ, appleúôî - Ï ÛÏÂÈÙÔ ÚÁ  fi È ÌfiÓÔ ÛÙÔ Û Ó ÏÊÔ ÌË ÓÈÎÔ ÙË applefi- ÏË, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ ÂÎÊÚ Ô Ó ÓÙÔÓÂ È Ì ÚÙ Ú Â ÏÏ Î È ÛÙ Û Ó Ê Âapple ÁÁ ÏÌ Ù (ÔÈÎÔ fiìôè, Ú ÏÈ- ÎÔ, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ, Í ÏÔ ÚÁÔ, ÛÈ Ë- ÚÔ ÚÁÔ ÎÏapple.), Î ıò Î È ÛÙË ÁÂÓÈÎfi- ÙÂÚË Ó appleù ÍË ÙË applefiïë, Ë ÈÔÈÎÔ - Û EappleÈÙÚÔapple ÙÔ TEE/T M, ËÙ ÙËÓ ÌÂÛË ÛÙÂÏ ˆÛË ÙË È ı ÓÛË ÔÏÂÔ ÔÌ, XˆÚÔÙ Í Î È Â- ÚÈ ÏÏÔÓÙÔ ÙË NÔÌ Ú È Î A - ÙÔ ÈÔ ÎËÛË K ÛÙÔÚÈ, appleúôîâèì - ÓÔ Ó Úı ÙÔ È ÍÔ Ô appleô ÂÈ ËÌÈÔ ÚÁËıÂ. 16 TEE 2480 (17/3/08)

19 . MAKE ONIA - E O ONNH O T ËÓ appleô ıìèûë ÙË Û ÌÌÂ- ÙÔ ÙÔ TEE ÛÙËÓ EappleÈÙÚÔapple EÏ Á Ô ÙˆÓ ŒÚÁˆÓ ÙÔ TÔappleÈÎÔ fiúô AÓ appleù ÍË ÂappleÈÛË- Ì ÓÔ Ó ÔÈ appleúfiâ ÚÔÈ ÙÔ TEE - TÌ Ì ÙÔ ÂÏÔappleÔÓÓ ÛÔ X Ú. TÛÈÒÏË Î È ÙÔ TEE/T M Iˆ. B ÚÎ Ì ÁÁÚ ÊÔ appleô apple ÛÙÂÈ- Ï Ó appleúô ÙÔÓ appleô ÚÁfi AÓ appleù ÍË XÚ. ºÒÏÈ. Ÿappleˆ ÛËÌÂÈÒÓÔ Ó ÛÙÔ ÁÁÚ - ÊÔ, ÌÂ Ï appleë È appleèûùòóô ÌÂ, È - ÔÓÙ ÙË Ó YappleÔ ÚÁÈÎ AapplefiÊ ÛË ( 5/H /B/º.5.179/456/ÔÈÎ. 575, ºEK 12B/ ) Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ «K Ù ÓÔÌ, È ıâûë Î È K Ù - ÔÏ ÙÔ T ÏÔ AÓ appleù ÍË BÈÔ- ÌË ÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ ÒÓ Ú ÁˆÁ HÏÂÎÙÚÈÎÔ PÂ Ì ÙÔ applefi ÈÁÓÈÙÈ- ÎÔ Ù ıìô» (TÔappleÈÎfi fiúô AÓ appleù ÍË ) appleô ÊÔÚ ÙÔ NÔ- ÌÔ AÚÎ, KÔ ÓË Î È ºÏÒ- ÚÈÓ, fiùè Ë Û ÌÌÂÙÔ ÙÔ T ÓÈ- ÎÔ EappleÈÌÂÏËÙËÚ Ô EÏÏ (TEE) ÛÙËÓ EappleÈÙÚÔapple EÏ Á Ô ÙˆÓ ŒÚÁˆÓ ÙÔ fiúô appleô ıì ÂÙ È ÛÂ Û - ÛË Ì fi,ùè Û Â Ì ÚÈ Û ÌÂÚ. ÁÎÂÎÚÈÌ Ó, Ì ÙÈ Ô appleúôë- ÁÔ ÌÂÓ YappleÔ ÚÁÈÎ AappleÔÊ ÛÂÈ ÙÔ TEE Û ÌÌÂÙ  ÛÙËÓ EappleÈÙÚÔapple EÏ Á Ô ÙˆÓ ŒÚÁˆÓ ÙÔ TÔappleÈÎÔ fiúô AÓ appleù ÍË ˆ ÈÛfiÙÈÌÔ Ì - ÏÔ Û Ó Ò, ÌÂ Ô ÛÈ ÛÙÈÎfi Î È - appleôê ÛÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ÙËÓ Ú ÈÎ YappleÔ ÚÁÈÎ AapplefiÊ ÛË (1997) Û ÌÌÂÙ Ì ˆ Ó applefi Ù ÙÚ Ì ÏË ÙË EappleÈÙÚÔapple Î È ÛÙË Â ÙÂ- ÚË (2005) ˆ Ó applefi Ù apple ÓÙÂ Ì ÏË ÙË EappleÈÙÚÔapple. M ÙË Ó YappleÔ ÚÁÈÎ AapplefiÊ ÛË ÙÔ TEE ÂÍ È- ÚÂ Ù È Î È ÛÙËÓ Ô Û appleôîïâ ÂÙ È applefi Ù ÙÚ ÌfiÓÈÌ Ì ÏË ÙË EappleÈ- ÙÚÔapple appleô Ô Ó appleôê ÛÈÛÙÈÎfi Ú ÎÙ Ú Î È appleúô Ï appleâù È Ë Û ÌÌÂÙÔ Ì Ó Â Ó È Û Ì Ô - Ï ÙÈÎ Î È Î Ù appleâú appleùˆûë. H ÈÛfiÙÈÌË Î È Ì appleôê ÛÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û ÌÌÂÙÔ Ì ÛÙËÓ EappleÈÙÚÔapple EÏ Á Ô ÙˆÓ ŒÚÁˆÓ ÙÔ fiúô Ì ÚÈ Û ÌÂÚ appleôùâïô Û ÁÈ ÂÌ ÙÈÌ Î È Ù Ó ÌappleÚ ÎÙË Ó ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ ÚfiÏÔ Î È ÙË appleúôûêôú ÙÔ TEE ÛÙËÓ Ó appleù ÍÈ Î appleúôôappleùèî ÙË ÂÚÈÊ ÚÂÈ Î È ÙË ÒÚ Ì ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ. ÂappleÔ ıëû Ì Â Ó È fiùè Î È Ì ÙË Ó YappleÔ ÚÁÈÎ Aapplefi- Ê ÛË ı appleúâappleâ Ó Û ÌÌÂÙ Ô Ì ÂÎ Ó Ô Î È appleôê ÛÈÛÙÈÎ ÛÙËÓ EappleÈ- ÙÚÔapple EÏ Á Ô ÙˆÓ ÚÁˆÓ ÙÔ fi- ÚÔ ÁÈ ÙÔ ÏfiÁÔ fiùè ÙÔ TEE, ˆ Î ı ÏËÓ ÚÌfi ÈÔ Ù ÓÈÎfi Î È ÂappleÈÛÙË- ÌÔÓÈÎfi ÊÔÚ È ÛÊ Ï ÂÈ Îfi- Ì appleâúèûûfiùâúô ÙËÓ ÌÂÚfiÏËappleÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË EappleÈÙÚÔapple. H Ì ÚÈ Û ÌÂÚ appleúôûêôú Ì ÛÙË Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË EappleÈÙÚÔapple, appleô Î Ù Î ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÙÔ ÓÙÈΠÌÂÓfi ÙË Â Ó È Ô ÏÂÁ Ô Ù ÓÈÎÒÓ ÚÁˆÓ, Î - TÔappleÈÎfi fiúô AÓ appleù ÍË Ù ÁÂÓÈÎ ÔÌÔÏÔÁ ÌfiÓÔ ıâùèîfi Ú- ÁÔ ÂÈ Ó ÂappleÈ Â ÍÂÈ Ì ÙË Û ÓÂ Î È È ÏÂÈappleÙË apple ÚÔ Û Ì. TÔ ÁÂÁÔ- Ófi fiùè Ë YappleÔ ÚÁÈÎ AapplefiÊ ÛË Ì ÂÍ ÈÚ applefi Ù ÌfiÓÈÌ Ì ÏË ÙË EappleÈ- ÙÚÔapple Î È Ì ÏÈÛÙ ˆÚ Ó ÂÈ appleúôëáëıâ Î Ì È Ô Ï ÛË, Û - ÓÂapple ÁÂÙ È ÙËÓ apple Í ˆÛË ÙÔ ÚfiÏÔ Ì. M ÏÈÛÙ, ÎfiÌË Î È ÛÙË ÁÚ Ì- Ì Ù ÙÔ TÔappleÈÎÔ fiúô AÓ - appleù ÍË apple Ú ÂÈ ÏÏ Á ˆ appleúô ÙËÓ appleúôëáô ÌÂÓË YappleÔ ÚÁÈÎ Aapplefi- Ê ÛË, fiappleô apple Ï ÊÂÙ È Ë appleô Ú - ˆÛË Ù Ì ÏË ÙË Ó Â Ó È Ù ÓÈÎÔ. Ú Î ÏÔ ÌÂ Ó Âapple ÓÂÍÂÙ ÛÂÙÂ Î È Ó ÙÚÔappleÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙËÓ YappleÔ ÚÁÈ- Î AapplefiÊ ÛË ˆ appleúô ÙË Û ÓıÂÛË ÙË EappleÈÙÚÔapple EÏ Á Ô ÙˆÓ ŒÚÁˆÓ ÙÔ fiúô. Â È ÊÔÚÂÙÈÎ appleâú - appleùˆûë, apple Ú Î ÏÔ ÌÂ Ó Ì ÁÓˆ- Ú ÛÂÙ ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ ÙÔ ÔappleÔ - Ô ÂÓ ı ÌÂÙ Ô Ì ˆ Ì ÏË ÛÙËÓ appleúô Ó ÊÂÚıÂ Û ÂappleÈÙÚÔapple, ÌÂ Û ÓÂ Î È appleôê ÛÈÛÙÈÎfi Ú - ÎÙ Ú. ANAT. MAKE ONIA A ÚÓËÙÈÎ ÛÙÔ ÂÓ Â fiìâóô Â- ÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÌÔÓ apple - Ú ÁˆÁ ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ Ú- ÁÂÈ Ì ÏÈı ÓıÚ Î ÛÙËÓ K Ï Â Ó È Ë AÓÙÈappleÚÔÛˆapple ÙÔ TEE-AM, appleô ÂÍ ˆÛÂ Û ÂÙÈÎfi ÊÈÛÌ ÛÙË Û ÓÂ Ú ÛË ÙË TÔ ÊÈÛÌ ÙË AÓÙÈappleÚÔÛˆapple apple ÛÙÂÈÏÂ Ô appleúfiâ ÚÔ ÙÔ TEE-AM KˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ AÓÙˆÓÈ Ë appleúô ÙÔÓ appleúˆı appleô ÚÁfi, ÙÔ - appleô ÚÁÔ AÓ appleù ÍË, EXø E Î È M ΠÔÓ Î È Ú ÎË, ÙÔÓ appleúfiâ ÚÔ Î È È-  ı ÓÔÓÙ Û Ì Ô ÏÔ ÙË EH, ÙÔ ÁÂÓ. ÁÚ ÌÌ Ù Â- ÚÈÊ ÚÂÈ AM, ÙÔ Ô - ÏÂ Ù ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ K Ï Î È Ú Ì, ÙÔÓ appleúfiâ ÚÔ È- Â Ú Ì ÓË NÔÌ Ú È Î A ÙÔ ÈÔ ÎËÛË Ú Ì - K - Ï - ÓıË, ÙÔ ÓÔÌ Ú-  K Ï, Ú Ì Î È ÓıË, ÙÔ ËÌ Ú Ô ÙË Â Ú - ÙÂÚË appleâúèô Î È Ù ÂappleÈÌÂÏËÙ ÚÈ. æ ÊÈÛÌ ÙË AÓÙÈappleÚÔÛˆapple H AÓÙÈappleÚÔÛˆapple ÙÔ TEE-AM ÛÙË Û ÓÂ Ú ÛË ÙË 19Ë ºÂ ÚÔ - Ú Ô 2008, Û ÙËÛ ÙËÓ appleèı ÓÔ- ÏÔÁÔ ÌÂÓË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÂÚÁÔÛÙ - Û Ô apple Ú ÁˆÁ ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ Ú- ÁÂÈ Ì ÏÈı ÓıÚ Î ÛÙËÓ appleâúèô ÙË K Ï, ÈÛ Ô MW Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ MÓËÌfiÓÈÔ ÓÂÚÁ - Û EH-RWE. ÌÊˆÓ Ì ٠ÛÙÔÈ Â appleô ÂÍÂ- Ù ÛÙËÎ Ó, Û ÌappleÂÚ ÓÔÓÙ È Ù apple Ú - Î Ùˆ: 1. H Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ appleô Û Â- È ÂÙ È Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ıâ, ÂÓ Â Ó È Û Ì Ù Ì ÙÈ apple ÁÈ ı ÛÂÈ ÙÔ TEE-AM ÁÈ ÙÔ «ÂÓÈÎfi Ï ÛÈÔ Xˆ- ÚÔÙ ÍÈÎÔ Â È ÛÌÔ Î È AÂÈÊfi- ÚÔ AÓ appleù ÍË», ÈfiÙÈ ı ÏÂÈÙÔ Ú- Á ÛÂÈ appleúôûıâùèî ÛÙÔ Ë Â ÚË- Ì ÓÔ appleâúè ÏÏÔÓ Î È ı ÂÈ ÚÓËÙÈ- Î Û Ó appleâèâ ÙfiÛÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÈ- Î fiûô Î È ÎÔÈÓˆÓÈÎ. 2. H ÈÙÈÔ- ÏfiÁËÛË ÙÔ Û Â È ÛÌÔ ÙË EH ÁÈ ÙË Ú ÛË ÏÈı ÓıÚ Î ÛÙËÓ apple - Ú ÁˆÁ ÂÓ ÚÁÂÈ ÂÓ appleúôûê ÚÂÈ ÛÙË Ï ÛË ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ ÎÔ appleúô Ï - Ì ÙÔ ÙË ÒÚ Î È ÂÓ ÙÔÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂıÓÈÎ ÔÈÎÔÓÔÌ ÏÏ ÙËÓ appleô- OXI Û ÌÔÓ ÏÈı ÓıÚ Î ÛÙËÓ K Ï Ì applefi applefiúô ÂÈ ÚÔ ÙˆÓ ÙÔappleÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÔÈ ÔappleÔ Â ÔÓÙ È ÙÈ ÂappleÈappleÙÒÛÂÈ. 3. H Ï ÛË ÙÔ ÂÓÂÚ- ÁÂÈ ÎÔ appleúô Ï Ì ÙÔ appleú appleâè Ó - Ó ËÙËı ÛÙÔÓ ÂÎÛ Á ÚÔÓÈÛÌfi Î È ÙËÓ appleôî ÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÌÔÓ ˆÓ apple - Ú ÁˆÁ, ÛÙÔÓ appleôùâïâûì ÙÈÎfi - ÏÂÁ Ô ÙË appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎ Âapple Ô- ÛË ÛÂ Û ÛË Ì ÙÈ ÎÏÈÌ ÙÈÎ Ï- Ï Á Î È ÙÈ ÎÔÈÓÔÙÈÎ ÂÛÌ ÛÂÈ ÙË ÒÚ Ì, Û appleôïèùèî Ú ÛÙÈ- Î Ì ˆÛË ÙË Î Ù Ó ÏˆÛË Î È Â- ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ ÚÁÂÈ, Î ıò Î È ÛÙË Ú ÛË ÙˆÓ Ó ÓÂÒÛÈÌˆÓ appleëáòó ÂÓ ÚÁÂÈ. ÌÊˆÓ Ì ٠apple Ú apple Óˆ Ë ı - ÛË ÙÔ TEE-AM Â Ó È ÚÓËÙÈÎ ÛÙÔ ÂÓ Â fiìâóô ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÌÔÓ - apple Ú ÁˆÁ ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ- Ì ÏÈı ÓıÚ Î ÛÙËÓ K Ï. Ú ÛË appleâúèêâúâè ÎÒÓ TEE 2480 (17/3/08) 17

20 Ú ÛË appleâúèêâúâè ÎÒÓ ANATO IKH KPHTH M Â È È ÙÂÚË ÂappleÈÙ appleú Á- Ì ÙÔappleÔÈ ıëîâ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ NÈÎfiÏ Ô KÚ ÙË, Ë Û Ó - ÓÙËÛË Ì ı Ì : «Ú ÔÛÈ ÎÔ OÈ- ÎÈÛÌÔ : Yapple Ú ÂÈ Ì ÏÏÔÓ;», appleô ÈÔÚ- Á ÓˆÛ ÙÔ TEE/TAK ÛÂ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙË N.A. ÛÈı Ô, ÙËÓ TE K N. ÛÈı Ô Î È ÙÔ ÌÔ AÁ. NÈÎÔÏ Ô. TÔ ı Ì ÙË È Ù ÚËÛË ÙˆÓ apple - ÛÙ ÌË apple ÚÔ Û Û Ó ÙÈ È Â Î È ÙËÓ ÂÌappleÂÈÚ ÙÔ ÁÈ ÙÔ ı Ì : O  ڈ Ô Ï ٠ÙÔ A OK Ù ÚÔ AÚÓ Ô Ù ÎË apple ÚÔ Û - Û ˆ apple Ú ÂÈÁÌ appleúô Ì ÌËÛË ÙÔ appleôï ÛËÌ ÓÙÈÎfi ÚÁÔ appleô ÏÔappleÔÈ - ıëîâ ÛÙÔÓ apple Ú ÔÛÈ Îfi ÔÈÎÈÛÌfi ÙˆÓ AÚ ÓÒÓ, fiappleô Î È ÈÂÙ ÏÂÛ - Ì Ú Ô ÁÈ appleôïï ÚfiÓÈ. O Ù. appleô ÚÁfi EXø E, Ù Ê - ÓÔ M ÓÔ, apple ÚÔ Û Û ÙËÓ appleôï - ÛÙ ÛË ÛÙËÓ ÏÏË appleúô appleôı ÙÂÈ ÙËÓ Î - ÓËÛË applefi ÙÔ apple ÚÂÏıfiÓ appleúô ÙÔ apple - ÚfiÓ Î È ÙÔ Ì ÏÏÔÓ. O ËÌ ÙÚË Z ÁÔÌ Ï, Ú È- Ù ÎÙÔÓ Î È appleô. È ÎÙÔÚ A, Ó Ê ÚıËΠÛÙÈ apple Ú Ì - ÙÚÔ ÙË appleúôûù Û ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈ- ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ì Û applefi ÙÔ ÈÂıÓ ÚÙÂ. O ËÌ ÙÚË AÓÙˆÓ Î ÎË, Ú- ÈÙ ÎÙÔÓ Î È Î ÏÏÈÙ ÓÈÎfi È ı - ÓÙ ÙÔ KAM (K ÓÙÚÔ AÚ ÈÙÂÎÙÔÓÈ- Î MÂÛÔÁÂ Ô ) Ì ÏËÛ ÁÈ ÙËÓ apple Ú - ÛË, ÙËÓ appleâ ı ÓfiÙËÙ Î È ÙÈ ÓÔÌÈ- ÌÔappleÔÈ ÛÂÈ ÛÙËÓ Ó ÂÈÍË Î È ÙË È - Ù ÚËÛË ÙˆÓ apple Ú ÔÛÈ ÎÒÓ ÔÈÎÈ- ÛÌÒÓ. H MappleÔ ÎË Mapple Ìapple ÏÔ - NÔ - Î ÎË, Ú ÈÙ ÎÙÔÓ Î È Î ıëá ÙÚÈ EM, ÛÙËÓ ÂÈÛ ÁËÛ ÙË ÂappleÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙËÓ Ó ÁÎ ÈfiÙËÙ appleúôûù Û O È ÓÓË K Ë, Ú ÈÙ ÎÙÔÓ, Ó. Î ıëáëù EM (appleô ÂÓ apple Ú - ÛÙË ÏfiÁˆ ÎˆÏ Ì ÙÔ ) apple ÛÙÂÈÏ ÙËÓ ÂÈÛ ÁËÛ ÙÔ, appleô È ÛÙËÎÂ, Ó - ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÙÔ Ù ÏÔ ÙˆÓ ÎÙÈÚ ˆÓ, È ˆ fiù Ó Ô Ó Î Ù ÛÙ ÊÔÚ ÌÓ ÌË ÎÈ fiù Ó Î - appleôè apple Ù, Í ˆÚ Ô Ó ˆ ÂÌ ÏË- Ì ÙÈÎÔ ÊÔÚ ٠ÓË Î È ÈÛÙÔÚ. ËÌ ÓÙÈÎ Ù Ó ÔÈ apple ÚÂÌ ÛÂÈ applefi ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ ÊÔÚÂ, fiappleˆ ÙÔ ÔÏ Ù ÓÂ Ô KÚ ÙË, Ì ÂÎappleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ N ÎÔ ÎÔ Ù ÏË, Ú ÈÙ ÎÙÔÓ Î È Âapple Î. Î ıëáëù ÛÙË ÔÏ AÚ ÈÙÂ- ÎÙfiÓˆÓ MË. ÔÏ Ù ÓÂ Ô KÚ ÙË, Ô ÔappleÔ Ô Ó Ê ÚıËΠÛÙÔ «ÎÙ Ô ÔÈÎÈÛÌÒÓ ˆ ÂÛˆÙÂÚÈÎ - Í appleóë - ÎÙ» ˆ Ó ÂÓ ÏÏ ÎÙÈÎfi ÛÂÓ ÚÈÔ, Ë 13Ë EÊÔÚ B ÓÙÈÓÒÓ AÚ ÈÔÙ - ÙˆÓ Ì ÂÎappleÚfiÛˆappleÔ ÙËÓ Ú ÈÙ ÎÙÔÓ ÊÓË XÚÔÓ ÎË appleô ıâûâ Ù ÛÔ- HÌÂÚ ÁÈ ÙÔ apple Ú ÔÛÈ ÎÔ ÔÈÎÈÛÌÔ Ú ÔÛÈ ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î È ÙË Ú ÈÙÂ- ÎÙÔÓÈÎ Î È appleôïâô ÔÌÈÎ Ì ÎÏË- ÚÔÓÔÌÈ Â Ó È appleôï ÛËÌ ÓÙÈÎfi «Î È ı appleú appleâè Ó Û ÓÂÈ ËÙÔappleÔÈ - ÛÔ ÌÂ, fiïôè, ÊÔÚÂ Î È appleïô appleôï - ÙÂ, fiùè Ë appleúôûù Û ÙË appleôïèùèûìèî Ì Ê ÛÈÔÁÓˆÌ ÌappleÔÚÂ Ó Û Ì - ÏÂÈ ÛÙË Û ÓÔÏÈÎ Î È ÂÓ ÚÌÔÓÈÛÌ ÓË Ó appleù ÍË ÙË ÒÚ Ì», ÂappleÈÛ Ì - Ó ÛÙÔ ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ Ô appleúfiâ ÚÔ ÙË.E. TEE/TAK ÙÚÔ IÓȈ٠- ÎË. ÙË Û Ó ÓÙËÛË apple Ú Ú ıëî Ó Î È ÈÚ ÙÈÛ Ó Ô ÓÔÌ Ú Ë ÛÈı Ô AÓÙÒÓË ÙÚ Ù ÎË, Ô appleúfiâ ÚÔ ÙË TE K N. ÛÈı Ô N ÎÔ K - ÛÙÚÈÓ ÎË, Ô Ì Ú Ô AÁ. NÈÎÔ- Ï Ô ËÌ. KÔ ÓÂÓ ÎË, ÓÔÌ Ú È - ÎÔ Û Ì Ô ÏÔÈ Î È ËÌÔÙÈÎÔ Û Ì- Ô ÏÔÈ applefi ÌÔ ÙÔ NÔÌÔ - ÛÈı Ô, Ì ÏË ÙË.E. TEE/TAK Î È appleï ıô ÌË ÓÈÎÒÓ ÏÏ Î È appleïòó appleôïèùòó. ÙË Û Ó ÓÙËÛË, ÔÌÈÏËÙ applefi ÙÔ ÒÚÔ ÙË appleôïèùèî, ÙË TÔappleÈÎ A - ÙÔ ÈÔ ÎËÛË, ÙË Ù ÓÈÎ Î È ÙË ÂappleÈ- ÚÔÓË ıâûìèî ÂÌappleÂÈÚ ÙÔ ÛÙ ËÙ Ì Ù ÙË appleúôûù Û ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈ- ÎÒÓ Û ÓfiÏˆÓ Î È Âapple ÌÂÈÓ ÛÙËÓ Ó ÁÎË Ó ÛÙ ıô Ì appleôê ÛÈÛÙÈÎ ÌappleÚÔÛÙ ÛÙÈ ÏÏ Á ÙË Ó ÂappleÔ-, ÂÓÒ Ó Ê ÚıËΠÛÙÔ ÚÁÔ appleô ÂappleÈÙ ÏÂÛÂ. O ËÌ ÙÚË ºÈÏÈappleapple Ë, Ú È- Ù ÎÙÔÓ, ÔÌ. Î ıëáëù AÚ ÈÙÂÎÙÔ- ÓÈÎ EM Î È Û ÁÁÚ Ê, Ó Ê ÚıËΠÛÙÈ ÛÎÔÏ Â È Ù ÚËÛË ÙˆÓ apple Ú ÔÛÈ ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÏÏ Î È Û appleúôûˆappleèî ÙÔ ÂÌappleÂÈÚ Â applefi Û Â- ÙÈÎ appleúˆùô Ô Ï Â ÛÙ X ÓÈ, ÙË N appleôïë Î È ÙËÓ KÚÈÙÛ, ÛÙÈ ÔappleÔ Â Û ÌÌÂÙÂ Â Î È Ó ÂÈÍ ÙËÓ Ó ÁÎË ÙË Û Ó appleâè Î È ÙË ÂappleÈÌÔÓ ÛÙ ı Ì Ù Ù. H Ô Ó AÓÙˆÓ Î ÎË, Ú È- Ù ÎÙÔÓ, Î Ó ÏfiÁÔ ÁÈ ÙËÓ applefi- ÛÙ ÛË ÙË AÚ ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ, «Ë ÔappleÔ Ú ÂÙ È apple ÓÙ Ó ÌÂÙ ÏÂÈ ÌÈ - apple Ú Ô Û Î Ù ÛÙ ÛË», ÂappleÈÛËÌ ÓÔ- ÓÙ fiùè Ë ÌÂÙ ÛË applefi ÙË ÌÈ Î Ù - Î È È Ù ÚËÛË ÙˆÓ apple Ú ÔÛÈ ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, ÂappleÈÛËÌ ÓÔÓÙ Î È ÙÔ appleúfi ÏËÌ ÙÔ apple ÁÒÌ ÙÔ ÌÈ ÈÛÙÔ- ÚÈÎ ÂappleÔ Î È ÙË È ÎÔapple ÙË ÂÍ - ÏÈÍË ÛÙÔ ÎËÚ ÁÌ ÓÔ È ÙËÚËÙ - Ô ÔÈÎÈÛÌÔ. T ÏÔ, Ë P ÓÈ KÏÔ ÙÛÈÓÒÙË, appleôïâô fiìô - ˆÚÔÙ ÎÙË, ÙfiÓÈÛ fiùè «ÛÙË ÒÚ Ì ÂÓ Ê ÛÙ Ù È appleï ÛÈÔ appleúôûù Û ÙˆÓ apple Ú ÔÛÈ - ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, ÈfiÙÈ Ô Î ı Ó applefi ÙÔ ÓÙÈÌÂÙˆapple ÂÙ È ÌÂÌÔÓˆÌ Ó Î È fi È ˆ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi Ì ÏÔ ÂÓfi ˆÚÈÎÔ Û ÓfiÏÔ, appleô ÛÙfi Ô ÂÈ Ó Û Ì ÏÂÈ ÛÙËÓ Ó ÂÈÍË ÙÔ È ÚÔ- ÓÈÎÔ ÈÛÙÔÚÈÎÔ ıô ÙÔ ÂÎ ÛÙÔ- ÙÂ Û ÛÙ Ì ÙÔ, Î ıò Î È ÛÙËÓ Ó - appleù ÍË ÙË Û Ó ËÛË ÙË Ù ÙfiÙË- Ù ÙˆÓ Î ÙÔ ÎˆÓ ÙÔ». Ú ËÙ Ì Ù ÙˆÓ ÏÏÔÈÒÛÂˆÓ ÙË Ê ÛÈÔÁÓˆÌ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÔÈÎÈ- ÛÌÒÓ applefi ÙËÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Âapple Ï ÛË appleô apple Ú ÙËÚ ٠È, Ë E AE N. ÛÈı Ô Ì ÂÎappleÚfiÛˆappleÔ ÙËÓ Ú ÈÙ ÎÙÔÓ fióè AÏ ÍË, Ë N.E. ÛÈı Ô ÙÔ TEE/TAK Ì ÙÔÓ appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi MÈ ÏË XˆÚ Ê Î È Ô ÏÏÔÁÔ AÚ ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ N. ÛÈı Ô Ì ÙÔÓ Ú ÈÙ ÎÙÔÓ AÓÙÒÓË XÔ Ú ÎË. TÔappleÔıÂÙ ÛÂÈ ÁÈÓ Ó applefi ÙÔappleÈ- ÎÔ ÊÔÚÂ Î È appleôï ÙÂ Î È appleô- ÁÚ ÌÌ ÛÙËÎÂ Ë Ó ÁÎË ÎÈÓËÙÔappleÔ Ë- ÛË ÙˆÓ appleôïèùòó Î È Ë ÂappleÈ Â ÏËÌ ÓË Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙÔ ÚÌfi ÈÔ ÊÔ- ÚÂ, ÒÛÙÂ Ó ÔıÔ Ó Ï ÛÂÈ ÛÙ ÛË- ÌÂÚÈÓ appleúô Ï Ì Ù appleô ÓÙÈÌÂÙˆapple - ÂÈ Ë appleôïèùèûùèî Ì ÎÏËÚÔÓÔÌÈ (ÎÙ - ÛÌ Ù, ÔÈÎÈÛÌÔ ÎÏapple.). n 18 TEE 2480 (17/3/08)

21 K ÌÂÓ : ƒ Oƒ ƒ ƒ À NM, Kø I øµπ HM, πøƒ M π À MMM, π M π π À XM, Ì ÏË ÙË ÓÙÔÓÈÛÙÈÎ EappleÈÙÚÔapple ÁÈ ÙË È Â ÚÈÛË ÙˆÓ Ú ÛÂˆÓ ÙÔ ŒÙÔ T appleôappleô ËÛË HÙ appleôappleô ËÛË Â Ó È - Ó fiúô appleô Ìapple ΠÛÙËÓ apple Ú ÁˆÁ appleúô fióùˆó Î È ÛÙËÓ apple ÚÔ- appleëúâûèòó, fiù Ó Ë Ù ÓÔÏÔ- Á Âapple ÙÚ  ÙË Ì ÈÎÔappleÔ ËÛ ÙÔ Î È ÔÈ apple Ú ÁˆÁÔ appleúô fi- ÓÙˆÓ ÔÈ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ Ù Â appleúô- ÛÊÔÚ appleëúâûèòó, È apple ÛÙˆ- Û Ó fiùè ÂÓ ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÂÏÙÈÒ- ÛÔ Ó ÙËÓ «ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ» ÙˆÓ appleúô fióùˆó, ˆ ÙËÓ ÂÊ Ú- ÌÔÁ ÌÂıfi ˆÓ ÙÔÌ ÙÔappleÔ Ë- ÛË. M ıô ÔÈ appleô apple ÈÙÔ Û Ó ÂÈ ÈÎ Û Â ÛË Û ÌÊˆÓ Ì Πappleôèô Î ÓfiÓÂ Î È appleúô È - ÁÚ Ê. EappleÈappleÏ ÔÓ, Ë Ó ÁÎË ÁÈ Û ÓÂÚÁ Û appleúô fióùˆó appleô Î - Ù ÛΠÔÓÙ È applefi È ÊÔÚÂÙÈ- ÎÔ apple Ú ÁˆÁÔ, Î ıò Î È Ë Û Ó ÛÌ ÓË appleúôûêôú appleë- ÚÂÛÈÒÓ, Âapple Ï ÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ appleúôù appleˆó, appleô Ô ÁËÛ ÛÙËÓ Ù appleôappleô ËÛË ÙˆÓ appleúô fióùˆó Î È appleëúâûèòó. M ÙËÓ apple ÚÔ Ô ÙÔ ÚfiÓÔ, ËÌÈÔ ÚÁ ıëîâ Î È Ë Ó ÁÎË ÁÈ ÙËÓ appleèûùôappleô ËÛË ÙˆÓ appleúô fióùˆó. H appleôèfiùëù, appleï ÔÓ, Ú ÈÛÂ Ó ÌËÓ ÂÛÙÈ ÂÙ È ÌfiÓÔ ÛÙÔ appleúô fió, ÏÏ appleâúèûûfiùâúô ÛÙËÓ Ó - ÁÓÒÚÈÛË, Ú ÛË Î È È Â ÚÈÛË ÙˆÓ Î Ù ÏÏËÏˆÓ Û ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÁÈ ÙËÓ Âapple Ù ÍË ÙË ÈÎ ÓÔappleÔ Ë- ÛË ÙÔ appleâï ÙË ( È Â ÚÈÛË appleôèfiùëù ). ÙËÓ ÂÍ ÏÈÍË Ù Û - Ó Ï Ó ÂıÓÈÎÔ Î È ÈÂıÓ ÔÚ- Á ÓÈÛÌÔ Î È ÊÔÚ Ì ÙËÓ Ó - appleù ÍË Î È Î ıè ÚˆÛË È ÊfiÚˆÓ «ÂÚÁ Ï ˆÓ» (appleúfiù apple, Ù ÓÈÎ appleúô È ÁÚ Ê ÎÏapple.), Ë Î Ù ÏÏË- ÏË Ú ÛË ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Ô ËÁ Ùfi- ÛÔ ÛÙËÓ ÂÓ Ó ÌˆÛË ÙÔ ÂÙ ÈÚÈ- ÎÔ appleúôê Ï (company image), fiûô Î È ÛÙËÓ ÍËÛË ÙË ÈÎ ÓÔappleÔ ËÛË ÙÔ appleâï ÙË. M ÙÔÓ fi- ÚÔ «appleâï ÙË»,  ÓÔÂ Ù È appleï ÔÓ ÌfiÓÔ Ô appleô ÎÙË ÂÓfi appleúô fi- ÓÙÔ appleëúâû, ÏÏ Î È Ô - ÈÔ Ô ÂÚÁ fiìâóô ÙË ÂappleÈ Â - ÚËÛË Î È Î Ù Âapple ÎÙ ÛË ÙÔ ÎÔÈ- ÓˆÓÈÎfi Û ÓÔÏÔ (ÎÔÈÓˆÓÈÎ Â ı - ÓË). H ÂappleÔ Ì Ú ÎÙËÚ ÂÙ È applefi ÙË Ó Ùfi- ÙËÙ apple ÚÔ - ÍÈfiÏÔÁË appleïëúô- ÊfiÚËÛË Î È Â- ÓËÌ ÚˆÛË. øûùfiûô, ÂÈ apple Ú ÙËÚËı fiùè ˆ Ó ıìfi ÂÓ Â Ì ÛÙ ÂÓË- ÌÂÚˆÌ ÓÔÈ, ÂappleÂÈ- Ë appleïëúôêô- Ú ÂÙ È ÊÂ- Ófi ÌÂÓ appleô- Ûapple ÛÌ ÙÈÎ, - ÊÂÙ ÚÔ Â Ì ÙÚfiappleÔ Î È Ì Û appleô  Á ÓÔÓÙ È apple ÓÙÔÙ Π٠- ÓÔËÙ ˆ appleúô ÙËÓ ÂappleÈÚÚÔ ÙÔ. ŒÙÛÈ, ÁÈ apple Ú ÂÈÁÌ, ÔÈ ÌË ÓÈÎÔ ÂÓ Â - Ó È Âapple ÚÎÒ Î - Ù ÚÙÈÛÌ ÓÔÈ Â- ÓËÌÂÚˆÌ ÓÔÈ ÛÙËÓ «Ù ÓÈλ ÙË Ù appleôappleô Ë- ÛË Î È ÙË Ú - ÛË ÙˆÓ appleúôù - appleˆó. ÔÏÏÔ ı - ÙÔ Ó ÙÔ ÂÚÒÙË- Ì «ÙÈ ÛËÌ ÓÂÈ Ù appleôappleô ËÛË, ISO, EN, È ÎÚ - ˆÛË, appleèûùôappleô - ËÛË ÎÏapple., ÁÈ Ì - Ó ÙÔÓ ÂÓÂÚÁfi ÌË ÓÈÎfi;». ì ı Ì TEE 2480 (17/3/08) 19

22 ı Ì HÎ ıè ÚˆÛË ÙÔ HÌÂÚÔÏÔÁ Ô, ÙˆÓ M ÙÚˆÓ Î È Ù ıìòó, ÙÔ ÚÈıÌËÙÈÎÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ ( - Ú ÈÎÔ ÚÈıÌÔ ), Î ıò Î È ÙË ÁÏÒÛ- Û Ì ÙËÓ ÔappleÔ Û ÓÂÓÓÔÔ ÓÙ È ÔÈ È ÊÔÚÔÈ Ï Ô, appleôùâïâ ÎÏ ÛÈÎ appleâú - appleùˆûë Ù appleôappleô ËÛË. ÙÈ ÔÚÁ ÓˆÌ - Ó ÎÔÈÓˆÓ Â Î ıâ ÂappleÔ apple ÚÍÂ Ì ËÏ appleôïèùèûìèî ÛÙ ıìë, Ë ÔappleÔ Û ÓÔ Â fiù Ó applefi Ì ÓÂappleÙ ÁÌ ÓË Ù ÓÔÏÔÁ. AappleÔÎ Ï appleùèîfi Â Ó È Ó ÓfiÌÔ ÙÔ Hammourabi (18Ô È. apple.x.) appleô ÌappleÔÚÂ Ó ıâˆúëıâ ˆ Ô Ú ÈfiÙÂÚÔ Î ÓÔÓÈÛÌfi Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔ ÔÌ. ÙËÓ ÎÏ ÛÈÎ EÏÏ apple Ú Â Ó ÌË ÓÈÛÌfi ÂÏ Á Ô appleôèfiùëù, Ù appleôappleô ËÛË Î È appleèûùôappleô ËÛË ÙˆÓ apple - Ú ÁfiÌÂÓˆÓ Î È appleúôûêâúfiìâóˆó appleúô fióùˆó. OÈ Ú ÔÈ ŒÏÏËÓ ÂÊ Ú- ÌÔ Ó appleúfiù apple Ì appleôï ÛÙËÚ appleúô È ÁÚ Ê ÁÈ fiïô ÙÔ Ê ÛÌ ÙˆÓ ÙfiÙ apple Ú ÁfiÌÂÓˆÓ appleúô fióùˆó applefi Ù Ì Ù ÏÏ Î È Ù ÎÚ Ì Ù ÙÔ, Ì ÚÈ Î È Ù ÁˆÚÁÈÎ appleúô fióù, Ù ÙÚfiÊÈÌ Î È Ù appleôù (apple.. ÎÚ ÙÔ Ô ÓÔ, ÂÏ Èfi- Ï Ô, ÛÈÙ ÚÈ, ÎÚÈı ÚÈ), ÏÏ Î È appleôèó ÁÈ fiappleôèô ÂÓ ÙÈ Û ÔÓÙ Ó. ÙËÓ AıËÓ Î ÔÏÈÙ Πıâ ÚfiÓÔ fiúè- Ó Ì ÎÏ ÚÔ 10 ÁÔÚ ÓfiÌÔ appleô - appleúâappleâ Ó ÂappleÈ Ï appleô Ó Ù appleúô appleòïëûë Á ı Ó Â Ó È «... Î ı Ú Î È Î Ë- Ï...». Eapple ÛË, ÔÈ ÌÂÙÚÔÓfiÌÔÈ Â ı ÓÔ- ÓÙ Ó ÁÈ fiï Ù Ì ÙÚ Î È Ù ÛÙ ıì ÙË ÁÔÚ Î È fiêâèï Ó Ó ÌÂÚÈÌÓÔ Ó ÁÈ ÙÔ Ó ÔÈ appleˆïëù Ù ÚËÛÈÌÔappleÔÈ- Ô Û Ó «ÛˆÛÙ». ËÌ ÓÙÈÎ Ó Î Ï Ë appleôùâïâ ÌÈ ÂappleÈÁÚ Ê ( Ú ıëîâ ÙÔ 1893 applefi ÙÔ. º ÏÈÔ) ÛÂ Ú ÛÙ ÏË ÙË EÏÂ Û Ó, appleô ÚÔÓÔÏÔÁÂ Ù È applefi ÙÔÓ 4Ô apple.x. È- ÒÓ, ÙËÓ ÔappleÔ ÌÂÏ ÙËÛÂ Ô Î ıëáëù. B ÚÔ Ê ÎË, Î È Ó ÊÂÚfiÙ Ó ÛÙËÓ Î Ù ÛÎÂ ÙˆÓ ÚıÚÒÛÂˆÓ ÎÈfiÓˆÓ, ÂÈ ÈÎfiÙÂÚ ÙÔÓ ÙÔÌ ÙˆÓ ÌÂÙ ÏÏˆÓ Î È ÙˆÓ ÎÚ Ì ÙˆÓ ÙÔ. ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ ÙÔ Ú ÈfiÙÂÚÔ appleúfiù appleô Û  ڈapple - Îfi ÊÔ Ì ÛÙËÚfi٠٠٠ÓÈÎ Î È ËÌÈÎ appleúô È ÁÚ Ê ÁÈ ÙËÓ Î Ù ÛΠ«ÂÌappleÔÏ ˆÓ Î È applefiïˆó».  Πappleôèô ÛËÌÂ Ô ÙË ÂappleÈÁÚ Ê - Ó Ê ÚÂÙ È Û ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎ applefi ÔÛË fiùè «...Ô ÏÎfi (ÛÙËÓ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙË- Ù ÌappleÚÔ ÓÙ Ô ) ı appleú appleâè Ó apple Ú - ıâ ÛÙÔ M ÚÈÔÓ ÙË K appleúô Î È ÛÙ 12 Ì ÚË ı appleú appleâè Ó appleâúè ÂÈ 11 ÏÎfi Î È 1 Î ÛÛ ÙÂÚÔ...». TÔ 12 Â Ó È appleôappleôïï appleï ÛÈÔ ÙÔ 60, appleô ÛÙÔ MÈ ÈÛÙÔÚÈÎ Ó ÚÔÌ ÎÏ ÛÈÎÔ ÚfiÓÔ appleôùâïô Û ÙË ÛË ÙÔ ÙfiÙ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÌÂÓÔ ÏˆÓÈ ÎÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ, appleô - ÎfiÌË Î È Û ÌÂÚ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È Û ÚÎÂÙ appleâúèappleùòûâè (apple.. ÛÙË Áˆ- ÌÂÙÚ Ë Ì ÙÚËÛË Û ÌÔ ÚÂ Û Â- Ù È ÛÙÔ Û ÛÙËÌ Ùfi). IÛ ÂÈ, Âapple - ÛË, ÛÙË Ì ÙÚËÛË ÙÔ ÚfiÓÔ (12 Ì ÓÂ, 24 ÒÚÂ, 60 ÏÂappleÙ, 60  ÙÂ- ÚfiÏÂappleÙ ). T Ô TEE Â Ó È Ô appleúòùô ÊÔÚ appleô Û ÔÏ ıëîâ Ì ÙËÓ T appleôappleô ËÛË ÛÙËÓ EÏÏ. MÂÙ applefi ÂÈÛ ÁËÛË ÙÔ M ËÌ. E - ÛÙÚ ÙÈ Ë, Âapple appleúôâ Ú NÈÎ. KÈÙÛ - ÎË, È Ú ıëîâ ÙÔ 1933 Ë EÏÏËÓÈÎ EappleÈ- ÙÚÔapple ÚÔÙ appleôappleô ËÛË, Û Ì ÔÏÈÎ ENO (Û ÓÙÔÌÔÁÚ Ê ÙË Ï ÍË EÓÔappleÔ ËÛË), Ë ÔappleÔ Û ÁÎ ÓÙÚˆÛ ÙÈ appleúòùâ Û ÏÏÔÁ appleúôù appleˆó ÛÙË Ò- Ú Ì Î È Û Ó Ù Í ÔÎÈÌ ÛÙÈÎ appleúfiù apple Î È ÙÈ ÁÓˆÛÙ appleúô È ÁÚ - Ê TEE/ENO. ÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË ÏÂÈ- ÙÔ ÚÁ ÙË ENO ËÌÈÔ ÚÁ ıëîâ ÙÔ EÈ ÈÎfi ÁÎfiÛÌÈÔ AÚ Â Ô ÚÔÙ - appleˆó, ÙÔ ÔappleÔ Ô appleâúèâï Ì ÓÂ Û ÏÏÔ- Á fiïˆó ÙˆÓ EıÓÈÎÒÓ OÚÁ ÓÈÛÌÒÓ, Î ıò Î È ÙÔ ÈÂıÓÔ OÚÁ ÓÈÛÌÔ T appleôappleô ËÛË ISO, appleúôûê ÚÔÓÙ - ÙÛÈ ÙË ÌÔÓ ÈÎ appleëá appleïëúôêfiúëûë ÛÙÔÓ ÙÔÌ. MÂ È ÎÔapple ÛÙ ÚfiÓÈ ÙÔ appleôï ÌÔ, Ë ENO ÏÂÈÙÔ ÚÁÔ Û ˆ ÂıÓÈÎfi ÊÔÚ T appleôappleô ËÛË - ˆ ÙÔ 1968, ÔapplefiÙÂ Ó Ï Â ÙÔ ÙfiÙ - appleô ÚÁÂ Ô BÈÔÌË Ó Î È Ú Û ÙÔ 1976 ÙÔÓ EÏÏËÓÈÎfi OÚÁ ÓÈÛÌfi T appleôappleô ËÛË (E OT), appleô Â Ó È Ô ÚÌfi- ÈÔ ÂıÓÈÎfi ÊÔÚ T appleôappleô ËÛË ÛÙË ÒÚ Ì. TÔ TEE apple Ú ÒÚËÛ ÛÙÔÓ E OT ÙÔ ÚÁÔ ÙË ÂappleÈÙÚÔapple ENO Î È Ì - ÚÔ ÙÔ apple ÁÎfiÛÌÈÔ Ú Â Ô appleúôù - appleˆó Î È ÂÍ ÎÔÏÔ ıëûâ Ó Û Ì ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Ó appleù ÍË Î È È ÔÛË ÙË T appleôappleô ËÛË Ì Πıâ ÙÚfiappleÔ. TÔ TÌ Ì T appleôappleô ËÛË ÂÍ ÎÔ- ÏÔ ıâ Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÙË MÔÓ TÂÎÌËÚ ˆÛË Î È ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î È Â Ó È ÓÔÈÎÙfi Î ıëìâúèó ÁÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi. È ı ÙÂÈ Û ÏÏÔÁ EÏÏËÓÈÎÒÓ TEE Î È T appleôappleô ËÛË: 75 ÚfiÓÈ ÈÛÙÔÚ (E OT), E Úˆapple ÎÒÓ (EN), ÈÂıÓÒÓ (ISO), ÂÚÌ ÓÈÎÒÓ (DIN) Î È AÌÂÚÈ- Î ÓÈÎÒÓ (ASTM) appleúôù appleˆó, ÙËÓ appleï - ÚË Û ÏÏÔÁ ÙˆÓ E ڈΈ ΈÓ, Î - ıò Î È ÙˆÓ T ÓÈÎÒÓ O ËÁÈÒÓ ÙÔ TEE (TOTEE). AÓ ÂÈÎÓ ÂÈ Î È ËÌÔ- ÛÈÔappleÔÈÂ, ÛÙÔ E Î È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ ÙÔ TEE, ı Ì Ù appleô apple ÚÔ ÛÈ Ô Ó ÂÓ È Ê ÚÔÓ ÁÈ ÙÔ ÌË ÓÈÎÔ Î È ÈÔÚÁ ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ Â Û ÂÙÈÎ Ì ı Ì Ù T appleôappleô ËÛË. Ú ÂÈ ÁÚ ÌÌ ÙÂÈ Î appleôûù ÚÈÍË Û ÍÈ TÂ- ÓÈÎ EappleÈÙÚÔapple T appleôappleô ËÛË ÙÔ E OT ( Î Úfi ÂÌ ÂÚÌÔÌfiÓˆ- ÛË - ÔÌÈÎ ÏÈÎ Î È ÛÙÔÈ Â - fiú- ÙÂ Î È apple Ú ı Ú - T ÓÈÎ OÚÔÏÔ- Á TÂÎÌËÚ ˆÛË), Ì ÓÙÈΠÌÂÓÔ ÂÚ- Á Û ÙË Û ÓÙ ÍË appleúôù appleˆó Î È ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û ÌÌÂÙÔ ÛÙÈ ÂÚÁ Û Â ÙˆÓ ÓÙ ÛÙÔÈ ˆÓ  ڈapple ÎÒÓ Î È ÈÂıÓÒÓ ÂappleÈÙÚÔappleÒÓ T appleôappleô ËÛË. ÓÂÚÁ - ÂÙ È ÛÙÂÓ Ì ÙË MfiÓÈÌË EappleÈÙÚÔapple «T appleôappleô ËÛË, ÈÛÙÔappleÔ ËÛË Î È È Â ÚÈÛË ÔÈfiÙËÙ» (ME- T ), Ë ÔappleÔ ˆ fiúá ÓÔ ÙÔ TEE ÂÈ ÂÈÛËÁËÙÈÎfi Î È ÁÓˆÌÔ ÔÙÈÎfi - Ú ÎÙ Ú, Ì ΠÚÈÔ ÛÙfi Ô Ó Û Ì - ÏÂÈ ÛÙË Ú ÍË Î È ÂÊ ÚÌÔÁ ÙË appleô- ÏÈÙÈÎ Î È ÙË Ï Ë ÙˆÓ appleôê ÛÂˆÓ ÁÈ ı Ì Ù appleô appleùôóù È ÙË ÚÌÔ- ÈfiÙËÙ ÙË apple Ú apple ÌappleÔÓÙ È Û Ù. 20 TEE 2480 (17/3/08)

23 H Û Á ÚÔÓË T appleôappleô ËÛË Ú ÈÛ ÛÙÈ Ó appleù ÁÌ - Ó ÒÚ ÛÙÈ Ú ÙÔ 20Ô ÈÒÓ applefi ÔÚÁ ÓÒÛÂÈ ÌË- ÓÈÎÒÓ, fiìˆ ÁÚ ÁÔÚ Ô ıâ- ÛÌfi È fiıëîâ Û ÂıÓÈÎfi Âapple appleâ- Ô Û fiïâ ÙÈ ÛËÌ ÓÙÈÎ ÒÚ ÙÔ ÎfiÛÌÔ, ÂÓÒ apple Ú ÏÏËÏ Ó - appleù ıëîâ Î È Û apple ÁÎfiÛÌÈÔ Âapple appleâ- Ô Ì ÙËÓ Ú ÛË ÈÂıÓÒÓ Î È appleâ- ÚÈÊÂÚÂÈ ÎÒÓ ÔÚÁ ÓÒÛˆÓ.  apple - ÁÎfiÛÌÈÔ Âapple appleâ Ô ÚfiÙ apple Û - ÓÙ ÛÛÔ Ó Ô ISO (International Organisation for Standardisation), Ë IEC (International Electrotechnical Commission Ô appleú ÁÌ ÙÈ- Î Ú ÈfiÙÂÚÔ ÈÂıÓ OÚÁ ÓÈ- ÛÌfi appleô Âapple ÛËÌ È Ú ıëîâ ÙÔ 1906) Î È Ë ITU (International Telecommunications Union).   ڈapple Îfi Âapple appleâ Ô, ÓÙ ÛÙÔÈ ÚÔ Ó Ë CEN, Ë CENELEC Î È ÙÔ ETSI. ªÂ ı Ì Ù ÂÈ ÈÎÔ ÂÓ È Ê - ÚÔÓÙÔ Û ÔÏÔ ÓÙ È Î È ÏÏÔÈ Û Ó ıˆ È ÎÚ ÙÈÎÔ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ, fiappleˆ Ë ÂÓÈÎ Ó È ÛÎÂ Ë M - ÙÚˆÓ Î È Ù ıìòó CGMM ÁÈ ÙÔ ÈÂıÓ ÛÙËÌ MÔÓ ˆÓ SI, Ô È Î ÂÚÓËÙÈÎfi N ÙÈÏÈ Îfi OÚÁ ÓÈÛÌfi IMO ÁÈ ÙËÓ ÛÊ - ÏÂÈ ÛÙË ı Ï ÛÛ ÎÏapple. ÚÔÎÂÈÌ ÓÔ Ó ÂappleÈÙ ıâ Ô ÛÎÔapplefi ÙË T appleôappleô ËÛË, Ô ÔÚıÔ- ÏÔÁÈÛÌfi ËÏ. ÛÙ Á ı Î È ÙÈ - appleëúâû Â, Ô Ó Î ıôúèûùâ ÔÈ apple - Ú Î Ùˆ ÛÙfi ÔÈ: 1) OÏÈÎ ÔÈÎÔÓÔÌ Û ÓıÚÒappleÈ- ÓË appleúôûapple ıâè, ÏÈÎ Î È ÂÓ ÚÁÂÈ. 2) TÚfiappleÔ ÎÊÚ ÛË Î È ÂappleÈÎÔÈ- ÓˆÓ. 3) AÛÊ ÏÂÈ, YÁÂ Î È ÚÔÛÙ - Û ÙË ÓıÚÒappleÈÓË ˆ. 4) ÚÔÛÙ Û Î Ù Ó ÏˆÙ Î È Û Ó ıë ÂÓ È Ê ÚÔÓÙ ÙˆÓ ÓıÚÒappleˆÓ. 5) Aapple ÏÂÈ Ë Ù ÓÈÎÒÓ ÂÌappleÔ ˆÓ ÛÙÔ ÂÌapplefiÚÈÔ. T Î ÚÈ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙË Ó- H ÁÎfiÛÌÈ HÌ Ú ÚÔÙ appleˆó ÂÔÚÙ ÂÙ È Î ıâ ÚfiÓÔ ÛÙÈ 14 OÎÙˆ Ú Ô Î È Â Ó È ÊÈÂÚˆ- Ì ÓË ÛÙÈ appleúôûapple ıâèâ ÙˆÓ ÈÏÈ ˆÓ ÂÌappleÂÈÚÔÁÓˆ- ÌfiÓˆÓ apple fiïâ ÙÈ ÒÚÂ, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ Û ÓÂÚÁ ÔÓÙ È ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË ÈÂıÓÔ HÏÂÎÙÚÔÙ ÓÈÎ EappleÈ- ÙÚÔapple (IEC), ÙÔ ÈÂıÓÔ OÚÁ ÓÈÛÌÔ T appleôappleô ËÛË (ISO) Î È ÙË ÈÂıÓÔ ŒÓˆÛË TËÏÂappleÈ- ÓÔÈ ÙÔ ÚÔÙ appleô Â Ó È Ù ÂÍ : ñ Ó ÚfiÙ appleô ÂÌÊ Ó ÂÙ È applefi ÌÔÚÊ ÂÁÁÚ ÊÔ, ÂÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ - applefi ÚÌfi ÈÔ Ó ÁÓˆÚÈÛÌ ÓÔ OÚÁ ÓÈÛÌfi, ñ Ùfi ÙÔ ÁÁÚ ÊÔ Â Ó È appleúôûè- Ùfi ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ñ Î Ù ÚÙ ÂÙ È Û ÌÊˆÓ Ì ÌÈ Ì ıô Ô appleô Û ÂÙ È ÛÙË Û Ó - ÓÂÛË fiïˆó ÙˆÓ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ Î È appleúô ÙÔ Û ÌÊ ÚÔÓ fi- ψÓ, ñ appleúôôú ÂÙ È ÁÈ Âapple ÓÂÈÏËÌÌ - ÓË È ÚÎ ÂÊ ÚÌÔÁ Î È Ë ÂÊ Ú- ÌÔÁ ÙÔ Î Ù Î ÓfiÓ ÂÓ Â Ó È - appleô ÚˆÙÈÎ. H T appleôappleô ËÛË ÌÂÙ Û ËÌ Ù ÂÈ Í Â, fiappleˆ appleô ÔÙÈÎfiÙËÙ, appleô- ÙÂÏÂÛÌ ÙÈÎfiÙËÙ, ÔÈÎÔÓÔÌ, appleôèfi- ÙËÙ, ÔÈÎÔÏÔÁ, ÛÊ ÏÂÈ, ÍÈÔappleÈ- ÛÙ, Û Ì ÙfiÙËÙ Î È È ÏÂÈÙÔ Ú- ÁÈÎfiÙËÙ ÛÂ Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó Ú - ÎÙËÚÈÛÙÈÎ appleúô fióùˆó Î È appleëúâ- ÛÈÒÓ, Ù ÔappleÔ ÂÊ ÚÌfi ÔÓÙ È ÛÙËÓ Î Ù ÛÎÂ, apple ÚÔ Ú ÛË ÙÔ. EÓÈÛ ÂÈ ÙËÓ Ù ÓÔÏÔÁÈÎ Î ÈÓÔÙÔ- Ì Î È ÙÔ ÁÈ ÂÌapplefiÚÈÔ. BÔËı ÙÔ appleôï ÙÂ Ó ÛÎÔ Ó Ù ÈÎ ÈÒ- Ì Ù ÙÔ Î È Ó ÂÎappleÏËÚÒÓÔ Ó ÙÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÙÔ. ÚÔ ÁÂÈ ÙËÓ appleúôûù Û ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ, ÙËÓ ÛÊ ÏÂÈ, ÙËÓ ÁÈÂÈÓ, ÙËÓ appleúfiû - ÛË ÛÙËÓ appleïëúôêôú Î È Î Ù ÚÁ ÙÔ ÊÚ ÁÌÔ ÌÂÙ Í appleïô ÛÈˆÓ Î È ÊÙˆ ÒÓ ÎÚ ÙÒÓ. T ÚfiÙ apple ÁÈ ÙÈ Î Ù ÛÎÂ, ÙËÓ ÛÊ ÏÂÈ ÛÙ ÎÙ ÚÈ (Û ÌappleÂÚÈ- Ï Ì ÓÔÌ ÓˆÓ ÙˆÓ Û ÛÙËÌ ÙˆÓ ÊˆÙÈ, Û Ó ÁÂÚÌÔ Î È ÎÙ ÎÙË Ó ÁÎË ), ÙÈ ÌÂÙ ÊÔÚ, ÙËÓ - ÛÊ ÏÂÈ ÛÙÔ Ûapple ÙÈ Î È ÛÙÔ ÒÚÔ ÂÚÁ Û, ÙËÓ ÛÊ ÏÂÈ ÙˆÓ ÌË - ÓÒÓ, ÙËÓ appleúôûù Û ÙˆÓ Ô ËÁÒÓ Î È ÂappleÈ ÙÒÓ ÙÔÎÈÓ ÙˆÓ, ˆ Ù ÚfiÙ apple ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôèfiùëù ÙÚÔÊ ÌˆÓ, ÔËıÔ Ó Ó Á ÓÂÈ Ô Îfi- ÛÌÔ appleèô ÛÊ Ï. ŒÓ ÎfiÛÌÔ ˆÚ ÚfiÙ apple ı Ù Ó ÁÚ ÁÔÚ Î Ù ÈÎ ÛÌ ÓÔ Ó ÛÙ Ì Ù ÛÂÈ Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ. Ù Ó ÛÎÔÏÔ ÎfiÌ ÂappleÈÎ Ó - ÓÔ Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ Ì Πıëìâ- ÚÈÓ Û ÔÏ Â. OÈ ÌÂÙ ÊÔÚ Î È ÙÔ ÂÌapplefiÚÈÔ ı Û ÂÚ ÓÔÓÙ Ó. TÔ È ÎÙ Ô appleïò ÂÓ ı ÏÂÈ- ÙÔ ÚÁÔ ÛÂ, Î ıò ÎfiÌ Î È Ë - appleï Ó ÁÓˆÛË ÂÓfi ÌËÓ Ì ÙÔ ÛÙÔÓ appleôïôáèûù, ÂÍ ÚÙ Ù È applefi ÂÎ ÙÔÓÙ Â ÚfiÙ apple. XÈÏÈ Â Û ÛÙ Ì Ù Ù ÔappleÔ ÂÍ ÚÙÒÓÙ È applefi ÙÈ Ù ÓÔÏÔÁ  ÙË appleïëúôêô- ÚÈÎ Î È ÙˆÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ı - ÓÙÈÌÂÙÒappleÈ Ó appleúô Ï Ì Ù - applefi ÙÈ Î ÂÚÓ ÛÂÈ Î È ÙÈ ÙÚ appleâ Â, H T appleôappleô ËÛË Û ÌÂÚ ÛÙËÓ ÁÂ Î È ÙÔÓ ÏÂÁ Ô ÂÓ - ÚÈ Î ÎÏÔÊÔÚ, ÙÈ Âapple ÁÔ Û appleëúâû Â, ÙËÓ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË Î Ù - ÛÙÚÔÊÒÓ Î È ÎfiÌË ÙË ÈÂıÓ ÈappleÏˆÌ Ù. ÙÔ Ûapple ÙÈ, Ù ÚfiÙ apple È ÙË- ÚÔ Ó ÙÈ ËÏÂÎÙÚÈÎ Û ÛÎÂ Û Ó-  ÂÌ Ó Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÎÙ Ô, ÂÓÒ Ù Ùfi ÚÔÓ Ù ÁÂ Î È Ù ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎ Û ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ È Ì ÙÈ appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎ apple ÈÙ ÛÂÈ. T Ú ÈfiʈÓ, ÔÈ ÙËÏÂÔÚ ÛÂÈ, ÔÈ Û - ÛΠDVD, Ù ÎÈÓËÙ ÙËÏ ÊˆÓ, fiï ÎÔÏÔ ıô Ó Î Ù ÏÏËÏ Úfi- Ù apple, ÒÛÙÂ Ó Â Ó È Û Ì Ù ÙfiÛÔ ÌÂÙ Í ÙÔ fiûô Î È Ì ÏÏ Û - ÛÙ Ì Ù. Aapplefi Ù ÓÙÂÔ Î È ÙË ÌÔ ÛÈÎ ˆ ÙËÓ ÂÎapple  ÛË, ÙËÓ ÙËÏ ÙÚÈÎ, Ù ÔÚ ÊÔÚÈÎ Û ÛÙ Ì Ù ÁÈ Ù - ÙÔÎ ÓËÙ Î È Ù ÂÚÔappleÏ Ó, fiï ÏÂÈÙÔ ÚÁÔ Ó Ì ÛË ÚfiÙ apple. ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ (ITU) appleô Ó Ê ÚıËÎ Ó, ÁÈ ÙËÓ ÂÎapplefi- ÓËÛË ÙˆÓ ÈÂıÓÒÓ ÚÔÙ appleˆó, Û Ì ÏÏÔÓÙ ÛÙËÓ Â ËÌÂÚ ÙˆÓ Î ÙÔ ÎˆÓ fiïô ÙÔ ÎfiÛÌÔ. TÔ apple - ÁÎfiÛÌÈÔ Ì Ó Ì appleô appleúô ÏÏÂÙ È Â Ó È fiùè: «T ÚfiÙ apple apple Ú Ô Ó Ï ÛÂÈ,  ÓÔÔ Ó ÙÈ ÂappleÈ ÂÈ- ÚËÌ ÙÈÎ Û ÓÂÚÁ Û Â, ÂÓÒÓÔ Ó ÙÔ ÓıÚÒappleÔ. T ÚfiÙ apple ÂÓÒÓÔ Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ». TÔ TEE Ó ÁÓˆÚ ÔÓÙ ÙËÓ ÔÏÔ Ó Î È ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÛËÌ Û ÙË T appleôappleô ËÛË, Ì applefiê ÛË ÙË AÓÙÈappleÚÔÛˆapple ÙÔ, Ó Î - Ú Í ÙÔ ÙÔ 2008 ˆ «ŒÙÔ T appleôappleô ËÛË, K ÓfiÓˆÓ Î È ÚÔ- È ÁÚ ÊÒÓ» Î È Û ÁÎÚfiÙËÛ ÌÈ ÓÙÔÓÈÛÙÈÎ EappleÈÙÚÔapple ÁÈ ÙË È Â ÚÈÛË ÙˆÓ Ú ÛÂˆÓ ÙÔ ŒÙÔ, appleôùâïô ÌÂÓË applefi ÙÔ : È ÓÓË ÂÔ ˆÚ ÎË, Úfi ÚÔ AÓÙÈappleÚÔÛˆapple ÙÔ TEE, B. B Ú Î HM,. K ÏÏÈ ÓË M- MH,. M ıèô ÎË MMM, K. I - Έ Ë HM,. T Ú M, M. Zˆ ÎÔ M, I. Nfi MMM,. ÚËÁÔÚfiappleÔ ÏÔ NM, H. NÙ Î HM,. OÈÎÔÓÔÌ Ë HM,. K ÌÈ- Ó ÚË HM,. apple ÎÔ MM,. ËÌ Ú ÎÔ M,. K Ó ÏÏÔ XM, K. TÔÚ ÎË XM,. MÂÙÈÓ - Ô XM, N. MÔ Ú XM. ÚÒÙË ÂΠψÛË appleô ÔÚÁ - ÓÒÓÂÈ Ë ÓÙÔÓÈÛÙÈÎ EappleÈÙÚÔapple Â Ó È Ù appleô ı appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ- Ëı ÛÙÔ ÍÂÓÔ Ô Â Ô «Esperia Palace» ( Ù Ô 22, Aı Ó ), ÙË Â Ù Ú 31 M ÚÙ Ô 2008 Î È ÒÚ 17.00, Ì ı Ì : «E Úˆapple Î T appleôappleô ËÛË Î È ÂÏÏËÓÈÎ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ : ÔÊ - ÏË, appleúô Ï Ì Ù Î È appleúôôappleùèî» ÎÔapplefi Ó appleô ÔËıËıÂ Ë ÂÏÙ ˆÛË ÙË ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙË- Ù ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛˆÓ, Ë appleúô- ÛÙ Û ÙˆÓ appleôïèùòó Î È ÙÔ appleâúè- ÏÏÔÓÙÔ, Î ıò Î È Ë ÂÏÙ ˆ- ÛË ÙË appleôèfiùëù ˆ ÙˆÓ EÏÏ - ÓˆÓ. OÌÈÏËÙ ı Â Ó È ÛÙÂÏ Ë ÙË E Úˆapple Î ŒÓˆÛË, YappleÔ ÚÁ ˆÓ, E OT, E Y, EB, ATE, E ETO Î È TEE. ı Ì ì TEE 2480 (17/3/08) 21

24 ı Ì ÙÈ 18 OÎÙˆ Ú Ô 2004 Ë EappleÈ- ÙÚÔapple ÙˆÓ E Úˆapple ÎÒÓ KÔÈÓÔ- Ù ÙˆÓ, ÌÂ Ó ÎÔ ÓˆÛ ÙË, Î - Ó ÁÓˆÛÙfi fiùè Ë Ù appleôappleô ËÛË Û ÓÈÛÙ Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ appleôïèùèîòó appleô ÎÔÏÔ ıâ ÙÔ Ì Ô ÏÈÔ Î È Ë EappleÈÙÚÔapple ÁÈ ÙË ÂÏÙ ˆÛË ÙˆÓ Î ÓÔÓÈ- ÛÙÈÎÒÓ Ú ıì ÛˆÓ, ÙËÓ ÍËÛË ÙË - ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ Î È ÙËÓ ÚÛË ÙˆÓ ÊÚ ÁÌÒÓ ÙÔ ÂÌappleÔ- Ú Ô Û ÈÂıÓ Âapple appleâ Ô. TÔ ÈÛ ÔÓ Û ÛÙËÌ Ù appleôappleô ËÛË ÛÙËÓ E ÚÒappleË, ÙÔ ÔappleÔ Ô È appleâù È Ô - ÛÈ ÛÙÈÎ applefi ÙËÓ O ËÁ 98/34/EK, ÂÎappleÏ ÚˆÛ ÙÔ ÛÎÔappleÔ ÙÔ. H  - Úˆapple Î Ù appleôappleô ËÛË appleô  ıëîâ Â- appleèù ËÌ ÓÔ Ì ÛÔ ÁÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ Úˆ- ÛË ÙË ÂÓÈ ÁÔÚ ÂÌappleÔÚÂ Ì - ÙˆÓ. øûùfiûô, ÂÍ ÎÔÏÔ ıâ Ó apple Ú- ÂÈ appleâúèıòúèô ÂÏÙ ˆÛË, Ú ÁÂ- ÓÔÌ ÓË applefi ÙËÓ È ÙËÓ E Úˆapple Î EappleÈÙÚÔapple, ÙÔ E Úˆapple ÎÔ OÚÁ - ÓÈÛÌÔ T appleôappleô ËÛË («EOT»), ÙÔ ÂıÓÈÎÔ ÊÔÚ ٠appleôappleô ËÛË, ÙÈ ÂıÓÈÎ Ú, ÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ, ˆ Î È ÙÈ ÌË Î ÂÚÓËÙÈÎ ÔÚÁ ÓÒÛÂÈ appleô Û ÔÏÔ ÓÙ È Ì ÙËÓ Ù appleôappleô ËÛË. H  ڈapple Î Ù appleôappleô ËÛË Û Ó - Ï ÛËÌ ÓÙÈÎ ÛÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙË ÓÔ- ÌÔıÂÛ appleô È appleâè ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ - ÁÔÚ. Aapplefi ÙÔ 1998, Î Ù ÚÙ ÛÙËÎ Ó Î È ÂÊ ÚÌfiÛÙËÎ Ó appleâú appleô 20 Ó Â ÓÔÌÔıÂÙÈÎ appleú ÍÂÈ Î È Û È, ÛÙ ÔappleÔ Ù appleúfiù apple È Ú Ì Ù Ô Ó Â- appleèîô ÚÈÎfi ÚfiÏÔ. AÓ Ê ÚÔÓÙ È, Î - Ú ˆ, ÛÙËÓ T ÓÔÏÔÁ ÙË ÏËÚÔ- ÊÔÚ Î È ÙË EappleÈÎÔÈÓˆÓ (T E), ÛÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ Î È ÙËÓ appleúôûù Û ÙˆÓ Î Ù Ó ÏˆÙÒÓ. K ÙÈ appleô ÂappleÈÙÚ appleâè ÙË ÛÎ Ë, fiùè Ì Ûˆ ÙË Ó appleúôû Á- ÁÈÛË, Ë Ú ÛË appleúôù appleˆó ÁÈ ÙË ÛÙ - ÚÈÍË ÙË ÓÔÌÔıÂÛ ı ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó ÂappleÂÎÙ ıâ appleâú ÈÙ Úˆ ÛÂ Ó Ô ÙÔ- Ì ÙË Â Úˆapple Î ÓÔÌÔıÂÛ. H EappleÈÙÚÔapple Ó ÎÔ ÓˆÛ fiùè ı ÂÍ ÎÔ- ÏÔ ı ÛÂÈ Ó appleúôˆıâ, Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ ÂÛÌ ÛÂÈ appleô ÂÈ Ó Ï ÂÈ ÁÈ ÙË ÂÏÙ ˆÛË ÙˆÓ Î ÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ú ıì - ÛˆÓ, ÙËÓ Â Ú ÙÂÚË Ú ÛË appleúôù - appleˆó appleúô ÛÙ ÚÈÍË ÙË ÓÔÌÔıÂÛ. H  ڈapple Î Ù appleôappleô ËÛË, ÂappleÈÛË- Ì ÓÂÙ È, ÌappleÔÚÂ Ó Û Ì ÏÂÈ ÛËÌ - ÓÙÈÎ ÛÙËÓ ÍËÛË ÙË ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈ- ÎfiÙËÙ ÙˆÓ Â Úˆapple ÎÒÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂ- ˆÓ. TÔ ÙÔ appleúô appleôı ÙÂÈ fiùè ÙÔ Â Úˆapple Îfi ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi Û ÛÙËÌ Ù appleôappleô Ë- ÛË ı Ó appleù ÛÛÂÈ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ Û fiïô ÙÔ ÙÔÌ appleô Â Ó È ÛËÌ - ÓÙÈÎÔ ÁÈ ÙËÓ Â Ú ıìë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÂÛˆÙÂÚÈÎ ÁÔÚ apple Ú Ó ÙË ÂÓÈ - ÁÔÚ ÂÌappleÔÚÂ Ì ÙˆÓ, apple.. appleë- ÚÂÛ Â, T E, appleúôûù Û ÙˆÓ Î Ù Ó - ψÙÒÓ Î È ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ. ÙÔ appleï ÛÈÔ Ùfi, ˆÛÙfiÛÔ, Ë Â - Úˆapple Î Ù appleôappleô ËÛË appleú appleâè Ó ÓÙ - appleôîú ÓÂÙ È ÂfiÓÙˆ ÛÙÈ Ó ÁΠÙË ÁÔÚ, È ˆ ÛÙÈ Ó ÁΠÙË ÈÔ- ÌË Ó. H EappleÈÙÚÔapple ÁÓˆÚ ÂÈ ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ appleô ÛÎÂ Ù È fiûôó ÊÔÚ ÙËÓ appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ Î È ÙËÓ Ù ÙË- Ù ÙË È ÈÎ Û ËÌÈÔ ÚÁ appleúô- Ù appleˆó, È ˆ ÛÙÔ ÙÔÌÂ ÙˆÓ Ó ˆÓ Ù ÓÔÏÔÁÈÒÓ, fiappleˆ ÔÈ T E, fiappleô Ë Ù Â Ù appleôappleô ËÛË ÎÚ ÓÂÙ È ÛÎfiappleÈÌË ÁÈ ÙËÓ ÈÎ ÓÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ apple ÈÙ ÛÂˆÓ appleô ËÌÈÔ ÚÁÔ Ó ÔÈ Ù ˆ ÌÂÙ - ÏÏfiÌÂÓÂ Û Óı ΠÙË ÁÔÚ. OÈ appleúô È ÁÚ Ê appleô Î Ù ÚÙ ÔÓÙ È applefi Ù ÈÔÌË ÓÈÎ ÊfiÚ Î È ÙÈ ÎÔÈ- ÓÔappleÚ Í Â, È Ú Ì Ù Ô Ó ÌÂÁ Ï - ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ, È ˆ Û ÈÂıÓ Âapple appleâ Ô. H EappleÈÙÚÔapple ÂÎÙÈÌ fiùè apple Ú Ô Ó ÙÂ- Ú ÛÙÈÂ Ó ÙfiÙËÙ ÂÏÙ ˆÛË fi- ÛÔÓ ÊÔÚ ÙËÓ appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ Î È ÙËÓ appleô ÔÙÈÎfiÙËÙ ÙÔ Â Úˆapple - ÎÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ Ù appleôappleô ËÛË Î È ÙˆÓ ÌË ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ, appleúôîâèì ÓÔ Ó ÈÎ ÓÔappleÔÈËıÔ Ó ÔÈ Ó ÁΠÙË ÁÔ- Ú Î È ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ applefi È Ú- ÎÒ ÌÂÙ ÏÏfiÌÂÓÂ Û Óı ÎÂ. Â- ÔÌ ÓÔ fiùè Ë Â Úˆapple Î Ù appleôappleô Ë- ÛË Â Ó È ÓÂÍ ÚÙËÙË Î È Î ıô ËÁÂ Ù È applefi ÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ Ú ÛÙËÚÈfi- ÙËÙÂ, ÔÈ Â Úˆapple ÎÔ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ Ù appleôappleô ËÛË Î ÏÔ ÓÙ È, ÛÂ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙÔ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÊÔÚÂ, Ó Âapple ÏËı ÛÔ Ó Î Ù applefiûôó ÔÈ Ì ıô- ÔÈ ÂÚÁ Û, ÔÈ È ÈÎ Û Â Î È ÔÈ appleô- ÏÈÙÈÎ ÙÔ, ÓÙ Ó ÎÏÔ Ó Âapple ÚÎÒ ÙÈ Ó ÁÎÂ ÙˆÓ ÊÔÚ ˆÓ, ÒÛÙÂ Ó ÈÎ - ÓÔappleÔÈËıÔ Ó Î Ï ÙÂÚ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ apple ÈÙ ÛÂÈ ÙË ÁÔÚ. ÙËÓ appleúôûapple ıâè ÙË EE Ó ÍÈÔappleÔÈ ÛÂÈ ÙËÓ Ù appleôappleô ËÛË ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙˆÓ appleôïèùèîòó ÙË, ÙÔ ıâûìèîfi appleï ÛÈÔ appleú appleâè Ó appleúôû ÚÌÔÛÙ ÒÛÙÂ Ó È ÛÊ ÏÈÛÙ appleˆ Ë Ù appleôappleô ËÛË ÌappleÔ- ÚÂ Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÂÈ appleôùâïâûì ÙÈÎ. TÔ ÙÔ, appleôûùëú ÂÙ È, appleúô appleôı ÙÂÈ ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÓÔÌÈÎ ÛË ÁÈ ÙË ÚËÌ ÙÔ fiùëûë ÙË Â Úˆapple Î Ù appleôappleô ËÛË Î È ÙËÓ Âapple ÓÂÍ Ù ÛË ÙÔ Û ÂÙÈÎÔ Ì ٠appleúfiù apple Ì ÚÔ Ù O ËÁ 98/34/EK, Ë ÔappleÔ ıâûapple ÂÈ È ÈÎ Û appleïëúôêfiúëûë ÛÙÔÓ ÙÔ- Ì ÙˆÓ Ù ÓÈÎÒÓ appleúôù appleˆó Î È Î ÓÔ- ÓÈÛÌÒÓ. H EappleÈÙÚÔapple, ÛÂ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙÔ Â Úˆapple ÎÔ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ Ù appleôappleô ËÛË, ı ÂÍ ÎÔÏÔ ı ÛÂÈ Ó appleúôˆıâ ÙËÓ Ó appleù ÍË ÈÂıÓÒÓ appleúô- Ù appleˆó applefi ÙÔ ÚÌfi ÈÔ ÈÂıÓ ÊÔÚ ٠appleôappleô ËÛË Î È Ó appleúôˆıâ ÙË Ú ÛË ÙÔ. ÏËÓ, fiìˆ, Ë EappleÈÙÚÔapple ÂÎÙÈÌ fiùè ÙÔ Â Úˆapple Îfi Û ÛÙËÌ Ù appleôappleô ËÛË Î È Ù ÂappleÈÙ ÁÌ Ù ÙÔ ı ÌappleÔÚÔ Û Ó Ó appleúô ÏËıÔ Ó Îfi- Ì appleâúèûûfiùâúô ÂÎÙfi EE, ÒÛÙÂ Ó apple ÚÔ ÛÈ ÛÙÔ Ó Ù appleïâôóâîù Ì Ù ÙÔ, È ˆ ÛÙÔ Ó Ô «Á ÙÔÓ» ÙË EE ÌÂÙ ÙË ÈÂ Ú ÓÛË. H EappleÈÙÚÔapple, ÛÙËÓ Ó ÎÔ ÓˆÛË appleô ÂÍ ˆÛ appleúfiûê Ù Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ Â Úˆapple Î appleôïèùèî ÁÂÈÙÔÓ, ÂappleÈÛ Ì ÓÂ, ÚËÙÒ, ÙË ÛËÌ Û ÙË È apple ÛÙˆÛË ÙË Û Ì- ÌfiÚʈÛË Î È ÙË Ù appleôappleô ËÛË ÛÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ appleï ÛÈÔ. EappleÈappleÚÔÛı - Ùˆ, appleú appleâè Ó ËÌÈÔ ÚÁËıÔ Ó appleâ- ÚÈÛÛfiÙÂÚÂ Û ÓÂÚÁ Â Ì Ûˆ ÙË - ÍËÌ ÓË Û ÓÂÚÁ Û ÌÂÙ Í ÙˆÓ Â - E Úˆapple Î EappleÈÙÚÔapple Î È T appleôappleô ËÛË Úˆapple ÎÒÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌÒÓ Ù appleôappleô ËÛË, ÙˆÓ ÓÙ ÛÙÔÈ ˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÊÔÚ ˆÓ - ÌÂÏÒÓ ÙÔ, ÙË EappleÈÙÚÔapple Î È ÙˆÓ ÎÚ ÙÒÓ - ÌÂÏÒÓ, ÒÛÙÂ Ë Â Úˆapple Î Ù appleôappleô ËÛË Ó appleúô ÏËı appleâúèûûfi- ÙÂÚÔ ÂÎÙfi E ÚÒappleË. N ÓÔÌÔıÂÛ Î È appleúˆùô Ô Ï Â H  ڈapple Î Ù appleôappleô ËÛË ÛÙËÚ ÂÈ ÙË ÓÔÌÔıÂÛ «N ÚÔÛ ÁÁÈÛË», appleô appleô  ıëîâ ÂappleÈÙ ËÌ ÓÔ Î È Ô ÛÈ ÛÙÈÎfi Ì ÛÔ ÁÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ Úˆ- ÛË ÙË ÂÓÈ ÁÔÚ ÂÌappleÔÚÂ Ì - ÙˆÓ. TÔ Ì Ô ÏÈÔ, ÛÙ Û ÌappleÂÚ - ÛÌ Ù appleô ÂÍ ˆÛ ÙËÓ 1Ë M ÚÙ Ô 2002 Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ Â Úˆapple Î Ù appleôappleô ËÛË, ÂappleÈ Â ˆÛÂ Ù Ó ÙËÓ ÂappleÈÙ -. ÙËÓ Î Ù ı ÓÛË ÙË «N ÚÔ- Û ÁÁÈÛË», ˆ ÂÈ ÈÎfi ÌÔÓÙ ÏÔ ÓÔÌÔıÂÛ, ÙÔ ËÌfiÛÈÔ Û ÌÊ ÚÔÓ (apple.. Ë appleúôûù Û ÙË ËÌfiÛÈ ÁÂ Î È ÛÊ ÏÂÈ, ÙˆÓ Î Ù Ó ÏˆÙÒÓ Î È ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ) Î È ÙÔ Û ÌÊ ÚÔÓ ÙˆÓ È ÈˆÙÈÎÒÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ ÁÈ ÙË ËÌÈ- Ô ÚÁ appleúôù appleˆó Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ ÔÈΠÛÙ ıìë ÙË Ù ÓÈÎ, ı ÌappleÔ- ÚÔ Û Ó Ó Û Á ˆÓ ıô Ó Ì Π٠Ï- ÏËÏÔ ÙÚfiappleÔ, Î ıèûùòóù ÂÊÈÎÙ ÙÈ appleèô  ÏÈÎÙÂ Î È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÛÌ ÙÈ- Î ÌÔÚÊ ÓÔÌÔıÂÛ Û ÙÔÌ fiappleô, È ÊÔÚÂÙÈÎ, ÔappleÔÈ appleôùâ ÏÂ- 22 TEE 2480 (17/3/08)

25 ı Ì appleùôì ÚÂÈ ı appleúâappleâ Ó Î ıôú ÂÙ È applefi ÙËÓ È ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈÎ appleú ÍË. H EappleÈÙÚÔapple, ÛÙËÓ ÎıÂÛ ÙË appleúô ÙÔ Ì Ô ÏÈÔ Î È ÙÔ E Úˆapple Îfi KÔÈ- ÓÔ Ô ÏÈÔ, Û ÂÙÈÎ Ì ÙÈ Ú ÛÂÈ appleô Ó Ï ÊıËÎ Ó appleâèù applefi Ù ËÊ - ÛÌ Ù ÁÈ ÙËÓ Â Úˆapple Î Ù appleôappleô Ë- ÛË, appleô ÂÎ fiıëî Ó ÙÔ 1999, Ó ÊÂÚ fiùè ÈÂ Ú Ó ÙË Ú ÛË appleúôù appleˆó appleúô ÛÙ ÚÈÍË ÙË ÓÔÌÔıÂÛ Î È ÙˆÓ appleôïèùèîòó ÙË. Aapplefi ÙÔ M ÚÙÈÔ ÙÔ 2002, Î ÙfiappleÈÓ ÈÙ Ì ÙÔ ÙÔ Ì- Ô Ï Ô Ó Û Ó ÈÛÙÂ Ù Ë appleúô- Û ÁÁÈÛË Î È ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË Ó ÁÎË appleïô ÛÙ ÛË ÙË ÓÔÌÔıÂÛ ÂÓfi- ÂÈ ÙË ÈÂ Ú Ì ÓË E Úˆapple Î ŒÓˆÛË, ÛËÌÂÈÒıËΠappleâú ÈÙ Úˆ appleúfiô Ô Ì appleï ıô appleúˆùô Ô ÏÈÒÓ, È ˆ  ı ÁÚ ÌÌÈ fiìâóâ Ì ÙËÓ appleô- ÏÈÙÈÎ ÙË EappleÈÙÚÔapple ÁÈ ÙË ÂÏÙ ˆÛË ÙˆÓ Î ÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ú ıì ÛÂˆÓ 1, ÙÈ T E, ÙÈ appleëúâû Â, ÙÈ ÌÂÙ ÊÔÚ, Î ıò Î È ÙËÓ appleúôûù Û ÙˆÓ Î Ù - Ó ÏˆÙÒÓ Î È ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ. H apple ÁÎfiÛÌÈ È ÛÙ ÛË OÈ ÛÈÎ ÈÂıÓ ÂÛÌ ÛÂÈ ÙË E Úˆapple Î ŒÓˆÛË ÛÙÔÓ Û ÁÎÂ- ÎÚÈÌ ÓÔ ÙÔÌ appleôù appleòóôóù È ÛÙË Û ÌÊˆÓ ÙÔ OE ÁÈ Ù Ù ÓÈÎ Â- Ìapplefi È ÛÙÔ ÂÌapplefiÚÈÔ. A Ù Ë Û Ìʈ- Ó apple ÈÙ applefi Ù Û Ì ÏÏfiÌÂÓ Ì - ÚË, ÌÂÙ Í ÏψÓ, Ó Ó appleù ÛÛÔ Ó Î È Ó ÂÊ ÚÌfi Ô Ó ÙÈ Ù ÓÈÎ Î ÓÔ- ÓÈÛÙÈÎ Ú ıì ÛÂÈ Î È Ù ÈÂıÓ appleúfi- Ù apple Î Ù ÙÚfiappleÔ appleô Ó ÌË ËÌÈÔ Ú- ÁÂ È ÎÚ ÛÂÈ Î È Ó ı ÙÂÈ appleâúèùù Â- Ìapplefi È ÛÙÈ ÂÌappleÔÚÈÎ Û Ó ÏÏ Á. EappleÈappleÏ ÔÓ, Û ÓÈÛÙ ÙËÓ appleúôûê Á ÛÙ ÈÂıÓ appleúfiù apple, fiappleôùâ Â Ó È ÂÊÈÎÙfi, Î Ù ÙËÓ Î Ù ÚÙÈÛË Ù ÓÈÎÒÓ Î ÓÔÓÈ- ÛÙÈÎÒÓ Ú ıì ÛˆÓ. H EappleÈÙÚÔapple, ÛÂ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙÔ Â Úˆapple ÎÔ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ Ù appleôappleô ËÛË, appleúôˆıâ ÙË Ú ÛË ÙˆÓ ÈÂıÓÒÓ appleúôù appleˆó. ÙÔ ıìfi Ùfi, Û ÌÌÂÙ ÂÈ Û ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎÔ È - ÏfiÁÔ fiappleˆ ÔÈ TABD 2 Î È MEBF 3, ÛÙËÚ ÂÈ ÙÈ Û ÌÊˆÓ Â Û ÓÂÚÁ Û Î È ÂÙ ÈÚÈÎÒÓ Û ÛÂˆÓ ÌÂÙ Í ÙˆÓ Â Úˆapple ÎÒÓ Î È ÙˆÓ ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ ÓÈ- ÛÌÒÓ Ù appleôappleô ËÛË, appleúôˆıâ Î ÓÔÓÈ- ÛÙÈÎ ÌÔÓÙ Ï ÂappleÈ Â fiìâó appleúôù - appleˆó, fiappleˆ Ë OÈÎÔÓÔÌÈÎ EappleÈÙÚÔapple ÙˆÓ HÓˆÌ ÓˆÓ EıÓÒÓ ÁÈ ÙËÓ E ÚÒappleË (OEE/OHE) Î È apple Ú ÂÈ Ù ÓÈÎ appleôûù ÚÈÍË. OÈ ÂÓ ÚÁÂÈ ٠appleô- Ï appleô Ó ÛÙÔ Ó Î Ù ÛÙ ÛÔ Ó ÙËÓ - 1. ŒÎıÂÛË ÙË EappleÈÙÚÔapple ÁÈ ÙËÓ E Úˆapple Î È Î ÚÓËÛË, ÂÎ Ì ÚÈÔ 2002, COM (2002) 705 ÙÂÏÈÎfi. ø applefiúúôè ÙË appleôïèùèî ÁÈ ÙË ÂÏÙ ˆÛË ÙˆÓ Î ÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ú ıì ÛˆÓ, Ë EappleÈÙÚÔapple ÂÛÌ ıëîâ Ó ÈÂÓÂÚÁ appleâ- ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ÛÙËÌ ÙÈÎ ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ ÓÙÈÎÙ appleô ÁÈ ÛËÌ ÓÙÈÎ ÓÔÌÔ- Û È. ÙÔ appleï ÛÈÔ Ùfi, appleú appleâè Ó ÂÍÂÙ ÛÙÔ Ó ÂÓ ÏÏ ÎÙÈÎ appleúôù ÛÂÈ Î È Ë ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÛÌ ÙÈÎ Ï ÛË. H ÌÓ ÛÙ appleúô ÈÚÂÙÈÎ appleúfiù apple Â Ó È Ó applefi Ù Ì Û. 2. Trans Atlantic Business Dialogue ( È ÙÏ ÓÙÈÎfi EappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎfi È ÏÔÁÔ ). 3. Mercosur European Business Forum (E Úˆapple Îfi EappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎfi ºfiÚÔ Ì ÙË Mercosur). ì OÈ ÛÙfi ÔÈ ÙÔ ŒÙÔ T appleôappleô ËÛË, K ÓfiÓˆÓ Î È ÚÔ È ÁÚ ÊÒÓ Â Ó È: ) Ë ËÌÈÔ ÚÁ ÂÓfi ÎÈÓ Ì ÙÔ Û ÓÂÚÁ Û Î È Û ÓÂÚÁÈÒÓ ÙÔ TEE Ì ÎÏ ÈÎÔ, ÎÚ ÙÈÎÔ ÊÔ- ÚÂ Î È ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ, Ì ÛÙfi Ô ÔÈ Ù ÓÈÎ Ú ÛÂÈ Ó ÛÙËÚ ÔÓÙ È ÛÙËÓ Ù appleôappleô ËÛË, ÙÔ Î ÓfiÓÂ, ÙÈ ÛˆÛÙ appleúô È ÁÚ Ê Î È ÙËÓ appleôèfiùëù, ) Ë Â ÚÂ È ÔÛË ÙË Ù appleôappleô ËÛË Î È ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleúôù - appleˆó applefi ÙÔ ÂappleÈÌ ÚÔ ÎÏ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ú ÛÙËÚÈÔÙ ÙˆÓ ÙË ÒÚ, Ì ÛÙfi Ô ÙËÓ ÍËÛË ÙË - ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Â Úˆapple Îfi, fiûô Î È ÙÔ ÈÂıÓ appleâúè Ï- ÏÔÓ, Á) Ë È ÛÊ ÏÈÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ú - ÛÂˆÓ appleô ÊÔÚÔ Ó ÙËÓ appleúô ÛappleÈÛË ÙË ÁÂ, ÙËÓ appleúôûù Û ÙÔ appleâúè- ÏÏÔÓÙÔ, ÙËÓ ÛÊ ÏÂÈ ÙÔ Î Ù - Ó ÏˆÙ Î È ÙËÓ Â Ú ıìë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË appleôïèùâ ÙfiÛÔ ÛÂ È ËÌÔÙÈÎfi Âapple appleâ Ô fiûô Î È Û ÙÔÌÈÎfi. ÚÔÁÚ ÌÌ Ù ÔÓÙ È Ú ÛÂÈ Ì ÌÔÚÊ ÂÎ ËÏÒÛˆÓ, Û ÌÌÂÙÔ ÒÓ ÛÂ Û Ó ÚÈ, ËÌÂÚ Â, È ÏÔÁÔ Ì ÊÔÚÂ, ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ Î È ÂappleÈ ÂÈ- Ú ÛÂÈ, Ì ÛÎÔapplefi ÙËÓ appleúô ÁˆÁ Î È Û Ó ÂÏÙ ˆÛË ÙˆÓ Ú ÛÂˆÓ ÁÈ apple Ú ÁˆÁ appleúô fióùˆó, Î Ù ÛΠ٠ÓÈÎÒÓ ÚÁˆÓ Î È apple ÚÔ appleëúâ- ÛÈÒÓ ËÏ appleôèfiùëù, apple Ú ı ÙÔ- ÓÙ Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó appleúôù ÛÂÈ Âapple - Ï ÛË, fiappleˆ : ñ EappleÈÎÔ ÚÈÎ apple Ú Ì ÛË applefi ÙÔ TEE ÛÙËÓ ÎÚ ÙÈÎ appleúôûapple ıâè ÙÔ ÂÎÛ Á ÚÔÓÈÛÌÔ Û ı Ì Ù T appleôappleô ËÛË, K ÓfiÓˆÓ Î È ÚÔ È ÁÚ - ÊÒÓ. ñ AÓ appleù ÍË appleï ÈÛ Ô /Û ÛÙ Ì - ÙÔ ÂÓËÌ ÚˆÛË ÁÈ Ù appleúfiù apple Ì ÊÈÏÈÎfi ÙÚfiappleÔ appleúfiû ÛË Û apple ÓÂÏ- Ï ÓÈÔ Âapple appleâ Ô. ñ EÓ Û ÛË ÙˆÓ ÊÔÚ ˆÓ ÙÔ Ë- ÌÔÛ Ô, appleô Ô Ó Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ appleôèfiùëù ÂÎapple È Â ÙÈÎ, Û Ì Ô - Ï ÙÈÎ Î È ÂÏÂÁÎÙÈÎ ÚÌÔ ÈfiÙË- ÙÂ. ñ ÛÙËÌ ÙÈÎ ÂÎapple  ÛË ÙˆÓ ÊÔÚ ˆÓ ÏÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ ÚÁˆÓ Ì ÌÊ ÛË Û Ù ÙË TÔappleÈÎ A ÙÔ- ÈÔ ÎËÛË. ñ BÂÏÙ ˆÛË ÙË appleôûù ÚÈÍË apple - Ú ÁˆÁÒÓ ÙˆÓ MME Û ı Ì Ù Â- Ê ÚÌÔÁ ÙË T appleôappleô ËÛË, È È - ÙÂÚ ÛÙËÓ apple Ú ÁˆÁ Î ÈÓÔÙfiÌˆÓ appleúô fióùˆó. ñ Ú Ì ÛË applefi ÙÔ TEE ÁÈ ÙËÓ appleôùâïâûì ÙÈÎ ÂappleÔappleÙ ÙË - ÁÔÚ Ì Ûˆ ÂÎ ËÏÒÛÂˆÓ appleúô ÏË- Ì ÙÈÛÌÔ Î È Ó ÂÈÍË Û ÂÙÈÎÒÓ appleúôù ÛˆÓ. ñ ÚÔ ÔÏ ÙˆÓ appleúôù appleˆó appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙ ÂappleÈÙÚÂappleÙ fiúè Ú appleˆó, ÌÂıÔ ÔÏÔÁÈÒÓ Ì ÙÚËÛË appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂappleÈappleÙÒÛÂˆÓ Î È ÔÚıÒÓ Ù ÎÙÈÎÒÓ È Â ÚÈÛË appleôú- ÚÈÌÌ ÙˆÓ. ñ ÈÂ Ú ÓÛË ÙË appleèûùôappleô ËÛË ÙˆÓ Ù ÓÈÙÒÓ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÒÓ.  ٠ÙËÓ appleúˆùô Ô Ï Ó Ì - ÓÔ Ì ÙËÓ ÚˆÁ Î È ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û ÌÌÂÙÔ fiïˆó ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ TEE Î È ÙËÓ appleôûù ÚÈÍË ÙˆÓ ÊÔÚ - ˆÓ, ÔÚÁ ÓÈÛÌÒÓ Î È ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ appleô appleôûùëú Ô Ó Î È appleúô ÁÔ Ó ÛÙË ÒÚ Ì ÙËÓ Ù appleôappleô ËÛË, ÙË È ÔÛË ÙˆÓ appleúôù appleˆó Î È ÙËÓ Â- Ê ÚÌÔÁ ÙˆÓ Î ÓfiÓˆÓ Î È ÙˆÓ appleúô È ÁÚ ÊÒÓ. TEE 2480 (17/3/08) 23

26 ı Ì ÁÔÚ appleúôû ÛÈÌË ÛÙËÓ Â Úˆapple Î ÈÔÌË Ó Î È Ó Í ÛÔ Ó ÙËÓ ÓÙ - ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ ÙË. øûùfiûô, Ë KÔÈÓfiÙËÙ, ÁÈ Ó Â Ó È Û ı ÛË Ó ÙÔ appleú ÍÂÈ Î È Ó appleô  - ÍÂÈ ÙËÓ appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ ÙÔ Â - Úˆapple ÎÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ, ÚÂÈ ÂÙ È ÚÙÈÔ Û ÛÙËÌ appleúôù appleˆó Ì Âapple Ú- Î appleô ÔÌ Û  ڈapple Îfi Âapple appleâ Ô, ÙÔ ÔappleÔ Ô Ó ÌappleÔÚÂ Ó È ÛÊ Ï ÂÈ fiùè Ù ÈÂıÓ appleúfiù apple, appleô Î ı ÛÙ - ÓÙ È Î È Â Úˆapple Î, Û Ó Ô Ó Ì - Ù ÙÈ appleôïèùèî. ŒÓ appleôï Û È Û ÛÙËÌ appleô Û ÂÙ È Û appleôïïô ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ ÂıÓÈÎÔ ÊÔÚ ٠appleôappleô ËÛË ÂÓ ı ÌappleÔÚÔ Û appleô- Ù Ó È Ú Ì Ù ÛÂÈ Ù ÙÔÈÔ ÚfiÏÔ. ø ÂÎ ÙÔ ÙÔ, Ù ÎÚ ÙË - Ì ÏË, ÔÈ ÂıÓÈÎÔ ÊÔÚ ٠appleôappleô ËÛË Î È ÔÈ ÂÓ È ÊÂ- ÚfiÌÂÓÔÈ Î ÏÔ ÓÙ È Ó ÛÙËÚ ÍÔ Ó Ó ÈÛ Úfi Î È Û ÓÂÎÙÈÎfi  ڈapple Îfi Û - ÛÙËÌ Ù appleôappleô ËÛË. T Ùfi ÚÔÓ, Ë Â Úˆapple Î ÈÔÌË Ó Î È ÔÈ ÂÓ È - ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ appleú appleâè Ó Û ÌÌÂÙ Ô Ó appleï Úˆ ÛÙËÓ Â Úˆapple Î Ù appleôappleô Ë- ÛË ÒÛÙÂ Ó appleôùâïô Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙ ÚÈÔ Ó ÌË ÛÙÔ Âapple appleâ Ô ÙË ÈÂıÓÔ Ù appleôappleô ËÛË. H appleúfiîïëûë ÙË apple ÁÎÔÛÌÈÔappleÔ ËÛË H apple ÁÎÔÛÌÈÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ ÁÔÚÒÓ Î È Ô ÓÙÔÓÔ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi Û fiïô ÙÔ ÙÔÌÂ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ú ÛÙË- ÚÈÔÙ ÙˆÓ, Î ıèûùô Ó Û ÌÂÚ Ó - ÁÎ ÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Û Á ÚÔÓˆÓ Ú ÒÓ ÁÈ ÙËÓ appleôèfiùëù ÛÙËÓ apple Ú - ÁˆÁ ÙˆÓ appleúô fióùˆó, ÙˆÓ Ù ÓÈÎÒÓ ÚÁˆÓ Î È ÙËÓ apple ÚÔ appleëúâûèòó. ÕÚÚËÎÙ Û Ó Â ÂÌ ÓË Ì ٠ӈ٠- Úˆ Â Ó È Ë ÂÊ ÚÌÔÁ : ) ÙË Ù appleôappleô ËÛË, appleô ÂÎÊÚ Â- Ù È Ì Û applefi Ù Â Úˆapple Î appleúfiù apple appleô ÂÎ Ô Ó ÔÈ E Úˆapple ÎÔ OÚÁ ÓÈ- ÛÌÔ CEN, CENELEC Î È ETSI Î È Ù ÔappleÔ ÈÔıÂÙÔ ÓÙ È applefi ÙÔÓ E OT ˆ ÂÏÏËÓÈÎ appleúfiù apple, Î È ) ÙˆÓ Î ÓÔÓÈÛÌÒÓ, appleôê ÛÂˆÓ Î È O ËÁÈÒÓ ÙË EE, ÌÂÙ Í ÙˆÓ ÔappleÔ - ˆÓ Ó Ê ÚÂÙ È Î È Ë O ËÁ 89/106/EOK, ÁÈ Ù appleúô fióù ÙˆÓ Ô- ÌÈÎÒÓ Î Ù ÛΠÒÓ, appleô ÂÈ ÂÓÛˆÌ - Ùˆı ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Î ÈÔ Ì ÙÔ 334/1994. ÙËÓ Î Ù ı ÓÛË Ù Î ı ÛÙ Ù È ÂappleÈÙ ÎÙÈÎ Ë Ó ÏË Ë appleúˆùô Ô ÏÈÒÓ applefi ÙÔ TEE, ˆ ıâûìôıâùëì ÓÔ Ù ÓÈ- Îfi Û Ì Ô ÏÔ ÙÔ ÎÚ ÙÔ, ÁÈ ÙËÓ ÂÓ - Û ÛË ÙˆÓ Û ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ Ù appleôappleô Ë- ÛË, ÙÔ Î ÓfiÓÂ, ÙÈ appleúô È ÁÚ Ê Î È ÙËÓ appleôèfiùëù Ú ÛÙËÚÈÔÙ ÙˆÓ ÙˆÓ ÎÚ ÙÈÎÒÓ, Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÒÓ, ÂappleÈÛÙËÌÔ- ÓÈÎÒÓ Î È È ÈˆÙÈÎÒÓ ÊÔÚ ˆÓ. H EÏÏ ÂÈ appleô Ú ˆÛË ÈÔı - ÙËÛË ÙˆÓ Â Úˆapple ÎÒÓ appleúôù appleˆó Î È ÂÓ ÚÌfiÓÈÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ù ÓÈÎÒÓ Î ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÌÂ Ù Î È ÙÈ Û ÂÙÈÎ Ô ËÁ  ÙË E Úˆapple Î ŒÓˆÛË, - appleô Ú ˆÛË appleô Û Ì ÏÏÂÈ ÛÙË È - ÛÊ ÏÈÛË ÙË appleúôûù Û ÙˆÓ ÂÚÁ Ô- Ì ÓˆÓ, ÙˆÓ ÚËÛÙÒÓ Î È ÙÔ appleâúè Ï- ÏÔÓÙÔ Î È ÛÙËÓ Ó ıìèûë ÙË appleôèfiùëù ÙˆÓ apple Ú ÁfiÌÂÓˆÓ appleúô fióùˆó, ÙˆÓ Î Ù ÛΠfiìâóˆó Ù ÓÈÎÒÓ Ú- ÁˆÓ Î È ÙˆÓ apple Ú fiìâóˆó appleëúâûèòó ÛÙË ÒÚ Ì. ñ EÎÙfi ÙÔ, Ù appleúfiù apple Û Ì- ÏÏÔ Ó appleôê ÛÈÛÙÈÎ ÛÙÈ ÂÌappleÔÚÈ- Î Û Ó ÏÏ Á Ì ÙÚ Ù ÒÚ (apple.. H A, I appleˆó, A ÛÙÚ Ï, K Ó, KÔÚ ÎÏapple.), ÛÙËÓ Ó appleù ÍË ÙÔ ÈÂıÓÔ ÂÌappleÔÚ Ô Î È ÛÙËÓ ÚÛË ÙˆÓ fiappleôèˆó Ù ÓÈÎÒÓ ÂÌappleÔ ˆÓ ÛÎÔ- ÏÈÒÓ apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È. T ÔÊ ÏË ÙË Â Úˆapple Î Ù appleôappleô ËÛË ÍÂappleÂÚÓÔ Ó Î Ù appleôï ÙËÓ appleï ÛÙ ÚÈÍË ÙË Â Úˆapple Î ÓÔÌÔıÂÛ. H ËÌÈ- Ô ÚÁ appleúô ÈÚÂÙÈÎÒÓ appleúôù appleˆó - applefi ÙÔ ÂÓ È ÊÂÚÔÌ ÓÔ ÌappleÔÚÂ Ó appleúôûê ÚÂÈ appleâúèûûfiùâúë appleúôûùèı ÌÂÓË Í Î È Ó Í ÛÂÈ ÙËÓ ÓÙ - ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ 4. Aapplefi appleôï apple ÏÈ, Ù appleúfiù apple appleôùâïô Û Ó Ó applefiûapple - ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ ÙË ÁÔ- Ú Î È È Ú Ì ÙÈ Ó Î ÚÈÔ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÍËÛË ÙÔ appleïô ÙÔ ÙˆÓ Â- ıóòó. T appleúfiù apple Ù ÓÔ Ó Ó Í - ÓÔ Ó ÙÔÓ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi Î È Ó Î ıè- ÛÙÔ Ó ÂÊÈÎÙ ÙËÓ appleâúèîôapple ÙÔ Îfi- ÛÙÔ apple Ú ÁˆÁ Î È appleòïëûë, ˆ- E Ó È Ù Î ÚÈ fiúá Ó ÂÊ ÚÌÔ- Á ÙË appleôïèùèî ÙË T appleôappleô Ë- ÛË ÛÙÈ ÒÚ ÙË E ÚÒappleË Î È - Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. OÈ appleâúèûûfiùâúôè - applefi ÙÔ Ô Ó È Ú ıâ ÛÙÈ Ú- ÙÔ 20Ô ÈÒÓ, Î Ú ˆ  ÛÙÔ È ÛÙËÌ ÌÂÙ Í ÙˆÓ Ô apple ÁÎÔ- ÛÌ ˆÓ appleôï ̈Ó. OÈ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ - ÙÔ ÂÌÊ Ó Ô Ó ÌÂÁ Ï ÔÌÔÈfiÙË- Ù ˆ appleúô ÙË ÓÔÌÈÎ ÌÔÚÊ ÙÔ Î È ˆ appleúô ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ. MÂ Ï Á ÂÍ ÈÚ ÛÂÈ, appleúô Ú- ÔÓÙ È applefi Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÔÚÁ - ÓÒÛÂÈ appleô ÂÎappleÔÓÔ Ó Î È ËÌÔÛÈ- Â Ô Ó Ù appleúfiù apple ÛÂÈ ÌÈ È - ÈÎ Û appleô ÂÁÁ Ù È ÙË Ó Ùfi- ÙËÙ Û ÌÌÂÙÔ fiïˆó ÙˆÓ ÂÓ È - ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÙ ÚˆÓ. OÈ ËÌfiÛÈ ÈÔÈÎ ÛÂÈ Ó - ÁÓˆÚ Ô Ó Ù appleúfiù apple appleô ÂÎappleÔ- ÓÔ ÓÙ È Ì Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ˆ EıÓÈÎ ÚfiÙ apple. T ÚËÛÈÌÔappleÔÈ- Ô Ó ˆ Ì Û Ó ÊÔÚ ÛÙÈ Û Á- ÁÚ Ê appleô ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ËÌÔ- Û ˆÓ Û Ì ÛÂˆÓ ÎfiÌ ˆ Úfi- Ù apple AÓ ÊÔÚ ÁÈ ÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ OÚÁ ÓÈÛÌÔ T appleôappleô ËÛË ÙˆÓ T ÓÈÎÒÓ ÚÔ È ÁÚ ÊÒÓ. H ÔÌÔÈÔÁ ÓÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ EıÓÈÎÒÓ OÚÁ ÓÈÛÌÒÓ ÂÈ ÂappleÈÙÚ - ÂÈ ÛÙËÓ E ÚÒappleË Ó È Ú Ì Ù ÛÂÈ Ó «ÚfiÏÔ - ÎÏÂÈ» ÛÙÔ ÈÂıÓ ÛÙËÌ T appleôappleô ËÛË, ÂÊ ÚÌfi- ÔÓÙ, Û  ڈapple Îfi Âapple appleâ Ô, Ù ÂıÓÈÎ Û Ì Ù appleô ÊÔÚÔ Ó: i) ÙÈ T ÓÈÎ EappleÈÙÚÔapple, ii) Ó Û - ÛÙËÌ ÔÌÒÓ ÛÙ ÚÈÍË, Â Ú ˆ - appleôîâóùúˆì ÓÔ, ÌÂÙ Í ÂıÓÈÎÒÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌÒÓ, iii) Ó Û ÛÙËÌ Â- ÌappleÔÚÈÎÒÓ ËÌÔÛÈ ÛÂˆÓ Î È È - ÓÔÌÒÓ ÙˆÓ ÂÎappleÔÓËı ÓÙˆÓ ÚÔÙ - appleˆó. Ó Ê Î È Û ÌÂÛË Û ÛË Ì ٠apple Ú apple Óˆ Â Ó È Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ Â Úˆapple ÎÒÓ Î È ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ÎÚ ÙÒÓ - ÌÂÏÒÓ ÁÈ ÙËÓ Î ÔÛË ÙˆÓ appleúôù appleˆó Î È Ù appleôappleôèëùèîòó ÂÁÁÚ ÊˆÓ (E Úˆapple ÎÔ OÚÁ ÓÈÛÌÔ : CEN - European Committee for Standardization, CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization, ETSI European Telecommunications Standards Institute, ECISS - European Committee for Iron and Steel Standardization, Ô EÏÏËÓÈÎfi OÚÁ ÓÈÛÌfi T appleôappleô ËÛË - E OT) Ì ٠ÔappleÔ Î ıôú ÔÓÙ È apple ÈÙ ÛÂÈ ÛÊ ÏÂÈ, Î ÓfiÓÂ, Î Ù ı ÓÙ ÚÈÂ Ô ËÁ Â Î È Ú - ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ appleúô fióùˆó, ÈÂÚÁ ÛÈÒÓ, appleëúâûèòó, Î ıò Î È Û ÛÙËÌ ÙˆÓ ÁÈ ÙËÓ appleôèfiùëù. ÊÂÏÒÓÙ ÙÈ ÔÈÎÔÓÔÌ Â ÛÙÔ Û ÓÔ- Ïfi ÙÔ. T appleúfiù apple ÌÂÈÒÓÔ Ó ÙËÓ appleôï ÌÔÚÊ, È ÛÊ Ï Ô Ó ÙË È - ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfiÙËÙ, È ÙËÚÔ Ó ÙËÓ appleôèfiùëù Î È apple Ú Ô Ó appleïëúôêôú Â. ÚfiÛÊ ÙË ÌÂÏ ÙË ÂÓfi applefi ÙÔ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ ÂıÓÈÎÔ ÊÔÚ ٠appleôappleô ËÛË È Â ÈÒÓÂÈ fiùè, ÛÙËÓ E ÚÒappleË, Ë Ù appleôappleô ËÛË appleúôûı ÙÂÈ appleâú appleô 1% ÛÙËÓ Í ÙÔ Î ı ÚÈ- ÛÙÔ ÂÁ ÒÚÈÔ appleúô fióùô 5. EappleÈÛË- Ì ÓÂÙ È, Âapple ÛË, fiùè Ë appleúôûùèı ÌÂÓË Í appleô ÔÊ ÏÂÙ È ÛÙËÓ Ù appleôappleô Ë- ÛË, Â Ó È ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÂÍ ÛÔ ÛËÌ - ÓÙÈÎ Ì ÙËÓ Í appleô apple Ú Ô Ó Ù ÈappleÏÒÌ Ù Â ÚÂÛÈÙ Ó. TÔ ÙÔ Â- appleè  ÈÒÓÂÈ ÙË ÛËÌ Û ÙË Ù appleôappleô ËÛË ÁÈ ÙÈ Â Úˆapple Î appleôïèùè- Î. È Ùfi, Ë EappleÈÙÚÔapple ÂÓÛˆÌ Ùˆ- Û ÙË Ú ÛË appleúôù appleˆó ÛÂ È ÊÔÚ ÁÁÚ Ê appleô Û ÂÙ ÔÓÙ È Ì ÙÈ appleô- ÏÈÙÈÎ ÙË. ÚfiÙ apple Î È Î ÈÓÔÙÔÌ T appleúfiù apple È Ú Ì Ù Ô Ó, Âapple - ÛË, ÛËÌ ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Î ÈÓÔÙÔ- Ì, ÂappleËÚ ÔÓÙ Ì ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ - Ùfi ÙÈ ÂappleÂÓ ÙÈÎ appleôê ÛÂÈ ÙˆÓ ÂappleÈ- ÂÈÚ ÛÂˆÓ ÁÈ ÙËÓ ÚÂ Ó Î È ÙËÓ - 24 TEE 2480 (17/3/08)

27 Ó appleù ÍË. T appleúfiù apple, ˆ appleëá Ù appleï ÔÓ ÂÓËÌÂÚˆÌ ÓË Ù ÓÔÏÔÁÈÎ ÁÓÒÛË, ÈÂ Ú ÓÔ Ó ÙË ÛË ÁÓÒÛÂ- ˆÓ ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ Î È ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÂÓÛˆÌ ÙÒÛÔ Ó ÚÌÔÓÈÎ Ó Â ÙÂ- ÓÔÏÔÁ Â Î È appleôùâï ÛÌ Ù ÂÚ - ÓÒÓ ÛÙË È ÈÎ Û Û Â È ÛÌÔ Î È Ó appleù ÍË Ó ˆÓ appleúô fióùˆó Î È appleë- ÚÂÛÈÒÓ. T appleúfiù apple, ˆ Ì ÛÔ ÙË - ÁÔÚ, È ÎÔÏ ÓÔ Ó ÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ - ÛÂÈ ÛÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÎÔÈÓ ÂÌappleÔÚÈ- Î ÁÏÒÛÛ. ŒÓ appleúô  ÏËÌ ÓÔ apple Ú ÂÈÁÌ Â Ó È ÙÔ GSM (Global System for Mobile Communications ÁÎfiÛÌÈÔ ÛÙËÌ KÈÓËÙ EappleÈ- H Ù appleôappleô ËÛË ÛÙËÓ appleëúâû ÙË ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ ÎÔÈÓˆÓ ), ÙÔ ÔappleÔ Ô È ÌfiÚʈÛ ÌÈ apple ÁÎfiÛÌÈ ÁÔÚ ÎÈÓËÙ ÂappleÈ- ÎÔÈÓˆÓ Î È Û ÓÈÛÙ ÎÈÓËÙ ÚÈÔ Ó ÌË ÁÈ ÙËÓ Ó appleù ÍË appleôïïòó ÎÈÓËÙÒÓ ÂÊ ÚÌÔÁÒÓ. EappleÈappleÏ ÔÓ, fi- ÛÔÓ ÊÔÚ ÙË Ó appleô ÔÌ ÔÚ - ÊÔÚÈÎ appleïô ÁËÛË «Galileo», Ù Â Úˆapple Î Î È Ù ÈÂıÓ appleúfiù apple ÛÙËÚ Ô Ó Ì apple ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiappleÔ fi È ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙË, ÏÏ Î È ÙË Ú ÛË ÙË Û appleï ıô ÂÊ ÚÌÔ- ÁÒÓ. H appleúfiûîôappleùë ÂÊ ÚÌÔÁ ÙˆÓ È Ù ÍÂˆÓ Î È ÙˆÓ appleëúâûèòó ÙÔ «Galileo» ÛÙËÓ apple ÁÎfiÛÌÈ - ÁÔÚ ÂÍ ÚÙ Ù È applefi ÙËÓ Â Ú ÙÂÚË appleô Ô ÙˆÓ Û Ó ÊÒÓ appleúôù appleˆó. H appleâúèóôìôıâùèî ÚÂ Ó ( - ÚÂ Ó Ì ÛÎÔapplefi ÙËÓ apple ÚÔ ÂappleÈ- ÛÙËÌÔÓÈÎ ÛË ÁÈ Ù appleúfiù apple ) Û Ì ÏÏÂÈ ÛÙÔ ÂappleÈ ÂÈÚËÛÈ Îfi appleâúè- ÏÏÔÓ appleô ÂappleÂÓ ÂÈ ÛÙÔ ÙÔÌ ÙË Ú Ó, ÙË Ó appleù ÍË Î È ÙË Î ÈÓÔÙÔÌ. ø ÂÎ ÙÔ ÙÔ, appleú appleâè Ó ÂÓÈÛ ıâ Ô Û Ó ÂÛÌÔ ÌÂÙ Í ÙˆÓ ÂÚ ÓËÙÈÎÒÓ Ú ÛÙËÚÈÔÙ ÙˆÓ Î È ÙË Ù appleôappleô ËÛË, Ì ÛÎÔapplefi ÙÔ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ Ó Ùfi fiêâïô ÁÈ ÙËÓ Ù appleôappleô ËÛË. ÚfiÙ apple Î È appleâúè ÏÏÔÓ H E Úˆapple Î EappleÈÙÚÔapple, ÛÙËÓ - Ó ÎÔ ÓˆÛ ÙË Ì ٠ÙÏÔ «OÏÔÎÏË- ÚˆÌ ÓË appleôïèùèî appleúô fióùˆó», ÂappleÈ- Û Ì Ó fiùè Ù appleúfiù apple Ô Ó ÌÂ- Á ÏÂ Ó ÙfiÙËÙÂ Ó ÛÙËÚ ÍÔ Ó ÙË ÈÒÛÈÌË Ó appleù ÍË, Î Ï appleùôóù ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ, ÎÔÈÓˆÓÈÎ Î È appleâúè- ÏÏÔÓÙÈÎ appleù. EappleÈappleÏ ÔÓ, Ó - ÊÂÚ ٠appleúfiù apple ˆ Ó applefi Ù ÂÚÁ Ï ÙÔ ÔappleÔ Ô Ë ÂÏÙ ˆÛË ı ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó Û Ì ÏÂÈ ÛÙË È - ÌfiÚʈÛË ÙÔ appleï ÈÛ Ô ÁÈ ÙË Û - Ó ÂÏÙ ˆÛË ÙˆÓ appleúô fióùˆó Î ı fiïë ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ Î ÎÏÔ ˆ ÙÔ fiûôó ÊÔÚ ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ. OÈ ÊÔÚ ٠appleôappleô ËÛË ÂÓı ÚÚ - ÓÔÓÙ È appleï ÔÓ Ó Û Ó appleôïôá Ô Ó appleâúèûûfiùâúô ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ. OÌÔ ˆ, ÛÂ Ó ÎÔ ÓˆÛË ÙË EappleÈ- ÙÚÔapple Ì ٠ÙÏÔ «EÓÛˆÌ ÙˆÛË appleâ- ÚÈ ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ËÙËÌ ÙˆÓ ÛÙËÓ Â - Úˆapple Î Ù appleôappleô ËÛË», ÙÔ Î ÚÈÔ Ì Ó Ì Ù Ó Ë ÓÙÔÓË apple ÚfiÙÚ Ó- ÛË fiïˆó ÙˆÓ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÊÔ- Ú ˆÓ appleô Û ÔÏÔ ÓÙ È Ì ÙËÓ Ù appleôappleô ËÛË Ó Ï Ô Ó ÛËÌ ÓÙÈÎ Ì ÙÚ, ÒÛÙÂ Ó ÂÓÛˆÌ ÙÒÛÔ Ó ÙËÓ appleúôûù Û ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ÛÙËÓ Ù appleôappleô ËÛË 6. T appleôappleô ËÛË Î È ÛÊ ÏÂÈ H Ù appleôappleô ËÛË appleú appleâè Âapple ÛË Ó È Ú Ì Ù ÛÂÈ ÛËÌ ÓÔÓÙ ÚfiÏÔ ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË appleôïèùèî Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ ÛÊ ÏÂÈ, ÙËÓ Î Ù appleôï ÌË- ÛË ÙË ÙÚÔÌÔÎÚ Ù Î È ÙËÓ appleúfi- ÏË Ë ÙÔ ÂÁÎÏ Ì ÙÔ, Ì ÛÙfi Ô ÙËÓ appleúôûù Û ÙˆÓ appleôïèùòó, ÙˆÓ - appleô ÔÌÒÓ Î È ÙˆÓ appleëúâûèòó appleô appleôùâïô Ó Ó ÌÂÈ ÛÙfi Ô. ÚÔÛ ÛÈÌfiÙËÙ ÁÈ fiïô T appleúfiù apple Û ÓÈÛÙÔ Ó ÛËÌ ÓÙÈÎfi Ì ÛÔ ÒÛÙÂ Ë ÎÔÈÓˆÓ Î È Ë ÔÈÎÔÓÔ- Ì Ó appleôîù ÛÔ Ó ÌÂÁ Ï ÙÂÚË - Ó ÙfiÙËÙ ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË. ÙËÓ E ÚÒappleË Ë ÎÔÈÓˆÓ ÁËÚ ÛÎÂÈ. ø ÂÎ ÙÔ - ÙÔ, apple Ú ÂÈ ÌÈ Í ÓfiÌÂÓË ÁÔÚ ÁÈ ÂÌappleÔÚÂ Ì Ù Î È appleëúâû  appleô ÓÙ appleôîú ÓÔÓÙ È ÛÙÈ apple ÈÙ ÛÂÈ ÙˆÓ ÙfiÌˆÓ ÌÂ Ó appleëú Î È/ ÙˆÓ ËÏÈ- ÎÈˆÌ ÓˆÓ. H Ù appleôappleô ËÛË ÂÈ ÙË - Ó ÙfiÙËÙ Ó Ó Ï ÂÈ Ù ÙËÓ appleúfi- ÎÏËÛË Î È Ó appleúôâùôèì ÛÂÈ ÙÔ - ÊÔ ÁÈ ÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ Î ÈÓÔÙfiÌˆÓ ÙÂ- ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙ ıìë ÙË Ù ÓÈÎ appleô Ó È ÛÊ Ï Ô Ó appleúôû ÛÈÌfi- ÙËÙ Û fiïô. øûùfiûô, Ùfi apple È- Ù ÙË ÚËÙ ÛÌ ÛË fiïˆó ÙˆÓ ÂÓ- È ÊÂÚÔÌ ÓˆÓ appleô ÂÌappleÏ ÎÔÓÙ È ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ È ÈÎ Û Û ÌÊˆÓ Ì ÌÂÏ ÙË ÙÔ ÛÙÚÈ ÎÔ ÊÔÚ Ù appleôappleô ËÛË ON («Der Nutzen der Normung für Unternehmen und Volkswirtschaft», Û. 20). ÙËÓ A ÛÙÚ, Ù ÔÊ ÏË ÙË Ù appleôappleô ËÛË Ó Ú ÔÓÙ Ó Û 1,74 ÈÛ.  - ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÛÙÔ Û 43 ÂÎ Ù.  ÚÒ. EappleÔÌ Óˆ, ÙÔ fiêâïô Ù Ó 40 ÊÔ- Ú ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ ÙÔ ÎfiÛÙÔ. 5. T ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÔÊ ÏË ÙË Ù appleôappleô ËÛË, fiappleˆ ËÌÔÛÈ ıëî Ó applefi ÙÔ ÁÂÚÌ ÓÈÎfi ÊÔÚ Ù appleôappleô ËÛË, DIN, 2000 ISBN ø appleú ÎÙÈÎ Û Ó appleâè, Ë EappleÈÙÚÔapple ÂÍ ˆÛ ÂÓÙÔÏ ÁÈ ÙÔÓ appleúôáú ÌÌ - ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ Ù appleôappleô ËÛË ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ Û Â È - ÛÌÔ appleúô fióùˆó appleô Î Ù Ó ÏÒÓÔ Ó ÂÓ ÚÁÂÈ. H ÂÓÙÔÏ Ù ÂÁÎÚ ıë- Πapplefi ÙÔ Â Úˆapple ÎÔ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ Ù appleôappleô ËÛË Î È ÔÈ ÂÚÁ Û Â Ó Ì ÓÂÙ È Ó Ú ÛÔ Ó Û ÓÙÔÌ. EÓÙÔappleÈÛÌ Ó appleúô Ï Ì Ù ÙËÓ Î ıëìâúèó Ú ÛË ÙË ÙÂ- ÓÔÏÔÁ, ÙˆÓ Ù ÓÒÓ Î È ÙˆÓ ÂappleÈ- ÛÙËÌÒÓ, appleô Ú ÛÎÔÓÙ È Û ÌÂÛË Û Ó ÚÙËÛË Ì ÙÔ ÌË ÓÈÎÔ, - Ô Ó apple Ú ÙËÚËı ÛÏÂÈÙÔ ÚÁ  ÁÈ ÙÈ ÔappleÔ Â Ë T appleôappleô ËÛË Â Ó È È- Î Ó Ó ÒÛÂÈ Ï ÛÂÈ Î È Î Ù ı Ó- ÛÂÈ. EappleÈÁÚ ÌÌ ÙÈÎ Ó Ê ÚÔ ÌÂ: ñ TÂ Ë ËÌÔappleÚ ÙËÛË ŒÚÁˆÓ appleô appleâúè Ô Ó ÓÙÈı ÛÂÈ Û ÊÂÈ- Â. ñ AÓ ÊÔÚ ÛÙ TÂ Ë ËÌÔappleÚ ÙËÛË ŒÚÁˆÓ Û ÚfiÙ apple Î È ÚÔ È ÁÚ Ê appleô Ô Ó Î Ù Ú- ÁËıÂ, ÂÏÏÈapple Ó ÊÔÚ Û ÈÛ Ô- ÓÙ ÚfiÙ apple Î È ÚÔ È ÁÚ Ê. ñ K Ù ÛΠappleô Â Û ÌÌÔÚ- ÊÒÓÔÓÙ È Ì ÈÛ ÔÓÙ appleúfiù apple. ñ AappleÒÏÂÈ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ applefiúˆó Î È appleúfiûùèì applefi EE ÏfiÁˆ ÌË Û ÌÌÔÚ- ÊÔ ÌÂÓˆÓ appleôèôùèî Î Ù ÛΠÒÓ ÛÙ ËÌfiÛÈ ÚÁ. ñ ËÌ ÓÙÈÎ Î ı ÛÙ ÚËÛË appleúô- Û ÚÌÔÁ ÙË ÂÏÏËÓÈÎ ÓÔÌÔıÂ- Û Û ı Ì Ù EÓ ÚÌÔÓÈÛÌ ÓˆÓ E Úˆapple ÎÒÓ ÚÔÙ appleˆó. ñ Ú ÁˆÁ Î È Î ÎÏÔÊÔÚ ÈÔ- ÌË ÓÈÎÒÓ appleúô fióùˆó appleô Â Û Ì- ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ È Û appleô ÚˆÙÈÎ appleúfi- Ù apple, ÂÏÏÈapple ÂappleÔappleÙ ÙË ÁÔÚ applefi ÙÔ ÚÌfi ÈÔ ÊÔÚÂ, Î Ó - ÓÔÈ ÁÈ ÙÔ Î Ù Ó ÏˆÙ, Î Ù ÁÁÂ- Ï Â Î Ù Ó ÏˆÙÒÓ Î È ÓÙÈ ÈÎ Â ÌÂ- Ù Í Î Ù Ó ÏˆÙÒÓ Î È apple Ú ÁˆÁÒÓ ÙˆÓ appleúô fióùˆó. ñ AÓ ÊÔÚ Âapple ÙˆÓ appleúô fióùˆó ÛÙ Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÁÁÚ Ê ÙˆÓ appleúô fióùˆó Û Π٠ÚÁËÌ Ó /Î È ÂÙÂÚfi- ÎÏËÙ appleúfiù apple Î È appleúô È ÁÚ Ê. ñ EÏÏÈapple Î È ˆÚ Ù appleôappleô ËÛË ÌÂıÔ ÔÏÔÁ ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË appleâúè- ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂappleÈappleÙÒÛˆÓ. ñ TÂ Ó Ù ˆÚ appleèûùôappleôèëì ÓË ÂÎapple  ÛË (ÛÙ ÚÈÍË ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Â- ÌappleÂÈÚ ). ñ EÏÏÈapple ıâì ÙÔÏÔÁ Ù appleôappleô Ë- ÛË Î È È Â ÚÈÛË Û ÛÙËÌ ÙˆÓ ÛÙ appleúôáú ÌÌ Ù ÛappleÔ ÒÓ ÙˆÓ - ÓÒÙ ÙˆÓ ÎÈ ÓÒÙÂÚˆÓ ÂÎapple È Â ÙÈÎÒÓ È Ú Ì ÙˆÓ. ñ EÏÏÈapple ÂÓËÌ ÚˆÛË ÙˆÓ Û ÓÙÂ- ÏÂÛÙÒÓ apple Ú ÁˆÁ ÛÙ ÈÛ ÔÓÙ ÚfiÙ apple. n ı Ì TEE 2480 (17/3/08) 25

28 Û ÏÏÔÁÔÈ Ù ÓÈÎÒÓ ÙÔ π µƒ à E TAME E M ÂÙ applefi ÙÈ ÂÎÏÔÁ ÙË E TAME E, appleô ÁÈÓ Ó ÛÙÈ 21 ºÂ ÚÔ Ú Ô 2008, ÙÔ Ó Ô ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì Ô ÏÈÔ Û - ÁÎÚÔÙ ıëîâ Û ÛÒÌ ˆ ÂÍ : Ô.. 1. Úfi ÚÔ : Aı Ó ÛÈÔ ºÈÏÈappleapple Ë, appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi 2. AÓÙÈappleÚfi ÚÔ : Ú ÍÈÙ ÏË TÚÈ ÓÙ Ê ÏÏÔ, appleôïèùèîfi ÌË ÓÈ- Îfi 3. ÂÓÈÎfi Ú ÌÌ Ù : AÓ ÛÙ - ÛÈÔ apple Ó ÛÙ Û Ô, appleôïèùèîfi ÌË- ÓÈÎfi 4. T Ì : ËÌ ÙÚË K Ú appleèûùfi- ÏË, ÌË ÓÔÏfiÁÔ 5. Ú ÌÌ Ù : ÂÒÚÁÈÔ KÔ - ÙÛÔ fióùë, appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi 6. KÔÛÌ ÙÔÚ : E ÊÚÔÛ ÓË - apple ıâô ÒÚÔ, appleúòëó apple ÏÏËÏÔ TEE T apple Ú Ù ÍÈ Î ËÊÔ ÏÙÈ appleô Ï Ó Ì ÚÔ ÛÙÈ ÂÎÏÔÁ, Ï Ó EM Y A ATTIKH AÚ ÈÚÂÛ Â OÛ ÏÏÔÁÔ Î ÏÂ Ù Ì ÏË ÙÔ Ó Û ÌÌÂÙ Û Ô Ó ÛÙÈ ÂÎÏÔÁ ÙË EM Y A AÙÙÈÎ ÁÈ Ó ÂÈÍË ÙˆÓ Ó ˆÓ,.E. ÙˆÓ TÌËÌ ÙˆÓ ÙË ŒÓˆÛË,.. Î È ÓÙÈappleÚÔÛÒappleˆÓ ÁÈ ÙÔ - Ó ÚÈÔ ÙË.O. EM Y A. E OEÏÏËÓÈÎfi ÔÏ Ù ÓÈÎfi ÏÏÔÁÔ Î ÏÂ Ù Ì ÏË ÙÔ Ó appleúôû ÏıÔ Ó ÛÙË ÂÓÈÎ Ó Ï ÛË, appleô ı Á ÓÂÈ ÛÙÈ 13/03/2008 Î È ÒÚ 7.00 Ì.Ì ÛÙÔ TEE (K Ú ÁÂÒÚÁË ÂÚ 4) ÛÙÔÓ 5Ô fi- ÚÔÊÔ, ÛÙËÓ ıô Û Û Ó ÚÈ ÛÂˆÓ ÙË AÓÙÈappleÚÔÛˆappleÂ.  appleâú appleùˆûë ÌË ÂappleÈ٠͈ apple Ú- Ù, Ë ÂÓÈÎ Ó Ï ÛË ı appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËı ÙËÓ 20 M ÚÙ Ô 2008, ËÌ - Ú ÌappleÙË Î È ÒÚ 7.00 Ì.Ì ÛÙÔÓ ÈÔ ÒÚÔ, ÔÛ appleôùâ Ù ÎÙÈÎ Ì ÏË Î È Ó Â Ó È apple ÚfiÓÙ. T ı Ì Ù ÙË ËÌÂÚËÛ È Ù - ÙË appleèô Î Ùˆ ÊÔ Î È Ù appleèô Î - Ùˆ appleôûôûù : 1. H K ÓËÛË ºÈÏÈappleapple Ë ÁÈ ÙËÓ E TAME E Ï Â 197 ÊÔ Î È appleôûôûùfi 61%. 2. TÔ AÎÔÌÌ ÙÈÛÙÔ K ÓËÌ ÙË E TAME E Ï Â 52 ÊÔ Î È appleôûôûùfi 16%. 3. OÈ AÓÂÍ ÚÙËÙÔÈ ( Ô Û ÓÙ ÍÈ- Ô ÔÈ) Ï Ó 30 ÊÔ Î È appleôûô- ÛÙfi 9%. 4. H ÓÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎ K ÓËÛË - ÓÙ ÍÈÔ ˆÓ, appleô appleúfiûîâèù È ÛÙÔ KKE, Ï Â 25 ÊÔ Î È appleôûôûùfi 8%. 5. H ËÌÔÎÚ ÙÈÎ K ÓËÛË OÌfiÙÈ- ÌˆÓ MÂÏÒÓ, appleô appleúfiûîâèù È ÛÙË N, Ï Â 21 ÊÔ Î È appleôûôûùfi 6%. T Ú Ê ÙË E TAME E Â Ó È ÓÔÈÎÙ Î ıâ ËÌ Ú, applefi ÙËÓ 10Ë appleúˆèó Ì ÚÈ 13.00, ÛÙËÓ Ô fi KÔÏÔ- ÎÔÙÚÒÓË Ú. 4, ÛÙÔ 2Ô fiúôêô, fiappleô ÌappleÔÚ ÙÂ Ó appleúôû Ú ÂÛı ÁÈ ÔappleÔÈ- appleôùâ Ú ÛÈÌË appleïëúôêôú Ó ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Ù ÛÙÔÓ ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒ- ÓÔ : OÈ ÂÎÏÔÁ ı ÈÂÍ ıô Ó ÛÙÈ 3 AappleÚÈÏ Ô 2008, ËÌ Ú ÌappleÙË Î È ÒÚ 8:00 ˆ 19:00 ÛÙËÓ - ıô Û «KˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ K ÊË» ÛÙËÓ «T ÓfiappleÔÏÈ» ÛÙÔ Î È. È ÙË Û ÌÌÂÙÔ ÛÙËÓ ËÊÔ- ÊÔÚ apple ÈÙÂ Ù È È ÏÈ ÚÈÔ Á ËÌÔÛ Ô KYT Î È ÛÙ ÓÔÌÈÎ Ù ÙfiÙËÙ. ͈ Â Ó È: ÔÁÔ ÔÛ appleâappleú ÁÌ ÓˆÓ EÊÔÚ ÙÔ apple ÚÂÏıfiÓÙÔ ÙÔ, OÈÎÔÓÔÌÈÎfi appleôïôáèûìfi ÙÔ 2007, ŒÎıÂÛË ÂÓÈÎ Ó Ï ÛË EÍÂÏÂÁÎÙÈÎ EappleÈÙÚÔapple, ŒÁÎÚÈÛË ÏÔ- ÁÔ ÔÛ Î È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ appleôïôáè- ÛÌÔ Î È apple ÏÏ Á ÙË EÊÔÚ applefi apple ÛË Â ı ÓË, ŒÁÎÚÈÛË appleúô appleôïôáè- ÛÌÔ 2008, AÓÙ ÏÏ Á applefi ˆÓ, AÚ ÈÚÂÛ Â - EÎÏÔÁ Ó EÊÔÚÂ Î È EÍÂÏÂÁÎÙÈÎ EappleÈÙÚÔapple ÁÈ ÙË ÈÂ- Ù A A - EA EÎÏÔÁ O È ÂÎÏÔÁ ÁÈ ÙËÓ Ó ÂÈÍË ÙË Ó AÓÙÈappleÚÔÛˆapple ÙÔ A A - ÓÂÏÏ ÓÈ ŒÓˆ- ÛË AÚ ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, ı Á ÓÔ Ó ÙËÓ K - ÚÈ Î 30 M ÚÙ Ô 2008 Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ÒÚ Î È ÙÔ ÙÔ Î È ÙËÓ K ÚÈ - Î 29 Î È 30 ÛÙËÓ AÙÙÈÎ. ÈÎ ˆÌ Û ÌÌÂÙÔ ÛÙÈ ÂÎÏÔÁ Ô Ó fiïôè ÔÈ Ú ÈÙ ÎÙÔÓ ÙË ÒÚ appleô Â Ó È ÂÁÁÂÁÚ ÌÌ ÓÔÈ ÛÙÔÓ A A - EA. ÈÎ ˆÌ Û ÌÌÂÙÔ OÈ Ú ÈÙ ÎÙÔÓ ËÊ Ô Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÊ ÚÂÈ ÛÙËÓ ÔappleÔ Ó ÎÔ Ó Î È ÔÈ ÛÙ ÚÔ appleúôù ÌËÛË Ìapple ÓÔ Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ appleô ÊÈÔ ÙË ÂÚÈÊ - ÚÂÈ ÛÙËÓ ÔappleÔ Ó ÎÂÈ Ô ËÊÔÊfi- ÚÔ. T ÂÎÏÔÁÈÎ ÙÌ Ì Ù ı Ó ÎÔÈÓˆıÔ Ó applefi ÙËÓ KÂÓÙÚÈÎ EÊÔÚ ÙÈÎ EappleÈÙÚÔapple, ÛÙÔ ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô ÙÔ TEE ÛÙÈ 24/3/2008 Î È ÛÙÔ site ÙÔ A A - EA: K Ù ÂÍ ÚÂÛË ÔÈ Ú ÈÙ ÎÙÔÓ ÙË ÂÚÈÊ ÚÂÈ NÔÙ Ô AÈÁ Ô ÌappleÔ- ÚÔ Ó Ó ËÊ ÛÔ Ó Î È ÛÙËÓ ÂÈ ÈÎ ËÊÔ fi Ô ÛÙËÓ Aı Ó (ÛÙ ÁÚ - Ê ÙÔ A A - EA). ÙÈ ÂÚÈÊ ÚÂÈ appleô ı Ó ÎÔÈ- ÓˆıÔ Ó appleâúèûûfiùâú ÙÔ ÂÓfi TÌ - Ì Ù, ÙfiÙ ËÊ Ô Ó ÛÙÔ EÎÏÔÁÈÎfi TÌ Ì ÙÔ NÔÌÔ fiappleô Ó ÎÔ Ó. ÙË ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË ËÊ Ô Ó ÛÙËÓ AappleÔı ÎË ã ÛÙÔ ÈÌ ÓÈ (OÚÁ ÓÈÛÌfi ÈÌ ÓÔ ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË ). ÙËÓ AÙÙÈÎ ËÊ Ô Ó ÛÙ ÁÚ Ê ÙÔ A A - EA (BÚ Û Î Ô 15, ÙËÏ.: , Aı Ó, Ù ÛË MÂÙÚfi Î È H A : MÔÓ ÛÙËÚ ÎÈ). O Û ÏÏÔÁÔ Î ÏÂ Ù Ì ÏË ÙÔ ÛÂ Ì ÈÎ Û ÌÌÂÙÔ. 26 TEE 2480 (17/3/08)

29 EM Y A KM HEM Y A /KM ÂÓËÌÂÚÒıË- Πapplefi Ù Ì ÏË ÙË ÁÈ ÙËÓ - apple Ú ÂÎÙË ÂÈÛ ÁËÛË ÙÔ appleúô ÛÙ Ì ÓÔ ÙË /ÓÛË ÙË YA BE A. Ô ÏfiappleÔ ÏÔ, Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ ÔappleÔ ÙÔ appleúôûˆappleèîfi ÙË ÌappleÔÚÂ Ó È ÙÂı Û ÏÏ appleëúâ- Û Â. M ÙËÓ ÂÈÛ ÁËÛË Ù ÓÔÈÍÂ Ô ÚfiÌÔ ÁÈ ÌÈ ıúfi ÌÂÙ Î ÓËÛË ÌappleÂÈÚˆÓ ÌË ÓÈÎÒÓ applefi ÙËÓ YA BE appleúô ÏÏ appleëúâû Â, fiappleˆ ÛÙÔÓ OÚÁ ÓÈÛÌfi P ıìèûùèîô ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË Î È ÛÙË NÔÌ Ú ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË. ˆÚÔ Ì fiùè Ë ÂÓ ÚÁÂÈ Ù ÛËÌ ÙÔ ÔÙ ÙËÓ apple Ú ÙË È Ï - ÛË ÙË YA BE, Î È Ú ÂÙ È ÛÂ Û - Ó ÂÈ ÙË applefi 11/10/2005 appleô Ú- ÁÈÎ Û applefiê ÛË ÁÈ È Ï ÛË ÙˆÓ TA, appleô, fiappleˆ ÁÓˆÚ ÂÙÂ, Ë- ÌÈÔ ÚÁËÛ ÛÔ Ú appleúô Ï Ì Ù ÛÏÂÈÙÔ ÚÁ. EÓÙ ÛÛÂÙ È Â ÛÙËÓ Î Ù ı ÓÛË ÙË apple Í ˆÛË Î È ÙË È Ï ÛË ÙˆÓ T ÓÈÎÒÓ YappleËÚÂÛÈÒÓ ÙË ÒÚ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ. H apple Û fiïëûë ÙˆÓ Û Ó ÏÊˆÓ Ì ÌË ÓÈÎÒÓ Ì ÙÔ Î ıâûùò ÙˆÓ OXI ÛÙË È Ï ÛË ÙË YA BE apple Ú ÏÏËÏˆÓ Î ıëîfióùˆó, ÂÓ ÂÍ appleëúâùâ Ô Ù ÙËÓ appleëúâû appleô Ô-, ÁÈ Ù ÌfiÓÔ appleúô Ï Ì Ù ËÌÈ- Ô ÚÁÂ, Î È ÛÂ Î Ì appleâú appleùˆûë ÂÓ ÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË ÚËÛÙ È- Ô ÎËÛË, Ë EM Y A KM ËÙ Ì ÂappleÈÛÙÔÏ appleúô ÙÔ Ì Ú Ô ÎÂÒÓ Ó appleúô  ÌÂ- Û ÛÙËÓ ÙÔappleÔı ÙËÛË ÙË ÌË ÓÈ- ÎÔ Ì ÏÔ ÙË K. ÂÔ Ú Ô ÛÙË ı ÛË ÙË appleúô ÛÙ Ì ÓË ÙÔ TÌ Ì ÙÔ Â Ô fiïë Î È KÙË- Ì ÙÔÏÔÁ Ô ÙË /ÓÛË T ÓÈÎÒÓ YappleËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ ÌÔ ÎÂÒÓ, Û ÂÎÙ ÏÂÛË ÙË apple Ú. 8/2005 applefi- Ê ÛË ÙÔ YappleËÚÂÛÈ ÎÔ Ì Ô - ÌappleÔÚÂ Ó appleô ÒÛÂÈ ÚÙÈÔ Î È appleôèô- ÙÈÎfi ÚÁÔ. EÍ ÏÏÔ Ë YA BE Â Ó È ÌÈ appleë- ÚÂÛ appleô ÏÂÈÙÔ ÚÁ applefi ÙÔ 1978 Î È Î Ó Ó ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó ÌÊÈÛ Ë- Ù ÛÂÈ ÙË Û ÛÛˆÚÂ Ì ÓË ÂÌappleÂÈÚ ÛÙËÓ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ. H EM Y A /KM Â Ó È ÓÙ ıâùë ÛÙËÓ appleú ÎÙÈÎ Ù, ÈfiÙÈ ıâˆúâ fiùè Ë ÈÔ ÎËÛË ÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Î È Ô- Ê ÏÂÈ Ó ÍÈÔappleÔÈ ÛÂÈ ÙÔ ÌappleÂÈÚÔ Î È ÂÍÂÈ ÈÎÂ Ì ÓÔ ÛÙÂÏ ÈÎfi Ó ÌÈÎfi ÙË Î È ÙÈ appleâúèfi Ô ÊÂÛË, ÛÂ Ú ÛÂÈ appleô ı Ô Ó ÛÙfi Ô ÙËÓ appleúôïëappleùèî ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎ appleôïèùèî Î È ÙËÓ ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎ ıˆú ÎÈÛË ÙË Ò- Ú Ì appleô ıâˆúâ Ù È applefi ÙÈ appleèô ÛÂÈÛÌÔÁÂÓ ÙÔ appleï Ó ÙË Î È Â Ó È Â- Í ÛÔ ÛËÌ ÓÙÈÎ Ì ÙËÓ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈ- ÛË ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ. È fiïô ÙÔ apple Ú apple Óˆ ÏfiÁÔ appleú appleâè Ó Ó ÎÏËıÔ Ó ÌÂÛ ÔÈ appleô- Ê ÛÂÈ ÌÂÙ Î ÓËÛË ÙÔ appleúôûˆappleè- ÎÔ ÙË YA BE. È Ì ÚÙ Ú ÁÈ Ì ÏÔ ÙË Ï Ô, Î ıò Ô Ó apple Ú ÏıÂÈ 2,5 - ÙË applefi ÙËÓ Î ÔÛË ÙË apple Ú apple Óˆ applefiê ÛË. Ÿappleˆ ÂappleÈÛËÌ ÓÂÈ, ÔÈ appleúô ÛÙ - ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ÔÚÁ ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ ˆÓ appleô Ô Ó ÎÚÈı applefi ÙÔ ÔÈÎÂ Ô YappleËÚÂÛÈ Îfi Ì Ô ÏÈÔ, ÙÔappleÔıÂ- ÙÔ ÓÙ È Ì applefiê ÛË ÙÔ ÚÌÔ - Ô appleúô ÈÔÚÈÛÌfi ÔÚÁ ÓÔ, Â- ÓÙfi Ô (2) ÌËÓÒÓ applefi ÙËÓ ÂappleÈ- ÏÔÁ ÙÔ applefi ÙÔ YappleËÚÂÛÈ Îfi Ì Ô ÏÈÔ, Ó ÏÔÁ Ì ٠appleúô- ÛfiÓÙ, ÙËÓ ÂÌappleÂÈÚ Î È ÙËÓ ÂÈ - ΠÛË appleô È ı ÙÔ Ó. H ÌË ÙÔappleÔı ÙËÛ ÙÔ ÂÓÙfi ÙË ÓˆÙ - Úˆ appleúôıâûì Û ÓÈÛÙ ÛÔ Ú apple Ú ÛË Î ı ÎÔÓÙÔ ÙÔ Ú- ÌÔ Ô ÔÚÁ ÓÔ. Û ÏÏÔÁÔÈ Ù ÓÈÎÒÓ ATE O ÌfiÚÚ ıìâ Î È ÂÙÂÚfiÚÚ ı- Ì Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ  appleô Â Ó È ÂÁÁÂÁÚ ÌÌ Ó ÛÙÔ MËÙÚÒÔ EÚÁÔÏËappleÙÈÎÒÓ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂ- ˆÓ (MEE ) Î È Î Ù Ù ÛÛÔÓÙ È ÛÙÈ Ù ÍÂÈ A1, A2 Î È 1Ë, ÛÙÔ ÂÍ ÌappleÔ- ÚÔ Ó Ó ÂÁÁÚ ÊÔÓÙ È ˆ Ì ÏË ÙÔ ATE. TÔ ÈÔ appleúô Ï appleâù È Î È ÁÈ ÙÈ ÓÙ ÛÙÔÈ Â ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ appleô ı Â Ó È ÂÁÁÂÁÚ ÌÌ Ó ÛÙÔ MËÙÚÒÔ K Ù ÛΠÛÙÒÓ I ȈÙÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ (MHKIE), ÂÊfiÛÔÓ, Ê ÛÈÎ, Ùfi ıâ- ÛÌÔıÂÙËı Âapple ÛËÌ, Î ÙÈ appleô appleô- ÙÂÏ apple ÁÈÔ ÙËÌ ÙÔ ÂÚÁÔÏËappleÙÈ- ÎÔ ÎfiÛÌÔ. Ú ÏÏËÏ, Í ÓÔÓÙ È applefi 11 Û 13 Ù Ì ÏË ÙÔ ÙÔ Ó - ÛÌÔ, ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó ÂÎappleÚÔÛˆappleÔ - ÓÙ È Û Ùfi Î È ÔÈ ÂÚÁÔÏËappleÙÈÎ ÂappleÈ- ÂÈÚ ÛÂÈ ÙˆÓ Î ÙÒÙÂÚˆÓ Ù ÍˆÓ, ÔÈ ÔappleÔ Â ÛÙÔ ÂÍ ı ÂÁÁÚ ÊÔÓÙ È ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙÔ. M ÏÈÛÙ, Ù Ô Ó Ì ÏË ÙÔ.. ı ÂÎÏ ÁÔÓÙ È applefi Í ˆÚÈÛÙfi ËÊÔ ÏÙÈÔ. TÈ ÏÏ Á ÛÙÔ Î Ù ÛÙ ÙÈÎfi ÙÔ ATE ÂÓ ÎÚÈÓÂ Û Â fió Ì applefiï ÙË appleïâèô ËÊ Ë ÂÓÈÎ Ó Ï ÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÂ Ù Û ÓÂ Ú Û ÙË. «EappleÈ ÈÒÎÔ ÌÂ Ó Ó ATE Ú ÛÈÌÔ, Ó ÌÈÎfi Î È È ÚÎÒ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂ- M ÏË Î È ÔÈ OE Î È ÔÈ EE Î Ù ÛΠÛÙÈÎ ÓÔ, appleúô fiêâïô ÙÔ ÂÚÁÔÏËappleÙÈÎÔ ÎfiÛÌÔ» ÙfiÓÈÛ Π٠ÙËÓ ÔÌÈÏ ÙÔ Ô appleúfiâ ÚÔ ÙÔ Ó ÛÌÔ ÈÒÚ- ÁÔ BÏ Ô. I ˆ, fiappleˆ  appleâ, Û ÌÈ appleâú Ô Ô Î Ù ÙËÓ ÔappleÔ Ë ÈÔÌË Ó ÙˆÓ Î - Ù ÛΠÒÓ ÛÙË ÒÚ Ì ÁˆÓ ÂÙ È Ó ÂappleÈ ÈÒÛÂÈ ÛÂ Ó appleâúè ÏÏÔÓ appleô Î ı ÛÙ Ù È fiïô Î È Â ıúèîfiùâúô, ÊÂ- Ófi Ì ÙÈ Î ÂÚÓËÙÈÎ ÂappleÈÏÔÁ Î È appleôê ÛÂÈ, Î Ú ˆ, fiìˆ, Ì ÙÈ appleô- Ê ÛÂÈ appleô ÂÓ Ï Ì ÓÔÓÙ È ÁÈ ÌÈ ÛÂÈÚ ËÙËÌ ÙˆÓ appleô Î Ù Ù ÏÏ ÎÚ ÓÔÓÙ È applefi ÙÔ ÚÌfi ÈÔ Î È Î È Â ÏÔÁ ÈÙ Ì Ù ÙÔ ÎÏ Ô. Ÿappleˆ ÂappleÈÛ Ì ÓÂ Ô ÁÂÓÈÎfi ÁÚ ÌÌ Ù ÙÔ ATE, Aı Ó ÛÈÔ È Ù Ë, ÌÂÙ ÙËÓ Î Ù ÁÚ Ê ÙˆÓ È- ÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ fiïˆó ÙˆÓ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ ÙÔ ÎÏ Ô appleô ÎÔÏÔ ıô Ó Ù EıÓÈÎ ÔÁÈÛÙÈÎ ÚfiÙ apple, appleúô - Î Â fiùè ÂÈ ÌÂȈıÂ Ô Ù ÚÔ ÙˆÓ appleâúèûûfiùâúˆó ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ, ÂÓÒ Ù - Ùfi ÚÔÓ Í ıëî Ó ÔÈ appleô ÚÂÒ- ÛÂÈ appleúô ÙÈ ÙÚ appleâ  ÎÏapple. H ÁÂÓÈÎ Û Ó Ï ÛË ÂÓ ÎÚÈÓÂ, Âapple - ÛË, ÙËÓ applefiê ÛË Ó ÎÏËıÔ Ó ÛÙÔ ÂÈı Ú ÈÎfi Ì Ô ÏÈÔ ÙÔ Ó - ÛÌÔ Ù (ÂÏ ÈÛÙ ) Ì ÏË ÙÔ Ù Ô- appleô ÂÓ appleâèı Ú ËÛ Ó ÛÙËÓ appleô applefi ÙÈ ËÌÔappleÚ Û Â, appleô applefi ÎÔÈ- ÓÔ Ì ÙÈ ÏÏ ÂÚÁÔÏËappleÙÈÎ ÔÚ- Á ÓÒÛÂÈ Â Â appleôê Û ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ ATE, ˆ ÓÙ Ú ÛË ÛÙÈ Î - ÂÚÓËÙÈÎ ÌÂıÔ Â ÛÂÈ ÁÈ ÙÔ AÛÊ ÏÈÛÙÈÎfi. «TÔ T ME E ÂÓ Â Ó È ÁÈ ÂÌ ÌfiÓÔ ÙÔ ÚÈÔ» appleôáú ÌÌÈÛÂ Ô appleúfiâ ÚÔ ÙÔ Ó ÛÌÔ. «E Ó È Î È ÙÔ Û ÌÂÚ, Ë Î ıëìâúèó appleú - ÎÙÈÎ Î È Ë ÂÏapple -fiappleˆ Ô Ó ÂÍÂ- ÏÈ ıâ Ù appleú ÁÌ Ù - ÁÈ ÙËÓ ÂappleÈ ˆ- Û Ì», Ó ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛÙË Ó - ÙfiÙËÙ ÂÍ ÛÊ ÏÈÛË ÂÁÁ ËÙÈÎÒÓ Â- appleèûùôïòó Î È appleúôâíôêï ÛÂˆÓ ÏÔ- Á ÚÈ ÛÌÒÓ applefi ÙÔ T ME E ÁÈ fi- ÏÔ ÙÔ ÂÚÁÔÏ appleùâ Î È ÌÂÏÂÙËÙ ËÌÔÛ ˆÓ ÚÁˆÓ. M EÎÏÔÁ Ó Ô T Ô Ó Ô ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì Ô - ÏÈÔ ÙÔ ÓÂÏÏ ÓÈÔ Ï- ÏfiÁÔ MË ÓÈÎÒÓ Ú - ÁˆÁ Î È ÈÔ ÎËÛË appleô appleúô Î -  applefi ÙÈ Ú ÈÚÂÛ Â ÙË ÂÈ ˆ ÂÍ È: - Úfi ÚÔ : ˆÙ ÚÈÔ Zˆ- ÓÙfi - AÓÙÈappleÚfi ÚÔ : ËÌ ÙÚÈÔ OÚÛfiappleÔ ÏÔ - ÂÓÈÎfi ÁÚ ÌÌ Ù : ÓÙÂ- Ï T ÓË - AÓ appleïëúˆù ÁÂÓÈÎfi ÁÚ Ì- Ì Ù : B ÓÈ apple Ú - T Ì : AÓÙÒÓÈÔ Ô Ï Î È - M ÏË: E ÁÁÂÏÔ MappleÂÓ ÙÔ, º ÓÔ ÚÈÔ K Ïapple ÎË, Iˆ ÓÓË ºÒÙÔ, ÂÒÚÁÈÔ M ÈÌ Ú ÏË H Ó È ı ÓÛË ÙÔ Û ÏÏfi- ÁÔ Â Ó È: ÓÂÏÏ ÓÈÔ ÏÏÔÁÔ MË ÓÈÎÒÓ Ú ÁˆÁ Î È ÈÔ - ÎËÛË, T 51807, TK n TEE 2480 (17/3/08) 27

30 ÏÏÔÈ ÊÔÚ I π À E π À & E πª ƒºø M ø T à π À E πª ƒπ À E AE ÂÌÈÓ ÚÈ appleïëúôêôúèî EMINAPIO I ñ AÛÊ Ï Ú ÛË ÙÔ H/Y, appleïô ÁËÛË Î È Û Ó ÏÏ Á ÛÙÔ È ÎÙ Ô ( È ÚÎÂÈ : 20 ÒÚ ) TÔ ÛÂÌÈÓ ÚÈÔ Ùfi ÂÈ ÂÈÛ ÁˆÁÈ- Îfi Ú ÎÙ Ú Î È appleâ ı ÓÂÙ È Û fi- ÏÔ ÙÔ ÌË ÓÈÎÔ, ÛÙÂÏ Ë ÙÂ- ÓÈÎÒÓ/ÌÂÏÂÙËÙÈÎÒÓ ÁÚ Ê ˆÓ Î È ÂÚ- ÁÔÏ Ô appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ Ó ÙÔÓ appleúôûˆappleèîfi appleôïôáèûù Î È ÙÔ È - ÎÙ Ô ÛÙËÓ Î ıëìâúèó ÚÔ ÙË Ô - ÏÂÈ ÙÔ Î È ÛÙÈ Û Ó ÏÏ Á ÙÔ. ÎÔapplefi : M ÙËÓ ÔÏÔÎÏ ÚˆÛË ÙÔ ÛÂÌÈÓ Ú Ô ÔÈ Û ÌÌÂÙ ÔÓÙ ı - Ô Ó appleôîù ÛÂÈ ÌÈ appleïëú ÛÙÂÚË ÂÈ- ÎfiÓ Î È ÁÓÒÛË ÙˆÓ apple Ú Ì ÙÚˆÓ - ÛÊ ÏÂ Î È ÛÊ ÏÔ Ú ÛË ÙÔ appleôïôáèûù ÙÔ Â Ù ÛÙÔ Ûapple ÙÈ Â Ù ÛÙÔÓ ÂÚÁ ÛÈ Îfi ÙÔ ÒÚÔ, Ì ı - ÓÔÓÙ ÛÈÎ appleú ÎÙÈÎ appleô ÂÁ- Á ÒÓÙ È Âapple ÛË ÙËÓ ÛÊ Ï appleúfiû - ÛË Î È Ú ÛË ÙÔ È ÈÎÙ Ô. ÂÓ apple ÈÙÔ ÓÙ È ÔappleÔÈÂÛ appleôùâ Â- ÍÂÈ ÈÎÂ Ì Ó ÁÓÒÛÂÈ ÈÎÙ ˆÛË ÔÌ Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÂÓfi ÙÔappleÈÎÔ ÈÎÙ Ô ÙÔ È ÎÙ Ô, ÏÏ ÌfiÓÔ ÌÈ ÛÈÎ ÓÙ ÏË Ë ÙË Ú ÛË ÙÔ appleúôûˆappleèîô appleôïôáèûù Î È ÙË È - ÈÎÙ Î appleúfiû ÛË, Î ıò Î È ÌÈ Û ÂÙÈÎ ÂÍÔÈΠˆÛË Ì ÏÂÈÙÔ ÚÁ  fiappleˆ Ë appleïô ÁËÛË, Ë Ú ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ- Î ÏÏËÏÔÁÚ Ê Î.. TÔ appleúfiáú ÌÌ Î Ï appleùâè Ù appleâúèû- ÛfiÙÂÚ ı Ì Ù ÛÊ Ï ÙÔ appleúô- ÛˆappleÈÎÔ appleôïôáèûù Î È ÙˆÓ ÛÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÒÓ ÙÔ ÛÙÔ ÔÈÎÈ Îfi ÂÙ ÈÚÈ- Îfi appleâúè ÏÏÔÓ, Ì ÌÊ ÛË ÛÙËÓ appleúfi- Û ÛË ÛÙÔ È ÎÙ Ô. H «ıâˆúëùè- λ appleúôû ÁÁÈÛË appleôûùëú ÂÙ È applefi Âapple ÚÎ «ÂÚÁ ÛÙËÚÈ Î» ÂÍ ÛÎËÛË Î È ÂÊ ÚÌÔÁ ÙˆÓ appleú ÎÙÈÎÒÓ appleô Û ËÙÔ ÓÙ È. ÈÔ Ó Ï ÙÈÎ, ı Ó - appleù ıô Ó Î È Ù ÎfiÏÔ ı ı Ì Ù : ñ H Ú ÛË ÙÔ H/Y ÛÙËÓ ÂappleÔ ÙÔ È ÈÎÙ Ô : Ó ÙfiÙËÙÂ Î È appleúôîï ÛÂÈ. ñ EÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÂÓfi ÌÈÎÚÔ home/office ÈÎÙ Ô (ADSL router/modem). ñ AÛÊ ÏÂÈ ÛÙÔÓ router/modem: ÙÈ Â Ó È Ó firewall, ÈÎÙ Î applefiúùâ, NAT ÎÏapple. ñ AÛÊ ÏÂÈ ÛÙÔÓ appleúôûˆappleèîfi Ì appleôïôáèûù : ÛÈÎÔ Î Ó ÓÔÈ (malware, ÈÔ, worms, trojans, phising, social engineering, portscanning). ñ M Û Ì Ó : ÎÚ appleùôáú Ê, ËÊÈ Î appleèûùôappleôèëùèî Î È Û ÂÙÈÎ ÂÊ ÚÌÔÁ. ñ Ú ÎÙÈÎ Î Ï Ú ÛË I: - ÛÊ Ï appleëúâû  (appleïô ÁËÛË, ËÏÂ- ÎÙÚÔÓÈÎ ÏÏËÏÔÁÚ Ê ). ñ KÔÈÓ Ú ÛË Ú Â ˆÓ, Û Ó ÏÏ - Á on line. ñ Ú ÎÙÈÎ Î Ï Ú ÛË II: appleúô- ÛˆappleÈÎ firewall, back up Û ÛÙ Ì ÙÔ Î È Ú Â ˆÓ, ÓˆÓ Ì ÛÙÔ È - ÎÙ Ô, appleú ÁÌ Ù appleô appleôêâ ÁÔÓÙ È. ñ Wifi Î È mobile (GSM) security. ñ EÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÂÓfi ÌÈÎÚÔ ÂÙ È- ÚÈÎÔ site: appleúôáú ÌÌ Ù È Â ÚÈÛË appleâúèâ ÔÌ ÓÔ (CMS). ñ EÍ appleëúâùëù ÈÛÙÔÛÂÏ ˆÓ, - ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ Î.. ñ B ÛÈÎ ÛÊ ÏÂÈ ÂÓfi Û ÛÙ Ì - ÙÔ Windows. EMINAPIO II ñ AÛÊ ÏÂÈ H/Y Î È ÌÈÎÚÒÓ ÈÎÙ ˆÓ ÁÈ junior Administrators ( È ÚÎÂÈ : 24 ÒÚ ) TÔ ÛÂÌÈÓ ÚÈÔ appleâ ı ÓÂÙ È Û ÛÙÂ- Ï Ë ÁÚ Ê ˆÓ Î È ÌË ÓÈÎÔ appleô ˆÚ Ó Â Ó È È ÂÈÚÈÛÙ ÈÎÙ Ô Ì ÙËÓ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÛÙËÚ Ó- ÓÔÈ, Ú ÛÎÔÓÙ È Ó ÂÎÙÂÏÔ Ó «ÂÎ ÙˆÓ appleú ÁÌ ÙˆÓ» ÙfiÓ ÙÔ ÚfiÏÔ ÛÙÔ appleâ- ÚÈ ÏÏÔÓ ÙÔ (junior administrators). ÎÔapplefi : M ÙËÓ ÔÏÔÎÏ ÚˆÛË ÙÔ ÛÂÌÈÓ Ú Ô, ÔÈ Ú ÛÙ ı Ô Ó - appleôîù ÛÂÈ ÌÈ appleôï appleèô ÂÌappleÂÚÈÛÙ Ùˆ- Ì ÓË ÁÓÒÛË Û ı Ì Ù appleô appleèı Ó ÁÓˆÚ Ô Ó Ù ÙË ÛÙÈÁÌ «ÂÌappleÂÈÚÈ- λ ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÓÙ - appleôîúèıô Ó appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙÂÚ ÛÙÈ appleúôîï ÛÂÈ ÛÊ Ï appleô Ë Û Ó Â- ÛË Ì ÙÔ È ÎÙ Ô apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ ÁÈ ÌÈÎÚ ÂÙ ÈÚÈÎ ÎÙ Î È ÙÈ appleëúâ- Û Â appleô apple Ú Ô Ó. ÚÔ apple ÈÙÔ ÌÂÓ : MÈ Û ÂÙÈÎ Î Ï ÁÓÒÛË ÙˆÓ È ÈÎÙ ÎÒÓ appleúˆ- ÙÔÎfiÏÏˆÓ TCP/ P, Î ıò Î È ÙˆÓ - ÛÈÎfiÙÂÚˆÓ appleúˆùôîfiïïˆó/ appleëúâûèòó appleô Ó ÂÙ ÈÚÈÎfi server ÌappleÔÚÂ Ó apple Ú ÂÈ (mail, web, databases Î..). ÂÌ ÙÔÏÔÁ : K Ï appleùôóù È ÔÈ - ÛÈÎfiÙÂÚ appleù appleô ÊÔÚÔ Ó ÙËÓ ÛÊ ÏÂÈ ÙË Û Ó ÂÛË ÂÓfi ÌÈÎÚÔ ÂÙ ÈÚÈÎÔ ÈÎÙ Ô Ì ÙÔ È ÎÙ Ô Î È ÙË apple ÚÔ appleëúâûèòó applefi - Ùfi. Eapple ÚÎ «ÂÍ ÛÎËÛË» ÔÎÈÌ ÂÈ ÛÙËÓ appleú ÍË Ù Û ËÙÔ ÌÂÓ ı Ì Ù. ÈÔ Ó Ï ÙÈÎ, ı Ó appleù ıô Ó Î È Ù ÎfiÏÔ ı ı Ì Ù : ñ EÈÛ ÁˆÁ ÛÙ ÎÙ Î È ÙËÓ - ÛÊ ÏÂÈ ÙÔ, Â Ë ÂappleÈı ÛÂˆÓ Î È - Ì Ó. ñ AapplefiÎÙËÛË appleïëúôêôúèòó Î È ÌË ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓË appleúfiû ÛË: portscanning, fingerprinting, keylogging, social engineering, Î Ï appleù Û ÛÙ - Ì Ù. ñ EappleÈı ÛÂÈ DDoS, packet sniffing, men-in-the-middle attack, malware. ñ YappleÔÎÏÔapple Î È apple Ú appleô ËÛË Â- ÔÌ ÓˆÓ: ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË. ñ KÚ appleùôáú Ê, ËÊÈ Î appleèûùôappleôèëùèî appleëúâûèòó Î È server. ñ ÛÙ Ì Ù ÈÎÙ Î appleúôûù - Û : routers, firewalls, access lists (ACLs). ñ ÛÙ Ì Ù Ó Ó ÛË ÂappleÈı ÛÂ- ˆÓ: net monitoring, Intrusion Detection Systems (IDS). Ú ÂÈÁ- Ì ÙÔ Û ÛÙËÌ Snort/Base. ñ AÛÊ ÏÂÈ ÈÎÙ ÎÒÓ ÂÍ appleëúâ- ÙËÙÒÓ: web Î È database servers. ñ AÛÊ ÏÂÈ ÂÍ appleëúâùëùòó ÏÏË- ÏÔÁÚ Ê : antispam, mail filtering, greylisting. ñ ÂÈÙÔ ÚÁÈÎ Û ÛÙ Ì Ù ÂÍ appleë- ÚÂÙËÙÒÓ Î È ÛÊ ÏÂÈ ÙÔ : Windows Server, GNU/Linux, *BSDs. EMINAPIO III ñ EÈÛ ÁˆÁ ÛÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi Û ÛÙËÌ GNU/Linux (Desktop Î È Server) ( È ÚÎÂÈ : 24 ÒÚ ) To GNU/Linux Â Ó È Ó ÂÏ ıâúô ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi Û ÛÙËÌ appleô appleôùâïâ ÌÈ ÂÍ ÈÚÂÙÈÎ ÍÈfiappleÈÛÙË ÂappleÈÏÔÁ Û Ó appleï ÙÊfiÚÌ server, ÂÓÒ appleúfiûê Ù Á ÓÂÙ È È È ÙÂÚ ËÌÔÊÈÏ Î È ˆ Â- Ó ÏÏ ÎÙÈÎfi appleâúè ÏÏÔÓ ÂÚÁ Û (desktop) Û ËÌfiÛÈÔ ÔÚÁ ÓÈ- ÛÌÔ, Û ÔÏ ÏÏ Î È ÛÙÔ Ûapple ÙÈ. Û Ó ÂÈ ÛÙË ÛÂÏ TEE 2480 (17/3/08)

31 E N H M E P ø T I K O E T I O T E E TÂ Ô 2480 ñ Â Ù Ú 17 ª ÚÙ Ô 2008 EE  ÓÈÎ ÂÈ ÛÂÈ Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û 30 È ÁˆÓÈÛÌÔ - ÚÔÛÎÏ ÛÂÈ 49 Ó ı ÛÂÈ ªÂÏÂÙÒÓ 52 ñ È appleúôûîï ÛÂÈ ÂΠψÛË ÂÓ È Ê ÚÔÓÙÔ Î È Ó ı ÛÂÈ ÌÂÏÂÙÒÓ, appleïëúôêôú  ÛÙÔ Ú ÊÂ Ô Eapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÒÓ ÂÌ ÙˆÓ ÙÔ TEE, ÙËÏ ÂÛˆÙ ñ È ÙÔ Ú ÊÂ Ô EÚÁ Û, appleïëúôêôú  ÛÙÔ Ú ÊÂ Ô T appleô ÂÛˆÙ K A P A E ø P H E P B I A A H N A

32 Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û ÏËÚÔÊÔÚ Â ì È ÙÈ ÛÙ Ï «ZËÙÔ ÓÙ È applefi N, ËÌfiÛÈÔ OÚÁ - ÓÈÛÌÔ, OTA ÎÏapple.» OÈ Î Ù ˆÚ ÛÂÈ ÁÁÂÏÈÒÓ, appleô ÊÔÚÔ Ó N, Ë- ÌfiÛÈÔ OÚÁ ÓÈÛÌÔ, OTA Ó appleôûù ÏÏÔÓÙ È 20 Ë- Ì Ú appleúèó applefi ÙË ËÏˆÌ ÓË ÛÙËÓ Ó ÎÔ ÓˆÛË Î Ù - ÏËÎÙÈÎ ËÌÂÚÔÌËÓ appleô ÔÏ ÙˆÓ ÈÎ ÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ applefi ÙÔ appleô ËÊ Ô ÛÙÔ TËÏ ÊˆÓÔ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ : , ì È Î Ù ıâûë ÁÁÂÏ ˆÚ appleï ÛÈÔ H ÁÁÂÏ ˆÚ appleï ÛÈÔ appleôûù ÏÏÂÙ È ÛÙÔ Ì H ÁÁÂÏ appleú appleâè Ó Â Ó È ˆ 40 Ï ÍÂÈ Î È Ó Û ÓÔ Â ÂÙ È applefi: 1) ÓÔÌ ÙÂappleÒÓ ÌÔ 2) ÚÈıÌfi MËÙÚÒÔ TEE, Ó Â Ó È M ÏÔ TEE, 3) ÚÈıÌfi ÛÙ ıâúô ÙËÏÂÊÒÓÔ. 4) appleˆó Ì fiù Ó appleúfiîâèù È ÁÈ ÂÙ ÈÚ T ÛÙÔÈ Â Ù ÂÓ ËÌÔÛÈ ÔÓÙ È. È ÎÚÈÓ ÛÂÈ : È ÙÔ «ZËÙÔ Ó Ó appleúôûï Ô Ó» Ó ÌËÓ Ó Ê ÚÔ- ÓÙ È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÌÂÁ ıë Ô Ù apple Ú appleôìapple Û ÈÛÙÔ- ÛÂÏ. È ÙÔ «ZËÙÔ Ó Ó ÛÙÂÏ ÒÛÔ Ó ÂÙ ÈÚ ΠÙÔ ÔÈ Ù ˆÓ» Ó Ó Ê ÚÔÓÙ È Ó Ï ÙÈÎ ÔÈ Î ÙËÁÔÚ Â Ù ÍÂÈ ÙˆÓ appleù ˆÓ, Î È Ë ÂÈ ÈÎfiÙËÙ ÙÔ MË ÓÈÎÔ. Ù «È ÊÔÚ» ÂÓ ËÌÔÛÈ ÔÓÙ È ÁÁÂÏ Â appleòïë- ÛË, ÂÓÔÈÎ ÛË ÁÔÚ.  4 ÂÚÁ ÛÈÌ ÙËÓ Ó ËÙ Ù ÛÙÔ È ÎÙ Ô Î È Û 20 ËÌ Ú ÛÙÔ ÓÙ appleô È appleâúèûûfiùâúâ appleïëúôêôú  ÛÙÔ EappleÈÏÔÁ : Ú ÊÂ Ô T appleô, appleèïôá : AÁÔÚ EÚÁ Û. ì È ÙÈ È ÊËÌÈÛÙÈÎ Î Ù ˆÚ ÛÂÈ Ì appleï ÛÈÔ H appleôûùôï ÙÔ ÏÈÎÔ Á ÓÂÙ È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ Û pdf, jpg, tiff, word O ÚfiÓÔ appleô apple ÈÙÂ Ù È ÁÈ ÙË ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Â - Ó È appleâú appleô 20 ËÌ Ú applefi ÙËÓ ÂÓÙÔÏ Î Ù ÒÚËÛË. ÏËÚÔÊÔÚ Â ÛÙËÓ πûùôûâï : EappleÈÏÔ- Á : Ú ÊÂ Ô T appleô. TËÏ.: ì È ÙÈ Î Ù ˆÚ ÛÂÈ È ÁˆÓÈÛÌÔ ÚÔÛÎÏ ÛÂÈ H appleôûùôï ÙÔ ÏÈÎÔ Á ÓÂÙ È ÛÂ.doc ÛÙÔ ÚfiÓÔ ËÌÔÛ Â ÛË Â Ó È appleâú appleô 20 ËÌ ÚÂ. ÏËÚÔÊÔÚ Â ÛÙÔ È ÎÙ Ô ÂappleÈÏÔÁ ÂÈÎÔÓÈ Ô «ƒ ƒà π ª ø» ËÏ Fax ñ«eóëìâúˆùèîfi ÂÏÙ Ô» T.E.E.ñ 2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û ZHT À NA ƒ µ À H ÂÙ ÈÚ «Real Estate Dromeas Development» ÙÔ OÌ ÏÔ KÔÓÙ ÏÏË ËÙ appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi Ú ÈÙ ÎÙÔÓ appleâóù ÂÙÔ ÂÌappleÂÈÚ, ÁÈ ÂÚÁ - Û ÂÚÁÔÙ Í Ô Î È ÁÚ Ê Ô. BÈÔÁÚ ÊÈÎ ÛÙÔ fax: Î È ÛÙÔ Y KOINøNIO O O ËÙÂ Ù È applefi ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô Û ÁÎÔÈÓˆÓÈ ÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ. ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔappleÔÁÚ ÊÔ ÌË ÓÈÎfi Ì ÁÓÒÛÂÈ Î È ÂÌappleÂÈ- Ú Î ÎÏÔÊÔÚÈ ÎÒÓ Ú ıì ÛˆÓ. Aapple Ú ÙËÙË Ë ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ appleôïôáèûù Î È È- È ÙÂÚ Excel, O fi Î È AutoCAD. Ú Î ÏÔ - Ì appleôûùâ Ï Ù ÈÔÁÚ ÊÈÎfi ÛËÌ ˆÌ ÛÙË È-  ı ÓÛË: ˆÊ. ÁÁÚÔ 184, Aı Ó, ÛÙÔ A O Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ ËÙÔ ÓÙ È appleôïèùèîô ÌË - ÓÈÎÔ Î È Ù ÓÔÏfiÁÔÈ ÌË ÓÈÎÔ ŒÚÁˆÓ YappleÔ Ô- Ì, ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÙÚÈÂÙÔ ÂÌappleÂÈÚ Û ÚÁ Ú ÏÈÎ ( appleô Ù ÛË - Ú ÛË) ÁÈ ÚÁ ÂÎÙfi Î È ÂÓÙfi AÙÙÈÎ. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈ- ÎÒÓ ÛÙÔ fax: , A O Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ ËÌÔÛ ˆÓ ÚÁˆÓ ËÙÂ Ù È ÌË ÓÈÎfi ÁÈ apple Û fiïëûë ÛÙ ÁÚ Ê ÙË ÛÙÔ ÙÌ Ì ËÌÔappleÚ ÛÈÒÓ Î È apple Ú ÎÔÏÔ ıëûë ÚÁˆÓ. TËÏ.: , fax: , TO ÁÚ ÊÂ Ô ÌÂÏÂÙÒÓ «ÔÙËÚfiappleÔ ÏÔ + AÚ ÈÙ ÎÙÔÓ» appleúôù ıâù È Ó appleúôûï ÂÈ Û Â- È ÛÙÚÈ Ì ÂÌappleÂÈÚ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ÛÂ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ ÌÂÏ Ù ÎÙÈÚÈ ÎÒÓ ÚÁˆÓ, appleôï Î Ï ÁÓÒÛË AutoCAD 2D, MS Office, Photoshop, Corel Î È ÙË ÁÁÏÈÎ ÁÏÒÛÛ. Ú Î ÏÔ Ì appleôûùâ Ï ÙÂ Ó Ï ÙÈÎfi ÈÔÁÚ - ÊÈÎfi ÛËÌ ˆÌ ÛÙÔ fax: ÛÙÔ e- mail: TO ÁÚ ÊÂ Ô ÌÂÏÂÙÒÓ «ÔÙËÚfiappleÔ ÏÔ + AÚ ÈÙ ÎÙÔÓ» ËÙ Ú ÈÙ ÎÙÔÓ ÂÌappleÂÈÚ 2-3 ÂÙÒÓ. Aapple Ú ÙËÙË appleúô applefiıâûë Master ÛÙËÓ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ Û ÓıÂÛË Î È appleù ÈÛÙË ÁÓÒÛË ÁÁÏÈÎÒÓ. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ Fax: A O ÙÔ ÁÚ ÊÂ Ô ÌÂÏÂÙÒÓ «ÔÙËÚfiappleÔ ÏÔ + AÚ ÈÙ ÎÙÔÓ» ËÙÂ Ù È Û ÓÂÚÁ ÙË ÁÈ ÙÈ Êˆ- ÙÔÚ ÏÈÛÙÈÎ apple ÚÔ ÛÈ ÛÂÈ ÙÔ ÁÚ Ê Ô, Ì ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÙÔ 3D Studio Max, ÙÔ Adobe Photoshop Î È ÙÔ AutoCAD AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: ZHTEITAI Û Â È ÛÙÚÈ Ì 5ÂÙ appleúô appleëúâû ÁÈ appleï ÚË ÂÙÔÈÌ Û Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î È Î Ù ÛΠÛÙÈÎÒÓ ÏÂappleÙÔÌÂÚÂÈÒÓ, ÁÓÒÛË OK, AutoCAD, 10, 3D Studio, Photoshop, Corel, ʈ- ÙÔÚ ÏÈÛÙÈÎ 3D appleâèîfióèûë Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ - ÂÛˆ- ÙÂÚÈÎÒÓ ÒÚˆÓ. «AÚÛÈÓfiË AE», N ÎË 34, 10557, Aı Ó, Ê Í: , ZHTEITAI applefi Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ Ê Ô, Ú ÈÙ - ÎÙˆÓ/-ÈÛÛ Ì ÂÌappleÂÈÚ Û ÌÂÏ ÙË Î ÙÔÈÎÈÒÓ Î È Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÒÓ ÒÚˆÓ, Î ıò Î È Û ÈÛ- È ÛÙ ÙÔ Î È ÙÚÈÛ È ÛÙ ÙÔ Û Â È ÛÌfi. AappleÔÛÙÔ- Ï ÈÔÁÚ ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ ÛÙÔ fax: APXITEKTONA È ÎÔÛÌËÙ ËÙÂ Ù È applefi ÙËÓ «Laro ABEE», ÈÔÌË Ó Âapple appleïˆó ÛÙË MÂÙ - ÌfiÚʈÛË. MfiÓÈÌË ÂÚÁ Û ÛÙÔ ÙÌ Ì Î Ù - ÛΠÛÙÈÎÒÓ Û Â ˆÓ Î È ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË, ÁÈ - appleèappleï ÂÈ ÈÎÒÓ Î Ù ÛΠÒÓ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÒÓ ÒÚˆÓ (Î Ù ÛÙ Ì Ù, ÂÛÙÈ ÙfiÚÈ, ÁÚ ÊÂ, È- ÏÈÔappleˆÏ ÎÏapple.). ÚÔÛfiÓÙ : appleúô appleëúâû 3 ÂÙÒÓ, AutoCAD, ÁÁÏÈÎ. BÈÔÁÚ ÊÈÎfi ÛÙÔ fax: , H «Ikostand E E», Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ ÂÈ ÈÎÂ Ì ÓË ÛÙ È ÈˆÙÈÎ Ù ÓÈÎ ÚÁ, ÌÂ Ú ÙÔ N. æ È- Îfi, ËÙ Ó appleúôûï ÂÈ ÁÈ ÌfiÓÈÌË apple Û fiïë- ÛË: 1. AÚ ÈÙ ÎÙÔÓ / Ú ÈÙÂÎÙfiÓÈÛÛ Ì ÂÌappleÂÈ- Ú 3-5 ÂÙÒÓ, Ì ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD. 2. AÚ ÈÙ ÎÙÔÓ / Ú ÈÙÂÎÙfiÓÈÛÛ Ì ÈÎ ÓfiÙËÙ ÔÚ- Á ÓˆÛË ÂÚÁÔÙ Í Ô. OÈ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌappleÔ- ÚÔ Ó Ó ÛÙ ÏÔ Ó ÈÔÁÚ ÊÈÎ ÛÙÔ fax: ÛÙÔ «MOUSTROUFIS Architects»: ZËÙÔ Ó Ó appleúôûï - Ô Ó ÁÈ ÌfiÓÈÌË apple Û fiïëûë Ú ÈÙ ÎÙÔÓ Ì ÂÌappleÂÈÚ apple ÓÙ ÂÙÒÓ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ, ÁÓÒÛÂÈ OK, ArchiCAD,  ÚÂÈ ÛÙË Û ÓıÂÛË ÌÂÏÂ- ÙÒÓ, Û Â ÛË ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÏÂappleÙÔÌÂÚÂÈÒÓ Î È Ó ÙfiÙËÙ Âapple ÏÂ Ë ÂÚÁÔÙ Í ˆÓ. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: , TEXNIKH ÂÙ ÈÚ ÛÙËÓ Aı Ó ËÙ ÁÈ ÙÔ ÙÌ - Ì Î Ù ÛÎÂ, Ù ÓÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi - ÂÚÁÔ Ë- Áfi, Ì 3ÂÙ ÂÚÁÔÙ ÍÈ Î ÂÌappleÂÈÚ. AappleÔÛÙÂ Ï - Ù ÈÔÁÚ ÊÈÎ ÛÙÔ fax: ÛÙÔ e- mail: applefi ÈÓ: Î.. Ë ZHTEITAI Ú ÈÙ ÎÙˆÓ, Ì ÂÌappleÂÈÚ ÛÙË ÌÂÏ ÙË Î È Âapple ÏÂ Ë Î Ù ÛÙËÌ ÙˆÓ /Î È ÙÚ appleâ ÒÓ, ÁÈ Ó ÏÔÁË ı ÛË Û project Ó appleù ÍË È- ÎÙ ˆÓ Î Ù ÛÙËÌ ÙˆÓ. AappleÔÛÙÂ Ï Ù ÈÔÁÚ ÊÈ- Îfi ÛËÌ ˆÌ ÛÙÔ fax: Ì ÙËÓ Ó- ÂÈÍË «ı ÛË 0208/AM K» ME ETHTIKO ÁÚ ÊÂ Ô appleâúèô N. æ ÈÎÔ Ë-

33 FAX / / : (Project Manager) : / (Windows, MS Office, AutoCAD ) / ( ' ) :. MS Office. CAD : AutoCAD, Photoshop, FAX: / 17, : , Λογισµικό για Μηχανικούς Τηλ: , Λογισµικό τοπογραφικών υπολογισµών Πρόγραµµα µετατροπής συντεταγµένων µεταξύ όλων των Γεωδαιτικών Συστηµάτων Αναφοράς του Ελληνικού χώρου. «EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô» T.E.E. ñ 2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 ñ 31 Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û

34 Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û Ù Û ÓÂÚÁ ÙË Ú ÈÙ ÎÙÔÓ /-ÈÛÛ, Ì ÂÌappleÂÈÚ ÛÙË Û ÓÙ ÍË Ê Î ÏˆÓ appleôïâô ÔÌ Î È Î Ï ÁÓÒÛË H/Y, ÁÈ appleï ÚË apple Û fiïëûë ÂÓÙfi ÁÚ - Ê Ô. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈÎÔ : Î M ÙÛÂÏ, fax: H ÂÙ ÈÚ «Unigea Renewable Energy» ËÙ Ó appleúôûï ÂÈ ÌË ÓÔÏfiÁÔ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈ- Îfi AEI, Ì ÂÌappleÂÈÚ ÛÙË ÌÂÏ ÙË Î È ÂÁÎ Ù ÛÙ - ÛË ÈÔÏÈÎÒÓ apple ÚΈÓ. Aapple Ú ÙËÙ ÁÁÏÈÎ, ÂappleÈı ÌËÙ ÁÂÚÌ ÓÈÎ. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈÎÒÓ ÛÙ ÁÁÏÈÎ ÁÂÚÌ ÓÈÎ ÌÂ Û ÓËÌÌ ÓË ÊˆÙÔÁÚ - Ê, fax: , ME A H ÂÌappleÔÚÈÎ - ÂÈÛ ÁˆÁÈÎ ÂÙ ÈÚ ÛÙÔ BfiÏÔ ËÙ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi applefiêôèùô AEI TEI. ÚÔÛÊ ÚÔ ÌÂ Ó ÙfiÙËÙ È ÚÎÔ ÂÎapple  ÛË Î È ÂappleÈÌfiÚʈÛË, appleúôôappleùèî Â- Í ÏÈÍË. EappleÈı ÌËÙ ÂÌappleÂÈÚ ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙˆÓ - Ó ÓÂÒÛÈÌˆÓ appleëáòó ÂÓ ÚÁÂÈ. ÂÎÙÈÌËı appleúô appleëúâû Û ʈÙÔ ÔÏÙ Î. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔ- ÁÚ ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: EI A ø IKH ÂÙ ÈÚ ÂÈ ÒÓ ı ÚÌ ÓÛË Î È ÎÏÈ- Ì ÙÈÛÌÔ, ËÙÂ Ó appleúôûï ÂÈ ÌË ÓÈÎfi appleˆï - ÛÂˆÓ (AEI-TEI) ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎÔ ÎÏÈÌ - ÙÈÛÌÔ. ÚÔ appleëúâû ÛÙÔ ÓÙÈΠÌÂÓÔ ÂappleÈı ÌË- Ù. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: , TEXNIKH ÂÙ ÈÚ ËÙ Ó appleúôûï ÂÈ appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi AEI appleôïèùèîfi appleôìë ÓÈÎfi, Ì ÁÓÒ- ÛË appleôïôáèûùòó, Ì ÔÚÁ ÓˆÙÈÎ Î È ÂappleÈÎÔÈÓˆ- ÓÈ Î ÈÎ ÓfiÙËÙÂ, ÁÈ appleôûù ÚÈÍË ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÚÁˆÓ Î È ÂÚÁÔÙ Í ˆÓ ÂÓÙfi ÏÂÎ ÓÔapple Ô. - Ú Î ÏÒ appleôûùâ Ï Ù ÈÔÁÚ ÊÈÎ ÛÙÔ fax: YPMET E E, Ù ÓÈÎ - ÌÂÏÂÙËÙÈÎ ÂÙ ÈÚ ÈÔ- ÌË ÓÈÎÒÓ Î È appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÁˆÓ, ËÙ ÌË ÓÔÏfiÁÔ ËÌÈÎfi ÌË ÓÈÎfi ÁÈ Ù ÁÚ Ê AıËÓÒÓ. ÔÏ Î Ï ÁÓÒÛË H/Y Î È ÁÁÏÈÎ. EÌappleÂÈÚ Û Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ ÈÔÌË Ó ı - ÍÈÔÏÔÁËıÂ Ó ÏÔÁ. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ Fax: YPMET E E, Ù ÓÈÎ - ÌÂÏÂÙËÙÈÎ ÂÙ ÈÚ ÈÔ- ÌË ÓÈÎÒÓ Î È appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÁˆÓ, ËÙ ÌË ÓÔÏfiÁÔ ËÌÈÎfi ÌË ÓÈÎfi ÁÈ Ù ÁÚ Ê ÙÚÒÓ. ÔÏ Î Ï ÁÓÒÛË H/Y Î È ÁÁÏÈÎ. EÌappleÂÈÚ Û Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ ÈÔÌË Ó ı - ÍÈÔÏÔÁËıÂ Ó ÏÔÁ. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ Fax: XE IA TPIA ˆ 30 ÂÙÒÓ, ÌÂ Û ÂÙÈÎ ÂÌappleÂÈÚ Î È ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD, ËÙÂ Ù È applefi Î Ù - ÛΠÛÙÈÎ ÂÙ ÈÚ ÛÙË Ï Ê ÁÈ appleï ÚË - apple Û fiïëûë. AappleÔÛÙÂ Ï Ù ÈÔÁÚ ÊÈÎfi ÛÙÔ fax: ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ È ı ÓÛË: 32 ñ«eóëìâúˆùèîfi ÂÏÙ Ô» T.E.E. ñ 2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 ZHTEITAI Ó Ú ÈÙ ÎÙˆÓ Ù ÓÔÏfiÁÔ ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, ÁÈ apple Û fiïëûë ÛÂ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ - ÊÂ Ô ÛÙ fiúâè appleúô ÛÙÈ. Aapple Ú ÙËÙË Î Ï ÁÓÒÛË AutoCAD. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: , ÏË- ÚÔÊÔÚ Â : ÙËÏ H ÂÙ ÈÚ «Vimatec AE» ËÙ Ù ÓÔÏfiÁÔ ÌË - ÓÈÎfi ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ˆ 30 ÂÙÒÓ, ÁÈ ÙËÓ appleô- ÛÙ ÚÈÍË ÙÔ ÙÌ Ì ÙÔ appleúôòıëûë ÔÌÈÎÒÓ YÏÈ- ÎÒÓ, ÌÂ Ú ÙËÓ Aı Ó. ÚÔËÁÔ ÌÂÓË ÂÌappleÂÈ- Ú Û ÂÙ ÈÚ ÙÔ ÎÏ Ô ı ıâˆúëıâ ÂappleÈappleÚfiÛıÂÙÔ appleúôûfió. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: , O ITIKO ÌË ÓÈÎfi ÁÈ ÛÙÂÏ ˆÛË ÙÔ ÙÌ - Ì ÙÔ Ú ÏÈÎÒÓ Û Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ ÌÂÏÂ- ÙÒÓ. EappleÈı ÌËÙ Û ÂÙÈÎ ÂÌappleÂÈÚ, ÁÓÒÛË AutoCAD, ÁÁÏÈÎ /Î È ÁÂÚÌ ÓÈÎ, fax: , APXITEKTONIKO ÁÚ ÊÂ Ô ËÙ Ú ÈÙ ÎÙÔÓ ÌË- ÓÈÎfi Ì 2ÂÙ -5ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ ÛÂ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ ÌÂÏ ÙÂ, ÂÎ fiûâè ÂÈÒÓ Î È ÛÙË Û ÓÙ ÍË ÌÂ- ÏÂÙÒÓ ÂÊ ÚÌÔÁ. Aapple Ú ÙËÙ ÁÓÒÛÂÈ AutoCAD, Photoshop Î È MS Office. AappleÔÛÙÂ Ï - Ù ÈÔÁÚ ÊÈÎfi ÛËÌ ˆÌ Ì  ÁÌ Ô ÏÂÈ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ È ı ÓÛË: ÛÙÔ fax: ËÙËıÔ Ó Û ÛÙ ÙÈÎ ÂappleÈÛÙÔÏ ME A H Î Ù ÛΠÛÙÈÎ ÂÙ ÈÚ ËÙ, ÁÈ ÙÈ Ó ÁÎÂ ÙˆÓ ÁÚ Ê ˆÓ ÙË Û Aı Ó Î È ÂÛ- Û ÏÔÓ ÎË, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎÔ appleù ÈÔ - Ô AEI. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: , A OºOITO - ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ TEI, ÌÂ Î Ï ÁÓÒ- ÛÂÈ Ì ıëì ÙÈÎÒÓ Î È appleôïôáèûùòó ËÙÂ Ù È - applefi ÂÙ ÈÚ ÂÈÛ ÁˆÁ - È ıâûë ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ. ÚÔÔappleÙÈÎ ÂÍ ÏÈÍË, ÂÓ È Ê ÚÔÓ ÓÙÈΠÌÂÓÔ. MP & Associates. EÚÁ Û : Â Ù Ú - Ú - ÛÎÂ, 9 apple.ì. - 5 Ì.Ì. TËÏ.: , e- mail: A OºOITOI - ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ ÔÏ Ù ÓÈÎÒÓ Ô- ÏÒÓ TEI, ÌÂ Î Ï ÁÓÒÛÂÈ Ì ıëì ÙÈÎÒÓ Î È - appleôïôáèûùòó ËÙÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ ÂÙ ÈÚ ÂÈÛ - ÁˆÁ - È ıâûë ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ ÁÈ ËÌÈÔ ÚÁ Â- ÍÂÏÏËÓÈÛÌ ÓÔ ÏÈÎÔ Î È apple Ú ÂÈÁÌ ÙˆÓ ÛÙÔ Maple. MP & Associates. EÚÁ Û Â Ù Ú - - Ú ÛÎÂ, 9 apple.ì. - 5 Ì.Ì. TËÏ.: , e- mail: A O ÌÂÏÂÙËÙÈÎ ÂÙ ÈÚ ËÙÔ ÓÙ È ÙÔappleÔÁÚ - ÊÔ ÌË ÓÈÎfi Î È Ù ÓÔÏfiÁÔ ÙÔappleÔÁÚ ÊÔ ÁÈ ÂÚÁ Û ÁÚ ÊÂ Ô - appleâ Ô. Ú Î ÏÒ appleô- ÛÙÂ Ï Ù ÈÔÁÚ ÊÈÎfi ÛÙÔ fax: ÛÙÔ ANøNYMH ÂÌappleÔÚÈÎ ÂÙ ÈÚ ËÙÂ È ÎÔÛÌ - ÙÚÈ, ÁÈ Ù appleôî Ù ÛÙ Ì Ù ÙË ÛÙÔ X Ï Ó ÚÈ Î È ÛÙÔ MÔÛ ÙÔ,  apple ÚÔ Û ÛÙË, Ì appleôï Î - Ï ÁÓÒÛË Û Â Ô ÛÙÔ ÚÈ, ÛÙÔÓ H/Y, ÁÏÈÎ Î È Ì appleúô appleëúâû ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ 3 ÂÙÒÓ. øú - ÚÈÔ Î Ù ÛÙËÌ ÙˆÓ. BÈÔÁÚ ÊÈÎ ÛÙÔ fax: H Î Ù ÛΠÛÙÈÎ ÂÙ ÈÚ «TÔÍfiÙË AE», 6Ë Ù ÍË, ÂappleÈı ÌÂ Ó appleúôûï ÂÈ appleâ ı ÓË ÁÚ Ì- Ì ÙÂÈ Î appleôûù ÚÈÍË. Aapple Ú ÙËÙ appleúôûfióù Ë ÁÓÒÛË MS Office Î È ÁÁÏÈÎÒÓ. TËÏ.: , Ê Í: , ME A H ÂÙ ÈÚÂ Ì ÚÌ ÚˆÓ ËÙ ÂÈ ÌappleÂÈÚÔ appleˆ- ÏËÙ ÁÈ ÂÎıÂÛÈ Îfi ÒÚÔ. Aapple ÈÙÂ Ù È Â ÚÈÛÙË appleúôûˆappleèîfiùëù ÌÂ È È ÙÂÚË ÈÎ ÓfiÙËÙ ÛÙËÓ Â- appleèîôèóˆó Î È ÁÓÒÛÂÈ appleôïôáèûù. T ÓÈÎ ÁÓÒÛÂÈ Î È ÁÓÒÛÂÈ Û Â Ô ı ÂÎÙÈÌËıÔ Ó È È- ÈÙ Úˆ. È appleïëúôêôú  : ÙËÏ , ÂÛˆÙ. 231, ÈÔÁÚ ÊÈÎfi ÛÙÔ fax: ME A H ÂÙ ÈÚÂ Ì ÚÌ ÚˆÓ ËÙ ÂÈ ÙÔÌÔ ÁÈ Ù ÓÈÎ appleôûù ÚÈÍË ÛÙÔ ÙÌ Ì ÏÈ ÓÈÎÒÓ appleˆï - ÛˆÓ. Aapple Ú ÙË٠٠ÓÈÎ ÁÓÒÛÂÈ Î È ÁÓÒ- ÛÂÈ Û Â Ô. EÌappleÂÈÚ Û ÓÙ ÛÙÔÈ Ë ı ÛË ÙÂ- ÓÈÎ appleôûù ÚÈÍË ı ÛË appleˆï ÛÂˆÓ ı ÂÎÙÈ- ÌËıÂ È È ÈÙ Úˆ. È appleïëúôêôú  : ÙËÏ , ÂÛˆÙ. 231, ÈÔÁÚ ÊÈÎfi ÛÙÔ fax: ZHTEITAI applefi ÓÒÓ ÌË Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ appleôïèùè- Îfi ÌË ÓÈÎfi ÌÂ Û ÂÙÈÎ ÂÌappleÂÈÚ ÛÙËÓ Î Ù - ÛΠÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÚÁˆÓ ÁÈ ÂÚÁÔÙ ÍÈÔ appleâúèô- KÔÚ ÓıÔ. ÏËÚÔÊÔÚ Â ÛÙ ÙËÏ ÊˆÓ : , , fax: , ETAIPEIA Î Ù ÛΠÒÓ ÎÔ ÊˆÌ ÙˆÓ ÏÔ ÌÈÓ Ô Î È ÏÔappleÂÙ ÛÌ ÙˆÓ, ËÙ Ó appleúôûï ÂÈ ÌË - ÓÔÏfiÁÔ appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi ÌË ÓÈÎfi ÔÌÈ- ÎÒÓ ŒÚÁˆÓ AEI TEI ˆ 30 ÂÙÒÓ, ÌÂ Î Ï ÁÓÒÛÂÈ appleïëúôêôúèî, CAD Î È ÁÁÏÈÎÒÓ. EÚÁÔÙ ÍÈ Î ÂÌappleÂÈÚ ÛÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÓÙÈ- ΠÌÂÓÔ ı ÂÎÙÈÌËıÂ È È ÈÙ Úˆ. BÈÔÁÚ ÊÈÎfi ÛÙÔ fax: , E IXEIPH H «A PEK K. Ì ÓÙÔ ÚÔ AE», ËÙ Ó appleúôûï ÂÈ appleúô ÛÙ ÌÂÓÔ apple Ú ÁˆÁ. Aapple - Ú ÙËÙ appleúôûfióù : ÈappleÏˆÌ ÙÔ Ô ÌË ÓÔÏfi- ÁÔ ÌË ÓÈÎfi Ù ÓÔÏfiÁÔ ÌË ÓÔÏfiÁÔ, ÁÓÒÛË ÂÚÁ ÏÂÈÔÌË ÓÒÓ ÌÂÙ ÏÏÔ, ÁÓÒÛË H/Y Î È ÁÁÏÈÎÒÓ. ÚÔ appleëúâû ÛÂ Ó ÏÔÁË ı ÛË 2 ˆ 3 ÂÙÒÓ. EappleÈÎÔÈÓˆÓ : ÙËÏ , , fax: , ZHTEITAI ÙÔappleÔÁÚ ÊÔ ÌË ÓÈÎfi AEI TEI Ì ÈÂÙ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ appleúô appleëúâû Û ÙÔappleÔÁÚ ÊÈ- Î ÂÚÁ Û Â ÁÈ ÚÁÔ Ô ÔappleÔÈ ÛÙÔ ÂÚÔ Úfi- ÌÈÔ ÙÔ AÎÙ Ô Ú Ë. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈ- ÎÒÓ ÛÙÔ Î È ÛÙÔ fax: H ÂÙ ÈÚ «D&G Icos Sicapi Ltd», ËÙ ÁÈ ÌÂ- ÛË ÂÚÁÔ fiùëûë appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi Ì ÙÔ Ï - ÈÛÙÔÓ 3 ÚfiÓÈ appleâ Ú. CV s Ó ÛÙ ÏÔ Ó ÛÙÔ

35 BASF.. ( MAC BETON HELLAS..), BASF,,,. : / 35 fax & : Archicad ( Autocad), 5,, Archicad, 5. fax H TÜV AUSTRIA HELLAS /,, / KY º ƒo Ù. ªË ÓÔÏfiÁÔ Î È ÈappleÏ. ÔÏÈÙÈÎfi ªË ÓÈÎfi ª Gunite, ÂÓÈÛ ÛÂÈ, ÂappleÈÛÎÂ, ÙÔÈ ÔappleÔÈ Î È ÛÎ ÚÔ Ì ÙÔ. ËÙÂ Ù È Û ÓÂÚÁ Û Ì Ù ÓÈÎ ÁÚ ÊÂ. E_mail: ËÏ./fax: , , ÎÈÓ.: «EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô» T.E.E. ñ 2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 ñ 33 Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û

36 Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û ÛÙÔ Ê Í: ZHTEITAI ÌË ÓÈÎfi (appleôïèùèîfi Ú ÈÙ ÎÙˆÓ), Ì ÌÂÙ appleù È Î ÛappleÔ ÛÙË È Â ÚÈÛË Ú- ÁˆÓ, ÁÁÏÈÎ (Proficiency) Î È appleâóù ÂÙ ÂÌappleÂÈ- Ú Î Ù ÂÏ ÈÛÙÔÓ. AappleÔÛÙÂ Ï Ù ÈÔÁÚ ÊÈÎfi Ì ʈÙÔÁÚ Ê ÛÙÔ fax: , ÙËÏ.: A O ÂÎapple È Â ÙÈÎfi Î ÓÙÚÔ ËÙÔ ÓÙ È ÌÂÙ appleù - È ÎÔ ÊÔÈÙËÙ ÔÏ Ù ÓÂ Ô Î È Û ÔÏÒÓ ÏË- ÚÔÊÔÚÈÎ ÁÈ ÌÂÚÈÎ apple Û fiïëûë Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ ÂÎapple  ÛË. BÈÔÁÚ ÊÈÎ ÛÙÔ ÛÙ fax: , ANøNYMH ÌÂÏÂÙËÙÈÎ ÂÙ ÈÚ Ì ÓÙÈΠÌÂÓÔ ÙÔ Û Â È ÛÌfi fi ÂˆÓ ËÏÒÓ ÎÙÈÚ ˆÓ ÛÙÔ Â͈- ÙÂÚÈÎfi (residential and office towers) ËÙ Ó appleúôûï ÂÈ Ú ÈÙ ÎÙÔÓ ÌË ÓÈÎÔ Ì ÂÌappleÂÈ- Ú ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ 5 ÂÙÒÓ Û ÌÂÁ ÏÔ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈ- Îfi ÁÚ ÊÂ Ô Î È ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD Î È Á- ÁÏÈÎ ÁÏÒÛÛ. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: , APXITEKTONE ÌË ÓÈÎÔ Ì ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y, ÂÌappleÂÈÚ 3-5 ÂÙÒÓ ËÙÔ ÓÙ È applefi ÌÂÏÂÙËÙÈÎ Â- Ù ÈÚ Âapple ÙË AÙÙÈÎ O Ô ÛÙËÓ appleâúèô ÙË È Ó. TËÏ.: , fax: A O ÌÂÏÂÙËÙÈÎ ÂÙ ÈÚ H/M E Ù ÍË ËÙÔ - ÓÙ È ÌË ÓÔÏfiÁÔÈ ÌË ÓÈÎÔ, Ì ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ 5ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ Û ÌÂÏ Ù ÎÏÈÌ ÙÈÛÌÔ. ÓÒÛË AutoCAD Î È ÁÁÏÈÎÒÓ ÂappleÈı ÌËÙ. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈÎÒÓ ÛÙ Fax: A O ÌÂÏÂÙËÙÈÎ ÂÙ ÈÚ H/M E Ù ÍË ËÙÔ - ÓÙ È ÌË ÓÔÏfiÁÔÈ ÌË ÓÈÎÔ, Ì ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ 5ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ Û ÌÂÏ Ù Ú ÛË, appleô Ù - ÛË, apple ÚÔappleÚÔÛÙ Û. ÓÒÛË AutoCAD Î È Á- ÁÏÈÎÒÓ ÂappleÈı ÌËÙ. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: ANøNYMH Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ ÛÙÔ KÔÚˆapple, Ì ÂÍÂÈ- ΠÛË ÛÙ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î, ÂÓÂÚÁÂÈ Î Ú- Á Î È ÛÙÈ ÌÂÙ ÏÏÈÎ Î Ù ÛΠËÙ Ó appleúô- ÛÏ ÂÈ ÌË ÓÔÏfiÁÔ appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi AEI TEI, Ì ÂÌappleÂÈÚ ÛÙËÓ Î Ù ÛΠÛÙ ıìòó ÎÈÓË- Ù ÙËÏÂʈÓ. Fax: ANøNYMH Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ ÛÙÔ KÔÚˆapple, Ì ÂÍÂÈ- ΠÛË ÛÙ ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î, ÂÓÂÚÁÂÈ Î Ú- Á Î È ÛÙÈ ÌÂÙ ÏÏÈÎ Î Ù ÛΠËÙ Ó appleúô- ÛÏ ÂÈ appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi AEI, Ì ÂÌappleÂÈÚ Û ΠÔÛË ÂÈÒÓ Î È M E. Fax: TO O PAºO ÌË ÓÈÎfi ËÙÂ Ù È applefi ÙËÓ - ÓÙÈappleÚÔÛˆapple ÙÔappleÔÁÚ ÊÈÎÒÓ ÔÚÁ ÓˆÓ Î È GPS SOKKIA, ÁÈ appleúôòıëûë appleˆï ÛˆÓ. Aapple - Ú ÙËÙË Ë ÁÓÒÛË H/Y, ÁÁÏÈÎÒÓ Î È Ë Î ÙÔ ÙÔÎÈÓ ÙÔ. BÈÔÁÚ ÊÈÎfi ÛÙÔ fax: ÛÙÔ TË- 34 ñ«eóëìâúˆùèîfi ÂÏÙ Ô» T.E.E. ñ 2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 Ï ÊˆÓÔ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ : H «TÜV Austria Hellas» ËÙ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ÌË - ÓÈÎfi Ì appleù Ô AEI HÏÂÎÙÚÔÏÔÁ, apple Ú ÙËÙË ÁÓÒÛË ÁÂÚÌ ÓÈÎÒÓ Î È ÁÁÏÈÎÒÓ, ÚÈÛÙÔ ÂÈÚÈ- ÛÌfi H/Y. BÈÔÁÚ ÊÈÎ ÛÙÔ ÛÙÔ Ê Í: , applefi Ë Î apple ΈÓÛÙ ÓÙ ÓÔ. ÏË- ÚÔÊÔÚ Â : ÙËÏ H «Interform Plus» ËÙ ÌË ÓÈÎÔ - ÂÚÁÔ Ë- ÁÔ ÁÈ Ù ÓÈÎ ÚÁ ÛÙË fiêè (BÔ ÏÁ Ú ). IÎ ÓfiÙËÙ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙ Ô ÏÁ ÚÈÎ apple - Ú ÙËÙË. ÚÔ appleëúâû ÂappleÈı ÌËÙ. Fax ÁÈ ÈÔ- ÁÚ ÊÈÎ : , A O ÙËÓ «AETEP AÚ ÈÙ ÎÙÔÓ», ËÙÔ ÓÙ È Û Â- È ÛÙ - ÂÈÚÈÛÙ H/Y, AutoCAD 2008, 5ÂÙÔ ÂÌappleÂÈÚ Î È Óˆ Û ÌÂÏ Ù ÂÊ ÚÌÔÁ, Î È Ì Âapple ÚΠÁÓÒÛÂÈ ÁÁÏÈÎÒÓ. Fax: Î. X. MappleÔ Á ÏÏË ZHTOYNTAI appleôïèùèîô ÌË ÓÈÎÔ, ÌË ÓÔÏfiÁÔÈ ÌË ÓÈÎÔ Î È ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ÌË ÓÈÎÔ ÁÈ Î Ï - Ë ı ÛÂˆÓ ÛÙÔ K Ù Ú, NÙÔ Ìapple È, ÕÌappleÔ NÙ - ÌappleÈ. Aapple ÈÙÔ ÓÙ È ÁÓÒÛË ÙË ÁÁÏÈÎ ÁÏÒÛÛ, ÁÓÒÛË H/Y. T ÈÔÁÚ ÊÈÎ Ó appleôûù ÏÔ Ó ÛÙ ÁÁÏÈÎ Î Ù appleúôù ÌËÛË Ì fax: (Att: R.M.) TEXNO O O ÌË ÓÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi ËÙÂ Ù È applefi ÈÔÙ ÓÈÎ - Î Ù ÛΠÛÙÈÎ AE ÛÙÔÓ AÛappleÚfiapple ÚÁÔ (ı ÛË appleúô ÛÙ Ì ÓÔ apple Ú ÁˆÁ ). Aapple ÈÙÔ ÌÂÓ appleúôûfióù : appleúô appleëúâû 2 ÂÙÒÓ, Âapple ÚΠÁÓÒÛÂÈ ÁÁÏÈÎ, MS Office, AutoCAD. BÈÔÁÚ ÊÈÎ ÛÙÔ ÛÙÔ fax: ZHTEITAI appleôïèùèîfi ÙÔappleÔÁÚ ÊÔ ÌË ÓÈÎfi 5Â- ÙÔ ÂÌappleÂÈÚ applefi ÙÔ ÁÚ ÊÂ Ô ÌÂÏÂÙÒÓ «ŒÎÎÂ- ÓÙÚÔÓ MÂÏ Ù», Ì ÁÓÒÛË ÛÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÌÂ- ÏÂÙÒÓ ÚÁˆÓ Ô ÔappleÔÈ, AutoCAD, O fi, Land Development ÎÙÏ. BÈÔÁÚ ÊÈÎfi ÛÙÔ fax: , ZHTEITAI ÙÔappleÔÁÚ ÊÔ ÌË ÓÈÎfi 5ÂÙÔ ÂÌappleÂÈ- Ú applefi ÙÔ ÁÚ ÊÂ Ô ÌÂÏÂÙÒÓ «ŒÎÎÂÓÙÚÔÓ MÂ- Ï Ù», Ì ÂÌappleÂÈÚ ÛÙÈ ÙÔappleÔÁÚ ÊÈÎ ÂÚÁ Û Â apple ıúô - ÁÚ ÊÂ Ô Î È ÁÓÒÛË ÙÔappleÔÁÚ ÊÈÎÒÓ Û Â È ÛÙÈÎÒÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ. BÈÔÁÚ ÊÈÎfi ÛÙÔ fax: , KTHMATOME ITIKO ÎÙ Ô ËÙ ÌË ÓÈÎÔ Ì ÓÂÍ ÚÙËÙË appleúôûˆappleèîfiùëù ÁÈ Ó ÛÙÂÏ Ò- ÛÔ Ó ÙÔ ÙÌ Ì appleˆï ÛˆÓ. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈ- ÎÔ ÛÙÔ fax: ÛÙÔ ZHTEITAI appleôïèùèîfi - Ú ÈÙ ÎÙˆÓ ÌË ÓÈÎfi ÌÂ Ô ÚfiÓÈ applefi ÙË Ï Ë appleù Ô, ÁÈ appleï ÚË - apple Û fiïëûë Ù ÓÈÎÔ ÛÊ ÏÂÈ Û ÂÚÁÔÙ ÍÈÔ ÛÙËÓ appleâúèô ÙË K Ï Ìapple Î. BÈÔÁÚ ÊÈÎ ÛÙÔ fax: Î È ÛÙÔ ZHTEITAI appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi ÁÈ ÂÚÁÔÙ ÍÈ Î apple Û fiïëûë applefi ÌÂÁ ÏË Î Ù ÛΠÛÙÈÎ ÂÙ È- Ú ÎÔÏ Ì ËÙÈÎÒÓ ÂÍ ÌÂÓÒÓ. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔ- ÁÚ ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ TEXNIKH ÂÙ ÈÚ ÌÂÏÂÙÒÓ - Î Ù ÛΠÒÓ, ËÙ Ù ÓÔÏfiÁÔ appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi ÌÂ Û ÂÙÈÎ ÂÌappleÂÈ- Ú Û ÔÈÎÔ ÔÌÈÎ ÚÁ, Ó Ó Ï ÂÈ ÂÚÁÔÙ ÍÈÔ ÂÓÙfi ÏÂÎ ÓÔappleÂ Ô AÙÙÈÎ Î È Ë ÛÙ fiúâè Î È Ó ÙÔÏÈÎ appleúô ÛÙÈ. flúâ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ : (appleúˆ ), ( applefiá.) ÛÙ ÙËÏ.: , Î È fax: Î È ÛÙÔ ZHTEITAI ÌË ÓÈÎfi / appleôìë ÓÈÎfi ( applefiêôèùô AEI-TEI), ÂÎappleÏËÚˆÌ ÓˆÓ ÙˆÓ ÛÙÚ ÙȈÙÈÎÒÓ - appleô ÚÂÒÛˆÓ, Ì ÁÓÒÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ appleôïô- ÁÈÛÙÒÓ ÛÙ appleúôáú ÌÌ Ù ÙÔ Microsoft Office - AutoCAD 2007, ÁÁÏÈÎ ÁÂÚÌ ÓÈÎ ÁÏÒÛ- Û, ÁÈ ÂÚÁ Û Û ÂÚÁÔÛÙ ÛÈÔ Î Ù ÛΠÎÔ ÊˆÌ ÙˆÓ ÏÔ ÌÈÓ Ô. TËÏ. ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ : , fax: Yapple ı ÓÔ : AÛËÌ ÎÔappleÔ ÏÔ ÔÊ ZHTEITAI ÁÚ ÌÌ Ù applefi ÂÙ ÈÚ ÌÂÏÂÙÒÓ. MÂ Î Ï ÁÓÒÛÂÈ MS Office, ÁÁÏÈÎÒÓ Î È ÂÙÔÈÌ - Û ÂÎ ËÏÒÛÂˆÓ ÂÓ È Ê ÚÔÓÙÔ. BÈÔÁÚ ÊÈÎ ÛÙÔ Ê Í: ZHTEITAI applefi ÌÂÁ ÏË Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚÂ, ËÏÂ- ÎÙÚÔÏfiÁÔ ÌË ÓÔÏfiÁÔ Ù ÓÔÏfiÁÔ applefiêôè- ÙÔ TEI ˆ 30 ÂÙÒÓ, ÁÈ ÌfiÓÈÌË apple Û fiïëûë Û ÂÚÁÔÙ ÍÈÔ ÂÓÙfi AÙÙÈÎ. Aapple Ú ÙËÙË ÁÓÒÛË H/Y. ÂÙÈÎ ÂÌappleÂÈÚ Î È ÁÓÒÛË ÁÁÏÈÎÒÓ ı Û ÓÂÎÙÈÌËıÔ Ó. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈÎÔ ÛÙÔ e- mail: ÛÙÔ fax: A O ÓÒÓ ÌË Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ ËÙÂ Ù È appleôïèùè- Îfi ÌË ÓÈÎfi ÁÈ Âapple ÏÂ Ë ÎÙÈÚÈ ÎÒÓ ÚÁˆÓ Â- ÓÙfi AÙÙÈÎ Ì 3ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ ÛÂ Ó ÏÔÁË ı - ÛË. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: A O ÓÒÓ ÌË Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ ËÙÂ Ù È Ù ÓÔ- ÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi ÁÈ Âapple ÏÂ Ë ÎÙÈÚÈ ÎÒÓ ÚÁˆÓ (ÔÈÎÔ ÔÌÈÎ ) ÂÓÙfi AÙÙÈÎ, Ì 3ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ ÛÂ Ó ÏÔÁË ı ÛË. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: ZHTEITAI ÌË ÓÔÏfiÁÔ appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi - applefi AE ÌÂÙ ÏÏÈÎÒÓ Î Ù ÛΠÒÓ ÁÈ ÂÚÁ Û ÂÚ- ÁÔÙ Í Ô. Aapple Ú ÙËÙË ÁÓÒÛË H/Y (Office, AutoCAD) Î È ÁÁÏÈÎÒÓ. EappleÈı ÌËÙ appleúô appleëúâ- Û. AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈÎÒÓ Ì Ûˆ fax: Î È ZHTEITAI Ó /-Ô Ú ÈÙ ÎÙˆÓ appleôïèùèîfi ÌË - ÓÈÎfi ÁÈ ÂÚÁ Û Û Ù ÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô ÛÙË M ÎÔ- ÓÔ. TËÏ.: , NEO /Ó ÌË ÓÈÎfi (appleôïèùèîfi, Ú ÈÙ ÎÙˆÓ, ÙÔappleÔÁÚ ÊÔ, AEI, TEI) ËÙÂ Ù È applefi Î Ù ÛΠ- ÛÙÈÎ ÂÙ ÈÚ ÁÈ ÛÙÂÏ ˆÛË ÙÌ Ì ÙÔ Ó - appleù ÍË. OÈ ÚÌÔ ÈfiÙËÙ appleâúèï Ì ÓÔ Ó Ù ÓÈ- Î Î È ÔÈÎÔÓÔÌÔÙ ÓÈÎ ı Ì Ù - ÌÂÏ Ù ÔÈÎÔ-

37 PERI,. PERI : :. 2-3 ( ). Autocad : PERI 5.. -, Fax: , 4M IntelliCAD High speed release T CAD - & - IntelliCAD & AutoCAD (*) DWG - & trial demo Standard 275,00 Professional 375,00 (*) AutoCAD Autodesk (**) IntelliCAD ITC CAD «EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô» T.E.E. ñ 2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 ñ 35 Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û

38 Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û ÓÔÌÔÙ ÓÈÎ - ÛÎÔappleÈÌfiÙËÙÔ, appleúôìâï ÙÂ. Aapple Ú ÙËÙ ÁÓÒÛÂÈ OK, Word, Excel, AutoCAD, Photoshop. BÈÔÁÚ ÊÈÎfi ÛËÌ ˆÌ ÛÙÔ Î È ÛÙÔ fax: A O ÂÙ ÈÚÂ È Â ÚÈÛË - Î Ù ÛΠÎÈÓ - ÙˆÓ, ËÙÂ Ù È Û ÓÂÚÁ ÙË Ì appleâ Ú ÛÙËÓ Â ÚÂÛË Î È ÂÎÙ ÌËÛË ÎÈÓ ÙˆÓ. ÚÔ appleëúâû Û ÌÂÏÂ- ÙËÙÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô apple Ú ÙËÙË. BÈÔÁÚ ÊÈÎ ÛÙÔ fax: ÛÙÔ ÏËÚÔÊÔÚ Â : Î BÚ ÓÙ, ÙËÏ.: KATA KEYA TIKH ÂÙ ÈÚ ËÙÂ Ó appleúôûï ÂÈ ÌË ÓÈÎfi Ú ÁˆÁ Î È ÈÔ ÎËÛË. EappleÈı ÌËÙ appleúôûfióù : ÁÓÒÛË MS Office, AutoCAD, ÏÂappleÙÔÌÂ- Ú appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌfi ÚÁˆÓ, ÎÔÛÙÔÏÔÁÈÎ apple - Ú ÎÔÏÔ ıëûë ÚÁˆÓ, ÔÚÁ ÓˆÙÈÎ Î È ÈÔÈÎËÙÈ- Î ÂÍÈfiÙËÙÂ. H ı ÛË appleúôûê ÚÂÈ Ó ÌÈÎfi appleâ- ÚÈ ÏÏÔÓ ÂÚÁ Û, appleúôôappleùèî ÂÍ ÏÈÍË. E- mail: fax-ùëï.: H «ARCHIKAT E E», ÂÙ ÈÚ Π٠ÛΠÒÓ Î È ÌÂ- ÏÂÙÒÓ, ËÙ appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi Ì 5ÂÙ ÙÔ Ï - ÈÛÙÔÓ ÂÚÁÔÙ ÍÈ Î ÂÌappleÂÈÚ (appleúôìâùú ÛÂÈ, Â- appleèìâùú ÛÂÈ, apple Ú ÎÔÏÔ ıëûë ÂÚÁ ÛÈÒÓ Î..), ÁÈ ÚÁ Ù ÔappleÔ ı Î Ù ÛΠÛÙÔ Ó ÛÙËÓ appleâ- ÚÈÔ AıËÓÒÓ Î È ÛÙÔ fiúùô X ÏÈ. ÏËÚÔÊÔÚ Â ÛÙÔ ÙËÏ.: , fax: , e- mail: AappleÔÛÙÔÏ ÈÔÁÚ ÊÈ- ÎÒÓ: Yapplefi Ë Î. M. KÔ ÙÛÔ ÎË TO Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô «Z appleappleô - ˆÚÁÈ Ë + ÓÂÚÁ Ù» ËÙ Ó appleúôûï ÂÈ Û Â È ÛÙ /- ÛÙÚÈ, Ì ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y Î È appleúô appleëúâû ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ 4 ÂÙÒÓ ÁÈ ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ Û. EappleÈı - ÌËÙ Ë ÁÓÒÛË ÙÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ ArchiCAD. Ú Î ÏÒ, appleôûùâ Ï Ù ÈÔÁÚ ÊÈÎfi Û ÛËÌ - ˆÌ ÛÙÔ ÛÙÔ fax: , Kø.: X TO Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô «Z appleappleô - ˆÚÁÈ Ë + ÓÂÚÁ Ù» ËÙ Ó appleúôûï ÂÈ Û Â È ÛÙ /- ÛÙÚÈ Ì appleúô appleëúâû Î È ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÙÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ ArchiCAD ÁÈ ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ Û. Ú Î ÏÒ, appleôûùâ Ï Ù ÈÔÁÚ ÊÈÎfi Û ÛËÌ - ˆÌ ÛÙÔ ÛÙÔ fax: , Kø.: X TO Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô «Z appleappleô - ˆÚÁÈ Ë + ÓÂÚÁ Ù» ËÙ Ó appleúôûï ÂÈ Ú ÈÙ ÎÙÔ- Ó /-ÈÛÛ Ì 7ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ. Aapple ÈÙÔ ÓÙ È Â - ÚÂÈ ÛÙË Û ÓıÂÛË Û ÓıÂÙˆÓ ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ Ú- ÁˆÓ Î È ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y. Ú Î ÏÒ appleôûùâ - Ï Ù ÈÔÁÚ ÊÈÎfi Û ÛËÌ ˆÌ ÛÙÔ ÛÙÔ fax: , Kø.: APX ZHT À ƒ π AÚ ÈÙ ÎÙÔÓ ÌË ÓÈÎÔ APXITEKTøN, Ì 20ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ ÛÙË ÌÂÏ ÙË - Â- apple ÏÂ Ë ÌÔÓÔÎ ÙÔÈÎÈÒÓ Î È ÍÂÓÔ Ô ÂÈ ÎÒÓ ÌÔ- 36 ñ«eóëìâúˆùèîfi ÂÏÙ Ô» T.E.E. ñ 2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 Ó ˆÓ, ÂÓ È Ê ÚÂÙ È ÁÈ ÙËÓ Âapple ÏÂ Ë Î È ÙË ÌÂÏ ÙË ÙÒÓ. ËÏ.: , APXITEKTøN ÌË ÓÈÎfi ÌÂ Û ÓÂ Î È appleôï ÚÔ- ÓË apple Û fiïëûë ÛÙË ÈÔ ÎËÛË - ÔÚÁ ÓˆÛË - È -  ÚÈÛË ÂÚÁÔÙ Í Ô, ÙËÓ Î Ù ÛΠÌÂÁ ÏˆÓ ÚÁˆÓ (ÌÂÙ ÏÏÈÎ - Û ÌÌÂÈÎÙ ) Î Ù ÛÎÂ. MÂÏ Ù - ÌÂÏ Ù ÂÊ ÚÌÔÁ. ÓÒÛÙË OK Î È ÙˆÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ AutoCAD, ArchiCAD, Word, Excel, ÂappleÈı ÌÂ Ó Ó Ï ÂÈ appleâ ı ÓÔ ÂÚÁÔÙ Í Ô, project management. TËÏ.: , , APXITEKTøN EM Î È È ÎÔÛÌ ÙÚÈ, Ì appleôï ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ ÛÙÔ Û Â È ÛÌfi ÌÂÏÂÙÒÓ, ÛÙËÓ Î ÔÛË ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÂÈÒÓ Î È ÂÈ ÈÎfiÙÂÚ ÛÙË ÌÂÏ ÙË, Âapple ÏÂ Ë Î È Î Ù ÛΠΠÙÔÈÎÈÒÓ, ËÙ Î Ù - appleôîôapple Ó Û ÓÂÚÁ Û ÌÂ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ - Ê Ô. AÚÎÂÙ Î Ï ÁÓÒÛË AutoCAD. TËÏ.: , APXITEKTONI A EM (1998), Ì 10ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ Û ÔÈÎÔ ÔÌÈÎ ÂÈÂ, ÌÂÏ Ù ËÌfiÛÈˆÓ Î È È- ȈÙÈÎÒÓ ÚÁˆÓ, Î Ï ÁÓÒÛË OK Î È AutoCAD, ËÙ Â͈ÙÂÚÈÎ Û ÓÂÚÁ Û Î Ù appleôîôapple Ó, Ì Ù ÓÈÎ - ÌÂÏÂÙËÙÈÎ ÁÚ Ê Π٠ÛΠÛÙ. TËÏ.: APXITEKTøN ÌË ÓÈÎfi Ó Ï Ì ÓÂÈ, Î Ù appleô- ÎÔapple Ó, ÂÎapplefiÓËÛË Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ -Î È applefi ÛÎ Ú ÊËÌ -, Î ıò Î È 3D ʈÙÔÚ ÏÈÛÙÈÎ appleâèîfióèûë Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ appleúfiù ÛË (ArchiCAD, Art-lantis). TËÏ.: , e- mail: APXITEKTøN ÌË ÓÈÎfi EM - ÌappleÂÈÚÔ Û Â È - ÛÙ, Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË Û Â ˆÓ Ì - Ûˆ AutoCAD 2008 Î È 3d Studio Max 9, Ì Â- ÌappleÂÈÚ ÛÙËÓ Î ÔÛË ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÂÈÒÓ. ZËÙ Û ÓÂÚÁ Û Î Ù appleôîôapple Ó Ì ÌË ÓÈÎÔ Î È ÁÚ ÊÂ. TËÏ.-fax: , HMIOYP IKO ÁÚ ÊÂ Ô Ú ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÛÙÔ Î - ÓÙÚÔ ÙË Aı Ó, Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙË Û Â ÛË ÙÚÈÛ È ÛÙ ÙˆÓ ÌÔÓÙ ÏˆÓ applefi AutoCAD ÛÎ - ÙÛÔ Î È ÊˆÙÔÚ ÏÈÛÙÈÎ apple ÚÔ Û ÛË Û 3D Studio Max. E͈ÙÂÚÈÎ Û ÓÂÚÁ Û ÌÂ Ú ÈÙÂ- ÎÙÔÓÈÎ ÁÚ ÊÂ Î È Î Ù ÛΠÛÙ. Ú ÁˆÁ appleèó Î ˆÓ ÂÚÁÔÙ Í Ô. EÚÁ Û Î Ù appleôîôapple Ó. TËÏ./Fax: , APXITEKTONI A EM, Ì ÏÔ TEE (2006), Ì appleúô appleëúâû ÂÓ ÌÈÛË ÚfiÓÔ Û Ù ÓÈÎfi - Î - Ù ÛΠÛÙÈÎfi ÁÚ Ê Ô, ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD, T ÎÙÔÓ, MS Office, ÚÈÛÙ ÙÔ ÚÎÈÎ, ÈÙ ÏÈÎ, ÁÁÏÈÎ, Ì ÙÚÈ ÁÂÚÌ ÓÈÎ, Ó Ï Ì ÓÂÈ Û - È Î Ù appleôîôapple Ó appleôáâ Ì ÙÈÓ Û ÓÂÚÁ Û Ì Ù ÓÈÎfi Î Ù ÛΠÛÙÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô ÓÔÙ ˆÓ appleúô ÛÙ ˆÓ Î ÓÙÚÔ. TËÏ.: , e- mail: OIKO OMIKE ÂÈ ÂÎÙÂÏÔ ÓÙ È applefi Ú ÈÙÂ- ÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô ÛÙÔÓ ÂÈÚ È. XÚ ÛË appleôïôáè- ÛÙÈÎÒÓ Î È Û Â È ÛÙÈÎÒÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ ÙË 4M. EappleÈı ÌËÙ Û ÓÂÚÁ Û Ì Π٠ÛΠÛÙ. TËÏ.: (ÙËÏÂʈÓËÙ ), EÈ ÈÎfiÙËÙ ÛÙË È ÚÚ ıìèûë fi ˆÓ. E- mail: ºøTOPEA I TIKE appleâèîôó ÛÂÈ ÎÙÈÚ ˆÓ Î È ÂÛˆ- ÙÂÚÈÎÒÓ ÒÚˆÓ Ó Ï Ì ÓÔÓÙ È applefi Ú ÈÙÂ- ÎÙfiÓÈÛÛ ÌË ÓÈÎfi. Ú ÔÛË Û ÓÙ appleë Î È Ë- ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÌÔÚÊ. TËÏ.: APXITEKTøN ÌË ÓÈÎfi, Ì ÂÚÁÔÙ ÍÈ Î ÂÌappleÂÈ- Ú 11 ÂÙÒÓ, ËÙ ÂÚÁ Û Û ÂÚÁÔÙ ÍÈÔ ÔappleÔ - appleôùâ ÛÙËÓ Âapple Ú Î È Û ÓËÛÈ. TËÏ.: ºøTOPEA I TIKE appleâèîôó ÛÂÈ, ʈÙÔÌÔÓÙ Î È animation, Ì appleèûù applefi ÔÛË ÏÈÎÒÓ, Úˆ- Ì ÙˆÓ Î È ÊˆÙÈÛÌÔ. MÂÁ ÏË ÂÌappleÂÈÚ Î È portfolio, ÙËÏ.: IE NH ÔÌ Ú ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Î È appleôïâô fiìˆó appleúôûê ÚÂÈ È Â, concepts Î È Ï ÛÂÈ ÁÈ ÚÁ Î ıâ Ù appleô Î È È ÛÙ ÛˆÓ, Î ıò Î È appleëúâ- Û Â apple ÚÔ Û ÛË, portfolios, flyer, Ì Î ÙÂ, Powerpoint, ÁÈ Ù ÓÈÎ ÁÚ ÊÂ, ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ Î È ÚÁ Û ËÊÈ Î Î È Ó ÏÔÁÈÎ ÌÔÚÊ. TËÏ.: , APXITEKTøN ÌË ÓÈÎfi EM appleúôûê ÚÂÈ Û ÓÂÚ- Á Û ˆ Â͈ÙÂÚÈÎfi Û ÓÂÚÁ ÙË, Ì appleôèfiùëù, Û Ó appleâè Î È Ù ÙËÙ, ÙËÏ.: , e- mail: APXITEKTøN ÌË ÓÈÎfi, RWTH Aachen ÂappleÈı ÌÂ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÌÂÏÂÙËÙÈÎ ÁÚ ÊÂ Î È Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ Â. 10ÂÙ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÂÌappleÂÈÚ Û ÂÚÌ Ó Î È EÏÏ. ÓÒÛÂÈ CAD Î È H/Y - ÙÔÓfiËÙÂ, ÁÏÒÛÛ ÁÂÚÌ ÓÈÎ, ÁÁÏÈÎ. TËÏ.: , APXITEKTONA Ó Ï Ì ÓÂÈ ÊˆÙÔÚ ÏÈÛÙÈÎ applefi ÔÛË ÎÙÈÚ ˆÓ. Ú ÔÛË Û ʈÙÔÁÚ Ê Â ËÊÈ Îfi Ú Â Ô. TËÏ.: , APXITEKTøN ÌË ÓÈÎfi EM (2007), Ì ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD 2d-3d, ArchiCAD, Photoshop Î È MS Office, ËÙ ÂÚÁ Û ÁÈ ÙÔ Ì Ó M ÚÙÈÔ Î È AappleÚ ÏÈÔ 2008 ÛÂ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ - Ê Ô. TËÏ ÊˆÓÔ: APXITEKTøN Ì ÙÚÈÂÙ ÂÌappleÂÈÚ Û ÌÂÏÂÙËÙÈÎ ÁÚ ÊÂ, Î Ï ÁÓÒÛË AutoCAD 2D - 3D, Google Sketchup, 3d Studio Max, Photoshop, Ó Ï Ì- ÓÂÈ Î Ù appleôîôapple Ó Û È 2D Î È 3D, ÙËÏ.: APXITEKTONI A EM, Ì 3ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ, Ó - Ï Ì ÓÂÈ Î Ù appleôîôapple Ó 3d Û Â È ÛÌfi, ʈÙÔ- Ú ÏÈÛÌfi ÎÙÈÚ ˆÓ, ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÒÚˆÓ. Ó Ùfi- ÙËÙ Û ÓÂÚÁ Û Ì Ûˆ , ÙËÏ.: ,

39 APXITEKTøN ÌË ÓÈÎfi ÂappleÈı Ì Â͈ÙÂÚÈÎ Û - ÓÂÚÁ Û ( ÂÏÙ Ô apple ÚÔ appleëúâûèòó) Î È Ó - Ï Ì ÓÂÈ ˆ Â͈ÙÂÚÈÎfi Û ÓÂÚÁ ÙË Û È 2D, ËÌÈÔ ÚÁ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ Ú Â Ô applefi apple - ÏÈfiÙÂÚ Û È, Î È ÙÚÈÛ È ÛÙ Ù ʈÙÔÚ ÏÈ- ÛÙÈÎ appleâèîôó ÛÂÈ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÏÏˆÓ Û Óı ÛˆÓ. TËÏ. ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ : APXITEKTONI A (IAUG, 1997), Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙË Û ÓÙ ÍË ÌÂÏÂÙÒÓ ( Î ÔÛË ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÂÈ- ÒÓ, È ÌfiÚʈÛË fi ˆÓ, appleâúè ÏÏÔÓÙÔ Ò- ÚÔ, ÎÏapple.). TËÏ.: NEA Ú ÈÙ ÎÙˆÓ ÌË ÓÈÎfi (, 2007) Ì ÁÓÒ- ÛÂÈ AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop, MS Office, ÁÁÏÈÎÒÓ, ËÙ ÂÚÁ Û ÛÂ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi - ÙÂ- ÓÈÎfi ÁÚ Ê Ô, ÙËÏ.: APXITEKTONI A EM (2004), Ì ÌÂÙ appleù È Î ÛappleÔ Î È ÈÂÙ ÂÚÁ ÛÈ Î ÂÌappleÂÈÚ ÛÙÔ - Ú ÛÈ, Ó ËÙ appleï ÚË apple Û fiïëûë ÛÂ Ú ÈÙÂ- ÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô ÛÙËÓ Aı Ó. AutoCAD, Adobe Suite CS (Photoshop, Illustrator, Indesign), 3DS Max, Ì Î Ù, Û ÈÔ, ÛÎ ÙÛÔ, ʈÙÔÁÚ Ê, Á- ÁÏÈÎ, Á ÏÏÈÎ. TËÏ.: , APXITEKTONA Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÙÚÈÛ È ÛÙ ÙˆÓ ÊˆÙÔÚ ÏÈÛÙÈÎÒÓ Û Â ˆÓ Î È video apple ÚÔ ÛÈ ÛˆÓ. ÓÙÔÌË apple Ú ÔÛË, ÌÂ- Á ÏÔ Â ÁÌ Ô ÏÂÈ. TËÏ.: , e- mail: ºOITHTPIA AÚ ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ, Ì appleúô appleëúâû Ô ÂÙÒÓ ÛÂ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô Î È appleù È- Ô Ô TEI AappleÔÎ Ù ÛÙ ÛË KÙÈÚ ˆÓ ËÙ ÂÚÁ - Û ÛÙËÓ ÙÚ. TËÏ.: NEO Ú ÈÙ ÎÙˆÓ ÌË ÓÈÎfi, applefiêôèùô IÙ Ï (Federico II, 2007), Ì ÏÔ TEE, Ì ÁÓÒÛÂÈ H/Y EurocyfieldAE M em berofcyfield Group ofcom panies, : 1. :. / :. / :... 22, 4, /03/ «EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô» T.E.E. ñ 2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 ñ 37 Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û

40 Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û (AutoCAD 2D-3D, 3ds Max), ÁÓÒÛË ÈÙ ÏÈÎ Î È ÁÁÏÈÎ ÁÏÒÛÛ, ÛÙÚ ÙȈÙÈÎ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÂÎappleÏËÚˆÌ ÓÂ, ÂappleÈı Ì ÂÚÁ Û Û Ù ÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô - ÂÙ ÈÚÂ. TËÏ.: , APXITEKTøN ÌË ÓÈÎfi Ì ÂÌappleÂÈÚ ÛÙË ÌÂÏ ÙË Î È Î Ù ÛΠΠÙÔÈÎÈÒÓ, ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÒÚˆÓ, Ó Ï Ì ÓÂÈ Ó Î ÈÓ ÛÂÈ, È ÌfiÚʈÛË ÂÛˆ- ÙÂÚÈÎÒÓ ÒÚˆÓ Î È È ÎÔÛÌ ÛÂÈ Î ÙÔÈÎÈÒÓ, Â- apple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÒÓ ÒÚˆÓ, Î Ù ÛÙËÌ ÙˆÓ. EappleÈı - ÌËÙ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÂÙ ÈÚÂ Â Î È È ÈÒÙÂ. TËÏ.: APXITEKTøN ÌË ÓÈÎfi ÌÂ Û ÓÂ Î È appleôï - ÚÔÓË ÂÌappleÂÈÚ 34 ÂÙÒÓ, ÛÙÈ ÌÂÏ ÙÂ, ÂappleÈ Ï - ÂÈ Î È Î Ù ÛÎÂ, È ÈˆÙÈÎÒÓ Î È ËÌfiÛÈˆÓ ÚÁˆÓ, Î ÙÔ Ô appleù Ô Ù Íˆ OÈÎÔ ÔÌÈÎ Î È Ù Íˆ Ú ÛÈÓÔ, ÂappleÈı ÌÂ Ó ÏÔÁË ÂÚÁ - Û. TËÏ.: ITA OI Ú ÈÙ ÎÙÔÓÂ, Ì ÏË TEE, Ì ÚÈÛÙË ÁÓÒ- ÛË ÂÏÏËÓÈÎ ÁÏÒÛÛ, Ó Ï Ì ÓÔ Ó ÌÂÏ - ÙË Î È Âapple ÏÂ Ë Î Ù ÛÎÂ Ó Î ÓÈÛË Î - ÙÔÈÎÈÒÓ Î È Î Ù ÛÙËÌ ÙˆÓ. TËÏ.: , APXITEKTøN ÌË ÓÈÎfi (A, 1991) ËÙ Û - ÓÂÚÁ Û Ì Ù ÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô ÂÙ ÈÚÂ È Â - ÚÈÛË - ÂÎÙ ÏÂÛË Ù ÓÈÎÒÓ ÚÁˆÓ, ÙËÏ.: «NN AÚ ÈÙ ÎÙÔÓ», ÁÚ ÊÂ Ô Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ó Ï Ì ÓÂÈ apple ÚÔ ÛÈ ÛÂÈ Û Â ˆÓ, ÙÚÈÛ È ÛÙ Ù appleâèîôó ÛÂÈ (ʈÙÔÚ ÏÈÛÌfi), Ì appleï ÚË applefi ÔÛË ÙˆÓ ÏÈÎÒÓ, animation ÎÏapple. Ó ÙfiÙËÙ apple Ú ÔÛË Ù Ìapple Ï ÛÙÔ ÂÚÁÔÙ ÍÈÔ. ÂÎÙ Û ÓÂÚÁ Û Î È Ì Âapple Ú. TËÏ. ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ : , , , APXITEKTøN A, Ì 17ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ, ÌÂÁ ÏË Û ÓıÂÙÈÎ ÈÎ ÓfiÙËÙ Û appleôï ÙÂÏ ΠÙÔÈÎ Â, ÍÂÓÔ Ô Â, ÂÛˆÙÂÚÈÎ - Â͈ÙÂÚÈÎ È ÌÔÚ- ÊÒÛÂÈ - È ÎÔÛÌ ÛÂÈ Û ÈÛÙÔÚÈÎfi - ÓÂÔÎÏ ÛÈ- Îfi ÊÔ, ËÙ Û ÓÂÚÁ Û ÌÂ Ó ÏÔÁÔ ÁÚ - Ê Ô. MÂÁ ÏË ÂÌappleÂÈÚ Û appleôïâô ÔÌ Â Î È - appleô ÚÁÂ, ÁÓÒÛË AutoCAD. TËÏ.: , APXITEKTONA ÌË ÓÈÎfi EM (2003), AutoCAD 2006 (2D), Adobe Photoshop, Microsoft Office. TËÏ.: APXITEKTONI A, appleù Ô ÌÂÏÂÙÒÓ B Ù ÍË Î - ÙËÁ. 6-7, Ì appleôï ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ Û ÌÂÏ ÙÂ È Èˆ- ÙÈÎÒÓ/ ËÌÔÛ ˆÓ ÚÁˆÓ Î È ÌÂÏ Ù ÙË appleâúèô- ÙˆÓ K ÎÏ ˆÓ, appleôï Î Ï ÁÓÒÛË AutoCAD, ÁÁÏÈÎÒÓ, Á ÏÏÈÎÒÓ, ÈÙ ÏÈÎÒÓ, ËÙ Û ÓÂÚÁ Û Ì Ù ÓÈÎ ÁÚ Ê ÙË ÓËÛȈÙÈÎ EÏÏ. TËÏ.: , , APXITEKTøN Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ʈ- ÙÔÚ ÏÈÛÙÈÎÒÓ appleâèîôó ÛÂˆÓ Î È Î Ù ÛΠÙÚÈÛ È ÛÙ ÙÔ ÌÔÓÙ ÏÔ (3D Max Î È 38 ñ«eóëìâúˆùèîfi ÂÏÙ Ô» T.E.E. ñ 2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 Photoshop). AÓ Ï Ì ÓÂÙ È Ë ËÌÈÔ ÚÁ apple - ÚÔ ÛÈ ÛˆÓ. TËÏ.: ÔÏÈÙÈÎÔ ÌË ÓÈÎÔ O ITIKO ÌË ÓÈÎfi ( ÔÌÔÛÙ ÙÈÎfi ), Ì Â- ÌappleÂÈÚ Û ÌÂÏ Ù ÎÙÈÚÈ ÎÒÓ ÚÁˆÓ (ÔappleÏ. ÛÎ ÚÔ Ì ÙÔ - ÌÂÙ ÏÏÈÎ ), ÁÓÒÛÂÈ ÛÙ ÙÈÎÒÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ (4M Strad, Instant), AutoCAD, MS Office, ÂÓ È Ê ÚÂÙ È ÁÈ Ó ÏÔÁË ÂÚÁ Û. TËÏ.: OP ANøMENO Ù ÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙËÓ Î ÔÛË ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÂÈÒÓ, ÂÎapplefiÓËÛË ÛÙ ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ (ÔappleÏÈÛÌ ÓÔ ÛÎ Úfi ÂÌ, ÌÂ- Ù ÏÏÈÎ Î Ù ÛÎÂ, ÂÓÈÛ ÛÂÈ ), ÙÔappleÔÁÚ ÊÈ- Î ÂÚÁ Û Â, Î Ù ÛÎÂ, Ó Î ÈÓ ÛÂÈ, ÂappleÈ- ÛÎÂ. TËÏ.: , , TATIKE ÌÂÏ Ù ÔappleÏÈÛÌ ÓÔ ÛÎ ÚÔ Ì ÙÔ ÌÂÙ ÏÏÈÎÒÓ Î Ù ÛΠÒÓ, Ê ÚÔ Û ÙÔÈ ÔappleÔÈ-, ÂÎappleÔÓÔ ÓÙ È applefi appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi - Ô- ÌÔÛÙ ÙÈÎfi EM, ÏÂÁ Ô apple Ú ÔÓÙÔ, appleï ÚË ÙÂ Ë appleôïôáèûìòó, Û È Í ÏÔÙ appleˆó Î È ÈÂÎappleÂÚ ˆÛË ÂÈÒÓ, appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎ ÌÂÏ - ÙÂ. ÓÂÚÁ Û Î È Ì Âapple Ú. TËÏ.-fax: , , NEA appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi EM, ÌÂ Î Ï ÁÓÒÛË appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ Strad, O fi, AutoCAD, MicroStation, MS Project, MS Office, Internet, Ì ÂÌappleÂÈÚ Û ÌÂÏ ÙÂ, appleúôìâùú ÛÂÈ - ÂappleÈÌÂ- ÙÚ ÛÂÈ, ËÙ Â͈ÙÂÚÈÎ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÌÂÏÂ- ÙËÙÈÎ / Î Ù ÛΠÛÙÈÎ ÂÙ ÈÚ Â. AÓ Ï Ì- ÓÂÙ È, Âapple ÛË, Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ Û Â ÛË appleï - ÚÔ Ê Î ÏÔ ÛÙ ÙÈÎ Î È Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ ÌÂ- Ï ÙË ÌÂ Ú ÛË AutoCAD. ÓÂÚÁ Û Ì fiïë ÙËÓ EÏÏ. TËÏ.: NEA appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi applefiêôèùë ÔÏ Ù ÓÈ- Î ÔÏ Ó. ÙÚÒÓ ËÙ ÂÚÁ Û Û ÙÂ- ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ ÂÓÙfi AıËÓÒÓ. ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Û Â È ÛÙÈÎÒÓ apple Î ÙˆÓ (AutoCAD, Idea, ArchiCAD, Strad) Î È apple Î ÙÔ Î ÔÛË ÔÈÎÔ Ô- ÌÈÎÒÓ ÂÈÒÓ Adeia. ÓÒÛË appleúôáú ÌÌ ÙÔ Plaxis Prof. ÁˆÙ ÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ. TËÏ. ÂappleÈÎÔÈ- ÓˆÓ : OMA A ÌË ÓÈÎÒÓ, Ì ÂÌappleÂÈÚ, Ó Ï Ì ÓÂÈ ÌÂÏ Ù - ÂappleÈ Ï ÂÈ ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÂÈÒÓ, ÙÔappleÔÁÚ ÊÈÎ ÂÚÁ Û Â, Ó Î ÈÓ ÛÂÈ Î Ù ÛÙË- Ì ÙˆÓ - È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ, Î ıò Î È Ó Ï ÂÈ Î Ù ÛΠÒÓ È ÈˆÙÈÎÒÓ Î È ËÌÔÛ ˆÓ ÚÁˆÓ. Ú ÂÙ È ËÏfi Âapple appleâ Ô ÌÂÏÂÙÒÓ, applefiï ÙË Û Ó appleâè ÛÙÔ ÚfiÓÔ apple Ú ÔÛË, appleâ ı - ÓË ÈÂÎappleÂÚ ˆÛË Û ÂÓÙÚÈÎ Î È Ó ÙÔÏÈÎ M ΠÔÓ. TËÏ.: , , , NEA appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi Ì ÂÌappleÂÈÚ ÂÓfi - ÙÔ Û ÛÙ ÙÈÎ ÌÂÏ Ù Π٠ÛΠÒÓ applefi Ô- appleïèûì ÓÔ ÛÎ Úfi ÂÌ Î È Ï, ËÙ ÂÚÁ - Û Û Ù ÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô ÂÙ ÈÚÂ. ÓÒÛË ÛÙ - ÙÈÎÒÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ, AutoCAD, Microsoft Office. MÈÎÚ ÂÌappleÂÈÚ Û ÂÚÁÔÙ ÍÈÔ. TËÏ.: , , O ITIKO ÌË ÓÈÎfi EM (1991) ËÙ appleô- ÁÂ Ì ÙÈÓ ÂÚÁ Û Û Ù ÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô ÂÙ È- ÚÂ. ÂÚÈÔ AÚÎ - AÚÁÔÏ. TËÏ.: O ITIKO ÌË ÓÈÎfi EM Ì 6ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ ÛÙËÓ Î Ù ÛΠËÌÔÛ ˆÓ ÚÁˆÓ, ÔÚÁ ÓˆÛË - ÈÔ ÎËÛË - È Â ÚÈÛË ÂÚÁÔÙ Í Ô, Û ÓÙ ÍË AE, A E, ÂappleÈÌÂÙÚ ÛˆÓ, ÏÔÁ ÚÈ ÛÌÒÓ, ÎÔ- ÛÙÔÏÔÁ ÛÂÈ, È ÈÎ Û Û Ì ÛÂˆÓ Î Ù Ófi- ÌÔÓ, ÁÓÒÛË H/Y (Office, AutoCAD, ECM ÎÏapple.) ËÙ ÂÚÁ Û. ÚÔÙ ÌËÛË: AÙÙÈÎ - AÓ ÙÔÏÈÎ ÙÂÚÂ. TËÏ.: O ITIKO ÌË ÓÈÎfi, Ì ÏÔ TEE (1996), ÌÂ Û - Ó 10ÂÙ ÂÚÁÔÙ ÍÈ Î ÂÌappleÂÈÚ Î Ù ÛΠÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÚÁˆÓ ( Ó Î ÈÓ ÛÂÈ ÍÂÓÔ Ô Â - ˆÓ, ÂÓÈÛ ÛÂÈ - appleôappleâú ÙÒÛÂÈ ÎÙÈÚ ˆÓ), ÔÚ- Á ÓˆÛË Û ÓÂÚÁ ˆÓ, ÂappleÈÌÂÙÚ ÛÂÈ, Û ÓÙ ÍË appleúôûêôúòó, ÁÓÒÛË ÁÁÏÈÎ - Á ÏÏÈÎ ÁÏÒÛ- Û, ÁÓÒÛÂÈ H/Y, ËÙ ÂÈ ÂÚÁ Û Û ÂÙ ÈÚ appleô Î Ù ÛΠÂÈ ÔÈÎÔ ÔÌÈÎ ÚÁ. TËÏ.: TEXNIKO ÁÚ ÊÂ Ô appleôïèùèîòó ÌË ÓÈÎÒÓ Ì - Ú ÙËÓ K ÈÛ ÚÈ Ó Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙËÓ appleï ÚË ÈÂÎappleÂÚ ˆÛË Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ - ÂÈ- ÒÓ Î È ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÛÙ ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÔappleÏÈ- ÛÌ ÓÔ ÛÎ ÚÔ Ì ÙÔ. TËÏ.: , O ITIKO ÌË ÓÈÎfi Ì ÏÔ TEE, Ì ÙÚ Úfi- ÓÈ appleúô appleëúâû ÛÙËÓ Âapple ÏÂ Ë ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÚÁˆÓ (apple Ú Ï ÔappleÏÈÛÌÔ, Û ÓÙÔÓÈÛÌfi Û - ÓÂÚÁ ˆÓ ÎÏapple.), Ì ÁÓÒÛÂÈ AutoCAD, MS Office, Fespa, Civiltech, ËÙ ÂÚÁ Û Û Ù ÓÈ- Îfi ÁÚ ÊÂ Ô Ì ÓÙÈΠÌÂÓÔ ÔÈÎÔ ÔÌÈÎ ÚÁ, ÁÈ applefiîùëûë ÂÌappleÂÈÚ Û ÛÙ ÙÈÎ ÌÂÏ ÙÂ, Î ÔÛË ÂÈÒÓ, Î Ù ÛÎÂ. TËÏ.: O ITIKO ÌË ÓÈÎfi appleôï ÂÙÔ ÂÚÁÔÙ ÍÈ Î ÂÌappleÂÈÚ, MEK ÙÂÙ ÚÙË ÁÂÓÈÎfi, ÂÓ Û fiïëûë ÂÎ ÂÙ Ì project management, appleôï ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ Â͈ÙÂÚÈÎÔ, ÁÁÏÈÎ, H/Y, ËÙ ÂÚÁ - Û. TËÏ.: NEA appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi EM ( ÔÌÔÛÙ ÙÈÎfi ), ÌÂ Î Ï ÁÓÒÛË appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ AutoCAD 2D, Idea 9, Steel, Microsoft Office, Internet, Ì ÌÈ- ÎÚ ÂÌappleÂÈÚ ÛÙÈ ÌÂÏ ÙÂ, ËÙ apple Û fiïëûë Û ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô ÛÙËÓ Aı Ó. TËÏ.: TATIKE ÌÂÏ Ù applefi appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi. T - ÙËÙ, ÍÈÔappleÈÛÙ, appleôûù ÚÈÍË Û appleôïâô ÔÌ Î È Î Ù ÛÎÂ. EappleÈı ÌËÙ Ë Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙÂ- ÓÈÎ Î È Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ ÁÚ ÊÂ. TËÏ.: , OMA A ÌË ÓÈÎÒÓ Ì ÂÌappleÂÈÚ Ó Ï Ì ÓÂÈ

41 ÌÂÏ Ù - ÂappleÈ Ï ÂÈ ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÂÈÒÓ, ÙÔappleÔÁÚ ÊÈÎ ÂÚÁ Û Â, Ó Î ÈÓ ÛÂÈ Î Ù ÛÙËÌ - ÙˆÓ - È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ, Î ıò Î È Ó Ï ÂÈ Î - Ù ÛΠÒÓ È ÈˆÙÈÎÒÓ Î È ËÌÔÛ ˆÓ ÚÁˆÓ. - Ú ÂÙ È ËÏfi Âapple appleâ Ô ÌÂÏÂÙÒÓ, applefiï ÙË Û - Ó appleâè ÛÙÔ ÚfiÓÔ apple Ú ÔÛË, appleâ ı ÓË ÈÂÎappleÂÚ ˆÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎ Î È Ó ÙÔÏÈÎ M ÎÂ- ÔÓ. TËÏ.: , , , O EO OMIKA appleúô Ï Ì Ù apple ÛË Ê Ûˆ Â- appleèï Ô Ì ( apple ÏÏÔÙÚÈÒÛÂÈ, appleú ÍÂÈ Ù ÎÙÔappleÔÈ- ÛÂˆÓ Î È Ó ÏÔÁÈÛÌÔ, appleú ÍÂÈ ÂÊ ÚÌÔÁ, ÓÔÌÈÌfiÙËÙ ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÂÈÒÓ, appleúô Ï Ì Ù M, ÎÙÏ.). Y ËÏfi Âapple appleâ Ô appleôûù ÚÈÍË Ì ÙÂ- ÓÈÎ ÂÎı ÛÂÈ Ì ÚÈ Î È ÛÙÔ ÙE, Y PAY IKE Î È appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎ ÌÂÏ ÙÂ, Ë- ÌfiÛÈÂ Î È È ÈˆÙÈÎ, Ó Ï Ì ÓÔÓÙ È Ó ÂÎappleÔ- ÓËıÔ Ó applefi appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi EM, MSc, Ì Â- appleù ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ Û ÌÂÏ Ù ÓÙÈappleÏËÌÌ ÚÈÎÒÓ ÚÁˆÓ, Ú ÛË, appleô Ù ÛË, ÔÚÈÔı ÙËÛË ÚÂÌ ÙˆÓ, E, M E, Ì ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi appleù Ô A Ù ÍË Î ÙËÁÔÚ Â 13 & 27. TËÏ.: ANA AMBANONTAI ÂÎappleÔÓ ÛÂÈ ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ - ÂÈÒÓ, Ó Î ÈÓ ÛÂÈ Î Ù ÛÙËÌ ÙˆÓ - Î ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙÔ ÓÔÌÔ KÔ ÓË, Ú ÂÓÒÓ, ÂÛÛ ÏÔÓ - ÎË. Eapple ÛË Ó Ï Ì ÓÔÓÙ È Û ÓÂÚÁ Û Â Ì Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ  ÁÈ Û ÓÙ ÍË appleèûùôappleôè ÛˆÓ, AE, A E ÛÙÔ apple Ú apple Óˆ ÓÔÌÔ. TËÏ.: O ITIKO ÌË ÓÈÎfi A, Ì ÏÔ TEE (2005), Ì ÌÂÙ appleù È Îfi ÛÙÔÓ ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎfi Û Â È ÛÌfi «EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô» T.E.E. ñ 2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 ñ 39 Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û

42 Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û Ù ÓÈÎÒÓ ÚÁˆÓ, Ó ËÙ ÂÚÁ Û Û Ù ÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô ÂÚÁÔÙ ÍÈÔ ÛÙË ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË. ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD, Excel, Word, Internet, Scada PRO, ÁÁÏÈÎ. TËÏ.: O ITIKO ÌË ÓÈÎfi Ì ÂÌappleÂÈÚ ÛÙËÓ ÂÎapplefiÓË- ÛË ÛÙ ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÈÔÌË ÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ ˆÓ, Û ÌÌÂÈÎÙˆÓ Î Ù ÛΠÒÓ Î È Î Ù ÛΠÒÓ ÔappleÏÈ- ÛÌ ÓÔ ÛÎ ÚÔ Ì ÙÔ, ÁÈ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÌË- ÓÈÎÔ Î È ÂÚÁÔÏ Ô. MfiÓÔ ÛÔ Ú appleúô- Ù ÛÂÈ. TËÏ.: NEO appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi applefiêôèùô ÔÏ ÙÂ- ÓÂ Ô fiêè, Ì ÏÔ TEE (2007), Ì appleúô appleëúâ- Û Û ÌÂÏ ÙÂ È ÈˆÙÈÎÒÓ ÚÁˆÓ Î È ÂappleÈ Ï ÂÈ Ó ËÙ ÂÚÁ Û ÛÙË BÔ ÏÁ Ú ÔappleÔ appleô- Ù ÏÏÔ. ÓÒÛÙË OK, T ÎÙÔÓ, Û ÓÙ ÍË ÌÂ- ÏÂÙÒÓ Î È Î ÔÛË ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÂÈÒÓ, ÙËÏ.: , TEXNIKO ÁÚ ÊÂ Ô ÌË ÓÈÎÒÓ Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙËÓ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ ÌÂÏ ÙË ÎÙÈÚÈ ÎÒÓ ÚÁˆÓ applefi appleúôû ÈÔ ÛÎ Ú ÊËÌ, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ Û Â ÛË ÎÚÈ Â, appleúôâùôèì Û Ê Î ÏÔ ÁÈ appleôïâô- ÔÌ, ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ ÎÏapple., ÙËÏ.: O ITIKO ÌË ÓÈÎfi applefiêôèùô ÓÂappleÈÛÙËÌ - Ô fiêè, Ì ÏÔ TEE (2005), Ì ÙÚ (3) ÚfiÓÈ ÂÚÁÔÙ ÍÈ Î ÂÌappleÂÈÚ, appleôï Î Ï ÁÓÒÛË AutoCAD, MS Office, ÚÈÛÙ Ô ÏÁ ÚÈÎ ËÙ ÂÚÁ Û Û Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ ÁÈ ÚÁ ÙË ÛÙËÓ EÏÏ ÛÙË BÔ ÏÁ Ú. TËÏ.: O ITIKO ÌË ÓÈÎfi EM ( ÔÌÔÛÙ ÙÈÎfi ) Ì ÌÂÙ appleù È Îfi ÛÙÔ «ÔÌÔÛÙ ÙÈÎfi Û Â È ÛÌfi Î È Ó Ï ÛË Î Ù ÛΠÒÓ» ÙÔ EM, ÁÓÒÛÂÈ EAK- EKø 2000, MS Office, AutoCAD 2005, Next, Statik, ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÁÁÏÈÎÒÓ, Á ÏÏÈÎÒÓ, Â- ÌappleÂÈÚ Û ÛÙ ÙÈÎ ÌÂÏ ÙÂ Î È Î Ù ÛΠÛÙÈ- Îfi Û ÈÔ, ÂappleÈı Ì appleï ÚË ÌÂÚÈÎ apple Û fiïë- ÛË Û ÁÚ ÊÂ Ô ÌÂÏÂÙÒÓ (Î Ú ˆ ) ÂÚÁÔÙ ÍÈÔ. ÙÚ ÙȈÙÈÎ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÂÎappleÏËÚˆÌ ÓÂ. TËÏ.: TATIKE ÌÂÏ Ù ÁÈ Î Ù ÛΠapplefi ÔappleÏÈÛÌ - ÓÔ ÛÎ Úfi ÂÌ, ÌÂÙ ÏÏÈÎ Î È Í ÏÈÓ Π٠- ÛÎÂ, Ê ÚÔ Û ÙÔÈ ÔappleÔÈ, ÏÂÁ Ô apple Ú Ô- ÓÙÔ Î È ÂÓÈÛ ÛÂÈ ÂÎappleÔÓÔ ÓÙ È applefi ÁÚ ÊÂ Ô appleôïèùèîòó ÌË ÓÈÎÒÓ. Ï Ú ÙÂ Ô appleôïôáè- ÛÌÒÓ Î È Û È Í ÏÔÙ appleˆó Ì Π٠ÛΠÛÙÈ- Î ÏÂappleÙÔÌ ÚÂÈÂ. ÓÂÚÁ Û Ì Âapple Ú. TËÏ.: , O ITIKO ÌË ÓÈÎfi A ( ÔÌÔÛÙ ÙÈÎfi ), Ì - ÏÔ TEE (2007), ËÙ ÂÚÁ Û Û Ù ÓÈÎfi ÁÚ - ÊÂ Ô ÂÙ ÈÚ ÛÙÔ N. TÚÈΠψÓ. EÎappleÏËÚˆÌ - Ó ÛÙÚ ÙȈÙÈÎ appleô ÚÂÒÛÂÈ. TËÏ.: TATIKE ÌÂÏ Ù ÎÙÈÚÈ ÎÒÓ Î Ù ÛΠÒÓ Ó - Ï Ì ÓÔÓÙ È appleâ ı Ó applefi Ú. appleôïèùèîfi ÌË - ÓÈÎfi EM. TËÏ.: , O ITIKO ÌË ÓÈÎfi EM, ÔÌÔÛÙ ÙÈÎfi (2006), ËÙ ÂÚÁ Û Û Ù ÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô ÂÙ È- ÚÂ. ÓÒÛÂÈ : H/Y, ECDL, AutoCAD 2D Î È 40 ñ«eóëìâúˆùèîfi ÂÏÙ Ô» T.E.E. ñ 2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 Statics. TËÏ ÊˆÓÔ: , TEXNIKO ÁÚ ÊÂ Ô ÌÂÏÂÙÒÓ Ì appleôï ÂÙ ÂÌappleÂÈ- Ú Î È Â Ú ÂÍÂÈ Î ÛË Û ÔÌÔÛÙ ÙÈÎ ÌÂ- Ï Ù ÚÁˆÓ ÌÂÁ ÏË ÎÏ Ì Î, apple Ú ÂÈ Â ÏÈ- ÎÙ appleëúâû  ÂÈ ÈÎÔ Û Ì Ô ÏÔ Û Ù ÓÈÎ ÁÚ Ê ÌÂÌÔÓˆÌ ÓÔ ÌË ÓÈÎÔ. ÏËÚÔ- ÊÔÚ Â : Î MÂÙ Í, ÙËÏ , ÒÚ 11:00-14:00, O ITIKO ÌË ÓÈÎfi ( Ó/ÌÈÔ ÙÚÒÓ, 2007) ËÙ ÂÚÁ Û Û ÌÂÏÂÙËÙÈÎ Î Ù ÛΠÛÙÈÎ ÂÙ ÈÚÂ. ÓÒÛË ÁÁÏÈÎÒÓ Î È H/Y: MS Office, AutoCAD 2006, SAP TËÏ.: , O ITIKO ÌË ÓÈÎfi EM (1983), ÌÂÁ ÏË ÂÚ- ÁÔÙ ÍÈ Î ÂÌappleÂÈÚ Û ÚÁ ÔÈÎÔ ÔÌÈÎ, - Ú ÏÈÎ, Ô ÔappleÔÈ, Ì ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÂÁÁÚ ÊˆÓ ÙˆÓ ËÌÔÛ ˆÓ ÚÁˆÓ, Ú ÛË H/Y Î È ÌÂ Î Ï ÁÁÏÈÎ, ËÙ ÂÚÁ Û. TËÏ.: , O ITIKO ÌË ÓÈÎfi Ì ÌÂÁ ÏË ÂÌappleÂÈÚ ÛÂ Û ÓıÂÙ ÎÙÈÚÈ Î ÚÁ Ó Ï Ì ÓÂÈ Î Ù appleô- ÎÔapple Ó appleúôìâùú ÛÂÈ, ÂappleÈÌÂÙÚ ÛÂÈ, ÎÔÛÙÔÏfi- ÁËÛË ÚÁˆÓ. TËÏ.: EKTIMH EI - appleú ÁÌ ÙÔÁÓˆÌÔÛ Ó ÎÈÓ ÙˆÓ applefi appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi - ÂÎÙÈÌËÙ ÌÂÁ ÏË Â- ÌappleÂÈÚ, appleú ÁÌ ÙÔÁÓÒÌÔÓ ÙÔ TEE, Û ÓÂÚÁ - fiìâóô Ì ÙÚ appleâ  - Ú Â Ô Û ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ-  ˆÓ Û fiïë ÙËÓ EÏÏ. Ó ÙfiÙËÙ Û ÓÂÚ- Á Û ÌÂ Û Ó ÏÊÔ ÌË ÓÈÎÔ Î È ÈÎË- ÁfiÚÔ. Ï ÚË Â ÂÌ ıâè. TËÏ.: , fax: , TEXNIKO ÁÚ ÊÂ Ô Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙËÓ Î ÔÛË ÔÈ- ÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÂÈÒÓ, appleô ÊÔÚ Î Ù ÛÙ Ì Ù Î È ÂÛÙÈ ÙfiÚÈ. TËÏ ÊˆÓ : , O ITIKO ÌË ÓÈÎfi EM, appleúòëó ÂÚÁÔÏ appleùë E (Î ÙÔ Ô MEK OÈÎÔ ÔÌÈÎ ÎÏapple.), Ì ÌÂÁ - ÏË Î È appleôï ÚÔÓË ÂÌappleÂÈÚ ÛÙËÓ Âapple ÏÂ Ë Î È ÔÈÎÔÓÔÌÔÙ ÓÈÎ È Â ÚÈÛË ÂÎÙ ÏÂÛË «ËÌÔ- Û ˆÓ ŒÚÁˆÓ MÂÁ ÏÔ ÔÛÔÛÙÔ ŒÎappleÙˆÛË» (Î ıò Î È ÌÂ Ó ÏÔÁË ÂÌappleÂÈÚ ÛÙ È ÈˆÙÈÎ ÚÁ ), ËÙ ÂÚÁ Û ÂÓÙfi /Î È ÂÎÙfi AÙÙÈÎ. TËÏ.: O ITIKO ÌË ÓÈÎfi (EM ), MSc, Ì ÏÔ TEE (2005), ÌÂ Û ÂÙÈÎ ÂÌappleÂÈÚ, ËÙ ÂÚÁ Û ˆ ÌÂÚÈÎ apple Û fiïëûë ÂÓÙfi AÙÙÈÎ. ÕÚÈÛÙË ÁÓÒ- ÛË ÁÁÏÈÎÒÓ, ÁÂÚÌ ÓÈÎÒÓ Î È H/Y. TËÏ.: O ITIKO ÌË ÓÈÎfi, ÔÌÔÛÙ ÙÈÎfi (TEE, 2004), Ì ÂÚÁÔÙ ÍÈ Î ÂÌappleÂÈÚ, Î ıò Î È Â- ÌappleÂÈÚ ÛÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÛÙ ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, Ú ÛÙË H/Y (VK Strad, Primavera, MS Project), Î ÙÔ Ô ÌÂÙ ÊÔÚÈÎÔ Ì ÛÔ, ËÙÂ Ó ÏÔÁË ÂÚÁ Û. TËÏ.: TATIKE ÌÂÏ Ù ÔappleÏÈÛÌ ÓÔ ÛÎ ÚÔ Ì ÙÔ applefi ÌappleÂÈÚË appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi EM. N  Π- Ù ÛÎÂ, ÏÂÁ Ô apple Ú ÔÓÙÔ, appleôûù ÚÈÍË ÛÙËÓ appleôïâô ÔÌ. TËÏ.: , EM EIPOI appleôïèùèîô ÌË ÓÈÎÔ, Ì ÌÂÙ appleù È Îfi Ù ÙÏÔ «ÔÌÔÛÙ ÙÈÎfi Û Â È ÛÌfi Î È Ó Ï ÛË ÙˆÓ Î Ù ÛΠÒÓ» Ó Ï Ì ÓÔ Ó ÙËÓ ÂÎapplefiÓË- ÛË ÛÙ ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ applefi ÔappleÏÈÛÌ ÓÔ ÛÎ Úfi Â- Ì, ÌÂÙ ÏÏÈÎÒÓ, ÙÔÈ ÔappleÔÈ, ÂÓÈÛ ÛˆÓ, ÂÏ Á- Ô apple Ú ÔÓÙÔ Ì apple Ï ÈÔ Î È Ó Ô Î ÓÔÓÈ- ÛÌÔ. Ó ÙfiÙËÙ Û ÓÂÚÁ Û Ì Ù ÓÈÎ Î È ÂÚÁÔÏ ÈÎ ÁÚ ÊÂ. TËÏ.: , 092, , BIOK IMATIKE Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ ÌÂÏ Ù ÎÙÈÚÈ - ÎÒÓ ÚÁˆÓ, È ÌfiÚʈÛË ÈappleÏÒÓ fi ÂˆÓ ÎÙÈ- Ú ˆÓ, Ó Î Ù ÛΠfi ÂˆÓ apple Ú fióùˆó ÎÙÈ- Ú ˆÓ, ÎÙÏ. Ó Ï Ì ÓÔÓÙ È applefi Ù ÓÈÎfi ÁÚ - Ê Ô. Ó ÙfiÙËÙ Û ÓÂÚÁ Û Î È Ì Ûˆ e- mail. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ appleïëúôêôú  : ÙËÏ , O ITIKO ÌË ÓÈÎfi ËÙ ÂÚÁ Û ÁÈ appleôáâ - Ì ÙÈÓ ÒÚ (appleâú appleô 15:00-21:00) Û ÁÚ - ÊÂ Ô ÛÙ ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ. Ï ÁÓÒÛË Stereostatika, appleôï Î Ï ÁÓÒÛË AutoCAD d/3d, MS Office, ÁÁÏÈÎÒÓ Î È ÁÂÚÌ ÓÈÎÒÓ. TÚÈÂÙ ÂÌappleÂÈÚ Û ÂÚÁÔÙ ÍÈ ÔÈÎÔ ÔÌÒÓ. TËÏ.: , , PAºEIO appleôïèùèîòó ÌË ÓÈÎÒÓ ÛÙËÓ appleâúèô ÙË ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙËÓ Î ÔÛË ÔÈ- ÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÂÈÒÓ, ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÛÙ ÙÈÎÒÓ Î È Ú ÏÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î È ÙË Û ÓÙ ÍË Ù ÒÓ ËÌÔappleÚ ÙËÛË Î È appleúôìâùú ÛÂˆÓ - ÂappleÈÌÂÙÚ - ÛˆÓ. TËÏ.: , , O ITIKO ÌË ÓÈÎfi ËÌÔÎÚ ÙÂÈÔ ÓÂappleÈÛÙË- Ì Ô Ú ÎË ( ÔÌÔÛÙ ÙÈÎfi ), Ì ÁÓÒÛË H/Y (AutoCAD, MS Office), ÚÈÛÙ ÁÁÏÈÎ Î È ÁÂÚ- Ì ÓÈÎ, ÂÌappleÂÈÚ ÂÓfi ÙÔ ˆ Û ÓÙËÚËÙ Â- ÁÎ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ Û ÌÔÓ Â ÙË EÏÏËÓÈÎ Ô- ÏÂÌÈÎ AÂÚÔappleÔÚ, ÁÓÒÛÂÈ Î ÓÔÓÈÛÌÒÓ, Ë- Ù ÂÚÁ Û Û Π٠ÛΠÛÙÈÎ ÂÙ ÈÚ Ù ÓÈ- Îfi ÁÚ ÊÂ Ô ÂÓÙfi AÙÙÈÎ. TËÏ.: , TEXNIKO ÁÚ Ê Ô, Ì ÂÌappleÂÈÚ ÛÂ È ÈˆÙÈÎ ÔÈÎÔ- ÔÌÈÎ ÚÁ, Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙÔappleÔÁÚ ÊÈÎ ÂÚÁ - Û Â, ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÌÂÏÂÙÒÓ ( Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ, ÛÙ ÙÈÎ, H/M), ÙËÓ Î ÔÛË ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÂÈ- ÒÓ Î È ÂÈÒÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ, Î ıò Î È Î Ù - ÛÎÂ, ÂappleÈÛÎÂ, Ó Î ÈÓ ÛÂÈ. TËÏ.: , TEXNIKO ÁÚ ÊÂ Ô appleôïèùèîòó ÌË ÓÈÎÒÓ ÌÂ Ú ÙËÓ K ÈÛ ÚÈ Ó, Ó Ï Ì ÓÂÈ ÌÂÏ ÙË ( Ú ÈÙÂ- ÎÙÔÓÈÎ, ÛÙ ÙÈÎ, Ú ÏÈÎ ) Î È Î ÔÛË ÔÈÎÔ- ÔÌÈÎÒÓ ÂÈÒÓ. TËÏ.: , , O ITIKO ÌË ÓÈÎfi applefiêôèùô ÓÂappleÈÛÙËÌ -

43 «EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô» T.E.E. ñ 2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 ñ 41 Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û

44 Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û Ô MÔÓ Ô, ÌÂ Î Ï ÁÓÒÛÂÈ H/Y, ÁÓÒÛË appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ MS Office, AutoCAD, InfoCAD, Tekton, ÁÁÏÈÎ, ÁÂÚÌ ÓÈÎ, Î ÙÔ Ô ÈappleÏÒÌ - ÙÔ Ô ÁËÛË, Ó ËÙ ÂÚÁ Û ÛÙËÓ appleâúèô A. TËÏ.: , OMA A appleôïèùèîòó ÌË ÓÈÎÒÓ Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÛÙ ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ (ÊÔÚ applefi ÛÎ Úfi ÂÌ, Ï ) Î È ÁˆÙ ÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÂÚ ÓÒÓ ÛÙËÓ appleâúèô ÙË Ú ÎË. TËÏ.: , TEXNIKO ÁÚ ÊÂ Ô appleôïèùèîô Î È ÌË ÓÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎÔ ÂappleÈı ÌÂ Û ÓÂÚÁ Û Ì Π٠ÛΠ- ÛÙ ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÚÁˆÓ. TËÏ.: , OMO TATIKO appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi EM, Ì - ÏÔ TEE (2007), ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙË ÙÔ ÌÂÙ appleù È - ÎÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ «ÔÌÔÛÙ ÙÈÎfi Û Â È ÛÌfi Î È Ó Ï ÛË Î Ù ÛΠÒÓ» EM, Ì ÂÌ ı ÓÛË ÛÙÈ ÂÓÈÛ ÛÂÈ, ËÙ appleï ÚË apple Û fiïëûë Û ÙÂ- ÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô ÌÂÏÂÙËÙÈÎ ÂÙ ÈÚ ÂÓÙfi AÙÙÈ- Î. ÓÒÛÂÈ : MS Office, Next, AutoCAD 2D, Á- ÁÏÈÎ, ÁÂÚÌ ÓÈÎ. TËÏ.: TATIKE ÌÂÏ Ù applefi appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi ÌappleÂÈ- ÚÔ Û ÌÂÏ ÙÂ Î È Î Ù ÛΠΠÙÔÈÎÈÒÓ - ÈÔ- ÌË ÓÈÎÒÓ - ÂÈ ÈÎÒÓ ÎÙÈÚ ˆÓ (ÓÔÛÔÎÔÌÂ, ÂÌappleÔ- ÚÈÎ Î ÓÙÚ ÎÏapple.). ÕÌÂÛË Âapple Ï ÛË - apple Ú ÔÛË. ÓÂÚÁ Û Ì fiïë ÙËÓ EÏÏ Ì Ûˆ Internet. TËÏ.: , TEXNIKO ÁÚ ÊÂ Ô Ó Ï Ì ÓÂÈ Î ÔÛË ÔÈÎÔ Ô- ÌÈÎÒÓ ÂÈÒÓ, Î Ù ÛÎÂ, Ó Î ÈÓ ÛÂÈ, ÂÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ, Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ, ÌË ÓÔÏÔÁÈÎ Û - È, Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ, 3D ʈÙÔÚ ÏÈÛÙÈÎ appleâèîô- Ó ÛÂÈ, AutoCAD, Tekton, Û ÓÂÚÁ Û Ì Ù ÓÈÎ ÁÚ ÊÂ. TËÏ.: , NEO appleôïèùèîfi ÔÌÔÛÙ ÙÈÎfi ÌË ÓÈÎfi ÙÔ EM (2007), Ì ÏÔ TEE, Ì ÂÏ ÈÛÙË ÂÌappleÂÈÚ, Î È ÁÓÒÛÂÈ H/Y, ÿóùâúóâù, AutoCAD 2006, Fespa IV, Stereostatika, Word, Excel, Powerpoint, Nastran, ÁÁÏÈÎÒÓ, ËÙ ÂÚÁ Û Û Ù ÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô ÂÙ ÈÚ ÂÓÙfi ÙÔ ÓÔÌÔ AÙÙÈÎ. ÙÚ ÙȈÙÈÎ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÂÎappleÏËÚˆ- Ì ÓÂ, ÙËÏ.: , MË ÓÔÏfiÁÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ÌË ÓÈÎÔ ƒ O O ÌË ÓÈÎfi ª (1991), Ì ÏÔ Ì ÂÚÁÔÙ ÍÈ Î Î È ÌÂÏÂÙËÙÈÎ appleúô appleëúâ- Û ÛÙ Û Á ÚÔÓ ÚÁ ÙË ı Ó (ªÂÙÚfi - Ï ÌappleÈ Î ) ËÙ ÂÚÁ Û Û ÂÚÁÔÏËappleÙÈÎ ÌÂ- ÏÂÙËÙÈÎ ÂÙ ÈÚÂ. ËÏ.: , MHXANO O O - ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi, Ì - ÏÔ TEE (1980), Ì appleôï ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ Û ÔÚÁ - ÓˆÛË, apple Ú ÎÔÏÔ ıëûë Î È ÂÎÙ ÏÂÛË Ù ÓÈÎÒÓ ÚÁˆÓ, Ú ÛË - ÁÓÒÛÂÈ H/Y, appleôï Î Ï ÁÓÒÛË ÁÁÏÈÎÒÓ, ÂappleÈı Ì apple Û fiïëûë (ÔÏÈÎ ÌÂÚÈ- 42 ñ«eóëìâúˆùèîfi ÂÏÙ Ô» T.E.E. ñ 2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 Î ) Û Ù ÓÈÎ Î Ù ÛΠÛÙÈÎ ÂÙ ÈÚÂ. TËÏ.: NEO ÈappleÏˆÌ ÙÔ Ô ÌË ÓÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi Ó. ÙÚÒÓ (2006), Ì ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË MS Office, AutoCAD, ÁÁÏÈÎÒÓ Î È ÈÎ ÓÔappleÔÈËÙÈÎ ÁÓÒÛË ÈÙ ÏÈÎÒÓ, ËÙ ÂÚÁ Û ÛÙÔ N. AÙÙÈÎ N. ºıÈÒÙÈ Ô. EÎappleÏËÚˆÌ Ó ÛÙÚ ÙȈÙÈÎ appleô- ÚÂÒÛÂÈ. TËÏ.: , H EKTPO O O ÌË ÓÈÎfi EM, Ì ÏÔ TEE (2000), Ì 8ÂÙ ÂÚÁÔÙ ÍÈ Î ÂÌappleÂÈÚ Û Âapple - ÏÂ Ë H/M ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ ÎÙÈÚÈ ÎÒÓ ÚÁˆÓ ËÙ ÂÚÁ Û. ÔÏ Î Ï ÁÓÒÛË H/Y (MS Office, AutoCAD) Î È ÁÁÏÈÎÒÓ. TËÏ.: MHXANO O OI ÌË ÓÈÎÔ Û ÚÙÈ ÔÚÁ ÓˆÌ ÓÔ ÒÚÔ, Ó Ï Ì ÓÔ Ó H/M ÌÂÏ ÙÂ Â Î È ÂÊ ÚÌÔÁ. XÚ ÛË appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ ÙË 4M. Ú ÁÔÚË apple Ú ÔÛË, ÂÌappleÂÈÚ Î È appleâ ı ÓfiÙË- Ù. EappleÈı ÌËÙ Û ÓÂÚÁ Û ÌÂ Ú ÈÙ ÎÙÔÓÂ, appleô- ÏÈÙÈÎÔ ÌË ÓÈÎÔ, Ù ÓÈÎ ÁÚ ÊÂ, Î Ù - ÛΠÛÙ. TËÏ. ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ : , H EKTPO O O ÌË ÓÈÎfi - ÂÓÂÚÁÂÈ Îfi EM, Ì ÏÔ TEE (2001), appleúô appleëúâû : ÂÈÔ fiùëûë, ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË, ÏÂÈÙÔ ÚÁ, Û ÓÙ ÚËÛË ËÏÂÎÙÚÔapple Ú ÁˆÁ (ºA OC - CC, A/,º/B), Âapple Ï Ë, - ÏÂÁ Ô appleôèfiùëù, TA Û ËÌfiÛÈ ÎÙÈÚÈ Î, Û - ÓÙ ÚËÛË - ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÓÔÛÔÎÔÌ Ô, ÁÁÏÈÎ, Á ÏÏÈÎ, ËÙ appleï ÚË apple Û fiïëûë, Ú Aı - Ó, ÙÔ T ME E ÙÔ ÂÚÁÔ fiùë. TËÏ.: MHXANO O O ÌË ÓÈÎfi, Ì ÏÔ TEE, ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÁÁÏÈÎÒÓ Î È H/Y (MS Office, AutoCAD, Mechanical Desktop Power Pack) Ì ÌÈÎÚ ÂÚ- Á ÛÈ Î ÂÌappleÂÈÚ, Ó ËÙ ÂÚÁ Û. TËÏ.: MHXANO O O ÌË ÓÈÎfi Û ÚÙÈ ÔÚÁ ÓˆÌ - ÓÔ ÒÚÔ, Ó Ï Ì ÓÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎ ÌÂÏ ÙÂ Â Î È ÂÊ ÚÌÔÁ. XÚ ÛË appleôïô- ÁÈÛÙÈÎÒÓ Î È Û Â È ÛÙÈÎÒÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ ÙË 4M. Ú ÁÔÚË apple Ú ÔÛË, ÂÌappleÂÈÚ Î È appleâ ı - ÓfiÙËÙ. EappleÈı ÌËÙ Û ÓÂÚÁ Û ÌÂ Ú ÈÙ ÎÙÔ- ÓÂ, appleôïèùèîô ÌË ÓÈÎÔ, Ù ÓÈÎ ÁÚ ÊÂ, Î Ù ÛΠÛÙ Î È È ÈÒÙÂ. TËÏ.: , H EKTPOMHXANO O IKE ÌÂÏ Ù ÂÈ Î È ÂÊ ÚÌÔÁ, ÂÎÙÂÏÔ ÓÙ È applefi Ù ÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô ÛÙÔÓ ÂÈÚ È. XÚ ÛË appleôïôáèûùèîòó Î È Û Â È - ÛÙÈÎÒÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ ÙË 4M. EappleÈı ÌËÙ Û - ÓÂÚÁ Û ÌÂ Ú ÈÙ ÎÙÔÓÂ, appleôïèùèîô ÌË ÓÈ- ÎÔ Î È Î Ù ÛΠÛÙ. TËÏ.: (ÙËÏÂʈÓËÙ ), , I ømatoyxo ÌË ÓÈÎfi È Â ÚÈÛË EÓÂÚ- ÁÂÈ ÎÒÓ fiúˆó (ÌË ÓÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi EÓ Ú- ÁÂÈ ), ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ÙÈÎ M ΠÔÓ (2005), Ì ÏÔ TEE, ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y (MS Office, AutoCAD), ÁÁÏÈÎ, ÂÌappleÂÈÚ ÛÙÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ, appleïˆì IX, ÂÎappleÏËÚˆÌ Ó ÛÙÚ ÙȈÙÈÎ appleô ÚÂÒÛÂÈ, ËÙ ÂÚÁ Û ÛÙËÓ appleâúèô ÙË ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË. TËÏ.: NEO ÌË ÓÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÙÚÒÓ, Ì ÏÔ TEE (2007), Ì ÛÙÚ ÙȈÙÈÎ - appleô ÚÂÒÛÂÈ ÂÎappleÏËÚˆÌ ÓÂ, Î Ï ÁÓÒÛË H/Y (MS Office, AutoCAD, Internet), appleôï Î Ï ÁÓÒ- ÛË ÁÁÏÈÎÒÓ Î È Á ÏÏÈÎÒÓ Î È ÌÈÎÚ ÂÚÁÔÛÙ - ÛÈ Î ÂÌappleÂÈÚ Ó ËÙ ÂÚÁ Û ÛÙË ÙÈÎ EÏÏ (AÈÙˆÏÔ Î ÚÓ Ó, appleâèúô, A ). TËÏ.: I ømatoyxo ÌË ÓÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi EM, Ì ÏÔ TEE (2004), Ì ÂÌappleÂÈÚ Û H/M ÌÂÏ ÙÂ, Ó Ï Ì ÓÂÈ ÂÎapplefiÓËÛË ÌÂÏÂÙÒÓ ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÚÁˆÓ ÁÈ ÙËÓ Î ÔÛË ÂÈÒÓ. Ú ÁÔÚË apple Ú - ÔÛË, ÂÌappleÂÈÚ, appleâ ı ÓfiÙËÙ. TËÏ.: , H EKTPO O O ÌË ÓÈÎfi A Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ËÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÂÏÂ- ÙÒÓ appleôïâô ÔÌ. EappleÈı ÌËÙ Û ÓÂÚÁ Û Ì Ù ÓÈÎ ÁÚ Ê ÛÙÔ Î ÓÙÚÔ ÙË Aı Ó. TËÏ.: H EKTPO O O ÌË ÓÈÎfi ( 03), Ì ÂÌappleÂÈÚ ÛÙËÓ Âapple ÏÂ Ë - Î Ù ÛΠfiïˆó ÙˆÓ ÂÈ ÒÓ H/M ÌÂÏÂÙÒÓ Û ÌÂÁ Ï ËÌfiÛÈ Î È È ÈˆÙÈÎ ÎÙÈÚÈ Î Î È ÈÔÌË ÓÈÎ ÚÁ ÂÓ È Ê ÚÂÙ È ÁÈ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÌÂÏÂÙËÙÈÎ ÁÚ ÊÂ Î È Î Ù - ÛΠÛÙÈÎ ÂÙ ÈÚ Â. TËÏ.: MHXANO O O ÌË ÓÈÎfi, Ì ÏÔ TEE, MSc «Technology and Innovation Management», - Ó Ï Ì ÓÂÈ Î È ÂÎappleÔÓ H/M ÌÂÏ ÙÂ Â Î È ÂÊ ÚÌÔÁ. XÚ ÛË Û Â È ÛÙÈÎÒÓ Î È appleôïôáè- ÛÙÈÎÒÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ ÙË 4M, Ì ÁÚ ÁÔÚË apple - Ú ÔÛË Î È appleâ ı ÓfiÙËÙ. EappleÈı ÌËÙ Û ÓÂÚ- Á Û ÌÂ Ú ÈÙ ÎÙÔÓÂ, appleôïèùèîô ÌË ÓÈÎÔ, Ù ÓÈÎ ÁÚ ÊÂ, Î Ù ÛΠÛÙ Î È È ÈÒÙÂ. TËÏ.: , H EKTPO O O ÌË ÓÈÎfi EM (2002), Ì Â- ÌappleÂÈÚ Û ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎ ÌÂÏ Ù ÎÙÈÚÈ ÎÒÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ ËÙ appleôáâ Ì ÙÈÓ apple Û fiïë- ÛË. TËÏ.-Fax: H EKTPO O O ÌË ÓÈÎfi Ì 11 ÙË Î Ù ÛΠ- ÛÙÈÎ ÂÌappleÂÈÚ Û ÎÙÈÚÈ Î, ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ - Î Î È ÚÁ ÙË KÙ ËÙ ÂÚÁ Û. TËÏ.: MHXANO O O ÌË ÓÈÎfi, Ì 9ÂÙ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ - ÂÚÁÔÙ ÍÈ Î ÂÌappleÂÈÚ, Î ıò Î È È Â ÚÈÛË ËÌÔÛ ˆÓ Î È È ÈˆÙÈÎÒÓ ÚÁˆÓ (appleèûùôappleôè ÛÂÈ, A E, AE, appleâúáôï ÔÈ, ACAD, 4M-Fine, EÚÁÔ- Ï appleùë, MS Office), ÁÓÒÛÂÈ Ó ÓÂÒÛÈÌˆÓ appleë- ÁÒÓ ÂÓ ÚÁÂÈ, ÁÁÏÈÎÒÓ, ÁÂÚÌ ÓÈÎÒÓ, ËÙ ÙÂ- ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ ÁÚ Ê Ô. TËÏ.: , MHXANO O O - ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi EM (1980), Ì ÂÌappleÂÈÚ 26 ÂÙÒÓ Û ËÏÂÎÙÚÔÌË -

45 ÓÔÏÔÁÈÎ Î È appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎ ÌÂÏ ÙÂ Î È ÂappleÈ- Ï ÂÈ ËÌÔÛ ˆÓ ÚÁˆÓ, Î ÙÔ Ô ÌÂÏÂÙËÙÈÎÔ appleù Ô Î È B Ù ÍË ÛÙÈ Î ÙËÁÔÚ Â 9 Î È 27, ÂappleÈı ÌÂ Û ÓÂÚÁ Û ÌÂ Ú ÈÙ ÎÙÔÓÂ, ÌÂÏÂÙË- ÙÈÎ ÁÚ ÊÂ, Î Ù ÛΠÛÙÈÎ ÂÙ ÈÚ Â, ÙËÏ.: , NEO ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi Î È ÌË ÓÈÎfi HÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ YappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÈappleÏˆÌ ÙÔ Ô EıÓÈÎÔ MÂÙÛfi ÈÔ ÔÏ Ù Ó Ô, Ì ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÁÁÏÈÎÒÓ, H/Y, Ó ËÙ ÂÚÁ Û ÛÙËÓ appleâúèô ÙË ÙÚ. EÎappleÏËÚˆÌ Ó ÛÙÚ ÙȈÙÈ- Î appleô ÚÂÒÛÂÈ. TËÏ.: , H EKTPO O O ÌË ÓÈÎfi (MSc in Communications, Control and Digital Signal Processing), Ì ÂÚ ÓËÙÈÎ ÂÌappleÂÈÚ, ÁÓÒÛË H/Y, ÁÁÏÈÎÒÓ, Á ÏÏÈÎÒÓ, Ó ËÙ ÂÚÁ Û. TËÏ.: , , NEA ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi applefiêôèùë ÔÏ - Ù ÓÈÎ ÔÏ, Ì ÏÔ TEE (2004) Ó - Ï Ì ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË H/M ÌÂÏÂÙÒÓ. ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ËÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎÔ apple Î ÙÔ 4M (Adapt, Fine), Ù ÙËÙ Î È ÍÈÔappleÈÛÙ ÛÙËÓ apple - Ú ÔÛË. TËÏ. ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ : , e- mail: ME ETHTIKO ÁÚ ÊÂ Ô ÌË ÓÔÏfiÁˆÓ ÌË ÓÈÎÒÓ EM Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË H/M ÌÂÏÂÙÒÓ appleôïâô ÔÌ, ÂÊ ÚÌÔÁ, apple Ú ÛÊ ÏÂÈ Î È appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂappleÈappleÙÒÛˆÓ. XÚ ÛË appleúô- ÁÚ ÌÌ ÙˆÓ 4M. MÂÁ ÏË ÂÌappleÂÈÚ, ÁÚ ÁÔÚË Î È appleâ ı ÓË ÂÎÙ ÏÂÛË. EappleÈı ÌËÙ Û ÓÂÚÁ Û ÌÂ Ú ÈÙ ÎÙÔÓÂ, appleôïèùèîô ÌË ÓÈÎÔ, Ù ÓÈÎ ÁÚ ÊÂ, Î Ù ÛΠÛÙ Î È È ÈÒÙÂ. TËÏ.: , , I ømatoyxo ÌË ÓÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi EM, Ì ÏÔ TEE, Ì ÌÂÙ appleù È Îfi ÛÙÔ EM, appleôï Î - Ï ÁÓÒÛË H/Y (MS Office, AutoCAD, Internet), Î Ï ÁÓÒÛË ÁÁÏÈÎÒÓ, Ì ÌÈÎÚ ÂÚÁ ÛÈ Î Â- ÌappleÂÈÚ Û Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚÂ, ËÙ ÂÚÁ Û. ÙÚ - ÙȈÙÈÎ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÂÎappleÏËÚˆÌ ÓÂ. TËÏ.: NEO ÈappleÏˆÌ ÙÔ Ô ÌË ÓÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi EM (2007), Ì ÏÔ TEE, Ì ÁÓÒÛÂÈ H/Y (MS Office, Matlab, AutoCAD) Î È Î Ï ÁÓÒÛË ÁÁÏÈ- ÎÒÓ Ó ËÙ ÂÚÁ Û. ÙÚ ÙȈÙÈÎ appleô ÚÂÒ- ÛÂÈ ÂÎappleÏËÚˆÌ ÓÂ. TËÏ.: , e- mail: H EKTPOMHXANO O IKE ÌÂÏ ÙÂ Î È Î Ù - ÛÎÂ Ó Ï Ì ÓÔÓÙ È applefi Ù ÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô Û fiïë ÙËÓ AÙÙÈÎ. EÎapplefiÓËÛË H/M ÌÂÏÂÙÒÓ appleô- ÏÂÔ ÔÌ, ÂÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË - ÏÂÈÙÔ ÚÁ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÒÓ ÒÚˆÓ, ÌÂÏ Ù apple Ú ÛÊ ÏÂÈ-, appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂappleÈappleÙÒÛˆÓ. H/M Î Ù - ÛΠapplefi ÌappleÂÈÚ Û ÓÂÚÁÂ. EappleÈı ÌËÙ Û - ÓÂÚÁ Û ÌÂ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ ÁÚ ÊÂ, appleôïèùèîô ÌË ÓÈÎÔ, Î Ù ÛΠÛÙ Î È È ÈÒÙÂ. TËÏ.: ZHTEITAI & SCADA A M : -, -, SCADA -, C.V. ÂÅÔÁÍÅÔ ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÄÏÌÇÓÇÓ ÂÅÔÁÍÅÔ ÊÁÔÏÉÊÉÁ - ÐÏËÕÙÑÏÖÏ - ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÊÏ ÊÔÇÑÉÏ Ç ÂÅÔÁÍÅÔ Á.Â.Å.Å., åéóçãìýíç óôï ñçìáôéóôþñéï Áèçíþí ZçôÜ íá ðñïóëüâåé ÐÏËÉÔÉÊÏÕÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÕÓ , , H EKTPO O O ÌË ÓÈÎfi Î È ÌË ÓÈÎfi H/Y (EM ), Ì ÏÔ TEE (2006), Ì ÌÈÎÚ ÂÚÁ ÛÈ Î Â- ÌappleÂÈÚ Î È ÛÂÌÈÓ ÚÈ ÛÙË Û Â ÛË Î È ÌÂÏ ÙË ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ X.T., Û ÂÁÎ - Ù ÛÙ ÛÂÈ ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÁÚÒÓ appleô Ï ÙˆÓ, Û appleôûù ıìô Ì ÛË Î È ËÏ Ù ÛË Î È Û AutoCAD 2007 ËÙ ÂÚÁ Û Û Ù ÓÈÎfi ÁÚ - Ê Ô. TËÏ.: H EKTPO O O ÌË ÓÈÎfi Î È ÌË ÓÈÎfi HÏÂ- ÐñïêåéìÝíïõ íá åíéó ýóåé 1) ÅÑÃÏÔÁÎÉÏ ÔÇÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁÓ ÓÔÇÍ ÊÕÐÑÏ Ãéá íá áíôáðåîýëèïõí éêáíïðïéçôéêü óôéò áðáéôþóåéò ôçò óõãêåêñéìýíçò èýóçò, ïé õðïøþöéïé ðñýðåé íá äéáèýôïõí: Ðôõ ßï Áíþôáôçò Ó ïëþò Åëëçíéêïý Þ Åõñùðáúêïý Ðïëõôå íåßïõ Åìðåéñßá óå ïéêïäïìéêü Ýñãá ôïõëü éóôïí 10 åôþí 2) ÔÌÇÌÁ ÊÏÓÔÏËÏÃÇÓÅÙÍ - ÐÑÏÓÖÏÑÙÍ Ãéá íá áíôáðåîýëèïõí éêáíïðïéçôéêü óôéò áðáéôþóåéò ôçò óõãêåêñéìýíçò èýóçò, ïé õðïøþöéïé ðñýðåé íá äéáèýôïõí: Ðôõ ßï Áíþôáôçò Ó ïëþò Åëëçíéêïý Þ Åõñùðáúêïý Ðïëõôå íåßïõ - MBA åðéèõìçôü 10åôÞ åìðåéñßá óå êïóôïëïãþóåéò - ðñïóöïñýò êáôü ðñïôßìçóç óå Ýñãá ìåãüëçò êëßìáêáò Aðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ç åõ Ýñåéá óôçí ñþóç Áutocad - Windows - Project Añéóôç ãíþóç ÁããëéêÞò Ãëþóóáò Åìðåéñßá êáé óå äéåêðåñáßùóç äçìïóßùí Ýñãùí èá åêôéìçèåß éäéáßôåñá Aðáñáßôçôá ðñïóüíôá ïñãüíùóç, óïâáñüôçôá, óõíýðåéá ÐñïóöÝñïíôáé: Åëêõóôéêü ðáêýôï áðïäï þí êáé åîáéñåôéêýò ðñïïðôéêýò êáñéýñáò óå Ýíá óýã ñïíï ¼ìéëï Åðé åéñþóåùí ìå õøçëïýò ñõèìïýò áíüðôõîçò ÂéïãñáöéêÜ óçìåéþìáôá: ÂÅÔÁÍÅÔ Á.Â.Å.Å. ÁõãÞò 53 & Ðïôáìïý, ÊçöéóéÜ Ôçë.: , Fax: , site: Õð üøéí: êoõ ÔæéáâÜñá ÎÙÚÔÓÈÎÒÓ YappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, Ì ΠÙ ı ÓÛË ÛÙËÓ HÏÂÎÙÚÔÓÈÎ,, MBA ÛÙÔ ÂÚappleÔ Ï, Ì ÏÔ TEE (2005), ÁÁÏÈÎ, ÁÂÚÌ ÓÈÎ, appleïˆì Ô - ÁËÛË, ËÙ ÂÚÁ Û. TËÏ.: TEXNIKO ÁÚ ÊÂ Ô ÌappleÂÈÚˆÓ ÈappleÏ. ÌË ÓÔÏfiÁˆÓ ÌË ÓÈÎÒÓ EM ÂÎappleÔÓ H/M ÌÂÏ ÙÂ. XÚ ÛË appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ 4M. EappleÈı ÌËÙ Û ÓÂÚÁ Û Ì Ù ÓÈÎ ÁÚ ÊÂ Ú ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, appleôïèùèîòó ÌË - ÓÈÎÒÓ Î È Î Ù ÛΠÛÙÒÓ. Ó ÙfiÙËÙ appleôûùô- Ï - Ï Ë Û Â ˆÓ Î È ÌÂÏÂÙÒÓ Ì Ûˆ . ÕÌÂÛË apple Ú ÔÛË Ì appleâ ı ÓfiÙËÙ. TËÏ.: «EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô» T.E.E. ñ 2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 ñ 43 Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û

46 Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û EM EIPOI ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ÌË ÓÈÎÔ, Ó Ï Ì - ÓÔ Ó ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË H/M ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛˆÓ. TËÏ.: MHXANO O O ÌË ÓÈÎfi EM Ó Ï Ì ÓÂÈ ÌÂÙ ÊÚ ÛÂÈ Ù ÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ ÓˆÓ applefi/ûâ ÁÂÚÌ - ÓÈÎ Î È ÁÁÏÈÎ. AÓÙ ÛÙÔÈ Ë appleúô appleëúâû 3 Â- ÙÒÓ, ÂÏÙ Ô apple ÚÔ appleëúâûèòó. H EKTPO O O ÌË ÓÈÎfi (1991), Ì appleôï ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ ÛÙËÓ Âapple ÏÂ Ë Î È Î Ù ÛΠËÌfi- ÛÈˆÓ Î È È ÈˆÙÈÎÒÓ ÚÁˆÓ ËÙ ÂÚÁ Û. TËÏ.: MHXANO O O ÌË ÓÈÎfi EM Î È Ú ÏÈÎfi ÂÁÎ Ù ÛÙ ÙË Ó Ï Ì ÓÔ Ó ÂÎapplefiÓËÛË ÌÂÏ - ÙË Î È Î Ù ÛΠËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÁÎ Ù - ÛÙ ÛˆÓ, Ì ÂÍÂÈ ÈÎÂ Ì ÓÔ Û ÓÂÚÁ Ô. ÓÂÚ- Á Û Ì Π٠ÛΠÛÙ, Ù ÓÈÎ ÁÚ ÊÂ, È ÈÒ- ÙÂ. TËÏ.: H EKTPO O O ÌË ÓÈÎfi Î È ÌË ÓÈÎfi H/Y A, Ì ÏÔ TEE (2005) Ì 1,5 ÚfiÓÔ appleúô appleëúâ- Û Û Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚÂ, appleôï Î Ï ÁÓÒÛË H/Y (Office), 4M, AutoCAD, Î Ï ÁÓÒÛË ÁÁÏÈÎÒÓ ËÙ ÂÚÁ Û ÛÙËÓ appleâúèô ÙË ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË. TËÏ.: ME ETE - ÙÂ Ë ËÌÔappleÚ ÙËÛË - appleúôìâùú - ÛÂÈ H/M ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ applefi ÈappleÏ. ÌË ÓÔÏfi- ÁÔ ÌË ÓÈÎfi, Î ÙÔ Ô appleù Ô B ٠͈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ 9 Î È A ٠͈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ 14, ÌÂ Ú ÛË ÙˆÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ 4M-Ti Soft. Ú - ÔÓÙ È appleëúâû  ÌÂÏÂÙÒÓ H/M ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂ- ˆÓ ËÌfiÛÈˆÓ Î È È ÈˆÙÈÎÒÓ ÚÁˆÓ ( ÂÈ Î È Â- Ê ÚÌÔÁ ). TËÏ.: TEXNIKO ÁÚ ÊÂ Ô H/M ÌÂÏÂÙÒÓ Ó ËÙ Û ÓÂÚ- Á Û Ì ÁÚ ÊÂ Ú ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Î È ÛÙ ÙÈÎÒÓ Î È Ó Ï Ì ÓÂÈ ÌÂÏ Ù H/M ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ ÁÈ È ÈˆÙÈÎ ( ÂÈ appleôïâô ÔÌ, ÌÂÏ ÙË ÂÊ Ú- ÌÔÁ ), ËÌfiÛÈ ÚÁ (A, B Ù ÍË ÛÙËÓ Î Ù. 9 Î È A Ù ÍË ÛÙËÓ Î Ù. 14) Î È ÙÂ Ë ËÌÔappleÚ - ÙËÛË. TËÏ.: , XËÌÈÎÔ ÌË ÓÈÎÔ XHMIKO ÌË ÓÈÎfi, Ì ÏÔ TEE (2005), Î ÙÔ Ô ÌÂÙ appleù È ÎÔ Ù ÙÏÔ, ÁÁÏÈÎ (Proficiency), ÁÂÚÌ ÓÈÎ (Mittelstufe), ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y, ÂÚ- Á ÛÈ Î ÂÌappleÂÈÚ Û appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎ ÌÂÏ ÙÂ, ÂÊ ÚÌÔÁ ISO Î È HACCP, ÂÚÁ ÛÙËÚÈ Î Ó Ï ÛÂÈ Î È apple Ú ÁˆÁ, ËÙ ÂÚÁ Û. TËÏ.: XHMIKO ÌË ÓÈÎfi EM, ÂÍÂÈ ÈÎÂ Ì ÓË Û ı - Ì Ù ÙÚÔÊ ÌˆÓ/ ÈÔÙ ÓÔÏÔÁ, Ì appleúô appleëúâ- Û Û ÌÂÁ ÏË Ê ÚÌ Î ÙÈÎ ÂÙ ÈÚÂ, Î ÙÔ Ô Proficiency, Delf 2, ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË appleôïôáèûùòó, ËÙ ÂÚÁ Û. TËÏ.: , NEA ËÌÈÎfi ÌË ÓÈÎfi EM ( applefiêôèùë 2006), Ì ÏÔ TEE, Ì ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÁÁÏÈÎÒÓ, H/Y 44 ñ«eóëìâúˆùèîfi ÂÏÙ Ô» T.E.E. ñ 2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 (ECDL Expert, CAD, ImageMaker), Î Ï ÈÛapple ÓÈ- Î, ËÙ ÂÚÁ Û ÛÙËÓ appleâúèô ÙË AÙÙÈÎ. TËÏ.: XHMIKO ÌË ÓÈÎfi ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÙÚÒÓ, MSc «BÈÔÙ ÓÔÏÔÁ TÚÔÊ ÌˆÓ», Ì ÏÔ TEE (2006), ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÁÁÏÈÎÒÓ Î È H/Y, Î Ï ÁÓÒÛË Á ÏÏÈÎÒÓ, ÂÎappleÏËÚˆÌ Ó ÛÙÚ ÙȈÙÈÎ appleô ÚÂÒÛÂÈ, ËÙ ÂÈ ÂÚÁ Û ÛÙËÓ Aı Ó Û ÁÚ ÊÂ Ô appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, Û ÂÙ È- ÚÂ Û ÂÙÈÎ Ì appleèâ ÌÔÚÊ ÂÓ ÚÁÂÈ Û ÈÔÌË Ó ÙÚÔÊ ÌˆÓ. TËÏ.: , MHXANIKO ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ, MSc ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÈ- Î Î È YÁÂÈÔÓÔÌÈÎ MË ÓÈÎ, Ì ÏÔ TEE, appleôï Î Ï ÁÓÒÛË ÁÁÏÈÎÒÓ Î È Á ÏÏÈÎÒÓ Î È Ú ÛË H/Y, ÂÌappleÂÈÚ ÂÚÁ Û ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÎappleÏË- ÚˆÌ Ó ÛÙÚ ÙȈÙÈÎ appleô ÚÂÒÛÂÈ, Ó ËÙ ÂÚÁ Û ÛÙËÓ EÏÏ Â Ù ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. TËÏ.: , XHMIKO ÌË ÓÈÎfi (Ì ÏÔ TEE) Î È Ì ÌÂÙ - appleù È Îfi Ù ÙÏÔ applefi ÙÔ OÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ AıËÓÒÓ, Ì appleôï Î Ï ÁÓÒÛË ÁÁÏÈÎÒÓ Î È Î - ÙÔ Ô ÙÔ ECDL Expert Ó ËÙ ÂÚÁ Û ÛÙËÓ Â Ú ÙÂÚË appleâúèô ÙˆÓ AıËÓÒÓ. TËÏ.: , AÁÚÔÓfiÌÔÈ ÙÔappleÔÁÚ ÊÔÈ ÌË ÓÈÎÔ A PONOMO - ÙÔappleÔÁÚ ÊÔ ÌË ÓÈÎfi Ì 17 ÚÔÓË appleâ Ú Û ÚÁ Ô ÔappleÔÈ, ÛËÚ ÁÁˆÓ, ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ, Ú ÏÈÎÒÓ, appleâ ı ÓÔ ÂÚÁÔÙ - Í Ô, ÁÓÒÛÙË ÙË ÓÔÌÔıÂÛ ËÌÔÛ ˆÓ Ú- ÁˆÓ, Ì ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y, AutoCAD, Excel, Word, ÙÔappleÔÁÚ ÊÈÎ ÂappleÈÌÂÙÚ ÛˆÓ, C++, Fortran, ËÙ Ó ÏÔÁË apple Û fiïëûë. ÏËÚÔÊÔ- Ú Â ÛÙ ÙËÏ ÊˆÓ : , TO O PAºO ÌË ÓÈÎfi EM Î È Û ÓÂÚÁ Ù - Ó Ï Ì Óo Ó ÂÈÂ, Î Ù ÛÎÂ, ÌÂÏ ÙÂ Î È Î ıâ Â Ô ÙÔappleÔÁÚ ÊÈÎ ÂÚÁ Û Â ÂÓÙfi Î È ÂÎÙfi AÙÙÈÎ, Î ıò Î È ÂappleÈÌÂÙÚ ÛÂÈ - ÏÔÁ - ÚÈ ÛÌÔ. ÓÂÚÁ Û Ì appleôïèùèîô ÌË ÓÈ- ÎÔ Î È Ú ÈÙ ÎÙÔÓ ÂappleÈı ÌËÙ, ÙËÏ.: TO O PAºIKE ÂÚÁ Û Â, appleôù appleòûâè, Ú - ÍÂÈ, ÙÚÈÁˆÓÈÛÌÔ, appleú ÍÂÈ appleúôûî ÚˆÛË Î È - Ó ÏÔÁÈÛÌÔ, ÂÚÌËÓ ÙÈÎ È ÈÎ Û Â apple Ï- ÏÔÙÚ ˆÛË ÔÈÎÔapple ˆÓ ÁÚÔÙÂÌ ˆÓ ÏfiÁˆ È Ï ÛË ÚfïÓ, ÔÁÎÔÌÂÙÚ ÛÂÈ ÂÎÛÎ ÊÒÓ, appleôù appleòûâè Ú ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÒÚˆÓ, appleú ÍÂÈ Â- Ê ÚÌÔÁ ÎÏapple. Ó Ï Ì ÓÔÓÙ È applefi ÙÔappleÔÁÚ - ÊÔ ÌË ÓÈÎfi EM, Ì appleï ÚË ÂÍÔappleÏÈÛÌfi apple - ıúô - ÁÚ Ê Ô. TËÏ.: , TO O PAºO ÌË ÓÈÎfi EM, Ì appleï ÚË ÂÍÔappleÏÈÛÌfi, Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙÔappleÔÁÚ ÊÈÎ ÂÚÁ - Û Â, Ú ÍÂÈ, appleôûù ÚÈÍË ÂÚÁÔÙ Í ˆÓ, Ô- ÁÎÔÌÂÙÚ ÛÂÈ. TËÏ.: A PONOMOI ÙÔappleÔÁÚ ÊÔÈ ÌË ÓÈÎÔ A, Ì MSc ˆappleÏËÚÔÊÔÚÈÎ (Û Á ÚÔÓ Áˆ ÈÙÈÎ Â- Ê ÚÌÔÁ ), Ó Ï Ì ÓÔ Ó ÌÂÏ Ù GPS ( - ÎÙ, ÎÈÓËÌ ÙÈÎ ÂÊ ÚÌÔÁ - RTK appleôù appleò- ÛÂÈ ), ÎÙ ÌÈÎÚÔÌÂÙ ÎÈÓ ÛˆÓ, ÁˆÌÂÙÚÈÎ ˆÚÔÛÙ ıì ÛÂÈ ËÏ ÎÚ ÂÈ ÛÙËÓ Â Ú - ÙÂÚË appleâúèô ÙË µfiúâè Î È ÂÓÙÚÈÎ EÏÏ -. TËÏ.: , , TO O PAºO Ì ÂÌappleÂÈÚ Û ÚÁ Ô ÔappleÔÈ Î È Ì ÁÓÒÛÂÈ AutoCAD, Excel ËÙ ÂÚÁ Û. TËÏ.: TO O PAºO ÌË ÓÈÎfi, applefiêôèùë EM (1992), Ì ÂÌappleÂÈÚ Û ÂÚÁ Û ÁÚ ÊÂ Ô (ÂappleÈÌÂÙÚ - ÛÂÈ, ÏÔÁ ÚÈ ÛÌÔ, A ) ËÙ ÔÏÈÁfiˆÚË appleôáâ - Ì ÙÈÓ ÂÚÁ Û. TËÏ.: T ÓÔÏfiÁÔÈ ÌË ÓÈÎÔ ÂÚÁÔ ËÁÔ TEXNO O O ÌË ÓÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi TE, Ì appleúô appleëúâû Û ÙÌ Ì Û Â È ÛÌÔ Î È Ó appleù - ÍË appleúô fióùˆó ÏÏ Î È Û ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎ ÈÔ- ÌË Ó ÛÙÔ ÙÌ Ì ÌÂÏÂÙÒÓ/Û Â È ÛÌÔ, Î ÙÔ- Ô ÌÂÙ appleù È ÎÔ, Ì ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÁÁÏÈÎÒÓ, AutoCAD, PRO/Engineer (3D) Î È appleôï Î Ï ÁÓÒÛË Word Î È Excel Ó ËÙ ÂÚÁ Û. TËÏ.: TEXNO O O Ú ÈÙ ÎÙÔÓ EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ XÒ- ÚˆÓ, ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙË TEI, Ì ÁÓÒÛÂÈ AutoCAD 2d, 3d Studio Max, Photoshop, Internet, Word, ÂÏ- ÏËÓÈÎ - ÁÁÏÈÎ ÎÙ ÏÔÁÚ Ê, ÁÁÏÈÎÒÓ, È- Ù ÏÈÎÒÓ, ÂÌappleÂÈÚ Û ÂÚÁÔÙ ÍÈÔ Î È È ÎÔÛÌËÙÈ- Îfi ÁÚ ÊÂ Ô ËÙ ÂÚÁ Û ÛÂ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi, ÌÂ- ÏÂÙËÙÈÎfi È ÎÔÛÌËÙÈÎfi ÁÚ Ê Ô. TËÏ ÊˆÓÔ: A OºOITH ÔÏ ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, TEI, Ì ÁÓÒ- ÛÂÈ AutoCAD (2D-3D), ÁÁÏÈÎÒÓ (Lower), Á Ï- ÏÈÎÒÓ (Certificat), Ì 3 ÚfiÓÈ ÂÌappleÂÈÚ Û Ë- ÌfiÛÈ ÚÁ (ÂappleÈÌÂÙÚ ÛÂÈ, Û ÓÙ ÍË ÏÔÁ ÚÈ - ÛÌÒÓ, AE) ËÙ ÂÚÁ Û (part time) Û Ù ÓÈ- Îfi ÁÚ ÊÂ Ô Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚÂ. TËÏ.: , NEA Ù ÓÔÏfiÁÔ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, Ì ÂÌappleÂÈÚ ÂÓfi ÙÔ Û Âapple ÏÂ Ë ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÚÁˆÓ, ÂappleÈÌÂÙÚ ÛÂÈ - appleúôìâùú ÛÂÈ, ÂÚÁ Û Â ÁÚ ÊÂ Ô Î È ÁÓÒÛÂÈ AutoCAD, 3D Studio Max, Windows, Internet, ÁÂÚÌ ÓÈÎÒÓ, ÈÛapple ÓÈÎÒÓ, Á- ÁÏÈÎÒÓ, ËÙ ÂÚÁ Û Û Π٠ÛΠÛÙÈÎ - ÙÂ- ÓÈÎ ÂÙ ÈÚÂ. TËÏ.: , , TEXNO O O ÌË ÓÈÎfi, applefiêôèùë ÙÌ Ì ÙÔ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, Ì appleôï Î Ï ÁÓÒ- ÛË AutoCAD 2004, Word, Excel, Internet, Outlook, fiïë ÙË Civiltech, ÁÁÏÈÎÒÓ Î È 3ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ, ËÙ ÂÚÁ Û Û Ù ÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô Î Ù ÛΠÛÙÈÎ ÂÙ ÈÚ ÛÙÔ P ı ÌÓÔ. TËÏ.:

47 JOANNOU & PARASKEVAIDES (OVERSEAS) LTD., seeks to recruit enthusiastic and energetic individuals for its overseas operations in the following positions: Civil Section Engineer Position: The successful applicant will be reporting to the Project Manager and will join an established team tasked with executing large-scale building, industrial and road construction projects. Applicant will be expected to lead, supervise and direct the execution of sections of major construction works. Qualifications and Responsibilities: Applicant will hold a Bachelor's or Master s degree in Civil Engineering from a reputable University and will have solid and extensive experience in the construction industry. Applicant will be pleasant, highly motivated, dynamic and hard working individuals, able to demonstrate hands-on ability to lead and direct large groups of professionals. Civil Site Engineers Position: The successful applicants will be reporting to the Section Engineer and will be expected to plan, order and supervise the execution of portions of major construction works. Qualifications and Responsibilities: Applicants will hold a Bachelor s or Master s degree in Civil Engineering from a reputable University and will have 1-5 years experience in the construction industry. Applicants will be pleasant, dynamic and hard working, team oriented individuals, who have the ability to schedule, co-ordinate, order and supervise the construction of sections of works. Mechanical Engineers Position: The successful applicants will be reporting to the Project Manager and will join an established team, tasked with executing large-scale construction projects. Applicants will be expected to plan, order and supervise the execution of the mechanical works of such construction projects. Qualifications and Responsibilities: Applicants will hold a Bachelor's or Master s degree in Mechanical Engineering from a reputable University and will have 3-10 years of experience in the construction industry. Applicants will be pleasant, dynamic and hard working team-oriented individuals, who have the ability to schedule, co-ordinate, order and supervise the construction of sections of the mechanical works of large-scale construction projects. Excellent communication, organizational and interpersonal skills, together with excellent command of the English language is essential. Electrical Engineer Position: The successful applicant will be reporting to the project manager and will join an established team, tasked with executing largescale construction projects. Applicants will be expected to plan, order and supervise the execution of the electrical works of such construction projects. Qualifications and Responsibilities: Applicants will hold a Bachelor's or Master s in Electrical / Instrumentation Engineering with minimum five (5) years of experience in high and low voltage installations, instrumentation and Cathodic Protection in oil sector projects. Good communication, interpersonal and organizational skills along with excellent command of the English language are essential. Senior Quantity Surveyors/Quantity Surveyors Position: Applicants should have a University degree or equivalent and a total of seven years inspection experience or a College diploma with a total of ten years inspection experience. As minimum, the successful candidates should have three (3) years directly relating to supervision of construction activities in the Contract Scope of work (i.e. civil/building, oil & gas and petrochemical projects, etc.). Qualifications & Responsibilities: Applicants will hold a Bachelor degree in Quantity Surveying and/or be a Member of Royal Institute of Chartered Surveyors and will have solid and extensive experience in the construction industry. Good organizational and interpersonal skills, along with excellent command of the English language are essential. Applicants will be pleasant, highly motivated, dynamic and hard working individuals, able to demonstrate hands-on ability to lead and direct large groups of professionals. Plant Engineers Position: The successful applicants will be reporting to the Head of the Department and will be tasked with undertaking the maintenance, service and repairing of plant items Qualifications and Responsibilities: Applicants should be University graduates in Plant or Mechanical Engineering from a reputable University or H.T.I. graduates with 3-10 years of postgraduate experience in construction projects. Applicants should be able to schedule and order materials, plan and supervise the execution of works. Newly qualified graduates could also apply. Materials Engineer Position: The successful applicant will be reporting to the Local Management and will be handling all matters related to materials procurement (scheduling, ordering, follow up, etc.), custom clearance, storage and distribution to the sites. Qualifications and Responsibilities: Applicants should hold a Bachelor s or Master s degree in Civil Engineering or Architecture from an esteemed University, with a minimum of 5 years relative site experience covering a broad range of construction projects. Experience in the use of Microsoft Office software such as Word and Excel is also required. Good communication, interpersonal and organizational skills along with excellent command of the English language are essential. Planning Engineer Position: The successful applicant will be reporting to their Project Manager and will be tasked with preparing and maintaining the project's program of works for major construction projects.. Qualifications and Responsibilities: Applicants must be graduates of a reputable University in Civil Engineering, with at least 5-10 years previous similar experience in construction. They must have good understanding of the construction process, and experience in large Building and Civil engineering projects, preferably in the Middle East. Excellent knowledge of the Primavera Project Planner and an excellent ability to produce and maintain detailed programmes of work of large number of activities are essential. Fluency in written and spoken English is essential. These positions offer attractive career and development opportunities. A generous tax-free remuneration package will be offered to the successful candidates, commensurate with the expectations of the positions. Candidates should apply in writing transmitting a CV to: TEN GROUP SERVICES LTD., Human Resources & Administration Dept. 1 Nikis Avenue, 1086 Nicosia, Cyprus - Fax: All applications will be held in strict confidence. «EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô» T.E.E. ñ 2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 ñ 45 EPIMELEIA S.A. Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û

48 Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û , TE EIOºOITH ÙÔ ÙÌ Ì ÙÔ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ËÙ ÂÚÁ Û Û Ù ÓÈÎ - Î Ù ÛΠ- ÛÙÈÎ ÂÙ ÈÚ ÁÈ appleï ÚË apple Û fiïëûë. TËÏ.: , TE EIOºOITO Ù ÓÔÏfiÁÔ ÌË ÓÔÏfiÁÔ ÌË - ÓÈÎfi, Ì ÁÓÒÛË ÁÁÏÈÎÒÓ, AutoCAD, MS Office Î È ÂÌappleÂÈÚ ˆ ÔËıfi Ú ÏÈÎÔ ËÙ parttime ÂÚÁ Û Û Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚÂ, Î ÙÔ Ô ÈappleÏÒÌ ÙÔ Ô ÁËÛË, ÙËÏ.: , e- mail: TE EIOºOITO Ù ÓÔÏfiÁÔ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ÌË- ÓÈÎfi (4Ô ÙÔ ), Ì ÁÓÒÛË ÁÁÏÈÎÒÓ (Âapple appleâ Ô Lower), appleèûùôappleôèëì ÓË ÁÓÒÛË H/Y (ECDL), Ì - ÙÚÈ ÁÓÒÛË AutoCAD, 2ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ Û ËÏÂ- ÎÙÚÔÏÔÁÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ, ËÙ ÂÚÁ Û. TËÏ.: , NEO Ù ÓÔÏfiÁÔ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi, Ì 5ÂÙ ÂÚÁÔÙ ÍÈ Î ÂÌappleÂÈÚ ÛÙËÓ Î Ù ÛΠÔ- Ï ÌappleÈ ÎÒÓ ÚÁˆÓ, Ì ÁÓÒÛË H/Y Î È appleúôáú Ì- Ì ÙÔ 4M, ËÙ ËÌÈ apple Û fiïëûë Û ÁÚ ÊÂ Ô H/M ÌÂÏÂÙÒÓ. ÓÒÛË ÓÔÌÔıÂÛ Ê ÛÈÎÔ Â- Ú Ô, Î È Î Ù ıâûë ÌÂÏÂÙÒÓ ÛÙËÓ E A. TËÏ.: , , OMA A ÌappleÂÈÚˆÓ Ù ÓÔÏfiÁˆÓ ÌË ÓÈÎÒÓ Ó - Ï Ì ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ Û Â- ˆÓ (2d - 3d - ʈÙÔÚ ÏÈÛÙÈÎ ). Ó appleâè ÛÙÔ ÚfiÓÔ apple Ú ÔÛË, Ó ÙfiÙËÙ Û ÓÂÚÁ Û Ì Ûˆ Internet. TËÏ.: , NEA ÌË ÓÈÎfi ŒÚÁˆÓ YappleÔ ÔÌ, Ì ÌÈÎÚ Â- ÌappleÂÈÚ ÂÚÁÔÙ Í Ô È ÈˆÙÈÎÒÓ ÚÁˆÓ, ÁÓÒÛË AutoCAD, Office, ÂÈÒÓ appleôïâô ÔÌ, ÁÁÏÈ- ÎÒÓ, ËÙ ÂÚÁ Û Û Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ ÁÚ - ÊÂ Ô ÂÓÙfi AÙÙÈÎ ÛÙËÓ IÛapple Ó. TËÏ.: , TE EIOºOITO TEI ÙÌ Ì ÙÔ TÔappleÔÁÚ Ê ÂappleÈı ÌÂ Ó ÈÂÎappleÂÚ ÈÒÛÂÈ ÙËÓ appleú ÎÙÈÎ ÙÔ ÂÍ - ÛÎËÛË. ÕÚÈÛÙ ÁÓÒÛÂÈ AutoCAD, MS Office Î È Arcview. ÙÚ ÙȈÙÈÎ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÂÎappleÏËÚˆ- Ì ÓÂ. TËÏ.: , TYXIOYXO ÔÏÈÙÈÎfi ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ TEI, Ì ÁÓÒÛË ÁÁÏÈÎÒÓ Î È Î ÙÔ Ô ECDL ÛÙÈ ÂÓfiÙË- Ù : Windows XP, Word, Excel, Internet, AutoCAD. EappleÈı ÌÂ Ó ÂÚÁ ÛÙ Û Ù ÓÈÎ ÂÙ È- Ú Ù ÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô ÂÓÙfi AÙÙÈÎ, ÙËÏ.: TEXNO O O ÌË ÓÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi Ì 2 ÙË appleúô appleëúâû ÛÙË ÈÔÌË Ó, appleˆï ÛÂÈ ÛÙË Ó ÙÈÏ Î È ÌÂÏ Ù ÎÙÈÚÈ ÎÒÓ ÚÁˆÓ, Ì ÁÓÒ- ÛÂÈ ÁÁÏÈÎÒÓ Î È H/Y, Û Â È ÛÌÔ AutoCAD Î È 4M AutoFine, ËÙ ÂÚÁ Û Î Ù appleúôù ÌËÛË Û ÂÙ ÈÚ  Ì ÓÙÈΠÌÂÓÔ Ó ÙÈÏ, ÈÔÌË - Ó ÌÂÏ ÙË ÈÔÌË ÓÈÎÒÓ - ÂÓÂÚÁÂÈ ÎÒÓ Ú- 46 ñ«eóëìâúˆùèîfi ÂÏÙ Ô» T.E.E. ñ 2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 ÁˆÓ, ÙËÏ.: (ÒÚ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ : 18:30-23:30), TEXNO O O ÌË ÓÈÎfi ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ TE, Ì 5ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ Û Π٠ÛΠÛÙÈÎ ÂÙ ÈÚÂ, Ë- Ù ÂÚÁ Û Û Π٠ÛΠÛÙÈÎ - Ù ÓÈÎ ÂÙ È- Ú Â, Î Ù appleúôù ÌËÛË ÛÙ fiúâè appleúô ÛÙÈ AÙÙÈÎ. TËÏ.: TEXNO O O ÌË ÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ YappleÔ- ÔÌ, Ì ÂÌappleÂÈÚ 10ÂÙ ÛÙËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË - Â- apple ÏÂ Ë ÂÚÁÔÙ Í Ô ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ fiìëûë, È ÌfiÚʈÛË Î È Î Ù ÛΠÂapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÒÓ Î È È ÈˆÙÈÎÒÓ ÒÚˆÓ Û ÛËÌ ÓÙÈÎ ÚÁ ( ÂÚÔ- ÚfiÌÈÔ apple ÙˆÓ, ÛÙ ıìô ÌÂÙÚfi Î..) ËÙ ÂÚÁ - Û. TËÏ.: TEXNO O O ÙÔappleÔÁÚ ÊÔ ÌË ÓÈÎfi Ì appleï ÚË ÂÍÔappleÏÈÛÌfi, Ó Ï Ì ÓÂÈ apple ÓÙfi Â Ô ÙÔappleÔ- ÁÚ ÊÈÎ ÂÚÁ Û Â. TËÏ. ÁÚ ÊÂ Ô : , TEXNO O O appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi ŒÚÁˆÓ YappleÔ- ÔÌ, Ì ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y (AutoCAD 2006 Î È Microsoft Office Ì appleèûùôappleôè ÛÂÈ ECDL), Ì ÏÔ EETEM, Ì ÂÏÙ Ô apple ÚÔ appleëúâûèòó Î È Ì appleúô appleëúâû ÛÂ Ú ÏÈÎ Î È Î ÎÏÔÊÔÚÈ - Î ÌÂÏ Ù ËÙ ÌfiÓÈÌË apple Û fiïëûë Û Ù ÓÈ- Îfi ÁÚ Ê Ô. TËÏ.: E IMETPH EI - appleúôìâùú ÛÂÈ ËÌfiÛÈˆÓ Î È È- ȈÙÈÎÒÓ ÚÁˆÓ Î È ÙÔappleÔÁÚ ÊÈÎ, applefi Ù ÓÔ- ÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi Ì appleôï ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ. TËÏ.: , TEXNO O O ÌË ÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, Ì ÂappleÙ ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ Û ÔÚÁ ÓˆÛË Î È Âapple ÏÂ Ë ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ ÚÁˆÓ, ÌÂÏ ÙË Î È Î- ÔÛË ÔÈÎ. ÂÈÒÓ, appleúôìâùú ÛÂÈ - ÂappleÈÌÂÙÚ ÛÂÈ, Î Ï ÁÓÒÛË AutoCAD, appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ MS Office, ËÙ ÂÈ ÂÏ ıâúë Û ÓÂÚÁ Û ÌÂÚÈÎ apple Û fiïëûë. TËÏ.: , NEA appleù ÈÔ Ô Ù ÓÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi ÔÏÈÙÈ- ÎÒÓ ŒÚÁˆÓ YappleÔ ÔÌ TEI, Ì ÁÓÒÛÂÈ AutoCAD 2006, Windows, Internet Î È ÁÁÏÈÎÒÓ (Lower), ÂÍ ÌËÓË appleúô appleëúâû ÛÙËÓ appleôïâô ÔÌ fiúâè- Ô ÙÔÌ AÙÙÈÎ ÛÙÔ ÙÔappleÔÁÚ ÊÈÎfi ÙÌ Ì, ËÙ ÂÚÁ Û Û Ù ÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô Ù ÓÈÎ - Î Ù - ÛΠÛÙÈÎ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ ÂÙ ÈÚ ÛÙÔ HÚ - ÎÏÂÈÔ KÚ ÙË. TËÏ.: , IAKINH EI Ê Î ÏˆÓ ÛÙÈ appleôïâô ÔÌ Â AÙÙÈ- Î Î È BÔȈ٠applefi ÌappleÂÈÚË ÌË ÓÈÎfi. TËÏ.: TE EIOºOITH ÙÔ ÙÌ Ì ÙÔ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ TEI ËÙ ÔÏÈÎ ÌÂÚÈÎ apple Û fiïëûë Û Ù ÓÈÎfi - Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô ÂÙ ÈÚÂ. K - Ï ÁÓÒÛË AutoCAD, Ú ÛË H/Y (Word, Excel, Internet), ÁÁÏÈÎ. TËÏ.: , TE EIOºOITO TEI ÙÌ Ì ÙÔ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, Ì appleù Ô TE Û Â È ÛÙ Î È appleù Ô TEE ÎÙÈÚÈ Î, appleïˆì IEK Û Â È ÛÙ Ì Ûˆ H/Y, ÂÎappleÏËÚˆÌ ÓË ÛÙÚ ÙȈÙÈÎ ıëùâ, ÁÁÏÈÎ, ËÙ appleú ÎÙÈÎ ÛÎËÛË, appleâúèô A ÚÓ, ÙËÏ.: TEXNO O O ÌË ÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ TEI, Ì ÂÌappleÂÈÚ Û appleôù appleòûâè Ò- ÚˆÓ, Û Â È ÛÌfi ÛappleÈÙÈÒÓ, ÈÂÎappleÂÚ ˆÛË ÂÈÒÓ ÛÙËÓ appleôïâô ÔÌ, Âapple ÏÂ Ë Ù ÓÈÎÒÓ ÚÁˆÓ, Î ıò Î È ÂÌappleÂÈÚ ÛÂ È ÎÔÛÌ ÛÂÈ, ËÙ ÂÚ- Á Û Û Π٠ÛΠÛÙÈÎ Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ Û Aı Ó ÙÚ. TËÏ.: A OºOITO ÙÔ American University of Athens, Ì ΠÙ ı ÓÛË Ú ÈÙ ÎÙÔÓ - appleôïèùèîô ÌË - ÓÈÎÔ, ÌÂÙ appleù È Î ÛappleÔ ÛÙËÓ AÁÁÏ ( È Â ÚÈÛË ÚÁˆÓ), ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓË ÁÓÒÛË AutoCAD / Revit Building, ÁÓÒÛË MS Office, ÚÈ- ÛÙË ÁÓÒÛË ÁÁÏÈÎÒÓ, ÂÚÁÔÙ ÍÈ Î ÂÌappleÂÈÚ Î È ÂÌappleÂÈÚ Û appleúôìâùú ÛÂÈ, ÂappleÈÌÂÙÚ ÛÂÈ, A AE, ËÙ ÂÚÁ Û. TËÏ.: , NEA Ù ÓÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, Ì appleôï Î Ï ÁÓÒÛË H/Y (ECDL Core), ÁÁÏÈÎÒÓ, ÁÂÚÌ ÓÈÎÒÓ Î È Û Â È ÛÙÈÎÒÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ ËÙ ÂÚÁ Û. TËÏ. ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ : , A OºOITH TEI ÙÔ ÙÌ Ì ÙÔ AÓ Î ÓÈÛË Î È AappleÔÎ Ù ÛÙ ÛË KÙÈÚ ˆÓ, Ì appleúô appleëúâû ÛÂ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ Ê Ô, ÁÓÒÛÂÈ OK Î È ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD ËÙ ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ Û ÛÂ Ú È- ÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ Ê Ô. TËÏ.: TEXNO O O ÌË ÓÈÎfi ŒÚÁˆÓ YappleÔ ÔÌ, applefi- ÊÔÈÙË TEI, Ì 3ÂÙ appleúô appleëúâû ÛÂ Ï ÙÔÌÂ Ô ËÙ ÂÚÁ Û ÛÙËÓ KÚ ÙË. TËÏ.: , TEXNO O O ÌË ÓÈÎfi H/M, Ì ÌÂÁ ÏË ÂÌappleÂÈ- Ú ÂÚÁÔÙ Í Ô, ÛÙËÓ Î Ù ÛΠÌÂÁ ÏˆÓ ÎÙÈ- ÚÈ ÎÒÓ, ËÌÔÛ ˆÓ Î È È ÈˆÙÈÎÒÓ ÚÁˆÓ, Ì  - ÚÂÈ Û ÂappleÈÌÂÙÚ ÛÂÈ AE ÎÏapple., Ì ÁÓÒÛÂÈ AutoCAD, appleúôáú ÌÌ Ù ÙˆÓ Windows, Î Ï ÁÁÏÈÎ, ËÙ ÌfiÓÈÌË apple Û fiïëûë Û Ù ÓÈÎ Î È Î Ù ÛΠÛÙÈÎ ÂÙ ÈÚÂ. TËÏ.: , TEXNO O O ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi TE Ì 2ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ ÔÈÎÈ ÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÁÎ - Ù ÛÙ ÛˆÓ, ÁÓÒÛÂÈ H/Y, MS Office, AutoCAD, Î Ï ÁÓÒÛË ÁÂÚÌ ÓÈÎÒÓ Î È ÁÁÏÈÎÒÓ, ËÙ ÂÚÁ Û Û Ù ÓÈÎ - Î Ù ÛΠÛÙÈÎ ÂÙ ÈÚÂ, ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÌÂÏ ÙË - Âapple ÏÂ Ë Î È Î Ù ÛΠ- ËÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ. TËÏ.: TEXNO O O appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi ŒÚÁˆÓ YappleÔ- ÔÌ, Ì 5ÂÙ Î Ù ÛΠÛÙÈÎ appleúô appleëúâû Û ËÌfiÛÈ Î È È ÈˆÙÈÎ ÚÁ, ÁÓÒÛÂÈ H/Y, Û - ÓÙ ÍË ÂappleÈÌÂÙÚ ÛˆÓ, A E, KTMNE, ÏÔÁ ÚÈ - ÛÌÒÓ, ÏÏËÏÔÁÚ Ê ËÌÔÛ ˆÓ ÚÁˆÓ, Û ÓÙ - ÍË Î È Û ÌÌÂÙÔ Û ËÌÔappleÚ Û Â, ËÙ ÂÚÁ - Û Û AÙÙÈÎ Â͈ÙÂÚÈÎfi. TËÏ.:

49 Â È ÛÙ, È ÎÔÛÌËÙ, ÁÚ ÌÌ Ù XE IA TPIA Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙË Û Â ÛË Ú ÈÙÂ- ÎÙÔÓÈÎÒÓ Î È ÙÔappleÔÁÚ ÊÈÎÒÓ Û Â ˆÓ Î Ù Ô ÎÔÓ. ÓÒÛÂÈ AutoCAD 2000 ˆ 2006, CADWare 8.5, Architectural Desktop 3.3. TËÏ.: XE IA TPIA, applefiêôèùë IEK, Ì ÂÌappleÂÈÚ ÛÂ Ú È- ÙÂÎÙÔÓÈÎ, appleôïâô ÔÌÈÎ Î È ˆÚÔÙ ÍÈÎ ÌÂ- Ï ÙÂ Î È ÁÓÒÛÂÈ AutoCAD (2d, 3d, ʈÙÔÚ ÏÈ- ÛÌfi) Î È GIS, Ó Ï Ì ÓÂÈ Û Â È ÛÌfi Î Ù Ô - ÎÔÓ. TËÏ.: , XE IA TH Ì ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD Î È appleô- Ï ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ ÛÙÔ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Û ÈÔ, Ó - Ï Ì ÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ ÚˆÛË ÙˆÓ Û Â ˆÓ Û. TËÏ.: XE IA TPIA, appleù ÈÔ Ô IEK, Ì ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD, 7ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ ÛÂ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Û - ÈÔ Î È ÁÓÒÛË OK, Ó Ï Ì ÓÂÈ Î Ù Ô ÎÔÓ Û - È. TËÏ. ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ : ANA AMBANø ÂÎapplefiÓËÛË Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ Û Â- ˆÓ ÁÈ Ê ÎÂÏÔ Â. ÓÂÚÁ Û Î Ù appleô- ÎÔapple Ó. TËÏ ÊˆÓÔ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ : PAMMATEA - Û Â È ÛÙÚÈ, Ì 13 ÚfiÓÈ Â- ÌappleÂÈÚ Û ÂÙ ÈÚ ÌÂÏÂÙÒÓ ËÌÔÛ ˆÓ ÚÁˆÓ Î È 2ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ ÛÂ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ Ê Ô, Ì ÁÓÒÛÂÈ Windows xp, Office, Word, Excel, AutoCAD 04-06, ÂÌappleÂÈÚ ÛÙË Û ÓÙ ÍË ÂÎ ËÏÒ- ÛÂˆÓ ÂÓ È Ê ÚÔÓÙÔ, ËÙ Ó ÏÔÁË ÂÚÁ Û. TËÏ.: XE IA TPIA Ì ÚÈÛÙË ÂÌappleÂÈÚ Û ÌÂÁ Ï appleô- Ï ÂıÓÈÎ ÂÙ ÈÚÂ Â Î È Ù ÓÈÎ ÁÚ ÊÂ, ÛÂ Û Â ÛË H/M ÎÙÈÚÈ ÎÒÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛˆÓ, Î - ıò Âapple ÛË ÛÂ Û Â ÛË ÂÍÔappleÏÈÛÌÔ È ÙÚÈÎÒÓ Î ÓÙÚˆÓ, ÍÂÓÔ Ô Â ˆÓ Î È ÓÔÛÔÎÔÌ ˆÓ, Ó - Ï Ì ÓÂÈ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÁÚ ÊÂ Û Â ÛË ÌÂÏÂÙÒÓ Î Ù appleôîôapple Ó. ÕÚÈÛÙÂ Û ÛÙ ÛÂÈ. TËÏ.: XE IA TH 3d Studio Max ËÙ ËÌÈ apple Û fiïë- ÛË. TËÏ.: XE IA TPIA ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, applefiêôèùë ËÌfi- ÛÈÔ IEK Ì ÁÓÒÛÂÈ AutoCAD r , ArchiCAD , MS Office, ËÙ ÂÚÁ Û Û - Ó ÏÔÁÔ ÁÚ Ê Ô, ÙËÏ.: , XE IA TPIA, applefiêôèùë IEK, Ì ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD, Ì ÁÓÒÛÂÈ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ Û Â Ô Î È OK, Ì ÈÂÙ ÂÌappleÂÈÚ Û Ù ÓÈÎfi ÁÚ Ê Ô, Û ÓÂÚÁ Û (Î Ù Ô ÎÔÓ) Ì Ù ÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô Â- Ù ÈÚÂ, Ó Ï Ì ÓÔÓÙ ÙÔ Û Â È ÛÌfi appleï - ÚÔ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ Ê Î ÏÔ, ÙËÏ.: TPI IA TATE ʈÙÔÚ ÏÈÛÙÈÎ Ó apple Ú ÛÙ - ÛÂÈ. TÚÈÛ È Û٠٠ʈÙÔÚ ÏÈÛÙÈÎ, ÂÎÙ appleˆì - Ó animation Û ÔappleÔÈ appleôùâ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÌÔÚÊ. ºˆÙÔÁÚ ÊÈÎ ÂÎÙ appleˆûë A4/A3, AÊ Û, CD, DVD. ÙËÏ.: FREELANCER Û Â È ÛÙÚÈ - È ÎÔÛÌ ÙÚÈ Ó - Ï Ì ÓÂÈ ÙÚÈÛ È ÛÙ ÙË ÊˆÙÔÚ ÏÈÛÙÈÎ Û Â - ÛË ÎÙÈÚ ˆÓ, ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÒÚˆÓ, ÂÎıÂÛÈ ÎÒÓ appleâúèappleù ÚˆÓ Î È ÔappleÔÈÔ appleôùâ project Û fiïë ÙËÓ EÏÏ. TËÏ. ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ : ZHTø 5ˆÚË ÂÚÁ Û, ˆ ÁÚ ÌÌ Ù Û Ù ÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚÂ, Ì appleúô appleëúâû 15 ÂÙÒÓ (appleúôâùôèì Û Ê Î ÏÔ ÁÈ appleôïâô ÔÌ, ÁÎÏ Û ÚÈÛÌ ÙÈÌÔÏÔÁ ˆÓ, A, Î..), Ì ÁÓÒÛÂÈ H/Y (Word, Excel), Î ıò Î È ÁÓÒÛÂÈ Ú /ÎÔ Û Â Ô. TËÏ. ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ : , XE IA MO Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î È ÌÂÏÂ- ÙÒÓ ÓÂÏÎ ÛÙ ÚˆÓ Ó Ï Ì ÓÔÓÙ È applefi Û Â- È ÛÙÚÈ Ì Ûˆ Û ÛÙËÌ ÙˆÓ H/Y, applefiêôèùë Ë- ÌÔÛ Ô IEK, Ì appleôï Î Ï ÁÓÒÛË appleúôáú ÌÌ - ÙÔ AutoCAD Î È Ì ÂÌappleÂÈÚ. K Ù appleúôù ÌËÛË appleâúèô KÂÚ ÙÛ ÓÈ, ÂÈÚ È Î È Á Úˆ. TËÏ.: XE IA TPIA AıËÓ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ, ÌË ÓÔ- ÏÔÁÈÎÔ, ÛÙ ÙÈÎÔ Î È Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ Û Â Ô Ì 10ÂÙ appleúô appleëúâû ÛÙËÓ Aı Ó ËÙ ÌfiÓÈ- ÌË ÂÚÁ Û ÛÙËÓ Aı Ó. TËÏ ÊˆÓÔ: , XE IA TH ÌË ÓÔÏÔÁÈÎÔ, Ì appleôï ÂÙ appleúô appleëúâû Û ÌÂÙ ÏÏÈÎ Î Ù ÛÎÂ, ÈÔÌË ÓÈ- Î ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ, Î Ù ÛΠÛÙÈÎ ÌË ÓËÌ - ÙˆÓ, ËÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎ Î È Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ. ZËÙ ÌÂÚÈÎ, ÌfiÓÈÌË Î Ù Ô ÎÔÓ apple Û fiïëûë. Â È ÛÂÈ applefi ÛÎ Ú ÊËÌ appleôù appleˆûë, Ì Ûˆ AutoCAD 2005, IntelCAD Mechanical. TËÏ.: XE IA TPIA ÌË ÓÔÏÔÁÈÎÔ Û Â Ô Ì appleúô appleëúâû Û ÌÂÙ ÏÏÈÎ Î Ù ÛΠ- ÌË - ÓÔ ÚÁÈÎfi Û ÈÔ - ÛˆÏËÓÒÛÂÈ - ËÏÂÎÙÚÈÎ Û ÈÔÌË ÓÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ - ÎÙÈÚÈ Î, Ì Π- Ï ÁÓÒÛË AutoCAD, ËÙ Û ÓÂÚÁ Û Ì Ù ÓÈ- Î ÂÙ ÈÚ  - ÈÔÌË Ó Â. TËÏ.: ANA AMBANOYME ÙË Û Â ÛË Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ (AutoCAD - ArhiCAD), ËÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Û Â ˆÓ Î È ÙË ÈÂÎappleÂÚ ˆÛË Ê Î ÏˆÓ Û appleô- ÏÂÔ ÔÌ Â ÂÓÙfi AÙÙÈÎ, ÙËÏ.: XE IA TPIA Ì 7ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ ÛÙÔ ÈÛ È ÛÙ ÙÔ Î È ÙÚÈÛ È ÛÙ ÙÔ Û ÈÔ Ì Ûˆ H/Y, Ì appleôï Î - Ï ÁÓÒÛË ÙˆÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ AutoCAD ˆ 2007 Î È CADWare. ZËÙ ÂÚÁ Û Û Ù ÓÈÎfi ÁÚ ÊÂ Ô Û Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ ÛÙÔ ÓÔÌfi X Ó ˆÓ KÚ ÙË. TËÏ.: O Y ÌappleÂÈÚË ÔÌ Û Â È ÛÙÒÓ Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙÚÈÛ È ÛÙ ÙË appleâèîfióèûë ÙÔ Û Â Ô Û Î È ÊˆÙÔÚ ÏÈÛÙÈÎ. TËÏ.: PAMMATEA È ı ÓÛˆ, Ì appleôï ÂÙ ÂÌappleÂÈ- Ú Û Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ Â, ËÙ Ó ÏÔÁË ı ÛË. TËÏ ÊˆÓÔ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ : XE IA TPIA AutoCAD - ÁÚ Ê ÛÙÚÈ, Ì ÂÎ ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ ÛÙÔ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Û ÈÔ, Ó Ï Ì - ÓÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ Û Â ÛË Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂ- ÏÂÙÒÓ ( ÈÔÚıÒÛÂÈ apple Ú fióùˆó Û Â ˆÓ, apple - ÚÔ ÛÈ ÛÂÈ, Û È appleôïâô ÔÌÈÎÔ Ê Î ÏÔ Î..). Ó ÙfiÙËÙ Û ÓÂÚÁ Û Î È Ì Ûˆ Internet. TËÏ ÊˆÓ : , XE IA TH Û ÛÙËÌ ÙˆÓ Ì Ûˆ H/Y, Ì appleôï Î - Ï ÁÓÒÛË AutoCAD 2000 ˆ d Î È 3d (ʈÙÔÚ ÏÈÛÌfi ) Î È ÁÓÒÛË ÁÁÏÈÎÒÓ, ËÙ Ìfi- ÓÈÌË ÂÚÁ Û. TËÏ.: XE IA TH Ì 8ÂÙ appleâ Ú Î È ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD 2006, Ì Y, Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙËÓ appleô- Ù appleˆûë Î È ÙË Û Â ÛË ËÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈ- ÎÒÓ Î È Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î Ù appleôîôapple Ó Ì ÙËÓ ÒÚ Î Ù Ô ÎÔÓ ËÙ ÂÏ ıâúë Û - ÓÂÚÁ Û Ì ÌÂÏÂÙËÙÈÎ ÁÚ ÊÂ. TËÏ.: , IAKO MHTPIA - Û Â È ÛÙÚÈ AutoCAD, Ì 10Â- Ù appleâ Ú Î È ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÙÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ, Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙËÓ appleï ÚË Û Â ÛË Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈ- ÎÒÓ, ÛÙ ÙÈÎÒÓ, ÌË ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Û Â ˆÓ. ÕÌÂÛË apple Ú ÔÛË. TËÏ.: , XE IA TPIA Ì 10ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ ÛÙo AutoCAD ËÙ appleôáâ Ì ÙÈÓ apple Û fiïëûë (ÌÂÙ ÙÈ 16.30), Î Ù appleúôù ÌËÛË ÛÙ fiúâè appleúô ÛÙÈ. TËÏ.: ºøTOPEA I TIKE appleâèîôó ÛÂÈ 3d,  ÂÏÈÍ Û ÏÈÎ - ʈÙÈÛÌfi, apple Ú ÔÛË Û CD, ʈÙÔÁÚ ÊÈ- Î ÂÎÙ appleˆûë. Â È ÛÌfi 2d Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ, ÛÙ ÙÈÎÒÓ, ÌÂÙ ÏÏÈÎÒÓ Î Ù ÛΠÒÓ, ÏÂappleÙÔÌÂ- ÚÂÈÒÓ, applefi ÌappleÂÈÚË ÔÌ Û Â È ÛÙÒÓ. TËÏ.: , XE IA TPIA applefiêôèùë IEK, Ì 4ÂÙ appleúô appleëúâ- Û Û Ù ÓÈÎfi ÁÚ Ê Ô, Û ËÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈ- Îfi Î È Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Û ÈÔ, Ì ÁÓÒÛÂÈ : AutoCAD , MS Office, ÁÁÏÈÎ ÂappleÈapple - Ô Lower, ËÙ ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ Û ÂÓÙfi AÙÙÈÎ. TËÏ.: XE IA TPIA Ì Ûˆ Û ÛÙËÌ ÙˆÓ H/Y, applefiêôèùë ËÌÔÛ Ô IEK (Ì ÎÚ ÙÈÎ appleèûùôappleô ËÛË) Î È Ì appleôï Î Ï ÁÓÒÛË appleúôáú ÌÌ ÙÔ AutoCAD, Ë- Ù ÂÚÁ Û Û Ù ÓÈÎ ÂÙ ÈÚ Ù ÓÈÎfi ÁÚ - ÊÂ Ô ÛÙËÓ Aı Ó. ÚÔ appleëúâû Û Ù ÓÈÎfi ÁÚ - ÊÂ Ô (appleúôâùôèì Û Ê Î ÏˆÓ ÁÈ appleôïâô ÔÌ ). TËÏ.: IAKO MHTPIA - Û Â È ÛÙÚÈ applefiêôèùë TEI, Ì appleôï ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ ÛÙË Û Â ÛË ÔÈÎÔ ÔÌÈÎÒÓ, Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ Î È ÚÁˆÓ appleô ÔÌ, Ì ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD Î È Û Â Ô ÛÙÔ ÚÈ, ÂappleÈı ÌÂ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÌÂÏÂÙËÙÈÎ ÁÚ Ê ÛÙÔ ÒÚÔ Û Î Ù Ô ÎÔÓ. EappleÈÎÔÈÓˆÓ Î È Ì Ûˆ . TËÏ.: , XE IA TPIA - È ÎÔÛÌ ÙÚÈ, Ì ÁÓÒÛÂÈ AutoCAD, 3d Studio Max & ArchiCAD Ó Ï Ì - «EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô» T.E.E. ñ 2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 ñ 47 Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û

50 Ú ÊÂ Ô ÚÁ Û ÓÂÈ Û È Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ Î È ÙÚÈÛ È Û٠٠ʈ- ÙÔÚ ÏÈÛÙÈÎ, Î Ù Ô ÎÔÓ. TËÏ ÊˆÓÔ: Z À Ãø À πƒ π à π ÀÃπø MEK A HÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi EÍÔappleÏÈÛÌfi. TËÏ.: , MEK Ú Û ÓÔ A. TËÏ ÊˆÓÔ: MEK HÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎ, BÈÔÌË ÓÈÎ - EÓÂÚÁÂÈ Î, Y Ú ÏÈÎ applefi apple ÂÛË. TËÏ.: MEK B HÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎ, BÈÔÌË ÓÈÎ - EÓÂÚÁÂÈ Î, Y Ú ÏÈÎ applefi apple ÂÛË. HÏÂÎÙÚÔÏfi- ÁÔ ÌË ÓÈÎfi. È Û ÓÂÚÁ Û. TËÏ.: ME ETHTIKO Î ÙËÁÔÚ 6 B Î È Î ÙËÁÔÚ 1 A. È Û ÓÂÚÁ Û Â. TËÏ.-Fax: , , MEK OÈÎÔ ÔÌÈÎ, O ÔappleÔÈ, B Y Ú ÏÈÎ, A ÈÌÂÓÈÎ, A BÈÔÌË ÓÈÎ - EÓÂÚÁÂÈ Î. ÔÏÈÙÈÎfi ÌË ÓÈÎfi. TËÏ.: , MEK OÈÎÔ ÔÌÈÎ, O ÔappleÔÈ B, ÈÌÂÓÈÎ A, Y Ú ÏÈÎ A, EÓÂÚÁÂÈ Î A. TËÏ.: , MEK OÈÎÔ ÔÌÈÎ, Y Ú ÏÈÎ, O ÔappleÔÈ, B BÈÔÌË ÓÈÎ - EÓÂÚÁÂÈ Î, A ÈÌÂÓÈÎ. ÔÏÈÙÈÎfi ÌË ÓÈÎfi. Aı Ó. TËÏ.: ME ETHTIKO A ÛÙÈ Î ÙËÁÔÚ Â 13 (Y Ú ÏÈÎ ) Î È 16 (TÔappleÔÁÚ ÊÈÎ ). TÔappleÔÁÚ ÊÔ ÌË. TËÏ. Â- appleèîôèóˆó : MEK B HÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎ, B BÈÔÌË ÓÈÎ - EÓÂÚÁÂÈ Î, B Y Ú ÏÈÎ applefi apple ÂÛË. MË ÓÔ- ÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi. TËÏ.: , MEK OÈÎÔ ÔÌÈÎ, O ÔappleÔÈ, Y Ú ÏÈÎ, A ÈÌÂÓÈÎ. ÔÏÈÙÈÎfi ÌË ÓÈÎfi. TËÏ.: , ME ETHTIKO B Î ÙËÁÔÚ 6 (MÂÏ Ù KÙÈÚÈ ÎÒÓ ŒÚÁˆÓ), B Î ÙËÁÔÚ 7 (EÈ ÈÎ AÚ ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ MÂÏ Ù ). È Û ÓÂÚÁ Û. AÚ ÈÙ ÎÙÔÓ ÌË ÓÈ- Îfi. TËÏ.: MEK A HÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎ, BÈÔÌË ÓÈÎ - EÓÂÚÁÂÈ Î, Y Ú ÏÈÎ applefi apple ÂÛË. MË ÓÔÏfi- ÁÔ ÌË ÓÈÎfi. TËÏ.: , MEK OÈÎÔ ÔÌÈÎ, O ÔappleÔÈ, B BÈÔÌË ÓÈÎ - EÓÂÚÁÂÈ Î, A Y Ú ÏÈÎ, A ÈÌÂÓÈÎ. ÔÏÈÙÈÎfi ÌË ÓÈÎfi. TËÏ.: ME ETHTIKO B Î ÙËÁ. 6 (MÂÏ Ù KÙÈÚÈ ÎÒÓ ŒÚÁˆÓ) Î È B Î Ù. 7 (EÈ ÈÎ AÚ ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ MÂ- Ï Ù ). È Û ÓÂÚÁ Û. AÚ ÈÙ ÎÙˆÓ ÌË ÓÈÎfi. 48 ñ«eóëìâúˆùèîfi ÂÏÙ Ô» T.E.E. ñ 2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 TËÏ. ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ : MEK B Û ŒÚÁ AappleÔÎ Ï Âˆ MÂÙ ÏÏ ˆÓ, A ŒÚÁ ËÚ ÁÁˆÓ, ˆÙÚ ÛˆÓ, BÈÔÌË ÓÈÎ - EÓÂÚÁÂÈ Î. MÂÙ ÏÏÂÈÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi. TËÏ.: , , MEK B HÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎ, B Y Ú ÏÈÎ - applefi apple ÂÛË, B EÓÂÚÁÂÈ Î - BÈÔÌË ÓÈÎ, ÙËÏ.: MEK B HÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎ, Y Ú ÏÈÎ applefi apple ÂÛË, BÈÔÌË ÓÈÎ - EÓÂÚÁÂÈ Î. HÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi EM. TËÏ.: MEK O ÔappleÔÈ, OÈÎÔ ÔÌÈÎ, Y Ú ÏÈÎ, A ÈÌÂÓÈÎ, BÈÔÌË ÓÈÎ - EÓÂÚÁÂÈ Î. ÔÏÈÙÈÎfi ÌË ÓÈÎfi. TËÏ.: , MEK OÈÎÔ ÔÌÈÎ B, O ÔappleÔÈ B, Y Ú ÏÈÎ B, ÈÌÂÓÈÎ A, ÙËÏ.: , MEK O ÔappleÔÈ B, OÈÎÔ ÔÌÈÎ B, Y Ú ÏÈÎ B, ÈÌÂÓÈÎ A. TËÏ.: MEK OÈÎÔ ÔÌÈÎ, B O ÔappleÔÈ. TÔappleÔÁÚ ÊÔ ÌË ÓÈÎfi. TËÏ.: , MEK HÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎ, BÈÔÌË ÓÈÎ - EÓÂÚÁÂÈ Î, B Y Ú ÏÈÎ applefi apple ÂÛË, A ψ٠- EÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ Ó appleëáâ Ô. TËÏ.: MEK A HÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎ, A Y Ú ÏÈÎ - applefi apple ÂÛË, A BÈÔÌË ÓÈÎ - EÓÂÚÁÂÈ Î. MË ÓÔ- ÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi. TËÏ.: , MEK B HÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎ, A Y Ú ÏÈÎ - applefi apple ÂÛË, A BÈÔÌË ÓÈÎ - EÓÂÚÁÂÈ Î, A ÏˆÙ Î È EÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ N appleëáâ ˆÓ. N appleëáfi ÌË- ÓÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi. TËÏ.: MEK B HÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎ, A Y Ú ÏÈÎ - applefi apple ÂÛË, A BÈÔÌË ÓÈÎ - EÓÂÚÁÂÈ Î. HÏÂÎÙÚÔ- ÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi. TËÏ.: GR , GR , , MEK B HÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎ, B BÈÔÌË ÓÈÎ - EÓÂÚÁÂÈ Î, B Y Ú ÏÈÎ applefi apple ÂÛË. TËÏ.: MEK HÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎ Î È A EÓÂÚÁÂÈ Î - BÈÔÌË ÓÈÎ. TËÏ.: Ì ÙÈ 2.00 Ì.Ì. Î È ME ETHTIKO A Î ÙËÁÔÚ Â 18 (XËÌÈÎÔÙ ÓÈÎ MÂÏ Ù ) Î È 27 ( ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÈÎ ). È Û ÓÂÚÁ - Û. TËÏ.: MEK OÈÎÔ ÔÌÈÎ, B Y Ú ÏÈÎ Î È A ÛÙÈ applefi- ÏÔÈapple ΠÙËÁÔÚ Â. ÔÏÈÙÈÎfi ÌË ÓÈÎfi EM Ì ˆÚ Û ÓÂÚÁ Û. TËÏ.: ME ETHTIKO B Î ÙËÁÔÚ 9 Î È ÁÈ Û ÓÂÚÁ Û. TËÏ.: , MEK O ÔappleÔÈ B, OÈÎÔ ÔÌÈÎ, Y Ú ÏÈÎ A, ÈÌÂÓÈÎ, BÈÔÌË ÓÈÎ - EÓÂÚÁÂÈ Î A. TËÏ.: , ME ETHTIKO A Î ÙËÁÔÚ Â 15 Î È 27. TËÏ.: MEK HÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎ, Y Ú ÏÈÎ applefi apple ÂÛË Î È B BÈÔÌË ÓÈÎ - EÓÂÚÁÂÈ Î. TËÏ.: , MEK HÏÂÎÙÚÔÌË ÓÔÏÔÁÈÎ, A BÈÔÌË ÓÈÎ - EÓÂÚÁÂÈ Î Î È A Y Ú ÏÈÎ applefi apple ÂÛË. TËÏ.: , MEK O ÔappleÔÈ, Y Ú ÏÈÎ Î È A OÈÎÔ ÔÌÈÎ. TËÏ.: MEK OÈÎÔ ÔÌÈÎ, BÈÔÌË ÓÈÎ - EÓÂÚÁÂÈ Î, Y Ú ÏÈÎ, O ÔappleÔÈ, B ÈÌÂÓÈÎ. TËÏ.: MEK OÈÎÔ ÔÌÈÎ. T ÓÔÏfiÁÔ ÌË ÓÈÎfi ÔÌÈ- ÎÒÓ ŒÚÁˆÓ. TËÏ.: MEK OÈÎÔ ÔÌÈÎ, B Ú ÛÈÓÔ. TËÏ.: MEK OÈÎÔ ÔÌÈÎ, O ÔappleÔÈ, A Y Ú ÏÈÎ, A ÈÌÂÓÈÎ, A BÈÔÌË ÓÈÎ - EÓÂÚÁÂÈ Î. TËÏ Êˆ- ÓÔ: π º ƒ EM EIPO appleôïèùèîfi ÌË ÓÈÎfi (ÂÌappleÂÈÚ 37 Â- ÙÒÓ) apple Ú ÂÈ Ì ı Ì Ù OK ÛÙÔ ÁÚ ÊÂ Ô ÙÔ (appleâúèô AÈÁ ψ). TËÏ.: , XE IA TPIA AutoCAD, Ì ÂÎ ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ, apple Ú ÂÈ Ì ı Ì Ù AutoCAD (2D). TËÏ ÊˆÓ : , Y TE A H: È Ù ıâù È ÓÂÍ ÚÙËÙÔ ÂÍÔappleÏÈÛÌ ÓÔ Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ Ê Ô, appleâúèô ÌÂÙÚfi ÓfiÚ- ÌÔ, 50 Ù.Ì., ÙËÏ.: METAºPA EI ÁÂÓÈÎÒÓ Î È Ù ÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ ÓˆÓ, ÂÁ ÂÈÚÈ ˆÓ, Ù ÓÈÎÒÓ ÂÎı ÛˆÓ, ÎÙÏ. Ó Ï Ì- ÓÔ Ó ÌappleÂÈÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ - ÌË ÓÔÏfiÁÔ Î È ÌÂÙ ÊÚ ÛÙÚÈ Î ÙÔ Ô Diploma in Translation of the Institute of Linguists applefi Á- ÁÏÈÎ. ÎÙ ÏÔÁÚ ÊËÛË Û H/Y, apple Ú ÔÛË Û ÈÛÎ Ù /Î È ÂÎÙ appleˆûë. TËÏ.: , , A OºOITO A KT Ì ÂÈ Î ÛË Û computer graphics, apple Ú ÂÈ Ì ı Ì Ù ÊˆÙÔÚ ÏÈÛÌÔ - 3D Studio Max, ÙÔÌÈÎ Û group applefi ÔappleÔÈÔ- appleôùâ Âapple appleâ Ô. ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÙÔ appleúôáú Ì- Ì ÙÔ, appleôûù ÚÈÍË ÁÈ Û ÓÂÚÁ fiìâó appleúô- ÁÚ ÌÌ Ù, Û ÛÙ ÛÂÈ. TËÏ.: , e- mail: KA H HTPIA H/Y, Ì appleèûùôappleô ËÛË Word, Excel, PowerPoint, Access, Inter. Outlook, Ó Ï Ì - ÓÂÈ Î Ù Ô ÎÔÓ ÙË ÎÙ ÏÔÁÚ ÊËÛË ÎÂÈÌ ÓˆÓ. ÕÌÂÛË apple Ú ÔÛË ÓÙ appleë, ËÊÈ Î Î È Ì Ûˆ e- mail, ÙËÏ.: , n

51 È ÁˆÓÈÛÌÔ ñ ÚÔÛÎÏ ÛÂÈ ƒ π ø π º ƒ n EPIºEPEIA TEPEA E A A /N H HMO IøN EP øn ÂÚ ÏË Ë appleúôî Ú ÍË Û Ì ÛË ÂÎapplefiÓËÛË ÌÂ- Ï ÙË Î Ù ÙÔ N. 3316/05, appleúôâîùèìòìâóë ÌÔÈ Î Ùˆ ÙÔ ÔÚ Ô ÂÊ ÚÌÔÁ ÙË O ËÁ 2004/18 1. H /ÓÛË ËÌÔÛ ˆÓ ŒÚÁˆÓ ÙË ÂÚÈÊ ÚÂÈ ÙÂ- Ú EÏÏ appleúôîëú ÛÛÂÈ ÙËÓ Ó ıâûë ÙË ÌÂÏ - ÙË Ì ٠ÙÏÔ «ÂˆÙ ÓÈÎ Ú Ó ÁÈ ÙË ÌÂÏ ÙË ÙÔ ÎfiÌ Ô ËÚÈÒÙÈÛÛ», Ì appleúôâîùèìòìâóë ÌÔÈ ,18  ÚÒ ( ˆÚ º A). 2. H ÌÂÏ ÙË Û ÓÙ ıâù È applefi ÙËÓ ÎfiÏÔ ıë Î ÙËÁÔ- Ú ÌÂÏ ÙË : Î ÙËÁÔÚ 21 ( ˆÙ ÓÈÎ ŒÚ ÓÂ Î È ÌÂÏ Ù ), Ì appleúôâîùèìòìâóë ÌÔÈ ,18  ÚÒ 3. OÈ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌappleÔÚÔ Ó Ó apple Ú Ï Ô Ó Ù Û Ì ÙÈÎ ÙÂ Ë ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌÔ ( ÚÔÎ Ú ÍË, Á- ÁÚ Ê YappleÔ ÚÂÒÛÂˆÓ ÎÏapple., ÛÙÔÈ Â Ê Î ÏÔ ÚÁÔ ) applefi ÙËÓ Ú ÙË appleëúâû (NÈÎÔapplefiψ 36 & ÂÚ- ÂÓ Î ˆÓ, Ì, TK 35100), Ì ÚÈ ÙÈ H ÚÔÎ Ú ÍË ÂÈ Û ÓÙ ıâ Î Ù ÙÔ Û ÂÙÈÎfi applefi- ÂÈÁÌ ÙÔ Y EXø E Ù appleô A. ÏËÚÔÊÔÚ Â ÛÙÔ ÙËÏ ÊˆÓÔ: , fax Â- appleèîôèóˆó : , ÚÌfi ÈÔ apple ÏÏËÏÔ ÁÈ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Ù ÏÈ Ófi ÏÏ. 4. ø ËÌÂÚÔÌËÓ Î È ÒÚ Ï ÍË apple Ú Ï appleúô- ÛÊÔÚÒÓ Ô Ó ÔÚÈÛÙÂ Ë , ËÌ Ú ÌappleÙË Î È ÒÚ 2:30 Ì.Ì. 5. ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌfi Á ÓÔÓÙ È ÂÎÙÔ : ) ËÌ appleô È ÁˆÓÈ fiìâóôè, ÌÂÌÔÓˆÌ ÓÔÈ Û ÎÔÈÓÔappleÚ Í Û - ÌappleÚ ÍË, ÂÁÁÂÁÚ ÌÌ ÓÔÈ ÛÙ ÌËÙÚÒ MÂÏÂÙËÙÒÓ - EÙ ÈÚÂÈÒÓ MÂÏÂÙÒÓ, appleô Î Ï appleùô Ó ÙËÓ Î ÙËÁÔÚ Î È Ù ÍË ÙË ÌÂÏ ÙË, ÙÔÈ: Ù ÍË B ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ 21, ñ ÏÏÔ appleô È ÁˆÓÈ fiìâóôè appleô È ı ÙÔ Ó Ù - È appleúôûfióù ÙÔÈ: appleúô Ú ÔÓÙ È applefi ÒÚ - Ì ÏË ÙË EE, ÙÔ EOX, ÒÚ appleô Ô Ó appleôáú ÂÈ ÙË ÌÊˆÓ ËÌÔÛ ˆÓ Ì ÛÂˆÓ ÙÔ OE appleô ÙË- ÚÔ Ó ÓÙ ÛÙÔÈ ÌËÙÚÒ, Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÚıÚÔ 52 ÙË O ËÁ 2004/18/EK Î È Â Ó È ÂÁÁÂÁÚ ÌÌ Ó Û ٠ÍÂÈ Î È Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÏÂÙÒÓ ÓÙ ÛÙÔÈ Â Ì ÂΠӠÙË ÓˆÙ Úˆ apple Ú ÁÚ ÊÔ 5 ñ appleúô Ú ÔÓÙ È applefi ÒÚ - Ì ÏË ÙË EE ÙÔ EOX appleô ÂÓ ÙËÚÔ Ó ÌËÙÚÒ ÙˆÓ appleúôëáô ÌÂÓˆÓ apple Ú - ÁÚ ÊˆÓ ÎÚ ÙË, appleô Ô Ó Î ÚÒÛÂÈ ÙË Û ÌÊˆÓ ÁÈ ÙÈ ËÌfiÛÈÂ Û Ì ÛÂÈ ÙÔ ÁÎfiÛÌÈÔ OÚÁ ÓÈ- ÛÌÔ EÌappleÔÚ Ô, Â Ó È ÂÁÁÂÁÚ ÌÌ Ó ÛÙ Eapple ÁÁÂÏÌ - ÙÈÎ /EÌappleÔÚÈÎ MËÙÚÒ ÙÔ Ú ÚÙ Ì ÙÔ IX ÙË O ËÁ 2004/18 EK ÛÙ ÓÙ ÛÙÔÈ ÌËÙÚÒ ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÙÔ, Î È È ı ÙÔ Ó ÁÂÓÈÎ ÂÌappleÂÈÚ ÓÙ ÛÙÔÈ- Ë Ù appleô appleôúú ÂÈ applefi ÙËÓ ÂÁÁÚ Ê ÛÙÔ MË- ÙÚÒÔ MÂÏÂÙËÙÒÓ EÙ ÈÚÂÈÒÓ / Ú Ê ˆÓ MÂÏÂÙÒÓ, ËÏ ÛÙÂÏ ÈÎfi Ó ÌÈÎfi Ì ÂÌappleÂÈÚ Û ÓÙ ÛÙÔÈ- Ë Î ÙËÁÔÚ ÌÂÏ ÙË, Î Ù ÙÔ ÚıÚÔ 39 ÙÔ N. 3316/05, ˆ ÂÍ : ÁÈ ÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÌÂÏ ÙË 21, Ó ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÛÙ ÏÂ Ô 8ÂÙÔ ÂÌappleÂÈÚ. 6. H Û ÓÔÏÈÎ appleúôıâûì ÁÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË ÌÂ- Ï ÙË Â Ó È Ô (2) Ì ÓÂ. 7. È ÙË Û ÌÌÂÙÔ ÛÙÔ È ÁˆÓÈÛÌfi apple ÈÙÂ Ù È Ë Î Ù ıâûë ÂÁÁ ËÙÈÎ ÂappleÈÛÙÔÏ Ô 840,32  ÚÒ Î È ÈÛ Ô ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÂÓÓ (9) ÌËÓÒÓ, ÌÂÙ ÙËÓ Ë- Ì Ú ÈÂÍ ÁˆÁ ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌÔ. O ÚfiÓÔ ÈÛ Ô ÙˆÓ appleúôûêôúòó Â Ó È ÔÎÙÒ (8) Ì ÓÂ. 8. H Û Ì ÛË ÚËÌ ÙÔ ÔÙÂ Ù È applefi ÙËÓ AM KÚÈÙ ÚÈÔ Ó ıâûë ÙË Û Ì ÛË Â Ó È ÂΠÓÔ ÙË «appleï ÔÓ Û ÌÊ ÚÔ Û applefi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleô Ë appleúôûêôú», Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ apple Ú. 4 ÙÔ ÚıÚÔ 7 ÙÔ N. 3316/2005. H appleï ÔÓ Û ÌÊ ÚÔ Û applefi ÔÈÎÔÓÔ- ÌÈÎ appleô Ë appleúôûêôú ı appleúôî ÂÈ ÌÂÙ applefi ÍÈÔ- ÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ù ÓÈÎÒÓ Î È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ appleúôûêôúòó ÙˆÓ È ÁˆÓÈ ÔÌ ÓˆÓ, appleô ÂÓ Ô Ó appleôîïâèûùâ - ÛÂÈ ÙˆÓ ÚıÚˆÓ 18, 19 Î È 20 ÙË ÚÔÎ Ú ÍË, fiappleˆ ÂÈ ÈÎfiÙÂÚ ÔÚ ÂÙ È ÛÙÔ ÚıÚÔ 22 ÙË appleúôî Ú ÍË. 10. TÔ appleôù ÏÂÛÌ ÙË ËÌÔappleÚ Û ı ÂÁÎÚÈı applefi ÙËÓ ÚÔ ÛÙ Ì ÓË AÚ, ÙÔÈ applefi ÙË /ÓÛË ËÌÔ- Û ˆÓ ŒÚÁˆÓ ÙË ÂÚÈÊ ÚÂÈ ÙÂÚ EÏÏ. n HMO EPMOY O H IEY YN H TEXNIKøN Y HPE IøN ÂÚ ÏË Ë appleúôî Ú ÍË Û Ì ÛË ÂÎapplefiÓËÛË ÌÂ- Ï ÙË Î Ù ÙÔ N. 3316/05 H È ı ÓÛË T ÓÈÎÒÓ YappleËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ ÌÔ EÚÌÔ appleôïë appleúôîëú ÛÛÂÈ ÙËÓ Ó ıâûë ÙË ÌÂÏ ÙË Ì ٠ÙÏÔ «MÂÏ ÙË ÂÊ ÚÌÔÁ ÈÛÙÔÚÈÎÔ Ï ÔÁÚ ÊÈ- ÎÔ ÌÔ ÛÂ Ô ÎÂ Ô EÏÏËÓ ˆÓ ÚÔ ÌÔ EÚÌÔ appleôïë (Ì apple Ú ÏÂÈ Ë ÛÙ Ô ÔÚÈÛÙÈÎ ÌÂ- Ï ÙË )», Ì appleúôâîùèìòìâóë ÌÔÈ ,06  ÚÒ ( ˆÚ º A). 2. H ÌÂÏ ÙË Û ÓÙ ıâù È applefi ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ Î ÙËÁÔ- Ú Â ÌÂÏÂÙÒÓ: i ,15  ÚÒ ÁÈ ÌÂÏ ÙË Î ÙËÁÔÚ ÂappleÙ (7) ii ,68  ÚÒ ÁÈ ÌÂÏ ÙË Î ÙËÁÔÚ ÔÎÙÒ (8) iii ,23  ÚÒ ÁÈ ÌÂÏ ÙË Î ÙËÁÔÚ ÂÓÓ (9) iv ,00  ÚÒ ÁÈ ÌÂÏ ÙË MÔ ÛÂÈÔÏÔÁÈÎ v ,00  ÚÒ ÁÈ ÌÂÏ ÙË Î ÙËÁÔÚ ÓÙ ÚË- ÛË TÔÈ ÔÁÚ ÊÈÒÓ 3. OÈ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌappleÔÚÔ Ó Ó apple Ú Ï Ô Ó Ù Û Ì ÙÈÎ ÙÂ Ë ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌÔ ( ÚÔÎ Ú ÍË, Á- ÁÚ Ê YappleÔ ÚÂÒÛÂˆÓ ÎÏapple., ÛÙÔÈ Â Ê Î ÏÔ ÚÁÔ ) applefi ÙËÓ Ú ÙË appleëúâû ( ËÌ Ú Â Ô EÚÌÔ appleô- ÏË, Ï. MÈ Ô ÏË, 84100, EÚÌÔ appleôïë, ÚÔ ), Ì ÚÈ ÙÈ 9 M ÚÙ Ô H ÚÔÎ Ú ÍË ÂÈ Û ÓÙ ıâ Î Ù ÙÔ Û ÂÙÈÎfi applefi- ÂÈÁÌ ÙÔ Y EXø E Ù appleô (A). ÏËÚÔÊÔÚ Â ÛÙ ÙËÏ ÊˆÓ : , fax ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ : , Ú- Ìfi ÈÔ apple ÏÏËÏÔ ÁÈ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Î ÌÔ Ù ÎË EÏ ÓÓ. 4. ø ËÌÂÚÔÌËÓ Î È ÒÚ Ï ÍË apple Ú Ï appleúô- ÛÊÔÚÒÓ Ô Ó ÔÚÈÛÙÂ Ë 6 AappleÚÈÏ Ô 2008, ËÌ Ú TÚ - ÙË Î È ÒÚ 11: ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌfi Á ÓÔÓÙ È ÂÎÙÔ : ) ËÌ appleô È ÁˆÓÈ fiìâóôè, ÌÂÌÔÓˆÌ ÓÔÈ Û ÎÔÈÓÔappleÚ Í - Û - ÌappleÚ ÍË, ÂÁÁÂÁÚ ÌÌ ÓÔÈ ÛÙ ÌËÙÚÒ MÂÏÂÙËÙÒÓ - EÙ ÈÚÂÈÒÓ MÂÏÂÙÒÓ, appleô Î Ï appleùô Ó ÙÈ Î ÙËÁÔÚ Â Î È Ù ÍÂÈ ÙË ÌÂÏ ÙË, ÙÔÈ: ) Ù ÍÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÂappleÙ (7) ) Ù ÍÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÔÎÙÒ (8) ÁÁ) Ù ÍË ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÂÓÓ (9) ) ÏÏÔ appleô È ÁˆÓÈ fiìâóôè appleô È ı ÙÔ Ó Ù - È appleúôûfióù ÙÔÈ: 1. ÁÈ ÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÌÂÏ ÙË ÂappleÙ (7), Ó (1) ÙÔ - Ï ÈÛÙÔÓ ÛÙ ÏÂ Ô 12ÂÙÔ ÂÌappleÂÈÚ, 2. ÁÈ ÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÌÂÏ ÙË ÔÎÙÒ (8), Ó (1) n HMO NI PITA N. EPPøN Ú Ù ÛË Î Ù ÏËÎÙÈÎ ËÌÂÚÔÌËÓ appleô ÔÏ appleúôûêôúòó O ÌÔ NÈÁÚ Ù Ó ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ apple Ú Ù ÛË ÙË Î Ù ÏËÎÙÈÎ ËÌÂÚÔÌËÓ appleô ÔÏ appleúô- ÛÊÔÚÒÓ ÁÈ ÙÔ ËÌfiÛÈÔ ÈÂıÓ È ÁˆÓÈÛÌfi Ì - ÓÔÈÎÙ È ÈÎ Û Ì ÛÎÔapplefi ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ Ó fi Ô ÁÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË ÌÂÏ ÙË : «MÂÏ ÙË Î Ù - ÛΠÚÔÙ ÌÈÂ Ù Ú ÛÙË ı ÛË KOY IAMA- PA KA ÛÙËÓ appleâúèô ÌÔ NÈÁÚ Ù», appleúôâîùè- ÌÒÌÂÓË ÌÔÈ ,16  ÚÒ (appleï ÔÓ º A 19%), appleô ı ÈÂÍ ıâ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ N. 3316/ 2005 Î È Ù ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ ÙÔ È Ù ÁÌ Ù Î È appleô- Ê ÛÂÈ, fiappleˆ ÈÛ Ô Ó Î Ù ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ appleô- ÛÙÔÏ ÙË appleâúèïëappleùèî appleúôî Ú ÍË ÁÈ ËÌÔÛ -  ÛË ÛÙËÓ EÊËÌÂÚ ÙˆÓ E Úˆapple ÎÒÓ KÔÈÓÔÙ - ÙˆÓ (EK) ÛÙÈ K ÙfiappleÈÓ Ó ËÌÔÛ -  ÛË ÔÚı Âapple Ó ÏË Ë ÙË appleâúèïëappleùèî appleúôî Ú ÍË ÛÙËÓ EÊËÌÂÚ ÙˆÓ E Úˆapple ÎÒÓ KÔÈÓÔÙ ÙˆÓ (EK) Ë Ó Î Ù ÏËÎÙÈÎ ËÌÂÚÔÌËÓ appleô ÔÏ appleúôûêôúòó Î È ÈÂÓ ÚÁÂÈ ÙÔ È - ÁˆÓÈÛÌÔ ÔÚ ÂÙ È Ë 28Ë/03/2008 Î È ÒÚ 13:00. Eapple ÛË ÔÚ ÂÙ È Ó ËÌÂÚÔÌËÓ apple Ú Ï - ÙˆÓ Û ÂÙÈÎÒÓ ÂÓÙ appleˆó ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌÔ Ë 21Ë/03/2008 Î È ÒÚ 13:00. K ÙfiappleÈÓ ÙÔ ÙÔ Ë È ÚÎÂÈ ÙË ÈÛ Ô ÙˆÓ appleúôûêôúòó, ÙˆÓ ÂÁ- Á ËÙÈÎÒÓ Û ÌÌÂÙÔ Î È ÙˆÓ Û ÂÙÈÎÒÓ ÈÎ ÈÔ- ÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌÔ, fiappleô apple ÈÙ ٠È, - appleôïôá ÂÙ È Ì ÛË ÙË Ó Î Ù ÏËÎÙÈÎ ËÌÂÚÔ- ÌËÓ appleô ÔÏ, ÙÔÈ ÙËÓ 28Ë/03/2008 ÙˆÓ - appleô ËÊ ˆÓ Ó fi ˆÓ. K Ù Ù ÏÔÈapple ÈÛ Ô Ó ÛÙÔ Î Ú ÈÔ ÔÈ fiúôè Î È ÔÈ È Ù ÍÂÈ ÙˆÓ Ù ÒÓ ÙË appleúôî Ú ÍË fiappleˆ Ù ËÌÔÛÈ ıëî Ó ÛÙÈ 22/01/2008 ÛÙËÓ EÊËÌÂÚ ÙË K ÚÓËÛË Î È ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi T appleô. «EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô» T.E.E.ñ2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 ñ 49 È ÁˆÓÈÛÌÔ ñ ÚÔÛÎÏ ÛÂÈ

52 È ÁˆÓÈÛÌÔ ñ ÚÔÛÎÏ ÛÂÈ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÛÙ ÏÂ Ô 12ÂÙÔ ÂÌappleÂÈÚ, 3. ÁÈ ÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÌÂÏ ÙË ÂÓÓ (9), Ó (1) ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÛÙ ÏÂ Ô 12ÂÙÔ ÂÌappleÂÈÚ. 6. K Ù ÙË Ê ÛË ÂÏ Á Ô ÙË Î Ù ÏÏËÏfiÙËÙ ÙˆÓ appleô ËÊ ˆÓ ı ÈÂÓÂÚÁËı ÏÂÁ Ô ÙË Ù ÓÈÎ ÈÎ ÓfiÙËÙ Ì ÛË Ù ÎfiÏÔ ı ÎÚÈÙ ÚÈ : ) KÚÈÙ ÚÈÔ ÂÌappleÂÈÚ Û apple ÚfiÌÔÈ ÌÂÏ Ù (Î Ù Ù Ó ÊÂÚfiÌÂÓ ÛÙÔ ÚıÚÔ 20 ÙË appleúôî Ú ÍË ), - ÙÔÈ ÌÂÏ Ù ÔÈ ÔappleÔ Â ÂÎÙÂÏ ÛıËÎ Ó ÌÂ Û Ì ÛÂÈ ÙÔ appleô ËÊ Ô, Î Ù ÙËÓ ÙÂÏ ٠ÂÎ ÂÙ (10Â- Ù ). ø apple ÚfiÌÔÈ ÌÂÏ Ù ÓÔÔ ÓÙ È Ù apple Ú Î Ùˆ Â Ë ÌÂÏÂÙÒÓ, Ó Î ÙËÁÔÚ : K ÙËÁÔÚ (7) - AÚ ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ : 1. TÔ Ï ÈÛÙÔÓ Ì ÌÂÏ ÙË appleôî Ù ÛÙ ÛË È ÙË- ÚËÙ Ô ÎÙÈÚ Ô 2. TÔ Ï ÈÛÙÔÓ Ì ÌÂÏ ÙË Î Ù ÛΠÌÔ ÛÂ Ô È ÚÚ ıìèûë apple Ú fióùˆó ÎÙÈÚ ˆÓ Û ÌÔ ÛÂ Î È ) applefi ÙË È ıâûë ÙÔ apple Ú Î Ùˆ ÂÍÂÈ ÈÎÂ Ì ÓÔ appleúôûˆappleèîô appleô ı Ëψı ÛÙË ÛÙÂÏ ˆÛË ÙË Ô- Ì ÂÎÙ ÏÂÛË ÙË Û Ì ÛË Î È ı appleâúèïëêıâ - ÓÙ ÛÙÔÈ ÛÙËÓ «ÔÌ ÌÂÏ ÙË» ÙÔ º Î ÏÔ T ÓÈ- Î ÚÔÛÊÔÚ :. EÈ ÈÎÔ ÂappleÈÛÙ ÌÔÓ ÂÍÂÈ ÈÎÂ Ì ÓÔ Û MÔ - ÛÂÈÔÏÔÁÈÎ ÌÂÏ ÙÂ. EÈ ÈÎÔ ÂappleÈÛÙ ÌÔÓ ÂÍÂÈ ÈÎÂ Ì ÓÔ Û ÌÂÏ - Ù AappleÔÎ Ù ÛÙ ÛË TÔÈ ÔÁÚ ÊÈÒÓ 7. H Û ÓÔÏÈÎ appleúôıâûì ÁÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË ÌÂ- Ï ÙË Â Ó È ÙÚÂÈ (3) Ì ÓÂ. 8. È ÙË Û ÌÌÂÙÔ ÛÙÔ È ÁˆÓÈÛÌfi apple ÈÙÂ Ù È Ë Î Ù ıâûë ÂÁÁ ËÙÈÎ ÂappleÈÛÙÔÏ Ô 3.692,06  - ÚÒ Î È ÈÛ Ô ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÂappleÙ (7) ÌËÓÒÓ, ÌÂÙ ÙËÓ ËÌ Ú ÈÂÍ ÁˆÁ ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌÔ. O ÚfiÓÔ ÈÛ Ô ÙˆÓ appleúôûêôúòó Â Ó È ÍÈ (6) Ì Ó ÌÂÙ ÙËÓ ËÌ Ú ÈÂÍ ÁˆÁ ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌÔ. 9. H Û Ì ÛË ÚËÌ ÙÔ ÔÙÂ Ù È applefi ÙÔ M ÙÚÔ 4 ÙÔ ÕÍÔÓ 6 ÙÔ E N. AÈÁ Ô KÚÈÙ ÚÈÔ Ó ıâûë ÙË Û Ì ÛË Â Ó È ÂΠÓÔ ÙË «appleï ÔÓ Û ÌÊ ÚÔ Û applefi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleô Ë appleúôûêôú», Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ apple Ú. 4 ÙÔ ÚıÚÔ 7 ÙÔ N. 3316/2005. H appleï ÔÓ Û ÌÊ ÚÔ Û applefi ÔÈÎÔÓÔ- ÌÈÎ appleô Ë appleúôûêôú ı appleúôî ÂÈ ÌÂÙ applefi ÍÈÔ- ÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ù ÓÈÎÒÓ Î È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ appleúôûêôúòó ÙˆÓ È ÁˆÓÈ ÔÌ ÓˆÓ, appleô ÂÓ Ô Ó appleôîïâèûùâ - ÛÂÈ ÙˆÓ ÚıÚˆÓ 18, 19 Î È 20 ÙË ÚÔÎ Ú ÍË, fiappleˆ ÂÈ ÈÎfiÙÂÚ ÔÚ ÂÙ È ÛÙÔ ÚıÚÔ 23 ÙË appleúôî Ú ÍË. 11. TÔ appleôù ÏÂÛÌ ÙË ËÌÔappleÚ Û ı ÂÁÎÚÈı applefi ÙËÓ ÚÔ ÛÙ Ì ÓË AÚ, ÙÔÈ ÙÔ ËÌÔÙÈÎfi Ì- Ô ÏÈÔ ÙÔ ÌÔ EÚÌÔ appleôïë. n HMO NE TOPIOY N. KA TOPIA ÂÚ ÏË Ë appleúôî Ú ÍË Û Ì ÛË ÂÎapplefiÓËÛË ÌÂ- Ï ÙË Î Ù ÙÔ N. 3316/05, appleúôâîùèìòìâóë ÌÔÈ Î Ùˆ ÙÔ ÔÚ Ô ÂÊ ÚÌÔÁ ÙË O ËÁ 2004/18 1. O ÌÔ NÂÛÙÔÚ Ô NÔÌÔ K ÛÙÔÚÈ, appleúôîë- 50 ñ«eóëìâúˆùèîfi ÂÏÙ Ô» T.E.E.ñ2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 Ú ÛÛÂÈ ËÌfiÛÈÔ È ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÓÔÈÎÙ È ÈÎ Û ÁÈ ÙËÓ Ó ıâûë ÙË ÌÂÏ ÙË Ì ٠ÙÏÔ: «MÂÏ ÙË Ú Â ÙÈ- ÎÔ KÚ ÓÔ ˆÚ Ô - ÙÂÏ», Ì appleúôâîùèìòìâóë - ÌÔÈ ,88  ÚÒ ( ˆÚ º A). 2. H ÌÂÏ ÙË Û ÓÙ ıâù È applefi ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ Î ÙËÁÔ- Ú Â ÌÂÏÂÙÒÓ: ) Î ÙËÁÔÚ (13) MÂÏ Ù Y Ú ÏÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, Ì appleúôâîùèìòìâóë ÌÔÈ ,35  ÚÒ, ) Î ÙËÁÔÚ (09) MË ÓÔÏÔÁÈÎ HÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈ- Î HÏÂÎÙÚÔÓÈÎ MÂÏ ÙÂ, Ì appleúôâîùèìòìâóë - ÌÔÈ 5.868,79  ÚÒ, Á) Î ÙËÁÔÚ (20) ˆÏÔÁÈÎ MÂÏ ÙÂ, Ì appleúôâ- ÎÙÈÌÒÌÂÓË ÌÔÈ 8.531,18  ÚÒ, ) Î ÙËÁÔÚ (23) ˆÚÁÈÎ MÂÏ ÙÂ, Ì appleúôâîùè- ÌÒÌÂÓË ÌÔÈ 2.000,00  ÚÒ, Â) Î ÙËÁÔÚ (27) ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÈÎ MÂÏ ÙÂ, Ì appleúôâîùèìòìâóë ÌÔÈ 8.125,66  ÚÒ, ÛÙ) ÌÂÏ ÙË AY - ºAY, Ì appleúôâîùèìòìâóë ÌÔÈ 1.937,88  ÚÒ ) Û ÓÙ ÍË Ù ÒÓ ËÌÔappleÚ ÙËÛË, Ì appleúôâîùèìò- ÌÂÓË ÌÔÈ 9.046,01  ÚÒ 3. OÈ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌappleÔÚÔ Ó Ó apple Ú Ï Ô Ó Ù Û Ì ÙÈÎ ÙÂ Ë ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌÔ ( ÚÔÎ Ú ÍË, Á- ÁÚ Ê YappleÔ ÚÂÒÛÂˆÓ ÎÏapple., ÛÙÔÈ Â Ê Î ÏÔ ÚÁÔ ) applefi ÙËÓ TY K K ÛÙÔÚÈ ( ÈÔÈÎËÙ ÚÈÔ, K ÛÙÔÚÈ, TK: 52100, ÏËÚ. X. B Ó, A. Û Ï Ô, TËÏ.: , ), Ì ÚÈ ÙÈ 07/04/2008. H ÚÔÎ Ú ÍË ÂÈ Û ÓÙ ıâ Î Ù ÙÔ Û ÂÙÈÎfi applefi- ÂÈÁÌ ÙÔ Y EXø E Ù appleô A. ÏËÚÔÊÔÚ Â Âapple ÙË È Î Ú ÍË ÛÙÔ ÌÔ NÂÛÙÔ- Ú Ô, ÙËÏ.: , fax ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ : , ÚÌfi ÈÔÈ apple ÏÏËÏÔÈ ÁÈ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Î. A. M ÏÏÈÔ, Î.. P appleùfiappleô ÏÔ. 4. ø ËÌÂÚÔÌËÓ Î È ÒÚ Ï ÍË apple Ú Ï appleúô- ÛÊÔÚÒÓ Ô Ó ÔÚÈÛÙÂ Ë 14Ë AappleÚÈÏ Ô, ËÌ Ú Â Ù - Ú Î È ÒÚ 11:00 apple.ì. 5. ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌfi Á ÓÔÓÙ È ÂÎÙÔ : ) ËÌ appleô È ÁˆÓÈ fiìâóôè, ÌÂÌÔÓˆÌ ÓÔÈ Û ÎÔÈÓÔappleÚ Í Û - ÌappleÚ ÍË, ÂÁÁÂÁÚ ÌÌ ÓÔÈ ÛÙ ÌËÙÚÒ MÂÏÂÙËÙÒÓ - EÙ ÈÚÂÈÒÓ MÂÏÂÙÒÓ, appleô Î Ï appleùô Ó ÙÈ Î ÙËÁÔÚ Â Î È Ù ÍÂÈ ÙË ÌÂÏ ÙË, ÙÔÈ: ) Ù ÍË, ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ (13) MÂÏ Ù Y Ú ÏÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, ) Ù ÍË A B, ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ (09) MË ÓÔÏÔÁÈ- Î - HÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎ - HÏÂÎÙÚÔÓÈÎ MÂÏ ÙÂ, Á) Ù ÍË A ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ (20) ˆÏÔÁÈÎ MÂÏ - Ù ) Ù ÍË A, ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ (23) ˆÚÁÈÎ MÂÏ - Ù Â) Ù ÍË B, ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ (27) ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÈÎ MÂÏ Ù ) ÏÏÔ appleô È ÁˆÓÈ fiìâóôè appleô È ı ÙÔ Ó Ù - È appleúôûfióù ÙÔÈ: È ı ÙÔ Ó ÁÂÓÈÎ ÂÌappleÂÈÚ ÓÙ - ÛÙÔÈ Ë Ù appleô appleôúú ÂÈ applefi ÙËÓ ÂÁÁÚ Ê ÛÙÔ MËÙÚÒÔ MÂÏÂÙËÙÒÓ EÙ ÈÚÂÈÒÓ / Ú Ê ˆÓ MÂÏÂ- ÙÒÓ, ËÏ ÛÙÂÏ ÈÎfi Ó ÌÈÎfi Ì ÂÌappleÂÈÚ Û ÓÙ - ÛÙÔÈ Â Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÏÂÙÒÓ, Î Ù ÙÔ ÚıÚÔ 39 ÙÔ N. 3316/05, ˆ ÂÍ : - ÁÈ ÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÌÂÏ ÙË 13, ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÛÙÂ- Ï Ë Ó ÌÈÎÔ ÙÚÈÒÓ ÌÔÓ ˆÓ - ÁÈ ÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÌÂÏ ÙË 9, ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÛÙÂÏ - Ë Ó ÌÈÎÔ ÌÈ ÌÔÓ - ÁÈ ÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÌÂÏ ÙË 20, ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÛÙÂ- Ï Ë Ó ÌÈÎÔ ÌÈ ÌÔÓ - ÁÈ ÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÌÂÏ ÙË 23, ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÛÙÂ- Ï Ë Ó ÌÈÎÔ ÌÈ ÌÔÓ - ÁÈ ÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÌÂÏ ÙË 27, ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÛÙÂ- Ï Ë Ó ÌÈÎÔ Ô ÌÔÓ ˆÓ 6. K Ù ÙË Ê ÛË ÂÏ Á Ô ÙË Î Ù ÏÏËÏfiÙËÙ ÙˆÓ appleô ËÊ ˆÓ ı ÈÂÓÂÚÁËı ÏÂÁ Ô ÙË Ù ÓÈÎ ÈÎ ÓfiÙËÙ Ì ÛË Ù ÎfiÏÔ ı ÎÚÈÙ ÚÈ : ) KÚÈÙ ÚÈÔ ÂÌappleÂÈÚ Û apple ÚfiÌÔÈ ÌÂÏ Ù (Î Ù Ù Ó ÊÂÚfiÌÂÓ ÛÙÔ ÚıÚÔ 20 ÙË appleúôî Ú ÍË ), - ÙÔÈ ÌÂÏ Ù appleô Ô Ó ÂÎappleÔÓËı ÂÎappleÔÓÔ ÓÙ È ÙËÓ ÙÂÏ ٠ÂÎ ÂÙ applefi ÙÔ È ÁˆÓÈ ÔÌ ÓÔ, Î - ıò Î È ÙÔ ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi Ó ÌÈÎfi ÙÔ. ) ŒÎ ÛÙÔ ÌÂÏÂÙËÙ Ó appleô ÂÈÎÓ ÂÈ ÙËÓ ÈÎ ÓÔappleÔÈËÙÈÎ, appleôûôùèî Î È appleôèôùèî, ÛÙÂÏ ˆÛË ÙÔ ÁÚ - ÊÂ Ô ÙÔ, apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ ÙÔ ÛÙÂÏ ÈÎfi Ó ÌÈÎfi ÙÔ, Ù È ı ÓÙÈÎ ÛÙÂÏ Ë Î È Ù appleâ ı Ó ÙÔÌ ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÏÂÛË ÙË Û Ì ÛË, appleúôûîôì ÔÓÙ Ù apple Ú ÙËÙ ÛÙÔÈ Â ÁÈ ÙËÓ ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎ Î È Âapple Á- ÁÂÏÌ ÙÈÎ ÙÔ Âapple ÚÎÂÈ. Á) ŒÎ ÛÙÔ ÌÂÏÂÙËÙ Ó apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ ÙÔÓ Ù ÓÈÎfi ÂÍÔappleÏÈÛÌfi, ÙÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ Î È Ù Ì ÙÚ appleô Ï Ì- ÓÂÈ ÁÈ ÙËÓ ÂÍ ÛÊ ÏÈÛË ÙË appleôèfiùëù Î È ÙÔ ÂÍÔappleÏÈÛÌÔ ÌÂÏ ÙË Î È ÚÂ Ó ÙË ÂappleÈ Â ÚËÛ ÙÔ. I È ÙÂÚ Ô ÌÂÏÂÙËÙ ÙË Î ÙËÁÔÚ 13 Ó È ı - ÙÂÈ appleèûùôappleôèëì ÓÔ ÛÙËÌ È Â ÚÈÛË ÔÈfiÙËÙ ÙˆÓ apple Ú fiìâóˆó appleëúâûèòó ÙÔ, Û ÌÊˆÓ Ì Π- appleôèô ÈÂıÓÒ appleô ÂÎÙfi appleúfiù appleô È ÛÊ ÏÈÛË appleôèfi- ÙËÙ (apple.. ISO). ) N È ı ÙÂÈ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÙÔ apple Ú Î Ùˆ ÛÙÂÏ È- Îfi Ó ÌÈÎfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÏÂÛË ÙË Û Ì ÛË Ïψ Ó Û ÓÂÚÁ Ûı appleô ÚˆÙÈÎ (Âapple appleôèó appleôîïâè- ÛÌÔ ) ÁÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË ÌÂÏ ÙË, Ì ÂÈ ÈÎÔ Û - ÓÂÚÁ ÙÂ, Ì ÂÌappleÂÈÚ ÛÙÔ ÂÍ ÙÔÌ : 1. ÓÂÚÁ ÙË, Ê ÛÈÎfi ÓÔÌÈÎfi appleúfiûˆappleô, Ì Â- ÌappleÂÈÚ Û ÂÊ ÚÌÔÁ ˆÁÚ ÊÈÎÒÓ ÛÙËÌ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. 2. ÓÂÚÁ ÙË ÌÂÏÂÙËÙ, Ê ÛÈÎfi ÓÔÌÈÎfi appleúfiûˆappleô, Ì ÂÌappleÂÈÚ Û MÂÏ Ù TÔappleÔÁÚ Ê Î È ÂÈ ÈÎfi- ÙÂÚ ÎÙËÌ ÙÔÁÚ Ê ÛˆÓ, Ó ÛÌÒÓ Î È È ÓÔÌÒÓ Î È Âapple Ï Ë. 3. ÓÂÚÁ ÙË ÌÂÏÂÙËÙ, Ê ÛÈÎfi ÓÔÌÈÎfi appleúfiûˆappleô, Ì ÂÌappleÂÈÚ Û OÈÎÔÓÔÌÈÎ ÌÂÏ ÙÂ. 7. H Û ÓÔÏÈÎ appleúôıâûì ÁÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË ÌÂ- Ï ÙË Â Ó È ÔÎÙÒ (8) Ì ÓÂ. 8. È ÙË Û ÌÌÂÙÔ ÛÙÔ È ÁˆÓÈÛÌfi apple ÈÙÂ Ù È Ë Î Ù ıâûë ÂÁÁ ËÙÈÎ ÂappleÈÛÙÔÏ Ô 2.854,32  - ÚÒ Î È ÈÛ Ô ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ 180 ËÌÂÚÒÓ, ÌÂÙ ÙËÓ Ë- Ì Ú ÈÂÍ ÁˆÁ ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌÔ. O ÚfiÓÔ ÈÛ Ô ÙˆÓ appleúôûêôúòó Â Ó È 150 ËÌ ÚÂ. 9. H Û Ì ÛË ÚËÌ ÙÔ ÔÙÂ Ù È applefi ÙÔ ÚfiÁÚ ÌÌ «ËÛ» Î È applefi È Ô applefiúô ÙÔ ÌÔ. 10. KÚÈÙ ÚÈÔ Ó ıâûë ÙË Û Ì ÛË Â Ó È ÂΠÓÔ

53 ÙË «appleï ÔÓ Û ÌÊ ÚÔ Û applefi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleô Ë appleúôûêôú», Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ apple Ú. 4 ÙÔ ÚıÚÔ 7 ÙÔ N. 3316/2005. H appleï ÔÓ Û ÌÊ ÚÔ Û applefi ÔÈÎÔÓÔ- ÌÈÎ appleô Ë appleúôûêôú ı appleúôî ÂÈ ÌÂÙ applefi ÍÈÔ- ÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ù ÓÈÎÒÓ Î È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ appleúôûêôúòó ÙˆÓ È ÁˆÓÈ ÔÌ ÓˆÓ, appleô ÂÓ Ô Ó appleôîïâèûùâ - ÛÂÈ ÙˆÓ ÚıÚˆÓ 18, 19 Î È 20 ÙË ÚÔÎ Ú ÍË, fiappleˆ ÂÈ ÈÎfiÙÂÚ ÔÚ ÂÙ È ÛÙÔ ÚıÚÔ 22 ÙË appleúôî Ú ÍË. 11. TÔ appleôù ÏÂÛÌ ÙË ËÌÔappleÚ Û ı ÂÁÎÚÈı applefi ÙËÓ ÚÔ ÛÙ Ì ÓË AÚ, ÙÔÈ ÙË ËÌ Ú È Î EappleÈ- ÙÚÔapple ÙÔ ÌÔ NÂÛÙÔÚ Ô. n HMO A O øniøn N. EYKA A OÚı Âapple Ó ÏË Ë ÂÚ ÏË Ë appleúôî Ú ÍË Û Ì ÛË ÂÎapplefiÓËÛË ÌÂ- Ï ÙË Î Ù ÙÔ N. 3316/05, appleúôâîùèìòìâóë ÌÔÈ Î Ùˆ ÙÔ ÔÚ Ô ÂÊ ÚÌÔÁ ÙË O ËÁ 2004/ 1. O ÌÔ AappleÔÏÏˆÓ ˆÓ appleúôîëú ÛÛÂÈ ÙËÓ Ó ıâ- ÛË ÙË ÌÂÏ ÙË Ì ٠ÙÏÔ «ÈÔ XˆÚÈÎ Î È OÈÎÈÛÙÈ- Î OÚÁ ÓˆÛË AÓÔÈÎÙ fiïë ( XOOA ) ÌÔ AappleÔÏÏˆÓ ˆÓ», Ì appleúôâîùèìòìâóë ÌÔÈ ,80  ÚÒ ( ˆÚ º A). 2. H ÌÂÏ ÙË Û ÓÙ ıâù È applefi ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ Î ÙËÁÔ- Ú Â ÌÂÏÂÙÒÓ: ) Î ÙËÁÔÚ 01, Ì appleúôâîùèìòìâóë ÌÔÈ ,51  ÚÒ ) Î ÙËÁÔÚ 02, Ì appleúôâîùèìòìâóë ÌÔÈ ,50  ÚÒ Á) Î ÙËÁÔÚ 27, Ì appleúôâîùèìòìâóë ÌÔÈ ,01  ÚÒ ) Î ÙËÁÔÚ 20, Ì appleúôâîùèìòìâóë ÌÔÈ ,78  ÚÒ 3. OÈ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌappleÔÚÔ Ó Ó apple Ú Ï Ô Ó Ù Û Ì ÙÈÎ ÙÂ Ë ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌÔ ( ÚÔÎ Ú ÍË, Á- ÁÚ Ê YappleÔ ÚÂÒÛÂˆÓ ÎÏapple., ÛÙÔÈ Â Ê Î ÏÔ ÚÁÔ ) applefi ÙËÓ Ú ÙË TY K  Î, Ô fi apple. º ÏÈappleapple Ó ÁÔ 8. ÏËÚÔÊÔÚ Â ÙËÏ.: , ÙÈ ÂÚ- Á ÛÈÌ ËÌ ÚÂ Î È ÒÚÂ, Ì ÚÈ ÙÈ H appleúôî Ú ÍË ÂÈ Û ÓÙ ıâ Î Ù ÙÔ Û ÂÙÈÎfi applefi- ÂÈÁÌ ÙÔ Y EXø E Ù appleô A ÁÈ ÌÂÏ Ù appleô Ó Ù - ıâóù È Î Ù ÙÔ ÚıÚÔ 7 ÙÔ N. 3316/05. ÏËÚÔÊÔÚ Â ÛÙ ÙËÏ ÊˆÓ : A) , TY K  Î, fax ÂappleÈÎÔÈÓˆ- Ó : B) , fax ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ : , ÚÌfi ÈÔ apple ÏÏËÏÔ ÁÈ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÎÏ ÂÓ ÙË Â- ÒÚÁÈÔ. 4. ø ËÌÂÚÔÌËÓ Î È ÒÚ Ï ÍË apple Ú Ï appleúô- ÛÊÔÚÒÓ Ô Ó ÔÚÈÛÙÂ Ë , ËÌ Ú TÚ ÙË Î È ÒÚ apple.ì. 5. ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌfi Á ÓÔÓÙ È ÂÎÙÔ : ) ËÌ appleô È ÁˆÓÈ fiìâóôè, ÌÂÌÔÓˆÌ ÓÔÈ Û ÎÔÈÓÔappleÚ Í Û - ÌappleÚ ÍË, ÂÁÁÂÁÚ ÌÌ ÓÔÈ ÛÙ ÌËÙÚÒ MÂÏÂÙËÙÒÓ EÙ ÈÚÂÈÒÓ MÂÏÂÙÒÓ, appleô Î Ï appleùô Ó ÙÈ Î ÙËÁÔÚ Â Î È Ù ÍÂÈ ÙË ÌÂÏ ÙË, ÙÔÈ: ) Ù ÍÂÈ B ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ 01 ) Ù ÍÂÈ B ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ 02 ÁÁ) Ù ÍÂÈ A B ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ 27 ) Ù ÍÂÈ B ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ 20 ) ÏÏÔ appleô È ÁˆÓÈ fiìâóôè appleô È ı ÙÔ Ó Ù - È appleúôûfióù ÙÔÈ: 1) appleúô Ú ÔÓÙ È applefi ÒÚ - Ì ÏË ÙË EE, ÙÔ EOX, ÒÚ appleô Ô Ó appleôáú ÂÈ ÙË ÌÊˆÓ Ë- ÌÔÛ ˆÓ Ì ÛÂˆÓ ÙÔ OE appleô ÙËÚÔ Ó ÓÙ ÛÙÔÈ ÌËÙÚÒ, Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÚıÚÔ 52 ÙË O ËÁ 2004/18/EK Î È Â Ó È ÂÁÁÂÁÚ ÌÌ Ó Û ٠ÍÂÈ Î È Î - ÙËÁÔÚ Â ÌÂÏÂÙÒÓ ÓÙ ÛÙÔÈ Â Ì ÂΠӠÙË ÓˆÙ - Úˆ apple Ú ÁÚ ÊÔ 18.1, 2) appleúô Ú ÔÓÙ È applefi ÒÚ - Ì ÏË ÙË EE ÙÔ EOX appleô ÂÓ ÙËÚÔ Ó ÌËÙÚÒ ÙˆÓ appleúôëáô ÌÂÓˆÓ apple - Ú ÁÚ ÊˆÓ ÎÚ ÙË, appleô Ô Ó Î ÚÒÛÂÈ ÙË Û ÌÊˆÓ ÁÈ ÙÈ ËÌfiÛÈÂ Û Ì ÛÂÈ ÙÔ ÁÎfiÛÌÈÔ OÚÁ ÓÈ- ÛÌÔ EÌappleÔÚ Ô, Â Ó È ÂÁÁÂÁÚ ÌÌ Ó ÛÙ Eapple ÁÁÂÏÌ - ÙÈÎ / EÌappleÔÚÈÎ MËÙÚÒ ÙÔ Ú ÚÙ Ì ÙÔ IX ÙË O ËÁ 2004/18 EK ÛÙ ÓÙ ÛÙÔÈ ÌËÙÚÒ ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÙÔ, Î È È ı ÙÔ Ó ÁÂÓÈÎ ÂÌappleÂÈÚ ÓÙ ÛÙÔÈ- Ë Ù appleô appleôúú ÂÈ applefi ÙËÓ ÂÁÁÚ Ê ÛÙÔ MË- ÙÚÒÔ MÂÏÂÙËÙÒÓ EÙ ÈÚÂÈÒÓ / Ú Ê ˆÓ MÂÏÂÙÒÓ, ËÏ ÛÙÂÏ ÈÎfi Ó ÌÈÎfi Ì ÂÌappleÂÈÚ Û ÓÙ ÛÙÔÈ-  ΠÙËÁÔÚ Â ÌÂÏÂÙÒÓ, Î Ù ÙÔ ÚıÚÔ 39 ÙÔ N. 3316/05, ˆ ÂÍ : - ÁÈ ÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÌÂÏ ÙË 01, 1 ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÛÙÂÏ Ë 8ÂÙÔ ÂÌappleÂÈÚ, - ÁÈ ÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÌÂÏ ÙË 02, 1 ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÛÙÂÏ Ë 8ÂÙÔ ÂÌappleÂÈÚ, - ÁÈ ÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÌÂÏ ÙË 27, 1 ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÛÙÂÏ Ë 4ÂÙÔ ÂÌappleÂÈÚ, - ÁÈ ÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÌÂÏ ÙË 20, 1 ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÛÙ ÏÂ Ô 8ÂÙÔ ÂÌappleÂÈÚ. 6. K Ù ÙË Ê ÛË ÂÏ Á Ô ÙË Î Ù ÏÏËÏfiÙËÙ ÙˆÓ appleô ËÊ ˆÓ ı ÈÂÓÂÚÁËı ÏÂÁ Ô ÙË Ù ÓÈÎ ÈÎ ÓfiÙËÙ Ì ÛË Ù ÎfiÏÔ ı ÎÚÈÙ ÚÈ : ) KÚÈÙ ÚÈÔ ÂÌappleÂÈÚ Û apple ÚfiÌÔÈ ÌÂÏ Ù (Î Ù Ù Ó ÊÂÚfiÌÂÓ ÛÙÔ ÚıÚÔ 20 ÙË appleúôî Ú ÍË ), - ÙÔÈ ÔÈ ÔappleÔ Â ÂÎÙÂÏ ÛÙËÎ Ó ÌÂ Û Ì ÛÂÈ ÙÔ appleô Ë- Ê Ô, Î Ù ÙËÓ ÙÂÏ ٠ÂÎ appleâóù ÂÙ. - OÈ ÌÂÏÂÙËÙ ÙˆÓ Î ÙËÁÔÚÈÒÓ 01 & 02, MÂÏ Ù XˆÚÔÙ ÍÈÎÔ - ÔÏÂÔ ÔÌÈÎÔ Â È ÛÌÔ Î Ù ÂÓÙÔ- Ï ÊÔÚ ˆÓ ÙÔ Â Ú ÙÂÚÔ ËÌfiÛÈÔ ÙÔÌ. ) Aapplefi ÙË È ıâûë ÙÔ apple Ú Î Ùˆ ÂÍÂÈ ÈÎÂ Ì ÓÔ appleúôûˆappleèîô appleô ı Ëψı ÛÙË ÛÙÂÏ ˆÛË ÙË Ô- Ì ÂÎÙ ÏÂÛË ÙË Û Ì ÛË Î È ı appleâúèïëêıâ - ÓÙ ÛÙÔÈ ÛÙËÓ «ÔÌ ÌÂÏ ÙË» ÙÔ º Î ÏÔ T ÓÈ- Î ÚÔÛÊÔÚ : - ÁÈ Ù appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎ ı Ì Ù : ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔÏfi- ÁÔ, Ì 5ÂÙ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÂÌappleÂÈÚ - ÁÈ Ù ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ı Ì Ù : OÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ, Ì 5Â- Ù ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÂÌappleÂÈÚ - ÁÈ Ù ÛÔÏÔÁÈÎ ı Ì Ù : ÛÔÏfiÁÔ Ì 5ÂÙ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÂÌappleÂÈÚ - ÁÈ Ù ÁˆÚÁÈÎ - ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎ ı Ì Ù : ˆapplefiÓÔ Ì 5ÂÙ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÂÌappleÂÈÚ - ÁÈ Ù ÙÔappleÔÁÚ ÊÈÎ - ÁˆÁÚ ÊÈÎ ı Ì Ù : TÔappleÔ- ÁÚ ÊÔ Ì ÂÌappleÂÈÚ Û٠ˆÁÚ ÊÈÎ ÛÙ Ì Ù ÏË- ÚÔÊÔÚÈÒÓ (GIS) Î È 5ÂÙ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÂÌappleÂÈÚ. 7. H Û ÓÔÏÈÎ appleúôıâûì ÁÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË ÌÂ- Ï ÙË Â Ó È 12 Ì ÓÂ. 8. È ÙË Û ÌÌÂÙÔ ÛÙÔ È ÁˆÓÈÛÌfi apple ÈÙÂ Ù È Ë Î Ù ıâûë ÂÁÁ ËÙÈÎ ÂappleÈÛÙÔÏ Ô 3.081,00  - ÚÒ Î È ÈÛ Ô ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ 150 ËÌÂÚÒÓ, ÌÂÙ ÙËÓ Ë- Ì Ú ÈÂÍ ÁˆÁ ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌÔ. O ÚfiÓÔ ÈÛ Ô ÙˆÓ appleúôûêôúòó Â Ó È 120 ËÌ ÚÂ. 9. H Û Ì ÛË ÚËÌ ÙÔ ÔÙÂ Ù È applefi ÙÔ appleúfiáú ÌÌ «ËÛ» Î Ù 35%. 10. KÚÈÙ ÚÈÔ Ó ıâûë ÙË Û Ì ÛË Â Ó È ÂΠÓÔ ÙË «appleï ÔÓ Û ÌÊ ÚÔ Û applefi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleô Ë appleúôûêôú», Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ apple Ú. 4 ÙÔ ÚıÚÔ 7 ÙÔ N. 3316/2005. H appleï ÔÓ Û ÌÊ ÚÔ Û applefi ÔÈÎÔÓÔ- ÌÈÎ appleô Ë appleúôûêôú ı appleúôî ÂÈ ÌÂÙ applefi ÍÈÔ- ÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ù ÓÈÎÒÓ Î È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ appleúôûêôúòó ÙˆÓ È ÁˆÓÈ ÔÌ ÓˆÓ, appleô ÂÓ Ô Ó appleôîïâèûùâ - ÛÂÈ ÙˆÓ ÚıÚˆÓ 18, 19 Î È 20 ÙË ÚÔÎ Ú ÍË, fiappleˆ ÂÈ ÈÎfiÙÂÚ ÔÚ ÂÙ È ÛÙÔ ÚıÚÔ 23 ÙË appleúôî Ú ÍË. 11. TÔ appleôù ÏÂÛÌ ÙË ËÌÔappleÚ Û ı ÂÁÎÚÈı applefi ÙË ËÌ Ú È Î EappleÈÙÚÔapple ÙÔ ÌÔ AappleÔÏψ- Ó ˆÓ. ƒ π n E NIKO Y THMA IA I TEY H A.E. (E Y ) ÚfiÛÎÏËÛË ÂΠψÛË ÂÓ È Ê ÚÔÓÙÔ ÁÈ ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ ÂÌappleÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ÂÚÁ ÛÙËÚ ˆÓ TÔ EıÓÈÎfi ÛÙËÌ È apple ÛÙ ÛË AE (E Y ) Â Ó È AÓÒÓ ÌË EÙ ÈÚ appleô ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÚÈÓ ÙÔ ËÌÔ- Û Ô Û ÌÊ ÚÔÓÙÔ, Ì ÛÎÔapplefi ÙË È Â ÚÈÛË ÂÓfi ÍÈfiappleÈÛÙÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ apple ÚÔ appleëúâûèòó È - apple ÛÙ ÛË appleúô ÂÚÁ ÛÙ ÚÈ, ÊÔÚ appleèûùôappleô ËÛË Î È ÊÔÚ ÂÏ Á Ô. È ÙËÓ ÂÓ Û ÛË ÙË ÛÙÂÏ ˆÛË Î Ù ÙË Û - ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ OÌ ˆÓ AÍÈÔÏfiÁËÛË, ÙÔ E Y Ë- Ù Â͈ÙÂÚÈÎÔ ÂÌappleÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ ÁÈ EÚÁ ÛÙ - ÚÈ ÛÙÔ apple Ú Î Ùˆ ÙÔÌ : - AÓÔÛÔ ËÌÈÎ ÔÎÈÌ Û ÙÚfiÊÈÌ ÁÈ appleúôû- ÈÔÚÈÛÌfi ÏÏÂÚÁÈÔÁfiÓˆÓ. - IÛÙÔÏÔÁÈÎ ÔÎÈÌ Û ÙÚfiÊÈÌ. - ÔÎÈÌ ÂappleÈÊ ÓÂÈ Î ËÌÈÎ Ó Ï ÛË Û - «EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô» T.E.E.ñ2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 ñ 51 È ÁˆÓÈÛÌÔ ñ ÚÔÛÎÏ ÛÂÈ

54 ÏÈÎ Ì ÙËÓ Ù ÓÈÎ Ê ÛÌ ÙÔÛÎÔapple ʈÙÔËÏÂ- ÎÙÚÔÓ ˆÓ (XPS). - ÔÎÈÌ Ì ÙÚËÛË ıôú Ô : ÌÂÙÚ ÛÂÈ Ë ËÙÈ- Î ÛÙ ıìë Î È Ë Ô- ÎıÂÛË. T apple ÈÙÔ ÌÂÓ ÂÏ ÈÛÙ appleúôûfióù Â Ó È appleù - Ô ÙÚÈÙÔ ıìè ÂÎapple  ÛË (ÂappleÈı ÌËÙ appleù ÁÈ Î ıâ Î ÙËÁÔÚ ÔÎÈÌÒÓ, Ê ÓÔÓÙ È ÛÙÔÓ apple - Ú Î Ùˆ apple Ó Î ), ÁÓÒÛË ÙË ÁÁÏÈÎ ÁÏÒÛÛ (ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÂappleÈapple Ô Lower) Î È ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ 5ÂÙ ÂÌappleÂÈÚ ÛÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô Û ÂÙÈÎÔ ÙÔ- ÌÂ. EappleÈı ÌËÙ appleù - AÓÔÛÔ ËÌÈÎ ÔÎÈÌ Û ÙÚfiÊÈÌ ÁÈ appleúôû- ÈÔÚÈÛÌfi ÏÏÂÚÁÈÔÁfiÓˆÓ: XËÌÂ, BÈÔÏÔÁ, BÈÔ- ËÌÂ, EappleÈÛÙËÌÒÓ TÚÔÊ ÌˆÓ - IÛÙÔÏÔÁÈÎ ÔÎÈÌ Û ÙÚfiÊÈÌ : KÙËÓÈ ÙÚÈÎ - ÔÎÈÌ ÂappleÈÊ ÓÂÈ Î ËÌÈÎ Ó Ï ÛË Û - ÏÈÎ Ì ÙËÓ Ù ÓÈÎ Ê ÛÌ ÙÔÛÎÔapple ʈÙÔËÏÂ- ÎÙÚÔÓ ˆÓ (XPS): XËÌÂ, º ÛÈÎ, ËÌÈÎÒÓ MË - ÓÈÎÒÓ, ÌÂÙ ÏÏÂÈÔÏfiÁˆÓ MË ÓÈÎÒÓ, EappleÈÛÙËÌÒÓ YÏÈÎÒÓ - ÔÎÈÌ Ì ÙÚËÛË ıôú Ô : ÌÂÙÚ ÛÂÈ Ë ËÙÈ- Î ÛÙ ıìë Î È Ë Ô- ÎıÂÛË : º ÛÈÎ, ÌË ÓÔ- ÏfiÁˆÓ MË ÓÈÎÒÓ, EappleÈÛÙËÌÒÓ ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ OÈ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î ÏÔ ÓÙ È Ó appleô ÏÔ Ó Û ÌappleÏËÚˆÌ ÓË ŒÓÙ appleë A ÙËÛË, ÓÙ ÁÚ ÊÔ ÙË Ô- appleô È Ù ıâù È applefi ÙÔ E Y, Ì Ûˆ ÙËÏÂÔÌÔÈÔÙ - appleô, ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ È ı ÓÛË: ŒÓÙ apple AÈÙ ÛÂˆÓ / A ÙËÛË ÁÈ ÙÔ AÍÈÔÏÔÁËÙ / EÌappleÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ ÙÔ E Y ÁÈ ÂÚ- Á ÛÙ ÚÈ ÔÎÈÌÒÓ È ÎÚÈ ÒÛˆÓ. H appleúô ÏÂapplefi- ÌÂÓË ËÌÂÚ ÛÈ appleô ËÌ ˆÛË ÙˆÓ ÂÌappleÂÈÚÔÁÓˆÌfi- ÓˆÓ Â Ó È 180  ÚÒ. OÈ ÈÙ ÛÂÈ ı ÂÍÂÙ ÛÙÔ Ó applefi ÙËÓ ÚÌfi È TÂ- ÓÈÎ EappleÈÙÚÔapple Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ Û ÂÙÈÎ È ÈÎ - Û Â ÙÔ E Y, Ë ÔappleÔ ı ÂÈÛËÁËıÂ Û ÂÙÈÎ ÛÙÔ EıÓÈÎfi Ì Ô ÏÈÔ È apple ÛÙ ÛË Î È ı ÎÔÏÔ ı - ÛÂÈ Ë ÂÓËÌ ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÓ È ÊÂÚÔÌ ÓˆÓ. OÈ appleô ÊÈÔÈ ı appleú appleâè Ó appleô ÏÔ Ó, Ì ÚÈ ÙÈ 20/3/2008, Ù ÓˆÙ Úˆ ÈÎ ÈÔÏÔÁËÙÈÎ ÛÙÔ E Y, Ô fi ËÛ ˆ 7, TK: , K ÏÏÈı, ÙËÏÂ- ÔÌÔÈfiÙ appleô: ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÛÙË È - ı ÓÛË: Ì ÙË ÛËÌ ˆÛË: ÚfiÛÎÏË- ÛË ÁÈ ÂÌappleÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ ÂÚÁ ÛÙËÚ ˆÓ. ÏËÚÔÊÔ- Ú Â : ÙËÏ ÊˆÓÔ n Ó ı ÛÂÈ ªÂÏÂÙÒÓ È ÁˆÓÈÛÌÔ ñ ÚÔÛÎÏ ÛÂÈ n IEPA MHTPO O H KA ABPYTøN KAI AI IA EIA ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ apple ÚÈıÌ. 1454/ applefiê - ÛË, Ó ı ÙÂÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË ÌÂÏ ÙË : ) ÚÔ YappleËÚÂÛÈÒÓ T ÓÈÎÔ Ì Ô ÏÔ È Â - ÚÈÛË ÙÔ ŒÚÁÔ «AappleÔÎ Ù ÛÙ ÛË IÂÚ MÔÓ Ì- ÌÂÁ ÛÙˆÓ T ÍÈ Ú ÒÓ AÈÁÈ Ï» Î È fi È Âapple ÏÂ Ë - ÙÔ Î È ) ÚÔ YappleËÚÂÛÈÒÓ T ÓÈÎÔ Ì Ô ÏÔ È Â - ÚÈÛË ÙÔ ŒÚÁÔ «ÂÈÙÔ ÚÁÈÎ È ı ÙËÛË, appleôî Ù - ÛÙ ÛË Î È Ó ÂÈÍË Û ÁÎÚÔÙ Ì ÙÔ IÂÚ MÔÓ MÂ- Á ÏÔ appleëï Ô» Î È fi È Âapple ÏÂ Ë ÙÔ, ÛÙËÓ ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ «YMEAN AE» Î È «MENTORING AE». n Y EXø E ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ apple ÚÈıÌ. appleúˆù. 12/ÔÈÎ/47597/ applefiê ÛË, Ó ı ÙÂÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË ÌÂÏ ÙË : «ÈÔÚıÒÛÂÈ ÎÙËÌ ÙÔÏÔÁ ˆÓ Î È apple ÈÙÔ ÌÂÓˆÓ Û ÌappleÏËÚˆÌ ÙÈÎÒÓ Î È ÎÙËÌ ÙÔ- ÁÚ ÊÈÎÒÓ Î È ÙÔappleÔÁÚ ÊÈÎÒÓ ÂÚÁ ÛÈÒÓ OÏ ÌappleÈ ÎÒÓ ÚÁˆÓ (MÂÏ ÙË A)» ÛÙÔ ÁÚ ÊÂ Ô ÌÂÏÂÙÒÓ «AIA IA ETO AE XHMA AE», ÙÔ ÔappleÔ Ô Û ÁÎ ÓÙÚˆÛ ÙËÓ ËÏfiÙÂÚË ÛÙ ıìèûì ÓË ıìôïôá. n Y EXø E ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ apple ÚÈıÌ. appleúˆù. 12/ÔÈÎ/48972/ applefiê ÛË, Ó ı ÙÂÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË ÌÂÏ ÙË : «TÔappleÔÁÚ ÊÈÎ KÙËÌ ÙÔ- ÁÚ ÊÈÎ ÂÚÁ Û Â N. AÙÙÈÎ, MÂÏ ÙË 1Ë» ÛÙËÓ ÂÙ È- Ú : «M ıô Ô T ÓÈÎ AE Ì Ô ÏÔÈ MË ÓÈÎÔ», Ë ÔappleÔ Û ÁÎ ÓÙÚˆÛ ÙËÓ ËÏfiÙÂÚË ÛÙ ıìèûì ÓË ıìôïôá. n HMO KOMOTHNH ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ apple ÚÈıÌ. 163/2007 applefiê ÛË, - Ó ı ÙÂÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË ÌÂÏ ÙË : «Ú ÍÂÈ Ó ÏÔÁÈÛÌÔ appleô ËÌÈÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ applefiïë ÙË KÔÌÔÙËÓ» 52 ñ«eóëìâúˆùèîfi ÂÏÙ Ô» T.E.E.ñ2480 ñ 17 ª ÚÙ Ô 2008 ÛÙÔÓ Î. ËÌ ÙÚÈÔ ºÂÏ ÎË. - ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ apple ÚÈıÌ. 164/2007 applefiê ÛË, Ó ı ÙÂÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË ÌÂÏ ÙË : «Ú ÍÂÈ ÁÈ ÙËÓ appleô ËÌ ˆÛË Ú ÌÔÙÔÌÔ ÌÂÓˆÓ - ÎÈÓ ÙˆÓ ÛÙËÓ KÔÌÔÙËÓ» ÛÙÔÓ Î. ÚÌÔ Ù Ê ÓÔ. - ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ apple ÚÈıÌ. 253/2007 applefiê ÛË, Ó ı ÙÂÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË ÌÂÏ ÙË : «EÎapplefiÓËÛË ÌÂÏ ÙË ÁˆÏÔÁÈÎ Î Ù ÏÏËÏfiÙËÙ appleâúèô ÒÓ Âapple ÎÙ ÛË» ÛÙÔ ÌÂÏÂÙËÙ Î. ÚÈËÏ Ë. n EPIºEPEIA KENTPIKH MAKE ONIA ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ apple ÚÈıÌ. appleúˆù. 774/ applefiê ÛË, Ó ı ÙÂÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË ÌÂÏ ÙË : «ÚÔÎ Ù ÚÎÙÈÎ ÌÂÏ ÙË Ô ÈÎÔ ÙÌ Ì ÙÔ EÁÓ Ù O fi B ÚÔÈ» ÛÙ ÙÚ Ú Ê ÌappleÚ ÍÂÈ Ú Ê ˆÓ MÂÏÂ- ÙÒÓ: 1. EøANA Y H AE 2. PO KO AE INTEGER ATEM AN. TY. KA MAKH 3. N. MøY IA H & YN/TE ATEM HPAK. BA IOY H & YN/TE EE n EPIºEPEIA KENTPIKH MAKE ONIA ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ apple ÚÈıÌ. appleúˆù. 6926/07/ applefiê ÛË, Ó ı ÙÂÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË ÌÂÏ ÙË : «MÂÏ ÙË ÚÁˆÓ Î Ù ÛÎÂ Û ÏÏÔÁÈÎÒÓ Ú Â ÙÈÎÒÓ ÈÎÙ ˆÓ Î È ÂÌappleÏÔ ÙÈÛÌÔ ÙÔ ÊÚÂ Ù Ô ÚÔÊÔÚ ÙË Ï ÌÓË KÔÚÒÓÂÈ» ÛÙË Û ÌappleÚ ÍË ÁÚ Ê ˆÓ ÌÂ- ÏÂÙÒÓ: 1. I. MAYPAKH & YN/TE AE 2. º. KAPY AKH & YN/TE 3. N. TPE O & YN/TE «Y O OMH EE» 4. ZøH I IT O OY 5. EY YMIO IAKøBAKH ÈfiÙÈ ˆÛ ÙËÓ appleï ÔÓ Û ÌÊ ÚÔ Û appleúôûêôú. n HMO ONNøN NOMOY API A ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ apple ÚÈıÌ. 26/2007 applefiê ÛË, Ó ı ÙÂÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË ÌÂÏ ÙË : «ÂÓÈÎfi ÔÏÂÔ- ÔÌÈÎfi ÈÔ ÌÔ fióóˆó» ÛÙË Û ÌappleÚ ÍË ÌÂÏÂ- ÙËÙÈÎÒÓ ÁÚ Ê ˆÓ: PLAS E E I. KAPANIKA A. ºPANTZE KAKH & YNEP ATE & KøN/NO KOYPOYNH n HMOTIKH E IXEIPH H Y PEY H A OXETEY H BO OY ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ apple ÚÈıÌ. 310/2007 applefiê ÛË, Ó ı ÙÂÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË ÌÂÏ ÙË : «Eapple ÎÙ ÛË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ ÂappleÂÍÂÚÁ Û Ï Ì ÙˆÓ Ì ÔÓÔ appleâúèô BfiÏÔ» ÛÙËÓ K/. T A A OPTA ATE ( T AKTI ATE) MYBA AE n HMO EPMA KOY NOMOY E A ONIKH ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ apple ÚÈıÌ. 294/2007 applefiê ÛË, Ó ı ÙÂÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË ÌÂÏ ÙË : «KÙËÌ ÙÔÁÚ - ÊËÛË appleôïâô fiìëûë Î È appleú ÍË ÂÊ ÚÌÔÁ ÛÙÈ appleâ- ÚÈÔ : ) ÙÔ ÂÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ Û Â Ô ÙË ÕÓˆ ÂÚ -, ) ÙË Âapple ÎÙ ÛË ÙË ÕÓˆ ÂÚ, Á) ÙÔ ÂÁÎÂ- ÎÚÈÌ ÓÔ Û Â Ô ÙˆÓ ÕÓˆ N. EappleÈ ÙÒÓ, ) ÙË Âapple - ÎÙ ÛË ÙˆÓ ÕÓˆ N. EappleÈ ÙÒÓ Î È Â) ÙË Âapple ÎÙ ÛË ÙÔ ÔÈÎÈÛÌÔ AÁ TÚÈ Ô ÙÔ ÌÔ ÂÚÌ ÎÔ» ÛÙË Û ÌappleÚ ÍË: AIA AE ME ETøN XE IA MO AE IO I H IøANNH XATZO OY O IøANNH ÈfiÙÈ Î Ù ÙË Û ÁÎÚÈÙÈÎ ÍÈÔÏfiÁËÛË Úı appleúòùë. n EP A O E AE ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ apple ÚÈıÌ. 2291/2007 applefiê - ÛË, Ó ı ÙÂÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË ÌÂÏ ÙË : «ÓÙ ÍË ÌÂÏÂÙÒÓ ÂappleÈ ÔÌ Î È Û ÛÙËÌ ÙˆÓ ÛÙ ıâú ÂappleÈ- ÔÌ Ù appleô Rheda Î È Ù ÒÓ ËÌÔappleÚ ÙËÛË ÂappleÈ- ÔÌ, ÛÙ ıâú ÂappleÈ ÔÌ Î È ÛÈ ËÚÔ ÚÔÌÈÎÒÓ Û ÛÙËÌ ÙˆÓ ÚÁˆÓ ÙË ÚÔÁÚ ÌÌ ÙÈÎ ÂÚÈfi- Ô ( )», ÛÙËÓ ÂÙ ÈÚ «OBERMEYER PLANEN + BERATEN GmbH» n

55 Û Ó ÂÈ applefi ÙË ÛÂÏ 28 TÔ ÛÂÌÈÓ ÚÈÔ Ùfi Ó appleù ÛÛÂÙ È ÛÂ Ô Ê ÛÂÈ, Î Ï appleùôóù ÙÈ - ÓÙ ÛÙÔÈ Â appleï ÙÊfiÚÌÂ. H appleúòùë Ê ÛË ÙÔ ÛÂÌÈÓ Ú Ô - appleâ ı ÓÂÙ È Û appleïô Ú ÛÙ (ÌË- ÓÈÎÔ, ÌË ÓÈÎÔ ÛÙËÓ ÂÎapple -  ÛË Î..) appleô ÂappleÈı ÌÔ Ó ÌÈ appleúò- ÙË ÁÓˆÚÈÌ Ì ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ ÂÚÁ - Û ÙÔ GNU/Linux, ÂÓÒ Ë Â ÙÂÚË Ê ÛË Î Ï appleùâè Î È ÙÈ Ó ÁΠjunior È ÂÈÚÈÛÙÒÓ Û ÛÙËÌ ÙˆÓ Î È È- ÎÙ ˆÓ. ÎÔapplefi : ÌÌÂÙ ÔÓÙ ÛÙÔ ÛÂ- ÌÈÓ ÚÈÔ Ùfi ÔÈ appleïô Ú ÛÙ ı Â- ÍÔÈÎÂȈıÔ Ó Ì ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ ÂÚÁ - Û ÙÔ GNU/Linux Î È ÙË Ú ÛË ÛÈÎÒÓ ÂÊ ÚÌÔÁÒÓ ÁÚ Ê Ô, Ï- ÏËÏÔÁÚ Ê, appleïô ÁËÛË, Î ıò Î È Ì ÙÔ appleôèî ÏÔ ÙÚfiappleÔ ÂÁÎ Ù - ÛÙ ÛË Î È ÔÎÈÌ ÙÔ ÛÙÔÓ appleôïô- ÁÈÛÙ ÙÔ. OÈ È ÂÈÚÈÛÙ Û ÛÙË- Ì ÙˆÓ Î È ÈÎÙ Ô ı appleôîù ÛÔ Ó ÌÈ Î Ï ÁÓÒÛË ÙˆÓ appleïâôóâîùëì - ÙˆÓ Î È ÙˆÓ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ GNU/Linux Û Ó appleï ÙÊfiÚÌ server ÂÓfi ÌÈÎÚÔ ÂÙ ÈÚÈÎÔ ÈÎÙ Ô. ÚÔ apple ÈÙÔ ÌÂÓ : H ÂÍÔÈΠˆÛË Ì ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ ÂÚÁ Û ÙÔ GNU/Linux apple ÈÙ appleï ÌÈ ÛÈ- Î ÁÓÒÛË ÙË Ú ÛË ÙÔ H/Y Î È ÙˆÓ ÛÈÎÒÓ ÂÊ ÚÌÔÁÒÓ Û ÔappleÔÈÔ- appleôùâ Û Á ÚÔÓÔ desktop. È ÙËÓ ÂÍÔÈΠˆÛË Ì ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ server GNU/Linux appleúô apple ÈÙÔ ÌÂÓÔ Â Ó È ÌÈ Âapple ÚÎ ÁÓÒÛË È Â ÚÈÛË Û - ÛÙËÌ ÙˆÓ Î È ÈÎÙ ˆÓ, Î ıò Î È ÙˆÓ ÛÈÎÒÓ appleëúâûèòó appleô ÙÚ ÂÈ Ó server. ÂÌ ÙÔÏÔÁ : K Ï appleùôóù È fiïâ ÔÈ apple Ú ÙËÙ appleïâ Ú ÂÁÎ Ù ÛÙ - ÛË u954 Î È apple Ú ÁˆÁÈÎ Ú ÛË ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ÂÚÁ Û ÙÔ GNU/Linux Î È ÙË ÛÈÎ ÏÔappleÔ ËÛË ÂÓfi server Ì ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ appleëúâû Â Î È ÌÊ ÛË ÛÙËÓ ÛÊ - ÏÂÈ. ÈÔ Ó Ï ÙÈÎ, ı Ó appleù - ıô Ó Î È Ù ÎfiÏÔ ı ı Ì Ù : ÂÚÈ ÏÏÔÓ ÂÚÁ Û (desktop): ñ EÈÛ ÁˆÁ ÛÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi GNU/Linux Î È ÙË È ÓÔÌ Debian GNU/Linux (Ubuntu). ñ TÚfiappleÔÈ ÔÎÈÌ Î È ÂÁÎ Ù ÛÙ - ÛË : live CD, appleúôûôìô ˆÛË ÂÁÎ - Ù ÛÙ ÛË Ì Û applefi Ó ÏÏÔ apple Ú- ÔÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi ÙfiÓÔÌË ÂÁÎ - Ù ÛÙ ÛË Î È Û Ó apple ÚÍË Ì Ùfi. ñ Ú ÊÈÎ appleâúè ÏÏÔÓÙ ÙÔ desktop GNU/Linux: KDE, GNOME, apple Ú ÌÂÙÚÔappleÔ ËÛË applefi ÙÔ Ú ÛÙË. ñ K ıëìâúèó Ú ÛË Î È ÛÈÎ ÂÊ ÚÌÔÁ : Mozilla Firefox (appleúfi- ÁÚ ÌÌ appleïô ÁËÛË ), Mozilla Thunderbird (appleúfiáú ÌÌ ÏÏËÏÔ- ÁÚ Ê ), Open Office (ÂÊ ÚÌÔÁ ÁÚ ÊÂ Ô : ÎÂÈÌÂÓÔÁÚ ÊÔ, ÏÔÁÈÛÙÈ- Î Ê ÏÏ ÎÏapple.). ñ B ÛÈÎ È Â ÚÈÛË Î È ÛÊ ÏÂÈ ÂÓfi Û ÛÙ Ì ÙÔ desktop GNU/ Linux. ÂÚÈ ÏÏÔÓ server: ñ È ÂÈÚÈÛÙÈÎ appleú ÎÙÈÎ Û - Ó Ó server GNU/Linux, ÂÓ Û ÛË - ÛÊ ÏÂÈ (hardening). ñ YÏÔappleÔ ËÛË firewall Î È NAT. ñ YÏÔappleÔ ËÛË ÛÈÎÒÓ appleëúâ- ÛÈÒÓ: Apache web server, mail server (Postfix, Sendmail), IMAP/POP3 (Dovecot), Database server (PostgreSQL, MySQL), FTP (vsftpd). ñ EÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÂÓfi ÌÈÎÚÔ ÂÙ È- ÚÈÎÔ ÈÎÙ Ô ÌÂ Ó Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÍ appleëúâùëù GNU/Linux; file sharing (Samba), NFS, Printing services (CUPS), workstations (ÛÙ ıìô ÂÚ- Á Û ). ñ Ú ÎÔÏÔ ıëûë Î È Ó Ï ÛË ÙË Î ÓËÛË ÙÔ ÙÔappleÈÎÔ ÈÎÙ Ô Î È ÙË ÛÊ ÏÂÈ ÙÔ ÌÂ Ó Û ÛÙËÌ GNU/Linux: Snort IDS, Nagios, Smokeping, MRTG, IPaudit. ËÏÒÛÂÈ Û ÌÌÂÙÔ ÛÙË Ú ÌÌ Ù ÙÔ IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ, ÙËÏ ÊˆÓ : , (ÒÚ : 10:00-15:00), ÈÛÙÔÛÂÏ : n ÏÏÔÈ ÊÔÚ TEE 2480 (17/3/08) 53

56 ÂappleˆÓ ̈ AÓÒÙ ÙÔ Ì Ô ÏÈÔ EappleÈ- ÏÔÁ ÚÔÛˆappleÈÎÔ (A E )! fiûâ ÈÙ ÛÂÈ ÂÙ È Î ıëìâúèó ÛÙ ÁÚ Ê ÙÔ applefi Î ıâ ÏÔÁ ŒÏÏËÓ appleô Ó ËÙÔ Ó Ì ı ÛË ÛÙÔ ËÌfiÛÈÔ ÙÔÌ ; fiû ÂappleÈÎ - ÚˆÌ Ó ÓÙ Ù apple Î È applefiû ÈÎ ÈÔ- ÏÔÁËÙÈÎ È ÎÈÓÔ ÓÙ È ÚfiÓÈ ÙÒ- Ú, Ì ÛÎÔapplefi ÙËÓ applefiîùëûë Ì appleâúè ÙËÙË ı ÛË ËÌÔÛ Ô - apple ÏÏ ÏÔ ; H Ï ıâè Â Ó È fiùè Ë Ú ÛË ÙÔ A E ˆ ÓÂÍ ÚÙËÙÔ ÛÒÌ ÙÔ ÂÈ ÂÏÙÈÒÛÂÈ Î Ù appleôï ÙËÓ Î Ù - ÛÙ ÛË, Î Ú ˆ fiûôó ÊÔÚ ÛÙËÓ ı ÈÚÂÛ Î È ÙË ÁÚ ÊÂÈÔÎÚ Ù. ÊÒ, appleôùâïâ Ó Ì ÂÌappleÚfi ÁÈ ÙÔ Ì ÔÓ appleúfi ÏËÌ ÙÔ ÂÏÏË- ÓÈÎÔ ÎÚ ÙÔ appleô ÎÔ ÂÈ ÛÙÔ fi- ÓÔÌ «È Ê ÓÂÈ appleúôûï ˆӻ, ÏÏ Â Ó È ÌfiÓÔ Ó Ì. TÔ Âapplefi- ÌÂÓÔ Ì ı Â Ó È Ó appleâú ÛÂÈ Î È ÙÔ A E (fiappleˆ Î È ÔÏfiÎÏËÚÔ Ô ÎÚ ÙÈÎfi ÌË ÓÈÛÌfi ) ÛÙËÓ ËÏÂ- ÎÙÚÔÓÈÎ ÂappleÔ, ÛÙËÓ ÂappleÔ fiappleô ÔÈ È ÈÎ Û Â Â ı ÚÂÈ ÔÓÙ È ÙË Ê ÛÈÎ apple ÚÔ Û ÓıÚÒappleˆÓ ÁÈ Ó ÈÂÎappleÂÚ ÈˆıÔ Ó ÏÏ ı ÂÎÙÂ- ÏÔ ÓÙ È ÙÔÌ ÙÔappleÔÈËÌ Ó applefi applefiûù ÛË. Yapplefi Ùfi ÙÔ appleú ÛÌ, ˆ ÙËÓ appleô Ë fiùè ÙÔ A E, ÛÂ Û ÓÂÚÁ - Û Ì ÙÔ Û ÂÙÈÎÔ ÊÔÚ (OAE, Yapple. Aapple Û fiïëûë Î È KÔÈÓˆÓÈÎ ÚÔÛÙ Û ÎÙÏ.) Ô- Ê ÏÂÈ Ó appleúô ˆÚ ÛÂÈ ÛÙËÓ Â- Ú ˆÛË Ì EÓÈ B ÛË Â- ÔÌ ÓˆÓ (B ) EÚÁ ÙÈÎÔ Ó - ÌÈÎÔ, ÔÚÁ ÓˆÌ ÓË ÛÙÔ È - ÎÙ Ô (Internet). M Ù ÙÔÈ B ı ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ, Û Â fió, fiappleˆ Î È ÔÈ ÂÎ ÙÔÓÙ Â ÛÂÈ ÛÙÔ È - ÎÙ Ô, ÛˆÌ Ù ˆÓ, ÂÓÒÛˆÓ, Î - ËÌ ÎÒÓ È Ú Ì ÙˆÓ, È ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ ÎÙÏ. M B ÂÏÂÁ fiìâ- ÓË applefi ÙÔ A E appleï ˆ È Î È appleúfiù ÛË appleúô ÙÔ ÚÌfi È- Ô ÊÔÚ ÏÏ Î È appleúô fiïô ÙÔ appleôï Ù appleô appleúô ÏËÌ Ù Ô- ÓÙ È Ì ÙÔ ÙËÌ appleâúèáú ÊÂÙ È Ó Ï ÙÈÎ apple Ú Î Ùˆ: I) H B ı ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ È ÈÎÙ - Î Û ÂÈ ÈÎ ÈÛÙÔÛÂÏ ÙÔ È È- ÎÙ Ô Î È ı ÂÏ Á ÂÙ È appleôîïâèûùè- Î applefi ÙÔ A E applefi ÏÏÔ Û ÂÙÈ- Îfi ÊÔÚ. II) K ıâ ŒÏÏËÓ appleôï ÙË appleô Â- appleèı ÌÂ Ó Û ÌÌÂÙ Û ÂÈ Û ÔappleÔÈ - appleôùâ appleúôî Ú ÍË ÁÈ appleúfiûïë Ë ÛÙÔ ËÌfiÛÈÔ ÙÔÌ ( ËÌfiÛÈ YappleËÚÂÛ Â, OTA, EKO ÎÙÏ.) ı appleú appleâè Ó ÂÁÁÚ ÊÂÙ È appleô ÚˆÙÈ- Î ÛÙË B. H ÂÁÁÚ Ê ÙÔ ı Á ÓÂ- Ù È ÙÔappleÚÔÛÒappleˆ Û ÚÌfi È Û ÂÙÈÎ appleëúâû (apple.. OAE, EÓÈ È ÈÎÙ Î B ÛË Â ÔÌ ÓˆÓ EÚÁ ÙÈÎÔ Ó ÌÈÎÔ (E B E ) ÂÏÂÁ fiìâóë applefi ÙÔ A E ÙÔ Àª øƒ À* *XËÌÈÎfi MË ÓÈÎfi KE, ÂÈ ÈÎ Î ÓÙÚ appleô Ô ÙÔ A E ) Ì ÌfiÓÔ apple ÈÙÔ ÌÂÓÔ ÙËÓ ÛÙ ÓÔÌÈÎ ÙÔ Ù ÙfiÙËÙ. M ÙËÓ ÂÁÁÚ Ê ı appleôîù Ó ÌÔÓ ÈÎfi «fióôì Ú ÛÙË» (username) Î È Ó Ó «Îˆ ÈÎfi appleúfiû ÛË» (password), ÂÓÒ Ì (ÌÔÓ ÈÎ ) Î ÚÙ Ï ı ËÌÈÔ ÚÁÂ Ù È ÛÙË B ÁÈ ÙÔÓ ÈÔ. O Ú ÛÙË, ÛÙË Û Ó - ÂÈ, ı ÌappleÔÚÂ Ó ÂÈÛ Ú ÂÙ È ÛÙË B Ì Ûˆ ÙÔ username Î È ÙÔ password appleô ÙÔ fiıëîâ, fiappleô ı ÂÈ ÙÔ ÈÎ ˆÌ Ó ÂÎÙÂÏ ÙÈ apple Ú Î Ùˆ ÂÚÁ Û Â : 1. N ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ appleúôûˆappleè- Î ÙÔ Î ÚÙ Ï Ì  ÔÌ Ó appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙ appleúôûˆappleèî ÙÔ ÛÙÔÈ Â (apple.. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Î Î Ù - ÛÙ ÛË, È ı ÓÛË ÌfiÓÈÌË Î ÙÔÈ- Î, ÙËÏ ÊˆÓÔ ÎÙÏ.). 2. N ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ appleúôûˆappleè- Î ÙÔ Î ÚÙ Ï Ì  ÔÌ Ó appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÙÔ appleúôûfióù (appleù, Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÂÌappleÂÈÚ, ÛÂÌÈÓ ÚÈ, Í Ó ÁÏÒÛ- Û ÎÙÏ.). ŸÏ Ù ÛÙÔÈ Â ÙË B ı appleôùâïô Ó ÂÓÈ Ô Û ÓÔÏÔ ÁÈ ÙÔ Ú ÛÙË, ÓÂÍ ÚÙËÙ applefi ÙËÓ appleúô- Î Ú ÍË ÁÈ ÙËÓ ÔappleÔ ÍÈÔÏÔÁÔ - ÓÙ È. H ÂÓËÌ ÚˆÛË ÙË B applefi ÙÔ Ú ÛÙË ı È appleâù È applefi ÙÔ ÈÔ ÓÔ- ÌÈÎfi appleï ÛÈÔ appleô Ú ÎÙËÚ ÂÈ Î È ÙÈ ÛËÌÂÚÈÓ ÓÙ appleâ ÈÙ ÛÂÈ ( appleâ ı ÓË ÏˆÛË N. 1599/1986 ÎÙÏ.). 3. N ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ È ÁÈ ÔappleÔÈ - appleôùâ appleúôî Ú ÍË (ÁÈ appleúfiûïë Ë Û ËÌfiÛÈÔ ÊÔÚ ) Â Ó È Û ÂÍ ÏÈ- ÍË. È ÙËÓ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÔappleÔÈÔ - appleôùâ appleúô Ï Ì ÙÔ È Ê ÓÂÈ-, appleú appleâè fiïâ ÔÈ appleúôûï ÂÈ Û fiïô ÙÔ ËÌfiÛÈÔ ÊÔÚÂ Ó ÂÏ Á ÔÓÙ È appleô ÚˆÙÈÎ applefi ÙÔ A E Î È Ó ËÌÔÛÈ ÔÓÙ È ÌÂ- Û, ÂÎÙfi applefi ÙËÓ ÓÙ appleë Î È Û Ë- ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÌÔÚÊ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ B. ÙË B ı appleú appleâè (ÂÎÙfi ÙˆÓ ÏψÓ) Ó Ó Ê ÚÔÓÙ È ÌÂ Û Ê - ÓÂÈ ÁÈ Î ıâ appleúôî Ú ÍË Ë appleúôıâ- ÛÌ appleô ÔÏ, Ù apple ÈÙÔ ÌÂÓ appleúôûfióù, Î ıò Î È Ë Ì ıô Ô ÍÈÔÏfiÁËÛË Î ıâ appleúôûfióùô È- ÈfiÙËÙ, ÙÛÈ ÒÛÙ fiïôè ÔÈ appleô - ÊÈÔÈ Ó ÁÓˆÚ Ô Ó applefiûâ ÌÔÓ Â ÍÈÔÏfiÁËÛË Û ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ Ó ÁÈ Î ıâ appleúôî Ú ÍË. 4. N appleô ÏÂÈ Ì Ûˆ ÙË B - ÙËÛË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleúôî Ú ÍË Ó ÎÔÈÓÒÓÂÙ È ÛÙË B Ì ÙÔ apple ÙË- Ì ÂÓfi ÎÔ ÌappleÈÔ ÎfiÌË Î È Ó apple ÁÔÚ ÂÙ È Û Πappleôèôó Ú ÛÙË Ó ËÏÒÛÂÈ ÁÈ Î appleôè ı ÛË ÏfiÁˆ ÙˆÓ appleúôûfióùˆó ÙÔ (apple.. applefiêôè- ÙÔ apple ÓÂappleÈÛÙËÌÈ Î ÂÎapple  ÛË Ó ÌËÓ ÌappleÔÚÂ Ó ËÏÒÛÂÈ Û ı ÛË appleúôôúèûì ÓË ÁÈ applefiêôèùô ËÌÔ- ÙÈÎ ÂÎapple  ÛË ). È Î ıâ ÂappleÈÏÂ- ıâ Û appleúôî Ú ÍË, ÂappleÔÌ Óˆ, ÙÔ Û ÛÙËÌ ÙË B ı appleôïôá ÂÈ - ÙfiÌ Ù ÙÈ ÌÔÓ Â ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ Ú ÛÙË Î È ı ÙÈ Û ÁÎÚ ÓÂÈ - ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó ÂappleÈÏ ÁÂÈ ÙÔ ÂappleÈÎÚ Ù - ÛÙÂÚÔ. Ù Ó ÂÓ È Ê ÚÔ Û Ë Ó ÙfiÙËÙ appleô ı   ÛÂ Ì Ù ÙÔÈ appleâú appleùˆûë ÙÔ Û ÛÙËÌ Ó Â- ÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ Ú ÛÙË ÁÈ ÙËÓ Î Ù - Ù Í ÙÔ ˆ appleúô ÙÔ ÏÏÔ - appleô ËÊ Ô. ŒÙÛÈ, fiù Ó Ë appleúôıâ- ÛÌ Ì appleúôî Ú ÍË Ï ÍÂÈ Ô Ú ÛÙË ı ÁÓˆÚ ÂÈ, Û Â fió ÂÎ ÙˆÓ appleúôù ÚˆÓ, ÙËÓ Î Ù Ù Í ÙÔ, ÁÂÁÔÓfi appleô appleúôû ÂÈ Ú ÎÙË- ÚÈÛÙÈÎ È È ÙÂÚË È Ê ÓÂÈ Î È ÍÈÔappleÈÛÙ ÙÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ, Î - 54 TEE 2480 (17/3/08)

57 ıò Î È Ù ÙËÙ ÙˆÓ appleôùâïâ- ÛÌ ÙˆÓ. 5. N ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ È ÁÈ ÙÔ Â- appleèù fióùâ Û Πıâ appleúôî Ú ÍË È ÁˆÓÈÛÌfi Ì ٠Ùfi ÚÔÓË Ë- ÌÔÛÈÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ ÌÔÓ ˆÓ ÍÈÔ- ÏfiÁËÛË appleô Ô Ó Û ÁÎÂÓÙÚÒ- ÛÂÈ ÙÔ.  appleâú appleùˆûë appleô Î - appleôèô Â Ó È ÂappleÈÙ ÒÓ ÙfiÙÂ Î È ÌfiÓÔ ÙfiÙ ı appleô ÚÂÔ Ù È Ó Î Ù ı ÛÂÈ ÙÔappleÚÔÛÒappleˆ ÛÙÔ A E Ù appleúˆùfiù apple ÈÎ ÈÔÏÔ- ÁËÙÈÎ, ÎÚÈ Ò fiappleˆ Û Ì ÓÂÈ Î È Û ÌÂÚ. III) TÔ ÈÔ ÙÔ A E ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ ÙÔ Û ÛÙËÌ ÙË B ı Â Ó È Û ı ÛË Ó ÂÎÙÂÏ ÙÈ apple Ú - Î Ùˆ ÂÚÁ Û Â : 1. N Ó ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÛÙË B fiïâ ÙÈ appleúôîëú ÍÂÈ ( Ï appleâ II.3) Ì fi- ÛÔ ÙÔ Ó Ùfi appleâúèûûfiùâúâ appleïë- ÚÔÊÔÚ Â. O ÙÚfiappleÔ Ó ÎÔ Óˆ- ÛË Î ıâ appleúôî Ú ÍË appleú appleâè Ó ÎÔÏÔ ıâ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ÊfiÚÌ - ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓÔ Ó ÌappleÔÚ  ÎÔÏ Ó È ÎÚ ÓÂÈ Ù - Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙË. T apple Ú apple Óˆ Û ÓÂapple ÁÔÓÙ È ÙË Û ÓÂÚÁ Û ÙÔ A E Ì fiïô ÙÔ ËÌfiÛÈÔ ÊÔÚ appleô ÂappleÈı ÌÔ Ó Ó appleúôûï - Ô Ó appleúôûˆappleèîfi Î È ÙËÓ appleô ÚÂ- ˆÙÈÎ apple ÁˆÁ ÙˆÓ È ÈÎ ÛÈÒÓ appleúfiûïë Ë ÛÙÔ Û ÛÙËÌ Ùfi. 2. N ÂappleÈÏ ÁÂÈ ÌÂÛ ÙÔ ÂappleÈ- ÎÚ Ù ÛÙÂÚÔ Ú ÛÙ appleô appleô- ÏÏÔ Ó ÙËÛË Ì Ûˆ ÙË B Ì ÙfiÌ ÙÔ Û ÛÙËÌ appleôïôáèûìô ÌÔÓ ˆÓ ÍÈÔÏfiÁËÛË. 3. N Ó ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙÔ Ù ÙÂÚÔ Ù ÔÓfiÌ Ù Î È ÙÈ ÌÔÓ Â ÍÈÔ- ÏfiÁËÛË appleô Û ÁÎ ÓÙÚˆÛ Ó ÙÔ Û ÂÈ ÈÎ ı ÛË ÂÓÙfi ÙË B. 4. N ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÙË B ÁÈ ÏÏÔ ÛÎÔappleÔ, fiappleˆ Â Ó È Ë ÛÙ ÙÈÛÙÈÎ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË ÙˆÓ ÛÙÔÈ-  ˆÓ, Ë Î Ù ÁÚ Ê ÙˆÓ Âapple ÁÁÂÏ- Ì ÙÈÎÒÓ ÈÎ ÓÔÙ ÙˆÓ ÙÔ ÂıÓÈÎÔ Ó ÌÈÎÔ, Ë Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÂÍ ÏÈ- Í ÙÔ ÎÙÏ. T ÂÌÊ Ó ÔÊ ÏË appleô apple&oci