Microsoft Word - Ma De 357.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - Ma De 357.doc"

Bản ghi

1 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu : Cho hàm số y f( ) có bảng biến thiên như hình vẽ Số nghiệm củ phương trình f( ) 0 là: A B C D 0 4 Câu : Đồ thị hàm số y cắt trục hoành tại mấy điểm? A B 4 C D 0 4 Câu : Tìm tất cả giá trị thực củ thm số m để đồ thị hàm số y= - m + m- có b điểm cực trị là b đỉnh củ tm giác cân A m ³ 0 B m > 0 C m ¹ 0 D m < 0 Câu 4: Cho một khối chóp có đáy là đ giác lồi n cạnh Trong các mệnh đề su đây, mệnh đề nào đúng: A Số mặt và số đỉnh bằng nhu B Số đỉnh củ khối chóp bằng n C Số mặt củ khối chóp bằng n D Số cạnh củ khối chóp bằng n Câu 5: Tìm tập ác định củ hàm số y= ( - ) -4 A D 0; B D \ 0; C D ;0 ; D D Câu 6: Với các số thực b, bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng? A 5 b 5 B 5 b 5 b b 5 5 C 5 b 5 b 5 D 5 b 5 b 5 Câu 7: Giá trị nhỏ nhất củ hàm số y trên đoạn ; là: A B 0 C D 5 Câu 8: Cho hàm số y f( ) liên tục trên và có bảng ét dấu củ đạo hàm như hình vẽ f'() Hàm số y f( ) có bo nhiêu điểm cực trị? A 4 B C D Câu 9: Đồ thị như hình vẽ là đồ thị củ hàm số nào dưới đây? Trng /6 - Mã đề thi 57

2 A y = B y = C y = D y= Câu 0: Cho đường thẳng d cố định, đường thẳng d song song và cách d một khoảng cách không đổi Khi d quy qunh d t được A Hình tròn B Khối trụ C Hình trụ D Mặt trụ Câu : Cho 0, và, y là hi số thực thỏ mãn y 0 Mệnh đề nào dưới đây đúng? A log y log log y B C log y log log y D log log log y log log y Câu : Tính thể tích củ vật thể tròn oy khi quy mô hình (như hình vẽ) qunh trục DF : 0 A 7 B 5 C 0 D 9 Câu : Khối đ diện đều loại 5, có tên gọi nào dưới đây? A Khối mười hi mặt đều B Khối lập phương C Khối hi mươi mặt đều D Khối tứ diện đều Câu 4: Từ các chữ số 0,,,,5 có thể lập thành bo nhiêu số tự nhiên không chi hết cho 5 gồm 4 chữ số đôi một khác nhu? A 0 B 54 C 7 D 69 6 Câu 5: Cho khi triển với 0 Tìm hệ số củ số hạng chứ trong khi triển trên A 80 B 60 C 40 D 60 Câu 6: Mệnh đề nào trong các mệnh đề dưới đây si? 08 A Hàm số y đồng biến trên B Hàm số y log đồng biến trên (0; ) C Hàm số y ln( ) nghịch biến trên khoảng ( ;0) D Hàm số y đồng biến trên Câu 7: Cho hàm số y f có bảng biến thiên như su: 0 y 0 y Mệnh đề nào dưới đây đúng? ; A Hàm số nghịch biến trên Trng /6 - Mã đề thi 57

3 B Hàm số nghịch biến trên ;0; C Hàm số đồng biến trên 0; D Hàm số đồng biến trên ; Câu 8: Một gi đình cần ây một bể nước hình hộp chữ nhật để chứ 0m nước Biết mặt đáy có kích thước chiều dài,5m và chiều rộng m Khi đó chiều co củ bể nước là: A h m B h m C h, 5 m D h m Câu 9: Tìm đạo hàm củ hàm số y A y B log y C y ln D y ln Câu 0: Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qu trục t được một tm giác vuông cân, cạnh huyền bằng Thể tích khối nón là : A 6 Câu : Cho hàm số B C 4 y sin Mệnh đề nào su đây đúng? A y ' y '' cos B 4yy'' 4 C 4yy'' D y' y'tn 0 D Câu : Cho các hàm số lũy thừ y, y, y có đồ thị như hình vẽ Mệnh đề đúng là: y 6 y= α y= β 4 y= γ O A B C D 08 Câu : Cho hàm số y Mệnh đề nào dưới đây đúng? A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng, tiệm cận ngng là đường thẳng y 0 B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng, tiệm cận ngng là đường thẳng y 0 C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng, không có tiệm cận ngng D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng, tiệm cận ngng là đường thẳng y 08 Câu 4: Cho hàm số y f( ) \ có bảng biến thiên như hình vẽ Tổng số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngng củ đồ thị hàm số y f( ) liên tục trên A B 4 C D Câu 5: Cho hàm số y f( ) b ; Xét các mệnh đề su: có đạo hàm trên khoảng Trng /6 - Mã đề thi 57

4 I Nếu hàm số y f( ) đồng biến trên khoảng b ; thì f 0, ; b II Nếu f 0, ; b thì hàm số y f( ) nghịch biến trên khoảng ; III Nếu hàm số y f( ) liên tục trên b ; và f 0, ; b b ; biến trên đoạn b thì hàm số y f( ) đồng Số mệnh đề đúng là: A B 0 C D Câu 6: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng Diện tích ung qunh gấp đôi diện tích đáy Khi đó thể tích khối chóp bằng: A B C D 6 Câu 7: Tìm tất cả các giá trị thực củ thm số m so cho hàm số ; y nghịch biến trên khoảng m A, B, C, D, P có tất cả bo nhiêu số hạng? A 7 B 8 C 0 D 5 Câu 8: Su khi khi triển và rút gọn thì ( ) Câu 9: Cho hàm số y f( ) có đạo hàm trên Xét các hàm số g( ) f f 8 và h ( ) f( ) f(4 ) Biết rằng g '() 8 và g '() 000 Tính h '() : A 08 B 08 C 00 D 00 Câu 0: Cho lăng trụ đứng ABCA B C, đáy ABC là tm giác vuông cân tại A E là trung điểm củ B C, CB cắt BE tại M Tính thể tích V củ khối tứ diện ABCM biết AB =, AA = 6 A V 7 B 6 C V 8 D V 6 Câu : Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh, SA vuông góc với đáy và SA Gọi M là trung điểm củ SD Tính khoảng cách d giữ đường thẳng SB và mặt phẳng ( ACM ) A d B d C d D d Câu : Biết hàm số y 4 b c 0 đồng biến trên 0;, mệnh đề nào dưới đây đúng? A 0; b 0 B b 0 C 0; b 0 D b 0 Câu : Cho các số thực b, so cho 0 b,, biết rằng đồ thị các hàm số y và y log b cắt 5 nhu tại điểm M( 08; 09 ) Mệnh đề nào dưới đây đúng? A, b B, 0 b C 0, b D 0,0b Câu 4: Cho hàm số A 5 y có đồ thị, Đường thẳng MA cắt C và điểm M ; Xét điểm A bất kì trên C tại điểm B (khác A ) Hoành độ điểm B là: C có A B C D Câu 5: Cho hình chóp tứ giác đều SABCDcó cạnh đáy bằng Gọi M, N lần lượt là trung điểm củ SB và SD Biết AM vuông góc với CN Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABCD 4 A B C D Câu 6: Cho hàm số f thỏ mãn f cot sin cos, 0; sin cos g f f trên là Giá trị lớn nhất củ hàm số Trng 4/6 - Mã đề thi 57

5 6 A 5 B 0 C D 5 Câu 7: Trong một trò chơi điện tử, ác suất để gme thủ thắng trong một trận là 0,4 (không có hò) Hỏi phải chơi tối thiểu bo nhiêu trận để ác suất thắng ít nhất một trận trong loạt chơi đó lớn hơn 0,95 A 6 B 7 C 4 D 5 Câu 8: Cho b hình cầu tiếp úc ngoài nhu từng đôi một và cùng tiếp úc với một mặt phẳng Các tiếp điểm củ các hình cầu trên mặt phẳng lập thành tm giác có các cạnh bằng 4, và Tích bán kính củ b hình cầu trên là: A B C 6 D 9 Câu 9: Cho hàm số y f( ) có đạo hàm liên tục trên và có đồ thị hàm số y f( ) như hình vẽ Đặt g( ) f( ) Tìm số điểm cực trị củ hàm số y g( ) A B 5 C 4 D Câu 40: Có bo nhiêu giá trị nguyên củ thm số m để đồ thị hàm số y= (m + ) -m + có hi điểm cực trị nằm về hi phí củ trục O A 4 B 5 C 6 D 7 Câu 4: Cho khối chóp SABC có thể tích bằng 6cm Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm củ các cạnh SA, SB, SC Tính thể tích V củ khối tứ diện AMNP A V 8 cm B V 4 cm C V cm D V cm Câu 4: Cho prbol ( P): y và đường thẳng d: y 0 Qu điểm M tùy ý trên đường thẳng d kẻ tiếp tuyến MT, MT tới ( P ) (với T, T là các tiếp điểm) Biết đường thẳng TT luôn đi qu điểm I(;) b cố định Phát biểu nào su đây đúng? A b( ;) B b C b 5 D b 9 Câu 4: Cho, b là các số thực và hàm số f 09 b c ( ) log sin os 08 6 Biết ln 09 ln 08 f (08 ) 0 Tính P f 09 A P 4 B P C P D P 0 Câu 44: Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 00 triệu đồng theo thể thức lãi kép (tức là tiền lãi củ kỳ trước được cộng vào vốn củ kỳ kế tiếp) với kì hạn tháng, lãi suất % một quý Su đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 00 triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó Tổng số tiền người đó nhận được su năm gửi tiền vào ngân hàng gần bằng với kết quả nào su đây Biết rằng trong suốt thời gin gửi tiền lãi suất ngân hàng không thy đổi và người đó không rút tiền r A triệu đồng B 6 triệu đồng C 0 triệu đồng D 0 triệu đồng y log mm ác định trên ; là: A 4 B 5 C Vô số D Trng 5/6 - Mã đề thi 57 Câu 45: Số các giá trị nguyên củ thm số m để hàm số

6 Câu 46: Cho hàm số y có đồ thị (C) và A là điểm thuộc (C) Tính giá trị nhỏ nhất củ tổng các khoảng cách từ A đến các đường tiệm cận củ (C) A B C D Câu 47: Cho hình hộp đứng ABCDABCD có AB =, AD =, BD = Góc tạo bởi AB và mặt o phẳng ABCD bằng 60 Tính thể tích củ khối chóp DABCD A B C D Câu 48: Một bảng vuông gồm ô vuông đơn vị Chọn ngẫu nhiên một ô hình chữ nhật Tính ác suất để ô được chọn là hình vuông (trong kết quả lấy 4 chữ số ở phần thập phân) A 0,04 B 0,0 C 0,06 D 0,0 Câu 49: Cho hi vectơ b, thỏ mãn: 4; b ; b 4 Gọi α là góc giữ hi vectơ b, Chọn phát biểu đúng 0 0 A 60 B 0 C cos D cos 8 Câu 50: Cho hình chóp S ABC có SA SB SC, 0 ASB 60, 0 BSC 90, và 0 CSA 0 Tính khoảng cách d giữ hi đường thẳng AC và SB A d B d C HẾT d D d Trng 6/6 - Mã đề thi 57

7 Pge Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc SỞ GD VÀ ĐT THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN Câu Cho hàm số y = f ( ) có bảng biến thiên như hình vẽ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC Thời gin làm bài 90 phút Câu Câu Hỏi tập nghiệm củ phương trình f ( ) + = 0 có bo nhiêu phần tử? A B C D 0 Chọn B T có f ( ) f ( ) Tác giả:nguyễn Duy Chiến + = 0 = Phương trình đã cho là phương trình hoành độ gio điểm củ đồ thị hàm số với đường thẳng y = Dự vào bảng biến thiên t thấy phương tình có nghiệm 4 Đồ thị hàm số y = + + cắt trục hoành tại mấy điểm? A B 4 C D 0 Chọn C Phương trình hoành độ gio điểm hoành tại hi điểm Tìm tất cả giá trị thực củ thm số m để đồ thị hàm số Tác giả:nguyễn Duy Chiến = 0 = Do đó đồ thị hàm số cắt trục 4 y m m = + có b điểm cực trị là b đỉnh củ một tm giác cân A m 0 B m 0 C m 0 D m 0 Chọn B TXĐ D = Cách T có y = 4 4m = 4( m) Tác giả:trần Thị Thnh Thủy 4 Do hàm số đã cho là hàm số trùng phương nên để đồ thị hàm số y = m + m có b điểm cực trị là b đỉnh củ một tm giác cân thì phương trình y = 0 phải có nghiệm thực phân biệt = m có hi nghiệm phân biệt 0 m 0 Cách (Dùng cho trắc nghiệm)

8 Pge Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc Do hàm số đã cho là hàm số trùng phương nên để đồ thị hàm số Câu 4 Câu 5 điểm cực trị là b đỉnh củ một tm giác cân thì ( ) 4 y = m + m có b b 0 m 0 m 0 Cho khối chóp có đáy là đ giác lồi n cạnh Trong các mệnh đề su đây mệnh đề nào đúng: A Số mặt và số đỉnh bằng nhu B Số đỉnh củ khối chóp bằng n+ C Số mặt củ khối chóp bằng n D Số cạnh củ khối chóp bằng n + Chọn A Khối chóp có đáy là đ giác lồi n cạnh có n + đỉnh; n + mặt và n cạnh Do đó khối chóp có đáy là đ giác lồi n cạnh có số mặt và số đỉnh bằng nhu Tìm tập ác định củ hàm số y 4 A D = ( 0;) B D = \ 0; C D ( ;0) ( ; ) Tác giả:trần Thị Thnh Thủy = + D D = Chọn B y = ác định Hàm số ( ) Tác giả : Nguyễn Thị Bích Vậy tập ác định củ hàm số : D = \ 0; Câu 6 Với các số thực b, bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng? Câu 7 A 5 b = 5 B 5 b 5 b b 5 5 = C 5 b 5 b 5 = D 5 + b = 5 b 5 Chọn A Giá trị nhỏ nhất củ hàm số y = + trên đoạn ; là: A B0 C 5 D Chọn B Dễ thấy với mọi ; thì + Do đó y = 0 ; Dấu " = " ảy r khi và chỉ khi = Tác giả : Nguyễn Thị Bích Tác giả:nguyễn Thị Thúy Vậy giá trị nhỏ nhất củ hàm số bằng 0 khi = Câu 8 Cho hàm số y = f ( ) liên tục trên và có bảng ét dấu củ đạo hàm như hình vẽ f'() Hàm số y = f ( ) có bo nhiêu điểm cực trị?

9 Pge Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc A 4 B C D Tác giả:nguyễn Thị Thúy Chọn A Hàm số có 4 điểm cực trị Câu 9 Đồ thị như hình vẽ là đồ thị củ hàm số nào dưới đây? A y 4 B Chọn B Hàm số có dạng: y + 4 C y = + b + c + d Dự vào đồ thị, t có hệ số 0 Tâm đối ứng I ( ; ) Chọn đáp án B y 4 D y 4 Tác giả: thpt tuyphong Câu 0 Cho đường thẳng d cố định, đường thẳng d song song và cách d một khoảng cách không đổi Khi d quy qunh d t được A Hình tròn B Khối trụ C Hình trụ D Mặt trụ Chọn D d sẽ tạo r một mặt trục có bán kính là R = d ( d, d ) Đường thẳng d quy qunh Câu Cho 0, và y, là hi số thực thỏ mãn y 0 A log ( y) log log y C log ( y) = log + log y D ( ) + = + B log Tác giả: thpt tuyphong Mệnh đề nào dưới đây đúng? = log log y = log + log y Tác giả:trần Văn Minh Chiến Chọn C Câu Tính thể tích củ vật thể tròn oy khi quy mô hình (như hình vẽ) qunh trục DF :

10 Pge4 Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc 0 A 7 B C 5 D 0 9 Chọn D Tác giả:trần Văn Minh Chiến Quy hình vuông ABCD qunh trục DF t được một hình trụ có bán kính bằng đường co bằng có thể tích V = 0 Trong tm giác vuông AEF có EF = AFtn 0 = Quy tm giác AEF qunh trục AEF t được một hình nón có bán kính đáy EF = và đường co AF = có thể tích V = = 9 Vậy thể tích củ vật thể tròn oy khi quy mô hình (như hình vẽ) qunh trục DF là: 0 V V 9 9 Câu Khối đ diện đều loại 5; có tên gọi nào dưới đây? + = + = A Khối mười hi mặt đều B Khối lập phương C Khối hi mươi mặt đều D Khối tứ diện đều Tác giả:vũ Thị Thơm Chọn A Câu 4 Từ các chữ số 0,,,, 5 có thể lập được bo nhiêu số tự nhiên không chi hết cho 5 gồm 4 chữ số đôi một khác nhu? A 0 B 54 C 7 D 69 Tác giả:vũ Thị Thơm Chọn B Số các số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhu lập từ các chữ số 0,,,, 4 5 là A5 A4 = 96 Gọi số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhu, chi hết cho 5 lập từ các chữ số 0,,,, 5 có dạng bcd TH: d = 0 số các số tự nhiện là A 4 = 4

11 Pge5 Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc TH: d = 5 có cách chọn; b có cách chọn; c có cách chon số các số tự nhiện là = 8 Số các số tự nhiên không chi hết cho 5 gồm 4 chữ số đôi một khác nhu, lập từ các chữ số 0,,,, 5 là = 54 số 6 Câu 5: Cho khi triển + với 0 Tìm hệ số củ số hạng chứ trong khi triển A 80 B 60 C 40 D 60 Chọn B T có : 6 6 k 6 6 k k 6 k k k 6 6 k= 0 k= 0 + = C = C Dó đó số hạng chứ Hệ số củ trong khi triển ứng với k thỏ mãn: trong khi trienr là: C = 60 6 Câu 6: Mệnh đề nào trong các mệnh đề dưới đây si? A Hàm số 08 + y = đồng biến trên B Hàm số y = log đồng biến trên ( 0; + ) C Hàm số y= ln ( ) nghịch biến trên ( ;0) D Hàm số y = đồng biến trên Tác giả : Phạm Thị Ngọc Huệ 6 k = k = Chọn A Xét hàm số : 08 + y = ác định trên Tác giả : Phạm Thị Ngọc Huệ y ' = ln Do đó y' 0 0 y' 0 0 Vậy hàm số Mệnh đề A si 08 + y = Câu 7: Cho hàm số y = f ( ) có bảng biến thiên như su: nghịch biến trên ( ;0) và đồng biến trên ( 0; + )

12 Pge6 Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc Mệnh đề nào dưới đây đúng? ; A Hàm số nghịch biến trên ( ) B Hàm số nghịch biến trên ( ;0) ( ; + ) C Hàm số đồng biến trên ( 0; ) D Hàm số đồng biến trên ( ;) Chọn C Tác giả: Bùi Nguyên Phương Dự vào bảng biến thiên, t thấy hàm số đồng biến trên khoảng ( 0; ), nghịch biến trên các khoảng ( ;0) và ( ;+ ) Câu 8: Một gi đình cần ây một bể nước hình hộp chữ nhật để chứ 0m nước Biết mặt đáy có kích thước chiều dài,5m và chiều rộng m Khi đó chiều co củ bể nước là: A h = m B h = m C h =,5 m D h = m Chọn D Gọi h (m) là chiều co củ bể nước hình hộp chữ nhật T có: 0 =,5 h h= m Câu 9: Tìm đạo hàm củ hàm số y log ( ) A = + y = + B y = Chọn D T có: y = = ln ln ( + ) ( + ) ( + ) y = + C ( + ) Tác giả: Bùi Nguyên Phương D y = ln ln ( + ) Tác giả: Võ Tự Lực Câu 0: Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qu trục t được một tm giác vuông cân, cạnh huyền bằng Thể tích khối nón là: A 6 B C 4 D Chọn B Tác giả: Võ Tự Lực

13 Pge7 Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc S A O B Mặt phẳng đi qu trục củ hình nón cắt hình nón theo thiết diện là tm giác vuông cân SAB có cạnh huyền AB = Gọi O là tâm củ đường tròn đáy, O chính là trung điểm củ AB Bán kính đường tròn đáy Đường co hình nón AB R = OA = = AB SO = = Thể tích khối nón: V = R h = = Câu Cho hàm số y = sin Mệnh đềnào su đây đúng? A y + y '' = cos B 4 '' 4 y y = C 4 y+ y'' = D y' + y'tn = 0 Chọn C T có y' = sin cos = sin y= sin y'' = cos 4 '' 4sin cos y y = 4sin + sin = + = + ( ) Câu Cho các hàm số lũy thừ y Tác giả : Lương Văn Huy =, y =, y = có đồ thị như hình vẽ Mệnh đề đúng là : A B C D Tác giả : Lương Văn Huy

14 Pge8 Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc Chọn C Từ đồ thị hàm số t có Hàm số y Hàm số y Đồ thị hàm số y Đồ thị hàm số y = nghịch biến trên ( 0; + ) nên 0 =, y = đồng biến trên ( ) 0; + nên 0, 0 = nằm phí trên đồ thị hàm số y = khi nên = nằm phí dưới đồ thị hàm số y = khi nên Vậy 0 08 Câu Cho hàm số y = Mệnh đề nào dưới đây đúng A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng =, tiệm cận ngng là đường thẳng y = 0 B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng =, tiệm cận ngng là đường thẳng y = 0 C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng =, không có tiệm cận ngng D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng =, tiệm cận ngng là đường thẳng y = 08 Chọn A T có Tác giả:phạm Văn Huy lim y = lim = 0; lim y = lim = 0 vậy đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngng là + + đường thẳng y = lim y = lim ; lim y lim + + = = = + vậy đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là đường thẳng = Câu 4 Cho hàm số y f ( ) \ có bảng biến thiên như hình vẽ Tổng số đường tiệm = liên tục trên cận đứng và tiệm cận ngng củ đồ thị hàm số y = f ( )

15 Pge9 Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc A B 4 C D Chọn D Từ BBT t có Tác giả: Phạm Văn Huy lim y= ; lim y= do đó đồ thị hàm số có hi đường tiệm cận ngng là y = ; y = + lim y= + ; lim y= do đó đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng là = + Vậy tổng số có đường tiệm cận Câu 5: Cho hàm số y f ( ) I Nếu hàm số y f ( ) II Nếu hàm số y f ( ) biến trên khoảng ( b ; ) III Nếu hàm số y f ( ) biến trên đoạn b ; = có đạo hàm trên khoảng ( ; ) b Xét các mệnh đề su: = đồng biến trên khoảng ( b ; ) thì f ( ) ( b) = liên tục trên b ; và f ( ) 0, ( ; b) = liên tục trên b ; và f ( ) 0, ( ; b) 0, ; thì hàm số y = f ( ) nghịch thì hàm số y = f ( ) đồng Số mệnh đề đúng là: A B 0 C D Chọn C ISi ví dụ hàm số IIĐúng y = đồng biến trên ( ; ) + nhưng y' 0, ( ; + ) Tác giả : Nguyễn Trí Chính IIIĐúng Câu 6: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng Diện tích ung qunh gấp đôi diện tích đáy Khi đó thể tích khối chóp bằng A B Chọn D C D 6 S Tác giả : Nguyễn Trí Chính A O I D B C Thể tích khối chóp: V = B h, có B = Gọi O là tâm củ hình vuông, I là trung điểm DC thì SI CD

16 Pge0 Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc Đặt SO = h Có SI = SO + OI Có S = SI CD, S = B q q 4 = h +, Suy r: h + = 4 4 h + = h + = 4 = h 4 h = Lúc đó: V = = 6 Câu 7 Tìm tất cả các giá trị thực củ thm số m so cho hàm số y = nghịch biến trên khoảng m ( ;) A (; + ) B (; + ) C [; + ) D [; + ) Chọn C Tập ác định : T có : y ' = D = R \ m m ( m) Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ;) khi và chỉ khi y' 0,, tức là : m 0 m m Vậy tập giá trị m cần tìm là [; + ) Câu 8 Su khi khi triển và rút gọn thì ( ) ( ) 8 Tác giả : Hoàng Minh Thành P = có tất cả bo nhiêu số hạng? A 7 B 8 C 0 D 5 Chọn A Tác giả : Hoàng Minh Thành Khi triển k k + = C có số hạng k= 0 ( ) Khi triển 8 8 i 8 i 8 i i 6 i + = 8( ) = 8 i= 0 i= 0 C C k = ( i) Xét hệ 0 k 0 i 8 hi khi triển trên đồng dạng có 9 số hạng t được ( ki ; ) = ( 0; );( ; );( 6;0 );( 9;9 );( ;8) Số số hạng su khi triển là = 7 y f nên có 5 số hạng củ Câu 9 Cho hàm số = ( ) có đạo hàm trên Xét các hàm số g ( ) f ( ) f ( ) h( ) = f ( ) f ( 4) Biết rằng g( ) = 8; g( ) = 000 Tính h ( ) A 08 B 08 C 00 D 00 = và

17 Pge Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc Chọn B Tác giả: Lương Tuấn Đức g ( ) = f ( ) f ( ) g( ) = f ( ) f ( ) ( ) ( ) ( ) g( ) f ( ) f ( ) 8 = g = f f 000 = = 4 ( ) f( ) f( ) f( ) 8 = f 000 = 4 4 ( ) ( ) 08 = f 4 f 4 Mặt khác h( ) = f ( ) f ( 4 ) h( ) = f ( ) 4f ( 4 ) h( ) f ( ) f ( ) = 4 4 = 08 Câu 0 Cho lăng trụ đứng ABC ABC có đáy ABC là tm giác vuông cân tại A, E là trung điểm củ BC, CB cắt BE tại M Tính thể tích V củ khối tứ diện ABCM biết AB =, AA = 6 A V = 7 B V = 6 C V = 8 D V = 6 Chọn D Tác giả: Lương Tuấn Đức Kẻ MH vuông góc với BC t có MH ( ABC ) Theo định lý Tlet BM BE MH MC = = = = MH = 6 = 4 MC BC BB CB 9 Tm giác ABC vuông cân tại A nên S ABC = =, vậy 9 VMABC = SABC MH = 4 = 6 Câu Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh, SA vuông góc với đáy và SA Gọi M là trung điểm củ SD Tính khoảng cách d giữ đường thẳng SB và mặt phẳng ACM A d B d C d D d Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trng

18 Pge Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc Chọn D + Gọi O là gio điểm củ AC, BD MO SB SB ACM d SB, ACM d B, ACM d D, ACM + Gọi I là trung điểm củ AD MI SA MI ABCD d D, ACM d I, ACM S + Trong ABCD : IK AC (với K AC ) + Trong MIK : IH MK (với H MK ) M + T có: AC MI, AC IK AC MIK AC IH Từ và suy r A K H I D IH ACM d I, ACM IH + Tính IH? B O C - Trong tm giác vuông MIK : IH IM IK IM IK - Mặt khác: SA MI, IK OD BD 4 4 IH 4 8 Vậy d SB, ACM Chọn hệ trục tọ độ như hình vẽ, trong đó: khác A( 0;0;0 ), B( ;0;0 ), D( 0; ;0 ); C ( ; ;0 ); S ( 0;0; ) Tác giả: Trần Thị Chăm Vì M là trung điểm củ SD M 0; ; Gọi O là gio điểm củ AC, BD MO SB SB ACM d SB, ACM d B, ACM T có: AC, AM = ; ; n( ; ;) VTPT củ mp ( ACM ) là một

19 Pge Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc ACM y + z = Vậy phương trình mặt phẳng ( ) : 0 d SB, ACM d B, ACM 4 Câu Biết hàm số y b c 0 đồng biến trên khoảng 0;, mệnh đề nào dưới đây đúng? A 0, b 0 B b 0 C 0, b 0 D b 0 Chọn C + T có: y b Tác giả:nguyễn Thị Thu Trng + Hàm số đồng biến trên khoảng 0; khi b 0, 0 b 0 0 0, b 0 Dự vào 4 dạng đồ thị hàm số b 0, 0 khác: 4 y b c Tác giả: Trần Thị Chăm Như vậy, dự vào 4 dạng đồ thị thì chỉ có trường hợp thứ 4 là hàm số 4 b 0 b 0 y b c đồng biến trên khoảng 0; 0 0 Câu Cho các số thực b, so cho 0 b,, biết rằng đồ thị các hàm số y = và y= log b cắt 5 nhu tại điểm M( 08; 09 ) Mệnh đề nào dưới đây đúng? A, b B,0 b C 0, b D 0,0 b Chọn C Tác giả:vũ Thị Hằng 5 - Cách Vì đồ thị các hàm số y = và y= log b cắt nhu tại điểm M ( 08; 09 ),nên t có hệ ( 09 ) 0,96669 = = 5 09 Do đó chọn C = log b ( 08) b b = = Cách Đồ thị các hàm số M y 5 - y= cùng đi qu điểm M ( 08; 09 ) với = và log b ;0 y nên 0, b Chọn C M

20 Pge4 Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc 5 Câu 4 Cho hàm số y = có đồ thị ( C ) và điểm M ( ; ) Xét điểm A bất kì trên ( C ) có +, C tại điểm B ( khác A ) Hoành độ điểm B là: A = ( ) Đường thẳng MA cắt ( ) A B C + D Chọn D TXĐ: D = ( ; ) ( ; + ) Tác giả:vũ Thị Hằng T có : lim y =,lim y = nên đường thẳng ( d) : y = là tiệm cận ngng củ đồ thị ( C ) lim y + + ( ) ( ) =, lim y = + nên đường thẳng ( d ) : = là tiệm cận đứng củ đồ thị ( C ) Nhận ét : M ( ;) là gio điểm củ hi đường tiệm cận Nên M ( ;) là tâm đối ứng củ đồ thị ( C ) do đó M là trung điểm củ AB suy r B = M A = Câu 5 Cho hình chóp tứ giác đều S ABCD có cạnh đáy bằng Gọi M, N lần lượt là trung điểm củ SB và SD Biết AM vuông góc với CN Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABCD 4 A B C D Chọn B z Tác giả: Lê Hồ Qung Minh d S M H N I A D O y B C Chọn hệ trục tọ độ Oyz như hình vẽ, t có: A ;0;0, S 0;0; ( ) C ;0;0, B 0; ;0, D 0; ;0 Đặt SO = 0 M, N lần lượt là trung điểm củ SB và SD nên: M 0; ; 4 và N 0; ; 4

21 Pge5 Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc AM ; ; = 4, CN = ; ; 4 Theo giả thiết: 5 AM CN AM CN = 0 + = 0 = 8 4 SO là trục đường tròn ngoại tiếp mặt đáy Gọi H là trung điểm SA Qu H dựng đường trung trực d củ SA, I = d SO Mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S ABCD có tâm I, bán kính R = SI 5 SA = SO + OA = + = SH = SHI đồng dạng với SOA SI SH SA SH = SI = = = SA SO SO 5 0 Vậy bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S ABCD là R = 0 Câu 6 Cho hàm số f thỏ mãn f (cot ) = sin + cos, (0; ) Giá trị lớn nhất củ hàm số g( ) = f (sin ) f ( cos ) trên là 6 A 5 B 0 Chọn D Đặt u= cot, (0; ) u f (cot ) = sin + cos hy Đặt t = sin, t 0; C D 5 Tác giả :HongThiHongHnhcln@gmilcom u u u + u f( u) = + = u + u + u + t + t ( t) + ( t) g( ) = f ( t) f ( t) = = ht ( ) t + ( t) + Cách : Dùng máy tính MODE 7 nhập h() strt0 nd step 0 được kết quả 5t 5t+ Cách : (Tự luận) h ( ) = 4 t t + t t + 4 (t )(5t 0t + 9t 4t 6) h'( ) = 4 4 t t + t t + ( ) 4 5t 0t + 9t 4t 6 = 5 t ( t ) 5t + 9 t( t ) + 5( t 5) 6 0, t 0; Bảng biến thiên củ h ( ) được giá trị lớn nhất h( ) khi = = + k 5 4 Câu 7 Trong một trò chơi điện tử, ác suất để gme thủ thắng trong một trận là 0,4 (không có hò) Hỏi phải chơi tối thiểu bo nhiêu trận để ác suất thắng ít nhất một trận trong loạt chơi đó lớn hơn 0,95 A6 B7 C4 D5

22 Pge6 Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc Chọn A A i : Trận thứ i gme thủ thắng Tác giả:nguyễn Tuấn Đạt A i : Trận thứ i gme thủ thu T có P( A i ) = 0,4 Suy r: P( A i ) = 0,6 Giả sử gme thủ chơi n ván A : Gme thủ thắng ít nhất một trận A : Gme thủ không thắng trận nào hy thu tất Các biến cố độc lập nên t có P( A) = P( A A A ) = P( A ) P( A ) P( A ) = 0,6 n n n P( A) = P( A) 0,95 P( A) 0,05 n Nên t có bất phương trình: 0,6 0,05 n log 0,6 0,05 5,86 n= 6 là số trận tối thiểu Câu 8 Cho hình cầu tiếp úc ngoài từng nhu từng đôi một và cùng tiếp úc với một mặt phẳng Các tiếp điểm củ các hình cầu trên mặt phẳng lập thành tm giác có các cạnh bằng 4, và Tích bán kính củ b hình cầu trên là A B C6 D9 Chọn B n Tác giả:nguyễn Tuấn Đạt Gọi ; ; O O O lần lượt là tâm củ mặt cầu và,, A B C lần lượt là hình chiếu củ tâm trên mặt phẳng đã cho

23 Pge7 Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc O O O A C Không mất tính tổng quát, gọi bán kính củ mặt cầu lần lượt là R ; R; R Dễ thấy: O A ( ); O B ( ); O C ( ) và O A = R ; OB = R; OC = R Xét hình thng vuông OABO vuông tại A và B Từ O kẻ OH AO O B H O A B Suy r: AH = R; O H = R R; OH = AB; OO = R + R = + + = + Xét tm giác vuông :( ) ( ) ( ) O O H O O O H AB R R R R AB

24 Pge8 Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc AB RR = 4 Tương tự: BC AC R R = ; R R = R R R = 4 4 y f Câu 9 Cho hàm số = ( ) có đạo hàm liên tục trên và có đồ thị hàm số y f ( ) Đặt g ( ) f ( ) = Tìm số điểm cực trị củ hàm số y g ( ) = = như hình vẽ A B 5 C 4 D Tác giả: Trần Thị Thơm Chọn A Từ đồ thị hàm số y = f ( ) t có bảng biến thiên củ hàm số y f ( ) = như su: b c + f( ) y = f ( ) + Với 0, b 0, c 0, = b ( ) g g ( ) ( ) ( ) f ; 0 = f ; 0 + Khi 0 ( ) ( ) f ; 0 = ( ) f ( ); 0 T có g( ) f ( ) = T có:

25 Pge9 Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc = b = b g( ) = f ( ) = 0 = c = c = 0 = 0 g( ) 0 f ( ) 0 c c (Do 0 ) b c b ( ) ( ) g f 0 + Khi 0 b T có g( ) f ( ) = T có: = = g( ) = f ( ) = 0 = = b c b b c c (Do 0 ) b b f( ) 0 b 0 g( ) 0 b c c b f( ) 0 ( ) c 0 0 g 0 c Bảng biến thiên củ hàm số y = g ( ) c b 0 c b b c + g( ) Từ BBT suy r hàm số y g ( ) = có b điểm cực trị Câu 40 Có bo nhiêu giá trị nguyên củ thm số m để đồ thị hàm số ( ) có hi điểm cực trị nằm về hi phí củ trục O A 4 B 5 C 6 D 7 Chọn B Đồ thị hàm số y 8 ( m ) m ( C) y = 8 + m + m + Tác giả: Trần Thị Thơm = có hi điểm cực trị nằm về hi phí củ trục O ( C) cắt trục O tại b điểm phân biệt ( ) ( ) 8 + m + m + = 0 * có b nghiệm phân biệt T có ( ) ( )( m ) * 6 + = 0 ( C ) cắt trục O tại b điểm phân biệt = 6 + m = 0 ( )

26 Pge0 Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc có hi nghiệm phân biệt khác Phương trình ( ) = 0 m 0 0 m m 0 m Có 5 giá trị nguyên củ m thoả mãn điều kiện trên Câu 4 Cho khối chóp S ABC có thể tích bằng 6cm Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm củ các cạnh SA, SB, SC Tính thể tích V củ khối tứ diện AMNP A V Chọn D = 8cm B T có VA MNP V S MNP V = 4cm C V = cm D V = cm = (do M là trung điểm củ SA, nên d( A, MNP) d ( S, MNP) VS MNP SM SN SP Mà = = VS MNP = VS ABC = V SA SB SC 8 8 S ABC Câu 4 Cho prbol ( P) : Tác giả: Nguyễn Thị Mi = + y = và đường thẳng d : y = 0 Qu điểm M tuỳ ý trên đường thẳng d kẻ hi tiếp tuyến, đường thẳng MT MT tới ( ) TT luôn đi qu điểm ( ; ) A b( ; ) B b P (với T, T là các tiếp điểm) Biết rằng I b cố định Khẳng định nào su đây đúng? C + b= 5 D b= 9 Chọn A T đặt T ( ; y ), T ( ; y ) và M( m; m ) d Tác giả: Nguyễn Thị Mi Viết phương trình tiếp tuyến tại = + T : y ( )( ) + Vì M thuộc tiếp tuyến nên m = ( )( m ) + ( ) Viết phương trình tiếp tuyến tại = + T : y ( )( ) + + Vì M thuộc tiếp tuyến nên m = ( )( m ) + ( ) Từ ( ) ( ) + = m, 5 5 = 4m 5 = Có thể nhận thấy, là nghiệm củ phương trình + = m m 4m + 5 X mx + 4m 5 = 0 = m + m 4m + 5

27 Pge Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc Viết phương trình ( T T ) : = m ( ) y + 4 = 0 I ( ; ) y y y y Câu 4 Cho, b là các số thực và hàm số f ( ) 09 b ( ) ( ln09 ln08 f 08 ) = 0 Tính P f ( 09 ) ( ) = log sin cos Biết rằng = A P = 4 B P = C P = D P = 0 Chọn B Xét hàm số g ( ) = f ( ) 6 = log ( ) bsin cos ( 08) Tác giả: Phạm Chí Tuân Do nên hàm số g( ) có tập ác định D = 09 và ( ) ( ) ( ) T có: D D ( ) ( ) ( ) ( ) g = log bsin cos ( ) log ( ) sin cos ( 08 ) g = + b g = b ( ) log sin cos ( 08 ) 09 ( ) log ( ) sin cos ( 08 ) g = + + b g ( ) = g ( ) Vậy hàm số g( ) là hàm số lẻ Lại có: ln 09 ln 08 = g( 08 ) = g( 09 ) ln 09 ln ln09 ln08 ( ) f ( ) f 08 6 = 09 6 ln08 ( ) 0 6 = f ln 08 ( ) f 09 = Câu 44 Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 00 triệu đồng theo thể thức lãi kép (tức là tiền lãi củ kỳ trước được cộng vào vốn củ kỳ kế tiếp) với kì hạn tháng, lãi suất % một quý Su đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 00 triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó Tổng số tiền người đó nhận được su năm gửi tiền vào ngân hàng gần bằng với kết quả nào su đây Biết rằng trong suốt thời gin gửi tiền lãi suất ngân hàng không thy đổi và người đó không rút tiền r A triệu đồng B 6 triệu đồng C 0 triệu đồng D 0 triệu đồng Chọn A 8 Số tiền người đó có được su đúng 6 tháng gửi là: ( ) Tác giả: Phạm Chí Tuân T = 0 + % = (đồng)

28 Pge Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc Số tiền người đó có được su năm khi người đó gửi thêm 00 triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó là: T ( )( ) = % = 86 (đồng) = + ác định trên ; + là A 4 B 5 C Vô số D Câu 45: Số các giá trị nguyên củ thm số m để hàm số y log( m m ) Chọn A Điều kiện ác định củ hàm số y = log( m m + ) là: m m 0 (*) Trường hợp : m = 0 (*) 0 (luôn đúng với Do đó m = 0 nhận Trường hợp : m 0 (*) m m ; + ) m Suy r tập ác định củ hàm số là D = ; + m Do đó, hàm số y log( m m ) Vì m nên m ;; Trường hợp : m 0 (*) m m = + ác định trên Suy r tập ác định củ hàm số là D ; m = m Nhận thấy ; + D Kết hợp trường hợp t được m 0;;; Tác giả: Bùi Thị Kim Onh + m ; + 0 m 4 m nên không có giá trị m 0 nào thỏ mãn yêu cầu Vậy có tất cả 4 giá trị nguyên củ m thỏ mãn yêu cầu đề r + Câu 46 Cho hàm số y = có đồ thị ( C ) và A là điểm thuộc ( C) Tính giá trị nhỏ nhất củ tổng các khoảng cách từ A đến các đường tiệm cận củ ( C ) A B C D Tác giả: Nguyễn Văn Phú Chọn D +) T có đồ thị ( ) C có hi đường tiệm cận, TCĐ: = = 0 và TCN: y = y = 0

29 Pge Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc +) Điểm A là điểm thuộc ( C ) nên A; +, d = d A, + d A,TCN = + = +) Khi đó ( TCĐ) ( ) Dấu " = " ảy r khi và chỉ khi = = = Có hi điểm thỏ mãn A( + ;+ ); A( ; ) +) Vậy d min = Câu 47 Cho hình hộp đứng ABCD ABC D, AB =, AD =, BD = Góc tạo bởi AB và mặt phẳng ( ABCD ) bằng A Chọn C B Xét hình bình hành ABCD, t có r S = AB BD = ABCD 0 60 Tính thể tích củ khối chóp C D ABCD D Tác giả: Nguyễn Viết Hò AB + BD = AD suy r tm giác ABD vuông tại B, suy A' D' B' C' A D 60 A D B B C C Góc giữ AB và mặt phẳng ( ABCD) bằng Suy r 0 D ' D = B ' B = AB tn 60 = B' AB nên 0 B ' AB = 60 Vậy VD ' ABCD = D ' D S ABCD = = Câu 48 Một bảng vuông gồm ô vuông Chọn ngẫu nhiên một ô hình chữ nhật Tính ác suất để ô được chọn là hình vuông (trong kết quả lấy 4 chữ số ở phần thập phân) A 0,04 B 0,0 C 0,06 D 0,0 Chọn B Tác giả: Hoàng Nhàn Giả sử bảng vuông gồm ô vuông được ác định bởi các đường thẳng = 0, =, =,, = 00 và y = 0, y =, y =,, y = 00 trong hệ trục tọ độ Oy Mỗi hình chữ nhật được tạo bởi đường thẳng khác nhu =, = b ( 0, b 00 ) và hi đường thẳng khác nhu y= c, y = d ( 0 cd, 00 ) nên có C C hình chữ nhật 0 0

30 Pge4 Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc Suy r không gin mẫu có số phần tử là n( ) = C C 0 0 Gọi A là biến cố ô được chọn là hình vuông Xét các trường hợp su: +) TH: ô được chọn có kích thước : có 0000 = 00 hình vuông +) TH: ô được chọn có kích thước : mỗi ô được tạo thành bởi đường thẳng khác nhu =, = b ( 0 b 00 ) và hi đường thẳng khác nhu y= c, y = d (0 c d 00 ) so cho b = d c = có Tương tự: 9999 = 99 hình vuông +) TH: ô được chọn có kích thước : có 9898 = 98 hình vuông +) TH00: ô được chọn có kích thước : có = hình vuông Suy r không gin thuận lợi cho biến cố A có số phần tử là ( + )( + ) n( A ) = = = Vậy ác suất cần tìm là P( A) ( A ) ( ) n = = = 0, 0 n C C Câu 49 Cho hi vectơ b, thỏ mãn: = 4; b = ; b = 4 Gọi α là góc giữ hi vectơ b, Chọn phát biểu đúng A 0 0 = 60 B = 0 C Chọn D = D cos cos = 8 Tác giả:nguyễn Thị Thúy T có b = 4 b = 6 + b b = 6 b = + b 6 = + b 6 = = 9 b = Từ đó suy r cos ( b, ) b = = b 8 9 o o Câu 50 Cho hình chóp S ABC có SA = SB = SC =, ASB = 60, BSC = 90 và CSA = 0 o Tính khoảng cách d giữ hi đường thẳng AC và SB A d = B 4 Chọn C d = C d = D d = Tác giả : Lưu Thị Thêm

31 Pge5 Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc S K B F C d E H +) Từ giả thiết có AB =, BC =, AC =, suy r ABC vuông tại B +) Gọi H là trung điểm củ AC +) T có SA = SB = SC SH là trục đường tròn ngoại tiếp HA = HB = HC +) Kẻ đường thẳng d qu B và song song với AC +) Gọi ( ) là mặt phẳng chứ SB và d AC// ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) d AC, SB = d AC, = d H, +) Kẻ HF d, F d và kẻ HK SF, K SF ( ) HK ( ) d H, ( ) = HK +) Kẻ BE AC, E AC BE = BA + BC = + = HF = +) +) T có SH = SA = A ABC SH ( ABC ) +) = + HK = HK SH HF Cách : Toạ độ hoá Chọn C Người giải : Nguyễn Văn Quý, FB: Quybcninh

32 Pge6 Sản phẩm củ tập thể giáo viên nhóm strong tem toán vd-vdc Áp dụng định lí Cosin = + cosa, trong BSC, ASC t dễ dàng tính được b c bc BC =, AC = Suy r ABC vuông tại B Gắn hệ trục Oyz như hình vẽ khi đó tọ độ các điểm: A ( ;0;0), ( 0; ;0) (Trắc nghiệm) C,, S,, B ( 0;0;0) Cho = thì A ( ;0;0), C ( 0;;0), (,,) SB( ; ; ), AC( ;;0), BC ( 0;;0) Nên SB; AC= ( ;; 4 ) SB AC BC = Khoảng cách d ( SB, AC) Đáp số bài toán là: S, ( 0;0;0), ; 4 B SB; AC BC 4 = = = SB; AC

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học đề 02

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học đề 02 Moonvn Học để khẳng định mình ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trng) ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ I NĂM HỌC 08 09 ĐỀ 0 Môn: TOÁN Lớp Thời gin m ài: 50 phút, không kể thời gin phát đề Họ, tên thí sinh: Số áo dnh: ID

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề nà có 06 trng) Họ và tên:............................................ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 08 Bài thi: TOÁN Thời gin làm bài:

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

Câu 1.[ ] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt 0 đáy là 60. Tính thể tích của khối

Câu 1.[ ] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt 0 đáy là 60. Tính thể tích của khối Câu [ 99] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy là 6 Tính thể tích củ khối lăng trụ 7 9 V V V V 8 Câu [ 9] Cho, b Khẳng định nào su đây đúng?

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPTQG Năm học 07-08 Môn: TOÁN - Lớp: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 8 //08 (Đề thi có 07 trang,

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại Group thảo luận học tập :

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   Group thảo luận học tập : Group thảo luận học tập : https://www.fceook.com/groups/thuviendethi/ Câu. [5] Cho hàm số Hàm số có ảng iến thiên như su y 0 0 y đồng iến trên khoảng nào dưới đây? ;. ;. ;. Câu. [5] Trong không gin với

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 0 Câu : Khẳng định nào dưới

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trng) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN Thời gin làm bài : 90 Phút (không kể thời gin gio đề) (Đề có 50 câu trắc nghiệm) Họ tên

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 113 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 113 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 56 Câu Cho hàm số y = + + + 6 Khẳng định nào su

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút Mã đề thi 6 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu : Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = - + 9 là:

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút không kể thời g

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút không kể thời g BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có trng) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 09 Môn thi: TOÁN Thời gin: 0 phút không kể thời gin phát đề ĐỀ THI MẪU Mã đề: 0 Câu Cho hàm số f PHẦN I: TRẮC

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể th

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể th BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trng) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 07 Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 90 phút, không kể thời gin phát đề Câu Đường cong trong hình ên là đồ thị củ

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 8-9 MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 9 Phút; (Đề có 5 câu) (Đề có 6 trang) Họ tên : Số báo danh : Mã đề 6 Câu : Cho hàm số y = Mệnh

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 7 Môn thi: TÁN Thời gin làm bài: phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 6 Câu Tìm số gio điểm củ đồ thị hàm số = và đồ thị

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT --------------- KỲ THI THỬ THPT QG LẦN NĂM 09 BÀI THI: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút MÃ ĐỀ THI: 86 Họ và tên thí sinh: SBD: Câu : Hàm số nào su đây

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm Đề thi: THPT Lương Tài -Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm số được cho bởi các phương án sau đâ, hàm số nào là hàm số chẵn? A. cot B. sin C. tan D. cos

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI BA ĐÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trng) ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 08-09 Môn thi: TOÁN Lớp Thời gin làm bài : 90 phút,không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh : Số báo dnh

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 46 (Đề thi có 7 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1 SỞ GD & ĐT TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH VINH (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 5 phút, hông ể thời gian phát

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Hệ số góc của ti

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Hệ số góc của ti SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu : Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = tại điểm của hoành độ =

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 Năm học: MÔN THI: TOÁN Thời gian l

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 Năm học: MÔN THI: TOÁN Thời gian l SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN Năm học: 7-8 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút, không kể thời gian phát đề. Câu : Cho hình chóp

Chi tiết hơn

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC - Môn: TOÁN Ghi chú: Học sinh sử dụng các bài tập trong cuốn Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp phổ thông và các bài tập

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: THPT Lục Ng

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: THPT Lục Ng THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 08 MOONVN Đề thi: THPT Lục Ngạn -Bắc Ging-ID: 698 Thời gin làm ài : 90 phút, không kể thời gin phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfceookcom/groups/thuviendethi/ Câu

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) TRƯỜNG THT NGUYỄN TRÃI BA ĐÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trng) ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 08-09 Môn thi: TOÁN Lớp Thời gin làm bài : 90 phút, không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh : Số báo dnh

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 MOONVN Đề thi: Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang-8 Thời gian làm bài : 9 phút, không kể thời gian phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfacebookcom/groups/thuviendethi/

Chi tiết hơn

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ ĐỀ SỐ Đề thi gồm 6 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 5 phút, không kể thời gian phát đề Câu : Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 1 THÁNG 11-017 Mục lục 1 Đề giữa học kỳ 0.1 Đề kiểm tra giữa học kì 1, năm học 017-018, trường THPT

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 TỔ TOÁN Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 TỔ TOÁN Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn TRƯỜNG THPT TĨNH GIA TỔ TOÁN ------------------------ Câu. Đường cong trong hình ên là đồ thị củ một hàm số trong ốn hàm số được liệt kê ở ốn phương án A, B, C, D dưới đâ. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho p,

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 209 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 209 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệ TƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 09 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP NĂM HỌC 06 07 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu : Cho hàm số = ( a)( b)( c) có đồ thị ( C ) với a < b

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ------------- ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 9phút; (5 Câu trắc nghiệm) Câu : Phát biểu nào sau đây là sai? A. lim un c (u

Chi tiết hơn

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website:   ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề ( THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: wwwvtedvn ĐỀ THI THỬ SỐ 5 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 07 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (50 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi 46 Họ và tên thí sinh:

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ (Đề thi có 0 trang) KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN TOÁN Khối lớp Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :... Số

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT

TRƯỜNG THPT SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI Môn: Toán 80 PHẦN CHUNG CHO MỌI THÍ SINH Câu I ( điểm).. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 4 4 +. Tìm m để phương trình 4 + = log m có 4

Chi tiết hơn

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018 SỞ GD-ĐT BÌNH DƯƠNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 5 MÔN TOÁN TRƯỜNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 07-08 Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề: 4 Đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Câu. Gọi x 0 là nghiệm dương lớn nhất

Chi tiết hơn

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : Website Đề Thi Thử T

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : Website Đề Thi Thử T Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebookcom/dethithunet BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THAM KHẢO (Đề gồm 6 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 7 Bài

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN dethithu.net ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÔN TOÁN LẦN 1 NĂM 2019 Thời gian làm bài : 90 phút

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN dethithu.net ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÔN TOÁN LẦN 1 NĂM 2019 Thời gian làm bài : 90 phút SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU MÔN TOÁN LẦN NĂM 9 Thời gian làm bài : 9 phút không kể thời gian phát đề Mã đề thi Họ, tên thí sinh:... Số bá danh:...

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 142 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 142 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 4 (Đề thi có 5 trng) ĐỀ TH THỬ THPT QUỐC GA 07 Môn thi: TÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 0 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2 SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm ài: 5 phút, không

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 10 (Đề thi có 5 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu 1 Với giá trị nào của m thì đồ thị

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu Cho hàm số y = x x x + 8 Trong các

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 17 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 Mã đề thi: 132 ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: Môn: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 Mã đề thi: 132 ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: Môn: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 SỞ GD & ĐT BẮ NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ Mã đề thi: ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: 0-00 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 0 phút; (0 câu trắc nghiệm) (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí

Chi tiết hơn

- Website chia sẻ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn thi trắc nghiệm!! SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍN

- Website chia sẻ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn thi trắc nghiệm!! SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍN SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 6-7 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... SBD:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y A. x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN LỚP 12 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gia

SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN LỚP 12 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gia SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi có 0 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ TOÁN LỚP Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 0 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:.............................................

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC MÔN: TOÁN 10 Phần 1: Trắc nghiệm: (4 đ) A. Đại số: Chương 4: Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC MÔN: TOÁN 10 Phần 1: Trắc nghiệm: (4 đ) A. Đại số: Chương 4: Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC 08 09 MÔN: TOÁN 0 Phần : Trắc nghiệm: ( đ) A. Đại số: Chương : Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số câu Bất đẳng thức (lý thuyết) Bất phương trình bậc Bất phương

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN TOÁN Năm học: 08-09 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề 00 Họ và tên

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước Mục lục Chuyên đề Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số 3 Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước 3 Tương Giao Giữa Hai Đồ Thị 6 3 Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số 4 Biện Luận Số Nghiệm Phương Trình Bằng

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - De thi HK2 truong THPT Vinh Vien

Microsoft Word - De thi HK2 truong THPT Vinh Vien SỞ GIÁO DỤ VÀ ĐÀO TẠO TP.HM TRƯỜNG THPT VĨNH VIỄN Đề thi gồm:5 trng ĐỀ KIỂM TRA HỌ KỲ II Năm học 6 7 Môn thi: TOÁN Thời gin làm ài: phút, không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh: Số áo dnh: âu : ho

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 6 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GI 7 Môn thi: TÁN Thời gian làm bài: 9 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Câu Cho bảng biến thiên của hàm số = f () trên nửa khoảng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc - - N TËP M«n to n II PHẦN RIÊNG (, điểm) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm hần dành riêng cho chương trình đó (hần hoặc hần ) Theo chương trình Chuẩn: THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 9 A CẤU TRÚC

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 0 trang) A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) * KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 08-09 Môn: TOÁN Lớp Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 0 Câu.

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 148 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 148 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 48 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 89 Câu Cho f (x) dx = 3, 3 f (x) dx =, 3

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SƠN TÂY (Đề thi có 06 trg) ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG (Lầ ) NĂM HỌC 08-09 BÀI THI: TOÁN Thời gi làm bài: 90 phút (khôg kể thời gi phát đề) Họ và tê học sih : Số báo dh : Mã

Chi tiết hơn

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01 Bài tập trắc nghiệm (Toán 0 Moon.vn) ĐỀ KSCL GIỮA KÌ TOÁN 0 (Đề số 0) Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu : Đường

Chi tiết hơn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn VẤN ĐỀ 4 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c vectơ chỉ phương là Phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng như

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT VINH LỘC KIỂM TRA HỌC KỲ II_NĂM HỌC 06-07 ĐỀ KIỂM TRA: MÔN TOÁN_LỚP ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 04 trng) Thời gin làm ài: 90 hút (Không kể thời gin hát đề) Họ và tên :

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán Mã đề thi 100 Thời gian làm bài: 90 phút,

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán Mã đề thi 100 Thời gian làm bài: 90 phút, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 07 Môn: Toán Mã đề thi 00 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 0. Cho hình chóp S.ABCD

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Toán 9 - Năm học 14-15 M TRẬN ĐỀ KIỂM TR HK 1 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu 1. ĐS - Chương I: CĂN ẬC (C) CĂN ẬC (C) - Tìm được C, C của 1 số. - Thực hiện được các phép tính,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 0 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án thang điểm gồm 06 trang) Câu Đáp án Điểm (,0 điểm) a. (,0 điểm) Khi m =, ta có: y = x +

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 (Đề thi có 05 trang) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN Toán. Thời gian làm bài :

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 (Đề thi có 05 trang) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN Toán. Thời gian làm bài : SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU (Đề thi có 5 trg) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC - 9 MÔN Toá Thời gi làm bài : 9 phút (khôg kể thời gi phát đề) Họ và tê học sih : Số báo dh : Mã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN CÁC VÍ DỤ MẪU THAM KHẢO (Phần video bài giảng hệ thống ví dụ khác nhé các em!) Ví dụ 1: [Tham khảo] Cho khối chóp tam giác SABC

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

03_LUYEN DE 2019_De chuan 03

03_LUYEN DE 2019_De chuan 03 OO.V HỌC ĐỂ KHẲG ĐỊH ÌH Đề thi gồm trg Họ, tê thí sih: Số áo dh:. ĐỀ THI THA KHẢO 9 PRO A Bài thi: TOÁ Thời gi làm ài: 9 phút, khôg kể thời gi phát đề ĐỀ CHUẨ Câu : Cho, > ; m, Z. Trog các đẳg thức su,

Chi tiết hơn

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10 ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 Đề số 1 Bài 1 : (1,5đ) Cho phương trình : +m +m + m 3 = 0 (1) ( m là tham số) a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm số b) Gọi 1, là hai nghiệm của phương trình (1), tìm

Chi tiết hơn

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (890) Chủ đề 5 KHỐI ĐA DIỆN Câu : Cho hình hộp chữ nhật D ABC D có AB a, AD Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BB và AC 4 Chọn C B C Ta có: A C A B B C a Kẻ BH AC AB BC

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học *

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học * SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LA SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆ Năm học 013 014 ---------------- * ------------------ ỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC TRONG ẶT PHẲNG TỌA

Chi tiết hơn

1 I. TÊN ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ."

1 I. TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ. I. TÊN ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ." II. ĐẶT VẤN ĐỀ:. Tầm qun trọng củ vấn đề: Bồi dưỡng về

Chi tiết hơn

ố Ệ ĐỀ SỐ : 1 ( Thời gian làm bài 150 phút ) A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I. (3,0 điểm): 3 2x Cho hàm số y x 1 1) Khảo sát sự

ố Ệ ĐỀ SỐ : 1 ( Thời gian làm bài 150 phút ) A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I. (3,0 điểm): 3 2x Cho hàm số y x 1 1) Khảo sát sự ĐỀ SỐ : ( Thời gian làm bài 5 phút ) A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7, điểm) Câu I. (, điểm): Cho hàm s y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm s đã cho. ) Tìm tất cả các giá trị của tham

Chi tiết hơn

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11 ĐỀ SỐ BÀI TẬP TOÁN HAY Ó ĐÁP ÁN âu : (0 điểm ) cos )Tìm tập ác định của hàm số y sin ) Giải phương trình a) cot 0 b) sin cos âu : (0 điểm) ) Tìm số hạng không chứa trong khai triển của 9 (0đ) ) Từ một

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SỐ PHỨC.doc

Microsoft Word - SỐ PHỨC.doc Gáo vên: Th.S Đặng Vệt Đông Trường THPT Nho Quan A Emal: dangvetdong.bacgang.vn@gmal.com Phần Số Phức - Gả tích ** ĐT: 09780646 Trang A LÝ THUYẾT CHUNG. Khá nệm số phức Tập hợp số phức: C Số phức (dạng

Chi tiết hơn

ĐỀ - HDG HSG-Thái-nguyên

ĐỀ - HDG HSG-Thái-nguyên ĐỀ THI HSG LỚP TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM HỌC: 08-09 THỜI GIAN : 80 PHÚT Bài (4 điểm) Cho hàm số y x x + 4 có đồ thị C, đường thẳng ( d ) đi qua ( ;) A và có hệ số góc m Tìm m để ( d ) cắt ( C ) tại ba điểm

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph Chủ đề 1. HIỆN TƯỢNG QANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QAN ĐẾN CHYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương pháp giải 1) Chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc Chùm hẹp các electron qung điện

Chi tiết hơn

Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A. Ngày thi :

Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A.   Ngày thi : Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 00 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A Email: phukhanh@moeteduvn Ngày thi : 07000 (Chủ Nhật ) ĐỀ 0 I PHẦN BẮT BUỘC ( 7,0 điểm ) Câu I : ( điểm

Chi tiết hơn