Consultancy Terms of Reference -

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Consultancy Terms of Reference -"

Bản ghi

1 ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN VN Nâng cao vai trò lãnh đạo kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại 6 xã thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình Giai đoạn I. GIỚI THIỆU CHUNG ChildFund Việt Nam là văn phòng đại diện của ChildFund Australia - một tổ chức phát triển quốc tế độc lập, hoạt động vì mục tiêu giảm nghèo cho trẻ em tại các quốc gia đang phát triển. ChildFund Australia là một thành viên của Liên minh ChildFund một mạng lưới toàn cầu gồm 11 tổ chức đang hỗ trợ cho hơn 13 triệu trẻ em và gia đình tại hơn 60 quốc gia trên thế giới. ChildFund Australia đã đăng kí hoạt động và được chính thức công nhận bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại cơ quan quản lý các chương trình viện trợ nước ngoài của chính phủ Australia. ChildFund bắt đầu làm việc tại Việt Nam năm 1995 và hợp tác với trẻ em, cộng đồng và các tổ chức địa phương để tạo ra sự thay đổi bền vững, thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và thúc đẩy quyền trẻ em. Các dự án được thực hiện ở các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam bao gồm Bắc Kạn, Cao Bằng và Hòa Bình, nơi người dân đa số thuộc các nhóm dân tộc thiểu số, thường là nhóm yếu thế và bị sao lãng trong xã hội. Với trọng tâm là giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường, sinh kế bền vững, quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, an ninh lương thực, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, bao gồm cả phòng chống HIV, ChildFund Việt Nam cũng ưu tiên xây dựng khả năng tự thích ứng của thanh thiếu niên bằng cách tạo cơ hội cho các em tham gia các hoạt động thể dục thể thao, đào tạo nghề và kỹ năng sống và hỗ trợ các em tham gia vào quá trình ra quyết định tại địa phương. II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN Dự án Nâng cao vai trò lãnh đạo kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại 6 xã thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình được triển khai từ tháng 01 năm 2017 đến hết tháng 12 năm 2019 tại 6 xã của huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Mục tiêu tổng thể của dự án là "Đến năm 2019, dự án góp phần nâng cao vị thế kinh tế và xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số tại 6 xã thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình Dự án có 02 mục tiêu chính: 1. Nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và liên kết thị trường cho phụ nữ dân tộc thiểu số. 2. Thúc đẩy tiếng nói của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng. Dự án có các chỉ số kết quả sau: 1. Năng lực sản xuất kinh doanh, liên kết thị trường của phụ nữ dân tộc thiểu số được cải thiện. 2. Thu nhập của phụ nữ nghèo, cận nghèo tăng lên. 3. Tăng cường sự ủng hộ và hỗ trợ của các thành viên trong gia đình với các kế hoạch và sáng kiến của phụ nữ. Trang 1 / 6

2 4. Tăng cường sự ủng hộ và hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các kế hoạch và sáng kiến của phụ nữ. III. MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ Mục tiêu tổng thể: Đánh giá hiệu quả và tác động của dự án VN Mục tiêu cụ thể: Hiệu quả: Dự án đã đạt được các mục tiêu và đầu ra của nó dựa trên các chỉ số đã đề ra trong phạm vi ngân sách của dự án không? Dự án có đạt được kết quả nào ngoài dự kiến không? Điều gì giúp cho các dự án đạt được những kết quả này? Có câu chuyện minh họa cụ thể? Hiệu suất: Là nguồn lực (nguồn nhân lực, nguồn lực, chuyên môn, thiết bị, công nghệ, thời gian) được sử dụng một cách "thông minh" để đạt hiệu quả tối đa. Các phương pháp kỹ thuật có được sử dụng tốt khi so sánh với các phương pháp thay thế có thể có không? Hiệu quả chi phí của các can thiệp của dự án so với lợi ích từ dự án và số lượng người đạt được? Tác động: Dự án đã đem lại những tác động gì đối với nhóm đích (Phụ nữ nghèo? Phụ nữ DTTS)? Về vai trò và vị thế xã hội, vị thế kinh tế, khả năng ra quyết định của người phụ nữ? Về nhận thức và hành động của cộng đồng liên quan đến bình đẳng giới? Những tác động đó giúp tạo ra thay đổi về mối quan hệ quyền lực giữa phụ nữ và các thành viên khác trong gia đình như thế nào? Thu nhập tăng lên của phụ nữ có được đầu tư cho trẻ em và có giúp làm tăng thêm chất lượng cuộc sống của trẻ em? Có câu chuyện điển hình nào minh họa cho tác động của dự án? Tính bền vững: Sự bền vững của dự án thể hiện trong quá trình thiết kế và thực hiện can thiệp như thế nào? Những hoạt động nào của dự án có thể duy trì và lan tỏa được đến cộng đồng xung quanh? Vì sao? VD: Liên quan đến các nhóm sở thích cộng đồng, các nhóm này sẽ ra sao sau khi dự án kết thúc? Sự tham gia và vai trò của họ trong phát triển cộng đồng là gì? Liên hệ với các hoạt động khác của ChildFund trên địa bàn như thế nào? Dự án có tính tới các tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu khi thực hiện các hoạt động? Thiên tai và BĐKH có tác động như thế nào tới các hoạt động của dự án? Quản lý dự án: Sự quản lý dự án đã được tổ chức như thế nào? Nó có phù hợp và hiệu quả hay chưa? Mức độ quan tâm và sự tham gia của cộng đồng hưởng lợi và đối tác liên quan trong quá trình thực hiện dự án? Sự hỗ trợ và và phối hợp thực hiện của các cơ quan địa phương thể hiện như thế nào? Khuyến nghị: Các khuyến nghị rút ra từ hoạt động đánh giá, bao gồm cả khuyến nghị để cải thiện thêm hiệu quả và chất lượng của dự án sau khi dự án kết thúc là gì? Ghi chú: Mỗi nội dung trên đều cần có kết luận cụ thể, có phân tích những phát hiện chính kèm theo dẫn chứng định lượng và định tính cụ thể. IV. PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ VÀ NHIỆM VỤ Một nhóm nghiên cứu độc lập sẽ được tuyển dụng để thực hiện hoạt động đánh giá. Nhóm nghiên cứu độc lập chịu trách nhiệm thảo luận, thống nhất về kế hoạch, phương pháp, công cụ (định tính và định lượng) với cán bộ ChildFund Việt Nam (Quản lý chương trình, Quản lý văn phòng vùng Hòa Bình, chuyên gia Xã hội Dân sự, nhóm Giám sát, đánh giá và học hỏi, cán bộ dự án để thực hiện các nhiệm vụ chính sau: Nghiên cứu tài liệu Nghiên cứu thực địa Trang 2 / 6

3 Khảo sát thực địa sẽ bao gồm: Bảng hỏi Phỏng vấn sâu Thảo luận nhóm (lưu ý tách biệt nhóm nam và nhóm nữ cộng đồng) Quan sát thực tế Các phương pháp khác phù hợp với mục đích khảo sát V. PHẠM VI CÔNG VIỆC 1. Địa điểm: Đánh giá được thực hiện tại: Tại nhà: Lập đề cương khảo sát và các bộ công cụ, viết báo cáo đánh giá bằng tiếng Việt và tóm tắt báo cáo bằng tiếng Anh. Tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình: Tiến hành khảo sát đánh giá theo kế hoạch đã được lập tại 6 xã dự án: Nuông Dăm, Cuối Hạ, Kim Truy, Thượng Tiến, Hợp Đồng, Đú Sáng; trình bày kết quả tóm tắt với đối tác địa phương. 2. Khung thời gian (Kế hoạch cho các hoạt động) Dự kiến công việc sẽ được thực hiện vào tháng 1 và 2 năm Dưới đây là lịch làm việc dự kiến. Số ngày chính thức cho nhiệm vụ này sẽ được hai bên thảo luận và thống nhất). Thời gian Kết quả đầu ra và hoạt động Số ngày làm việc Tuần 3 tháng 1 năm 2020 Tuần 2 tháng 2 năm 2020 Tuần 3 tháng 2 năm 2020 Tuần 4 tháng 2 năm 2020 Rà soát tài liệu và phát triển công cụ đánh giá - Tài liệu dự án: Chiến lược Quốc gia của ChildFund, Đề xuất dự án; báo cáo giữa kỳ, báo cáo năm, báo cáo hoạt động, báo cáo đánh giá tổng thể các dự án sinh kế và trao quyền cho phụ nữ, khảo sát về giới và các tài liệu có liên quan khác. - Phát triển công cụ đánh giá (định tính và định lượng, phương pháp phân tích dữ liệu, ), lập kế hoạch thực địa, hướng dẫn thực hiện hoạt động tại thực địa (có thống nhất với cán bộ ChildFund) Đi công tác thực địa tại Kim Bôi, Hòa Bình Trình bày tóm tắt kết quả đánh giá cho cán bộ ChildFund và đối tác tại Hòa Bình Phân tích dữ liệu và thông tin; soạn thảo báo cáo (tiếng Việt) Thảo luận về bản dự thảo báo cáo với cán bộ ChildFund tại văn phòng Hà nội Nộp báo cáo hoàn thiện và tóm tắt báo cáo cho ChildFund (tiếng Việt). Gửi báo cáo tóm tắt tiếng Việt và dịch báo cáo tóm tắt từ Việt sang Anh (8-10 trang) Trang 3 / 6

4 3. Sản phẩm (Đầu ra/ kết quả cuối cùng) Một bản báo cáo bằng tiếng Việt (không nên dài quá 30 trang, không kể phần phụ lục) và tóm tắt báo cáo bằng tiếng Anh, bao gồm các phần sau: Thuật ngữ/từ viết tắt Lời mở đầu Tóm tắt báo cáo Phần 1: Giới thiệu về dự án và hoạt động đánh giá (Bối cảnh, thông tin dự án, mục tiêu đánh giá, phương pháp Đối tượng tham gia đánh giá, phương pháp đánh giá, hạn chế của đánh giá) Phần 2: Các phát hiện (trình bày theo các câu hỏi trong Phần III của TOR này) Phần 3: Kết luận, bài học và khuyến nghị Phụ lục (danh sách các tài liệu, các bảng hỏi, bảng phỏng vấn, kế hoạch thực hiện, người tham gia đánh giá, ) 4. Giám sát/ quản lý nhiệm vụ Tư vấn sẽ được quản lý chung bởi Quản lý chương trình ChildFund Việt Nam. Tư vấn sẽ làm việc chặt chẽ với các cán bộ liên quan của Tổ chức ChildFund, bao gồm Cán bộ Giám sát, Đánh giá và Học hỏi; Chuyên gia xã hội dân sự, Quản lý Vùng Hòa Bình, và Cán bộ dự án tại vùng. 5. Bảo mật: Mọi thảo luận và tài liệu liên quan đến TOR và hoạt động đánh giá này sẽ được hai bên giữ bảo mật. 6. An toàn cho trẻ em: Ứng viên trúng tuyển sẽ phải tuân thủ theo Chính sách và Quy trình An toàn cho Trẻ em của ChildFund Australia và ký Quy tắc ứng xử An toàn cho trẻ em. Nếu tư vấn làm viêc, liên hệ trực tiếp hay tiếp cận với thông tin cá nhân của trẻ, tư vấn phải nộp bản xác nhận Lý lịch tư pháp. 7. Chống khủng bố: ChildFund Australia thực hiện nghĩa vụ theo luật của Úc liên quan đến chống khủng bố. Để có thể thực hiện nghĩa vụ của mình, tên của của chuyên gia tư vấn sẽ được kiểm tra theo quy định của Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) và An ninh Quốc gia Úc trước khi bắt đầu mối quan hệ tài chính. VI. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN Trưởng nhóm: Có bằng cao học về lĩnh vực phát triển cộng đồng; Có kinh nghiệm thực hiện các hoạt động đánh giá tương tự; đặc biệt là kinh nghiệm về triển khai các dự án phát triển cộng đồng lồng ghép, ưu tiên các nhóm yếu thế và các vấn đề can thiệp liên quan về bình đẳng giới, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em gái; Có kinh nghiệm trong việc thực hiện hoạt động chuỗi giá trị và sinh kế; sử dụng các phương pháp có sự tham gia, có kỹ năng phân tích vấn đề, phân tích các bên liên quan; Có kinh nghiệm làm việc với người dân tộc thiểu số, chính quyền địa phương; Có hiểu biết sâu sắc về bình đẳng giới; Kỹ năng phân tích và viết báo cáo tốt; Có kinh nghiệm làm việc với tổ chức phi chính phủ. Trang 4 / 6

5 Thành viên (nếu có) Có bằng đại học liên quan về phát triển cộng đồng; Có kinh nghiệm thực hiện các hoạt động đánh giá tương tự; đặc biệt là kinh nghiệm trong thực hiện hoạt động chuỗi giá trị, sinh kế, ưu tiên các nhóm yếu thế và các vấn đề can thiệp liên quan về bình đẳng giới, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em gái; Có kinh nghiệm làm việc với người dân tộc thiểu số, chính quyền địa phương; Có kinh nghiệm trong việc tiến hành phỏng vấn, phân tích dữ liệu. VII. NỘP HỒ SƠ, ĐỀ XUẤT THỜI GIAN VÀ NGÂN SÁCH Các Ứng viên quan tâm vui lòng gửi: Các hồ sơ hợp lệ sẽ bao gồm nhưng không giới hạn: Phương pháp khảo sát, thành phần tham gia đánh giá, Cỡ mẫu khảo sát (định tính, định lượng), Quản lý dữ liệu và phân tích dữ liệu, Các vấn đề xuyên suốt, Kế hoạch thực hiện khảo sát, Ngân sách đề xuất cạnh tranh (bằng VNĐ và đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân). Các thông tin cá nhân (CV), bao gồm danh mục các hoạt động tư vấn tương tự. Thông tin của ít nhất hai người có thể cung cấp thông tin về ứng cử viên. Hai báo cáo đánh giá có nội dung liên quan với công việc sẽ thực hiện hoạt động tư vấn. (Các) nhóm có hồ sơ phù hợp sẽ được mời tham gia phỏng vấn ngay sau khi nhận được hồ sơ. Ứng viên quan tâm cần gửi Đề xuất và hoàn thành đơn ứng cử trực tuyến qua link trước 5 giờ chiều, ngày 31/12/2019. Chúng tôi sẽ liên hệ và phỏng vấn ngay những ứng viên đạt yêu cầu. Trang 5 / 6

6 Phụ lục Các hoạt động chính của dự án Mục tiêu 1: Nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và liên kết thị trường cho Phụ nữ dân tộc thiểu số Rà soát các tổ nhóm tiết kiệm tự quản (VSLA) (Đã được thành lập từ dự án VN trước đó) Tập huấn nâng cao năng lực cho phụ nữ trong nhóm VSLA: 1) Bình đẳng giới; 2) kỹ năng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh (Kỹ năng quản lý nhóm và kế hoạch sản xuất kinh doanh) và kế toán nông hộ; 3) Liên kết thị trường và kỹ năng ra quyết định; 4) kỹ năng đàm phán và gây ảnh hưởng Hỗ trợ phụ nữ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của họ (VD: nuôi ong, chăn nuôi trâu bò v.v...) Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với thị trường Cho các nhóm phụ nữ vay vốn Mục tiêu 2: Thúc đẩy tiếng nói của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng. Khảo sát các vấn đề về giới từ đó xây dựng kế hoạch truyền thông hiệu quả. Truyền thông nâng cao nhận thức cho các thành viên trong gia đình về vai trò lãnh đạo kinh tế của phụ nữ. Tập huấn về kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con cái và làm việc nhà cho đàn ông. Tập huấn và hội thảo đối thoại chính sách tại xã và huyện liên quan tới trao quyền kinh tế cho phụ nữ và vấn đề về giới. Tổ chức một cuộc đánh giá dự án, hội thảo chia sẻ thành quả dự án cấp tỉnh, huyện, xã Trang 6 / 6